Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omslagontwerp: Ben van den Boogaard"

Transcriptie

1

2

3 Omslagontwer: Ben van den Boogaard

4 Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal examen 4 De onderdelen van het examendossier 4 Herkansen en inhalen van toetsen 4 Cijferraortage 5 Cijfers 5 Normen voor bevordering en slagen 5 Vrijstellingen en ontheffingen 6 Afwezigheid bij toetsen 6 Inleveren raktische odrachten en handelingsdelen 6 Klachten over de beoordeling van werk 7 Fraude en andere onregelmatigheden 7 2. Overzicht van de vakken Talen Nederlands 10 Frans 11 Duits 12 Engels 13 Grieks 14 Latijn 15 Mens- en maatschaijvakken Aardrijkskunde 16 Geschiedenis 17 Maatschaijleer 18 Economie 19 Management en organisatie 20 Natuurwetenschaelijke vakken Biologie 21 Natuurkunde 22 Scheikunde 23 Wiskunde Wiskunde A 24 Wiskunde B 25 Wiskunde C 26 Wiskunde D 27 Informatica 28 Culturele Vorming Tekenen 29 Sort Bewegen, sort en maatschaij 30 Lichamelijke ovoeding 31 Oriëntatie Studie en beroe Afgesloten vakken Samenstelling van het overgangscijfer (toetsen en weging) Jaarindeling van dossiertoetsen en raktische odrachten 35 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 1

5 Belangrijke data 5 vwo Data toetsweken, inhaalmomenten en herkansingen staan in de jaaragenda o Janvanegmond.sg.nl onder raktische informatie. Kijk altijd o de monitor en/of mijn school voor mogelijke wijzigingen. Herkansingen Vakken die je wilt herkansen dienen te worden ogegeven. Dit kan je doen door een enquête in te vullen die ca. 1 week voor de deadline o mijnschool wordt geoend. Wanneer de enquête gesloten is, is het niet meer mogelijk om je o te geven voor een herkansing. Kijk altijd o de monitor en/ of mijn school voor mogelijke wijzigingen. Maandag 3 november 09:00 uur: deadline ogave herkansingen 1 Maandag 19 januari 09:00 uur: deadline ogave herkansingen 2 Maandag 16 maart 10:00 uur: deadline ogave herkansingen 3 Dinsdag 19 mei 9:00 uur: deadline ogave herkansingen 4 Maandag 15 juni 10:00 uur: deadline ogave herkansingen 5 (dossier toetsen) Vakantieeriodes 11 t/m 19 oktober herfstvakantie 20 december t/m 4 januari kerstvakantie 21 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie 2 t/m 10 mei meivakantie 4 juli t/m 16 augustus zomervakantie 2 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

6 Voorwoord Beste leerling van de bovenbouw van ons havo en vwo, In dit boekwerkje, officieel genaamd het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), vind je de stofomschrijving, de lanning en de toetsing van alle vakken in het vierde, vijfde en zesde jaar. Je kunt recies zien hoe het eindcijfer van het schoolexamen voor elk vak tot stand komt. Tevens staan er allerlei regels in die met het schoolexamen te maken hebben. Hoewel regels nooit leuk zijn om te lezen, raden wij je wel aan dit te doen. Je weet dan namelijk wat je lichten, maar ook wat je rechten zijn. Namens alle docenten en andere medewerkers van het Jan van Egmond wensen wij je dit schooljaar uiteraard veel succes toe, dit onder het motto: jullie resultaten zijn onze resultaten. Met vriendelijke groet, Mw. F. Meijer den Baas - Deelschoolleider vwo 4, 5 en 6 Mw B. van Olhen - Teamleider havo 4 en 5 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 3

7 Programma van Toetsing en Afsluiting Algemene informatie vwo Beste leerling, In 4 vwo maak je een start met het examenrogramma. Om het diloma te halen moet je een schoolexamen () en een centraal examen (CE) afleggen. Voor beide examens gelden allerlei regels, die ervoor moeten zorgen dat het rogramma o de juiste manier verloot en wordt afgesloten. Schoolexamenreglement en centraal-examenreglement De algemene regels staan in het Examenreglement Purmerendse ScholenGroe. Dit reglement kun je vinden o de site van het Jan van Egmond Lyceum onder Praktische Informatie. De school stelt tevens zijn eigen regels vast. Deze zijn geformuleerd in het Schoolexamenreglement Jan van Egmond Lyceum. Ook dit reglement is te vinden o de site van de school onder Praktische Informatie. Het rogramma van toetsing en afsluiting In het rogramma van toetsing en afsluiting (PTA) staat er vak een overzicht van alle toetsen die zullen worden afgenomen tijdens dit schooljaar. In het PTA staat ook een vooruitblik o de toetsen van het volgende schooljaar. Let o: aan deze vooruitblik kunnen geen rechten worden ontleend. Vakken die worden afgesloten met het schoolexamen De volgende vakken kennen alleen een. Voor deze vakken wordt geen CE afgenomen. Culturele en kunstzinnige vorming (CKV); moet met een voldoende worden afgesloten Lichamelijke ovoeding; moet met een voldoende worden afgesloten Informatica Wiskunde D Bewegen, sort en maatschaij (BSM) Maatschaijleer Algemene Natuurwetenschaen (ANW) Klassieke Culturele Vorming (KCV) (De laatste drie vakken maken deel uit van het combinatiecijfer.) Al deze vakken worden dus voor de start van het CE afgerond, soms zelfs in 4 vwo of 5 vwo. De onderdelen van het examendossier Alle onderdelen van het komen samen in je examendossier. Het examendossier bestaat uit de volgende delen: De mondelinge of schriftelijke toetsen Door middel van deze toetsen laat je zien of je aan of je genoeg kennis en inzicht hebt. Er zijn voortgangstoetsen (VT), die meetellen voor de overgang naar 5 vwo en 6 vwo, en dossiertoetsen (DT), die zowel meetellen voor de overgang naar 5 vwo en 6 vwo als voor het. De raktische odrachten Door middel van een raktische odracht (PO) laat je zien of je voldoende vaardigheden voor het vak bezit. Soms moet je het eindresultaat resenteren. De handelingsdelen Een handelingsdeel (HD) is een beaalde activiteit of odracht die je naar behoren moet afsluiten. Bij een onvoldoende beoordeling van één van de handelingsdelen kun je je examendossier niet afsluiten, kun je niet worden bevorderd en kun je geen diloma ontvangen. Het rofielwerkstuk Het rofielwerkstuk (PWS) is een meesterroef die betrekking heeft o een vak in je rofiel. In 5 vwo begin je eraan te werken en in 6 vwo maak je het af. Een resentatie/eindgesrek houden over je onderzoek hoort bij het PWS. Je krijgt één cijfer voor je werkstuk en je resentatie /eindgesrek samen. Als je geen resentatie/eindgesrek houdt, krijg je geen cijfer. Dat cijfer wordt ogenomen in het combinatiecijfer. (zie: Combinatiecijfer) Het centraal examen Het CE is een landelijk examen, dat o school wordt afgenomen aan het einde van 6 e leerjaar. Herkansen en inhalen van toetsen Het schooljaar is ingedeeld in vijf (voor 6 vwo drie) leserioden die elk worden afgesloten met een. Inhalen Inhaalrecht kan uitsluitend van toeassing zijn als er een gegronde reden is voor de absentie, e.e.a. is ter beoordeling van de deelschoolleider/teamleider. De inhaalronde valt samen met de herkansingen en is ongeveer 4/5 weken na elke. Een toets die wordt ingehaald, kan niet meer herkanst worden. 4 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

8 Herkansingen Het schooljaar is ingedeeld in vijf (voor 6 vwo drie) leserioden die elk worden afgesloten met een. Na elke mag je één voortgangstoets of dossiertoets uit de voorafgaande eriode herkansen. De herkansingen zijn ongeveer 4/5 weken na elke. In 4 vwo en 5 vwo mag je na eriode 5 alleen een DT herkansen. Je kunt de herkansingen niet osaren. Als je een toets herkanst, telt het hoogste van de twee cijfers. Als je, om welke reden ook (inclusief ziekte), absent bent bij een herkansingstoets, vervalt het recht o die herkansing. De data van inhalen en herkansen vallen in rincie samen. Een toets die wordt ingehaald kan niet herkanst worden. Praktische odrachten, racticumtoetsen, luistertoetsen en huiswerktoetsen en het rofielwerkstuk mag je niet herkansen. Als je een raktische odracht die je niet o tijd hebt ingeleverd alsnog wilt inleveren, moet je daarvoor een herkansing inzetten. Het kan zijn dat je meerdere toetsen (herkansing en/of inhaaltoetsen) o één dag moet maken. De deelschoolleider/teamleider kan besluiten je een herkansing te ontnemen als je veelvuldig ongeoorloofd de lessen hebt verzuimd. De deelschoolleider/teamleider kan besluiten je vanwege bijzondere omstandigheden een extra herkansing te gunnen. Let o: Denk er bij de keuze van een herkansing aan dat het cijfer van een DT meetelt voor de overgang naar 5 vwo of 6 vwo én voor het. Het cijfer van een VT daarentegen telt alleen mee voor de overgang naar 5 vwo of 6 vwo. Vraag bij twijfel advies aan je mentor. Zorg ervoor dat je voldoende staat voor een vak dat niet wordt afgesloten met een CE. Je hebt anders je eerste onvoldoende o je cijferlijst voor het examen en dat verlaagt je kans om te slagen. Cijferraortage Na iedere toetseriode krijg je een overzicht van je cijfers en beoordelingen. In Magister kun je zelf, ook thuis, het actuele overzicht raadlegen. Cijfers De eindbeoordeling van het examen wordt uitgedrukt in hele cijfers, van 1 t/m 10. Als een vak alleen een heeft, dan is het cijfer voor het het eindcijfer. Het cijfer wordt dan afgerond o 0 decimalen (zie: Afrondingen). Als een vak wordt afgerond met zowel een als een CE, dan is het eindcijfer het gemiddelde van het cijfer voor het en het cijfer voor het CE. Dan wordt het cijfer voor het schoolexamen eerst o 1 decimaal afgerond (zie: Afrondingen). Het eindcijfer is het gemiddelde van het -cijfer en het CE-cijfer, afgerond o 0 decimalen. Afrondingen O 1 decimaal, om het eindcijfer te bealen bij vakken met zowel een als een CE: - Indien het 2 e cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond. - Indien het 2 e cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond. Voorbeeld: 5,45 wordt 5,5 5,44 wordt 5,4 O 0 decimalen, om het eindcijfer te bealen van vakken met alleen een : - Indien het 1 e cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond. - Indien het 1 e cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond. Voorbeeld: 5,5 wordt 6 5,4 wordt 5 (dus 5,45 wordt 5) Combinatiecijfer Het cijfer voor maatschaijleer, ANW, KCV (indien in het akket aanwezig) en voor het rofielwerkstuk vormen het combinatiecijfer. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de o de cijferlijst vermelde, afgeronde cijfers (bestaande uit hele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt dit combinatiecijfer afgerond. Voorbeeld: 5,5 wordt 6 5,4 wordt 5 Wanneer ben je geslaagd? Je bent geslaagd Als het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5,5 is én je bij de eindcijfers niet meer dan één 5 hebt voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde én als je voor al je vakken waarvoor een cijfer is vastgesteld als eindcijfer een 6 of meer hebt behaald, of als je 1 x een 5 hebt gehaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of als je 1 x een 4 of 2 x een 5 of 1 x een 5 en 1 x een 4 hebt gehaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als voldoende of goed. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 5

9 Het eindcijfer 3 of lager o de cijferlijst betekent dat je niet geslaagd bent. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Dus als het cijfer voor het PWS of voor maatschaijleer of voor KCV een 3 of lager is, ben je niet geslaagd, ook niet als het gemiddelde een 6 of hoger is. Vanaf 1 augustus 2013 moeten alle examenkandidaten een rekentoets afleggen. Het cijfer wordt vermeld o de cijferlijst die behoort bij het diloma. Het resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel. Vanaf examenjaar maakt het cijfer van de rekentoets wel onderdeel uit van de zak/slaagregeling. Dit geldt voor de leerlingen die vanaf schooljaar in 4 vwo starten. Normen voor de bevordering naar 5 vwo, resectievelijk naar 6 vwo De bevorderingsnormen staan in een aart bestand o de site van het Jan van Egmond en zijn bovendien o aanvraag beschikbaar. Vrijstellingsregel bij doubleren Als je blijft zitten in 4 vwo of 5 vwo, of het examenjaar een tweede keer moet doen, gelden de volgende regels: Alle toetsen, handelingsdelen en raktische odrachten moet je overdoen. Voor de met een schoolexamen afgesloten vakken wordt een vrijstelling verleend mits dat vak met een voldoende eindbeoordeling is afgesloten. Je ouders moeten daar toestemming voor geven. Het vak BSM en LO daarentegen moet altijd worden overgedaan.. Het PWS moet je overdoen als het o nul decimalen afgeronde cijfer lager is dan een 6. In de vrijgekomen tijd moet je een ondersteunend rogramma volgen, dat je vaststelt in overleg met je mentor. Overzetten cijfers bij doubleren. Het is niet mogelijk om bij doubleren of het examenjaar een tweede keer doen, de cijfers van toetsen, PO of handelingsdelen van een eerder jaar over te zetten. Afwijkende manier van examineren Als je in je eindexamenjaar 6 jaar of korter dan 6 jaar in Nederland bent, en Nederlands is niet je moedertaal, dan kan daarmee rekening gehouden worden bij het afnemen van de examens. Je kunt dan bijvoorbeeld tijdens de examens extra tijd krijgen. Ook als je o een of andere wijze gehandicat bent je bent bijvoorbeeld slechtziend of dyslectisch, of je hebt een andere aantoonbare belemmering dan kan bekeken worden of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld extra tijd. Meld je bij de deelschoolleider/teamleider wanneer bovenstaande o jou van toeassing is. Ben je kleurenblind en heb je aardrijkskunde in je akket, besreek dan met je vakdocent in hoeverre je roblemen hebt bij het gebruik van de atlas. Meld ook dan eventuele roblemen bij je deelschoolleider/teamleider. Voor alle aanassingen in de normale wijze van examineren moet je een verklaring van een secialist inleveren. Ook wordt de Insectie o de hoogte gebracht. Ontheffingen Soms kun je in aanmerking komen voor een ontheffing voor een beaald vak. Dat kan het geval zijn bij LO, bijvoorbeeld bij een lichamelijke handica. Meld je bij je deelschoolleider/teamleider wanneer de bovenstaande situatie o jou van toeassing is. Je hebt niet automatisch recht o ontheffing, maar je kunt wel een verzoek tot ontheffing indienen. Ook hier geldt dat je een verklaring van een secialist moet inleveren en dat de Insectie wordt ingelicht. Afwezigheid bij toetsen Als je, bijvoorbeeld door ziekte, niet kunt deelnemen aan een toets, dan moeten je ouders/verzorgers o de dag van de toets, vóór het begin van de toets, contact onemen met school.dit moeten zij elke dag doen, zolang je ziek bent in de. Wordt je afwezigheid niet gemeld, of wordt deze door de schoolleiding als ongeldige afwezigheid beoordeeld, dan kan de schoolleiding maatregelen nemen. Toetsen die om geldige redenen niet zijn afgelegd, moeten alsnog gemaakt/gedaan worden. Inhalen gebeurt o de dag(en) dat toetsen herkanst kunnen worden. Een toets die wordt ingehaald, kan niet herkanst worden. Als je, om welke reden ook ( inclusief ziekte) absent bent o het moment dat je een toets moet inhalen of herkansen, verseel je het recht o inhalen of herkansen. Inleveren Praktische Odrachten en Handelingsdelen Je moet het werk ersoonlijk aan je docent overhandigen. Sto het werk in geen geval in een ostvakje. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het inleveren van je werk. Als je van mening bent dat er zeer seciale omstandigheden zijn waardoor je je niet kunt houden aan de inleverdatum, besreek dat dan direct met je vakdocent. Deze beoordeelt, in overleg met je deelschoolleider/teamleider, of je uitstel kunt krijgen. Bij te laat inleveren van werk worden argumenten als De comuter is gecrasht of De rinter deed het niet nooit als excuus geacceteerd. Voor het inleveren van raktische odrachten geldt een uiterste inleverdatum. Eerder inleveren mag. Je lanning afstemmen o een aantal dagen voor de uiterste inleverdatum is zelfs heel verstandig. 6 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

10 Als je je raktische odracht o de uiterste inleverdatum om welke reden dan ook, inclusief ziekte niet hebt overhandigd aan je docent, moet je rekening houden met een vervangend cijfer 1. Als er nog een herkansingsmogelijkheid is, moet je deze inzetten om het werk alsnog in te leveren. Als je geruime tijd voor de uiterste inleverdatum door omstandigheden buiten jouw schuld roblemen voorziet met de inlevertermijn, meld dit dan direct aan je docent. Die beaalt dan in overleg met de deelschoolleider/teamleider of je je werk o een wat later moment mag inleveren. Als je het werk niet inlevert of niet naar behoren aflevert, kun je verlicht worden om, na de lestijd, o school hieraan te werken. Een argument als Ik moet naar mijn werk wordt niet als excuus geacceteerd. De vakdocent beaalt of je de oorsronkelijke, dan wel een aanvullende of een geheel nieuwe odracht moet maken. De uiterste consequenties van het niet volledig of niet naar behoren uitvoeren van handelingsdelen zijn - dat je niet bevorderd kunt worden naar het volgende leerjaar. Handelingsdelen zijn ogenomen in de overgangsnormen: je wordt as bevorderd als de handelingsdelen die in dat jaar zijn ogegeven, naar behoren zijn uitgevoerd. - dat je geen diloma kunt ontvangen als je je examendossier niet tijdig en naar behoren hebt afgerond. De handelingsdelen zijn onderdeel van dit dossier (zie: Onderdelen examendossier). Klachten over de beoordeling van werk Als je een klacht hebt over de beoordeling van een onderdeel van het besreek je dat natuurlijk eerst met je vakdocent. Blijft het robleem bestaan, dan moet je binnen 3 werkdagen nadat je de beoordeling hebt ontvangen het robleem voorleggen aan de deelschoolleider/teamleider. Kijk voor de verdere rocedure in het schoolexamenreglement van het Jan van Egmond Lyceum. (Zie de site van het Jan van Egmond Lyceum onder Praktische Informatie.) Maatregelen bij fraude en andere onregelmatigheden Pleeg je fraude of onttrek je je aan onderdelen van het of CE, dan kan het cijfer 1 worden toegekend. Je kunt ook worden uitgesloten van (verdere) deelname aan het schoolexamen en/of centraal examen. Toetsen die je al hebt afgelegd, kunnen alsnog ongeldig verklaard worden. Je kunt ook verlicht worden onieuw één of meer onderdelen van het examen af te leggen. Als je met deze maatregelen dreigt te worden geconfronteerd, dan krijg je de gelegenheid om jouw versie van het gebeurde te vertellen en je te laten bijstaan door een volwassene. Tegen de genomen maatregelen dan wel de uitsraak over een klacht, kun je binnen drie werkdagen in beroe gaan bij de commissie van beroe. Het adres van deze commissie is: Beroescommissie school- en centraal examen PSG t.a.v. de voorzitter Postbus AR Purmerend Onvoorziene gevallen In onvoorziene gevallen beslist de schoolleiding. Wij wensen je veel succes. Docenten en schoolleiding Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 7

11 8 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

12 Schoolexamentoetsen er vak Legenda TOETSVORM m s h l d Mondeling Schriftelijk Handelingsdeel Praktische Odracht Luistertoets Digitale toets BEOORDELING c o/v/g Cijfer Onvoldoende / voldoende / goed Let o. In de volgende overzichten er vak zijn ook alle voortgangstoetsen ogenomen. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 9

13 VWO 5 Nederlandse taal 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 VT51 Sellen en formuleren s c 5 tw2 VT52 Argumenteren 50 2 s c 5 tw3 VT53 Schrijven 75 1 s c 5 2 en 3 PO51 Schrijfdossier 2 5% s c 5 tw4 DT51 Eindexamentekst met vragen en taal % s c 5 tw5 VT54 Literatuur 90 3 s c 5 2 t/m 5 DT52 Presentatie 15/20 3 5% m c 6 tw1 DT61 Samenvatten nieuw examen en taal % s c 6 tw2 DT62 Schriftelijk betoog % s c 6 tw3 DT63 Literatuur % m c Gebruikte methoden: Nieuw Nederlands 5/6 vwo, uitgave 2008 of later J.A. Dautzenberg: Literatuur, geschiedenis en leesdossier, tweede druk, theorieboek J.A. Dautzenberg: Literatuur, geschiedenis en leesdossier, tweede druk, werkboek Materiaal uitgereikt door de docent en o Smartschool. * Extra informatie: In VWO 5 zijn er twee D-toetsen: resentatie en eindexamentekst met vragen. Tw3: schrijven. De toets = zakelijke brief. PO51 is een schrijfdossier en bestaat uit schrijfodrachten over de stof uit de cursus Schrijven hoofdstuk 1 en 2 (uiteenzetting, beschouwing, column, essay). Literatuur Voor literatuur stellen de leerlingen een leesdossier samen. Over literatuur staat in het examenrogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo het volgende: Domein E: Literatuur Subdomein E1: Literaire ontwikkeling 7. De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met een aantal door hem geselecteerde literaire werken. * Minimumaantal: havo 8; vwo 12 waarvan minimaal 3 voor * De werken zijn oorsronkelijk geschreven in de Nederlandse taal. Subdomein E2: Literaire begrien 8. De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire begrien hanteren in de interretatie van literaire teksten. Subdomein E3: Literatuurgeschiedenis 9. De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis, en de gelezen literaire werken laatsen in dit historisch ersectief. 10 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

14 VWO 5 Frans 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 1 HT51 Grammatica/vocabulaire herhaling+ 30 s c unité 1 5 tw1 VT51 Toets unite 1,2 Libre Service 50 1 s c 5 2 HT52 Grammatica/vocabulaire unites 3/4 30 s c 5 2 VT52 Leestoets 50 2 s c 5 tw2 VT53 Schrijfodracht gebaseerd o unités s c 1 t/m 5* 5 3 HT53 Vocabulaire gericht o sreken 30 s c 5 3 VT54 Luistertoets audio 50 2 s c 5 tw3 DT51 Mondeling (gesrek/resentatie) % m c 5 4 HT54 Signaalwoorden /voc. Libre service etc. 30 s c 5 tw4 DT52 Leestoets % s c 5 5 VT55 Luistertoets video 50 2 l c 5 tw5 VT56 Literatuurtoets Unités 1 t/m s c franstalige literaire werken/teksten * 5 5 VT21 Gemiddelde van 4 huiswerktoetsen 3 c 6 tw1 DT61 Formele brief % s c 6 tw2 DT62 Literatuur en literatuurgeschiedenis* % s c 6 3 DT63 Kijk/luistertoets CITO 60 à 80 20% l c 6 tw3 DT64 Mondeling (resentatie/gesrek) 15 20% m c Gebruikte methode: Libre Service Extra informatie: Bij de schrijfodracht is gebruik van woordenboek N/F toegestaan (leerling zorgt zelf voor woordenboek) De 4 huiswerktoetsen en de luistertoetsen kunnen niet worden herkanst. De VT56 kan niet worden herkanst. De docent beaalt welke literaire werken gelezen worden. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 11

15 VWO 5 Duits 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 1 HT51 Redemittel Kaitel 1 20 s c Woordenboekje Deel 1 blz. 1-5(D-N) 5 1 VT51 Luistertoets 50 2 l c 5 tw1 VT52 Tekstverklaring 75 3 s c 5 2 HT52 Redemittel Kaitel 2 20 s c Woordenboekje Deel 1 en 2 blz (D-N) 5 tw2 VT53 Grammatik (Das Verb 1-22) 50 2 s c Woordenboekje Deel 2 en 3 blz (D-N) 5 3 HT53 Redemittel Kaitel 3 20 s c Woordenboekje Deel 3 en 4 blz (D-N) 5 3 HD51 Verslag Aken h o/v/g 5 3 VT54 Luistertoets 50 2 l c 5 tw3 DT51 Gesrek % m c 5 tw3 VT55 Tekstverklaring 75 3 s c 5 tw4 DT52 Tekstverklaring % s c 5 tw5 VT56 Grammatik (Naamvallen) 50 2 s c Woordenboekje Deel 4 en 5 blz (N-D) 5 5 VT21 Gemiddelde van de 3 huiswerktoetsen 3 c 6 tw1 DT61 Literatuur 50 15% s c 6 tw2 DT 62 Sreekvaardigheid 10 20% m c 6 3 DT 63 CITO Luistertoets 75 20% l c 6 tw3 DT 64 Schrijfvaardigheid % s c Gebruikte methoden: Na klar 5/6v Bronnenboek en Werkboek deel a en b Examenbundel Teksten en luisteroefeningen Literaturübersicht Extra informatie: De 3 huiswerktoetsen en de 2 luistertoetsen kunnen niet worden herkanst. Het gemiddelde van alle huiswerktoetsen samen telt aan het einde van het schooljaar 3 x mee voor het raortcijfer. 12 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

16 VWO 5 Engels Cohort /2015 Toets Onderwer Duur in Toets- Beoor- raort vorm deling 5 1 HT51 Examenidioom 20 s c 5 tw1 VT51 Grammatica 50 1 s c 5 2 HT52 Examenidioom 20 s c 5 tw2 DT51 Literatuurgeschiedenis + The Merchant % s c of Venice (Shakeseare) 5 3 HT53 Signaalwoorden 20 s c 5 tw3 DT52 Leesvaardigheid % s c 5 4 HT54 Examenidioom 20 s c 5 tw4 DT53 Schrijfvaardigheid (formele brief) % s c 5 5 VT52 Luistervaardigheid (Citotoets) 50 2 l c 5 5 VT21 Gemiddelde huiswerktoetsen 3 s c eriode tw5 VT53 Sreekvaardigheid (nav boekroject) 10 2 m c 6 tw1 DT61 Sreekvaardigheid 10 20% m c 6 tw2 DT62 Schrijfvaardigheid: essay % s c 6 3 DT63 Luistervaardigheid (Citotoets) 60 20% l c 6 tw3 DT64 Kennis van Land en Volk 50 5% s c 6 4 DT65 Roman 50 5% s c Gebruikte methoden: Eigen materiaal school Extra informatie: De 4 huiswerktoetsen de luistertoets VT5.2 kunnen niet worden herkanst. Het gemiddelde van alle huiswerktoetsen samen telt aan het einde van het schooljaar 3 x mee voor het raortcijfer. Leerlingen moeten een snelhechter meebrengen tijdens de eerste les Engels. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 13

17 VWO 5 Griekse taal en literatuur 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 1 HT51 Grammatica en vocabularium 30 S C 5 tw1 VT51 Palladion, eigen materiaal: S C tekstverklaring, cultuur, grammatica en vocabularium 5 2 HT52 Grammatica en vocabularium 30 S C 5 tw2 VT52 Proefvertaling S C 5 3 HT53 Grammatica en vocabularium 30 S C 5 tw3 VT53 Palladion, eigen materiaal: S C tekstverklaring, cultuur, grammatica en vocabularium 5 tw3 VT54 Proefvertaling S C 5 tw4 DT51 Palladion, eigen materiaal: % S C tekstverklaring, cultuur, grammatica en vocabularium 5 5 HT54 Grammatica en vocabularium 30 S C 5 tw5 VT55 Palladion, eigen materiaal: S C tekstverklaring, cultuur, grammatica en vocabularium 5 5 VT21 Gemiddelde van de 4 huiswerktoetsen 3 S C 6 tw1 DT61 Palladion en eigen materiaal: tekstverklaring en roefvertaling 6 tw3 DT62 Examenbundel CE (selectie) en eigen materiaal: tekstverklaring en roefvertaling % S C % S C Gebruikte methode Palladion, tekstboek en hulboek Eigen materiaal van de docent Extra informatie De 4 huiswerktoetsen en 2 VT-roefvertalingen kunnen niet worden herkanst. Bij de roefvertalingen is het gebruik van een Grieks woordenboek toegestaan. Het gemiddelde van alle huiswerktoetsen samen telt aan het einde van het schooljaar 3x mee voor het raortcijfer. Als een leerling DT51 herkanst, dienen beide onderdelen tekstverklaring en roefvertaling herkanst te worden. 14 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

18 VWO 5 Latijnse taal en literatuur 2014/2015 Leer jaar Toets Onderwer Duur in raort 5 1 HT51 Grammatica en vocabularium 30 S C 5 tw1 VT51 Caita selecta, eigen materiaal S C docent: tekstverklaring, cultuur, grammatica en vocabularium 5 2 HT52 Grammatica en vocabularium 30 S C 5 tw2 VT52 Proefvertaling S C 5 tw2 VT53 Caita selecta, eigen materiaal S C docent: tekstverklaring, cultuur, grammatica en vocabularium 5 tw3 DT51 Caita selecta, eigen materiaal % S C docent: tekstverklaring, roefvertaling 5 4 HT53 Grammatica en vocabularium 30 S C 5 tw4 VT54 Caita selecta, eigen materiaal S C docent: tekstverklaring, roefvertaling 5 5 HT54 Grammatica en vocabularium S C 5 tw5 VT55 Proefvertaling S C 5 5 VT21 Gemiddelde van de 4 huiswerktoetsen 3 S C 6 tw1 DT61 Caita selecta en eigen materiaal docent: tekstverklaring en roefvertaling 6 tw3 DT62 Caita selecta en deel van het ensum uit de examenbundel CE (selectie), eigen materiaal docent: tekstverklaring, roefvertaling % S C % S C Gebruikte methode Ovidius en Caesar Liefde, lust en leven Eigen materiaal van de docent Extra informatie De 4 huiswerktoetsen en 2 VT-roefvertalingen kunnen niet worden herkanst. Bij de roefvertalingen is het gebruik van een Latijns woordenboek toegestaan. Het gemiddelde van alle huiswerktoetsen samen telt aan het einde van het schooljaar 3x mee voor het raortcijfer. Als een leerling DT51 herkanst, dienen beide onderdelen tekstverklaring en roefvertaling te worden herkanst. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 15

19 VWO 5 aardrijkskunde 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 DT51 Hoofdstuk 1: Aarde: endogene en % s c exogene rocessen 5 tw2 VT51 Hoofdstuk 2: Wereld: globalisering s c 5 tw3 DT52 Hoofdstuk 2: Wereld: globalisering & % s c Hoofdstuk 3: Gebieden: Zuidoost Azië 5 tw4 VT52 Hoofdstuk 4: Nederland: stedelijke s c gebieden 5 4 en 5 PO51 Geografisch vaardigheden: toegeast o regio s: landen in transitie 1 10% s c 6 1 PO61 Nederlandse landschaen + stedelijke gebieden NL 5 % c 6 tw2 DT61 Hoofdstuk 1: Aarde: landschaszones % s c Hoofdstuk 2: Aarde: Middellandse Zeegebied 6 Tw3 DT62 Hoofdstuk 3: Wereld: stedelijke gebieden in de VS en H7 stedelijke gebieden Nederland % s c Gebruikte methode: Buitenland aardrijkskunde 5 VWO lesboek en werkboek Grote Bosatlas 54 e druk. Overig materiaal: aantekeningen, knibladen, actuele artikelen 16 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

20 VWO 5 geschiedenis 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 DT51 Thema % s c 5 tw2 DT52 Thema % s c 5 tw3 DT53 Thema % s c 5 tw4 DT54 Thema % s c 5 tw5 VT51 Staatsinrichting s c 6 tw2 DT61 Tijdvak 1 t/m % s c 6 tw3 DT62 Tijdvak 1 t/m % s c Gebruikte methode: MeMo eriode katern, geschiedenis voor de Tweede fase Extra informatie: Ter voorbereiding van een dossiertoets kan een Bijzondere Odracht verlicht worden gesteld waarvan het resultaat wordt meegeteld met dat van de betreffende DT. De leerlingen worden o deze wijze in staat gesteld het cijfer van de dossiertoets gunstig te beïnvloeden. Extra informatie 2: Van de leerlingen wordt verwacht dat zij een ortfolio (zoveel mogelijk digitaal) samenstellen. Hierin worden verzameld alle roducten die zij in de loo van jaar 4, 5 en 6 verzamelen. Hierbij valt te denken aan: - Toetsen - Aantekeningen - Presentaties - Verslagen - Samenvattingen De samenstelling van een ortfolio is van belang daar de gehele stof tijdens het CE getoetst kan worden. De recieze invulling, eisen en ozet van dit ortfolio wordt o een nader tijdsti aan de leerlingen duidelijk gemaakt. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 17

21 VWO 5 maatschaijleer 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 DT51 Algemene inleiding en inleiding o de % s c thema s rechtsstaat en arlementaire democratie + inrichting ortfolio, start P.O. 5 tw2 DT52 Thema Parlementaire Democratie % s c 5 tw3 DT53 Thema Pluriforme samenleving % s c 5 tw4 DT54 Thema Verzorgingsstaat % s c 5 5 PO51 Onderwer naar keuze o basis van 20% c ortfolio 5 tw5 DT55 Thema Criminaliteit en rechtsstaat % s c Gebruikte methode: Thema s maatschaijleer, vierde gewijzigde druk. (Uitgeverij Essener). Periode 1: Lesboek blz. 8 t/m 24,.28 t/m 43 en 82 t/m 89 Periode 2: Lesboek blz. 82 t/m 139 Periode 3: Lesboek blz. 142 t/m 194 Periode 4: Lesboek blz. 198 t/m 234 Periode 5: Lesboek blz. 38 t/m 79 Extra informatie: Bij de bestudering van de stof voor moet rekening worden gehouden met aantekeningen, bijbehorende odrachten uit het werkboek en de door de docent zelf aangedragen oefenstof, actuele uitbreidingen en verdieingsodrachten. Bij elke dossiertoets na DT 41 kunnen delen uit de reeds getoetste stof worden herhaald. Soms kan de stof van een DT voor een deel bestaan uit door de leerling zelf verzamelde stof. De leerling moet dan de betreffende odracht zelf maken en nakijken a.h.v. een antwoordmodel dat digitaal beschikbaar wordt gesteld. De stof wordt schriftelijk getoetst. Presentatie analyse maatschaelijk vraagstuk (P.O.). In eriode 4 krijgt de leerling de odracht, samen met anderen, een Praktische Odracht te maken die in eriode 5 moet worden geresenteerd. Gedurende het jaar hebben de leerlingen hiervoor al bronnenmateriaal moeten verzamelen in een groes ortfolio. In eriode 4 zal naast de DT 44 over verzorgingsstaat een (individueel) verslag moeten worden gemaakt aan de hand van het voor de P.O. verzamelde bronnenmateriaal. Hierin geeft de leerling de inhoud van het gevonden materiaal weer en schetst de lijn van het betoog voor de P.O. In eriode 5 wordt dit verder uitgewerkt en wordt het resultaat aan de groe geresenteerd. Hieraan mag in groejes (maximaal 4 leerlingen) worden gewerkt. 18 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

22 VWO 5 economie 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 VT51 Kleding hoofdstuk 1 t/m s c 5 tw2 VT52 Kleding hoofdstuk s c 5 tw3 DT51 Kleding % s c 5 tw4 VT53 Mobiliteit hoofdstuk 1 t/m s c 5 tw5 VT54 Mobiliteit hoofdstuk 4 t/m s c 6 tw1 DT51 Levensloo Rekonomie hoofdstuk 1 t/m 3 Arbeidsmarkt Mobiliteit 6 tw3 DT52 Monetaire Zaken Economische Crisis Wereldeconomie % S c % S c Gebruikte methode: Lesbrieven Extra informatie: Reeds eerder getoetste stof wordt in grote lijnen bekend verondersteld. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 19

23 VWO 5 management en organisatie 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 VT51 Eenmanszaak s c 5 tw2 DT51 Eenmanszaak % s c Eenmanszaak 2 5 tw3 DT52 Marketing & Logistiek % s c Organisatie & Personeel 5 tw4 VT52 NV h1 tm h s c 5 tw5 VT53 NV s c 6 tw1 DT61 NV % s c 6 tw3 DT62 Eenmanszaak 1 Eenmanszaak 2 Industrie % s c Gebruikte methode: Lesbrieven Extra informatie: Reeds eerder getoetste stof wordt in grote lijnen bekend verondersteld. 20 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

24 VWO 5 biologie 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 DT51 H9 Bloedsomloo % s c H10 Ademhaling en uitscheiding 5 tw2 DT52 H11 Voeding en vertering % s c H12 Afweer 5 3 PO51 Wordt later bekend gemaakt 10 slu 3 15% /s c 5 tw4 DT53 H6 Voortlanting % s c H13 Regelkringen en hormoonstelsel H14 Zintuigen 5 tw5 VT51 H15 Zenuwstelsel 75 3 s c H16 Sort 5 1 t/m 5 HD51 Verzameling van racticumverslagen, h o/v/g racticumtekeningen en leertaken. Elk onderdeel moet voldoende zijn. Meer informatie in de les. 5 3 HD52 Verslag van een activiteit of racticum h o/v/g Big 5 4 HD53 Verslag van een activiteit h o/v/g 6 tw1 DT61 H17 Kringloen en evenwichten % s c H18 Biosfeer en duurzaamheid Herhaling: H1 Gedrag, H2 Soorten en oulaties, H3 Ecosystemen, H7 Erfelijkheid, H8 Evolutie 6 tw2 DT62 H19 DNA % s c H20 Planten Herhaling: H4 Cel en leven, H5 Onderzoek, H9 Bloedsomloo, H10 Ademhaling en uitscheiding, H11 Voeding en vertering 6 3 DT63 Biologie Olymiade 100 5% s c 6 tw3 DT64 H21 Eiwitten, % s c H22 Biologie in 3D Herhaling: H12 Afweer, H13 Regelkringen en hormoonstelsel, H14 Zintuigen, H15 Zenuwstelsel, H16 Sort 6 1 t/m 3 HD61 Verzameling van racticumverslagen, h o/v/g racticumtekeningen en leertaken. Elk onderdeel moet voldoende zijn. Meer informatie in de les. 6 Laatste eriode HD62 Examentraining h o/v/g Gebruikte methode: Nectar BB deel 1, 2 en 3 derde editie Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 21

25 VWO 5 natuurkunde 2014/2015 Leer- Toets Onderwer Duur in Toets- Beoorjaar raort vorm deling 5 tw1 DT51 Beweging, Krachten, Arbeid en Energie % s c 5 tw2 DT52 Trillingen en Golven % s c Cirkelbewegingen 5 tw3 DT53 Keuzemodule % s c Eigenschaen van Stoffen en Materialen 5 tw4 DT54 Elektriciteit % s c Elektromagnetisme 10.1 en tw5 VT51 Elektromagnetisme s c 5 1 en 5 PO51 Practicum 10 SLU 1 5% c 6 Wordt later bekend gemaakt DT51 titel boek: Natuurkunde Samengevat Vwo hoofdstukken: Beweging, Krachten, (hfs 2 en 3 uit systematische nat. deel 4) titel boek: Systematische Natuurkunde deel 5 hoofdstukken: 8 DT52 titel boek: Natuurkunde Samengevat Vwo hoofdstukken: Cirkelbeweging (hfs 7 systematische nat. deel 4) titel boek: Systematische Natuurkunde deel 5 hoofdstukken: 9 DT53 titel boek: Natuurkunde Samengevat Vwo hoofdstukken: Eigenschaen van Stoffen en Materialen (hfs 4 systematische nat. deel 4) Titel boek: systematische natuurkunde keuzekatern DT54 titel boek: Natuurkunde Samengevat Vwo Hoofdstukken: Elektriciteit (hfs 4 systematische nat. deel 4) titel boek: Systematische Natuurkunde deel 5 hoofdstukken: 10 deel 10.1 en 10.2 VT51 titel boek: Systematische Natuurkunde deel 5 hoofdstukken: 10 PO51 Practicum 22 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

26 VWO 5 scheikunde 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 1 VT51 H Duurzaamheid s c H 8 Zuren 5 2 VT52 H 9 Basen s c H10 Analysetechnieken en onderzoek 5 3 VT53 H 11 Redoxreacties s c H 12 Molecuulbouw en stofeigenschaen 5 4 DT51 H 7 Duurzaamheid % s c H 8 Zuren H 9 Basen H10 Analysetechnieken en onderzoek H11 Redoxreacties H12 Molecuulbouw en stofeigenschaen 5 5 VT54 H 13 Kunststoffen H 14 Chemie van het leven s c 6 1 DT61 H 5, 8, 9, 11 en % s c 6 3 PO61 Praktische odracht of Masterclass 10 % c 6 3 DT62 H 12 + H 16 t/m % s c Gebruikte methode: Chemie overal deel 1 en 2 Extra informatie: In elke toets staan chemische berekeningen. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 23

27 VWO 5 wiskunde A 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 DT51 VWO A deel 2: hoofdstuk 7, 8 en % s c 5 tw2 DT52 VWO A deel 3: hoofdstuk 9 en % s c 5 tw3 DT53 VWO A deel 3: hoofdstuk 10 en % s c 5 tw4 DT54 VWO A deel 3: hoofdstuk 11 en % s c 5 tw5 VT51 VWO A deel 3: hoofdstuk 12 en K s c 6 tw1 DT61 VWO A deel 3 hoofdstuk 11 en % s c VWO A deel 4 hoofdstuk 13 6 tw2 DT62 VWO A deel 4 hoofdstuk 14 en % s c 6 tw3 DT63 VWO A deel 4 hoofdstuk 15 en 16 en keuzeonderwer (deel 3 hoofdstuk K) % s c Gebruikte methode: Getal en Ruimte (EPN) VWO A/C deel 2 VWO A deel 3 24 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

28 VWO 5 wiskunde B 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 DT51 VWO B deel 2: hoofdstuk 6, 7 en % s c 5 tw2 DT52 VWO B deel 2: hoofdstuk % s c VWO B deel 3: hoofdstuk 9 5 tw3 DT53 VWO B deel 3: hoofdstuk 9 en % s c 5 tw4 DT54 VWO B deel 3: hoofdstuk 10 en % s c 5 tw5 VT51 VWO B deel 3: hoofdstuk 11 en door de docent te bealen keuzeonderwer (hoofdstuk K) s c 6 tw1 DT61 VWO B deel 3 keuzeonderwer % s c VWO B deel 4 hoofdstuk 12 en 13 6 tw2 DT62 VWO B deel 4 hoofdstuk 13 en % s c 6 tw3 DT63 VWO B deel 4 hoofdstuk 14 en % s c Gebruikte methode: Getal en Ruimte (EPN) VWO B deel 2 VWO B deel 3 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 25

29 VWO 5 wiskunde C 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 DT51 vwo A/C deel 2 hoofdstuk 5 en % s c 5 tw2 DT52 vwo A/C deel 2 hoofdstuk 7 en % s c vwo C deel 3 hoofdstuk 9 5 tw3 DT53 vwo C deel 3 hoofdstuk 9 en % s c 5 tw4 DT54 vwo C deel 3 hoofdstuk 10 en % s c 5 tw5 VT51 vwo C deel 3 hoofdstuk 11 en s c 6 tw1 DT61 vwo C deel 3 hoofdstuk % s c vwo C deel 4 hoofdstuk 13 6 tw2 DT62 vwo C deel 4 hoofdstuk 13 en % s c 6 tw3 DT63 vwo C deel 4 hoofdstuk 14 en % s c Gebruikte methode: Getal en Ruimte (EPN) VWO A/C deel 2 VWO C deel 3 26 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

30 VWO 5 wiskunde D 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 tw1 DT51 VWO D deel 1: hoofdstuk % s c VWO D deel 2: hoofdstuk 5 5 tw2 DT52 VWO D deel 1 hoofdstuk % s c VWO D deel 2: hoofdstuk 6 5 tw3 DT53 VWO D deel 2: hoofdstuk 7 en % s c 5 tw4 DT54 VWO D deel 3: hoofdstuk 9 en % s c 5 tw5 VT51 VWO D deel 3: hoofdstuk 10 en s c 6 tw1 DT61 VWO D deel 3 hoofdstuk 10 en 11 en % s c 6 tw2 DT62 VWO D deel 4 hoofdstuk 13 en % s c 6 tw3 DT63 VWO D deel 4 hoofdstuk 14 en % s c Gebruikte methode: Getal en Ruimte (EPN) HAVO/VWO D deel 1 en deel 2 VWO D deel 3 en deel 4 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 27

31 VWO 5 informatica 2014/2015 raort Toets Onderwer Duur in 4 3 PO41 Practicum XHTML / CSS: Maken website Beoor- deling 5% d c 5 tw1 DT51 B3 Programmeren-Javalogo % d c 5 tw2 VT51 PHP toets 50 1 d c 5 tw3 DT52 B3 Programmeren PHP % d c 5 tw4 DT53 B4H10: Relationele Databases % d c 5 5 PO51 Informatieanalyse en maken database: B4H11 B4: DB bouwen Access 1 10% d c 6 2 PO61 B4: Database bouwen PHP/MySQL 20% d c 6 tw3 DT61 B5H13:Organisatie, rojecten en 10% d c rojectmatig werken B5H14: Informatiesystemen 6 4 PO62 Eindodracht 25% d c Gebruikte methode: htt://informatica-actief.stoas.nl Extra informatie: d/s digitaal of schriftelijk, nog niet bekend 28 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

32 VWO 5 tekenen 2014/2015 Toets Onderwer Duur in raort 5 1 VT51 Waarneming 1 c 5 tw1 VT52 Kunstgeschiedenis tot Renaissance 50 1 s c 5 2 VT53 Waarneming/verwerking 1 c 5 tw2 VT54 Kunstgeschiedenis tot Romantiek 50 1 s c 5 3 VT55 Verbaal gegeven/comositie 1 c 5 tw3 VT56 Kunstgeschiedenis 19 e eeuw 50 1 s c 5 4 VT57 Verbaal gegeven/comositie 1 c 5 tw4 VT58 Kunstgeschiedenis 1 e helft 20 e eeuw 50 1 s c 5 5 VT59 CPE in t klein 1 c 5 tw5 VT510 Kunstgeschiedenis 2 e helft 20 e eeuw 50 1 s c 6 tw1 DT61 Kunstgeschiedenis algemeen % s c 6 tw2 DT62 Kunstgeschiedenis 1 e helft thema % s c 6 tw3 DT63 Kunstgeschiedenis 2 e helft thema % s c 6 1 en 2 PO61 School ontmoet het ark 25% c 6 2 en 3 PO62 Nog nader te bealen 25% c Gebruikte methode: Eigen ublicaties. Aanvullende informatie (vooral illustraties) o Smartschool. Extra informatie: Per eriode zijn de studiewijzers en andere ublicaties te downloaden van Smartschool. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 29

33 VWO 5 bewegen, sort en maatschaij 2014/2015 Toets Nr Onderwer Duur in raort 4 1 HD41 1 Toernooi organisatie s o/v/g 4 1 HD42 25 Sortautobiografie s o/v/g 4 1 HD43 32 Sortiviteitstest s o/v/g 4 1 HD44 33 Sortkeuzetest s o/v/g 4 2 PO41 15 Sringen 1 4% /s c 4 2 PO42 20 Groene- en recreatieve selen 1 4% /s c 4 tw2 DT41 2 Organisatie van Sort en Bewegen en % s c motieven in de sort 4 3 PO Demo (Bom +Turnen 1) 1 4% /s c 11 4 tw3 DT42 3 Blessurereventie en behandeling % /s c 4 4 PO44 24 Fitheidstesten + Duurconditie 1 4% /s c tw4 DT43 4 Bewegen en de menselijke ontwikkeling % s c 4 4 en 5* PO45 18 Roeien 1 1 4% /s c 4 5 PO46 16 Weren 1 4% /s c 4 1 t/m 5 HD45 30 Ervaringsodracht 1 /s o/v/g 4 5 HD46 34 Bijhouden Portfolio s o/v/g 5 1 PO51 6 Bosselen 1 4% /s c 5 2 PO52 17 Zelfverdedigingsselen Karate 1 2% /s c 5 2 PO53 Toernooiorganisatie en uitvoering 1 6% /s c 5 tw2 DT51 5 Energierincies, 1 6% s c Trainingsrincies en Voeding 5 3 PO54 12 Turnen 2 1 4% c 5 3 en 4 PO55 23 Lesgeven eigen groe 1 4% /s c 5 4 PO56 9 Tennis 1 4% c 5 2 PO57 19 Roeien 2 1 2% /s c 5 3 t/m 5* PO58 Onderzoeksodracht 1 6% s c 5 1 t/m 5* HD51 27 Deelname 1 intrascholair toernooi o/v/g 5 1 t/m 4 HD52 31 Ervaringsodracht 2 /s o/v/g 5 1 t/m 4 HD53 34 Bijhouden ortfolio s o/v/g 6 1 PO61 Ka1 4% /s c 6 2 PO62 Ka2 4% /s c 6 2 t/m 3* PO64 Lesgeven (niet de eigen klas) 4% /s c 6 2 HD61 Sortmassage o/v/g 6 3 PO63 Ka3 4% /s c 6 3 DT61 Eindgesrek ortfolio 6% m c Herkansingen Gebruikte methoden: Readers PowerPointresentaties Katern EduActief Boek Bewegen Sort en Maatschaij Extra informatie: De uiterste inleverdatum van te maken werk zal d.m.v. de BSM-nieuwsbrief halverwege de eriode worden bekend gemaakt. Voor een niet volledig afgerond PO, DT of HD wordt, als signaal, het cijfer 1 res. onvoldoende genoteerd. Te laat ingeleverd werk wordt ten hoogste met het cijfer 6 gewaardeerd. Bij doubleren moet onieuw het gehele rogramma worden doorloen. Doubleren geeft geen recht o vrijstellingen. 30 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

34 VWO 5 lichamelijke ovoeding /2015 Toets Onderwer Duur in 4 1 HD41 Duurloen + schema 12 min. loo Slagloosel 1 Hockey Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen (w.o. selleiding) 4 2 HD42 Eurofittest Turnen 1 Badminton Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen 4 3 HD43 Volleybal Circuit (kracht snelheid) SR test Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen (w.o. selleiding) 4 4 HD44 Basketbal Turnen 2 Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen (w.o. selleiding) 4 5 HD45 Softbalvormen Handbal Atletiek (seer- en discusweren) Voetbal Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen 5 1 HD51 Doelselen Softbal Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen 5 2 HD52 Eurofittest Verbredingskeuze 1 Huiswerkodracht Bewegen en samenleving Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen 5 3 HD53 Fitness module Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen 5 4 HD54 Verbredingskeuze 2 Huiswerkodracht Bewegen en maatschaij Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen 5 5 HD55 Softbalvormen Atletiek (seer- en discusweren) Doelselen Toernooi Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen Bewegen en regelen 10 uur raort 5 5 HDeind o/v/g 6 1 HD61 Softbalvormen 3 Hockey Handbal Interesse differentiatie Particiatie raktijklessen 6 2 HD62 Sortoriëntatie blok 1 Sortoriëntatie blok 2 Particiatie raktijkonderdelen 6 3 HD63 Sortoriëntatie blok 3 Inhaal en herkansingen /s /s /s /s s s /s /s /s Extra informatie: Een handelingsdeel verdient het redicaat voldoende als alle er deel van uitmakende activiteiten minimaal met een voldoende zijn afgesloten. Bij doubleren moet het gehele rogramma B&S onieuw worden doorloen en met een voldoende worden afgesloten. Doubleren geeft dus geen recht o vrijstellingen. De regelende rollen loen als rode draden door de lessen B&S heen. Bij voldoende aanwezigheid en actieve deelname is het eindoordeel altijd voldoende. o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g o/v/g Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 31

35 VWO 5 Loobaan oriëntatie en begeleiding 2014/2015 (LOB) Periode/ Toets Onderwer Duur in Minuten raort Tetsvorm 5 1 t/m 5 HD1 Keuzeweb O/V/G 5 2 HD2 Voorlichtingsavond Studie & Beroe 5 1 t/m 5 HD3 Bezoek van oen dag(en) hogeschool of universiteit 6 1 t/m 3 HD1 Keuzeweb O/V/G 6 1 t/m 3 HD2 Proefstuderen en/of meeloodag(en) 6 1 t/m 3 HD3 Motivatiebrief O/V/G O/V/G O/V/G O/V/G 32 Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

36 Vakken afgesloten in leerjaar 4 VWO 4 algemene natuurwetenschaen 2013/2014 Gebruikte methode: Solar voor VWO, tweede editie VWO 4 klassieke culturele vorming 2013/2014 Gebruikte methoden: Synosis eigen materiaal van de docent Extra informatie: De PO41 moet worden ingeleverd voor eind januari, PO42 voor eind mei. De culturele activiteiten dienen twee soorten activiteiten te zijn, bijvoorbeeld theaterbezoek en museumbezoek. VWO 4 culturele kunstzinnige vorming 2013/2014 Toets Onderwer Duur in raort 4 1 VT41 Solar voor VWO, Hoofdstuk s c 4 tw2 DT41 Solar voor VWO, Hoofdstuk 1, 5 en % s c 4 tw3 DT42 Solar voor VWO, Hoofdstuk 3 en % s c 4 tw4 DT43 Solar voor VWO, hoofdstuk 2 en % s c 4 1 t/m 4 HD41 Presentatie ANW in het nieuws. h o/v/g 4 tw5 PO41 Het doen van onderzoek en dit resenteren. 1 25% c Toets Onderwer Duur in raort 4 tw1 HD41 Bezoek culturele activiteiten + verslag h o/v/g/ 4 tw2 DT41 Hoofdstukken Synosis + caita selecta % s c 4 2 HD42 Bezoek culturele activiteiten + verslag h o/v/g 4 3 PO41 Onderwer in overleg met docent % /m c 4 4 HD43 Lezen vertaalde teksten + verslag h o/v/g 4 tw4 DT42 Hoofdstukken Synosis + caita selecta % s c 4 tw5 DT43 Hoofdstukken Synosis + caita selecta % s c 4 5 PO42 Onderwer in overleg met docent % /m c Toets Onderwer Duur raort 4 1 HD41 Introductie 1 1 h o/v/g 4 2 HD42 Massacultuur 1 1 h o/v/g 4 3 HD43 Filmroject 1 1 h o/v/g 4 4 HD44 Echt of namaak 1 1 h o/v/g 4 5 HD45 Controversieel 1 1 h o/v/g 4 1 t/m 5 HD46 In totaal zes culturele activiteiten 1 1 h o/v/g Gebruikte methode: Kunstwerk CKV-1 VWO Extra informatie: CKV is een handelingsdeel waarbij je iedere eriode met een voldoende moet afsluiten. Naast de odrachten in de les ben je verlicht om zelf zes culturele activiteiten te ondernemen. Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend. 33

37 Samenstelling van het overgangscijfer (toetsen en weging) (SvZ) Vak Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 SvZ Nederlands VT51 2x VT52 2x VT53 1x Frans Duits Engels Grieks Latijn HT51 VT51 1x HT51 VT51 2x VT52 3x HT51 VT51 1x HT51 VT51 2x HT51 VT51 2x HT52 VT52 2x VT53 2x HT52 VT53 2x HT52 DT51 2x HT52 VT52 2x HT52 VT52 2x VT53 2x PO51 2x HT53 VT54 2x DT51 3x HT53 VT54 2x VT55 3x DT51 2x HD51 HT53 DT52 3x HT53 VT53 2x VT54 2x DT51 3x HT54 DT52 3x DT52 5x HT54 DT53 2x DT51 3x HT53 VT54 2x VT54 3x DT52 3x VT21 3x VT55 2x VT56 3x VT56 2x VT21 3x VT21 3x VT52 2x VT53 2x HT54 VT55 2x VT21 3x HT54 VT55 2x VT21 3x 970/ / / / / /971 DT51 3x Aardrijkskunde VT51 1x VT52 1x 970/971 DT51 2x DT52 2x PO51 1x Geschiedenis DT51 1x DT52 1x DT53 1x DT54 1x VT51 1x 970/971 Economie VT51 1x VT52 1x VT53 1x VT54 1x 970/971 DT51 1x M & O VT51 1x DT51 1x DT52 1x VT52 1x VT53 1x 970/971 Biologie DT51 2x DT52 2x PO51 3x DT53 2x VT51 3x 970/971 HD51 HD52 HD53 HDeind Natuurkunde VT51 2x 970/971 DT51 1x DT52 1x DT53 1x DT54 1x PO51 1x Scheikunde VT51 2x VT52 2x VT53 2x VT54 2x 970/971 DT51 3x Wiskunde A VT51 3x 970/971 DT51 1x DT52 2x DT53 2x DT54 2x Wiskunde B VT51 3x 970/971 DT51 1x DT52 2x DT53 2x DT54 2x Wiskunde C VT51 1x 970/971 DT51 2x DT52 2x DT53 2x DT54 2x Wiskunde D VT51 1x 970/971 DT51 2x DT52 2x DT53 2x DT54 2x Informatica DT51 1x VT51 1x DT52 1x DT53 1x PO51 1x 970/971 Tekenen VT51 1x VT52 1x VT53 1x VT54 1x VT55 1x VT56 1x VT57 1x VT58 1x VT59 1x VT510 1x 970/971 BSM PO51 1x DT51 1x PO52 1x PO53 1x PO57 1x PO54 1x PO55 1x PO56 1x HD52 HD53 PO58 1x HD51 HDE LO1 HD51 HD52 HD53 HD54 HD55 HDE Loobaan oriëntatie en begeleiding HD2 HD1 HD3 HDE 970/ Aan de informatie over 6 vwo kunnen geen rechten worden ontleend.

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 4 vwo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemeen Belangrijke data 4 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal examen

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 4 HAVO Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 4 HAVO 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 4 HAVO Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 4 HAVO 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 4 HAVO Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 4 HAVO 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum Schooljaar 2015-2016 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus spellen - Cursus formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2016-2017 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PTA 4 havo 2013 2014 Voorwoord 3 Het PTA in 4 havo.. 4 Nederlands.. 7 Engels regulier... 7 Engels TTO.. 7 Frans.. 7 Duits.. 7 Geschiedenis..

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwer: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 6 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 6 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA6 Bertrand Russell College Studie:BA6 Vak: Nederlands Moment: per 2 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 cijfer Moment: per 3 Weegfactor:

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo Schooljaar 201-2016 4 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Leesvaardigheid toetsweek 1 0 Nieuw Nederlands 4/ havo Cursus leesvaardigheid + syllabus examenbundel 201/2016

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College Schoolja - 2016 BA5 Bertrand Russell College StudieBA5 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per 2 Weegfactor:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 5. stofomschrijving referentieniveau weging SE

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 5. stofomschrijving referentieniveau weging SE Vak: Nederlands VWO 5 periode code som soort toets referentieniveau 2/ 5tt tt 00 Proza en poëzie: Laagland informatieboek Pijler 2: H 2 t/m 8 (blz. 8 t/m 65). Lezen F 5 % 2 j 4 5tt2 mt 45 Mondeling literatuur

Nadere informatie

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen Weging 1 Schriftelijk: open en gesloten vragen / 90 minuten (S1) 2 Schriftelijk: open

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwer: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 6 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 6 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal

Nadere informatie

PTA vwo. PTA vwo schooljaar

PTA vwo. PTA vwo schooljaar klas. inhoud/domein weging vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0.0 vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0. algemeen vwo 2016-2019 aardrijkskunde 1. to to1 16/17 4.4 Domein Aarde en Leefomgeving; H2 en 4 Buitenland 4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO COHORT 2013-2016 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud VOORWOORD... 3 HET PTA IN 6 VWO... 4 VAK: NEDERLANDS... 8 VAK: LATIJN... 8 VAK: GRIEKS... 9 VAK: ENGELS(REGULIER)...

Nadere informatie

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014)

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014) VI (cohort 2011-2014) Programma van Toetsing en Afsluiting 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem Vak: Latijn Leer: 6 Examen: 2014 DT01 Tekstrepetitie over ca. twee vijfde deel van het CE-pensum

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: HAVO 5 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: VWO 6 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN VWO en VWO+ COHORT 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN VWO en VWO+ COHORT 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN VWO en VWO+ COHORT 2013 Klas V5 2014-2015, Klas V6 2015-2016 7 SEPTEMBER 2015 CSG WILLEM DE ZWIJGER Programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

programma van toetsing en afsluiting VWO 4 2016

programma van toetsing en afsluiting VWO 4 2016 Postbus 170 8470 AD Wolvega tel. 0561-691700 programma van toetsing en afsluiting VWO 4 2016 uitgave: september 2015 LINDECOLLEGE WOLVEGA PTA 2016 VWO 4 Pagina 1 van 8 Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

PTA Klas 10, leerjaar 4 ivo havo

PTA Klas 10, leerjaar 4 ivo havo PTA examenjaar 2013-2014 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten die tezamen het schoolexamen

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde VWO 5. stofomschrijving. 2 5tt1 tt 100 Katern Systeem Aarde Domein C1 3 3 j

Vak: Aardrijkskunde VWO 5. stofomschrijving. 2 5tt1 tt 100 Katern Systeem Aarde Domein C1 3 3 j Vak: Aardrijkskunde VWO 5 2 5tt tt 00 Katern Systeem Aarde Domein C 3 3 j 3 5tt2 5po tt po 00 Geografische Vaardigheden gericht op Klimaatvraagstukken Domein A/C2 (In combinatie met een PO, zie hieronder)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode Diamantstraat PTA schooljaar 2011-2012 VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde 0021 6.09 11-11-2011 to0 550 0022 6.09 11-11-2011 to09 140 0023 6.10 to010 150 0024 6.11 13-4-2012 to11 160 Dit is het eindcijfer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 PTA VWO 4 Franse Taal en Letterkunde Cohort 2015-2018 Leerjaar 2015-2016 Stofaanduiding Toetsvorm Gewicht rapport Gewicht Opmerkingen Gedurende

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst.

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2013-2014,NEDERLANDS 671 0 Mondelinge taalvaardigheid: Literaire spreekbeurt 1880 - heden 672 2 Schrijfvaardigheid: betoog Op basis van schrijfdossier, op de pc 673 3 Literatuur:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo havo 2015-2016 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo 2015-2016 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 5 VWO Nederlands 1 S3 90 minuten per leerling Argumentatietoets (Domein A en D) 20 % Voortgangscijfer VC Toetsweek

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VWO 6. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VWO 6. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College) Schooljaar 2015-2016 VWO 6 St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College) Vak: Nederlands T61.1 schrijfvaardigheid (betoog) T S periode 1 150 min T61.2 literatuur (verhaalanalyse) T S periode 1 50 min.

Nadere informatie

aardrijkskunde Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 6

aardrijkskunde Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 6 Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vwo 6 Schooljaar: 2016-2017 1 Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie 7 Engelse

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo havo 2016-2017 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 06-07 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 6002 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Cohort 2015-2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Orion Lyceum Breda Examenjaar 2018 Leerjaar: 4 VWO Cohort 2015 NEDERLANDSE

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 HAVO Cohort 2014-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 P2 20 minuten per leerling Mondeling Literatuur (Domein A, B en E) 20% Toetsweek 1 H3* Leesdossier

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 cursus 2013/2014 GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE INLEIDING Beste leerlingen, Dit boekje is het eerste deel van jullie programma van toetsing en afsluiting. Je zit

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BIJ HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) HAVO 5

BIJ HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) HAVO 5 BIJLAGE 1 BIJ HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) HAVO 5 CURSUS 2015-2016 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... Nederlands... Frans... 7 Duits... 8 Engels.. 9 Lichamelijke opvoeding...

Nadere informatie

410 VT leesvaardigheid A S VT proza/poēzie (50%) B/E S PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411

410 VT leesvaardigheid A S VT proza/poēzie (50%) B/E S PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411 vak: NEDERLANDS methode: Theorieboek en werkboek sectie Nederlands/ examenbundel 410 VT leesvaardigheid A S 44 50 1 411 VT proza/poēzie (50%) B/E S 46 50 1 430 PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar havo Schooljaar 16-17 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Taalverzorging Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren PO Schrijfvaardigheid periode 2 -- Nieuw

Nadere informatie

Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting

Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting 4 e LEERJAAR CURSUS 2015/2016 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 4 e LEERJAAR INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016. MAVO 4 e klas

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016. MAVO 4 e klas PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 MAVO 4 e klas VOORWOORD Beste leerlingen, Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting, beter bekend als het PTA. In dit boekwerk staan alle formele

Nadere informatie