Marechaussee. vereniging februari. digitaal! loopbaanbeleid. rechtspositie. Belangrijke stap tegen hogere. KMar-personeel behoudt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. vereniging februari. digitaal! loopbaanbeleid. rechtspositie. Belangrijke stap tegen hogere. KMar-personeel behoudt"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging februari MARVER digitaal! Nieuwe website en dit blad op de ipad Zie pag. 23 & 30! loopbaanbeleid komt niet goed van de grond Belangrijke stap tegen hogere AOW-leeftijd KMar-personeel behoudt rechtspositie

2 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Een blik op 2014 Voor u ligt de eerste uitgave van ons verenigingsblad van In meerdere opzichten een bijzonder jaar dat voor ons ligt. Allereerst een jaar waarin wij een meer dan sterke verwachting in de richting van de werkgever Defensie hebben over een acceptabele ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden. Uiteraard worden de waarderende woorden van de Minister over de inzet van de medewerkers van Defensie in dank door onze leden in ontvangst genomen. Helaas kan echter met deze vorm van waardering de toegenomen maandlasten van onze leden door hen niet worden voldaan. Inmiddels zijn de klokken met de andere bonden gelijk gezet en komt het einde van ons geduld in zicht is ook het jaar waarin de KMar haar 200-jarig bestaan viert. Met begrip voor de beperkte mogelijkheden in deze economische tijd, hoop en pleit ik namens onze leden die de actieve dienst inmiddels hebben verlaten, dat dit in het najaar ook met hen op een mooie wijze wordt gevierd. Zeer terecht stellen velen van hen dat mede door hun zeer loyale inzet destijds, de KMar nu deze bijzondere verjaardag kan vieren. Hen daarvoor waarderen en betrekken bij de viering hoort bij het onderhouden van wat sommigen korpsgeest noemen. Als eerste uiting van het 200-jarig bestaan van de KMar, heeft er op 7 februari een kranslegging plaatsgevonden bij het graf van de kolonel b.d. Van Houten. Een kleine maar eerbiedige plechtigheid bijgewoond door diverse medewerkers en oud commandanten van de KMar alsmede vertegenwoordigers van organisaties rondom de KMar. Een mooie gelegenheid om de banden met elkaar aan te halen. Ook een moment om ons allen weer eens te laten inspireren door deze markante persoon die Van Houten was. Meest bekend door zijn nalatenschap in de stichting van Houten. Door het bieden van een zeker sociaal vangnet aan werknemers en het in standhouden van het erfgoed van de KMar een belangrijke bouwer aan de korpsgeest. Maar ook initiatiefnemer in de ontwikkeling van het (politie)vakmanschap en het belang inziende van (internationale) samenwerking. Allemaal elementen die toen maar ook nu nog nodig zijn om de KMar die organisatie te kunnen laten zijn voor als het erop aankomt wordt ook een bijzonder jaar omdat er door de KMar belangrijke stappen gezet gaan worden om nog meer informatiegestuurd op te kunnen gaan treden. Stappen die gezet worden om nog beter daar te zijn waar het er op aan komt. Als Marechausseevereniging staan wij positief tegenover deze koers. In een bijeenkomst met de kaderleden van onze vereniging is de door de programmadirecteur IGO van de KMar, de laatste stand van zaken gepresenteerd. De uitnodiging van de zijde van de KMar om actief en kritisch mee te denken over de verdere ontwikkeling en uitrol van deze plannen, wordt door onze vereniging graag aangenomen. Omdat deze ontwikkeling al onze werkende leden gaat raken, willen wij graag weten welke mogelijkheden onze leden in dit kader zien maar wellicht ook welke onzekerheden hen bezig houdt. Om dit mogelijk te maken hebben een aantal enthousiaste kaderleden zich al gemeld. Houd onze nieuwe website of ons verenigingsblad in de gaten om te lezen hoe wij dit de komende tijd gaan organiseren. 02 september maart februari

3 20 inhoud Bouwen aan loopbaan wordt lastig gemaakt 04 Het is voor KMar-medewerkers nagenoeg onmogelijk om zelf actief aan hun loopbaan te bouwen, aangezien de werkgever onvoldoende begeleiding en studiefaciliteiten beschikbaar stelt. Dat concludeert de MARVER op basis van een eigen onderzoek. Belangrijke stap tegen hogere AOW-leeftijd 08 Donderdag 16 januari heeft de MARVER samen met andere bonden een belangrijke stap gezet in de rechtszaak over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. We gaven de rechter volop munitie om de verhoging af te schieten. De belangstelling voor deze rechtszaak zijn groot, maar de belangen zijn dan ook reusachtig. #01 KMar-personeel behoudt rechtspositie 14 Een lobby van de MARVER om ook burgerpersoneel de speciale ambtenarenstatus te laten behouden mogen we een succes noemen. Het had niet eens zoveel gescheeld of ze hadden dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven gekregen. Huidige politietraining staat los van realiteit De huidige beroeps-vaardigheidstraining van politieambtenaren schiet te kort om ze goed voor te bereiden op de geweldssituaties waar ze mee te maken kunnen krijgen. Weerbaarheidsdeskundige Jan Bloem verteld hij waarom het volgens hem noodzakelijk is de Integrale Beroepsvaardighedentraining (IBT) bij de politie anders op te zetten. 08 Verder in dit nummer 7 Herdenking Van Houten 11 Korting op pensioen teruggedraaid 12 Verlaging pensioenopbouw 16 Veteranenberichten 18 Geschiedenis Marechausseevereniging (serie) 19 Hank Dussen (column) 24 Uitkering bij overlijden (UBO) 26 FNV-Voordeel 28 Verenigingsnieuws 31 Oproep gehoorschade 32 Computerhoek 33 Puzzel 34 Servicepagina 35 Strip Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. U kunt alleen opzeggen door middel van een ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 24 april Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 31 maart. Salarisbetaaldata: maandag 24 februari, maandag 24 maart, donderdag 24 april 2014 Cover: AVDD februari

4 werk en inkomen Tekst dick harte Nieuw loopbaanbeleid komt niet goed van de grond Onbegonnen werk Het is voor KMar-medewerkers nagenoeg onmogelijk om zelf actief aan hun loopbaan te bouwen, aangezien de werkgever onvoldoende begeleiding en studiefaciliteiten beschikbaar stelt. Dat concludeert de Marechausseevereniging op basis van een eigen onderzoek onder 150 marechaussees die betrokken waren bij een pilot met meer zelfsturing. 04 februari 2014

5 velen denken dat persoonlijk ontwikkelplan geen nut heeft Ook de verplichte functiewissel na drie jaar zorgt vooral voor onrust en belemmert het vergaren van voldoende ervaring en expertise. De kwaliteit van de huidige loopbaanvoorzieningen binnen Defensie moet aanzienlijk worden verbeterd, aldus MARVER-bestuurder René Schilperoort. Zo niet, dan heeft het geen nut om de proef met het nieuwe loopbaanbeleid uit te breiden. De kern van het beoogde nieuwe loopbaanbeleid is het loslaten van het vaste loopbaanpatroon ( de strippenkaart ). In plaats daarvan zouden medewerkers voortaan uit eigen beweging kunnen solliciteren op functies naar keuze. Om deze aanpak uit te proberen ging in 2010 een pilot van start in de onderbouw van de Marechaussee. In 2012 verscheen een evaluatierapport. Dat maakte volgens de Marechausseevereniging onvoldoende duidelijk of de medewerkers ook echt het gevoel hadden dat ze de regie over hun eigen loopbaan in handen hadden gekregen. De MARVER besloot daarover een eigen enquête te houden onder de betrokkenen. Weinig draagvlak De uitkomsten van die enquête en de vervolgens gevoerde persoonlijke gesprekken met KMar-medewerkers maken duidelijk dat de beoogde zelfsturing weinig draagvlak heeft onder het personeel. Dat lijkt niet te komen door te weinig kennis over de beschikbare voorzieningen of door onwil bij de medewerkers om de regie over hun loopbaan wat meer in eigen hand te nemen. Het overgrote merendeel zou het prima vinden om meer invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van zijn talenten. In de praktijk blijkt dat echter ondoenlijk, doordat drie met de werkgever afgesproken loopbaanarrangementen in de praktijk niet goed uit de verf komen of zelfs averechts uitpakken. Loopbaanbegeleiding De gemiddelde KMar-medewerker is voor de ontwikkeling van zijn loopbaan afhankelijk van de steun van zijn leidinggevende en de loopbaanbegeleider. Wat de eerste groep betreft: een ruime meerderheid van de ondervraagden was onzeker over de betrokkenheid die ze van leidinggevenden konden verwachten. Zeker in deze reorganisatietijd, zo werd gemeld, is hun focus vrijwel volledig gericht op het organisatiebelang. Functioneringsgesprekken vinden bijvoorbeeld minder vaak plaats dan eens per jaar en draaien dan vrijwel alleen om het huidige functioneren. De ontwikkeling van competenties komt zelden van de grond en voor stage- of opleidingswensen ontbreekt het de leidinggevenden aan budget. De ervaringen van de (weinige) medewerkers die contact hebben gehad met een loopbaanbegeleider verschillen sterk. Sommigen hebben een zeer gedegen begeleiding gehad, maar velen kregen het gevoel dat de loopbaanbegeleider alleen zaken vastlegde die binnen het organisatiebelang pasten. Andere opleidingen of toekomstige functies werden ontraden, omdat daarvoor toch geen plaats of budget zou zijn. Er werd niet gezocht naar alternatieven en evenmin werd gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, bijvoorbeeld ten behoeve van een eventueel noodzakelijke carrière buiten de KMar. Opleidingen en stages Door de vele reorganisaties en bezuinigingen hebben veel medewerkers het gevoel dat het opstellen van een Juiste man op de juiste plek?» Hieronder een greep uit de spontane notities van MARVER-leden die aan de pilot met het nieuwe loopbaanbeleid meededen. Met hard werken red je het niet binnen de KMar. Kennissen, opleidingspapieren en mooi praten brengen je verder dan kunde. De maximale functieduur zorgt voor een onwenselijke situatie. Men is meer bezig met de volgende functie dan met effectief werken. Dit systeem is gemaakt voor mensen die veel tijd over hebben. Als je een drukke functie hebt, kom je niet toe aan het opmaken van een portfolio of het bijhouden van de vacaturebank. Voor veel kundige en ervaren mensen die zichzelf niet zo goed kunnen presenteren is het volgende sollicitatiegesprek een zwaard van Damocles dat voortdurend boven hen hangt. Ik solliciteer op functies die ik eigenlijk niet wil, maar ik moet wat hebben voordat ik interne herplaatsingskandidaat wordt. De mensen van P&O weten loopbanen geweldig vorm te geven, maar wel hun eigen loopbaan en niet die van het personeel. Ontwikkelen voor je volgende functie? Daar zit je leidinggevende niet op te wachten, want dan moet je op cursus en dat soort dingen en ben je minder inzetbaar. februari

6 werk en inkomen Los zand of stevig cement? H De Marechausseevereniging is niet de enige die zich zorgen maakt over de uitvoering van het Flexibel Personeelssysteem en de negatieve gevolgen daarvan voor andere onderdelen van het personeelsbeleid. Op donderdag 23 januari kreeg minister Hennis over dat onderwerp ook al de nodige kritische vragen voor haar kiezen van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. De volksvertegenwoordigers waren erg benieuwd naar de onderlinge samenhang tussen zaken als het FPS, de numerus fixus, het nieuwe loopbaanbeleid, de werving van Defensiepersoneel in een aantrekkende arbeidsmarkt en diversiteit. De bewindsvrouw kreeg dan ook het dringende verzoek om snel met een strategische visie op het personeelsbeleid bij Defensie te komen. Een interessante ontwikkeling; we houden u op de hoogte van het vervolg! De maximale functieduur wordt unaniem te kort geacht Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) geen nut heeft. Van de ondervraagden bleek slechts een kwart over een POP te beschikken. Dat minimaliseert de mogelijkheden om op basis van artikel 16 en 16a van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) studiefaciliteiten toegekend te krijgen, want dat kan alleen op basis van een POP. Maar ook van de overige opleidingsmogelijkheden komt door de bezuinigingen weinig terecht. De werkgever lijkt alleen de medewerkers op te leiden die ze ook in een volgende functie wensen te zien en gebruiken de opleidingsaanvragen daardoor als een oneigenlijke voorselectie voor vervolgfuncties. Hetzelfde geldt voor het toekennen van stageplaatsen. Functieduur De huidige maximale functieduur van drie jaar wordt vrijwel unaniem te kort geacht. Als iemand na een of twee jaar is ingewerkt blijft er nauwelijks nog tijd over om ervaring op te bouwen en zich verder in het werk te verdiepen. Dan moet er namelijk alweer energie gestoken gaan worden in (het vinden van) een nieuwe functie. Door het uitgebreide sollicitatieproces zijn de medewerkers (maar ook hun collega s en leidinggevenden) daar veel kostbare tijd en energie aan kwijt. Dat zorgt voor onrust op de werkvloer en een gebrekkige opbouw van ervaring en expertise. Bovendien heeft een leidinggevende daardoor niet de tijd om de medewerkers te leren kennen en adequaat te kunnen begeleiden bij hun loopbaan. Uit balans De Marechausseevereniging heeft haar bevindingen en standpunten verwoord in een brief aan de werkgever, die op maandag 23 december 2013 is verstuurd. Daarin stelt de MARVER onder andere: Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de balans in de uitvoering van het FPS (Flexibel Personeelssysteem) te veel is doorgeslagen naar het organisatiebelang ten koste van het belang van de medewerkers. Om die balans te herstellen stellen wij voor de komende tijd te gebruiken om FPS-instrumenten (= huidige loopbaanvoorzieningen) eerst grondig te evalueren en waar nodig te verbeteren alvorens het loopbaanbeleid vanuit de pilot naar andere defensieonderdelen uit te breiden.» De Marechausseevereniging streeft ernaar de inhoud van haar brief zo spoedig mogelijk door de bonden en de werkgever te laten bespreken in het Sectoroverleg Defensie (SOD). 06 februari 2014

7 Herdenking Tekst Wim van Broeckhuijsen Marius van Houten herdacht Het gebeurt niet vaak dat een officier van de KMar ruim zestig jaar na zijn dood wordt herdacht met een ceremoniële kranslegging bij zijn graf. Op vrijdag 7 februari 2014 gebeurde dat ter nagedachtenis van Marius Cornelius van Houten. Wat was de reden voor een herdenking van Van Houten in dit jaar waarin de Koninklijke Marechaussee 200 jaar bestaat? Dat heeft te maken met de Stichting Van Houten, die in 1949 werd opgericht en sindsdien van direct belang is voor de leden en oud-leden van de Koninklijke Marechaussee en hun gezinnen. En daarmee voor de meeste lezers van ons verenigingsblad; jong en oud. Van Houten behoort dus tot de geschiedenis, maar ook volop van deze tijd. Steunverlening De Stichting Van Houten beheert het beduidend vermogen van Van Houten en zijn echtgenote Helena Margaretha van Delden. Zij schonken hun gehele gezamenlijke vermogen na het overlijden van de langstlevende aan de Stichting. Met twee doelen: het verlenen van financiële steun aan (oud-)leden van de KMar en het instandhouden van het Museum der Koninklijke Marechaussee. Dat werd door Van Houten opgericht op 31 oktober 1936 (een dag voor zijn dienstverlating) bij het toenmalige Depot Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. Financiële problemen Ook tegenwoordig wordt een beroep gedaan op steunverlening van de Stichting Van Houten. Onder de doelgroepen die de stichters hebben aangewezen vallen leden en oud-leden van de KMar, weduwen en wezen van in de dienst omgekomen leden en anderen die direct of indirect met de Koninklijke Marechaussee te maken hebben (gehad). Een streng gehandhaafde regel is: het moet gaan om financiële problemen waarin iemand buiten diens schuld is terechtgekomen. Een aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur. De stichters hebben ook bepaald wie het bestuur van hun stichting vormen. Dat zijn de Commandant Koninklijke Marechaussee als voorzitter, de districtscommandant West, de voorzitter van het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging, een (onder) officier die geen lid is van de vereniging en een directiefunctionaris van de ABN. Aan het bestuur is toegevoegd een secretaris-administrateur. Bekend genoeg? Natuurlijk is het plezierig als u bij het lezen van de vorige alinea dacht: leuk dat die Stichting Van Houten er is, maar ik hoef er gelukkig geen beroep op te doen. Toch zijn er (oud-)collega s die daar wel bij gebaat zouden kunnen zijn. Dan is de vraag: is het bestaan van de Stichting Van Houten genoeg bekend? Commandanten weten ervan (als het Geschiedenis, maar ook volop van deze tijd goed is) en kunnen personeel verwijzen. Ook de Marechausseevereniging weet de Stichting van Houten te vinden. En u? De secretaris-administrateur van de Stichting Van Houten is de kolonel b.d. J. Govaarts, Pinaskade 55, 2725 EN, Zoetermeer. En over de geschiedenis van het bijzondere leven van Marinus Cornelius van Houten valt nog veel te vertellen. februari

8 werk en inkomen Tekst dick harte Foto s Jeanette Schols Vakbonden in de clinch met de landsadvocaat Rechtszitting AOW-gat Op donderdag 16 januari vond de eerste zitting plaats in de civiele rechtszaak die de Marechausseevereniging samen met andere belangenverenigingen heeft aangespannen tegen de Staat over de vorig jaar gestarte verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Cruciaal twistpunt: kunnen vakbonden daarover wel bij de civiele rechter aankloppen als hun leden al bij de bestuursrechter terecht kunnen? Zo n honderdvijftig mensen waren die dag naar Den Haag gekomen om de zitting in het Paleis van Justitie in Den Haag bij te wonen. Te veel om allemaal een plekje te geven in de rechtszaal; een deel van de belangstellenden moest het verloop van de zitting vanuit de wandelgangen volgen. Terechte vordering? Tijdens de zitting stond één vraag centraal: hebben vakbonden en andere belangenverenigingen wel het recht om een vordering bij de civiele rechter in te dienen als hun leden tegelijkertijd bij de bestuursrechter kunnen procederen? Dat recht werd die middag door de landsadvocaat betwist; die verdedigde het standpunt dat twee verschillende rechterlijke colleges niet over hetzelfde juridische vraagstuk een oordeel kunnen uitspreken. Er is de Marechausseevereniging veel aan gelegen om te voorkomen dat de rechter de vordering van de bonden niet-ontvankelijk zou verklaren. In dat geval moet de zaak alsnog uitgevochten worden bij de bestuursrechter. Dat heeft één groot nadeel: op basis van het bestuursrecht kan op dit moment alleen nog maar geprocedeerd worden over de vraag of de huidige AOW-gaten in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de gaten van hooguit twee maanden dus. Het voordeel van een civiele procedure is dat daarin alle rechtsvragen aan bod kunnen komen. Dat levert dus veel sneller duidelijkheid op ook over de rechtmatigheid van een toekomstige verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 66 of 67 jaar. Duidelijk belang Het was dan ook zaak om de rechter ervan te overtuigen dat de bonden als organisatie een duidelijk eigen belang hadden (los van de belangen van hun leden) dat door het AOW-beleid van de regering was geschaad. Tijdens de zitting betoogde advocaat Margreet Klinkert dat de bonden door de eenzijdig afgekondigde politieke maatregel niet hadden kunnen voldoen aan hun verplichting om de belangen van hun leden zo goed mogelijk te behartigen. Daardoor dreigden reputatieschade, ledenverlies en het inboeten aan wervingskracht zaken die op den duur 08 februari 2014

9 militair personeel heeft nauwelijks uitzicht op overbruggingsregeling kunnen leiden tot een verminderde onderhandelingspositie. Overbruggingsregeling De rechter informeerde hoe het dan zat met het Sociaal Akkoord van april vorig jaar. Dat bevat een met de vakbeweging afgesproken verruiming van de overbruggingsregeling voor mensen die op 1 januari 2013 gebruik maakten van een vroegpensioenregeling of een soortgelijke voorziening. Op die manier hadden de bonden toch de belangen van hun leden behartigd? Namens de bonden van FNV Veiligheid de Marechausseevereniging, de AFMP en de NPB betoogde AFMP-voorzitter Annemarie Snels dat ook de verruimde overbruggingsregeling voor veel gedupeerden nauwelijks soelaas biedt al was het maar omdat de regeling in 2018 ophoudt te bestaan. Militair personeel komt niet of nauwelijks in aanmerking voor de overbruggingsregeling doordat hun pensioen net iets te hoog is of doordat ze pas na 2018 de leeftijd van 65 jaar bereiken. Daarom hebben de AFMP en de Marechausseevereniging ook binnen de FNV steeds aangegeven dat we hoogst ontevreden waren over die regeling. Bezwaar maken bij de SVB» In afwachting van de uitkomst van de civiele procedure adviseert de Marechausseevereniging alle leden die op afzienbare termijn 65 jaar worden individueel bezwaar te maken tegen het besluit van de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW uitvoert) over de startdatum van hun AOW-uitkering. Met de SVB zijn afspraken gemaakt over het aanhouden (= opschorten) van de behandeling van deze bezwaren en het selecteren van enkele zaken voor proefprocessen. Uw rechten zijn daardoor veiliggesteld gedurende de civiele procedure. Wordt u komend jaar 65 jaar? Vraag dan om te beginnen zo spoedig mogelijk een AOW-uitkering aan. Dat kan via DigiD of door het invullen en per post versturen van het bij de SVB te verkrijgen aanvraagformulier. Vermeld in de aanvraag dat de AOW direct bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar moet ingaan. Bezwaar aantekenen Vervolgens ontvangt u op deze aanvraag een besluit van de Sociale Verzekeringsbank, waarin u een AOW-uitkering vanaf een latere leeftijd wordt toegekend. Tegen dat besluit dient u bezwaar aan te tekenen. Op de MARVER-website kunt u daarvoor een standaard-bezwaarschrift downloaden. In het SVB-besluit is te vinden bij welke vestiging het ingediend moet worden. Verzend uw bezwaarschrift aangetekend en bewaar het verzendbewijs. Heeft u hulp nodig bij het opstellen of indienen van het bezwaarschrift? Mail dan gerust naar Foto: Jeannette Schols Fotografie Forse inkomensproblemen Snels: Bedenk daarbij dat tijdens de formatie van het kabinet Rutte-II in 2012 is afgesproken de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd nog wat te versnellen: in vijf jaar tijd naar 66 jaar (vanaf 2018 dus) en daarna in drie jaar tijd naar 67 jaar (vanaf 2021 dus). Het wetsvoorstel daarover gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. Veel militairen zijn bezorgd, boos en verdrietig, aldus Snels. Ze worden geconfronteerd met maatregelen die tot forse inkomensproblemen leiden, waar ze zelf niets meer aan kunnen doen. Want ze zijn al gestopt met werken of worden binnenkort gedwongen dat te doen. De ontslagleeftijd van militairen is immers wettelijk geregeld. Juist deze groep wordt heel hard en onevenredig zwaar getroffen. Volgens cijfers van Defensie hebben maar liefst mensen daar nu al mee te maken; 9900 UKW ers en 3000 wachtgelders.» De uitspraak van de Rechtbank Den Haag die dus in eerste instantie zal gaan over de rechtmatigheid van de civiele vordering van de bonden wordt verwacht op woensdag 26 februari. Kijk voor het laatste nieuws op februari

10 Of ik eigenlijk wel een vervangende auto nodig heb... 8% korting via Marver Uw auto is uw trots bezit. Of u ziet m puur als een handig vervoermiddel. U kunt niet zonder, of juist wel. Voor iedereen vertegenwoordigt de auto een andere waarde. Daarom kunt u bij Univé kiezen uit verschillende all risk autoverzekeringen. Neem de All Risk Budget. Dat is een all risk verzekering zonder toeters en bellen. U betaalt bijvoorbeeld niet voor een vervangende auto als u die ook niet nodig heeft. Daardoor blijft de premie laag. Een goede keuze als u een wat oudere auto heeft die u tóch all risk wilt verzekeren. Via Marver ontvangt u ook nog eens 8% korting op uw autoverzekering. Kijk op unive.nl/afmp-marver of kom langs bij een vestiging bij u in de buurt. Hoe All Risk wilt u het hebben? 10 februari 2014

11 pensioenen Tekst dick harte ABP beëindigt verlaging pensioenen Begin 2013 zag ABP zich gedwongen het herstel van zijn financiële gezondheid een extra impuls te geven door zijn pensioenen met 0,5 procent te verlagen. Een ingreep die niet zonder succes is gebleven: op vrijdag 31 januari maakte het pensioenfonds bekend dat zijn dekkingsgraad voldoende is gestegen om de verlaging weer te beëindigen. Volgens het met de Nederlandse Bank overeengekomen herstelplan had de dekkingsgraad van ABP de verhouding tussen de huidige en toekomstige verplichtingen en de bezittingen van het fonds eind 2013 minstens 104,2 procent moeten zijn. Hij bleek zelfs 1,7 procentpunt hoger uit te komen en gestegen te zijn naar 105,9 procent. Uiterste maatregel Bestuursvoorzitter Henk Brouwer: Nu dat niveau is behaald, hebben we bekeken met welke maatregelen uit het herstelplan we kunnen stoppen. Dat gebeurt in een vastgestelde volgorde. Vorig jaar hebben we de pensioenen moeten verlagen. Dit was een uiterste maatregel om de financiële situatie te herstellen. Daarom beëindigen we deze maatregel als eerste. Een besluit dat zal leiden tot een daling van de dekkingsgraad met 0,5 procent. Brouwer: Toch vinden we het verantwoord om in ieder geval deze stap te nemen. Maar we zien ook dat het herstel nog pril is en dus handhaven we vooralsnog de herstelopslag op de premie. Daarmee heeft ABP ook besloten dat de tijd nog niet rijp is voor het stopzetten van de derde herstelmaatregel in het rijtje: het bevriezen van de indexe- ring. Voorlopig moeten we dus nog even wachten op het weer meegroeien van de waarde van de pensioenen met de gemiddelde loonontwikkeling in de overheidssectoren. Het besluit van APB is gunstig voor de pensioenen van het defensiepersoneel, met uitzondering van vijf soorten pensioen die vorig jaar niet verlaagd waren en dus ook nu hetzelfde blijven: het Militair ABP OuderdomsPensioen opgebouwd vóór 1 juni 2001, de UGM (Uitkering Gewezen Militairen), het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (Verhoogd), het Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen en het Militair InvaliditeitsPensioen. ABP-bijeenkomsten In maart en april houdt ABP twaalf bijeenkomsten door het hele land om deelnemers aan het pensioenfonds de gelegenheid te geven het gevoerde beleid te bespreken met het bestuur. Om te beginnen wordt in een gezamenlijk deel gediscussieerd over het besluit om de verlaging van de pensioenen te beëindigen. Tijdens het tweede deel van de bijeen- komst gaat u in een kleinere groep met een bestuurslid en een specialist in gesprek. Daarbij kunt u kiezen uit twee onderwerpen: de beleggingsstrategie van ABP (waarom maakt ABP bepaalde keuzes en welke resultaten worden er geboekt) en de nieuwe pensioenregeling (waarom en wanneer komt er een nieuwe pensioenregeling en wie beslist wat). Inschrijving» Schrijf u snel in voor een bijeenkomst op Aan elke bijeenkomst kunnen maximaal 150 gasten deelnemen. datum plaats tijd ma 31 maart Amsterdam u ma 31 maart Goes u do 3 april Groningen u do 3 april Roermond u di 8 april Almelo u di 8 april Den Haag u wo 9 april Nijmegen u do 10 april Lelystad u do 10 april Rotterdam u wo 16 april Heerenveen u wo 16 april Eindhoven u do 17 april Utrecht u februari

12 pensioenen Tekst dick harte FNV-bonden kritisch over politieke deal Pensioenopbouw verder verlaagd De hoeveelheid pensioen die jaarlijks belastingvrij mag worden gespaard wordt vanaf 2015 verder verlaagd. Daarover heeft het kabinet op 18 december 2013 een akkoord bereikt met vijf politieke partijen (PvdA, VVD, D66, ChristenUnie en SGP). De Marechausseevereniging heeft grote bezwaren tegen het akkoord. In FNV-verband zijn die inmiddels aan de Tweede Kamer gemeld, zowel in een brief als tijdens een parlementaire hoorzitting op 30 januari. Oorspronkelijk was het kabinet Rutte II van plan de belastingvrije ruimte voor de collectieve pensioenopbouw (betaald door werkgever en werknemer samen) te verlagen naar maximaal 1,75 procent van uw pensioengrondslag. Dat laatste is uw (jaar) salaris minus een bedrag dat ongeveer overeenkomt met de AOW-uitkering die u tijdens uw pensioenjaren van de overheid zult ontvangen. Dat bedrag de zogenaamde AOW-franchise hoeft u immers niet meer samen met de werkgever bij elkaar te sparen om toch het nagestreefde doel te bereiken: een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende of gemiddeld verdiende salaris. Lager opbouwpercentage Volgens het nieuwe politieke akkoord gaat de maximale pensioenopbouw van 2,15 procent in 2014 naar 1,875 procent in Dat is dus een minder vergaande versobering dan het kabinet eerst voor ogen had, maar het gaat nog steeds om een flinke verslechtering. Bovendien is het de tweede verslechtering in korte tijd: met ingang van 1 januari 2014 is de pensioenopbouw namelijk ook al fiscaal afgeknepen van maximaal 2,25 naar 2,15 procent van uw pensioengrondslag. Wat zijn de gevolgen voor marechaussees? Die verschillen voor het militaire en het burgerpersoneel. Militairen bouwen bij ABP namelijk een pensioen op volgens een eindloonregeling en burgermedewerkers volgens een middelloonregeling. In het eerste geval spaar je voor een pensioen dat is gebaseerd op je laatstverdiende salaris; in het tweede geval op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld in je werkzame leven verdiende salaris. Militairen Door de verdere verlaging van de belastingvrije mogelijkheden voor pensioenopbouw dreigen eindloonregelingen te worden achtergesteld. Als deelnemers aan zo n regeling carrière maken en daardoor in hogere salarisschalen terechtkomen, moeten pensioenfondsen hun spaardoelen met terugwerkende kracht bijstellen (lees: verhogen). Dat wordt de backservice genoemd. De FNV deed in de Tweede Kamer een duidelijke oproep aan de volksvertegenwoordigers, mede namens de Marechausseevereniging: Eindloonregelingen zullen door de verminderde belastingvrije spaarmogelijkheden hun backservice niet meer kunnen realiseren. Wij roepen u op dat effect te corrigeren via meer fiscale ruimte voor (coming) backservice. Burgerpersoneel Voor burgermedewerkers en hun middelloonregeling zal het fiscaal afknijpen van de maximale pensioenopbouw van 2,15 naar 1,875 procent leiden tot een lagere jaarlijkse opbouw vanaf Wellicht komen deze percentages u als ABP-deelnemer helemaal niet bekend voor. Dat klopt, want niet elk pensioenfonds mag automatisch het maximale opbouwpercentage gebruiken. Het percentage dat fiscaal is toegestaan hangt ook af van de hoogte van het bedrag dat als AOW-franchise wordt gebruikt. ABP hanteert daarvoor een relatief laag bedrag en bouwt dus over een relatief groot deel van het inkomen pensioen op. Om de belastinginkomsten niet te veel te schaden geldt dan een lagere fiscale vrijstelling. kabinetsbeleid heeft vooral gevolgen voor jongeren Vandaar dat ABP tot en met 2013 een opbouwpercentage van 2,05 procent had (lager dus dan de maximaal mogelijke 2,25 procent). Sinds 1 januari 2014 is het opbouwpercentage bij ABP noodgedwongen verlaagd naar 1,95 procent om binnen de verminderde fiscale mogelijkheden vanaf dat jaar te blijven passen. Over het vanaf 1 januari 2015 te hanteren percentage zal in 2014 onderhandeld worden tussen de sociale partners in de zogenaamde Pensioenkamer. Langer doorwerken Duidelijk is dat het kabinetsbeleid vooral gevolgen zal hebben voor jongeren, aangezien die nog een groot deel van hun pensioen moeten opbouwen. 12 februari 2014

13 eindloonregeling dreigt veel te zwaar te worden getroffen Zij zullen meer jaren moeten werken om over een goed pensioen kunnen beschikken dan vorige generaties. Volgens berekeningen van APG (de uitvoeringsorganisatie van het ABP) zullen jongeren ongeveer 15 procent minder pensioen opbouwen. Om dat pensioenverlies te compenseren zouden ze tot 69 jaar moeten doorwerken. Bezuinigingen Belangrijkste doel van het pensioenakkoord voor het kabinet is het binnenhalen van bezuinigingen. Volgens premier Rutte leven Nederlanders in de eenentwintigste eeuw langer dan voorheen, moeten daardoor langer blijven werken en hebben dus meer tijd om voldoende pensioen bij elkaar te sparen. De belastingvrije kapitaalopbouw per jaar kan daarom best wat lager, aldus het kabinet. Voordeel voor de schatkist: een stijging van de belastingopbrengsten, doordat een navenant lagere pensioenpremie van het belastbaar inkomen wordt afgetrokken. Arbeidsvoorwaarden Ook gaat het kabinet ervan uit dat het vrijvallende premiegeld door de werkgevers gebruikt zal worden om de beloning en dus de koopkracht van het personeel te verbeteren. Op dat punt rekent het kabinet zich echter rijk. Ten eerste hebben de bonden daar ook nog iets over te zeggen, aangezien pensioenpremie arbeidsvoorwaardengeld is. Ten tweede is volstrekt onduidelijk of de werkgevers wel bereid zijn het vrijvallende premiegeld te gebruiken voor loonsverhogingen. De FNV heeft de Tweede Kamer opgeroepen ervoor te waken dat de pensioendeal leidt tot een heimelijke bezuiniging op de arbeidsvoorwaarden. Opt out-mogelijkheid Positief aan het pensioenakkoord is dat zzp ers die een tijd geen werk hebben en in de bijstand terechtkomen niet langer hun opgebouwde pensioen hoeven op te eten. Daarnaast streeft het kabinet naar een zogenaamde opt out-mogelijkheid voor het werknemersdeel van de pensioenpremie. In de ABP-regeling betalen werkgevers twee derde deel van die premie en de werknemers een derde deel. Introductie van een opt-out mogelijkheid betekent meer keuzevrijheid voor de individuele medewerker. Die kan bijvoorbeeld besluiten zijn bijdrage in te zetten voor de aflossing van een hypotheek. Keerzijde is uiter- aard wel dat door de introductie van deze mogelijkheid de pensioenopbouw nog verder wordt aangetast. In 2014 wordt dit deel van het akkoord nader uitgewerkt. Door het pensioenakkoord wordt de versobering van de pensioenopbouw minder drastisch dan het kabinet eerst voor ogen stond, maar het blijft ook volgens de Marechausseevereniging een onverstandig besluit. Niet alleen dreigen eindloonregelingen, zoals die van het militair personeel, onevenredig zwaar getroffen te worden. Ook leidt de maatregel tot een forse afbraak van de pensioenkwaliteit voor jongere en toekomstige generaties.»alle reden dus voor de MARVER om zich sterk te blijven maken, al dan niet in FNV-verband, voor aanpassingen van het kabinetsbeleid. Over de gevolgen van het pensioenakkoord voor de ABP-regeling zal komend jaar tussen werkgevers en werknemers worden onderhandeld in de zogenaamde Pensioenkamer. De MARVER zal zich daarbij maximaal blijven inzetten voor het behoud van goede pensioenregelingen voor zowel militairen als burgermedewerkers. februari

14 werk en inkomen Tekst dick harte MARVER-lobby succesvol Marechaussee behoudt speciale rechtspositie Op dinsdag 4 februari 2014 is de Tweede Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de initiatiefwet van CDA en D66 om ambtenaren dezelfde rechtspositie te geven als werknemers in het bedrijfsleven, met uitzondering van het volledige defensie- en politiepersoneel. De lobby van FNV Veiligheid (de Marechausseevereniging, de AFMP en de NPB) om ook de niet-geüniformeerde collega s hun ambtelijke rechtspositie te laten behouden is dus geslaagd. Het wetsvoorstel werd al in 2010 ingediend door de Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Fatma Koser Kaya (D66). De laatste heeft inmiddels de politiek verlaten en is als pleitbezorger van de initiatiefwet opgevolgd door haar partijgenoot Steven van Weyenberg. Kort samengevat komt het voorstel erop neer dat de Nederlandse ambtenaren voortaan gaan vallen onder het burgerlijk arbeidsrecht. Met andere woorden: ze krijgen net als gewone werknemers een arbeidscontract in plaats van een ambtelijke aanstelling en voor de ontbinding daarvan gelden dan gewoon de bepalingen in het civiele ontslagrecht. Volgens de indieners brengt dat veel voordelen met zich mee: Als voor iedereen dezelfde arbeidsrechtelijke regels gelden, wordt het omgaan met aanstellingen eenvoudiger, wat zal leiden tot een verhoogde arbeidsmobiliteit, tot minder bureaucratie en op den duur ook nog tot besparingen. Uitzonderingen In het oorspronkelijke voorstel werden twee grote groepen ambtenaren van de normalisering uitgezonderd: de leden van de rechterlijke macht en de geüniformeerde defensiemedewerkers. Eind 2011 stemde de Tweede Kamer over de komst van de Nationale Politie. Mede door een politieke lobby van FNV Veiligheid werd daarbij ook een motie aangenomen die de regering opdroeg de medewerkers van het nieuwe landelijke korps hun ambtelijke rechtspositie te laten behouden. Van Hijum en Koser Kaya kwamen daarna met een nieuwe versie van hun initiatiefwet op de proppen, waarin echter alleen de geüniformeerde politiemedewerkers aan de uitzonderingen waren toegevoegd. FNV Veiligheid vervolgde zijn lobbyactiviteiten en wist voor elkaar te krijgen dat begin 2012 amendementen op het wetsvoorstel werden ingediend door de Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Daarin werd erop aangedrongen ook de 14 februari 2014

15 eind goed al goed voor burgerpersoneel ondersteunende politiemedewerkers en het burgerpersoneel binnen Defensie hun ambtelijke rechtspositie te laten houden. Na de val van het kabinet Rutte-I in het voorjaar 2012 kwam de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer anderhalf jaar stil te liggen. Na nieuwe verkiezingen en een inwerkperiode van het nieuwe kabinet en een nieuwe Kamer werd de draad in januari 2014 echter weer opgepakt. Op 15, 23 en 30 januari verscheen het onderwerp op de agenda van het parlement. Gaandeweg werden door de PvdA en CU geactualiseerde versies ingediend van de wijzigingsvoorstellen over het ondersteunende politie- en defensiepersoneel. Regeerakkoord Op donderdag 23 januari jongstleden liet minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk de Tweede Kamer weten dat het kabinet Rutte-II goed kon leven met de initiatiefwet van de oppositiepartijen CDA en D66. Dat was geen verrassing, want in feite zou het aannemen van het wetsontwerp ertoe leiden dat een deel van het regeerakkoord van VVD en PvdA werd uitgevoerd. Om precies te zijn het aangekondigde plan om het ontslagrecht van ambtenaren in overeenstemming te brengen met het ontslagrecht van werknemers buiten de overheid. scheid meer te maken in een wel en niet genormaliseerde rechtspositie. Plasterk: Na intern beraad en in overleg met de portefeuille houdende collega s is het standpunt van de regering dat het onverstandig zou zijn om binnen deze sectoren een grens te trekken tussen wel en niet uniformdragend personeel. Het advies van de regering is dan ook om de sector politie integraal, de sector Defensie inclusief het burgerpersoneel en de rechterlijke macht inclusief het Openbaar Ministerie uit te sluiten van de normalisering. Overlegverplichting Op donderdag 30 januari debatteerde de Kamer voor de laatste keer over het wetsvoorstel. De aanvankelijk op 28 januari geplande stemming was uitgesteld onder druk van de protestacties die FNV-ambtenarenbonden die dag in Den Haag hielden. Daarbij werd de overheid onder andere verweten dat ze doodleuk haar verplichtingen als werkgever aan haar laars lapte. Doordat het wetsvoorstel was ingediend vanuit de Kamer was het immers nooit officieel onderwerp van overleg met de vakbonden geweest. Volgens minister Plasterk kon hij daar niets aan doen: De overlegverplichting en het overeenstemmingsvereiste bestaan alleen voor voorstellen van de regering. ( ) Als lid van het kabinet heb ik ook niet de mogelijkheid om het recht van de Kamer om een wet vast te stellen te beperken door een Algemene Maatregel van Bestuur. Rechtsbescherming Een ander discussiepunt was het risico dat de normalisering zou leiden tot het wegvallen van de rechtsbescherming van ambtenaren tegen politieke willekeur. Arie Slob van de ChristenUnie: Ambtenaren dienen de publieke zaak, het algemeen belang. Dat houdt ook in dat ze hun meerdere of hun politieke bestuurder moeten kunnen tegenspreken. In zijn ogen was een onafhankelijk ambtenarenkorps een waarborg voor De minister was het met de indieners eens dat het de voorkeur verdiende om de normalisering van de rechtspositie in principe voor de gehele ambtenarensector door te voeren en het aantal uitgezonderde groepen zo klein mogelijk te houden. Wel drong hij er bij de Kamer op aan om binnen de tot dan toe uitgezonderde groepen de rechterlijke macht, defensie en politie geen ondereen stabiele staat en een onpartijdige handhaving van de rechtsorde. Van Hijum en Van Weyenberg bleken het half met hem eens: kritische ambtenaren verdienen inderdaad bescherming, maar dat was volgens hen ook heel goed mogelijk zonder een aparte rechtspositie. Uiteindelijk werd de initiatiefwet op dinsdag 4 februari door de Tweede Kamer aangenomen met een overgrote meerderheid van 121 van de 150 stemmen. (Tegen stemden SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren). De amendementen die aandrongen op het volledig uitzonderen van het politie- en defensiepersoneel mede tot stand gekomen door toedoen van de Marechausseevereniging werden zelfs aangenomen met 135 van de 150 stemmen. Weliswaar moet ook de Eerste Kamer nog instemmen, maar het eind van dit lange wetgevingstraject lijkt toch wel in zicht, aldus MARVERvoorzitter Ton de Zeeuw. En wat de nietgeuniformeerde politie- en defensiemedewerkers betreft kunnen we gelukkig zeggen: eind goed al goed. Lusten en lasten Over het beoogde doel van de initiatiefwet Van Hijum/Van Weyenberg is en blijft De Zeeuw minder te spreken. FNV Veiligheid steunt het verzet van de andere ambtenarenbonden tegen deze eenzijdige normalisering. Er wordt wel gezegd dat overheidsmedewerkers door deze wet hun ambtenarenstatus kwijtraken, maar dat is een halve waarheid. Ze raken door deze wet alleen de voordelen van die status kwijt. De nadelen blijven ze houden: een beperkte vrijheid van meningsuiting, het moeten oppassen voor belangenverstrengeling, voortdurend een toonbeeld van integriteit moeten zijn. Van de ambtelijke status resteren dus wel de lasten, maar niet de lusten. Begrijpelijk dat onze collega-bonden daartegen in actie zijn gekomen. Wij zullen ze daar in FNV-verband in blijven steunen. februari

16 veteranenberichten Fred Lardenoye en Janke Rozemuller Ereschulden bijstandsuitkering H Veteranen worden niet gekort op hun bijstandsuitkering na het ontvangen van een ereschulduitkering. Dat heeft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma toegezegd in een brief aan de Nationale ombudsman. Zij gaat dat realiseren door de ereschulduitkering in de Wet Werk en Bijstand (WWB) uit te zonderen van de zogenaamde middelentoets. Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht. De ombudsman had aangedrongen op aanpassing van de regels nadat hij een klacht had ontvangen van een Libanonveteraan. Die had via de Regeling Ereschuld eenmalig overgemaakt gekregen als compensatie voor zijn chronische psychische problemen. Daardoor kwam zijn eigen vermogen ineens boven de grens van uit en verloor hij het recht op een bijstandsuitkering. De gemeente Arnhem had vervolgens zijn uitkering stopgezet. JR Foto: Fred van Brandwijk RZO krijgt nieuwe voorzitter» De onafhankelijke Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) houdt toezicht op en adviseert over het zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en het wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen die met een uitzending samenhangen. De voorzitter van de raad is dus een bijzonder adviseur van de minister van Defensie. Op 3 april 2014 draagt de huidige voorzitter van de RZO, Marie-Louise Tiesinga-Autsema, haar taak over aan voormalig minister van Buitenlandse zaken Uri Rosenthal. Tiesinga heeft het voorzitterschap bekleed vanaf de instelling van de RZO op 5 juli Ter gelegenheid van haar afscheid vindt op 27 maart een symposium plaats in de Kumpulan op Bronbeek in Arnhem. Onderwerp: lichamelijk onverklaarde klachten gerelateerd aan een militaire uitzending. FL Marie-Louise Tiesinga-Autsema. Luitenantgeneraal b.d. Ted Meines naast zijn borstbeeld, kort na de onthulling. Verhalen gezocht!» In 2014 bestaat de Veteranendag tien jaar en daarom is de Stichting Nederlandse Veteranendag op zoek naar onbekende verhalen van en over deze speciale categorie militairen. Zowel veteranen als niet-veteranen worden uitgenodigd een verhaal in te sturen. Onder de inzendingen worden prijzen verloot, zoals een vlucht met een Dakota. De tien meest bijzondere verhalen worden gepubliceerd in een speciaal jubileumboekje. Kijk voor deelname en meer info op FL Borstbeeld voor veteranengeneraal H Op 13 december vorig jaar werd in Doorn tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) een borstbeeld onthuld van luitenantgeneraal b.d. Ted Meines. De oudgeneraal (92) was zelf aanwezig en kreeg het eerbetoon vanwege zijn inzet voor veteranen. Zo was hij onder meer oprichter van het Veteranen Legioen (nu Bond van Wapenbroeders) en een van de initiatiefnemers van het VP, waarvan hij negen jaar lang voorzitter was. Het initiatief voor het borstbeeld was afkomstig van de Bond van Wapenbroeders en werd onmiddellijk omarmd door het VP en het Veteraneninstituut. Via onder meer een brief bij het veteranenmagazine Checkpoint werd particulier geld ingezameld om het eerbetoon te bekostigen. FL 16 februari 2014 Foto: Hans Keur

17 De inzet bij de treinkaping in Wijster in 1975 lijkt niet gehonoreerd te worden met de veteranenstatus. Militairen die in 1977 zijn ingezet bij de treinkaping door Zuid-Molukkers bij De Punt krijgen de veteranenstatus. Dat geldt ook voor militairen die betrokken zijn geweest bij het beëindigen van de tegelijkertijd gehouden gijzelingsactie van een lagere school in Bovensmilde. Dat heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert bekend gemaakt in een debat over de Veteranennota in de Tweede Kamer. Foto: privécollectie Hans Luijck Nog onduidelijk wie er wel en niet voor in aanmerking komen Veteranenstatus voor inzet bij De Punt»Aanvankelijk zou als blijk van waardering een draaginsigne worden ingesteld voor militairen die destijds zijn ingezet bij de Molukse acties. Dit als reactie op een voorstel van generaal-majoor b.d. en senator Frank van Kappen bij de bespreking van de Veteranennota in de Eerste Kamer eind Na negatieve reacties op dat voorstel is er door het ministerie van Defensie overleg geweest met betrokkenen, onder wie de Molukse gemeenschap. Volgens minister Hennis- Plasschaert steunen zij het besluit om de betrokken militairen de veteranenstatus te geven. De minister heeft sinds kort de bevoegdheid om ook deelname aan binnenlandse militaire acties aan te merken als een inzet die recht geeft op de veteranenstatus. Dit is de eerste keer dat zij daarvan gebruik maakt. Schriftelijke toelichting Bij het ter perse gaan van deze editie van De Marechausseevereniging was de Tweede Kamer nog in afwachting van een schriftelijke toelichting van de minister op haar besluit. Die brief zou antwoord moeten geven op de vraag welke militairen er nu wel en niet voor de veteranenstatus in aanmerking komen. Er wordt gesproken over zo n militairen in totaal, onder wie veel marechaussees en ondersteunend personeel, maar onduidelijk is nog hoever dat gaat. Zo zijn marechaussees in 1977 ook buiten de directe omgeving van De Punt en Bovensmilde ingezet, bijvoorbeeld om de Indonesische ambassade te bewaken. De keuze voor de operaties in De Punt en Bovensmilde lijkt te maken te hebben met het (wapen)geweld dat daarmee gepaard is gegaan. Zoals u in eerdere artikelen in De Marechausseevereniging heeft kunnen lezen, hebben veel bij Molukse acties ingezette marechaussees behoefte aan een vorm van erkenning, ook na zoveel jaren nog. Gijzeling koningin Zoals het afgelopen jaar ook in De Marechausseevereniging is beschreven, waren de treinkaping in 1977 en de tegelijk uitgevoerde gijzelingsactie op een basisschool twee Zuid-Molukse acties in Foto: privécollectie Hans Luijck het wachten is nog op een brief van de minister een hele reeks, waarbij op grote schaal marechausseepersoneel is ingezet. Zo was er in december 1975 de treinkaping bij Wijster en twee dagen later werd het personeel van het Indonesische consulaat in Amsterdam gegijzeld. In datzelfde jaar verijdelden militairen, met name marechaussees, een poging van Molukse jongeren om de toenmalige koningin Juliana te gijzelen. Na De Punt was er nog de gijzelingsactie van Zuid-Molukkers in het provinciehuis in Assen in maart 1978, waarbij ook werd geschoten. Voorts werden marechaussees ingezet voor het bewaken van de processen als gevolg van de gijzelingsacties en bij de begrafenis van de Zuid-Molukse treinkapers die bij de bevrijdingsactie omkwamen. Ten slotte is er in dezelfde tijd ook grootschalige inzet geweest van met name marechaussees bij een wapenzoekactie in de Molukse wijk van Assen, waar ook wapengeweld aan te pas kwam. FL februari

18 column werk en inkomen Tekst Alex Groothedde geschiedenis Tekst wim van broeckhuijsen Hank Dussen Ontsparen Op het moment van schrijven van deze column waren er twee zaken groot in het nieuws. De State of the Union en het ontsparen. Bij beide zaken moest ik denken aan gesprekken die ik de laatste tijd had met collega s. In de state of the Union besprak Obama het wegvallen van de middenklasse. De bedrijven laten een ongekende groei zien, maar daar profiteren alleen de topinkomens van. Hierdoor worden de inkomensverschillen steeds groter. Daar schuilt een heel groot gevaar in. Zoals iedereen heeft geleerd op de middelbare school zorgt een middenklasse voor een stabiele samenleving. Het is dus heel terecht dat hij zich daar zorgen over maakt. Daarnaast was groot in het nieuws dat er een trendbreuk is, voor het eerst wordt er minder gespaard. De verklaringen vlogen elkaar om de oren. Maar bij mij bleef de opmerking van een geïnterviewde op de radio hangen: Aan het eind van mijn salaris hou ik steevast een stukje maand over. De Marechausseevereniging heeft een rijke geschiedenis die gebundeld is in talloze jaargangen vakbondsbladen en vergaderverslagen. In een reeks artikelen proberen we de historie levend te houden door in te zoomen op facetten daarvan. Dat doen we aan de hand van het jubileumboekje Terugkijken naar de toekomst uit 2007, aangevuld met informatie uit andere bronnen. Solidari Helaas is binnen de KMar deze uitspraak al jaren in mode. Maar de laatste tijd hoor ik hem meer en meer. Vele collega s kunnen niet ontsparen, want ze sparen al jaren niet meer. Er zijn collega s die om hun huishoudboekje sluitend te krijgen echt hun TOD nodig hebben. Er breekt dan ook een lichte paniek uit als ze deze dreigen kwijt te raken in een reorganisatie of werkorganisatie. Ook bij collega s zonder TOD hoor ik lichte paniek als er geschoven wordt met hun werktijden. Want dan is het bijna onmogelijk om hun ZZP activiteiten te doen. En zonder die inkomsten kunnen ze hun huishouden niet draaien. Ook het niet meer kunnen laten uitbetalen van overuren was voor vele collega s een fikse financiële klap. Dat dit geen luxe problemen zijn wordt wel onderstreept door het feit dat ik steeds vaker hoor dat een collega loonbeslag heeft. Bovenstaande voorbeelden zijn echt niet alleen collega s in de onderste rangen. Hier zitten ook adjudanten, luitenanten en hoger tussen. Vroeger was de aoo van de Koninklijke Marechaussee één van de notabelen van het dorp. We zijn hier echt een heel eind van afgezakt en we glijden steeds verder af. Ik kan me voorstellen dat onze Commandant zich erg zorgen maakt over deze ontwikkeling. Financiële zorgen van medewerkers hebben een negatieve invloed op de organisatie als geheel. Helaas gaat CKMar niet over onze salariëring. Maar als vakbonden mogen we wel aanschuiven bij de werkgever. Volgens mij moet het motto voor de vakbond de komende jaren Koopkracht, koopkracht en nog eens koopkracht zijn. En uiteraard ga ik er vanuit dat CKMar zijn invloed aanwendt om ons daarbij te steunen, want dit is ook in het belang van de stabiliteit en integriteit van de organisatie waar hij leiding aan mag geven. Het overlijden van de kostwinner was voor de nabestaanden ook financieel een ramp. In de tijd van de oprichting van de Marechausseevereniging stonden drie problemen centraal: armoede, hard en lang werken en beperkingen. Dat betekende beperkte voeding, kans op ziekten en vroege sterfte. Een overlijden vooral wanneer het de man als kostwinner betrof was in die tijd een ramp. Het begon met de kosten van de begrafenis en daarna moesten weduwe en wezen zonder financiële basis verder leven. Al eerder waren bonden en belangenorganisaties opgericht met het doel in de nadelige en ondergeschikte rol van het personeel verbetering te brengen. Niet als een gunst maar als een (bevochten) 18 februari 2014

19 teit recht in de overtuiging dat de ondernemer het niet kan stellen zonder de werknemer (en omgekeerd). Het was weer een stap verder (ook in de tijd) toen de (militaire) ambtenaren zich gingen organiseren. Binnen de Marechausseevereniging bestaat sinds 1959 het Fonds Sociale Zorg (FSZ) als onlosmakelijk deel van de vereniging. Het vormt een belangrijke schakel in de sociale zorg die de vereniging aan leden wil bieden. Terugkijkend in de archieven zijn er meerdere initiatieven geweest. Soms bleek het levensvatbaar, vaker bleef het bij een verkenning. Binnen de Koninklijke Marechaussee was al in 1894 een Onderling Ziekenfonds opgericht, naar voorbeeld bij het leger. Een belangrijke stimulator was de commandant 1e Divisie KMar: luitenant-kolonel Prins. Het Departement van Oorlog subsidieerde dat fonds (bedoeld voor alle graden ) naast de contributies van de leden: 1 cent per dag per lid (op 1 januari 1895 waren dat er 401). Belangrijke schakels bij de inning van de contributies en de verstrekking van de tegemoetkomingen) waren de Administrateurs bij de Divisiën der KMar. Zij behoorden tot die enkele onderofficieren bij de KMar met de rang van adjudant-onderofficier. Het fonds bleef De KMar heeft ook wat sociale fondsen betreft een rijk verleden. een eigen levensverzekering bleek te duur met de nodige aanpassingen bestaan tot de Tweede Wereldoorlog. In de nood die ontstond bij het overlijden van een lid van het Wapen probeerden de directe collega s wat tegemoet te komen door met een loopbrief geld in te zamelen. Het was dan ook logisch dat de jonge vereniging al snel zocht naar het inrichten van een levensverzekering in eigen beheer. Grote verzekeringsmaatschappijen bestonden niet. De maatschappijen die er waren ontstonden uit particulier initiatief, uit kleine coöperaties en ook soms met de werkgever samen. Al in 1908 werd duidelijk dat een eigen levensverzekering te duur zou worden. Ondersteuningsfonds Vermoedelijk werd in 1905 (maar mogelijk al in 1895) de vereniging tot onderlinge ondersteuning bij overlijden voor de leden van het Wapen, beneden de rang van officier opgericht. Dit werd het Ondersteuningsfonds genoemd. Er was geen sprake van een bestuur en een kas. Per overlijden werd, landelijk, ingezameld en uitgekeerd aan nabestaanden. Het fonds functioneerde tot in 1925 toen een wetswijziging op het verzekeringswezen, beperkingen oplegde aan verzekeringen in eigen beheer. Het Ondersteuningsfonds moest worden opgeheven. Van de nood werd een deugd gemaakt: op 13 april 1926 werd de Steunvereniging opgericht. Alle leden van de Marechausseevereniging waren lid daarvan; zij moesten zich wel apart aanmelden. De doelstellingen: nabestaanden in de eerste moeilijke tijden na het overlijden van een lid bijstaan; leden in financiële nood bijstaan; tegemoet komen in de kosten van sanatoriumverpleging en ziekenzorg en rechtskundige bijstand. In 1952 werd besloten tot opheffing, onder gelijktijdige fusie met de Marechausseevereniging. Pas op 3 juni 1959, werd de Steunvereniging echt opgeheven, nadat de statuten van de Marechausseevereniging waren aangepast en er een Fonds Sociale Zorg was ingericht. Dat vormde de waarborg dat het kapitaal van de Steunvereniging werd bestemd voor sociale zorg voor (hun voormalige) leden. Paardenverzekering Van een heel andere aard is het onderzoek naar een Onderlinge Paardenverzekering, waarvoor het belang ontstond door de mobilisatie van ; toen de eigen paarden door het rijk konden worden gevorderd. Hoe het daarmee is vergaan vermelden de bronnen niet. Ook was er een (Stichting) Steunfonds van leden behorende tot de Marechaussee reserve; een afgeleide van de Steunvereniging. Dit fonds functioneerde van 1953 tot 19 mei 1958 (bij de opheffing van de Marechaussee reserve). Het ontwerpen en formaliseren van statuten en de stichtingsakte waren voortdurend onderwerp van gesprek. Toen dat rond was waren ze niet meer nodig! De Marechausseevereniging heeft ook het initiatief onderzocht om voor de leden van het Wapen, dus breder dan de leden van de vereniging, een Coöperatieve brandwaarborg vereniging op te richten. Dat plan kwam niet verder dan het onderzoek; het was niet haalbaar. (Wordt vervolgd) februari

20 FNV Veiligheid Tekst jos van nieuwenhuizen» Werknemers van de KMar nemen qua vorming en taken maar ook rechtspositie en vakmanschap een positie in tussen de sectoren defensie en politie. De Marechausseevereninging kijkt daarom naar ontwikkelingen binnen deze sectoren die relevant zijn voor haar leden. Zo hebben wij in ons verenigingsblad al vaker bericht over ontwikkelingen binnen de sector defensie. In het kader van de samenwerking in FNV Veiligheid met onze collega bonden, de AFMP en de Nederlandse Politiebond, willen wij ook relevante ontwikkelingen binnen de sector politie onder de aandacht brengen bij onze lezers. Dit artikel is het resultaat van een brainstormsessie vorig jaar tussen de Nederlandse Politiebond (NPB) en weerbaarheidsdeskundige Jan Bloem. 20 februari 2014

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Naam Citeertitel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Kamerstuk 32550 Datum indiening 03-11-2010 April 2017 Pagina

Nadere informatie

Toespraak CKMar bij ceremoniële kranslegging bij graf M.C. van Houten op 7 februari Ik sta hier vandaag voor u met een dubbele pet.

Toespraak CKMar bij ceremoniële kranslegging bij graf M.C. van Houten op 7 februari Ik sta hier vandaag voor u met een dubbele pet. Toespraak CKMar bij ceremoniële kranslegging bij graf M.C. van Houten op 7 februari 2014 Geachte aanwezigen, Van harte welkom. Ik sta hier vandaag voor u met een dubbele pet. Ten eerste als commandant

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016 Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat Datum: 1 november 2016 Geachte voorzitter en leden, Inleiding Op woensdag 26 oktober jl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Eerste baan... en pensioen?

Eerste baan... en pensioen? Eerste baan... en pensioen? Waaraan denk je bij je eerste baan? Pensioen is misschien het laatste waar je aan denkt bij je eerste baan. Toch is het erg belangrijk. Neem dus rustig de tijd om je er in te

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Eerlijker over pensioen

Eerlijker over pensioen Eerlijker over pensioen Speech Harman Korte tijdens Eye on Pensions Wassenaar, 14 januari 2013 Dames en heren, Mijn hartelijke dank aan onze gastheer voor de gelegenheid om een inhoudelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur Pensioen 2016 Maandag 4 juli 2016 Jan Raaijmakers Voorzitter Michel Stok Extern actuarieel adviseur Spelregels en webinar C Ga naar de helpbutton voor problemen met beeld en geluid U kunt vragen stellen

Nadere informatie

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD 2 1 JAN 2015 CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad /BW/RAAD Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 betreft onskenmerk datum

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ESDen Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst, het hoofd P&O van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen Circulaire Onderwerp Doelstelling

Nadere informatie

34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 14 juni 2017 Betreffende wetsvoorstel: 34674

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08 nr 3 februari 2012 2013 informatie voor personeel met o.a. 1 Eindopbrengsten BHV Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband van Loyalis 5 Bereikbaarheid 2 Bericht van ABP 3 Jubilea Bericht Eindopbrengsten

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Van ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn. het hoe & waarom van de pensioenoverstap per 2012

Van ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn. het hoe & waarom van de pensioenoverstap per 2012 Van ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn het hoe & waarom van de pensioenoverstap per 2012 1 De cao-tafel van de UMC s, het LOAZ, heeft onderzocht of het haalbaar is dat de UMC s hun pensioen voortaan

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Meer weten? www.kpnpensioen.nl Waarom verandert de pensioenregeling? U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao. In de cao staan afspraken over

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Na het, op 12 oktober, bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben veel defensiemedewerkers vragen hierover. De eerste veel gestelde vragen proberen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie