Naar het buitenland. Faculteit Ingenieurswetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar het buitenland. Faculteit Ingenieurswetenschappen"

Transcriptie

1 Naar het buitenland Faculteit Ingenieurswetenschappen

2 Waarom ik op Erasmus ben gegaan? Ik wou nieuwe uitdagingen: lessen volgen in het Frans, werken maken in een andere taal, nieuwe mensen leren kennen van over heel de wereld. En vooral: zelfstandig leren zijn. Beste student Globalisering van Wetenschap & Technologie heeft ertoe geleid dat internationale ervaring onmisbaar is geworden in de opleiding tot ingenieur. De KU Leuven biedt haar studenten heel wat mogelijkheden om via een uitwisseling een periode van de studies in het buitenland door te brengen. Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden die worden aangeboden aan de student-ingenieur. Deze uitwisselingen kaderen steeds in een uitwisselingsakkoord dat voor het vertrek van de student tussen de KU Leuven en de gastinstelling werd afgesloten. De periode in het buitenland kan worden ingevuld met vakken, thesiswerk of een studiestage, of met een combinatie van deze elementen. De credits behaald aan de gastinstelling, worden erkend door de KU Leuven. De periode in het buitenland zal daarom geen verlenging van de studieduur veroorzaken. De faculteit wil duidelijk maken dat zij deze verschillende opties ten volle steunt en wil de studenten aanmoedigen om te kiezen voor één van deze unieke ervaringen. Prof. dr. ir. Michiel Steyaert Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen

3 ATHENS Heb je interesse in een buitenlandse studieervaring maar ben je niet graag te lang van huis? Dan is ATHENS iets voor jou! Twee keer per jaar hebben masterstudenten de kans om een week een cursus te volgen aan één van de vele partneruniversiteiten. Uitwisseling binnen en buiten Europa De FirW heeft akkoorden met tientallen onderwijsinstellingen wereldwijd afgesloten. Erasmus+ is een onderwijsprogramma van de Europese Commissie voor uitwisseling binnen Europa, met beurzen om de financiële last van de uitwisseling te verlichten. Ook buiten Europa zijn er mogelijkheden tot uitwisseling, maar het aanbod van beurzen is veel beperkter Dual en Joint Degree Met sommige universiteiten heeft de faculteit een akkoord waardoor onze studenten een duaal of zelfs joint diploma kunnen verkrijgen door 60 studiepunten aan de KU Leuven en 60 studiepunten aan een partneruniversiteit te behalen. Zo ontvang je een diploma van zowel KU Leuven als de andere instelling of een gemeenschappelijk diploma van beide instellingen (o.m. via Erasmus Mundus en de KIC InnoEnergy Master). Summer School Summer school is een intensieve en hoogstaande academische training, op maat van zowel internationale masters als startende PhD-studenten die willen kennismaken met innovatieve wetenschapsen technologieplatforms. Internationale stages Een meer op de praktijk gerichte mogelijkheid is een stage in het buitenland. Er zijn bedrijfsgerichte stages (bedrijfservaring: 3 credits en industriële stage: 6 credits) en stages in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Wie: masterstudenten Waar: Europa Duur: max. 1 week/jaar Credits: 3 Wie: masterstudenten Waar: binnen en buiten Europa Duur: 1 of 2 semesters Credits: 30 tot 60 Wie: masterstudenten Waar: wereldwijd Duur: 12 maanden Credits: 60 in het buitenland Wie: bachelor & master Waar: wereldwijd Duur: te bepalen Credits: 3 Wie: masterstudenten Waar: wereldwijd Duur: min. 4 of 6 weken Credits: 3 of 6 ATHENS UITWISSELING DUAL DEGREE SUMMER SCHOOL STAGES

4 Mijn studieperiode in het buitenland heeft geleid tot een verdere ontplooiing en verrijking van mezelf. Naast mijn echte studie heb ik ook veel sociale vaardigheden bijgeleerd. ATHENS Studenten zien ATHENS als een lagedrempeluitwisseling. Onze faculteit maakt als één van de 15 universiteiten in Europa deel uit van het ATHENS-netwerk, met als medepartner UCL in Louvain-la-Neuve. Dit impliceert dat onze faculteit in november en maart één of meerdere intensieve cursussen van 1 week organiseert voor de ingenieursstudenten van de partnerinstellingen. Onze masterstudenten kunnen dan ook op uitwisseling gaan bij één van de partners en daar 1 week een cursus volgen, met een Europees Dimensieprogramma inbegrepen. Samengevat: 2 sessies per academiejaar: november en maart een intensieve cursus van 1 week 30 uren wetenschappelijke cursus en examen 10 à 15 uren European Dimension activiteiten 3 studiepunten deelname: max. 1 keer per academiejaar en max. 2 keer per master Dien tijdig je aanvraag in via de faculteit De programmadirecteur wordt dan automatisch op de hoogte gebracht van je aanvraag en zal advies uitbrengen omtrent je gekozen vak(ken). Voor gedetailleerde informatie en de deadline:

5 Uitwisseling binnen en buiten Europa FirW heeft overeenkomsten voor studentenmobiliteit afgesloten met ongeveer 80 partnerinstellingen. Uitwisselingen kunnen enkel met instellingen waarmee al een akkoord afgesloten is voor een bepaalde opleiding. Erasmusuitwisselingen zijn er voor alle studenten uit de initiële masters, master-na-masters en doctoraatstudenten. Afhankelijk van de opleiding betekent dit dat je in de 1e master voor 1 of 2 semesters (30 of 60 studiepunten) naar het buitenland kan gaan en in de 2e master ook voor 1 of 2 semesters (minimum 3 maanden) naar een partnerinstelling om daar aan je eindwerk te werken en (keuze)vakken te volgen. Het studieprogramma wordt in overleg met de uitwisselingscoördinator van je opleiding vastgelegd in een learning agreement. Op de infosessie over buitenlandse mogelijkheden die de faculteit jaarlijks organiseert, krijg je info over alle uitwisselingsmogelijkheden en kan je de eerste contacten leggen met de facultaire Erasmuscoördinator, Pascale Conard, de uitwisselingscoördinator van je opleiding en International Office. Voor meer informatie, de contactgegevens, het online applicatieformulier en de applicatiedeadline: Voor elk verblijf in het buitenland goedgekeurd wordt, moet je ook nog in KULoket je outgoing mobility indienen (Aanvraag studieperiode buitenland). Info vind je op de facultaire website.

6 Elke opleiding heeft een aantal voorkeursuniversiteiten (sommige onder voorbehoud van verlenging van het bilateraal akkoord). Dit zijn universiteiten die de steun genieten van de opleiding en waarover er concrete informatie beschikbaar is. Indien je echter een uitwisseling overweegt met een andere partner van de faculteit, neem dan contact op met de uitwisselingscoördinator van je opleiding. Architectuur: TU Denmark, IST Lissabon, NTNU Trondheim, UPMadrid, TU Wien, TU Delft, Politecnico di Milano Biomedische technologie - Biomedical engineering: Politecnico di Milano, EPF Lausanne, TU Eindhoven, KTH Stockholm Bouwkunde: KTH Stockholm, TU Darmstadt - Erasmus 1e fase: UPMadrid, NTNU Trondheim - Erasmus 2e fase: Ecole Centrale de Paris, UPC Barcelona, NTNU Trondheim, TU Delft, Chalmers University of Technology, TU Denmark Chemical Technology - Chemical Technology (Engineering Rheology): Universita degli Studi di Napoli Federico II, RWTH Aachen, ENSIC Lorraine Nancy, UPMadrid, Ecole des Mines de Paris campus Sophia-Antipolis Computerwetenschappen - Computer Science: Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, ETH Zurich, EPF Lausanne, NTNU Trondheim, Universitat Autonoma de Barcelona, Universitat Rovira I Virgili, University of Bristol Elektrotechniek - Electrical Engineering: Aalto University Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, ETH Zürich, Ecole Nat. Sup. des Telecommunications, Imperial College London, Institut National Polytechnique Grenoble, ISIEE Engineering, KTH - Royal Institute of Technology, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, TU Denmark, TU Muenchen, Universidad Politecnica de Madrid, Universidade Tecnica de Lisboa (IST), Universita di Bologna, University of Bristol, UPC Barcelona Energie - Energy: AGH Krakow, KTH Stockholm, INP Grenoble, UPC Barcelona, IST Lissabon, KIT Karlsruhe, TU Berlin, UU Uppsala Materiaalkunde - Materials Engineering: Aalto University Helsinki, INP Grenoble, EPF Lausanne, ETH Zürich, KTH Stockholm, Politecnico di Milano, Verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen: TU Graz, KTH Stockholm, EPF Lausanne Werktuigkunde - Mechanical Engineering: TU Graz, ISAE Toulouse, TU München, KTH Stockholm, EPF Lausanne Wiskundige ingenieurstechnieken - Mathematical Engineering: TU Graz, ETH Zürich, EPF Lausanne, NTNU Trondheim, Universidad Carlos III de Madrid, Aalto Helsinki, University of Bristol Nanowetenschappen en de nanotechnologie - Nanoscience and Nanotechnology: KTH Stockholm, Chalmers University of Technology, Université J. Fourier Grenoble, TU Delft, EPF Lausanne Met Erasmus Like blijven Erasmusuitwisselingen niet beperkt tot Europa. maar krijgen studenten de kans om regio s wereldwijd te bezoeken. In de toekomst zullen ook voor sommige niet-europese landen beurzen mogelijk worden. Er zijn overeenkomsten met universiteiten in Brazilië, Canada, China, Chili, Colombia, Japan, USA,... Contact: Isabelle Benoit

7 Dual of Joint Degree Door 60 studiepunten aan de KU Leuven en 60 studiepunten aan een partneruniversiteit te behalen, kan een student een duaal of een joint diploma behalen. Zo ontvangt men een diploma van zowel de KU Leuven, als de andere instelling of een enkel gemeenschappelijk diploma van beide instellingen. Op dit ogenblik zijn er duale programma s voor alle masters met UCL, voor elektrotechniek en nano met NCTU (Taiwan) en Tsinghua (China), voor chemische technologie met Delaware en voor bouwkunde met Darmstadt en KTH Stockholm. Bovendien is er een kaderakkoord met Darmstadt, KTH, IST, EPMontréal en Delaware. Er is een gemeenschappelijk diploma in het kader van Erasmus Mundus met TU Dresden, Chalmers en JFU Grenoble voor Nano. Voor meer info kan je terecht bij Isabelle Benoit: Erasmus Mundus De Erasmus Mundus-programma s werden geselecteerd door de Europese Commissie en moeten voldoen aan strenge criteria. Ze dienen aan een uitmuntende academische kwaliteit te voldoen, een belangrijke Europese en zelfs mondiale meerwaarde te bieden en attractief te zijn voor internationale topstudenten. Erasmus Mundusopleidingen zijn in handen van een consortium van universiteiten. Samen bieden ze een geïntegreerde opleiding met complementaire specialisaties aan. Erasmus Mundus-studenten mogen in een interessante internationale peer group studeren, met gastprofessoren van over heel de wereld. In onze faculteit kan het Erasmus Mundus-programma EMM in Nanoscience and Nanotechnologygevolgd worden. Voor meer info kan je terecht bij prof. Guido Groeseneken: KIC InnoEnergy Master De Europees kennis-en innovatiegemeenschap voor energie (KIC InnoEnergy) is een samenwerkingsverband van universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie, gesteund door het Europees instituut voor innovatie en technologie (EIT). Binnen dit partnernetwerk wordt een internationale masteropleiding Energie georganiseerd, in samenwerking met de technische universiteiten van Eindhoven, Stockholm, Barcelona, Lissabon en Grenoble. Dit programma stimuleert de industriële samenwerking en ondernemerschap in het domein van energie. Als afgestudeerde heb je een multidisciplinair inzicht en kan je werken in een industriële - of onderzoeksomgeving. Voor meer info kan je terecht bij prof. Johan Driesen:

8 Summer School Summer School is een intensieve en hoogstaande academische training, op maat van zowel internationale masters als startende PhDstudenten die willen kennismaken met innovatieve wetenschaps- en technologie-platforms. Het organisatieteam brengt vooraanstaande docenten en professionals samen om hun ervaringen te delen in een up-to-date training. Het aantal plaatsen voor de summer school is beperkt, zodat er in kleine groepen kan gewerkt worden. Ook BEST organiseert Summer Schools. Elk programma omvat bovendien sociale activiteiten, zodat de deelnemers optimaal kunnen genieten van hun verblijf en zich kunnen laten inspireren door een omgeving van kennis en cultuur. Voor elk verblijf in het buitenland goedgekeurd wordt, moet je ook nog in KULoket je outgoing mobility indienen (Aanvraag studieperiode buitenland). Info vind je op de facultaire website.

9 Studiestages Stages in het buitenland zijn eveneens mogelijk voor onze studenten. De stagecoördinator moet wel goedkeuring geven als je hiervoor credits wil ontvangen (bedrijfservaring of industriële stage), zeker als het geen stage is in een bedrijfsomgeving. Overleg dus tijdig met de stagecoördinator van je opleiding. 1 Uniek aan onze faculteit is het aanbod van IAESTE. IAESTE is een organisatie van, voor en door studenten die internationaal stageplaatsen uitwisselt. Bekijk de website voor meer informatie (www.iaeste.be). Ook als je niet op stage wilt vertrekken, kan je internationale ervaring opdoen door je als vrijwilliger op te geven. 2 Je kan je eveneens engageren voor ontwikkelingssamenwerking: meestal gebeurt dit in het kader van een project van een van de docenten van je opleiding. Neem zeker een kijkje op de website van International Office of neem contact op met Isabelle Benoit om te bespreken wat er allemaal mogelijk is. Met een beurs van VLIR-UOS is het mogelijk om een stage of studieverblijf in het Zuiden aan te vatten. Een reisbeurs kan aangevraagd worden voor een verblijf van minstens 1 maand in een van de 54 landen in Afrika, Azië en Latijns- Amerika. Het verblijf maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of een scriptie. Ook Academics for Development (AFD) hebben een interessant aanbod. Meer info: Voor sommige opleidingen is het aanbod van Humasol (www.humasol.be) of van het Belgisch ontwikkelingsagentschap (www.btcctb.be) zeer interessant. We zijn momenteel op uitwisseling in Brazilië. Meer bepaald studeren we voor een jaar aan de Universidade de São Paulo, kortweg USP. Door onze opleiding burgerlijk ingenieur-architect volgen we zowel vakken aan de faculteit architectuur (FAU) als aan de technische faculteit (POLI). São Paulo is een gigantische stad met een inwonersaantal dat officieel rond de 11 miljoen ligt. De universiteitscampus heeft ongeveer de oppervlakte van Leuven centrum en we wonen in een appartement op 40 minuten van de campus. Een heel andere schaal dus! Dit maakt het voor ons, als architecten in spé, net interessant. We zien de moeilijkheden van een stad van deze grootte, maar ook de mogelijkheden, de creatieve oplossingen. São Paulo is een stad die steeds verder uitdijt en dit zorgt er voor dat het soms zoeken is naar aangename publieke ruimte. Je moet de dingen meer ontdekken, maar eens je de gezellige plaatsen vindt zijn ze des te mooier. Zo staan praça por do sol, parque do ibirapuera, sesc pompeia, hoog op ons lijstje. Het is een ontzettend boeiende stad, waar enorm veel gebeurt Brazilië is een prachtig land en we hebben het geluk dat we hier ook tijd hebben om rond te reizen. Zo zagen we al de architectuur en stedenbouw van Brasilia en gingen we een paar dagen uitblazen in Ubatuba. De lijst van plaatsen die we nog willen zien is echter nog ontzettend lang Lukas Versteele

10 Beursaanvragen Voor uitwisselingen zijn er een aantal mogelijkheden voor beurzen om de financiële last voor de student te verlichten. De mobiliteitsbeurzen worden toegekend volgens richtlijnen van de Vlaamse Regering. Ben je geselecteerd voor een uitwisseling? Dan ontvang je van het International Office informatie over hoe je een beurs kan aanvragen. Erasmusuitwisseling via facultair of departementaal akkoord Erasmus Belgica Erasmus Mundus Action 2 Swiss European Mobility Programme (SEMP) Transition Fellowship Osaka University, Japan Voor elk verblijf in het buitenland goedgekeurd is, moet je ook nog in KULoket je outgoing mobility indienen ( Aanvraag studieperiode buitenland ). Info vind je op de facultaire website. Erasmus Erasmus Like Erasmus Mundus ATHENS Dual Degree

11 Ook voor Erasmus Mundus en EIT-KIC programma s zijn er beurzen ter beschikking die je kan aanvragen samen met je applicatie voor het programma. Los van het feit of je een beurs kan krijgen, kan je aan de faculteit onder bepaalde voorwaarden een toelage aanvragen (max. 100) voor een taalcursus in België of aan de gastuniversiteit. Voor stages en masterproeven in ontwikkelingslanden kan je een aanvraag indienen voor een IRO-beurs. Met een beurs van VLIR-UOS is het mogelijk om een stage of studieverblijf in het Zuiden aan te vatten. Een reisbeurs kan aangevraagd worden voor een verblijf van minstens één maand in één van de 54 landen in Afrika, Azië en Latijns- Amerika. Het verblijf maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of een scriptie.

12 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN Kasteelpark Arenberg 1 bus HEVERLEE, België tel Contactpersonen Prof. Jos Vander Sloten Facultair Coördinator Internationalisering Marie-Paule Buyse Stafmedewerker Internationalisering Isabelle Benoit International Administrator Pascale Conard Erasmus Coordinator VTK Internationaal Faculteitskring v.u.: Marie-Paule Buyse, Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee

Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG

Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG Studeren in het Buitenland Faculteit CiTG 8e Editie - November 2011 Het Gezelschap "Practische Studie" en International Office CiTG Challenge the future VoorkantNov11.indd 1 11/4/2011 3:10:24 PM De studentervaringen

Nadere informatie

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 GEEF KLEUR AAN JE DIPLOMA Facebook, skype en andere media maken het je heel gemakkelijk om in contact te komen

Nadere informatie

10. WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK?... 34 10.1 LEEROVEREENKOMST... 34 12. CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND...

10. WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK?... 34 10.1 LEEROVEREENKOMST... 34 12. CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND... INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN... 4 3. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?... 6 3.1 DEELNEMEN AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA... 6 3.2 VIA OFFICIËLE SAMENWERKINGSVERBANDEN... 6 3.3 ALS

Nadere informatie

Onderwijs in Elektrotechniek

Onderwijs in Elektrotechniek Onderwijs in Elektrotechniek 2014 KU Leuven, Departement Elektrotechniek ESAT Contact info: www.esat.kuleuven.be/info Inhoud Drie goede redenen om elektrotechniek te studeren 2 Bacheloropleidingen elektrotechniek

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Master in de ingenieursweten schappen: energie

Master in de ingenieursweten schappen: energie LEUVEN t Master in de ingenieursweten schappen: energie Opties: elektrische energie thermomechanische energie algemene techno-economische energiekennis Faculteit Ingenieurswetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Intro. Burgerlijk ingenieur: een ingenieuze vernieuwer

Intro. Burgerlijk ingenieur: een ingenieuze vernieuwer 2014 3 Intro 5 Kiezen voor... 7 Opbouw 12 Internationalisering 14 En verder (studeren)... 17 Studieprogramma 24 Inhoud vakken eerste jaar 30 Weekschema eerste jaar 32 Studieondersteuning 35 Gewikt en gewogen

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Studeren aan de TU/e

Studeren aan de TU/e Studeren aan de TU/e - mastergids voor w.o.-ers Masteropleidingen instroom studiejaar 2011-2012 Studeren aan de TU/e Dit is de algemene w.o.-mastergids van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Instroom 2010-2011. Masteropleidingen. Algemene informatie. Where innovation starts

Instroom 2010-2011. Masteropleidingen. Algemene informatie. Where innovation starts Instroom 2010-2011 Masteropleidingen Algemene informatie Where innovation starts Studeren aan de TU/e - masteropleidingen masteropleidingen Studeren aan de TU/e Instroom studiejaar 2010-2011 Masteropleidingen

Nadere informatie

Erkenningscommissie Hoger Onderwijs

Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van opleidingen Situering In het decreet tot instelling

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

Ontdek de wereld Met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Leuven

Ontdek de wereld Met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Leuven Ontdek de wereld Met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Leuven Ontdek jezelf. Begin met de wereld. Een uitwisseling is jezelf ontdekken tegen een andere achtergrond, en wat voor een

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen De onderwijsvisitatie Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Summerschoolbrochure. Informatiemagazine voor studenten aan de FEB@Leuven. September 2014 - V.U.: Ekonomika VZW

Summerschoolbrochure. Informatiemagazine voor studenten aan de FEB@Leuven. September 2014 - V.U.: Ekonomika VZW Summerschoolbrochure Informatiemagazine voor studenten aan de FEB@Leuven September 2014 - V.U.: Ekonomika VZW P. 1 VOORWOORD Summerschoolbrochure > Inhoudstabel INLEIDING... PRAKTISCH... MOGELIJKE BESTEMMINGEN

Nadere informatie

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be toegepaste taalkunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou?

Nadere informatie

Master in de accountancy en het revisoraat

Master in de accountancy en het revisoraat LEUVEN t Master in de accountancy en het revisoraat Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Informatica. bachelor- en masteropleiding

Informatica. bachelor- en masteropleiding Informatica bachelor- en masteropleiding 2011 Welkom 3 De opleiding Informatica 4 Waarom Informatica studeren? 4 Wat is Informatica? 5 Klaar om hoge toppen te scheren? 6 Toekomstperspectieven 8 Aan jou

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK. Brugge

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK. Brugge TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK Brugge hoe ziet de opleiding eruit? Toerisme en recreatiemanagement is een praktijkgerichte opleiding die steunt

Nadere informatie