Informatiebrochure over de biomedische studie met een direct individueel voordeel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure over de biomedische studie met een direct individueel voordeel."

Transcriptie

1 Informatiebrochure over de biomedische studie met een direct individueel voordeel. Klinische studies zijn enkel toegankelijk voor patiënten die beslissen eraan deel te nemen. Neem de tijd om deze informatiebrochure te lezen alvorens te beslissen. Titel van de PRIMA studie : Open gerandomiseerde multicenter fase III studie die het voordeel van onderhoud vergelijkt tegenover geen onderhoudstherapie bij patiënten met gevorderd folliculair lymfoom die antwoorden op inductietherapie met chemotherapie en. Geachte patiënt, Een internationale groep van artsen heeft een behandelingsstudie opgezet voor patiënten met een folliculair lymfoom zoals bij U. Deze behandelingsstudie wordt gecoördineerd door de Europese Groupe d Etudes des Lymphomes de l Adulte (GELA, Hôpital St.Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, Paris) en zijn klinische onderzoekscel GELArc. De studiecoördinator is Prof. Gilles Salles (Centre hospitalier Lyon-Sud en Université Claude Bernard, Chemin du Grand Revoyet, Pierre-Bénite, France). In uw land is de coördinerende onderzoeker Prof. Offner. De wettelijke sponsor is de GELA. Deze internationale studie wordt uitgevoerd door en staat onder supervisie van artsen die ervaring hebben in de behandeling van uw ziekte. We nodigen U uit deel te nemen wanneer U volledig geïnformeerd bent over deze studie. Uw behandelend arts heeft de diagnose gesteld van folliculair lymfoom. Ofschoon dit gewoonlijk geen erg agressieve of snel evoluerende ziekte is, zijn er een aantal factoren met betrekking tot de ziekte-ernst die uw arts ertoe aangezet hebben te starten met een behandeling. De op heden bestaande standaardbehandeling bestaat uit chemotherapie gecombineerd met een monoclonaal antilichaam. We nodigen U uit om deel te nemen aan een studie die deze standaardbehandeling vergelijkt met dezelfde behandeling aangevuld door een onderhoudsbehandeling met alleen het monoclonaal antilichaam. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 1

2 Rituximab is een monoclonaal antilichaam dat specifiek cellen vernietigt die een bepaald antigen (CD20) tot expressie brengen dat typisch gevonden wordt op de buitenkant van de folliculaire lymfoomcellen. Wanneer het gebruikt wordt als enige therapie wordt dit gedaan in 4 infuzen over een periode van één maand en in die hoedanigheid reduceert in 50% van de gevallen het CD20 positief laaggradig lymfoom bij recidief. Wanneer het gebruikt wordt in een vroeger stadium van de ziekte dan is de respons beter, nl. ongeveer 3 op 4 patiënten. Een aantal gegevens wijzen erop dat een verlengde onderhoudsbehandeling met alleen gespreid over meerdere maanden efficiënter is dan de kortdurende toediening van 4 infuzen over één maand. Rituximab wordt goed verdragen wanneer het gecombineerd wordt met verschillende chemotherapeutica in het bijzonder CHOP en CVP regimes die het meest in gebruik zijn (opgemaakt uit 3 of 4 van de volgende medicamenten : doxorubicine, cyclophosphamide, vincristine en prednisone), en de resultaten zijn significant beter in vergelijking tot chemotherapie alleen. Bovendien is ook voordelig gebleken wanneer het wordt toegediend na een behandeling met alleen chemotherapie. Niettemin zal zelfs na deze efficiënte behandeling nog een heel aantal patiënten met folliculair lymfoom nadien hervallen. Samengevat kunnen patiënten die reeds behandeld werden met chemotherapie gedurende 6 maanden gecombineerd met 8 infuzen eventueel een supplementair voordeel behalen bij een onderhoudstherapie met alleen gespreid over een periode van 2 jaar na de initiële standaardbehandeling van 6 maand. Enkel door een gerandomiseerde studie kan het voordeel daarvan objectief gevalideerd worden. 1. Doel en deelname aan de studie Uw arts biedt U de mogelijkheid om deel te nemen aan deze studie waarvan het doel is om uit te maken of de onderhoudtherapie beter is dan afwachten zonder behandeling, wat nu de standaard is na 6 maanden inductiebehandeling met chemotherapie en. Het doel is 1200 patiënten te includeren in deze studie zowel in Europa als wereldwijd en dit over een periode van twee jaar Deelname aan deze studie is volledig vrijwillig en impliceert geen extra kost voor uzelf. Indien een deel van de informatie vooru onduidelijk is, twijfel dan niet om meer uitleg te vragen aan uw behandelende arts. Wanneer U beslist om deel te nemen krijgt U een kopij van dit document om te bewaren en zal uw arts vragen om een toestemmingsformulier te tekenen. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 2

3 U kan deze toestemming terugtrekken op elk moment zonder dat de kwaliteit van de medische zorgen die U krijgt daardoor zal worden beïnvloedt. U dient wel uw behandelende arts daarvan op de hoogte te brengen. Wanneer U de behandeling niet verdraagt, en afhankelijk van wat wij ook bijleren over de efficiëntie en de veiligheid van deze behandeling op zich, is het mogelijk dat uw arts of de studiesponsor u uit de studie terugtrekken zonder uw toestemming. Indien dit zo is, zal uw arts u uitleggen wat de medische gevolgen zijn van een dergelijke terugtrekking. U kan weigeren om deel te nemen aan de studie. Wanneer u dit doet zal uw arts u de behandeling aanbevelen waarvan hij of zij gelooft dat dit de meest aangepaste is in uw situatie. Deze studie werd gecontroleerd door een ethische commissie die waakt over het correcte verloop van de studie 2. Het uitvoeren van de studie Uw arts heeft u uitgelegd wat de vereiste voorwaarden zijn om deel te nemen aan deze studie. Voor U is het van belang om zo correct en volledig mogelijk te antwoorden op de arts zijn of haar vragen omtrent uw gewaarwordingen, uw ziektegevoel en de gelijktijdig aan de hand zijnde behandelingen. Wanneer u toestemt om deel te nemen aan de studie en nadat u de toestemmingsformulieren hebt getekend, zal uw arts de chemotherapie kiezen die hij voor u het meest nuttig acht waarbij kan gekozen worden uit de volgende 2 regimes: R-CHOP (, doxirubicine, cyclophosphamide, vincristine, prednisone) en R-CVP (, cyclophosphamide, vincristine, prednisone). Aan het eind van deze 6 maand inductie zal Uw ziekte worden geëvalueerd en afhankelijk van de resultaten die men vindt zal er anoniem en bij toeval worden bepaald welke van de volgende behandelingen u zal krijgen (50% kans op elk van de behandelingsarmen): 1. ofwel gewoon observatie, wat de huidige standaard is bij deze ziekte, 2. ofwel een behandeling met 12 injecties over 2 jaar. (met één injectie om de 2 maand) Bovendien zal u zolang u in de studie blijft een vragenlijst krijgen over de invloed van de ziekte en zijn behandeling op uw levenskwaliteit. Deze vragenlijst dient u zelf in te vullen en de informatie die daaruit wordt verzameld zal op anonieme basis worden verwerkt en vertrouwelijk worden behandeld. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 3

4 Evaluatie voor behandeling Voorafgaand aan de behandeling zullen verschillende standaardonderzoeken worden uitgevoerd, in het bijzonder klinisch onderzoek, bloedtesten (bloedceltelling; biochemie, virale testen), totale lichaamsscans, eventueel een onderzoek naar uw hartfunctie met EKG en echocardiogram, en een beenmergbiopsie onder lokale verdoving. Een zwangerschapstest zal worden uitgevoerd wanneer van toepassing. U zal uw eerste levenskwaliteitsvragenlijst invullen. Teneinde de initiële diagnose te bevestigen en zeker te zijn dat uw lymfoom het CD20 antigen exprimeert dat noodzakelijk is om zinvol te maken, zal een arts die gespecialiseerd is in de pathologie van lymfomen uw beenmerg en biopsiemateriaal herbekijken. Deze patholoog werkt niet noodzakelijk in hetzelfde hospitaal waar u de behandeling ontvangt. Er zal u ook gevraagd worden om 2x 10cc bloedstaaltjes te geven voor onderzoek naar genetische factoren die een invloed kunnen hebben op de respons op uw behandeling. Deze stalen en de resultaten daarvan worden anoniem behandeld en blijven onder de verantwoordelijkheid van uw arts. De stalen kunnen niet gebruikt of doorgegeven worden aan enige derde partij voor andere doeleinden. De coördinator van dit deel van de studie is eveneens Prof. Gilles Salles. Inductiefase De eerste fase van de behandeling bestaat uit 6 tot 8 cycli chemotherapie met 3 tot 4 weken interval. Elke cyclus duurt 5 dagen. Rituximab zal worden toegevoegd als een infuus dat gedurende 3 tot 5 uur inloopt voor de chemotherapie. Chemotherapie zal worden toegevoegd als een traag intraveneus infuus dat kan worden gegeven gedurende de hospitalisatie of daghospitalisatie afhankelijk van hoe u de behandeling verdraagt. Klinisch onderzoek en bloedtesten zullen worden uitgevoerd voor elke chemotherapie cyclus. Bloedonderzoeken dienen ook te gebeuren tussen de cycli. U zult een volledige herevaluatie (bloedonderzoeken, klinisch onderzoek, scan) krijgen na de 4 e cyclus van R-CVP of R- CHOP. Wanneer de resultaten van deze onderzoeken aanduiden dat de behandeling onvoldoende effectief is, kan uw arts u een andere behandeling voorstellen. Zo niet zult u verder worden behandeld met de resterende chemotherapie- en cycli zoals gepland. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 4

5 4 weken na de laatste cyclus van de inductiebehandeling zal u opnieuw een volledige reëvaluatie krijgen, ( bloedtesten, klinisch onderzoek, scans en, wanneer u merglymfoominfiltratie toonde in het begin, een herhaling van het botbiopt). U zult een tweede vragenlijst krijgen over uw levenskwaliteit. Wanneer de resultaten van deze onderzoeken aanduiden dat de behandeling voldoende is geweest om een belangrijke reductie van uw ziekte te bekomen, wordt u voor de volgende behandeling door randomizatie toegewezen aan hetzij de observatie alleen hetzij injecties als onderhoudsbehandeling. Onafhankelijk van het resultaat van de randomizatie (onderhoudsbehandeling of observatie alleen) zal u om de 2 maanden worden gezien gedurende 2 jaar. Bij deze bezoeken zult u een klinisch onderzoek krijgen, een bloedonderzoek, een CT scan om de 6 maand en zal u éénmaal per jaar gevraagd worden een vragenlijst met betrekking tot uw levenskwaliteit in te vullen. Andere onderzoeken zoals vb. beenmergbiopt zijn afhankelijk zijn van uw ziekteverloop. Patiënten die injecties krijgen zullen één injectie krijgen tot een totaal van 12 op elk van deze bezoeken, t.t.z. om de 2 maand. Eén maand na de laatste van deze 12 bezoeken, dit is na 2 jaar, zal er opnieuw een volledige evaluatie (bloedonderzoek, klinisch onderzoek, totale lichaamsscan en beenmergbiopt wanneer noodzakelijk) worden uitgevoerd en zal U gevraagd worden om nog eens een levenskwaliteitsvragenlijst in te vullen. Daarna zult u driemaandelijks gezien worden de eerste 2 jaar, dan om de 6 maand de volgende 3 jaar met klinisch onderzoek, bloedtesten, scans om de 6 maand gedurende de eerste twee jaar, vervolgens elk jaar een scan en een levenskwaliteitsvragenlijst om het jaar. 3. Verwachte risico s van de studie Zowel CHOP als CVP chemotherapie zijn sinds lange jaren in gebruik en hebben welgekende neveneffecten. De combinatie met van CHOP en CVP verhoogt de toxiciteit niet. Afhankelijk van de gewoontes en aanbevelingen van het ziekenhuis waar uw arts werkt, zal hij of zij beslissen welke chemotherapie (CHOP of CVP) meer aangepast is in uw situatie. Wanneer u enig ongebruikelijk effect tijdens de studie inclusietijd verwacht, laat het uw behandelende arts dan onmiddellijk weten. - CHOP chemotherapie is in gebruik voor lymfoombehandeling sinds de jaren 70. De meest gekende neveneffecten zijn wel bekend : braken en misselijkheid, een daling van de witte bloedcellen (bij 50% van de patiënten, waarvoor een opvolging noodzakelijk is), haarverlies, en bij een aantal patiënten zinderingen en gevoelsverlies in de vingers. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 5

6 - CVP is in gebruik voor lymfoombehandeling sinds de jaren 60. De meest gebruikelijke neveneffecten zijn: matige misselijkheid en braakneigingen, een daling van de witte bloedcelenl bij minder dan de helft van de patiënten (waarvoor aangepaste opvolging), soms haarverlies, en bij sommige patiënten tintelingen en gevoelsverlies in de vingers. - Rituximab werd gecombineerd met CHOP in een vroegere GELA studie bij 200 patiënten en toonde dat het antilichaam de neveneffecten niet op ernstige wijze beïnvloedt. Bij de infusie zelf zijn er een aantal symptomen die kunnen voorkomen. Daaronder vallen koorts, rillingen, hoofdpijn, moeheid, algemeen onwel voelen, warmteopwellingen, bloeddrukdaling en misselijkheid. Meestal zijn deze symptomen erg matig en verminderen ze wanneer het infuus vertraagd of gestopt wordt. Ze zijn vooral aanwezig bij de eerste toediening en verminderen of verdwijnen bij volgende toedieningen. Wanneer het gebruikt wordt op zichzelf, zonder de combinatie met chemotherapie, in de onderhoudsfase wordt algemeen goed verdragen, zodat de infusen gegeven worden in een dagkliniek. U moet de mogelijke neveneffecten met uw arts bespreken opdat u beter in staat zult zijn om het onderscheid te maken tussen wat behoort tot de gebruikelijke neveneffecten en wat werkelijk onverwacht is. U zult van nabij worden gevolgd voor neveneffecten. Wanneer ernstige neveneffecten optreden zal uw behandeling sowieso worden opgeschort en vervangen door een alternatief. Uw arts kan altijd beslissen om de behandeling te stoppen wanneer hij of zij vindt dat dit in uw persoonlijk voordeel is. Nieuwe inlichtingen over de behandelingen die een impact kunnen hebben op uw beslissing om in de studie te blijven, zullen u worden meegedeeld van zodra deze bekend zijn. Wanneer nieuwe ontdekkingen naar boven komen tijdens het verloop van deze studie zult u daarover ook worden ingelicht. De chemotherapie die u zult krijgen is een tegenindicatie voor zwangerschap tijdens de behandeling en tot één jaar nadien. Zwangere vrouwen of vrouwen onder borstvoeding mogen niet deelnemen aan deze studie. Vrouwen van vruchtbare leeftijd dienen dan ook een effectieve contraceptie tijdens deze studie in acht te nemen en tot 12 maand na de behandeling. Wanneer u zwanger wordt tijdens de studie moet u onmiddellijk uw arts op de hoogte brengen. Tenslotte kan de behandeling die u krijgt vroegtijdige menopauze veroorzaken in een aantal gevallen. Een aangepaste aanpak van dit probleem zal worden voorgesteld wanneer het zich voordoet. Er is een kans dat de behandeling u steriel maakt. Bij mannen zal de gegeven therapie zelden steriliteit veroorzaken, toch zal de mogelijkheid om uw sperma te laten invriezen, u als voorzorg zal worden aangeboden. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 6

7 De GELA heeft ook een no-fault -verzekering afgesloten conform de Belgische wet van 7 mei 2004 om zichzelf en iedereen die in deze studie geïncludeerd is voor onvoorziene kwalijke gevolgen te dekken. De bescherming van uw privacy en het beroepsgeheim worden conform de wet van 8 december 1992 gegarandeerd, eveneens met inachtneming van de wet op de patiëntenrechten dd. 22/08/ Mogelijke voordelen Er zijn twee mogelijke voordelen : Ten eerste een snellere klaring van lymfoomcellen van uw lichaam bekomen, en ten tweede recidief, een herval voorkomen. Resultaten die bekomen worden in deze studie kunnen in de toekomst uiteraard ook van toepassing zijn voor andere patiënten. 5. Vrijwillige deelname Uw deelname in deze klinische studie is volledig vrijwillig en uw arts zal u ruim de tijd geven om te beslissen of u hieraan wenst deel te nemen of niet. U bent vrij uit de studie te stappen op elk moment zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet voorleggen. Uw weigering om deel te nemen of te blijven in deze studie zal op geen enkele wijze uw relatie met uw arts beïnvloeden en hij of zij zal u de zorgen toedienen die het meest aangepast zijn voor uw gezondheidstoestand. U kan Dr... om verdere informatie vragen op gelijk welk ogenblik. 6. Gegevensbescherming en andere regulaties De bekomen gegevens moeten strict vertrouwelijk behandeld worden. Het is erg belangrijk dat de bekomen informatie volledig en precies, waarbij uw persoonlijk medisch dossier kan geconsulteerd worden door leden van het medisch team, personen gemandateerd door de promotor van het onderzoek en eventueel door afgevaardigden van de overheid. Deze personen zijn echter allemaal gebonden door hun beroepsgeheim. Uw medisch dossier kan niet worden ingekeken zonder de aanwezigheid of verantwoordelijkheid van de onderzoeker,prof. Offner, of een lid van zijn team. Dit document is opgesteld in overeenstemming met de volgende documenten : - World Medical Association (WMA) Helsinki Declaration, adopted WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and subsequent amendments of 1975, 1983,1989, 1996 and 6 October 2000, Edinburgh, Scotland (www.wma.net). ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 7

8 - ICH-GCP Guidelines : International Conference on Harmonization Good Clinical Practice guideline (CPMP/ICH/135/95), Sept International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, Council of International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), Geneva WHO : Operational guidelines for ethics committees that review biomedical research, Geneva, ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 8

9 PRIMA Studie Patiënt toestemmingsformulier Ondergetekende (naam en voornaam in hoofdletters, in te vullen door de patiënt).., verzeker dat ik de bovenstaande informatiebrief gelezen heb en toestem deel te nemen aan deze PRIMA studie. Dr... heeft me de gelegenheid gegeven om deel te nemen aan een biomedische onderzoeksstudie met direct individueel voordeel voor de patiënt waarvan de titel is : Open gerandomiseerde multicentre fase III studie die het voordeel van onderhoudstherapie vergelijkt versus geen onderhoudstherapie bij patiënten met gevorderd folliculair lymfoom, na antwoord op inductie therapie met chemotherapie en, gesponsord door de GELA (Groupe d Etude des Lymfomes des Adultes, St. Louis hospitaal, 1 avenue Claude Vellefaux, PARIS France) en gecoördineerd door Prof. Gilles SALLES (Centre Hospitalier Lyon-Sud en Université Claude Bernard, Chemin du Grand Revoyet, Pierre-Bénite, France) en Prof. Fritz OFFNER (UZ Gent, 185 De Pintelaan, 9000 Gent, België), voor de Belgische GELA afdeling. Ik ben geïnformeerd over de aard, het doel, de duur en de voorziene invloed van de studie en ook over wat van mij wordt verwacht. Ik ben bovendien geïnformeerd over de mogelijke risico s en voordelen van de studie en over alternatieve behandelingen beschikbaar voor mijn ziekte. Ik heb voldoende tijd en de mogelijkheid gehad om mij over de studie te informeren en ik heb op al mijn vragen daaromtrent voldoende antwoord gekregen. Ik stem in om de aanbevelingen van mijn onderzoekende arts te volgen en hem/haar te informeren over enig ongebruikelijk voorval tijdens de studie. Ik ben geïnformeerd dat de sponsor, de GELA, beschikt over een no-fault verzekering om zichzelf en iedereen die in deze studie geïncludeerd is voor onvoorziene kwalijke gevolgen te dekken, en dit conform de Belgische wetgeving van 7 mei 2004Het verzekeringscertificaat kan worden geraadpleegd in het Centrum waar ik behandeld word. Ik ben erover geïnformeerd dat deze studie goedgekeurd is door het Ethisch Comité Lyon B en het Ethisch Comité van de Universiteit Gent, als Centraal Ethisch Comité voor België. Ik ben erover geïnformeerd dat het mij vrij staat mijn toestemming op gelijk welk moment terug te trekken zonder deze beslissing te moeten verdedigen en zonder dat dit mijn verdere medische behandeling of mijn relatie met mijn behandelende arts beïnvloedt. Ik stem erin toe dat de organisatoren van deze studie de persoonlijke data die verzameld werden in deze ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 9

10 studie per computer bewerken. Ik zal toegang hebben tot elke informatie van medische aard, direct of via een dokter van mijn keuze. De verzamelde data zullen strikt vertrouwelijk blijven. Ik stem erin toe dat ze kunnen geraadpleegd worden door de medisch behandelende equipe, personen die aangeduid worden door de studie sponsor en vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid. Elk van deze personen is gebonden door het beroepsgeheim. Ik stem vrij en vrijwillig in om deel te nemen aan deze studie onder de boven beschreven voorwaarden. Mijn instemming ontslaat op geen enkele wijze de onderzoeker of de sponsor van hun verantwoordelijkheden en al mijn statutaire rechten blijven onaangetast. Ik bevestig dat ik een getekend en gedateerd origineel van deze toestemmingsverklaring en van de begeleidende patiënt informatie brochure heb bekomen. Plaats.., Datum /../20 Handtekening patiënt Handtekening onderzoeker ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/

11 Instemming voor de studie in de Medische Genetica Een studie naar Medische Genetica zal in parallel worden ondernomen en zal het onderzoek omhelzen van mijn DNA, waarop de erfelijke factoren staan gecodeerd. Het doel van dit onderzoek is om uit te maken of enkele genen die daarin staan gecodeerd een rol spelen in het ontstaan van het lymfoom waarvoor ik behandeld word ofwel of deze een invloed kunnen hebben op de efficiëntie van de behandeling. Deze bloedtest kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder mijn voorafgaande instemming. Leden van mijn familie zullen niet worden geïnformeerd van de resultaten van deze analyse; als het medisch essentieel noodzakelijk blijkt dat dit wel zo zou zijn, kan dit enkel met mijn voorafgaande instemming. Als ondergetekende (naam en voornaam, in hoofdletters, door de patiënt in te vullen) - bevestig ik dat ik heb ingestemd met de genetische analyse die wordt toegepast op mijn bloed, - bevestig ik dat ik niet wens deel te nemen in het gedeelte van de Medische Genetica studie en dat ik de toestemming om een staal voor deze Genetische analyse af te nemen weiger. Plaats.., datum../../20 Handtekening patiënt De onderzoeker (naam en voornaam) bevestigt dat hij/zij de aard, doel en de voorziene effecten van de studie aan de bovengenoemde patiënt heb uitgelegd. Patiënt heeft ingestemd om deel te nemen in de studie door persoonlijk dit formulier te tekenen en te dateren. Handtekening onderzoeker datum../../20 ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/

Titel van de LNH 03-7B studie : FASE II STUDIE WAAR HET NUT VAN MINI CHOP GEASSOCIEERD MET RITUXIMAB BIJ CD20+ NON ANTÉRIEUREMENT TRAITÉ

Titel van de LNH 03-7B studie : FASE II STUDIE WAAR HET NUT VAN MINI CHOP GEASSOCIEERD MET RITUXIMAB BIJ CD20+ NON ANTÉRIEUREMENT TRAITÉ Informatie brief over de biomedische studie met een direct individueel voordeel. Het klinisch onderzoek is enkel bedoeld voor patiënten die beslissen deel te nemen aan de studie. Neem de tijd om deze brief

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e),

INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e), INFORMATIEBLAD Studie waar het nut van 6 chemotherapie kuren met CHOP en Rituximab gevolgd door een radiochemotherapie aan myeloablatieve dosis met toediening van autologe perifere stamcellen, vergeleken

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER Patiëntnummer: Studie: Multicentrisch onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap: registratiestudie, studie naar de psychologische impact van een

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 1 Titel van de studie: ETPOS : Een Studie over het Europese Transfusiebeleid en de mogelijke geassocieerde verwikkelingen Een evaluatie van het transfusiebeleid

Nadere informatie

Titel van het protocol B:

Titel van het protocol B: Informatiebrochure over een biomedische studie met verwacht individueel voordeel. Klinische studies zijn enkel toegankelijk voor patiënten die beslissen er aan deel te nemen. Neem de tijd om deze brochure

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemers

Informatiebrief voor de deelnemers Reumatologie Bijlage 4 pagina 1 van 5 Informatiebrief voor de deelnemers 1 Titel van het onderzoek: AS IN BEWEGING spondyloarthritis. - Registratie van de sportbeoefening bij patiënten met 2 Doel van het

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemer aan de studie

Informatiebrief voor de deelnemer aan de studie AZ MARIA MIDDELARES CLOSURE STUDIE pagina 1 van 8 Informatiebrief voor de deelnemer aan de studie 1 Titel van de studie: De invloed van sluiten van de breukopening op postoperatieve vochtopstapeling bij

Nadere informatie

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk Geachte heer, mevrouw, U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een observationele

Nadere informatie

Protocol ERA 2006 001

Protocol ERA 2006 001 EEN INTERNATIONALE FASE II GERANDOMISEERDE STUDIE DIE DE EENMALIGE TOEDIENING VAN 12 MG PEGFILGRASTIM, DE EENMALIGE TOEDIENING VAN 18 MG PEGFILGRASTIM EN 10 MICROG PER KG PER DAG FILGASTRIM VERGELIJKT

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder 16+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study

Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study Beste Mevrouw, In dit ziekenhuis nemen we deel aan een wereldwijd opgezette studie naar gecompliceerde infecties

Nadere informatie

Beste ouder(s), Inleiding

Beste ouder(s), Inleiding Informatiebrochure voor patienten over de TRAPIST studie die een vroege ingreep voor Twin Reversed Arterial Perfusion sequentie vergelijkt met een latere ingreep Beste ouder(s), In vervolg op het gesprek

Nadere informatie

HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom

HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een specifieke vorm van Non-Hodgkinlymfoom. Onderzocht wordt of het toevoegen van een extra

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

INFORMATIE VOOR DE PATIENT Registratienummer Commissie voor Medische Ethiek: XXXXXXXX INFORMATIE VOOR DE PATIENT Studie titel: REQUITE Validatie van predictieve modellen en biomerkers voor radiotherapiegerelateerde toxiciteit om

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING SUBSTUDIE BEHOREND BIJ HET ONDERZOEK: Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd,

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Kruidtuinlaan 55, 1000 Bruxelles

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Kruidtuinlaan 55, 1000 Bruxelles Patiënteninformatie en toestemmingsformulier voor de deelname aan een sociologisch onderzoek Titel van studie: Promotor: Ethisch comité Zorgtraject in de aanpak van lombalgie : perceptie van de patiënten

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar tot 12 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname van uw kind

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis DIABOLO studie Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van milde diverticulitis.

Nadere informatie

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC)

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Titel studie: Opdrachtgever: Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Hoofdonderzoeker: Dr. K. Meyer Introductie

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG ) PATIENTENINFORMATIE

Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG ) PATIENTENINFORMATIE Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG 2003-04) PATIENTENINFORMATIE Geachte mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd

Nadere informatie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie Informatiebrief PGx Lung cancer studie Genetische variaties als risicofactor voor toxiciteit bij longkankerpatiënten die chemoradiotherapie of chemotherapie ondergaan Geachte meneer, mevrouw, U bent door

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

Patiënten-informatie. METEX studie

Patiënten-informatie. METEX studie Patiënten-informatie Zwangerschap van onbekende locatie of buitenbaarmoederlijke zwangerschap: medicamenteuze behandeling of afwachten Medicamenteuze behandeling of afwachten Geachte mevrouw, Zojuist heeft

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose Patiënten Informatiebrief 1 INLEIDING...2 2 HET PARELSNOER-INITIATIEF...2 3 VRIJWILLIGE DEELNAME...3

Nadere informatie

Patiëntinformatie TES

Patiëntinformatie TES Patiëntinformatie TES Datum: 6 november 2013 Onderwerp: Proefpersoneninformatie Geachte heer / mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij zorgen over

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

TwinssCan Informatiebrief en Toestemmingsformulier. Katholieke Universiteit Leuven, België Universiteit Maastricht, Nederland Twins vzw

TwinssCan Informatiebrief en Toestemmingsformulier. Katholieke Universiteit Leuven, België Universiteit Maastricht, Nederland Twins vzw TwinssCan Informatiebrief en Toestemmingsformulier Katholieke Universiteit Leuven, België Universiteit Maastricht, Nederland Twins vzw Titel van het onderzoek: TwinssCan Gen-omgevingsinteractie bij psychotische

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE BEHORENDE BIJ DE STUDIE:

PATIËNTENINFORMATIE BEHORENDE BIJ DE STUDIE: PATIËNTENINFORMATIE BEHORENDE BIJ DE STUDIE: ONDERZOEK VAN DE LEVENSKWALITEIT VOOR EN NA LAPAROSCOPISCH LIESBREUKHERSTEL Geachte mevrouw, geachte heer, Bij u zal in het AZ Maria Middelares, op de dienst

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

Patiënteninformatie HOVON 55, versie Universitair Medisch Centrum Groningen

Patiënteninformatie HOVON 55, versie Universitair Medisch Centrum Groningen Patiënteninformatie HOVON 55, versie Universitair Medisch Centrum Groningen Een gerandomiseerde fase III studie naar het effect van onderhoudsbehandeling met Rituximab na inductie chemotherapie (R-CHOP

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Formulierenbundel Coronarografie

Formulierenbundel Coronarografie vzw Werken Glorieux az Glorieux Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Formulierenbundel Coronarografie April 2008 K2220 WBP-nr. 00352267/001264760 OPMERKING: Deze informatie is niet bedoeld om een medische diagnose

Nadere informatie

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen Titel van de studie: Zorgtechnologie en domotica bij thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers. Opdrachtgever van de studie: Hogeschool PXL, Departement Healthcare. Guffenslaan 39, B- 3500

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar?

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar? PATIËNTEN INFORMATIE Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal Geen bezwaar? Waarover gaat deze folder? Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal af. Het ziekenhuis

Nadere informatie

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE MB2948 Brochure: Klinische studies l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U kreeg deze brochure omdat u meer wilt weten over klinische studies. We informeren u daarom over

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie Patiënteninformatiebrief Onderzoek naar: Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie (Officiële titel: Added value of 18 F-FDG-PET-CT

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org).

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org). Patiënteninformatie CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Onderzoek naar erfelijke en omgevingsfactoren bij ontstaan van beroerte en bij de behandeling daarvan Geachte heer/mevrouw, U bent mondeling

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met leukemie en MDS 06 januari 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts heeft

Nadere informatie

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit.

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoAware: a combined group and online educational program for

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met verdenking op een aplastische anemie Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts

Nadere informatie

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen (2 pagina s)

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen (2 pagina s) Titel van de studie: De invloed van wetenschappelijk onderbouwde aanvraagprofielen voor laboratoriumtests op de hoeveelheid en kwaliteit van laboratoriumtest aanvragen: een cluster gerandomiseerd onderzoek

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Inleiding. Het Hodgkin lymfoom en de standaardbehandeling

Inleiding. Het Hodgkin lymfoom en de standaardbehandeling De H10 EORTC/GELA gerandomiseerde Intergroep trial bij patiënten met stadium I of II Hodgkin lymfoom waarbij de standaard combinatie behandeling van chemotherapie en bestraling vergeleken wordt met aanpassing

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker

PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker Dit studieprotocol en de bijbehorende patiënteninformatie en het toestemmingsformulier

Nadere informatie

Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten

Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 32.037N 20170901 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net diensthoofd klinische studies

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Geachte heer, mevrouw, Bij u of een van uw familieleden is een antitrombine gebrek vastgesteld. Dat is een aandoening die een verhoogde kans

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen CAPRI Universiteit Antwerpen INFORMATIEBRIEF VOOR DEELNEMERS Versie voor patiënten Versie 3 22/04/2015 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD)

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) Geachte mevrouw / mijnheer, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief INCH-trial

Patiënten-informatiebrief INCH-trial Patiënten-informatiebrief INCH-trial Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van een littekenbreuk; het verschil tussen de kijkoperatie en de open operatie wordt onderzocht. Amsterdam, 14 sept 2011

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten Deelnemen aan een klinische studie informatie voor patiënten INLEIDING 3 KLINISCHE STUDIES: INLEIDENDE INFO 5 Wat is een klinische studie? Klinische studies in UZ Leuven Waarom deelnemen aan een klinische

Nadere informatie

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP (The RISE study: Response to DDAVP In mild hemophilia A patients, in Search for determinants) Plaats.. Datum.. Geachte mijnheer,

Nadere informatie

Onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten Departement voor Moleculaire Genetica, VIB. Laboratorium voor Neurogenetica, Instituut Born-Bunge

Onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten Departement voor Moleculaire Genetica, VIB. Laboratorium voor Neurogenetica, Instituut Born-Bunge Onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten Departement voor Moleculaire Genetica, VIB Laboratorium voor Neurogenetica, Instituut Born-Bunge Universiteit Antwerpen CDE TOESTEMMING TOT DEELNAME AAN

Nadere informatie

de INDEX-studie Geachte mevrouw,

de INDEX-studie Geachte mevrouw, -------- -------- -------- -------- INDEX Informatiebrief over deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie

HOVON 119 (Mantelcel lymfoom, MCL) / Lymfomen & Reticuloendotheliale Tumoren, non-hodgkinlymfoom

HOVON 119 (Mantelcel lymfoom, MCL) / Lymfomen & Reticuloendotheliale Tumoren, non-hodgkinlymfoom HOVON 119 (Mantelcel lymfoom, MCL) / Lymfomen & Reticuloendotheliale Tumoren, non-hodgkinlymfoom Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor oudere patiënten met mantelcel lymfoom (MCL). Onderzocht wordt

Nadere informatie

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Engels: Proof of concept OLVG PAIN app. Betreft: Patiënten informatiebrief, onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Patiënten Informatie Folder PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING)

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) PATIËNTENINFORMATIE TRACING Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) Geachte heer/mevrouw, Bij de behandeling van uw diabetes gebruikt u op dit moment de real time continue

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Nader gebruik afgenomen lichaamsmateriaal

Nader gebruik afgenomen lichaamsmateriaal Nader gebruik afgenomen lichaamsmateriaal Patiëntenvoorlichting afdelingen KCL, MML en pathologie. Nader gebruik Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal voor onderzoek af. Soms

Nadere informatie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP studie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP studie Patiënten-informatie Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid ESEP studie EUG in de eileider Eierstok Baarmoeder Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij hebben uw partner gevraagd om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Patiënten-informatie. Zwangerschap van onbekende locatie of Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: METEX studie medicamenteuze behandeling of afwachten

Patiënten-informatie. Zwangerschap van onbekende locatie of Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: METEX studie medicamenteuze behandeling of afwachten Patiënten-informatie Zwangerschap van onbekende locatie of Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: medicamenteuze behandeling of afwachten Medicamenteuze behandeling of afwachten? Geachte mevrouw, Zojuist

Nadere informatie

HOVON 127 BL NL

HOVON 127 BL NL Informatie voor de proefpersoon behorende bij het onderzoek: Gerandomiseerd fase II onderzoek waarin bij patiënten met een Burkitt lymfoom 2 behandelingen vergeleken worden (R-CODOX-M/R-IVAC versus DA-EPOCH-R).

Nadere informatie

HOVON 84 NHL. Inleiding Geachte heer, mevrouw,

HOVON 84 NHL. Inleiding Geachte heer, mevrouw, Patiënteninformatie behorende bij de studie: HOVON 84: een vergelijkende studie naar het effect van extra toevoeging van rituximab aan twee wekelijkse chemotherapie (CHOP) gevolgd door onderhoudsbehandeling

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE Versie 1.8

ALGEMENE INFORMATIE Versie 1.8 ALGEMENE INFORMATIE Donders Centre for Cognition In deze folder komen zaken aan de orde die u beslist moet weten alvorens u kunt deelnemen aan een onderzoek in het Donders Centre for Cognition van het

Nadere informatie

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek UMCG, Martini Ziekenhuis, MCL, MST, Isala Klinieken, UMCU, Catharina Ziekenhuis, Nederland 1 University of California, Los Angeles, Verenigde Staten Informatie Genetic origin of Dupuytren s disease and

Nadere informatie

Vlot taalgebruik, verstaanbaar voor niet-medisch geschoolde deelnemer. Tekengrootte en spatiering voldoende groot houden.

Vlot taalgebruik, verstaanbaar voor niet-medisch geschoolde deelnemer. Tekengrootte en spatiering voldoende groot houden. Algemeen ICF kort houden, focus leggen op essentiële en voor de deelnemer relevante informatie, herhalingen vermijden. Eventueel kan verwezen worden naar bijlagen voor bijkomende informatie, doch het aantal

Nadere informatie

Patiënten informatie formulier

Patiënten informatie formulier Patiënten informatie formulier Evaluatie van VEGF expressie met 89 Zr-bevacizumab PET scan in patiënten met een recidief van het multipel myeloom; een pilotonderzoek. Inleiding en doel. Uw behandelend

Nadere informatie

Preventieve hersenbestraling met en zonder hippocampussparing bij patiënten met kleincellig longkanker: een gerandomiseerde fase III studie

Preventieve hersenbestraling met en zonder hippocampussparing bij patiënten met kleincellig longkanker: een gerandomiseerde fase III studie Patiënten informatie Preventieve hersenbestraling met en zonder hippocampussparing bij patiënten met kleincellig longkanker: een gerandomiseerde fase III studie Geachte mevrouw/ heer, Uw behandelend arts

Nadere informatie

HOVON 110 FL NL

HOVON 110 FL NL Informatie voor de proefpersoon behorende bij het onderzoek: ReBeL studie(hovon 110): Een fase I/II onderzoek, waarbij wordt gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van behandeling met lenalidomide

Nadere informatie

Serious Gaming voor ADHD

Serious Gaming voor ADHD Serious Gaming voor ADHD De Ethische Commissie Wat Een Serious Game gemaakt door domeinexperts voor kinderen met ADHD om te trainen op time management planning & organisatie sociaal gedrag 1 Studie opzet

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie