Hoger onderwijs. omarmt Turkije

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger onderwijs. omarmt Turkije"

Transcriptie

1 transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Hoger onderwijs omarmt Turkije 7 jaargang 14 mei 2007 dgis-veteraan rob visser over samenwerking met arme landen column mark rutte duitsland introduceert topuniversiteiten nuffic-congres: meten is niet altijd weten ministers bijeen voor bologna-conferentie alumnus

2 7 Transfer is een onafhankelijk vakblad voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek. Transfer is een uitgave van de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Verschijnt negen keer per jaar. Redactie Els Heuts Aan dit nummer werkten mee Annemieke Bosman, Jos van Beurden, Dorrit van Dalen, Walter van Hulst, Martine Postma, Vera Ros, Mark Rutte, Klari Simonet, Marja Verburg, Robert Visscher Beeld Laurens Aaij(Het Hoge Noorden), Jos van Beurden, Roel Burgler, Jules Leenders, Serge Ligtenberg, Heleen Ravenhorst, Sam Rentmeester, Bram Saeys Redactieraad Madeleine Gardeur (Universiteit van Groningen), Joep Huiskamp (Technische Universiteit Eindhoven), Yvonne van de Meent, Fred Paats (ITC) Redactieadres Nuffic, postbus 29777, 2502 LT Den Haag, tel , fax , Abonnementen Transfer is gratis verkrijgbaar. Geïnteresseerden kunnen zich voor een gratis abonnement aanmelden via bellen naar DUO-tijdschriftenservice of een sturen naar Abonnementenadministratie Nuffic, Transfer, Postbus 29777, 2502 LT Den Haag, tel Advertenties Bureau van Vliet, tel Vormgeving en lay-out Sabrina Luthjens BNO en Brigitta Opstal (www.makingwaves.nl) Druk Drukkerij Deltahage, Den Haag Overname artikelen Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen uit Transfer is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van de hoofdredactie. Foto omslag Turkse studenten op het terrein van de Middle East Technical University (Metu) in Ankara Transfer 8 verschijnt op 28 mei 2007 transfer Vuurtorens van de wetenschap Net als in Nederland heeft het Duitse hoger onderwijs zich jarenlang gericht op het binnenhalen van zoveel mogelijk studenten. Hoger onderwijs voor velen was het devies. De keerzijde van de enorme toename van studenten wordt steeds duidelijker. Het massale onderwijs in overvolle collegezalen heeft geleid tot middelmatigheid. En de roep om toptalent de ruimte te geven wordt in beide landen steeds groter. Duitsland heeft de koe inmiddels bij de horens gevat en is begonnen met het creëren van topuniversiteiten. De komende jaren wordt er 2 miljard extra in het Duitse hoger onderwijs geïnvesteerd. Vorig jaar hebben, na een zware selectieronde, drie instellingen de status van elite-universiteit gekregen. De tweede ronde is nu in volle gang waarbij nog eens zeven universiteiten tot Leuchtturm der Wissenschaft benoemd kunnen worden. Voor een periode van vijf jaar krijgen de instellingen 100 miljoen euro om tot de internationale wereldtop te gaan behoren. In een ranglijst van het Britse Times Higher Education Supplement haalde vorig jaar geen enkele Duitse universiteit de top-50. Ook in Nederland wordt regelmatig de wens uitgesproken dat in ieder geval drie Nederlandse universiteiten tot de top-50 van de wereld moeten gaan behoren. Wellicht biedt het verhaal over de Duitse elite-universiteiten in dit nummer van Transfer aanknopingspunten om niet alleen over de wenselijkheid van topinstituten te praten, maar om ook eens concrete stappen te zetten. Hoger onderwijs voor velen is in Turkije niet aan de orde. Slechts een op de vier jongeren met een diploma van de middelbare school kan doorstromen naar de universiteit omdat er niet voldoende capaciteit is. Er is onder jonge Turken een honger naar kennis en contacten, aldus Erik-Jan Zürcher, penvoerder van het onlangs geopende Nederlands Instituut voor Hoger in Ankara in deze Transfer. Steeds meer Turkse studenten weten echter de weg naar Nederland te vinden. Hun aantal is in korte tijd verdubbeld. Vier jaar na het Focusjaar Turkije zijn er meer dan tweehonderd contracten en overeenkomsten tussen het Nederlandse en Turkse hoger onderwijs. Ook al zit een lidmaatschap van de Europese Unie er voor Turkije voorlopig niet in, de samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Els Heuts i n h o u d 8 Meer draagvlak voor samenwerking met arme landen De stereotyperingen van wetenschappers en ambtenaren over en weer zijn verschrikkelijk, vindt DGIS-veteraan Rob Visser. Als raadsadviseur kennis en onderzoek wil hij op de universiteiten meer draagvlak creëren voor samenwerking met arme landen. Want dat is momenteel alleen aanwezig bij oudere medewerkers. 12 Turkije hongert naar kennis en contacten Lid van de Europese Unie zal Turkije voorlopig niet worden, maar het Nederlandse en Turkse hoger onderwijs hebben elkaar ontdekt. Er zijn inmiddels meer dan tweehonderd contracten en overeenkomsten met Turkse instellingen. En uit bijna geen enkel niet-eu-land komen zo veel studenten naar Nederland. 18 Duitsland introduceert elite-universiteiten Niet alleen in Nederland woeden er discussies over de wenselijkheid van het creëren van topuniversiteiten. Ook in Duitsland zijn klachten over massaliteit en middelmatigheid gemeengoed. Elite-universiteiten moeten de Duitse wetenschap weer op de kaart zetten. 28 Stoomcursus Nederlands doet het goed Steeds meer buitenlandse Erasmustsudenten komen, voorafgaand aan hun studie in Nederland, hierheen voor een Erasmus Intensive Language Course (EILC). Nederlandse Erasmusstudenten op hun beurt hebben veel minder belangstelling voor deze intensieve taalcursussen in het buitenland. En verder 2 Colofon en redactioneel 4 Nieuwsberichten 11 Column Mark Rutte 16 Onderzoek zonder grenzen 21 Vliegende Hollander 22 Jaarcongres Nuffic 24 Alumnus 26 Ministers bijeen voor Bologna-proces 28 Veel animo voor taalcursussen Erasmus 31 Agenda

3 n i e u w s b e r i c h t e n TU Delft: beperk aantal exchange-studenten Het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft de faculteiten gevraagd om in het eerste semester van volgend studiejaar minder exchange-studenten aan te trekken. Een deel van de groep die al wordt verwacht, zou zo mogelijk moeten worden overgeheveld naar het tweede semester. De reden is dat er in de eerste helft van het studiejaar waarschijnlijk niet genoeg kamers voor internationale studenten beschikbaar zijn. De kamers die er wel zijn, zouden allereerst naar buitenlandse promovendi en masterstudenten moeten gaan. De TU Delft verwacht in september een tekort van ruim 160 kamers. Dat komt, volgens collegelid Paul Rullmann, doordat het aantal buitenlandse studenten stijgt, terwijl plannen om extra woonruimte te realiseren, worden vertraagd. Van slechte planning zou geen sprake zijn. De vertraging komt door procedures waar wij geen invloed op hebben: vergunningen, een tram die ineens door de campus gaat rijden, de buurt die inspraak heeft. De universiteit wil de komende jaren appartementen toevoegen aan de bestaande woningvoorraad voor De TU Delft verwacht in september een tekort van 160 kamers voor buitenlandse studenten buitenlandse studenten. Over één à twee jaar zijn de problemen opgelost, meent Rullmann. Misschien nog wel eerder: Wellicht vinden we nog ergens een boot, of een oud verpleeghuis dat verbouwd kan worden. Dat zou al lucht geven. (MP) Foto: Sam Rentmeester Promovendi willen graag Nederlands leren De taal vormt voor buitenlandse promovendi aan de Universiteit Twente het grootste probleem tijdens hun verblijf in Nederland. Een overgrote meerderheid wil graag (beter) Nederlands leren. Dat blijkt uit onderzoek onder buitenlandse promovendi door het Promovendi Netwerk Universiteit Twente (P-NUT). Van de ruim vierhonderd promovendi vulden er 112 de vragenlijst in. De meeste komen uit niet-eu-landen. Internationalisering betekent dus niet alles in het Engels doen, zoals universiteiten denken, zegt Alexander le Febre, voorzitter van het Promovendi Netwerk. Kennis van de Nederlandse taal is handig en soms noodzakelijk bij het zoeken naar een huis, invullen van formulieren en boodschappen doen. Veel promovendi volgen echter geen taalcursus bij ons taalcentrum, omdat hun leerstoel zo n cursus niet kan betalen of omdat die onder werktijd wordt gegeven. Het college van bestuur van de UT heeft inmiddels financiering van taalcursussen voor aio s toegezegd. Ik hoop dat ze ook de ruimte krijgen om die onder werktijd te volgen, aldus Le Febre. Uit het onderzoek blijkt ook dat de opvang en begeleiding van promovendi staat of valt met de inzet van de leerstoelsecretaresse. Le Febre pleit voor een centraal aanspreekpunt in de vorm van een website (inmiddels in voorbereiding) en een of twee vaste medewerkers. (VR) Nederland scoort goed met onderwijskwaliteit RUG niet trots op wooncontainers Sinds de opening in 2002 regent het klachten over Nijenborgh Foto: Laurens Aaij (Het Hoge Noorden) Buitenlandse studenten zijn zeer te spreken over Aan de barometer werken uit Nederland alleen de Bordkartonnen muren, dief- erkend dat de bouw van Nijenborgh puntensysteem de huur van 335 Nederlandse onderwijsinstellingen als het gaat om Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden stal, lekkages, schimmel: sinds de achteraf geen goed idee is gebleken euro rechtvaardigt en of de bewo- de kwaliteit van het onderwijs, de docenten en een en de Christelijke Hogeschool Nederland mee. Ann opening in 2002 regent het klachten en dat Nijenborgh niet iets is om als ners niet alsnog geld kunnen multiculturele studieomgeving. Maar verbeter- O Brien, communicatiemanager van de TU Delft, is over Nijenborgh, het wooncon- universiteit trots op te zijn. Duppen terugkrijgen. Als je onderwijs aan punten zijn er ook, zoals het aanbod van studen- blij met de uitkomst. We zijn vergelijkbaar met veel tainercomplex in Groningen dat heeft wel achterstallig onderhoud buitenlandse studenten biedt, ben tenhuisvesting, de contacten met Nederlandse ervaren spelers op het internationale veld en dingen huisvesting biedt aan ruim honderd en extra toezichtmogelijkheden je als universiteit ook verantwoor- studenten en de mogelijkheden van parttime werk. dus serieus mee naar internationaal toptalent. buitenlandse studenten. Een Franse aan gekaart bij de verantwoordelijke delijk voor huisvesting, vindt Dat blijkt uit de International Student Barometer Instellingen kunnen de resultaten gebruiken om student van de Toulouse Business diensten. SOG-fractielid Joanneke van den van de International Graduate Insight hun marketing en dienstverlening beter te laten School diende onlangs via zijn oplei- Huurderscompensatie is voor Nieuwboer. Nijenborgh gaat deze Group (I-Group), een Brits onderzoeksbureau met aansluiten bij de wensen en verwachtingen van ding een klacht in over het complex. hem niet bespreekbaar, omdat zomer overigens dicht, want dan Europese vestigingen. De barometer peilt jaarlijks buitenlandse studenten. Komend studiejaar doen De universiteitskrant UK nodigde dat ten koste gaat van het budget opent een nieuw complex aan het de meningen van buitenlandse studenten aan 97 waarschijnlijk nog drie Nederlandse universiteiten daarop Koos Duppen, financieel voor onderwijs en onderzoek. De Winschoterdiep. De lessen die vooral Angelsaksische instellingen. De deelnemers en twee hogescholen mee. De I-Group benadert bestuurder van de Rijksuniversiteit Studentenorganisatie Groningen we hier hebben geleerd, worden worden ondervraagd over studentenvoorzieningen en over inhoud en kwaliteit van het onderwijs. circa studenten; de respons is 30 tot 35 procent. (VR) Groningen (RUG), uit voor een bezoek aan Nijenborgh. Deze heeft (SOG) die om compensatie had verzocht, onderzoekt nu of het niet vergeten, heeft Duppen beloofd. (VR) 4 mei 2007 transfer transfer mei

4 n i e u w s b e r i c h t e n Stop gekissebis naamgeving hogescholen Een hogeschool mag zich in het buitenland best universiteit noemen. Want de naam waarmee een instelling zich tooit is niet belangrijk. Het gaat om het verhaal achter de naam en de aard en de kwaliteit van het onderwijs. Daar moeten afspraken over worden gemaakt en dan kunnen we de naamgeving gewoon laten zitten, aldus Nuffic-voorzitter Sander van den Eijnden. Op het jaarcongres van de Nuffic begin april riep de Nuffic-voorman het hoger onderwijs op om een punt Foto: Roel Burgler Studenten kunnen vanaf september hun studiebeurs over de hele wereld meenemen. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging eind maart akkoord met het voorstel om de studiefinanciering internationaal meeneembaar te maken. Om misbruik te voorkomen moet elke student te zetten achter het al jaren durende geharrewar rond de naamgeving van instellingen. Zelden was er in het Nederlands hoger onderwijs zoveel te doen over zo weinig. Het begrip university heeft internationaal een heel brede, weinig precieze betekenis, betoogde Van den Eijnden. Aan de naam van een instelling is vrijwel nooit goed af te leiden om welk type onderwijs het gaat, ook in het buitenland niet. Voor een onbekend land als Nederland, is het daarom belangrijk om uit te leggen hoe het hoger onderwijs echt in elkaar steekt. We moeten de verschillen in duidelijke termen benoemen. Vorig jaar werd al een voorstel gemaakt voor een bruikbare typologie van het Nederlandse hoger onderwijs, maar dat liep vast op de naamgeving van de hogescholen. De HBO-raad en de VSNU willen voor de zomer het met elkaar eens worden over een hoger onderwijsclassificatie die in het buitenland valt uit leggen. (EH) Tweede Kamer akkoord met wereldwijde beurs Studenten kunnen vanaf september hun studiebeurs over de hele wereld meenemen. drie van de afgelopen zes jaar in Nederland hebben gewoond. GroenLinks en D66 vinden deze voorwaarde te streng. Volgens beide partijen zouden veel studenten, zoals kinderen van expats, daardoor buiten de regeling vallen. De PVV daarentegen vindt de regels niet streng genoeg. Mensen uit landen als Turkije zouden zich in het Nederlandse bevolkingsregister inschrijven en zo de in verhouding hoge Nederlandse studiefinanciering kunnen meenemen naar hun thuisland. De Tweede Kamer vindt dat de meeneembare beurs ook voor het mbo moet gelden. Een internationale uitwisseling is ook belangrijk voor leerlingen die worden opgeleid tot kok of voor een baan in de agrarische sector of mode, is de redenering. D66 diende een motie in om mbo ers met ingang van het studiejaar 2008/09 een internationale beurs te geven. Maar minister Plasterk wil daar wat selectiever in zijn. Dit voorjaar wordt een experiment afgerond met mbo-leerlingen die in de grensgebieden van Duitsland en België studeren. Op basis van de uitkomsten van dit experiment zal de minister nog deze maand met een voorstel komen. (EH) Het pand van de European University in Den Haag Plasterk sluit internationale opleiding De Engelstalige bacheloropleiding Internationaal Management van de European University in Den Haag mag geen nieuwe studenten meer inschrijven omdat de accreditatie sinds 1 januari is verlopen. Dat staat in een brief die minister Plasterk op 5 april naar de instelling stuurde. De European University is een particuliere instelling die volgens de eigen website sinds 1973 bestaat en veertien Engelstalige businessprogramma s op bachelor- en masterniveau aanbiedt. Maar alleen de bachelor Internationaal Management heeft een officiële erkenning (aanwijzing). Een aangewezen opleiding wordt niet bekostigd door de overheid studenten betalen euro collegegeld per jaar maar heeft verder dezelfde rechten als bekostigde opleidingen. De bachelor Internationaal Management is overigens aangewezen als hboopleiding en is dus geen universitaire studie zoals op de website wordt gesuggereerd. De 100 tot 150 studenten komen volgens de European University uit veertig landen. Bij de introductie van het accreditatiesysteem kregen alle aangewezen opleidingen automatisch een voorlopig keurmerk, dat tot 31 december 2006 geldig was. Het is de European University niet gelukt om voor het verstrijken van die datum een volwaardige accreditatie in de wacht te slepen. Zonder keurmerk kan de European University geen erkende bachelordiploma s meer uitreiken en komen studenten niet in aanmerking voor een beurs. De instelling is verplicht zittende studenten te helpen met de overstap naar een opleiding die wel is geaccrediteerd. Het ministerie van onderwijs heeft de European University gewezen op de deskundigheid van de Nuffic ter zake. (YvdM) Foto: Serge Ligtenberg Buitenlands nieuws Maleisië kiest voor kwaliteit. De Maleisische regering stelt dit jaar beurzen beschikbaar voor studenten die zijn aangenomen door een buitenlandse topuniversiteit. Dat zijn er driehonderd meer dan vorig jaar. Ook moedigt de Maleisische overheid studenten aan te kiezen voor een goede lokale onderwijsinstelling, als het alternatief een middelmatige buitenlandse universiteit is. Hoger onderwijs in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is erg duur. We willen onze studenten niet naar een willekeurige univer siteit in het buitenland sturen, zegt onderwijsminister Datuk Mustapa Mohamed. De gelukkige ontvangers van die beurzen krijgen straks mogelijk te maken met het nieuwe Academic Technology Approval Scheme, waarmee Groot-Brittannie niet-eustudenten om veiligheidsredenen wil screenen. Volgens dit plan hebben studenten die natuurkunde, computerwetenschappen of andere gevoelige studies kiezen, voor een visum straks toestemming van Buitenlandse Zaken nodig. Eerst zou onder meer duidelijk moeten zijn waar de studenten vandaan komen en wat ze met de opgedane kennis willen doen. Het nieuwe plan moet volgens de BBC het huidige veiligheidssysteem vervangen, waarbij instellingen op vrijwillige basis rapporteren over verdachte studenten. Britse wetenschappelijke organisaties vrezen nu een daling van het aantal buitenlandse studenten. Groot-Brittannië trok in het jaar ongeveer buitenlandse masterstudenten; van hen volgen een studierichting die voor het plan relevant is. De Britten hebben wel de visumkosten voor buitenlandse studenten verlaagd van 129 pond (190 euro) naar 99 pond (146 euro). Het land hoopt zo beter te kunnen concurreren met de Verenigde Staten en Australië. In dat laatste land staat momenteel de Engelse taalvaardigheid van buitenlandse studenten ter discussie. Volgens een onderzoeksrapport van de demograaf Bob Birrell beheerst ruim eenderde van de buitenlandse studenten het Engels zo slecht dat ze nooit hadden mogen worden toegelaten. Een aantal docenten heeft nu tegenover de Australische pers toegegeven dat ze door hun staf onder druk zijn gezet om deze studenten geen onvoldoendes te geven. Eén docent heeft ontslag genomen omdat hij weigerde mee te werken. Een ander schatte dat de helft van haar studenten plagieerde, omdat hun geschreven Engels opvallend beter was dan de gesproken variant. De Australische onderwijsminister Julie Bishop zegt geen bewijs te zijn tegengekomen van studenten die voldoendes krijgen terwijl ze niet aan de Engelse taalvaardigheidseisen voldoen. (VR) 6 mei 2007 transfer transfer mei

5 interview Als raadsadviseur kennis en onderzoek bij DGIS wil hij op de universiteiten meer draagvlak creëren voor samenwerking met arme landen. Want dat is er momenteel echt onvoldoende. En dat is schadelijk voor het Nederlandse imago in het buitenland, weet Rob Visser. Foto: Serge Ligtenberg d g i s - v e t e r a a n r o b v i s s e r w i l m e e r r e s p e c t v o o r b e l e i d s - o n d e r s t e u n e n d o n d e r z o e k Ons imago is verschraald Meer draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij universiteiten, meer belangstelling bij de overheid voor de wijze waarop wetenschappers te werk gaan. Dat wil het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken bereiken. Op het ministerie heeft Rob Visser al dertig jaar te maken met onderzoek. Ruim een jaar geleden kreeg hij de opdracht om aan beide doelen te werken. Daartoe werd hij benoemd tot raadsadviseur kennis en onderzoek. Ik leg voortdurend relaties tussen wetenschappers en ambtenaren van het ministerie, vertelt Visser in zijn hoekkamer die uitkijkt op het Malieveld in Den Haag. Onder de vorige minister voor Ont wikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, is veel aandacht besteed aan de rol van kennis bij het formuleren van beleid. Er verscheen een nota Kennis in ontwikkeling en de Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek (DCO) kreeg een centraal onderzoeksprogramma in beheer. Onderzoek moest effectiever worden gebruikt, vond het ministerie. Veel onderzoek dat DGIS financierde, was niet goed bruikbaar, legt Visser uit. Dan lieten we bijvoorbeeld onderzoek doen naar bosbouw in Peru. Halverwege de onderzoeksperiode was er nog één keer overleg, maar tegen de tijd dat de resultaten kwamen, was bosbouw in Peru voor ons geen speerpunt meer. Hoog tijd dus om de vraag van de beleidsmakers en het werk van de wetenschappers beter op elkaar af te stemmen. Praktische toepassing Visser deed ooit als antropologiestudent onderzoek in Thailand. Hij had in die tijd veel contact met vertegenwoordigers van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Zij konden zijn inzichten gebruiken bij de uitvoering van hun projecten. Die De stereotyperingen van wetenschappers en ambtenaren over en weer zijn verschrikkelijk praktische toepassing, daar was ik trots op. Toch was zijn keuze voor een ministerie waar ideeën in praktijk worden gebracht niet helemaal van harte. De wetenschap is Visser altijd blijven trekken. Hij heeft de band met de universitaire wereld dan ook onderhouden en geeft zelf regelmatig cursussen ontwikkelingssamenwerking aan studenten. Visser weet als geen ander hoe het op de universiteiten is gesteld met het draagvlak voor samenwerking met arme landen. Is dat echt onvoldoende? Ja, zegt hij resoluut. Bovendien is het alleen aanwezig bij oudere medewerkers. Als wij hier een conferentie organiseren, is de jongste wetenschapper die komt, 45 jaar. Dat heeft een aantal oorzaken. Een eerste is de opkomst van de vraaggerichte benadering in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Daardoor is hier minder te halen voor Nederlandse onderzoekers. Een tweede oorzaak is professionalisering, zowel bij universiteiten als bij het ministerie. Aan universiteiten moet gepubliceerd worden, daar hebben ze geen tijd meer voor snel een onderzoekje doen voor het ministerie. En ook hier zijn we zakelijker geworden; mensen worden niet meer aangemoedigd om zomaar eens langs te komen. En ten slotte hebben wetenschappers niet de gewoonte om een jonge medewerker mee te nemen als ze hier komen, zoals wij omgekeerd altijd wel doen. Geen landgenoten Die geringe belangstelling voor samenwerking met arme landen heeft grote gevolgen, weet Visser. Daardoor werken er nauwelijks nog Nederlanders bij de belangrijke internationale onderzoeksinstellingen. Kijk maar naar het Center for the Global South in Washington, het Development Cooperation Directorate van de OESO, het Britse Overseas Development Institute, het auteursteam van het transfer mei

6 c o l u m n Human Development Report van UNDP of het World Development Report van de Wereldbank: je treft er geen landgenoten aan. Dat betekent dat wij interessante discussies die daar worden gevoerd, hier niet snel oppikken. Het betekent ook dat wij in internationale fora minder meedoen. Als handelsland heeft Nederland belang bij allerlei internationale regelingen. Onze stem daarover hangt samen met ons imago, met de mate waarin wij voorop lopen in discussies over internationale ontwikkeling. En dat imago is verschraald. Rob Visser studeerde antropologie en verrichtte daarna promotieonderzoek in Thailand. Hij verbleef vier jaar in Nepal, waar hij een kantoor opzette voor de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV. Als raadsadviseur kennis en onderzoek op het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hij naar eigen zeggen twee taken: hij moet de relaties tussen het departement en de onderzoekswereld verbeteren, en hij moet ervoor zorgen dat zijn collega s meer Veldwerk DGIS wil dat probleem op verschillende manieren aanpakken. Enerzijds door onderzoekers weer meer bij ons te betrekken en jonge mensen erbij te halen. Zo hebben we een Informeel Netwerk Jonge Academici opgericht en ben ik aan het lobbyen voor een idee dat in overleg met universiteiten opkwam, om jaarlijks tien jonge mensen te sponsoren die een paar maanden stagelopen bij een vooraanstaand internationaal onderzoeksinstituut, daarna twee jaar veldwerk doen en dan een tijd bij Buitenlandse Zaken werken. Zij moeten zo ervaring opdoen met de wisselwerking tussen beleid en onderzoek en tegelijkertijd onze relaties met de grote onderzoeksinstellingen verstevigen. Anderzijds kijkt DGIS naar een nieuw soort onderzoek, dat een voor alle partijen interessantere rol moet krijgen ten aanzien van het beleid. Als voorbeeld noemt Visser de in 2005 opgerichte IS-academie. Daarin vindt uitwisseling plaats tussen wetenschappelijk medewerkers en ambtenaren. Wat verwacht DGIS nu precies van de universiteiten? Dat ze meedenken over hun rol bij de ontwikkeling van arme landen, zoals nu trouwens ook gebeurt binnen een kleine groep in VSNU- en WOTROverband, en aangestuurd door de Wageningse rector Martin Kropff. Ik zou ook willen dat ze meer respect krijgen voor beleidsondersteunend onderzoek én voor de methoden die daarbij horen. Dat zijn andere methoden dan die van de zuivere wetenschap. Voor beleidsondersteunend onderzoek begin je niet in een bibliotheek en bedenk je geen hypothesen, maar begin je met je af te vragen wie de relevante personen zijn op een beleidsterrein. Die ga je eerst eens tappen; je bent eerder technisch documentalist dan zuiver wetenschapper. Het zou mooi zijn als er aparte cursussen waren die opleiden tot beleidsadviseur. Zulke cursussen zouden volgens Visser geen overbodige luxe zijn. Want toenadering is echt nodig. De stereotyperingen van wetenschappers en ambtenaren over en weer zijn verschrikkelijk. Ambtenaren die van wetenschappers zeggen dat ze er niks aan hebben. En andersom en dat vind ik nog erger wetenschappers die zeggen dat ambtenaren dom zijn. Als blijk van goede wil is DGIS bereid om af en toe mee te betalen aan onderzoek dat strikt genomen niet aan de criteria voor medefinanciering voldoet. Soms zeker als er cofinanciering is van een universiteit of OCW betalen we mee aan onderzoek dat zich niet richt op de 4 procent allerarmsten, maar bijvoorbeeld op tandheelkunde. Wij willen best gebruikmaken van de trend van internationalisering door tegen een universiteit te zeggen: als jullie toch met geld van een ander ministerie tandheelkunde in Mozambique gaan steunen, dan willen wij daar wel aan meebetalen. Dorrit van Dalen b e v l o g e n a n t r o p o l o o g w i l z i c h z e l f o v e r b o d i g m a k e n belangstelling krijgen voor kennis en onderzoek. De functie werd in het leven geroepen op advies van sleutelfiguren uit de wetenschap. Aan hen was gevraagd hoe bruggen konden worden geslagen over de kloof tussen wetenschap en beleid, vertelt Visser. Aanvankelijk was het idee dat er een soort makelaar of loket nodig zou zijn. Maar later werd duidelijk dat er weinig te makelen zou zijn als het departement zelf niet meer belangstelling voor onderzoek kreeg. Vissers hoogste ideaal op werkgebied is om zichzelf overbodig te maken. Maar zo ver zijn we nog lang niet. Wat vindt hij het allerbelangrijkste als het gaat om ontwikkelingssamenwerking? Het inzicht dat armoedebestrijding noopt tot doelmatige interventies en dat voor de doelmatigheid van interventies meer kennis nodig is. (MP) Verschil maken moet Het hoger onderwijs in Nederland moet en kan beter. De kansen liggen er, alle randvoorwaarden zijn aanwezig. In de afgelopen kabinetsperiode hebben Annette Nijs, Bruno Bruins en ik, in onze functie als staatssecretaris van Onderwijs, veel veranderingen in gang gezet. Het komt er nu op aan dat het huidige kabinet deze veranderingen doorzet. Daarbij moet vooral veel aandacht worden besteed aan internationalisering van het hoger onderwijs. Eind maart werd in de Tweede Kamer de breed gesteunde wijziging van de Wet studiefinanciering in verband met studeren in het buitenland behandeld. Studenten die helemaal of deels in het buitenland willen studeren, kunnen door deze wijziging van Bruno Bruins vanaf september hun studiefinanciering niet alleen meenemen naar Europese landen, maar ook naar alle landen daarbuiten. Nederland is een van de eerste landen in Europa die hiertoe overgaan. Studenten krijgen zo maximale vrijheid om een opleiding te kiezen die bij hun wensen aansluit. Deze maatregel is enerzijds een uitdaging wij gunnen onze studenten het beste onderwijs, waar ook ter wereld, anderzijds een bedreiging: ons streven moet zijn de beste te zijn, zodat Nederlandse studenten hier blijven en buitenlandse studenten hier komen, omdat nergens anders beter onderwijs wordt aangeboden. Landen als Amerika en Engeland trekken nu de beste studenten en wetenschappers naar zich toe. Die mensen moeten naar Nederland willen komen! Nederlandse universiteiten en hogescholen moeten ambitieuzer worden, meer vragen van zichzelf en van de studenten. De slag om de beste studenten en onderzoekers winnen we niet zonder herkenbare topkwaliteit. Een versoepeling van onze kennismigrantenregeling kan hierbij helpen, zodat de echte wizkids uit India, Guatemala of Singapore gemakkelijker hier kunnen studeren en onderzoek doen. Universiteiten of hogescholen zijn méér dan gebouwen waarin onderwijs wordt gegeven en onderzoek wordt gedaan. Het zijn kennisgemeenschappen, die nauwe banden hebben met de maatschappij. Niet alleen met het bedrijfsleven, maar met een ieder die gebruik wil maken van de aanwezige kennis en de mogelijkheden die de instelling biedt. De rol van de student mag hierbij niet worden onderschat. Wat dat betreft kunnen we veel leren van andere landen. In Nederland komen studenten onderwijs halen, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn studenten actieve participanten in de kennisgemeenschap. Hier geldt: meer competitie door actievere studenten. Om topopleidingen te kunnen bieden, moeten we verschil maken. Instellingen kunnen onmogelijk extra s bieden, zoals bijzondere buitenlandse gastdocenten, zonder een hoger collegegeld te rekenen. Vasthouden aan het wettelijk collegegeld voor iedere student en iedere opleiding, is dodelijk voor de ontwikkeling van échte topopleidingen! Ook moet de toetreding van nieuwe (buitenlandse) hogeronderwijsaanbieders in beginsel niet worden belemmerd. Ik ben dan ook enthousiast over het feit dat in Nederland, met het oog op internationale toegankelijkheid, al meer dan Engelstalige opleidingen op hoger niveau worden georganiseerd. Als we naar het buitenland kijken, valt op dat alle Angelsaksische landen een systeem hanteren van selectie bij de poort en differentiatie van collegegelden. Ook de VVD wil meer selectie van studenten en een gedifferentieerd collegegeld. Dit creëert de mogelijkheid om topopleidingen aan te bieden. Veel onderwijsinstellingen die hier jarenlang sceptisch over zijn geweest, zijn inmiddels vóór. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de internationale concurrentiekracht van Nederland als kenniseconomie in de toekomst te behouden. 10 mei 2007 transfer transfer mei Foto: Hans Oostrum Mark Rutte Mark Rutte is VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, en oudstaatssecretaris van Onderwijs. Hij nodigt als columnist voor de volgende Transfer uit: J.P. Kroeger, hoofdredacteur van Science Guide de nieuws- en opiniesite over hoger onderwijs.

7 a c h t e r g r o n d a a n t a l t u r k s e s t u d e n t e n in n e d e r l a n d in k o r t e t i j d m e e r d a n v e r d u b b e l d Hoger onderwijs omarmt Turkije De Middle East Technical University in Ankara Foto: METU (Middle East Technical University) Vier jaar na het Focusjaar Turkije heeft de hogeronderwijssamenwerking tussen Nederland en Turkije stevig vorm gekregen. Meer dan tweehonderd contracten en overeenkomsten zijn er inmiddels, en uit bijna geen enkel niet-eu-land komen zo veel studenten naar Nederland. Turkije hongert naar kennis en contacten. Lid van de Europese Unie zal Turkije voorlopig niet worden. Met de hervatting, eind maart, van de onderhandelingsbesprekingen daarover, wordt slechts een klein stapje gezet op een weg die nog heel lang zal zijn. In het hoger onderwijs is de verkennende fase inmiddels voorbij. De Nuffic bestempelde Turkije vier jaar geleden al tot focusland. Het hele jaar 2003 was er veel aandacht voor samenwerking en uitwisseling tussen het Nederlandse en het Turkse hoger onderwijs. Dat was niet zomaar: een jaar later zouden tal van hogeronderwijsprogramma s zoals het Erasmus- en het Socratesprogramma voor Turkije worden opengesteld. Voor veel universiteiten en hogescholen was dat aanleiding om zich op het Aziatische land te oriënteren. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) was er vroeg bij. Wij zijn al in 2002 contacten gaan leggen, vertelt Franka van den Hende, adjunct-hoofd van het bureau internationale samenwerking. We hebben vooral naar niveau gekeken en zijn een brede samenwerking gestart met enkele Turkse topuniversiteiten, zoals Bilkent, Middle East Technical University (Metu) en Hacettepe in Ankara, en Koç in Istanbul. Daarnaast hebben we de al bestaande banden met De RUG bouwt de relaties met Turkije stap voor Ege University in Izmir aangehaald. Het niveau van stap verder uit, zowel op instellings- als op facultair de studenten en de kwaliteit van de universiteiten is niveau. Jaarlijks komen circa 35 Turkse Erasmus/ hoog, vindt Van den Hende. Bovendien zijn vooral Socrates-studenten naar Groningen en de universiteit de betere universiteiten Engelstalig. Dat maakt niet werft actief masterstudenten in Turkije. De faculteit Bedrijfskunde & Economische Wetenschappen alleen de uitwisseling, maar ook de communicatie een stuk gemakkelijker. overweegt een of meer double degree-programma s te d r u k v e r k e e r v a n e n n a a r i s t a n b u l e n a n k a r a De toenemende belangstelling vanuit Nederland voor Turkije en Willem-Alexander en prinses Máxima. Recentelijk waren ook stevige het hoger onderwijs aldaar blijkt ook uit de vele officiële bezoeken over en weer. In december had toenmalig Onderwijsminister rector van Metu in Nederland. delegaties van de TU s van Delft en Eindhoven in Turkije en was de Maria van der Hoeven in Amsterdam een onderhoud met de Turkse Eind mei gaan de secretarissen van de Nederlandse universiteiten, in minister voor cultuur en toerisme over een mogelijke intensivering het kader van hun jaarlijkse excursie, naar Turkije. Vanuit het onderwijs zijn er bijna jaarlijks studiereizen, bijvoorbeeld voor leraren en van de samenwerking op het gebied van literatuur en archeologie. Een week later bracht ze in Istanbul een bezoek aan de Bosporus voor pabostudenten. Leden van de studentenraad van de TU Delft Universiteit en sprak in Ankara met haar Turkse collega en de voorzitter van de raad voor het hoger onderwijs. Ook opende ze het ber maken studenten van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde brachten al eens een bezoek aan Istanbul en Ankara. En in novem- nieuwe Nederlands Instituut voor Hoger Onderwijs in Ankara (NIHA) van de Rijksuniversiteit Groningen een uitgebreide studiereis naar en deed ze de Middle East Technical University (Metu) aan. Deze Turkije, onder de noemer Reaching for a rising star. (WvH) laatste kreeg eind februari zelfs koninklijk bezoek van kroonprins 12 mei 2007 transfer transfer mei

8 ontwikkelen. En ook op onderzoeksgebied ontluiken de contacten. De RUG telt inmiddels vijf tot tien Turkse promovendi. Punten van aandacht zijn volgens Van den Hende nog wel de uitwisseling van docenten en de gelijkwaardigheid in de contacten. Want Turkse studenten en onderzoekers komen dan wel hier, maar de (negatieve) beeldvorming over Turkije zou Nederlanders nog belemmeren om daarheen te gaan. Veel Nederlanders ontlenen hun beeld van Turkije aan de Turkse gemeenschap hier. Maar het moderne, stedelijke en universitaire leven ginds is heel anders dan het leven van de Anatolische plattelandsmensen die naar Nederland kwamen. Voor veel studenten die naar Turkije gaan, is dat een eye opener. Zoals een Groningse uitwisselingsstudent eind februari voor een Nederlandse tv-camera zei tijdens het bezoek van kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima aan Ankara: Het is voor mij makkelijker om contact te maken met Turkse studenten hier dan met de Turkse jongeren in Het nieuwe gebouw van het Scheepvaart en Transport College, direct aan de Nieuwe Maas op de punt van de Lloydpier, vinden ze cool. En Worm vinden ze te gek, het avantgardecentrum voor film en elektronische muziek. Dan is er nog de Erasmusbrug van architect Ben van Berkel. Maar dé favoriet blijft de Kunsthal, ontworpen door maestro Rem Koolhaas. De 24 studenten architectuur van de Middle East Technical University (Metu) in Ankara kijken hun ogen uit tijdens een fietstocht door Rotterdam. Zeker ook als ze door Spangen en de andere wijken in Oud-West peddelen, waar driekwart immigrant is. Als moderne, hoogopgeleide stadsjongeren kunnen ze zich nauwelijks identificeren met hun landgenoten van het platteland in Anatolië. Samen met een docent is de groep Turkse studenten van eind fe bruari tot begin maart voor een studiereis van een week in Nederland. Ekim Tan en Emre Altürk, alumni van hun opleiding en Nederland. Van den Hende hoopt en denkt dat de positieve ervaring van de terugkomers en de goede indruk die de Turkse studenten in Nederland achterlaten, dit beeld op den duur zullen bijstellen. Het Groningse verhaal gaat eigenlijk op voor het hele hoger onderwijs in Nederland. Bijna elke missie of delegatie rapporteert over het hoge niveau van het onderwijs in Turkije. Zeker op de topuniversiteiten, die aan de poort mogen selecteren. Bijna alle Nederlandse uitwisselingsstudenten roemen de vriendelijkheid, de gastvrijheid en de plezierige contacten met Turkse studenten en docenten. En bijna alle bureaus en coördinatoren internationalisering spreken over de soepele communicatie en efficiënte organisatie. Cijfers Ook de cijfers tonen dat het Nederlandse en het Turkse onderwijs elkaar hebben ontdekt. In 2005 kwamen 425 Turkse studenten naar Nederland, twee jaar eerder waren dat er nog maar 161. Door de daling van het aantal studenten uit Indonesië, staat Turkije daarmee opeens op de tweede plaats van niet-eulanden, na China. Die sterke toename komt overigens vooral door de openstelling van het Erasmus- en het Socratesprogramma voor Turkije. Een recente inventarisatie van de Universiteit Leiden leverde meer dan tweehonderd contracten en samenwerkingsovereenkomsten met Turkse instellingen op. Van de universiteiten is Groningen koploper, maar ook Maastricht, Tilburg, Delft en Eindhoven zijn erg a r c h i t e c t u u r s t u d e n t e n k i j k e n h u n o g e n u i t in r o t t e r d a m Foto: METU (Middle East Technical University) momenteel als promovendi werkzaam op de TU Delft, hebben een druk programma samengesteld met lezingen, workshops en een uitvoerige excursie naar de Maashaven, want met dat gebied gaan de studenten terug in Ankara aan de slag in het kader van hun afstudeer project. Een groot deel van de studenten kent de Nederlandse namen en bureaus op het gebied van architectuur, zoals Van Berkel, Koolhaas, MVRDV, Wiel Arets en Mecanoo ze staan zelfs stuk voor stuk hoog op het lijstje van internationale favorieten. Voor de helft van de 24 is dat een belangrijke reden om een masterstudie in Nederland bovenaan het verlanglijstje te zetten. Slechts één noemt de Verenigde Staten in de mini-enquête die Ekim Tan houdt. Ik was hoogstverbaasd, zegt Tan. Voorheen was Metu, zowel onder docenten als studenten, vooral op Amerika gericht. De jongste generatie kijkt blijkbaar nadrukkelijker naar Europa. (WvH) actief in Turkije. Bij de hogescholen loopt Inholland voorop, gevolgd door de HAN, Saxion en de Haagse Hogeschool. De samenwerking is bevorderd door de snelle invoering van het BaMa-systeem in Nederland en het overschakelen op Engelstalige masters, stelt Erik-Jan Zürcher, hoogleraar Turkse talen en culturen van de Universiteit Leiden, die penvoerder is van het onlangs geopende Nederlands Instituut voor Hoger Onderwijs in Ankara (NIHA). Als belangrijkste taken voor het NIHA ziet Zürcher het faciliteren van contacten en uitwisselingen en het werven van Turkse studenten voor het Nederlandse hoger onderwijs. Volgens de hoogleraar ontwikkelen de banden zich voorspoedig en liggen er nog volop kansen voor verdere groei. Turkije heeft een jonge bevolking en het hoger onderwijs heeft onvoldoende capaciteit. Slechts een op de vier jongeren met een diploma van de middelbare school kan naar een universiteit. Er is onder jonge Turken een honger naar kennis en contacten. Als grootste hobbels noemt Zürcher de taaie visaprocedures in combinatie met de hoge kosten en de beperkte beschikbaarheid van beurzen. Op dit laatste punt tonen enkele universiteiten zelf initiatief. Zo heeft Groningen sinds een jaar of tien het Ubbo Emmius-fonds voor buitenlandse promovendi. De Ik maak makkelijker contact met Turkse studenten in Ankara dan met de Turkse jongeren in Nederland Foto: Sam Rentmeester Universiteit Maastricht (UM) stelt komend academisch jaar twintig zogenaamde high potential scholarships van euro, voor studie en levensonderhoud, beschikbaar voor masterstudenten uit niet-eu-landen. Bij gelijke geschiktheid krijgen kandidaten uit India, China en Turkije voorrang. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft recentelijk een beurzenprogramma aangekondigd samen met chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven, die dringend verlegen zit om nieuwe medewerkers. Per jaar mogen veertig talenten een master aan de TU/e volgen, met daarbij de garantie op een driejarig contract bij ASML. Ook dit programma richt zich vooral op niet- EU-landen, en ook hier staat Turkije op de lijst van doellanden. Land van herkomst Turkije is voor ons zeer zeker een focusland, vertelt Inge Adriaans van het international relations office in Eindhoven. Diverse faculteiten zijn bezig concrete plannen te ontwikkelen. Denk aan bi-diplomering, bi-promotie of een constructie zoals met ASML. We zijn ook met andere bedrijven in gesprek. De TU Delft is eveneens druk doende met Turkije, vooral met de technische universiteiten in Ankara en Istanbul. Op korte termijn zullen double degree-programma s worden gestart bij Bouwkunde, Industrieel Ontwerp en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Het is de bedoeling om de samenwerking snel naar andere faculteiten uit te breiden. Net als op de universiteiten zit Turkije ook bij de hogescholen in de lift. Opvallend is dat de zogeheten wederkerigheid daar minder een probleem lijkt te vormen. Dit komt enerzijds doordat de hogescholen meer studenten met een Turkse achtergrond hebben. Voor deze groep is een uitwisseling een kans is om op een andere manier kennis te maken met het land van herkomst. Anderzijds kennen de hogescholen diverse opleidingen die direct te maken hebben met de multiculturele samenleving, zoals de pabo s en opleidingen in de gezondheidszorg. Deze willen zich graag oriënteren op de Turkse cultuur. Maar ook bij de business-opleidingen groeit de belangstelling voor Turkije zichtbaar. Walter van Hulst 14 mei 2007 transfer transfer mei

9 o n d e r z o e k z o n d e r g r e n z e n Adriana Gittenberger-de Groot: Waarom een Chinees hierheen halen? l e i d s e m e d i c i k u n n e n u i t s t e k e n d e n e d e r l a n d e r s k r i j g e n Dit is al een multiculturele afdeling Wie internationalisering zegt, denkt allereerst aan studenten die de grens over gaan. Maar hoe internationaal van samenstelling zijn onderzoeksgroepen op de Nederlandse universiteiten? En welke visie zit daarachter? Transfer bezoekt dit seizoen onderzoekers op negen universiteiten. In deel 7 van deze serie de afdeling anatomie en embryologie van de Universiteit Leiden. Foto: Serge Ligtenberg Teleurgesteld leest afdelingshoofd Adriana Gittenberger-de Groot een voor van een Hongaarse promovendus. Hij wil dolgraag een jaar onderzoek komen doen naar bindweefselcellen in het hart. Eigenlijk zit de afdeling anatomie en embryologie van de Leidse faculteit Geneeskunde om iemand met die specialisatie te springen. Ik had hem heel graag gehad, vertelt Gittenberger-de Groot. Maar we hebben geen financiën kunnen vinden. En hij kan zelf ook geen geld meebrengen, dus dan houdt het op. Jammer, vindt de hoogleraar, maar het is niet anders. Internationalisering is een grote hype, ook bij het Leids Universitair Medisch Centrum, waar haar afdeling onder valt. Bij parasitologie, waar infectieziekten worden onderzocht, lopen bijvoorbeeld veel Afrikaanse en Aziatische onderzoekers rond. Maar de internationalisering gaat voor een groot gedeelte aan anatomie en embryologie voorbij. Dat komt deels doordat er weinig geld beschikbaar is, maar deels ook doordat Gittenberger-de Groot niet bewust heel hard op zoek is naar buitenlandse medewerkers. Zeer lastig Iedere week krijgt ze zeker drie open sollicitaties per uit het buitenland. Vooral uit het Verre Oosten. Meestal met als aanhef 'Dear Sir', dan denk ik al: laat maar. Vaak schrijven ze in gebrekkig Engels. Hoe zou ik zo iemand moeten aannemen? Als mensen geschikt lijken, kan ik ze voor een gesprek Communicatie is heel belangrijk in dit vak laten overkomen naar Leiden. Maar in een gesprek kan ik niet nagaan of ze echt geschikt zijn. De publicaties die op hun cv's staan, zijn vrijwel altijd in het Chinees. Het niveau inschatten is zeer lastig. Dus waarom zou ik een Chinees naar Nederland halen, als ik ook geschikte Nederlandse kandidaten heb? Dat betekent niet dat andere culturen met een vergrootglas moeten worden gezocht bij anatomie en embryologie. Er werken promovendi met Duitse, Turkse, Spaanse, Afghaanse en Indonesische achtergrond. In totaal telt de afdeling achttien promovendi. Van de vier universitair docenten heeft er een een Iraanse achtergrond. Maar zij komen allemaal niet rechtsreeks uit het buitenland, zegt Gittenberger-de Groot. Ze woonden al lange tijd in Nederland, omdat ze bijvoorbeeld hun eigen land zijn ontvlucht of hier hebben gestudeerd. Ze hebben allemaal, op een Duitse promovenda na, de Nederlandse nationaliteit. Ook de rest van de medewerkers is Nederlander, onder wie drie hoogleraren, twee universitair hoofddocenten en drie postdocs. De afdeling heeft geen buitenlanders in vaste dienst. Daar staat tegenover dat veel buitenlandse medewerkers er een paar maanden tot een halfjaar onderzoek doen. Ik ga veel naar internationale congressen en reis daarvoor veel over de wereld. Ik ben altijd wel op zoek naar specialisten. Zo hebben we samenwerkingsverbanden met universiteiten in Duitsland en Portugal. Met een Weens instituut doen we onderzoek naar stamcellen. Met dat instituut wisselen we voor kortere periodes regelmatig onderzoekers uit. Daar zit altijd ook een gezamenlijke publicatie aan vast. De afdeling anatomie en embryologie van de faculteit Geneeskunde in Leiden onderzoekt het ontstaan van hart- en vaatziekten. We proberen de ontwikkeling daarvan bij embryo's te onderzoeken, zegt afdelingshoofd Adriana Gittenberger-de Groot. We kijken naar aderverkalking, hartritmestoornissen en aangeboren afwijkingen. De Met kindertjes praten Binnenkort komt een Argentijnse promovendus van de universiteit van Buenos Aires naar Leiden. Ze doet onderzoek naar de invloed van diabetes op de zwangerschap. Gittenberger-de Groot: Ik ontmoette haar op een congres in Istanbul over diabetes. Daar doen wij ook onderzoek naar, vooral naar de invloed van diabetes op het ontstaan van hartafwijkingen. Haar expertise kunnen we heel goed gebruiken. Wij betalen het onderzoek, zij heeft zelf een beurs geregeld voor haar verblijf in Nederland. Die uitwisselingen komen vaak voor, maar dat een promovendus of postdoc definitief in Leiden blijft, is zeldzaam. Ik wil mensen opleiden tot wetenschapper en ervoor zorgen dat ze hier na hun onderzoek verder kunnen. Buitenlanders kunnen dat vaak niet. Na een promotie of onderzoek als postdoc kun je bijvoorbeeld kindercardioloog worden. Dan moet je wel met kindertjes praten, uiteraard in het Nederlands. Buitenlanders spreken daarvoor vaak niet goed genoeg Nederlands. Communicatie is heel belangrijk in dit vak. Dat geldt ook voor de docenten. Bij lessen anatomie aan de snijtafel is het heel handig als ze Nederlander zijn. Zodat alle studenten en medewerkers ze goed begrijpen. Over vijf jaar ga ik met pensioen. Ik denk niet dat er dan veel is veranderd hier. Want waarom zou ik met heel veel moeite een buitenlander binnenhalen, als ik uitstekende Nederlanders kan krijgen en al een multiculturele afdeling heb? Robert Visscher a a n g e b o r e n a f w i j k i n g e n b i j e m b r y o s afdeling maakt voor dit onderzoek gebruik van proefdieren, zoals muizen, kippen en kwartels. De onwikkeling van hart- en vaatziekten begint in de embryonale fase, met als belangrijkste fase de derde tot en met de achtste week. Veel vrouwen weten dan nog niet dat ze zwanger zijn, daarom gebruiken we proefdieren. Een belangrijk onderzoek van de afdeling betreft de invloed van voeding op de foetus. We hebben net ontdekt dat als de uterus een hoog cholesterol- of suikergehalte heeft, het kind later een verhoogde kans heeft op aderverkalking. Daar gaan we de komende tijd meer onderzoek naar doen. (RV) 16 mei 2007 transfer transfer mei

10 a c h t e r g r o n d o m s t r e d e n s e l e c t i e v a n e l i t e - u n i v e r s i t e i t e n in d u i t s l a n d g a a t t w e e d e r o n d e in Op naar tien vuurtorens van de wetenschap Niet alleen in Nederland wordt gediscussieerd over de kwaliteit van het onderwijs. Ook in Duitsland zijn klachten over massaliteit en middelmatigheid inmiddels gemeengoed. Om toptalent de ruimte te geven, heeft het land nu het fenomeen elite-universiteit geïntroduceerd. Voor acht Duitse universiteiten zijn spannende tijden aangebroken. Vorige maand dienden ze een strategieplan in, waarmee ze de status van elite-universiteit hopen te verkrijgen. Maximaal zeven van de acht kunnen tot Leuchtturm der Wissenschaft ( vuurtoren van de wetenschap ) worden benoemd. Deze universiteiten krijgen de komende vijf jaar elk ongeveer 100 miljoen euro om tot de internationale top van universiteiten te gaan behoren. De introductie van topuniversiteiten het moeten er in totaal tien worden is een van de maatregelen die Duitslands wetenschappelijke imago in de wereld moeten verbeteren. Want dat imago is aan slijtage onderhevig: in een universiteitenranking van de Britse krant The Times stond vorig jaar geen enkele Duitse universiteit in de topvijftig. Om onder meer daar verandering in te brengen, wordt de komende jaren twee miljard euro in het Duitse hoger onderwijs geïnvesteerd. Driekwart van dat bedrag wordt betaald door de centrale overheid, de deelstaten brengen de rest op. Overvolle collegezalen Net als in Nederland woeden in Duitsland al geruime tijd discussies over de kwaliteit van het onderwijs. De achtergrond is in beide landen dezelfde: ook in Duitsland is het beleid er jarenlang op gericht geweest om vooral veel studenten te trekken. Maar In een universiteitenranking van The Times stond vorig jaar geen enkele Duitse universiteit in de topvijftig het massale onderwijs in overvolle collegezalen heeft volgens critici geleid tot middelmatigheid. Daarom luidt nu ook in Duitsland het credo: geef toptalent de ruimte. De afgelopen jaren zijn al meer pogingen ondernomen om de kwaliteit van het universitair onderwijs en onderzoek te verbeteren. In 2004 al probeerde de toenmalige minister van Onderwijs, Edelgard Bulmahn (SPD), de invoering van elite-universiteiten erdoor te krijgen. De bedoeling was een aantal geselecteerde universiteiten extra geld te geven, zodat zij zich zouden kunnen meten met internationale toppers als Harvard, Cambridge en Yale. Het lukte toen niet omdat de deelstaten dwarslagen. Complicerende factor is namelijk dat onderwijs in Duitsland een aangelegenheid van de deelstaten is. De centrale overheid mag alleen algemene beginselen op onderwijsgebied regelen. Wat daar wel en niet onder valt, is telkens weer onderwerp van discussie. Zo werd in 2005 het verbod op de heffing van collegegeld afgeschaft. Dat verbod had de vorige regering, van Gerhard Schröder, in 2002 juist ingevoerd om gelijke kansen voor iedereen te garanderen. De deelstaten waren ertegen en kregen van de hoogste rechter, het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, gelijk. Nu mag elke deelstaat zelf bepalen of en hoeveel collegegeld er wordt geheven. Foto: Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) Studenten van het Karlsruhe Institut für Technologie, een van de elite-universiteiten In een universiteitenranking van The Times stond vorig jaar geen enkele Duitse universiteit in de topvijftig Ook andere pogingen om iets te doen aan de kwaliteit structuren van Duitsland, ingevoerd na de Tweede van het Duitse hoger onderwijs liepen stuk op verzet Wereldoorlog, moest aanpassen aan de eisen van de van de deelstaten. Zo wilde de regering in 2004 de huidige tijd. De hervorming liep er verschillende Juniorprofessur invoeren, waardoor meer en jongere malen op stuk. Uiteindelijk werd de hervormingswet wetenschappers volwaardig aan de slag konden aan in februari 2006 aangenomen, maar dat lukte alleen de universiteiten en onderzoeksprogramma s konden omdat het onderwijsbeleid zoveel mogelijk buiten starten, in plaats van jaren in de schaduw van oudere beschouwing werd gelaten. Wel werd bepaald dat het professoren te moeten staan. Ook dit plan hielden de de centrale overheid is toegestaan met financiële hulp deelstaten tegen, omdat de minister daarmee op hun het hoger onderwijs te stimuleren. Dat doet zij nu terrein was gekomen. met de benoeming van elite-universiteiten. Het hogeronderwijsbeleid was één van de belangrijkste punten bij de federalismehervorming, een de deelstaten is verdwenen. De drie universiteiten Dat betekent niet dat de weerstand tegen het plan bij groot hervormingsprogramma dat de federale die in 2006 zijn benoemd, bevinden zich in de zuide- 18 mei 2007 transfer transfer mei

European University. verzet zich tegen sluiting

European University. verzet zich tegen sluiting transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs European University verzet zich tegen sluiting 8 jaargang 14 juni 2007 docenten over de grens sevil sariyildiz, turkse en vrouwelijke hoogleraar

Nadere informatie

Stage in Suriname populair

Stage in Suriname populair transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Stage in Suriname populair 9 jaargang 14 juli 2007 amerikaanse uitwisselingsstudenten hebben eigen troubleshooter nederland scoort onder

Nadere informatie

onzin van internationalisering Staatssecretaris Zijlstra over zin en

onzin van internationalisering Staatssecretaris Zijlstra over zin en transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Staatssecretaris Zijlstra over zin en onzin van internationalisering 9 jaargang 19 juli/augustus 2012 buitenlandse campussen verboden terrein

Nadere informatie

Een nieuwe missie: hulp, handel en onderwijs

Een nieuwe missie: hulp, handel en onderwijs transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Een nieuwe missie: hulp, handel en onderwijs 5 jaargang 21 april 2014 ontwikkelingssamenwerking zoekt aansluiting bij internationaliseringsagenda

Nadere informatie

Internationaliseren in eigen land

Internationaliseren in eigen land transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Internationaliseren in eigen land 6 jaargang 21 mei/juni 2014 rug wil meer uit international classroom halen techniekonderwijs moet internationaler

Nadere informatie

Vlaanderen bezorgd over groeiende stroom Nederlanders

Vlaanderen bezorgd over groeiende stroom Nederlanders t ran sfe r vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Vlaanderen bezorgd over groeiende stroom Nederlanders 6 jaargang 19 maart 2012 politicoloog paul aarts over arabische lente en onderwijshervormingen

Nadere informatie

Thema rusland Kenniseconomie in opbouw biedt kansen te over

Thema rusland Kenniseconomie in opbouw biedt kansen te over transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Thema rusland Kenniseconomie in opbouw biedt kansen te over 6 jaargang 20 april 2013 jelle en kysia over andere wereld op drie uur vliegen

Nadere informatie

Buddy doorbreekt internationale bubble

Buddy doorbreekt internationale bubble transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Buddy doorbreekt internationale bubble 2 jaargang 21 november 2013 edwin van rest (studyportals): wereldwijde transparantie ultieme droom

Nadere informatie

Minister Bussemaker: Internationalisering ligt soms op straat

Minister Bussemaker: Internationalisering ligt soms op straat transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Minister Bussemaker: Internationalisering ligt soms op straat 1 jaargang 22 september / oktober 2014 hoofdpunten uit de internationaliseringsvisie

Nadere informatie

Serious game. Speelse verleiding om Nederlands te leren. vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs

Serious game. Speelse verleiding om Nederlands te leren. vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs transfer 5 vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Serious game Speelse verleiding om Nederlands te leren interview Anje Dijk: Talencentra meer in beeld achtergrond Hoe geef je in het

Nadere informatie

Op weg naar Boston. Hans de Wit blikt terug en vooruit. vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs

Op weg naar Boston. Hans de Wit blikt terug en vooruit. vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs transfer 6 vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Op weg naar Boston Hans de Wit blikt terug en vooruit achtergrond De opkomst van online masters reportage Videoconferencing wereldwijd

Nadere informatie

Buitenlands talent blijft weg zonder beurzen

Buitenlands talent blijft weg zonder beurzen transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Buitenlands talent blijft weg zonder beurzen 7 jaargang 21 juli/augustus 2014 visie vsnu en vereniging hogescholen op internationalisering

Nadere informatie

Staren we ons blind op MOOC s?

Staren we ons blind op MOOC s? transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Staren we ons blind op MOOC s? 4 jaargang 21 februari 2014 living labs zetten hogescholen internationaal op de kaart universiteitsraad

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 4 december 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 4 december 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 4 december 2009 Zijn studenten beroepsbekwaam na hun praktijkstage? Het didactisch inzetten van e-learning Kennisvalorisatie door het hbo Conferentie als onderwijsvorm in een

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 3 september 2009 Docenten maken het verschil Krachtenbundeling voor een leven-lang-leren Een bijzonder onderwijsconcept Ontwikkeling en implementatie van een versnellingstraject

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

management Open bestel: Op zoek naar de juiste dynamiek Hét vakblad voor management en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs

management Open bestel: Op zoek naar de juiste dynamiek Hét vakblad voor management en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs Nummer 1 jaargang 1 Hét vakblad voor en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs Rankings en Classificaties De Europese aanpak Toekomstscenario s Onderweg naar een nieuwe leeren werkomgeving

Nadere informatie

Deze special is een extra uitgave bij UT Nieuws Magazine December 2014 VROUWEN IN DE WETENSCHAP

Deze special is een extra uitgave bij UT Nieuws Magazine December 2014 VROUWEN IN DE WETENSCHAP Deze special is een extra uitgave bij UT Nieuws Magazine December 2014 VROUWEN IN DE WETENSCHAP Voorwoord Een lange weg Hoe kan het toch dat er al enige tijd meer vrouwen afstuderen dan mannen aan de Nederlandse

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2007

OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2007 OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2007 4/2007 Het verschil tussen denken en doen Onze kenniseconomie langs de meetlat Leren is worden wie je bent Niveauverhoging bij hbo ers, een experiment Samenwerkend

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 1 33519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger

Nadere informatie

aangesproken over de kabinetssituatie. af om het nakomen van die afspraken te

aangesproken over de kabinetssituatie. af om het nakomen van die afspraken te 34 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs mei 2012 Een energiek gezelschap in een turbulente context Ministersconferentie in Boekarest De Europese hogeronderwijsruimte

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 1 maart 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 1 maart 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 1 maart 2009 DigOport bevordert structurele kwaliteitszorg De onderzoekspraktijk in een complexe omgeving Beter diagnostisch redeneren en beslissen door CoFFEE Almere snakt naar

Nadere informatie

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004:

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004: Magazine voor vrouwen met een hogere opleiding nummer 2 December 2005 GEM 2004: 34% van de startende ondernemers is vrouw Ingrid Verheul: Vrouwen willen meer grip op de zaak houden Carmen Breeveld: Je

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM VI / 1 17 03 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Milton Mueller eerste XS4All hoogleraar bij TU Delft Internetprovider XS4All heeft een driejarige leerstoel in het leven geroepen bij de TU Delft.

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN MATR IX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN JAARGANG 11 ZOMER / 2004 Onderzoeksprofilering TU/e ANNETTE NIJS OVER SAMENWERKING DRIE TU S SCHAKELPROGRAMMA S VOOR HBO-ERS ONDERZOEKSPROGRAMMA

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie