Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers schooljaar september 2013 Week 39 Belangrijke data Oktober Woensdag 2 oktober 2013 start kinderboekenweek Donderdag 3 oktober 2013 oudermiddagavond 3 t/m 7 Maandag 7 oktober 2013 nieuwsbrief komt uit Vrijdag 11 oktober 2013 einde kinderboekenweek Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2013 herfstvakantie Maandag 28 oktober 2013 luizencontrole door groepsouders November Maandag 4 november 2013 nieuwsbrief komt uit Woensdag 6 november 2013 Nationaal Schoolontbijt, groep 1 t/m 8 Maandag 11 november 2013 ouderthema-avond Maandag 18 november 2013 nieuwsbrief komt uit Donderdag 28 november 2013 studiedag, alle kinderen vrij Het overzicht belangrijke data wordt regelmatig aangevuld met belangrijke data. Het meest actuele overzicht vindt u in de nieuwsbrief en op onze website. Even voorstellen Marieke Drost groep 5GM Beste ouders en kinderen van De Fontein, mijn naam is Marieke Drost, 29 jaar en komend jaar werk ik samen met juf Gerdien in groep 5GM. Begin 2007 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Rotterdam en heb daarna 3,5 jaar met veel plezier fulltime op een basisschool in Delft gewerkt. Halverwege 2010 heb ik een jarenlange droom vervuld en ben op de bonnefooi met een rugzak de wereld in getrokken. In 3 jaar tijd ben ik in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië, Canada en Peru geweest. En heb naast het verkennen van alle cultuur en natuur ook op verschillende plekken gewerkt. Maar na alle wereldwijde avonturen, zoek ik het nu wat dichterbij huis. En ligt er een grote uitdaging voor me om het werken in de middenbouw onder de knie te krijgen. Mijn doel is dat alle kinderen in groep 5GM met plezier naar school toe gaan en het beste uit zichzelf kunnen halen. Ik ben vol goede moed om deze uitdaging tot een succes te maken. Kim Verkooijen groep 3K Hallo allemaal! Mijn naam is Kim Verkooijen, ik ben 23 jaar en ik ben de nieuwe juf in groep 3. Ik kom uit Budel-Schoot. Dat ligt in het zuiden van Noord-Brabant. Nu woon ik met mijn vriend in Delft. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Eindhoven. Afgelopen schooljaar heb ik de master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht behaald. In mijn vrije tijd dans ik graag en ik vind het leuk om naar musicals te gaan. Samen gaan we er een leuk schooljaar van maken! Ik heb er zin in!

2 Meelopen naar de klas De ouders van leerlingen in de kleutergroepen kunnen hun kind(eren) elke ochtend naar de klas brengen. De ouders van de kinderen in groep 3 mogen de eerste vier weken alle dagen met hun kind mee naar de klas lopen. Vanaf maandag 30 september geldt - net als in de groepen 4 tot en met 8 - dat u op vrijdagochtenden tussen 8:20 uur en 8:30 uur van harte welkom bent in de klas van uw kind. U kunt op vrijdagochtenden achter de rij van de klas van uw kind aan naar binnen lopen. Uitzonderingen meeloopdag Voor de ouders van leerlingen in groep 4KR geldt dat zij op maandagen mee naar de klas kunnen lopen. De leerlingen in groep 4KR hebben op maandagen afwisselend juf Kiran en juf Roelie, meelopen op maandagen is voor het contact met beide juffen daarom handiger. Voor de ouders van leerlingen in groep 5DS, 6E en 6DN geldt dat zij op woensdagen met de kinderen mee naar de klas kunnen lopen. Groep 5DS start op vrijdag met een gymles, daarom is voor deze groep de woensdag gekozen als meeloopdag. Voor de leerlingen in groep 6E geldt dat op vrijdag juf Erie voor de groep staat, juf Erica is alle andere dagen in de groep aanwezig, vandaar dat een meeloopdag op een van de andere dagen handiger is. Ditzelfde geldt voor groep 6DN. Meester Daniël is de hele week aanwezig, behalve de vrijdag, dan is juf Ninja er, meelopen is handiger op een dag dat meester Daniël aanwezig is. Naam-, adres- en telefoonlijst klas Verschillende ouders hebben bij ons aangegeven graag een adres- en telefoonlijst te ontvangen van de klasgenoten van hun kind(eren). Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders en kinderen gemakkelijk contact kunnen leggen met (de ouders van) vriendjes en vriendinnetjes uit de klas, willen we hieraan graag gehoor geven. In de week van 7 oktober krijgen alle kinderen een adreslijst van hun eigen groep mee naar huis. Op deze lijst worden de NAW-gegevens van alle klasgenoten vermeld. Dat wil zeggen: voor- en achternaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Wilt u niet dat bepaalde gegevens op deze lijst worden weergegeven, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij vragen u dit uiterlijk woensdag 2 oktober per aan te geven bij Lisette van 't Veer: Reageert u niet, of pas na 2 oktober, dan is het helaas niet meer mogelijk rekening te houden met uw opgaaf. Heeft u over het voorgaande vragen, dan kunt u terecht bij Sonja Smit Tienminutengesprek 3 oktober - u praat, wij luisteren! In het overzicht met belangrijke data heeft u kunnen zien dat wij dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 7 een oudermiddagavond organiseren op donderdag 3 oktober. Dit gesprek heeft een ander karakter dan het rapportgesprek zoals u dat van ons gewend bent. Tijdens het gesprek op 3 oktober staan u en uw kind centraal. Wij willen graag van u weten hoe uw kind het schoolgaan ervaart en welke aandachtspunten er wat u betreft zijn. We zijn benieuwd op welke manier wij uw kind het best kunnen motiveren, stimuleren en ondersteunen. We horen daarnaast graag of er wellicht bijzonderheden te melden zijn die invloed zouden kunnen hebben op het welbevinden of het leren van uw kind. Kortom, wij gaan dit tienminutengesprek zo veel mogelijk vragen en juist zo min mogelijk zelf vertellen. Niet omdat wij niets te melden hebben, maar juist omdat wij heel graag gebruik willen maken van uw expertise wanneer het uw eigen

3 kind betreft. Het is dus belangrijk dat wij van ieder kind een ouder en/of verzorgers spreken. Het zal vast even wennen zijn, deze andere manier van informatie delen, maar wij verwachten een mooie, constructieve avond te ervaren! Onderaan deze nieuwsbrief treft u het invulstrookje voor de tienminutenavond op 3 oktober. Uw kind krijgt dit strookje vandaag ook op papier mee naar huis. Wij vragen u dit strookje uiterlijk aanstaande donderdag in te leveren bij de leerkracht van uw kind. De uitnodiging voor de tienminutenavond ontvangt u op maandag 30 september. Er is op 3 oktober tussen 15:30 uur en 17:30 uur kinderopvang aanwezig in het lege kleuterlokaal in de grote hal van het hoofdgebouw. Tienminutengesprekken groep 3K Op donderdag 3 oktober heeft juf Kim haar diploma-uitreiking. Kim mag zich officieel afgestudeerd orthopedagoog én leerkracht noemen. Gefeliciteerd! De diploma-uitreiking is op dezelfde dag als onze oudermiddagavond. De tienminutengesprekken voor leerlingen in groep 3K vinden dus niet op donderdag 3 oktober plaats. Juf Kim voert de gesprekken op maandagmiddag en -avond 30 september, dinsdagmiddag 1 oktober en woensdagmiddag 2 oktober. Bij de klas hangt een intekenlijst waarop u zich kunt inschrijven voor dit tienminutengesprek. Geen tienminutenavond groepen 1/2 Voor de kinderen in de kleutergroepen geldt dat ouders en leerkrachten elkaar in de meeste gevallen al kennen en goed weten te vinden. Er zijn ten opzichte van vorig schooljaar immers geen leerkrachtwisselingen in de kleuterbouw. Voor nieuwe leerlingen wordt na ongeveer 5 schoolweken een intakegesprek gevoerd. Is uw kind na de zomervakantie op school gestart, dan ontvangt u via de leerkracht een uitnodiging voor het intakegesprek. Aparte gesprekken groepen 8 Voor leerlingen in de groepen 8 wordt aan het begin van het schooljaar een gesprek gevoerd met zowel ouder(s) als kind. Deze gesprekken vinden deze periode plaats. Ouders hebben hiervoor apart een uitnodiging ontvangen. Plusklassen 5/6 en 7/8 Dit schooljaar zijn er Plusklassen voor de groepen 5/6 en 7/8. De Plusklas is op woensdagen. De deelnemers uit de groepen 7/8 starten om 9:00 uur en gaan om 10:15 uur weer naar de klas. De kinderen uit de groepen 5/6 worden om 11:00 uur verwacht en zijn om 12:15 uur klaar. De lessen zijn zo georganiseerd, dat deelnemers aan de Plusklas geen gymles missen. De eerste Plusklasbijeenkomst van de eerste periode is op woensdag 2 oktober. Op woensdag 29 januari wordt de eerste Plusklasperiode afgesloten met een tentoonstelling voor ouders en andere belangstellenden. De tweede Plusklasperiode loop van woensdag 26 maart tot en met 2 juli. Leerkrachten hebben tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleiders kunnen aangeven welke kinderen zij in aanmerking vinden komen voor deelname aan de Plusklas. De intern begeleiders (Maaike van den Akker en Inge Griffioen), Linda de Wekker (Specialist

4 Begaafdheid) en Sonja Smit (adjunct-directeur) stellen deze week de deelnemerslijsten van beide Plusklassen samen. Voor de eerste periode worden maximaal 15 leerlingen per Plusklas uitgenodigd. Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor deelname aan de Plusklas ontvangen hierover deze week bericht. Wij wensen alle Plusklassers ook dit schooljaar weer heel veel leerplezier! Plusklaspilots 1/2 en 3/4 Dit schooljaar willen we graag onderzoeken of een Plusklas ook voor onze jongste leerlingen een zinvolle en goede aanvulling zou zijn op het reguliere lesstofaanbod in de klas. We zijn daarom van plan opnieuw twee Plusklaspilots te draaien, een voor kinderen in de groepen 1/2 en een voor leerlingen uit de groepen 3/4. Nicole Boot (kleuterbouwcoördinator), Inge Griffioen (intern begeleider), Linda de Wekker (Specialist Begaafdheid) en Sonja Smit (adjunct-directeur) gaan samen aan de slag om de pilots vorm te geven. Hierover later meer! Bezoek wethouder Den Haag Afgelopen woensdag bezocht de wethouder (van o.a. onderwijs) van Den Haag - Ingrid van Engelshoven - onze school. Na een constructief gesprek over kwaliteitsontwikkeling en afgeronde verbetertrajecten, de prachtige resultaten en onze nieuwe plannen en doelstellingen voor de korte en middellange termijn, volgde natuurlijk ook een rondleiding door de school en een blik in de klassen. Fantastisch dat we met de wethouder hebben kunnen delen hoe enorm trots we zijn op onze fijne school! Dat de boodschap goed is overgekomen, bewees de tweet die Ingrid van Engelshoven direct na het bezoek de wereld in stuurde: "Mooi werkbezoek aan basisschool De Fontein in Ypenburg. Onder de indruk van wijze waarop ze aan kwaliteit werken!" Nieuwe adressen Vanaf vandaag hebben alle medewerkers van de acht scholen van Octant een nieuw mailadres. Voortaan eindigen alle mailadressen op het korte, duidelijk herkenbare Er zijn vaste regels gebruikt bij het aanmaken van de nieuwe mailadressen. Voorletters, eventuele tussenvoegsels en achternaam worden gescheiden middels een punt, volgt. De meest gebruikte mailadressen vindt u hieronder. Marlies van Dorp (directeur) - Sonja Smit (adjunct-directeur groepen 1 t/m 4) - Martine Molenaar (adjunct-directeur groepen 5 t/m 8) - Lisette van 't Veer (administratie) - Amber Sieh (balie en overblijf) - Inge Griffioen (IB groepen 1 t/m 4) - Maaike van den Akker (IB groepen 5 t/m 8) - Algemeen mailadres -

5 Overblijf - OR - MR - Let op: het adres van Erica de Jonge (groep 6E) wijkt af: Vanuit de groepen 5 In de groepen 5 wordt er hard gewerkt aan het alfabet.in groep 4 hebben ze deze door middel van een liedje leren opzeggen waarna we in groep 5 verder gaan met dit onderwerp. Deze week hebben de leerlingen van 5NS een slinger gemaakt waarbij ze de ontbrekende letters moesten vinden en daarna aanvullen. Als alle slingers af zijn vinden ze een mooi plekje in de klas en op de gang. De volgende stap zal zijn woorden in alfabetische volgorde zetten waarbij ook gebruik gemaakt gaat worden van de 2e of 3e letter in een woord. Ook het gebruik van de legenda in b.v. een atlas hoort daarbij. Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek! De Kinderboekenweek komt er weer aan! De Kinderboekenweek start op woensdag 2 oktober en eindigt op vrijdag 11 oktober. U heeft zoals elk jaar weer de gelegenheid om rond te neuzen bij onze boekenmarkt! Er is een selectie te vinden van boeken voor kinderen van groep 1 t/m 8. Mooie prentenboeken, voorleesboeken, verschillende AVI niveaus en uiteenlopende thema s. Natuurlijk is er extra aandacht voor het Kinderboekenweekthema Klaar voor de start! Voor boeken over sport en spel kunt u dan ook zeker slagen. De kinderboekenverkoop is dit jaar in het voormalige Pinguïnlokaal. Deze vindt u in het hoofdgebouw bij de centrale hal. Boekenmarkt openingstijden: Woensdag 2 oktober: uur Vrijdag 4 oktober: uur en van uur Woensdag 9 oktober: uur Vrijdag 11 oktober: uur en van uur Tot ziens op de boekenmarkt!

6 Kinderboekenweek op de Fontein Klaar voor de start! Behalve de geweldige boekenmarkt die de OR elk jaar organiseert, doen we natuurlijk nog meer in de school. Op woensdag 2 oktober mogen alle kinderen verkleed in het thema "sport" naar school komen. We openen de Kinderboekenweek met de hele school met het nummer Klaar voor de start van Kinderen voor kinderen. Vanaf deze dag mogen de kinderen ook een boek meenemen van thuis, het liefst in het thema sport/competitie/spel. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben dit boek maandag nodig voor het voorlezen. Op maandag 7 oktober gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 voorlezen aan de kinderen van groep 1 t/m 4. Na het voorlezen mogen de kinderen samen een tekening maken over het boek. De tekeningen worden door de hele school opgehangen. In de aparte bouwen zal er ook aandacht zijn voor (denk)sport/spelletjes en wedstrijden. Iedere klas brengt ook een bezoek aan de boekenmarkt. We gaan er een gezellige week van maken! Aanmelden van nieuwe leerlingen bij De Fontein Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen we het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De afspraken gelden ook voor onze school. Aanmelden situatie 1: uw kind is jonger dan vier jaar en u woont in Den Haag: - Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief. Met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden. - Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna. - Wilt u uw kind aanmelden op De Fontein, dan kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Dat kan telefonisch op nummer Tijdens het intakegesprek vertelt een directielid iets over onze school en kunt u ook eventuele vragen stellen. Verder krijgt u een rondleiding door de school, zodat u de sfeer kunt proeven. Belangrijk: neem de brief van de Gemeente mee naar school. - Tijdens het intakegesprek ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind bij ons op school kunt inschrijven. - U krijgt van ons een brief met de bevestiging van uw aanmelding. - Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hierover een brief. Aanmelden situatie 2: uw kind is jonger dan vier jaar en u woont niet in Den Haag: Woont u (nu nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? Dan kunt u uw kind zonder brief aanmelden. U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek.dat kan telefonisch op nummer Tijdens het intakegesprek vertelt een directielid iets over onze school en kunt u ook eventuele vragen stellen. Verder krijgt u een rondleiding door de school, zodat u de sfeer kunt proeven. Belangrijk: wij vragen u om een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. Tijdens het intakegesprek ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind bij ons op school kunt inschrijven. - U krijgt van ons een brief met de bevestiging van uw aanmelding. - Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hierover een brief. Aanmelden situatie 3: uw kind is ouder dan vier jaar: Is uw kind geboren voor 1 oktober 2012 of gaat uw kind naar groep 2 tot en met 8? Dan gelden deze afspraken niet. In dat geval kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van onze school (nummer ). Uw

7 gegevens worden genoteerd. U wordt teruggebeld door een directielid om het vervolg van de aanmelding te bespreken. - Al aangemeld? Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2012 en heeft u uw kind voor 1 januari 2013 al aangemeld bij onze school? - Als u vóór 1 januari 2013 een brief van ons heeft ontvangen dat uw kind is toegelaten, dan heeft uw kind zeker een plek op onze school. - Als u vóór 1 januari 2013 geen bericht heeft ontvangen dat uw kind is toegelaten, dan moet u uw kind opnieuw bij ons aanmelden. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind. Toelating Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook geven we leerlingen uit de buurt voorrang. Dit zijn de toelatingscriteria op onze school. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan de voorkeur boven uw kind. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er eventueel geloot. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hierover een brief. Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: Berichten vanuit de ouderraad Betaling ouderbijdrage nieuwe schooljaar Dit schooljaar staan er weer veel activiteiten gepland door de ouderraad. De activiteiten zijn aanvullend op het onderwijsprogramma en worden door ouders in samenwerking met de school georganiseerd. De activiteiten hebben als doel om het schooljaar extra leuk en gezellig te maken voor de leerlingen. Door samen aandacht te besteden aan vieringen, goede doelen en leuke uitjes, hopen wij dat de leerlingen met (nóg meer) plezier naar school gaan. Bovendien vinden wij in deze extra activiteiten een manier om vanuit de ouders betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten van de kinderen. Het komende schooljaar staan er dan ook weer een hele reeks activiteiten op het programma. Denk bijvoorbeeld aan: De Kinderboekenweek Acties zoals Edukans/schoenendoos en de Goede doelendag Vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen Sportieve dagen zoals de Koningsspelen, SPY-sportdag en de Avondvierdaagse Extra klassenuitjes En nog meer! Al deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt net als voorgaande jaren 25,00 per leerling. De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Zonder uw financiële bijdrage en uw hulp bij al deze leuke activiteiten kunnen ze geen doorgang vinden! Wij verzoeken u de ouderbijdrage over te maken op het nieuwe rekeningnummer t.n.v. CBS De Fontein, onder vermelding van OR, naam van de leerling en de groep van uw kind(eren). Heeft u suggesties, tips of vragen? Laat het ons weten! U kunt ons bereiken via de of via de grijze brievenbus die in de hal hangt of u kunt ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.

8 Informatieavond Decoteam vrijdagavond 27 september Hallo, wij zijn Guido van der Loo en Stephanie Dekker, trekkers van het decoteam. Ook dit jaar gaat het Decoteam weer van start om de school gezellig te maken. Het hele jaar door proberen we met raamschilderingen en attributen aan te sluiten bij de thema s van de school. Zo hebben we voor de kerstdagen een heuse kerststal neergezet en in de projectweek van afgelopen schooljaar stond er een echte teletijdmachine. Lijkt het je leuk om eens mee te helpen of heb je zelf creatieve ideeën, dan ben je van harte welkom. Speciaal voor de nieuwe en huidige leden organiseren we een informatieavond. Deze vindt plaats bij Stephanie thuis op de Steenuillaan 19, dit is naast de school. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers, stellen wij ons aan je voor, laten we zien wat we tot nu toe allemaal hebben gerealiseerd en vertellen we wat de plannen zijn voor de komende thema s. Natuurlijk is er deze avond ook ruimte voor je eigen inbreng en ideeën. Dus tot ziens op vrijdagavond 27 september vanaf 19:00 uur! Kun je niet wachten tot 27 september: Het Decoteam gaat dinsdagochtend 24 september en donderdagochtend 26 september aan de slag, om de school in het thema van de Kinderboekenweek te brengen. We verzamelen om 8:30 uur in de centrale hal van de school. Tot ziens, Guido en Stephanie Stephanie Dekker ( ) Guido van der Loo ( ) mail:

9 I NVULSTROOKJ E TI E NMINUTENGESPREK 3 OKTO BER 2013 ( g r o e p e n 3 t / m 7 ) Naam oudste kind: Groep: Kind 2: Groep: Kind 3: Groep: 0 Mijn voorkeur gaat uit naar een gesprek in de middag tussen uur 0 Mijn voorkeur gaat uit naar een gesprek in de avond vanaf uur Dit strookje uiterlijk donderdag 26 september (aanstaande donderdag!) inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind. Ingezonden: Op uitnodiging van ABN AMRO Foundation mocht ik (moeder van Haris F. Mahmood klas 5DSA en Miraj S. Mahmood groep 2 Zeehonden) met 1 van mijn kinderen de prijsuitreiking bijwonen. Ik heb Haris meegenomen omdat Miraj veel te jong is om dit allemaal te beseffen. Het was een beleving opzicht en ik denk dat Haris het nooit zal vergeten, hij beseft nu des te meer dat school heel belangrijk is vooral na het horen dat er wereldwijd 57 miljoen kinderen zijn die geen onderwijs kunnen volgen. Zie hieronder het verslag! Op 6 september 2013 werd De Internationale Kindervredesprijs 2013 in de Ridderzaal uitgereikt aan de 16-jarige Malala Yousafzai. Op uitnodiging van de Nederlandse kinderrechtenorganisatie KidsRights kwam de voorvechtster van het recht op onderwijs voor meisjes speciaal voor deze gelegenheid naar ons land. Winnares van de Nobelprijs voor de Vrede (2011) Tawakkol Karman had de eer om in het bijzijn van ruim 400 gasten en de wereldpers, de prestigieuze prijs namens KidsRights aan de jonge winnares te overhandigen. Voor de negende keer werd de Kindervredesprijs op initiatief van KidsRights uitgereikt aan een kind dat zich op krachtige wijze inzet voor kinderrechten. Een onafhankelijk Expert Comité koos Malala unaniem als winnaar van de Kindervredesprijs Marc Dullaert; oprichter van KidsRights en initiatiefnemer van de Kindervredesprijs: Malala is een inspiratie voor zowel kinderen als volwassenen. Haar strijd voor toegang tot onderwijs voor meisjes wereldwijd, blijft voor niemand onopgemerkt. Ze laat zien dat kinderen op jonge leeftijd hun stem kunnen laten horen en de wereld in beweging kunnen zetten. Zelfs na een aanslag op haar leven, toonde Malala de moed om zélf te beslissen haar inzet onverminderd voort te zetten. Malala ontving in 2011 al een nominatie voor de Kindervredesprijs: When I was nominated in 2011 with four other nominees, I got international recognition. And to be honest, that nomination triggered my

10 national and global campaign for education. Malala: The heart of the solution is one simple thing the right of every girl to an education Voor Malala is het winnen van de Kindervredesprijs een erkenning voor haar inzet om meisjes wereldwijd toegang tot onderwijs te geven. Met deze prijs krijgt ze een wereldwijd platform om haar pleidooi te verspreiden. Malala sprak haar wens uit in de Ridderzaal: For children in The Netherlands, or in the UK where I go to school now, or anywhere in Europe or America, education is something which is taken for granted which is an entirely normal and expected part of growing up. That is exactly as it should be. I want to live in a world where education is taken for granted in every corner of the globe, because no-one is excluded from it. De Jemense Nobelvredesprijswinnaar Tawakkol Karman overhandigde het beeldje Nkosi aan de jonge winnares. Aan de Internationale Kindervredesprijs is bovendien een geldbedrag verbonden van , dat dit jaar door KidsRights zal worden geïnvesteerd in projecten ter bevordering van educatie voor meisjes in Pakistan. Het geldbedrag wordt beschikbaar gesteld door het AkzoNobel Children s Peace Fund. Tijdens de ceremonie spraken naast de Nobel Vredeslaureaat diverse vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en NGO s, waaronder Minister-President Mark Rutte, Irina Bokova (Directeur-Generaal UNESCO), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn, Kindervredesprijswinnaar 2011 Chaeli Mycroft en Wietze Reehoorn van ABN AMRO (hoofdsponsor van de Internationale Kindervredesprijs sinds 2006). In samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden publiceerde KidsRights tijdens de prijsuitreiking het KidsRightsReport ACCESS DENIED! Girls Equal Right to Education in a global context, with a focus on Pakistan. Wereldwijd zijn er nog altijd 32 miljoen meisjes die geen onderwijs krijgen. De drie belangrijkste uitdagingen om meisjes dezelfde rechten op onderwijs te geven als jongens, zijn de culturele perceptie over de rol van meisjes in het gezin, de kosten voor onderwijs en tot slot de onveilige situaties in de route naar school en onveiligheid op school zelf. Toegang tot onderwijs voor meisjes heeft een positief resultaat op de algehele gezondheid, draagt bij aan een hoger inkomen en werkgelegenheid, verlaagt het sterftecijfer van moeders en kinderen en ontmoedigt trouwen op jonge leeftijd. Pakistan staat in de wereldtop als het gaat om het aantal kinderen dat niet naar school kan. De Pakistaanse regering heeft diverse initiatieven ontwikkeld om de participatie van meisjes in het onderwijs te vergroten, maar nog altijd gaan 3,2 miljoen meisjes niet naar school. De belangrijkste uitdaging, ligt in het beschikbaar maken van onderwijs in de conflictgebieden. KidsRights en de onderzoekers van de Universiteit Leiden adviseren de Pakistaanse overheid om zich verder open te stellen voor hulp van NGO s en de internationale gemeenschap.

11 Marc Dullaert roept wereldleiders op om in actie te komen: Zoals vastgelegd in de Millleniumdoelen die zijn ondertekend door 189 landen, moeten alle kinderen in 2015 basisonderwijs kunnen volgen en moeten jongens en meisjes dezelfde rechten krijgen. Als de internationale gemeenschap niet snel ingrijpt, ziet het er naar uit dat we deze doelen niet halen. Zo n 57 miljoen kinderen kunnen namelijk nog altijd niet naar school. Wij roepen daarom de wereldleiders op om zich zonder aarzeling opnieuw te committeren aan de toezeggingen die zij hebben gedaan om de Milleniumdoelen te halen. In de week van 23 september zitten de leden van de Verenigde Naties bij elkaar om de stand van zaken wat betreft de Milleniumdoelen opnieuw met elkaar te bespreken. Over de Internationale Kindervredesprijs De Internationale Kindervredesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de rechten van het kind. De winnaar van de Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar, door een onafhankelijk Expert Comité, geselecteerd uit nominaties vanuit de hele wereld. De prijs is een initiatief van Marc Dullaert, voorzitter en oprichter van KidsRights. De prijs werd in 2005 gelanceerd door KidsRights tijdens de wereldtop van Nobel Vredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Michail Gorbatsjov. Sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt door een Nobel Vredesprijswinnaar. De winnaar van de Internationale Kindervredesprijs ontvangt het bijzondere beeldje Nkosi, dat laat zien hoe een kind de wereld in beweging brengt. Ook krijgt de winnaar financiële ondersteuning voor scholing én een wereldwijd podium om aandacht te vestigen op het kinderrechtenthema waar hij/zij voor strijdt. Aan de Internationale Kindervredesprijs is een geldbedrag verbonden van , dat wordt geïnvesteerd in projecten die verbonden zijn aan het kinderrechtenthema waar de winnaar zich voor inzet. Het geldbedrag wordt beschikbaar gesteld door het AkzoNobel Children s Peace Fund. De Internationale Kindervredesprijs wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ABN AMRO.

12 Over KidsRights Ieder kind heeft talenten. Ieder kind heeft dromen. KidsRights gelooft in een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien. KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld. KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten en financiert succesvolle lokale projecten die gericht zijn op het naleven en promoten van kinderrechten. KidsRights gelooft dat elk individueel kind de kracht heeft om de wereld in beweging te zetten. De organisatie ziet de kinderen zelf als 'changemakers'. Zoals Desmond Tutu, Nobel Vredesprijswinnaar en beschermheer van KidsRights zegt: "KidsRights seeks to give a voice to the voiceless." KidsRights ondersteunt diverse projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op onderwijs, maar ook in eigen land is de kinderrechtenorganisatie actief. Zo werd onlangs de jongerencampagne Move the World with KidsRights gelanceerd. Malala is de inspiratiebron van de campagne, omdat zij laat zien dat kinderen zelf in actie kunnen komen en de wereld in beweging kunnen zetten. TopNotch-rappers als Lil Kleine, Ronnie Flex, Bokoesam en Lange Frans roepen namens KidsRights kinderen en jongeren op om hun profielfoto te doneren die dient als stem voor onderwijs voor alle kinderen wereldwijd. De foto s worden in september aangeboden tijdens een vergadering van de Verenigde Naties. / / facebook.com/movetheworld2015

13

14

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen DOCENTENHANDLEIDING Met opdrachten voor het digitale schoolbord Belangrijke thema s in praktische werkvormen Kinderrechtenlespakket: opzet en doelen Speciaal voor leraren van groep 7 en 8 stelt Stichting

Nadere informatie

Spetterletter Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

Spetterletter Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Spetterletter Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers cbs de Fontein school voor christelijk basisonderwijs Den Haag Ypenburg Steenuillaan 2-2496 PN Den Haag - telefoon 015-3106066 - email: info.fontein@octant.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken...

NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken... NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken... Groeten u! Ze zijn gevlogen. De grote wereld in. Onze jongens en meiden van de groepen 8. Op naar Spijkenisse, Schiedam, Barendrecht, Rotterdam. Op naar het brugpieperschap.

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 10 oktober 2014 nummer 54 Studiedagen Voor de leerkrachten zijn dit

Nadere informatie

Nr. 5 5 november 2015 www.laurentiusschool.com

Nr. 5 5 november 2015 www.laurentiusschool.com Nr. 5 5 november 2015 www.laurentiusschool.com WIJ FELICITEREN: Hessel Broekman uit groep 6 was op 4 november jarig en werd 9 jaar! Aniek Polman uit groep 4 is op 9 november jarig en wordt 8 jaar! Fijne

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De schoolafspraak die de komende 2 weken in de school centraal staat is: Regel 3 We lachten iemand toe en niet uit

Nieuwsbrief. De schoolafspraak die de komende 2 weken in de school centraal staat is: Regel 3 We lachten iemand toe en niet uit Belangrijke 8 november data: 2013, Jaargang 8, nummer 5 Maandag 11 november Evaluatieavond ouders groep 123 18 nov t/m 22 nov driehoeksgesprekken na schooltijd Maandag 25 november Informatieavond voor

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Nieuws 1. is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool.

Nieuws 1. is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool. De Zijlwijkschool 40 jaar Nieuws is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool. De informatie met een blauw blok is specifieke Zijlwijkschool informatie. De informatie met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015

Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015 Heerlen, dinsdag 6 oktober 2015 Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015 Beste ouders/verzorgers, In deze 3 e nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016 leest u over : - Dag van de leraar - Ouderbijdrage - Ouderparticipatie

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2. Door de weinig inschrijvingen gaat de geplande rommelmarkt van morgen helaas niet door.

Nieuwsbrief nr. 2. Door de weinig inschrijvingen gaat de geplande rommelmarkt van morgen helaas niet door. Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 2 13 e jaargang Vrijdag 18 september 2015 Lekkage In

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Informatieblad Schooljaar 2014-2015

Informatieblad Schooljaar 2014-2015 Informatieblad Schooljaar 2014-2015 Week 26, maandag 22 juni, nr.38 Opening kindcentrum Berglaren! Per 1 augustus 2015 zijn wij officieel een kindcentrum. Dit betekent dat de Berglarenschool een intensieve

Nadere informatie

Nieuws van de directie

Nieuws van de directie 1516-02 (23-09-15) 23 september start kinderpostzegel actie 01 oktober groep 1-2 gaat deze ochtend naar Slabroek 02 oktober afscheidsviering juf Bets (zie blz. 2) 03 oktober gezinsviering H.Hartkerk aanvang

Nadere informatie

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Nog de beste wensen! Velen van u hebben we de afgelopen weken al persoonlijk een gelukkig nieuw jaar gewenst. Toch willen wij

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Donderdagbrief 9 april

Donderdagbrief 9 april Donderdagbrief 9 april Beau uit groep 8 heeft een interview gegeven aan het Gezinsblad Beau staat in de krant vanwege haar artikel over haar website. Super Beau! Wat een geweldig initiatief en wat leuk

Nadere informatie

Bijbelverhalen * Week 39; 17 aug 21 aug Thema: Het begin Verhalen; Schepping, Genesis 1 en 2 Lied 1; God heeft het eerste woord

Bijbelverhalen * Week 39; 17 aug 21 aug Thema: Het begin Verhalen; Schepping, Genesis 1 en 2 Lied 1; God heeft het eerste woord Nieuw cursusjaar Wij zijn het nieuwe cursusjaar goed van start gegaan. Alle meesters, juffen, kinderen en ouders zijn gezond en wel van vakantie teruggekeerd. Daar zijn we erg blij om en dankbaar voor.

Nadere informatie

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016 De Regenboog De Regenboog Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk Tel. 0497-574914 info@bsderegenboogbergeijk.nl www.bsderegenboogbergeijk.nl Boog nr. 5 04-01-2016 Algemeen Voorlezen A.s. woensdag wordt er weer

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! Nr. 8 17 december 2015 Morgen, vrijdag 18 december a.s., zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie. Kerstvakantie duurt tot en met 1 januari 2016. Op 4 januari 2016

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar.

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar. Jaargang 2014-2015, nr. 1 September 2014 Belangrijke data: 10 september kennismakingsgesprekken 15 september kennismakingsgesprekken 17 september oud papier 18 september studiemiddag team NA schooltijd

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 4 oktober 2013 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Inloopuurtje De kinderen naar school gebracht en trek in koffie of thee?

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 29 september 2015. Geachte ouders, Bijbelverhalen. Weekopening

Nieuwsbrief 7 29 september 2015. Geachte ouders, Bijbelverhalen. Weekopening Nieuwsbrief 7 29 september 2015 Geachte ouders, Deze week houden we onze eerste Gruitweek van dit schooljaar. Wij verzorgen maandag en dinsdag een fruithap in de pauze, we willen u vragen woensdag, donderdag

Nadere informatie

Infopunt 13 9 juni 2014

Infopunt 13 9 juni 2014 Infopunt 13 9 juni 2014 Heeft iedereen genoten van dit prachtige Pinksterweekend? Was het een gezellige kermis in ons mooie dorp Aartswoud? Wij zijn bezig met de laatste loodjes wat school betreft. Nog

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Algemeen Beste ouders, Hoewel ik al voor de zomervakantie een aantal ouders ontmoet heb op de informatieavond of anderszins gesproken heb en al kennis gemaakt

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

KLOCpost. Plan schoolplein. Informatieavond: Moderne Media. Basisschool Coninxhof. Donderdag 1 oktober 2015. Nummer 3.

KLOCpost. Plan schoolplein. Informatieavond: Moderne Media. Basisschool Coninxhof. Donderdag 1 oktober 2015. Nummer 3. Nummer 3 Donderdag 1 oktober 2015 Basisschool Coninxhof In dit nummer: Plan schoolplein 1 Informatieavond: Moderne Media Bezoek ixperium 2 Kledingaktie 3 IVN Herfstvakantie Belangrijke data: 1 4 Kiendermök

Nadere informatie

Kinderen van de Heerdstee

Kinderen van de Heerdstee 25 september 2014 Kinderen van de Heerdstee Het schooljaar is al weer 6 weken oud, zo snel gaat de tijd. Zoals altijd wordt er op onze school veel aandacht besteed aan kinderkunst en het is dan ook elke

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013

Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013 PCBS De Rank J. van Goyenstraat 4 3181 HE Rozenburg 0181-214972 www.pcbsderank.nl info@pcbsderank.vcodekring.nl Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013 De nieuwsbrief wordt voortaan digitaal

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht:

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht: 03-07-2015 nieuwsbrief 40 Beste ouders / verzorgers, Het einde is in zicht, nog twee weken en dan begint onze zomervakantie We hebben na de afgelopen hete dagen een aantal vragen gehad over het tropenrooster.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

agendapunten zijn ook te zien op www.basisschoolreflector.nl

agendapunten zijn ook te zien op www.basisschoolreflector.nl R E F L E X NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS EN VERZORGERS Jaargang: 2015-2016 Nummer: 3 Datum: 15 september 2015 Email oudervereniging: or@basisschoolreflector.nl Agenda agendapunten zijn ook te zien op www.basisschoolreflector.nl

Nadere informatie

28-03-2011 Nieuwsbrief nummer 26 schooljaar 2011-2012

28-03-2011 Nieuwsbrief nummer 26 schooljaar 2011-2012 28-03-2011 Nieuwsbrief nummer 26 schooljaar 2011-2012 Afgelopen zaterdag was er op NU.nl een discussie gaande over de ipad op de basisschool. Ik werd daarover getipt en heb daarop gereageerd. Het kwam

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE 19-11-2015 Nr. 6 BESTE OUDER In deze Schepelweyer vindt u o.a. informatie over onze nieuwe website, gymstagiaires een ouder App en ook alvast over de kerstviering. De werkgroepen voor Sinterklaas en Kerst

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst Konden wij maar sterren plukken om vrede te strooien wereldwijd maar wellicht is een klein gebaar van aandacht voor elkaar genoeg om hier en nu met vrede te beginnen. Onbekend UDSG Kerst 16-12-2014 1 Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers Nieuwsbrief 20 7 juli 2015 Aan alle ouders, verzorgers In deze nieuwsbrief: - Opbrengst doekoe actie - Luizenzakken niet meer op school - Schoonmaakavond - Zwemmen groep 3/4 - Laatste schooldagen - Eerste

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout

NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout Nieuwsbrief 25 schooljaar 2012-2013 10 april 2013 NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout 0162-470581 info@montessorischooloosterhout.nl www.montessorischooloosterhout.nl

Nadere informatie

De Triangeltingel. informatiebrief voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen Nr. 2 woensdag 9 september. Adressen en foto s

De Triangeltingel. informatiebrief voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen Nr. 2 woensdag 9 september. Adressen en foto s Hercontrole luizen I.v.m. een aantal besmettingen met hoofdluis, zal er op dinsdag 15 september a.s. een extra luizencontrole plaatsvinden op school. Brochures Op de informatieavond liggen in de groepen

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 5 september 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws De scholen zijn weer begonnen Het was nog wel even wennen: de wekker moet

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik schoolreisje

In deze Nieuwsflits: Terugblik schoolreisje schooljaar 2014-2015 aflevering 19 In deze Nieuwsflits: Terugblik schoolreisje Gewijzigde openingstijden van de bieb Eindejaarsviering en laatste schooldag Nieuwe schooltijd schooljaar 2015-2016 Beknopte

Nadere informatie

Deze keer in t Frankendaeltje:

Deze keer in t Frankendaeltje: De School die het verschil maakt. Deze keer in t Frankendaeltje: kerstviering / Kerstvakantie Nieuwe leerkracht groep 1-2 C HW MR 09-01-2012: Oliebollenochtend en middag Verlengde schooldag: Turnen gr.

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

News. Het Octaaf. 21 augustus 2015. Dear parents,

News. Het Octaaf. 21 augustus 2015. Dear parents, Dear parents, Alweer een nieuwsbrief? Dat gaat niet direct een gewoonte worden hoor! We merken echter dat we bij het opstarten van de school veel informatie voor u hebben en verzamelen deze liever in een

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn, dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directie van de school, de website, de schoolgids

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Nieuws uit CBS Het Kompas

Nieuws uit CBS Het Kompas Nieuws uit CBS Het Kompas Ouders: informatieavond en vrijwilligersavond, luistergesprekken De eerste officiële oudercontacten zijn geweest in alle groepen door middel van een informatieavond. Voor de groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Kalender - Woensdag 13 april Ateliers groepen 3 en 4 - Donderdag 14 april studiedag, alle leerlingen

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

Prikbord 27 augustus 2015

Prikbord 27 augustus 2015 Kath. Jenaplanonderwijs Ceelman van Ommerenweg 5 6711 JD Ede tel. 0318 616098 www.koningdavidschool-skovv.nl directie@koningdavidschool-skovv.nl Prikbord 27 augustus 2015 Data Vrijdag 28 augustus Ouders

Nadere informatie

Weesp, 28 augustus 2015

Weesp, 28 augustus 2015 Weesp, 28 augustus 2015 Inhoud - Eerste schooldag - Informatieavonden - Werkwijze aanmelding van broertjes en zusjes - Reminder studiedag 25 september - Ouders in de school - Reminder buitenschoolse activiteiten

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Start van het schooljaar Gelukkig zijn alle leerkrachten toch op tijd teruggekomen van hun offlinegeen wifi vakantie! De juffen hadden het advies van het weekblad Libelle

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie Nieuwsblad B.s. de Achthoek Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout nr. 5 Tel: 0162-455472 Fax: 0162-438583 Email: directie@de-achthoek.nl Website: www.de-achthoek.nl Woensdag 4 november 2015 Wijziging tot de

Nadere informatie