Group strength Local expertise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Group strength Local expertise"

Transcriptie

1 Group strength Local expertise JAARVERSLAG 2007

2 Profiel Inhoud Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zeven landen op drie continenten. Delhaize Groep staat genoteerd op Euronext Brussel (symbool: DELB) en de New York Stock Exchange (symbool: DEG). Eind 2007 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit winkels. Delhaize Groep boekte in 2007 een netto-omzet en andere opbrengsten van EUR 19,0 miljard en een nettowinst van EUR 410,1 miljoen. Delhaize Groep stelt ongeveer mensen tewerk. Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Daartoe ontwikkelt Delhaize Groep sterke regionale ondernemingen die de markt benaderen met diverse voedingswinkelformules. Deze ondernemingen plukken de vruchten van de expertise en de best practices van de Groep. Delhaize Groep wil meerwaarde creëren door haar klanten in elk van haar markten een lokaal aangepaste winkelervaring te bieden. Tegelijk legt de Groep zichzelf hoge sociale, ethische en milieustandaarden op. KERNCIJFERS 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE AFGEVAARDIGD BESTUURDER 2 OVERZICHT VAN DE OPERATIONELE ONDERNEMINGEN 4 ONZE STRATEGIE 6 WINSTGEVENDE OPBRENGSTGROEI GENEREREN 8 UITMUNTENDE UITVOERING NASTREVEN 16 HANDELEN ALS EEN ONDERNEMING MET BURGERZIN 24 ONZE ONDERNEMING IN FINANCIEEL VERSLAG* 32 OPERATIONEEL VERSLAG* 36 > VERENIGDE STATEN 36 > BELGIË 40 > GRIEKENLAND 42 > OPKOMENDE MARKTEN 44 CORPORATE GOVERNANCE* 46 RISICOFACTOREN* 56 GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN 60 GECONSOLIDEERDE BALANSEN* 62 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENINGEN* 64 GECONSOLIDEERDE STATEN VAN OPGENOMEN OPBRENGSTEN EN LASTEN* 64 GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHTEN 65 KWARTAALGEGEVENS* 66 TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN* 67 AANDEELHOUDERSINFORMATIE 112 WOORDENLIJST 116 * Deze hoofdstukken maken integraal deel uit van het Beheersverslag en bevatten de door het Belgische Wetboek van Vennootschappen vereiste informatie rond de geconsolideerde jaarrekening.

3 Opbrengsten (IN MILJARDEN EUR) Bedrijfsresultaat (IN MILJOENEN EUR) Nettoresultaat van voortgezette activiteiten (IN MILJOENEN EUR) Deel van de groep in nettoresultaat (IN MILJOENEN EUR) 18,3 19,2 19, Financiële kerncijfers (in miljoenen EUR behalve bedragen per aandeel) wijziging t.o.v. vorig jaar Resultaten Opbrengsten , , ,3-1,4% 4,8% Bedrijfswinst 937,2 946,3 899,9-1,0% 5,2% Nettowinst van voortgezette activiteiten 400,8 425,6 379,6-5,8% 12,1% Nettowinst (deel van de Groep) 410,1 351,9 365,2 16,5% -3,6% Vrije cashflow (1) 326,7 215,1 148,9 51,9% 44,5% Financiële positie Totaal activa 8.821, , ,9-5,1% -9,3% Eigen vermogen 3.676, , ,1 3,2% -1,0% Nettoschuld (1) 2.244, , ,0-14,8% -10,5% Ondernemingswaarde (1) (3) 8.280, , ,7-5,1% 6,8% Informatie per aandeel (in EUR) Gewone nettowinst per aandeel (2) 4,20 3,71 3,89 13,2% -4,6% Verwaterde nettowinst per aandeel (2) 4,04 3,55 3,71 13,8% -4,4% Vrije cashflow (1)(2) 3,35 2,27 1,59 47,6% 42,8% Nettodividend 1,08 0,99 0,90 9,1% 10,0% Eigen vermogen (3) 36,17 36,55 37,65-1,0% -2,9% Aandelenkoers (jaareinde) 60,20 63,15 55,20-4,7% 14,4% Ratio s (%) Bedrijfsmarge 4,9% 4,9% 4,9% 2bps 1bps Nettomarge 2,2% 1,8% 2,0% 33bps -16bps Nettoschuld tegenover eigen vermogen (1) 61,0% 74,0% 81,8% -13,0ppt -7,8ppt Wisselkoersinformatie Gemiddelde EUR/USD-koers 0,7297 0,7964 0,8038-8,4% -0,9% EUR/USD-koers jaareinde 0,6793 0,7593 0, ,5% -10,4% Andere informatie Aantal winkels ,9% 2,6% Investeringen 729,3 699,9 636,1 4,2% 10,0% Aantal medewerkers (in duizenden) 137,8 142,5 137,1-3,3% 3,9% Voltijds equivalenten (in duizenden 103,8 106,6 102,1-2,6% 4,4% Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in duizenden) ,9% 1,1% (1) Financiële maatstaven die niet gedefinieerd zijn door boekhoudnormen. Meer informatie op p. 32. (2) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen doorheen het jaar. (3) Berekend op basis van het totale aantal aandelen op het einde van het jaar. DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

4 Brief van de Voorzitter en de Beste aandeelhouder, In 2007 heeft Delhaize Groep voor het vijfde opeenvolgende jaar een sterke groei gerealiseerd. Onze verkoopdynamiek bleef sterk, de meeste van onze operationele ondernemingen boekten een versnelling van de omzetgroei en de Groep realiseerde marges die tot de beste van de sector behoren. De opbrengsten stegen met 4,9% aan ongewijzigde wisselkoersen. Onze positieve resultaten in 2007 werden voornamelijk ondersteund door een positieve verkoopdynamiek bij Food Lion en Hannaford in de V.S. en Alfa-Beta in Griekenland. De vergelijkbare omzetgroei in de V.S. bedroeg 3,8%, de sterkste stijging in meer dan 10 jaar. Voor het tweede opeenvolgende jaar boekte Alfa-Beta een dubbel cijfer in organische omzetgroei, net zoals onze activiteiten in de Opkomende Markten. Al onze operationele ondernemingen hebben de vruchten geplukt van hun investeringen in conceptdifferentiatie door baanbrekende initiatieven inzake assortiment, klantgerichtheid en dienstverlening. We zetten de uitbreiding van ons netwerk verder tot winkels tegen het jaareinde evenals het vernieuwings- en conversiewerk in meer dan 160 winkels doorheen de Groep. Food Lion vernieuwde twee volledige markten: Myrtle Beach, South Carolina en Norfolk, Virginia. In de tweede helft van het jaar werd de laatste conversie van een Kash n Karry-winkel naar het Sweetbay-uithangbord afgerond, waardoor het ambitieuze drie jaar durende vernieuwings- en conversieproject binnen de geplande tijd werd afgerond. Daarnaast converteerde Delhaize België 20 Cash Fresh-winkels naar Delhaizeuithangborden. De bedrijfsmarge van onze Groep bleef stabiel op 4,9% dankzij kostendiscipline en de ondersteuning van de brutomarge, hetgeen de voortdurende investeringen in prijscompetitiviteit door onze operationele ondernemingen neutraliseerde. Onze bedrijfswinst steeg met 6,3% aan ongewijzigde wisselkoersen en daalde met 1,0% aan actuele wisselkoersen. In 2007 hebben wij met succes een groot deel van onze langetermijnschuld geherfi nancierd. Dit verlaagde onze interestlasten en geeft ons een grotere fi nanciële fl exibiliteit. Op basis van onze prestaties, onze strategie voor de toekomst en ons vertrouwen in het aanhoudende succes van onze onderneming, zal de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering in mei 2008 voorstellen om het dividend met 9,1% te verhogen tot EUR 1,44 (EUR 1,08 na afhouding van 25% roerende voorheffi ng), dit ondanks de sterke waardevermindering van de U.S. dollar tegenover de euro met meer dan 8% in Wat brengt 2008 voor Delhaize Groep? Wij verwachten een voortgezette dynamiek in De economische vooruitzichten zijn onzekerder dan vorig jaar, maar in een dergelijk klimaat zijn sterke ondernemingen in staat opportuniteiten te grijpen. Wij zijn ervan overtuigd dat Delhaize Groep hiervoor goed gewapend is. In 2008 kijken we er naar uit om de voordelen te plukken van talrijke initiatieven die we in de loop van de voorgaande jaren hebben opgestart op het vlak van conceptdifferentiatie en -vernieuwing, assortimentinnovatie en netwerkuitbreiding. Georges Jacobs, Voorzitter van de Raad van Bestuur Wij zullen ons verder blijven toespitsen op de bestaande pijlers van onze strategie. Deze omvatten het nastreven van winstgevende omzetgroei in bestaande en nieuwe winkels, het streven naar verbetering door voortdurende investeringen in personeel, systemen en processen en het versterken van onze burgerzin. Een sterke omzetgroei is cruciaal in onze sector en zal des te belangrijker zijn gezien het uitdagende economische klimaat dat wij in 2008 verwachten. Omzetgroei kan slechts bereikt worden door innoverende concept- en merkdifferentiatie, een scherpe competitieve prijszetting, dynamische winkel- en marktvernieuwingen en een ambitieuze netwerkuitbreiding. Conceptdifferentiatie en voortdurende verbeteringen aan onze commerciële formules in onze lokale markten zullen een hefboom blijven voor succes. De ontwikkeling van het assortiment in het algemeen en van huismerk-, gebruiksvriendelijke en gezondheidsproducten in het bijzonder, zal ten volle worden voortgezet. Het klantensegmentatiewerk zal ons helpen bij het nemen van beslissingen betreffende het assortiment en bij het uitwerken van strategieën voor merkontwikkeling. De economische en concurrentiële omgeving waarin wij werken, vraagt dat wij onze competitieve prijszetting veiligstellen en versterken in elk van onze markten. Meer dan ooit zijn wij bereid onze klanten zeer interessante prijzen te bieden in combinatie met een grote productvariëteit, een uitstekende dienstverlening en een buitengewone winkelervaring. 2 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

5 Afgevaardigd Bestuurder Onze Groep plant om EUR 775 miljoen te investeren in Food Lion zal in 2008 vier bijkomende markten vernieuwen (Wilmington, North Carolina; Savannah, Georgia; Richmond en Charlottesville, Virginia). Delhaize België zal de integratie en conversie van de resterende Cash Fresh-winkels afronden. In totaal voorzien onze operationele ondernemingen de vernieuwing van ongeveer 170 winkels in De stijging van de opbrengsten in de bestaande winkels is slechts één groeifactor. Wij willen eveneens het tempo van ons winkelopeningsprogramma opvoeren. Na het versnellen van de netwerkuitbreiding bij Hannaford en in Griekenland de laatste jaren, zal onze Groep het aantal winkelopeningen bij Food Lion aanzienlijk verhogen. Food Lion voorziet voor 2008 de uitbreiding van zijn netwerk met 40 tot 45 winkels. Wij verwachten onze recente overname van Plus Hellas in Griekenland in de eerste helft van 2008 af te ronden, waarna Alfa-Beta het conversie- en integratieproces zal starten. Naast deze uitstekende complementaire overname, zullen wij onze markten blijven aftasten naar interessante opportuniteiten, zoals we de laatste jaren reeds met succes deden. Een sterke omzetgroei moet gepaard gaan met de ontwikkeling van wereldklasse systemen en een voortreffelijke professionele uitvoering op alle niveaus van de organisatie. In 2008 zal Delhaize België de vruchten beginnen plukken van de ACIS-implementatie zoals eerder bij Hannaford, Food Lion en Sweetbay het geval was. Computer Assisted Ordering, dat reeds ver ontwikkeld is bij Hannaford, zal nu ook ingevoerd worden bij Delhaize België. Alle operationele ondernemingen zullen de expertise en aanpak van de Groep benutten op het vlak van wereldwijde aankoop, introductie van huismerken en ontwikkeling van de medewerkers. Aanhoudende kostenbesparingen en synergieën zullen een belangrijke rol spelen in de fi nanciering van verkoopinitiatieven zoals prijsverlagingen en innovatie. Naarmate het jaar vordert, zal Delhaize België de eerste resultaten zien van zijn ambitieus plan Excel Het programma omvat innoverende ideeën voor omzetgroei met ambitieuze initiatieven voor effi ciëntieverhoging en kostenverlaging. Hannaford zal blijven werken aan zijn nieuw winkelconcept dat een kleinere oppervlakte combineert met het comfort van een grote winkel. Onze Groep verbindt zich ertoe om te handelen als een onderneming met burgerzin om de gemeenschap waarin wij actief zijn te steunen. Wij spitsen ons eveneens toe op milieuactiviteiten die de slagkracht van onze Groep vergroten en die een duurzaam en belangrijk verschil zullen uitmaken. Een goed voorbeeld hiervan is het plan van Hannaford om in 2008 de eerste platina gecertifi ceerde LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) supermarkt ter wereld te bouwen. We zullen de vruchten van onze investeringen in het voedingsinformatiesysteem Guiding Stars blijven plukken. Het systeem helpt onze klanten bij het maken van gezonde keuzes bij hun voedingsaankopen. In Europa heeft Delhaize België begin 2007 beslist om volledig over te schakelen op hernieuwbare energie voor de stroomvoorziening van al zijn zelf uitgebate winkels, distributiecentra en hoofdzetel. Terwijl we in dit jaarverslag onze burgerzin bespreken, plannen wij tevens in de tweede helft van 2008 de publicatie van een verslag rond de inspanningen van de Groep op het vlak van Corporate Responsibility. Wij beseffen dat ons succes afhangt van het enthousiasme, engagement en motivatie van de medewerkers van onze Groep en wij verbinden ons ertoe om hen een aantrekkelijke werkomgeving te bieden met leer- en doorgroeimogelijkheden evenals erkenning voor hun prestaties. Wij willen al onze medewerkers bedanken voor hun toewijding en creativiteit die hebben bijgedragen tot de groei van onze onderneming in Tevens willen wij onze klanten en u, onze aandeelhouders, bedanken voor uw vertrouwen en loyaliteit. Met uw voortdurende steun kunnen we Delhaize Groep nog meer succesvol maken in Wij verheugen ons op onze verdere samenwerking en voortgezet succes in 2008 en daarna. Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

6 Eind 2007 baatte Delhaize Groep ondernemingen uit in zeven landen op drie continenten: de Verenigde Staten, Europa en Azië. Voor rapporteringsdoeleinden worden deze ondernemingen ingedeeld in vier segmenten: de Verenigde Staten, België, Griekenland en de Opkomende Markten. Een internationale Groep van voedingsdistributeurs met een sterke lokale identiteit Verenigde Staten België De Verenigde Staten vormen de grootste markt voor Delhaize Groep. Eind 2007 baatte de Groep er onder verschillende uithangborden winkels uit. Met opbrengsten van USD 18,2 miljard (EUR 13,3 miljard) vertegenwoordigde Delhaize V.S. 69,9% van de opbrengsten van de Groep. Delhaize V.S. is naar omzet de derde grootste supermarktuitbater aan de oostkust van de V.S. België is de historische thuismarkt van Delhaize Groep. Eind 2007 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep in België, het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland uit 738 winkels onder verschillende winkelformules. Deze kunnen ingedeeld worden in drie categorieën: supermarkten, buurtwinkels en gespecialiseerde winkels. Delhaize België biedt ook thuisleveringsdiensten aan. In 2007 boekte Delhaize België opbrengsten van EUR 4,4 miljard, goed voor 23% van het Groepstotaal. Aantal winkels Opbrengsten (IN MILJARDEN USD) Aantal winkels* Opbrengsten (IN MILJARDEN EUR) ,6 17,3 18, ,0 4,3 4,4 * Uitgezonderd 131 en 132 Di-winkels respectievelijk eind 2005 en SUPERMARKETS winkels in 11 staten in het zuidoosten en de mid-atlantische staten van de V.S. Supermarktketen met lage prijzen en lage kosten Handig formaat Nr. 1 in zes markten in het zuidoosten en de mid-atlantische staten 165 winkels in 5 staten in het noordoosten van de V.S. Supermarkten met uitgebreide dienstverlening Kwaliteitsvolle verse producten Nr. 1 in twee markten in New England 156 zelfuitgebate en 205 aangesloten supermarkten Ruim voedingsassortiment Kwaliteitsvolle verse producten en dienstverlening Nr. 2 in België 251 buurtwinkels Focus op handige verse voeding en bereide maaltijden Goedgelegen locaties 106 supermarkten in Florida Focus op verse producten en dienstverlening Nr. 3 op de westkust van Florida 126 zelfuitgebate en aangesloten winkels Specialist in voeding en accessoires voor huisdieren Nr. 1 in België 4 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

7 Aantal winkels Opbrengsten Bedrijfsresultaat* Aantal medewerkers 61,7% 69,9% 79,6% 78,3% 29,0% 6,2% 3,1% 23,0% 6,2% 0,9% 19,1% 12,5% 5,5% 5,5% 0,4% 3,8% 2,545 winkels EUR 19,0 miljard EUR 937,2 miljoen medewerkers * Weerspiegelt de bijdrage in het bedrijfsresultaat van Delhaize Groep. Deze voorstelling houdt geen rekening met de negatieve bijdrage in het bedrijfsresultaat van Corporate. Griekenland Opkomende markten In Griekenland bezit Delhaize Groep 61,3% van Alfa-Beta, de op één na grootste voedingsdistributeur van het land. Alfa-Beta baat er een netwerk uit van 159 voedingswinkels onder verschillende uithangborden met opbrengsten van EUR 1,2 miljard (6,2% van het Groepstotaal). De Opkomende Markten van Delhaize Groep omvatten activiteiten in Roemenië en Indonesië. (Delhaize Groep bezit 51% van de aandelen van Lion Super Indo). In haar 78 winkels in deze landen boekte Delhaize Groep in 2007 opbrengsten van EUR 165,5 miljoen (0,9% van het Groepstotaal). Aantal winkels Opbrengsten (IN MILJOENEN EUR) Aantal winkels Opbrengsten (IN MILJOENEN EUR) ,9 136,9 165,5 102 supermarkten met een ruim assortiment Kwaliteitsvolle verse producten en dienstverlening Ruime geografische spreiding 22 supermarkten en buurtwinkels in Roemenië Focus op verse producten Sterke naambekendheid Nr. 1 supermarktuitbater in Boekarest 47 zelfuitgebate en aangesloten buurtwinkels Focus op handige verse voeding en bereide maaltijden Goedgelegen locaties 56 supermarkten in Indonesië Elke dag verse producten aan de laagste prijs Goedgelegen dichtbijzijnde locaties Nr. 2 supermarktuitbater in Jakarta 10 cash & carry-winkels Verkoop van voedingsproducten aan professionele klanten DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

8 Onze strategie Delhaize Groep creëert waarde op basis van dynamische, winstgevende groei, moeilijk te imiteren conceptdifferentiatie steunend op de sterkten van de Groep en op lokale expertise en het marktleiderschap in zorgvuldig uitgekozen regionale markten om onze bestaande kwaliteiten en kerncompetenties ten volle te benutten. Winstgevende opbrengstgroei genereren Daarom is de strategie van Delhaize Groep opgebouwd rond drie kerndoelstellingen: sterke winstgevende opbrengstgroei genereren, uitmuntende uitvoering nastreven en handelen als een bedrijf met burgerzin dat zijn verantwoordelijkheden opneemt tegenover alle belanghebbenden. 6 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

9 Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

10 Winstgevende opbrengstgroei genereren Concept - differentiatie Competitieve prijszetting Vernieuwing en uitbreiding van het verkoopnetwerk

11 DE OPERATIONELE ONDERNEMINGEN VAN DELHAIZE GROEP POSITIONEREN ZICH OP DE MARKT DOOR CONCEPT- DIFFERENTIATIE EN EEN DUIDELIJKE EN COMPETITIEVE PRIJSZETTING DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

12 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Conceptdifferentiatie Delhaize Groep wil de favoriete winkel van de klant zijn. Onze strategie om dit te verwezenlijken is de ontwikkeling van merkleiderschap, een uniek en aantrekkelijk winkelconcept, een lokaal aangepast voedingsassortiment en een aangename winkelervaring. Innovatief assortiment Onze winkels bieden de klant in de zeven landen waarin we werkzaam zijn een breed gamma aan voedingsartikelen, van basisproducten tot verfi jnde ingrediënten of bereide maaltijden. In elke operationele onderneming streeft men ernaar een assortiment aan te bieden dat beantwoordt aan de noden van de klanten. In 2007 paste Food Lion het assortiment aan in 200 winkels op basis van een grondige studie van zowel de klantensegmentatie als de informatie over winkelclusters. Dit leidde tot een specifi ek assortiment van basisproducten zoals groenten, fruit en vlees en tot een assortiment dat aangepast is aan de specifi eke eigenschappen van de klant in deze winkels. De verse producten vormen overal in de Groep een belangrijke categorie. Food Lion halveerde in 2007 de levertijd van de verse producten aan de winkels vanuit drie van haar distributiecentra en verhoogde zo de kwaliteit van zijn producten. In Florida rondde Sweetbay de omschakeling van Kash n Karry af. Hierbij ligt de klemtoon in het bijzonder op verse producten en speciale aandacht gaat uit naar de wensen van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap in Florida. Delhaize België vernieuwde een groot aantal visafdelingen via open ateliers. Alfa-Beta zette de implementatie verder van het Self-Traiteurconcept, een traiteurafdeling met in de winkel bereide producten en maaltijden. Mega Image verhoogde het aantal producten in de afdeling groenten en fruit en introduceerde ook een drieledig huismerkprogramma voor vlees. Onze Roemeense onderneming werkte intensief samen met Alfa-Beta om het groenten- en fruitassortiment te ontwikkelen. Super Indo lanceerde een speciaal assortiment van Chinese producten, een gamma verse biogroenten en introduceerde speciale ovens in de winkels om de versheid te verhogen. In de V.S. werd Nature s Place, de afdeling met natuurlijke en bioproducten, verder uitgebreid. Bij Hannaford biedt deze afdeling nu ongeveer producten aan, samen goed voor 10% van de producten in een typische winkel. Delhaize België breidde zijn bio-assortiment uit tot 675 artikelen op het einde van het jaar. Een derde van alle bioproducten in België wordt verkocht in een Delhaize-winkel. Alfa-Beta breidde zijn bio-aanbod uit tot ongeveer 300 artikelen. In al onze markten zijn onze klanten steeds meer op zoek naar verfi jnde voedingsartikelen hoewel ze steeds minder tijd hebben om te koken. Onze operationele ondernemingen in de V.S. zullen vanaf begin 2008 gekoelde bereide maaltijden introduceren. Hannaford introduceerde onlangs Cooking Show to Go, voorgesneden ingrediënten die onmiddellijk kunnen worden bereid met handige instructies. Bereide maaltijden zijn een steeds groeiende categorie, vooral bij Delhaize België en Alfa-Beta. Delhaize België verkocht bijna 23 miljoen bereide maaltijden in In Griekenland breidde men dit assortiment uit tot 435 producten en in 2007 werden ongeveer 6,5 miljoen bereide maaltijden verkocht, een verhoging met meer dan 20% tegenover DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

13 Handige winkels Delhaize Groep streeft ernaar om van ieder winkelbezoek een aangename en effi ciënte ervaring te maken. Onze operationele ondernemingen ontwikkelen continu systemen om de klanten sneller doorheen de winkels en langs de kassa s te loodsen. Ze investeren in het creëren van een aangename winkelervaring: een aantrekkelijk decor, degustatiestands en informatiekiosken. In 2007 introduceerde Delhaize België verschillende nieuwe concepten die de klant in een oogopslag een overzicht geven van snelle lunchmaaltijden. Food Lion verfi jnde verder zijn winkelconcepten Bloom en Bottom Dollar. De Breeze TM -technologie van Bloom helpt klanten om gemakkelijk producten, relevante recepten en voedingsinformatie te vinden. Hoewel Bottom Dollar een discounter is, verwelkomt het zijn klanten in een opgewekte, kleurrijke omgeving. Eind 2007 startte Hannaford een onderzoeksen ontwikkelingsproject in één van zijn nieuwe winkels. Dit heeft tot doel om bepaalde processen in de winkels eigen aan de voedingsdistributie op radicale wijze te veranderen en tegelijkertijd de ervaring van de klant te verbeteren. Gezondheid en voedselveiligheid De klant veilige producten aanbieden is een belangrijk engagement van Delhaize Groep en haar operationele ondernemingen. Elk jaar versterken we onze kwaliteit- en veiligheidsgaranties. In 2007 lanceerde Alfa-Beta een nieuw initiatief om intensiever samen te werken met de leveranciers op het vlak van voedselveiligheid. Onze operationele ondernemingen hebben scenario s voor crisiscommunicatie en operationele instructies opgesteld om voedselcrisissen of mogelijke pandemieën zoals vogelgriep aan te pakken. Het voedingsinformatiesysteem Guiding Stars van Hannaford vierde zijn eerste verjaardag met uitstekende reacties van de klanten, wat aantoont dat het systeem de klantengetrouwheid verhoogt. Bijna één jaar na de implementatie ervan, heeft het een hoge bekendheidsgraad van 81% bij de klanten bereikt. Meer dan 40% van de klanten bevestigt dat ze het regelmatig gebruiken. Het resultaat is een zichtbare verschuiving van de omzet naar ster producten met een hogere voedingswaarde. Sweetbay introduceerde het systeem in Hannaford zette de implementatie van farmacieafdelingen in zijn winkels verder. Meer dan 75% van de Hannaford-winkels en 70% van de Sweetbay-winkels beschikken nu over een farmacieafdeling. Op het einde van het jaar was de omzet in de farmacieafdeling goed voor bijna 10% van de omzet van Hannaford. De apotheekafdeling blijft één van de snelst groeiende categorieën bij Hannaford en Sweetbay. Delhaize België introduceerde het concept De Gezonde Wandeling, waarbij erkende diëtisten advies verlenen aan de klant over de voedingswaarde van de producten in de winkels. Delhaize België plaatste ook Health Checktoestellen om de klanten de mogelijkheid te bieden snel hun gezondheidstoestand na te gaan. DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

14 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Competitieve prijszetting Een sterke verkoopdynamiek hangt af van een grondig begrip van prijsrealiteit en -perceptie. Daarom bieden de operationele ondernemingen van Delhaize Groep een duidelijke en competitieve prijspositionering aan. Prijspositionering In 2007 startten Food Lion en Hannaford met de implementatie van een nieuw verkoopprijs- en promotiesysteem dat voor alle productcategorieën zal afgerond zijn tegen eind De eerste resultaten voor de reeds geïmplementeerde categorieën zijn positief zowel voor de omzet als voor de marge. In de tweede helft van het jaar, legde Hannaford de nadruk op agressieve prijzen om zijn Elke dag lage prijzen -positie te versterken doorheen de keten. In Florida implementeerde Sweetbay een intensief programma om de prijspositionering van het uithangbord te ondersteunen. Vanaf de zomermaanden investeerde het bedrijf fors in initiatieven rond prijszetting zoals Locked in Low Prices en Hot Spot. In Europa en Indonesië bieden de operationele ondernemingen van Delhaize Groep het merk 365 aan, een huismerkgamma van basisproducten tegen prijzen in lijn met de hard discounters in hun markten, maar steeds conform de kwaliteitsnormen van Delhaize Groep. Het 365 gamma werd aanzienlijk uitgebreid in Eind 2007 telde het bijna 500 producten in België en ongeveer 370 in Griekenland. In Roemenië verdubbelde het 365-gamma tot bijna 260 producten eind Super Indo zette de uitbreiding van zijn eigen Super Indo 365-gamma verder: eind 2007 was het gamma bijna verdrievoudigd en telde het ongeveer 140 verschillende producten. In 2007 legde Delhaize België sterk de nadruk op prijsperceptie en -realiteit en beantwoordde het de introductie van nationale merken bij hard discounters door zonder uitzondering de prijzen voor deze producten te verlagen om op dezelfde hoogte van de concurrentie te blijven. Doorheen 2007 gebruikte Delhaize België consequent de resultaten van zijn gecertifi ceerde prijsvergelijkingsmethode om prijzen te volgen en aan te passen. Begin 2008 verlaagde Delhaize België verder de prijs van ongeveer 600 basisproducten. Alfa-Beta verlaagde in 2007 de prijzen van producten van nationale merken. Hierdoor werden in de periode meer dan producten in prijs verlaagd. Mega Image voerde verschillende multi-buy promotieprogramma s door om zijn prijspositionering te ondersteunen. 12 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

15 Huismerk Huismerkproducten stellen distributeurs in staat zich te differentiëren op het vlak van productidentiteit en prijs. Delhaize Groep gebruikt huismerken om de klant een aantrekkelijk product aan te bieden dat ofwel een voordelige prijs ofwel een meerwaarde aan de klant biedt. In beide gevallen verhogen huismerken de klantengetrouwheid. In 2007 hebben we de uitbreiding van onze huismerkgamma s in al onze operationele ondernemingen verdergezet. Tegen het einde van het jaar telden Food Lion en Hannaford meer dan huismerkproducten en Sweetbay meer dan In Europa telt het huismerkaanbod van Delhaize België meer dan producten en dat van Alfa-Beta meer dan In 2007 lanceerde onze Groep een huismerkenprogramma op drie niveaus dat gemeenschappelijk zal zijn voor al onze operationele ondernemingen in de V.S. Dit gamma zal niet enkel de omzet ondersteunen, maar ook de kosten beperken via schaalvoordelen. De operationele ondernemingen van de V.S. hebben ook twee nieuwe categorieën van specifi eke huismerken geïntroduceerd: Healthy Accents en Home 360, respectievelijk gezondheid- en schoonheidsproducten en nonfood. In 2007 implementeerde Delhaize Groep een tweede pan-europees huismerk CARE na 365. Het CARE-assortiment bevat een breed gamma van nonfood en gezondheids- en schoonheidsproducten. CARE werd gelanceerd door Alfa-Beta en daarna geïntroduceerd in onze andere Europese winkels. In 2007 startte Delhaize België een merkherpositionering en -verduidelijking van de verschillende huismerken. In 2008 zal Delhaize België een eerstekwaliteitsgamma Taste of Inspirations introduceren. Het drieledige huismerkenprogramma zal de duidelijkheid verhogen en de zichtbaarheid van de merken verbeteren. Delhaize België zette de uitbreiding van het huismerk Bio voort tot ongeveer 675 referenties op het einde van Onze Griekse en Roemeense activiteiten volgden hetzelfde voorbeeld en breidden eveneens hun gamma bioproducten uit. DE OPERATIONELE ONDERNEMINGEN VAN DELHAIZE GROEP POSITIO- NEREN ZICH OP DE MARKT DOOR CONCEPT- DIFFERENTIATIE EN EEN DUIDELIJKE EN COMPETITIEVE PRIJSZETTING DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

16 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Vernieuwing en uitbreiding van het verkoopnetwerk Naast omzetgroei door verkoopinitiatieven in bestaande winkels, verhoogt Delhaize Groep het tempo van winkelvernieuwingen en netwerkuitbreidingen. Vernieuwingen Sinds 2003 voert Food Lion winkelvernieuwingen door per markt. Food Lion legt elk jaar bij zijn winkelvernieuwingen de nadruk op een beperkt aantal specifi eke geografi sche markten. In 2007 werden twee markten (samen meer dan 100 winkels) volledig vernieuwd: Myrtle Beach, South Carolina en Norfolk, Virginia. De winkelvernieuwingen van Norfolk bestonden uit Food Lion, Bloom en Bottom Dollar-winkels. Al deze winkels bieden nu uitgebreidere versafdelingen, een verbeterde kassa- en klantendienstomgeving, nieuwe informatieborden, grafi sche voorstel lingen en decor aan. Deze vernieuwingen hadden een aanzienlijke impact op de omzet: in het eerste jaar na de vernieuwing steeg de omzet gemiddeld met meer dan 5% en deze trend zet zich het tweede en het derde jaar door. Food Lion heeft voor 2008 vier nieuwe markten voor vernieuwing geselecteerd: Charlottesville en Richmond, Virginia; Savannah, Georgia; en Wilmington, North Carolina. In Florida ging Sweetbay verder met de omschakeling van het Kash n Karry-uithangbord, met 31 conversies in Tijdens het omschakelingsproces beperkte Sweetbay de winkelinvesteringen verder terwijl het de doeltreffendheid van de veranderingen verhoogde. De klanten reageerden positief op de conversies en omgeschakelde winkels boekten een aanzienlijke omzetgroei. Nog in 2007 zette Delhaize België de omschakeling verder van 20 in 2005 overgenomen Cash Fresh-winkels naar Delhaize-uithangborden De overgebleven Cash Fresh-winkels zullen omgeschakeld worden tegen het einde van het derde kwartaal van De aanzienlijke omzetgroei van Alfa-Beta over de laatste jaren is gedeeltelijk het resultaat van het winkelvernieuwingsprogramma. Alfa-Beta winkels worden meer en meer gewaardeerd voor hun trendy vormgeving en winkelindeling en worden tot de modernste winkels in Griekenland gerekend. Openingen In 2007 breidde Delhaize Groep haar verkoopnetwerk uit met 69 winkels. Hannaford opende 7 winkels en Food Lion breidde het verkoopnetwerk uit met 15 winkels. In Griekenland breidde Alfa-Beta in 2007 het verkoopnetwerk uit met 11 winkels en kondigde begin 2008 de overname van 33 Plus Hellas-winkels aan. Delhaize België opende 27 nieuwe winkels, waaronder 7 zelfuitgebate supermarkten en 9 Tom & Co-dierenspeciaalzaken. Delhaize België tastte ook verder de Duitse markt af met de opening van een Delhaize-supermarkt in Keulen waardoor het totale aantal winkels in Duitsland nu vier bedraagt. Eind 2007 waagde Delhaize zich op de Noord- Franse markt met de opening van een Tom & Codierenspeciaalzaak. In Indonesië opende Delhaize Groep 6 nieuwe winkels en rondde 2007 af met een netwerk van 56 winkels. Mega Image in Roemenië zette zijn netwerkuitbreiding voort met 4 winkels in 2007 en baatte 22 winkels uit tegen het jaareinde. 14 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

17 In beeld On the Go Bistro De smaak van de consument wordt steeds complexer terwijl de meeste mensen geen tijd hebben om te koken. De voorbije tien jaar heeft Delhaize België een pioniersrol vervuld op vlak van bereide maaltijden (Home Meal Replacement/ HMR ). Samen met zijn jarenlange Belgische partner, die een productiefaciliteit heeft opgericht in Pennsylvania, heeft Delhaize Groep in de V.S. een volledig gamma van gekoelde bereide maaltijden van restaurantkwaliteit ontwikkeld dat in 2008 in de winkels zal worden geïntroduceerd onder het merk On the Go Bistro. V.S. huismerken Huismerken blijven een belangrijke opportuniteit in de V.S. In 2007 waren de huismerkproducten bij onze Amerikaanse operationele ondernemingen Food Lion, Hannaford en Sweetbay goed voor ongeveer respectievelijk 17%, 18% en 16% van de omzet, terwijl de beste scores in de V.S. gaan van 23% tot 25%. Om deze groeikansen te benutten, werd een gemeenschappelijk huismerkenprogramma op drie niveaus ontwikkeld voor alle operationele ondernemingen in de V.S. Het programma omvat een eerstekwaliteitsgamma Taste of Inspirations, een huismerk dat de naam van het uithangbord draagt en een lageprijsmerk Smart Option. Plus Hellas In januari 2008 sloot Alfa-Beta een overeenkomst om 33 Plus Hellas-winkels over te nemen. Deze transactie is zeer complementair aan de huidige activiteiten omdat veel winkels gelegen zijn in het noorden van Griekenland waar Alfa-Beta slechts beperkt vertegenwoordigd is. De overname omvat ook een groot nieuw distributiecentrum in het noorden van Griekenland en een aanzienlijk aantal winkels onder ontwikkeling die de verdere groei van Alfa-Beta zullen ondersteunen. De Plus Hellas-winkels zullen omgeschakeld worden naar een Alfa-Beta-uithangbord gedurende een periode van ongeveer 12 maanden na het sluiten van de transactie. DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

18 Uitmuntende uitvoering nastreven Instumenten, systemen en processen Groepsynergieën benutten en best practices uitwisselen Strikt kostenbeheer

19 DE OPERATIONELE ONDERNEMINGEN VAN DELHAIZE GROEP STREVEN NAAR UITMUNTENDE UITVOERING, KOSTEN- EFFICIËNTIE EN GROEP- SYNERGIEËN DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

20 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Instrumenten, systemen en processen De distributie is een sector van grote volumes: vele distributiecentra, duizenden winkels, tienduizenden producten en elke dag miljoenen transacties. In de distributie is er weinig ruimte voor slechte uitvoering, maar diegenen die over de essentiële vaardigheid beschikken om ervoor te zorgen dat de basistaken elke dag perfect uitgevoerd worden, worden rijkelijk beloond. De juiste instrumenten, systemen en processen zijn cruciaal voor een perfecte uitvoering. Door personeelsontwikkeling en training wordt het gebruik van de instrumenten en systemen geoptimaliseerd. De opleidingsprogramma s zijn zeer gevarieerd, gaande van technische domeinen tot interactie met de klant. Hiervoor worden uiteenlopende methodes gebruikt: individuele en groepsessies, computergebaseerde trainingprogramma s en stages. Klantensystemen In 2007 werkte Food Lion verder op basis van de bevindingen uit zijn klantensegmentatie analyse om zich nog beter te richten op het specifi eke klantenprofi el van zijn winkels. Food Lion startte met de implementatie van nieuwe prijszettingen winkelplanogramsoftware als deel van het clustering- en segmentatiewerk. Eind 2007 waren een aantal categorieën herzien met behulp van de nieuwe planogramsoftware, met positieve gevolgen voor de omzet. De andere categorieën zullen aan bod komen in de loop van In de V.S. perfectioneerden onze Bloom-winkels het concept van servicekiosken in de winkels. Aanvankelijk hadden deze verschillende consoles elk een andere functie: gaande van het aanduiden waar een product kon gevonden worden tot het selecteren van een bepaalde wijn of het voorstellen van nieuwe recepten. Bloom heeft al deze functies gegroepeerd in één technologie waardoor het winkelbezoek van de klant een koud kunstje wordt. Delhaize Groep gebruikt getrouwheids programma s om klanten specifieke kortingen en promoties aan te bieden. Het gebruik van getrouwheidskaarten geeft onze Groep de mogelijkheid om de klantenbehoeften beter te kennen en assortimenten, winkelconcepten en formaten erop af te stemmen. De klantensegmentatie van Food Lion is grotendeels gebaseerd op gegevens afkomstig van deze getrouwheidskaarten. Delhaize Groep heeft meer dan 15 miljoen actieve kaarthouders bij Food Lion, Delhaize België en Alfa-Beta. Bij Delhaize België is selfscanning het gebruik van handterminals door de klant tijdens zijn winkelbezoek - nu beschikbaar in meer dan één derde van zijn supermarkten. In 2007 leerde Delhaize België verder uit zijn deelname aan het project Winkel van de toekomst van Living Tomorrow. Een groot deel van de winkelbeleving door de klant heeft te maken met de doeltreffendheid van het betalingsproces aan de kassa. Al onze operationele ondernemingen werken er dan ook aan om dit proces doeltreffender en aangenamer te maken voor de klant. Delhaize België testte een concept volgende in de rij in één van haar recente winkels en implementeerde self-checkout systemen. Alfa- Beta and Mega Image investeerden in nieuwe kassa s, net als Sweetbay. Bij Hannaford omvat een nieuw winkelconcept een aantal kassa-innovaties die de verwerkingscapaciteit verhogen. De winkel geeft de klant de mogelijkheid om zijn boodschappen af te geven aan de kassa, waar ze worden afgerekend en ingepakt terwijl hij/zij zijn/haar wagen ophaalt. Supply Chain Databeheer van de productlevenscyclus bleef een belangrijk investeringsdomein voor al onze operationele ondernemingen in Het is de bedoeling alle gegevens over artikelen en hun bewegingen te synchroniseren in een gestandaardiseerde master- en evenementendatabase. Dit maakt effi ciënte integratie van processen mogelijk via gegevens synchronisatie, workfl ow-beheer en portaalsites voor leveranciers. Beheer van de 18 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

21 productlevenscyclus is een essentieel onderdeel van de knowhow die Food Lion heeft ontwikkeld. Beheersystemen van distributiecentra vormen een kernelement van effi ciënt productbeheer. Al onze Amerikaanse distributiecentra zijn uitgerust met spraakherkenningstechnologie. De stapelplaats droge voeding van Delhaize België werkt nu ook volledig op spraakherkenningstechnologie. Food Lion breidde de implementatie van het klantgedreven bestelsysteem (Customer Driven Replenishment of CDR ) uit naar drie extra distributiecentra, wat het totaal met dit systeem uitgeruste centra op vier brengt. De toepassing van CDR stelt Food Lion in staat de order-to-shelf cyclus en voorraadonderbrekingen tijdens piekuren en op de drukste winkeldagen aanmerkelijk te verminderen. Versheid en kwaliteit, vooral in de verswaren, zijn bijgevolg aanzienlijk toegenomen. Delhaize België is bezig met de volgende fase van de bouw van het nieuwe versmagazijn, dat prat zal gaan op een geautomatiseerd magazijnsysteem. Er worden ook nieuwe technieken gebruikt om de transportvolgorde te optimaliseren en de laadvolumes van vrachtwagens te verhogen via gemengde transporten van onze distributiecentra verse producten naar de winkels. Bij Alfa-Beta werd de capaciteit van het distributiecentrum voor droge voeding verhoogd en het gebruik van backhauling geoptimaliseerd. Mega Image verhuisde naar een nieuw distributiegebouw voor food en non-food producten. Het maakt gebruik van radiofrequentietechnologie en bereidt de zending voor op basis van de plaatsing in de winkel, waardoor de winkelproductiviteit verhoogt. Super Indo opende een nieuw distributiecentrum voor de regio van Djakarta. De verzendingen zullen s nachts gebeuren om het hoofd te bieden aan het drukke verkeer in Djakarta. Data-analyse Marge- en voorraadbewegingen beheren is een kritische succesfactor in onze sector. Daarom heeft onze Groep aanzienlijk geïnvesteerd in ACIS, ons voorraadbeheersysteem op artikelniveau. Dit systeem werd oorspronkelijk ontwikkeld door Hannaford en is ondertussen geïmplementeerd bij Food Lion, Sweetbay en Delhaize België. Het systeem geeft ons meer inzicht in de margeevolutie en toont aan welke activiteitengebieden vatbaar zijn voor verbetering. Delhaize België legde in 2006 de laatste hand aan de hardware-implementatie van ACIS en in de loop van 2007 perfectioneerde het zijn gebruik van de rapporten en gegevens gegenereerd door ACIS. Duizenden winkelmedewerkers werden opgeleid om deze rapporten te interpreteren en om de informatie te vertalen naar concrete actieplannen. Een aantal verlieslatende producten werd al uit het assortiment genomen. In 2008 verwacht Delhaize België een toenemend positief effect van het gebruik van ACIS met het oog op een verbetering van voorraadbeheer en marge. Harveys, onze operationele onderneming in het zuiden van Georgia in de V.S., implementeerde ACIS in Mega Image zal ACIS invoeren in ACIS is heel gedetailleerd en vormt daardoor een onschatbare bron van gegevens, waarop andere systemen zijn gebaseerd. Hannaford implementeerde een computergestuurd bestelsysteem (Computer Assisted Ordering of CAO ) in centerstore-categorieën voor al zijn winkels. CAO gebruikt ACIS-gegevens om de optimale bestelhoeveelheden en timing te bepalen. De eerste resultaten tonen aan dat er aanzienlijk minder voorraadonderbrekingen en voorraadverliezen zijn en dat de omzet verhoogt dankzij CAO. Delhaize België zal in 2008 CAO implementeren in zijn geïntegreerde winkels en de verwachtingen zijn hoog: uit een test in 2007 bleek een halvering van de leveringstermijn aan de winkel. Effectieve supportsystemen moeten een goed beheer van onze activiteiten waarborgen. Er zijn aanzienlijke investeringen gebeurd voor de vernieuwing van onze fi nanciële systemen. In 2007 werd SAP fi nanciële software geïnstalleerd bij Alfa-Beta en bij Mega Image gebeurde een upgrade van de SAP omgeving. Delhaize België zal een upgrade implementeren in DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

22 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Groepsynergieën benutten en best practices uitwisselen Onze sterkte als Groep komt voort uit de continue uitwisseling van ideeën en de creativiteit van de lokale bedrijven, ondersteund door de schaalgrootte van de Groep. Ervaringen uitwisselen, leren en gebruik maken van onze schaalgrootte zijn de pijlers van ons succes. Talentontwikkeling Om de creatie van groepsynergieën en de uitwisseling van ervaringen te ondersteunen, biedt Delhaize Groep regelmatig internationale opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan haar managers. In 2007 zette de Groep haar reeks global sharing sessions verder door de organisatie van tien zulke evenementen. Tijdens deze sessies kunnen medewerkers ervaringen uitwisselen over specifi eke onderwerpen die belangrijk zijn in onze sector. Het Leadership College, dat gestart werd in 2006, werd in 2007 voortgezet. Elk jaar wordt een kleine groep senior kaderleden met een hoog potentieel uit verschillende bedrijfsunits en functies gekozen om in team te werken aan een belangrijk bedrijfsthema, ondersteund door het management en specialisten op vlak van opleiding en ontwikkeling. Drie jaar geleden lanceerde Delhaize Groep het concept Skill of the Year. Ondertussen kwamen uiteenlopende expertisedomeinen aan bod. Zo werd een opleidingsprogramma georganiseerd om de fi nanciële kennis van het management van de ondersteunende diensten en de operationele ondernemingen van de Groep te vergroten. In 2007 was het hoofdthema Uitmuntende uitvoering, om de competenties van de organisatie inzake uitvoering in winkel- en supportfuncties te bewerkstelligen. Er werden wereldwijd verschillende sessies voor het management van de operationele ondernemingen gegeven. Verkoopexpertise Verkoopdynamiek is de kern van onze bedrijfsactiviteit en vormt het thema van tal van grensoverschijdende initiatieven. Met een tiental jaren ervaring in gekoelde bereide maaltijden, ondersteunde Delhaize België de Amerikaanse operationele ondernemingen in hun ontwikkeling van een gamma bereide maaltijden van restaurantkwaliteit dat in 2008 wordt geïntroduceerd. De Amerikaanse operationele ondernemingen haalden voordeel uit de leiderspositie van Delhaize België op het vlak van huismerkontwikkeling. Hannaford en Food Lion steunden Sweetbay bij de omschakeling van Kash n Karry. 20 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

23 DE OPERATIONELE ONDERNEMING- EN VAN DELHAIZE GROEP STREVEN NAAR UITMUNTENDE UITVOERING, KOSTEN- EFFICIËNTIE EN GROEP- SYNERGIEËN Aankoop Delhaize Groep realiseert synergieën door de koopkracht van haar operationele ondernemingen te bundelen. Aankoopsynergieën hebben betrekking op de aankoop van directe producten en indirecte goederen (dit zijn artikelen die niet bestemd zijn om door te verkopen). In de V.S. gebruiken onze operationele ondernemingen een programma dat aankopers toegang geeft tot elkaars contractvoorwaarden. Onze Amerikaanse operationele ondernemingen realiseerden bijkomende besparingen door gezamenlijk te onderhandelen over behandelingskosten van kredieten debetkaarten en over verzekeringspolissen. In de directe aankoop werd een grote stap gezet door de ontwikkeling van het gezamenlijke, drieledige huismerkprogramma in de V.S. In Europa genereerde de Groep verdere kostenbesparingen door de uitbreiding van het merk 365 en de ontwikkeling van een tweede pan-europees merk, CARE, gericht op gezondheids- en schoonheidsen non-food producten. Meer en meer worden huismerkproducten die ontwikkeld werden in één operationele onderneming, ingevoerd bij andere operationele ondernemingen, hetgeen leidt tot een actieve uitwisseling van producten tussen de verschillende landen. Een gamma authentiek Thaise producten wordt voor de hele Groep aangekocht net als basisproducten zoals fruitconserven, visconserven en diepvriesgarnalen. Systemen en instrumenten Systemen en processen die worden ontwikkeld door één bedrijf, worden steeds meer overgenomen door de rest van de Groep. ACIS werd bijvoorbeeld eerst ontwikkeld door Hannaford, vervolgens werd het geïmplementeerd bij Food Lion en Delhaize België en in 2008 zal het ingevoerd worden bij Mega Image. De computergestuurde besteltechnologie (CAO) die wordt gebruikt door Hannaford, werd uitgetest bij Delhaize België. Delhaize België bestudeert de invoering van de in Amerika ontwikkelde toepassingen op het gebied van prijsmanagement, winkelassortiment en planogrammen, Guiding Stars en klantensegmentatie. Delhaize Groep werkt steeds meer met IT-plannen op groepsniveau, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van fi nanciële systemen en inspanningen op het gebied van gegevenssynchronisatie. 17 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

24 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Strikt kostenbeheer Een efficiënter en effectiever bedrijfsbeheer zorgt voor kostenbesparingen die worden gebruikt om de omzetgroei te ondersteunen. Dit leidt tot een betere absorptie van de vaste kosten en zal meer middelen vrijmaken om de ontwikkeling van het bedrijf te stimuleren. Zo wordt een positieve groeicyclus gecreëerd. Operationele activiteiten In 2007 herzag Delhaize België grondig een aantal basis- en complexe processen op zijn hoofdkantoor te Brussel. Dat gebeurde in navolging van gelijkaardige kostenbesparingsprojecten in het verleden bij Food Lion, Hannaford en Sweetbay. De Top 4 van aanbevelingen uit deze studie hebben een jaarlijks besparingspotentieel van meer dan 10 miljoen euro en zijn opgenomen in het Excel plan van Delhaize België. Verdere kostenbesparingen zijn mogelijk op het vlak van energieverbruik, zeker gezien de hoge energieprijzen. Food Lion heeft zijn energieverbruik sinds 2000 via deze inspanningen verminderd met meer dan 2,4 triljoen BTUs (ongeveer 730 miljoen kwh), het energie-equivalent om 450 Food Lion winkels of ongeveer een derde van de keten te voorzien. Delhaize België heeft ook verder geïnvesteerd in energiebehoud: in 2007 werden alle open diepvrieskasten in de winkels uitgerust met deksels om het energieverbruik te verminderen. In 2007 heeft Delhaize België zijn energieconsumptie gereduceerd met 2%. Food Lion en Hannaford hielpen Sweetbay met een diagnosestudie Speedwork, bedoeld om de activiteiten van Sweetbay te stroomlijnen en kosten te besparen. Sinds de lancering van Sweetbay en de omschakeling van Kash n Karry naar dit nieuwe uithangbord, zijn zowel de investeringsuitgaven als de bedrijfskosten verminderd. Alfa-Beta zette in de loop van 2007 de implementatie van haar smart retailing projecten voort in de winkels: de invoering van een nieuw instrument voor werkplanning leidde tot productiviteitsverhogingen, procedures werden aangepast in de bakkerij- en zuivelafdelingen en de voorraadniveaus daalden in het algemeen. Mega Image en Lion Super Indo lanceerden in 2007 verschillende initiatieven om de productiviteit te verhogen, zowel in hun winkels als in de logistiek. Mega Image introduceerde elektronische bestelsystemen in de winkels en verminderde het aantal rechtstreekse winkelleveringen om de winkeleffi ciëntie te verhogen. Mega Image introduceerde nieuwe, meer effi ciënte concepten in winkelschapruimte en presentatieschema s, in nauwe samenwerking met Alfa-Beta. Schapklare verpakkingen verhogen de winkelproductiviteit. Bottom Dollar maakt ruim gebruik van dit concept. Delhaize België startte in 2007 met de implementatie van deze techniek, net als Super Indo. Portfoliobeheer Delhaize Groep is gedisciplineerd in de verhoging van de effi ciëntie en de beheersing van de bedrijfskosten, maar ook in haar activa- en portfoliobeheer. In 2007 sloten de Amerikaanse ondernemingen 12 verlieslatende winkels om de globale performantie van het winkelnetwerk te verbeteren. In 2007 verkocht Delhaize Groep om strategische redenen Di, haar gezondheids- en verzorgingsketen. In 2007 sloot Delhaize Groep ook de verkooptransactie van haar Tsjechische onderneming Delvita af. 22 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Onze operationele ondernemingen hebben hun leidende positie

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

Group strength Local expertise

Group strength Local expertise Group strength Local expertise jaarverslag 2008 Delhaize Groep in een Oogopslag Profiel Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zeven landen op drie continenten.

Nadere informatie

EUR 19,9miljard. Profiel. Delhaize Groep in een oogopslag. deel van de Groep in het nettoresultaat in 2009. winkels. medewerkers werelwijd

EUR 19,9miljard. Profiel. Delhaize Groep in een oogopslag. deel van de Groep in het nettoresultaat in 2009. winkels. medewerkers werelwijd SAMEN HET BESTE van het LEVEN jaarverslag 2009 Delhaize Groep in een oogopslag Profiel Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zes landen op drie continenten.

Nadere informatie

SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN JAARVERSLAG 2010 Delhaize Groep in een oogopslag Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zes landen op drie continenten. Delhaize

Nadere informatie

VOORDRACHT VAN GUI de VAUCLEROY,

VOORDRACHT VAN GUI de VAUCLEROY, VOORDRACHT VAN GUI de VAUCLEROY, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR, OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE DELHAIZE GROEP VAN 23 MEI 2002 Voor Delhaize Groep was 2001 een jaar van sterke resultaten en belangrijke

Nadere informatie

OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2013

OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2013 Voorlopige opbrengsten Gereglementeerde informatie 23 januari 2014 7u00 CET OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN Opbrengsten 4 de kwartaal» Opbrengstengroei voor de Groep van 3,0% aan ongewijzigde

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVERZICHT

FINANCIEEL VERSLAG OVERZICHT OVERZICHT FINANCIEEL VERSLAG OMZET (in miljarden ) 20,8 21,1 22,7 BEDRIJFSMARGE (in %) 4,9 3,9 1,7 BEDRIJFSWINST (in miljoenen ) 1 024 813 390 NETTOWINST TOWINST VAN VOORT- GEZETTE ACTIVITEITEN (in miljoenen

Nadere informatie

Delhaize Groep biedt heel wat stijgingspotentieel

Delhaize Groep biedt heel wat stijgingspotentieel Delhaize Groep biedt heel wat stijgingspotentieel NAIC-analyse Een hapje voor de langetermijnbelegger Patrick Nollet Directeur vfb Guido Van Herrewegen Gedelegeerd bestuurder vfb DDelhaize is een internationale

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP PUBLICEERT RESULTATEN 2002 Nettowinst per aandeel stijgt met 3% tot EUR 1,94

DELHAIZE GROEP PUBLICEERT RESULTATEN 2002 Nettowinst per aandeel stijgt met 3% tot EUR 1,94 13 maart 2003 VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE DELHAIZE GROEP PUBLICEERT RESULTATEN 2002 Nettowinst per aandeel stijgt met 3% tot EUR 1,94 Nettowinst: +19%; nettowinst per aandeel: +3% Nettowinst vóór goodwill

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP RAPPORTEERT OPBRENGSTEN 2009, UITBREIDINGSPLANNEN VOOR 2010 EN EEN NIEUWE EFFICIENTE OPERATIONELE STRUCTUUR IN DE V.S.

DELHAIZE GROEP RAPPORTEERT OPBRENGSTEN 2009, UITBREIDINGSPLANNEN VOOR 2010 EN EEN NIEUWE EFFICIENTE OPERATIONELE STRUCTUUR IN DE V.S. Voorlopige opbrengsten 2009 Gereglementeerde informatie 14 januari 2010 8u00 CET DELHAIZE GROEP RAPPORTEERT OPBRENGSTEN 2009, UITBREIDINGSPLANNEN VOOR 2010 EN EEN NIEUWE EFFICIENTE OPERATIONELE STRUCTUUR

Nadere informatie

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL VERSLAG ONZE ONDERNEMING IN 2004

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL VERSLAG ONZE ONDERNEMING IN 2004 16 DELHAIZE GROEP - JAARVERSLAG Omzetgroei van 3,9 % in lokale munteenheden* Stijging van de bedrijfsmarge tot een recordhoogte van 4,6 % Bedrijfswinst 15,2 % hoger aan ongewijzigde wisselkoersen* OPERATIONEEL

Nadere informatie

SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2011 Jaarverslag W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN Delhaize Groep, een vooraanstaand voedingsdistributeur Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur

Nadere informatie

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 1 maart 2017 (8u00) PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016,

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

DELHAIZE BELGIE DELHAIZE DE LEEUW SUPERMARKT AD DELHAIZE SUPERETTE DELHAIZE PROXY DELHAIZE 2 DELHAIZE CITY SHOP 'N GO DI TOM & CO JAARVERSLAG 2000 29

DELHAIZE BELGIE DELHAIZE DE LEEUW SUPERMARKT AD DELHAIZE SUPERETTE DELHAIZE PROXY DELHAIZE 2 DELHAIZE CITY SHOP 'N GO DI TOM & CO JAARVERSLAG 2000 29 DELHAIZE BELGIE Het netwerk van Delhaize Groep in België en het Groothertogdom Luxemburg werd in met 62 winkels uitgebreid. De verkoopoppervlakte nam met 8,1% toe tot 501.376 m 2. De omzet steeg met 6,4%,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

VOORLOPIGE NIET-GEAUDITEERDE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL 2016 DELHAIZE GROEP

VOORLOPIGE NIET-GEAUDITEERDE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL 2016 DELHAIZE GROEP Voorlopige resultaten tweede kwartaal Gereglementeerde informatie 21 juli 8u15 CET VOORLOPIGE NIET-GEAUDITEERDE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL DELHAIZE GROEP Financieel overzicht tweede kwartaal» Omzetgroei

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

OPBRENGSTEN EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2015 DELHAIZE GROEP

OPBRENGSTEN EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2015 DELHAIZE GROEP Voorlopige opbrengsten 2015 Gereglementeerde informatie 22 januari 2016 7u00 CET OPBRENGSTEN EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2015 DELHAIZE GROEP Voorlopige en niet-geauditeerde opbrengsten boekjaar 2015 aan actuele

Nadere informatie

Jaarverslag SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

Jaarverslag SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2012 Jaarverslag W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING 5 SEGMENTRAPPORTERING Geavanceerde draadproducten 6 Afrasteringen Europa 7 Geavanceerde materialen 8 Geavanceerde deklagen

Nadere informatie

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2012 Jaaroverzicht W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Local Strength, Group Expertise

Jaarverslag 2001 Local Strength, Group Expertise Jaarverslag 2001 Local Strength, Group Expertise Inhoud 2001 Profiel Kerncijfers 1 Brief van de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder 2 Overzicht operationele ondernemingen 4 ONZE ENGAGEMENTEN 6 Ten

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR)

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR) KERNINDICATOREN Geconsolideerde resultaten (in miljoen EUR) 21 29 28 27 26 1 25 2 24 Verkopen 3,4 7.53,6 6.269,7 6.51,2 5.967,1 5.253,7 4.757,3 4.459,8 Courant bedrijfsresultaat 3, 5 456,4 384,7 375,1

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05)

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) In dit rapport ga ik de voornaamste Belgische

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011/12. Building the Best. Een jaar van transformatie

Halfjaarverslag 2011/12. Building the Best. Een jaar van transformatie Halfjaarverslag 2011/12 Building the Best Een jaar van transformatie Inhoud Maxeda DIY Group in het kort Voorwoord Maxeda DIY Group Onze Winkelketens 2 / Maxeda DIY Group Halfjaarverslag 2011/12 Maxeda

Nadere informatie

jaarverslag samen het beste van het leven

jaarverslag samen het beste van het leven jaarverslag 2013 samen het beste van het leven DELHAIZE GROEP, EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP BEKLEEDT LEIDENDE POSITIES OP VLAK VAN VOEDINGSDISTRIBUTIE IN SLEUTELMARKTEN. ONZE OPERATIONELE

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING

VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING 38 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 BELRON s.a. MEER DAN 8 MILJOEN KLANTEN DIE BEDIEND WORDEN VIA ONGEVEER 1.500 SERVICEPUNTEN, 6.500 MOBIELE SERVICE UNITS, IN

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

JAARVERSLAG SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN JAARVERSLAG 2013 SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP BEKLEEDT LEIDENDE POSITIES OP VLAK VAN VOEDINGSDISTRIBUTIE IN SLEUTELMARKTEN. ONZE OPERATIONELE

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

MAART Food Lion lanceert Phase 2 van haar merkherpositionering Aanwerving van Pierre Bouchut als Chief Financial Officer van.

MAART Food Lion lanceert Phase 2 van haar merkherpositionering Aanwerving van Pierre Bouchut als Chief Financial Officer van. STRATEGIE ONZE STRATEGIE HET NEW GAME PLAN AAN HET WERK Het New Game Plan vormt Sedert haar lancering in 2012 de ruggengraat van de strategie van Delhaize Groep, en bestaat uit drie even belangrijke pijlers:

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

» Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder

» Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder Resultaten eerste kwartaal 2010 Gereglementeerde informatie 5 mei 2010-8u00 CET DELHAIZE GROEP RAPPORTEERT STIJGING DEEL VAN DE GROEP IN DE NETTOWINST MET 6,5% AAN ONGEWIJZIGDE WISSELKOERSEN IN HET EERSTE

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief

Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief 30 - Autoverhuur op korte termijn Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief 31 Markante feiten in autoverhuur op korte termijn Februari 2007 Als onderdeel van zijn strategie

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie