Mijn loopbaan voor partners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn loopbaan voor partners"

Transcriptie

1 Mijn loopbaan voor partners Deze handleiding beschrijft hoe je als partnerconsulent een dossier beheert. We raden aan om te werken met Chrome als browser, en niet met Internet Explorer. Inhoud Hoe zoek ik een dossier op?... 2 Zoeken via rijksregisternummer of bisnummer... 2 Zoeken via adres... 3 Zoeken via klantnummer... 4 Zoeken via persoonsgegevens... 4 Zoeken via GSM-nummer... 5 Van het ene dossier naar het andere... 6 Wat kan ik met een dossier doen?... 7 De banner: Waar vind ik het inschrijvingsbewijs?... 7 Hoe beheer ik het profiel van de burger?... 9 Waar vind ik geschikte vacatures voor de burger? Hoe geef ik een sollicitatie-opdracht? Hoe plaats ik een curriculum vitae in de kijker? Hoe stippel ik een ontwikkelingsplan uit voor de burger? Waar kan ik documenten opladen in het dossier? Waar beheer ik mijn begeleidings- en bemiddelingsacties? Welke informatie wordt uitgewisseld tussen VDAB en RVA? De burger ondervindt een arbeidsbeperking Extra

2 Hoe zoek ik een dossier op? In Mijn loopbaan kan je via het startzoekscherm op verschillende manieren een dossier opzoeken: via het rijksregisternummer of het bisnummer, via het adres, via het klantnummer, via een aantal persoonsgegevens, via het GSM-nummer. Opgelet! Je hebt alleen toegang tot dossiers waarvoor je inzage gekregen hebt. Zoeken via rijksregisternummer of bisnummer Als je over het rijksregisternummer of het bisnummer van de burger beschikt, kan je dit invoeren in het daarvoor bestemde veld. Je kan een rijksregisternummer kopiëren en plakken in eender welk formaat met -, / of een spatie tussen de cijfers. Als het dossier gevonden wordt, kom je onmiddellijk terecht in het dossier van de burger. 2

3 Zoeken via adres Door het adres van de burger in te voeren in het daarvoor bestemde vakje, kan je zijn/haar dossier opzoeken. Je komt niet onmiddellijk terecht in het dossier zelf. Er wordt een tussenscherm getoond. Door op de naam van de burger te klikken, kom je terecht in diens dossier. 3

4 Zoeken via klantnummer Je kan een dossier ook opzoeken aan de hand van het klantnummer. Dit is een uniek nummer dat het dossier kreeg in de VDAB-databank. Als het dossier gevonden wordt, kom je onmiddellijk terecht in het dossier van de burger. Zoeken via persoonsgegevens Je kan een dossier opzoeken door een aantal persoonsgegevens in te vullen. Het is niet nodig om alle gegevens in te vullen. Minimaal zijn wel de volgende combinaties vereist: naam geslacht geboortedatum naam geslacht gemeente naam geslacht postcode De andere velden kan je invullen om een specifieker resultaat te bekomen. 4

5 De naam, de voornaam, de gemeente of de postcode hoef je niet volledig te schrijven. Je kan enkel het eerste deel ingeven gevolgd door %. Bijvoorbeeld: Je zoekt iemand maar je weet niet of deze persoon Jansen, Janssen of Janssens heet. Dan kan je in het tekstveld Naam Jans% ingeven. Opgelet! Het %-teken kan enkel op het einde van een woord worden gebruikt. Bijvoorbeeld: %sens ofja%ens kan je niet opzoeken. In het zoekresultaat wordt geen rekening gehouden met speciale lettertekens zoals. Bijvoorbeeld: Als je in het tekstveld Naam Dhooghe intypt, wordt ook D Hooghe gevonden. Er wordt geen verschil gemaakt tussen kleine letters en hoofdletters. Bijvoorbeeld : Als je janssens intypt, wordt de naam Janssens ook gevonden. Als je voldoende persoonsgegevens invult en op de knop Zoek klikt, dan krijg je een overzicht van alle dossiers die voldoen aan de ingevoerde beschrijving. Als je op de naam van de burger klikt, kom je terecht in diens dossier. Zoeken via GSM-nummer Een dossier kan opgezocht worden via het GSM-nummer van de burger. Bij een buitenlands GSM-nummer dient de landcode vóór het eigenlijke nummer ingetypt te worden. Voor Belgische nummers kan het nummer zonder landcode - zelfs zonder prefix 0 - ingegeven worden. Geef de cijfers in zonder spaties, punten, Bij het opzoeken van een dossier via het GSM-nummer kom je niet onmiddellijk terecht in het dossier zelf. Er wordt een tussenscherm getoond. 5

6 Door op de naam van de burger te klikken, kom je terecht in diens dossier. Van het ene dossier naar het andere Wanneer je in een dossier gewerkt hebt en je wenst een ander dossier op te zoeken, dan kan dit op een eenvoudige manier. Typ in het zoekveld boven de banner het klant- of rijksregisternummer van het dossier dat je wil opzoeken en klik op het vergrootglas. Het gewenste dossier wordt opgezocht. 6

7 Wat kan ik met een dossier doen? De banner: Waar vind ik het inschrijvingsbewijs? Bovenaan het dossier vind je een banner met de belangrijkste gegevens van de burger. Deze banner blijft zichtbaar ongeacht in welk tabblad je je bevindt. De volgende informatie over de burger verschijnt in de banner: de voornaam en de naam, het klantnummer, het rijksregisternummer, de werksituatie (categorie werkzoekende of reden inschrijving), het gsm-nummer, het adres. Door op het adres te klikken, kan je onmiddellijk een sturen naar de burger. Door te klikken op de werksituatie, krijg je een scherm met: het duplicaat van het inschrijvingsbewijs (indien de burger zich als uitkeringsgerechtigd werkzoekende heeft ingeschreven bij de VDAB), het chronologisch overzicht van de categorie werkzoekende, beschikbare periodes studentenjobs (indien van toepassing). 7

8 In de banner vind je ook de knoppen: Print dossier: Door op deze link te klikken, kan je een pdf-document genereren met de dossiergegevens van de burger. Deze link verschijnt alleen wanneer de burger in bemiddeling is. Inzagerechten: Hier heb je een overzicht van de partnerorganisaties die inzage hebben in het dossier. Standaard is de banner geel. Wanneer de burger behoort tot één van de kansengroepen (persoon met een arbeidshandicap, persoon van allochtone origine, kortgeschoolde, 50-plusser), dan is de banner groen. Als het begeleidingstraject toegeleid is naar een (tender)partner, dan is de banner rood. De bannerkleur van een toegeleid dossier primeert op deze van een als kansengroep gelabeld dossier. 8

9 Hoe beheer ik het profiel van de burger? Het profiel van de burger bestaat hoofdzakelijk uit de rubrieken onder de tab Profiel & Gewenste jobs. De burger kan deze informatie ook zelf beheren. De gegevens in het profiel bepalen welke vacatures de burger krijgt. Hoe meer het profiel gespecifieerd is, hoe beter de vacatures die de burger krijgt zullen aansluiten bij hetgeen hij/zij zoekt in een job. Wanneer er belangrijke informatie ontbreekt in het dossier, dan verschijnt er een groene banner die je er op wijst welke informatie je dient aan te vullen om de kansen op een passende job te verhogen. 9

10 Onder Profiel & Gewenste jobs kan je de volgende informatie beheren: Persoonsgegevens o Werksituatie o Contactgegevens: Dit zijn de gegevens waarmee VDAB de burger kan bereiken indien nodig. Het verblijfsadres is het adres waar de burger effectief woont. Dit kan verschillen van het officiële adres. De regio waar de burger werk dient te zoeken wordt afgeleid van het verblijfsadres. o Verblijfsdocumenten en arbeidskaarten: Deze rubriek verschijnt enkel wanneer je verblijfsdocumenten of arbeidsvergunning(arbeidskaart)en mag noteren voor de burger. Op basis van deze informatie kan je afleiden welke dienstverlening toegestaan is. De informatie bij Officiële gegevens komt uit het Rijksregister. Indien deze gegevens niet correct zijn, dan laat de burger dit corrigeren bij de dienst Bevolking van zijn/haar stad of gemeente. Gewenste job o Gewenste jobs: Hier kan je aangeven welk(e) beroep(en) de burger wil en kan uitoefenen. Als je een functienaam typt, verschijnt er een lijst met beroepen waaruit je kan kiezen. Kies een beroep uit deze lijst om een optimaal resultaat te krijgen wanneer je passende vacatures wilt krijgen en wanneer je competenties wilt invullen. Voldoet de beschrijving van het beroep in de lijst niet aan je verwachtingen, typ dan bijkomend de functieomschrijving in het tekstveld eronder. Als dit veld ingevuld is, dan wordt deze benaming overgenomen op de cv s die je kan aanmaken met het dossier. Je krijgt de mogelijkheid om aan te geven welke beroepsgebonden competenties de burger voor deze functie reeds verworven heeft. Van een aantal competenties wordt op basis van het ervaringsniveau verwacht dat de burger hiervan een zekere kennis/vaardigheid heeft. Aan deze competenties werd reeds automatisch een score toegekend. De score kan aangepast worden via de schuifbalkjes. Een toegevoegde gewenste job kan je wijzigen door op het potloodje te klikken. 10

11 Een gewenste job verwijderen kan door op het vuilbakje te klikken. Het vuilbakje verschijnt pas wanneer er minstens twee gewenste jobs in het dossier staan. Je moet immers minstens één gewenste job opgegeven hebben om een zinvol en bruikbaar dossier te hebben. Het is aangeraden om meerdere gewenste jobs in het dossier te noteren. Op basis van de gewenste job(s) die je toegevoegd hebt aan het dossier, worden er ook een aantal jobsuggesties gedaan. In de rubriek Gewenste jobs kan je vacatures uit onze vacaturedatabank raadplegen die voldoen aan de criteria in het dossier. Je kan vacatures opvragen voor iedere gewenste job afzonderlijk of voor alle gewenste jobs samen. o Gewenste regio: In deze rubriek geef je aan in welke regio s de burger wil werken. De regio van zijn/haar verblijfsadres wordt automatisch toegevoegd en kan niet verwijderd worden. Een andere regio verwijderen kan door op het vuilbakje te klikken. o Gewenst arbeidsregime: Hier kan je aangeven volgens welke tijdsregeling de burger wenst te werken. o Studentenjob: Indien de categorie werkzoekende 02, 11, 12, 18, 19, 82 of 99 is én wanneer de burger jonger is dan 30 jaar, dan verschijnt er bijkomend een rubriek waar je de periodes kan ingeven waarin de burger een studentenjob wenst te doen. Studieverleden o Studies: Als je een studie toevoegt, zorg er dan voor dat je in de boomstructuur een keuze maakt tot het meest specifieke niveau in de structuur. Als je wil, kan je een andere studienaam typen dan degene in de structuur. Deze studienaam verschijnt dan op de cv s die je kan aanmaken via het dossier. Een toegevoegde studie kan je wijzigen door op het potloodje te klikken. Een studie verwijderen kan door op het vuilbakje te klikken. Het vuilbakje verschijnt pas wanneer er minstens twee studies in het dossier staan. Je moet immers minstens 11

12 één studie (met diploma = Ja ) opgegeven hebben om een zinvol en bruikbaar profiel te hebben. Informatie uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) wordt via een automatische gegevensuitwisseling toegevoegd aan het dossier: - Alle officiële leerbewijzen van volledige cycli, behaald in het reguliere onderwijs en bij Syntra Vlaanderen. - Alle leerbewijzen behaald in CVO die overeenstemmen met een diploma of getuigschrift uit het reguliere onderwijs. Deze informatie kan je niet wijzigen of verwijderen uit het dossier en krijgt het logo. o Cursussen: Hier kan je noteren welke cursussen de burger gevolgd heeft. Deze informatie kan je bewerken en verwijderen. Hier worden ook de opleidingen getoond die de burger succesvol heeft gevolgd bij VDAB of een partnerorganisatie van VDAB. Deze gegevens kan je hier alleen lezen en hebben het label gecertificeerd. o Attesten: Hier kan je noteren welke attesten de burger behaald heeft. Deze informatie kan je bewerken en verwijderen. o Ervaringsbewijzen: Indien de burger een erkend ervaringsbewijs behaald heeft, dan vind je dit hier terug. Deze rubriek wordt enkel getoond als de burger effectief een erkend ervaringsbewijs heeft. Deze informatie kan je niet wijzigen en heeft het label gecertificeerd. Competenties o Talen: Hier kan je een overzicht geven van de talenkennis. Duid daarbij aan welke taal de moedertaal is. De informatie over moedertaal wordt enkel omwille van statistische doeleinden gebruikt. Nederlands kan als taal niet verwijderd worden. Spreek de burger geen Nederlands? Kies dan Niet als kennisniveau. 12

13 o Rijbewijs: In deze rubriek kan je aanduiden welke rijbewijzen de burger heeft. Hier kan je ook aangeven of hij/zij over een wagen beschikt voor het werk. o Jobgerelateerde competenties: In deze rubriek kan je competenties scoren die de burger nodig heeft om zijn/haar gewenste job(s) uit te oefenen. Van een aantal competenties wordt op basis van het ervaringsniveau verwacht dat hij/zij hiervan een zekere kennis/vaardigheid heeft. Aan deze competenties werd reeds automatisch een score toegekend. De score kan aangepast worden via de schuifbalkjes. Je kan de competenties ook laten valideren door een werkgever of een opleider. Hiervoor klik je op de link Vraag een werkgever of opleider om je competenties te scoren. In het scherm dat opent, vul je de gegevens van de werkgever of opleider in. Je kan ook een begeleidend mailtje opstellen. Duid aan voor welk(e) beroep(en) je competenties wil laten scoren. Staat het gewenste beroep er niet tussen? Vul dit dan aan in het profiel bij Werkervaring of Gewenste jobs. Wanneer de werkgever of opleider de competenties heeft gescoord, dan word je hiervan op de hoogte gebracht via de groene banner bovenaan het dossier. Via deze banner kan je aangeven of je de scoring van de werkgever of opleider wil overnemen in het dossier. Het competentierapport van de werkgever of opleider vind je dan terug in de rubriek Competentierapporten onder de tab Competenties. o Persoonsgebonden competenties: Je kan aangeven welke de vijf belangrijkste persoonsgebonden competenties van de burger zijn. o Bureautica-opleidingen VDAB: Wanneer de burger een bureautica-opleiding gevolgd heeft bij de VDAB, dan wordt er een bijkomende rubriek Bureautica-opleidingen VDAB getoond met een overzicht van deze opleidingen. Deze rubriek wordt enkel getoond wanneer de burger effectief een dergelijke opleiding gevolgd heeft. Deze informatie kan hier niet gewijzigd of verwijderd worden. Deze informatie krijgt het label gecertificeerd. o Bijkomende competenties: 13

14 Hier kan je een overzicht geven van de kennis en vaardigheden die de burger niet kan onderbrengen in de andere rubrieken over competenties. o Competentierapporten Via de link Voeg competentierapport toe kan je gevalideerde competenties toevoegen aan het dossier. Je geeft aan in kader waarvan je de competenties scoort (opleiding, IBO, ) en noteert het KBO-nummer van je organisatie. Je vult de gegevens verder aan. Vervolgens kies je een naam voor het competentierapport en kies je een beroep waarvoor je een competentiesjabloon wil invullen. Je scoort de competenties. Na bewaren wordt het competentierapport opgemaakt en toegevoegd. Om de competenties effectief op te nemen in het dossier, moet de burger dit aangeven via de groene banner bovenaan het dossier. o Persoonlijke interesses: Hier kan je optekenen wat de burger interesseert, waar hij/zij graag mee bezig is. Denk er aan om de interesses zodanig te formuleren dat ze een waardevol extraatje zijn bij de zoektocht naar werk of bij de uitbouw van zijn/haar loopbaan. o Nuttige links: Hier kan je doorklikken om beroepsoriëntatietesten toe te wijzen. Opgelet! Via de gewenste jobs op de tab Begeleiding subtab Traject kan je Cobra-competenties scoren nadat de burger een opleiding of screening gevolgd heeft. 14

15 Ervaring o Werkervaring: Heeft de burger relevante beroepservaringen opgedaan? Dan kan je dat hier noteren. Er kan gevraagd worden om een synoniem van de gekozen functie aan te duiden. De reden hiervan is dat je voor het aangeboden beroep competenties kan scoren. o Referenties: Wil de burger een vorige werkgever of collega vermelden die hem/haar als werknemer aanbeveelt? Dit kan in deze rubriek. o Stages: Hier kan je noteren welke stages de burger gevolgd heeft. Deze informatie kan je bewerken en verwijderen. Hier worden ook de stages getoond die de burger succesvol heeft gevolgd bij VDAB of een partnerorganisatie van VDAB. Deze gegevens kan je hier alleen lezen en hebben het label gecertificeerd. 15

16 Waar vind ik geschikte vacatures voor de burger? Hoe geef ik een sollicitatie-opdracht? De tab Vacatures & Sollicitaties biedt een overzicht van alles wat verband houdt met de vacatures die voor de burger interessant kunnen zijn. De informatie onder de tab Profiel & Gewenste jobs bepaalt welke vacatures aangeboden worden. Zorg er dus voor dat deze informatie up-to-date is. Vacatures op maat Hier vind je vacatures die passen bij het profiel van de burger. Als je doorklikt op de naam van een vacature, kan je de details bekijken. In het detail van de vacature staat de link Ga naar Vacaturebeheer. 16

17 Als je klikt op deze link, dan opent er een nieuw tabblad en kom je terecht in het vacaturebeheer van deze vacature. Je ziet dat de naam van de burger toegevoegd is aan de lijst met kandidaten. Klik op de naam van de burger. Je krijgt een overzicht van zijn/haar dossiergegevens. Klik vervolgens op de link Sollicitatie-opdracht. 17

18 Je krijgt de mogelijkheid om een tekst toe te voegen waarin je de burger uitlegt wat je precies verwacht. Als je klikt op de knop Geef sollicitatie-opdracht wordt de opdracht aangemaakt. 18

19 In het vacaturebeheer van de vacature (op het bijkomende tabblad) heb je ook de mogelijkheid om de burger op de hoogte te brengen van een vacature zonder dat je hiervoor een expliciete sollicitatie-opdracht moet geven. Klik hiervoor op Stuur vacature. De werkzoekende ziet in zijn/haar dossier dat je deze vacature naar hem/haar stuurde. 19

20 Sollicitatiewerkmap Dit is de sollicitatieruimte van de burger. Als consulent kan je hier de sollicitatie-opdrachten opvolgen. 20

21 Als je doorklikt op Geef sollicitatiefeedback, dan kan je: sollicitatiefeedback geven: d.i. feedback namens de burger, deze feedback is zichtbaar voor de burger; een evaluatie als consulent toevoegen; de sollicitatie-opdracht afwerken. In het sollicitatielogboek vind je een overzicht van de vacatures waarop de burger gesolliciteerd heeft. Je kan als consulent ook een sollicitatie op een vacature uit onze jobdatabank toevoegen. 21

22 Klik op de naam van de vacature. Klik op Geef sollicitatiefeedback. Noteer de feedback en bewaar. 22

23 De sollicitatie is toegevoegd. Ook door sollicitatiefeedback te geven op een vacature die je elders vond, kan je als consulent een sollicitatie registreren. 23

24 Noteer de gegevens van de vacature en geef sollicitatiefeedback. Na bewaren wordt de sollicitatie toegevoegd aan het sollicitatielogboek. 24

25 In de rubriek Bewaarde vacatures vind je de vacatures die de burger bewaard heeft om later opnieuw te bekijken. Om een vacature te bewaren, klik je op Bewaar in het detail van de vacature (onder Vacatures op maat of Vind een job ). 25

26 Vind een job Hier vind je de toepassing Vind een job zoals deze aangeboden wordt op vdab.be. Je kan hier vacatures zoeken o.b.v. trefwoord en vacaturenummer. Je kan hier ook zoekopdrachten bewaren in het dossier. Bewaarde zoekopdrachten Hier vind je de bewaarde zoekopdrachten. 26

27 Hoe plaats ik een curriculum vitae in de kijker? Je kan curriculum vitaes (cv s) aanmaken met de gegevens uit het dossier. Kijk dus eerst na of alle gegevens in het dossier correct en volledig zijn alvorens je een cv aanmaakt. De burger kan deze cv s als bijlage toevoegen als hij/zij via het dossier solliciteert. Eén van deze cv s kan je publiceren in onze cv-databank. Werkgevers kunnen toegang vragen tot de cv-databank en kunnen op die manier het profiel van de burger terugvinden. De cv s die je hier aanmaakt, zijn gebaseerd op de informatie in het dossier. Je kan er meerdere aanmaken, maar slechts één kan je publiceren in onze cv-databank, waar werkgevers het dossier kunnen terugvinden. Bij de aanmaak van een cv overloop je een aantal stappen. Via de banner bovenaan heb je een overzicht van wat je allemaal kan doen bij de aanmaak van een cv: Inhoud: Je krijgt een overzicht van alle gegevens die in het dossier staan. Je kan kiezen welke informatie getoond wordt op het cv. Je kan hier ook een foto toevoegen aan het cv. 27

28 Lay-out: Je kan kiezen uit zes opmaakstijlen. Publicatiegegevens: o Hier kan je aanduiden of je dit cv in de cv-databank wil publiceren. Op die manier kunnen werkgevers het dossier terugvinden. Je kan slechts één cv publiceren in onze cv-databank. Als er dus al een gepubliceerd cv is en je wil een nieuw cv publiceren, dan wordt het nieuwe cv gepubliceerd en het vorige cv wordt dan niet meer gepubliceerd. o Indien je dit wenst, kan je het cv anoniem publiceren. Vink dan aan dat je de persoonsgegevens wil verbergen. o Je kan het cv ook naar één of meerdere VDAB-partners sturen. Alleen het cv wordt dan verstuurd. Deze partners hebben geen inzage in het dossier. o Je kan er ook voor kiezen om het cv op het internet te publiceren. Het cv wordt dan niet teruggevonden via zoekmachines (bv. Google). Het cv kan enkel teruggevonden worden d.m.v. de URL die getoond wordt op dit scherm. Naam cv: Hier kies je de naam van het cv. Denk er aan dat de burger dit cv kan meesturen met een sollicitatie. Kies dus een duidelijke omschrijving. Download: Je kan het cv ook downloaden als pdf-document. Je kan dit document opslaan en afdrukken. Verwijder: Als je dit wenst, kan je het cv verwijderen uit het dossier, en dus niet meer publiceren. 28

29 Eenmaal een cv aangemaakt is, kan je de inhoud, de lay-out, de publicatiegegevens, de naam wijzigen. Indien gewenst kan je het cv downloaden of verwijderen. Als in het dossier genoteerd staat dat de burger als leerkracht basisonderwijs of leerkracht (buitengewoon) secundair onderwijs wil werken, dan kan je een leerkrachten-cv in de leerkrachtendatabank publiceren. In dit geval wordt er een bijkomende rubriek Leerkrachtinformatie getoond. Wanneer in het dossier een gegeven (studieverleden) toegevoegd, gewijzigd of verwijderd wordt dat verband houdt met het leerkrachten-cv (en je vinkt aan dat dit gegeven getoond mag worden op alle cv s), dan wordt dit gegeven zichtbaar, gewijzigd of verwijderd op het leerkrachten-cv. In deze rubriek kan je: een aanvraagformulier voor een bekwaamheidsbewijs afdrukken, aangeven welke vakken je wil en kan onderrichten, aangeven in welk(e) onderwijsnet(ten) je wil les geven, aangeven op welke dagen je beschikbaar bent. 29

30 Hoe stippel ik een ontwikkelingsplan uit voor de burger? Weet de burger niet welke beroepen aansluiten bij zijn/haar interesses? Of wil hij/zij de stappen uitschrijven die hij/zij moet zetten om een nieuw beroep te kunnen uitoefenen? Maak dan een ontwikkelingsplan op! De burger kan ook zelf een ontwikkelingsplan opmaken via zijn/haar dossier. De burger kan hier ook onze beroepsoriëntatietest afleggen. 30

31 Waar kan ik documenten opladen in het dossier? Wanneer de burger zijn/haar toestemming geeft, kan je documenten en links bekijken en toevoegen aan het dossier. De burger kan deze dan als bijlage meesturen wanneer hij/zij via het dossier solliciteert. Je kan ook documenten i.f.v. begeleiding of bemiddeling toevoegen aan het dossier. Dit doe je op de subtab Traject onder de tab Begeleiding. De documenten die je hier oplaadt, kunnen niet geraadpleegd worden door de burger. Als de burger een arbeidsbeperking heeft, dan kan je documenten die hierop betrekking hebben opladen in het vertrouwelijk luik onder de tab PmAB. 31

32 Waar beheer ik mijn begeleidings- en bemiddelingsacties? Bij Stappen naar werk vind je een overzicht van alle acties die de burger volgt of gevolgd heeft bij de VDAB of partnerorganisaties van de VDAB. Je kan de acties filteren via de knop Filter wijzigen en de link Filter op datum. Als consulent kan je hier zelf acties toevoegen. Uitzondering: bij een traject toegeleid naar een (tender)partner dienen alle acties aangevraagd te worden door de trajectbegeleider (d.i. de uitvoerder van het toegeleide traject). Bij Traject staan alle grote begeleidingsacties waaraan de burger nu en in het verleden deelneemt/deelgenomen heeft. Dit overzicht moet je toelaten om te oordelen of je een begeleidingstraject kan opstarten. Wanneer er geen begeleidingstraject bezig is, dan kan je via de link bovenaan een begeleidingstraject aanmaken. Door te klikken op de koppeling Begeleidingstraject aanmaken kom je terecht in het detailscherm van een nieuw traject. Wanneer er een begeleidingstraject bezig is, dan is er geen koppeling beschikbaar en staat er bij Acties een begeleidingstrajectlijn (die niet op Uitgevoerd staat). 32

33 Je kunt eventueel het lopende begeleidingstraject overnemen mits akkoord van de uitvoerder van dit begeleidingstraject. De contactgegevens van die uitvoerder vind je onder de tab Extra subtab Extra gegevens. Bij akkoord zal deze het begeleidingstraject overzetten op jouw naam. Wanneer er een actief bemiddelingstraject in het dossier staat en je wenst de burger zelf te begeleiden, neem dan contact op met de uitvoerder van het bemiddelingstraject. 33

34 Bij Randvoorwaarden kan je aangeven of de burger een belemmering ondervindt bij het zoeken naar werk. 34

35 Welke informatie wordt uitgewisseld tussen VDAB en RVA? Op de tab RVA verzonden acties krijg je een overzicht van de gegevens die door VDAB naar RVA verzonden zijn. Deze gegevens zijn aantoonbare elementen van de zoektocht naar werk. De begeleidings- en opleidingsacties en het werkaanbod dat de burger van VDAB ontving, worden doorgegeven. Ten gevolge van de zesde staatshervorming verandert deze gegevensuitwisseling ingrijpend vanaf juli De nog relevante gegevens worden verder uitgewisseld, maar daarnaast zullen ook de beslissingen van de nieuwe VDAB-controledienst voortaan doorgestuurd worden naar RVA, voor uitvoering. Deze beslissingen zullen pas in een latere fase zichtbaar worden op dit scherm. 35

36 De burger ondervindt een arbeidsbeperking Ervaart de burger in zijn/haar dagelijkse bezigheden hinder door een handicap of een langdurige aandoening of een langdurige ziekte of? Dan kan je dit aangeven in het dossier. Meer informatie vind je op Op de tab Rechten kan je een recht op een tewerkstellingsondersteunende maatregel aanvragen en de status ervan opvolgen. 36

37 Op de tab Premies kan je een ondersteunende premie aanvragen. Ben je de trajectbegeleider van deze burger, dan zie je bijkomend de tab Toegangsbeheer. Via deze tab kan je jezelf en anderen die de burger begeleiden toegang geven tot een vertrouwelijk dossier. Ook als trajectbegeleider moet je jezelf dus toegang geven tot de tab Vertrouwelijk. Iedereen die langs deze weg toegang gekregen heeft, ziet een tab Vertrouwelijk : Persoonsgegevens 37

38 Hier staan de contactgegevens van de burger, de trajectbegeleider en de provinciale dienst DABP. Indicaties Indien er een indicatie van een arbeidsbeperking is, dan noteer je dit in deze tab. Afhankelijk van welke indicatie bevestigd werd, wordt het type doelgroepwerknemer automatisch bepaald. Je kan mits toestemming van de burger deze informatie beschikbaar stellen bij de randvoorwaarden (onder de tab Begeleiding ). Opgelet! Dan is deze informatie voor alle consulenten zichtbaar. 38

39 ICF Het indiceringsinstrument o.b.v. ICF vind je op deze tab. Je dient alle categorieën te scoren om de ICF op te maken. De eerste maal dat je een ICF invult, kan je deze tussentijds bewaren. Een ICF kan gewijzigd worden. Een overzicht van de wijzigingen vind je terug via de link Overzicht wijzigingen. Dit geldt zowel voor de afzonderlijke scores als voor de evaluaties. Het pdf-document dat gegenereerd wordt o.b.v. de gescoorde ICF, vind je bij Overzicht evaluaties. 39

40 Contacten en documenten Bij contacten noteer je de contacten (gesprek, telefoon, , thuisbezoek, brief) die je hebt gehad met de burger. Je kan dit vergelijken met Stappen naar werk, maar hier kan vertrouwelijke informatie genoteerd worden. Je kan selecteren welke contacten je wenst af te drukken in een overzichtstabel. Bij documenten kan je bestanden opladen. 40

41 Extra Bij Testen vind je een overzicht van de Profiltesten die je aan de klant kan toewijzen. Een Profiltest is een eenvoudig online screeningsinstrument dat zich beperkt tot de theoretische beroepskennis en aldus enkel een indicatie geeft voor het bereikte kennispeil van de burger. Er kunnen momenteel door de VDAB een 50-tal testen toegewezen worden aan de burger, ondergebracht in een aantal sectoren. 41

42 Extra gegevens bevat bijkomende informatie over de begeleiding van de burger. Bij de registratie van een aantal contactacties door de VDAB wordt bij Datum laatste contact automatisch de datum van de laatste actie weergegeven. Datum Eurostat is de begindatum van de werkloosheid volgens de Europese definitie. Indien een burger die reeds ingeschreven is bij de VDAB meer dan 3 maanden niet werkzoekend is, en zich daarna terug inschrijft als werkzoekende, dan zal deze datum wijzigen en gelijk worden aan de inschrijvingsdatum. Bij Arbeidsvergunning wordt aangeduid welke arbeidsvergunning de burger bezit. Via Aanpassen kan je dit gegeven wijzigen. Status 'algemeen' staat actief wanneer ofwel de status bemiddeling ofwel de status CC actief staat, of wanneer er bij de VDAB acties bezig zijn voor de burger. Status 'bemiddeling' staat actief wanneer de burger ingeschreven is als werkzoekende bij de VDAB. Indien dit gegeven actief staat, is er een inschrijvingsbewijs beschikbaar. Wanneer er een actieve opleidingslijn in het dossier staat, dan is Status 'CC' actief. (CC = CompetentieCentrum) 42

43 Betalingsgegevens verdient zeker jouw aandacht! Hier staat het rekeningnummer waarop de burger wenst dat de VDAB eventuele tegemoetkomingen (bv. cursistenvergoedingen) stort. Bij Rekeninghouder staat de naam of instantie van de rekeninghouder. In de rubriek Attesten heb je een overzicht van de attesten die de burger bezorgd heeft om aanspraak te kunnen maken op de stimulanspremie bij het volgen van een opleiding. 43

44 In het e-loket kan je attesten aanvragen: Is de burger ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en wil hij/zij een opleiding volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)? Dan komt hij/zij in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld. Hiervoor moet een CVO-attest aangevraagd worden. Is de burger ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en wil hij/zij deeltijds kunstonderwijs volgen, dan komt hij/zij in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld. Hiervoor moet een attest aangevraagd worden. 44

Mijn loopbaan voor partners

Mijn loopbaan voor partners Mijn loopbaan voor partners Deze handleiding beschrijft hoe je als partnerconsulent een dossier beheert. We raden aan om te werken met Chrome als browser, en niet met Internet Explorer. Inhoud Hoe zoek

Nadere informatie

Mijn loopbaan. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een profiel jou biedt.

Mijn loopbaan. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een profiel jou biedt. Mijn loopbaan Ben je op zoek naar een nieuwe job? Wil je jouw loopbaan een nieuwe wending geven? Of ben je geïnteresseerd in een beroepsgerichte opleiding? VDAB helpt je op weg bij het realiseren van jouw

Nadere informatie

Mijn loopbaan. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een profiel jou biedt.

Mijn loopbaan. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een profiel jou biedt. Mijn loopbaan Ben je op zoek naar een nieuwe job? Wil je jouw loopbaan een nieuwe wending geven? Of ben je geïnteresseerd in een beroepsgerichte opleiding? VDAB helpt je op weg bij het realiseren van jouw

Nadere informatie

Mijn loopbaan voor partners

Mijn loopbaan voor partners Mijn loopbaan voor partners Deze handleiding beschrijft hoe je als partnerconsulent een dossier beheert. We raden aan om te werken met Chrome als browser, en niet met Internet Explorer. Inhoud Hoe zoek

Nadere informatie

Mijn loopbaan. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een profiel jou biedt.

Mijn loopbaan. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een profiel jou biedt. Mijn loopbaan Ben je op zoek naar een nieuwe job? Wil je jouw loopbaan een nieuwe wending geven? Of ben je geïnteresseerd in een beroepsgerichte opleiding? VDAB helpt je op weg bij het realiseren van jouw

Nadere informatie

In- en uitloggen in Mijn Loopbaan voor Partners en een dossier opzoeken

In- en uitloggen in Mijn Loopbaan voor Partners en een dossier opzoeken In- en uitloggen in Mijn Loopbaan voor Partners en een dossier opzoeken In deze handleiding worden de basiscomponenten van het werken met Mijn Loopbaan voor Partners uitgelegd: 1. in- en uitloggen in het

Nadere informatie

Gelieve dit zo snel mogelijk binnen te brengen in jouw vertrouwde ASAP.be kantoor. Hoe maak ik mijn profiel aan? Op vdab.be kies je voor Log in.

Gelieve dit zo snel mogelijk binnen te brengen in jouw vertrouwde ASAP.be kantoor. Hoe maak ik mijn profiel aan? Op vdab.be kies je voor Log in. Voor jouw tewerkstelling bij ASAP.be dienen wij nog een afdruk van jouw loopbaanportfolio te ontvangen. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt op de VDAB site en bovenstaand attest kan

Nadere informatie

SCOREN VAN COMPETENTIES: COMPETENTIERAPPORT en RECHTSTREEKSE VRAAG AAN WERKGEVER

SCOREN VAN COMPETENTIES: COMPETENTIERAPPORT en RECHTSTREEKSE VRAAG AAN WERKGEVER SCOREN VAN COMPETENTIES: COMPETENTIERAPPORT en RECHTSTREEKSE VRAAG AAN WERKGEVER Breng de competenties van je klant in kaart Als je uitzoekt voor welke vacatures jouw klanten in aanmerking komen, dan baseer

Nadere informatie

Handleiding Sollicita e opdrachten aanmaken

Handleiding Sollicita e opdrachten aanmaken Handleiding Sollicitatie opdrachten aanmaken Deze handleiding beschrij hoe je als partner consulent een sollicita eopdracht aanmaakt in het VDAB klantendossier. Alle informa e over de verschillende func

Nadere informatie

Kennismaking met 'Mijn Loopbaan' als portfolio voor je leerlingen - Google Documenten. Mijn loopbaan

Kennismaking met 'Mijn Loopbaan' als portfolio voor je leerlingen - Google Documenten. Mijn loopbaan Mijn loopbaan Opdracht : Vul je dossier volledig aan in Mijn Loopbaan. Persoonlijke pagina 1. Banner met persoonlijke gegevens Je ziet 3 onderdelen : status inschrijving, publica e CV, profiel. Bij de

Nadere informatie

Getenderd begeleidingstraject in kader van TIW

Getenderd begeleidingstraject in kader van TIW Getenderd begeleidingstraject in kader van TIW Deze handleiding is specifiek bedoeld voor trajectbegeleiders van projecten waarbij het begeleidingstraject door de VDAB getenderd is. De functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding Mijn Loopbaan voor partners voor registratie van de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking

Handleiding Mijn Loopbaan voor partners voor registratie van de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking Handleiding Mijn Loopbaan voor partners voor registratie van de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking Deze handleiding is bestemd voor de externe partners van de VDAB die personen met een (vermoeden

Nadere informatie

Een doorverwijzing aanmaken

Een doorverwijzing aanmaken Een doorverwijzing aanmaken Deze handleiding beschrijft hoe de doorverwijzing van een klant van de ene partner naar de andere geregistreerd wordt. De partner die doorverwijst, wordt de doorverwijzer genoemd.

Nadere informatie

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK INHOUD INLOGGEN + OPZOEKEN SELECTIE... 2 OVERZICHT TABBLADEN + CRITERIA INGEVEN... 4 DETAIL RESULTATEN INSCHRIJVINGEN... 10 MIJN SELOR... 16 ONLINE SOLLICITEREN... 16 Handleiding

Nadere informatie

Registreren van Jobcoaching

Registreren van Jobcoaching Registreren van Jobcoaching In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een Jobcoaching registreert in Mijn Loopbaan voor partners. 1. De start van een jobcoaching... 1 2. Het verdere verloop van een jobcoaching...

Nadere informatie

HANDLEIDING LEERLINGEN YOUCA Action Day 2018

HANDLEIDING LEERLINGEN YOUCA Action Day 2018 1 HANDLEIDING LEERLINGEN YOUCA Action Day 2018 Inhoudsopgave 1. REGISTREREN EN AANMELDEN...2 2. OVERZICHT ACCOUNT...4 3. ZOEK EEN JOB...5 Een zelf gevonden job toevoegen met de jobflyer...5 Solliciteren

Nadere informatie

Mijn Loopbaan voor Partners-handleiding voor trajectbegeleiders bij een niet-getenderd begeleidingstraject

Mijn Loopbaan voor Partners-handleiding voor trajectbegeleiders bij een niet-getenderd begeleidingstraject Mijn Loopbaan voor Partners-handleiding voor trajectbegeleiders bij een niet-getenderd begeleidingstraject Deze handleiding is specifiek bedoeld voor gebruikers van partners die een begeleidingstraject

Nadere informatie

Service Wijk-werken Technische handleiding

Service Wijk-werken Technische handleiding Service Wijk-werken Technische handleiding Laatste wijziging: 16/06/2018 Technische Handleiding Service Wijk-werken Inhoud Inleiding 1. Initiëren van de service wijk-werken 2. Opvolgen voorlopige weigeringen

Nadere informatie

1 HANDLEIDING INGAVE VACATURES OP VDAB-WEBSITE 13 JUNI 2015

1 HANDLEIDING INGAVE VACATURES OP VDAB-WEBSITE 13 JUNI 2015 Handleiding 1 HANDLEIDING INGAVE VACATURES OP VDAB-WEBSITE 13 JUNI 2015 1.1 AANMELDEN OP DE VDAB-WEBSITE Op de algemene VDAB-website (www.vdab.be) ziet u linksboven een luik voor Werkgevers. Wanneer u

Nadere informatie

Begeleiding tijdens opleiding

Begeleiding tijdens opleiding Begeleiding tijdens opleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een Begeleiding tijdens opleiding registreert in Mijn Loopbaan voor partners. 1. Een begeleiding tijdens opleiding aanvragen...

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

Mijn loopbaan voor partners

Mijn loopbaan voor partners Mijn loopbaan voor partners Deze handleiding beschrij hoe je als partner consulent een VDAB klantendossier beheert. Je vindt hier terug hoe je moet inloggen in Mijn Loopbaan, hoe het klantendossier is

Nadere informatie

Handleiding Mijn Loopbaan voor Partners voor

Handleiding Mijn Loopbaan voor Partners voor Handleiding Mijn Loopbaan voor Partners IBAL, aanloopfase vorming, aanloopfase werkervaring Handleiding Mijn Loopbaan voor Partners voor Organisatoren Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) Organisatoren

Nadere informatie

Handleiding Werkgeverspunt

Handleiding Werkgeverspunt Handleiding Werkgeverspunt In het werkgeverspunt kan een organisatie gebruikmaken van het HR platform met alle tools voor werkgevers en organisaties. Er kan geswitcht worden naar het loopbaanplatform zoals

Nadere informatie

Begeleiding Outplacement

Begeleiding Outplacement Begeleiding Outplacement Deze handleiding is bestemd voor de medewerkers van outplacementkantoren die een begeleiding outplacement registreren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP). Inhoudstafel 1.Toegang

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

HANDLEIDING VDAB. Handleiding VDAB-website. Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen

HANDLEIDING VDAB. Handleiding VDAB-website. Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen Handleiding VDAB-website HANDLEIDING VDAB Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen www.agoweb.be INHOUD 1.1 Aanmelden op de VDAB-website 2 1.1.1

Nadere informatie

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018 Handleiding Online subsidie Vlabinvest aanvragen april 2018 Greet Matthijs Projectleider ICT Handleiding online subsidie Vlabinvest aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie van Vlabinvest aanvragen

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Begeleiding Outplacement

Begeleiding Outplacement Begeleiding Outplacement Deze handleiding is bestemd voor de medewerkers van outplacementkantoren die een begeleiding outplacement registreren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP). Inhoudstafel 1.Toegang

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2016 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

MIJN VDAB Technische handleiding: Werkgever Deel 1: Intro, inloggen en afmelden pag. 2 t/m 6 Deel 2: Invoeren onderwijsvacatures pag.

MIJN VDAB Technische handleiding: Werkgever Deel 1: Intro, inloggen en afmelden pag. 2 t/m 6 Deel 2: Invoeren onderwijsvacatures pag. MIJN VDAB Technische handleiding: Werkgever Deel 1: Intro, inloggen en afmelden pag. 2 t/m 6 Deel 2: Invoeren onderwijsvacatures pag. 8 t/m 47 1 Deel 1: Intro, inloggen en afmelden Intro pag. 2 1. Hoe

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2018 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

Handleiding voor Sollicitanten. Hoe solliciteer ik online bij OCMW Gent? Handleiding sollicitanten.doc Pagina 1 van 1

Handleiding voor Sollicitanten. Hoe solliciteer ik online bij OCMW Gent? Handleiding sollicitanten.doc Pagina 1 van 1 Handleiding voor Sollicitanten Hoe solliciteer ik online bij OCMW Gent? Handleiding sollicitanten.doc Pagina 1 van 1 Inleiding In 2012 maakt het OCMW Gent de overstap naar online solliciteren. Het sollicitatieformulier

Nadere informatie

/ handleiding. /versie /05/2019

/ handleiding. /versie /05/2019 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET BERICHTEN EN CONTACTEN /versie 1.0 27/05/2019 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 De Contactenmodule 4 2.1 Mijn organisatiegegevens beheren 4 2.1.1 Organisatiegegevens beheren

Nadere informatie

Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens opleiding, studie of stage (VOSS)

Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens opleiding, studie of stage (VOSS) Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens opleiding, studie of stage (VOSS) Door de 6de Staatshervorming is VDAB vanaf 1/1/2017 bevoegd voor het verlenen van vrijstellingen voor het volgen van een opleiding,

Nadere informatie

Registratie POP opstellen

Registratie POP opstellen Registratie POP opstellen 1. Registreren dat je een POP gaat opstellen... 1 2. De POP is opgesteld afsluiten van de registratie... 3 3. De POP aan het dossier toevoegen... 4 1. Registreren dat je een POP

Nadere informatie

Handleiding Screening GA

Handleiding Screening GA Handleiding Screening GA Registratie van een Screening GA in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) wordt gebruikt voor monitoring van de screeningen uitgevoerd door de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoekdiensten

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Programma openen via de methodesite... 2 1.2 Klasgroep aanmaken... 2 1.3 Leerlingen aan een klasgroep koppelen... 3

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

NASCHOLINGSTOEPASSING

NASCHOLINGSTOEPASSING Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel NASCHOLINGSTOEPASSING VVKSO 1 Publieke website http://www.nascholing.be vrije consultatie van het aanbod zoeken doorheen

Nadere informatie

De vormingsaanvraag is nu terug zichtbaar voor de aanvrager en staat nu in stap 50 Afwerking Vormingsdossier.

De vormingsaanvraag is nu terug zichtbaar voor de aanvrager en staat nu in stap 50 Afwerking Vormingsdossier. STAP 50 De vormingsaanvraag is nu terug zichtbaar voor de aanvrager en staat nu in stap 50 Afwerking Vormingsdossier. Hier dien je aan te duiden of je de opleiding effectief gevolgd hebt of niet. Wanneer

Nadere informatie

Gebruikersregistratie

Gebruikersregistratie Handleiding voor gebruikers 8 januari 2018 Versie 2.1 INHOUDSOPGAVE 1. Over deze handleiding 4 1.1 Voor wie 4 1.2 Gebruik iconen 4 2. Aan de slag met 5 3. Gebruikersprofiel zoeken 6 3.1 Zoeken 6 3.2 Zoekresultaten

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE Versie 3-04/10/2005 Dit document is de handleiding voor de poststukregistratie e2e nv pagina 1/20 1 Index 1 INDEX... 2 2 ROLLEN... 3 3 VERWERKER... 4 3.1 OVERZICHT... 4

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Hoe dien ik een online aanvraag in? (als werknemer)

Hoe dien ik een online aanvraag in? (als werknemer) Hoe dien ik een online aanvraag in? (als werknemer) Aanmelden Via mail ontving je een link om je aanvraag te vervolledigen. Klik op deze link. Het is heel belangrijk dat je deze aanvraag vervolledigt.

Nadere informatie

HANDLEIDING KAVO-TOOL

HANDLEIDING KAVO-TOOL Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersonen: Julie Bouttiau Anne De Ridder T 02 553 69 73 E-mail: kadervorming@cjsm.vlaanderen.be ///// HANDLEIDING KAVO-TOOL Handleiding voor verenigingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Handleiding jobmatching Jobmatching

Inhoudstafel. Handleiding jobmatching Jobmatching Jobmatching Aan de hand van een jobmatching kan je het werkzoekgedrag van een werkzoekende burger van dichtbij opvolgen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een jobmatching in Mijn Loopbaan voor

Nadere informatie

HANDLEIDING VDAB. Handleiding VDAB-website. Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen

HANDLEIDING VDAB. Handleiding VDAB-website. Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen Handleiding VDAB-website HANDLEIDING VDAB Voer uw vacatureberichten correct in op de site van de VDAB en de nichesite Werken voor Vlaanderen www.agoweb.be INHOUD 1.1 Aanmelden op de VDAB-website 2 1.1.1

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Inhoudsopgave Onderwerp Pagina www.eindhovendoet.nl 1 Account aanmaken 1 Het account 2 Vacature plaatsen 2 Vacature beheren 3 Sollicitaties en sollicitanten 4 Kandidatenbank 5 Uw menu 6 Versie 1 september

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding Tijdelijke werkervaring voor OCMW s

Handleiding Tijdelijke werkervaring voor OCMW s Handleiding Tijdelijke werkervaring voor OCMW s Situering Op 1 januari 2017 start TWE-OCMW (Tijdelijke werkervaring). Vanaf dat moment worden tewerkstellingen art 60 7 ingebed in een ruimer begeleidingstraject

Nadere informatie

Handleiding ZUIDDAG jobbank 2016 voor leerkrachten

Handleiding ZUIDDAG jobbank 2016 voor leerkrachten Handleiding ZUIDDAG jobbank 2016 voor leerkrachten Surf naar jobbank.zuiddag.be Dan kom je op deze homepagina 1. Jezelf registreren of inloggen Is het de eerste keer dat je hier komt, klik dan op registreer

Nadere informatie

Handleiding Groeitool. ESF-innovatieproject Duaal Leren

Handleiding Groeitool. ESF-innovatieproject Duaal Leren Handleiding Groeitool ESF-innovatieproject Duaal Leren Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Deelnemer aanmaken... 5 3. Coachingsgesprek aanmaken... 8 4. Zelfevaluatie aanmaken... 12 5. Observatie aanmaken...

Nadere informatie

Begeleiding tijdens stage

Begeleiding tijdens stage Begeleiding tijdens stage Inhoud 1. Een begeleiding tijdens stage aanvragen... 2 2. De start van een begeleiding tijdens stage... 5 3. Registratie van de volgende begeleidingsbezoeken... 6 4. Het einde

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang?

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Ga naar www.gemeente.be en klik helemaal op de knop. Of ga rechtstreek naar http://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu 1. Een gezin-account aanmaken:

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

1. Inloggen op www.fedos.be

1. Inloggen op www.fedos.be 1 1. Inloggen op www.fedos.be Om uw eigen clubpagina te beheren dient u zich eerst aan te melden op het beheersysteem van uw clubpagina. Dit beheersysteem is een soort programma die u via het internet

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Zoekfunctionaliteiten - NL

Zoekfunctionaliteiten - NL Handleiding PratoFlex Zoekfunctionaliteiten - NL Efficiency through innovation Inhoud 1 Voorwoord 2 Standaard zoekfunctionaliteiten 2.1 Snelle zoek 2.2 Reversed matching 2.3 Uitgebreide zoek 2.3.1 Personen

Nadere informatie

Mobile Service Request : handleiding voor de melder

Mobile Service Request : handleiding voor de melder Mobile Service Request : handleiding voor de melder bewaard op 30-11-2018 1 1. Meldingen in de Mobile Service Request app (MSR) Opgelet: inloggen kan niet tegelijk in web en app. Een van de twee wordt

Nadere informatie

REGISTRATIETOOL. Van zaterdag 30 april t.e.m. zaterdag 28 mei 2016

REGISTRATIETOOL. Van zaterdag 30 april t.e.m. zaterdag 28 mei 2016 REGISTRATIETOOL Van zaterdag 30 april t.e.m. zaterdag 28 mei 2016 ALGEMENE INFO ONLINE STAPPENREGISTRATIETOOL Voor de uitvoering van de stappenclash wordt gebruik gemaakt van de online stappenregistratietool.

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

HANDLEIDING externe kandidaten: REGISTRATIE in de database en SOLLICITATIE voor een specifieke vacature

HANDLEIDING externe kandidaten: REGISTRATIE in de database en SOLLICITATIE voor een specifieke vacature HANDLEIDING externe kandidaten: REGISTRATIE in de database en SOLLICITATIE voor een specifieke vacature Inhoudstabel: 1. Belangrijk: Verschil tussen registratie en sollicitatie pg 2 2. Registratie pg 3

Nadere informatie

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0 Handleiding MEA-server 15/03/11 Wendy Ranschaert Ver 1.0 Pagina 2 Inhoudstabel 1. Wat is de MEA-server? 2. Hoe krijg je toegang tot de MEA-server? 3. Aanvraag nieuwe gebruiker 4. Een nieuwe MEA maken 5.

Nadere informatie

HANDLEIDING KAVO-TOOL

HANDLEIDING KAVO-TOOL Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersonen: Julie Bouttiau Anne De Ridder T 02 553 69 73 E-mail: kadervorming@cjsm.vlaanderen.be ///// HANDLEIDING KAVO-TOOL Handleiding voor verenigingen

Nadere informatie

Handleiding website stappenregistratietool 4/04/2018

Handleiding website stappenregistratietool 4/04/2018 www.10000stappen.be Handleiding website stappenregistratietool 4/04/2018 FAQ: veelgestelde vragen voor deelnemers Ik kan mij niet aanmelden en krijg de melding Je gebruikersgegevens zijn ongeldig. Je mailadres

Nadere informatie

De stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven

De stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven De 10.000- stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven 2 Inhoudstafel - Beheerder worden van de groep van uw bedrijf - Subgroepen aanmaken binnen uw bedrijfsgroep - Subgroepen beheren - Personen

Nadere informatie

Handleiding Werkgevers Sociale Economie. Versie handleiding:

Handleiding Werkgevers Sociale Economie. Versie handleiding: Handleiding Werkgevers Sociale Economie Versie handleiding: 6-05-2019 Beste werkgever sociale economie De financiering voor jouw doelgroepwerknemers door het Departement WSE is gebaseerd op gegevens van

Nadere informatie

Mobile Service Request : handleiding

Mobile Service Request : handleiding Mobile Service Request : handleiding bewaard op 30-11-2018 1 1. Meldingen in de Mobile Service Request app (MSR) Opgelet: inloggen kan niet tegelijk in web en app. Een van de twee wordt dan automatisch

Nadere informatie

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag Allegro INVOICE subito Snel aan de slag 1 Inhoudstabel 1 Uw facturatie starten... 1 1.1 U verbinden... 1 1.2 Gebruikersinformatie... 2 1.3 Eigen bedrijfsgegevens... 3 1.4 Parameters Algemene standaardwaarden...

Nadere informatie

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Inloggen Elke secretaris heeft de login gegevens ontvangen om zich aan te melden bij het ledenbeheer.

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

Registratie van korte niet-beroepsspecifieke begeleidingsacties

Registratie van korte niet-beroepsspecifieke begeleidingsacties Registratie van korte niet-beroepsspecifieke begeleidingsacties 1. Situering Deze handleiding is bestemd voor partners die korte niet-beroepsspecifieke begeleidingsacties registreren in Mijn loopbaan voor

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Fiche Gebruikt voor ondersteuning LARScoaches Laatst aangepast november 2012 Vervaldag nvt. Verantwoordelijke LARS-projectteam AANMAKEN

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ).

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ). Pagina 1 van 17 Surf naar http://chamilo.avondschool.be (vanaf september 2012) Tik bij Gebruikersnaam (Username) uw ecard gebruikersnaam. Tik bij Wachtwoord (Password) uw bijhorend ecard wachtwoord. Klik

Nadere informatie

Welkom! 22 juli 2015 Wini Stoltz

Welkom! 22 juli 2015 Wini Stoltz Welkom! 22 juli 2015 Wini Stoltz Welkom & introductie van de workshop Voorstellen Doel en belang van LinkedIn Aanmaken van een profiel Jobrotary en Jobrunners Evaluatieformulier Netwerken is belangrijk

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE OP WEG MET TYP-TOP ONLINE Handleiding voor de leerkracht UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 4 1.1 Programma openen via de methodesite... 4 1.2 Klasgroep aanmaken... 4 1.3 Leerlingen

Nadere informatie

MIJN VDAB. Technische handleiding: Werkgever. Deel 1: Intro, inloggen en afmelden pag. 2 t/m 6. Deel 2: Vacatures invoeren en beheren pag.

MIJN VDAB. Technische handleiding: Werkgever. Deel 1: Intro, inloggen en afmelden pag. 2 t/m 6. Deel 2: Vacatures invoeren en beheren pag. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Versie 09-05-2012 MIJN VDAB Technische handleiding: Werkgever Deel 1: Intro, inloggen en afmelden pag. 2 t/m 6 Deel 2: Vacatures invoeren en beheren

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

CYBERLAB - HANDLEIDING

CYBERLAB - HANDLEIDING CYBERLAB - HANDLEIDING 1. AANMELDEN https://labonline.azmol.be/cyberlab/login.jsp ofwel via www.azmol.be Zorgverlener - Toepassingen Indien u nog geen login hebt, kan u er één aanvragen via de link linksboven

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Oriëntatie naar ondernemerschap

Oriëntatie naar ondernemerschap Oriëntatie naar ondernemerschap Inhoudstafel 1. De start van een oriëntatie naar ondernemerschap... 2 2. Het verloop van de oriëntatie naar ondernemerschap... 5 3. Het einde van een oriëntatie naar ondernemerschap...

Nadere informatie

V.U Marc Parasie p/a Dijkstraat 59, 9200 Dendermonde. Mijn VDAB online Leer meer over mijn VDAB via VDAB online

V.U Marc Parasie p/a Dijkstraat 59, 9200 Dendermonde. Mijn VDAB online Leer meer over mijn VDAB via VDAB online V.U Marc Parasie p/a Dijkstraat 59, 9200 Dendermonde Mijn VDAB online Leer meer over mijn VDAB via VDAB online Je hebt nu meer zicht op de mogelijkheden van mijn VDAB dossier en de Sollicitatieruimte.

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Handleiding

Handleiding Handleiding www.zorgneticuro.be 1. Aanmelden Surf naar www.zorgneticuro.be Klik in de bovenste menubalk, rechts op aanmelden Vul uw accountgegevens in (Gebruikersnaam en Wachtwoord) Klik op Aanmelden Bij

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie