De Surinaamse geschiedenis Dag van de Arbeid Geschreven door Imro L. Smith

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Surinaamse geschiedenis Dag van de Arbeid Geschreven door Imro L. Smith"

Transcriptie

1 De Surinaamse geschiedenis Dag van de Arbeid Geschreven door Imro L. Smith Oorsprong Dag van de Arbeid De Dag van de Arbeid wordt jaarlijks op 1 mei herdacht. Op deze dag staan vele landen stil bij de strijd van de werkende klasse voor lotsverbetering. De dag van de Arbeid heeft zijn oorsprong in de 15 e eeuw toen strijd voor een achturige werkdag werd geleverd door Engelse ambachtslieden. Deze kenden in die dagen werktijden van 14 tot 16 uren per etmaal. Pas in 1856 bereikten werkgevers en werknemers in Engeland overeenstemming over het beperken van een arbeidsdag tot acht uur. Deze overwinning van de werkenden in Engeland zou een sneeuwbaleffect hebben op de werkende klasse in Noord-Amerika. In 1864 werd in Boston door arbeiders geëist een bij wet te regelen achturen werkdag. In 1884 nam de American Federation of Labor, een federatie van vakcentrales in Noord-Amerika, een resolutie aan, waarin opgeroepen werd om vanaf 1 mei 1886 de achturige werkdag ingevoerd te krijgen. Deze eis werd schoorvoetend ingewilligd door werkgevers. De datum 1 mei was niet zomaar gekozen. In Noord -Amerika was 1 mei Moving Day. Op die dag werden bestaande arbeidscontracten verlengd, aangepast of verbroken. Een goede gelegenheid dus om de werkdagen contractueel te beperken tot 8 uren. Na de succesvolle strijd van de vakbeweging in Noord Amerika, lieten vakorganisaties in Europese landen hun stem veel luider horen voor invoering van de achturige werkdag in hun landen. In 1889 werd in Europa tot de jaarlijkse Dag van de Arbeid op 1 mei besloten. De overwegingen om dat op 1 mei te doen waren gebaseerd op de succesvolle strijd van de werkende klasse in Noord -Amerika en om met de 1 mei viering de strijd voor de achturige werkdag wereldwijd te versterken. Surinaamse situatie De strijd van de 1 mei-beweging zou pas na 40 tot 50 jaren overwaaien naar ons land. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 bleven de werkgevers heer en meester. Elke opstand vanuit de werkende klasse werd in de kiem gesmoord door het koloniaal bestuur. Er werd sterk repressief opgetreden door de bestuurders tegen verzet en protesten van de werkende klasse. De overheid duldde geen tegenspraak van arbeiders. Als voorbeeld kan genoemd worden de opstand van 2 juli 1902 toen onder de contractarbeiders van de suikerplantage Marienburg een opstand uitbrak tegen de onmenselijke arbeidsomstandigheden. Door frustratie vermoorden de arbeiders directeur James Mavor. Een detachement van het Koloniaalleger opende hierna het vuur op de verhitte arbeiders. Er vielen 17 doden en 39 gewonden. Van de gewonden bezweken er later nog zeven. Enkele van de woedende arbeiders werden opgesloten.

2 Op de foto contractarbeiders van de suikerplantage Marienburg op een geïmproviseerde vrachttrein op weg naar de rietvelden in de felle zon. Op 2 juli 1902 brak onder deze arbeiders een opstand uit tegen de onmenselijke arbeidsomstandigheden. Door frustratie vermoordden de arbeiders directeur James Mavor. Een detachement van het Koloniaalleger opende hierna het vuur op de verhitte arbeiders. Er vielen 17 doden en 39 gewonden. Tientallenwoedende arbeiders werden opgesloten. Pas na de jaren dertig ( ) bleek dat de werkende klasse in Suriname haar horizon behoorlijk had verruimd. Er was sprake van politieke mondigheid bij de lagere bevolking en arbeiders kwamen op voor een betere sociale positie. Er werd onbevreesd geprotesteerd ondanks gouverneur Bram Rutgers en zijn opvolger Johannes Kielstra met harde hand regeerden. De werkende klasse werd bewust van de betekenis van de internationale Dag van de Arbeid. In februari 1932 werd de Surinaamse Algemene Werknemers Organisatie (SAWO) opgericht onder leiding van Theo Sanders. Deze vakorganisatie bestond voornamelijk uit ambachtslieden. Op 1 mei 1932 organiseerde SAWO een druk bezochte arbeidscongres in verband met de viering van de Dag van de Arbeid in Suriname. Deze dag wordt in de annalen van het ministerie van ATM aangetekend als de eerste 1 mei viering in Suriname. De sprekers waren onder andere de vakbondleiders: Louis Doedel en Heinrich Liesdek. Dit arbeidscongres was helaas geen solidariteitsbetoging met de strijd van werkenden over het algemeen, maar bleek een politieke massameeting te zijn. Gedurende het congres werd constant opgeroepen te ageren tegen de koloniale bestuurders en de kerk. Zo werd de kerk mede aansprakelijk gesteld voor de verdrukking van de samenleving in ons land.

3 In 1942, zesentwintig jaar na de vestiging van de Suralco in Suriname, richtten de arbeiders van Paranam en Moengo zich in de Surinaamse Mijnwerkers Unie (SMU) en pleitten voor onder andere een achturige werkdag. Op het bedoelde congres gingen de vakbondleiders volledig voorbij aan de betekenis en de solidariteitsgedachte van de 1 mei-viering. Dit blijkt uit het feit dat de gouverneur werd opgeroepen om de stroom van contractarbeiders uit het buitenland stop te zetten. Deze werden bestempeld als goedkope arbeidskrachten die de schaarse arbeidsplaatsen aan het inpikken waren. Gouverneur Kielstra had in die dagen het voornemen om duizenden javaanse arbeidskrachten te laten overkomen voor de landbouw omdat de creoolse bevolking niet bereid was in deze sector arbeid te verrichten. De arbeid was fysiek zwaar, intensief en mensonterend. Een gemiste kans was de eerste 1 mei-viering om te pleitten voor betere werkomstandigheden in het algemeen, maar in het bijzonder in de landbouw.

4 Jammer dat het pleitend betoog wegbleef voor goede arbeidsomstandigheden, bescherming van werknemers en menselijke arbeidsverhoudingen. Gezien de opkomst van de massa mag gesteld worden dat deze gelegenheid een doelrijpe kans was voor de Surinaamse vakbeweging om zich in de gemeenschap definitief te gaan vestigen voor de belangen van de werkende klasse. Integendeel, de vakbondleiders hebben met hun politiek opruiende uitspraken, gouverneur Kielstra in handen kunnen spelen dat hij de SAWO een verbod oplegde voor verder activiteiten. De afrekening werd vooral gebaseerd op het opruien tegen de kerk. In de jaren hierna tot de jaren zestig heeft de vakbeweging geen noemenswaardige acties ondernomen om de grondslag te leggen voor de 1 mei viering. Als één van de weinige hoogtepunten kan genoemd worden de bundeling van de arbeiders van Paranam en Moengo in de Surinaamse Mijnwerkers Unie (SMU) in 1942, zesentwintig jaar na de vestiging van de Suralco in Suriname. De mijnwerkers pleitten voor onder andere een achturige werkdag. De overheid hield wel degelijk rekening met deze vakorganisatie die gezag had in de samenleving. Premier Jules Sedney, tevens minister van Arbeid in 1970 die in dat jaar de Dag van de Arbeid proclameerde tot nationale feestdag, gelijkgesteld met de zondag. Proclamatie van deze dag was volgens hem geen verworvenheid van de vakbeweging, maar een geschenk van zijn kabinet aan de werkende klasse. 1 mei als vrije dag in Suriname Dat de Dag van de Arbeid op 1 mei als nationale feestdag gevierd wordt in ons land, is meer een verdienste van de politiek. De Dag van de Arbeid werd op 1 mei 1970 geproclameerd tot een nationale feestdag en gelijkgesteld met de zondag. Dit geschiedde in het zelfde jaar van de instelling van het toenmalige ministerie van Arbeid. De heer Jules Sedney was in dat jaar premier van ons land, tevens was hij waarnemend minister van Arbeid, reden waarom ik hem in 2009 vroeg om een verklaring voor het proclameren van 1 mei als nationale feestdag. Sedney: Bij mijn aantreden als premier eind 1969 voelde ik mij verplicht de vakbeweging een geschenk te doen. Ik zou de vakbeweging een eigen ministerie cadeau maken en 1 mei zou ik proclameren tot de Dag van de Arbeid. Op 27 januari 1970 vond de officiële instelling van plaats van het ministerie en op 1 mei datzelfde jaar werd voor de eerste keer de Dag van de Arbeid als feestdag in ons land gevierd.

5 Dit gebaar van mij naar de vakbeweging is ingegeven door de heftige vakbondstrijd in 1969 die geleid heeft tot de val van het kabinet Pengel. Ik heb mijn dankbaarheid hiermee willen uiten naar de vakbeweging. De vakbeweging heeft mij nooit de eis gesteld om 1 mei te proclameren tot nationale feestdag, aldus Sedney die zei dat zijn politieke partij, PNP, altijd gepleit had voor verbetering van de werkomstandigheden van de werkende klasse. De strijd van de werkende klasse paste volgens hem goed bij de PNP die werkte met de politiek programma s van de Partij van de Arbeid en Nieuw Links van Nederland. De eerste minister van Arbeid die op de Surinaamse televisie een 1 mei-boodschap uitsprak was de jurist Rasmus Dundas op 1 mei 1972 op STVS. Ten aanzien van de achturige werkdag waarmee wereldwijd de 1 mei - beweging voor vocht, kan voor wat betreft Suriname verwezen worden naar de Arbeidswet van Deze wet die getekend is door gouverneur Currie en minister Johan kraag van Sociale Zaken verbiedt werkgevers om hun werknemers langer dan 8½ uur per dag arbeid te laten verrichten of 48 uren per week. Voor bepaalde groepen werknemers maakt deze wet een uitzondering. Voor overige ontwikkelingen van de vakbeweging kan worden verwezen naar het jubileumboek van ATM die te verkrijgen is in de verscheidene bibliotheken. Balata-arbeiders die bezig zijn een bolletrieboom te kappen met de bedoeling het melksap en hars uit de bolletrieboom af te tappen voor de productie van rubber. Er vielen in het begin van de 19 e eeuw veel doden onder de balata-arbeiders als gevolg van onveilige werksituaties.

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool De industriële revolutie is eigenlijk in Engeland begonnen. De meeste mensen waren boer, en rond 1700 hadden veel van deze boeren verdienden

Nadere informatie

Kinderarbeid Vroeger & Nu

Kinderarbeid Vroeger & Nu Profielwerkstuk Economie & Maatschappij Kinderarbeid Vroeger & Nu Lianne Helleman H5 - Almere College Kampen Inleverdatum: 19 februari 2010 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Inleiding...4 Hoe is kinderarbeid

Nadere informatie

Verlangen naar een ander volk

Verlangen naar een ander volk Verlangen naar een ander volk De tegenstelling tussen progressief links en conservatief links is schijn. De PvdA moet niet vallen voor de droom van GroenLinks en d66 om samen een opstand van de elite te

Nadere informatie

Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan 1 De Friese predikant Leendert de Baan, regisseur van het dienstweigeringsmanifest

Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan 1 De Friese predikant Leendert de Baan, regisseur van het dienstweigeringsmanifest Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan 1 De Friese predikant Leendert de Baan, regisseur van het dienstweigeringsmanifest door Kees Bangma In september 1915 verschijnt in Nederland een

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Versoepelde adoptie altijd nog een optie?

Versoepelde adoptie altijd nog een optie? Een onderzoek naar het behoud van de versoepelde adoptieprocedure voor lesbische paren naast de mogelijkheid van ouderschap van rechtswege en erkenning Auteur: C.J.M. van Beem Studentnummer: 0501549 Scriptiebegeleidster:

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden De lat te hoog Waarom er ondanks de stembusakkoorden van begin jaren zeventig uiteindelijk toch geen duidelijkheid voor de verkiezingen kwam Jan Erik Keman Studentnummer: 1194135 Master political culture

Nadere informatie

SURINAME KIEST. De ondervoorzitter van de Nationale. Laat het een toeval zijn dat in veel bladen die. Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af

SURINAME KIEST. De ondervoorzitter van de Nationale. Laat het een toeval zijn dat in veel bladen die. Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af DONDERDAG 7 AUGUSTUS 2014 dwt c1 Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af Terwijl de roep om meer vrouwen in de politiek steeds luider klinkt, maakt één politica zich juist op om er de stekker uit te

Nadere informatie

Slavernij en. Slavenhandel

Slavernij en. Slavenhandel Slavernij en Slavenhandel In Nederland wonen veel mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Niet iedereen weet dat veel van deze mensen afstammelingen zijn van slaven die door Nederlanders

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Kwajongens zijn al eeuwen de grootste boeven van allemaal

Kwajongens zijn al eeuwen de grootste boeven van allemaal Tekst 1 Naar aanleiding van een reeks van incidenten in het najaar van 2010 ontspon zich een polemiek over de manier waarop met crimineel gedrag omgegaan moet worden. Henri Beunders, hoogleraar Geschiedenis,

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

1 Van jagers naar boeren

1 Van jagers naar boeren Van jagers naar boeren De ontmoeting Ongeveer 000 jaar geleden leefden er in Limburg groepen mensen die op verschillende manieren zorgden voor hun levensonderhoud. Sommige groepen hielden zich in leven

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

De 24-uurs-mens waar economie en biologie van tijd tot tijd botsen. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. Negen-tot-vijf-cultuur. Tijd is een afspraak

De 24-uurs-mens waar economie en biologie van tijd tot tijd botsen. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. Negen-tot-vijf-cultuur. Tijd is een afspraak Bio-Wetenschappen en Maatschappij Negen-tot-vijf-cultuur Tijd is een afspraak Onze ingebouwde klokken Ploegendiensten Timing: van levensbelang De 24-uurs-mens waar economie en biologie van tijd tot tijd

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering,

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering, InfoPlus 05 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Juli 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF IJF Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL Rapport over activiteiten en doelstellingen van het samenwerkingsverband United Civilians for Peace Redactie: Ronny Naftaniel

Nadere informatie

Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement

Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement Uw stem in Europa sinds 1958 In 2008 bestaat het Europees Parlement 50 jaar. Het Parlement werd opgericht bij de instelling van de Europese Economische

Nadere informatie

De enige keuze: inzet voor open grenzen

De enige keuze: inzet voor open grenzen 1 De enige keuze: inzet voor open grenzen (Of: hoe voorkom je het 'humane' verlengstuk van onmenselijk overheidsbeleid te worden?) De directie van de vreemdelingengevangenissen is gestart met maatregelen

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie