Interventie Differentiatie methode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interventie Differentiatie methode"

Transcriptie

1 Interventie Differentiatie methode PRESTAR 17

2 Inleiding Deze ID- methode is door Prestar ontwikkeld, met als doel maximale resultaten te bereiken met een leefstijlinterventie door zorgvuldige afweging van behoeftes en belangen. Het streven is een duurzame gedragsverandering met toename van de gezondheid door het veranderen van de leefstijl. Proces in de tijd Voorafgaand aan een interventietraject wordt een proces doorlopen om vast te stellen wat wenselijk en noodzakelijk is voor elke deelnemer. Nadat de contacten met een potentiële klant (bijvoorbeeld een bedrijf) zijn gelegd wordt een QuickScan afgenomen. Hiermee wordt een leefstijlprofiel bepaald van elke potentiële deelnemer. In dit profiel wordt de nadruk gelegd op de O-BRAVO factoren (Overgewicht, Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Elke factor wordt gescoord van 1 tot en met 5 (met bijbehorende kleurcode). Deze score is een aanwijzing voor de veranderingsbereidheid van de betreffende deelnemer voor die factor. PRESTAR 18

3 Proces in de tijd Als iemand op overgewicht een 3 scoort en voor roken een 1, betekent dat gewoon Nederlands: Ik wil eventueel wel afvallen maar wil niet stoppen met roken De QuickScan wordt via de computer afgenomen met behulp van een persoonlijke code. Vervolgens krijgt het bedrijf een verslag van de groepsresultaten. Desgewenst krijgt iedere potentiële deelnemer een persoonlijk verslag per post toegestuurd. Op basis van de groepsgegevens wordt vervolgens een ID-offerte opgesteld. Alleen die deelnemers die dat nodig hebben en die bereid zijn om deel te nemen aan een persoonlijk veranderingstraject, worden meegenomen in deze offerte. Afhankelijk van de leefstijlfactor en de fase waarin iemand verkeerd wordt een vaste combinatie van counselingtechnieken voorgesteld ( gegroepeerd in ID-units, die bestaan uit een counselinggesprek van 30 minuten, en naar keuze twee contacten van 15 minuten per en/of telefonisch). Omdat de kosten per ID-unit bekend zijn, evenals de bijkomende kosten is het totaal benodigde budget vooraf nauwkeurig te bepalen. Elk bedrijf kan zodoende een keuze maken gebaseerd op beschikbaar budget of noodzakelijkheid. Hierdoor wordt een financiële planning mogelijk voor een proces dat maanden in beslag neemt om een duurzaam effect te bereiken. Als de keuze gemaakt is, vindt de intake plaats. Hierbij worden testen uitgevoerd. Hierbij worden uiteraard alleen die testen uitgevoerd die zinvol zijn. Ook worden aanvullende vragenlijsten ingevuld, bijvoorbeeld over beweeggedrag en voeding om een op maat gesneden coachingstraject mogelijk te maken. Na dit uitvoerige voor-traject wordt goed doordacht begonnen met de werkelijke interventie. Afspraken worden gemaakt. Gesprekken vinden plaats. Logboeken worden besproken. De meeste contacten zijn 1 op 1, maar soms vinden ook groepsbijeenkomsten plaats (roken, stress). De processen worden in onderling overleg geëvalueerd op proces en product. Het eerste deel van dit document is het verslag van de leefstijl interventie bij Jurriens Noord te Groningen in Hierna volgt de weg waarlangs deze bedrijfsinerventie tot stand is gekomen. PRESTAR 19

4 Stap 1. Contact In de eerste fase wordt contact met een belangstellende opgenomen. In dit geval gaat het om een bouwbedrijf dat een breed opgezet gezondheidsplan voor haar medewerkers ontwikkelt, maar het kan ook een zorggerelateerde instelling zijn of een individu. Kick Off in Abe Lenstra stadion Omdat iedereen in het bedrijf te maken krijgt met het project, wordt een Kick Off georganiseerd in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Iedere medewerker is daar verplicht aanwezig. Na een algemene introductie door de directie (inclusief de centrale directie van Jurriens uit Utrecht) wordt door Prestar in samenwerking met de Arbo-coördinator een presentatie gegeven over achtergronden feiten en van leefstijl en gezondheid. Bewustwording is een belangrijk onderdeel van het proces. Daarom worden alle leefstijlfactoren en hun effecten toegelicht. Veel nadruk wordt gelegd op het feit dat leefstijl een vorm van gedrag is en dat veranderen gepaard gaat met verschillende fases. met relatief geringe resultaten. Maar het kan. Er wordt toegelicht dat uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk is geworden dat bepaalde processen meer kans op een duurzaam resultaat hebben dan andere. Prestar heeft op basis van deze wetenschappelijke resultaten voor een bepaalde weg gekozen met bewezen effectieve maatregelen als basis waarbij rekening wordt gehouden met de veranderingsbereidheid van elk individu, de Interventie Differentiatie (ID-methode). PRESTAR 20

5 Stap 2. Quick Scan Organisatie van de QuickScan Jurriens heeft er voor gekozen om de QuickScan in een georganiseerde omgeving af te nemen. Daartoe was in een ruimte een serie laptops geplaatst zodat iedereen zijn eigen gegevens kon noteren. In gebeiteld, het bedrijfsblad van Jurriens werd uitvoerig aandacht geschonken aan de Kick Off en de eerste contacten met de medewerkers van Prestar. PRESTAR 21

6 Stap 2. Quick Scan (vervolg) Individuele verslaglegging De individuele gegevens zijn niet beschikbaar voor derden. Ook niet voor de werkgever. Daarom vindt verslaggeving op 2 manieren plaats. Iedere deelnemer krijgt een afgedrukt A4 met de persoonlijke gegevens per post toegestuurd. De lichaamssamenstelling met de Body Mass Index centraal (hierop is in de presentatie ingegaan) Andere metingen die bij de intake zijn uitgevoerd, worden beschreven. De betekenis van de stadia van stadia van veranderingsbereidheid van de BRAVO factoren wordt in getal en met een kleurcode weergegeven. Het streven is om de gehele balk gekleurd te laten worden. Verslaggeving aan het bedrijf Het bedrijf of de instelling krijgt een verslag van de resultaten waarin geen persoonlijke gegevens zijn opgenomen maar alleen groepsgegevens. Het verslag vormt de basis voor ID-offerte, een keuzemenu voor het bedrijf om zo gedifferentieerd mogelijk energie en geld te besteden voor een duurzaam gedragsveranderingstraject. De interventie differentiatie is een product van Prestar. Differentiatie komt voor op verschillende manieren in verschillende fasen van het proces. PRESTAR 22

7 Stap 3. ID-offerte Als gevolg van de voorgaande stappen, is het nu mogelijk een zeer gedetailleerde offerte uit te brengen voor het vervolgtraject. Per persoon is van elke O-BRAVO leefstijl factor de veranderingsbereidheid bekend. De urgentie voor verandering en de aantallen waarvoor het volgen van een gedragsveranderingsprogramma zinvol zou kunnen zijn is ook bekend. De interventie kan nauwkeurig afgestemd worden op de fase van veranderingsbereidheid, de wensen en behoeften van elke deelnemer en of men heeft aangegeven of men wil deelnemen aan een vervolgtraject. Naast de individuele wensen wordt uiteraard de offerte afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever. Om een duurzame gecombineerde interventie mogelijk te maken onderscheidt Prestar interventie-units, een vaste combinatie van gesprek, mail en/of telefonisch contact. Verder zijn bepaalde testen inbegrepen en specifieke onderwerpen zoals voorlichtingsfolders, logboeken of antropometrische testen. Prestar heeft voor elke fase van elke O-BRAVO factor een minimum aantal noodzakelijke interventie units vastgesteld PRESTAR 23

8 Stap 4. Intake Voor dat de interventie start vindt een individueel gerichte intake plaats. Deze bestaat uit basistesten en een gesprek. Afhankelijk van de leefstijlfactoren waaraan gewerkt gaat worden wordt via de basistesten nadere informatie verzameld over gezondheidsfactoren en lichaamssamenstelling. De cliënt vult vragenlijsten in over voeding en bewegen en algemeen welbevinden. De counselor kan daardoor tijdens de coachinggesprekken inspelen (motivational interviewing) op de behoeften en wensen (intervention mapping) van de cliënt. PRESTAR 24

9 Stap 5. De Interventie Het coachingstraject wordt op een bijzondere manier gestart. Jurriens Noord heeft er voor gekozen om de gezamenlijke (Kerst) bijeenkomst in 2008 het startschot voor de counselingperiode te laten zijn. Hoewel niet iedereen bij alles deelneemt is het gehele leefstijlproject dat via Prestar wordt gevolgd toch een groepsproces. Sociale ondersteuning is van groot belang voor het aangaan en volhouden van gedragsverandering. Vaak is daarvoor het gezinsverband de spil, maar ook de werkomgeving kan daarvoor van dienst zijn. De Kerstbijeenkomst van Jurriens werd opgeluisterd door de presentatie van Freek, een videoproductie over een medewerker van het bedrijf die in een gesprek met een Prestar medewerker openhartig verteld over zijn hartinfarct. Ook de leefstijlfactoren die mogelijk een bijdrage hebben geleverd worden besproken. De directie reikt een beeldje Hart onder de riem uit aan medewerker Freek. Afsluitend is er een buffet met lekker en gezond eten. Tot slot vertelt de Prestar Sinter Kerstman verhalen over de leuke kanten van gezondheid. In januari 2009 beginnen de individuele trajecten. De inhoud van elk counselinggesprek is uiteraard anders. Er wordt met de gesprekmethoden rekening gehouden met de verschillende benaderingswijzen die effectief zijn voor mensen in verschillende stadia en behoeften. Alle counsellors van Prestar hebben de HBO-opleiding tot Beweeg- en Leefstijl adviseur 1 gevolgd en zijn getraind in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van gecombineerde leefstijlinterventies. Er is dus professionele aandacht voor bewegen, voeding en gedrag. Stap 6. Evaluatie In het eerste deel van dit document zijn resultaten van de interventie door medewerkers van Prestar bij Jurriens Noord weergegeven. Door oorzaken buiten de interventie is er veel ruis in de gegevens met name door het onverwacht grote verloop van medewerkers. PRESTAR 25

10 Wil u meer informatie over Prestar bezoek dan en vraag via het contactformulier om een afspraak of mail naar Bezoekadres Postadres Internet Prestar Postbus Zagerij AA Groningen DE Groningen KVK: S

ecoach voor de BeweegKuur

ecoach voor de BeweegKuur TNO-rapport TNO/LS 2010.008 ecoach voor de BeweegKuur De ontwikkeling van een persoonlijke computerassistent ter ondersteuning van een gezonde leefstijl Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen

Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen Een samenwerkingsproject van WIJ, de Twern en Tranzo Dr. Janneke Barelds Martine Lissenberg, MSc Dr. Katrien Luijkx

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Voorstel tot aanpassing van het proces rondom arbeidsontwikkeling Ergon in het kader van Werken naar Vermogen Inhoud Inleiding... 3 1. De pilot in de nieuwe

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid? Blik op het behandelplan - Het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het proces van het behandelplan Theoretisch kader voor het onderzoek op de afdelingen Auteur: Mariecken Groeneveld Versie

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek VMR Partners BV Commerciële Groei / Training en Coaching 20-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VMR Partners BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie