Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water"

Transcriptie

1 Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen verschijnen. Naleving van de gebruiksvoorwaarden Snelle toegang 1. Uw installatie a. Logboek b. Bedrijfsduur van de verwarmingsketel 2. Uw verplichtingen inzake onderhoud a. Controles en onderhoudsbeurten b. Diagnose 3. Uw stookruimte a. Brandpreventie b. Ventilatie c. Schoorsteen d. Meters e. Bijzondere voorwaarden voor grote ruimten f. Isolatie g. Regeling 4. Uw verbouwingsprojecten 5. Checklist controles en onderhoudsbeurten 6. Checklist van de documenten - logboek 7. Wettelijke grondslagen en referentiedocumenten U gebruikt een verwarmingsketel met een calorisch vermogen van 100 KW of meer, die al is aangegeven of gedekt door een milieuvergunning. Deze vergunning vermeldt de voorwaarden die u moet naleven voor deze installatie. Wilt u de exploitatievoorwaarden die in het officiële document staan, beter begrijpen? Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: controles, kenmerken en uitrustingen van de stookruimte, enz. Hij vermeldt ook de mogelijke afwijkingen, die u altijd officieel moet aanvragen. Is deze gids ook bedoeld voor u? Deze gids is bedoeld voor u indien: - u een verwarmingsketel gebruikt; - deze verwarmingsketel werkt op stookolie of aardgas; - het verwarmingssysteem de warmte doorgeeft met behulp van water (vloeistof); - en uw verwarmingsketel een calorisch vermogen heeft van minstens 100 kw. Indien u een verwarmingsketel van dit type verplaatst, is uw installatie nieuw en is deze gids ook voor u bedoeld, maar zijn de voorwaarden die u moet naleven iets anders. De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting - Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf). Waarom deze voorwaarden? De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel: - de veiligheid te garanderen; - de energie-efficiëntie van de nieuwe installaties te garanderen; - het milieu te beschermen. 1

2 Verwarmingsketels > Nieuwe installatie 1. Uw installatie: eerste stappen a. Logboek Houd een logboek bij. Dit is een dossier dat alle documenten over uw verwarmingsinstallatie bevat. Bewaar in het logboek de documenten die u ontvangt bij de validatie van uw installatie: o het opleveringsattest (conform of niet-conform). o de attesten van periodieke controle o de onderhoudsattesten b. Bedrijfsduur van de verwarmingsketel Indien de installatie uitsluitend dienst doet als verwarming, kunt u de verwarmingsketel en de hulpuitrustingen (pompen) stilleggen wanneer het weer dit toelaat, zonder gevolgen voor het comfort van de gebruikers van het gebouw. 2

3 Verwarmingsketels > Verplichtingen inzake onderhoud 2. Uw verplichtingen op het vlak van regelmatige controles en onderhoudsbeurten a. Controles en onderhoudsbeurten Laat uw verwarmingsketel regelmatig controleren en onderhouden door een erkend verwarmingstechnicus. Voor verwarmingsketels op aardgas: minimum om de 3 jaar. BEHALVE Voor verwarmingsketels op stookolie: minimum één keer per jaar. Bewaar de controleattesten gedurende 5 jaar in uw logboek. U moet ze kunnen voorleggen wanneer Leefmilieu Brussel uw installaties aan een controle onderwerpt. Laat de nodige herstellingen of correcties uitvoeren indien de controle niet-conformiteiten aan het licht brengt die onmogelijk onmiddellijk kunnen worden opgelost. Heeft uw verwarmingsketel een vermogen heeft van meer dan 1 MW? Laat dan de NOX-concentraties in de verbrandingsgassen meten. b. Diagnose Wanneer uw verwarmingsketel 15 jaar oud is, moet u een diagnose laten stellen door een erkend EPB-verwarmingsadviseur. 3

4 Verwarmingsketels > Stookruimte 3. Uw stookruimte: kenmerken en uitrustingen a. Brandpreventie - Alleen voor verwarmingsketels op aardgas Installeer uw stookruimte niet lager dan op verdieping -1, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke goedkeuring hebt van de Dienst voor Brandbestrijding (DBDMH) Houd u aan de geldende normen voor leidingen en aansluitingen. Installeer een gasdetector op plaatsen waar zich mogelijk gas ophoopt. In het geval van een lek activeert deze detector een afsluitklep (elektromagnetische klep) buiten de stookruimte. - Voor alle verwarmingsketels Indien uw verwarmingsketel een vermogen van meer dan 1MW heeft, moet u zich houden aan de specifieke voorschriften van de DBDMH. Deze voorschriften staan in uw milieuvergunning. Zorg voor een veiligheidsvoorziening buiten de stookruimte (of vlakbij de deur), waarmee u de elektriciteits- en brandstoftoevoer naar de installatie kunt afsluiten. Houdt u aan de normen voor brandwerendheid van wanden en deuren. Deze normen hangen af van de ouderdom van het gebouw. Indien de DBDMH geen specifieke voorschriften heeft opgelegd, dient u de volgende normen na te leven: * Brandweerstand voor lokalen gebouwd vóór De muren, de vloer en het plafond hebben een brandweerstand van minstens 1 uur. - De deur tussen de stookruimte en de rest van het gebouw is een branddeur met een brandweerstand van minstens een half uur. 4

5 Verwarmingsketels > Stookruimte * Brandweerstand voor lokalen gebouwd na De muren, de vloer en het plafond hebben een brandweerstand van minstens 2 uur. - De deur tussen de stookruimte en de rest van het gebouw is een branddeur met een brandweerstand van minstens 1 uur. Zet niets voor de deuren die naar buiten moeten opengaan en automatisch moeten sluiten. Plaats brandblussers in goede staat van werking in de stookruimte. Vraag het advies van de Dienst voor Brandbestrijding over de meest aangewezen brandblusmiddelen. Laat geen ontvlambare producten of stoffen in de stookruimte staan. Gebruik de stookruimte niet als opslagruimte: het is geen kelder. b. Ventilatie Respecteer de normen op het vlak van ventilatie. Voorzie een hoge ventilatie (luchtafvoer) en lage ventilatie (aanvoer van verse lucht). BEHALVE De ventilatie voert de lucht af naar buiten (in de open lucht). BEHALVE Houd de ventilatieleidingen zo kort mogelijk. Gebruik onbrandbare materialen voor de ventilatieleidingen. 5

6 Verwarmingsketels > Stookruimte c. Schoorsteen Het afvoerpunt van de verbrandingsgassen moet minstens 3 meter van de ramen van de aangrenzende woningen verwijderd zijn. d. Meters De hoofdmeters voor gas en elektriciteit mogen niet in de stookruimte staan. Voor woongebouwen Plaats een brandstofmeter voor alle verwarmingsketels (1 per gebouw). e. Bijzondere voorwaarden voor grote ruimten (fabriekshallen) Indien de plafondhoogte minstens 6 meter bedraagt en er een luchtgelaagdheid is (temperatuurverschillen van meer dan 1 C per meter): Installeer een destratificator of geïntegreerde aërothermen (verwarming en ventilator). Centraliseer de regeling door een kamerthermostaat. f. Isolatie Isoleer de warmtedistributieleidingen en de kranen in onverwarmde ruimten. g. Regeling De verwarmingsketel moet uitgerust zijn met een systeem voor regeling van de temperatuur van het verdeelde water (buitenvoeler en/of kamerthermostaat) en een timer met klok of met variabele uren door een optimiser die kan schakelen tussen het normale regime en het verminderde regime. Ongebruikte generatoren die in cascade staan opgesteld moeten hydraulisch afsluitbaar zijn (met behulp van een gemotoriseerde/handmatige afsluiter of door stillegging van de laadpomp). 6

7 Verwarmingsketels > Verbouwingen 4. Uw verbouwingen of vervangingen van materiaal Vraag de toelating van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente) alvorens: - een verwarmingsketel te verplaatsen; - een verwarmingsketel toe te voegen; - een verwarmingsketel of brander te vervangen; - over te schakelen op een andere brandstof. 7

8 Verwarmingsketels > Checklist controles 5. Checklist van de verplichte controles en onderhoudsbeurten van uw installaties oplevering van de installatie: conformiteitsattest controles en onderhoudsbeurten: jaarlijks voor stookolie, om de 3 jaar voor aardgas diagnose wanneer de verwarmingsketel 15 jaar oud is 8

9 Verwarmingsketels > Checklist documenten 6. Checklist van de documenten die moeten worden bewaard en voorgelegd bij een controle = logboek kenmerken van het gebouw dimensioneringsnota van het verwarmingssysteem technische documentatie: richtlijnen voor montage, gebruik, onderhoud, as built -plannen en -schema s beschrijving van de regelmodus eerste inschakelwaarde opleveringsattest (conformiteit) stappenplan (kalender) en onderhoudsprogramma attesten van periodieke controles attesten van onderhoudsbeurten of interventies diagnoseverslag (wanneer de verwarmingsketel meer dan 15 jaar oud is) 9

10 Raadpleeg de volledige beschrijving van de documenten van het logboek. Dit is bijlage 6 van het EPB-verwarmingsbesluit. Verwarmingsketels > Wettelijke grondslagen Wettelijke grondslagen en referentiedocumenten Besluit van de Brusselse Regering van 3 juni 2010: EPB-verwarmingsbesluit Europese Richtlijn 2002/91/EG Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (artikel 57.2) Normen: NBN , NBN 713,020, NBN D en NBN D Gids van technische EPB-eisen voor ingedeelde verwarmingsketels Lijst van erkende EPB-verwarmingsadviseurs Lijst van de erkende verwarmingsinstallateurs Gids van milieuvergunningen Lijst van de ingedeelde inrichtingen 10

11 EINDE Op de volgende pagina s staat alleen de aanvullende informatie die is aangegeven door de logo s. 11

12 aanvullende informatie Deze voorwaarden gelden niet voor u indien: - uw verwarmingsketel nog niet werd geïnstalleerd of u van plan bent hem te vervangen - u een oude verwarmingsketel verplaatst naar een andere plek (zie de ondernemers gids voor nieuwe verwarmingsketels) - uw verwarmingsketel vaste brandstoffen (hout, pellets, ) gebruikt. Waarom? Uw verwarmingsketel maakt deel uit van de ingedeelde inrichtingen (rubriek 40). aanvullende informatie U moet alle voorwaarden van het EPB-verwarmingsbesluit naleven. Uw milieuvergunning vermeldt uw essentiële verplichtingen, maar bevat niet noodzakelijk alle details van de wetgeving. In het besluit vindt u een uitvoerige beschrijving van uw wettelijke verplichtingen. Zie het EPB-verwarmingsbesluit aanvullende informatie De wetteksten zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 2002/91/EG, die de energieprestatienormen voor gebouwen vastlegt. Het hoofddoel van deze normen is energie te besparen. Terug 12

13 aanvullende informatie Indien uw installatie niet conform is, verstuurt de adviseur een kopie van het attest van niet-conformiteit naar de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of gemeente). U hebt 5 maanden de tijd om uw installatie in overeenstemming te brengen en een nieuwe controle te laten uitvoeren. U kunt een bijkomende termijn van 7 maanden krijgen indien het probleem betrekking heeft op de meetopeningen of de ventilatie van het lokaal: vraag de adviseur in dat geval om een verantwoordende nota bij het attest te voegen. BEHALVE Indien u een EPB-verklaring bij uw milieuvergunningsaanvraag hebt gevoegd en deze hebt ingediend vóór 1 januari 2011, moet u geen beroep doen op een erkend adviseur om de installatie te valideren. Waarom? Deze oplevering van het verwarmingssysteem is bedoeld om na te gaan of de installatie voldoet aan de verschillende vereisten van het besluit Verwarming (hoofdstuk III, artikelen 20 tot 27). De adviseur controleert: 1) de meetopeningen voor verbrandingscontrole 8) de thermische isolatie van leidingen en accessoires 2) de verbranding en de emissie van de werkende verwarmingsketels 9) de verdeling 3) de dimensionering van de ketels 10) de regeling van de verwarmingssystemen 4) de modulatie van het vermogen van de branders 11) het bijhouden van het logboek 5) het trekvermogen van de schoorsteen 12) de meter 6) de ventilatie van de stookruimte 13) de luchttoevoer 7) de dichtheid van het luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersysteem 14) het bijhouden van een energieboekhouding De vermelde eisen zijn in detail beschreven in de Gids van technische EPB-eisen aanvullende informatie Bewaar het logboek ter plaatse en houd het stipt bij: alle tussenkomsten moeten erin worden opgetekend (installatie, validatie, controles, ). Zie de rubriek Checklist van de documenten van het logboek voor alle documenten die erin moeten zitten. Terug 13

14 BEHALVE Indien uw gasketel een vermogen heeft van 500 KW of meer, moet u hem jaarlijks laten onderhouden (waarbij maximum 15 maanden mogen verstrijken tussen twee onderhoudsbeurten). Dit jaarlijkse onderhoud komt bovenop de verplichte driejaarlijkse periodieke controle. aanvullende informatie De controle omvat het onderhoud, want het omvat: - de reiniging van de verwarmingsketel; - de reiniging van het verbrandingsgasafvoersysteem; - de regeling van de brander; - de controle van de naleving van de eisen op het vlak van: de openingen voor verbrandingscontrole; de verbranding en de emissie van werkende ketels; de vermogensmodulatie van de branders; het trekvermogen van de schoorsteen; de ventilatie van de stookruimte; de dichtheid van het luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersysteem. Opmerking: u kunt het verbrandingsgasafvoersysteem laten reinigen door een schoorsteenveger. aanvullende informatie Indien uw systeem niet conform is, vermeldt de specialist de maatregelen die moeten worden getroffen in het attest. Hij stuurt een kopie van dit attest naar de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of gemeente). U hebt dan 5 maanden de tijd om de nodige werken en een nieuwe controle te laten uitvoeren. U kunt een bijkomende termijn van 7 maanden krijgen indien het probleem betrekking heeft op de meetopeningen of de ventilatie van het lokaal: vraag de technicus in dat geval om een verantwoordende nota bij het attest te voegen. Zie de wettelijke referentie: besluit verwarming, bijlage 9. 14

15 Terug 15

16 aanvullende informatie Voor verwarmingsketels met een vermogen tussen 1 MW en 20 MW Laat de concentraties van stikstofoxide jaarlijks meten door een erkend laboratorium. De grenswaarde in NOX (O 2 -gehalte: 3 %) die niet mag worden overschreden, is: - voor verwarmingsketels op aardgas: 150 mg/nm 3 - voor verwarmingsketels op stookolie: 400 mg/nm 3 Voor verwarmingsketels met een vermogen tussen 20 MW en 50 MW Meet doorlopend in de verbrandingsgassen: - de concentratie van stikstofoxiden; - de concentratie van koolstofmonoxide; - het zuurstofgehalte; - de temperatuur. De grenswaarde van NOX (O 2 -gehalte: 3 %) die niet mag worden overschreden, is 150 mg/nm 3 voor verwarmingsketels op aardgas en stookolie. aanvullende informatie Haal de adviseur erbij wanneer de oudste verwarmingsketel van meer dan 20 kw die op het systeem is aangesloten, 15 jaar oud is (maximum één jaar voor of na deze datum en maximum 1 jaar na een periodieke controle). De adviseur beoordeelt uw installatie met behulp van de software Audit H100, die wordt verstrekt door Leefmilieu Brussel. Het doel van deze diagnose is: - de energieprestaties van de installatie en van de verwarmingsketels te beoordelen; - te controleren of de wettelijke vereisten worden nageleefd; - te bepalen of de verwarmingsketel of het systeem overgedimensioneerd is; - u te adviseren over de optimalisering of de vervanging van uw systeem. De adviseur bezorgt u een niet-bindend diagnoseverslag : het advies kan geen (niet-)conformiteit inhouden. Zie de wettelijke referentie: besluit verwarming, bijlage 10. Terug 16

17 Waarom? De stookruimte moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de Dienst voor Brandbestrijding. aanvullende informatie De leidingen en aansluitingen moeten voldoen aan de normen NBN D en NBN D Raadpleeg de website van de Dienst voor Brandbestrijding voor de details van deze eisen of download de normen (tegen betaling) op de website van het Bureau voor Normalisatie. aanvullende informatie De verwarmingsketels moeten eveneens uitgerust zijn met een automatisch uitschakelsysteem dat de brandstoftoevoer onmiddellijk afsluit: - wanneer de vlam of de brander uitgaat; - bij stroomonderbrekingen; - bij oververhitting of overdruk. De nieuwe verwarmingsketels zijn doorgaans standaard uitgerust met dit type van systeem. aanvullende informatie De normen voor brandweerstand die moeten worden nageleefd, staan in artikel 52.7 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). De normen voor wanden zijn niet van toepassing: - op lokalen die buiten het gebouw zijn gelegen; - op stookruimtes onder het dak; - op buitenwanden. In deze gevallen zijn de normen aangepast naargelang van het advies van de DBDMH. De normen voor deuren gelden alleen voor de deuren tussen de stookruimte en de rest van het gebouw en niet voor buitendeuren. Terug 17

18 aanvullende informatie Voor de gebouwen die werden gebouwd na 1995 moeten de wanden voldoen aan norm NBN die een onderscheid maakt tussen de binnen- en buitenwanden van de stookruimte. U kunt deze norm downloaden (tegen betaling) op de website van het Bureau voor Normalisatie. aanvullende informatie De automatische afsluitvoorziening is conform de norm NBN U kunt deze norm downloaden (tegen betaling) op de website van het Bureau voor Normalisatie. aanvullende informatie Verwarmingsketels op stookolie zijn soms uitgerust met een poederblusser op de brander (automatisch doven). Terug 18

19 BEHALVE Indien de stookruimte reeds bestaat en de verwarmingsketel een maximaal vermogen heeft van 450 kw, dan kan één ventilatieopening volstaan indien: - de stookruimte maximum 5 meter diepte heeft (gemeten vanaf de buitenmuur); - de ventilatieopening het plafond raakt (de bovenrand zit er net onder); - de vrije doorsnede van de opening gelijk is aan minstens 5 keer de theoretische lage doorsnede. Voorbeelden voor een verwarmingsketel van 150 kw: - theoretische lage doorsnede: (150 kw / 17, 5 kw) x 1 dm² = 8,6 dm² - unieke ventilatiedoorsnede: 8,6 dm² x 5= 42,9 dm² Opgelet: deze afwijking moet u officieel aanvragen bij de overheidsinstantie die uw milieuvergunning heeft afgeleverd. BEHALVE Indien directe ventilatie naar buiten onmogelijk blijkt in een bestaand gebouw, kunt u in bepaalde gevallen opteren voor een opzwellend rooster. Dit is een rooster dat automatisch sluit bij brand en zodat de vlammen er niet doorheen kunnen slaan. Het rooster moet een brandweerstand hebben van 2 uur en uitgeven op een goed verluchte ruimte. U kunt een dergelijk rooster gebruiken onder de volgende voorwaarden: - het maximumvermogen van de ketel = 400 kw ; - de afmetingen van de openingen voldoen aan de norm NBN ; - het rooster wordt ofwel voor de hoge, ofwel voor de lage ventilatie gebruikt (niet voor allebei); - u hebt een officiële afwijking (aan te vragen bij de overheidsinstantie die uw milieuvergunning heeft afgeleverd). Terug 19

20 aanvullende informatie In het algemeen moet de ventilatie voldoen aan norm NBN Voorbeelden van geldige ventilatiedoorsneden: Voor een ketel van minder dan 1200 kw en niet meer dan 3 roosters en kniestukken 1 Voor een schoorsteen van meer dan 6 m: Lage ventilatie (LV )= 1 dm² per 17,5 kw calorisch vermogen geïnstalleerd in het lokaal. Hoge ventilatie = 0,33 X LV en minimum 2 dm², of 0,25 keer de totale doorsnede van de schoorsteenleidingen indien de leiding in de schoorsteen is geïntegreerd. 2 Voor een schoorsteen van minder dan 6 m: Lage ventilatie (LV )= 1,5 dm² per 17,5 kw calorisch vermogen geïnstalleerd in het lokaal. Hoge ventilatie = 0,33 X LV en minimum 2 dm². Voor een verwarmingsketel tussen 1200 kw en 12 MW 1 Voor een schoorsteen van meer dan 6 m: Doorsnede = 2 Pt dm² (Pt = nominaal nuttig vermogen uitgedrukt in kw) 2 Voor een schoorsteen van minder dan 6 m : Doorsnede = 3 Pt dm² (Pt = nominaal nuttig vermogen uitgedrukt in kw) Voor een verwarmingsketel van meer dan 12 MW De doorsnede S wordt bepaald aan de hand van een nauwkeurige berekening, rekening houdend met het geïnstalleerde vermogen en het reële trekvermogen van de schoorsteen. Terug 20

21 aanvullende informatie De schoorsteen en de aansluitingen ervan moeten voldoen aan norm NBN U kunt deze norm downloaden (tegen betaling) op de website van het Bureau voor Normalisatie. aanvullende informatie Een brandstofmeter kost tussen 300 en 500 euro. De gasmeter volstaat indien u geen aardgas gebruikt voor andere toepassingen in het gebouw. Waar moet de stookoliemeter komen? Er zijn 2 mogelijkheden: - stroomafwaarts van de voedingspomp, - stroomopwaarts van de pomp, maar: * ofwel is de retourleiding kortgesloten en verbonden met een circulatiepot, * ofwel zijn 2 meters nodig. Waarom? Aan de hand van een brandstofmeter kan het verbruik van de verwarmingsketels nauwkeurig worden bepaald, zodat het energiegebruik beter kan worden beheerd. Dat is de basis van de energieboekhouding. Terug 21

22 aanvullende informatie Gegevens van Leefmilieu Brussel: Afdeling Vergunningen Gulledelle Brussel Wacht op de schriftelijke toelating van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (gemeente of Leefmilieu Brussel) voordat u de werken aanvat. Terug 22

23 23

24 24

25 25

26 Terug 26

De EPBreglementering voor verwarming

De EPBreglementering voor verwarming De EPBreglementering voor verwarming Alain Beullens DPT Verwarming en Klimaat EPB April 2014 Algemene context Gebouwen = 40% van het energieverbruik! 2 Algemene context Brussels Hoofdstedelijk Gewest Volgens

Nadere informatie

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 1 Seminarie Duurzaam Bouwen: Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 21 oktober 2014 Leefmilieu Brussel De regelgeving EPB-verwarming Alain BEULLENS, DPT VERWARMING en KLIM EPB LEEFMILIEU

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 EPB-verwarmingsadviseur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :... Huisnummer

Nadere informatie

Luchtcompressoren en persluchtreservoirs

Luchtcompressoren en persluchtreservoirs Luchtcompressoren en persluchtreservoirs Naleving van de uitbatingsvoorwaarden Legende oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie Klik op deze

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :...

Nadere informatie

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Legende ok, te doen verboden, te vermijden Naleving van de uitbatingsvoorwaarden aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen

Nadere informatie

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE Erkende verwarmingsketeltechnicus VTI : Onderneming :... Particulier Naam :... Identificatienummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat : Nr.:... Postcode & gemeente:...

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting. Waarom deze voorwaarden?

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting. Waarom deze voorwaarden? Ventilatiesystemen Naleving van de uitbatingsvoorwaarden Legende ok, wat u moet doen verboden, te vermijden aanvullende informatie BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen Klik op deze logo's in het document

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 1 Gebouw:. :. Brussel CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie voor de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur Verantwoordelijke van de technische installaties Naam:... Identificatienummer:... Onderneming:... Btw-nummer:... Straat:...

Nadere informatie

VR 2016 2201 DOC.0045/11

VR 2016 2201 DOC.0045/11 VR 2016 2201 DOC.0045/11 Bijlage 9 bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek Bijlage

Nadere informatie

Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1

Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1 Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1 De EPB reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vandaag en morgen Helpdesk Chauffage PEB /EPB Verwarming 03/10/2013 2 Agenda Inleiding

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De technieken (warmte, ventilatie, SWW): ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Het effect van de EPB-reglementering op de installatiekeuze Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstellingen

Nadere informatie

Niet-ingegraven stookolietanks

Niet-ingegraven stookolietanks Niet-ingegraven stookolietanks Naleving van de uitbatingsvoorwaarden oké, wat u moet doen verboden, te vermijden = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen

Nadere informatie

Ondergrondse stookolietanks

Ondergrondse stookolietanks Ondergrondse stookolietanks Naleving van de uitbatingsvoorwaarden oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s

Nadere informatie

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels EPB-verwarmingsreglementering Technische inhoud voor opleidingsinstellingen Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs

Nadere informatie

-De regelgeving verwarming EPB-

-De regelgeving verwarming EPB- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode 1 -De regelgeving verwarming

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw De technieken (warmte, ventilatie, SWW) : ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel

Opleiding Duurzaam Gebouw De technieken (warmte, ventilatie, SWW) : ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Opleiding Duurzaam Gebouw De technieken (warmte, ventilatie, SWW) : ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Regelgeving en installaties Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Statische transformatoren

Statische transformatoren Legende Statische transformatoren Naleving van de voorwaarden van de milieuvergunning oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie Klik op deze

Nadere informatie

Module regelgeving. Voor de verwarmingsprofessionals: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs

Module regelgeving. Voor de verwarmingsprofessionals: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs e_réglementaire.doc Regelgeving verwarming EPB Technische inhoud voor opleidingsinstellingen Module regelgeving Voor de verwarmingsprofessionals: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici,

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HELPDESK EPB VERWARMING IN HET BRUSSELS GEWEST EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EXTRACT GfK 2014 Helpdesk EPB verwarming in Brussels hoofdstedelijk

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel REGELGEVING VERWARMING EPB. Jean de Cambry

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel REGELGEVING VERWARMING EPB. Jean de Cambry Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel REGELGEVING VERWARMING EPB Jean de Cambry Facilitator Duurzame Gebouwen Collectieve Huisvesting en Tertiair Specialist Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te verlagen en de voorschriften betreffende de energie- prestaties van gebouwen na te leven.

Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te verlagen en de voorschriften betreffende de energie- prestaties van gebouwen na te leven. EFFICIËNT VERWARMEN? Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te verlagen en de voorschriften betreffende de energieprestaties van gebouwen na te leven. 1 WAAROM AANDACHT BESTEDEN AAN UW VERWARMING?

Nadere informatie

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Infoblad Er bestaat heel wat wetgeving omtrent het onderhoud en nazicht van branders. Bovendien worden in vele gevallen ook

Nadere informatie

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken Seminarie Duurzaam Bouwen: Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 21 oktober 2014 Leefmilieu Brussel EEN STOOKPLAATS RENOVATIE MET CORRECTE TOEPASSING VAN DE REGELS VAN DE EPB-VERWARMING

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel SWW: theoretische inleiding Kasper Derkinderen CENERGIE DOELSTELLINGEN KENGETALLEN SWW PRODUCTIE SWW: PRINCIPES METHODEN VERDELING SWW AFGIFTE SWW

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

Systeem - VOLL WONING

Systeem - VOLL WONING S.0. Gegevens en informatiebronnen Systeem - VOLL WONING Algemene kenmerken van het verwarmingssysteem Warmteproductie Ketel Brandstof : Aardgas Fabricagedatum : 01/01/2004 Vermogen : 35,000 kw Warmtedistributie

Nadere informatie

Efficiënt verwarmen? www.leefmilieubrussel.be

Efficiënt verwarmen? www.leefmilieubrussel.be Efficiënt verwarmen? Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te verlagen en de voorschriften betreffende de energieprestaties van gebouwen na te leven. www.leefmilieubrussel.be 1 Waarom aandacht

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw

Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw Respecteer de voorwaarden voor opslagruimten Legende oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Leefmilieu Brussel Energie becijferen Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstelling(en) van de presentatie Opfrissen van de theoretische

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Leefmilieu Brussel Warmte-emissie systemen: principes en uitdagingen Raphaël Capart ICEDD asbl Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Verwarmingsauditrapport voor ketels groter dan 100 kw

Verwarmingsauditrapport voor ketels groter dan 100 kw Verwarmingsauditrapport voor ketels groter dan 100 kw Status van het dossier Rapport ingediend onder dossiernummer VBW000011-1510 Gegevens van het gebouw Straat : Europark Nummer : 1046 Postcode : 3530

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

Ruimteverwarming. 1 Inleiding... 1. 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2. 3 Centrale verwarming... 3. 4 Decentralisatie... 4

Ruimteverwarming. 1 Inleiding... 1. 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2. 3 Centrale verwarming... 3. 4 Decentralisatie... 4 1 Inleiding... 1 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2 3 Centrale verwarming... 3 4 Decentralisatie... 4 5 Convectieverwarming... 5 6 Stralingsverwarming... 9 7 Keuzecriteria... 11 1 Inleiding Voor de

Nadere informatie

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen Bijlage 1.2.2bis bij het

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

De oplevering van verwarmingssystemen van type 1

De oplevering van verwarmingssystemen van type 1 39 EPB-reglementering voor verwarming Technische inhoud voor opleidingsinstellingen De oplevering van verwarmingssystemen van type 1 Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs Versie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 23 DECEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik

Nadere informatie

TTDB/MKT1 Fassung 04/2013 Bosch Thermotechnik GmbH 2011. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung,

TTDB/MKT1 Fassung 04/2013 Bosch Thermotechnik GmbH 2011. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Overzicht CO: een zeer gevaarlijk gas Wanneer is er kans op CO-vergiftiging Waarom is er kans op CO-vergiftiging Hoe kunnen we CO-vergiftiging voorkomen Hoe moet het NIET / Hoe kan het WEL Contactgegevens

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Leefmilieu Brussel Duurzaam bouwen vanuit de invalshoek van energie. Anne-Laure MAERCKX CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie Een denkoefening

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame renovatie: kort overzicht Leefmilieu Brussel Duurzaam bouwen vanuit de invalshoek van energie. Anne-Laure MAERCKX CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie Een denkoefening

Nadere informatie

Gewenste temperatuur in de te verwarmen lokalen PREMIES. Nieuwe verwarmingsketel en keteldimensionering: WAAROM GEEN ENERGIE BESPAREN?

Gewenste temperatuur in de te verwarmen lokalen PREMIES. Nieuwe verwarmingsketel en keteldimensionering: WAAROM GEEN ENERGIE BESPAREN? PREMIES In het Brusselse Gewest bestaan er premies voor de renovatie van uw verwarmingsinstallatie indien u in de Perimeter van Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting (PVOH) woont. Voor meer inlichtingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen 1 Inhoudsopgave Bestaande situatie Atmosferische ketels Gemeenschappelijk opbouwvoorbeeld Werkingsprincipe Verse luchttoevoer Rookgasafvoer

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE 1 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel VERWARMINGSINSTALLATIES EN SWW INSTALLATIES EFFICIENT ONTWERPEN Kasper DERKINDEREN CENERGIE Doelstellingen van de presentatie Hoe een verwarmings

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE 1 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN U dient dit instructieboekje zorgvuldig te bewaren voor verdere raadpleging. Het toestel dient geïnstalleerd en gebruikt

Nadere informatie

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen Wat is een professioneel gebruiker? Indien u uw mazoutreservoir voor verwarming hoofdzakelijk gebruikt

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan_ME nummer 16 bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 342 De

Nadere informatie

Verwarming en sanitair warm water

Verwarming en sanitair warm water 1 Installatie-eisen bij renovatie Verwarming en sanitair warm water Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. TOEPASSING... 2 2. KETEL... 2 2.1 Energieverbruiksmeters... 3 3. WARMTEPOMP... 4 3.1

Nadere informatie

724 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

724 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Frans Devoghellaan 16 1750 gemeente Lennik bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 724 De energiescore laat

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Gedeeltelijke en gefaseerde Leefmilieu Brussel van het systeem voor verwarming en SWW Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstellingen van de presentatie Een overzicht geven van de

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

Verwarming en klimaatregeling

Verwarming en klimaatregeling Verwarming en klimaatregeling BRISE Thomas Deville Facilitator Duurzame gebouwen Doelstelling(en) van de presentatie De werking van een installatie voor verwarming / SWW / koeling begrijpen De technische

Nadere informatie

EPB-regelgeving: klimatisatie

EPB-regelgeving: klimatisatie EPB-regelgeving: klimatisatie Leefmilieu Brussel Christophe Danlois AFDELING ENERGIE DEPARTEMENT EPB VERWARMING/KLIMATISATIE OVERZICHT EVOLUTIE VAN DE REGELGEVING ENKELE DEFINITIES TOEPASSINGSVELD EPB-EISEN

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING GEMEENTE UKKEL Milieu Contactpersoon: Roelens Conny Tel. : 02/348.68.65. - Fax 02/348.66.28. Mail : milieu4@ukkel.be AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29. BEGELEIDENDE NOTA de Europese Commissie ingekomen: 10 januari 2014

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29. BEGELEIDENDE NOTA de Europese Commissie ingekomen: 10 januari 2014 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 10 januari 2014 aan: Nr. Comdoc.: D029990/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Omzetting Energie-efficiëntie Richtlijn in VLAREM. Vicky Demeyer Afdeling Milieuvergunningen

Omzetting Energie-efficiëntie Richtlijn in VLAREM. Vicky Demeyer Afdeling Milieuvergunningen Omzetting Energie-efficiëntie Richtlijn in VLAREM Afdeling Milieuvergunningen Energie-efficiëntie Richtlijn Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie,

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kortrijksesteenweg nummer 111 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.13.7 berekende energiescore

Nadere informatie

FOLLOW-UP VAN HET ENERGIEVERBRUIK

FOLLOW-UP VAN HET ENERGIEVERBRUIK FOLLOW-UP VAN HET ENERGIEVERBRUIK Hoe kunt u de voorwaarden voor de follow-up van het energieverbruik in uw milieuvergunning naleven? WAAROM? U bent de beheerder van een gebouw en u wilt de exploitatievoorwaarden

Nadere informatie

RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over drie ontwerpbesluiten betreffende de regeling van de emissieniveaus van verwarmingsketels, verwarmingstoestellen en radiatoren Brussel, 15 maart 2007 De Raad

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Asschoutstraatje nummer 1 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

De oplevering van verwarmingssystemen van type 2

De oplevering van verwarmingssystemen van type 2 EPB-reglementering voor verwarming Technische inhoud voor opleidingsinstellingen De oplevering van verwarmingssystemen van type 2 Voor verwarmingsspecialisten: EPB verwarmingsadviseurs Versie november

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) MILIEU Uw correspondent : Conny ROELENS Tel. : 02/348.68.65.- Fax. : 02/348.66.28 E-mail: croelens@ukkel.brussels AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Bessemerstraat nummer 189 bus 3 bestemming appartement type - bouwar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 423 De

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie, aangenomen op 7 juni 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2007, van kracht op 2 juli 2008 1. WAAROM EEN

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Lazarij 50 3500 gemeente Hasselt bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 630

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Ventilatie: ontwerp en afstelling Leefmilieu Brussel REGELS VAN GOEDE PRAKTIJK AANDACHTSPUNTEN VOOR UITVOERING EN AKOESTIEK Lieven INDIGNE CENERGIE Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw verwarmingsinstallatie: de verwarmingsaudit

Wat u moet weten over uw verwarmingsinstallatie: de verwarmingsaudit Wat u moet weten over uw verwarmingsinstallatie: de verwarmingsaudit Wat verwacht u van uw verwarmingsinstallatie? Dat ze veel warmte oplevert Dat ze energiezuinig werkt Dat ze bedrijfszeker is Dat ze

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schabartstraat nummer 8 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 2008 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 99 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat de Robianostraat nummer 104 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1950 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore

Nadere informatie

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

De ventilatie van nieuwe stookplaatsen

De ventilatie van nieuwe stookplaatsen De EPB-reglementering verwarming Technische inhoud voor opleidingsinstellingen De ventilatie van nieuwe stookplaatsen Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsketeltechnici Revisie 2 Versie maart

Nadere informatie

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties Nieuwsbrief MilieuTechnologie, maart 1995 (Kluwer, jaargang 2, nummer 3) Jan Gruwez, TREVI nv Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties In de context van VLAREM II worden industriële inrichtingen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Oudstrijdersstraat nummer 55 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1930 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20141127-0001709439-00000002-2 post 3520 gemeente Zonhoven bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214

Nadere informatie

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energieboekhouding BRISE Thomas Deville Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Doelstelling(en) van de presentatie Het belang van de invoering van een energieboekhouding

Nadere informatie

105 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

105 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 113 bus 2 2490 gemeente Balen bestemming appartement type - bouwar 2010 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 105 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB» Voor-ontwerp van de ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen (EPB) Omzetting van de Europese Richtlijn 2002/91/EG Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

Dossier: Afvalverwerking en verwarming

Dossier: Afvalverwerking en verwarming Dossier: Afvalverwerking en verwarming In een houtverwerkend bedrijf heeft men altijd met afval te maken. Optimalisatiesystemen en efficiëntie zorgen er gelukkig voor dat dit tot een minimum wordt beperkt.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Oversneslaan nummer 37 bus 4 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 596 De energiescore

Nadere informatie

316 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

316 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Duinbergen 19 bus 105 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1998 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 316 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie