Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar september 2013 Week 39 Belangrijke data Oktober Woensdag 2 oktober 2013 start kinderboekenweek Donderdag 3 oktober 2013 oudermiddagavond 3 t/m 7 Maandag 7 oktober 2013 nieuwsbrief komt uit Vrijdag 11 oktober 2013 einde kinderboekenweek Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2013 herfstvakantie Maandag 28 oktober 2013 luizencontrole door groepsouders November Maandag 4 november 2013 nieuwsbrief komt uit Woensdag 6 november 2013 Nationaal Schoolontbijt, groep 1 t/m 8 Maandag 11 november 2013 ouderthema-avond Maandag 18 november 2013 nieuwsbrief komt uit Donderdag 28 november 2013 studiedag, alle kinderen vrij Het overzicht belangrijke data wordt regelmatig aangevuld met belangrijke data. Het meest actuele overzicht vindt u in de nieuwsbrief en op onze website. Even voorstellen Marieke Drost groep 5GM Beste ouders en kinderen van De Fontein, mijn naam is Marieke Drost, 29 jaar en komend jaar werk ik samen met juf Gerdien in groep 5GM. Begin 2007 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Rotterdam en heb daarna 3,5 jaar met veel plezier fulltime op een basisschool in Delft gewerkt. Halverwege 2010 heb ik een jarenlange droom vervuld en ben op de bonnefooi met een rugzak de wereld in getrokken. In 3 jaar tijd ben ik in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië, Canada en Peru geweest. En heb naast het verkennen van alle cultuur en natuur ook op verschillende plekken gewerkt. Maar na alle wereldwijde avonturen, zoek ik het nu wat dichterbij huis. En ligt er een grote uitdaging voor me om het werken in de middenbouw onder de knie te krijgen. Mijn doel is dat alle kinderen in groep 5GM met plezier naar school toe gaan en het beste uit zichzelf kunnen halen. Ik ben vol goede moed om deze uitdaging tot een succes te maken. Kim Verkooijen groep 3K Hallo allemaal! Mijn naam is Kim Verkooijen, ik ben 23 jaar en ik ben de nieuwe juf in groep 3. Ik kom uit Budel-Schoot. Dat ligt in het zuiden van Noord-Brabant. Nu woon ik met mijn vriend in Delft. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Eindhoven. Afgelopen schooljaar heb ik de master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht behaald. In mijn vrije tijd dans ik graag en ik vind het leuk om naar musicals te gaan. Samen gaan we er een leuk schooljaar van maken! Ik heb er zin in!

2 Meelopen naar de klas De ouders van leerlingen in de kleutergroepen kunnen hun kind(eren) elke ochtend naar de klas brengen. De ouders van de kinderen in groep 3 mogen de eerste vier weken alle dagen met hun kind mee naar de klas lopen. Vanaf maandag 30 september geldt - net als in de groepen 4 tot en met 8 - dat u op vrijdagochtenden tussen 8:20 uur en 8:30 uur van harte welkom bent in de klas van uw kind. U kunt op vrijdagochtenden achter de rij van de klas van uw kind aan naar binnen lopen. Uitzonderingen meeloopdag Voor de ouders van leerlingen in groep 4KR geldt dat zij op maandagen mee naar de klas kunnen lopen. De leerlingen in groep 4KR hebben op maandagen afwisselend juf Kiran en juf Roelie, meelopen op maandagen is voor het contact met beide juffen daarom handiger. Voor de ouders van leerlingen in groep 5DS, 6E en 6DN geldt dat zij op woensdagen met de kinderen mee naar de klas kunnen lopen. Groep 5DS start op vrijdag met een gymles, daarom is voor deze groep de woensdag gekozen als meeloopdag. Voor de leerlingen in groep 6E geldt dat op vrijdag juf Erie voor de groep staat, juf Erica is alle andere dagen in de groep aanwezig, vandaar dat een meeloopdag op een van de andere dagen handiger is. Ditzelfde geldt voor groep 6DN. Meester Daniël is de hele week aanwezig, behalve de vrijdag, dan is juf Ninja er, meelopen is handiger op een dag dat meester Daniël aanwezig is. Naam-, adres- en telefoonlijst klas Verschillende ouders hebben bij ons aangegeven graag een adres- en telefoonlijst te ontvangen van de klasgenoten van hun kind(eren). Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders en kinderen gemakkelijk contact kunnen leggen met (de ouders van) vriendjes en vriendinnetjes uit de klas, willen we hieraan graag gehoor geven. In de week van 7 oktober krijgen alle kinderen een adreslijst van hun eigen groep mee naar huis. Op deze lijst worden de NAW-gegevens van alle klasgenoten vermeld. Dat wil zeggen: voor- en achternaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Wilt u niet dat bepaalde gegevens op deze lijst worden weergegeven, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij vragen u dit uiterlijk woensdag 2 oktober per aan te geven bij Lisette van 't Veer: Reageert u niet, of pas na 2 oktober, dan is het helaas niet meer mogelijk rekening te houden met uw opgaaf. Heeft u over het voorgaande vragen, dan kunt u terecht bij Sonja Smit Tienminutengesprek 3 oktober - u praat, wij luisteren! In het overzicht met belangrijke data heeft u kunnen zien dat wij dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 7 een oudermiddagavond organiseren op donderdag 3 oktober. Dit gesprek heeft een ander karakter dan het rapportgesprek zoals u dat van ons gewend bent. Tijdens het gesprek op 3 oktober staan u en uw kind centraal. Wij willen graag van u weten hoe uw kind het schoolgaan ervaart en welke aandachtspunten er wat u betreft zijn. We zijn benieuwd op welke manier wij uw kind het best kunnen motiveren, stimuleren en ondersteunen. We horen daarnaast graag of er wellicht bijzonderheden te melden zijn die invloed zouden kunnen hebben op het welbevinden of het leren van uw kind. Kortom, wij gaan dit tienminutengesprek zo veel mogelijk vragen en juist zo min mogelijk zelf vertellen. Niet omdat wij niets te melden hebben, maar juist omdat wij heel graag gebruik willen maken van uw expertise wanneer het uw eigen

3 kind betreft. Het is dus belangrijk dat wij van ieder kind een ouder en/of verzorgers spreken. Het zal vast even wennen zijn, deze andere manier van informatie delen, maar wij verwachten een mooie, constructieve avond te ervaren! Onderaan deze nieuwsbrief treft u het invulstrookje voor de tienminutenavond op 3 oktober. Uw kind krijgt dit strookje vandaag ook op papier mee naar huis. Wij vragen u dit strookje uiterlijk aanstaande donderdag in te leveren bij de leerkracht van uw kind. De uitnodiging voor de tienminutenavond ontvangt u op maandag 30 september. Er is op 3 oktober tussen 15:30 uur en 17:30 uur kinderopvang aanwezig in het lege kleuterlokaal in de grote hal van het hoofdgebouw. Tienminutengesprekken groep 3K Op donderdag 3 oktober heeft juf Kim haar diploma-uitreiking. Kim mag zich officieel afgestudeerd orthopedagoog én leerkracht noemen. Gefeliciteerd! De diploma-uitreiking is op dezelfde dag als onze oudermiddagavond. De tienminutengesprekken voor leerlingen in groep 3K vinden dus niet op donderdag 3 oktober plaats. Juf Kim voert de gesprekken op maandagmiddag en -avond 30 september, dinsdagmiddag 1 oktober en woensdagmiddag 2 oktober. Bij de klas hangt een intekenlijst waarop u zich kunt inschrijven voor dit tienminutengesprek. Geen tienminutenavond groepen 1/2 Voor de kinderen in de kleutergroepen geldt dat ouders en leerkrachten elkaar in de meeste gevallen al kennen en goed weten te vinden. Er zijn ten opzichte van vorig schooljaar immers geen leerkrachtwisselingen in de kleuterbouw. Voor nieuwe leerlingen wordt na ongeveer 5 schoolweken een intakegesprek gevoerd. Is uw kind na de zomervakantie op school gestart, dan ontvangt u via de leerkracht een uitnodiging voor het intakegesprek. Aparte gesprekken groepen 8 Voor leerlingen in de groepen 8 wordt aan het begin van het schooljaar een gesprek gevoerd met zowel ouder(s) als kind. Deze gesprekken vinden deze periode plaats. Ouders hebben hiervoor apart een uitnodiging ontvangen. Plusklassen 5/6 en 7/8 Dit schooljaar zijn er Plusklassen voor de groepen 5/6 en 7/8. De Plusklas is op woensdagen. De deelnemers uit de groepen 7/8 starten om 9:00 uur en gaan om 10:15 uur weer naar de klas. De kinderen uit de groepen 5/6 worden om 11:00 uur verwacht en zijn om 12:15 uur klaar. De lessen zijn zo georganiseerd, dat deelnemers aan de Plusklas geen gymles missen. De eerste Plusklasbijeenkomst van de eerste periode is op woensdag 2 oktober. Op woensdag 29 januari wordt de eerste Plusklasperiode afgesloten met een tentoonstelling voor ouders en andere belangstellenden. De tweede Plusklasperiode loop van woensdag 26 maart tot en met 2 juli. Leerkrachten hebben tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleiders kunnen aangeven welke kinderen zij in aanmerking vinden komen voor deelname aan de Plusklas. De intern begeleiders (Maaike van den Akker en Inge Griffioen), Linda de Wekker (Specialist

4 Begaafdheid) en Sonja Smit (adjunct-directeur) stellen deze week de deelnemerslijsten van beide Plusklassen samen. Voor de eerste periode worden maximaal 15 leerlingen per Plusklas uitgenodigd. Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor deelname aan de Plusklas ontvangen hierover deze week bericht. Wij wensen alle Plusklassers ook dit schooljaar weer heel veel leerplezier! Plusklaspilots 1/2 en 3/4 Dit schooljaar willen we graag onderzoeken of een Plusklas ook voor onze jongste leerlingen een zinvolle en goede aanvulling zou zijn op het reguliere lesstofaanbod in de klas. We zijn daarom van plan opnieuw twee Plusklaspilots te draaien, een voor kinderen in de groepen 1/2 en een voor leerlingen uit de groepen 3/4. Nicole Boot (kleuterbouwcoördinator), Inge Griffioen (intern begeleider), Linda de Wekker (Specialist Begaafdheid) en Sonja Smit (adjunct-directeur) gaan samen aan de slag om de pilots vorm te geven. Hierover later meer! Bezoek wethouder Den Haag Afgelopen woensdag bezocht de wethouder (van o.a. onderwijs) van Den Haag - Ingrid van Engelshoven - onze school. Na een constructief gesprek over kwaliteitsontwikkeling en afgeronde verbetertrajecten, de prachtige resultaten en onze nieuwe plannen en doelstellingen voor de korte en middellange termijn, volgde natuurlijk ook een rondleiding door de school en een blik in de klassen. Fantastisch dat we met de wethouder hebben kunnen delen hoe enorm trots we zijn op onze fijne school! Dat de boodschap goed is overgekomen, bewees de tweet die Ingrid van Engelshoven direct na het bezoek de wereld in stuurde: "Mooi werkbezoek aan basisschool De Fontein in Ypenburg. Onder de indruk van wijze waarop ze aan kwaliteit werken!" Nieuwe adressen Vanaf vandaag hebben alle medewerkers van de acht scholen van Octant een nieuw mailadres. Voortaan eindigen alle mailadressen op het korte, duidelijk herkenbare Er zijn vaste regels gebruikt bij het aanmaken van de nieuwe mailadressen. Voorletters, eventuele tussenvoegsels en achternaam worden gescheiden middels een punt, volgt. De meest gebruikte mailadressen vindt u hieronder. Marlies van Dorp (directeur) - Sonja Smit (adjunct-directeur groepen 1 t/m 4) - Martine Molenaar (adjunct-directeur groepen 5 t/m 8) - Lisette van 't Veer (administratie) - Amber Sieh (balie en overblijf) - Inge Griffioen (IB groepen 1 t/m 4) - Maaike van den Akker (IB groepen 5 t/m 8) - Algemeen mailadres -

5 Overblijf - OR - MR - Let op: het adres van Erica de Jonge (groep 6E) wijkt af: Vanuit de groepen 5 In de groepen 5 wordt er hard gewerkt aan het alfabet.in groep 4 hebben ze deze door middel van een liedje leren opzeggen waarna we in groep 5 verder gaan met dit onderwerp. Deze week hebben de leerlingen van 5NS een slinger gemaakt waarbij ze de ontbrekende letters moesten vinden en daarna aanvullen. Als alle slingers af zijn vinden ze een mooi plekje in de klas en op de gang. De volgende stap zal zijn woorden in alfabetische volgorde zetten waarbij ook gebruik gemaakt gaat worden van de 2e of 3e letter in een woord. Ook het gebruik van de legenda in b.v. een atlas hoort daarbij. Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek! De Kinderboekenweek komt er weer aan! De Kinderboekenweek start op woensdag 2 oktober en eindigt op vrijdag 11 oktober. U heeft zoals elk jaar weer de gelegenheid om rond te neuzen bij onze boekenmarkt! Er is een selectie te vinden van boeken voor kinderen van groep 1 t/m 8. Mooie prentenboeken, voorleesboeken, verschillende AVI niveaus en uiteenlopende thema s. Natuurlijk is er extra aandacht voor het Kinderboekenweekthema Klaar voor de start! Voor boeken over sport en spel kunt u dan ook zeker slagen. De kinderboekenverkoop is dit jaar in het voormalige Pinguïnlokaal. Deze vindt u in het hoofdgebouw bij de centrale hal. Boekenmarkt openingstijden: Woensdag 2 oktober: uur Vrijdag 4 oktober: uur en van uur Woensdag 9 oktober: uur Vrijdag 11 oktober: uur en van uur Tot ziens op de boekenmarkt!

6 Kinderboekenweek op de Fontein Klaar voor de start! Behalve de geweldige boekenmarkt die de OR elk jaar organiseert, doen we natuurlijk nog meer in de school. Op woensdag 2 oktober mogen alle kinderen verkleed in het thema "sport" naar school komen. We openen de Kinderboekenweek met de hele school met het nummer Klaar voor de start van Kinderen voor kinderen. Vanaf deze dag mogen de kinderen ook een boek meenemen van thuis, het liefst in het thema sport/competitie/spel. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben dit boek maandag nodig voor het voorlezen. Op maandag 7 oktober gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 voorlezen aan de kinderen van groep 1 t/m 4. Na het voorlezen mogen de kinderen samen een tekening maken over het boek. De tekeningen worden door de hele school opgehangen. In de aparte bouwen zal er ook aandacht zijn voor (denk)sport/spelletjes en wedstrijden. Iedere klas brengt ook een bezoek aan de boekenmarkt. We gaan er een gezellige week van maken! Aanmelden van nieuwe leerlingen bij De Fontein Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen we het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De afspraken gelden ook voor onze school. Aanmelden situatie 1: uw kind is jonger dan vier jaar en u woont in Den Haag: - Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief. Met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden. - Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna. - Wilt u uw kind aanmelden op De Fontein, dan kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Dat kan telefonisch op nummer Tijdens het intakegesprek vertelt een directielid iets over onze school en kunt u ook eventuele vragen stellen. Verder krijgt u een rondleiding door de school, zodat u de sfeer kunt proeven. Belangrijk: neem de brief van de Gemeente mee naar school. - Tijdens het intakegesprek ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind bij ons op school kunt inschrijven. - U krijgt van ons een brief met de bevestiging van uw aanmelding. - Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hierover een brief. Aanmelden situatie 2: uw kind is jonger dan vier jaar en u woont niet in Den Haag: Woont u (nu nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? Dan kunt u uw kind zonder brief aanmelden. U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek.dat kan telefonisch op nummer Tijdens het intakegesprek vertelt een directielid iets over onze school en kunt u ook eventuele vragen stellen. Verder krijgt u een rondleiding door de school, zodat u de sfeer kunt proeven. Belangrijk: wij vragen u om een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. Tijdens het intakegesprek ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind bij ons op school kunt inschrijven. - U krijgt van ons een brief met de bevestiging van uw aanmelding. - Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hierover een brief. Aanmelden situatie 3: uw kind is ouder dan vier jaar: Is uw kind geboren voor 1 oktober 2012 of gaat uw kind naar groep 2 tot en met 8? Dan gelden deze afspraken niet. In dat geval kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van onze school (nummer ). Uw

7 gegevens worden genoteerd. U wordt teruggebeld door een directielid om het vervolg van de aanmelding te bespreken. - Al aangemeld? Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2012 en heeft u uw kind voor 1 januari 2013 al aangemeld bij onze school? - Als u vóór 1 januari 2013 een brief van ons heeft ontvangen dat uw kind is toegelaten, dan heeft uw kind zeker een plek op onze school. - Als u vóór 1 januari 2013 geen bericht heeft ontvangen dat uw kind is toegelaten, dan moet u uw kind opnieuw bij ons aanmelden. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind. Toelating Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook geven we leerlingen uit de buurt voorrang. Dit zijn de toelatingscriteria op onze school. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan de voorkeur boven uw kind. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er eventueel geloot. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hierover een brief. Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: Berichten vanuit de ouderraad Betaling ouderbijdrage nieuwe schooljaar Dit schooljaar staan er weer veel activiteiten gepland door de ouderraad. De activiteiten zijn aanvullend op het onderwijsprogramma en worden door ouders in samenwerking met de school georganiseerd. De activiteiten hebben als doel om het schooljaar extra leuk en gezellig te maken voor de leerlingen. Door samen aandacht te besteden aan vieringen, goede doelen en leuke uitjes, hopen wij dat de leerlingen met (nóg meer) plezier naar school gaan. Bovendien vinden wij in deze extra activiteiten een manier om vanuit de ouders betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten van de kinderen. Het komende schooljaar staan er dan ook weer een hele reeks activiteiten op het programma. Denk bijvoorbeeld aan: De Kinderboekenweek Acties zoals Edukans/schoenendoos en de Goede doelendag Vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen Sportieve dagen zoals de Koningsspelen, SPY-sportdag en de Avondvierdaagse Extra klassenuitjes En nog meer! Al deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt net als voorgaande jaren 25,00 per leerling. De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Zonder uw financiële bijdrage en uw hulp bij al deze leuke activiteiten kunnen ze geen doorgang vinden! Wij verzoeken u de ouderbijdrage over te maken op het nieuwe rekeningnummer t.n.v. CBS De Fontein, onder vermelding van OR, naam van de leerling en de groep van uw kind(eren). Heeft u suggesties, tips of vragen? Laat het ons weten! U kunt ons bereiken via de of via de grijze brievenbus die in de hal hangt of u kunt ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.

8 Informatieavond Decoteam vrijdagavond 27 september Hallo, wij zijn Guido van der Loo en Stephanie Dekker, trekkers van het decoteam. Ook dit jaar gaat het Decoteam weer van start om de school gezellig te maken. Het hele jaar door proberen we met raamschilderingen en attributen aan te sluiten bij de thema s van de school. Zo hebben we voor de kerstdagen een heuse kerststal neergezet en in de projectweek van afgelopen schooljaar stond er een echte teletijdmachine. Lijkt het je leuk om eens mee te helpen of heb je zelf creatieve ideeën, dan ben je van harte welkom. Speciaal voor de nieuwe en huidige leden organiseren we een informatieavond. Deze vindt plaats bij Stephanie thuis op de Steenuillaan 19, dit is naast de school. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers, stellen wij ons aan je voor, laten we zien wat we tot nu toe allemaal hebben gerealiseerd en vertellen we wat de plannen zijn voor de komende thema s. Natuurlijk is er deze avond ook ruimte voor je eigen inbreng en ideeën. Dus tot ziens op vrijdagavond 27 september vanaf 19:00 uur! Kun je niet wachten tot 27 september: Het Decoteam gaat dinsdagochtend 24 september en donderdagochtend 26 september aan de slag, om de school in het thema van de Kinderboekenweek te brengen. We verzamelen om 8:30 uur in de centrale hal van de school. Tot ziens, Guido en Stephanie Stephanie Dekker ( ) Guido van der Loo ( ) mail:

9 I NVULSTROOKJ E TI E NMINUTENGESPREK 3 OKTO BER 2013 ( g r o e p e n 3 t / m 7 ) Naam oudste kind: Groep: Kind 2: Groep: Kind 3: Groep: 0 Mijn voorkeur gaat uit naar een gesprek in de middag tussen uur 0 Mijn voorkeur gaat uit naar een gesprek in de avond vanaf uur Dit strookje uiterlijk donderdag 26 september (aanstaande donderdag!) inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind. Ingezonden: Op uitnodiging van ABN AMRO Foundation mocht ik (moeder van Haris F. Mahmood klas 5DSA en Miraj S. Mahmood groep 2 Zeehonden) met 1 van mijn kinderen de prijsuitreiking bijwonen. Ik heb Haris meegenomen omdat Miraj veel te jong is om dit allemaal te beseffen. Het was een beleving opzicht en ik denk dat Haris het nooit zal vergeten, hij beseft nu des te meer dat school heel belangrijk is vooral na het horen dat er wereldwijd 57 miljoen kinderen zijn die geen onderwijs kunnen volgen. Zie hieronder het verslag! Op 6 september 2013 werd De Internationale Kindervredesprijs 2013 in de Ridderzaal uitgereikt aan de 16-jarige Malala Yousafzai. Op uitnodiging van de Nederlandse kinderrechtenorganisatie KidsRights kwam de voorvechtster van het recht op onderwijs voor meisjes speciaal voor deze gelegenheid naar ons land. Winnares van de Nobelprijs voor de Vrede (2011) Tawakkol Karman had de eer om in het bijzijn van ruim 400 gasten en de wereldpers, de prestigieuze prijs namens KidsRights aan de jonge winnares te overhandigen. Voor de negende keer werd de Kindervredesprijs op initiatief van KidsRights uitgereikt aan een kind dat zich op krachtige wijze inzet voor kinderrechten. Een onafhankelijk Expert Comité koos Malala unaniem als winnaar van de Kindervredesprijs Marc Dullaert; oprichter van KidsRights en initiatiefnemer van de Kindervredesprijs: Malala is een inspiratie voor zowel kinderen als volwassenen. Haar strijd voor toegang tot onderwijs voor meisjes wereldwijd, blijft voor niemand onopgemerkt. Ze laat zien dat kinderen op jonge leeftijd hun stem kunnen laten horen en de wereld in beweging kunnen zetten. Zelfs na een aanslag op haar leven, toonde Malala de moed om zélf te beslissen haar inzet onverminderd voort te zetten. Malala ontving in 2011 al een nominatie voor de Kindervredesprijs: When I was nominated in 2011 with four other nominees, I got international recognition. And to be honest, that nomination triggered my

10 national and global campaign for education. Malala: The heart of the solution is one simple thing the right of every girl to an education Voor Malala is het winnen van de Kindervredesprijs een erkenning voor haar inzet om meisjes wereldwijd toegang tot onderwijs te geven. Met deze prijs krijgt ze een wereldwijd platform om haar pleidooi te verspreiden. Malala sprak haar wens uit in de Ridderzaal: For children in The Netherlands, or in the UK where I go to school now, or anywhere in Europe or America, education is something which is taken for granted which is an entirely normal and expected part of growing up. That is exactly as it should be. I want to live in a world where education is taken for granted in every corner of the globe, because no-one is excluded from it. De Jemense Nobelvredesprijswinnaar Tawakkol Karman overhandigde het beeldje Nkosi aan de jonge winnares. Aan de Internationale Kindervredesprijs is bovendien een geldbedrag verbonden van , dat dit jaar door KidsRights zal worden geïnvesteerd in projecten ter bevordering van educatie voor meisjes in Pakistan. Het geldbedrag wordt beschikbaar gesteld door het AkzoNobel Children s Peace Fund. Tijdens de ceremonie spraken naast de Nobel Vredeslaureaat diverse vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en NGO s, waaronder Minister-President Mark Rutte, Irina Bokova (Directeur-Generaal UNESCO), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn, Kindervredesprijswinnaar 2011 Chaeli Mycroft en Wietze Reehoorn van ABN AMRO (hoofdsponsor van de Internationale Kindervredesprijs sinds 2006). In samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden publiceerde KidsRights tijdens de prijsuitreiking het KidsRightsReport ACCESS DENIED! Girls Equal Right to Education in a global context, with a focus on Pakistan. Wereldwijd zijn er nog altijd 32 miljoen meisjes die geen onderwijs krijgen. De drie belangrijkste uitdagingen om meisjes dezelfde rechten op onderwijs te geven als jongens, zijn de culturele perceptie over de rol van meisjes in het gezin, de kosten voor onderwijs en tot slot de onveilige situaties in de route naar school en onveiligheid op school zelf. Toegang tot onderwijs voor meisjes heeft een positief resultaat op de algehele gezondheid, draagt bij aan een hoger inkomen en werkgelegenheid, verlaagt het sterftecijfer van moeders en kinderen en ontmoedigt trouwen op jonge leeftijd. Pakistan staat in de wereldtop als het gaat om het aantal kinderen dat niet naar school kan. De Pakistaanse regering heeft diverse initiatieven ontwikkeld om de participatie van meisjes in het onderwijs te vergroten, maar nog altijd gaan 3,2 miljoen meisjes niet naar school. De belangrijkste uitdaging, ligt in het beschikbaar maken van onderwijs in de conflictgebieden. KidsRights en de onderzoekers van de Universiteit Leiden adviseren de Pakistaanse overheid om zich verder open te stellen voor hulp van NGO s en de internationale gemeenschap.

11 Marc Dullaert roept wereldleiders op om in actie te komen: Zoals vastgelegd in de Millleniumdoelen die zijn ondertekend door 189 landen, moeten alle kinderen in 2015 basisonderwijs kunnen volgen en moeten jongens en meisjes dezelfde rechten krijgen. Als de internationale gemeenschap niet snel ingrijpt, ziet het er naar uit dat we deze doelen niet halen. Zo n 57 miljoen kinderen kunnen namelijk nog altijd niet naar school. Wij roepen daarom de wereldleiders op om zich zonder aarzeling opnieuw te committeren aan de toezeggingen die zij hebben gedaan om de Milleniumdoelen te halen. In de week van 23 september zitten de leden van de Verenigde Naties bij elkaar om de stand van zaken wat betreft de Milleniumdoelen opnieuw met elkaar te bespreken. Over de Internationale Kindervredesprijs De Internationale Kindervredesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de rechten van het kind. De winnaar van de Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar, door een onafhankelijk Expert Comité, geselecteerd uit nominaties vanuit de hele wereld. De prijs is een initiatief van Marc Dullaert, voorzitter en oprichter van KidsRights. De prijs werd in 2005 gelanceerd door KidsRights tijdens de wereldtop van Nobel Vredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Michail Gorbatsjov. Sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt door een Nobel Vredesprijswinnaar. De winnaar van de Internationale Kindervredesprijs ontvangt het bijzondere beeldje Nkosi, dat laat zien hoe een kind de wereld in beweging brengt. Ook krijgt de winnaar financiële ondersteuning voor scholing én een wereldwijd podium om aandacht te vestigen op het kinderrechtenthema waar hij/zij voor strijdt. Aan de Internationale Kindervredesprijs is een geldbedrag verbonden van , dat wordt geïnvesteerd in projecten die verbonden zijn aan het kinderrechtenthema waar de winnaar zich voor inzet. Het geldbedrag wordt beschikbaar gesteld door het AkzoNobel Children s Peace Fund. De Internationale Kindervredesprijs wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ABN AMRO.

12 Over KidsRights Ieder kind heeft talenten. Ieder kind heeft dromen. KidsRights gelooft in een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien. KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld. KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten en financiert succesvolle lokale projecten die gericht zijn op het naleven en promoten van kinderrechten. KidsRights gelooft dat elk individueel kind de kracht heeft om de wereld in beweging te zetten. De organisatie ziet de kinderen zelf als 'changemakers'. Zoals Desmond Tutu, Nobel Vredesprijswinnaar en beschermheer van KidsRights zegt: "KidsRights seeks to give a voice to the voiceless." KidsRights ondersteunt diverse projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op onderwijs, maar ook in eigen land is de kinderrechtenorganisatie actief. Zo werd onlangs de jongerencampagne Move the World with KidsRights gelanceerd. Malala is de inspiratiebron van de campagne, omdat zij laat zien dat kinderen zelf in actie kunnen komen en de wereld in beweging kunnen zetten. TopNotch-rappers als Lil Kleine, Ronnie Flex, Bokoesam en Lange Frans roepen namens KidsRights kinderen en jongeren op om hun profielfoto te doneren die dient als stem voor onderwijs voor alle kinderen wereldwijd. De foto s worden in september aangeboden tijdens een vergadering van de Verenigde Naties. / / facebook.com/movetheworld2015

13

14

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar 2013-2014

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar 2013-2014 16 juni 2014 Week 25 Belangrijke data Juni Maandag 16 juni 2014 SPY-sportdag groepen 5 Dinsdag 17 juni 2014 SPY-sportdag groep 6 Donderdag 19 juni

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 katholieke Jenaplan basisschool de Zevensprong Snijdelwijklaan 4c, 2771 SX Boskoop Telefoon 0172-213 886 www.zevensprongboskoop.nl Inhoud

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016

Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Schoolgids 2015-2016 Obs De Kraaienboom Kreek 14 1654 JX Benningbroek Telefoon : 0229-591408 E-mail : info@kraaienboom.nl Website : www.kraaienboom.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor

Nadere informatie

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie