Canberra Grill Barbecue (gas)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Canberra Grill Barbecue (gas)"

Transcriptie

1 Instructieboekje Canberra Grill Barbecue (gas)

2 2

3 3 NL DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM barbecue hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Om het beste uit uw barbecue te halen is het belangrijk dat u dit instructieboekje vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving! Bewaar het instructieboekje vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw barbecue tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan het instructieboekje en de verpakking bij. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees het instructieboekje voor gebruik van dit apparaat. Gebruik alleen propaan- of butaangas. Deze barbecue is uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Hij kan het giftige, geurloze koolmonoxide voortbrengen, dat in een afgesloten ruimte dodelijk kan zijn. Gebruik in gesloten ruimtes als huizen, caravans, tenten enz. is dus gevaarlijk en VERBODEN. Op het apparaat dient een goedgekeurde gasslang en 30 mbar drukregelaar te worden aangesloten (niet meegeleverd.) De gasslang wordt rechtstreeks aangesloten op het uiteinde van de brander, zie afbeelding. Pas op! De drukregelaar moet voldoen aan de geldende eisen en CE-goedgekeurd zijn. De gasslang mag niet langer zijn dan 150 cm. Gebruik een standaard gasslang voor propaan/butaan. Houd de draad op de aansluiting brander/gasslang (en ook die van de gasslang naar de regelaar en van de regelaar naar de gasfles) schoon en vrij van vuil, zand enz. Reinig ze zonodig zorgvuldig voor gebruik. Pas op! Het apparaat kan tijdens het gebruik heel heet worden! Gebruik ovenhandschoenen en leun tijdens het gebruik niet over het apparaat. Raak het niet aan voordat het geheel is afgekoeld. Houd kleine kinderen uit de buurt van de barbecue! Veronachtzamen van deze waarschuwing kan tot serieus letsel leiden. Belemmer nooit de verbranding of de ventilatie. Laat olie of vet nooit heter worden dan 200 C. Als olie begint te roken onmiddellijk de grill op laag (LO) zetten of uitschakelen tot de temperatuur tot onder de 175 C is gedaald. Bewaar geen extra gasfles in de buurt van het apparaat.

4 4 Voor het gebruik van gasflessen bestaan wettelijke voorschriften. Installeer en bewaar de gasfles conform deze voorschriften. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd oppervlak, ventiel, ring of bodem! Vervang de gasfles buitenshuis, niet in de zon en uit de buurt van vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Vervang de flexibele slang op de voorgeschreven tijden. Draai het ventiel van de gasfles onmiddellijk dicht als u de geur van gas waarneemt. Gas is licht ontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. In zijn natuurlijke staat heeft flessengas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan toegevoegd, te vergelijken met die van verrotte kool. Zorg ervoor dat gasdrukregelaar en slang zich te allen tijde op een zodanige plaats bevinden dat er geen toevallige schade aan kan worden toegebracht en niemand erover kan struikelen. Neem de barbecue niet in gebruik voordat alle verbindingen op lekkages gecontroleerd zijn. Alle lekkagecontroles moeten worden uitgevoerd met een zeepoplossing, nooit met vuur! (zie: Controle op gaslekkage) Verplaats de barbecue niet terwijl hij in werking is. Draai de gasfles dicht voordat u het apparaat verplaatst en laat de barbecue eerst afkoelen. Als de barbecue niet in gebruik is dient de kraan op de gasfles dichtgedraaid te zijn en de bedieningsknop op UIT (OFF). Bewaar of gebruik geen licht ontvlambare vloeistoffen of materialen als verf, benzine, gastankjes enz. in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat. Gebruik het apparaat niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op! Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. Als het apparaat beschadiging of storing vertoont, wend u dan tot uw leverancier, de fabrikant of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties, uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen. Probeer op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan te brengen. Verkeerde installatie, onoordeelkundig gebruik, wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat kunnen schade of letsel veroorzaken. Fabrikant en importeur aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid! Waarschuwing! Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het in werking is!

5 5 BESCHRIJVING 1. Handgreep deksel 2. Sluitklem deksel 3. Deksel 4. Bedieningsknop 5. Kraan met thermokoppel 6. Controlebox met gasslangaansluiting 7. Afdekking ontsteking 8. Ontstekingsnaald 9. Uitklapbare voetjes 12. Schuifje lekbak 13. Lekbak 14. U-vormige brander 15. Vlamscherm 16. Grillrooster 17. Warmhoudrooster (optioneel) 18. Branderbak

6 OPBOUW Benodigd gereedschap: schroevendraaier. 6 A. Verwijder al het verpakkingsmateriaal B. Bevestig de handgreep (1) met de meegeleverde twee boutjes M6*12 op het deksel (4). C. Leg eerst het vlamscherm (15) en vervolgens de beide grillroosters (16) in de branderbak D. Optioneel: Plaats het warmhoudrooster (17) in de daarvoor bestemde gleufjes boven de grillroosters. Gefeliciteerd! Uw barbecue is nu klaar voor gebruik! GEBRUIK Vooraf Voor gebruik dient het apparaat geheel volgens de instructies te zijn opgebouwd. Controleer of drukregelaar en gasslang die u wilt gebruiken, goedgekeurd zijn. De gasslang mag niet langer zijn dan 150 cm. Het gebruik van niet-goedgekeurd materiaal is gevaarlijk! Klap de voetjes uit en plaats uw barbecue op een stevige, vlakke, horizontale en trillingvrije ondergrond. Verwijder alle licht-ontvlambare en explosiegevoelige stoffen uit de omgeving van de barbecue en controleer of er zich geen brandbare materialen binnen een meter afstand van de barbecue bevinden. Houd daarbij rekening met opwaaiende gordijnen, tentzeilen enz. Plaats de gesloten gasfles (met drukregelaar en gasslang aangesloten) op een stabiele, stevige en veilige plaats dichtbij de barbecue. Sluit de gasslang d.m.v. de wartelmoer aan op de barbecue. Draai alle gasaansluitingen stevig vast. Voer de controle op gaslekkage uit, zoals verderop beschreven. Controle op gaslekkage Voer de controle uit met een volle gasfles. Zet de bedieningsknop op OFF (uit). Maak een zeepoplossing van één deel vloeibare zeep en één deel water. Breng de zeepoplossing aan op het hele gastoevoerssteeem (van gasfles tot brander) en in het bijzonder op de verbindingen. Gebruik daarvoor een spuitfles, borstel of doek.

7 7 Draai de gastoevoer open met de kraan op de gasfles. Als ergens sprake is van een lek in het systeem zullen er nu zeepbellen ontstaan. Als er sprake is van een lek, schakel dan de gastoevoer uit. Bevestig het lekkende onderdeel strakker, schakel de gastoevoer weer in en controleer opnieuw. Blijven er bellen ontstaan, neem dan contact op met uw leverancier. Zorg ervoor dat er geen vuur of vonken in de buurt zijn als u de lekkagetest uitvoert en rook er niet bij! Ontsteken en doven Open het deksel van de barbecue Zorg ervoor dat de bedieningsknop op OFF (uit) staat. Open de kraan op de gasfles Druk nu de bedieningsknop in en draai hem, tegen de klok in, op de stand HI (hoog). Terwijl u de bedieningsknop ingedrukt houdt, drukt u de rode ontstekingsknop in. De brander zal nu ontsteken. Zonodig kunt u de rode knop nog enkele malen indrukken. Houdt na de ontsteking de bedieningsknop nog 30 seconden ingedrukt en laat hem dan opkomen. De brander zal nu blijven branden, Als de brander niet binnen 5 seconden ontsteekt, draai dan de bedieningsknop weer op OFF (uit), wacht vijf minuten en herhaal de procedure. Als de barbecue rustig brandt, kunt u de knop van HI (hoog) naar LO (laag) draaien en zo de vlam bijstellen. Om de barbecue te doven opent u het deksel en draait u de bedieningsknop op OFF (uit). Sluit ook de gaskraan op de gasfles. Laat de barbecue minimaal 30 minuten met rust om af te koelen. Ontkoppel daarna de gasslang. Nu mag het deksel dicht en kunt u de barbecue, indien gewenst, verplaatsen. Om evt. opnieuw te ontsteken dient u de hierboven beschreven instructies weer te volgen! Grillen Sluit na de ontsteking het deksel weer en geef de brandende barbecue 20 tot 30 minuten tijd om op te warmen. Daarna is de barbecue klaar voor gebruik en kunt u voedsel op de grillroosters leggen. Om hem naderhand eenvoudiger schoon te kunnen maken kunt u het rooster evt. voor gebruik inspayen / -smeren met een daarvoor bestemde substantie. Plaats niet teveel voedsel tegelijk op het rooster, dat vertraagt het garingsproces. Als u erg vet voedsel (speklappen, vet vlees/worst, gevogelte met vel enz.) op het rooster legt, kan er vet op de brander druipen, wat tot steekvlammen leidt. Dat verbrandt het gerecht aan de buitenkant, en wanneer het vet inbrandt bederft het het uiterlijk van uw barbecue. Wees dus voorzichtig met vet!

8 8 De grilltemperatuur kan met de bedieningsknop worden ingesteld van HI (hoog, ± 230 C) naar LO (laag, ± 175 C). Tijdens het barbecueën is, bij normaal gebruik, de lage stand voldoende. Op stand OFF (uit) wordt de gastoevoer afgesloten. Eerste gebruik Tijdens het eerste gebruik kan de barbecue enigszins roken; dat is normaal. Pas op! De barbecue wordt tijdens het gebruik heel heet. Raak hem tijdens het gebruik niet aan, gebruik ovenhandschoenen bij de bediening en houd kinderen en handelingsonbekwamen als ook huisdieren uit de buurt van het apparaat! VERPLAATSEN Pas op! Breng de barbecue nooit in beweging als hij brandt! Voordat u de barbecue verplaatst dient u hem minimaal 30 minuten te laten afkoelen. Koppel de de gasfles (met regelaar en gasslang) af. Sluit het deksel met het klemmetje en klap de voetjes in. Houd de barbecue ook tijdens het verplaatsen horizontaal. De lekbak kunt u tijdens het verplaatsen beter (vergrendeld) laten zitten; tijdens het transport zou er nog vet naar beneden kunnen druipen. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD Deze verplaatsbare barbecue vraagt zeer weinig onderhoud. Hij is gemaakt van materialen die, bij normaal gebruik, jaren meegaan. Door de onderstaande schoonmaakinstructies te volgen verlengt u de levensduur van het apparaat en optimaliseert u de werking. Vervang elke 3 à 4 jaar de gasslang. Algemeen: Geef de barbecue altijd minimaal 30 minuten tijd om af te koelen voordat u het deksel sluit, hem schoonmaakt of verplaatst. Deze barbecue zal er beter uit blijven zien en langer meegaan wanneer hij niet aan weersinvloeden wordt blootgesteld. Ruim hem na gebruik en schoonmaak dus (z.m. in de originele verpakking) binnenshuis weg, op een schone, droge plaats. Pas op! Gasflessen mogen niet in afgesloten ruimtes worden opgeslagen! Bewaar de gasfles altijd gescheiden van de barbecue. Schoonmaak: De barbecue is geheel van roestvrijstaal. U kunt alle onderdelen reinigen met warm zeepsop of een rvs-reiniger. Gebruik geen agressieve middelen, om het materiaal niet aan te tasten! Krijgt u bijvoorbeeld de grill of de lekbak daar niet goed mee schoon, dan kunt u het gebruik van een schuursponsje overwegen. Dat kan wel tot krassen op het materiaal leiden, maar tast het verder niet aan. Maak m.n. de grillroosters, het vlamscherm en de lekbak zo spoedig mogelijk na gebruik (bij voorkeur als ze nog enigszins warm zijn) schoon met een staalborstel of schuursponsje. Geef het vet geen gelegenheid om in te branden! Het vlamscherm, de afdekking van de lekbak én de ruimte onder die afdekking dienen schoon en open gehouden te worden om de afvoer van lekvocht/-vet niet te belemmeren. De

9 9 middenbuis van de brander heeft uiterst rechts openingen waardoor verse lucht (nodig voor de verbranding) wordt aangevoerd. Controleer regelmatig of deze openingen niet verstopt zitten. Houdt ook de gleufjes in de rest van de brander schoon. VEILIGHEIDSVOORZIENING De barbecue is voorzien van een thermokoppel. Dat sluit de gastoevoer af wanneer de brander onverhoeds uitwaait of anderszins dooft. Wanneer dit gebeurt, draai de bedieningsknop dan op OFF (uit), wacht enkele minuten en ontsteek de barbecue dan weer zoals hierboven beschreven. De barbecue zal doven wanneer er geen gas of frisse lucht wordt aangevoerd. Wanneer Hij dooft, controleer dan: Of de gasfles wellicht leeg is; vervang hem zonodig Of de kraan op de gasfles wel helemaal open staat; open hem zonodig Of de gleufjes in de brander niet verstopt zitten. Maak ze zonodig schoon. Of de gastoevoer niet belemmerd is (knik in de gasslang? Haal hem eruit. Vuil in de leiding? Maak hem schoon) Of de luchtaanvoer niet belemmerd is (vuil in de aanzuigopening van de middenbuis? Maak hem schoon) Als de barbecue regelmatig dooft zonder dat er een aanwijsbare reden is, gebruik hem dan niet meer maar biedt hem ter controle/reparatie aan bij uw dealer.

10 10

11 11

12 12 EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas Instructieboekje Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas 2 DANK 3 NL Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel (met gasslang en drukregelaar)

Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel (met gasslang en drukregelaar) Instructieboekje BLUE FLAME Gaskachel (met gasslang en drukregelaar) 2 NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbol on your device means: do not cover! DE Dieses Symbol auf Ihrem

Nadere informatie

THG12000 terrasstraler op gas

THG12000 terrasstraler op gas Instructieboekje THG12000 terrasstraler op gas - 3 - DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ400BE 1 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING................................................ 5 A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN........................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ600E 1 12_BQ600E_IB_BE_NL.indd 1 21/11/12 11:13 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING....................................5 A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN........................................

Nadere informatie

Instructieboekje. EUROM LB200 / LB300 luchtbevochtiger. met 7-kleurig nachtlicht

Instructieboekje. EUROM LB200 / LB300 luchtbevochtiger. met 7-kleurig nachtlicht Instructieboekje EUROM LB200 / LB300 luchtbevochtiger met 7-kleurig nachtlicht 2 Technische gegevens Type EUROM LB200 EUROM LB300 Aansluitspanning 230V 50Hz 230V 50Hz Bevochtigingscapaciteit 150 ml/h (max)

Nadere informatie

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue #56978 U DIENT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW GASBARBECUE m GEVAAR Wanneer u gas ruikt:. Sluit de gastoevoer naar de barbecue

Nadere informatie

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue 0/0 #57647 U DIENT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW GASBARBECUE m GEVAAR Wanneer u gas ruikt:. Sluit de gastoevoer naar de barbecue

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

Gebruikers- en Installatiehandleiding. Terrasverwarming 121, 101, 81

Gebruikers- en Installatiehandleiding. Terrasverwarming 121, 101, 81 Gebruikers- en Installatiehandleiding Terrasverwarming 121, 101, 81 (NL) 121 CE TE EID MK 81 CE TE EID MK 101 CE TE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

ROWI Installatie- en gebruikershandleiding

ROWI Installatie- en gebruikershandleiding ROWI Installatie- en gebruikershandleiding Gas katalytkachel 3400 watt Geachte klant, wij zijn er zeer blij om, dat u de keuze gemaakt heeft, voor een product van ROWI en bedanken ons op deze weg voor

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie

Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9.

Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9. Gebruiksaanwijzing Veiligheid buitenbarbecue 4 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatievereisten 6 Installatieinstructies 9 Gas aansluiten 11 Tabellen verstuivers 13 Installatie van de regelaar

Nadere informatie

DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT

DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT BRENG HET SERIENUMMERLABEL AAN DAT OP DE KARTONNEN DOOS STAAT Serie Nr. XXXXXX000000 MODEL NR. MONTAGE EN BEDIENINGSINSTRUCTIES MIRAGE 605 ROESTVRIJSTALEN GASGRILL VOOR BUITEN UITSLUITEND VOOR BUITENGEBRUIK

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

T.Nr. 40290. Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC. Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL, BE CE-0085BN0171

T.Nr. 40290. Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC. Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL, BE CE-0085BN0171 T.Nr. 40290 Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL NL, BE CE-0085BN0171 Belangrijk Dit apparaat is als een 3 e klasse apparaat

Nadere informatie

R 18 E MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 18 E MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 8 E 3 2 5 4 > MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 4 26 38 50 62 Geachte mevrouw, meneer, Van harte gefeliciteerd met de

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

Instructieboek 22,50

Instructieboek 22,50 Instructieboek 22,50 1. Introductie...4 2. Algemene veiligheid...5 2.1 Ventilatie... 5 2.2 Brandveiligheid... 6 2.3 Laadgewicht van uw caravan... 7 3. Klaarmaken voor de reis...8 3.1 Caravantrekkend voertuig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING HORIZON BELL XXL - HORIZON BELL XL HORIZON BELL LARGE - HORIZON BELL LARGE TUNNEL CORNER BELL LARGE L/R - CORNER BELL MEDIUM L/R VIEW BELL LARGE - VIEW BELL

Nadere informatie

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING Gashaarden met gesloten verbrandingssysteem Original Bell-serie - Retro Bell-serie Horizon Bell Medium/Small-serie - Corner Bell Small L/R-serie Vertical Bell-serie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT

M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT G E B R U I K S- & O N D E R H O U D S I N F O R M A T I E LET ALSTUBLIEFT OP Als u bij het doorlezen van deze Gebruiks- en Onderhoudsinformatie de meldingen LET OP en WAARSCHUWING

Nadere informatie