Track D : Overzicht Social and Behavioral Sciences Internationale trend: Criminalisatie & hiv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Track D : Overzicht Social and Behavioral Sciences Internationale trend: Criminalisatie & hiv"

Transcriptie

1 IAS 2010 Rights here, Right now Track D : Overzicht Social and Behavioral Sciences Internationale trend: Criminalisatie & hiv Christiana Nöstlinger HIV/STD epi & control unit

2 Rights here, right now! Mensenrechten zijn nodig om universal access te realiseren: Rechten van vrouwen en meisjes: discriminatie op basis van gender en socioeconomische factoren? Rechten van kinderen en jongeren: informatie, life skills, pediatrische formules van medicatie? Rechten van kwetsbare groepen: Criminalisatie van hiv? Verschil tussen internationale verklaringen en locaal/nationaal beleid?

3 Rights here, right now! Globaal staan effectieve hiv preventie, zorg en behandelingsprogramma's onder druk: Wettelijke restricties: steun voor harm reduction programma s voor drugsgebruikers, methadonprogramma s? Klimaat bepaald door ideologische posities en minder middelen Regio s: Oost Europa en Centraal Azië

4 Vienna 2010 Der Balkan beginnt am Rennweg

5 Eastern Europe and Central Asia estimates Number (millions) % Number (thousands) Number (thousands) Source: UNAIDS/WHO

6 Track D: Social and Behavioral Sciences Bijdrage van: Sociologie Psychologie Anthropologie Track D Objectief: to increase understanding and support for effective action and to avert and lessen HIV risk, vulnerability and impact. The Track aims at building bridges between affected communities, scientists, and service providers, at creating new generalizable knowledge, and at addressing the gaps in translating the existing behavioural and social science evidence into practice.

7 Preventie: Structureel, ecologisch

8 The Encontros project: a successful multi level STI/HIV intervention to improve condom use, reduce STIs, and change the social environment among sex workers in Brazil (TUAD0102 Lipman et al.) Project Encontros (Brazilie) Structurele interventie op niveau van SOA/hiv klinieken voor sekswerkers Verbeteren van toegang to SRG diensten, maar ook stimulatie van participatie in sociale netwerken, community mobilization Longitudinale data (gedrag; STIs), follow up over 2 jaar n=420 participaten) Resultaten: condoom gebruik verbeterd SOA s gereduceerd Sociale cohesie en netwerken verbeterd

9 Reductions in Sexual Risk Behavior among African American HIV Serodiscordant Heterosexual Couples: Findings from a Multisite Randomized Controlled Trial (TUAD0102 Jemmottet al.) Seksuele risicoreductie voor discordante koppels (US) Cultuur sensitive interventie (gebaseerd op SCT) voor koppels 2 interventies met 8 sessies: op maat van discordante koppels of algemene gezondheidspromotie vergeleken dmv een gerandomiseerde studie: 535 koppels; 6 en 12 maanden na interventie follow up Outcome: Condoomgebruik en STIs Resultaten: (consistent) condoom gebruik beter in interventiegroep cumulatieve STIs gelijk

10 Kinderen en jongeren

11 Access for all but what if you are small? Studies over kinderen van kwetsbare groepen (MSM, Drug Users, Sex workers) THSY11 HIV positieve kinderen hebben niet voldoende toegang tot behandeling Meless et al (TUAX0106): studie 230 adolescenten; disclosure laag (33%), neemt toe met leeftijd, profylaxis en ART

12 Who is the vulnerable child? Hebben aidswezen noodzakelijk een slechtere uitkomst tov niet wezen? Bepaald aan hand van 3 indicatoren ( wasting, school gaan, seksueel debuut) Nationale context bepalend! In landen waar een hoge percentage van kinderen naar school gaat, is het verschil tussen aidswezen en anderen kinderen klein Differences between orphans and non orphans were more distinct where levels of the respective outcomes were lower. Gezinsinkomen is de beste predictor (afhankl. van macro economische factoren)! WEAD02 P. Akwara

13 Mentale gezondheid en well being

14 Mentale gezondheid Sessie over geestelijke gezondheid (TUAD02) depressie, resilience (weerbaarheid), mogelijke interventies, kwetsbare groepen zoals MSM and kinderen (OVC) Een systematische review van de posters toonde dat suïcidaliteit een veelvoorkomend probleem is; ook als er behandeling is (WEP0716)

15 Deutsche AIDS Hilfe: Quick Reference, Berlin 2010 Wiessner TUAF0101

16 BEHAVIORAL HEALTH OUTCOMES (BHO) 46% of adolescents had at least one BHO WEAD03 C. Mellins

17 Discordante koppels

18 Sero different couples Kwalitatieve studie ( Straightpoz Australia) Seksuele praktijken niet gebaseerd op rationele risicoafwegingen, maar door dynamiek omtrent intimiteit, stigma, gender, en reproductieve wensen Beslissingen over seksuele (risico)praktijken is niet zo zeer door officiële preventieboodschappen beïnvloedt, maar door emoties en prioriteiten binnen de een relatie MOSY1006 Persson

19 Oud worden met hiv

20 WESA22 L. Power Grootste bezorgdheden Financiële problemen (79%) Problemen met zelfzorg (76%) Mentale gezondheid/depressie (73%) Moeilijke toegang tot gezondheidszorg (69%) Stigma/discriminatie (66%) Eenzaamheid/sociale isolatie (61%) Moeilijke werksituatie (58%) Een partner vinden (43%)

21 Druggebruikers

22 Wolfe TUSY0704 Inequity in ART access 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Share of IDUs as total HIV cases and those on ART, % 20-30% 38.5% 10.7% 60.5% 24% 44.0% 6.3%* 70.0% Russia China Ukraine Vietnam Malaysia < 25% IDUs as share of total reported HIV cases IDUs as share of total people on ART IDUs 67% of HIV cases, but only 25% of those on treatment (2008)

23 Impact of Scaling up Combination HIV Interventions: Example from Odessa (TUSY07 Strathdee et al.) Reducing unmet need of OST, NSP and ART by 60% prevents 41% of incident HIV infections

24 IAS: More than endorsements Illicit drug policy must be driven by evidence, not ideology, if we are to address the health and social harms associated with illicit drugs. Criminalisation of illicit drug users fuels the HIV epidemic. More than signatures now!

25 Mensenrechten en criminalisatie

26 Nadja B: Heeft het niet verteld... April 2009: gearresteerd en beschuldigd van gevaarlijke slagen en verwondingen Augustus 2010: Verhandeling schuldbekentenis; ze zegt dat ze spijt heeft.

27 Nadja B: Heeft het niet verteld? Mij werd verteld dat de waarschijnlijkheid dat ik iemand anders zou besmetten of dat ik de ziekte (aids) zou ontwikkelen min of meer onbestaand was. Daaromhield ik het nieuws voor mezelf, want ik wilde niet dat mijn dochter zou worden gestigmatiseerd. Openbaar aanklager vraagt 10 jaar celstraf! Veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk, 300 uren sociaal werk en therapie

28 Tendens tot criminalisatie IAS 2010: Activisten roepen op om er tegen in te gaan

29 Achtergrond Sommigen zijn voor criminalisatie: Reactie op hiv besmettingen i.v.m. seksuele geweld ( gender based violence ) gevallen waar vrouwen besmet raken door mannen, die weigeren een condoom te gebruiken en hun hivstatus niet zeggen

30 Achtergrond Sommigen zijn tegen criminalisatie: o.a. op basis van het Swiss statement An HIV infected person on antiretroviral therapy with completely suppressed viraemia ( effective ART ) is not sexually infectious, i.e. cannot transmit HIV through sexual contact. valid as long as: the person adheres to antiretroviral therapy, the effects of which must be evaluated regularly by the treating physician, and the viral load has been suppressed (< 40 copies/ml) for at least six months, and there are no other sexually transmitted infections. (Vernazza et al. 2008)

31 Wetenschappelijke evidentie? Mapping: veel evidentie over omvang van criminalisatie (vb. GNP+ Global Policy Scan) Weinig evidentie over effect van criminalisatie Op gedrag, and sociale/ politieke / preventieve dimensies? Oorzaak en gevolg moeilijk te onderscheiden! En te onderzoeken?

32 Criminalisatie index per land Data Source: GNP+, Global Criminalization Scan.

33 Op wereldniveau 40 landen hebben een hiv specifieke wetgeving: criminaliseren hivtransmissie (Afrika!) 35 hebben mensen veroordeeld voor het overdragen van hiv of andere bloostellen aan hiv EU and N Amerika: de meeste gevallen USA: de meeste gevallen van veroordelingen voor laagrisico contacten (bijten, krabben ) Oost Europa en Afrika: sommige landen hebben recent hun wetgeving aangepast M. Nyambe & T. Gaudet: IAS 2010: THPE 1021

34 Kan criminalisatie een bijdrage leven aan hiv preventie? Debat vanuit een volksgezondheid perspectief focust op de ongewenste neveneffecten van criminalisatie 6 stellingen

35 Stellingen 1. Criminalisatie enkel aanvaardbaar als er sprake is van opzettelijk besmetting Dit is moeilijk te bewijzen In de meerderheid van de gevallen kan dit niet toegepast worden Omstandigheden: zelf niet op de hoogte zijn, condoom gebruiken, niet voldoende kennis hebben of omstandigheden die disclosure bijzonder moeilijk maken, )

36 Stellingen 2. Geen evidentie dat risicogedrag door dit soort maatregelen beinvloedt kan worden Wel evidentie dat de meerderheid van hiv+ mensen hun gedrag wel heeft aangepast, of steun wil voor gedragsverandering Complex en impulsief gedrag (seksueel gedrag, drugsgebruik) moeilijk te controleren, vb. gevangenis! Werkt het wel afschrikkend voor een kleine groep van mensen die blijvend risicogedrag vertonen?

37 Stellingen 3. Criminalisatie zou preventie kunnen ondermijnen Mensen zouden 2 keer nadenken of ze al dan niet een hiv test willen doen Hulpverleners zouden mensen op de gevolgen en hun aansprakelijkheid moeten wijzen! Niet weten zou dan een goede verdedigingstrategie kunnen zijn Zou een vals gevoel van zekerheid kunnen creëren Onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid voor preventie (shared responsibility in prevention?)

38 Stellingen 4. Criminalisatie bevorderd stigma en angst Stereotiepe beeld van hiv positieve personen die immoreel en onverantwoordelijk gedrag tonen Rol van de media? Mensen die bang zijn zullen zwijgen!

39 Stellingen 5. Criminaliserende wetten worden onrechtvaardig toegepast Disproportionele aantallen van veroordelingen van minderheden (MSM, migranten, druggebruikers) Bewijs is moeilijk te brengen Phylogenetic testing brengt geen uitsluitsel Woord tegen woord Rechtvaardig voor vrouwen?

40 Stellingen 6. Wetgeving zou moeten gebruikt worden om human rights response te versterken Het recht op informatie (over hiv en preventie) Het recht op vrijheid van seksueel geweld Het recht op vrijheid van arbitrair arrest en discriminatie

41 Conclusie criminalisatie Criminalisatie creëert een klimaat waarin het voor mensen met hiv nog moeilijker wordt om naar buiten te komen Bespreekbaar maken van hiv in een relatie en het nemen van de nodige beschermende maatregelen zal nog moeilijker worden Voor de grote meerderheid (wereldwijd) averechtse effecten Zullen bepaalde subgroepen die met preventie en counseling moeilijk bereikbaar zijn, hun normen en waarden/gedrag veranderen?

42 Bronnen GNP/Globalisation scan: Open Society Institute: ns/publications/10reasons_ Deutsche AIDS Hilfe: Kriminalisierung.pdf UNAIDS: policy_criminalization_en.pdf Guidelines on HIV and Human Rights (2006): pub07/jc1252 internguidelines_en.pdf The positive justice project: nam aidsmap: and criminal law/cat/1686/

43 Dank u! Met dank an Lorraine Sherr en het rapporteur team van track D!

44 Discussie: Criminalisatie hiv-positieve mensen Nadelen besproken Ziet u voordelen? Zou het op bevolkingsniveau het aantal nieuwe hivbesmettingen doen dalen? Andere voordelen? Interne ITG-meeting 12 oktober Vergelijking repressief beleid andere domeinen? Dronken rijden Roken in openbare gelegenheden

{PositHiV PEOPLE - FIGURES - FACTS. It s time to change the message.

{PositHiV PEOPLE - FIGURES - FACTS. It s time to change the message. {PositHiV PEOPLE - FIGURES - FACTS { It s time to change the message. Een verzameling hapklare quotes, data, en getuigenissen over hiv door medici, experts en patiënten. n 2006 krijgt Frankie het verdict

Nadere informatie

Maak PrEP toegankelijk in Nederland

Maak PrEP toegankelijk in Nederland Maak PrEP toegankelijk in Nederland Een standpunt van Aids Fonds en Soa Aids Nederland. Aids Fonds - Soa Aids Nederland Contactpersoon Cor Blom Keizersgracht 392 Datum 3 oktober 2014 1016 GB Amsterdam

Nadere informatie

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Onder Controle Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland 2013 2018 Inhoud Woord van dank 4 Samenvatting 5 1. Introductie 11 1.1 Aanleiding 11

Nadere informatie

Seksueel geweld bij Rwandese adolescenten in het Bugesera-district

Seksueel geweld bij Rwandese adolescenten in het Bugesera-district KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK Seksueel geweld bij Rwandese adolescenten in het Bugesera-district Implicaties voor hiv-preventie

Nadere informatie

Dag 1, deel 2: Mensenrechten

Dag 1, deel 2: Mensenrechten Dag 1, deel 2: Mensenrechten 21.15-21.35 Gezondheid, mensenrechten en HIVzorg 21.35-21.55 Update HIV onderzoek: Detentie studie 21.55-22.15 Zaaldiscussie 22.15-22.20 Slotwoord STICHTING HIV MONITORING

Nadere informatie

Tijd voor gezond gedrag

Tijd voor gezond gedrag Tijd voor gezond gedrag Tijd voor gezond gedrag Bevordering van gezond gedrag bij specifieke groepen J. Jansen, A.J. Schuit, F. van der Lucht Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen RIVM, Postbus

Nadere informatie

Evaluation on Sexual Reproductive Health education program of Youth Harvest Foundation Ghana

Evaluation on Sexual Reproductive Health education program of Youth Harvest Foundation Ghana Evaluation on Sexual Reproductive Health education program of Youth Harvest Foundation Ghana Een kwalitatief onderzoek naar de inrichting en effectiviteit van het SHE lespakket voor jongeren in Bolgatanga,

Nadere informatie

Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid.

Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1. De noodzaak voor

Nadere informatie

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming Sensoa is het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid. www.sensoa.be / 03 238 68 68 President Building / Vijfde verdieping F. Rooseveltplaats

Nadere informatie

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids?

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids? 1. Drie letterwoorden: SOA, hiv en aids 1.1 Waarvoor staat soa? Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa s) zijn aandoeningen die via seksueel contact overgedragen kunnen worden van de ene op de andere

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Ook wij zijn bezig met seksualiteit

Ook wij zijn bezig met seksualiteit Ook wij zijn bezig met seksualiteit Praktijkonderzoek naar de rol van seksualiteit binnen de islamitische gemeenschap in Bolgatanga Augustus 2010 Student: Saskia van Duyvenbode (424851) Opleiding: Sociaal

Nadere informatie

ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN

ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN International Labour Organization HIV op de Werkplek Een ILO-SIVIS Handleiding ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN HIV op de Werkplek Een ILO-SIVIS Handleiding ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE

Nadere informatie

Inventarisatie buitenland. Eindrapportage. 3 maart 2015. Chrisje Couwenbergh Dung Ngo. In opdracht van

Inventarisatie buitenland. Eindrapportage. 3 maart 2015. Chrisje Couwenbergh Dung Ngo. In opdracht van Inventarisatie buitenland Eindrapportage 3 maart 2015 Chrisje Couwenbergh Dung Ngo In opdracht van Inhoud Samenvatting... 3 1. De opdracht... 5 2. Keuze voor de landen en beschrijving zorgstelsels... 6

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009

SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Utrecht, 6 juli 2009 Auteurs: Floor

Nadere informatie

Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis

Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

De straat, je werkplek

De straat, je werkplek Rachel Levi De straat, je werkplek Een onderzoek naar de rol van huiskamerprojecten in de hulpverlening en gezondheidsbevordering voor vrouwen in de straatprostitutie Afstudeerscriptie voor de opleiding

Nadere informatie

SEKS EN SEKSUELE RISICO S BIJ VMBO-SCHOLIEREN ANNO 2002 1

SEKS EN SEKSUELE RISICO S BIJ VMBO-SCHOLIEREN ANNO 2002 1 Tijdschrift voor Seksuologie, 2003, 27: 30-39 SEKS EN SEKSUELE RISICO S BIJ VMBO-SCHOLIEREN ANNO 2002 1 Ine Vanwesenbeeck 2, Floor Bakker 2, Michelle van Fulpen 2, Theo Paulussen 3, Jos Poelman 4 & Herman

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Wetenschappelijke Feiten. over. Psychoactieve Drugs. Tabak, Alcohol, en Verboden middelen

Wetenschappelijke Feiten. over. Psychoactieve Drugs. Tabak, Alcohol, en Verboden middelen pagina 1/16 Wetenschappelijke Feiten Bron: WGO (2004) over Psychoactieve Drugs Tabak, Alcohol, en Verboden middelen Samenvatting en details: GreenFacts Niveau 2 Details over Psychoactieve Drugs 1. Wat

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten RIZIV De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Januari 2014 Karel Van den Bosch, Peter Willemé Dit rapport is het resultaat van een

Nadere informatie

3 Internationale ontwikkelingen

3 Internationale ontwikkelingen 3 Internationale ontwikkelingen 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste internationale ontwikkelingen op het terrein van de aanpak van mensenhandel. Deze ontwikkelingen betreffen

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening

NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening Gezondheidsraad NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening 2013/34 Gezondheidsraad NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

Beleidsdoorlichting seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids Ministerie van Buitenlandse Zaken Beleidsdoorlichting seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids Begrotingsartikel 5, operationele doelstellingen 5.4 (een halt aan de verspreiding van

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de gemeenten:

Nadere informatie