het eerste complex van Nut en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het eerste complex van Nut en"

Transcriptie

1

2 In 1909 richtte de Maatschappij tot Nut tot het Algemeen een volkstuincomplex op aan de De la Reykade. De relatie tussen de tuinders en het Nut was niet gelijkwaardig. Dat bewustzijn groeide met de jaren onder de volkstuinders, en zo werd in 1917, midden in de Eerste Wereldoorlog, besloten een zelfstandige vereniging op te richten. Het zou samen met Eigen Arbeid de eerste van Den Haag worden. 1917: Volkstuinen aan de De la Reykade het eerste complex van Nut en Genoegen lag aan de De la Reykade (nu De la Reyweg). Volgens secretaris H. Waanders was het nooit de intentie om een vast complex te krijgen. Met name omdat mensen zich dit nog niet eens voor kónden stellen. Het volkstuinwezen stond toen nog in de kinderschoenen, schreef Waanders. Ruim 10 jaar na de oprichting van Nut en Genoegen werd het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen (AVVN) geboren. Er moest nog 10 jaar gewacht worden tot de Haagse Bond het levenslicht aanschouwde. In 1928 verhuisde de vereniging naar de Vreeswijkstraat. Binnen enkele jaren ontpopte Nut en Genoegen zich tot een prachtig tuinpark. In 1931 schreef de Haagsche Courant: Elk tuintje draagt zijn eigen cachet, eigen stempel, de verpersoonlijking van den eigenaar; ze komt uit in de bewerking van den tuin, in den aanleg, in de soort van kweek. En de bloemen! Ge staat versteld van de resultaten van het amateurswerk. Complimenten voor het persoonlijke stempel dat mensen weten te drukken op hun tuin; bloemen, aardbeienbedden; vruchtbomen; groente, maar ook de huisjes. Een kleine ruimte, buiten met sierlijk front, frisch geschilderd, van binnen als een huiskamer in miniatuur, een kleine tafel, een paar zitplaatsen of een bank, een paar raampjes met gordijntjes, als in kinderlijke verbeelding met eigen hand en op eigen initiatief opgebouwd en gebruikt met het heerlijk gevoel van eigen bezit. 75 jaar Haagse Bond: Nut en Genoegen 73

3 Wat de Haagsche Courant het meest opviel was de sfeer van natuurlijke blijmoedigheid, van rustig genieten buiten het dagelijkse sleurleven der groote stad in een omgeving van eigen werk, van eigen kweek, als uiting van liefde tot de natuur. Weldadig is de invloed, die uitgaat van deze omgeving. De vereniging had uiteraard ook last van de Tweede Wereldoorlog. Er moest van alles op de bon (zoals kunstmest) en het complex werd zelfs getroffen door een bominslag. Activiteiten werden grotendeels stopgezet waardoor het verenigingsleven stil kwam te liggen. De bevrijding werd uitbundig gevierd op Nut en Genoegen. In 1946 werd hier de prachtige tentoonstelling De Groene Zoom gehouden. Deze trok maar liefst bezoekers. In 1950 moest Nut en Genoegen weer verhuizen. Op de Meppelweg, toen nog in opbouw, kwam grond beschikbaar. Vrijwel het gehele complex werd door vrijwilligers opgebouwd, waarbij er veel verhuisd moest worden van de Vreeswijkstraat: kasjes, vijvers en zelfs hele huisjes. De tuinen werden snel verdeeld. De onverharde paden werden verhard met puin uit het in de oorlog gebombardeerde Bezuidenhout. Hier ontpopte de vereniging zich tot een fraaie tuin. Voorzitter G. van Hofwegen (die in 1954 voorzitter zou worden van de Haagse Bond) had er een dagtaak aan de tuin op zo n hoog niveau te krijgen. Nut en Genoegen was nu een vast complex geworden, maar niet iedereen is doordrongen van de verplichtingen die wij op ons genomen hebben, schreef hij. Men trok zich maar weinig aan van vuile tuinen, fietsen op paden en het sorteren van de vuilhoop. Binnen een paar jaar werd het complete aanzien echter sterk verbeterd. In 1953 toonde Nut en Genoegen zich als een betrokken tuin met een goed verenigingsleven. Een bovengemiddeld aantal leden nam bijvoorbeeld deel aan cursussen van de Bond. Er was ook kritiek op de vernieuwingen op Nut en Genoegen. De Haagse Courant schreef in 1986 dat alleen welgestelden nog een volkstuin konden betalen op Nut en Genoegen, zo duur waren de huisjes en de huur geworden. Nut en Genoegen en de Haagse Bond waren het hier niet mee eens. De prijzen waren realistisch en schappelijk, vonden zij. Met een paar honderd gulden kun je op een volkstuin terecht! verweerden ze zich. Een volkstuin kostte inderdaad wat, maar deed een auto of zelfs een vakantie dat ook niet? Tegenwoordig is Nut en Genoegen gelegen in Den Haag Zuidwest, dat door het kabinet is aangewezen als een van de 40 krachtwijken van Nederland: wijken waar extra energie in wordt gestoken om deze leefbaar te houden. Doordat er in het verleden weinig mogelijkheden waren voor de wijkbewoners om zich te ontplooien binnen de eigen wijk zijn veel mensen vertrokken. Het gevolg daarvan is verpaupering, sluiting van winkels en andere voorzieningen. De wijk heeft behoefte aan nieuwe investeringen. Nut en Genoegen kan en wil daaraan een bijdrage leveren. Het tuinpark profileert zich actief als openbaar wandelpark. De banden tussen deze vereniging en de Haagse Bond zijn altijd uitstekend geweest. Nut en Genoegen is naast Eigen Arbeid een constante factor geweest in de geschiedenis van de Bond. Misschien is dat ook wel de reden geweest dat de Haagse Bond in 1986 zijn kantoor vestigde op Nut en Genoegen jaar Haagse Bond: Nut en Genoegen

4 Boven: De la Reykade in 1918 Tweede rij: : verenigingsgebouw aan de Vreeswijkstraat met beheerder P. Schmiemann - jaren 80: jeu de boules - oude entree aan de De la Reykade Onder: 1982: bouw bestuurskamer 75 jaar Haagse Bond: Nut en Genoegen 75

5 interview: Gerard van der Loo Oud-voorzitter van de vereniging dhr. G.J. van der Loo is eveneens voorzitter geweest van de Haagse Bond. Hij vertelt over de lange geschiedenis van deze buitengewone vereniging. Hoe waren de banden met de Maatschappij tot Nut van t Algemeen? Gerard: De banden met t Nut waren wel goed, maar niet gelijkwaardig. Het Nut maakte precies uit wat er gebeurde. Ze huurden bijvoorbeeld een bewaker in die het hek open- en dichtdeed. Na verloop van tijd pikten de tuinders dat niet langer. De mensen op de tuin werden zelfstandiger. Ze kregen een eigen vakbeweging, kwamen voor hun belangen op. De Maatschappij is op een gegeven moment in z n geheel gestopt met volkstuinen, want de gemeente ging direct grond verhuren aan de Haagse Bond. Jullie zijn twee keer verhuisd. Gerard: Op een gegeven moment was die grond aan de De la Reykade nodig. Gemeentes hebben de neiging om volkstuinen altijd naar de rand van hun gemeente te drukken. Zo zijn er ook een aantal Haagse volkstuinverenigingen búiten de grenzen van Den Haag terechtgekomen. Wij bleven gelukkig wel binnen de stadsgrenzen; op de Vreeswijkstraat konden we terecht, langs het Zuiderpark. Dat was toen nog in opbouw. Een boerderij werd opgeofferd voor een stuk grond voor Nut en Genoegen. De één z n dood is de ander z n brood, nietwaar? Tot 1952 konden we daar blijven zitten; toen werd het wéér op de schop genomen. Op naar de Meppelweg! De tuin op de Meppelweg was uniek voor die tijd. Het was een plaatje! Zo mooi bestonden ze nog niet. Het Haagse volkstuinwezen had toen al een zekere transformatie ondergaan. Ook Nut en Genoegen. Er waren behoorlijk wat bestuursleden die werkten bij de gemeente en niet in de laagste functies. Toen het stuk aan de Meppelweg in zicht kwam, wisten ze de eis te stellen dat de tuin officieel in het bestemmingsplan als volkstuin zou worden opgenomen. Dat was een ontzettende prestatie, want een bestemmingsplan, dat wijzig je niet een-twee-drie! Hoe verging het de Haagse volkstuinen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Gerard: In de oorlogstijd kreeg je oorlogstuintjes. Dat waren echte hongertuintjes. Mensen die echt alleen zo n tuin hadden puur omdat ze honger leden! Die verhalen kan ik me nog wel herinneren van m n moe jaar Haagse Bond: Nut en Genoegen

6 der. Ik had zelf geen hongertuin nodig - gelukkig. Ik heb ze zelfs nooit gezien. Hadden volkstuinen dan niet een ontzettend slecht imago net na de oorlog? Gerard: Min of meer. Het had een slecht imago omdat het doodnormale mensen waren die een volkstuin hadden, mensen die aan de onderkant van de maatschappij leefden. Pas later kwamen er mensen die zich een volkstuin als ontspanning konden veroorloven. De mensen die de vereniging op hadden gericht aan De la Reykade in 1917, werkten allemaal zes dagen in de week. Die vergaderden op zondagochtend op het complex om zakelijke dingen te bespreken op hun enige vrije dag! En op zondag moesten ze dus ook nog vaak hun tuin bijhouden, om in hun eten te voorzien. Dus ja, dat was best wel armoede. Hoe bent u zelf bij Nut en Genoegen uitgekomen? Gerard: Een buurman van mij had daar een tuin genomen. Dat was in op dat gloednieuwe complex dus. Onze kinderen gingen al met elkaar om, dus zij gingen regelmatig naar Nut en Genoegen. Binnen de kortste keren zaten zij te zeuren dat ze óók een tuin wilden. Wij woonden drie hoog, dus mijn vrouw die wilde wel! Al gauw had ik een tuin. M n buurman had jarenlang als penningmeester gediend en zei: Dat kun jij ook wel. Zo kwam ik dus in het bestuur terecht. Toen de voorzitter stopte, om voorzitter te worden van de Haagse Bond, heb ik zijn functie overgenomen. Kunt u iets vertellen over hoe de Haagse Bond vroeger was? Gerard: Het was een kleine club mensen. juli 1917: Koningin Wilhelmina bezoekt het complex op de De la Reykade. Haar bezoek was een erkenning voor het volkstuinwezen. 77

7 1982: Piet Vink reikt de Stadspenning uit aan Nut en Genoegen. Links Gerard van der Loo. Ze hadden geen eigen kantoor. Dat deden ze allemaal thuis, en daar kregen ze een vergoeding voor. Dat bleek een behoorlijk bedrag te zijn, alles bij elkaar. Een kantoor zou enorm veel geld besparen. Maar een kantoor beginnen was niet zo simpel in die tijd. Ik heb later, in de jaren 80, gekeken of het bij ons op de tuin zou kunnen komen. Ik heb een metalen container op de kop getikt. Gas, licht en water werden doorgetrokken - en zo stond het kantoor van de Haagse Bond ineens op ons complex! Het adres werd Rozenlaan 1a, dat was mijn oude tuin. Op uw éigen tuin? Gerard: Ja. Maar kort daarna kon ik een andere tuin krijgen hoor. Ik heb nog jarenlang met veel plezier getuinierd, totdat ik er te oud voor werd. Toen heb ik er een streep onder gezet. Hoe hebben volkstuinen zich ontwikkeld de afgelopen 60 jaar? Gerard: Vroeger hadden mensen op een volkstuin - hoe zeg je t netjes - die hadden een beperkt intellect. Dat waren niet de allerknapsten. Tegenwoordig zitten er mensen in die besturen met contacten in de gemeenteraad, of die zelf gemeentefuncties bekleden. Als je een vereniging hebt met 200 leden zoals wij, dan moet je dus dit klinkt een beetje arrogant mensen hebben die bestuurservaring hebben. Dat had ik zelf wel. Daarnaast worden volkstuinen tegenwoordig in bestemmingsplannen benoemd; dat is in mijn tijd ingevoerd. Er is nog een verschil met tuinders toen en nu. Vroeger waren dat mensen die tuinierden als aanvulling op hun inkomen. Hoe was dat toen u begon, in 1952? Gerard: Toen was het voor velen al een hobby. Die periode was een overgangsfase. Ikzelf had een tuinbouw- en een recreatiegedeelte. Er waren ook mensen die alleen maar groente verbouwden, en zelfs geen huisje hadden. Via het bestuur hebben we toen wel orde op zaken gesteld. We wilden er geen zootje van maken. Nee, kippen mochten niet meer! Op sommige complexen kwam je dat nog wel tegen! Daar werden bij ons toen wel grenzen aan gesteld. Nut en Genoegen heeft een speciale band met wethouder Piet Vink heb ik begrepen. Gerard: Dat klopt! In 1982 kregen we de Stadspenning uitgereikt. Dat is een onderscheiding waarmee het gemeentebestuur vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor de stad. Die Piet Vink was een bijzonder figuur. Waarom was hij zo bijzonder? Gerard: Hij was recht door zee. Hij was strikt eerlijk. Hij was niet te beroerd om als het nodig was ergens de bijl in te zetten. Hij was een man van z n woord, met het hart op de juiste plek. Hij nam ons volkstuinders ook serieus en nam de tijd voor ons. Het was een beste man! jaar Haagse Bond: Nut en Genoegen

8 Piet Vink nam volkstuinders serieus Gerard van der Loo

Zaterdag 29 november. Dag Van Het. Appartement. 10 redenen om een appartement te kopen. www.dagvanhetappartement.nl

Zaterdag 29 november. Dag Van Het. Appartement. 10 redenen om een appartement te kopen. www.dagvanhetappartement.nl Zaterdag 29 november Dag Van Het Appartement 10 redenen om een appartement te kopen www.dagvanhetappartement.nl 1 Wonen in een appartement iets voor u? 10 redenen om een appartement te kopen Speciaal voor

Nadere informatie

WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT

WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT Dit boek is tot stand gekomen in opdracht van de N.V. Bergkwartier. Oorspronkelijk was het de bedoeling de geschiedenis van de N.V. in beeld te brengen, maar in feite is

Nadere informatie

Samen sterk door Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-deelnemers aan het woord. Op Eigen Kracht-training 2014 1

Samen sterk door Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-deelnemers aan het woord. Op Eigen Kracht-training 2014 1 Samen sterk door Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-deelnemers aan het woord 1 Voorwoord Hoe ervaren deelnemers de Op Eigen Kracht-training? Wat leren zij tijdens de tien bijeenkomsten? En wat doen zij er

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Getuigenissen van Kraakwachten

Getuigenissen van Kraakwachten Getuigenissen van Kraakwachten In dit document vindt u een reeks getuigenissen van kraakwachten. Het document omvat een kleine illustratie van de brede problematiek die samenhangt met antikraak wonen.

Nadere informatie

Haags beeld. Gaatjes vullen

Haags beeld. Gaatjes vullen Haags beeld Sukran en Mikila zijn beiden domestic worker. Opvallend in hun verhalen is de vaak bijzonder persoonlijke relatie die ze onderhouden met hun werkgevers. Dat is een van de belangrijke kenmerken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1

NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 In dit nummer Wetenswaardigheden Van de bestuurstafel Notulen ALV van maandag 18 april 2011 Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement ( HHR

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

beermediation Ik voel me niet de tegenpartij Interview Astrid Ales, ASR Verzekeringen

beermediation Ik voel me niet de tegenpartij Interview Astrid Ales, ASR Verzekeringen beermediation Interview Astrid Ales, ASR Verzekeringen Vroeger dacht je bij een verzekeringsmaatschappij aan een afstandelijke, nors kijkende, oudere man. Astrid Ales (48) is in alles het tegendeel. Zij

Nadere informatie

Een deskundige leek aan het woord

Een deskundige leek aan het woord Een deskundige leek aan het woord Ik weet zelf vrij veel van restauraties af, zowel van muziekinstrumenten als van huizen, dat is mijn hobby. Ik restaureer zelf instrumenten en ik laat ook instrumenten

Nadere informatie

Zittend aan de keukentafel vertelt de heer Van Erp zijn verhaal:

Zittend aan de keukentafel vertelt de heer Van Erp zijn verhaal: Ons huis is onze hobby Andere mensen kopen een boot, sommige gaan verre reizen maken. Wij steken gewoon veel geld in ons huis: dat is onze hobby. Aldus de heer Van Erp uit Wormerveer. Een dorp met een

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Mijn spirituele ont-wikkeling in beeld

Mijn spirituele ont-wikkeling in beeld Mijn spirituele ont-wikkeling in beeld Inleiding De reden dat ik het verhaal over mijn eigen spirituele ontwikkeling aan het papier toevertrouw is tweeledig: ik wil de lezer een kijkje geven in de keuken

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

beeradvocaten Het is triest dat ik veel dingen lichamelijk niet meer aankan Interview met Iris door Angela A.M. van Leeuwen

beeradvocaten Het is triest dat ik veel dingen lichamelijk niet meer aankan Interview met Iris door Angela A.M. van Leeuwen beeradvocaten Interview met Iris door Angela A.M. van Leeuwen Iris (nu 48) wachtte keurig tot het stoplicht groen was en stak bij het zebrapad over. Een scooter scheurde door rood, reed haar omver, ging

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk.

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Bereik een Fablife in 7 levels. 2014 Fablife VOF 1 Anastasia - Left outside alone And I wonder if you know How it really feels To be left outside alone

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

DE VROUWENBONDSVROUWEN 1948-2013 65 JAAR VROUWENBOND(S) LEVENS SISKA CANEEL

DE VROUWENBONDSVROUWEN 1948-2013 65 JAAR VROUWENBOND(S) LEVENS SISKA CANEEL DE VROUWENBONDSVROUWEN 1948-2013 6 VROUWENBOND(S) LEVENS SISKA CANEEL 2 de vrouwenbondsvrouwen 1948-2013 COLOFON Interviews siska Caneel Redactie Kristel van otterlo Foto s benine bloemen, Archief en siska

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

De eerste 100 weken na je scheiding

De eerste 100 weken na je scheiding Yolande de Best De eerste 100 weken na je scheiding Openhartig, aangrijpend & herkenbaar: 21 vrouwen vertellen Inhoud Voorwoord 7 1 Nienke: Ik heb altijd gedacht dat hij wel gek op me was 11 2 Liesbeth:

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Kies en ze kiezen jou

Kies en ze kiezen jou Kies en ze kiezen jou JUDITH WEBBER Kies en ze kiezen jou Een praktische gids om pure keuzes te maken SCRIPTUM Inleiding N a het uitkomen van mijn eerste boek Laat jezelf zien heb ik ontzettend veel respons

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie