HET JANE GOODALL INSTITUTE VIERT JANE GOODALL S BAANBREKENDE ONDERZOEK NAAR CHIMPANSEES EN HAAR INSPIRERENDE VISIE VOOR DE TOEKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET JANE GOODALL INSTITUTE VIERT JANE GOODALL S BAANBREKENDE ONDERZOEK NAAR CHIMPANSEES EN HAAR INSPIRERENDE VISIE VOOR DE TOEKOMST"

Transcriptie

1 HET JANE GOODALL INSTITUTE VIERT JANE GOODALL S BAANBREKENDE ONDERZOEK NAAR CHIMPANSEES EN HAAR INSPIRERENDE VISIE VOOR DE TOEKOMST Het jaar 2010 markeert een mnumentale mijlpaal vr het Jane Gdall Institute (JGI) en vr de prichtster, Dr. Jane Gdall, DBE. Vijftig jaar geleden zette Gdall nu een wereldberemde primatlge, milieuactiviste en UN Messenger f Peace vr het eerst vet aan de evers van het Tanganyika-meer, p de plek waar nu Tanzania s natinale park van Gmbe zich bevindt. Het nderzek naar het gedrag van chimpansees dat zij daar in gang heeft gezet, zrgde vr tal van wetenschappelijke ntdekkingen. Haar visie is tt internatinale missie gewrden m mensen ver de hele wereld er te aan te zetten het verschil te maken vr al wat leeft. Het is meilijk te gelven dat het al 50 jaar geleden is dat ik mijn studie naar de chimpansees in Gmbe begn, zei Dr. Gdall. Een halve eeuw aan fantastische ntdekkingen heeft ns gehlpen nze plek in de natuur te herzien. En het meest geweldige is ng dat we weten dat wij ng veel meer kunnen leren van de chimpansees. Ik verheug me al p de vlgende 50 jaar. Ten de 26-jarige Jane Gdall p 14 juli 1960 in Gmbe arriveerde, had de beremde antrplg en palentlg Dr. Luis Leakey haar geïnstrueerd het gedrag van de inwnende chimpansees te bserveren m zdende de mens zelf beter te kunnen begrijpen. Haar eerste bevindingen dat chimpansees gereedschappen maken en gebruiken, vlees eten en p een bepaalde manier k rlg veren met elkaar hebben nze pvattingen ver het mens-zijn drastisch veranderd. Het hgtepunt van de eerste 20 jaar van nderzek in Gmbe is Dr. Gdalls bek getiteld The Chimpanzees f Gmbe: Patterns f Behavir, dat wrdt gezien als een mijlpaal in nze pvattingen ver het gedrag van chimpansees in het wild. Als resultaat van haar rsprnkelijke studies blijven nderzekers in veel andere instellingen met baanbrekende analyses kmen betreffende het gedrag van chimpansees, en wrden er steeds weer nieuwe ntdekkingen gedaan p dit gebied. Vandaag de dag vrmt het nderzek in Gmbe een van de langst lpende studies naar dieren in het wild; we krijgen z steeds meer inzicht in de emties, het gedrag en de sciale structuur van de dieren die het meest p ns lijken. Maar Gmbe staat vr ng veel meer. Het vrtdurende nderzek en de uitverige

2 inspanningen van het instituut vr natuurbehud in Gmbe bieden steun bij het plssen van essentiële vraagstukken, zals he bepaalde ziekten zich verspreiden, he we het verwesten van bssen tegen kunnen gaan, welke zaken bijdragen aan de verandering van het klimaat, en he wij de rechten van vruwen in ntwikkelingslanden kunnen bevrderen. De invled van het nderzek in Gmbe is wereldwijd waarneembaar en verspant een grt aantal wetenschappelijke disciplines, zals de evlutie van de mens, antrplgie, ethlgie, gedragspsychlgie, scilgie, natuurbehud, ziekteverspreiding (waarnder HIV-AIDS), het veruderingsprces en geruimtelijke rdening. Dr. Gdall en haar nderzek in Gmbe hebben een generatie van wetenschappers ver de hele wereld waarvan velen k vruwen geïnspireerd m zich niet alleen bezig te huden met het gedrag van chimpansees, maar k met natuurbehud en andere gerelateerde vakgebieden. Alleen al in de Verenigde Staten bekleden de studenten die in Gmbe zijn getraind academische functies p andere universiteiten dr het hele land, waarnder de Harvard University, de University f Minnesta, de University f Suthern Califrnia, de University f Califrnia in Berkeley, en de Duke University. Sinds 1960 was Gmbe de inspiratiebrn vr: Meer dan 200 wetenschappelijke stukken; 35 prefschriften vr Dctrandus; Meer dan 30 beken (waarnder de bestsellers van Dr. Gdall In the Shadw f Man in 1971, Thrugh a Windw in 1990, Reasn fr Hpe in 1999, en verschillende kinderbeken); 9 films (waarnder degene die geprduceerd zijn dr de Natinal Gegraphic Sciety en Animal Planet, en een IMAX-film in 2002 in samenwerking met Science Nrth); Hnderden ppulaire artikelen, secundaire geschriften, radi- en televisie-interviews; en Hnderden lezingen en cnferenties. De gegevens die in Gmbe allemaal zijn verzameld, zijn gebruikt vr de prgramma s van JGI vr het behud van diersrten en hun leefgebied. De initiatieven vr natuurbehud die het instituut neemt, zijn gericht p de leefgemeenschap en bieden de verschillende leefgemeenschappen in de mgeving de gereedschappen die zij ndig hebben m in hun basisbeheften te vrzien en zdende ecnmisch sterk te wrden en langer plezier te hebben van de natuurlijke grndstffen. De geïntegreerde aanpak van JGI ndersteunt prjecten die gericht zijn p alles van water- en gezndheidskwesties tt een duurzaam leven en nderwijs. Tevens draagt deze aanpak mgelijkheden vr natuurbehud aan. Iets recenter geleden werd Gmbe tt een vrbeeld van he mderne technlgie een aanwinst vr natuurbehud kan zijn. Als nderdeel van dit actieplan vr natuurbehud maakt JGI gebruik van de mdernste satellietbeelden met hge reslutie, evenals Gegraphic Infrmatin Systems vr het in kaart brengen van de leefgebieden van chimpansees. Samen met de leefgemeenschappen in de mgeving wrdt gekeken he land kan wrden ingedeeld en gebruikt, waarbij k ntbste gebieden wrden uitgekzen vr regeneratie. Tt slt is Gmbe dé plek waar Jane Gdalls Rts & Shts( JGI s internatinale jeugdprgramma vr milieu en mens) tt stand kwam. Dit prgramma inspireert nu jeugd van alle leeftijden in meer dan 120 landen m psitieve veranderingen te weeg te brengen vr mens, dier en milieu. Vijftig jaar later heeft Gmbe een enrme invled p de nieuwe generatie.

3 Over het Jane Gdall Instituut Het Jane Gdall Instituut werd in 1977 pgericht en zet het baanbrekende nderzek van Dr. Gdall naar het gedrag van chimpansees vrt, een nderzek dat wetenschappelijke vertuigingen ver de relatie tussen mens en dier heeft veranderd. Vandaag de dag is het instituut een wereldleider als het gaat m de inspanningen vr de bescherming van chimpansees en hun leefgebied. Het wrdt k wereldwijd erkend vr de innvatieve prgramma s vr ntwikkeling en natuurbehud rndm leefgemeenschappen in Afrika, en vr Jane Gdalls Rts & Sht s (JGI s internatinale jeugdprgramma vr milieu en mens) dat al aanhangers in meer dan 120 landen heeft. Vr meer infrmatie kunt u een kijkje nemen p

4 Vaak Gestelde Vragen Waar ligt het natinale park van Gmbe? Het natinale park van Gmbe ligt aan de stelijke evers van het Tanganyika-meer, in wat nu Tanzania is. Ten Gdall hier vr het eerst vet zette, maakte dit gebied deel uit van het Britse prtectraat van Tanganyika en stnd bekend als het Gmbe Stream Chimpanzee Reserve. Het is het kleinste natinale park van het land (35 vierkante kilmeter). Wanneer arriveerde Jane Gdall vr het eerst in Gmbe? Jane Gdall arriveerde p 14 juli 1960 in Gmbe. Van de Britse autriteiten mcht Jane niet in haar eentje daar verblijven, dus ging haar meder Vanne met haar mee. He ud was Jane Gdall ten ze in Gmbe arriveerde? Ze was 26. Waarm ging zij überhaupt naar Gmbe? In 1960 reisde Jane Gdall naar wat ten ng het Gmbe Stream Chimpanzee Reserve heette m het gedrag van wilde chimpansees te bestuderen nder begeleiding van de beremde antrplg en palentlg Dr. Luis Leakey. Het was haar del het gedrag van chimpansees te bestuderen m z de menselijke evlutie beter te kunnen begrijpen. Dr. Leakey had deze plek

5 uitgekzen mdat hij aan een meer ligt en er aan de evers van dit meer veel fssielen van de ermens zijn gevnden Wat was haar belangrijkste wetenschappelijke ntdekking? In het begin vluchtten de chimpansees in Gmbe zdra ze Jane zagen. Ze bleef echter vlhuden en bekeek ze p afstand met een verrekijker, en langzaamaan lieten de chimpansees haar dichterbij kmen. Op een dag in de herfst in 1960 zag ze he de chimpansee David Greybeard bladeren van een tak af haalde m z een gereedschap te maken m termieten mee uit een nest te vissen. Tt p dat mment waren wetenschappers in de vertuiging geweest dat de mens de enige srt is die gereedschappen maakt en gebruikt, waardr de mens als Gereedschapmaker werd bestempeld. Ten Dr. Leakey hrde wat Gdall had gezien, zei hij: Nu meten we gereedschap herdefiniëren, de mens herdefiniëren, en chimpansees als mensen accepteren. Dit was een van Gdalls belangrijkste ntdekkingen. Gedurende haar eerste jaar in Gmbe was Gdall er k getuige van dat chimpansees jaagden p jnge bsvarkens en jnge franjeaapjes, deze paten en de pri k met elkaar deelden. Deze ntdekking weerlegde de algemene vertuiging dat chimpansees vegetariërs zijn. Het is meilijk in een hkje te plaatsen tt p welke hgte Dr. Gdall het vakgebied primatlgie heeft veranderd en verrijkt. Ze ging vlledig tegen de wetenschap in dr de chimpansees van Gmbe namen te geven in plaats van nummers, en zij legde er dr middel van haar bservaties de nadruk p dat dieren een persnlijkheid, een geest en emties hebben. Ze was getuige van vrtdurende, liefdevlle en ndersteunende relaties tussen chimpanseefamilieleden, die wel 60 jaar lang stand kn huden. Dr de jaren heen zrgde haar werk vr verrassende inzichten, zals de ntdekking dat chimpansees p primitieve en brutale wijze rlg met elkaar kunnen veren. In het begin van 1974 begn er een vierjarige rlg in Gmbe, de eerste vastgelegde, langdurige rlgvering tussen niet-menselijke primaten. Leden van de Kasekelagrep reiden p systematische wijze leden van de vertakte grep de Kahama uit, met uitzndering van vlwassen vruwtjes, die in de leefgemeenschap van de verwinnaars werden pgenmen. Gdall ntdekte k dat chimpansees heel zrgzaam vr elkaar kunnen zijn en altruïsme vertnen. In 1987 bserveerden Dr. Gdall en haar veldteam bijvrbeeld he het adlescente mannetje Spindle het driejarige weesje Mel adpteerde, k al was het jng niet eens een naast familielid. Spindle redde hiermee Mels leven.

6 Dr. Gdalls baanbrekende werk vrmde de grndlegging van nderzek naar het gedrag van chimpansees en heeft het vakgebied ethlgie (de studie naar het gedrag van dieren) drastisch veranderd. Het hgtepunt van de eerste 20 jaar van nderzek in Gmbe is Dr. Gdalls bek getiteld The Chimpanzees f Gmbe: Patterns f Behavir, dat wrdt gezien als een mijlpaal in nze pvattingen ver het gedrag van chimpansees in het wild. Als resultaat van haar rsprnkelijke studies blijven nderzekers in veel andere instellingen met baanbrekende analyses kmen betreffende het gedrag van chimpansees, en wrden er steeds weer nieuwe ntdekkingen gedaan p dit gebied. Wat is de grtere betekenis van het nderzek in Gmbe? Vandaag de dag vrmt het nderzek dat Jane Gdall in 1960 in Gmbe startte een van de langst lpende studies naar dieren in het wild; we krijgen z steeds meer inzicht in de emties, het gedrag en de sciale structuur van de dieren die het meest p ns lijken. Maar Gmbe staat vr ng veel meer. Het vrtdurende nderzek en de uitverige inspanningen van het instituut vr natuurbehud in Gmbe bieden steun bij het plssen van essentiële vraagstukken, waarnder: Wat het mens-zijn precies inhudt; He bepaalde ziekten zich verspreiden; He we de beheften van mens en natuur in evenwicht kunnen huden; He we de verwesting van trpische bssen tegen kunnen gaan (een grte factr in klimaatsverandering); He we de rechten van vruwen in ntwikkelingslanden kunnen bevrderen; He wij de mensen in deze landen kunnen helpen met het pbuwen van slimme, ecnmisch duurzame leefgemeenschappen He wij de jeugd kunnen verhalen de prblemen aan te kaarten die van invled zijn p nze planeet, en p hun tekmst. De invled van het nderzek in Gmbe is wereldwijd waarneembaar en verspant een grt aantal wetenschappelijke disciplines, zals de evlutie van de mens, antrplgie, ethlgie, gedragspsychlgie, scilgie, natuurbehud, ziekteverspreiding (waarnder HIV-AIDS), het veruderingsprces en geruimtelijke rdening. He heeft het nderzeksprgramma zich ntwikkeld? In 1964 werd het Gmbe Stream Research Center pgericht, en in 1977 stichtte Dr. Gdall het Jane Gdall Institute. De waardevlle gegevens die p de lange termijn in Gmbe wrden verzameld, wrden nu allemaal pgeslagen in een database en beheerd en geanalyseerd in het Jane Gdall Institute s Center fr Primate Research.

7 Op welke manier heeft Gmbe bijgedragen aan de wetenschappelijke literatuur en aan de algemene kennis? Sinds 1960 was Gmbe de inspiratiebrn vr: Meer dan 200 wetenschappelijke stukken; 35 prefschriften; Meer dan 30 beken (waarnder de bestsellers van Dr. Gdall In the Shadw f Man in 1971, Thrugh a Windw in 1990, Reasn fr Hpe in 1999, en verschillende kinderbeken); 9 films (waarnder degenen die geprduceerd zijn dr de Natinal Gegraphic Sciety en Animal Planet, en een IMAX-film in 2002 in samenwerking met Science Nrth); Hnderden ppulaire artikelen, secundaire geschriften, radi- en televisie-interviews; en Hnderden lezingen en cnferenties. Wat vr invled heeft Gmbe gehad p verschillende generaties van wetenschappers? Dr. Gdall en haar nderzek in Gmbe hebben een generatie van wetenschappers ver de hele wereld waarvan velen k vruwen geïnspireerd m zich niet alleen bezig te huden met het gedrag van chimpansees, maar k met natuurbehud en andere gerelateerde vakgebieden. Alleen al in de Verenigde Staten bekleden de studenten die in Gmbe zijn getraind academische functies p andere universiteiten dr het hele land, waarnder de Harvard University, de University f Minnesta, de University f Suthern Califrnia, de University f Califrnia in Berkeley, en de Duke University. Wat heeft Gmbe ns geleerd ver het gedrag van chimpansees en andere dieren? Ten de 26-jarige Jane Gdall p 14 juli 1960 in Gmbe arriveerde, had de beremde antrplg en palentlg Dr. Luis Leakey haar geïnstrueerd het gedrag van de inwnende chimpansees te bserveren m zdende het gedrag van de mensen uit het Stenen Tijdperk beter te kunnen begrijpen. Ze ging vlledig tegen de wetenschap in dr de chimpansees namen te geven in plaats van nummers, en praatte ver hun persnlijkheid, geest en emties. Haar werk leerde ns dingen ver de chimpansees die we nit vr mgelijk hadden gehuden. Haar publicaties met een gedetailleerde beschrijving van het gedrag van chimpansees behren tt de basisbeginselen vr nderzekers van nu. Deze studies waren k revlutinair vr het vakgebied ethlgie (gedrag van dieren), met name wat betreft het leven van dieren in cmplexe sciale grepen. Verder buwend p het prille nderzek van Dr. Gdall blijven veel wetenschappers waarvan er smmigen zijn nderwezen dr Dr. Gdall zelf drgaan met het uitbreiden van de kennis ver deze wnderbaarlijke wezens en alles wat ze ns ver zichzelf vertellen.

8 Wat heeft Gmbe ns geleerd ver de menselijke evlutie? De baanbrekende ntdekkingen van Dr. Gdall ver de chimpansees van Gmbe rnd de jaren 60 van de vrige eeuw herdefinieerden de relatie tussen mens en dier. Met andere wrden: het werd duidelijk dat er geen heldere lijn is die mens en dier van elkaar scheidt, en dat wij deel uitmaken van en niet gescheiden zijn van de rest van het dierenrijk. Haar bevindingen dat chimpansees gereedschappen maken en gebruiken, cultureel gedrag vertnen, p andere dieren jagen, hun pri met elkaar delen, rlg veren met elkaar, en k zrgzaamheid en altruïsme kunnen vertnen markeerden het begin van een hele reeks srtgelijke ntdekkingen bij andere diersrten en in andere delen van de wereld. Dr de jaren heen heeft het bserveren en het vastleggen van het leven van de chimpansees in Gmbe vr belangrijke inzichten gezrgd in de sciale structuur, de intellectuele kwaliteiten, de emties en het variërende gedrag van deze dieren die zveel p ns lijken. En er wrden elke dag weer nieuwe ntdekkingen gedaan. Deze ntdekkingen wierpen een nieuw licht p veel aspecten van het gedrag van de mens. Drdat we zijn gaan begrijpen he chimpansees zich hebben aangepast aan hun mgeving en he ziekten zich verspreiden dr hun leefgemeenschappen heeft ns k gehlpen de aspecten van de menselijke evlutie beter te begrijpen. Wat wij in Gmbe hebben geleerd ver het gedrag van mens en chimpansee dr middel van nderzek dat uitsluitend p die plek is uitgeverd, weerspiegelt niet-aanverwant nderzek naar de anatmie van chimpansees p andere plekken in de wereld. Wij weten nu dat: De DNA-structuur in chimpansees en mensen minder dan 2 prcent van elkaar verschilt. Het immuunsysteem van mens en chimpansee p een zdanige manier gelijkwaardig is dat chimpansees aangestken kunnen wrden dr menselijke, verdraagbare ziekten f deze zelf kunnen plpen. De anatmie van het brein van mens en chimpansee vertnt veel vereenkmsten, alleen is het brein van de chimpansee kleiner. Het zu daarm niet verwnderlijk meten zijn als chimpansees intellectuele trekjes zuden kunnen hebben waarvan men tt vr krt dacht dat alleen de mens die heeft. Wat heeft Gmbe ns geleerd ver de verspreiding van ziekten? Onderzek dat uitsluitend in Gmbe is gedaan naar de rsprng van de verdracht van ziekten tussen chimpansees heeft aanwijzingen prijsgegeven ver de verspreiding van gerelateerde ziekten bij mensen. Het nderzek naar simian immundeficiency viruses (SIV) bij chimpansees in Gmbe leidt bijvrbeeld tt nieuwe inzichten in de verspreiding en ntwikkeling van HIV bij de mens. Dit kan weer leiden tt nieuwe behandelingen en nieuwe vrzrgsmaatregelen.

9 Wat heeft Gmbe ns geleerd ver het cnflict mens-natuur? Gmbe heeft ns geleerd dat duurzaam natuurbehud niet mgelijk is znder dat wij leefgemeenschappen hier bij betrekken en helpen in hun basisbeheften te vrzien. Tegelijkertijd heeft Gmbe ns laten zien dat de tekmst van de welvaart van de mens p den duur afhankelijk is van de bescherming van natuurlijke grndstffen. In de decennia die vlgden na de start van nderzek in Gmbe zrgde het hge gebrtepercentage en peridieke tevled van mensen die rlgen in Burundi en in Demcratische Republiek Kng ntvluchtten vr een hg bevlkingspercentage rnd het park. Dit leidde weer tt ntbssing mdat mensen brandhut ndig hadden en plekken vr landbuw. Z ntstnd er ntzettend veel ersie en kwam er een gebrek aan vruchtbare grnd dr de vervled aan landbuw. In 1992 zag Dr. Gdall heveel bs er aan het verdwijnen was ten ze in een vliegtuig ver Gmbe vlg, en ze vreg ze af he de chimpansees nder deze mstandigheden mesten verleven. Ze begreep dat de prblemen van de drpelingen, zals armede, gebrek aan schn water, nderwijs, gezndheidszrg, en verdadig gebruik van landbuwgrnd direct in verbinding stnden met de milieuprblemen. Ze cncludeerde dat er meer mensen rnd het park leefden dan het land aankn. Naar aanleiding hiervan stichtte Dr. Gdall in 1994 een van de meeste uitgebreide natuurbehudsprgramma s in Afrika it: TACARE (uitgesprken als het Engelse Take Care) 1. Dit prgramma integreert traditinele maatregelen vr natuurbehud met een grt aantal ntwikkelingsprjecten in leefgemeenschappen. Oplssingen Die De Mens Helpen, Helpen het Milieu en Henzelf: TACARE was een directe vertakking van het nderzeksprgramma in Gmbe, ntwrpen m samen te werken met de plaatselijke leefgemeenschappen m plssingen te vinden vr de milieuprblemen in het park die de mensen daar aan gaan. Het del van dit prgramma was het leven van de drpelingen in het gebied te verbeteren en kleinschalige ntwikkelingsprjecten vr natuurbehud tt stand te brengen, in de hp dat de bewners mee gingen helpen met het beschermen van het milieu. In eerste instantie was TACARE gericht p het prichten van 3 bmplantages in alle drpen in Gmbe, en het planten van snel greiende bmsrten vr brandhut, zdat er minder bmen in de buurt van het park zuden wrden gekapt. Met behulp van tegepaste, innvatieve agrculturele bsbuwkunde leert TACARE verzrgers in de bmplantages en bswachters uit de drpen m bmen te planten m nieuwe bssen te kweken, en he zij vr een natuurlijke regeneratie van bssen 1 The name TACARE cmes frm the prgram s riginal acrnym, which reflected the lcatin f the varius prjects. Tday we say TACARE, r Take Care, t refer t ur cmmunity-centered cnservatin prgram, which integrates a wide range f cnservatin and develpment appraches.

10 kunnen zrgen. Landbuwkundigen cncentreren zich p duurzame landbuwtechnieken, het kweken van marktgewassen, het gebruik van stukjes grnd vr het prmten van bsbuwkunde, en het tegengaan van grndersie dr het planten van Vetiveria-gras. De inspanningen van TACARE breidden zich later uit tt een meer geïntegreerd en verreikend ntwikkelingsnderzek in leefgemeenschappen. Een micrkredietprgramma gebaseerd p de Grameen Bank 2 stelt vruwen in staat kleine leningen af te sluiten vr prjecten die duurzaam zijn vr het milieu, een aanpak die zeer succesvl is gebleken. 3 Waterbuwkundigen assisteren bij het aanleggen van watertever 4 en latrines met een betere ventilatie, en bieden training in de bevrdering van de vlksgezndheid en in hygiëne. Gezndheidsspecialisten trainen een netwerk van vrijwilligers in de drpen; deze mensen bieden infrmatie ver en assistentie vr gezinsplanning, en bieden infrmatie en advies ver HIV-AIDS, aanverwante ingrepen en thuiszrg, in samenwerking met medici uit de buurt. Het prgramma rganiseert tevens de buw van klaslkalen, aptheken en andere bendigde gemeenschappelijke gebuwen. Getrainde functinarissen in gemeentelijke ntwikkeling in de mgeving prmten het gebruik van energiezuinige vens. Ok helpen zij met het financieren van studiebeurzen vr kinderen die verweesd zijn dr HIV-AIDS en vr meisjes die arm zijn maar wel cnstant gede prestaties hebben geleverd tijdens hun studie. TACARE legt de nadruk p werken met vruwen, want ver de hele wereld is gebleken dat de mvang van gezinnen slinkt naarmate het nderwijs vr vruwen wrdt verbeterd. In 2006 startte JGI een samenwerking met de plaatselijke kffieprducent. Aangezien kffiebnen het beste gedijen nder een schaduwrijk bladerdak en chimpansees de bnen niet lekker vinden, gaan deze gewassen en chimpansees uitstekend samen, wat dus een duurzaam alternatief vr landbuw plevert. JGI heeft directe markthandel vergemakkelijkt dr de kffieprducent in verbinding te stellen met verzeese kpers en slaagde er in uitstekende prijzen vast te leggen de hgste it in Tanzania vr de eersteklas kffie uit het gebied. In 2007 en 2008 werd ngeveer 15 prcent van de Kigma-kffie p de markt gebracht met de hulp van JGI. De prijzen lagen tussen $3,50 en $4,20 per kil, waardr de inkmens van de kffieverbuwers van Kigma stegen met ngeveer $ per jaar. De vraag naar de eersteklas kffie uit Kigma die in verbinding kan wrden gebracht met JGI s inspanningen vr natuurbehud en ntwikkeling blijft vrtdurend hg, zelfs hger dan de vrraad strekt. Sinds 2003 hebben JGI en de plaatselijke en internatinale partners met de steun van de U.S. Agency fr Internatinal Develpment (USAID) en andere grte geldschieters geïnvesteerd in meer dan 7 miljen dllar aan natuurbehudsprjecten vr landbuw 2 The Grameen Bank is a micr-finance rganizatin and cmmunity develpment bank that was started in Bangladesh by Muhammad Yunus. It makes small lans (knwn as micr-credit r grameencredit ) t the impverished withut requiring cllateral. 3 There are currently mre than 1,100 active participants in JGI s micr-credit prgram, mre than half f whm are wmen. 4 Mre than 43,000 peple nw have access t clean water as a result f this initiative.

11 en leefgemeenschappen, met de fcus p het Greater Gmbe Ecsystem (GGE) in het natinale park van Gmbe en het Masit-Ugalla Ecsystem (MUE) in het zuiden. Een Unieke Aanpak: Om gede cntacten met de leefgemeenschappen p te buwen, werkt het persneel van JGI samen met plaatselijke gezagshebbers in elk drp m z gezamenlijk prblemen aan het licht te brengen en te zeken naar mgelijke plssingen. Vr een ng betere cmmunicatie en relatie zijn de veldwerkers van JGI bijna uitsluitend inheems. Het Zekerstellen van Succes Op De Lange Termijn: De plaatselijke medewerkers van JGI medigen de jeugd aan m actief mee te den met het zeken naar plssingen vr milieuprblemen dr middel van activiteiten met betrekking tt herbebssing, het tegengaan van ersie, duurzame landbuw, verantwrde veeteelt, het terugdringen van het gebruik van bushmeat, en ng veel meer. Deze activiteiten zijn tt stand gekmen dr Jane Gdalls Rts & Shts, het internatinale humanitaire jeugdprgramma van JGI. State f the Art: Via TACARE gebruikt het Jane Gdall Institute multidisciplinaire wetenschappelijk mgelijkheden vr natuurbehud, zals Cnservatin Actin Planning en de nieuwste geruimtelijke technlgieën. Z wrdt er een link gelegd tussen de bescherming van chimpansees en het verlichten van de armede van de mens, met bijbehrende vrdelen gerelateerd aan kwesties zals klimaatsverandering, de verspreiding van ziekten, en de ndzaak vr stabielere leefgemeenschappen in de ntwikkelingslanden. Building Mmentum: USAID heeft TACARE erkend als mdelaanpak vr natuurbehud en de ntwikkeling van leefgemeenschappen en stuurt medewerkers van ver de hele wereld m het prgramma te bserveren. JGI vert het TACARE-prgramma uit in 24 drpen in de mgeving van het natinale park van Gmbe en breidt uit tt in het Masit-Ugalla Ecsystem in het zuiden en k naar andere landen in Afrika, waarnder de Demcratische Republiek Kng en Oeganda.

12 Wat heeft Gmbe ns geleerd ver het tegengaan van de vernietiging van trpische bssen, een van de bsdeners van de klimaatsverandering? Gmbe heeft ns geleerd dat de langetermijnbescherming van trpische bssen zelden mgelijk is znder de steun van de mensen die in de buurt van het bs wnen, met name als zij in armede leven. Veel van de maatregelen die wrden gebruikt en de technieken die vrtvleien uit het werk van TACARE zijn essentieel vr de bescherming en wederpbuw van het bs. Het del is in eerste instantie het behud van het leefgebied van chimpansees, maar de aanpak van TACARE helpt plaatselijke leefgemeenschappen k met de wederpbuw van hun bssen, wat de uitstt van carbndixide zal terugdringen en de klimaatsverandering zal matigen. De methden van TACARE helpen de mensen zich aan de passen aan een drger klimaat. Op welke manier heeft Gmbe gehlpen met het verbeteren van de rechten van vruwen in ntwikkelingslanden? Vanwege de rl die vruwen spelen in de plaatselijke leefgemeenschappen is hun welzijn een kritieke factr van het TACARE-prgramma in de mgeving van het natinale park van Gmbe. JGI rganiseert micrkredietprgramma s die drpelingen rndm het natinale park van Gmbe met name vruwen - in staat stellen kapitaal te ntvangen vr kleine ndernemingen vr natuurbehud met geld van fndsen van het instituut. Het rati vr het terugbetalen van het geld is indrukwekkend: meer dan 85 prcent. Het instituut legt de nadruk p nderwijs vr meisjes en biedt studiebeurzen die meisjes in Tanzania hebben gehlpen de middelbare schl af te maken en verder te leren. De veldmedewerkers van JGI bieden k ndersteuning in het aanleggen van latrines p schlen zdat de meisjes privacy hebben en k na het ntluiken van de puberteit p schl kunnen blijven. Onderzek heeft meer en meer uitgewezen dat naarmate nderwijs vr vruwen beter wrdt, de mvang van gezinnen slinkt. Als resultaat van de inspanningen van JGI hebben veel vruwen nu schn water in uw eigen drp en heven geen lange afstanden meer af te leggen m dit te gaan halen. Dankzij hutschuren in het drp en energiezuinige vens cmpnenten JGI s TACARE-prgramma heven vruwen niet meer een grt deel van de dag dr te brengen met het zeken naar brandhut. Vruwen hebben nu meer tijd m vr zichzelf en hun kinderen te zrgen, en m meer betrkken te zijn bij de leefgemeenschap. Dit is wederm gunstig vr Gmbe en de chimpansees, want vruwen hebben nu k zeggenschap in beslissingen mtrent natuurbehud in hun mgeving.

13 Op welke manier heeft Gmbe mensen in ntwikkelingslanden gehlpen een slimme, duurzame ecnmie p te buwen? JGI gebruikt mderne technlgieën in haar werk rndm Gmbe vr de bescherming van chimpansees en het milieu. In samenwerking met ESRI en DigitalGlbe maakt het instituut gebruik van QuickBird-satellietbeelden van 60 cm met hge reslutie, en navigatietechnlgie m het leefgebied van chimpansees en het landgebruik van de mens in kaart te brengen. Dankzij de nauwe samenwerking met leefgemeenschappen p het terrein is JGI in een unieke psitie m de infrmatie die wrdt verzameld te delen en m leefgemeenschappen als partners te betrekken bij de missie m de chimpandees van Gmbe van uitsterving te redden. Bvendien werkt het instituut samen met Ggle Earth Outreach aan een piltplan tegen klimaatsverandering dat de plaatselijke leefgemeenschappen in staat stelt een leidersrl p zich te nemen in de bescherming van wederpgebuwde bssen rndm Gmbe en van de grtere ecsystemen in de buurt waar ng meer chimpanseeppulaties wnen. Met behulp van de technlgieën van Ggle, zals mbiele Andrid-telefns en een internatinaal cntrlesysteem vr de bssen via internet zullen speciaal pgeleide bswachters de gegevens verzamelen die ndig zijn m aan te tnen dat hun inspanningen de bssen beschermen, wat essentieel is als het gebied mee wil den aan het internatinale prgramma vr het terugdringen van uitsttgassen dr ntbssing en degradatie (REDD). Dit zal vr de ndige financiële ndersteuning zrgen vr de ntwikkelingsplannen vr natuurbehud. Wat heeft Gmbe ns geleerd ver het vrbereiden van de jeugd p het aankaarten van de prblemen die nze planeet en hun eigen tekmst bedreigen? Jane Gdall stichtte Rts & Shts, het internatinal humanitaire jeugdprgramma, in 1991 in Dar es Salaam, Tanzania. Rts & Shts gedijde in Gmbe en werd een centraal nderdeel van de inspanningen daar vr natuurbehud rndm leefgemeenschappen. Vandaag de dag heeft Rts & Shts al bijna leden in meer dan 120 landen ver de hele wereld. Het prgramma inspireert de jeugd van alle leeftijden m psitieve veranderingen teweeg te brengen vr mensen, dieren, en het milieu dat wij allemaal met elkaar delen. Jnge mensen identificeren prblemen die hen in hun leefmgeving en in de rest van de wereld aangaan, en ndernemen acties. Vijftig jaar nadat Jane Gdall in Gmbe arriveerde heeft haar visie de nieuwe generatie bereikt en bereidt haar vr m de prblemen aan te pakken die invled hebben p nze planeet en p hun eigen tekmst.

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie