Samenvatting Geavanceerde Computerarchitectuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Geavanceerde Computerarchitectuur"

Transcriptie

1 Dumon Willem PROCESSOR STRUCTURE & FUNCTION 12.1 Registers User-visible registers: toegankelijk vr programmeur general purpose-reg: versch functies OF toch vr bep functies (vb enkel floating point) data registers: enkel data, nt bruikbaar in berekeningen v adressen adres registers: algemeen OF bep specifieke adresmode (segment, index of stack pointers) berekenen v adressen condition codes = flags: gezet als resultaat v operaties (k gelezen w, nt geschreven) general specifiek: design-beslissingen (flexibel-simpel snel) controle & statusregisters: program counter PC, instruction register IR, memory adress register MAR, mem buffer reg MBR, program status word PSW (sign, zero, carry, equal,...) supervisor mode = kernel mode: gepriviligeerde instr s uitvoeren dr OS andere registers: wijzen nr Process Control Blocks, interrupt vectors, Instruction Cycle Figuur 1: Normale instruction cycle & uitbreiding met indirecte cycle Indirect cycle als indirecte adressen gebruikt (meer mem-access) extra cycle/stage nodig Data flow: 1

2 Fetch cycle: volgende instr in PC, adres MAR adresbus, Ctrl Unit CU vraagt memread result op databus MBR IR, PC++ Indirect cycle: IR bekijken, als indirect N meest rechtse bits v MBR MAR, CU vraagt mem-read, result (adres v operand) nr MBR Execute cycle: afh v instr (mem-read/write, I/O, register transfers, ALU-ops) Interrupt Cycle: PC opslaan (vr hervatten) in MBR (vb op stack), adres (SP) MAR, MBR mem, PC geladen met adres v interrupt handler 1e instr v interrupt handler fetchen 12.3 Instruction Pipelining cf assembleerlijn/lopende band alles na elkaar in versch stages 2-stage pipeline fetchen = mem-access execute mstal nt apart doen: volgende instr bufferen tijdens executie vorige (prefetch, fetch overlap) executie duurt langer & dr branching volgend adres nt direct gekend wachten 6-stage pipeline: Fetch Instruction, Decode Instruction, Calculate Operands, Fetch Operands, Execute Instruction & Write Operand zelfde tijdsduur problemen: niet alle instr ies alle stages sommige stages k nt samen (mem-conflict) waarden in cache steken & sommige stages niet nodig bij sommige instr ies dus compenseert tijdsduur verschillend (conditional) branching: fetch ed vr niets gedaan, idem vr interrupts dependencies wachten op vorige # stages op bep punt nt mr nuttig (overhead, vl ctrl logic nodig) optimum zoeken! pipeline hazards: deel v pijplijn gestopt omdat omstandigheden gn continue uitvoering toelaten pipeline bubble (cf luchtbel) 1. resource hazard: versch instr ies h zelfde resource nodig (single port mem & gn cache) 2. data hazard: true data- (RAW), anti- (WAR) & output dependency (WAW) 3. control = branch hazard: verkeerde branch-beslissing pipeline clearen multiple streams: meerdere pijplijnen maken per tak extra delays want meer instr ies & in versch streams ng branch = weer extra streams prefetch branch target: bij conditional branch volgende instr + doel v branch fetchen ( beide mogelijkheden fetchen) loop buffer: heel snel geh (cf cache) met laatste fetches (in volgorde) deze buffer checken vr mem-fetch in volgorde dus geen mem-accesstijd, als if-then-else zit alles in buffer, ideaal vr kleine loops/jumps branch prediction: predict never taken predict always taken p 2

3 predict by opcode: afh v instr maken taken/not taken switch: afh v vorige, bits opslaan in temp high-speed-storage, # bits bepaalt lengte gesch branch history table = klein cache-geh, elke entry = adres v branch instr + geschbits + adres v branch-doel/branch-instr zelf (afh v implementatie) verbetering: nt enkel gesch v huidige branch, maar ook v N laatste branches gebruiken delayed branch: progr herschikken dat branches later voorkomen Intel pipelining: Fetch + Decode stage 1 (opcode & adresmode in 1e 3 bytes) + Decode stage 2 (rest v instr) + Execute + Write Back 13 REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTERS RISC >> general purpose-registers (reg-gebruik optimaliseren) + kleine simpele instructie set IS + nadruk op instr-pipeline-optimalisatie High-level-progr talen (HLL) semantic gap: architecturen k nt mee complexere arch en CISC RISC: simpeler ipv complex dynamische studies executie v progr meten adhv operaties: simpele verplaatsing v data & sequentiectrle bel, call-return = tijdrovend operands: meestal locale scalaire variabelen dit optimaliseren procedure-aanroepen: tijdrovend, afh v # parameters/locale variabelen & v nestinglevel RISC vl registers of compiler-based registergebruik optimalisatie (operand-referenties) + pipelines goed ontwerpen (branching/calls) + simpele kleinere instructieset 13.1 Grotere registers lokale scalaire variabelen in registers mem-access HW: register windows meer registers, per procedure CPU naar vast # registers (window) laten kijken ipv registers op te slaan & andere op te halen in mem bij call & return registerwindow parameterreg = parameters v methode die deze methode opgeroepen heeft = temp-reg v callprocedure (fysisch dezelfde!) # registerwindows vr recente procedure-activaties, oudere naar mem cirkelvormige buffer door overlappingen, SWP & CWP, als buffer vol oudste naar mem p 3

4 reg-set vr globale variabelen behouden! anders te vl mem-access Figuur 2: Grotere registers vs cache 13.2 Compiler-based register optimalisatie beperkt # reg s (HW) reg s toekennen obv meest gebruikte variabelen: complexe progranalyse! # symbolische reg s mappen op # echte reg s symbolische die nt overlappen k zelfde gebruiken, als niet genoeg reg s geh gebruiken Graph Colouring! als gn kleuren genoeg in geheugen 13.3 RISC architectuur wrom CISC? p 4

5 simpelere compiler? nt zkr: complexe machine-instr ies moeilijker optimaal te gebruiken, optim moeilijker (passen quasi nooit perfect met HLL) kleinere progr s? minder geh nodig MAAR geh-kost, kortere symbolische vorm evenveel bits (meer instr ies = langere opcode), reg s-referenties = minder bits snellere progr s? CU complexer & µprogr control store vl uitgebreider exec-time RISC karakteristieken 1 instr/machine-cycle: 2 operands fetchen uit geh + ALU + result wegschrijven hardwired maken ipv microcode zovl mog reg-naar-reg-operaties: enkel load en store nodig IS & CU simpeler + optim v reg-gebruik nodig 1 of enkele simpele adresseringsmodes IS & CU simpeler 1 of enkele simpele instructieformaten: vaste lengte (words) & veldlocaties (vral opcode) opcode decoderen & reg-operand ophalen tegelijkertijd meer compile-time (opsplitsen in simpelere instr s) = ontwerpers gebruiken delen v CISC & RISC 13.4 RISC Pipelining met nrmle instr s: meestal reg-naar-reg-operaties (instr fetch I + execute E (ALU met reg IO)) als load&store operaties: I + E (mem-adres berekenen) + D (reg-naar-geh of geh-naar-reg operatie) fig b) & c) NOOP omdat branch de sequentiële voortgang onderbreekt fig c) NOOP owv true data dependency! fig d) = c) maar E gesplitst (duurt langst E 1 = reg-read, E 2 = ALU-op + reg-write) even lange stages optimalisatie: p 5

6 delayed branch: NOOP nodig na branch nuttige instr daar zetten! gemakkelijk bij unconditional branches & call/returns conditional: conditie k aangetast w dr voorgaande instructie daar te zetten andere zoeken of NOOP delayed load: instr s reorganiseren dat nuttig werk k w verricht tijdens load (duurt lang) loop unrolling: body v lus in lus u maal herhalen & lus in stappen v u overlopen lus-overhead, parallellisme & betere reg/datacache gebruik 14 INSTRUCTION-LEVEL PARALLELISM & SUPERSCALAR PROCES- SORS superscalair = nrmle instr s (ALU, floating points, integers, load/store, condit.branches) k gelijktijdig gestart & onafh uitgevoerd w meerdere onafh pipelines std methode om highperformance µcpu s te implementeren superpipelined: vl stages doen tasks die < halve clockcycle duren interne freq x2 2 tasks in 1 externe clockcycle instr-level parallellisme: graad waarin (gem) instr s parallel k w uitgevoerd beperkingen: True data dependency = flow dep = Read After Write RAW Procedural dep: instr s na branch (genomen of niet) k nt parallel met instr s vr branch w uitgevoerd (zelfde in gwne scalaire pijplijn mr erger) als instr-lengte nt vast m ganse instr w gedecodeerd om # fetches te weten Resource conflict: 2+ instr s die tegelijkertijd zelfde bron willen bron 2x (vb ALU) 14.1 Ontwerpkwesties Instr-lvl parallellisme: afh v true data & procedural dependencies machine-lvl parallellisme: vermogen v CPU om gebruik te maken v instr-lvl parall., afh v # instr s die k w gefetchd & uitgevoerd tegelijkertijd = # pipelines Als nt genoeg instr lvl parall nt volledig gebruik maken machine-lvl parall & beperkte machine-lvl parall beperkt performantie onafh v programma-aard p 6

7 Instr issue policy = protocol hoe instr s v decode stage nr 1e execute stage gn CPU kijkt vooruit nr welke instr s i/d pipeline k w gebracht 3 volgordes belangrijk: fetch-volgorde, execute-volgorde & volgorde wrin instr s reg s & geh aanpassen pipeline optimaliseren = volgorde aanpassen (mr resultaat moet kloppen!): 1. in-order issue met in-order completion: nt efficiënt, instr s m soms w8en, kan wel >1 instr fetchen 2. in-order issue met out-of-order compl: perform v instr die meerdere cycles nodig h 3. out-of-order issue met out-of-order completion output dep (WAW) complexe logica nodig + moeilijk interrupts afhandelen anti-dependency (WAR): instr k nt afronden vrdat andere zijn operands heeft opgehaald in-order issue = CPU decodeert instr s tt dep & stopt tt dep opgelost out-of-order: decodestage & exec-stage ontkoppelen buffer = instr window: fetch+decode tt buffer vol & als functionele 1heid vrij instr uit window halen CPU k vooruit kijken MAAR dep s/conflicten k instr s blokkeren in instr window Register renaming: opl vr anti- & output-dep s (wrbij waarden in reg s nt mr kloppen met gang v progr) R3c vermijd anti-dep in I2 en output-dep in I1 I3 k direct gelanceerd w p 7

8 Machine parallelisme: 1. base = gn functionele units gedupliceerd, wel out-of-order issuing mogelijk 2. +ld/st = base + extra load/store unit 3. +alu = base + extra ALU 4. +both = base + extra load/store + ALU dupliceren units nt nuttig zonder reg s renaming & groot genoeg instr window nodig (>8) Branch Prediction: vb fetched volgende instr + doelinstr v branch als branch genomen 2 cycles kwijt want 2 stages tss prefetch & exec delayed branch bij RISC? nt nuttig vr superscalair meerdere instr s uitvoeren in delay-slot & instr dep problemen Superscalaire exec: Superscalaire impl: gelijktijdig versch instr s fetchen: versch fetch & decode stages + branch prediction logica logica die true-data-dep bepaalt ivm reg-waarden + mechanismen die deze waarden doorgeven waar nodig mechanismen om versch instr s parallel te lanceren (= issuing) bronnen om versch instr s parallel uit te k voeren mechanismen om processtatus in juiste volgorde te comitten na out-of-order completion 14.2 Pentium 4 operaties: 1. instr s fetchen in statische volgorde v geh 2. instr vertalen in vaste-lengte-risc-instr = micro-operaties = µops 3. µops uitvoeren in superscalaire pipeline: out-of-order execution kan 4. result en v µops comitten nr reg-set in originele progr-volgorde P4 = extern CISC met interne RISC-kern (20-stages-pijplijn) p 8

9 15 CONTROL UNIT OPERATION 15.1 Micro-operaties stages v pipeline bestaan uit µops = atomische acties v CPU FETCH CYCLE 1. PC = adres v volgende instr MAR adresbus 2. CU lanceert READ-commando resultaat op databus MBR & parallel PC+=instr.length 3. data (instr) v MBR IR MBR vrij vr volgende data fetch 3 tijdstappen/4 µops µops groeperen kan (vb PC=+I kan ook in t3) juiste volgorde behouden & conflicten vermijden (vb nt schrijven & lezen in zelfde reg: onvrspelbr) INDIRECT CYCLE 1. adresveld v instr MAR 2. MAR gebruikt om adres v operand op te halen 3. adresveld v IR upgedate v MBR direct adres in IR INTERRUPT CYCLE (afh v machine) 1. inhoud PC MBR: opslaan om terug te keren v interrupt 2. adres waar PC op te slaan MAR & parallel adres v interrupt-routine in PC 3. MBR (oude waarde PC) geheugen p 9

10 minimum # µops: adressen ophalen k meerdere µops vereisen EXECUTE CYCLE: afh v instr (N versch opcodes = N versch µop-sequenties INSTRUCTION CYCLE = alle vrgaande aan elkaar hangen (ICC = Instr Cycle Code) 15.2 Processorcontrole 1. basiselementen v CPU definiëren: ALU, reg s, interne data-paden, externe- & controle unit 2. types µops: transfer tss reg s, v reg nr extern, extern nr reg & arithmetische of logische ops 3. CU-f ties : sequencing (CPU dr µops laten gn in volgorde v progr) & zorgen vr executie v elke µop adhv ctrlesignalen interactie CU andere elementen v processor: inputs: clock, IR (= opcode huidige instr), flags (status CPU & resultaat vorige µop) & ctrlsign n v controlebus (interrupts & ACK s) outputs: in CPU: zorgen voor databeweging & specifieke f ties activeren via controlebus: naar geheugen & I/O-modules 3 types controlesignalen: activeer ALU-f tie, activeer datapad & signalen op externe systeembus of iface (cf figuur) p 10

11 interne CPU-organisatie meestal 1 interne bus als datapad controlesign n vr verplaatsen data v&nr bus v elk reg + temp reg s nodig vr goeie werking ALU (Z-Y) 15.3 Hardwired implementatie CU = combinatorisch circuit: inputs w gecomb tt set output-sign n = controlesign n 4 inputsignalen: 1. flags & controlbus: elke bit betekent iets 2. IR: adhv opcode versch controlesignalen vr versch instr unieke logica/opcode geëncodeerde input DECODER 1 output (n binaire inputs & 2 n outputs) 3. clock: meten tijdsduur µops, periode lang genoeg om signaal te k laten voortplanten dr interne logica CU zendt versch controlesignalen op versch tijdstippen in 1 instr-cycle (versch µops per instr-cycle) versch periodes counter nodig CU Logic vr elk signaal booleanse expressie afleiden adhv inputs vb in boek: P/Q cf ICC p 11

12 15.4 Nadelen complex: vl booleanse logica/expressies, complexe sequenties, moeilijk ontwerp/testen, nt flexibel (moeilijk aanpas/uitbreidbr) MAAR sneller dan microprogrammering & circuits/tools veel beter 16 MICROPROGRAMMED CONTROL 16.1 Basisconcepten mircroprogr = firmware = sequentie v micro-instr s, die elk bestaan uit µops tss HW & SW CU maakt vr elke µop set v ctrl-sign n (aan of uit) alle ctrl-sign n binair voorstellen o/e rij = ctrl word met elke bit = ctrl-sign/ctrl-lijn elke µop = versch patroon in ctrl-word sequentie v ctrl-words per machinecode instr + adres nr volgende µinstr (afh v conditiebits) = horizontale µintsr (1 µinstr = versch bits op 1 meerder µops) interpretatie: 1. µinstr uitvoeren = alle ctrl-lijnen wrv bit = 1 aanzetten, andere uitlaten juiste µops uitgevoerd 2. als vw dr conditiebits = false volgende µinstr in volgorde uitvoeren 3. als vw dr conditiebits = true volgende µinstr aangegeven in adresveld Control Memory CM = verzameling alle µinstr s, sequentieel, behalve laatste v cycle h branch organisatie CM volgorde v cycles (execute = vast adres wrin adres nr juiste routine staat, afh v nodige opcode) architectuur CU: p 12

13 CM: set µinstr s ctrl adresreg: adres v volgende instr ctrl bufferreg: als µinstr gelezen uit CM = ook uitgevoerd want linkerdeel v buffer = verbonden met ctrl-lijnen sequencing logic: laad ctrl-adresreg & lanceert read-commando (a) Control memory organisatie (b) Control Unit architectuur functionering (alles in 1 clock-puls!) 1. sequencing logic lanceerd read-commando naar ctrl-mem 2. woord wrnaar adres in ctrl-adresreg verwijst is ingelezen in ctrl-bufferreg = controlebits 3. inhoud v ctrl-bufferreg genereert ctrl-sign n & volgend adres vr sequencing logic unit 4. sequencing logic unit laadt nieuw adres adhv volgend adres v ctrl-bufreg & ALU-flags: volgende instr = 1 optellen bij ctrl-adresreg nr nieuwe routine springen obv jump-µinstr = adresveld v ctrl-bufreg in ctrl-adresreg nr machine instr-routine springen: = ctrl-adresreg laden adhv opcode in IR bovenste decoder vertaalt opcode in ctrl-mem-adres 5. onderste decoder: gebr vr verticale µinstr s: code gebruikt vr elke actie ipv bits (µop) die w vertaald in juiste bits ctrl-store (= CM) kleiner MAAR terug decoden nt elke combo v bits toelaten want lezen/schrijven zelfde reg nt mog optimaliseren Wilkes control: systeem = matrix gevuld met diodes tijdens machinecycle 1 lijn v matrix geactiveerd sign n op pt n wr diodes staan (1e deel = ctrl-sign n & 2e = adres-sign n ) elke rij = 1 µinstr met conditie-signaal jumps sturen p 13

14 16.2 Micro-instructie sequencing microprogrammed CU: 1. µinstr-sequencing: volgende instr uit CM halen 2. µinstr-executie: ctrl-sign n genereren om de instr uit te voeren tijdens ontwerp samen beschouwen alle2 invloed op instr-formaat & timing CU volgorde-technieken: 1. 2-adresvelden: mogelijk adres = volgende (nrml), jump-adres of IR-code 2. 1-adresveld: mogelijk adres = volgende (= vorige +1 dus gn apart veld nodig), adresveld of IR-code ADD+1 nodig dus trager ctrl-store<< 3. variabel formaat: 2 versch formaten gebruiken, beslissen welke nodig (ofwel ctrl-bits (adres = in volgorde of IR ofwel jump-logica+adres) extra cycle om te beslissen adresgeneratie 1. mapping: opcode vertalen (mbv bovenste decoder) in ctrl-storeadres (1x per cycle) 2. optellen: 2 porties optellen/combineren om adres te vormen 3. residual control: eerder opgeslagen adres (temp-storage) gebr n : subroutines return-adres 16.3 Control Unit Organisatie Cycle = basis = Fetch (adhv adres) + Execute (ctrl-sign n maken interne/externe ctrl-bus) 17 PARALLEL PROCESSING Single instr, single datastream SISD: 1 CPU die 1 instr uitvoert op data die in single mem zit Single instr, multiple - SIMD: simultane uitvoering v enkele processing-elem n, elk met hun data-mem Multiple instr, single - MISD: meerdere CPU s die meerdere instr s uitvoeren Multiple instr, multiple - MIMD: set v CPU s voeren simultaan versch instr-sequenties uit op versch datasets tightly coupled: shared mem, communicatie dr dat geh (SMP of NUMA) loosely coupled: verzameling onafh uni-cpu s of SMP s geconnecteerd om cluster te vormen, communicatie via fixed path of netw-connectie p 14

15 17.1 Symmetrische Multiprocessors SMP EIGENSCHAPPEN: 2(+) gelijkaardige CPU s die zelfde geh & I/O delen, geconnecteerd dr e bus memaccesstijd vr elke CPU toegang tt I/O-app n dr zelfde of gescheiden kanalen iedere CPU k zelfde taken uitvoeren symmetrisch dergelijk systeem gecontroleerd dr OS: interactie tss processors (op job, taak, bestand & data-level) VOORDELEN: performantie: parallellisme beschikbaarh: alle CPU s zelfde f ties 1 CPU die faalt probl uitbreiding: toevoegen CPU mogelijk schaalbaarh: producten verkopen met prijs/perform afh v # CPU s ORGANISATIE: time-shared bus (mstal): adressering (versch elem n op bus), arbitrage & time-sharing voordelen: simpel, flexibel & betrouwbaar (1 apparaat dat uitvalt crash) nadelen: perf gelimiteerd dr bus cycle-time, elke CPU moet lokale cache h (# bus-toegangen ) cache-coherentie? OS ontwerpkwesties: moet overkomen als systeem met 1 CPU gelijktijdige parallelle processen: zelfde stukken code tegelijkertijd gebruiken mgmt f ties nodig (deadlock, invalid ops vermijden) scheduling dr elke processor conflicten vermijden synch: gedeelde adresruimte & IO mutual exclusion geh-mgmt multiport-geh, paging coördineren (consistentie bij pag s delen) betrouwbaarh & fouttolerantie: als 1 CPU uitvalt vloeiend opvangen: herstructureren 17.2 Multithreading & Chip Multiprocessors perf meten adhv snelheid wrmee instr s w uitgevoerd: MIPS = f IPC (gem # instr s/cycle) perf dr f & dr IPC pipelining, superscalair, gebruik pipeline optimaliseren (out-of-order issuing) limieten dr complexiteit & stroomverbruik oplossing: multithreading MT proces = broneigendom (adresruimte & evt controle over IO/files) & scheduling/executie (interleaved met andere, prio, exec-state) proces-switch = operatie die CPU v/h ene nr andere proces omschakelt: adresruimte opslaan & vervangen p 15

16 thread = uitvoerbare 1heid v proces: CPU-context (PC, SP) & eigen dataruimte thread-switch: schakelen v ene thread nr andere binnen proces (minder kostelijk dan proces-switch) implicit MT: parallel uitvoeren threads van 1 proces explicit MT: parallel instr s v versch threads v versch processen uitvoeren, instr s v versch threads interleaven op 1 pipeline & parallel uitvoeren op versch pipelines 1. interleaved MT = fine-grained MT: CPU switched tss 2(+) threads clock-cycle 2. blocked MT = course-grained MT: 1 thread uitvoeren tt event die delay veroorzkt (vb cache miss) andere thread 3. Simultaneous MT = SMT: instr s gelijktijdig gelanceerd v versch threads nr execunits v superscalaire CPU 4. Chip multiprocessing: CPU gekopieerd op chip, elke CPU handelt aparte threads af alle logica beschikbaar per CPU multicore scalaire processors: Single-threaded: simpele pipeline (RISC), gn MT Interleaved MT: cf supra, pipeline stages voll vol, HW nodig vr thread-switches Blocked MT: delay-event zou pipeline stoppen threadswitch superscalaire processors: gwn superscalair: gn MT interleaved MT: per cycle zovl mog instr s v 1 thread (# afh v dependencies) blocked MT: instr s v 1 thread Very Long Instr Word VLIW: meerdere parallelle instr s/woord (dr compiler), evt deel NOOPs interleaved MT VLIW: zelfde vrdelen als zonder VLIW blocked MT VLIW: idem (c) Scalair (d) Superscalair parallelle gelijktijdige uitvoering v versch threads: SMT: versch instr s gelijktijdig lanceren, 1 thread mag alle horiz slots vullen, als genoeg threads max # instr s/cycle p 16

17 chip multiprocessor: meerdere 2-issue superscalaire CPU s, elke CPU krijgt thread tt 2 instr s/cycle/thread 17.3 Voorbeelden Pentium 4: hyperthreading = SMT met support vr 2 threads 2 CPU s IBM Power5: chip multiprocessing + SMT elke chip 2 versch CPU s die elk 2 threads parallel k uitvoeren adhv SMT 18 MULTICORE COMPUTERS 18.1 Performantiekwesties 1. Hardware: performantie dr betere organisatie & hogere freq parallelisme pipelining, superscalair, SMT resultaten want complexere logica nodig, transistors<< mr o/e chip moeilijker ontwerpen, debuggen, testen + verbruikprobl n Regel v Pollack: performantie sti jgingcomplexiteit nt lineaire toename multicore = bijna-lineaire toename (kern k nooit alle cache effectief gebruiken) 2. Software: perf-voordelen afh v effectief gebr v parallellisme klein deel seriële code = grote terugval in perf! wet v Amdahl: speedup = executietijd v progr op enkele CPU executietijd v progr op N parallelle CPU s = 1 (1 f ) + ( f /N) - f = fractie die parallelliseerbr is - gn overhead (communicatie, jobs verdelen/scheduling & cache coherentie) in rek gebr8 vb-progr die profiteren v multicore: db s, java-, multiproces- & multi-instance applicaties 18.2 Multicore organisatie variabelen: # kernen per chip, # levels cache per chip, # gedeelde cache individuele kernen = superscalair of SMT voordelen gedeelde L2-cache: p 17

18 constructieve interferentie vermindert algemene miss rate : ene core roept geh-blok met nodige data op in cache, andere heeft andere data in zelfde geh-blok nodig gedeelde data w nt gedupliceerd deftige frame-vervangingsalgoritmes shared cache per kern = dynamisch afh v uitvoerende threads inter-cpu-communicatie gemakkelijk te integreren dr gedeelde geh-locaties cache-coherentieprobl n beperkt tt L1-cache perf nadelen: dedicated = rapper L2-toegang vr kernen gedeelde L3 k ook perf 18.3 Intel x86 multikernorganisatie 1. Intel Core Duo: 2 x86 superscalaire kernen, dedicated L1, temp-controle per kern Advanced Programmable Interrupt Control (APIC): inter-process interrupts tss kernen, stuurt interrupts nr juiste kern, incl timer zodat OS kern k onderbreken Power Mgmt Logic: monitort temp & CPU-activiteit, past spanning/stroom aan & k subsystemen switchen gedeelde L2 cache (2mb): dynamische toekenning, MESI-support (cache-coh protocol) vr L1, uitgebreide ondersteuning om meerdere Core Duo s in SMP te ondersteunen (lokaal gedeeld algemeen gedeeld) Bus interface FSB 2. Intel Core i7 4 x86 SMT-kernen die elk 4 threads aankunnen, dedicated L2, shared L3 speculatieve fetch vr caches DDR3-geh controller op chip gn FSB QuickPath interconnectie: cache-coherente punt-tt-punt link = hogesnelh link tss CPUchips 21 THE IA-64 ARCHITECTURE motivatie P4 = laatste x86, overstap op nieuwe architectuur: 64-bit veel circuits, snelheid, parallellisme, weg v superscalair instr-lvl parallellisme: impliciet in machine-instr, nt bep dr CPU runtime LIW of VLIW branch predication ipv branch prediction speculative loading p 18

19 Explicit Parallel Instruction Computing EPIC, IA-64 = IS-architectuur vr op EPIC, Itanium = vb v organisatie v deze arch wrm nieuwe arch? nt HW compatibel met x86: alle HW-mogelijkh n al geïmpl expliciet parallellisme: instr-parallellisme compile time CPU gebruikt deze info minder complexe circuits nodig, compiler mr tijd runtime & ziet voll progr ipv stukje std organisatie vl registers hoge graad v parallellisme ondersteunen & expliciet zichtbr (gn reg-renaming dr CPU) versch exec-units (8+ vs nrml 4 bij superscal), afh v # beschikbre transistors 8 parallelle instr s k w gesplitst in 2x4 als mr 4 EU s 1. I-unit: integer bewerking, shift/add, logisch, compare,... adresberekening 2. M-unit: geheugen load/store tss geh&reg s + ALU-ops 3. B-unit: branch-instr s 4. F-unit: floating-point instr s 5. X-unit: extended als nrmle units nt lang genoeg om instr erin te coderen instr formaat p 19

20 meerdere bundels fetchen in 1x, per bundel 3 instr s ( = syllables) + template template = type instr, welke k parallel w uitgevoerd (nt enkel diegene in desbetreffende bundel!) opcode = 4 bits 16 instr s mogelijk opcode + template + other modifying bits (vw n ) vb templ+opcode = jump, OMF = if zero compiler hft instr s gebundeld nt in orig volgorde mapping v instr s op exec-units, tem zwarte strepen = parallel uitvoerbr, er8r dependencies ed assembly language format: [qp] instr [.comp] dest = srcs // ;; stopt reeks parallelle instr s = instr-groep 21.1 Predication = toekenning compiler verwijdert branches dr conditionele uitvoering: (vb met if-then-else) 1. bij if voegt compiler compare toe die 2 predicates creërt: P1 & P2, als compare = true P1 = 1, anders P2 = 1 2. elke instr in then-pad hft referentie nr P1, elke instr in else-pad nr P2 3. CPU voert beide uit, als uitkomst compare gekend ene weg, andere comitten 21.2 Control Speculation = speculative loading data uit geh laden vr CPU het nodig hft geh-delays vrkomen als exception uitstellen tt juiste tijdstip (wr load nodig) als load vóór branch verplaatst probl n Not-a-Thing bit (v te laden reg) setten, w gecheckt in check als NaT = 1 branch nr recovery progr w genomen (OS) 21.3 Data Speculation = advanced loading 1. ld8.a doet load & schrijft bronadres (= wat geladen) in Advanced Load Address Table p 20

21 2. st8 controleert ALAT vr entries die overlappen met hetgeen hij schrijft, zoja match uit ALAT verwijderen 3. ld8.c controleert ALAT ook, als gn match opnieuw loaden, anders gn probl 21.4 Software pipelining loop n rolling loop in stappen v 2 verder zetten en 2 acties per loop doen overhead loops uitsplitsen in hun versch instr s, kijken welke parallel k met andere instr s veronderstelt multi-port geheugen (load & store samen) 21.5 Register set Register stack: procedure krijgt frame (tt 96 reg s) op stack bij call/return, als stack vol oudste nr geh A GEHEUGENCHIPS A.1 Klein & goedkoop - DRAM DRAM = dynamische RAM: op tijd dynamisch verversen anders info weg (condensatoren opnieuw laden) opbouw & werking: geh-cellenveld: 2dim-matrix elke bit opgeslagen in individueel adresseerbare geh-cel (kolom/rijnr) adresbuffer: ontvangt opslagadres (dr externe geh-sturing bep adhv dr CPU ingevoerde adres) opsplitsen in regel- & kolomadres die apart w ingelezen (minder pinnen nodig) = multiplexing Row Adress Strobe-pin regeladres inlezen & nr regeldecoder Column Address Strobe-pin kolomadres inlezen & nr kolomdecoder RAS-CAS-delay = tijd tss rij- & kolomadres inlezing geadresseerde cel geeft inhoud vrij leesversterker I/O-gate data-uitvoerbuffer D out -pin schrijven: Write Enabled D in -pin data-invoerbuffer I/O-gate + leesversterker geadresseerde cel geheugencel = condensator die bit opslaat (lading) & keuzetransistor die condensator kiest (schakelaar) gate v transistor verbonden met woordleiding (1 per regel), bitleidingparen verbonden met sources v transistors (1 paar per kolom), drain verbonden met condensator p 21

22 lezen: voorlaadschakeling: voorlader laadt alle bitleidingparen op tt Vcc/2 + alle bitleidingparen kortgesloten zelfde potentiaal RAS-voorlaadtijd hierna voorlader uitschakelen & geh-cellen benaderen via woordleiding regeladressignaal activeert juiste woordleiding alle verbonden keuzetransistors doorgeschakeld & ladingen vloeien naar bitleidingen probleem: opslagcondensator hft capaciteit <<< bitleiding V op bitleiding verandert hl weinig (100mV, t2 in figuur) als opslagcondensator leeg was (= 0) V klein beetje leesversterker legt bitleiding die aan opslagcondensator hangt aan massa, andere versterkt nr Vcc (t3) als opslagcondensator vol omgekeerde = differentiaalversterking op figuur: V RD = afh v opgeslagen waarde, deze wordt versterkt versterkte opslagsign v elke leesversterker I/O-gates (= 2 gatetransistors, gestuurd dr kolomdecoder, die 1 I/O-gate activeert) I/O-leidingpaar data-uitvoerbuffer versterkt signaal ng eens D out -pin tegelijkertijd komen V v bitleidingparen over1 met gegevens in over1komstige geh-cellen v/d woordleiding gegevens ververst! decoders & leesversterkers uitschakelen, gates in I/O sperren voorlader terug activeren (t4): V v bitleidingen w trg Vcc/2 (t5) nieuwe leescyclus p 22

23 schrijven: geh-sturing geeft RAS-sign + WE-sign te schrijven gegevens via D in invoerbuffer (versterkt) I/O-leidingpaar regeldecoder ontcijfert regeladres activeert juiste woordleiding (dus alle keuzetransistors doorgeschakeld lading aan bitleidingpaar) CAS-sign + kolomadres via adresbuffer kolomdecoder, ontcijfert transfergate doorgeven nr juiste leesversterker (versterkt) afh v databit (0 of 1) V v bitleiding versterken/verzwakken signaal v data-invoerbuffer >> lading in geadresseerde opslagcel gegevens opslaan alle leesversterkers versterken lading in opslagcellen alle gepaarde bitleidingen trug op V waarden v te schrijven gegevens ingewikkeldere RAM: Dual-Port RAM: simultaan lezen/schrijven VRAM: naast parallelle schrijftoegangspoort zr snelle seriële uitgangspoort meerdere bits snel nr buiten sturen DRAM verversen: condensators ontladen vb alle 128 rijen binnen de 2ms verversen RAS-only refresh: blinde leescyclus RAS-sign activeren, regeladres = refreshadres maar geen CAS-sign: nts doorgegeven aan I/O-leidingen & data-uitvoerbuffer externe schakeling (of CPU zelf) nodig om alle adressen te overlopen & door te geven CAS-before-RAS refresh: DRAM-chip hft eigen refresh-schakeling met adresteller, geactiveerd dr CAS bep tijd laag te houden vr RAS te activeren Pin 1-refresh: met specifieke refresh-pin Hidden RAS-only refresh: refresh- verstopt achter leescyclus CAS-sign laag houden, RAS schakelen tijdens leescyclus gelezen geg s blijven geldig tijdens refreshcyclus Hidden Pin 1-refresh: refresh- verstopt achter leescyclus, maar nt trg RAS maar refresh-pin activeren tijdens CAS laag blijft p 23

24 Self-refresh: tijdens t re f m alle processen w gestopt onmogelijk vr pc s! (stand-by mode) (e) RAS-only refresh (f) CAS-before-RAS refresh (g) Pin 1-refresh (h) Hidden RAS-only refresh (i) Hidden Pin 1-refresh (j) Self-refresh DRAM-indelingen: bit- geörienteerd (cf supra), nibble(4 bits)-, byte- & word(2 bytes)-geörienteerd (wide-rams): meer datapinnen = breedte datawoord dat k w verstuurd bij lees/schrijfbenadering DRAM-werkmodi: 1. traditionele modus: iedere keer regel & kolomadres ingeven data lezen/schrijven 2. paginamodus: 1x regeladres, kolomadres aanpassen RAS-sign 1x, iedere keer verversen mbv CAS-sign pagina = regel i/h geh-cellenveld RAS-vrladen & regeladres decoderen overbodig 50% winst in toegangstijd, cyclustijd 70% korter (als data v 1 pag nodig!) 200-tal bewerkingen met 1 actief RAS-sign (schrijf & lees!) 3. hyperpaginamodus = EDO-modus: tijd tss 2 op1volgende CAS-activeringen korter 4. static column modus: cf hyperpaginamodus maar CAS-sign blijft gelijk interne DRAMsturing herkent wijziging automatisch 5. nibble modus: eenvoudige seriële modus: CAS 4x 8reenvolgens omschakelen 4 bits uit geadresseerde rij ophalen & in intern 4bits-tss-geh per CAS-sign bit uitvoeren 6. serial modus: uitgebreide nibble modus nt tt 4 beperkt, afh v interne indeling v/d chip (handig vr beeldschermgegevens, vullen cachelijn) 7. interleaving = geh in meerdere banken opdelen vb 2-wegsinterleaving: even en oneven dubbelwoordadressen splitsen bij seriële benadering: beide banken afwisselend aanspreken, ene bank voorladen terwijl andere w benaderd interleaving + paginamodus combineren: op1volgende pages in versch banken zetten p 24

25 A.2 Geheugenmodulen ipv losse geh-cellen modulen gebruiken: SIMM & SIP (breedte v 9bits, verouderd), PS/2 (breedte 36, 32 of 40bits) of DIMM SIMM & SIP s: vb max in 4 banken verdeeld 4-wegsinterleaving mogelijk Double Inline Memory-Modules DIMM s: 64bits breed, meestal met SDRAM-chips op Synchronous DRAM SDRAM ( SRAM = static RAM): werken in burstmodus (figuur = leesburstmodus) & met synchroon kloksignaal ipv met CAS- & RAS-timing (wel ng aanwezig mr vr read/write/burststop) met of zonder EEPROM: bevat geg s ivm soort module, org v gebruikte DRAMS & timingparam s vr automatische optimale instelling (zonder EEPROM instellen via BIOS) Double Data Rate RAM = SDRAM met datatransp n op opgaande & neergaande klokflank Synchronous Graphic RAM SGRAM: geh op graka s = SDRAM geoptimaliseerd vr hoogst mogelijke overdr8snelh (ipv SDRAM = vr hoogst mog geh-hoeveelh) RAMBus = Rambus Inline Memory Modules RIMM s: op beide flanken v klok gewerkt, controller + RDRAM s + afsluiting bussysteem met DRAM A.3 SRAM - snel & duur opslagcel bestaat (mstal) uit flip-flop, wrv toestand = waarde refresh nt nodig! ( DRAM) flip-flop omschakelen: hoge spanning op Q spanning over Tr 2 = doorschakelen minder spanning op Q = lichtjes sperren v Tr 1 terugkoppeling enz tt omschakeling stabiliteit bep dr verhouding belanstingsweerst n tov doorlaatweerst v transistors: hoe groter hoe stabieler duur, minder opslagcapaciteit cache ook 2dim-matrix: regel- & kolomdecoder, gates v keuzetransistor verbonden met woordleiding, Q/Q met bitleidingpaar kolom en regeladres nt multiplexen, opdeling w intern gedaan meer pinnen nodig bij schrijven geeft leesversterker veel sterker signaal dan flip-flip (die ook al sterk is) overschreven p 25

26 1 modus: std andere (cf DRAM) gn effect eenvoudige sturing (wel complexere interne struct) vluchtigheid v SRAM: stroomuitval detectie = watchdog bovenste deel figuur = spanningstabilisatie (mbv gelijkrichter + condens + spanningstabil) onderste deel = powerfaildetectie: 2 diodes vormen wisselspanning om tt enkel positieve loben als stroomuitval wordt transistor gesperd V = 0 invertor hoge spanning die hertriggerbare multivibrator activeert nog korte tijd stroomvoorziening vb - Non Volatile RAM NOVRAM (nt vluchtig): SRAM uitgebreid met EEPROM wrin alles bij stroomuitval w gebackupped vb - Phase-change RAM PRAM: CMOSRAM + lithiumknopcel + VLSI-controllerchip schakelt batterij of voedingsspanning aan, afh v welke grootst Power Fail detectie: als V<4.25V Chip Enabled blokkeren als CE al actief bij powerfailure, Write Protect f tie vertraagd tt geh-cyclus compleet (duur typisch 10ns) A.4 Permanent Geheugen 1. ROM: gn lading/schakeltoestanden vaste verb ingen tss componenten compact/inflexibel 2. PROM = Programmable ROM: flexibeler info inbranden dr gebruiker = Mask-ROM 3. EPROM = Erasable Programmable ROM: mbv sterke elektrische puls bep verbindingen doorbranden ipv masker: (a) testen of EPROM leeg (inhoud = 0ffH) (b) programmeren VPP = 26V, adres & data aanbrengen, progr-puls v 50ms (c) verifiëren als inhoud klopt fast = interactieve mode progr-puls v 10-20ms wissen mbv UV-licht (TL-lamp of zon ook na lange tijd) p 26

27 4. OTPROM = One Time PROM: EPROM zonder lichtvenster 5. Flash memory = EEPROM s die even flexibel w geprogr dan DRAM/SRAM (zelfde opbouw: geh-matrix), permanente data zonder batterij 6. EAROM = Electrically Alterable ROM 7. EEPROM = Electrically EPROM: UV = duur PIA = Peripheral Interface Adapter: 2x8 bidir poorten + 4 ctrl-lijnen verbind juiste signalen genereren decoderen actie op EEPROM 8. SEEPROM = Serial EEPROM: EEPROM met seriële connectie nr circuitbord (minder pins minder plaats nodig & stroomverbruik A.5 Koppeling v geh-schakelingen aan CPU adres- & selectie-info: geh-schakeling selecteren tss alle andere & juiste cel kiezen directe adressering: n adrespennen (afh v # cellen) & chipselectieklem die w actief gemaakt als juiste adres op adresklemmen multiplex adressering: adres/data-mux = op ene tijdstip adres op pinnen, latere tijdstip data OF adres-mux (regel & kolom cf supra) gegevensinfo (databus): nuttige info die in/uitgevoerd w controlinfo Adresdecoders: vast: adrespinnen mbv logica-elementen verbinden juiste cel selecteren instelbaar: adrespinnen met IC verbinden mapping adresbereik met schakelaars instellen (comparator-ic of EXNOR-poorten) vast-programmeerbaar: vb mbv PROM p 27

1 Dataopslag 1.1 RAID

1 Dataopslag 1.1 RAID 1 Dataopslag Gegevens in het werkgeheugen van een computersysteem zijn vluchtig. Daarmee bedoelen we dat deze gegevens verdwijnen als het systeem wordt uitgeschakeld of wanneer een programma in het geheugen

Nadere informatie

Samenvatting Gedistribueerde Systemen. Dumon Willem

Samenvatting Gedistribueerde Systemen. Dumon Willem Samenvatting Gedistribueerde Systemen Dumon Willem 2009-2010 Hoofdstuk 1 Basis 1.1 Karakterisatie van een Gedistribueerd Systeem 1.1.1 Terminologie Gedistribueerd systeem = software/hardware componenten,

Nadere informatie

Samenvatting Besturingssystemen

Samenvatting Besturingssystemen Samenvatting Besturingssystemen Vloeberghs Sam 2 Toegepaste Informatica 4 2007-2008 BESCHRIJVING EN BESTURING VAN PROCESSEN...4 WAT IS EEN PROCES?...4 Processen en besturingsblokken...4 PROCESTOESTANDEN...4

Nadere informatie

Halfgeleider geheugens: RAM = Random Access Memory: Onderverdeling: HALFGELEIDER-GEHEUGENS HALFGELEIDER-GEHEUGENS

Halfgeleider geheugens: RAM = Random Access Memory: Onderverdeling: HALFGELEIDER-GEHEUGENS HALFGELEIDER-GEHEUGENS HALFGELEIDER-GEHEUGENS Halfgeleider geheugens: elektronische schakelingen kunnen binaire informatie opnemen, bewaren en weergeven vaak als geheugenblok in complex digitaal systeem voorbeeld: (micro)computersysteem

Nadere informatie

COMPUTER- ARCHITECTUUR Versie: 3.0 Datum: 05/07/2014 Auteur: Roggemans M.

COMPUTER- ARCHITECTUUR Versie: 3.0 Datum: 05/07/2014 Auteur: Roggemans M. COMPUTER- ARCHITECTUUR Versie: 3.0 Datum: 05/07/2014 Auteur: Roggemans M. roggemans marc Pagina 1 6-7-2014 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding:... 7 Hoofdstuk 1 Historiek... 8 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Linux Assembly. The choice of a GNU generation

Linux Assembly. The choice of a GNU generation Linux Assembly The choice of a GNU generation Linux Assembly Some brighteyed and crazy, some frightened and lost. Roger Waters document versie: 1.0, 02-03-2002 auteur: H.P. Berends layout: pdfl A T E X,

Nadere informatie

Linux Assembly. The choice of a GNU generation

Linux Assembly. The choice of a GNU generation Linux Assembly The choice of a GNU generation Linux Assembly Some brighteyed and crazy, some frightened and lost. Roger Waters document versie: 1.0, 02-03-2002 auteur: H.P. Berends layout: pdfl A T E X,

Nadere informatie

Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen

Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen Tom Van Haute & Willem Dumon - 4Elicti 2009-2010 1 Inleiding tot Telefonie 1.1 Bespreek de opbouw van het telefoonnetwerk a.d.h.v. een schematische

Nadere informatie

Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren

Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren door Wim VAN DE MEERSSCHE

Nadere informatie

Embedded Linux en Xilinx Micro Kernel voor System on Chip op FPGA

Embedded Linux en Xilinx Micro Kernel voor System on Chip op FPGA Embedded Linux en Xilinx Micro Kernel voor System on Chip op FPGA Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektronica-ICT Afstudeerrichting Ontwerptechnieken Academiejaar 2005-2006

Nadere informatie

Moderne Besturingssystemen. dr. Patrick De Causmaecker

Moderne Besturingssystemen. dr. Patrick De Causmaecker Moderne Besturingssystemen dr. Patrick De Causmaecker Inhoudsopgave 1 Klassieke concepten 1 1.1 Wat en waarom....................................... 1 1.2 Toepassingen........................................

Nadere informatie

Microcontrollers PIC16F84. Inhoud

Microcontrollers PIC16F84. Inhoud Microcontrollers PIC16F84 Inhoud Korte handleiding Programmastructuren Het programmeermodel van de PIC16F84 Het statusregister I/O van de PIC16F84 Basisschema Looplicht met RC Oscillator In-Circuit Serial

Nadere informatie

Mechatronica Inleiding tot de PIC microcontroller. Kristof Goris VUB-MECH-R&MM

Mechatronica Inleiding tot de PIC microcontroller. Kristof Goris VUB-MECH-R&MM Mechatronica Inleiding tot de PIC microcontroller Kristof Goris VUB-MECH-R&MM februari 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Wat is Mechatronica?...................... 2 1.2 Wat is een Microcontroller?...................

Nadere informatie

Microcontrollers. en de taal C. Wim Dolman. vierde druk

Microcontrollers. en de taal C. Wim Dolman. vierde druk Microcontrollers en de taal C vierde druk Wim Dolman Informatie over dit boek en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Wim Dolman info@dolman-wim.nl http://mic.dolman-wim.nl/ Microcontrollers en de taal

Nadere informatie

Mededeling. Simulatie PLC voor opleiding visualisatie 2

Mededeling. Simulatie PLC voor opleiding visualisatie 2 Simulatie PLC voor opleiding visualisatie 2 Mededeling Deze eindverhandeling was een examen. De tijdens de verdediging geformuleerde opmerkingen werden niet opgenomen. Simulatie PLC voor opleiding visualisatie

Nadere informatie

Werkboek Arduino Duemilanove

Werkboek Arduino Duemilanove Werkboek Arduino Duemilanove A. Kompanje V1.11 oktober 2009 Werkboek Arduino Duemilanove De informatie is onder andere verkregen door: http://www.arduino.nu http://nl.wikipedia.org Meer informatie kun

Nadere informatie

3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER

3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER Hoofdstuk 3 Hardware 3.1 3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER Het binnenste van een computer is op het eerste gezicht een wirwar van onderdelen en kabels: een printplaat met daarop een aantal chips

Nadere informatie

Samenvatting Systeem- en Netwerkbeheer

Samenvatting Systeem- en Netwerkbeheer Samenvatting Systeem- en Netwerkbeheer Dumon Willem - 3ELICTi 24 juni 2009 1 Basis GNU/Linux 1.1 Opbouw & structuur GNU/Linux Linux = kern BS = kernel: device drivers, network stack (protocollen, firewall,

Nadere informatie

Inleiding in de PLC. Luc Mestchen PTI Eeklo

Inleiding in de PLC. Luc Mestchen PTI Eeklo Inleiding in de PLC Luc Mestchen PTI Eeklo 1 Wat is een PLC... 6 2 Doel en nut van een PLC... 6 3 Soorten PLC s... 7 3.1 Traditionele PLC... 7 3.2 Slot PLC... 8 3.3 Soft PLC... 8 3.4 OPLC... 10 4 Visualisatie:

Nadere informatie

Vervolg. Eerste blad niet afdrukken. Document eindigen op een even pagina.

Vervolg. Eerste blad niet afdrukken. Document eindigen op een even pagina. Vervolg Eerste blad niet afdrukken. Document eindigen op een even pagina. Versie: vrijdag 2 november 2007 2 Programmable Logic Controller Een Programmable Logic Controller is een elektronisch apparaat

Nadere informatie

Informatiesysteem = Geheel van samenwerkende componenten dat gegevens verwerkt tot bruikbare informatie.

Informatiesysteem = Geheel van samenwerkende componenten dat gegevens verwerkt tot bruikbare informatie. TEW1, SEM2: SV BELEIDSINFORMATICA (LEMAHIEU) EXAMEN: 15+5 meerkeuzevragen voor 10 punten en 6 punten voor invuloefeningen Eiffel. INTRODUCTIE ICT = informatie- en Communicatie Technologie. IT = informatietechnologie

Nadere informatie

Microcontrollers Week 2 Opbouw ATmega32 controller, instructies Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015

Microcontrollers Week 2 Opbouw ATmega32 controller, instructies Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015 Microcontrollers Week 2 Opbouw ATmega32 controller, instructies Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015 Blokdiagram ATmega32 2 ATmega32 Features 131 instructies 32 KB Flash ROM programmageheugen 2 KB Intern

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Handleiding Piccolino

Handleiding Piccolino Handleiding Piccolino Installatie van de benodigde software, en aansluiten van de hardware. (c)2012 Bert van Dam INLEIDING 3 INSTALLATIE INSTRUCTIES 8 VOORBEELD PROGRAMMA 11 PROGRAMMEREN LUKT NIET 23 GEBRUIK

Nadere informatie

REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING

REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gegradueerde in Toegepaste Informatica REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING CAMPUS Geel Tijl Van den Broeck Academiejaar 2004-2005 De houder van dit

Nadere informatie

Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect

Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect Project in het kader van het Vakoverschrijdend Projectvak in de Bachelor Computerwetenschappen

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

in1671 - Operating System Concepten

in1671 - Operating System Concepten in1671 - Operating System Concepten drs J.W.J. Heijnsdijk Faculteit EWI, kamer 09.280 (Mekelweg 4) tel. 85804 email: Heijnsdijk@ewi.tudelft.nl 2005 1-1 Doel van een Operating System Wat is een Operating

Nadere informatie

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Academiejaar

Nadere informatie