Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water"

Transcriptie

1 Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen verschijnen. Naleving van de gebruiksvoorwaarden Snelle toegang 1. Uw installatie a. Logboek b. Bedrijfsduur van de verwarmingsketel 2. Uw verplichtingen inzake onderhoud a. Controles en onderhoudsbeurten b. Diagnose 3. Uw stookruimte a. Brandpreventie b. Ventilatie c. Schoorsteen d. Meters e. Bijzondere voorwaarden voor grote ruimten f. Isolatie g. Regeling 4. Uw verbouwingsprojecten 5. Checklist controles en onderhoudsbeurten 6. Checklist van de documenten - logboek 7. Wettelijke grondslagen en referentiedocumenten U gebruikt een verwarmingsketel met een calorisch vermogen van 100 KW of meer, die al is aangegeven of gedekt door een milieuvergunning. Deze vergunning vermeldt de voorwaarden die u moet naleven voor deze installatie. Wilt u de exploitatievoorwaarden die in het officiële document staan, beter begrijpen? Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: controles, kenmerken en uitrustingen van de stookruimte, enz. Hij vermeldt ook de mogelijke afwijkingen, die u altijd officieel moet aanvragen. Is deze gids ook bedoeld voor u? Deze gids is bedoeld voor u indien: - u een verwarmingsketel gebruikt; - deze verwarmingsketel werkt op stookolie of aardgas; - het verwarmingssysteem de warmte doorgeeft met behulp van water (vloeistof); - en uw verwarmingsketel een calorisch vermogen heeft van minstens 100 kw. Indien u een verwarmingsketel van dit type verplaatst, is uw installatie nieuw en is deze gids ook voor u bedoeld, maar zijn de voorwaarden die u moet naleven iets anders. De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting - Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf). Waarom deze voorwaarden? De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel: - de veiligheid te garanderen; - de energie-efficiëntie van de nieuwe installaties te garanderen; - het milieu te beschermen. 1

2 Verwarmingsketels > Nieuwe installatie 1. Uw installatie: eerste stappen a. Logboek Houd een logboek bij. Dit is een dossier dat alle documenten over uw verwarmingsinstallatie bevat. Bewaar in het logboek de documenten die u ontvangt bij de validatie van uw installatie: o het opleveringsattest (conform of niet-conform). o de attesten van periodieke controle o de onderhoudsattesten b. Bedrijfsduur van de verwarmingsketel Indien de installatie uitsluitend dienst doet als verwarming, kunt u de verwarmingsketel en de hulpuitrustingen (pompen) stilleggen wanneer het weer dit toelaat, zonder gevolgen voor het comfort van de gebruikers van het gebouw. 2

3 Verwarmingsketels > Verplichtingen inzake onderhoud 2. Uw verplichtingen op het vlak van regelmatige controles en onderhoudsbeurten a. Controles en onderhoudsbeurten Laat uw verwarmingsketel regelmatig controleren en onderhouden door een erkend verwarmingstechnicus. Voor verwarmingsketels op aardgas: minimum om de 3 jaar. BEHALVE Voor verwarmingsketels op stookolie: minimum één keer per jaar. Bewaar de controleattesten gedurende 5 jaar in uw logboek. U moet ze kunnen voorleggen wanneer Leefmilieu Brussel uw installaties aan een controle onderwerpt. Laat de nodige herstellingen of correcties uitvoeren indien de controle niet-conformiteiten aan het licht brengt die onmogelijk onmiddellijk kunnen worden opgelost. Heeft uw verwarmingsketel een vermogen heeft van meer dan 1 MW? Laat dan de NOX-concentraties in de verbrandingsgassen meten. b. Diagnose Wanneer uw verwarmingsketel 15 jaar oud is, moet u een diagnose laten stellen door een erkend EPB-verwarmingsadviseur. 3

4 Verwarmingsketels > Stookruimte 3. Uw stookruimte: kenmerken en uitrustingen a. Brandpreventie - Alleen voor verwarmingsketels op aardgas Installeer uw stookruimte niet lager dan op verdieping -1, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke goedkeuring hebt van de Dienst voor Brandbestrijding (DBDMH) Houd u aan de geldende normen voor leidingen en aansluitingen. Installeer een gasdetector op plaatsen waar zich mogelijk gas ophoopt. In het geval van een lek activeert deze detector een afsluitklep (elektromagnetische klep) buiten de stookruimte. - Voor alle verwarmingsketels Indien uw verwarmingsketel een vermogen van meer dan 1MW heeft, moet u zich houden aan de specifieke voorschriften van de DBDMH. Deze voorschriften staan in uw milieuvergunning. Zorg voor een veiligheidsvoorziening buiten de stookruimte (of vlakbij de deur), waarmee u de elektriciteits- en brandstoftoevoer naar de installatie kunt afsluiten. Houdt u aan de normen voor brandwerendheid van wanden en deuren. Deze normen hangen af van de ouderdom van het gebouw. Indien de DBDMH geen specifieke voorschriften heeft opgelegd, dient u de volgende normen na te leven: * Brandweerstand voor lokalen gebouwd vóór De muren, de vloer en het plafond hebben een brandweerstand van minstens 1 uur. - De deur tussen de stookruimte en de rest van het gebouw is een branddeur met een brandweerstand van minstens een half uur. 4

5 Verwarmingsketels > Stookruimte * Brandweerstand voor lokalen gebouwd na De muren, de vloer en het plafond hebben een brandweerstand van minstens 2 uur. - De deur tussen de stookruimte en de rest van het gebouw is een branddeur met een brandweerstand van minstens 1 uur. Zet niets voor de deuren die naar buiten moeten opengaan en automatisch moeten sluiten. Plaats brandblussers in goede staat van werking in de stookruimte. Vraag het advies van de Dienst voor Brandbestrijding over de meest aangewezen brandblusmiddelen. Laat geen ontvlambare producten of stoffen in de stookruimte staan. Gebruik de stookruimte niet als opslagruimte: het is geen kelder. b. Ventilatie Respecteer de normen op het vlak van ventilatie. Voorzie een hoge ventilatie (luchtafvoer) en lage ventilatie (aanvoer van verse lucht). BEHALVE De ventilatie voert de lucht af naar buiten (in de open lucht). BEHALVE Houd de ventilatieleidingen zo kort mogelijk. Gebruik onbrandbare materialen voor de ventilatieleidingen. 5

6 Verwarmingsketels > Stookruimte c. Schoorsteen Het afvoerpunt van de verbrandingsgassen moet minstens 3 meter van de ramen van de aangrenzende woningen verwijderd zijn. d. Meters De hoofdmeters voor gas en elektriciteit mogen niet in de stookruimte staan. Voor woongebouwen Plaats een brandstofmeter voor alle verwarmingsketels (1 per gebouw). e. Bijzondere voorwaarden voor grote ruimten (fabriekshallen) Indien de plafondhoogte minstens 6 meter bedraagt en er een luchtgelaagdheid is (temperatuurverschillen van meer dan 1 C per meter): Installeer een destratificator of geïntegreerde aërothermen (verwarming en ventilator). Centraliseer de regeling door een kamerthermostaat. f. Isolatie Isoleer de warmtedistributieleidingen en de kranen in onverwarmde ruimten. g. Regeling De verwarmingsketel moet uitgerust zijn met een systeem voor regeling van de temperatuur van het verdeelde water (buitenvoeler en/of kamerthermostaat) en een timer met klok of met variabele uren door een optimiser die kan schakelen tussen het normale regime en het verminderde regime. Ongebruikte generatoren die in cascade staan opgesteld moeten hydraulisch afsluitbaar zijn (met behulp van een gemotoriseerde/handmatige afsluiter of door stillegging van de laadpomp). 6

7 Verwarmingsketels > Verbouwingen 4. Uw verbouwingen of vervangingen van materiaal Vraag de toelating van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente) alvorens: - een verwarmingsketel te verplaatsen; - een verwarmingsketel toe te voegen; - een verwarmingsketel of brander te vervangen; - over te schakelen op een andere brandstof. 7

8 Verwarmingsketels > Checklist controles 5. Checklist van de verplichte controles en onderhoudsbeurten van uw installaties oplevering van de installatie: conformiteitsattest controles en onderhoudsbeurten: jaarlijks voor stookolie, om de 3 jaar voor aardgas diagnose wanneer de verwarmingsketel 15 jaar oud is 8

9 Verwarmingsketels > Checklist documenten 6. Checklist van de documenten die moeten worden bewaard en voorgelegd bij een controle = logboek kenmerken van het gebouw dimensioneringsnota van het verwarmingssysteem technische documentatie: richtlijnen voor montage, gebruik, onderhoud, as built -plannen en -schema s beschrijving van de regelmodus eerste inschakelwaarde opleveringsattest (conformiteit) stappenplan (kalender) en onderhoudsprogramma attesten van periodieke controles attesten van onderhoudsbeurten of interventies diagnoseverslag (wanneer de verwarmingsketel meer dan 15 jaar oud is) 9

10 Raadpleeg de volledige beschrijving van de documenten van het logboek. Dit is bijlage 6 van het EPB-verwarmingsbesluit. Verwarmingsketels > Wettelijke grondslagen Wettelijke grondslagen en referentiedocumenten Besluit van de Brusselse Regering van 3 juni 2010: EPB-verwarmingsbesluit Europese Richtlijn 2002/91/EG Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (artikel 57.2) Normen: NBN , NBN 713,020, NBN D en NBN D Gids van technische EPB-eisen voor ingedeelde verwarmingsketels Lijst van erkende EPB-verwarmingsadviseurs Lijst van de erkende verwarmingsinstallateurs Gids van milieuvergunningen Lijst van de ingedeelde inrichtingen 10

11 EINDE Op de volgende pagina s staat alleen de aanvullende informatie die is aangegeven door de logo s. 11

12 aanvullende informatie Deze voorwaarden gelden niet voor u indien: - uw verwarmingsketel nog niet werd geïnstalleerd of u van plan bent hem te vervangen - u een oude verwarmingsketel verplaatst naar een andere plek (zie de ondernemers gids voor nieuwe verwarmingsketels) - uw verwarmingsketel vaste brandstoffen (hout, pellets, ) gebruikt. Waarom? Uw verwarmingsketel maakt deel uit van de ingedeelde inrichtingen (rubriek 40). aanvullende informatie U moet alle voorwaarden van het EPB-verwarmingsbesluit naleven. Uw milieuvergunning vermeldt uw essentiële verplichtingen, maar bevat niet noodzakelijk alle details van de wetgeving. In het besluit vindt u een uitvoerige beschrijving van uw wettelijke verplichtingen. Zie het EPB-verwarmingsbesluit aanvullende informatie De wetteksten zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 2002/91/EG, die de energieprestatienormen voor gebouwen vastlegt. Het hoofddoel van deze normen is energie te besparen. Terug 12

13 aanvullende informatie Indien uw installatie niet conform is, verstuurt de adviseur een kopie van het attest van niet-conformiteit naar de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of gemeente). U hebt 5 maanden de tijd om uw installatie in overeenstemming te brengen en een nieuwe controle te laten uitvoeren. U kunt een bijkomende termijn van 7 maanden krijgen indien het probleem betrekking heeft op de meetopeningen of de ventilatie van het lokaal: vraag de adviseur in dat geval om een verantwoordende nota bij het attest te voegen. BEHALVE Indien u een EPB-verklaring bij uw milieuvergunningsaanvraag hebt gevoegd en deze hebt ingediend vóór 1 januari 2011, moet u geen beroep doen op een erkend adviseur om de installatie te valideren. Waarom? Deze oplevering van het verwarmingssysteem is bedoeld om na te gaan of de installatie voldoet aan de verschillende vereisten van het besluit Verwarming (hoofdstuk III, artikelen 20 tot 27). De adviseur controleert: 1) de meetopeningen voor verbrandingscontrole 8) de thermische isolatie van leidingen en accessoires 2) de verbranding en de emissie van de werkende verwarmingsketels 9) de verdeling 3) de dimensionering van de ketels 10) de regeling van de verwarmingssystemen 4) de modulatie van het vermogen van de branders 11) het bijhouden van het logboek 5) het trekvermogen van de schoorsteen 12) de meter 6) de ventilatie van de stookruimte 13) de luchttoevoer 7) de dichtheid van het luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersysteem 14) het bijhouden van een energieboekhouding De vermelde eisen zijn in detail beschreven in de Gids van technische EPB-eisen aanvullende informatie Bewaar het logboek ter plaatse en houd het stipt bij: alle tussenkomsten moeten erin worden opgetekend (installatie, validatie, controles, ). Zie de rubriek Checklist van de documenten van het logboek voor alle documenten die erin moeten zitten. Terug 13

14 BEHALVE Indien uw gasketel een vermogen heeft van 500 KW of meer, moet u hem jaarlijks laten onderhouden (waarbij maximum 15 maanden mogen verstrijken tussen twee onderhoudsbeurten). Dit jaarlijkse onderhoud komt bovenop de verplichte driejaarlijkse periodieke controle. aanvullende informatie De controle omvat het onderhoud, want het omvat: - de reiniging van de verwarmingsketel; - de reiniging van het verbrandingsgasafvoersysteem; - de regeling van de brander; - de controle van de naleving van de eisen op het vlak van: de openingen voor verbrandingscontrole; de verbranding en de emissie van werkende ketels; de vermogensmodulatie van de branders; het trekvermogen van de schoorsteen; de ventilatie van de stookruimte; de dichtheid van het luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersysteem. Opmerking: u kunt het verbrandingsgasafvoersysteem laten reinigen door een schoorsteenveger. aanvullende informatie Indien uw systeem niet conform is, vermeldt de specialist de maatregelen die moeten worden getroffen in het attest. Hij stuurt een kopie van dit attest naar de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of gemeente). U hebt dan 5 maanden de tijd om de nodige werken en een nieuwe controle te laten uitvoeren. U kunt een bijkomende termijn van 7 maanden krijgen indien het probleem betrekking heeft op de meetopeningen of de ventilatie van het lokaal: vraag de technicus in dat geval om een verantwoordende nota bij het attest te voegen. Zie de wettelijke referentie: besluit verwarming, bijlage 9. 14

15 Terug 15

16 aanvullende informatie Voor verwarmingsketels met een vermogen tussen 1 MW en 20 MW Laat de concentraties van stikstofoxide jaarlijks meten door een erkend laboratorium. De grenswaarde in NOX (O 2 -gehalte: 3 %) die niet mag worden overschreden, is: - voor verwarmingsketels op aardgas: 150 mg/nm 3 - voor verwarmingsketels op stookolie: 400 mg/nm 3 Voor verwarmingsketels met een vermogen tussen 20 MW en 50 MW Meet doorlopend in de verbrandingsgassen: - de concentratie van stikstofoxiden; - de concentratie van koolstofmonoxide; - het zuurstofgehalte; - de temperatuur. De grenswaarde van NOX (O 2 -gehalte: 3 %) die niet mag worden overschreden, is 150 mg/nm 3 voor verwarmingsketels op aardgas en stookolie. aanvullende informatie Haal de adviseur erbij wanneer de oudste verwarmingsketel van meer dan 20 kw die op het systeem is aangesloten, 15 jaar oud is (maximum één jaar voor of na deze datum en maximum 1 jaar na een periodieke controle). De adviseur beoordeelt uw installatie met behulp van de software Audit H100, die wordt verstrekt door Leefmilieu Brussel. Het doel van deze diagnose is: - de energieprestaties van de installatie en van de verwarmingsketels te beoordelen; - te controleren of de wettelijke vereisten worden nageleefd; - te bepalen of de verwarmingsketel of het systeem overgedimensioneerd is; - u te adviseren over de optimalisering of de vervanging van uw systeem. De adviseur bezorgt u een niet-bindend diagnoseverslag : het advies kan geen (niet-)conformiteit inhouden. Zie de wettelijke referentie: besluit verwarming, bijlage 10. Terug 16

17 Waarom? De stookruimte moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de Dienst voor Brandbestrijding. aanvullende informatie De leidingen en aansluitingen moeten voldoen aan de normen NBN D en NBN D Raadpleeg de website van de Dienst voor Brandbestrijding voor de details van deze eisen of download de normen (tegen betaling) op de website van het Bureau voor Normalisatie. aanvullende informatie De verwarmingsketels moeten eveneens uitgerust zijn met een automatisch uitschakelsysteem dat de brandstoftoevoer onmiddellijk afsluit: - wanneer de vlam of de brander uitgaat; - bij stroomonderbrekingen; - bij oververhitting of overdruk. De nieuwe verwarmingsketels zijn doorgaans standaard uitgerust met dit type van systeem. aanvullende informatie De normen voor brandweerstand die moeten worden nageleefd, staan in artikel 52.7 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). De normen voor wanden zijn niet van toepassing: - op lokalen die buiten het gebouw zijn gelegen; - op stookruimtes onder het dak; - op buitenwanden. In deze gevallen zijn de normen aangepast naargelang van het advies van de DBDMH. De normen voor deuren gelden alleen voor de deuren tussen de stookruimte en de rest van het gebouw en niet voor buitendeuren. Terug 17

18 aanvullende informatie Voor de gebouwen die werden gebouwd na 1995 moeten de wanden voldoen aan norm NBN die een onderscheid maakt tussen de binnen- en buitenwanden van de stookruimte. U kunt deze norm downloaden (tegen betaling) op de website van het Bureau voor Normalisatie. aanvullende informatie De automatische afsluitvoorziening is conform de norm NBN U kunt deze norm downloaden (tegen betaling) op de website van het Bureau voor Normalisatie. aanvullende informatie Verwarmingsketels op stookolie zijn soms uitgerust met een poederblusser op de brander (automatisch doven). Terug 18

19 BEHALVE Indien de stookruimte reeds bestaat en de verwarmingsketel een maximaal vermogen heeft van 450 kw, dan kan één ventilatieopening volstaan indien: - de stookruimte maximum 5 meter diepte heeft (gemeten vanaf de buitenmuur); - de ventilatieopening het plafond raakt (de bovenrand zit er net onder); - de vrije doorsnede van de opening gelijk is aan minstens 5 keer de theoretische lage doorsnede. Voorbeelden voor een verwarmingsketel van 150 kw: - theoretische lage doorsnede: (150 kw / 17, 5 kw) x 1 dm² = 8,6 dm² - unieke ventilatiedoorsnede: 8,6 dm² x 5= 42,9 dm² Opgelet: deze afwijking moet u officieel aanvragen bij de overheidsinstantie die uw milieuvergunning heeft afgeleverd. BEHALVE Indien directe ventilatie naar buiten onmogelijk blijkt in een bestaand gebouw, kunt u in bepaalde gevallen opteren voor een opzwellend rooster. Dit is een rooster dat automatisch sluit bij brand en zodat de vlammen er niet doorheen kunnen slaan. Het rooster moet een brandweerstand hebben van 2 uur en uitgeven op een goed verluchte ruimte. U kunt een dergelijk rooster gebruiken onder de volgende voorwaarden: - het maximumvermogen van de ketel = 400 kw ; - de afmetingen van de openingen voldoen aan de norm NBN ; - het rooster wordt ofwel voor de hoge, ofwel voor de lage ventilatie gebruikt (niet voor allebei); - u hebt een officiële afwijking (aan te vragen bij de overheidsinstantie die uw milieuvergunning heeft afgeleverd). Terug 19

20 aanvullende informatie In het algemeen moet de ventilatie voldoen aan norm NBN Voorbeelden van geldige ventilatiedoorsneden: Voor een ketel van minder dan 1200 kw en niet meer dan 3 roosters en kniestukken 1 Voor een schoorsteen van meer dan 6 m: Lage ventilatie (LV )= 1 dm² per 17,5 kw calorisch vermogen geïnstalleerd in het lokaal. Hoge ventilatie = 0,33 X LV en minimum 2 dm², of 0,25 keer de totale doorsnede van de schoorsteenleidingen indien de leiding in de schoorsteen is geïntegreerd. 2 Voor een schoorsteen van minder dan 6 m: Lage ventilatie (LV )= 1,5 dm² per 17,5 kw calorisch vermogen geïnstalleerd in het lokaal. Hoge ventilatie = 0,33 X LV en minimum 2 dm². Voor een verwarmingsketel tussen 1200 kw en 12 MW 1 Voor een schoorsteen van meer dan 6 m: Doorsnede = 2 Pt dm² (Pt = nominaal nuttig vermogen uitgedrukt in kw) 2 Voor een schoorsteen van minder dan 6 m : Doorsnede = 3 Pt dm² (Pt = nominaal nuttig vermogen uitgedrukt in kw) Voor een verwarmingsketel van meer dan 12 MW De doorsnede S wordt bepaald aan de hand van een nauwkeurige berekening, rekening houdend met het geïnstalleerde vermogen en het reële trekvermogen van de schoorsteen. Terug 20

21 aanvullende informatie De schoorsteen en de aansluitingen ervan moeten voldoen aan norm NBN U kunt deze norm downloaden (tegen betaling) op de website van het Bureau voor Normalisatie. aanvullende informatie Een brandstofmeter kost tussen 300 en 500 euro. De gasmeter volstaat indien u geen aardgas gebruikt voor andere toepassingen in het gebouw. Waar moet de stookoliemeter komen? Er zijn 2 mogelijkheden: - stroomafwaarts van de voedingspomp, - stroomopwaarts van de pomp, maar: * ofwel is de retourleiding kortgesloten en verbonden met een circulatiepot, * ofwel zijn 2 meters nodig. Waarom? Aan de hand van een brandstofmeter kan het verbruik van de verwarmingsketels nauwkeurig worden bepaald, zodat het energiegebruik beter kan worden beheerd. Dat is de basis van de energieboekhouding. Terug 21

22 aanvullende informatie Gegevens van Leefmilieu Brussel: Afdeling Vergunningen Gulledelle Brussel Wacht op de schriftelijke toelating van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (gemeente of Leefmilieu Brussel) voordat u de werken aanvat. Terug 22

23 23

24 24

25 25

26 Terug 26

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE Dit document is bestemd voor de opmaak van contractdocumenten (ontwerpen en bestekken). Het heeft

Nadere informatie

Handleiding voor de verplichte energiebeoordeling van verwarmingsinstallaties (> 100 kw) in het kader van het Energieprestatiedecreet.

Handleiding voor de verplichte energiebeoordeling van verwarmingsinstallaties (> 100 kw) in het kader van het Energieprestatiedecreet. VEA Handleiding voor de verplichte energiebeoordeling van verwarmingsinstallaties (> 100 kw) in het kader van het Energieprestatiedecreet. Handleiding voor de verplichte evaluatie van verwarmingssystemen

Nadere informatie

Betreft Bedrag Maximum. 400 per individuele woning 3.000 per gebouw

Betreft Bedrag Maximum. 400 per individuele woning 3.000 per gebouw ENERGIEPREMIE A1 ENERGIEAUDIT Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES REGELEK 2013 VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Uitgave januari 2013 Technische studie opgesteld door Assuralia ten indicatieve titel die bij Assuralia aangesloten verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

Checklist Brandonveiligheid: Toelichting

Checklist Brandonveiligheid: Toelichting Checklist Brandonveiligheid: Toelichting Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Werkwijze checklist... 5 3 Toelichting checklist... 7 3.1 Bouwtechnische elementen... 7 3.1.1 Evacuatie/Bereikbaarheid... 7 3.1.1.1 Evacuatiewegen...

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 INHOUDSTAFEL AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 3 1.1 Welkom... 3 1.2 Snelstartgids voor de gebruiker... 4 1.3 Uw waarborg registreren... 5 1.4

Nadere informatie

BEWOONBAARHEIDSNORMEN VOOR WONINGEN

BEWOONBAARHEIDSNORMEN VOOR WONINGEN GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL II BEWOONBAARHEIDSNORMEN VOOR WONINGEN ALGEMENE INLEIDING KENMERKEN

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

. Kortom, met een investering in een goede verwarmingsinstallatie

. Kortom, met een investering in een goede verwarmingsinstallatie DEEL 1: ONDERHOUD P 4 DEEL 2: VERWARMINGSAUDIT & VERVANGING P 8 VAN DE KETEL DEEL 3: PREMIES P 12 DEEL 4: ENERGIERENOVATIEPROGRAMMA P 13 2 Een comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico

Nadere informatie

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 799 [C 2012/35247] 9 DECEMBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Uitgave 2006 Inleiding Waarom energie besparen? In het kader van de hervorming van de inkomstenbelasting wordt het voor particulieren nog interessanter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG Uitgegeven door Vinçotte Editie juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne.

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne. Het magazine van uw distributienetbeheerder Herfst 2008 { Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen {Voor een veilige winter Voldoet uw aardgasinstallatie aan de normen?

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie