Gebruikershandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones 1. Doelgroep Doelgroep van deze handleiding zijn vakmensen van de gasveiligheids- en regelingstechniek, gekwalificeerde personen of de door hem geïnstrueerde personen Zij kunnen op grond van vakopleiding, -kennis en -ervaringen en kennis van de geldende bepalingen de hun opgedragen werkzaamheden beoordelen en mogelijk gevaren herkennen. Alleen zij mogen de montage, inbedrijfstelling, de instellingen en het onderhoud aan de apparaten uitvoeren onder inachtneming van de erkende regels voor arbeidsveiligheid. Deze gebruiksaanwijzing ophangen op een goed zichtbare plek in de opstelruimte! Werkzaamheden pas uitvoeren nadat de veiligheidsinstructies van deze gebruiksaanwijzing gelezen zijn. 2. Waarschuwingen 2.1 Algemene waarschuwingen De erkende regels voor arbeidsveiligheid en de arbo-voorschriften moeten in acht worden genomen, evt. moet worden gezorgd voor personenbescherming. Alle instellingen en instelwaarden alleen uitvoeren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de verbonden machine. Nooit werkzaamheden uitvoeren, wanneer gasdruk of spanning aanwezig is. Open vuur vermijden. Openbare voorschriften in acht nemen. Bescherming tegen milieu- een weersinvloeden (corrosie, regen, sneeuw, bevriezing, vochtigheid (bijv. door condensatie), schimmel, UV-straling, schadelijke insecten, giftige, bijtende oplossingen/vloeistoffen (bijv. snij- en koelvloeistoffen), moet gewaarborgd zijn. Afhankelijk van de opstellocatie moeten evt. de volgende beschermingsmaatregelen worden getroffen. Het apparaat mag alleen worden gebruikt onder inachtneming van de op het typeplaatje aangegeven bedrijfsvoorwaarden. Voor de montage moet het apparaat worden gecontroleerd op transportschade. M Edition Nr Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan open vuur. Bescherming tegen blikseminslag moet gegeven zijn. Het apparaat moet worden beschermd tegen trillingen en mechanische stoten. Verklaring van de symbolen 1, 2, 3,... = handelen volgens Volgorde = aanwijzing

2 2.2 Doelmatig gebruik Het doelmatig gebruik van het apparaat is gegeven, als de volgende aanwijzingen in acht worden genomen: gebruik van het apparaat in gastransport- en gasdistributienetten, commerciële en industriële installaties. gebruik in drukregelinstallaties volgens EN en EN gebruik alleen met gassen van de 1 e en 2 e gasfamilie volgens EN 437. gebruik alleen onder inachtneming van de op het typeplaatje aangegeven bedrijfsvoorwaarden. gebruik alleen in onberispelijke toestand. storingen dienen onmiddellijk te worden verholpen. gebruik alleen onder inachtneming van deze gebruiksaanwijzing en de nationale voorschriften. gebruik alleen met droge en zuivere gassen, geen agressieve media. 2.3 Risico's bij misbruik Bij doelmatig gebruik zijn de apparaten bedrijfszeker. Wanneer de aanwijzingen niet in acht genomen worden, is persoonlijke of materiële gevolgschade, financiële schade of milieuschade denkbaar. Bij een foutieve bediening of misbruik dreigt gevaar voor lijf en leven van de operator en ook voor het apparaat en andere waardevaste goederen. 3. Inhoudsopgave 1. Doelgroep 1 2. Waarschuwingen Algemene waarschuwingen Doelmatig gebruik Risico's bij misbruik 2 3. Inhoudsopgave 2 4. Voor uw veiligheid 3 5. Inleiding 3 6. Meldingen en bedieningen van de KD780 gas- & CO-detectie cntrale Melding op de KD780 gas- & CO-detectie centrale Het LCD-Touchscreen Het bewakingsscherm Het gebeurtenissenscherm Alarmmelding van en detector Storingsmelding van een detector Algemene storingsmelding van de centrale Storing externe relaiskaart Statusmelding van een zone Bedieningen Het resetten van de centrale Het afschakelen van de akoestische signalen Bedieningsniveau Analoog Logboek Led test en zoemer Bedieningsniveau Aanpassen toegangscode Zones in & uit bedrijf nemen Zones in & uit test Het simuleren van een alarm op een zone Bedieningsniveau Enkele belangrijke tips 18 M Edition Nr

3 4. Voor uw veiligheid Ingebruikname, onderhoud en reparatie van de KD780 gas- & CO-detectie-centrales wordt enkel door een bevoegd technicus uitgevoerd. De aansprakelijkheid voor de juiste werking wordt overgedragen aan de eigenaar of de gebruiker indien de KD780 gas- & CO-detectie centrale wordt in bedrijf genomen, onderhouden of gerepareerd door een niet door Dungs erkende technicus. Karl Dungs B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de hierboven aangegeven instructies. 5. Inleiding De KD780 gas- & CO-detectie centrale is geschikt voor het aansluiten van maximum 8 externe gasen/of CO-detectoren. Het gedetecteerde gasmengsel wordt bepaald door het aangesloten type van gas- of CO-detector. De KD780 gas- & CO-detectie centrale functioneert in combinatie met de LIM gasdetectors en in combinatie met de KD780 CO-detector. 6. Meldingen en bedieningen van de KD780 gas- & CO-detectie centrale M Edition Nr De KD780 gas- & CO-detectie centrale analyseert continu de omgevingslucht op de aanwezigheid van gas. Indien de ingestelde alarmdrempels overschreden worden, meldt de gasdetectie centrale, via visuele en auditieve signalen, de alarmtoestand en wordt de mogelijkheid geboden om bepaalde sturingen uit te voeren (bijvoorbeeld om het gasventiel te sluiten, om een sirene aan te sturen, enz.). Er zijn eveneens een aantal bedieningen mogelijk. OPMERKING: De KD780 gas- & CO-detectie centrale wordt geleverd met fabrieksparameters, maar kan met behulp van een configuratiesoftware voor PC volledig op maat geprogrammeerd worden. De hierna volgende beschrijving is gebaseerd op de werking van een centrale die de fabrieksparameters bevat. De fabrieksinstelling wordt ingesteld om enkel gas of enkel CO te kunnen detecteren 3 20

4 6.1 Meldingen op de KD780 gas- & CO-detectie centrale Het LCD-Touch screen Het LCD-Touch screen visualiseert, naast het bewaking scherm, tevens het gebeurtenissenscherm met alle alarm- en storingsmeldingen van de KD780 gas- & CO-detectie centrale en de verschillende menufunctie schermen voor het instellen en analyseren van de diverse systeemparameters. Het LCD-Touch screen van de KD780 gas- & CO-detectie centrale is uitgerust met een achtergrond LED-verlichting, die oplicht bij elke aanraking van het scherm of van een bedieningstoets en bij elke nieuwe alarm- of storingsmelding op het systeem. Teneinde het energieverbruik van de centrale tot een minimum te beperken, wordt de achtergrond LED-verlichting 30 seconden na de laatste handeling of melding automatisch uitgeschakeld. Het scherm bevat, naast tekstinformatie, tevens een aantal bedieningstoetsen die, door aanraking van het scherm met een vinger of met een bedieningsstift geactiveerd kunnen worden. De bediening van een toets op het LCD-Touch screen zal slechts na het uitoefenen van een lichte druk door het systeem worden overgenomen. Het bedienen van het LCD-Touch screen met een scherp voorwerp kan een blijvende beschadiging van het display tot gevolg hebben! Het bewakingsscherm Datum / Tijd! Centrale naam Functietoetsen Indien er geen meldingen of statussen op het systeem te melden zijn, dan bevindt de KD780 gas- & CO-detectie centrale zich in het bewaking scherm. De functietoetsen Stilte en Menu zijn altijd bedienbaar. De functietoets Reset is enkel bedienbaar na het ingeven van de toegangscode bediening. M Edition Nr

5 6.1.3 Het gebeurtenissenscherm Zodra een alarm-, storingsof uit bedrijf/test melding op het systeem aanwezig is, verlaat de centrale het bewaking scherm en wordt de desbetreffende gebeurtenis op het display getoond. Dertig seconden na de laatste handeling wordt automatisch opnieuw het gebeurtenissenscherm op het display geplaatst. Het gebeurtenissenscherm geeft de informatie van maximum 2 meldingen weer. Elke melding omvat twee tekstlijnen. Alarmmeldingen hebben altijd voorrang op storingsmeldingen. De bovenste twee tekstlijnen vermelden de informatie met betrekking tot de eerste melding. De onderste twee tekstlijnen geven de informatie met betrekking tot de laatste melding weer. Met behulp van de selectietoetsen kunnen de tussenliggende meldingen op de bovenste twee tekstlijnen van het scherm weergegeven worden. Eerste melding <-- Selectietoetsen Laatste melding <-- M Edition Nr

6 Alarmmelding van een detector Naam zone: De geprogrammeerde naam van de zone waarin het alarm zich voordoet. Type melding: Het soort alarmmelding dat zich heeft voorgedaan: Alarm Een gas of CO-detector heeft een hoeveelheid gas of CO gedetecteerd. De detectiezone heeft een alarmsituatie gegenereerd. In test Een gas of CO-detector heeft een hoeveelheid gas of CO gedetecteerd. De detectiezone bevindt zich in een testtoestand. Er wordt geen zoemer aangestuurd en er worden geen sturingen uitgevoerd. Sim Er is een alarm gesimuleerd door een gebruiker. Info: Het bereikte alarmniveau wordt aangegeven op het display. De KD780 gas- & CO-detectie centrale bevat 4 alarmniveaus per zone. Het alarmniveau is een maat voor de aanwezige hoeveelheid gas in de ruimte. Standaard zijn de alarmniveaus als volgt ingesteld: Gadetectie LowerFlammableLimit CO-detectie PartsPerMillion "Niveau 1" 10% LFL 50% PPM "Niveau 2" 20% LFL 100% PPM "Niveau 3" 30% LFL 150% PPM "Niveau 4" 40% LFL 200% PPM Bij het bereiken van een alarmniveau licht de overeenkomstige led A1, A2, A3 of A4 op de centrale op. De interne zoemer van de centrale wordt aangestuurd en de standaard geprogrammeerde relaissturingen worden uitgevoerd. M Edition Nr

7 Storingsmelding van een detector Een storingsmelding op een zone wordt veroorzaakt door een kortsluiting of onderbreking in de detectorbekabeling ofwel door een technisch defect in de gasdetector. Het technisch defect in de gasdetector kan het gevolg zijn van een slecht werkende sensor of een defect in de elektronica van de melder. Opgelet, gelieve rekening te houden met de mogelijkheid dat niet alle technische defecten en slechte functionaliteiten in de sensoren worden gemeld. M Edition Nr Naam zone: De geprogrammeerde naam van de zone waarin het alarm zich voordoet. Type melding: Het soort storing zich heeft voorgedaan: Storing Er heeft zich een storing voorgedaan op een detectiezone. In test Er heeft zich een storing voorgedaan op een detectiezone. De detectiezone bevindt zich in een testtoestand. Er wordt geen zoemer aangestuurd en er worden geen sturingen uitgevoerd. Info: Open Ingeval van een onderbreking in de detectorbekabeling of een technisch defect in de melder die een gelijkaardig signaal als voor een onderbreking naar de centrale terugstuurt. Kort Ingeval van een kortsluiting in de detectorbekabeling of een technisch defect in de melder die een gelijkaardig signaal als voor een kortsluiting naar de centrale terugstuurt. Bij het genereren van een storing licht de led F op de centrale op. De interne zoemer van de centrale wordt aangestuurd en de standaard geprogrammeerde relaissturingen worden uitgevoerd.

8 Algemene storingsmelding van de centrale Centralenaam Een algemene storing van de centrale wordt altijd gemeld door het tonen van de geprogrammeerde centralenaam. Type melding: Het soort storing dat zich heeft voorgedaan: Fout: 230V Een voedingsfout omvat enkel de melding van het wegvallen van de 230V-netspanning indien er batterijen op het systeem zijn aangesloten. Een 230V netspanningsfout wordt onmiddellijk gemeld door het systeem. "Bat. fout" Er is geen batterij aanwezig of de spanning van de batterij is lager dan 21V. Een batterijfout wordt 10 minuten na het wegvallen van de batterijspanning gemeld door het systeem. "Fout: Fatale Bat." De batterijen van de centrale worden door de centrale aan een aantal testen onderworpen. De batterijen zijn defect en dienen te worden vervangen. "Fout: Interne R." De inwendige weerstand van de batterijen wordt door de centrale gecontroleerd. Door veroudering van de batterijen verhoogt deze weerstand. Wanneer de centrale een ontoelaatbare waarde detecteert zal de centrale een fout genereren. De batterijen zijn in een slechte staat en dienen te worden vervangen. "Storing: EEPROM" Het interne geheugen van de centrale is beschadigd. Een correcte werking van het systeem kan niet meer worden gegarandeerd. Neem contact op met uw installateur. Bij het genereren van een storing licht de led F op de centrale op. De interne zoemer van de centrale wordt aangestuurd en de standaard geprogrammeerde relaissturingen worden uitgevoerd. M Edition Nr

9 Storing externe relaiskaart De KD780 gas- & CO-detectie centrale heeft de mogelijkheid om extra relaiskaarten aan te sluiten. Deze zijn niet in de standaard configuratie opgenomen. Met behulp van de configuratiesoftware kunnen extra relaiskaarten geconfigureerd worden (Max. 8). De melding wordt altijd aangeduid met de vermelding Relaiskaart in de bovenste lijn. Type melding: Het soort storing dat zich heeft voorgedaan: Storing: Adr.: x Er is geen communicatie meer aanwezig tussen de centrale en een externe relaiskaart. De melding wordt door een nummer (x) gevolgd. Dit nummer specifieert de relaiskaart waarop de storing zich voordoet. Neem contact op met uw installateur. Bij het genereren van een storing licht de led F op de centrale op. De interne zoemer van de centrale wordt aangestuurd en de standaard geprogrammeerde relaissturingen worden uitgevoerd. M Edition Nr Sir. Fout: y.z Er is een technische storing in de bekabeling van een sirenekring. De melding wordt door een nummer (y) gevolgd, die de relaiskaart specifieert en een nummer (z) die de sirenekring specifieert. Neem contact op met uw installateur. 9 20

10 6.1.4 Statusmelding van een zone Naam zone: De geprogrammeerde naam van de zone waarin het alarm zich voordoet. Type melding: Het soort melding dat zich heeft voorgedaan: uit dienst Een uit bedrijf genomen zone is volledig inactief en zal bijgevolg geen alarmen noch storingen genereren. Enkel in noodgevallen mag de centrale in deze toestand geplaatst worden. Bovendien is het aan te bevelen onmiddellijk de bevoegde service-firma hiervan te informeren. De LED 0/1 op de centrale licht continu op. In test De detectiezone bevindt zich in een testtoestand. Er wordt geen zoemer aangestuurd en er worden geen sturingen uitgevoerd. Meldingen worden echter wel nog op het display geplaatst. De led 0/1 op de centrale knippert. De toestand uit dienst heeft een hoger prioriteit dan de in test stand. Dit wil zeggen als beide toestanden van de zone actief zijn zal de LED 0/1 continu oplichten. 6.2 Bedieningen BELANGRIJKE OPMER- KING: De KD780 gas- & CO-detectie centrale heeft 3 verschillende bedieningsniveaus. Niveau 1 is voor iedereen toegankelijk. In niveau 2 kan enkel een bevoegd persoon, die kennis heeft over de centrale en de toegangscode van niveau 2 kent, de functies in niveau 2 gebruiken. Niveau 3 is uitsluitend bedoeld voor de door Dungs erkende technici, die een opleiding gevolgd hebben met betrekking tot de installatie, het programmeren en de in bedrijf nemen van het KD780 gas- & CO-detectiesysteem. M Edition Nr

11 6.2.1 Het resetten van de centrale Een reset kan enkel in bedieningsniveau 2 uitgevoerd worden. Indien de centrale zich niet in bedieningsniveau 2 bevindt bij het op reset drukken, dan word er een code gevraagd om de centrale in bedieningsniveau 2 te brengen. Door middel van de functietoets Reset kan de centrale terug in de normale bedrijfsstand gesteld worden. Bij de bediening van de resetknop worden alle op het bedieningsfront van de centrale aanwezige meldingen en hun bijhorende uitgangssturingen gewist. Zones die uit bedrijf zijn en/ of in test staan zullen deze toestand behouden. Indien het alarm of de storing na het resetten van de centrale niet verdwijnt, kan het akoestisch signaal afgeschakeld worden door bediening van de functietoets Stilte en kan de respectievelijke zone desgewenst buiten bedrijf geplaatst worden. In dit geval dient de installatie door een bevoegd technicus nagezien te worden. De batterijfouten, fatale batterijfout en fout interne weerstand zullen na een reset niet verdwijnen. In dit geval dient de installatie door een bevoegd technicus nagezien te worden. Let op: In geval van een alarmmelding (rode LEDs) kan de voeding van het gasventiel onderbroken worden, waardoor de hoofdtoevoer van het gas afgesloten wordt en waardoor de gasconcentratie in de ruimte zich niet tot de laagste explosiegrens kan opbouwen. Het gasventiel blijft gesloten tot het alarm of de gasconcentratie verdwenen is en tot de gasdetectie centrale gereset werd. Afhankelijk van de bekabeling zal de voeding van het gasventiel onderbroken worden door alarmniveau A1, A2, A3 of A4 (standaard A2). Bij het buiten bedrijf stellen van een zone zal het gasventiel weer openen (onder spanning komen). Ingeval van een effectief gaslek veroorzaakt dit een verdere opbouw van de gasconcentratie in het lokaal, zonder dat de installatie het alarm kan detecteren. Plaats dus enkel een zone buiten bedrijf indien er zekerheid bestaat over het ontbreken van een gaslek. Deze risico-situatie kan vermeden worden door de serieschakeling van het ON/OFF -contact met het alarmcontact van het niveau waarop het gasventiel wordt dicht gestuurd. Neem contact op met uw installateur voor verdere informatie Het afschakelen van de akoestische signalen De ingebouwde zoemer kan afgeschakeld worden na bediening van de functietoets Stilte. Deze is ten allen tijde bedienbaar. De geactiveerde relais schakelen terug naar hun rustpositie indien deze, in de configuratiesoftware, aan de stiltefunctie gekoppeld zijn. M Edition Nr

12 6.2.3 Bedieningsniveau 1 Een functie kan geselecteerd worden door het drukken op de functietoetsen. Met de navigatie knoppen kan men navigeren tussen de verschillende menu s. Navigatie knoppen Functie toetsen M Edition Nr

13 Terug toets <-- Escape toets Functie toetsen Het menu algemeen bevat de volgende keuze: Datum / tijd De datum en de tijd van de centrale kunnen ingesteld worden. Opgepast: Datum en tijd worden niet opgeslagen bij een spanningsuitval van de centrale. taal De taal van de gebruiker kan ingesteld worden. De centrale kan Nederlandstalig / Franstalig en Engelstalig ingesteld worden. Info De softwareversie en de ingestelde alarmdrempels van de centrale kunnen opgevraagd worden. Instellen datum en tijd Eerst wordt het scherm getoond voor het instellen van de tijd van de centrale. De tijd kan ingesteld worden door op de ÙÚ toetsen te drukken. Met de < > toetsen kan geschakeld worden tussen de datum en de tijd. De datum en tijd worden geaccepteerd na het indrukken van de OK toets. Let op: Datum en tijd worden niet opgeslagen in het geheugen bij een spanningsuitval van de centrale. Deze dienen bijgevolg na iedere heropstart van de centrale ingesteld worden. Keuze toetsen datum / tijd Keuze toetsen datum / tijd <-- M Edition Nr

14 Analoog De huidig gemeten gas- of CO-concentraties kunnen bekeken worden. De waarden worden uitgedrukt in LFL of PPM afhankelijk van de aangesloten detector. Met de scrol knoppen kan men de verschillende zones bekijken. Scrol knoppen Logboek Het logboek kan maximum 500 gebeurtenissen onthouden en werkt volgens het FIFO (First In First Out) principe. Bij het openen van het logboek zal het logboek altijd starten met de laatst toegevoegde gebeurtenis, deze gebeurtenis heeft het volgnummer 1/500. Met de scrol knoppen kan u tussen de verschillende gebeurtenissen navigeren. Scrol knoppen M Edition Nr

15 LED test en zoemer De werking van de LEDs en de zoemer kunnen gecontroleerd worden. De LEDs lichten één voor één op. De zoemer gaat in eerste instantie alternerend zoemen, om daarna over te schakelen naar de continu toon. Na de led en zoemer test komen de LEDs en zoemer van de KD780 gas- en CO-detectie centrale terug in hun huidige toestand Bedieningsniveau 2 Om de gasdetectie centrale in bedieningsniveau 2 te brengen moet men op de functietoets In bediening drukken. Hierbij word een code gevraagd. Standaard is de code is Is de ingevoerde code niet correct, dan word er terug gekeerd naar het beginscherm indien er geen meldingen aanwezig zijn. Zijn er toch meldingen aanwezig op de gasdetectie centrale, dan zal men terug keren naar het meldingsscherm. Indien de ingevoerde pin code correct is, dan ziet de menu structuur er anders uit en heeft men toegang tot extra functies. M Edition Nr Om de centrale terug in bedieningsniveau 1 te plaatsen kan men terug op de functietoets uit bediening drukken. De gasdetectie centrale word automatisch terug in bedieningsniveau 1 geplaatst als er gedurende 30 sec geen activiteit op het touch-screen gedetecteerd werd.

16 Aanpassen toegangscode Men kan op 2 manieren de toegangscode voor bedieningsniveau 2 wijzigen. Dit kan met behulp van de configuratiesoftware of via het display. Als men zich in bedieningsniveau 2 bevindt, ziet men in het menu Algemeen een extra functie PIN. De extra functie PIN staat de gebruiker toe om de pin code te wijzigen. Hierbij word gevraagd om een nieuwe pin code in te geven en deze nieuwe pin code te bevestigen Zones in & uit bedrijf nemen Het uit bedrijf nemen van een zone zal de detectie van deze melder volledig uitschakelen. Er worden geen meldingen meer getoond op het display en de bijhorende sturingen en zoemer worden niet meer geactiveerd. Enkel in noodgevallen mag de centrale in deze toestand geplaatst worden. Bovendien is het aanbevolen onmiddellijk de bevoegde service-firma hiervan te informeren. De led 0/1 op de centrale licht continu op. Het in- uit bedrijf nemen van een zone kan op 2 manieren gebeuren: Menustructuur: Om een zone in of uit bedrijf te nemen moet men zich in bedieningsniveau 2 bevinden. Onder het menu Zone kan men op de functietoets In/uit dienst drukken. Daarna kan u de gewenste zone in of uit bedrijf nemen. M Edition Nr

17 Melding Als er zich een storing of alarm op een zone voordoet zal er een melding verschijnen op het display in het meldingsscherm. Als men zich in bedieningsniveau 2 bevindt, kan men door op de melding te klikken deze zone uit bedrijf nemen. Als men zich niet in bedieningsniveau 2 bevindt, zal eerst de gebruikerscode moeten ingevoerd worden Zones in & uit test Om een zone in/ uit test te plaatsen moet men zich in bedieningsniveau 2 bevinden. Onder het menu Zone kan men op de functietoets zone test drukken. Daarna krijg je de keuze om alle zones in één keer in/uit test te plaatsen of om selectief bepaalde zones in test te plaatsen. Een zone die in test staat, zal geen enkele sturing uitvoeren. De meldingen van de toestand van deze zone verschijnen echter wel op het display. De led 0/1 op de centrale knippert. Enkel bij het testen van een zone mag deze zone zich in deze toestand bevinden. Bij het in test plaatsen van een zone word de maximale gedetecteerde waarde onthouden ook ziet u de stroomwaarde van de detector. Met de scrol knoppen selecteert u de gewenste zone. Scrol knoppen M Edition Nr

18 Het simuleren van een alarm op een zone Om een alarm op een zone te simuleren moet men zich in bedieningsniveau 2 bevinden. Onder het menu Zone kan men op de functietoets Alarm drukken. Eenmaal op de functietoets Alarm gedrukt kan men kiezen op welke zone er een alarmniveau gesimuleerd moet worden. Met de scrol knoppen kan een zone geselecteerd worden. Na de testsimulatie moet de gasdetectie centrale met de hand gereset worden. Indien dit niet gebeurt, zal de centrale na ongeveer 4 minuten automatisch een resest uitvoeren. Opgelet, bij een test worden alle sturingen normaal uitgevoerd! Scrol knoppen Bedieningsniveau 3 Bedieningsniveau 3 is uitsluitend bestemd voor de door Dungs erkende technici, die een opleiding gevolgd hebben met betrekking tot de installatie, het programmeren en de in bedrijfstelling van het KD780 gas- & CO-detectiesysteem. 7. Enkele belangrijke tips Test periodiek de goede staat van werking van het KD780 gas- en CO-detectiesysteem. Let er steeds op dat alle zones van de gasdetectie centrale terug in dienst staan na het uitvoeren van een controle. Laat de in bedrijf stelling en het jaarlijks onderhoud van het systeem uitvoeren door een door Dungs erkende technicus. NOOIT TESTEN MET AANSTEKERGAS! M Edition Nr

19 M Edition Nr Postadres: Karl Dungs B.V JV Hilversum Nederland Internet

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones 01-05-2016 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be 1 1 INHOUDSTABEL 2 VOOR UW VEILIGHEID...

Nadere informatie

MD744 GASDETECTIECENTRALE MET 4 ZONES GEBRUIKERSHANDLEIDING

MD744 GASDETECTIECENTRALE MET 4 ZONES GEBRUIKERSHANDLEIDING HG0744N01D Pag. 1/9 MD744 GASDETECTIECENTRALE MET 4 ZONES GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0744N01D

Nadere informatie

MD780 Gas- & CO-detectie Lastenboekbeschrijving

MD780 Gas- & CO-detectie Lastenboekbeschrijving HL0780N01A Pag. 1/8 MD780 Gas- & CO-detectie Lastenboekbeschrijving LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HL0780N01A Pag. 2/8 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. DE GASDETECTIECENTRALE...

Nadere informatie

LASTENBOEKBESCHRIJVING

LASTENBOEKBESCHRIJVING LASTENBOEKBESCHRIJVING MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones 01-04-2016 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be 1 1 INHOUDSTABEL 2 ALGEMEEN... 3 3 GASDETECTIECENTRALE...

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MD2400L analoog, adresseerbare brandmeldcentrale Beknopte handleiding voor de gebruiker. 02-2014 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be

Nadere informatie

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0750N01B Pag. 1/6 MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0750N01B Pag. 2/6 Inhoud 1. TOXICITEIT VAN KOOLMONOXIDEGAS

Nadere informatie

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0770N01B Pag. 1/11 MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0770N01B Pag. 2/11 INDEX

Nadere informatie

CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8

CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8 COMBUTEC CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8 TECHNISCHE HANDLEIDING 1. ALGEMEEN 2 2. BEDIENING 3 2.1. ALGEMEEN 3 2.2. AANDUIDINGEN EN BEDIENING 3 2.2.1. INDICATIELAMPJES 3 2.2.2. BEDIENINGSHANDELINGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2400. ELVA Security 03 886 66 56 Puurs

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2400. ELVA Security 03 886 66 56 Puurs Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale MD 2400 Puurs HG2400N03A Pag. 1/20 MD2400 BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MET DIRECTE AANSTURING VAN DE EVACUATIESIRENES Bosstraat 21-8570 Vichte Tel: +32

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Overzicht signaleringen en bedieningen 6 Het uit- en inschakelen van groepen, melders en relais 7 Het opvragen van een toestand en overzicht

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving HL0770N01A Pag. 1/7 MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HL0770N01A Pag. 2/7 Inhoud

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzi gingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

NP0052.04. Gebruikershandleiding CMK470S

NP0052.04. Gebruikershandleiding CMK470S NP0052.04 Gebruikershandleiding januari 1998 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Display keypad Gebruikshandleiding 675 07 11/09-01 PC Inhoud 1. Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De navigatietoetsen 7 De display 7 Hoofdscherm 7 Bij een alarmmelding

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. NetworX. Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING. NetworX. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding - Betekenis van de LED s Aan LED Gereed LED Brand LED De AAN LED is aan wanneer het systeem ingeschakeld is. Als het systeem uitgeschakeld is dan staat de LED uit. Heeft er zich een

Nadere informatie

Installatiehandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen

Installatiehandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen Installatiehandleiding KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones 1. Doelgroep Doelgroep van deze handleiding zijn vakmensen van de gasveiligheids- en regelingstechniek, gekwalificeerde personen of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Inhoud NL 1 Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De display 7 Informatie op

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

Paneel Functies & Indicatoren Algemene & zone brand led s ACCEPTEER SIRENES AAN / UIT RESET STOP ZOEMER SLEUTEL- SCHAKELAAR VERTRAGING AAN/UIT SELEKTIE Zone STORING/ BUIT.DNST/ TEST LED s Systeem LED s

Nadere informatie

DA-SYSTEMS 6/14- COM. Gebruikershandleiding

DA-SYSTEMS 6/14- COM. Gebruikershandleiding DA-SYSTEMS APLIQUE 6/14- COM Gebruikershandleiding 1. Display-uitleg 1.1. Inleiding 1.2. Klavier 1.3. Display 1.4. Gebruikersfuncties 1.4.1. Inschakelen 1.4.1.1. Volledig inschakelen 1.4.1.2. Gedeeltelijk

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6

Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6 Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6 GEBRUIKSAANWIJZING GEFELICITEERD. Welkom bij de Eurotec -familie! Uw C.6-centrale werd ontworpen voor mensen zoals u die betrouwbaarheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User Syncro Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel Gebruikershandleiding Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1 Product Manuals/Man-1057 Syncro User Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Introductie... 2 2.

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1 ADVISOR CD341 Manager Handleiding Software versie: vanaf V6. 14275999-1 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Handleiding membraantoetsenbord & controller

Handleiding membraantoetsenbord & controller Handleiding membraantoetsenbord & controller Artikelnummers Horizontaal Membraantoetsenbord EA-KC2-101 Verticaal membraantoetsenbord EA-KC2-102 Toegangscontroller EA-KC2-201 Toegangscontroller EA-KC2-201

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Ontruimingscentrale Type paneel: EVP (8 groepen) Gebruikershandleiding Ajax Brandbeveiliging B.V. Gebruikershandleiding EVP MH EVP (mei 2002) 1 Inhoudsopgave 1. Veiligheid 3 Belangrijke informatie met

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding ( V1.2 17/03/98 ) PRODUCT CODE : LFFP801 FP800 Gebruikershandleiding V1.2 Wat te doen in geval van brandalarm. Uitschakelen akoestisch alarm Druk op toets

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

SmartLine. Conventionele Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding

SmartLine. Conventionele Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding SmartLine Conventionele Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Inim SmartLine 2 Inhoudsopgave 1 Omschrijving van de Centrale... 5 1.1 Fabrikant gegevens... 5 1.2 Type omschrijving... 5 1.3 Copyright...

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale INHOUDSOPGAVE: Pagina Inschakelen van de centrale (AFWEZ)..Pag. 1 Inschakelen van de centrale met de hoofdgebruikers code...pag. 1 Inschakelen van de centrale met de

Nadere informatie

Conventionele Brandmeldcentrale ALPHA 4/8/12

Conventionele Brandmeldcentrale ALPHA 4/8/12 Pagina : 1/8 Conventionele Brandmeldcentrale Beknopte Gebruikershandleiding Pagina : 2/8 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Algemeen principe voor toegang tot niveaus 2 en 3 4 Toegangsniveau 2 : Procedure en functies

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE 6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE GEBRUIKERSHANDLEIDING Protec Brandbeveiliging BV, Industrieweg 87, 2651 BC, Berkel en Rodenrijs. Telefoon: +31 (0) 10 511 9920 Fax: +31 (0) 10 511 9929 Web: www.protecfire.nl

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2

Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2 Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2 Aerocheck BV De Finnen 6 9001 XW Grou Tel: 0566-623920 Fax: 0566-621558 Email: info@aerocheck.eu www.aerocheck.eu Aansluitingen Led-aanduidingen per melder Luchtstroom:

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

DA SYSTEMS. Aplique. Gebruikershandleiding

DA SYSTEMS. Aplique. Gebruikershandleiding DA SYSTEMS Aplique Gebruikershandleiding 1.1. Inleiding De standaard gebruikerscode is 1234, bespreek samen met Uw installateur hoe U deze code kan wijzigen. 1.2. Klavier 1 2 3 7 8 Bespreek met uw installateur

Nadere informatie

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE Aanwijzingen voor de Gebruiker Alphatronics B.V. copyright 1991, Nijkerk INTRODUCTIE Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output Mooi afgewerkt wandpaneel voor de bediening van RGB led strips Touch bediening 2 opties: rechtstreekse bediening + aansturing of bediening via het DMX-512

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Integra

Gebruikershandleiding Integra Gebruikershandleiding Integra Overzicht van het bediendeel Storing Systeem ingeschakeld Servicemode Alarm De storingsled (geel) zal branden bij een storing aan het syteem. De systeem ingeschakeld led geeft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale BC06 November 2010 Wijzigingen voorbehouden 00049.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Sintony SI 110 SI 210 SI 410 Met klavier SAK 41

Gebruikershandleiding Sintony SI 110 SI 210 SI 410 Met klavier SAK 41 Gebruikershandleiding Sintony SI 110 SI 210 SI 410 Met klavier SAK 41 com Sintony SI 110 - Sintony SI 210 - Sintony SI 410 Puurs Sintony SAK 41 Bedieningshandboek 1 Vaktermen Aanwezig AAN : Alleen de sensors

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER WERKING Iedere alarm ingang heeft een bijbehorend telefoonnummer een meldtekst en een afmeldcode. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig maakcontact of verbreekcontact)

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V.

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V. 006 Ajax Brandbeveiliging B.V. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Ajax Brandbeveiliging B.V. mag niets deze gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 INLEIDING De TD8401 en TD8801 is een UNIVERSEEL toepasbare, vrij programmeerbare telefoonkiezer. De kiezer kan berichten doorgeven aan professionele meldkamers,

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 1 van 31 Inhoudsopgave Overzicht...3 Bedieningselementen...4 1 Functietoetsen...4 2 Alfanumeriek toetsenblok...4 3 Sleutelschakelaar...4 Displayelementen 4 LED-display...5

Nadere informatie

NetworX NX-1048. Gebruikershandleiding voor NetworX beveiligingscentrales

NetworX NX-1048. Gebruikershandleiding voor NetworX beveiligingscentrales NetworX NX-1048 Gebruikershandleiding voor NetworX beveiligingscentrales Functies bediendeel Status LED (Aan, Uit, Gereed, Niet Gereed) LCD -display: Hier wordt informatie over de status van het systeem,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EN54 2-8 Horizon Compleet Gebruikersmenu Puurs EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-493-001, Issue 1 0 November 2003 Français English Deutsch Islenska Svenska

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C)

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C) Gebruiksaanwijzing TTA 8000 + DEUR Typenummer 902.000263 (meting per 0,1) VDH doc. 961433 Versie: V1.4 Datum: 23092002 Software: TTA8000D Versie: V1.01 File: do961433.hnd * Werkingsbeschrijving. De TTA

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE. BRANDMELDCENTRALE TYPE IQ8Control C/M. Inhoudsopgave: Onderwerp. 2 Aanzicht bedieningsgedeelte

BEDIENINGSINSTRUCTIE. BRANDMELDCENTRALE TYPE IQ8Control C/M. Inhoudsopgave: Onderwerp. 2 Aanzicht bedieningsgedeelte Inhoudsopgave: Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Vrijgave bediening, Indicatoren voor brandalarm, vooralarm, storing, uitschakelen. 4 Uitleeseenheid voor groepen, Bedieningsknoppen Reset centrale,

Nadere informatie

BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enk

BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enk BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enkel omgevingsvoeler Enkel externe voeler (vloersensor)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800 Gebruiksaanwijzing Systeem Lykketronic Productnummer Serienummer Geïnstalleerd door Installatiedatum Pagina 1 van 15 INHOUD 1. ALGEMEEN GEBRUIK 1.1 OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE FUNCTIES EN DISPLAYS 1.2

Nadere informatie

NF2000 Beknopte gebruikershandleiding. Version V0102

NF2000 Beknopte gebruikershandleiding. Version V0102 NF2000 Beknopte gebruikershandleiding & logboek NF2000: KORTE BESCHRIJVING VOOR DE GEBRUIKER 1. TOESTAND NORMAAL De groene led VOEDING OK brandt. Alle andere led's zijn gedoofd (behalve eventueel de led's

Nadere informatie

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding GE Security FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding versie 1-0 / november 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation

Nadere informatie

Handleiding digicode: CAASE

Handleiding digicode: CAASE Handleiding digicode: CAASE 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V AC of 12V tot 48V DC. Uitgangen: 2 relais 1 contact R T 8A/250V. 1 relais

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. LivingLight COLOR PLAYER 4 EN COLOR PLAYER 4 RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. De LivingLight producten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015

MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015 HI0780N01C Pag. 1/32 MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0780N01C Pag. 2/32 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding

Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding Let op: Functies van dit systeem kunnen substantieel gewijzigd worden door programmering tijdens installatie. De installateur dient gebruikers instructies te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie