Registratie. Coördi natie Quality Un-Line document Page 1 of 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratie. Coördi natie. http://qolnfi.minjus.nlj%7b2o4c6c6ffe6edf4b%7d/ 20-3-2014. Quality Un-Line document Page 1 of 2"

Transcriptie

1 Actietermijn: - (Forensisch (Forensisch Qulity Un-Line document Pge 1 of 2 Titel: Geen eisen gesteld n Nummer: kwliteitscontroles 20 dgen Registrtie Meldingsdtum: 31 mei :15:34 Melder:, Onderzoek) Forensisch Chemisch Forensisch Chemisch Onderzoek Dtum voorvl: 14 mrt :15:34 Intern/extern: Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Chemisch ldentifictie Onderzoek Verrichting: ClO O&O-procedure Criterium: 5.9 Korte omschrijving: Geen eisen gesteld n kwliteitscontroles Uitvoerige omschrijving: 1.) O&O pln Betreft Bepling vn helium in post-mortem lucht uit long, longweefsel, hersenweefsel en hrtbloed. Dit is een gschromtogrfische bepling vn helium, met een indictie vn het gehlte. Geconstteerde bevinding find. normelement): Er wordt in het kder vn de borging een controlemonster gemkt. Er zijn echter geen eisen gesteld n het resultt vn het controlemonster (4.1 vn ). Een schtting vn de meetonzekerheid ontbreekt (4.1 vn 00339). Grdtie: 2.) O&O pln Betreft Bepling vn chloroform in bloed en urine. Dit betreft een gschromtogrfische chloroformnlyse, kwlittief in urine en kwntittief in bloed. Geconstteerde bevinding (md. normelement): Er wordt een ijklijn gemkt (overeenkomstige monsterconcentrties 10: 2.4: : 0.756: mg/i). Hiern zijn echter geen eisen verbonden (bijvoorbeeld R) In het kder vn de borging wordt een dditie uitgevoerd, een tweede stock oplossing gemkt en een controle op de bewrcondities uitgevoerd. Hier zijn echter geen eisen n gesteld (4.1 vr,._-00339). Een schtting vn o meetonzekerheid ontbreekt (4.1 vn ). B.. Bericht nr: Coördi ntie Chemisch Onderzoek) Prioriteit; CoOrdintor: - Oprnerkingen: Hoog () Medium Lg Chemisch Onderzoek) Groups / DI_FCO_CIO Verifictie gewenst Verificteur(s): - ( (Stffdelincen 3 dgen E-mil opmerkingen; Methode: Sluiten n verifictie: Ctegorie: Betreft: Sequentieel Prllel J, het incident zl gesloten worden n verifictie incident 01. Kwliteit 04. Eerste, tweede, derdelijns controle, de coordintor sluit het Oorzknlyse: Vnwege diversiteit in onderzoeken is voorf stellen vn eisen zeer lstig. Oorzk: 02. Afwijking vn QOL document Omvng: 02. Structureel voor deze verrichting Hd hetvoorvl!)

2 - (Medewerker Stffdelingen) Qulity On-Line document Pge 2 of 2 - zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout9 Geplnde 19 juni 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Nummer verbetertrject: VT Oplossing: Afgesproken is om voortn in het onderzoekspln meer expliciete ndcht te besteden n de eisen vn de kwliteitsborgingen. Ctegorie oplossing: 99. Overig Opertionliteit: Ctegorie 99. Overig opertionliteit: Is het voorvl hersteld?: Schrijven vn drie onderzoeksplnnen conform de fsprken die zijn gemkt (zie oplossing). De drie onderzoeksplnnen zullen niet binnen de vereiste 28 dgen zijn gereliseerd. Drom wordt deze udit-melding fgesloten en is t.b.v. de opertionliteit een verbetertrject opgestrt. 04. Niet vn toepssing Verifictie Alle opmerkingen: Op 20 juni :08:39 ging... Op 20 juni :05:49 ging _. NFl) kkoord. kkoord. Printed with Qulity On-Cinec5 Appliction Pltform

3 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: Criteri voor een mximl toeltbre crry-over onduidelijk en geen controlemonster wrin crry over ngetoond kn worden. 24 dgen Nummer: Registrtie Meldingsdtum: Melder: Dtum voorvl: Intern/extern: Afdeling: Verrichting: Criterium: Korte omschrijving: Uitvoerige omschrijving: 31 mi :41:08,Forensisch Chemisch Onderzoek) borensisch Chemisch Onderzoek 18 pril :41:08 Intern Extern Forensisch Chemisch Onderzoek Chemisch Identifictie Onderzoek Identifictie vn VOC s met GC-MS hedspce 5.9 Criteri voor een mximl toeltbre crry-over onduidelijk en geen controlemonster wrin crry-over ngetoond kn worden. In werkvoorschrift stt de controle op crry-over beschreven ls: Controleer of er sprke kn zijn vn contmintie door eerdere injecties. Dit kn optreden bij sterk overbelden pieken (piekhoogte vn de orde 1 E8), met nme voor polire componenten zols mines en lknzuren. Indien ook mr enige twijfel bestt dt een relevnte piek fkomstig kn zijn vn crry-over vn de vorige injectie, herhl dn de nlyse. Een controle op crry-over wordt nbevolen. De beoordeling over het l dn niet nwezig zijn vn crry-over gebeurt op bsis vn inzicht vn de nlist. Criteri voor een mximl toeltbre crry-over zijn echter onduidelijk en er bestt geen controlemonster wrin crry-over ngetoond kn worden. Grdtie: Bericht nr: Een mogelijke oplossing kn Iiggen in het injecteren vn een blnco oplossing n elk SVO. B (Forensisch Chemisch Onderzoek) Coörd i ntie Prioriteit: Oprnerkingen: Hoog Medium Lg (Forensisch Chemisch Onderzoek) Groups /Dl FCC_dO Verifictie gewenst: J Nne Verificteur(s): Actietermijn: 3 dgen fstftehngen) (Meoewerker NI-I) Sequentieel Prllel Sluiten n verifictie: C) J, het incident zl gesloten worden n verifictie, de coordintor sluit het incident Ctegorie: - Betreft: 01. Kwliteit 04. Eerste, tweede, derdelijns controle Oorzknlyse: Oorzk: Omvng: Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid Controle op crry-over is gebseerd op het inzichtllertheid vn de onderzoeker 99. Overig 02. Structureel voor deze verrichting J J J )

4 document Qulity On-Line document Pge 2 of 2 -tot een fout?: Geplnde 21 juni 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: ] Bij meting met de utosmpler tussen elk monster een blnco. Bij hndinjecties één blnco per serie (hiervoor worden wegwerpspuiten gebruikt wrdoor de kns op crry over veel kleiner is). 01. Anpssing stndrd werkwijze Ctegorie oplossing: Opertionliteit: Werkvoorsch rift is ngepst en vrijgegeven op 21 juni Ctegorie 03.. geutoriseerd opertionliteit: Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld Verifictie Alle opmerkingen: Op 24 juni :18:11 ging kkoord. Op 24 juni :25:33 ging (Stffdelingen) kkoord. Printed with Qulity Appliction Pltform

5 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: Toepssen ccepttie- en Nummer: kwliteitscriteri welke niet in het werkvoorschrift stn 24 dgen Registrtie Meldingsdtum: 31 mei :05:55 Melder: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Afdeling melder; Forensisch Ghemisch Onderzoek Dtum voorvl: 18 pril :05:55 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Chemisch Identifictie Onderzoek Verrichting: Identifictie vn VOCs met GC-MS hedspce Criterium: 5.9 Korte omschrijving: Toepssen ccepttie en kwliteitscriteri welke niet in het werkvoorschrift stn Uitvoerige omschrijving: Het wordt nbevolen om lle ccepttie. en kwliteitscriteri toe te voegen n het werkvoorschrift. Grdtie: B Bericht nr: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Coördintie Prioriteit Hoog Medium Lg CoOrdintor: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst: Verificteur(s): Actietermijn: 3 dgen (Stttdelinen i ( Methode: Sluiten n verifictie: Sequentieel Prllel J, het incident zl gesloten worden n verifictie incident, de coärdintor sluit het Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 04. Eerste, tweede, derdelijns controle Oorzknlyse: De criteri stn gedefinieerd in de dtverwerkingsmcro vn het controlemonster; eventuele twijkingen worden op het (utomtisch gegenereerde) rpport vn het controlemonster weergegeven. Oorzk: 99. Overig Omvng: 01. Incident Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid toteenfout?: Geplnde 21 juni 2013 geplnde Verbetertrject J( nmken: Oplossing: De criteri worden ls bijlge 2 n werkvoorschrift toegevoegd. Ctegorie oplossing: 01. Anpssing stndrd werkwijze Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld

6 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 Verifictie Afle opmerkingen: Op 24juni :16:52 ging kkoord. Op 24 juni :25:14 ging Stffdelingen) kkoord. Printed with Qulity On-Cinee Appliction Pltform. d37d8%7d

7 Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: onduidelijkheid over omgng Nummer: vn ccepttiecriteri 6 dgen Registrtie Meldingsdtum: 12 juni :23:31 Melder: (Stffdelingen) Kwiiteit & Procesmngement Dtum voorvl: 16 mei :23:31 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Toxicologielbortorium Verrichting: bepling vn koolmonoxide Criterium: Korte omschrijving: onuuicelijkheid over omgng vn ccepttiecriteri Uitvoerige omschrijving: In het werkvoorschrift is niet beschreven hoe en welke resultten worden vstgelegd met bijbehorende ccepttiecriteri. Tevens is niet duidelijk welke vervolgcties genomen moeten worden ls niet wordt vodn Grdtie: B Bericht nr: t Forensisch Chemisch Onderzoek) Coördintie Prioriteit Hoog (i Medium Lg CoOrdintor: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst: J Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten) Oorzknlyse: Methode wordt l jren uitgevoerd wrdoor we uit het oog zijn verloren dt er geen cceptie criteri nwezig wren voor de resultten Oorzk: 06. Menselijk hndelen, dministrtief Omvng: 02. Structureel voor deze verrichting Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldrngen?: I C Heeft het voorvl geleid tot een fout J (ti) Geplnde 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: Voorschrift ngepst Ctegorie oplossing: 01. Anpssing stndrd werkwijze Opertionliteit: Document vrijgegeven Ctegorie 03. document geutoriseerd opertionliteit: Is het voorvl hersteld?:, 02. Niet nodig Printed with Qulity Appliction Pltform. %7D

8 (Forensisch Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: vlidtierpport ontbreekt Nummer: 6 dgen Registrtie Meldingsdtum: l2iuni :28:25 Melder: (Stffdelingen) Kwiiteit & t- rocesmngement Dtum voorvl: 16 mel :28:25 Intern/extern: (! Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Toxicologielbortorium Verrichting: koolmonoxidebepling Criterium: en 6 Korte omschrijving: vlidtierpport ontbreekt Uitvoerige omschrijving: Voor deze verrichting ontbreekt ht vlidtierpport Grdtie: B Bericht nr: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Coördintie Priorteit - Hoog Medium Lg Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst: J Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 12.Vlidtie Oorzknlyse: Omdt er nog onenigheid bestt over het vlidtierpport is deze nog niet lgerond Oorzk: 07. Menselijk hndelen, overig Omvng: 01. Incident Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Meldi ngnum mets: Heeft het voorvl geleid tot een fout Geplnde 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject n m ken: C Nummer verbetertrject: Oplossing: Rpport herschreven Ctegorie oplossing: 99. Overig Is het voorvl hersteld?: 04. Niet vn toepssing Printed with Qulity On-Lineit) Appliction Pltform. 1 cddfec$ 1 370%7D/

9 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: Klibrtiesttus ontbreekt op Nummer: AU pprt 6 dgen Registrtie Meldingsdtum: Melder: Dtum voorvl: Intern/extern: AfUeling: Verrichting: Criterium: Korte omschrijving: Uitvoerige omschrijving: Grdtie: Coärdintor: Bericht nr: l2juni :31 :34 (Stffdelingen) Kwiiteit rrocesmngement 16 mel :31:34 Intern Extern Forensisch Chemisch Onderzoek Toxicologielbortorium koolmonoxidebepling Klibrtiesttus ontbreekt op pprt Op het pprt ontbreekt een sticker met de dtum vn een externe klibrtiedtum en de dtum vn de volgende klibrtie B (Forensisch Chemisch Onderzoek) imedewerker NFl) Coördintie Prioriteit: Hoog ç: Medium Lg (Forensisch Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst: J Ctegorie: Betreft: Oorzknlyse: Oorzk: Omvng: Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout?: Geplnde geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: Ctegorie oplossing: Opertionliteit: 01. Kwliteit 01. Apprtuur/softwre uitrusting Het systeem voor de meting vn CO is miniml 20 jr in gebruik. In die tijd is het nooit noodzk geweest om het systeem regemtig te klibreren (controle n de hnd vn QC monsters). Hierdoor is het systeem nooi voorzien vn een klibrtiesticker 06. Menselijk hndelen, dministrtief 02. Structureel voor deze verrichting i J :Jee lojuli2ol3 JJ Het pprt is voorzien vn een sticker. Hoewel in de hndleiding vn de CO meter stt dt het systeem 1 keer per mnd moet worden geklibreerd zullen wij het systeem 1 keer per jr klibreren. De klibrtie zl intern gebeuren en heeft geen externe bedrijf hiervoor nodig. Het 1 keer per jr ipv 1 keer permnd klibreren is voldoende. Bij intensief gebruik (dgelijks) zl de lmp snel chteruit gn en is mndelijks klibrtie nodig. Het systeem wordt bij ons 1 keer mnd gebruikt wrdoor de chteruitgng vn de lmp miniml zl zijn. De QC borging vn 1 level controle monster is verhoogd nr lle 3 levels OC om eventuele chteruitgng vn de lmp sneller te ontdekken. 01. Anpssing stndrd werkwijze het pprt is voorzien vn een sticker met klibrtie dtum. ffi b7 1 3%7D/

10 voorschrift Qulity On-Line document Pge 2 of 2 is ngept en 19 OG-2013 vergegeven in QOL Ctegorie 03. document geutoriseerd opertionliteit: Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld Printed with Qulity On-tine Appliction Pltform. 1 ffi b7 13 %7D/

11 Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: wvs is erg onduidelijk qu Nummer: AU opbouw en formulering 6 dgen Registrtie Meldingsdtum: 12 iuni :40:18 Melder: (Stfldelingen) Kwliteit & vrocesmngement Dtum voorvl: 21 mrt :40:18 Intern/extern: Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Toxicologielbortorium Verrichting: lcoholbepling Criterium: 4.3 Korte omschrijving: wvs is erg onduidelijk qu opbouw en formulering Uitvoerige omschrijving: wvs is erg onduidelijk qu opbouw en formulering Grdtie: B Coördintie fforensisch Chemisch Onderzoek) Bericht nr: Prioriteit Hoog c Medium Lg CoOrdintor: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst J Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten) Oorzknlyse: Eerste versie vn het werkvoorschrift vn een nieuwe bepling wrdoor nog niet lle onduidelijkheden er uit wren gehld. Oorzk: 99. Overig Omvng: 01. Incident Hd het voorvl J ii zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout J C Geplnde 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: J Oplossing: Werkvoorschrift is ngepst, gecontroleerd en in gepltst onder (vrijgegeven ) Ctegorie oplossing: 99. Overig Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld Printed with Qulity Appliction Pltform

12 Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: fwijkende berekeinig Nummer: AU meetonzekerheid 6 dgen Registrtie Meldingsdtum: 12 juni :49:01 Melder: (Stffdelingen) Kwliteit & - rocesmngement Dtum voorvl: 21 mrt :49:01 Intern/extern Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Toxicologielbortorium Verrichting: lcoholbepling Criterium: Korte omschrijving: fwijkende berekeinig meetonzekerheid Uitvoerige omschrijving: de berekening vn de meetonzekerheid is niet uitgevoerd volgens Grdtie: B Coördi ntie Bericht nr: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Prioriteit: Hoog Medium Lg fforensisch Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst: J Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 12. Vlidtie Oorzknlyse: Oorzk: Omvng: Hd hetvoorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout?: Geplnde geplnde Verbetertrject nm ken: Nummer verbetertrject: Oplossing: Ctegorie oplossing: Is het voorvl hersteld?: Inzichten verschiiln hoe de meetonzekerheid voor deze methode moet worden berekend 02. Afwijking vn ]ocument 01. Incident J J C%1 J! 10 juli 2013 J J VT Er volgt ovedeg met WISk hoe de meetonzekerheid voor deze methode vst te stellen 99. Overig 04. Niet vn toepssing Printed with Qulity On-Line Appliction Pltform

13 Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: geen vlidtiegegevens vn Nummer: AU mcro beschikbr 6 dgen Registrtie Meldingsdtum: l2juni :52:22 Melder: (Stffdelingen) Kwiiteit & Procesmngement Dtum voorvl: 21 mrt :52:22 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Toxicologielbortorium Verrichting: lcoholbepling Criterium: Korte omschrijving: geen vlidtiegegevens vn mcro beschikbr Uitvoerige omschrijving: De vlidtie vn de mcro wñn de resultten in een overzichtsrpport komen kon niet worden getoond Grdtie: B Bericht nr: (Forensisch Chemisch Onderzoek) (Medewerker NH) IMedewerker NFl) Coörd i ntie Priorteit Hoog Medium Lg CoOrdintor: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst: Ctegorie: Betreft: J 01. Kwliteit 12. Vlidtie Oorzknlyse: Men is vergeten de mcro te vlideren. Oorzk: 06. Menselijk hndelen, dministrtief Omvng: 01. Incident Hd het voorvl J 1 zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een Geplnde 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: Vlidtie is ls nog uitgevoerd en is toegevoegd n de methode mp Ctegorie oplossing: 99. Overig Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld Printed with Qulity On-Line Appliction Pltform. 1 c5 1 %7D

14 - Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: borging vn temp en Nummer: AU luchtvochtigheid is niet volledig duidelijk 8 dgen Registrtie Meldingsdtum: 12 iuni :41:45 Melder: Stffdelingen) Kwliteit & rrocesmngement Dtum voorvl: 2 pril :41:45 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Microsporen Verrichting: IRMS bcking tpe (nieuwe verrichting) Criterium: 5.3 Korte omschrijving: borging vn temp en luchtvochtigheid is niet volledig duidelijk Uitvoerige omschrijving: borging vn temp en luchtvochtigheid is niet volledig duidelijk, uit vlidtie volgt dt zij kritisch zijn Grdtie: B Coördintie Bericht nr: (Microsporen) tmicrosporen) Medewerker NFl) Gerrd Prioriteit: CoOrdintor: Hoog Medium Lg (Microsporen) Verifictie gewenst: Verificteur(s): Actietermijn: (Stffdelingen) 5 dgen Methode Sequentleel Prllel Sluiten n verifictie: J, het incident zl gesloten wrden n verifictie, de coordintor sluit het incident Ctegorie: Betreft: Omschrijving overige betreft: 01. Kwliteit 99. Overig Tempertuur en luchtvochtigheid ruimte Oorzknlyse: Om 7 uur en 19 uur is er een tempertuur en luchtvochtigheidsverloop en uit de vlidtie blijkt dt de IRMS hier enigszins gevoelig voor is. Hier wordt rekening mee gehouden, zie citt voorschrift 01111: Voer de metingen zoveel mogelijk uit tussen uur en de volgende dg of tussen en uur. De tempertuur en luchtvochtigheid op de zl zijn dn het meest stbiel. Oorzk: Omvng: Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout Strt de dtlogger en lt deze tijdens de metingen open. 09. Technisch probleem 02. Structureel voor deze verrichting Jt Geplnde lojuli 2013 geplnde 1 9eb9%7D/

15 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 Verbetertrject nmken: Oplossing:. Bij Er WOIdë elsen gesteld n: -Mximl verschil gomiddelde triplo meting stndrd begin-einde reeks -Stndrddevitie triplo stndrden -Wrde controlemonster Bij. bedieningsvoorschrift: Er worden elsen gesteld n de -Mximl verschil gemiddelde triplo meting stndrd begin-einde reeks -Stndrddevitiemtriplo stndrden -Afwijking wrde controlemonster Voorschrift: Het beplen vn de isotooprtios vn koolstof en wterstof vn het drgermteril vn duct tpe met Isotope Rtio Mss Spectrometry, IRMS. Er worden eisen gesteld n: Mximl verschil gemiddelde triplo meting stndrd begin-einde reeks Stndrddevitie triplo stndrden Afwijking wrde controlemonster In gevllen vn bovenstnde fwijkingen wordt de serie niet geccepteerd. In de drie voorschriften is de volgende zin toegevoegd: Als or een fwijking is lees dn de dtlogger uit. Controleer of er een verbnd is tussen de fwijking en de tompertuur/luchtvochtigheid. Eis: do temportuur op de zl mg niet meer dn 2 grden in 1 uur vernderen. Er is een eis n het tempertuurverloop gesteld (mx. 2 grden /uur, dit is de eis vn do fbriknt). Er is geen eis gesteld n hot mx. verloop vn do reltieve vochtigheid omdt do invloed hier niet vn bekend is (kn niet worden losgekoppeld n hot vorloop in tempertuur) en hior is goon ois vn de fbriknt beschikbr. Doze ctie is nodig om do oorzk vn do goconstteerde fwijking in krt to brengon. Mximl verschil gemiddelde triplo meting stndrd begin-eindo reeks Stndrddevitie triplo stndrden Afwijking wrde controlemonster H vst 2 % (IAEA-CH-7 PEF, NBS-22 olie) 3 % < 3 % (K46-1 -i-i of Qi) H vloeistof <2% 0 vst 0.4 % (IAEA-601, IAEA-602) <0,4 % <0.4 % Benzoic cid BKA, PEG FIRMS 0 vloeistof <0,3% Tbel 4: Kwliteitseisen voor vsto en vloeistoffen Als or eon fwijking is lees dn do dtlogger uit. Controleer of or eon verbnd is tussen do fwijking on do tempertuur/luchtvochtigheid. Eis: do temportuur op do zl mg niet moor dn 2 grdon in 1 uur vernderen. Ctegorie oplossing: 01. Anpssing stndrd werkwijzo Opertionliteit: Do npssing is dt do zin: Als or eon fwijking is lees dn do dtloggor uit. Controleer of or eon verbnd is tussen do fwijking en do tompertuur/luchtvochtigheid. Eis: do tompertuur op do zl mg niot moor dn 2 grden in 1 uur vernderen. is toegevoogd n do drie voorschriften: documenten 00940, en Actie is voltooid op 29 pril 2013 Ctegorie 03. document goutorisoerd opertionliteit: Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is herstold Verifictie Alle opmerkingen: Op 20 juni :06:03 ging (Stffdelingon) kkoord. Printed with Qulity On-LineS Appliction Pltform. 1 9eb9%7D

16 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: meetonzekerheid is lger dn Nummer: AU herhlbrheid 8 dgen Reg istrtie Meldingsdtum: 12 juni :46:25 Melder: - (Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 2 pril :46:25 Intern/extern: Extern Afdeling: Microsporen Verrichting: IRMS bcking tpe (nieuwe verrichting) Criterium: Korte omschrijving: meetonzekerheid is lger dn herhlbrheid Uitvoerige omschrijving: meetonzekerheid is lger dn herhlbrheid, dit lijkt onwrschijnlijk mede gezien de mte vn invloed vn het oplosmiddel Grdtie: B Bericht nr: (Microsporen) imicrosporen) Coördintie Prioriteit Hoog Medium Lg CoOrdintor: (Microsporen) Verifictie gewenst: Verificteur(s): Actietermijn: 5 dgen (tttdelingen) Methode: Sequentieel Prllel Sluiten n verifictie: J, het incident zl gesloten worden n verifictie, de coordintor sluit het incident Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 12.Vlidtie Oorzknlyse: Vlidtie, ondderdeel meetonzekerheid. 1(12 juni 201 3): tie formules kiopten wel mr er bleek een foutje in de berkeningen te zijn gemkt die ons eerder niet ws opgevllen totdt ns ttent mkte op de inconsistentie. Oorzk: Omvng: Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout 07. Menselijk hndelen, overig 01. Incident Geplnde 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken:

17 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 Verifictie -Oplossing: De berekeningen zijn gecorrigeerd en het vlidtierpport i ngepst. Tevens heb 1k ls pdf-file bijgesloten een pgin ult het gewijzigde vlidtierpport (wijzigingen bijgehouden) wr is vermeld wt is gewijzigd en wruit blijkt dt de meetonzekerheid hger is dn de herhlbrheid. Ctegorie oplossing: 01. Anpssing stndrd werkwijze Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld Alle opmerkingen: Op 20 juni :05:40 ging (Stffdelingen) kkoord. Printed with Qulity On-Cine Appliction Pltform

18 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: fwijkingen in wvs 0629 Nummer: AU dgen Reg istrtie Meldingsdtum: 12 luni :26:34 Melder: (Stfldelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 19 pril :26:34 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Verdovende middelen Verrichting: identifictie vn veelkomende drugs met GC-MS Criterium: 5.4 Korte omschrijving: fwijkingen in wvs Uitvoerige omschrijving: -In de scoop wordt 00k liquids ls mteril of product genoemd. In het voorschrift stt voor vloeistoffen geldt een fwijkende opwerking.... Deze fwijkende opwerking wordt niet in het voorschrift 0629 genoemd. (normelement i frijkwijdte)) -In voorschrift 0629 stt onder 6.5 Kwliteitskrkteristieken Ondergrens concentrtie bij stndrd uitvoering, bij metmfetmine, 2C-B en piperzines: niet bepld. Volgens Vlidtie vn onderzoeksmethoden 5.1 Kwlittieve methode meet echter een ntoonbrheidsgrens worden vstgesteld. (normelement (vlidtie)). -In voorschrift 0629 wordt tribenzylmine ls interne stndrd toegepst bij MDMA, mfetmine, metmfetmine, 2C-B en piperzines (en [overigens niet vermeld in.0629] bij cocine). Onder 6.2 Goedkeuring serie wordt echter niet ngegeven n welke eisen de eisen de interne stndrd meet worden voldn. (normelement i (criteri eisen goed-/fkeuring). Grdtie: B Bericht nr:,forensisch Chemisch Onderzoek) Coördintie Prioriteit $VM Hoog Medium Lg Forensisch Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst Verificteur(s): Actietermijn: 4 dgen fmedewerker NFl) Methode Sluiten n verifictie: (Stftdelingen) Sequentieel Prllel J, het incident zl gesloten worden n verifictie incident, de coordintor sluit het Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften (. locumenten) Oorzknlyse: -Het ontbreken vn de fwijkende opwerking is, ondnks dt deze methode l jren gebruikt wordt, nog nooit opgevllen. Deze fwijkende opwerking zelf is wel bij iedere medewerker lgemeen bekend, ondnks dt vloeistoffen mr een klein deel uit mken vn de ngeboden hoeveelheid items. Angezien de bulk vn de meest voorkomende drugs ngeboden wordt in poedervorm zl dit mogelijk ook de reden zijn dt deze opwerking niet genoemd is. -Doordt deze verbindingen vn lle beschreven drugs het minst voorkomen en bijn ltijd op hoog concentrtie niveu is beplen vn de ntoonbrheidsgrens vn deze verbindingen in de vergetelheid gerkt. -Bijgevoegd criteri voor de interne stndrd wordt eigenlijk l jren gebruikt mr is klrblijkelijk nooit genoemd in werkvoorschrift

19 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 -Oorzk: Omvng: Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een tout?: 0G. MnseIijk hndein, dmini3trtief 01. Incident Geplnde lojuli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: J Ctegorie oplossing: 99. Overig Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld Afwijkende opwerking vloeistoffen en criteri interne stndrd zijn bijgevoegd in het werkvoorschrift. Voor genoemde verbindingen is de ntoonbrheidsgrens bepld en verwerkt in het werkvoorschrift. Verifictie Alle opmerkingen: Op 20 juni :05:53 ging Stffdelingen) kkoord. Op 18 juni :30:07 ging I kkoord. Printed with Qulity On-LineS Appliction Pltform

20 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: Vlidtie vn controlekrt Nummer: AU ontbreekt en geen 2e of 3e lijnscontrole 1 dgen Registrtie Meldingsdtum: 12 luni :32:04 Melder: (Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 26 pril :32:04 Intern/extern: ) Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Verdovende middelen Verrichting: PMK (nieuwe verrichting Criterium: 5.4 en 5.9 Korte omschrijving: Vlidtie vn controlekrt ontbreekt en geen 2e of 3e lijnscontrole Uitvoerige omschrijving: er kon geen vlidtiedocument worden getoond vn controlekrt Er wordt geen 2e of 3e lijnscontrole uitgevoerd Grdtie: B Bericht nr: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Coördintie Prioriteit Hoog Medium Lg CoOrdintor: (Forensisch Chemisch Onderzoek) $VM Verifictie gewenst: Verificteur(s): Actietermijn: 5 dgen (Sittelinoen Methode: Sluiten n Sequentieel Prllel ) J, het incident zl gesloten worden n verifictie :, de coordintor sluit het incident Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 04. Eerste, tweede, derdelijns controle Oorzknlyse: N het mken vn de controlekrt in Excel is niet gedcht n de vlidtie. Voor deze verrichting bestn geen ringonderzoeken en is vergeten een blindcse uit te zetten. Oorzk: 06. Menselijk hndelen, dministrtief Omvng: 01. Incident Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout?: Geplnde, 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: Controlekrt is gevlideerd (zie vlidtie document)

21 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 Verifictie UuIflC3e Ctegorie oplossing: 99. Overg Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld liitfl1,iflktfl rrlek zk Alle opmerkingen: Op 13 juni :11:00 ging Medewerker NFl) kkoord. Op 13 juni :34:12 gins Stffdelingen) kkoord. Printed with Qulity On-Line Appliction Pltform

22 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: de verrichting is niet Nummer: AU opgenomen in de bevoegdhedenmtrix 1 dgen Registrtie Meldingsdtum: l2juni :35:56 Melder: (Stffdelingen) Kwliteit lrocesmngement Dtum voorvl: 26 pril :35:56 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Verdovende middelen Verrichting: PMK nieuwe verrichting Criterium: Korte omschrijving: de verrichting is niet opgenomen in de bevoegdhedenmtrix Uitvoerige omschrijving: de verrichting is niet opgenomen in de bevoegdhedenmtrix Grdtie: B Bericht nr: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Coördintie Prioriteit Hoog Medium Lg CoOrdintor: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Oprnerkingen: $VM Verifictie gewenst: Verificteur(s): Actietermijn: 5 dgen Methode Sequentieel Prllel Sluiten n verifictie: C!) J, het incident zl gesloten worden n verifictie, de coordintor sluit het incident Ctegorie: Betreft: 01. Kwliteit 03. Competenties/opleiding/inwerken Verifictie Oorzknlyse: N fronding vlidtie en indienen vn een intern udit verzoek is vergeten om de verrichting toe te voegen n de bevoegdhedenmtrix. Oorzk: 06. Menselijk hndelen, dministrtief Omvng: 01. Incident Hd hetvoorvl J ( i) zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout J i Geplnde 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject J 9C nmken: Oplossing: Verrichting toegevoegd n bevoegdhedenmtrix (op 27/5/201 3). Ctegorie oplossing: 99. Overig Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld 1 63feb47445%7D/

23 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 AUe opmerkingen: Op 13 juni :36:28 ging kkoord. Printed with Qulity On-LineP.t Appliction Pltform feb47445%7D

24 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: Er is geen onderbouwing vn de Nummer: AU rpportgegrens 1 dgen Registrtie Meldingsdtum: 12 juni :38:11 Melder: (Stffdelingen) twiiteit & Procesmngement Dtum voorvl: 26pr :38:11 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Verdovende middelen Verrichting: PMK nieuwe verrichting Criterium: Korte omschrijving: Er is geen onderbouwing vn de rpportgegrens Uitvoerige omschrijving: Er is geen onderbouwing vn de rpportgegrens Grdtie: B Bericht nr: (Forensisch Chemisch Onderzoek) Coördintie Prioriteit Hooq Medium Lg CoOrdintor: (Forensisch Chemisch Onderzoek) $VM Verifictie gewenst: Verificteur(s): Actietermijn: 5 dgen (Stttdeilngen) Methode: Sequentieel Prllel Sluiten n vetifictie: (s?) J, het incident zl gesloten worden n verifictie, de coordintor sluit het incident Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 12.Vlidtie Oorzknlyse: De rpportgegrens/drempelwrde (0,2% vn de IS, komt overeen met respons vn circ 12500) wordt lleen genoemd in het vlidtierpport. Verdere ultleg/onderbouwing vn deze rpportgegrens ontbreekt in het vlidtierpport (is vergeten). Oorzk: 06. Menselijk hndelen, dministrtief Omvng: 01. Incident Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout9 Geplnde 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject J () nmken: Oplossing: Vlidtierpport is uitgebreid met hoofdstuk 8.6 Antoonbrheidsgrensfbeplingsgrens Ctegorie oplossing: Is het voorvl hersteld?: wrin de uitleg/onderbouwing vn de rpportgegrens/drempelwrde wordt uitgelegd. 99. Overig 01. J, voorvl is hersteld

25 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 Verifictie Alle opmerkingen: Op 13 juni :33:55 ging Stffdelingen) kkoord. Op 13 juni :36:13 ging kkoord. Printed with Qulity On-Line Appliction Pltform

26 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: Het werkvoorschrift Nummer: AU voldoet niet op diverse punten 4 dgen Registrtie Meldingsdtum: 13 juni 2013 R:41 :04 Melder: Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 9 pril :41:04 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Humne biologische spoten Verrichting: MT DNA Criterium: 4.3 Korte omschrijving: Het werkvoorschrift voldoet niet op diverse punten Uitvoerige omschrijving: 4.3 Beheer documenten (ctueel, stte of the rt en wordt conform het document gewerkt) In de loop vn 2012 is de werkwiize op enkele punten ngepstlverbeterd, deze npssingen zijn nog niet in opgenomen in het merendeel vn de gevllen wordt voor de midi-mtdna methode gekozen... [...] in uitzonderingsgevllen voor de mini-mtdna methode... Ltste jr/jren wordt indien mogelijk de stndrd-methode gebruikt, nders de mini methode. Midi-methode vrijwel niet. Niet vn lle frgmenten worden ltijd de sequentie bepld. Deze optie stt niet in beschreven. -5 en/of 7 en/of 12 Gebruik vn ethidiumbromide wordt beschreven bij 12. Niet opgenomen bij veiligheidsinfo of chemicliën MtDNA zken worden met behulp vn hetformulier ) mito zken ftekenlijst ingeschreven Inschrijving gebeurt sinds 2013 digitl, niet meet op lijst Het is belngrijk dt te lien tijde de referentie en sporen monsters gescheiden wotden ingezet ook l gebruiken deze monsters dezelfde methoden. De sporen worden ltijd ls eerste ingezet in de PCR en n het gtondig schoonmken vn de werkplek worden drn de referenties ingezet in de PCR. Hiet kn bewust vn worden fgeweken. Scheiding vn tefs en sporen vindt dn plts in tijd/onderzoeker. Optie opnemen in - 16 Gebtuik vn CE Gebruik CE voor sequence-doeleinden nuwelijks beschreven. Verwijzing nr en ondervngt dit deels, mr onderhoud, spectrl (filterset E), perlormncetest komen ook drin niet voor, hoewel het wel wordt gedn en genoteerd in logboek. - digitle loctie smplesheet beschreven bij ABI-L ABI-H wordt gebruikt, md smplesheet ABI-H - In stt gebruik vn Instrument Protocol RpidSeq36_POP7_E_losec, gevolgd door Run Module Ultrseq36_POP7.j. In is RpidSeq wel gedefinieerd mr met een ndere RunModule (ni. RpidSeq36_POP7). Deze twee runmodules versschillen vn elkr. Vroeger werd UltrSeq gebruikt, tegenwoordig RpidSeq Dit resulttenformulier wordt ook digitl bewrd... Formulier wordt (onbeveiligd) digitl ingevuld, geschduwd en tegenwoordig ls pdf (=beveiligd) opgeslgen. Expliciet opnemen dt pdf wordt gemkt en dt dit volstt. -20 versus Het is niet geheel duidelijk weike controles bij welke stppen worden meegenomen, wrn ze moeten voldoen en wt te doen ls ze fwijken. Eis voor 05 controle wordt duidelijk beschreven, neg verwrrend (12.12) - bijlge 1.2 opslg en houdbrheid vn pcr-regenti beschrijven Grdtie: B Coördintie I (Humne biologische sporen) Bericht nr: Proriteit CoOrdintor: Hoog 1 Medium Lg (Humne biologische sporen) bff47$3d1 %7D/

27 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 Uoor zlekte vn is de uditconsttering te It ingevoerd. De udit is op 9 en 11 pril 2013 uitgevoerd, de consttering is op geregistreerd en ws l opgelost. Verifictie gewenst: J Ctegorie: Betreft: 01. Kwliteit 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten) Oorzknlyse: Vergeten de npssingen tijdig in het document te verwerken. Oorzk: Wr is het voorvl ontstn?: Oorzk voorvl per ppru methode! verrichting: Omvng: Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot eon 07. Menselijk hndelen, overig 09. HBS: R&D 15. Menselijk hndelen 01, Incident J J Geplnde 11 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: is ngepst en vrijgegeven. Ctegorie oplossing: Is het voorvl hersteld?: Potentiële ernstscore: Ddwerkelijk gevolg: J Het voorvl is besproken met betrokken medewerkers. 99. Overig 01. J, voorvl is hersteld J, geen consequenties NFl rpport 01. Het gemelde voorvl heeft geen gevolgen voor de conclusie vn het NFl rpport 01. Het gemelde voorvl is indien nodig hersteld en hd drom geen gevolgen voor de conclusie vn het NFl rpport Printed with Qulity On-Cined) Appliction Pltform bff4783d 1 %7D

28 Eerder Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: Geen Iogboek en geen RvA Nummer: AU erkend bedrijf voor klibrtie vn temp dtlogger 41 dgen Reg istrtie Meldingsdtum: 13 luni :40:25 Melder: (Stffdelingen) Kwiiteit & vrocesmngement Dtum voorvl: 9 pril :40:25 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Front Office / Mobiel Forensisch Tem Verrichting: Hrsporen Criterium: 5.5 Korte omschrijving: Geen Iogboek en geen RvA erkend bedrijf voor klibrtie vn temp dtlogger Uitvoerige omschrijving: Er ws geen logboek nwezig vn de temp dtlogger. deze ws niet geklibreerd door een Rv geccrediteerd bedrijf. Er is geen klibrtiefrequentie vstgelegd. Microscoop : het uitgevoerde onderhoud is niet ntoonbr. Grdtie: B (Front Office) Bericht nr:. Coördintie Prioriteit CoOrdintor: Hoog Medium Lg (Front Office) 9 juli 2013 ctie nvullende vrgen - bentwoord. Verifictie gewenst: J Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 01. Apprtuur/softwre uitrusting Oorzknlyse: Er ws geen Iogboek nwezig vn de temp dtlogger. deze ws niet geklibreerd door een Rv geccrediteerd bedrijf. Er is geen klibrtiefrequentie vstgelegd. Microscoop : het uitgevoerde onderhoud is niet ntoonbr. Oorzk: 99. Overig Omvng:, 01. Incident Hd het voorvl J 0 zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: J Heeft het voorvl geleid tot een fut. Geplnde 11 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: De Iogboeken vn de microscopen ziin hiiewerkt; tevens is direct een onderhoudsbeurt gegeven. Dit wordt uitgevoerd door onderhoud is wel periodiek uitgevoerd, mr de dt konden niet meer worden gereproduceerd. Voor de cllibrtie vn de dtloggers is een onderhoudscontrct fgesloten met gecertificeerd buro. De dtloggers worden om de twee jr gecomntroleerd. neemt in de Iogboeken op dt controle tweejrlijks pltsvind. Ctegorie oplossing: 99. Overig Is het voorvl hersteld?: 01, J, voorvl is hersteld Printed with Qulity Appliction Pltform febe5f67%7D/

29 Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: geen vervolgctie in wvs beschreven ls resultt niet is zols beoogd 1 dgen Nummer: AU Registrtie Meldingsdtum: Melder: Dtum voorvl: Intern/extern: Afdeling: Verrichting: Criterium: Korte omschrijving: Uitvoerige omschrijving: Grdtie: Bericht nr: 12 iuni :48:23 / (Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement 21 mel :48:23 Intern Extern Digitle technologie en biometrie Vingersporenonderzoek vcuum metlopdmpmethode geen vervolgctie in wvs beschreven ls resultt niet is zols beoogd geen vervolgctie in wvs beschreven ls resultt niet is zols beoogd B (Digitle technologie & biometrie) imedewerker NFl) Coördintie Prioriteit: Hoog J Medium Lg (Digitle technologie & biometrie) Verifictie gewenst: Verificteur(s): Methode: Sluiten n verifictie: Ctegorie: Betreft: Oorzknlyse: Oorzk: Omvng: Hd het voorvl zken? Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout?: Geplnde geplnde Verbetertrject nm ken: Oplossing: Ctegorie oplossing: Is het voorvl hersteld?: J J de bevindig is op 21 mel gedn en is binnen 28 dgen fgesloten P)J iiiienngen) Sequentieel J Prllel Het wvs is ngepst 01. Anpssing stndrd werkwijze 02. Niet nodig Actietermijn: 2 dgen J, het incident zl gesloten worden n verifictie incident 01. Kwliteit 06. Procedures/werkvoorschriften documenten), de coordintor sluit het men is voor de nieuwe verrichting vergeten de corrigerende ctie ls resultten niet voldoen op te nemen in het wvs 99. Overig 01. Incident J( lojuii2ol3 Verifictie 1 ffeb783c%7d/

30 Qulity On-Line document Pge 2 of 2 Alle opmerkingen: Op 13 juni :28:29 ging Stffdelingen) kkoord. Printed with Qulity Qn-Line Appliction Pltform. 1 ffeb783c%7d/

31 Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: In het werkvoorschrift is het Nummer: AU onduidelijk hoeveel goud er gebruikt moet worden (kritische prmeter) 1 dgen Registrtie Meldingsdtum: 12 luni :43:49 Melder: (Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 21 mel :43:49 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Digitle technologie en biometrie Vingersporenonderzoek Verrichting: vcuum metl opdmpmethode Criterium: Korte omschrijving: In het werkvoorschrift is het onduidelijk hoeveel goud er gebruikt moet worden (kritische prmeter) Uitvoerige omschrijving: In het werkvoorschrift is het onduidelijk hoeveel goud er gebruikt moet worden (kritische prmeter) Grdtie: B Bericht nr: (Digitle technologie & biometrie) Coördintie Prioriteit Hoog Medium Lg (Digitle technologie & biometrie) bevinding is geconstteerd op 21 mel en is binnen 28 dgen opgelost Verifictie gewenst J Ctegorie: O1.Kwliteit Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften ( documenten) Oorzknlyse: voor de nieuwe verrichting ws vergeten om dit op te nemen in het wvs Oorzk: 07. Menselijk hndelen, overig Omvng: 01. Incident Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft bet voorvl geleid tot een fout?: Geplnde, 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: J ) Oplossing: Werkvoorsch rift is ngepst Ctegorie oplossing: 01. Anpssing stndrd werkwijze Is bet voorvl hersteld?: 02. Niet nodig Printed with Qulity On-Cinwit Appliction Pltform

32 Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: In het vlidtierpport is geen Nummer: AU geen duidelijk overzicht opgenomen vn gevlideerde prmeters 1 dgen Reg istrtie Meldingsdtum: l2juni :40:57 Melder: (Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 21 mel :40:57 lntern/extern: Intern Extern Afdeling: Digitle technologie en biometrie Vingersporenonderzoek Verrichting: vcuum metl opdmpmethode Criterium: Korte omschrijving: In het vlidtierpport is geen geen duidelijk overzicht opgenomen vn gevlideerde prmeters Uitvoerige omschrijving: n het vlidtierpport is geen geen duidelijk overzicht opgenomen vn gevlideerde prmeters Grdtie: B ) Bericht nr: (Digitle technologie & biometrie) Coördi ntie Prioriteit: (!) Hoog Medium Lg CoOrdintor: (Digitle technologie & biometrie) Verifictie gewenst: de bevinding is gedn op 21 mel 2013 en binnen 28 dgen opgelost J (c) Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 12.Vlidtie Oorzknlyse: men is vergeten in het vlidtiepln een overzicht op te nemen Oorzk: 07. Menselijk hndelen, overig Omvng: 01. Incident Hd het voorvl z ken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout?: Geplnde 10 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: Vlidtierpport is uitgebreid met ontbrekende gegevens Ctegorie oplossing: 01. Anpssing stndrd werkwijze Is het voorvl hersteld?: 04. Niet vn toepssing Printed with Qulity On-Line Appliction Pltform

33 Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: de bevoegdhedenmtrix is niet Nummer: AU up to dte en niet beschikbr vi 41 dgen Registrtie Meldingsdtum: l3juni :45:17 Melder: (Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 11 juni :45:17 Intern/extern: Extern Afdeling: Front Office I Mobiel Forensisch Tem Verrichting: bloedspoorptronen, vezels en hr Criterium: 5.2 Korte omschrijving: de bevoegdhedenmtrix is niet up to dte en niet beschikbr vi QOL Uitvoerige omschrijving: de bevoegdhedenmtrix is niet up to dte en niet beschikbr vi QOL Grdtie: B Bericht nr: (Front Office) Coördintie Prioriteit Hoog Medium Lg -- (Front Office) Verifictie gewenst: SKAM ctie nr DB. 10 juli gt TBV npssen en voor beheer/vlidtie insturen doc online.. J O) Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 06. Procedures/werkvoorschriften (QOL documenten) Oorzknlyse: Mtrix is b.v. de NFI-opleiding en het deskundigenexmen opgezet. Tot op heden is die nog niet in ngevoerd geweest. Actie om dt te gn doen, is ondernomen; i werkt de mtrix bij. Oorzk: 06. Menselijk hndelen, dministrtief Omvng:, 01. Incident Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout. Geplnde 11 juli 2013 geplnde Verbetertrject n mken: Oplossing: Mtrix wordt door. bijgewerkt 9 begin sept 2013) en in Ctegorie oplossing: 99. Overig Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld gepltst. Printed with Qulity On-Line5 Appliction Pltform

34 Lter Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: Formulieren worden niet goed Nummer: beheerd en zijn niet beschikbr In 41 dgen AU Registrtie Meldingsdtum: Melder: Dtum voorvl: lntern!extern: Afdeling: Verrichting: Criterium: Korte omschrijving: Uitvoerige omschrijving: Grdtie: Bericht nr: 13 juni :47:37 (Stffdelingen) Kwliteit & - rocesmngement 11 juni :47:37 () Intern Extern Front Office I Mobiel Forensisch Tem bloedspoorptronen, hr en vezels 5.4 Formulieren worden niet goed beheerd en zijn niet beschikbr in Formulieren worden niet goed beheerd en zijn niet beschikbr in B (Front Office) iv1edewerker NFl) Coördintie Prioriteit: CoOrdintor: Hoog Medium Lg I (Front Office) ctie Verifictie gewenst: J (i Ctegorie: Betreft: 01. Kwliteit 06. Procedures/werkvoorschriften ( Jocumenten) Oorzknlyse: Oorzk: Omvng: Hd het voorvl zken? Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout?: Geplnde geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: Ctegorie oplossing: Is het voorvl hersteld?: Formulieren worden niet goed beheerd en zijn niet beschikbr ir 02. Afwijking vn. document 01. Incident J 11 juli 2013 J: De 4 formulieren Oproepbld, Onderzoek en wrnemingen, sporenlijst en inhoudsopgve zijn op 11 juni 2013 ingevoerd in -- volgen nog twee formulieren die we digitl op een lptop kunnen gebruiken; deze zl ik ls pdf-bestnd in lten opnemen. 99. Overig 01. J, voorvl is hersteld Printed with Qulity On-Line Appliction Pltform

35 - de - te (Front Qulity On-Line document Pge 1 of 2 Titel: structurele fouten in rpporten Nummer: AU dgen Registrtie Meldingsdtum: 13 itin 9fl1 10:49:45 Melder: (Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 11 juni :49:45 Intern/extern: Intern Extern Afdeling: Front Office I Mobiel Forensisch Tem Verrichting: bloedspoorptronen, vezel en Hr Criterium: 5.10 Korte omschrijving: structurele fouten in rpporten Uitvoerige omschrijving: Er is door de drie udits tems geconstteerd dt er in de rpporten een ntl onzorgvuldigheden stn die ls structureel worden ngemerkt. De onzorgvuldigheden betreffen; typefouten Niet uniform benoemen vn zken bijv.wttenstfjes drn swbs Omschrijving in tekst en bij foto niet uniform Onjuiste vermelding vn SIN Meerdere SINs hebbem dezelfde omschrijving Grdtie: B Bericht nr: (Front Office) Coördintie Prioriteit: Hoog Medium Lg CoOrdintor: - Office) Oprnerkingen: ctie Verifictie gewenst: J Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 04. Eerste, tweede, derdelijns controle Oorzknlyse: Een eenduidige oorzk is eigenlijk niet n te wijzen. Feit is dt door verschillende omstndigheden (werkdruk, grote ntl personen op één kmer (wordt door sommigen ls storend ervren) en onduidelijkheid over welke vn de drie personen formeel zou moeten schduwen) er blijkbr dus schrijf- en spelfouten doorheen glippen. Oorzk: 06. Menselijk hndelen, dministrtief Omvng: 03. Structureel voor het deskundigheidsgebied Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid tot een fout Geplnde 11 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: Oplossing: Tijdens een interne evlutie vn de drie interne udits in het tem, zijn de volgende punten fgesproken: twee pd-onderzoekers schrijven het conceptrpport, de derde onfhnkelijke voert ddwerkelijk de schduw uit (n de hnd vn de punten zols beschreven in , prgrf 4.3). controleren nummers (SINs, fotonummers, verwijzingen e.d.) worden geel gemrkeerd, ff6e$5%7D/

36 - lle Qulity On-Line document Pge 2 of 2 zodt die voor de schduw goed herkenbr zijn. gecontroleerde tekstlnummers worden door de schduw gemrkeerd/fgevinkt. Het tem is op de hoogte gebrcht vn de structurele rd vn diverse spel- en tlfouten in de rpporten. Er zijn fsprken gemkt over het proces vn het schrijven en schduwen vn de rpporten (zie cties). Men is ervn doordrongen dt extr ndcht een noodzk is. Ctegorie oplossing: 99. Overig Opertionliteit: Diverse verbetercties moeten NCs voorkomen. Ctegorie 99. Overig opertionliteit: Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteld Printed with Qulity On-Line Appliction Pltform ff6e85%7D

37 Qulity On-Line document Pge 1 of 1 Titel: verwerpen vn klibrtiepunten Nummer: AU kn invloed hebben op de berekening mbv excel sheet 5 dgen Registrtie Meldingsdtum: l3juni :51 :48 Melder: (Stffdelingen) Kwliteit & Procesmngement Dtum voorvl: 23pr :51 :48 Intern/extern: intern Extern Afdeling: Forensisch Chemisch Onderzoek Toxicologielbortorium Verrichting: bepling nlieten mbv LC/MS MS Criterium: Korte omschrijving: verwerpen vn klibrtiepunten kn invloed hebben op de berekening mbv excel sheet Uitvoerige omschrijving: Als ijkpunten vn de klibrtielijnen verworpen worden kn dit invloed hebben op de concentrtie-rnge wrbinnen de methode vlide is. In het Excel spredsheet dt gebruikt wordt voor berekeningen en verslglegging wordt het veld met de concentrtie-rnge hierop niet ngepst, wrdoor de vlide concentrtiernge in het rpport onduidelijk is (normelement ). Grdtie: B (Forensisch Chemisch Onderzoek) Bericht nr: - Coördintie Prioriteit: Hoog () Medium Lg CoOrdintor: Forensisch Chemisch Onderzoek) Verifictie gewenst: J Ctegorie: 01. Kwliteit Betreft: 11. Rpportge Oorzknlyse: Oorzk: Omvng: Hd het voorvl zken?: Is er een reltie met ndere meldingen?: Heeft het voorvl geleid toteenfout?: de mogelijkheid vn een foutief meetbereik is niet eerder opgevilen binnen de productgroep 06. Menselijk hndelen, dministrtief 02. Structureel voor deze verrichting Geplnde 11 juli 2013 geplnde Verbetertrject nmken: J ( Oplossing: indien het meetbereik wordt ngepst wordt dit in het opmerkingen veld weergegeven, npssing in de excelsheet is niet mogelijk ivm beveiliging vn de excelsheet Ctegorie oplossing: 01. Anpssing stndrd werkwijze Opertionliteit: Op e-mil verstuur nr nlisten en toxicologen over de ngepste werkwijze. De werkwijze wordt bij de updte vn het werkvoorschrift toegevoegd Ctegorie 99. Overig opertionliteit: Is het voorvl hersteld?: 01. J, voorvl is hersteid Printed with Qulity Appliction Pltform

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Onderzoek lgfrequent geluid (csus: Noord Groningen) drs. T.A. vn Veen (NLR) NSG bijeenkomst lgfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Ntionl Lucht- en Ruimtevrtlbortorium Ntionl Aerospce Lbortory NLR Bron

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

De Steenen Poort - West

De Steenen Poort - West Beeldkwliteitspln De Steenen Poort - West gemeente Houten 23 september 2014 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sb.nl E info@sb.nl Buro Omgeving Postbus 2033 6802 CA Arnhem

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 12-006

BDA Agrément BAR 12-006 BAR12_006v5.qxd:0513_A_117 18-06-22 14:57 Pgin 1 Nummer BAR 12-006/1/A Dtum 22.06.08 Projetnummer 12-B-0281 Geldigheid 25.06.08 BDA ADVIES BDA Agrément BAR 12-006 Ctegorie Pltte en fluwhellende dken Betreft

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen

Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen Pper Verschillennlyse methodewiziging bouwvergunningen Mrt 217 CBS Verschillennlyse methodewiziging Bouwvergunningen 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belngrikste verschillen 3 3. Verschillen oude en nieuwe methode

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksreities > Retourdres Postbus 20011 2500 EA Den Hg An de Voorzitter vn de Tweede Kmer der Stten Generl Postbus 20018 2500 EA Den Hg Bestuur DemocrUe en la Finnciën

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit.

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit. lesboek groep 8 1 De supermrkt nt 0ste kl De 0 inuut grtis! mg 1 mhppen doen boods en: bloem bij bloemen extr! grtis 3 193 86 0 klnten 1 Welk krretje heeft de duurste boodshppen? Leg uit wrom je dt denkt.

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbaar. Alle chassisdelen zijn voorzien van vergrendelingen. 100% stekerbaar

Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbaar. Alle chassisdelen zijn voorzien van vergrendelingen. 100% stekerbaar Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbr. Alle chssisdelen zijn voorzien vn vergrendelingen 100% stekerbr Wt is 100% stekerbr instlleren? Stndrd voorzien vn hlogeenvrije instlltiedrd 2,5 mm 2 Nooit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4 2 46 Inhoudsopgve Inleiding 4 2 Vooronderzoek 6 2. Bronnen voor het vooronderzoek 6 2.2 Bsisgegevens 6 2.3 Voormlig gebruik 7 2.3. Bodemgebruik in het verleden 7 2.3.2 Onder- en bovengrondse tnks 8 2.3.3

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

Controleerbare Keerkleppen EA

Controleerbare Keerkleppen EA NIEUW CC 55.1 DN 25 Controleerbre pen EA EA De EA keerkleppen met ftp- en controlemogelijkheid zijn onmisbre ppendges ter bescherming vn de veiligheid vn drinkwter en voldoen n de strengste drvoor bestnde

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

Verkennend bodem-, asbesten asfaltonderzoek

Verkennend bodem-, asbesten asfaltonderzoek Verkennend bodem-, sbesten sfltonderzoek Loctie Ambchtsweg 1 e.o. te Houten Gegevens opdrchtgever Gemeente Houten Het Knt 3 399 DA Houten Contctpersoon: dhr. P. Bos CSO Adviesbureu Postbus 2 398 CA Bunnik

Nadere informatie

5 simpele stappen naar temperatuurregistratie. Draadloze real-time gegevens en alarmen, 24/7. Kenmerken

5 simpele stappen naar temperatuurregistratie. Draadloze real-time gegevens en alarmen, 24/7. Kenmerken Systeem Dtsheet 5 simpele stppen nr tempertuurregistrtie Het IceSpy Notion Lite systeem is de idele oplossing voor het meten en registreren vn temperturen. Denk hierbij n: potheken, lbortori, horecgelegenheden,

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen toelten en

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie