Programma van toetsing en afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting"

Transcriptie

1 Atheneum College Hageveld Heemstede Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar: 2012/2013 Klas 5 Heemstede, augustus 2012 Afdrukdatum:

2 Klas 5 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar 2012/2013 studielast: 165 Methode: Buitenland Aarde: endogene en exogene processen gesteentepracticum zie practische opdracht Wereld: Globalisering Gebieden: Zuidoost Azië Nederland: Stedelijke gebieden opdracht buurtprofiel Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Arjan Davids Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Keuze-opdracht Opzetten en uitvoeren van een geografisch onderzoek, waarin naast secundaire bronnen primaire data moet worden verzameld en ve Tweetal Schriftelijk verslag + Presentatie Halverwege Periode Verslag Buitenland H.1 Endogene en exogene processen; gesteentepracticum; aantekeningen Buitenland H. 2 Globalisering; aantekeningen Buitenland H. 3 Zuidoost Azië; aantekeningen Toets : t/m Buitenland H. 4 Stedelijke gebieden; opdracht buurtprofiel; aantekeningen Opdracht buurtprofiel LETOP:verslag telt mee voor 10% van het toetscijfer van pep 6(verslag is dus onderdeel van de toets) Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 0 : 2 : 0 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

3 Klas 5 Vak: Biologie Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: nectar 2 ecologie en osmose verwerkingsopdrachten voedselrelaties verwerkingsopdrachten bloed en adem verwerkingsopdrachten voeding, nier en lever verwerkingsopdrachten zenuwstelsel en zintuigen geen extremen en hersens verwerkingsopdrachten Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Sybren Welbedacht Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Keuze-opdracht zenuw- en zintuig practicum in het Lab Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode 5 Verslag afsluiting met practicum op vaste middag in Pepweek in Lab H 12 practicum H13 practicum H 14 en 16 par. 1,2 practicum H 15, 16 par. 3,4,5 practicum H 17 en 18 par. 1-4 voorbereiding PO Toets : t/m H 18.5 en 19 + delen van H 14, 15, 16, 17 practicum Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

4 Klas 5 Vak: Culturele Kunstzinnige Vorming Schooljaar 2012/2013 studielast: 53 Contactdocent: Karin Moerkerk Methode: geen Het vak CKV bestaat volledig uit HD. Handelingsopdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer, maar met een kwalificatie: niet voldaan, voldaan, goed voldaan. Deze waardering telt mee bij de overgang. (Zie hiervoor de overgangsnormen). Activiteiten in de les worden beoordeeld met een cijfer, dat op het rapport wordt getoond. Op het overgangsrapport worden de letters en cijfers weergegeven volgens eerder genoemde kwalificatie. Handelingsdeel Handelingsopdrachten worden beoordeeld met "niet voldaan"; "voldaan" of "goed". Verdere toelichting (o.a. beoordelingswijze) volgt in de les. Toelichting: fotografie en filmlessen fotografie en filmlessen filmopdracht workshop/rondleiding of lezing geregeld door school mentorcultuurdagen de 5 minuten van.. Buitenlandse reis architectuurlessen Schrijfopdracht Presentatie Plakboek opdrachten fotografie naar aanleiding de lessen opdracht naar aanleiding van film of documentairebezoek film/documentaire maken opdracht architectuur buitenland opdracht gebouw Periode 2 Periode 3 Periode 5 Periode 6 presentieplicht Inleverdatum: presentieplicht documentairefilmpje maken n.a.v. opdracht bezoek IDFA, Amnestyfilmfestival of documentaireavond op school Inlevermoment: week 44 presentieplicht presentatie "de 5 minuten van " deelname culturele activiteit Inlevermoment: periode 3 volgens opgave docent presentieplicht bouwstijlenopdracht deelname culturele activiteit Inlevermoment: week 11 presentieplicht + deelname buitenlandse reis en culturele opdracht/activiteit aldaar Inleverdatum: architectuurpresentatie, deelname culturele activiteit + slotopdracht Inlevermoment: architectuur in week 19 slotopdracht in week 24

5 Klas 5 Vak: Duits Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Zelf ontwikkeld materiaal / Der Coach / Abenteuer: Literatur Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Hörübungen (Cito, 37 Grad u.s.w.) Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Literaturgeschichte: Goethe und Schiller (Abenteuer Literatur, Reader und extra Material) Grammatik und Schreibaufträge (Reader und Abenteuer Literatur) Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Klassikal lesen eines deutschen Romans Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Literaturgeschichte: Heinrich Heine (Abenteuer Literatur, Reader und extra Material) Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Lesestrategien und Lesefertigkeit (Reader und CITI-Material) Präsentationen (Auslandsaufenthalt). Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Wortschatz + Grammatik Hörverstehen Wortschatz + Grammatik Literaturtest Schreibauftrag Wortschatz + Grammatik Contactdocent: Yvonne Kather Der gelesene Roman und seine theoretische und historische Einbettung und Bedeutung. Wortschatz + Grammatik Literaturtest Wortschatz + Grammatik Toets : t/m Textverständnis Präsentationen (Auslandsaufenthalt). Wortschatz + Grammatik Luistertoets Jaarlaag Luistertoets Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Schrijfopdracht Weging: 2 x Duur: 120 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Leestoets Weging: 2 x Duur: 150 minuten Presentatie Idioom + Grammatica Weging: 2 x Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

6 Klas 5 Vak: Economie Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: LWEO Lesbrieven en Module 9 Lesbrief Kleding: productiekosten en de verschillende marktvormen Lesbrief Mobiliteit hoofdstukken 1 t/m 3 Welvaart (Pareto-optimum) en ingrijpen overheid Lesbrief Mobiliteit hoofdstukken 4 t/m 6 Marktfalen, externe effecten en principaal-agent theorie Lesbrief Monetaire Zaken Lesbrief Economische crisis Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Martin Krist Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 60 minuten Duur: 60 minuten Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Klassikaal gegeven opdracht Practische opdracht Economie. Beschrijving van de prijsvorming van een product of dienst op een willekeurige markt. Tweetal Schriftelijk verslag Eind Periode 5 Inleverdatum wordt klassikaal vastgesteld. De inleverdatum is enkele dagen voor PeP 6. Lesbrief Kleding hoofdstukken 5 t/m 8 Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Lesbrief Mobiliteit hoofdstukken 1 t/m 3 én Lesbrief Kleding hoofdstukken 1 t/m 8 Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Lesbrief Mobiliteit hoofdstukken 1 t/m 6 én Lesbrief Kleding hoofdstukken 1 t/m 8 Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Lesbrief Monetaire Zaken, alle hoofdstukken. In PeP4 wordt een pw afgenomen, dat 1x meetelt in periode 5. Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Lesbrief Monetaire zaken, alle hfdst. èn de lesbrief Economische crisis, hfdst. 1 t/m 4. Dit pw telt 2x mee. Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 0 : 1 : 0 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

7 Klas 5 Vak: Engels Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Alquin magazine, Finish Up Contactdocent: Loes Rood Oefenpresentaties + zelfstandig boek lezen Zelfstandig boek lezen / Presentatie-oefeningen / Luistervaardigheidsoefeningen / Finish Up Schrijfopdrachten Leesvaardigheidsoefeningen / Alquin opdrachten / Schrijfvaardigheidsoefeningen / Finish Up Literatuur: groepsboek + opdrachten Gespreksvaardigheidsoefeningen / Groepsboek lezen / Portfolio maken / Finish Up Kijk- en luistertoets Luistervaardigheidsoefeningen / Gespreksvaardigheidsoefeningen / Alquin opdrachten / Finish Up leesteksten Literary history & Shakespeare Literatuurgeschiedenis: opdrachten / Portfolio maken / Gespreksvaardigheidsoefeningen / Finish Up / Leesteksten klassikaal Leesvaardigheidsoefeningen / Alquin opdrachten / Gespreksvaardigheidsoefeningen / Finish Up leesteksten/project kennis van land en volk Mondelinge toets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 120 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Schrijfopdracht Weging: 3 x Duur: 75 minuten Weging: 0 x Duur: 50 minuten Luistertoets Jaarlaag Luistertoets Weging: 3 x Duur: 50 minuten Weging: 0 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Leestoets Weging: 3 x Duur: 90 minuten Idioom + Grammatica Zelfgekozen boek Idioomtoets FU Luistertoets klassikaal Schrijfvaardigheid Woordenboek nodig Idioomtoets FU Leestoets klassikaal Literatuur: group novel Woordenboek toegestaan; leesboek niet toegestaan Idioomtoets FU Gespreksvaardigheidstoets: presentations Luistervaardigheidsoefeningen Idioomtoets FU tekstvragen Gespreksvaardigheidstoets: role play Literatuur: Literature Magazine Woordenboek toegestaan Idioomtoets FU Presentation: your own analysis Toets : t/m Leestoets Woordenboek toegestaan Idioomtoets FU tekstvragen Gespreksvaardigheidstoets: reading out loud for a mark Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

8 Klas 5 Vak: Frans Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Grandes Lignes voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets vaardigheidstoets Voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets vaardigheidstoets Voorbereiding op toetsen literatuurtoets vaardigheidstoets Voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets vaardigheidstoets Voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets vaardigheidstoets vaardigheidstoets voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets Contactdocent: Annick van Liempt Leestoets, eigen woordenboek toegestaan idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche Literatuurgeschiedenis idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche Toegepaste grammatica en vocabulaire boekoverhoring idioom/grammatica/tâche Luistervaardigheid idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche spreekvaardigheid idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche Toets : t/m Leestoets, eigen woordenboek toegestaan idioom/grammatica/tâche Schriftelijke toets Jaarlaag Tekstbegrip Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Schrijfopdracht Weging: 2 x Duur: 50 minuten Luistertoets Jaarlaag Luistertoets Weging: 2 x Duur: 50 minuten Mondelinge toets Individueel Mondeling Weging: 2 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Leestoets Weging: 2 x Duur: 50 minuten Verwerkingsopdracht Toets Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

9 Klas 5 Vak: Filosofie Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Cogito, ik denk, E.A Le Coultre; De grote vragen, Donald Palmer Hoofdstuk wetenschapsfilosofie uit Oog in de storm Kennistheorie: presentatie over een filosofische positie tav kennis Cultuurfilosofie Kennisleer en psychologie Oog in de storm hoofdstuk kennisleer Psychologie reader Filosofisch boek (non-fictie) lezen en bespreken Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Jasper Beckeringh Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Duur: 50 minuten Keuze-opdracht Retorische oefening Individueel Mondelinge presentatie Begin Periode 1 Verslag Schrijfopdracht Presentatie Eindtoets idem essay over een cultuurfilosofisch onderwerp idem Take home tentamen De datum van de retorische oefening wordt individueel afgesproken. Aan het eind van periode 5 moet iedereen een r.o. gehouden hebben voor de klas. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

10 Klas 5 Vak: Geschiedenis Schooljaar 2012/2013 studielast: 165 Methode: Geschiedenis Werkplaats Contactdocent: Mirjam Hendriks Themaopdracht Omgevingsgeschiedenis Hs. 7 Tijd van pruiken en revoluties Hs. 8 De tijd van burgers en stoommachines Hs. 9 Tijd van de wereldoorlogen Themaopdracht Tijd van de wereldoorlogen Hs. 9. Tijd van wereldoorlogen Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Opdracht Themaopdracht Omgevingsgeschiedenis Hs. 7 Tijd van pruiken en revoluties Hs. 8 De tijd van burgers en stoommachines Hs. 9 Tijd van de wereldoorlogen Thema opdracht Tijd van de wereldoorlogen Toets : t/m Hs. 9. Tijd van wereldoorlogen Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 2 : 2 : 2 : 1 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

11 Klas 5 Vak: Informatica-M Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: Informatica actief Computers en randapparatuur De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden. De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden. Programmeertechnieken Programmeren in PHP De docent geeft op welke PHP opdracht gemaakt moeten worden. Datacommunicatie, Virussen, Macro's, Besturingssystemen De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Databanken De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Els van Tol Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 180 minuten Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 3 x Duur: 60 minuten Keuze-opdracht Het zelfstandig schrijven van een programma met PHP. Tweetal Presentatievorm naar keuze Begin Periode 5 Inleveren eind periode 5 Praktijkopdracht Toets over hardware Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toepassen van basisprogrammeertechnieken Praktijktoets PHP Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toets over: Datacommunicatie, Virussen, Macro's, Besturingssystemen Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toets : t/m Toets over databanken. Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 2 : 1 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Verhouding PO5-SE5 bij overgang: 30%-70%, Verhouding SET: SE5 30%, PO5 10%, SE6 40%, PO6 20%

12 Klas 5 Vak: Informatica-N Schooljaar 2012/2013 studielast: Methode: Informatica actief Computers en randapparatuur De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden. Programmeertechnieken De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden over het onderwerp computers en randapparatuur. Programmeren in PHP De docent geeft op welke PHP opdracht gemaakt moeten worden. Datacommunicatie De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Databanken. De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Els van Tol Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 180 minuten Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 3 x Duur: 60 minuten Keuze-opdracht Het zelfstandig schrijven van een programma met PHP. Tweetal Presentatievorm naar keuze Begin Periode 5 Inleveren eind periode 5 Praktijkopdracht Toets over hardware Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toepassen van basisprogrammeertechnieken Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Praktijktoets PHP Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toets over datacommunicatie Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toets : t/m Toets over databanken. Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 2 : 1 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Verhouding PO5-SE5 bij overgang: 30%-70%, Verhouding SET: SE5 30%, PO5 10%, SE6 40%, PO6 20%

13 Klas 5 Vak: Klassieke Culturele Vorming Schooljaar 2012/2013 studielast: 107 Methode: Forum; Rome; stencil: Augustus Primaporta Forum; Roma; Forum; Stencil: Augustus Primaporta Forum; Roma; Forum; Roma; Forum; stencil: Augustus Primaporta Forum en Roma. Contactdocent: Anita Lehner Forum: Romeinse Geschiedenis en verhalengoed. Stencil Augustus Primaporta: Augustus en de propaganda. Aantekeningen; Griekse en Romeinse bouwkunst; Griekse en Romeinse beeldende kunst; receptie van de klassieken; Toets : t/m Griekse en Romeinse Bouwkunst en Schilderkunst en de receptie Handelingsdeel Handelingsopdrachten worden beoordeeld met "niet voldaan"; "voldaan" of "goed". Verdere toelichting (o.a. beoordelingswijze) volgt in de les. Toelichting: Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Periode 4 Periode 5 bezoek aan een toneelvoorstelling: een Griekse tragedie Inleverdatum: bezoek aan een klassiek museum Inleverdatum: Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

14 Klas 5 Vak: Kunst Algemeen Schooljaar 2012/2013 studielast: 80 Methode: De bespiegeling Huiswerkopdrachten bij de module Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw. De cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw. Huiswerkopdrachten bij de module Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw. Interviewverslag i.v.m. massacultuur, volgens opdracht docent. Huiswerkopdrachten bij de module Massacultuur. Huiswerkopdrachten bij de module Massacultuur. Huiswerkopdrachten bij de module Massacultuur. Massacultuur na 1950 (boek p. 186 t/m 265). Knipselmap/website/weblog volgens opdracht docent. Oefenen met examenvragen. Contactdocent: Marijke Heijloo Huiswerkopdrachten dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 punten van toets pep 2. Boek p. 148 t/m 185 en in de les beh. hw.-opdrachten. Hw.- opdrachten zijn max. 30/100 pnt. van toets. Huiswerkopdrachten dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 punten van toets pep-2. Interviewverslag, ind. opdr. Huiswerkopdr. dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 pnt van toets pep-5. Huiswerkopdrachten dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 punten van toets pep-5. Huiswerkopdrachten dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 punten van toets pep-5. Cultuur van het moderne en Massacultuur, boek p. 148 t/m 265, en in de les beh. hw.-opdrachten. Hw.-opdrachten zijn max. 30/100 punten van toets. Knipselmap/website/weblog (met eigen commentaar) volgens opdracht docent. Handelingsdeel Handelingsopdrachten worden beoordeeld met "niet voldaan"; "voldaan" of "goed". Verdere toelichting (o.a. beoordelingswijze) volgt in de les. Toelichting: Weging: 2 x Duur: 75 minuten Weging: 2 x Duur: 75 minuten Verslag Plakboek Presentatie Periode 2 Periode 4 Periode 5 Deelname aan museumbezoek/bezoeken van voorstelling; inleveren verslag hiervan. Inlevermoment: Afhankelijk van excursie- en voorstellingsaanbod Deelname aan museumbezoek/bezoeken van voorstelling; inleveren verslag hiervan. Inlevermoment: Afhankelijk van excursie- en voorstellingsaanbod. Museumbezoek/bezoek aan voorstelling; inleveren verslag hiervan (inhaalmogelijkheid van per. 2 en 4). Inlevermoment: Afhankelijk van excursie- en voorstellingsaanbodaanbod. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 0 : 2 : 1 : 0 : 2 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

15 Klas 5 Vak: Kunst Beeldend Schooljaar 2012/2013 studielast: 107 Contactdocent: Lenneke Muller Methode: eigen methode De vakken KB en KD hebben beide een kunst-historische component (Kunst Algemeen). KA wordt in klas 6 met een Centraal Examen afgesloten en telt mee bij het desbetreffende kunstvak (KB of KD) als centraal examen. Hoofdstuk"Renaissance" maken Praktijkopdracht "Zelfportret" maken Procesverslag "Zelfportret" maken Opdracht "Zelfportret" maken Procesverslag "Zelfportret" maken Opdracht "Kunstig persoon" maken Hoofdstuk Neoclassicisme/ Romantiek maken Hoofdstuk Barok/Rococo maken Procesverslag "kunstig persoon" maken Opdracht "kunstig persoon" maken Procesverslag "kunstig persoon" maken Hoofdstuk "Renaissance" Opdracht "Zelfportret" Procesverslag "Zelfportret" Hoofdstuk Neoclassicisme/Romantiek Hoofdstuk Barok/ Rococo Opdracht "kunstig persoon" Procesverslag "kunstig persoon" Hoofdstukken Middeleeuwen t/m Impressionisme Procesverslag "ontmoeting" maken Opdracht "ontmoeting"maken Hoofdstuk Realisme/Impressionisme Opdracht "ontmoeting"maken Procesverslag "ontmoeting" maken Middeleeuwen t/m Impressionisme Hoofdstuk Realisme/Impressionisme Opdracht "ontmoeting" Procesverslag "ontmoeting Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 90 minuten Werkstuk Tijdbalk Procesverslag Weging: 3 x Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

16 Klas 5 Vak: Kunst Drama Schooljaar 2012/2013 studielast: 107 Contactdocent: Nelleke van den Oever Methode: Eigen methode + Kijk op Theater De vakken KB en KD hebben beide een kunst-historische component (Kunst Algemeen). KA wordt in klas 6 met een Centraal Examen afgesloten en telt mee bij het desbetreffende kunstvak (KB of KD) als centraal examen. Opkomst van het Modern Theater Periodieke Opdrachten ( Periode 1 t/m 6) Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Stukken van Ibsen/Tsjecov Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Improvisatie technieken Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Scènes uit het realistisch fimgenre Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Episch Theater Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Episch theater met name Bertold Brecht Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Weging: 3 x Duur: 50 minuten Practicumtoets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 90 minuten Practicumtoets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 90 minuten Practicumtoets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 50 minuten Practicumtoets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 90 minuten Extra opdracht naturalisme/realisme Kijk op Theater HF 2.5-blz 36+blz 46/47+ aanvullend lesmateriaal Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang scene uit Ibsen/Tsjechov Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Improvisatie technieken Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Nagespeelde filmscène uit het realistisch genre Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Kijk op Theater HF 2.5 :blz 36/37+blz39 'episch theater'+blz 49 'Brecht'+aanvullend lesmateriaal Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Toets : t/m Eigen ontworpen Epische scene Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

17 Klas 5 Vak: Latijn Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: Ovidius & Caesar; Reader Cicero+ Neoklassiek Latijn+Vergilius+Plinius+Seneca Contactdocent: Anita Lehner poezie: Metamorphosen (Ovidius) Grammaticus: verbum en stamtijden poezie: Metamorphosen (Ovidius) Neoklassiek Latijn Grammaticus: verbum en stamtijden proza: Neoklassiek Latijn proza: briefliteratuur (Plinius) Grammaticus: nomen en stamtijden proza: briefliteratuur (Plinius) Grammaticus: zin en tijden en stamtijden poezie: Aeneis (Vergilius) Grammaticus: hoofdzin en bijzin en stamtijden Grammaticus: hoofdzin en bijzin en stamtijden proza: retorica (Cicero) Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Toets proefvertaling poezie grammatica literatuurtoets poezie grammatica proefvertaling Plinius grammatica literatuurtoets Plinius grammatica literatuurtoets Vergilius : Aeneis grammatica grammatica Toets : t/m proefvertaling (Cicero) Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

18 Klas 5 Vak: Lichamelijke Opvoeding Schooljaar 2012/2013 studielast: 64 Contactdocent: Gerard Visser Methode: Het vak LO bestaat volledig uit HD. Handelingsopdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer, maar met een kwalificatie: niet voldaan, voldaan, goed voldaan. Deze waardering telt mee bij de overgang. (Zie hiervoor de overgangsnormen). Handelingsdeel Handelingsopdrachten worden beoordeeld met "niet voldaan"; "voldaan" of "goed". Verdere toelichting (o.a. beoordelingswijze) volgt in de les. Toelichting: Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Outdoorchallenge Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Elke week een andere opdracht; PEPweek:prutloop Keuzeonderdelen op allerlei sportgebieden. Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode Keuzeonderdelen op allerlei sportgebieden. Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode Keuzeonderdelen op allerlei sportgebieden. Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode Conditie Beoordeling op prestatie; Ronde van Hageveld, Shuttle Run Test, Circuit Periodebeoordeling aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode Keuzeonderdelen op allerlei sportgebieden. Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode

19 Klas 5 Vak: Management & Organisatie Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: lesbrieven Stoffels Stichting en Vereniging VWO De Eenmanszaak deel I VWO (gedeeltelijk) De Eenmanszaak deel I VWO (gedeeltelijk) en Practische Opdracht (na de kerst) De Eenmanszaak deel II VWO en Practische Opdracht Het maken van een ondernemingsplan = PO Personeel en Organisatie VWO NS en Marketing en Logistiek VWO NS Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Sabine Heupers Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Klassikaal gegeven opdracht Er wordt een bedrijfsplan opgesteld van een bestaande of een nieuw op te richten onderneming Meertal Schriftelijk verslag Eind Periode In twee- of drietallen wordt een ondernemingsplan geschreven. Stichting en Vereniging VWO De Eenmanszaak deel I VWO(gedeeltelijk) De Eenmanszaak deel I VWO (gedeeltelijk) De eenmanszaak deel II VWO Toets : t/m Personeel en Organisatie VWO en Marketing en Logistiek VWO grafische rekenmachine NIET toegestaan Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 2 : 2 : 2 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

20 Klas 5 Vak: Natuurkunde Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Pulsar Natuurkunde vwo deel 2 en Pulsar Natuurkunde vwo deel 1 H8: Energie omzetten + herhalen H7: Krachten in evenwicht. Opdrachten uit het SalVO boekje: over verbanden. Verslag energie-practicum. Onderwerp kiezen en vraagstelling maken voor PO Geen in verband met PO Practische Opdracht met als onderwerp een natuurkundige onderzoek. Hoofdstuk 9: Trillingen + Hoofdstuk 10: Golven Hoofdstuk 11: Werpen en draaien + Hoofdstuk 12: Het elektromagnetische spectrum. Hoofdstuk 13: Gas en vloeistof + Hoofdstuk 14: Warmte Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Corina Klaver Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Het practicum 'Volume van een kip'. Hoofdstuk: 1 t/m 3 en 5 t/m 11 Weging: 3 x Duur: 50 minuten geen Meertal Practicum Weging: 0 x Duur: 50 minuten Weging: 3 x Duur: 75 minuten Weging: 3 x Duur: 75 minuten Weging: 3 x Duur: 75 minuten Weging: 3 x Duur: 120 minuten Verslag Opdracht Verslag Keuze-opdracht In tweetallen wordt een onderzoek uitgevoerd, het onderwerp mag vrij gekozen worden maar moet wel goedgekeurd worden door de Tweetal Schriftelijk verslag Begin Periode Het PO5 cijfer telt voor 20 % mee voor het overgangscijfer. 0,6 PO5 + 0,4 PO4 = PO = 20 % SET. Hoofdstuk 8: Energie omzetten + Hoofdstuk 7: Krachten in evenwicht Van gedaan practicum wordt per tweetal een verslag gemaakt en ingeleverd. Geen in verband met PO Verslag van de Practische Opdracht. Hoofdstuk 9: Trillingen + Hoofdstuk 10: Golven Hoofdstuk 11: Werpen en draaien + Hoofdstuk 12: Het elektromagnetische spectrum. Hoofdstuk 13: Gas en vloeistof + Hoofdstuk 14: Warmte Opdrachten bij het practicum 'Volume van een kip'. Toets : t/m Hoofdstuk: 1 t/m 3 en 5 t/m 11 Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

21 Klas 5 Vak: Nederlands Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Contactdocent: Evelien de Moes Methode: Nieuw Nederlands, Laagland Informatieboek, Laagland Verwerkingsboek 2 De literatuuronderdelen tellen voor 25% mee in de resultaten van de betreffende taal per leerjaar Klassikaal gelezen roman, theorie uit Laagland Informatieboek, h. 1 t/m 7, 9 en 10; spelling adhv reader Tekstbegrip adhv reader en L & M; eigen tekstdossier; spelling adhv reader; woordenschat uit L & M Ged. schrijven (beschouwing). Zelf gezochte artikelen over schrijfonderwerp en stof uit reader; sp, woordenschat, formuleren formuleren Werken aan spelling adhv reader Literatuur 18e en 19e eeuw, aan de hand van Laagland en Max Havelaar, hertaling; spelling adhv reader Moderne literatuur; 3 romans lezen en 4 gedichten; recensie schrijven; spelling adhv reader Samenvatten en debatteren; spelling adhv reader en woordenschat uit L &M Debatteren aan de hand van reader met ingeleverde voorbereiding Werken aan spelling adhv reader Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Tekstbegrip Duur: 90 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Gedocumenteerd schrijven Weging: 4 x Duur: 120 minuten Duur: 50 minuten Mondelinge toets Meertal Mondeling Duur: 50 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Debat Voortgangstoets Klassikaal gelezen roman, presentaties n.a.v. klass. gelezen roman, theorie uit Laagland IB toegepast op klass gelezen roman Tekstbegrip, L & M Examentraining p. 21 t/m 67 en eigen tekstdossier Alle theorie m.b.t. schrijven, incl spellen, woordenschat en formuleren. Schriftelijke overhoring spelling Laagland IB, H t/m 14.3, , H. 15 en 16 helemaal. Laagland VB 2, Verslag moderne kern en opdrachten; gedichten; literatuurlijst, op tijd ingeleverd Toets : t/m Samenvatten adhv L & M, p. 85 t/m 88, 141 t/m 143 en 150 t/m 157 Samenvatten m.b.v. NN p.75 t/m 93 Debat in groepjes Schriftelijke overhoring spelling Weging: 2 x Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 2 : 3 : 1 : 1 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

22 Klas 5 Vak: Natuur, Leven en Technologie Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: Modules SLO Module: Moleculaire Gastronomie De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: Statistiek voor de natuurwetenschappen De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: MP3-speler Persentatie en opdracht. De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: ruimte voor de rivier De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: Medicijnen, van molecuul tot mens De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: Meten aan melkwegstelsels Zie module Contactdocent: Corina Klaver De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. Zie Module De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend.de volgorde van de modules kan veranderen. Zie module De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. Zie module De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. Zie module De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. Toets : t/m Zie module Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 75 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 75 minuten Verslag Verwerkingsopdracht Extra opdracht Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

23 Klas 5 Vak: Scheikunde Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Chemie Overal practicum zuur-base reacties H8 zuur/base en titraties Herhaling van alle leerstof van klas 4 Redoxreacties en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 practicum redoxreacties Reactie-evenwichten en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 practicum evenwichtsreacties Ruimtelijke bouw en polariteit, spectrofotometrie en de wet van Lambert-Beer en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 Instrumentele analyse, chromatografie en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 Koolstofverbindingen naamgeving, reacties en stereo-isomerie en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 practicum oxidatie reacties alcholen en glucose Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Roshan Jahangir Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Verslag uitwerking experimenten Chemie Overal deel 1 hoofdstuk 8 zuren en basen Hoofdstuk 9 en hoofdstuk 14 uitwerking experimenten Hoofdstuk 11 uitwerking experiment H10.1, H10.2, H12.1, H12.2, H13.4 Hoofdstuk 13 geheel en H12.3 Toets : t/m Hoofdstuk 15 met uitzondering van 15.7, Hoofdstuk 10.3 en 10.4 en herhalen van hoofdstuk 5 uitwerking experimenten Klassikaal gegeven opdracht analyse opdracht : bepaling van het gehalte van een bepaalde stof in een door school verstrekt monster Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode Practische vaardighedenboekje (periode 2 en 3) telt 1x mee, Pepproject pep3 telt 2x mee en PO-verslag telt 6x mee PO verslag gewicht 6 Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

24 Klas 5 Vak: Spaans Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Aula joven 2 en 3 Contactdocent: Manda Harms Voorbereiding leesvaardigheid Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 90 minuten Mondelinge toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Weging: 2 x Duur: 50 minuten Luistertoets Jaarlaag Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 90 minuten Presentatie Idioom + Grammatica Proefwerk leesvaardigheid woordenboek toegestaan NS-SN Vocabulario y gramática Aula Joven 2 Vocabulario y gramática Aula Joven 2 Libro lazarillo Presentación libro Vocabulario y gramática Aula Joven 2 Vocabulario y gramática Aula Joven 2 Voorbereiding schrijfvaardigheid; schrijfopdrachten Voorbereiding spreekvaardigheid; spreekopdrachten Proefwerk schrijfvaardigheid Woordenboek toegestaan NS-SN Proefwerk spreekvaardigheid Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Voorbereiding literatuur Proefwerk literatuur en literatuurgeschiedenis Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Voorbereiding kijkluistertoets Proefwerk kijkluistervaardigheid vocabulario y gramática Aula Joven 3 vocabulario y gramática Aula Joven 3 Voorbereiding leesvaardigheid Toets : t/m Proefwerk leesvaardigheid Woordenboek toegestaan NS-SN Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

25 Klas 5 Vak: Wiskunde A Schooljaar 2012/2013 studielast: 208 Methode: Getal en Ruimte VWO A3 H9 + VWO AC2 H7 (herhaling + toepassingen) Beschrijvende statistiek + Differentiëren VWO A3 H10 Differentiëren VWO A3 H11 Kansverdelingen VWO A3 H12 Algebraïsche vaardigheden VWO A3 H10 (herhaling) Differentiëren VWO AC2 H8 Rijen VWO A4 H13 Mathematische statistiek Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Karin Meij Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Weging: 2 x Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Klassikaal gegeven opdracht Wiskunde PO-dag Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode Verwerkingsopdracht Tijdens werklessen maken leerlingen opgaven over het onderwerp Rijen Toets : t/m Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 2 : 2 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: verhouding SE5-PO is 95-5%

26 Klas 5 Vak: Wiskunde B Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: Getal en Ruimte VWO B2 H7 Differentiaalrekening VWO B2 H8 Vermoedens en Bewijzen VWO B3 H9 Exponentiële en logaritmische functies VWO B3 H10 Integraalrekening VWO B3 H11 Algebraïsche vaardigheden VWO B3 HK Keuzeonderwerp Voortgezette integraalrekening Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Karin Meij Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Klassikaal gegeven opdracht Wiskunde PO-dag Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode Toets : t/m Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: verhouding SE5-PO is 95-5%

27 Klas 5 Vak: Wiskunde C Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Getal en Ruimte VWO AC2 H8 Rijen en reeksen VWO C3 H9 Beschrijvende statistiek VWO C3 H10 (t/m 3) Algebraïsche vaardigheden VWO C3 H11 (t/m 4) Kansverdelingen VWO C3 H12 Grafen en matrices VWO C3 H10 + H11 Algebraïsche vaardigheden en kansverdelingen Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Antino van den Heuvel Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Klassikaal gegeven opdracht Wiskunde PO dag Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode Toets : t/m Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: verhouding SE5-PO is 95-5%

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014)

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014) VI (cohort 2011-2014) Programma van Toetsing en Afsluiting 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem Vak: Latijn Leer: 6 Examen: 2014 DT01 Tekstrepetitie over ca. twee vijfde deel van het CE-pensum

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Gewicht Klas 5. Handelingsdeel. Opbouw schrijfdossier. 1 spreekbeurt. gewicht 1-5 Zakelijk schrijven. Opbouw schrijfdossier 2 pw 10

Gewicht Klas 5. Handelingsdeel. Opbouw schrijfdossier. 1 spreekbeurt. gewicht 1-5 Zakelijk schrijven. Opbouw schrijfdossier 2 pw 10 Nederlands PTA 20-202 Omschrijving Soort toets Handelingsdeel Literatuur Opbouw schrijfdossier 2 pw 0 Tekstanalyse spreekbeurt so s Periode gewicht -5 Zakelijk schrijven Spreken en debatteren Literatuur

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

Overzicht PTA en PTO Jaarlaag 6 e Vwo Startjaar opleiding: 2013-2014

Overzicht PTA en PTO Jaarlaag 6 e Vwo Startjaar opleiding: 2013-2014 Overzicht PTA en PTO Jaarlaag 6 e Vwo Startjaar opleiding: 2013-2014 Aardrijkskunde 1 2012-13 PO 2 Nee Nederland - advies en excursie 2 2013-14 44 ST 120 2 Ja Aarde hele katern 3 2013-14 3 ST 120 2 Ja

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode Diamantstraat PTA schooljaar 2011-2012 VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde 0021 6.09 11-11-2011 to0 550 0022 6.09 11-11-2011 to09 140 0023 6.10 to010 150 0024 6.11 13-4-2012 to11 160 Dit is het eindcijfer

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

PTA totaal leerjaar 4-5-6 2013-2014.xlsx. so's Zakelijk schrijven gewicht 1 tot 5 1 schrijfopdracht. so's. Zakelijk schrijven 1 schrijfopdracht

PTA totaal leerjaar 4-5-6 2013-2014.xlsx. so's Zakelijk schrijven gewicht 1 tot 5 1 schrijfopdracht. so's. Zakelijk schrijven 1 schrijfopdracht PTA Nederlands leerjaar 5 Periode 1 Literatuur Renaissance, Barok en Verlichting Opbouw schrijfdossier 2 pw 1 0% Tekstanalyse so's Zakelijk schrijven gewicht 1 tot 5 1 schrijfopdracht Periode 2 Literatuur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6 Schooljaar 2015-2016 atheneum 6 Vak: Nederlandse taal en literatuur SE klas 5SE klas 5 35 6pta 01 DT01: Leesvaardigheid & Spelling T toetsweek 1 90 min. 10 6pta 02 DT02: Schrijfvaardigheid T toetsweek

Nadere informatie

PTA totaal leerjaar 4-5-6 2013-2014.xlsx. - Literatuurlijst uiterlijk 2 weken van te voren inleveren; indien niet op tijd: verlies van een herkansing!

PTA totaal leerjaar 4-5-6 2013-2014.xlsx. - Literatuurlijst uiterlijk 2 weken van te voren inleveren; indien niet op tijd: verlies van een herkansing! PTA Nederlands leerjaar 6 Periode 1 Moderne literatuur vanaf de Romantiek Opbouw schrijfdossier SE debatteren 20% Tekstanalyse Debatteren medio oktober 2013 Samenvatten Zakelijk schrijven Poëzieanalyse

Nadere informatie

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Kolomkop Gebruikte afkortingen en notaties Toets T = Tentamen (met nummer, bijv. T51 = Tentamen 1 in leerjaar 5) PO = Praktische Opdracht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 6 VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 6 VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2015-2016 6 VWO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af"zijn, dan dient dit in de herkansingsperiode

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 6002 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 wonen in Nederland 2 2 Ja 53t01 pw Zuidoost Azie 2 0 53t02 pw

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Havo 5 14-15 OPDC t Nijrees - Almelo Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van de vakken die uw zoon of dochter volgt. Per

Nadere informatie

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur aardrijkskunde ak 4t0 PW Arm en Rijk 2 ak 4t02 SE Arm en Rijk 2 Ja ak 4t03 Huiswerkcontrole ak 2 42t0 PW Overleven in Europa 2 ak 2 42t02 SE Overleven in Europa 2 Ja ak 2 42t03 Opdracht Arm en Rijk 2 ak

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016. Vak: Aardrijkskunde VWO 4. stofomschrijving. 4 4tt1 tt 100 Arm en Rijk Domein B1 1 3 n

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016. Vak: Aardrijkskunde VWO 4. stofomschrijving. 4 4tt1 tt 100 Arm en Rijk Domein B1 1 3 n Programma van Toetsing en Afsluiting 05-06 Vak: Aardrijkskunde VWO 4 periode code som soort 3 4po po een onderzoek in tweetallen m.b.t. een sociaal of fysisch-geografisch onderwerp, gericht op de eigen

Nadere informatie

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 vwo 6e leerjaar in klas 13 Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en SE10 betoog/beschouwing

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak:Aardrijkskunde opleiding:havo leerjaar: 05-06

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015. Dr. Albert Schweitzer havo-vwo

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015. Dr. Albert Schweitzer havo-vwo Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015 Dr. Albert Schweitzer havo-vwo HAVO 5 Code SOM percentage Vak: Aardrijkskunde Cohort: 2013 Totale studielast: 240 A H4 Onafgerond eind HAVO-4 1

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO

Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO Toelichting examenreglement In het examenreglement leest u over de rechten en plichten van de leerlingen en de school ten aanzien van het schoolexamen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum Schooljaar 2015-2016 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus spellen - Cursus formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 5 VWO Nederlands 1 S3 90 minuten per leerling Argumentatietoets (Domein A en D) 20 % Voortgangscijfer VC Toetsweek

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 5 VWO

Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 5 VWO Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 5 VWO Toelichting examenreglement In het examenreglement leest u over de rechten en plichten van de leerlingen en de school ten aanzien van het schoolexamen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VWO 6. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VWO 6. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College) Schooljaar 2015-2016 VWO 6 St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College) Vak: Nederlands T61.1 schrijfvaardigheid (betoog) T S periode 1 150 min T61.2 literatuur (verhaalanalyse) T S periode 1 50 min.

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009 Versie november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aardrijkskunde... 2 Biologie... 3 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 4 Duitse taal en literatuur... 5 Economie... 6

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 VWO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 VWO Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak: Aardrijkskunde Opleiding: VWO Schooljaar: 05-06

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Cohort 2015-2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Orion Lyceum Breda Examenjaar 2018 Leerjaar: 4 VWO Cohort 2015 NEDERLANDSE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 ATHENEUM

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 ATHENEUM MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 ATHENEUM 2012-2013 godsdienst Bij het vak godsdienst worden alle beoordelingen meegenomen in het eindcijfer van het SE. Dat betekent dat alle getoetste

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013 HAVO. Roncalli Scholengemeenschap

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013 HAVO. Roncalli Scholengemeenschap Schooljaar 2012-2013 HAVO Roncalli Scholengemeenschap Vak: Nederlands en W26 Schoolexamen W26 20 Presentatie Mondeling 1 week voor het se artikelen en bouwplan inleveren bij docent. W27 Schoolexamen W27

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 6 atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 6 atheneum Schooljaar 15-16 6 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Essay schrijven periode 1 - Syllabus De ideale roman T.Rosenboom, Aanvallend spel Nieuw Nederlands: Cursus schrijven

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 5/6 Oktober 5 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden. Daarnaast

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO CURSUS 2014-2015

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO CURSUS 2014-2015 HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO CURSUS 2014-2015 PTA aardrijkskunde 6 vwo cursus 2014-2015 vak aardrijkskunde methode de Geo v6-ak-t9 aarde systeem aarde H1 en 2 ten n10

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 VWO 2014-2015 SCHOOLEXAMEN VWO 2013-2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 VWO 2014-2015 SCHOOLEXAMEN VWO 2013-2016 Programma van toetsing afsluiting VWO 2013-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLEXAMEN VWO 2013-2016 Er zijn kele vakk die e volledig examdossier hanter in VWO 4 / 5. Voor de meeste vakk wordt

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode)

Nadere informatie

vwo 6e leerjaar in klas 13

vwo 6e leerjaar in klas 13 Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vwo 6e leerjaar in klas 13 Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en Mondelinge opdracht

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave PTA 5 HAVO. 2 Aardrijkskunde. 3 Biologie. 4 Ckv. 5 Duits. 6 Economie. 7 Engels. 8 Frans. 9 Geschiedenis 10 LO 11 M&O.

Inhoudsopgave PTA 5 HAVO. 2 Aardrijkskunde. 3 Biologie. 4 Ckv. 5 Duits. 6 Economie. 7 Engels. 8 Frans. 9 Geschiedenis 10 LO 11 M&O. Inhoudsopgave PTA 5 HAVO Blz. Vak 2 Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Ckv 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 LO 11 M&O 12 Natuurkunde 13 Nederlands 14 Rekenen 15 Scheikunde 16 Tekenen 17 Wiskunde

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS 2013-2014

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS 2013-2014 HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS 2013-2014 PTA aardrijkskunde 5 havo cursus 2013-2014 opleiding havo vak aardrijkskunde methode De Geo 3 e editie opdr. h5-ak-t1 De

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4) Schoolexamen: VMBO TL vak: aardrijkskunde examen toet s vor m Magister herkansing /inlever-moment Migratie en multiculturele K6, k2, S 1 AK1301 Nee 50 min 3 1 samenleving k3, v8 Internationalisering van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING E FASE HAVO 04-06 Editie oktober 05 Aanpassingen voor de vakken Duits, Engels, geschiedenis, biologie, KuBv, informatica en de rekentoets VAK Duits, programma aangepast

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5 2013/2014 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

stofomschrijving 4 012 tt 100 SE leesvaardigheid en examenidioom. 3 3 n

stofomschrijving 4 012 tt 100 SE leesvaardigheid en examenidioom. 3 3 n Programma van Toetsing en Afsluiting 04-05 Vak: Duits 3 0 tt 00 Kurzgeschichten. Het beantwoorden van vragen en vertalen van tekstpassages n.a.v. een aantal korte Duitse verhalen en bijbehorende literatuurgeschiedenis.

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 ATHENEUM

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 ATHENEUM MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 ATHENEUM 2012-2013 godsdienst Bij het vak godsdienst worden alle beoordelingen meegenomen in het eindcijfer van het SE. Dat betekent dat alle getoetste

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6 2013/2014 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 4 Het Examendossier... 4 HET

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Gemiddeld cijfer kleine toetsen

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 Oktober 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING E FASE HAVO 04-06 Editie augustus 05 Aanpassingen voor de vakken Duits, Engels, geschiedenis, biologie, KuBv, informatica VAK Duits, programma aangepast in juni 05

Nadere informatie

PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas 6 2015-2016

PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas 6 2015-2016 PTA Nederlands (incl. literatuur) Klas 6 2015-2016 661 Examentekst week 45 (van 3 nov) 10% ja 90 min 662 Gedocumenteerd schrijven 1e SE-periode 20% ja 120 min 663 Literatuurgeschiedenis 2e SE-periode 15%

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur 4T1 Periode literatuurgeschiedenis T S 1 Periode 75+15 4T2 Schrijven formele brief

Nadere informatie

inlever week (voor PO's)

inlever week (voor PO's) Vak Opleiding Klas Toetssoort Weging in examendossier Weging in voortgangsdossier TP inlever week (voor PO's) Toetsduur Toetscode 0mschrijving AK VWO 6 Schriftelijk 4 0 TP1 100 min A6TP1 BuiteNLand 6 vwo

Nadere informatie

PTA 2012-2013 Klas: Atheneum 5 Vak: Aardrijkskunde

PTA 2012-2013 Klas: Atheneum 5 Vak: Aardrijkskunde PTA 2012-2013 Klas: Atheneum 5 Vak: Aardrijkskunde Alle voor het schoolexamen meetellende cijfers: Nr. E Week tofomschrijving Toegestane huplmidd. of N A4=10% 2 5 Aarde 1 90 Bosatlas C,A 15 3 Wonen in

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode)

Nadere informatie

toets 9 Capita selecta Literatuurgeschiedenis (Middeleeuwen, Renaissance, 18 e -19 e eeuw)

toets 9 Capita selecta Literatuurgeschiedenis (Middeleeuwen, Renaissance, 18 e -19 e eeuw) Toelichting PTA 4 havo Nederlands toets 1 Formuleren & Woordenschat 1 toets 2 Discussie toets 3 Spelling toets 4 Deelopdracht schrijven (zonder voorbereiding) toets 5 Deelopdracht schrijven (zonder voorbereiding)

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Maatschappijleer blz. Management

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 ATHENEUM

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 ATHENEUM MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 ATHENEUM 2014-2015 godsdienst Bij het vak godsdienst worden alle beoordelingen meegenomen in het eindcijfer van het SE. Dat betekent dat alle getoetste

Nadere informatie

pta havo / versie 2.1 2014-2016

pta havo / versie 2.1 2014-2016 pta havo / versie 2.1 2014-2016 aardrijkskunde 4H 2e SE 50 3 1W3 4H 3e PO 2 2W2 4H 3e SE 50 3 3W3 5H 1e SE 100 4 4W4 5H 2e SE 100 3 5W3 5H 3e PO 2 6W2 5H 3e SE 50 3 7W3 Arm en Rijk Katern - Arm-Rijk Landenvergelijking

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein 2015-2016 E HAVO 4 het Internationaal College Edith Stein Vak: Nederlandse taal en literatuur T4.1.a zakelijk communiceren (lezen & schrijven) T S 1 okt 2015 90 min T4.1.b schrijven (betoog) T S 1 Week

Nadere informatie

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt. PTA aardrijkskunde HAVO cohort 2008-2010 ST=SE-toets SP=SE-praktische opdracht VT=voortgangstoets VP=voortgangs-praktische opdracht HD=handelingsdeel Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO CURSUS 2015-2016

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO CURSUS 2015-2016 HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 VWO CURSUS 2015-2016 PTA aardrijkskunde 6 vwo cursus 2015-2016 vak aardrijkskunde methode de Geo v6-ak-t9 aarde systeem aarde H1 en 2 ten n10

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Toetsprogramma jaarlaag VWO 5 2015-2016

Toetsprogramma jaarlaag VWO 5 2015-2016 programma jaarlaag VWO 5 2015-2016 TOETSPROGRAMMA jaarlaag VWO 5 In het programma wordt beschreven welke en er voor ieder vak in vwo 5 worden afgenomen. Bij iedere staat vermeld om wat voor soort het gaat

Nadere informatie

Atheneum/Gymnasium 4

Atheneum/Gymnasium 4 Indeling schooljaar: Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 Het schooljaar voor de 's is onderverdeel in twee perioden: Periode I - aanvang schooljaar t/m januari toetsweek Periode II

Nadere informatie

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016 PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 015-016 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Engels blz. 7 Frans blz. 8 Geschiedenis blz. 9 Lichamelijke opvoeding blz. 10 Nask

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Opleiding: 3HV Leerjaar: 2014-2015

Vak: Aardrijkskunde Opleiding: 3HV Leerjaar: 2014-2015 Vak: Aardrijkskunde Opleiding: HV Leerjaar: 04-05 Periode Stofaanduiding Toets vorm J/N Hoofdstuk Wereld: het Noorden tegenover het Zuiden J Atlasvaardigheden N Hoofdstuk Aarde: de aardkorst als archief

Nadere informatie

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur VAK: Aardrijkskunde 4HAVO 2014 2015 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur presentatie Totaal 4H 40% 5 HAVO 2015-2016

Nadere informatie

BC Broekhin PTA VWO 2015-2018 V 19-6-15

BC Broekhin PTA VWO 2015-2018 V 19-6-15 BC Broekhin PTA VWO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Latijn 4 Grieks 6 Frans 8 Duits 10 Engels 12 IB Engels 14 Geschiedenis 16 Maatschappijleer 18 Aardrijkskunde 19 Wiskunde A 20 Wiskunde B 21 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. VWO 6 Tweede Fase. RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. VWO 6 Tweede Fase. RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2015-2016 VWO 6 Tweede Fase RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlandse taal en literatuur SE omschrijving type vorm weging moment duur SE5 netl531: Schrijfopdracht SE-weging 10%

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. havo 5

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. havo 5 Schooljaar 2015-2016 havo 5 Vak: Nederlandse taal en literatuur Eind H4 Gemiddelde van cijfer H4 1 501 Schrijfopdracht: Motivatiebrief S 1 100 min 502 Debat M 1 15 min 503 Toetsweek: Tekstverklaring+argumentatie

Nadere informatie

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in klas 4 havo in 1 decimaal Gewicht : 1

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in klas 4 havo in 1 decimaal Gewicht : 1 Erratum PTA 5 havo P2: Overzicht toetsperiodes: Vervang de tekst door de onderstaande tekst: Toetsperiode 2: Toetsweek: 18 januari 2016 t/m 26 januari 2016 P4: PTA Nederlands: Programma van toetsing en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 4 Het Examendossier... 4 HET

Nadere informatie