INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: Opdrachtgever: Mevrouw G. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG. Taxatie Datum: Blad: 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: 81081. Opdrachtgever: Mevrouw G. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG. Taxatie 81081 Datum: 12-12-2008 Blad: 1"

Transcriptie

1 INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: Opdrachtgever: Mevrouw G. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG Taxatie Datum: Blad: 1

2 Model Adviesbureau voor waardebepalingen van INBOEDELTAXATIERAPPORT roerende goederen Opdrachtnummer: ALGEMEEN A. OPDRACHT / OPNAME Opdrachtnummer : Datum opdracht : dinsdag 25 november 2008 Naam opdrachtgever : Mevrouw G. Voorbeeld Adres opdrachtgever : Elandplein : 2513 DEN HAAG Telefoonnummer : adres : Opdracht namens opdrachtgever verstrekt door : niet van toepassing Opdracht is verstrekt aan : De Boedeltaxateur Adres opdrachtnemer : Kamperfoelieplein HW DEN HAAG Telefoon opdrachtnemer : adres opdrachtnemer : De inspectie van de inboedel is uitgevoerd door : de heer A.W. van der Goot (Mobiel: ) De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van : Indexcijfers(CBS) en rekenmodellen (zie punt I.1.) Ingeschreven in het Handelsregister : HR Peildatum dagwaarde : mei-2008 Datum opname en inspectie : woensdag 26 november 2008 B. OBJECT In welk type object heeft de inspectie van de inboedel plaatsgevonden Op welk adres heeft de inspectie van de inboedel plaatsgevonden : Appartement met berging : Hoogte Kadijk 1018 AMSTERDAM C. DOEL VAN DE TAXATIE De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de individuele waarde van de voorwerpen behorende tot de inboedel. Dit ten behoeve van: 1. Inboedelverdeling : van toepassing 2. Verrekening van overbedeling : van toepassing 3. Fiscaal : niet van toepassing 4. Onderbouwing voor een verzoek a.d. rechter : niet van toepassing 5. Anders, namelijk : niet van toepassing D. WAARDERING De inboedel is per peildatum getaxeerd op: Totale aankoopwaarde van de inboedel : ,00 zegge : EENHONDERDDUIZENDDRIEHONDERDENVIJFENZEVENTIG EURO 0/100 Totale nieuwwaarde van de inboedel : ,33 zegge : NEGENENNEGENTIGDUIZENDVIERHONDERDENTWAALF EURO 33/100 Totale dagwaarde van de inboedel : ,51 zegge : ZESENDERTIGDUIZENDZEVENHONDERDENTWEEENTACHTIG EURO 51/100 E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID 1. Op deze taxatie zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Boedeltaxateur. 2. De taxatie is uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan de opdrachtgever. Aan de berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. 3. De in dit rapport vermelde roerende goederen welke tot de categorie antiek, kunst, sieraden en andere kostbaarheden behoren, worden niet berekend met de onder punt I.1. vermelde toegepaste methodiek. Deze roerende goederen worden op verzoek van de opdrachtgever in het rapport als stelpost vermeld, de door de opdrachtgever verstrekte dagwaarde is geheel voor diens verantwoording. Taxatie Datum: Blad: 2

3 NADERE GEGEVENS F. GERAADPLEEGDE INFORMATIE Door de taxateur is de volgende informatie geraadpleegd, beoordeeld en verwerkt : De verstrekte informatie is afkomstig van de opdrachtgever, daar waar nodig is, bij gebrek aan facturen, een gezamelijke inschatting gemaakt van de aankoopdatum en de aankoopwaarde. G. OMSCHRIJVING VOORWERPEN Door de taxateur wordt bepaald tot welke hoofdrubriek en subrubriek het voorwerp behoord 1. van elk voorwerp : ja, indien noodzakelijk 2. Uitgebreide omschrijving van elk voorwerp : niet van toepassing 3. Fotografische vastlegging van de voorwerpen : niet van toepassing H. SPECIFIEKE KENMERKEN VOORWERPEN De taxateur beoordeelt op basis van visuele waarneming en de verstrekte informatie van de opdrachtgever de specifieke kenmerken van elk voorwerp. 1. De taxateur heeft alle voorwerpen visueel waargenomen : neen 2. Niet waargenomen zijn : nummer 58 t/m 60 van dit rapport I. ONDERBOUWING WAARDEOORDEEL 1. Toegepaste methodiek : De volgende rekenmodellen zijn bij de berekening toegepast: Indexatiemodel (indexcijfers van het CBS) Afschrijvingsmodel (gemiddelde levensduur) Kenmerkenmodel (kwaliteit, beschadiging e.d.) Marktmodel (trend, courantheid e.d.) 2. Courantheid Bij aanbieding van het voorwerp aan de markt tegen de getaxeerde waarde zal deze waarde naar verwachting van de taxateur kunnen worden gerealiseerd binnen een termijn van circa De som van deze rekenmodellen resulteert in een afschrijvingspercentage. Dit afschrijvingspercentage wordt in mindering gebracht op de geindexeerde nieuwwaarde. : 0 tot 3 maanden. J. WAARDEBEGRIPPEN De definitie van de gebruikte waardebegrippen zijn: 1. Aankoopwaarde : Het bedrag dat destijds voor het getaxeerde voorwerp is betaald. 2. Nieuwwaarde : Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit. De berekende nieuwwaarde komt tot stand door de aankoopwaarde te indexeren met indexcijfers van het CBS. 3. Dagwaarde : De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering en slijtage, een en ander gebaseerd op een gemiddelde levensduur van het betreffende voorwerp. De dagwaarde is altijd een totale dagwaarde, indien de dagwaarde 0,00 is, dan is het voorwerp volgens de gebruikte methodiek theoretisch geheel afgeschreven. K. GETAXEERDE VOORWERPEN Op de volgende bladzijden staan alle getaxeerde voorwerpen vermeld met onder andere De volgende voorwerpen zijn getaxeerd: : Hoofdrubriek, subrubriek, trefwoord(en), aantal, aankoopdatum, met prijsstijging of -daling, beoordeling na inspectie (i.v.m. afschrijving), aankoopwaarde, nieuwwaarde en dagwaarde. : zie volgende bladzijde Taxatie Datum: Blad: 3

4 1. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Decoratie - accesoires : Beeld (kunst) (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 1.750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.750,00 Dagwaarde (mei-2008) : 1.750,00 2. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Lampen, spotjes en olielampen : Wandlampen : 2 stuks : jul-2001 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -2,12% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -90,96% Aankoopwaarde (jul-2001) : 900,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 880,94 Dagwaarde (mei-2008) : 79,60 3. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bedden en hoogslapers : Bed - 2 persoons : jul-2005 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 5,31% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -27,83% Aankoopwaarde (jul-2005) : 5.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 5.265,73 Dagwaarde (mei-2008) : 3.800,22 4. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Banken en fauteuils : 2-Zitsbanken (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -91,92% Aankoopwaarde (jul-1998) : 650,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 823,61 Dagwaarde (mei-2008) : 66,55 5. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Tafels en salontafels (massief) : Bijzettafels : jul-1994 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 27,51% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -90,74% Aankoopwaarde (jul-1994) : 200,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 255,02 Dagwaarde (mei-2008) : 23,62 Taxatie Datum: Blad: 4

5 6. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : TV's - overige : TV kleuren : jul-1999 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -68,81% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -90,87% Aankoopwaarde (jul-1999) : 350,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 109,16 Dagwaarde (mei-2008) : 9,97 7. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : Complete stereo sets : Installatie diversen : jul-2002 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -34,55% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -70,47% Aankoopwaarde (jul-2002) : 1.100,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 719,93 Dagwaarde (mei-2008) : 212,58 8. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (niet massief) : Nachtkastjes : 2 stuks (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -93,28% Aankoopwaarde (jul-1998) : 200,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 253,42 Dagwaarde (mei-2008) : 17,02 9. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 300,00 Dagwaarde (mei-2008) : 300, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 750,00 Dagwaarde (mei-2008) : 750,00 Taxatie Datum: Blad: 5

6 11. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 1.200,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.200,00 Dagwaarde (mei-2008) : 1.200, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bureaustoelen : Bureaustoelen : 3 stuks (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 4.800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 6.082,01 Dagwaarde (mei-2008) : 301, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bureaus (niet massief) : Bureaus : 3 stuks : jul-1997 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 28,99% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -94,47% Aankoopwaarde (jul-1997) : 600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 773,96 Dagwaarde (mei-2008) : 42, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (niet massief) : Diversen : jul-1997 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 28,99% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -94,47% Aankoopwaarde (jul-1997) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.031,95 Dagwaarde (mei-2008) : 57, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Banken en fauteuils : Bank (hout) (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -91,92% Aankoopwaarde (jul-1998) : 350,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 443,48 Dagwaarde (mei-2008) : 35,83 Taxatie Datum: Blad: 6

7 16. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 800,00 Dagwaarde (mei-2008) : 800, Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Wasmachines : Wasmachine : jul-1999 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -11,69% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -92,10% Aankoopwaarde (jul-1999) : 450,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 397,41 Dagwaarde (mei-2008) : 31, Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Wasdrogers en droogtrommels : Condensdroger : jul-1996 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -14,21% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -95,66% Aankoopwaarde (jul-1996) : 350,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 300,26 Dagwaarde (mei-2008) : 13, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 2.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 2.000,00 Dagwaarde (mei-2008) : 2.000, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Banken en fauteuils : Bankstel : jul-2001 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 12,45% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -81,58% Aankoopwaarde (jul-2001) : 6.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 6.746,87 Dagwaarde (mei-2008) : 1.242,57 Taxatie Datum: Blad: 7

8 21. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Tafels en salontafels (niet massief) : Salontafels : jul-2004 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 5,78% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -54,28% Aankoopwaarde (jul-2004) : 1.800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.904,05 Dagwaarde (mei-2008) : 870, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Vloerbedekking, tapijten, lopers en parket : Karpet : jul-2004 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 5,59% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -62,04% Aankoopwaarde (jul-2004) : 2.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 2.111,83 Dagwaarde (mei-2008) : 801, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Decoratie - accesoires (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 650,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 650,00 Dagwaarde (mei-2008) : 650, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Lampen, spotjes en olielampen : Tafellampen : 2 stuks : jul-2004 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -4,10% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -62,03% Aankoopwaarde (jul-2004) : 500,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 479,52 Dagwaarde (mei-2008) : 182, Hoofdrubriek : Muziekinstrumenten : Piano's en vleugels : Piano : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 10,71% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -79,28% Aankoopwaarde (jul-2002) : ,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : ,50 Dagwaarde (mei-2008) : 3.211,37 Taxatie Datum: Blad: 8

9 26. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : Complete stereo sets : Installatie Apparatuur : jul-2000 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -32,92% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -89,81% Aankoopwaarde (jul-2000) : ,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 6.708,43 Dagwaarde (mei-2008) : 683, Hoofdrubriek : Boeken : Diversen en overige(2) : Conform opgave opdrachtgever (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 5.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 5.000,00 Dagwaarde (mei-2008) : 5.000, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Lampen, spotjes en olielampen : Lamp staandmodel : jul-1993 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 11,41% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -100,00% Aankoopwaarde (jul-1993) : 1.600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.782,58 Dagwaarde (mei-2008) : 0, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Banken en fauteuils : 3-Zitsbanken (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -91,92% Aankoopwaarde (jul-1998) : 250,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 316,77 Dagwaarde (mei-2008) : 25, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 300,00 Dagwaarde (mei-2008) : 300,00 Taxatie Datum: Blad: 9

10 31. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : TV's - overige : TV kleuren (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -69,18% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -91,92% Aankoopwaarde (jul-1998) : 1.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 308,24 Dagwaarde (mei-2008) : 24, Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : Luidsprekers : Luidspreker : 2 stuks : jul-2003 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -32,37% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -59,36% Aankoopwaarde (jul-2003) : 400,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 270,50 Dagwaarde (mei-2008) : 109, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Eethoeken - eetkamertafels : Eetkamertafels : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 7,88% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -45,30% Aankoopwaarde (jul-2002) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 863,05 Dagwaarde (mei-2008) : 472, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Eethoeken - stoelen : Eetkamerstoelen : 6 stuks : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 7,88% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -89,61% Aankoopwaarde (jul-2002) : 900,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 970,93 Dagwaarde (mei-2008) : 100, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Lampen, spotjes en olielampen : Hanglampen : jul-1993 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 11,41% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -100,00% Aankoopwaarde (jul-1993) : 1.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.114,11 Dagwaarde (mei-2008) : 0,00 Taxatie Datum: Blad: 10

11 36. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Huiskamerplanten - potten e.d. : Plantenpot : 2 stuks : jul-2003 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 0,01% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -76,32% Aankoopwaarde (jul-2003) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 800,09 Dagwaarde (mei-2008) : 189, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Vloerbedekking, tapijten, lopers en parket : Karpet : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 11,56% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -89,61% Aankoopwaarde (jul-2002) : 250,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 278,89 Dagwaarde (mei-2008) : 28, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Diversen en overige(20) : Eetservies : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 7,96% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -79,28% Aankoopwaarde (jul-2002) : 2.600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 2.807,03 Dagwaarde (mei-2008) : 581, Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Koelkasten en ijskasten : Koel- & vriescombi : jul-2000 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -2,33% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -90,91% Aankoopwaarde (jul-2000) : 2.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.953,39 Dagwaarde (mei-2008) : 177, Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Magnetrons : Magnetron (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -9,00% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -93,29% Aankoopwaarde (jul-1998) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 273,01 Dagwaarde (mei-2008) : 18,33 Taxatie Datum: Blad: 11

12 41. Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Diversen en overige(7) : Keukenapparatuur (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -8,12% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 1.500,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.378,23 Dagwaarde (mei-2008) : 68, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Keuken - pannen : Pannen (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 12,42% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 337,25 Dagwaarde (mei-2008) : 16, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Keuken - bestek : Bestek (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 12,42% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 100,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 112,42 Dagwaarde (mei-2008) : 5, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Keuken - keukengerei : Diversen (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 12,42% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 100,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 112,42 Dagwaarde (mei-2008) : 5, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Decoratie - accesoires (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 750,00 Dagwaarde (mei-2008) : 750,00 Taxatie Datum: Blad: 12

13 46. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bedden en hoogslapers : Bed - 2 persoons : jul-1992 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 28,74% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -93,94% Aankoopwaarde (jul-1992) : 1.200,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.544,83 Dagwaarde (mei-2008) : 93, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bureaus (niet massief) : Bureaus : jul-2004 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 5,78% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -54,28% Aankoopwaarde (jul-2004) : 600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 634,68 Dagwaarde (mei-2008) : 290, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (massief) : Kledingkast : jul-2000 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 19,53% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -59,61% Aankoopwaarde (jul-2000) : 600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 717,19 Dagwaarde (mei-2008) : 289, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (massief) : Commode (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 100,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 100,00 Dagwaarde (mei-2008) : 100, Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : TV's - overige : TV kleuren : jul-1999 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -68,81% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -90,87% Aankoopwaarde (jul-1999) : 700,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 218,32 Dagwaarde (mei-2008) : 19,94 Taxatie Datum: Blad: 13

14 51. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : Complete stereo sets : Installatie Apparatuur : jul-2004 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -30,55% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -48,25% Aankoopwaarde (jul-2004) : 250,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 173,61 Dagwaarde (mei-2008) : 89, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (massief) (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 750,00 Dagwaarde (mei-2008) : 750, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bureaus (massief) (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 600,00 Dagwaarde (mei-2008) : 600, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 1.800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.800,00 Dagwaarde (mei-2008) : 1.800, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (massief) : Dressoir : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 7,88% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -45,30% Aankoopwaarde (jul-2002) : 7.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 7.551,66 Dagwaarde (mei-2008) : 4.130,51 Taxatie Datum: Blad: 14

15 56. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Diversen en overige(20) : Bestek (zilver) (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Afschrijvingspercentage (waardevermindering) Aankoopwaarde (stelpost) : 500,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 500,00 Dagwaarde (mei-2008) : 500, Hoofdrubriek : Computers hardware : Complete PC's : Computer met scherm : 5 stuks : jul-2001 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -73,36% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -92,62% Aankoopwaarde (jul-2001) : 3.750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 999,18 Dagwaarde (mei-2008) : 73, Hoofdrubriek : Fietsen en accessoires : Damesfietsen : Damesfiets : jul-2006 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 3,62% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -23,40% Aankoopwaarde (jul-2006) : 375,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 388,59 Dagwaarde (mei-2008) : 297, Hoofdrubriek : Fietsen en accessoires : Damesfietsen : Damesfiets : jul-2000 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 19,58% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -83,45% Aankoopwaarde (jul-2000) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 956,66 Dagwaarde (mei-2008) : 158, Hoofdrubriek : Fietsen en accessoires : Mountainbikes en ATB : Mountainbike / ATB : jul-2003 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 2,65% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -53,43% Aankoopwaarde (jul-2003) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 307,94 Dagwaarde (mei-2008) : 143,42 Taxatie Datum: Blad: 15

16 61. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Gordijnen, luxaflexen en zonwering : Gordijnen : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 16,77% Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : -89,61% Aankoopwaarde (jul-2002) : 3.600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 4.203,72 Dagwaarde (mei-2008) : 436,87. Aldus opgemaakt te : DEN HAAG Datum : Handtekening taxateur : A.W. van der Goot : stuks #N/B Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : #WAARDE! #N/B : Nieuwwaarde (mei-2008) : Dagwaarde (mei-2008) :. Hoofdrubriek : stuks #N/B Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : #WAARDE! #N/B : Nieuwwaarde (mei-2008) : Dagwaarde (mei-2008) :. Hoofdrubriek : stuks #N/B Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : #WAARDE! #N/B : Nieuwwaarde (mei-2008) : Dagwaarde (mei-2008) :. Hoofdrubriek : stuks #N/B Afschrijvingspercentage (waardevermindering) : #WAARDE! #N/B : Nieuwwaarde (mei-2008) : Dagwaarde (mei-2008) : Taxatie Datum: Blad: 16

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Inboedelverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Inboedelverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Inboedelverzekering All-in. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Polisvoorwaarden PP 2400-02. Artikel 1.1 Begrippen

Inboedelverzekering All-in. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Polisvoorwaarden PP 2400-02. Artikel 1.1 Begrippen NnL Inboedelverzekering All-in Polisvoorwaarden PP 2400-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; inboedel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Dynasty en op iedere tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

Haringbuisdijk 30, Amsterdam

Haringbuisdijk 30, Amsterdam Haringbuisdijk 30, Amsterdam Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Inboedelverzekering 03 103 14-10 In deze voorwaarden van uw Reaal Inboedelverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling.

Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling. Heeg Wite Muonts 14 Informatie Het kopen van een woning is zowel voor de verkopers als voor de kopers vaak een spannende gebeurtenis. Wij van Makelaardij Jan de Lange zijn ons dat terdege bewust. De bedoeling

Nadere informatie

Hansenkamp 12. Roden

Hansenkamp 12. Roden Roden Omschrijving Algemene informatie Fraai gelegen verbouwde woonboerderij aan de rand van. Rondom de boerderij is een parkachtige tuin aangelegd met onder andere een grote vijverpartij. De totale oppervlakte

Nadere informatie

Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling.

Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling. Sneek Koolwitje 30 Informatie Het kopen van een woning is zowel voor de verkopers als voor de kopers vaak een spannende gebeurtenis. Wij van Makelaardij Jan de Lange zijn ons dat terdege bewust. De bedoeling

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Las Fiestas Del Mundo, gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124064. Artikel 1 Definities Onder deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOORWAARDEN De Watersportpolis Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.01 C INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie