Group strength Local expertise

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Group strength Local expertise"

Transcriptie

1 Group strength Local expertise JAARVERSLAG 2007

2 Profiel Inhoud Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zeven landen op drie continenten. Delhaize Groep staat genoteerd op Euronext Brussel (symbool: DELB) en de New York Stock Exchange (symbool: DEG). Eind 2007 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit winkels. Delhaize Groep boekte in 2007 een netto-omzet en andere opbrengsten van EUR 19,0 miljard en een nettowinst van EUR 410,1 miljoen. Delhaize Groep stelt ongeveer mensen tewerk. Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Daartoe ontwikkelt Delhaize Groep sterke regionale ondernemingen die de markt benaderen met diverse voedingswinkelformules. Deze ondernemingen plukken de vruchten van de expertise en de best practices van de Groep. Delhaize Groep wil meerwaarde creëren door haar klanten in elk van haar markten een lokaal aangepaste winkelervaring te bieden. Tegelijk legt de Groep zichzelf hoge sociale, ethische en milieustandaarden op. KERNCIJFERS 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE AFGEVAARDIGD BESTUURDER 2 OVERZICHT VAN DE OPERATIONELE ONDERNEMINGEN 4 ONZE STRATEGIE 6 WINSTGEVENDE OPBRENGSTGROEI GENEREREN 8 UITMUNTENDE UITVOERING NASTREVEN 16 HANDELEN ALS EEN ONDERNEMING MET BURGERZIN 24 ONZE ONDERNEMING IN FINANCIEEL VERSLAG* 32 OPERATIONEEL VERSLAG* 36 > VERENIGDE STATEN 36 > BELGIË 40 > GRIEKENLAND 42 > OPKOMENDE MARKTEN 44 CORPORATE GOVERNANCE* 46 RISICOFACTOREN* 56 GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN 60 GECONSOLIDEERDE BALANSEN* 62 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENINGEN* 64 GECONSOLIDEERDE STATEN VAN OPGENOMEN OPBRENGSTEN EN LASTEN* 64 GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHTEN 65 KWARTAALGEGEVENS* 66 TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN* 67 AANDEELHOUDERSINFORMATIE 112 WOORDENLIJST 116 * Deze hoofdstukken maken integraal deel uit van het Beheersverslag en bevatten de door het Belgische Wetboek van Vennootschappen vereiste informatie rond de geconsolideerde jaarrekening.

3 Opbrengsten (IN MILJARDEN EUR) Bedrijfsresultaat (IN MILJOENEN EUR) Nettoresultaat van voortgezette activiteiten (IN MILJOENEN EUR) Deel van de groep in nettoresultaat (IN MILJOENEN EUR) 18,3 19,2 19, Financiële kerncijfers (in miljoenen EUR behalve bedragen per aandeel) wijziging t.o.v. vorig jaar Resultaten Opbrengsten , , ,3-1,4% 4,8% Bedrijfswinst 937,2 946,3 899,9-1,0% 5,2% Nettowinst van voortgezette activiteiten 400,8 425,6 379,6-5,8% 12,1% Nettowinst (deel van de Groep) 410,1 351,9 365,2 16,5% -3,6% Vrije cashflow (1) 326,7 215,1 148,9 51,9% 44,5% Financiële positie Totaal activa 8.821, , ,9-5,1% -9,3% Eigen vermogen 3.676, , ,1 3,2% -1,0% Nettoschuld (1) 2.244, , ,0-14,8% -10,5% Ondernemingswaarde (1) (3) 8.280, , ,7-5,1% 6,8% Informatie per aandeel (in EUR) Gewone nettowinst per aandeel (2) 4,20 3,71 3,89 13,2% -4,6% Verwaterde nettowinst per aandeel (2) 4,04 3,55 3,71 13,8% -4,4% Vrije cashflow (1)(2) 3,35 2,27 1,59 47,6% 42,8% Nettodividend 1,08 0,99 0,90 9,1% 10,0% Eigen vermogen (3) 36,17 36,55 37,65-1,0% -2,9% Aandelenkoers (jaareinde) 60,20 63,15 55,20-4,7% 14,4% Ratio s (%) Bedrijfsmarge 4,9% 4,9% 4,9% 2bps 1bps Nettomarge 2,2% 1,8% 2,0% 33bps -16bps Nettoschuld tegenover eigen vermogen (1) 61,0% 74,0% 81,8% -13,0ppt -7,8ppt Wisselkoersinformatie Gemiddelde EUR/USD-koers 0,7297 0,7964 0,8038-8,4% -0,9% EUR/USD-koers jaareinde 0,6793 0,7593 0, ,5% -10,4% Andere informatie Aantal winkels ,9% 2,6% Investeringen 729,3 699,9 636,1 4,2% 10,0% Aantal medewerkers (in duizenden) 137,8 142,5 137,1-3,3% 3,9% Voltijds equivalenten (in duizenden 103,8 106,6 102,1-2,6% 4,4% Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in duizenden) ,9% 1,1% (1) Financiële maatstaven die niet gedefinieerd zijn door boekhoudnormen. Meer informatie op p. 32. (2) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen doorheen het jaar. (3) Berekend op basis van het totale aantal aandelen op het einde van het jaar. DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

4 Brief van de Voorzitter en de Beste aandeelhouder, In 2007 heeft Delhaize Groep voor het vijfde opeenvolgende jaar een sterke groei gerealiseerd. Onze verkoopdynamiek bleef sterk, de meeste van onze operationele ondernemingen boekten een versnelling van de omzetgroei en de Groep realiseerde marges die tot de beste van de sector behoren. De opbrengsten stegen met 4,9% aan ongewijzigde wisselkoersen. Onze positieve resultaten in 2007 werden voornamelijk ondersteund door een positieve verkoopdynamiek bij Food Lion en Hannaford in de V.S. en Alfa-Beta in Griekenland. De vergelijkbare omzetgroei in de V.S. bedroeg 3,8%, de sterkste stijging in meer dan 10 jaar. Voor het tweede opeenvolgende jaar boekte Alfa-Beta een dubbel cijfer in organische omzetgroei, net zoals onze activiteiten in de Opkomende Markten. Al onze operationele ondernemingen hebben de vruchten geplukt van hun investeringen in conceptdifferentiatie door baanbrekende initiatieven inzake assortiment, klantgerichtheid en dienstverlening. We zetten de uitbreiding van ons netwerk verder tot winkels tegen het jaareinde evenals het vernieuwings- en conversiewerk in meer dan 160 winkels doorheen de Groep. Food Lion vernieuwde twee volledige markten: Myrtle Beach, South Carolina en Norfolk, Virginia. In de tweede helft van het jaar werd de laatste conversie van een Kash n Karry-winkel naar het Sweetbay-uithangbord afgerond, waardoor het ambitieuze drie jaar durende vernieuwings- en conversieproject binnen de geplande tijd werd afgerond. Daarnaast converteerde Delhaize België 20 Cash Fresh-winkels naar Delhaizeuithangborden. De bedrijfsmarge van onze Groep bleef stabiel op 4,9% dankzij kostendiscipline en de ondersteuning van de brutomarge, hetgeen de voortdurende investeringen in prijscompetitiviteit door onze operationele ondernemingen neutraliseerde. Onze bedrijfswinst steeg met 6,3% aan ongewijzigde wisselkoersen en daalde met 1,0% aan actuele wisselkoersen. In 2007 hebben wij met succes een groot deel van onze langetermijnschuld geherfi nancierd. Dit verlaagde onze interestlasten en geeft ons een grotere fi nanciële fl exibiliteit. Op basis van onze prestaties, onze strategie voor de toekomst en ons vertrouwen in het aanhoudende succes van onze onderneming, zal de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering in mei 2008 voorstellen om het dividend met 9,1% te verhogen tot EUR 1,44 (EUR 1,08 na afhouding van 25% roerende voorheffi ng), dit ondanks de sterke waardevermindering van de U.S. dollar tegenover de euro met meer dan 8% in Wat brengt 2008 voor Delhaize Groep? Wij verwachten een voortgezette dynamiek in De economische vooruitzichten zijn onzekerder dan vorig jaar, maar in een dergelijk klimaat zijn sterke ondernemingen in staat opportuniteiten te grijpen. Wij zijn ervan overtuigd dat Delhaize Groep hiervoor goed gewapend is. In 2008 kijken we er naar uit om de voordelen te plukken van talrijke initiatieven die we in de loop van de voorgaande jaren hebben opgestart op het vlak van conceptdifferentiatie en -vernieuwing, assortimentinnovatie en netwerkuitbreiding. Georges Jacobs, Voorzitter van de Raad van Bestuur Wij zullen ons verder blijven toespitsen op de bestaande pijlers van onze strategie. Deze omvatten het nastreven van winstgevende omzetgroei in bestaande en nieuwe winkels, het streven naar verbetering door voortdurende investeringen in personeel, systemen en processen en het versterken van onze burgerzin. Een sterke omzetgroei is cruciaal in onze sector en zal des te belangrijker zijn gezien het uitdagende economische klimaat dat wij in 2008 verwachten. Omzetgroei kan slechts bereikt worden door innoverende concept- en merkdifferentiatie, een scherpe competitieve prijszetting, dynamische winkel- en marktvernieuwingen en een ambitieuze netwerkuitbreiding. Conceptdifferentiatie en voortdurende verbeteringen aan onze commerciële formules in onze lokale markten zullen een hefboom blijven voor succes. De ontwikkeling van het assortiment in het algemeen en van huismerk-, gebruiksvriendelijke en gezondheidsproducten in het bijzonder, zal ten volle worden voortgezet. Het klantensegmentatiewerk zal ons helpen bij het nemen van beslissingen betreffende het assortiment en bij het uitwerken van strategieën voor merkontwikkeling. De economische en concurrentiële omgeving waarin wij werken, vraagt dat wij onze competitieve prijszetting veiligstellen en versterken in elk van onze markten. Meer dan ooit zijn wij bereid onze klanten zeer interessante prijzen te bieden in combinatie met een grote productvariëteit, een uitstekende dienstverlening en een buitengewone winkelervaring. 2 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

5 Afgevaardigd Bestuurder Onze Groep plant om EUR 775 miljoen te investeren in Food Lion zal in 2008 vier bijkomende markten vernieuwen (Wilmington, North Carolina; Savannah, Georgia; Richmond en Charlottesville, Virginia). Delhaize België zal de integratie en conversie van de resterende Cash Fresh-winkels afronden. In totaal voorzien onze operationele ondernemingen de vernieuwing van ongeveer 170 winkels in De stijging van de opbrengsten in de bestaande winkels is slechts één groeifactor. Wij willen eveneens het tempo van ons winkelopeningsprogramma opvoeren. Na het versnellen van de netwerkuitbreiding bij Hannaford en in Griekenland de laatste jaren, zal onze Groep het aantal winkelopeningen bij Food Lion aanzienlijk verhogen. Food Lion voorziet voor 2008 de uitbreiding van zijn netwerk met 40 tot 45 winkels. Wij verwachten onze recente overname van Plus Hellas in Griekenland in de eerste helft van 2008 af te ronden, waarna Alfa-Beta het conversie- en integratieproces zal starten. Naast deze uitstekende complementaire overname, zullen wij onze markten blijven aftasten naar interessante opportuniteiten, zoals we de laatste jaren reeds met succes deden. Een sterke omzetgroei moet gepaard gaan met de ontwikkeling van wereldklasse systemen en een voortreffelijke professionele uitvoering op alle niveaus van de organisatie. In 2008 zal Delhaize België de vruchten beginnen plukken van de ACIS-implementatie zoals eerder bij Hannaford, Food Lion en Sweetbay het geval was. Computer Assisted Ordering, dat reeds ver ontwikkeld is bij Hannaford, zal nu ook ingevoerd worden bij Delhaize België. Alle operationele ondernemingen zullen de expertise en aanpak van de Groep benutten op het vlak van wereldwijde aankoop, introductie van huismerken en ontwikkeling van de medewerkers. Aanhoudende kostenbesparingen en synergieën zullen een belangrijke rol spelen in de fi nanciering van verkoopinitiatieven zoals prijsverlagingen en innovatie. Naarmate het jaar vordert, zal Delhaize België de eerste resultaten zien van zijn ambitieus plan Excel Het programma omvat innoverende ideeën voor omzetgroei met ambitieuze initiatieven voor effi ciëntieverhoging en kostenverlaging. Hannaford zal blijven werken aan zijn nieuw winkelconcept dat een kleinere oppervlakte combineert met het comfort van een grote winkel. Onze Groep verbindt zich ertoe om te handelen als een onderneming met burgerzin om de gemeenschap waarin wij actief zijn te steunen. Wij spitsen ons eveneens toe op milieuactiviteiten die de slagkracht van onze Groep vergroten en die een duurzaam en belangrijk verschil zullen uitmaken. Een goed voorbeeld hiervan is het plan van Hannaford om in 2008 de eerste platina gecertifi ceerde LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) supermarkt ter wereld te bouwen. We zullen de vruchten van onze investeringen in het voedingsinformatiesysteem Guiding Stars blijven plukken. Het systeem helpt onze klanten bij het maken van gezonde keuzes bij hun voedingsaankopen. In Europa heeft Delhaize België begin 2007 beslist om volledig over te schakelen op hernieuwbare energie voor de stroomvoorziening van al zijn zelf uitgebate winkels, distributiecentra en hoofdzetel. Terwijl we in dit jaarverslag onze burgerzin bespreken, plannen wij tevens in de tweede helft van 2008 de publicatie van een verslag rond de inspanningen van de Groep op het vlak van Corporate Responsibility. Wij beseffen dat ons succes afhangt van het enthousiasme, engagement en motivatie van de medewerkers van onze Groep en wij verbinden ons ertoe om hen een aantrekkelijke werkomgeving te bieden met leer- en doorgroeimogelijkheden evenals erkenning voor hun prestaties. Wij willen al onze medewerkers bedanken voor hun toewijding en creativiteit die hebben bijgedragen tot de groei van onze onderneming in Tevens willen wij onze klanten en u, onze aandeelhouders, bedanken voor uw vertrouwen en loyaliteit. Met uw voortdurende steun kunnen we Delhaize Groep nog meer succesvol maken in Wij verheugen ons op onze verdere samenwerking en voortgezet succes in 2008 en daarna. Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

6 Eind 2007 baatte Delhaize Groep ondernemingen uit in zeven landen op drie continenten: de Verenigde Staten, Europa en Azië. Voor rapporteringsdoeleinden worden deze ondernemingen ingedeeld in vier segmenten: de Verenigde Staten, België, Griekenland en de Opkomende Markten. Een internationale Groep van voedingsdistributeurs met een sterke lokale identiteit Verenigde Staten België De Verenigde Staten vormen de grootste markt voor Delhaize Groep. Eind 2007 baatte de Groep er onder verschillende uithangborden winkels uit. Met opbrengsten van USD 18,2 miljard (EUR 13,3 miljard) vertegenwoordigde Delhaize V.S. 69,9% van de opbrengsten van de Groep. Delhaize V.S. is naar omzet de derde grootste supermarktuitbater aan de oostkust van de V.S. België is de historische thuismarkt van Delhaize Groep. Eind 2007 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep in België, het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland uit 738 winkels onder verschillende winkelformules. Deze kunnen ingedeeld worden in drie categorieën: supermarkten, buurtwinkels en gespecialiseerde winkels. Delhaize België biedt ook thuisleveringsdiensten aan. In 2007 boekte Delhaize België opbrengsten van EUR 4,4 miljard, goed voor 23% van het Groepstotaal. Aantal winkels Opbrengsten (IN MILJARDEN USD) Aantal winkels* Opbrengsten (IN MILJARDEN EUR) ,6 17,3 18, ,0 4,3 4,4 * Uitgezonderd 131 en 132 Di-winkels respectievelijk eind 2005 en SUPERMARKETS winkels in 11 staten in het zuidoosten en de mid-atlantische staten van de V.S. Supermarktketen met lage prijzen en lage kosten Handig formaat Nr. 1 in zes markten in het zuidoosten en de mid-atlantische staten 165 winkels in 5 staten in het noordoosten van de V.S. Supermarkten met uitgebreide dienstverlening Kwaliteitsvolle verse producten Nr. 1 in twee markten in New England 156 zelfuitgebate en 205 aangesloten supermarkten Ruim voedingsassortiment Kwaliteitsvolle verse producten en dienstverlening Nr. 2 in België 251 buurtwinkels Focus op handige verse voeding en bereide maaltijden Goedgelegen locaties 106 supermarkten in Florida Focus op verse producten en dienstverlening Nr. 3 op de westkust van Florida 126 zelfuitgebate en aangesloten winkels Specialist in voeding en accessoires voor huisdieren Nr. 1 in België 4 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

7 Aantal winkels Opbrengsten Bedrijfsresultaat* Aantal medewerkers 61,7% 69,9% 79,6% 78,3% 29,0% 6,2% 3,1% 23,0% 6,2% 0,9% 19,1% 12,5% 5,5% 5,5% 0,4% 3,8% 2,545 winkels EUR 19,0 miljard EUR 937,2 miljoen medewerkers * Weerspiegelt de bijdrage in het bedrijfsresultaat van Delhaize Groep. Deze voorstelling houdt geen rekening met de negatieve bijdrage in het bedrijfsresultaat van Corporate. Griekenland Opkomende markten In Griekenland bezit Delhaize Groep 61,3% van Alfa-Beta, de op één na grootste voedingsdistributeur van het land. Alfa-Beta baat er een netwerk uit van 159 voedingswinkels onder verschillende uithangborden met opbrengsten van EUR 1,2 miljard (6,2% van het Groepstotaal). De Opkomende Markten van Delhaize Groep omvatten activiteiten in Roemenië en Indonesië. (Delhaize Groep bezit 51% van de aandelen van Lion Super Indo). In haar 78 winkels in deze landen boekte Delhaize Groep in 2007 opbrengsten van EUR 165,5 miljoen (0,9% van het Groepstotaal). Aantal winkels Opbrengsten (IN MILJOENEN EUR) Aantal winkels Opbrengsten (IN MILJOENEN EUR) ,9 136,9 165,5 102 supermarkten met een ruim assortiment Kwaliteitsvolle verse producten en dienstverlening Ruime geografische spreiding 22 supermarkten en buurtwinkels in Roemenië Focus op verse producten Sterke naambekendheid Nr. 1 supermarktuitbater in Boekarest 47 zelfuitgebate en aangesloten buurtwinkels Focus op handige verse voeding en bereide maaltijden Goedgelegen locaties 56 supermarkten in Indonesië Elke dag verse producten aan de laagste prijs Goedgelegen dichtbijzijnde locaties Nr. 2 supermarktuitbater in Jakarta 10 cash & carry-winkels Verkoop van voedingsproducten aan professionele klanten DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

8 Onze strategie Delhaize Groep creëert waarde op basis van dynamische, winstgevende groei, moeilijk te imiteren conceptdifferentiatie steunend op de sterkten van de Groep en op lokale expertise en het marktleiderschap in zorgvuldig uitgekozen regionale markten om onze bestaande kwaliteiten en kerncompetenties ten volle te benutten. Winstgevende opbrengstgroei genereren Daarom is de strategie van Delhaize Groep opgebouwd rond drie kerndoelstellingen: sterke winstgevende opbrengstgroei genereren, uitmuntende uitvoering nastreven en handelen als een bedrijf met burgerzin dat zijn verantwoordelijkheden opneemt tegenover alle belanghebbenden. 6 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

9 Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

10 Winstgevende opbrengstgroei genereren Concept - differentiatie Competitieve prijszetting Vernieuwing en uitbreiding van het verkoopnetwerk

11 DE OPERATIONELE ONDERNEMINGEN VAN DELHAIZE GROEP POSITIONEREN ZICH OP DE MARKT DOOR CONCEPT- DIFFERENTIATIE EN EEN DUIDELIJKE EN COMPETITIEVE PRIJSZETTING DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

12 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Conceptdifferentiatie Delhaize Groep wil de favoriete winkel van de klant zijn. Onze strategie om dit te verwezenlijken is de ontwikkeling van merkleiderschap, een uniek en aantrekkelijk winkelconcept, een lokaal aangepast voedingsassortiment en een aangename winkelervaring. Innovatief assortiment Onze winkels bieden de klant in de zeven landen waarin we werkzaam zijn een breed gamma aan voedingsartikelen, van basisproducten tot verfi jnde ingrediënten of bereide maaltijden. In elke operationele onderneming streeft men ernaar een assortiment aan te bieden dat beantwoordt aan de noden van de klanten. In 2007 paste Food Lion het assortiment aan in 200 winkels op basis van een grondige studie van zowel de klantensegmentatie als de informatie over winkelclusters. Dit leidde tot een specifi ek assortiment van basisproducten zoals groenten, fruit en vlees en tot een assortiment dat aangepast is aan de specifi eke eigenschappen van de klant in deze winkels. De verse producten vormen overal in de Groep een belangrijke categorie. Food Lion halveerde in 2007 de levertijd van de verse producten aan de winkels vanuit drie van haar distributiecentra en verhoogde zo de kwaliteit van zijn producten. In Florida rondde Sweetbay de omschakeling van Kash n Karry af. Hierbij ligt de klemtoon in het bijzonder op verse producten en speciale aandacht gaat uit naar de wensen van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap in Florida. Delhaize België vernieuwde een groot aantal visafdelingen via open ateliers. Alfa-Beta zette de implementatie verder van het Self-Traiteurconcept, een traiteurafdeling met in de winkel bereide producten en maaltijden. Mega Image verhoogde het aantal producten in de afdeling groenten en fruit en introduceerde ook een drieledig huismerkprogramma voor vlees. Onze Roemeense onderneming werkte intensief samen met Alfa-Beta om het groenten- en fruitassortiment te ontwikkelen. Super Indo lanceerde een speciaal assortiment van Chinese producten, een gamma verse biogroenten en introduceerde speciale ovens in de winkels om de versheid te verhogen. In de V.S. werd Nature s Place, de afdeling met natuurlijke en bioproducten, verder uitgebreid. Bij Hannaford biedt deze afdeling nu ongeveer producten aan, samen goed voor 10% van de producten in een typische winkel. Delhaize België breidde zijn bio-assortiment uit tot 675 artikelen op het einde van het jaar. Een derde van alle bioproducten in België wordt verkocht in een Delhaize-winkel. Alfa-Beta breidde zijn bio-aanbod uit tot ongeveer 300 artikelen. In al onze markten zijn onze klanten steeds meer op zoek naar verfi jnde voedingsartikelen hoewel ze steeds minder tijd hebben om te koken. Onze operationele ondernemingen in de V.S. zullen vanaf begin 2008 gekoelde bereide maaltijden introduceren. Hannaford introduceerde onlangs Cooking Show to Go, voorgesneden ingrediënten die onmiddellijk kunnen worden bereid met handige instructies. Bereide maaltijden zijn een steeds groeiende categorie, vooral bij Delhaize België en Alfa-Beta. Delhaize België verkocht bijna 23 miljoen bereide maaltijden in In Griekenland breidde men dit assortiment uit tot 435 producten en in 2007 werden ongeveer 6,5 miljoen bereide maaltijden verkocht, een verhoging met meer dan 20% tegenover DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

13 Handige winkels Delhaize Groep streeft ernaar om van ieder winkelbezoek een aangename en effi ciënte ervaring te maken. Onze operationele ondernemingen ontwikkelen continu systemen om de klanten sneller doorheen de winkels en langs de kassa s te loodsen. Ze investeren in het creëren van een aangename winkelervaring: een aantrekkelijk decor, degustatiestands en informatiekiosken. In 2007 introduceerde Delhaize België verschillende nieuwe concepten die de klant in een oogopslag een overzicht geven van snelle lunchmaaltijden. Food Lion verfi jnde verder zijn winkelconcepten Bloom en Bottom Dollar. De Breeze TM -technologie van Bloom helpt klanten om gemakkelijk producten, relevante recepten en voedingsinformatie te vinden. Hoewel Bottom Dollar een discounter is, verwelkomt het zijn klanten in een opgewekte, kleurrijke omgeving. Eind 2007 startte Hannaford een onderzoeksen ontwikkelingsproject in één van zijn nieuwe winkels. Dit heeft tot doel om bepaalde processen in de winkels eigen aan de voedingsdistributie op radicale wijze te veranderen en tegelijkertijd de ervaring van de klant te verbeteren. Gezondheid en voedselveiligheid De klant veilige producten aanbieden is een belangrijk engagement van Delhaize Groep en haar operationele ondernemingen. Elk jaar versterken we onze kwaliteit- en veiligheidsgaranties. In 2007 lanceerde Alfa-Beta een nieuw initiatief om intensiever samen te werken met de leveranciers op het vlak van voedselveiligheid. Onze operationele ondernemingen hebben scenario s voor crisiscommunicatie en operationele instructies opgesteld om voedselcrisissen of mogelijke pandemieën zoals vogelgriep aan te pakken. Het voedingsinformatiesysteem Guiding Stars van Hannaford vierde zijn eerste verjaardag met uitstekende reacties van de klanten, wat aantoont dat het systeem de klantengetrouwheid verhoogt. Bijna één jaar na de implementatie ervan, heeft het een hoge bekendheidsgraad van 81% bij de klanten bereikt. Meer dan 40% van de klanten bevestigt dat ze het regelmatig gebruiken. Het resultaat is een zichtbare verschuiving van de omzet naar ster producten met een hogere voedingswaarde. Sweetbay introduceerde het systeem in Hannaford zette de implementatie van farmacieafdelingen in zijn winkels verder. Meer dan 75% van de Hannaford-winkels en 70% van de Sweetbay-winkels beschikken nu over een farmacieafdeling. Op het einde van het jaar was de omzet in de farmacieafdeling goed voor bijna 10% van de omzet van Hannaford. De apotheekafdeling blijft één van de snelst groeiende categorieën bij Hannaford en Sweetbay. Delhaize België introduceerde het concept De Gezonde Wandeling, waarbij erkende diëtisten advies verlenen aan de klant over de voedingswaarde van de producten in de winkels. Delhaize België plaatste ook Health Checktoestellen om de klanten de mogelijkheid te bieden snel hun gezondheidstoestand na te gaan. DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

14 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Competitieve prijszetting Een sterke verkoopdynamiek hangt af van een grondig begrip van prijsrealiteit en -perceptie. Daarom bieden de operationele ondernemingen van Delhaize Groep een duidelijke en competitieve prijspositionering aan. Prijspositionering In 2007 startten Food Lion en Hannaford met de implementatie van een nieuw verkoopprijs- en promotiesysteem dat voor alle productcategorieën zal afgerond zijn tegen eind De eerste resultaten voor de reeds geïmplementeerde categorieën zijn positief zowel voor de omzet als voor de marge. In de tweede helft van het jaar, legde Hannaford de nadruk op agressieve prijzen om zijn Elke dag lage prijzen -positie te versterken doorheen de keten. In Florida implementeerde Sweetbay een intensief programma om de prijspositionering van het uithangbord te ondersteunen. Vanaf de zomermaanden investeerde het bedrijf fors in initiatieven rond prijszetting zoals Locked in Low Prices en Hot Spot. In Europa en Indonesië bieden de operationele ondernemingen van Delhaize Groep het merk 365 aan, een huismerkgamma van basisproducten tegen prijzen in lijn met de hard discounters in hun markten, maar steeds conform de kwaliteitsnormen van Delhaize Groep. Het 365 gamma werd aanzienlijk uitgebreid in Eind 2007 telde het bijna 500 producten in België en ongeveer 370 in Griekenland. In Roemenië verdubbelde het 365-gamma tot bijna 260 producten eind Super Indo zette de uitbreiding van zijn eigen Super Indo 365-gamma verder: eind 2007 was het gamma bijna verdrievoudigd en telde het ongeveer 140 verschillende producten. In 2007 legde Delhaize België sterk de nadruk op prijsperceptie en -realiteit en beantwoordde het de introductie van nationale merken bij hard discounters door zonder uitzondering de prijzen voor deze producten te verlagen om op dezelfde hoogte van de concurrentie te blijven. Doorheen 2007 gebruikte Delhaize België consequent de resultaten van zijn gecertifi ceerde prijsvergelijkingsmethode om prijzen te volgen en aan te passen. Begin 2008 verlaagde Delhaize België verder de prijs van ongeveer 600 basisproducten. Alfa-Beta verlaagde in 2007 de prijzen van producten van nationale merken. Hierdoor werden in de periode meer dan producten in prijs verlaagd. Mega Image voerde verschillende multi-buy promotieprogramma s door om zijn prijspositionering te ondersteunen. 12 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

15 Huismerk Huismerkproducten stellen distributeurs in staat zich te differentiëren op het vlak van productidentiteit en prijs. Delhaize Groep gebruikt huismerken om de klant een aantrekkelijk product aan te bieden dat ofwel een voordelige prijs ofwel een meerwaarde aan de klant biedt. In beide gevallen verhogen huismerken de klantengetrouwheid. In 2007 hebben we de uitbreiding van onze huismerkgamma s in al onze operationele ondernemingen verdergezet. Tegen het einde van het jaar telden Food Lion en Hannaford meer dan huismerkproducten en Sweetbay meer dan In Europa telt het huismerkaanbod van Delhaize België meer dan producten en dat van Alfa-Beta meer dan In 2007 lanceerde onze Groep een huismerkenprogramma op drie niveaus dat gemeenschappelijk zal zijn voor al onze operationele ondernemingen in de V.S. Dit gamma zal niet enkel de omzet ondersteunen, maar ook de kosten beperken via schaalvoordelen. De operationele ondernemingen van de V.S. hebben ook twee nieuwe categorieën van specifi eke huismerken geïntroduceerd: Healthy Accents en Home 360, respectievelijk gezondheid- en schoonheidsproducten en nonfood. In 2007 implementeerde Delhaize Groep een tweede pan-europees huismerk CARE na 365. Het CARE-assortiment bevat een breed gamma van nonfood en gezondheids- en schoonheidsproducten. CARE werd gelanceerd door Alfa-Beta en daarna geïntroduceerd in onze andere Europese winkels. In 2007 startte Delhaize België een merkherpositionering en -verduidelijking van de verschillende huismerken. In 2008 zal Delhaize België een eerstekwaliteitsgamma Taste of Inspirations introduceren. Het drieledige huismerkenprogramma zal de duidelijkheid verhogen en de zichtbaarheid van de merken verbeteren. Delhaize België zette de uitbreiding van het huismerk Bio voort tot ongeveer 675 referenties op het einde van Onze Griekse en Roemeense activiteiten volgden hetzelfde voorbeeld en breidden eveneens hun gamma bioproducten uit. DE OPERATIONELE ONDERNEMINGEN VAN DELHAIZE GROEP POSITIO- NEREN ZICH OP DE MARKT DOOR CONCEPT- DIFFERENTIATIE EN EEN DUIDELIJKE EN COMPETITIEVE PRIJSZETTING DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

16 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Vernieuwing en uitbreiding van het verkoopnetwerk Naast omzetgroei door verkoopinitiatieven in bestaande winkels, verhoogt Delhaize Groep het tempo van winkelvernieuwingen en netwerkuitbreidingen. Vernieuwingen Sinds 2003 voert Food Lion winkelvernieuwingen door per markt. Food Lion legt elk jaar bij zijn winkelvernieuwingen de nadruk op een beperkt aantal specifi eke geografi sche markten. In 2007 werden twee markten (samen meer dan 100 winkels) volledig vernieuwd: Myrtle Beach, South Carolina en Norfolk, Virginia. De winkelvernieuwingen van Norfolk bestonden uit Food Lion, Bloom en Bottom Dollar-winkels. Al deze winkels bieden nu uitgebreidere versafdelingen, een verbeterde kassa- en klantendienstomgeving, nieuwe informatieborden, grafi sche voorstel lingen en decor aan. Deze vernieuwingen hadden een aanzienlijke impact op de omzet: in het eerste jaar na de vernieuwing steeg de omzet gemiddeld met meer dan 5% en deze trend zet zich het tweede en het derde jaar door. Food Lion heeft voor 2008 vier nieuwe markten voor vernieuwing geselecteerd: Charlottesville en Richmond, Virginia; Savannah, Georgia; en Wilmington, North Carolina. In Florida ging Sweetbay verder met de omschakeling van het Kash n Karry-uithangbord, met 31 conversies in Tijdens het omschakelingsproces beperkte Sweetbay de winkelinvesteringen verder terwijl het de doeltreffendheid van de veranderingen verhoogde. De klanten reageerden positief op de conversies en omgeschakelde winkels boekten een aanzienlijke omzetgroei. Nog in 2007 zette Delhaize België de omschakeling verder van 20 in 2005 overgenomen Cash Fresh-winkels naar Delhaize-uithangborden De overgebleven Cash Fresh-winkels zullen omgeschakeld worden tegen het einde van het derde kwartaal van De aanzienlijke omzetgroei van Alfa-Beta over de laatste jaren is gedeeltelijk het resultaat van het winkelvernieuwingsprogramma. Alfa-Beta winkels worden meer en meer gewaardeerd voor hun trendy vormgeving en winkelindeling en worden tot de modernste winkels in Griekenland gerekend. Openingen In 2007 breidde Delhaize Groep haar verkoopnetwerk uit met 69 winkels. Hannaford opende 7 winkels en Food Lion breidde het verkoopnetwerk uit met 15 winkels. In Griekenland breidde Alfa-Beta in 2007 het verkoopnetwerk uit met 11 winkels en kondigde begin 2008 de overname van 33 Plus Hellas-winkels aan. Delhaize België opende 27 nieuwe winkels, waaronder 7 zelfuitgebate supermarkten en 9 Tom & Co-dierenspeciaalzaken. Delhaize België tastte ook verder de Duitse markt af met de opening van een Delhaize-supermarkt in Keulen waardoor het totale aantal winkels in Duitsland nu vier bedraagt. Eind 2007 waagde Delhaize zich op de Noord- Franse markt met de opening van een Tom & Codierenspeciaalzaak. In Indonesië opende Delhaize Groep 6 nieuwe winkels en rondde 2007 af met een netwerk van 56 winkels. Mega Image in Roemenië zette zijn netwerkuitbreiding voort met 4 winkels in 2007 en baatte 22 winkels uit tegen het jaareinde. 14 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

17 In beeld On the Go Bistro De smaak van de consument wordt steeds complexer terwijl de meeste mensen geen tijd hebben om te koken. De voorbije tien jaar heeft Delhaize België een pioniersrol vervuld op vlak van bereide maaltijden (Home Meal Replacement/ HMR ). Samen met zijn jarenlange Belgische partner, die een productiefaciliteit heeft opgericht in Pennsylvania, heeft Delhaize Groep in de V.S. een volledig gamma van gekoelde bereide maaltijden van restaurantkwaliteit ontwikkeld dat in 2008 in de winkels zal worden geïntroduceerd onder het merk On the Go Bistro. V.S. huismerken Huismerken blijven een belangrijke opportuniteit in de V.S. In 2007 waren de huismerkproducten bij onze Amerikaanse operationele ondernemingen Food Lion, Hannaford en Sweetbay goed voor ongeveer respectievelijk 17%, 18% en 16% van de omzet, terwijl de beste scores in de V.S. gaan van 23% tot 25%. Om deze groeikansen te benutten, werd een gemeenschappelijk huismerkenprogramma op drie niveaus ontwikkeld voor alle operationele ondernemingen in de V.S. Het programma omvat een eerstekwaliteitsgamma Taste of Inspirations, een huismerk dat de naam van het uithangbord draagt en een lageprijsmerk Smart Option. Plus Hellas In januari 2008 sloot Alfa-Beta een overeenkomst om 33 Plus Hellas-winkels over te nemen. Deze transactie is zeer complementair aan de huidige activiteiten omdat veel winkels gelegen zijn in het noorden van Griekenland waar Alfa-Beta slechts beperkt vertegenwoordigd is. De overname omvat ook een groot nieuw distributiecentrum in het noorden van Griekenland en een aanzienlijk aantal winkels onder ontwikkeling die de verdere groei van Alfa-Beta zullen ondersteunen. De Plus Hellas-winkels zullen omgeschakeld worden naar een Alfa-Beta-uithangbord gedurende een periode van ongeveer 12 maanden na het sluiten van de transactie. DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

18 Uitmuntende uitvoering nastreven Instumenten, systemen en processen Groepsynergieën benutten en best practices uitwisselen Strikt kostenbeheer

19 DE OPERATIONELE ONDERNEMINGEN VAN DELHAIZE GROEP STREVEN NAAR UITMUNTENDE UITVOERING, KOSTEN- EFFICIËNTIE EN GROEP- SYNERGIEËN DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

20 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Instrumenten, systemen en processen De distributie is een sector van grote volumes: vele distributiecentra, duizenden winkels, tienduizenden producten en elke dag miljoenen transacties. In de distributie is er weinig ruimte voor slechte uitvoering, maar diegenen die over de essentiële vaardigheid beschikken om ervoor te zorgen dat de basistaken elke dag perfect uitgevoerd worden, worden rijkelijk beloond. De juiste instrumenten, systemen en processen zijn cruciaal voor een perfecte uitvoering. Door personeelsontwikkeling en training wordt het gebruik van de instrumenten en systemen geoptimaliseerd. De opleidingsprogramma s zijn zeer gevarieerd, gaande van technische domeinen tot interactie met de klant. Hiervoor worden uiteenlopende methodes gebruikt: individuele en groepsessies, computergebaseerde trainingprogramma s en stages. Klantensystemen In 2007 werkte Food Lion verder op basis van de bevindingen uit zijn klantensegmentatie analyse om zich nog beter te richten op het specifi eke klantenprofi el van zijn winkels. Food Lion startte met de implementatie van nieuwe prijszettingen winkelplanogramsoftware als deel van het clustering- en segmentatiewerk. Eind 2007 waren een aantal categorieën herzien met behulp van de nieuwe planogramsoftware, met positieve gevolgen voor de omzet. De andere categorieën zullen aan bod komen in de loop van In de V.S. perfectioneerden onze Bloom-winkels het concept van servicekiosken in de winkels. Aanvankelijk hadden deze verschillende consoles elk een andere functie: gaande van het aanduiden waar een product kon gevonden worden tot het selecteren van een bepaalde wijn of het voorstellen van nieuwe recepten. Bloom heeft al deze functies gegroepeerd in één technologie waardoor het winkelbezoek van de klant een koud kunstje wordt. Delhaize Groep gebruikt getrouwheids programma s om klanten specifieke kortingen en promoties aan te bieden. Het gebruik van getrouwheidskaarten geeft onze Groep de mogelijkheid om de klantenbehoeften beter te kennen en assortimenten, winkelconcepten en formaten erop af te stemmen. De klantensegmentatie van Food Lion is grotendeels gebaseerd op gegevens afkomstig van deze getrouwheidskaarten. Delhaize Groep heeft meer dan 15 miljoen actieve kaarthouders bij Food Lion, Delhaize België en Alfa-Beta. Bij Delhaize België is selfscanning het gebruik van handterminals door de klant tijdens zijn winkelbezoek - nu beschikbaar in meer dan één derde van zijn supermarkten. In 2007 leerde Delhaize België verder uit zijn deelname aan het project Winkel van de toekomst van Living Tomorrow. Een groot deel van de winkelbeleving door de klant heeft te maken met de doeltreffendheid van het betalingsproces aan de kassa. Al onze operationele ondernemingen werken er dan ook aan om dit proces doeltreffender en aangenamer te maken voor de klant. Delhaize België testte een concept volgende in de rij in één van haar recente winkels en implementeerde self-checkout systemen. Alfa- Beta and Mega Image investeerden in nieuwe kassa s, net als Sweetbay. Bij Hannaford omvat een nieuw winkelconcept een aantal kassa-innovaties die de verwerkingscapaciteit verhogen. De winkel geeft de klant de mogelijkheid om zijn boodschappen af te geven aan de kassa, waar ze worden afgerekend en ingepakt terwijl hij/zij zijn/haar wagen ophaalt. Supply Chain Databeheer van de productlevenscyclus bleef een belangrijk investeringsdomein voor al onze operationele ondernemingen in Het is de bedoeling alle gegevens over artikelen en hun bewegingen te synchroniseren in een gestandaardiseerde master- en evenementendatabase. Dit maakt effi ciënte integratie van processen mogelijk via gegevens synchronisatie, workfl ow-beheer en portaalsites voor leveranciers. Beheer van de 18 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

21 productlevenscyclus is een essentieel onderdeel van de knowhow die Food Lion heeft ontwikkeld. Beheersystemen van distributiecentra vormen een kernelement van effi ciënt productbeheer. Al onze Amerikaanse distributiecentra zijn uitgerust met spraakherkenningstechnologie. De stapelplaats droge voeding van Delhaize België werkt nu ook volledig op spraakherkenningstechnologie. Food Lion breidde de implementatie van het klantgedreven bestelsysteem (Customer Driven Replenishment of CDR ) uit naar drie extra distributiecentra, wat het totaal met dit systeem uitgeruste centra op vier brengt. De toepassing van CDR stelt Food Lion in staat de order-to-shelf cyclus en voorraadonderbrekingen tijdens piekuren en op de drukste winkeldagen aanmerkelijk te verminderen. Versheid en kwaliteit, vooral in de verswaren, zijn bijgevolg aanzienlijk toegenomen. Delhaize België is bezig met de volgende fase van de bouw van het nieuwe versmagazijn, dat prat zal gaan op een geautomatiseerd magazijnsysteem. Er worden ook nieuwe technieken gebruikt om de transportvolgorde te optimaliseren en de laadvolumes van vrachtwagens te verhogen via gemengde transporten van onze distributiecentra verse producten naar de winkels. Bij Alfa-Beta werd de capaciteit van het distributiecentrum voor droge voeding verhoogd en het gebruik van backhauling geoptimaliseerd. Mega Image verhuisde naar een nieuw distributiegebouw voor food en non-food producten. Het maakt gebruik van radiofrequentietechnologie en bereidt de zending voor op basis van de plaatsing in de winkel, waardoor de winkelproductiviteit verhoogt. Super Indo opende een nieuw distributiecentrum voor de regio van Djakarta. De verzendingen zullen s nachts gebeuren om het hoofd te bieden aan het drukke verkeer in Djakarta. Data-analyse Marge- en voorraadbewegingen beheren is een kritische succesfactor in onze sector. Daarom heeft onze Groep aanzienlijk geïnvesteerd in ACIS, ons voorraadbeheersysteem op artikelniveau. Dit systeem werd oorspronkelijk ontwikkeld door Hannaford en is ondertussen geïmplementeerd bij Food Lion, Sweetbay en Delhaize België. Het systeem geeft ons meer inzicht in de margeevolutie en toont aan welke activiteitengebieden vatbaar zijn voor verbetering. Delhaize België legde in 2006 de laatste hand aan de hardware-implementatie van ACIS en in de loop van 2007 perfectioneerde het zijn gebruik van de rapporten en gegevens gegenereerd door ACIS. Duizenden winkelmedewerkers werden opgeleid om deze rapporten te interpreteren en om de informatie te vertalen naar concrete actieplannen. Een aantal verlieslatende producten werd al uit het assortiment genomen. In 2008 verwacht Delhaize België een toenemend positief effect van het gebruik van ACIS met het oog op een verbetering van voorraadbeheer en marge. Harveys, onze operationele onderneming in het zuiden van Georgia in de V.S., implementeerde ACIS in Mega Image zal ACIS invoeren in ACIS is heel gedetailleerd en vormt daardoor een onschatbare bron van gegevens, waarop andere systemen zijn gebaseerd. Hannaford implementeerde een computergestuurd bestelsysteem (Computer Assisted Ordering of CAO ) in centerstore-categorieën voor al zijn winkels. CAO gebruikt ACIS-gegevens om de optimale bestelhoeveelheden en timing te bepalen. De eerste resultaten tonen aan dat er aanzienlijk minder voorraadonderbrekingen en voorraadverliezen zijn en dat de omzet verhoogt dankzij CAO. Delhaize België zal in 2008 CAO implementeren in zijn geïntegreerde winkels en de verwachtingen zijn hoog: uit een test in 2007 bleek een halvering van de leveringstermijn aan de winkel. Effectieve supportsystemen moeten een goed beheer van onze activiteiten waarborgen. Er zijn aanzienlijke investeringen gebeurd voor de vernieuwing van onze fi nanciële systemen. In 2007 werd SAP fi nanciële software geïnstalleerd bij Alfa-Beta en bij Mega Image gebeurde een upgrade van de SAP omgeving. Delhaize België zal een upgrade implementeren in DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

22 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Groepsynergieën benutten en best practices uitwisselen Onze sterkte als Groep komt voort uit de continue uitwisseling van ideeën en de creativiteit van de lokale bedrijven, ondersteund door de schaalgrootte van de Groep. Ervaringen uitwisselen, leren en gebruik maken van onze schaalgrootte zijn de pijlers van ons succes. Talentontwikkeling Om de creatie van groepsynergieën en de uitwisseling van ervaringen te ondersteunen, biedt Delhaize Groep regelmatig internationale opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan haar managers. In 2007 zette de Groep haar reeks global sharing sessions verder door de organisatie van tien zulke evenementen. Tijdens deze sessies kunnen medewerkers ervaringen uitwisselen over specifi eke onderwerpen die belangrijk zijn in onze sector. Het Leadership College, dat gestart werd in 2006, werd in 2007 voortgezet. Elk jaar wordt een kleine groep senior kaderleden met een hoog potentieel uit verschillende bedrijfsunits en functies gekozen om in team te werken aan een belangrijk bedrijfsthema, ondersteund door het management en specialisten op vlak van opleiding en ontwikkeling. Drie jaar geleden lanceerde Delhaize Groep het concept Skill of the Year. Ondertussen kwamen uiteenlopende expertisedomeinen aan bod. Zo werd een opleidingsprogramma georganiseerd om de fi nanciële kennis van het management van de ondersteunende diensten en de operationele ondernemingen van de Groep te vergroten. In 2007 was het hoofdthema Uitmuntende uitvoering, om de competenties van de organisatie inzake uitvoering in winkel- en supportfuncties te bewerkstelligen. Er werden wereldwijd verschillende sessies voor het management van de operationele ondernemingen gegeven. Verkoopexpertise Verkoopdynamiek is de kern van onze bedrijfsactiviteit en vormt het thema van tal van grensoverschijdende initiatieven. Met een tiental jaren ervaring in gekoelde bereide maaltijden, ondersteunde Delhaize België de Amerikaanse operationele ondernemingen in hun ontwikkeling van een gamma bereide maaltijden van restaurantkwaliteit dat in 2008 wordt geïntroduceerd. De Amerikaanse operationele ondernemingen haalden voordeel uit de leiderspositie van Delhaize België op het vlak van huismerkontwikkeling. Hannaford en Food Lion steunden Sweetbay bij de omschakeling van Kash n Karry. 20 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

23 DE OPERATIONELE ONDERNEMING- EN VAN DELHAIZE GROEP STREVEN NAAR UITMUNTENDE UITVOERING, KOSTEN- EFFICIËNTIE EN GROEP- SYNERGIEËN Aankoop Delhaize Groep realiseert synergieën door de koopkracht van haar operationele ondernemingen te bundelen. Aankoopsynergieën hebben betrekking op de aankoop van directe producten en indirecte goederen (dit zijn artikelen die niet bestemd zijn om door te verkopen). In de V.S. gebruiken onze operationele ondernemingen een programma dat aankopers toegang geeft tot elkaars contractvoorwaarden. Onze Amerikaanse operationele ondernemingen realiseerden bijkomende besparingen door gezamenlijk te onderhandelen over behandelingskosten van kredieten debetkaarten en over verzekeringspolissen. In de directe aankoop werd een grote stap gezet door de ontwikkeling van het gezamenlijke, drieledige huismerkprogramma in de V.S. In Europa genereerde de Groep verdere kostenbesparingen door de uitbreiding van het merk 365 en de ontwikkeling van een tweede pan-europees merk, CARE, gericht op gezondheids- en schoonheidsen non-food producten. Meer en meer worden huismerkproducten die ontwikkeld werden in één operationele onderneming, ingevoerd bij andere operationele ondernemingen, hetgeen leidt tot een actieve uitwisseling van producten tussen de verschillende landen. Een gamma authentiek Thaise producten wordt voor de hele Groep aangekocht net als basisproducten zoals fruitconserven, visconserven en diepvriesgarnalen. Systemen en instrumenten Systemen en processen die worden ontwikkeld door één bedrijf, worden steeds meer overgenomen door de rest van de Groep. ACIS werd bijvoorbeeld eerst ontwikkeld door Hannaford, vervolgens werd het geïmplementeerd bij Food Lion en Delhaize België en in 2008 zal het ingevoerd worden bij Mega Image. De computergestuurde besteltechnologie (CAO) die wordt gebruikt door Hannaford, werd uitgetest bij Delhaize België. Delhaize België bestudeert de invoering van de in Amerika ontwikkelde toepassingen op het gebied van prijsmanagement, winkelassortiment en planogrammen, Guiding Stars en klantensegmentatie. Delhaize Groep werkt steeds meer met IT-plannen op groepsniveau, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van fi nanciële systemen en inspanningen op het gebied van gegevenssynchronisatie. 17 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG

24 Winstgevende opbrengstgroei genereren Uitmuntende uitvoering nastreven Handelen als een onderneming met verantwoordelijkheidszin Strikt kostenbeheer Een efficiënter en effectiever bedrijfsbeheer zorgt voor kostenbesparingen die worden gebruikt om de omzetgroei te ondersteunen. Dit leidt tot een betere absorptie van de vaste kosten en zal meer middelen vrijmaken om de ontwikkeling van het bedrijf te stimuleren. Zo wordt een positieve groeicyclus gecreëerd. Operationele activiteiten In 2007 herzag Delhaize België grondig een aantal basis- en complexe processen op zijn hoofdkantoor te Brussel. Dat gebeurde in navolging van gelijkaardige kostenbesparingsprojecten in het verleden bij Food Lion, Hannaford en Sweetbay. De Top 4 van aanbevelingen uit deze studie hebben een jaarlijks besparingspotentieel van meer dan 10 miljoen euro en zijn opgenomen in het Excel plan van Delhaize België. Verdere kostenbesparingen zijn mogelijk op het vlak van energieverbruik, zeker gezien de hoge energieprijzen. Food Lion heeft zijn energieverbruik sinds 2000 via deze inspanningen verminderd met meer dan 2,4 triljoen BTUs (ongeveer 730 miljoen kwh), het energie-equivalent om 450 Food Lion winkels of ongeveer een derde van de keten te voorzien. Delhaize België heeft ook verder geïnvesteerd in energiebehoud: in 2007 werden alle open diepvrieskasten in de winkels uitgerust met deksels om het energieverbruik te verminderen. In 2007 heeft Delhaize België zijn energieconsumptie gereduceerd met 2%. Food Lion en Hannaford hielpen Sweetbay met een diagnosestudie Speedwork, bedoeld om de activiteiten van Sweetbay te stroomlijnen en kosten te besparen. Sinds de lancering van Sweetbay en de omschakeling van Kash n Karry naar dit nieuwe uithangbord, zijn zowel de investeringsuitgaven als de bedrijfskosten verminderd. Alfa-Beta zette in de loop van 2007 de implementatie van haar smart retailing projecten voort in de winkels: de invoering van een nieuw instrument voor werkplanning leidde tot productiviteitsverhogingen, procedures werden aangepast in de bakkerij- en zuivelafdelingen en de voorraadniveaus daalden in het algemeen. Mega Image en Lion Super Indo lanceerden in 2007 verschillende initiatieven om de productiviteit te verhogen, zowel in hun winkels als in de logistiek. Mega Image introduceerde elektronische bestelsystemen in de winkels en verminderde het aantal rechtstreekse winkelleveringen om de winkeleffi ciëntie te verhogen. Mega Image introduceerde nieuwe, meer effi ciënte concepten in winkelschapruimte en presentatieschema s, in nauwe samenwerking met Alfa-Beta. Schapklare verpakkingen verhogen de winkelproductiviteit. Bottom Dollar maakt ruim gebruik van dit concept. Delhaize België startte in 2007 met de implementatie van deze techniek, net als Super Indo. Portfoliobeheer Delhaize Groep is gedisciplineerd in de verhoging van de effi ciëntie en de beheersing van de bedrijfskosten, maar ook in haar activa- en portfoliobeheer. In 2007 sloten de Amerikaanse ondernemingen 12 verlieslatende winkels om de globale performantie van het winkelnetwerk te verbeteren. In 2007 verkocht Delhaize Groep om strategische redenen Di, haar gezondheids- en verzorgingsketen. In 2007 sloot Delhaize Groep ook de verkooptransactie van haar Tsjechische onderneming Delvita af. 22 DELHAIZE GROEP / JAARVERSLAG 2007

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2012 Jaaroverzicht W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie

Nadere informatie

JAARVERSLAG SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

JAARVERSLAG SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN JAARVERSLAG 2013 SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP BEKLEEDT LEIDENDE POSITIES OP VLAK VAN VOEDINGSDISTRIBUTIE IN SLEUTELMARKTEN. ONZE OPERATIONELE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar JAARVERSLAG 2014 DELHAIZE GROEP (1) EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities op vlak van voedingsdistributie in onze voornaamste markten. Onze operationele ondernemingen

Nadere informatie

MAART Food Lion lanceert Phase 2 van haar merkherpositionering Aanwerving van Pierre Bouchut als Chief Financial Officer van.

MAART Food Lion lanceert Phase 2 van haar merkherpositionering Aanwerving van Pierre Bouchut als Chief Financial Officer van. STRATEGIE ONZE STRATEGIE HET NEW GAME PLAN AAN HET WERK Het New Game Plan vormt Sedert haar lancering in 2012 de ruggengraat van de strategie van Delhaize Groep, en bestaat uit drie even belangrijke pijlers:

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005 Het ongebaande pad Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch Jaarverslag 2005 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Wessanen in het kort Wessanen in het kort Ons bedrijfsprofiel Koninklijke Wessanen

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jaaroverzicht 2011. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012

Jaaroverzicht 2011. Jaaroverzicht 2011. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012 Jaaroverzicht 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012 Ga naar Aholds online jaaroverzicht: www.2011yearreview.ahold.com 1 Inhoud 2 De groep in één oogopslag Onze merken 3 Kerngegevens

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

Wessanen. Jaarverslag 2004

Wessanen. Jaarverslag 2004 Wessanen Jaarverslag 2004 Wessanen in het kort Ons bedrijfsprofiel Koninklijke Wessanen nv is een in Nederland gevestigd multinationaal voedingsmiddelenconcern dat opereert op de Europese en Noord-Amerikaanse

Nadere informatie

Growing in the future

Growing in the future Growing in the future jaarverslag activiteitenverslag 0 kerncijfers 2005 2006 2007 2008 2009 // Hoogtepunten Winst- en Verliesrekening in miljoen euro Opbrengsten 733,5 813,5 931,9 1.018,8 1.197,4 Brutowinst

Nadere informatie

van nature veeleisend j a ar ver sl ag

van nature veeleisend j a ar ver sl ag van nature veeleisend j a ar ver sl ag 2009 cover nl.indd 1 20/04/10 16:42 > K r ach t lijn en en Ker n cij fer s 2 0 0 9 Kerncijfers 2009 OMZET: 392,4 MILJOEN EUR Omzetgroei beïnvloed door stopzetting

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008 Jaaroverzicht 2008 VOOR MEER INFORMATIE Jaaroverzicht 2008 Voor meer informatie over ons Annual Report en het corporate responsibility rapport 2008 ga naar: AHOLD JAAROVERZICHT 2008 1 2 De groep in één

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2007 Deze pdf-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2007 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Het leven draait om keuzes maken.

Het leven draait om keuzes maken. Jaaroverzicht 2006 Ahold Jaaroverzicht 2006 1 Het leven draait om keuzes maken. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken het beste te kiezen. De beste producten, de beste kwaliteit, de beste prijzen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014

JAARVERSLAG 2013-2014 JAARVERSLAG 2013-2014 Halle, 19 juni 2014 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B- 1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen.

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen. Wie zijn we We zijn een internationale specialiteitengroep met vestigingen over de hele wereld die oplossingen biedt voor noden op het gebied van voeding, landbouw, watermanagement en het efficiënt gebruik

Nadere informatie

Merken van onze groep

Merken van onze groep Ahold Jaarverslag 2004 Merken van onze groep Met meer dan 200.000 medewerkers en een omzet in 2004 van ongeveer 52 miljard euro, zijn wij één van 's werelds grootste aanbieders van voeding. Ahold levert

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2009. Mensen maken Océ

Océ Jaarverslag 2009. Mensen maken Océ Océ Jaarverslag 2009 Mensen maken Océ U kunt dit verslag ook op de corporate website (www.oce.com) raadplegen, naast andere gerelateerde publicaties als persberichten, halfjaarberichten, presentaties en

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011 Jaaroverzicht 2011 Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is een van s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld We zijn een trotse, onafhankelijke,

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2012 Inleiding Het Jaarverslag 2012 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het

Nadere informatie