Informatieboekje Groep 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Groep 5"

Transcriptie

1 Informatieboekje Groep 5 Rekenen: Methode Pluspunt: In groep 5 onderscheiden we de volgende leerlijnen: - getalbegrip - basisvaardigheden - hoofdrekenen - meten - meetkunde -Getalbegrip: betrekking op de getallen van 0 tot Kennis van de telrij. - Inzicht in de opbouw van de telrij. - Analyseren en samenstellen van getallen. -Basisvaardigheden: - Optellen en aftrekken tot en met Vermenigvuldigen en delen tot en met 100. (getallenlijn, splitsen, met een rond getal, langs een rond getal, aanpak van tafels). -Hoofdrekenen: - Optel- en aftrekstrategieën tot en met Vermenigvuldig- en deelstrategieën tot en met Meten: - Lengte, millimeter, centimeter, meter. - Omtrek en oppervlakte. - Inhoud. - Gewicht, kilogram en gram. - Tijd en tijdsduur. - Geld -Meetkunde: - Patronen en mozaïeken. - Spiegelen en symmetrie. - Blokkenbouwsels en hun plattegrond. - Schaduwen van vlakke figuren. Lezen: Methode Estafette: De methode heeft 24 basislessen voor het niveau M5 (eerste helft schooljaar) en 24 lessen voor het niveau E5 (2 e helft schooljaar). Per week worden 3 basislessen gegeven en 1 toepassingsles. De leerlingen hebben leesboeken, werkboeken (2 bladen per basisles) en voor de hele vlotte lezers zijn er de Estafettelopers. Verder zijn er de boekjes Vloeiend en Vlot met woordlijsten en teksten om te oefenen. In de methode wordt onderscheid gemaakt tussen risicolezers (krijgen verlengde instructie en meer begeleiding), methodevolgers (krijgen basisinstructie en daarna zelfstandig) en snelle lezers (zelfstandig in speciaal werkboek Estafetteloper ) 1

2 De bedoeling van Estafettelezen is het aanleren van technische vaardigheden (correct, vlot en vloeiend lezen) en het leesplezier bevorderen. Alle aspecten van lezen komen aan bod: - technisch lezen - begrijpend lezen - leesbevordering - informatie verwerven Taal: Methode Taalactief: Taalspel en Woordspel. Taalspel: taalbeheersing - luisteren - spreken - stellen taalbeschouwing - spelen met woorden - spelen met zinnen - taalschat - betekenis van woorden en zinnen - spreekwoorden - alfabet en woordenboek - deel en geheel - oorzaak en gevolg Er is één taalboek per leerjaar met 10 thema's. We werken 3 weken aan een thema. Voor en na de taaltoets zijn er veel mogelijkheden om te differentiëren. Daarvoor gebruiken we o.a. het taalboek extra. Woordspel: spelling. Dit loopt tegelijk met taalspel, ook 3 weken, en hier komen de woordpakketten aan bod. De woorden worden op school geoefend m.b.v. structureren op spellingscategorieën, computerprogramma, signaaldictee, bakkaarten. De woorden worden getoetst middels een signaal- en een controledictee. Ook hier biedt de methode voldoende gelegenheid tot differentiatie. Woordenschat: Woordenschatuitbreiding is ook opgenomen in onze nieuwe taalmethode. Na 2 thema's volgt een toets. Begrijpend lezen: Methode tekstverwerken. De methode Tekst verwerken stelt iedere les één leerdoel centraal. Dat zorgt samen met de leerzame vragen- voor optimale duidelijkheid voor leerling en leerkracht. De methode bestaat uit leesteksten en in een werkboekje maken de kinderen de verwerking. De methode leert de kinderen bestuderend lezen en reikt hen lees strategieën aan die de kinderen helpt bij het begrijpend lezen. 2

3 Methode Nieuwsbegrip. Eén keer in de week krijgen de kinderen teksten, opdrachten en een filmpje aan de hand van de actualiteit. Deze worden op het niveau van de groep aangeboden. De tekst met bijbehorende opdrachten wordt op diverse manieren ingezet. Het werken met nieuwsbegrip heeft als doel om meer plezier te krijgen in het begrijpend lezen en het technisch lezen te bevorderen. Schrijven: Methode: Pennenstreken. Herhaling van hoofdletters en schrijfoefeningen m.b.v. letterkaart. De kinderen hebben 2 werkboekjes, deel a en b. Ze schrijven met potlood. Bij schrijven is het van belang dat de kinderen een juiste schrijfhouding aannemen en de juiste schrijfrichting hanteren voor de letters. Dit is van belang voor het aan elkaar koppelen van de letters in het aan elkaar schrift. Wereldoriëntatie: Aardrijkskunde Methode: Wereldzaken. De methode wereldzaken heeft 5 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit 4 lessen (8 weken) en begint met een centrale vraag. De 4 e les is een samenvatting en toets. De kinderen volgen de instructie vanaf het digibord en hebben een werkboek en na ieder hoofdstuk volgt een toets (toetsboekje). We houden ons bezig met de woonwijk, steden en dorpen, het werk, water en op vakantie. Daarnaast wordt er in groep 5 een begin gemaakt met kaartvaardigheid. De kaart van Nederland komt aan bod met de provincies en de provinciehoofdsteden. Natuur methode: Natuurzaken. Natuuronderwijs gaat over de levende natuur en de niet levende natuur bijv. een thermometer, het weer. De methode natuurzaken heeft 5 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat net als wereldzaken uit 4 lessen ( 8 weken ) en begint met een centrale vraag. De 4 e les is een samenvatting en toets. De kinderen volgen de instructie vanaf het digibord en hebben een werkboek en na ieder hoofdstuk volgt een toets (toetsboekje). We houden ons bezig met de levende en niet levende natuur, het lichaam, eten, aarde en bescherming. Groep 5 volgt ook het schooltv programma: Nieuws uit de natuur. De programma s zijn zeer actueel en heel leerzaam. We combineren de onderwerpen van de uitzendingen met de methode natuurzaken. Geschiedenis methode: Tijdzaken. De methode tijdzaken neemt de kinderen mee terug in de tijd. De methode tijdzaken heeft ook 5 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat net als wereldzaken en natuurzaken uit 4 lessen ( 8 weken ) en 3

4 begint met een centrale vraag. De 4 e les is een samenvatting en toets. De kinderen volgen de instructie vanaf het digibord en hebben een werkboek en na ieder hoofdstuk volgt een toets (toetsboekje). We houden ons bezig met de jagers en boeren, de Grieken en Romeinen, Monniken en Ridders, Steden en Staten, Ontdekkers en Hervormers. De kinderen kunnen de toetsen van wereldzaken, natuurzaken en tijdzaken voorbereiden middels een samenvatting. Sociale-emotionele vorming: Kinderen en hun sociale talenten. De bedoeling van de methode is dat de kinderen leren in bepaalde situaties op een goede manier sociaal en emotioneel te reageren b.v. elkaar complimentjes geven, je aan de afspraken houden, iemand helpen tijdens de les. De methode behandelt de volgende gedragscategorieën: 1. Ervaringen delen 2. Aardig doen 3. Samen spelen en werken 4. Een taak uitvoeren 5. Jezelf presenteren 6. Een keuze maken 7. Opkomen voor jezelf 8. Omgaan met ruzie Bij elke categorie horen bordkaarten die centraal in de klas worden gehangen. Twee keer per jaar wordt per leerling de SCOL (= Sociale Competentie Observatielijst) ingevuld door de leerkracht. Gymnastiek: De kinderen hebben 2x per week gymnastiek in de gymzaal, namelijk op de dinsdagochtend en vrijdagmiddag. Op de woensdagochtend krijgen de kinderen een materialenles en op de donderdagmiddag een spelles.. Tijdens deze gymlessen komen de volgende beweging thema s aan bod: balanceren, springen, klimmen, zwaaien, mikken, jongleren, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. Tijdens de spellessen gaat het om: tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen. *Kleding en schoenen Shirt met korte broek, of een gympakje. Verder gewone gymschoenen (geen zwarte zolen). Turn- of balletschoentjes zijn minder geschikt i.v.m. de grip. Het is ook pijnlijk als hier iemand op gaat staan. 4

5 * Hygiëne Misschien overbodig om te laten weten: de gymkleding dient gewassen te worden. Ook is het van belang dat kinderen niet gymmen in de kleding die ze in de klas dragen (dus ook geen hemd onder het gymshirt). Het komt nogal eens voor dat kinderen de hele dag in een bezweet gymshirt in de klas zitten. Muziek: De kinderen krijgen één keer per week muziekles. Het is belangrijk dat ze plezier hebben in het zingen. Ze leren verschillende liedjes zonder begeleiding, maar ook liedjes met begeleiding van cd of keyboard of andere instrumentjes. We gebruiken de methode Moet je doen, soms wordt er via het digibord een liedje aangeleerd m.b.v. Bennie Vreden en liedjes uit het boek Ëigenwijs. Tevens leren de kinderen een ritme klappen en ontwikkelen ze een maatgevoel. Juffrouw Yvonne van CKE komt op dinsdag muziekles geven, dit zal een lessencyclus zijn, verdeeld over onderbouw en bovenbouw. Handvaardigheid: Eén keer per week is er een handvaardigheidles. Ideeën halen we van internet, uit boeken en uit de methode: Moet je doen. Er worden verschillende materialen gebruikt en verschillende technieken toegepast. Tekenen: Eén keer per week tekenles. Ideeën halen we van internet, uit Moet je doen en andere boeken. Er worden verschillende materialen gebruikt. De leerlingen werken op losse tekenblaadjes en in een tekenschrift. Hierop worden zowel de tekenopdrachten als vrije tekeningen gemaakt. Verkeer: Methode : Klaar-over; Géén leerlingenboek, maar wel een werkboek en kopieerbladen. Kinderen leren regels en borden in het verkeer op hun niveau. 5

6 ICT: De kinderen werken eenmaal per twee weken ongeveer een uur aan een computer. Hierbij hanteren we het programma Basisbits. Vooral de basisvaardigheden van omgaan met een computer worden aangeleerd. Verder werken we in "Word" en "Paint" en mogen de kinderen af en toe het internet op. Verder oefenen wij ook met de Software van diverse methoden, zoals Pluspunt, Ambrasoft etc. Weektaak: Vier keer per week werken de kinderen een half uur zelfstandig aan een weektaak. In de weektaak zitten taken die aangepast zijn. Er zijn taken voor de hulp, basis en plusgroep. De kinderen bepalen zelf de volgorde van de opdrachten, soms moeten ze het werk ook zelf nakijken en soms doen ze opdrachten in 2-tallen of met een groepje. De taken zijn heel verschillend, er zijn methode gebonden taken, taken buiten de methode en meer creatievere opdrachten. De leerkracht heeft zijn handen vrij tijdens de weektaak en kan dan met kinderen werken die nog extra begeleiding nodig hebben bij verschillende vakken, zoals taal, spelling, lezen en rekenen. Deze geplande leerhulp staat op het rooster. Spreekbeurten: In groep 5 beginnen we met spreekbeurten. Er is een rooster met de data en onderwerpen van de spreekbeurt. De leerlingen krijgen een blad met tips voor de spreekbeurt mee naar huis. Alles wordt goed doorgesproken met de leerlingen. In groep 5 mag de spreekbeurt over een (huis)dier gaan. Kinderen kunnen altijd de steun van de leerkracht krijgen. Boekbespreking: De leerlingen krijgen een blad met vragen m.b.t. het boek wat ze gelezen hebben. Het gaat o.a. over: wie is de schrijver, tekenaar (illustrator), wat vond je van het boek. De antwoorden op deze vragen kunnen ze gebruiken voor de boekbespreking. Ook moeten ze een stukje voorlezen uit het boek. Er hangt een rooster in de klas met de data en wie er dan aan de beurt is.. Alles wordt goed doorgesproken met de leerlingen. Kinderen kunnen altijd de steun van de leerkracht krijgen. 6

7 Regels: De kinderen in groep 5 komen in de ochtend zelfstandig naar binnen bij de ingang naast groep 6. De ouders nemen dus op het schoolplein afscheid. Belangrijke informatie kan altijd op een briefje worden meegegeven of worden g d naar de leerkracht. Na schooltijd zijn ouders altijd vrij om naar binnen te komen. Er is altijd ruimte om een afspraak te maken met de leerkracht. Verjaardagen: er wordt gezongen in de klas en de jarige job mag trakteren. Dit gebeurt bij voorkeur voor de kleine pauze, om 10:00 uur. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Graag even aan de leerkracht laten weten wanneer u de traktatie meegeeft. Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet op school worden uitgedeeld. Voor kinderen die (vaak) geen uitnodiging krijgen is dit niet prettig en zelfs frustrerend. Kleine pauze: fruit, brood en/of wat te drinken. Dit wordt in de klas gegeten, zodat de kinderen buiten de tijd hebben om te spelen. Heeft u nog vragen? Ik beantwoord ze graag. Kim van Gerwen Leerkracht groep 5 7

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur.

Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur. 2014-2015 Groep 8 GROEP 8 Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur. Immers er moet nu een school gekozen worden waarvoor uw kind het meest geschikt is.

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016

De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016 De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Welkom 3 Petraschool Troelstrastraat 39 8072 AL Nunspeet Telefoon 0341-25 36 67 info@petraschool.net www.petraschool.net Directie

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. RK Basisschool De Leeuwenkuil

SCHOOLGIDS 2012-2013. RK Basisschool De Leeuwenkuil 1 SCHOOLGIDS 2012-2013 RK Basisschool De Leeuwenkuil Azaleastraat 1 6658 XP Beneden-Leeuwen e-mail: basisschool@deleeuwenkuil.nl website: www.deleeuwenkuil.nl tel: 0487-591701 Schoolgids RK Basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd

basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd SCHOOLGIDS 2014-2015 0.1 Toelichting op deze schoolgids Met deze gids willen we u een duidelijk beeld geven van het onderwijs dat op basisschool t Bossche Hart

Nadere informatie

Leerjaargids groep 8

Leerjaargids groep 8 Leerjaargids groep 8 Beste ouders/verzorgers, In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie. Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Schoolgids. Bataviaschool 2013-2014

Schoolgids. Bataviaschool 2013-2014 Schoolgids Bataviaschool 2013-2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. DE KINDEREN OP DE BATAVIASCHOOL... 3 3. HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL... 4 3.1. Mondeling Nederlands... 4 3.2. Lezen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 Katholieke basisschool De Biezen Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland 033-4802028 e-mail: biezen@kpoa.nl website: www.debiezen.nl Het Biezenlied Op

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst

Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst Wij leren met plezier! Waarom een schoolgids? In de schoolgids schrijven we over de sfeer op school, over wat wij uw kind leren en waarom we dat doen en op welke manier.

Nadere informatie

Informatieblad van Groep 4

Informatieblad van Groep 4 Informatieblad van Groep 4 Uw kind gaat nu al een paar weken naar groep 4. In dit blad kunt u lezen wat we in deze groep doen. Gym Iedere week hebben we twee keer gym, namelijk op maandagmiddag van juf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beste ouders, Missie. Visie

Inhoudsopgave. Beste ouders, Missie. Visie Inhoudsopgave 1. Wat leert uw kind? 2. Welke kinderen krijgen extra zorg? 3. Wat is belangrijk voor nieuwe ouders? 4. Wie werken op onze school? 5. Wat zijn de schoolafspraken? 6. Hoe houden wij u op de

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen.

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen. Basisschool de Regenboog Schoolgids 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 Algemene informatie 6 1.1 De school 6 1.2 Ligging van de school 6 1.3 Het bestuur 6 Waar de school voor staat 8 2.1 Identiteit 8 2.2 Missie

Nadere informatie