Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen. Basisprogramma PML. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen. Basisprogramma PML. Algemeen"

Transcriptie

1 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Algemeen Punten 30 EC Plaats in het rooster Semester 1, periode 1, 2 en 3 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Diverse docenten Methodenleer Inlichtingen Leerdoel Het doel van het basisprogramma Psychologische Methodenleer is om een goede basiskennis van de algemene methodologie en de psychometrie te krijgen. Er wordt dieper in gegaan op de grondslagen en controverses in de methodologie en je leert hoe modellen kunnen worden gebruikt om psychologische eigenschappen en processen te beschrijven. Naast theoretische kennis ontwikkel je ook technische vaardigheden in het toepassen van modellen en het beschrijven en presenteren van methodologische onderwerpen. Inhoud Het basisprogramma PML, verplicht voor bachelor studenten Psychologische Methodenleer, bestaat uit vijf onderdelen waarin deze kennis en vaardigheden aan bod komen (zie voor een inhoudelijke beschrijving van het curriculum de aparte cursusbeschrijvingen). Het programma begint met een introductieweek waarin studenten de medewerkers, medestudenten maar ook zichzelf beter leren kennen. Er zal aandacht worden besteed het curriculum, carrièreperspectieven en aan studievaardigheid, studiekeuze en studieplanning in het verleden en de toekomst. Onderwijsvorm Hoorcolleges, werkcolleges, computerpractica en werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt of referaten worden gehouden. Het programma wordt afgesloten met een eindsymposium waarbij alle studenten een eindpresentatie geven. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer wordt per programmaonderdeel gegeven en is een gewogen gemiddelde. Zie voor toetsdata de aparte cursusbeschrijvingen. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die voorafgaand aan ieder programmaonderdeel bekend worden gemaakt. Onderwijstijden De onderdelen bestaan uit onderwijsweken die als volgt zijn opgebouwd: Maandag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten worden uitgedeeld. Dinsdag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten maken. Woensdag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, opdracht inleveren. Donderdag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten maken. Vrijdag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, kleine opdracht. Maandag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, opdracht inleveren. Zie voor exacte tijden en locaties de aparte cursusbeschrijvingen. 279

2 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Basisvaardigheden Wiskunde & Programmeren Punten 6 EC Tentamencode BM23 Plaats in het rooster Semester 1, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel Om dieper inzicht te krijgen in de grondslagen van de methodologie en de psychometrie is een bepaalde hoeveelheid voorkennis van wiskunde en statistiek nodig. In deze cursus wordt de benodigde voorkennis aan de hand van praktische opdrachten opgehaald, zodat je goed voorbereid aan gevorderde methodologische vakken deel kan nemen. Inhoud Bij de eerste module Wiskunde komen de volgende onderwerpen aan bod: limieten, continuïteit van functies, differentiëren en integreren, exponentiele functies en de natuurlijke logaritme, matrixalgebra. Deze kennis stelt je in staat om van de meeste formules die je in de literatuur tegenkomt te begrijpen wat ze betekenen. Bij de tweede module Statistiek komen de volgende onderwerpen aan bod: verzamelingen, axioma s, kansrekening, ongelijkheden, random variabelen, kansverdelingen, centrale limietstelling, wet van de grote aantallen, schatting- en toetsingstheorie. Met deze kennis krijg je een beter inzicht in de achtergrond van het toetsen van hypotheses en het opstellen van modellen. Bij de derde module R komen de volgende onderwerpen aan bod: vectoren en matrices, functies, if/else statements, looping, lists en indexering, simpele analyses uitvoeren. R is een programmeertaal die bedoeld is om analyses uit te voeren. In de toegepaste methodenleer vakken wordt bijna uitsluitend gebruik gemaakt van R en niet meer van SPSS. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door practica waar computeropdrachten worden gemaakt. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en opdrachten te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A507 (wo tot u.) uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Ma uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 280

3 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Grondslagen van de Methodologie Punten 6 EC Tentamencode BM24 Plaats in het rooster Semester 1, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel In deze cursus maak je kennis met de wetenschapstheoretische achtergrond van de methodologie, met de nadruk op het meten van psychologische eigenschappen en het trekken van conclusies over deze eigenschappen. Inhoud Bij de eerste module Meten komen de volgende onderwerpen aan bod: meettheorie, meetniveaus en meetmodellen. Het meten van psychologische eigenschappen is een lastige aangelegenheid waarover verschillende theorieën bestaan. Meten is veel complexer en controversiëler dan inleidende boeken doen voorkomen. Bij de tweede module Weten komen de volgende onderwerpen aan bod: het inductieprobleem, causale inferentie en Bayesiaanse inferentie. Hierbij is de centrale vraag: wanneer kunnen we concluderen dat hypotheses voldoende zijn ondersteund?. Bij de derde module Validiteit komen de volgende onderwerpen aan bod: verschillende interpretaties van validiteit volgens verschillende testtheorieën en validiteit in de praktijk. Hierbij is de centrale vraag: hoe bepalen we of scores op vragenlijsten en vaardigheidstests daadwerkelijk de aangenomen onderliggende psychologische eigenschap meten?. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en werkgroepen voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Schrijfopdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Ma uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 281

4 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Latente Variabele Modellen Punten 8 EC Tentamencode BM25 Plaats in het rooster Semester 1, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Aanbevolen: Basisvaardigheden wiskunde & programmeren Inlichtingen Leerdoel Psychometrische modellen worden gebruikt om psychologische eigenschappen en processen te beschrijven. In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste modellen en leer je wat verschillende modellen met elkaar gemeen hebben. Verder ga je deze kennis praktisch toepassen door de modellen te passen op echte data. Inhoud Bij de eerste module Modelleren komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van formele modellen, verschillende modellen als het Cusp-model, diffusiemodel, ACT-R. Bij de tweede module Latente Klasse Modellen komen de volgende onderwerpen aan bod: exploratieve en confirmatieve latente klasse analyse, multigroep analyse en praktische toepassingen. Bij de derde module Item Respons Theorie komen de volgende onderwerpen aan bod: verschillende dichotome IRT-modellen, informatie functie, model fit, differentieel item functioneren, polytome modellen, samenhang met factoranalyse. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door computerpractica of werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m Toetsdatum Vrij uur zaal A uur zaal A uur zaal A uur Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 282

5 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Gegeneraliseerde Lineaire Modellen Punten 4 EC Tentamencode BM26 Plaats in het rooster Semester 1, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Aanbevolen: Basisvaardigheden wiskunde & programmeren Inlichtingen Leerdoel In deze cursus leer je statistische tests te gebruiken als je onderzoek doet met meer dan één afhankelijke variabele, oftewel, je maakt kennis met multivariate toetsen. Inhoud De volgende onderwerpen komen aan bod: lineaire regressie, matrix algebra, geometrische interpretatie en bivariaat normaalverdeling, designmatrices voor standaard analyses, multipele regressie, multivariate normaalverdeling, multivariate regressie, MANOVA, contrasten en binnenproefpersoondesigns, PCA en factoranalyse. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door computerpractica. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Vr uur Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 283

6 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Controverses Punten 6 EC Tentamencode BM27 Plaats in het rooster Semester 1, periode 3 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel In deze cursus maak je kennis met verschillende onderwerpen binnen de methodologie en de inhoudelijke psychologie waar goed of juist slecht gebruik wordt gemaakt van methodologische kennis of waar heel veel of juist bijna geen methodologische ontwikkeling plaatsvindt. Verschillende gastsprekers lichten hun favoriete stokpaardje of windmolen toe. Inhoud Bij de eerste module Windmolens bespreken verschillende medewerkers onderzoek waarover zij pessimistisch gestemd zijn, bijvoorbeeld omdat het onderzoek met technische of designproblemen kampt, of omdat er ondanks nieuwe ontwikkelingen van oude technieken gebruik wordt gemaakt. Bij de tweede module Stokpaardjes bespreken verschillende medewerkers onderzoek waarover zij optimistisch gestemd zijn, bijvoorbeeld nieuwe technieken en toegepast onderzoek waarin deze technieken worden toegepast of onderwerpen in de psychologie waar nieuwe theorievorming plaatsvindt. In de derde module Symposium kiezen en presenteren studenten hun eigen favoriete windmolen of stokpaardje. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en werkgroepen voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. In het eindsymposium geeft iedere student een presentatie over een zelfgekozen controverse. Toetsvorm Schrijfopdrachten en een eindpresentatie, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A507 (vr tot u.) uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 284

7 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Applied Discrete Multivariate Analysis (ADMA) Punten 3 EC Tentamencode BM12 Plaats in het rooster Semester 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. M. Engels-Freeke Inlichtingen Leerdoel Het leren toepassen van statistische technieken op frequentie-data. Inhoud In deze cursus wordt de analyse van multivariate frequentie-data in de vorm van kruistabellen behandeld. Aan de orde komen onder ander de chi-kwadraat toets, odds ratios, twee- en drie-dimensionale kruistabellen, het log-lineaire model, het logit-model, stapsgewijs toetsen van log-lineaire modellen, maten voor associatie en overeenstemming. Het gebruik van de technieken wordt geïllustreerd in computerprogramma s. Onderwijsvorm Hoorcolleges en computeroefeningen. Toetsvorm Computeropdrachten en tentamen. Studiematerialen en kosten Syllabus Applied Discrete Multivariate Analysis. VSPA Boekenbalie 5,- Verdere literatuur in overleg. Onderwijstijden Di t/m uur zaal A104 Do t/m uur zaal A104 Toetsdata Do uur zaal A

8 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Bachelorthese Psychologische Methodenleer Punten 9 of 12 EC Tentamencode BMT9 of BMT12 Toelatingsvoorwaarden Basisprogramma PML Docent Alle docenten van de programmagroep Leerdoel 9 ec: het kunnen maken van een literatuuroverzicht op een specialistisch terrein. Deelleerdoelen: het kunnen formuleren van een heldere vraagstelling op het terrein van de specialisatie. Het kunnen zoeken naar en selecteren van de belangrijkste wetenschappelijke literatuur over die vraagstelling. Het kunnen integreren en evalueren van de gevonden literatuur in een eigen betoog waarin de vraagstelling wordt verantwoord en beargumenteerd beantwoord. Het kunnen toepassen van relevante APA normen. 12 ec: het kunnen formuleren van een onderzoeksvoorstel gebaseerd op een vraagstelling die aansluit bij het literatuuroverzicht. Inhoud De programmagroep biedt een aantal onderwerpen aan. Deze staan vermeldt in de brochure These Stage Werkstuk Psychologische Methodenleer, verkrijgbaar bij het secretariaat Methodenleer, kamer 524. Werkwijze, eisen en beoordeling Studenten nemen contact op met de docent van het onderwerp van hun keuze. De werkwijze bij het tot stand komen van de Bachelorthese, de eisen waaraan de these moet voldoen en de beoordelingscriteria staan uitgebreid beschreven in het stuk De bachelorthese bij de opleiding Psychologie aan de UvA, dat te vinden is op Blackboard bij het vak Bachelorthese. De student levert tijdens het traject de volgende producten op: vraagstelling en gevonden literatuur, opzet, eindversie, verbeterde eindversie. Bij elk product, behalve het eerste, geeft de student schriftelijk aan hoe de feedback van de docent op het voorgaande product is verwerkt. De betreffende opleverdata worden direct na de introductiebijeenkomst schriftelijk vastgelegd in een thesecontract. Na ondertekening van het thesecontract volgt altijd een beoordeling, die dus ook onvoldoende kan zijn. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van de these aan medestudenten. Omvang Voor de bachelorthese moeten ca onderzoeksartikelen (tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit geredigeerde boeken) gelezen worden. De these heeft een omvang van woorden. In punten is de omvang 9 ec. Voor 12 ec zie leerdoel. Literatuur Starreveld, P. A. (Ed.). (2007). Verslaglegging van psychologisch onderzoek. Amsterdam: Boom. ISBN , 25,-. De bachelorthese bij de Opleiding Psychologie aan de UvA. Blackboard. Onderwijsvorm Individueel. Aanmelden Aanmeldingsprocedure Studieweb. Daarna bij de docent. 286

9 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Beslissen & Beoordelen Punten 6 EC Tentamencode BM20 Plaats in het rooster Semester 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Dr. P. Koele Inlichtingen Leerdoel Het verkrijgen van inzicht in de complexe relatie tussen de principes van rationaliteit en feitelijke beslisgedrag. Inhoud In dit onderdeel wordt nagegaan hoe mensen in hun beslissings- en beoordelingsprocessen (leren) omgaan met (al dan niet relevante) informatie en onzekerheid. Aan de orde komen normatieve en beschrijvende modellen voor beslisgedrag zoals het Subjectively Expected Utility model, de Prospect theory van Tversky en Kahneman, het Lensmodel van Brunswik, de fast en frugal heuristics van Gigerenzer, e.d. Eén en ander wordt toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Onderwijsvorm Colleges. Toetsvorm Opdrachten en eindtoets. Studiematerialen en kosten Newell, B. R., Shanks, D., & Lagnado, D. (2007). Straight Choices: The Psychology of Decision Making. Hove, UK: Psychology Press. ISBN , Specifieke, in de bibliotheek te raadplegen tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken. Onderwijstijden Di t/m Do t/m Toetsdata Do uur zaal A uur zaal A uur zaal A

10 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Causality Credits 6 EC BM22 Semester Semester 2, periode 1 Prerequisites Propedeuse & Onderzoekspracticum Lecturers Dr. D. Borsboom & dr. L.J. Waldorp Information To learn how to model causal relations in the real world. In science nearly all interesting relations are causal. Questions like Why is Joe depressed? refer to a causal relation between several factors of Joe s environment and his personality. Because these kinds of questions are so important in science, it is essential that you learn how to answer them. In this course you will learn how the idea of a counterfactual can be used to make a statistical model of reality which can be interpreted causally. This is a counterfactual: If Joe had not smoked he would not have been depressed. A statistical model of a counterfactual can be used to interpret both experimental (i.e. randomized experiments) and purely observational data. Circumstances will be given under which a purely observational study can be interpreted causally. Furthermore, by using these tools we shed light on more traditional models in psychology, like latent variable models. Lessons Lectures and computer exercises. Take-home questions/assignments. Textbooks Reader with articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A507 Fr thru hrs. room A409 Special Conditions Course is taught in English. 288

11 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Personality for the next century Punten 6 EC Tentamencode BM28 Plaats in het rooster Semester 2, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. P. van Vliet Inlichtingen Leerdoel Door middel van methodische analyse van de wetenschapstheoretische en statistische aannamen van het onderzoek naar persoonlijkheid tot op heden, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw model voor de toekomst. Inhoud In het dagelijks leven speelt het begrip persoonlijkheid een centrale rol in de verklaring van menselijk gedrag. Sinds de oudheid hebben mensen gedrag dat niet duidelijk het gevolg was van omgevingsinvloeden proberen te relateren aan de persoonlijkheid van het individu. Ook tegenwoordig speelt het concept persoonlijkheid een belangrijke rol bij arbeidsselectie, klinische beoordeling en het ontrafelen van sociale processen. Het is daarom niet verwonderlijk dat persoonlijkheid binnen de wetenschap een even fundamentele plaats bezet als de basisbegrippen intelligentie of emotie. De huidige stand van zaken binnen de persoonlijkheidsleer is, vergeleken met de enthousiaste en ronkende start in de eerste 50 jaar van de vorige eeuw, echter teleurstellend te noemen: gedurfde vragen en spannend onderzoek hebben plaats gemaakt voor onpraktische, fantasieloze en theoretisch oninteressante modellen, waarbinnen het belang van zowel het individu als de wetenschap ver te zoeken zijn. Behoort persoonlijkheid hiermee definitief tot het verleden? Door middel van deze cursus hopen wij op de drempel van een nieuwe eeuw een frisse blik op de persoonlijkheid te ontwikkelen en een drieste stap richting de toekomst te doen. Deze cursus is daarmee bij uitstek geschikt voor eenieder die wel een uitdaging kan gebruiken en die tevens bereid is deze ten volle aan te gaan. Onderwijsvorm Zeer intensieve werkgroep. Toetsvorm Toetsing vindt plaats aan de hand van diverse schrijfopdrachten gedurende de cursus. Studiematerialen en kosten Literatuur in de vorm van artikelen wordt aan het begin van de cursus uitgereikt. Onderwijstijden Di t/m uur zaal JK B58 Vr t/m uur zaal A413 Bijzonderheden Bij deelname van meerdere buitenlandse studenten wordt de cursus in het Engels gegeven. Van studenten die zich inschrijven voor deze cursus wordt verwacht dat zij gedurende 6 weken buiten de lestijden 20 uur per week besteden aan grondig leeswerk, intensieve huiswerkopdrachten, schrijven van essays, en voorbereiding van presentaties. Aanwezigheid is verplicht. 289

12 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Testconstructie Punten 6 EC Tentamencode BM09V Plaats in het rooster Semester 1 en 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. H.C.M. Vorst Inlichtingen Leerdoel Psychologische tests professioneel kunnen gebruiken en kennismaking met methoden van testconstructie. Inhoud In Testconstructie komen aan de orde: soorten psychologische tests, soorten testgebruik, methoden van testontwikkeling, onderzoek naar normen, betrouwbaarheid en validiteit van tests, evaluatie van tests, sites over psychologische tests. Onderwijsvorm Testconstructie wordt tweemaal per jaar gegeven. Het onderwijs bestaat uit het maken van opdrachten, het volgen van colleges en het doen van deeltoetsen over de studiestof. De opdrachten bestaan uit (1) het beschrijven van specifieke problemen en mogelijke oplossingen bij testgebruik en testconstructie en (2) het rapporteren over diverse aspecten van het beoordelen van tests. De informatie voor de opdrachten wordt door de deelnemer zelf verzameld. De opdrachten worden aan het eind van de week ingeleverd. De colleges bestaan uit twee delen: (1) er wordt overzicht gegeven van boek en syllabus en (2) gastdocenten met expertise op deelaspecten van tests en testconstructie bespreken thema s uit het vak. Vier deeltoetsen over de tentamenstof worden aangeboden. De deeltoetsen bestaan uit driekeuzevragen die via de computer worden afgenomen. Toetsvorm De beoordeling van de opdrachten, de aanwezigheid op de colleges en de som van deeltoetsen vormt de eindbeoordeling. Studiematerialen en kosten Kopie van Cronbach, Essentials of Psychological Testing. VSPA Boekenbalie 45,- Evers, A., Lucassen, W., Meijer, R., & Sijtsma, W. (2009). COTAN beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (geh. herz.). Amsterdam: NIP. VSPA Boekenbalie ± 15,- Syllabus P. Oosterveld & H.C.M. Vorst, Methoden van Testconstructie. 6,- Testhandleiding. Verkrijgbaar bij het secretariaat PML, kamer ,- borg. Onderwijstijden Semester 1 Di t/m uur zaal B Vr t/m uur zaal B Semester 2 Di t/m uur zaal B Vr t/m uur zaal A Herkansingen Di Di uur uur 290

13 Psychologische Methodenleer, Master Cursusbeschrijvingen Literatuurtentamen Psychologische Methodenleer Punten 3, 6 of 9 EC Tentamencode LM00, LM01 of LM02 Plaats in het rooster Op elk gewenst moment Toelatingsvoorwaarden Bachelor Psychologie, specialisatie Methodenleer Docent Alle docenten van de programmagroep Leerdoel Verbreding en verdieping van kennis en inzicht van thema s en onderwerpen in de methodenleer door bestudering van literatuur. Inhoud De student bepaalt in overleg met de docent de inhoud van een literatuurtentamen. Per ec moet op een hoeveelheid literatuur (gemiddelde moeilijkheid) van 140 pagina s worden gerekend. De inhoud heeft betrekking op de methodenleer voor zover deze niet overeenkomt met de inhoud van een ander onderdeel van het onderwijsprogramma. Onderwijsvorm Individueel. Het tentamen kan gedurende het hele jaar worden afgelegd. Toetsvorm In overleg met de docent. 291

14 Psychologische Methodenleer, Master Cursusbeschrijvingen Testsiteconstructie Punten Variabel aantal EC Tentamencode Individuele code Toelatingsvoorwaarden Programmeerervaring Docent Drs. A. Zand Scholten Inlichtingen Leerdoel Het in opdracht van derden zelfstandig kunnen maken van een actieve website voor het uitvoeren van een psychologisch (test) onderzoek. Inhoud De cursus Testsiteconstructie bestaat uit het zelfstandig maken van een actieve website waarmee een psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd. De aard en omvang van de website wordt door de opdrachtgever bepaald. Meestal wordt de programmeertaal PHP gebruikt, maar het is niet uitgesloten dat een andere taal (ook) gebruikt moet worden voor het oplossen van specifieke problemen in de opdracht. De werkzaamheden zijn als volgt te omschrijven. Het vertalen van een globale schets van vereisten van de website naar een gedetailleerd werkplan. Het stapsgewijs uitwerken van het werkplan in code. Het controleren van onderscheiden stappen van de code. Het controleren of de applicatie werkt met diverse browsers en op verschillende machines. Onderwijsvorm De aanpak en vorderingen worden individueel begeleid door de docent tijdens regelmatige werkbesprekingen. Toetsvorm Beoordeling van werkplan en code. Studiematerialen en kosten Diverse handleidingen van programmeertalen. Aanmelden Via Onderwijstijden De cursus kan in overleg met de docent op elk gewenst moment worden gevolgd. Bijzonderheden De applicatie wordt overgedragen aan de opdrachtgever tegen een vooraf overeengekomen bedrag. 292

15 Applied Continuous Multivariate Analysis (ACMA) Credits 6 EC RM01 Semester Semester 1, period 2 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Dr. L.J. Waldorp & dr. C.V. Dolan Information With multivariate statistics, you simultaneously analyze multiple dependent and possibly multiple independent variables. When analyzing multiple dependent variables, techniques like the t-test or ANOVA are no longer sufficient to capture all relevant information in the data. Techniques like MANOVA are then required. Several possibilities of analyses will be discussed theoretically, and by analyzing examples by hand and with the aid of computer programs. Emphasis will be on applications: when to apply it (and when not), how to apply the different techniques, checking of assumptions, and limitations of multivariate analysis. After a brief introduction to regression analysis and matrix algebra, several techniques will be treated. They are: multiple regression, MANOVA, analysis of covariance and profile analysis (repeated measures). Teaching format Lectures, computer exercises, and presentations. Assignments, presentations, and final exam. Textbooks To be announced. Lesson Dates Tu thru Th thru Examination Dates Th hrs. Re-examination by mutual agreement hrs. room A hrs. room A106 en A107 Special Conditions Course is taught in English. Also suitable as a course for PhD students to (re)inform themselves on relevant methods of analysis. PhD s can apply by contacting Cok Koeleman, 293

16 Calculus Credits 3 EC RM08 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Min. 6, max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, VWO-wiskunde or equivalent Lecturer Dr. R.P.P.P. Grasman Information The purpose of this course is to teach you the basic mathematical skills that are assumed in formalized areas such as mathematical psychology, theoretical/computational neuroscience, mathematical statistics, and psychometrics. In this course you train these analytical skills which are absolutely essential for full understanding of the literature in these fields. This course covers the requirements for the courses Mathematical Statistics and Mathematical Psychology. Based on the experience of students in previous years, those of you with little high school mathematics are advised to refresh your algebra skills in the month before the course starts. Contact the lecturer for self study material. Uni- and multivariable differential- and integral-calculus, special functions, optimization and conditions for extrema, expansions, sequences, power- and Taylor-series, elementary differential equations, applications. Teaching Format Lectures, assignments and exercises. Assignments and exercises have to be handed in time to count for credit. Assignments and exercises (30%), and written exam with problems (70%). One cannot pass with a failed exam. Textbooks The textbook is announced on Blackboard. Course notes, including exercises, will also be provided through Blackboard. Assignments will involve the use of computer software (Excel in Microsoft Office, or Calc in OpenOffice.org, or R, and Maxima [ maxima.sourceforge.net/]). Lesson Dates Mo thru hrs. room A409 Th thru hrs. room A409 Examination Dates Th hrs. room A

17 Creating Internet Tests Credits 6 EC RM18 Semester Semester 2, period 1 Number of participants 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Knowledge of variables, functions, if -then-else scripts and loops Lecturer Drs. M. Teunisse Information The objective of this course is to learn how to program tests for the Internet. This course will focus on the basic skills needed for creating internet surveys. You will learn basic HTML, learn to program in the programming language PHP and learn how to create and use MySql database systems. The main goal of the course is to learn how to build a web based survey and psychological tests. To reach this goal the course will focus on the presentation of tests, user registration and data storage. This course requires two days fulltime study! Teaching Format Practical sessions. Grades will be based on weekly assignments and a final exam. Textbooks Niederst, J. (2006). Web design in a nutshell. A desktop quick reference (3rd ed.). Cambridge: O Reilly. ISBN ,55. Davis, M. E., & Phillips, J. A. (2007). Learning PHP and MySQL (2nd ed.). Sebastopol, CA: O Reilly. 27,90. Lesson Dates Tu thru Th thru Special conditions This course is open for bachelor students hrs. room A hrs. room A

18 Explanatory IRT Credits 6 EC RM19 Semester Semester 1, period 2 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Prof. dr. P. de Boeck Information To make the student acquainted with recent, advanced developments in item response theory. This course gives a new and integrated introduction to item response models (predominantly used in measurement applications in psychology, education, and other social science areas) from the viewpoint of the statistical theory of generalized linear and nonlinear mixed models. The new framework allows the domain of item response models to be co-ordinated and broadened to emphasize their explanatory use beyond their standard descriptive uses. Teaching Format Lectures and practical sessions. Assignments. Textbooks De Boeck, P., & Wilson, M. (Eds.). (2004). Explanatory Item Response Models. New York: Springer Verlag. ISBN ,95. Lesson Dates We thru hrs. room A409 Fr thru hrs. room A410 Examination Dates Fr hrs. room A

19 LISREL Credits 6 EC RM07 Semester Semester 2, period 1 Prerequisites Bachelor of Psychology, ACMA Lecturer Dr. C.V. Dolan Information The aim of this course is to introduce the student to the theory and practice of LISREL (Linear Structural Relations) modeling, and to instruct students in actually carrying out LISREL modeling using the LISREL program. The LISREL model comprises a large number of specific statistical models, such as multiple and multivariate regression, pathmodels, factor models, longitudinal models, and certain random effects models. The LISREL program can be used to test specific hypotheses concerning the linear relationships between variables. These relationships may be specified among observed variables (e.g., in linear regression, or path models) and/or latent variables (latent regression). In addition such linear relationships are used to link observed variables to latent variables. The possibility to investigate hypotheses concerning the relationship among latent variables is very useful, as most psychological theory is formulated in terms of latent variables, i.e., hypothetical constructs. Multi-group analyses and LISREL models including structured means will also be discussed. During this course the specification of a variety of linear statistical models as LISREL models will be discussed. The emphasis is on hands-on experience in model specification, and on the interpretation of results. Technicalities are limited to mainly elementary matrix algebra and the decomposition of variance, as is carried out in simple regression analysis. In fact, all models can be interpreted in terms of simple regression analysis. The student will practice model specification and the interpretation of results in weekly assignments. Teaching format Group sessions. Weekly assignments and a final assignment. Textbooks To be announced on Blackboard. Lesson Dates Mo thru hrs. room A108 Th thru hrs. room A312 Special Conditions This course is not appropriate for students with a bachelor in Psychological Methods. The course is the same as taught in the bachelor programme. 297

20 Mathematical Psychology Credits 6 EC RM14 Semester Semester 1, period 1 Prerequisites Bachelor of Psychology, ACMA, Calculus Lecturer Guest lectures, different teachers Psychological Methods Information The objective of this course is to impart knowledge of the past and present state of the field of mathematical psychology. The emphasis is on the current main theoretical approaches and areas of substantive application. Mathematical models are applied in all fields of psychology. They are becoming more and more popular, because psychologists recognize that scientific progress in psychology depends largely on the ability to formalize the often informal (verbal) theories used in psychology. Formalization of psychological theories serves two purposes. First, by formalizing theories we are forced to be concrete and precise. This is useful because formalization of informal theories often reveals implicit assumptions, ill-defined details, and unforeseen consequences. Second, formal (mathematical, computational, or statistical) models often lend themselves to empirical testing. That is, we can derive quantitative predictions, or fit models directly to data. This facilitates the empirical investigation of informal theories. The main part of the course is devoted to an overview of formal modeling traditions in psychology, including neural networks, symbolic models, non-linear dynamical systems, cognitive models, psychometric models, and Bayesian models. Model fitting and model verification will also be discussed. Teaching Format Lectures, presentations, assignments. To be announced. Textbooks Hunt, E. (2007). The Mathematics of Behavior. Cambridge University Press or Busemeyer, J. R., & Diederich, A. (2009). Cognitive Modeling. Sage publications. To be decided later. Lesson Dates Mo thru Th thru hrs. room A hrs. room A

21 Mathematical Statistics Credits 6 EC RM09 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Min. 6, max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Calculus (or equivalent) Lecturer Dr. R.P.P.P. Grasman Information Nearly all modeling and analysis in neuroscience/cognitive psychology and psychometrics requires probabilistic and statistical reasoning. In this course you will acquire insight in, and the skills of, probability theory and statistics. You will master the fundamental building blocks for formal models in psychometrics, mathematical psychology and cognitive psychology/neuroscience. With these skills you will be able to delve into the analytical details of stochastic models and statistical methods used within these fields. Axiomatic probability, calculus of probabilities, random variables, distributions and densaxiomatic probability, calculus of probabilities, random variables, distributions and densities, joint- and conditional distributions, expectation and moments, Chebyshev s inequality, moment generating functions, fundamental discrete and continuous probability models, sampling distributions, law of large numbers, central limit theorem, transformations of stochastic variables, theory and methods of estimation (Cramér-Rao inequality, method of moments, maximum likelihood) and hypothesis testing (Neyman-Pearson, likelihood ratio tests). Teaching Format Lectures & Assignments. Presence at lectures is required. Assignments and written exam with problems. A formula reference card may be used during the exam. Textbooks To be announced on Blackboard. Lesson Dates Th thru hrs. room A301B Examination Dates Th hrs. room A301B 299

22 Measurement Invariance Credits 3 EC RM20 Semester Semester 2, periode 2 Prerequisites Bachelor of Psychology, LISREL Lecturer Dr. J.M. Wicherts & others Information To gain insight into the theory of measurement invariance. To learn how to test for measurement invariance across groups in various areas of psychological research. Measurement invariance refers to the situation in which a test measures the same thing across groups. Measurement invariance (i.e., the absence of measurement bias) across groups can be tested by using measurement models such as Item Response Theory models and Confirmatory Factor Analysis (or LISREL) models. The study of measurement invariance can shed light on group differences in various fields of psychology, such as crosscultural, experimental, educational, clinical, and applied psychology. In this course, we will focus on the theoretical and statistical foundations of measurement invariance in a non-technical fashion and we consider various ways to conduct analyses of measurement invariance at the item and (sub)test level. After completion of the course, the student will understand the central statistical aspects of measurement invariance and will be able to conduct a rigorous test of measurement invariance using LISREL. Teaching Format Mandatory lectures with discussion of articles and assignments. Assignments consist of the reading of articles and performing analyses of measurement invariance using LIS- REL. Presence at the lectures and assignments. Textbooks Selected articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A301B Fr thru hrs. room A301B 300

23 Meta-analysis Credits 3 EC RM13 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Programming Skills: R Lecturers Dr. J.M. Wicherts & drs. D. Molenaar Information To gain insight into the basics and statistical background of meta-analysis. To learn to evaluate and to conduct a meta-analysis with moderators. This course is concerned with the methodological and statistical technique of meta-analysis. The goals are as follows: (a) understanding the basic statistical foundations of metaanalyses of experimental and correlational data, (b) reading and analyzing meta-analytic reviews, and (c) designing and conducting meta-analyses of relevant literatures. After completion of the course, the student will have basic knowledge of meta-analytical techniques and will be able to conduct a straightforward meta-analysis by him/herself. Teaching Format Lectures and assignments. Assignments. The final assignment includes a meta-analysis and a presentation of the results. Textbooks Selected articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A304 Fr thru hrs. room A

24 Methodological Advice Credits 6 EC RM11 Semester Semester 1, period 2 Number of participants Max. 15 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturers Prof. dr. G.J. Mellenbergh & dr. H.J. Adèr Information The objectives of the course are (1) to acquire methodological knowledge that is needed for advising researchers in the behavioral and social sciences on their research problems, and (2) to get experience with methodological consultancy. The course covers methodological consultancy on the following topics: research designs, construction and use of instruments, and statistical data analysis. Teaching Format Lectures, consultancy interviews, and discussion of consultancy problems. Assignments, oral and written reports. Textbooks Adèr, H. J., Hand, D. J., & Mellenbergh, G. J. (2007). Advising on research methods: A consultant s companion. Huizen, The Netherlands: Johannes van Kessel Publishing Bestellen via 50,- Lesson Dates Tu thru hrs. room A309 Fr thru hrs. room A

25 Modern Test Theory Credits 3 EC RM17 Semester Semester 2, period 2 Number of participant Max. 30 Prerequisites Bachelor of Psychology, Programming skills: R recommended Lecturer Prof. dr. P. de Boeck & prof. dr. H.L.J. van der Maas Information To provide insight into, and practical experience with, models for item responses. Tests and test scores play a very important role in psychology, both in research and in applied work. Traditionally, test scores are analyzed using classical test theory. This theory is still very influential, yet it has serieus limitations. Modern test theory allows us to develop and test advanced models of item responses. With these models we can test for item bias, solve equating problems and develop computer adaptive tests. In computer adaptive testing items are administered depending on the success on earlier items in the test, which makes test much shorter. In this course students will be introduced to modern test theory and learn to work with software for practical data-analyses for item response models. Teaching Format Lectures and practical sessions. Weekly assignments. Textbooks Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park: Sage. ISBN ,- Examination Dates Will be announced later. Lesson Dates Mo thru hrs. room A302 Th thru hrs. room A302 Special Conditions This course is not appropriate for students with a bachelor in Psychological Methods. The course overlaps with the course Latente Variabele Modellen (BM25). 303

26 Philosophy of Psychology Credits 6 EC RM02 Semester Semester 1, period 2 Number of participants Max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Dr. D. Borsboom & Dr. A.J.P.W. Dooremalen Information To advance understanding of central theoretical problems in scientific psychology. The proper conceptualization of psychological theories, as well as the relation between psychology and the biological and physical sciences, has received much attention from philosophers and theoretical psychologists. Central issues include the mind body problem, the problem of free will, the measurement problem, the possible reduction of psychological concepts to neural states, and the associated question whether psychology is an autonomous scientific discipline or should rather be conceptualized as a subdiscipline of neuroscience, biology, or physics. This course offers a systematic introduction into theories on these problems, by the study and discussion of original texts on theoretical psychology such as Skinner, Hempel, Fodor, Lewis, Nagel, Jackson, Davidson, Peirce and Libet. Teaching Format Lectures and discussions. On the basis of presentations and assignments. Textbooks Literature will be made available during the course. Lesson Dates Tu thru hrs. room A104 Fr thru hrs. room A

27 A Practical Course in Bayesian Graphical Modeling Credits 3 EC RM16 Semester Semester 2, period 3 Prerequisites Bachelor of Psychology Basic familiarity with R, Matlab, or C is highly recommended Lecturer Dr. E.-J. Wagenmakers Information First, to get hands-on experience with an easy-to-use computer program that allows you to implement all kinds of Bayesian models. Second, to understand why Bayesian statistics is right, and everything else is wrong. In this course, plenary lectures will provide the theoretical background of Bayesian statistics, whereas practical computer exercises will teach you how to use the WinBUGS program and apply it to a wide range of different statistical models. After completing this course, you will have gained not only a new understanding of statistics (yes, it can make sense), but also the technical skills to implement statistical models that professional researchers in the field of psychology dare only dream about. Teaching Format Plenary lectures, individual and group exercises. To be announced on Blackboard. Textbooks Online materials based on a book that is currently in preparation (Lee & Wagenmakers). The location of the materials will be announced on Blackboard. Lesson Dates Mo thru hrs. room A507 We thru hrs. room A

28 Programming Skills: Authorware and Presentation Credits 6 RM06 Semester Semester 1, period 3 Number of participants Max. 25 Prerequisites Bachelor of Psychology, Computer literate Lecturer Drs. M. Spaan & drs. M. Teunisse Information In this course students learn to work with Authorware and Presentation. At the end of the course students will be able to apply either program to requirements. Authorware and Presentation are high-level technical computing languages. Both software programs are suitable to program psychological stimulus-response tasks. Authorware is an object-oriented computer programming language highly suited to programming complex, visual interactive tasks. In addition, some general programming concepts will be introduced here. Presentation is a tool especially developed for stimulus-response tasks with critical timing requirements. In addition, Presentation has facilities to communicate with other equipment (EEG, eye-tracker, Functional MRI, etcetera). In this course students learn elementary programming concepts and the syntax of both packages. Teaching Format Lectures and practical sessions. Programming assignments. The end grade is determined by averaging the grades of Authorware and Presentation, and divide it by 2. For passing the course the lowest grade for Authorware and Presentation should be a 5, which can be compensated by a 7. If one of the two grades is below a 5, you will have failed the course. Lesson Dates Presentation Lectures Mo hrs. room A304 Practicals Mo hts. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Mo hrs. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Examination Date Presentation Mo hrs. room A106 Resits to be announced. 306

29 Lesson Dates Authorware Lectures Tu hrs. room A306 Practicals Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Th hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Mo hrs. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Examination Date Authorware Fr hrs. room A106 Resits to be announced. Special conditions The course covers 4 weeks of full-time study. We expect students to be available for 8 hrs each day! Students will have to do a lot of programming. The first part of the course covers programming in Presentation. The second part of the course covers programming with the program Authorware. Each part will end with a practical assignment. 307

7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma

7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Derde Bachelorjaar, Psychologische Methodenleer 7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Zowel psychologisch onderzoek als de toepassing van wetenschappelijke kennis in

Nadere informatie

7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma

7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Derde Bachelorjaar, Psychologische Methodenleer 7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Methodologische overtuigingen en overwegingen sturen zowel de inrichting van psychologisch

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma

7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Derde Bachelorjaar, Psychologische Methodenleer 7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Methodologische overtuigingen en overwegingen sturen zowel de inrichting van psychologisch

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak: Web Analysis (Periode

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

4.2 Doelstelling van het onderwijs van de specialisatie PML

4.2 Doelstelling van het onderwijs van de specialisatie PML Masterspecialisatie, Psychologische Methodenleer 4. Psychologische Methodenleer 4.1 Doelgroep en toelatingseisen De master Psychologie met specialisatie Psychologische Methodenleer is toegankelijk voor

Nadere informatie

Masterspecialisatie, Psychologische Methodenleer

Masterspecialisatie, Psychologische Methodenleer Masterspecialisatie, Psychologische Methodenleer 4. Psychologische Methodenleer 4.1 Doelgroep en toelatingseisen De master Psychologie met specialisatie Psychologische Methodenleer is toegankelijk voor

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw De Invloed van Werk- en Persoonskenmerken op het Welbevinden van Werknemers The Influence of Job and Personality Characteristics on Employee Well-being Drs. P.E. Gouw Eerste begeleider: Dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 1 2 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Aanvraagformulier VU Grassroots voorstel

Aanvraagformulier VU Grassroots voorstel Aanvraagformulier VU Grassroots voorstel 2007-2008 Via dit formulier dient u uw projectvoorstel in voor deelname aan het Grassroots project bij de Vrije Universiteit in 2007-2008. De doelstellingen van

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1 De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Contingente Zelfwaardering en Depressieve Klachten. Tammasine Netteb Open

Nadere informatie

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN Vrijdag 12 september 2014 HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION WORKSHOP FOR PROFESSIONALS Moderator Instructors Turid Deisz Kit Malia & Anne Brannagan Where cognitive impairment is causing management difficulties

Nadere informatie

Academische Vorming bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Academische Vorming bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen Academische Vorming bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen - ervaringen met het REAL referentiemodel - Marjo de Graauw, PhD teacher and educational innovator BFW Stefan Tax, MSc educational developer PLATO

Nadere informatie

Creative Technology module 2: Smart Environments

Creative Technology module 2: Smart Environments Creative Technology module 2: Smart Environments 1. Opleiding Creative Technology 2. Modulenummer en naam Module 2: Smart Environments 3. Moduleteam Edwin Dertien Gerrit van der Hoeven Angelika Mader Pepijn

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Modulebeschrijving voor MOD1

Modulebeschrijving voor MOD1 Modulebeschrijving voor MOD1 Fontys Venlo Afd. informatica 12 april 2013 Samenvatting 1 Identificatie Module Modeling 1 ProgressCode MOD1 Docenten Ferd van Odenhoven Afdeling Fontys Hogeschool Techniek

Nadere informatie

Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 1

Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 1 Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 9 november 25. ) Begripsbepaling Het tentamen Onderzoeksvaardigheden

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie