De ID-dag. 19 mei Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ID-dag. 19 mei 2015. Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting"

Transcriptie

1 De ID-dag 19 mei 2015 Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting

2 Dagprogramma

3 Meewerkende organisaties Atelier Caricole Atelier Caricole is een groep mensen die dakloos zijn of het geweest zijn en die samen willen opkomen voor het recht op wonen. Ze komen wekelijks samen om uit te wisselen, voorstellen te ontwikkelen, acties voor te bereiden enz. Caricole op de ID-dag Op de ID-dag word je zelf een deelnemer van het atelier. Momenteel wordt er in de groep veel nagedacht over het recht op de stad. Daklozen worden zoveel mogelijk geweerd uit het straatbeeld en voelen zich ongewenst. Met dat thema gaat de groep aan de slag. Caricole maakt samen met jou een reuzengrote dakloze, die later echt gebruikt zal worden voor een actie in de openbare ruimte. Tijdens het knutselen discussiëren we over dakloosheid, de beeldvorming en stereotypen, de plaats die daklozen innemen in de stad Aantal personen? Ongelimiteerd Wanneer? Doorlopend Leeggoed op de ID-dag Aan de hand van enkele problemen die we dagelijks tegenkomen nodigen we jullie uit om een rol op te nemen in een imaginaire bewonersvergadering. Op welke manier organiseren we solidariteit? Hoe gaan we om met conflicten? Op welke manier komen beslissingen tot stand? Hoe verhouden de individuele belangen zich ten opzichte van het gezamenlijke collectieve belang? Leeggoed Het collectief leeggoed woont samen in 7 leegstaande woningen van de Elsense Haard. Het collectief is superdivers, het enige dat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze niet terecht kunnen op de reguliere huisvestingsmarkt. De bewoners worden ondersteund door Jes, Pigment, Chez Nous en Samenlevingsopbouw Brussel. Toch worden ze uitgedaagd om zo veel als mogelijk taken op te nemen in het project. Renoveren, onderhandelen met de huisvestingsmaatschappij, nieuwe kandidaten kiezen, ook de regels van het samenleven worden door hen bepaald. Aantal personen? Max. 15 Wanneer? 11u30/13u30/15u30 (1 uur) Wist je dat? De organisatie van de ID-dag in handen ligt van medewerksters (en een stagiaire) bij deze twee projecten van Samenlevingsopbouw Brussel?

4 Woonwinkel Kuregem Samenlevingsopbouw Brussel heeft in Kuregem de Woonwinkel opgericht. Deze dienstverlening wil op een laagdrempelige manier kwetsbare bewoners van de buurt versterken op vlak van hun woonsituatie. Dit doen ze door een luisterend oor te bieden aan bewoners met verscheidene vragen rond het woonbeleid, klusjes in huis, problemen met de verhuurder... Ook geven ze gratis vormingen rond allerlei thema s die te maken hebben met de fysieke staat van een woning of energieverbruik. Verder geven ze advies, spelen ze een doorverwijzingsrol en werken ze op maat van de bewoners. Woonwinkel op de ID-dag De Woonwinkel geeft regelmatig technische ateliers aan de buurtbewoners. Kom zelf een atelier bijwonen en ontdek aan den lijve hoe dit empowerend kan werken! Op de ID-dag worden de mysteries van de elektrische installatie uit de doeken gedaan. Aantal personen? Max. 14 Wanneer? 12u/14u30 (1 uur) La Strada La Strada is het steunpunt voor de thuislozenzorg in Brussel, opgericht door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een betere samenhang tussen de verschillende diensten binnen de sector te verzekeren en de afstemming met andere sectoren te bewerkstelligen. Het steunpunt ondersteunt ook de praktijk van het werkveld. La Strada op de ID-dag De Spreekruimtes (Espaces de Parole) zijn open bijeenkomsten voor iedereen uit de dak- en thuislozensector in Brussel. Ze geven kans tot een dialoog tussen personen in moeilijke situaties, gebruikers van hulpverleningsdiensten, sociaal werkers, studenten, sympathisanten... Het open karakter van elke Spreekruimte staat centraal. De professionelen, militanten, sympathisanten, spelers uit het middenveld of de politiek zijn aanwezig om te luisteren, in dialoog te gaan en op een andere manier te begrijpen dan uit onderzoeks- of hulpverleningsrapporten. Let wel: de Spreekruimte vervangt deze zeker niet! De bijeenkomsten vinden plaats "daar waar de mensen leven", in de hulpverleningsdiensten voor daken thuislozen: dag- of nachtopvangplaatsen, onthaalhuizen, het station... Het gaat niet zozeer om het huren van een lokaal als om een beroep te doen op de diensten en teams die het hele jaar door mensen in moeilijkheden ontvangen en samen met hen verschillende thema's te bespreken. Op de ID-dag vinden twee workshops plaats over twee specifieke onderdelen van de Spreekruimtes: Thema 1: het gebruik van een camera en de invloed van "nieuwsgierige indringers". Thema 2: de Spreekruimte: eerder een collectieve stem dan zichzelf blootgeven. Aantal personen? Max. 25 Wanneer? 12u/14u (1 uur)

5 Open Deur op de ID-dag Sinds twee jaar organiseert Open Deur wekelijks een huisvestingsatelier om hun inwoonsters te helpen een woning te vinden. Het atelier bestaat uit twee delen: een deel waarin gezocht wordt naar een woning en in het andere deel praat de groep over een bepaald thema binnen de huisvesting. De workshops op de ID-dag focussen op dit tweede deel. Hoe kan u zelf een huisvestingsatelier organiseren? Hoe draagt zo'n atelier bij tot de empowerment van de deelnemers? Er zullen drie thema's besproken worden: EERSTE ATELIER Telefoontraining: hoe reageer je per telefoon op een advertentie? Hoe zorg je dat je goed overkomt bij de eigenaar van een woning? TWEEDE ATELIER Het huisbezoek: waar moet je op letten? DERDE ATELIER Energieverbruik: Hoe kun je het verminderen? Aantal personen? Max. 12 Wanneer? 11u30/13u30/15u30 (1 uur) Buurtwinkel Anneessens De Buurtwinkel is een laagdrempelig geïntegreerd wijkcentrum, dat bestaat uit een divers en op elkaar afgestemd pakket aan deelwerkingen. We werken op de verschillende beleidsdomeinen welzijn, gezondheid, onderwijs, opleiding, tewerkstelling en cultuur. Armoedebestrijding is één van de belangrijkste opdrachten van De Buurtwinkel vzw. Hierbinnen kunnen we de Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen situeren. (www.buurtwinkel.wordpress.com) Open Deur Open Deur of Porte Ouverte is een onthaalhuis voor vrouwen en kinderen. Communa Communa is een vereniging zonder winstoogmerk die ernaar streeft het vinden van een woonst in Brussel te vergemakkelijken voor jongeren, artiesten en kwetsbare groepen. De organisatie wil concrete antwoorden bieden voor de frappante huisvestingscrisis in onze hoofdstad en strijdt actief tegen de leegstand. Ze pleiten er ook voor dat het leven in gemeenschap (terug) mogelijk wordt binnen onze individualistische samenleving. Communa verwezenlijkte al verschillende legale bezettingen van leegstaande gebouwen en vormde deze tijdelijk om tot leefruimtes en socio-culturele centra. (www.communaasbl.wix.com) Communa op de ID-dag Welkom op de kraakpermanentie! Aantal personen? Max. 25 Wanneer? 12u/15u30 (1 uur) Buurtwinkel op de ID-dag De actie- en discussiegroep huisvesting van de Buurtwinkel heeft in 2012 via de Can Do -methode op een participatieve manier het thema huisvesting gekozen als prioriteit. Als jullie deze methode zelf willen ontdekken, kom dan een kijkje nemen! Sinds 2012 is de actie- en discussiegroep geëvolueerd tot een hechtere groep die een samenwerkingspartner heeft gevonden in de groep Alarm van Buurthuis Bonnevie. Samen hebben zij de Parti Rêve du Logement opgericht. Hierover ook een woordje uitleg. Aantal personen? Max. 10 Wanneer? 13u/14u30/16u(30 min.)

6 Flora op de ID-dag Van Ik naar Wij is een uitdagende methodiek om groepen warm te maken voor burgerparticipatie. Nieuw is dat de focus niet ligt op het informeren van burgers, maar op het creëren van structuren die mensen als burger zichtbaar maken en serieus nemen. De methodiek reikt begeleiders van groepen behalve een frisse kijk op burgerparticipatie ook een rijk gedocumenteerd vormingstraject aan om deze visie in de praktijk te brengen. Aantal personen? Ongelimiteerd Wanneer? 15u/16u (30 min.) Flora Flora vzw is een federaal expertisenetwerk dat ondersteuning biedt aan sociale innovatie zoals die vorm krijgt in maatschappelijke organisaties. Zij ontwikkelt expertise rond thema s op het snijvlak van gelijke kansen, solidaire economie en duurzaamheid. Daarin komen telkens zowel de levenservaring van de doelgroep en de inzichten van organisaties als wetenschappelijke analyses aan bod. (www.florainfo.be) Rimo op de ID-dag Met het project Woonwagenwerk in Limburg, ijvert Rimo Limburg met de Limburgse Voyageurs voor extra standplaatsen voor woonwagenbewners. Hiervoor gaan de woonwagenbewoners enerzijds gesprekken aan met het beleid (op de verschillende niveaus), en anderzijds proberen ze het negatieve beeld dat burgers over hen hebben aan te pakken door met hen in gesprek te gaan. Hoe de woonwagenbewoners dit concreet aanpakken, dat kom je te weten tijdens deze workshop. Rimo Limburg Rimo Limburg is de organisatie voor samenlevingsopbouw binnen de provincie Limburg. Binnen het Rimo zijn verschillende projecten lopende, waaronder het project Woonwagenwerk in Limburg, dat op de ID-dag wordt voorgesteld. Aantal personen? Max. 25 Wanneer? 12u30/14u30/15u30 (30 min.)

7 Les Gazelles de Bruxelles Les gazelles op de ID-dag Trek je loopschoenen aan en ervaar met 'Les Gazelles de Bruxelles' wat joggen kan doen voor je lichaam en geest! Tijdens een kort rondje in de buurt leggen we je alles uit over onze methode. Aantal personen? Max. 15 Wanneer? 13u/15u (1 uur) DoucheFLUX DoucheFLUX is een ambitieus project dat zich richt tot mensen in armoede in Brussel, met of zonder dak boven hun hoofd, met of zonder papieren, van Brussel of van elders. DoucheFLUX biedt diensten en activiteiten aan die energie, waardigheid en zelfvertrouwen geven. DoucheFLUX is een privé-initiatief dat zowel een beroep doet op de vrijgevigheid van particulieren, verenigingen, bedrijven als publieke overheden en werkt in overleg met de Brusselse armoede- en daklozensector. Les Gazelles de Bruxelles is een nieuwe sociosportieve organisatie die via joggen mensen in armoede versterkt. Met wekelijkse looptrainingen verbeteren we de eigenwaarde, het lichaamsbeeld en het zelfvertrouwen van onze deelnemers. Door te joggen willen we de sociale mobiliteit van kwetsbare groepen vergroten. Les Gazelles is ontstaan vanuit de buik van enkele Brusselse organisaties die werken rond thema s als kansarmoede, migratie, inburgering en sport. Door een samenloop van omstandigheden kwamen vijf enthousiaste medewerkers elkaar tegen die joggen wilden uitproberen als methodiek om (kans)armoede te bestrijden. En het werkte. Iedereen die geen of moeilijk toegang heeft tot sport behoort tot onze doelgroep: mensen in armoede, nieuwkomers, mensen zonder papieren,... Les Gazelles de Bruxelles geeft hen de kans wekelijks aan jogtrainingen deel te nemen om hierdoor zowel fysiek als mentaal sterker te worden. Les Gazelles beoogt een sociale en culturele mix waarbij er door sport ontmoeting en uitwisseling ontstaat. Op die manier bouwen we tijdens het joggen bruggen tussen kansarmen en kansrijken. DoucheFLUX op de ID-dag Maak kennis met de werking en activiteiten van DoucheFLUX! Aantal personen? Max. 15 Wanneer? 12u30/14u30 (1 uur)

8 Buurthuis Bonnevie Vzw Buurthuis Bonnevie ijvert voor een leefbare buurt Molenbeek-centrum, in een duurzame en rechtvaardige wereld, samen en in betrokkenheid met de bewoners door het uitbouwen van een geïntegreerde wijkwerking. Bonnevie op de ID-dag Leer de groep Ambapa kennen! Aantal personen? Max. 25 Wanneer? 11u30/13u30/15u (30 min.) (www.bonnevie40.be) SN op de ID-dag 1. Werken met dak- en thuislozen: vanuit de ervaring van het bouwen van mobiele leefruimtes en de gemeenschappelijke tuin van het Verzet. Aantal personen? Max. 20 Wanneer? 11u30/13u30 (1 uur) 2. Collectief Droit Au logement (Recht op Wonen): vanuit individuele situaties van huurders, collectieve antwoorden vormen (bijeenkomsten, groepswerk, afgevaardigden, acties... ). Aantal personen? Max. 15 Wanneer? 13u/15u30 (1 uur) Solidarités Nouvelles Solidarités Nouvelles asbl is een organisatie voor levenslang leren en de promotie van huisvesting, gevestigd in Charleroi en actief in verschillende Waalse gemeenschappen. De organisatie werkt met bewoners van sociale woningen, huurders van privéwoningen, dak- en thuislozen en woonwagenbewoners. Ze ontwikkelt haar acties zoals een "vakbond van huurders" en streeft ernaar dat de bewoners beter hun rechten leren kennen en dat ze zich collectief organiseren en mobiliseren om die rechten te verdedigen, acties te houden en zich als burger te laten horen. Theoretisch kader empowerment Op de ID-dag De sector samenlevingsopbouw heeft een theoretisch kader over empowerment opgesteld. Dit wordt uit de doeken gedaan door Katleen Van Lerberghe, stafmedewerkster bij Samenlevingsopbouw Brussel, met een duidelijke link naar de praktijk. Aantal personen? Ongelimiteerd Wanneer? Nederlandstalig: 12u30/15u30, Franstalig: 11u30/14u (30 min.)

9 Locatie Toestand Toestand is een vzw die zich bezighoudt met de reactivering van leegstaande of vergeten gebouwen, terreinen en (publieke) ruimtes door middel van tijdelijke en autonome socio-culturele centra. Cruciaal daarbij zijn dialoog, creatie, autonomie en actie. De ID-dag zal plaatsvinden in een van hun projecten: Allee du Kaai, in de Brusselse kanaalzone. Toestand beheert de site tot haar heraanleg als park. Allee du Kaai is een spontane actiezone voor de mens en zijn vriend uit de buurt en de stad. Het project staat open voor participatieve, sportieve, creatieve, constructieve en allerhande interessante initiatieven. Kom er sporten, spelen, bouwen, chillen of meer. (www.toestand.be en Waar? Adres: Havenlaan 53, 1000 Brussel Vlakbij het station Brussel-Noord en de metrohalte Yser.

10 Voor een rammelende maag... Gedurende de hele dag bemant Toestand de bar. Daar kunnen aan democratische prijzen verschillende dranken aangekocht worden (koffie, thee, cola ). Tussen 12u en 14u wordt een open buffet voorzien. Er is dus geen vast moment voor het middagmaal. Iedere deelnemer kiest zelf of en wanneer hij of zij van het buffet gebruik maakt. Deze maaltijd wordt voorzien door Collectactif. Het is uiteraard ook mogelijk om een eigen lunchpakket mee te nemen. Collectactif Collectactif bestaat uit een groep personen van verschillende culturen, verenigd door gemeenschappelijke doelen: Een horizontale structuur van solidariteit vestigen Hergebruiken, delen en transformeren van materiaal en voedsel Strijden tegen de voedselverspilling door voedsel te benutten die eetbaar blijven, maar zouden weggegooid worden Menu Open buffet tussen 12u en 14u. Vrije bijdrage. Vegetarisch buffet op basis van linzen, met groenten.

11

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Buren zoals we ze (niet) kennen Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder

Buren zoals we ze (niet) kennen Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder Buren zoals we ze (niet) kennen Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder door Anneleen Decoene verschenen in Tijdschrift voor Welzijnswerk,

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman. Nu leef je zelf. Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman. Nu leef je zelf. Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman Nu leef je zelf Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang J. Boumans C. Muusse M. Planije M. Tuynman 'Nu leef je zelf' Een onderzoek naar

Nadere informatie

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Bruggen over woelig water

Bruggen over woelig water Bruggen over woelig water (Hoe) kunnen de hulpverlening, het middenveld en de media helpen om de kloof tussen armen en de rest van de samenleving te overbruggen? 1 In en uit de armoede Wat is nodig opdat

Nadere informatie

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat niet aan overlaten? foto: Facilicom Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet

Nadere informatie