NIEUWSBRIEF Nummer 267 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF Nummer 267 december 2014"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Nummer 267 december 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA Donderdag 18 december Bezoek leerlingen aan De Bron Donderdag 18 december Nieuwsbrief 267 Vrijdag 19 december Kerstfeest op school Vrijdag 19 december Afsluiting project voeding Zondag 21 december Begin van de winter Maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari Kerstvakantie Woensdag 31 december Oudjaar Donderdag 1 januari Nieuwjaar Maandag 5 januari Luizencontrole voor alle groepen Dinsdag 6 januari Feest van Driekoningen Donderdag 8 januari Ouderavond vormsel op school Donderdag 15 januari Informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8 over het vervolgonderwijs Aanvang uur in de Sint Martinusschool, Gronsvelder Kerkplein 8 te Gronsveld Zondag 1 februari Heilig Vormsel leerlingen groep 7/8 NIEUWS VAN DE MR Zoals al vermeld stond in de vorige nieuwsbrief was er maandag 17 november jl. een rondetafelgesprek over de alles-in-1 methode. Tijdens dit gesprek waren een afvaardiging van de MR, een afvaardiging van het team en enkele ouders aanwezig. Onderwerpen die aan de orde kwamen: - Er was geen evaluatie geweest na de uitprobeerfase. - Niet alle leerlingen zijn enthousiast over de methode. - Invoering had misschien gefaseerd gemoeten. 1

2 - Toetsen zijn complex. 1. Er is binnen het team en met de leerlingen over de methode gepraat en de voor- en nadelen zijn uiteraard besproken. Tijdens een teamvergadering waren ook enkele ouders uitgenodigd om mee te denken. Er is inmiddels een enquête geweest onder de leerlingen; de uitkomst daarvan vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 2. Het feit dat de methode voor sommige leerlingen tegenvalt, kan met het onderwerp te maken hebben. Niet alle onderwerpen spreken iedereen aan. Bovendien moet men aan een nieuwe methode vaak nog wennen en is deze manier van werken anders dan ze gewend zijn. Voor leerlingen uit de onderbouw gaat dit veel vanzelfsprekender, zij groeien als het ware op met de nieuwe methode. 3. Een gefaseerde invoering was in deze groepsoverstijgende methode niet wenselijk en zelfs niet mogelijk. Bij iedere nieuwe methode wordt steeds bekeken hoe deze het beste geïmplementeerd kan worden; bovendien worden methodes zo vaak herdrukt, dat bij gefaseerde invoering de methode al verouderd zou zijn voordat hij wordt gebruikt in groep We hebben na de pilot van vorig schooljaar besloten per onderwerp, dus per 5-6 weken, de stof in 2 stukjes te hakken en het geleerde middels 2 toetsen te testen. Bovendien hebben enkele leerkrachten al besloten om sommige onderdelen van de toetsen apart te houden en op een ander tijdstip te toetsen. De toetsen bestaan nl. uit de onderdelen: taal-spelling-wereldoriëntatie- Engels en begrijpend lezen. Verder werd er gesproken over het feit dat leerlingen ervaring opdoen in het zelf opzoeken van informatie en zichzelf leren verdiepen in een onderwerp. Bij het maken van een folder leren ze bijvoorbeeld om enerzijds informatie te verzamelen (in een mapje of op een USB-stick) en om woordwebben te maken. Alhoewel de methode alles-in-1 heet worden de volgende vakken nog steeds apart gegeven: - Rekenen - Nieuwsbegrip ( begrijpend lezen) - Estafette ( technisch lezen ) - Blits (in groep 7/8 studievaardigheden) - Schrijven In de periodes tussen de projecten wordt er nog aandacht besteed aan taal, spelling en woordenschat. Na afloop van het gesprek waren vele onduidelijkheden verhelderd en werd door ouders geconcludeerd: De methode heet wel alles-in-1 maar zou 2

3 eigenlijk heel-veel-in 1 moeten heten! (refererend aan de vele nog extra gegeven lessen). SCHOOLBIBLIOTHEEK Sinds 24 november jl. hebben wij op onze school een eigen bibliotheek. Daar zijn we erg trots op. De eerste boeken werden deze maandag voor het eerst uitgeleend. Het enthousiasme van de kinderen is zo groot, dat ze toen het boek uit hadden, meteen vroegen om het te mogen ruilen. Onze vraag aan u als ouders is dus als volgt: Wie zou mevrouw Voorst en mevrouw Magermans willen helpen, zodat het groepje dat de uitleen van boeken regelt, kan worden uitgebreid? Dan zou er bv. een roostertje gemaakt kunnen worden, zodat kinderen per 2 weken een boek kunnen lenen, i.p.v. per 4 weken? Hebt u hier tijd voor en wilt u graag helpen in onze bibliotheek? Geef dit dan even door aan een van bovenstaande dames of aan juf Marion (groep 5/6). Bij voorbaat dank. SINTERKLAAS Op vrijdag 5 december was het na lang wachten dan eindelijk weer zover: Sinterklaas zou onze school komen bezoeken. Uit betrouwbare bron hadden we vernomen dat er zoveel cadeautjes waren dat de zwarte pieten deze niet alleen konden vervoeren. Iedereen vertrok daarom rond 9 uur met kruiwagens, bolderkarren etc. om Sinterklaas te zoeken. Na een korte wandeling richting Maarland zagen we Sinterklaas al zwaaien. Bij de boerderij van de Familie Roosen aangekomen wisten we waarom de hulp van alle kinderen nodig was; bergen cadeaus lagen op de binnenplaats en er was maar één kar waar de Sint ze in kon vervoeren. Alle kinderen begonnen gelijk met alle presentjes in hun meegebrachte karren te proppen. Dit lukte maar net! Na een flinke inspanning liep iedereen terug richting school. Daar aangekomen werd Sinterklaas welkom gegeten en nam hij eerst de tijd voor de kinderen die nog niet op onze school zitten. Vervolgens ging hij alle klassen na. Voor iedereen had hij ook nog een leuke verrassing bij zich. Wij hopen dat we het komend jaar weer op een bezoek mogen rekenen! Robert Houben 3

4 De surprises staan al klaar. Hulp is onderweg! De cadeautjes die niet vervoerd konden worden, werden toch ingeladen. Ontvangst in de aula. Het grote boek van groep 1/2. Optreden in groep 3/4. Op bezoek in groep 7/8. 4

5 EERSTE AFNAME LEERLINGENLIJST METHODE ALLES-IN-1 De resultaten van de leerlingenlijst nemen we mee in onze evaluatie. De leerlingen van groep 7/8 hebben een extra vraag gehad waarbij ze konden aangeven wat het verschil was tussen de manier van werken op de oude traditionele manier van 3 vakken wo naast elkaar. De leerlingen van groep 5/6 kunnen die vergelijking nagenoeg niet maken, daarom is de eerste vraag niet aan hen gesteld. Samenvatting van de gegevens: Groep 7/8: Aantal leerlingen die de lijst ingevuld hebben: Alle lessen van aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, spelling en taal, knutselen en tekenen zijn samen in de Alles-in-1 methode. Keuze antwoorden: fijn, niet-fijn, of fijn en niet-fijn. Fijn: 57%: ( een samenvatting) - Je hebt nu een hele les en geen losse dingen. - Er zitten nu minder boeken in mijn la. - Alles samen van alle wo vakken. - Het kost minder schooluren en het is heel leerzaam. - Alle vakken kosten normaal meer tijd en nu niet. - Er zijn minder boeken en er is nu meer tijd voor. - Het is leuk, en we doen niet steeds losse lessen. - Je hoeft nu maar telkens 1 les over een onderwerp te leren. - Het is gewoon leuker. Fijn en niet fijn: 22% ( een samenvatting ) - Fijn: meer plaats in je la/niet fijn: als je een project niet zo leuk vindt - Fijn: gemakkelijker te leren/niet fijn: beetje: het wordt wel een beetje minder goed uitgelegd - Fijn: je merkt dat alles met elkaar te maken heeft/ niet fijn: je krijgt maar hele kleine stukjes tekst van iets. En maar 6 weken. - Fijn: je hebt 1 boek/ niet fijn: meer info bij de aparte boeken 5

6 Niet fijn: 22% ( een samenvatting) - Als je een onderwerp niet leuk vindt, moet je er 6 weken aan werken. - Het is alles door elkaar en als je het apart leert, leer je meer over datgene. - De andere lessen waren leuker. - Als de toets komt, moet je ineens veel meer leren. 2. Als je een punt zou moeten geven voor de volgende dingen, welk punt gaf je dan? (gemiddelde uitgerekend. 6= laagste ;10= hoogste) a. De boeken : 7.9 b. De onderwerpen van de projecten: 7.8 c. De filmpjes: 8.5 d. De lesmaterialen: 8 e. De knutselopdrachten: 8 f. De afsluiting: 9 g. Spelling: 7 h. Het samenwerken: 8 i. Het huiswerk: Kunnen jullie tips en tops geven? TIPS Graag minder lange teksten Minder plaatjes Meer vragen Meer moppen Er mogen meer liedjes Er mogen meer werkwoorden komen Meer knutselopdrachten Na de les een tekening maken over Bij sommige lessen meer vragen waar je dieper op mag ingaan Iets minder veel vragen TOPS Leuke uitjes Leuke knutselopdrachten Handige niveaus Erg mooi boek Erg interessant Leuk en coooool Leerzaam Goede vragen Alles in één boek Leuke gedichtjes 6

7 Leukere onderwerpen Graag kleuropdrachten Na elke week een uitstapje Hou rekening met de tijd PC-opdrachten soms wat te veel( 2 uur soms) Toetsen per vak apart Weken dezelfde onderwerpen Meer info over 1 ding Spelling mag uitgebreider Kinderen met hetzelfde niveau aan elkaar koppelen om elkaar te helpen Meer filmpjes Wat minder werk Iets minder samen doen, wat meer zelfstandig Boeken goed begrijpbaar Leuk als we het samen doen Leuke opening, leuke afsluiting Leuke filmpjes: hou de filmpjes!!! Goed uitgelegd Folders Interessante teksten en goede vragen Informatief op een leuke manier moppen Ook bij de tips en de tops zijn dubbelingen weggelaten Groep 5/6: Aantal leerlingen die het ingevuld hebben: Als je een punt zou moeten geven voor de volgende dingen, welk punt gaf je dan? (gemiddelde uitgerekend. 6= laagste ;10= hoogste) j. De boeken : 7.9 k. De onderwerpen van de projecten: 8.1 l. De filmpjes: 9 m. De lesmaterialen: 8.4 n. De knutselopdrachten: 8.9 o. De afsluiting: 9.4 p. Spelling: 7.8 q. Het samenwerken: 8.8 r. Het huiswerk: Kunnen jullie tips en tops geven? 7

8 TIPS Huiswerk is niet zo veel, mag meer zijn. Wat meer liedjes Europa niet zo leuk Meer weken Alles-in-1 Niet zo veel opdrachten Samen met vriendje of vriendinnetje spreekbeurt over het thema Voor mij mag het gemakkelijker Niet te veel opschrijven voor de kinderen Veel schrijfwerk bij spelling Maak de vragen iets minder 1 boek vind ik niet zo leuk De uitstapjes worden steeds minder Te lange toetsen TOPS Mooie interessante boeken Leerzame onderwerpen Mooi materiaal Leuke knutselopdrachten grappige filmpjes van klokhuis: meer lol samen Heel leuk om Alles in-1 te doen Knutselen bij een project vind ik heel leuk Samenwerken vind ik heel leuk De uitstapjes zijn leuk Bij de tips en de tops zijn de dubbelingen weggelaten. De resultaten van de vragenlijsten zullen besproken worden op een teamvergadering. Wij zullen dan vanuit dit overleg bepalen of er aanpassingen gedaan dienen te worden. INFORMATIEAVOND GROEP 8 VOORTGEZET ONDERWIJS Op donderdag 15 januari zal er een informatieavond gehouden worden voor de ouders van de leerlingen van groep 8 van de Sint Martinusschool (Gronsveld) en de St. Jozefschool (Oost-Maarland). Op deze avond wordt informatie verstrekt over het voortgezet onderwijs. Ook zullen op deze avond weer leerkrachten van het voortgezet onderwijs (regio Maastricht) aanwezig zijn. De aanvang van deze avond is om uur en vindt plaats op de 1e etage in het lokaal van groep 8 van de Sint Martinusschool, Gronsvelder Kerkplein 8 te Gronsveld. U kunt links naast de hoofdingang via de trap omhoog lopen naar het lokaal van groep 8. 8

9 BIJLAGE VUURWERKCAMPAGNE De wettelijke regels Vuurwerk mag gekocht worden door mensen van 16 jaar en ouder. Vuurwerk kopen mag in 2013 op zaterdag 28, maandag 29 en dinsdag 31 december. Vuurwerk afsteken mag vanaf 31 december uur s ochtends tot 1 januari 2.00 uur s nachts. Bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar. De regels overtreden? Kinderen van 12 tot 18 jaar die zich niet aan de regels houden, worden door de politie doorgestuurd naar Halt. Hier maken ze afspraken over een passende straf. Vaak bestaat die uit een aantal uren werken en/of een leeropdracht. Ook moet eventuele schade worden vergoed. Veiligheidstips Gooi nooit vuurwerk naar mensen of dieren. Bewaar vuurwerk altijd op een droge en koele plek. Lees de Nederlandse gebruiksaanwijzing goed door en volg deze op. Vuurwerk steek je aan met een aansteeklont. Voorkom oogletsel en draag een vuurwerkbril. Draag veilige kleding, liefst katoen en zonder capuchon. Zet vuurpijlen in een met zand verzwaarde fles voordat je ze aansteekt. Houd voldoende afstand (minimaal 6 meter). Steek vuurwerk dat niet gelijk afgaat, niet opnieuw aan. Ruim vuurwerkresten meteen op. Voorkom risico's met illegaal vuurwerk Koop geen vuurwerk van vriendjes. Check of het vuurwerk een Nederlandse gebruiksaanwijzing heeft. Steek geen vuurwerk af met een strijkkop, zoals strijkers. Steek geen vlinders en nitraten af. Doet de knal pijn aan je oren? Dan is het wellicht illegaal vuurwerk. 9

10 OUDERAVOND HEILIG VORMSEL Op donderdag 8 januari a.s. zal er in de aula van onze school vanaf uur een algemene ouderavond plaatsvinden voor de ouders van de vormelingen van onze school. Organisatorische zaken omtrent het Heilig Vormsel van 1 februari a.s. zullen die avond worden besproken. U bent van harte uitgenodigd! * Lach Geniet Vertrouw Vraag hulp Heb aandacht Maak iemand blij Kijk eens naar buiten Lees een spannend boek Maak je een dag geen zorgen Zoek een mooie som en los deze op Lees de krant en knip een artikel uit Zing onder de douche en vervul een van je wensen Sta vroeg op en luister naar de prachtige geluiden van de natuur Kijk iemand aan en geef hem of haar een mooi compliment Zoek een ster Fantaseer Haal diep adem EN HEB LIEF We wensen alle kinderen en ouders fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! We hopen iedereen weer blij en gezond te ontmoeten op maandag 5 januari

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA 20 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 27oktober, 3 november en 10 november Fietsclinic groep 7/8 27 oktober Luizencontrole

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f S i n t B e r n a r d u s s c h o o l Tweewekelijks nieuwsbulletin - tweeëntwintigste jaargang nr. 6

N i e u w s b r i e f S i n t B e r n a r d u s s c h o o l Tweewekelijks nieuwsbulletin - tweeëntwintigste jaargang nr. 6 N i e u w s b r i e f S i n t B e r n a r d u s s c h o o l Tweewekelijks nieuwsbulletin - tweeëntwintigste jaargang nr. 6 Data 03 december 2013 05 dec Sinterklaas op school 06 dec ADV groep 1 t/m 8 09

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

1 Tevredenheidspeilingen

1 Tevredenheidspeilingen Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco

Nadere informatie

Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1

Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1 Nieuwsbrief Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers, beste

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Venmail. Algemeen 13-03-2015

Venmail. Algemeen 13-03-2015 13-03-2015 Algemeen Inschrijven nieuwe leerlingen Heeft u nog kinderen die het komende schooljaar vier jaar worden? Snel inschrijven hoor, dan reserveren wij een plekje voor uw kind. Vervanging Lisa ter

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 1 Vanuit de directie: 1. Personeel Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 Directie: Zoals in de kerstvakantie aan u is bericht zal directeur Sandra Peters niet meer terugkeren op de Willibrord.

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Van harte wensen we u en jullie een heel gelukkig en gezond 2015! Personele zaken

KlimtorenNieuws. Van harte wensen we u en jullie een heel gelukkig en gezond 2015! Personele zaken KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 09 06-01-2015 Het nieuwe jaar.. In dit nummer: Het nieuwe jaar Personele

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 Nieuwsbrief O.B.S. Elckerlyc Rembrandt van Rijnsingel 19 2371 RE Roelofarendsveen telefoon: 0713312735 de.elckerlyc@ssba.net www.obselckerlyc.nl Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 1 Algemene

Nadere informatie

KDV Slinge. Dat gun je ieder kind..

KDV Slinge. Dat gun je ieder kind.. KDV Slinge Dat gun je ieder kind.. Vierde editie 2012 Agenda Verjaardagen Voorwoord Column locatiemanager Watt s gebeurt../ Interviewtje met Wist u dat? Onze kinderen aan het woord VVE Ben ik in beeld

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl jaargang 6 vrijdag 3 oktober 2014 Agenda 6 oktober GMR 8 november Oud papier 11 oktober Oud papier 17 november GMR vergadering 13 t/m 19 oktober Herfstvakantie 19 november Luizencontrole

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie