Handelsregister : nummer Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 juni 2010 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk Faillissementsnummer : 10/247 F Datum uitspraak : 11 mei 2010 Curator : mr. T.M. Schraven Adres curator : De Voort Hermes De Bont Advocaten & Mediators Postbus 414, 5000 AK Tilburg Telefoon : Fax : Rechter-commissaris : mevrouw mr. D.A.E.M. Hulskes Inleiding Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen Activiteiten onderneming : Gefailleerde exploiteert een autoverhuurbedrijf. De activiteiten zijn feitelijk per 10 maart 2010 gestaakt. Omzetgegevens : Er zijn nog geen omzetgegevens bekend. Personeel aantal : 3 Saldo einde verslagperiode : ,02 Verslagperiode : 11 mei 2010 tot 18 juni Bestede uren in verslagperiode : 111,18 uur Bestede uren totaal : 111,18 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De meerderheidsaandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is A&J Holding B.V., gevestigd te Sprang-Capelle.

2 2 Tot 01 januari 2010 was de heer M. Anema bestuurder van gefailleerde. De feitelijk bestuurder van gefailleerde is de heer J. Gaal. 1.2 Winst en verlies : Vooralsnog zijn hierover geen gegevens bekend. 1.3 Balanstotaal : Vooralsnog zijn hierover geen gegevens bekend. 1.4 Lopende procedures : Voorzover bekend, geen. 1.5 Verzekeringen : Voor zover bekend de gebruikelijke autoverzekeringen. 1.6 Huur : Terzake het pand aan de Zinkerweg 3-5 te Waalwijk zou een overeenkomst van onderhuur bestaan tussen A&J Holding B.V. en gefailleerde. Terzake het pand aan de Keerweer 30 Dordrecht bestaat een overeenkomst van huur tussen Atog B.V. en gefailleerde. Atog B.V. en de curator zijn overeengekomen dat deze overeenkomst met wederzijds goedvinden eindigt per 11 juni Oorzaak faillissement : Gefailleerde is gestart met de activiteiten op 01 november Deze activiteiten zijn zogenaamd doorgestart uit het faillissement van Flex-Rent B.V.. De heer Gaal (feitelijk bestuurder) heeft activa van de curator in het faillissement van Flex-Rent B.V. gekocht en deze activa doorverkocht aan gefaileerde. Vanaf het begin af aan heeft de financieringsstructuur van gefaileerde onder druk gestaan. In januari 2010 is door gefailleerde contact opgenomen met WinPlus B.V. voor het verkrijgen van een financiering. WinPlus B.V. heeft een zogenoemde debiteurenfinanciering verstrekt. Vorenbedoelde financiering is te vergelijken met factoring. In dat verband zijn aanvankelijk de vorderingen van gefailleerde aan WinPlus B.V. verpand aan later aan haar overgedragen. WinPlus B.V. heeft de bevoorschotting op debiteuren stopgezet als gevolg van diverse juridische perikelen ten aanzien van vorderingen op debiteuren. Gefailleerde kon als gevolg daarvan snel niet meer aan haar verplichtingen voldoen, hetgeen ertoe geleid heeft dat verschillende leasemaatschappijen de auto s begin maart 2010 hebben teruggehaald. Als gevolg daarvan was gefailleerde niet meer in staat om haar activiteiten voort te zetten en was haar faillissement onafwendbaar.

3 3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in het jaar vóór faillissement: Ongeveer Datum ontslagaanzegging : Op 19 mei 2010 heeft de rechter-commissaris op verzoek van de curator een machtiging verleend om alle personeelsleden te ontslaan. Op 20 mei 2010 is het ontslag per aangetekende brief aan het personeel aangezegd. Werkzaamheden: : Bijna alle personeelsleden verichtten administratieve werkzaamheden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Er is geen onroerende zaak aangetroffen. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing Werkzaamheden: : Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Er zijn enkele roerende zaken aangetroffen, zoals een bureau s. Deze zaken zijn eigendom van gefailleerde. Deze zaken hebben nauwelijks waarde. 3.6 Verkoopopbrengst : De curator heeft overeenstemming bereikt met de heer Martens terzake de koop van voormelde roerende zaken onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Nog niet duidelijk. Werkzaamheden : Vragen toestemming aan rechter-commissaris voor verkoop aangetroffen roerende zaken. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Voorzover bekend, geen Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing.

4 4 Andere activa 3.12 Beschrijving : Er zijn leasecontracten met diverse leasemaatschappijen gesloten. De leaseauto s zijn waarschijnlijk allemaal in eigendom van de leasemaatschappijen. De curator is nog in onderhandeling met enkele leasemaatschappijen over een boedelbijdrage voor het opsporen van ontbrekende leaseauto s en het vorderen tot afgifte van die auto s Verkoopopbrengst : Nog geen. Werkzaamheden: : Onderhandelen met leasemaatschappijen over boedelbijdrage. Opsporen van leaseauto s. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Circa 1,2 miljoen. 4.2 Opbrengst : Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage : Vooralsnog ,-- voor de door de curator te verrichten werkzaamheden terzake de incasso van debiteuren. De incasso van debiteuren wordt in beginsel gedaan door WinPlus B.V.. Daar waar gewenst zal de curator WinPlus B.V. assisteren. Voor die werkzaamheden heeft Winplus B.V. een minimale boedelbijdrage betaald van ,--. Indien de curator meer dan 44 uur werkzaamheden terzake de incasso van bedoelde debiteuren heeft verricht, neemt de boedelbijdrage met een vergoeding ad 230,-- per uur toe. Werkzaamheden : De debiteurenvorderingen zouden zijn overgedragen dan wel zijn verpand aan WinPlus B.V. en/of aan derden. Onderzoeken of er nog debiteurenvorderingen aanwezig zijn die aan gefailleerde toekomen en of de financieringsovereenkomst met WinPlus B.V. en de in samenhang daarmee gevestigde pandrechten en overdracht van vorderingen rechtsgeldig danwel paulianeus zijn. Incasseren debiteurenvorderingen. Zodra WinPlus B.V. vorderingen op debiteuren heeft geïncasseerd tot het beloop van haar vordering in op gefailleerde, komt het suplus van de geïncasseerde vorderingen danwel de vorderingen voor zover nog niet geïncasseerd, aan de boedel toe.

5 5 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De bank van gefailleerde is SNS Bank. Gefailleerde heeft geen financiering, maar slechts een betaalrekening. Op 7 juni 2010 had deze betaalrekening een saldo van 0,--. De bank heeft derhalve geen vordering op gefailleerde. 5.2 Leasecontracten : Zie hierboven bij Beschrijving zekerheden : Zie hierboven bij Separatistenpositie : Vooralsnog niet bekend. 5.5 Boedelbijdragen : Zie hierboven bij Eigendomsvoorbehoud : Vooralsnog niet bekend. 5.7 Reclamerechten : Vooralsnog niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Vooralsnog niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie hierboven bij Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten zijn feitelijk gestaakt per 10 maart Financiële verslaglegging : Vooralsnog niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Van een doorstart is geen sprake. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing.

6 6 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Wordt nog onderzocht. De administratie is inmiddels verkregen van gefailleerde. 7.2 Depot jaarrekeningen : 2009 : Nog niet gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: Wordt nog onderzocht. 7.4 Stortingsplicht aandelen : Wordt nog onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Wordt nog onderzocht. 7.6 Paulianeus handelen : Wordt nog onderzocht, onder meer de overdracht en verpanding van de debiteurenvorderingen. Werkzaamheden : Nader onderzoeken van in 7.1 tot en met 7.6 genoemde punten. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : 1. Zie hierboven bij Preferente vorderingen van de fiscus: Er zijn door de Belastingdienst vele vorderingen ingediend, met name uit hoofde van motorrijtuigenbelasting. De vordering bedraagt thans , Preferente vorderingen van het UWV: Vooralsnog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren : Vooralsnog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Vereenvoudigde afwikkeling danwel opheffing wegens de toestand van de boedel. Werkzaamheden : Aanschrijven en verifiëren van crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Universal Leasing Benelux B.V. 9.2 Aard procedure : De curator is nog in afwachting van alle processtukken ten aanzien van deze procedure 9.3 Stand procedure : Geschorst Werkzaamheden : Niet van toepassing.

7 7 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : nog onbekend Plan van aanpak : De hiervoor beschreven werkzaamheden uitvoeren Indiening volgend verslag : drie maanden. Werkzaamheden : Onderzoeken punten 7.1 tot en met 7.6 Vragen toestemming verkoop roerende zaken Aanschrijven + verifieren crediteuren. Incasseren debiteurenvorderingen 11. PM Werkzaamheden: : Niet van toepassing Tilburg, 21 juni 2010 mr. T.M. Schraven curator.

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie