Programma van toetsing en afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting"

Transcriptie

1 Atheneum College Hageveld Heemstede Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar: 2012/2013 Klas 5 Heemstede, augustus 2012 Afdrukdatum:

2 Klas 5 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar 2012/2013 studielast: 165 Methode: Buitenland Aarde: endogene en exogene processen gesteentepracticum zie practische opdracht Wereld: Globalisering Gebieden: Zuidoost Azië Nederland: Stedelijke gebieden opdracht buurtprofiel Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Arjan Davids Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Keuze-opdracht Opzetten en uitvoeren van een geografisch onderzoek, waarin naast secundaire bronnen primaire data moet worden verzameld en ve Tweetal Schriftelijk verslag + Presentatie Halverwege Periode Verslag Buitenland H.1 Endogene en exogene processen; gesteentepracticum; aantekeningen Buitenland H. 2 Globalisering; aantekeningen Buitenland H. 3 Zuidoost Azië; aantekeningen Toets : t/m Buitenland H. 4 Stedelijke gebieden; opdracht buurtprofiel; aantekeningen Opdracht buurtprofiel LETOP:verslag telt mee voor 10% van het toetscijfer van pep 6(verslag is dus onderdeel van de toets) Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 0 : 2 : 0 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

3 Klas 5 Vak: Biologie Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: nectar 2 ecologie en osmose verwerkingsopdrachten voedselrelaties verwerkingsopdrachten bloed en adem verwerkingsopdrachten voeding, nier en lever verwerkingsopdrachten zenuwstelsel en zintuigen geen extremen en hersens verwerkingsopdrachten Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Sybren Welbedacht Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Schriftelijke toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Duur: 75 minuten Keuze-opdracht zenuw- en zintuig practicum in het Lab Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode 5 Verslag afsluiting met practicum op vaste middag in Pepweek in Lab H 12 practicum H13 practicum H 14 en 16 par. 1,2 practicum H 15, 16 par. 3,4,5 practicum H 17 en 18 par. 1-4 voorbereiding PO Toets : t/m H 18.5 en 19 + delen van H 14, 15, 16, 17 practicum Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

4 Klas 5 Vak: Culturele Kunstzinnige Vorming Schooljaar 2012/2013 studielast: 53 Contactdocent: Karin Moerkerk Methode: geen Het vak CKV bestaat volledig uit HD. Handelingsopdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer, maar met een kwalificatie: niet voldaan, voldaan, goed voldaan. Deze waardering telt mee bij de overgang. (Zie hiervoor de overgangsnormen). Activiteiten in de les worden beoordeeld met een cijfer, dat op het rapport wordt getoond. Op het overgangsrapport worden de letters en cijfers weergegeven volgens eerder genoemde kwalificatie. Handelingsdeel Handelingsopdrachten worden beoordeeld met "niet voldaan"; "voldaan" of "goed". Verdere toelichting (o.a. beoordelingswijze) volgt in de les. Toelichting: fotografie en filmlessen fotografie en filmlessen filmopdracht workshop/rondleiding of lezing geregeld door school mentorcultuurdagen de 5 minuten van.. Buitenlandse reis architectuurlessen Schrijfopdracht Presentatie Plakboek opdrachten fotografie naar aanleiding de lessen opdracht naar aanleiding van film of documentairebezoek film/documentaire maken opdracht architectuur buitenland opdracht gebouw Periode 2 Periode 3 Periode 5 Periode 6 presentieplicht Inleverdatum: presentieplicht documentairefilmpje maken n.a.v. opdracht bezoek IDFA, Amnestyfilmfestival of documentaireavond op school Inlevermoment: week 44 presentieplicht presentatie "de 5 minuten van " deelname culturele activiteit Inlevermoment: periode 3 volgens opgave docent presentieplicht bouwstijlenopdracht deelname culturele activiteit Inlevermoment: week 11 presentieplicht + deelname buitenlandse reis en culturele opdracht/activiteit aldaar Inleverdatum: architectuurpresentatie, deelname culturele activiteit + slotopdracht Inlevermoment: architectuur in week 19 slotopdracht in week 24

5 Klas 5 Vak: Duits Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Zelf ontwikkeld materiaal / Der Coach / Abenteuer: Literatur Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Hörübungen (Cito, 37 Grad u.s.w.) Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Literaturgeschichte: Goethe und Schiller (Abenteuer Literatur, Reader und extra Material) Grammatik und Schreibaufträge (Reader und Abenteuer Literatur) Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Klassikal lesen eines deutschen Romans Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Literaturgeschichte: Heinrich Heine (Abenteuer Literatur, Reader und extra Material) Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Lesestrategien und Lesefertigkeit (Reader und CITI-Material) Präsentationen (Auslandsaufenthalt). Wortschatz + Grammatik (Idioomtrainer) Wortschatz + Grammatik Hörverstehen Wortschatz + Grammatik Literaturtest Schreibauftrag Wortschatz + Grammatik Contactdocent: Yvonne Kather Der gelesene Roman und seine theoretische und historische Einbettung und Bedeutung. Wortschatz + Grammatik Literaturtest Wortschatz + Grammatik Toets : t/m Textverständnis Präsentationen (Auslandsaufenthalt). Wortschatz + Grammatik Luistertoets Jaarlaag Luistertoets Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Schrijfopdracht Weging: 2 x Duur: 120 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Leestoets Weging: 2 x Duur: 150 minuten Presentatie Idioom + Grammatica Weging: 2 x Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

6 Klas 5 Vak: Economie Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: LWEO Lesbrieven en Module 9 Lesbrief Kleding: productiekosten en de verschillende marktvormen Lesbrief Mobiliteit hoofdstukken 1 t/m 3 Welvaart (Pareto-optimum) en ingrijpen overheid Lesbrief Mobiliteit hoofdstukken 4 t/m 6 Marktfalen, externe effecten en principaal-agent theorie Lesbrief Monetaire Zaken Lesbrief Economische crisis Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Martin Krist Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 60 minuten Duur: 60 minuten Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Klassikaal gegeven opdracht Practische opdracht Economie. Beschrijving van de prijsvorming van een product of dienst op een willekeurige markt. Tweetal Schriftelijk verslag Eind Periode 5 Inleverdatum wordt klassikaal vastgesteld. De inleverdatum is enkele dagen voor PeP 6. Lesbrief Kleding hoofdstukken 5 t/m 8 Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Lesbrief Mobiliteit hoofdstukken 1 t/m 3 én Lesbrief Kleding hoofdstukken 1 t/m 8 Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Lesbrief Mobiliteit hoofdstukken 1 t/m 6 én Lesbrief Kleding hoofdstukken 1 t/m 8 Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Lesbrief Monetaire Zaken, alle hoofdstukken. In PeP4 wordt een pw afgenomen, dat 1x meetelt in periode 5. Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Lesbrief Monetaire zaken, alle hfdst. èn de lesbrief Economische crisis, hfdst. 1 t/m 4. Dit pw telt 2x mee. Gebruik grafische rekenmachine is NIET toegestaan. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 0 : 1 : 0 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

7 Klas 5 Vak: Engels Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Alquin magazine, Finish Up Contactdocent: Loes Rood Oefenpresentaties + zelfstandig boek lezen Zelfstandig boek lezen / Presentatie-oefeningen / Luistervaardigheidsoefeningen / Finish Up Schrijfopdrachten Leesvaardigheidsoefeningen / Alquin opdrachten / Schrijfvaardigheidsoefeningen / Finish Up Literatuur: groepsboek + opdrachten Gespreksvaardigheidsoefeningen / Groepsboek lezen / Portfolio maken / Finish Up Kijk- en luistertoets Luistervaardigheidsoefeningen / Gespreksvaardigheidsoefeningen / Alquin opdrachten / Finish Up leesteksten Literary history & Shakespeare Literatuurgeschiedenis: opdrachten / Portfolio maken / Gespreksvaardigheidsoefeningen / Finish Up / Leesteksten klassikaal Leesvaardigheidsoefeningen / Alquin opdrachten / Gespreksvaardigheidsoefeningen / Finish Up leesteksten/project kennis van land en volk Mondelinge toets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 120 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Schrijfopdracht Weging: 3 x Duur: 75 minuten Weging: 0 x Duur: 50 minuten Luistertoets Jaarlaag Luistertoets Weging: 3 x Duur: 50 minuten Weging: 0 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Leestoets Weging: 3 x Duur: 90 minuten Idioom + Grammatica Zelfgekozen boek Idioomtoets FU Luistertoets klassikaal Schrijfvaardigheid Woordenboek nodig Idioomtoets FU Leestoets klassikaal Literatuur: group novel Woordenboek toegestaan; leesboek niet toegestaan Idioomtoets FU Gespreksvaardigheidstoets: presentations Luistervaardigheidsoefeningen Idioomtoets FU tekstvragen Gespreksvaardigheidstoets: role play Literatuur: Literature Magazine Woordenboek toegestaan Idioomtoets FU Presentation: your own analysis Toets : t/m Leestoets Woordenboek toegestaan Idioomtoets FU tekstvragen Gespreksvaardigheidstoets: reading out loud for a mark Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

8 Klas 5 Vak: Frans Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Grandes Lignes voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets vaardigheidstoets Voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets vaardigheidstoets Voorbereiding op toetsen literatuurtoets vaardigheidstoets Voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets vaardigheidstoets Voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets vaardigheidstoets vaardigheidstoets voorbereiding op toetsen vaardigheidstoets Contactdocent: Annick van Liempt Leestoets, eigen woordenboek toegestaan idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche Literatuurgeschiedenis idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche Toegepaste grammatica en vocabulaire boekoverhoring idioom/grammatica/tâche Luistervaardigheid idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche spreekvaardigheid idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche idioom/grammatica/tâche Toets : t/m Leestoets, eigen woordenboek toegestaan idioom/grammatica/tâche Schriftelijke toets Jaarlaag Tekstbegrip Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Schrijfopdracht Weging: 2 x Duur: 50 minuten Luistertoets Jaarlaag Luistertoets Weging: 2 x Duur: 50 minuten Mondelinge toets Individueel Mondeling Weging: 2 x Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Leestoets Weging: 2 x Duur: 50 minuten Verwerkingsopdracht Toets Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

9 Klas 5 Vak: Filosofie Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Cogito, ik denk, E.A Le Coultre; De grote vragen, Donald Palmer Hoofdstuk wetenschapsfilosofie uit Oog in de storm Kennistheorie: presentatie over een filosofische positie tav kennis Cultuurfilosofie Kennisleer en psychologie Oog in de storm hoofdstuk kennisleer Psychologie reader Filosofisch boek (non-fictie) lezen en bespreken Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Jasper Beckeringh Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Duur: 50 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Duur: 50 minuten Keuze-opdracht Retorische oefening Individueel Mondelinge presentatie Begin Periode 1 Verslag Schrijfopdracht Presentatie Eindtoets idem essay over een cultuurfilosofisch onderwerp idem Take home tentamen De datum van de retorische oefening wordt individueel afgesproken. Aan het eind van periode 5 moet iedereen een r.o. gehouden hebben voor de klas. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

10 Klas 5 Vak: Geschiedenis Schooljaar 2012/2013 studielast: 165 Methode: Geschiedenis Werkplaats Contactdocent: Mirjam Hendriks Themaopdracht Omgevingsgeschiedenis Hs. 7 Tijd van pruiken en revoluties Hs. 8 De tijd van burgers en stoommachines Hs. 9 Tijd van de wereldoorlogen Themaopdracht Tijd van de wereldoorlogen Hs. 9. Tijd van wereldoorlogen Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Opdracht Themaopdracht Omgevingsgeschiedenis Hs. 7 Tijd van pruiken en revoluties Hs. 8 De tijd van burgers en stoommachines Hs. 9 Tijd van de wereldoorlogen Thema opdracht Tijd van de wereldoorlogen Toets : t/m Hs. 9. Tijd van wereldoorlogen Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 2 : 2 : 2 : 1 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

11 Klas 5 Vak: Informatica-M Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: Informatica actief Computers en randapparatuur De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden. De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden. Programmeertechnieken Programmeren in PHP De docent geeft op welke PHP opdracht gemaakt moeten worden. Datacommunicatie, Virussen, Macro's, Besturingssystemen De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Databanken De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Els van Tol Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 180 minuten Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 3 x Duur: 60 minuten Keuze-opdracht Het zelfstandig schrijven van een programma met PHP. Tweetal Presentatievorm naar keuze Begin Periode 5 Inleveren eind periode 5 Praktijkopdracht Toets over hardware Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toepassen van basisprogrammeertechnieken Praktijktoets PHP Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toets over: Datacommunicatie, Virussen, Macro's, Besturingssystemen Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toets : t/m Toets over databanken. Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 2 : 1 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Verhouding PO5-SE5 bij overgang: 30%-70%, Verhouding SET: SE5 30%, PO5 10%, SE6 40%, PO6 20%

12 Klas 5 Vak: Informatica-N Schooljaar 2012/2013 studielast: Methode: Informatica actief Computers en randapparatuur De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden. Programmeertechnieken De docent geeft op welke praktijkopdrachten er gedaan moet worden over het onderwerp computers en randapparatuur. Programmeren in PHP De docent geeft op welke PHP opdracht gemaakt moeten worden. Datacommunicatie De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Databanken. De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Els van Tol Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 180 minuten Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Digitale toets Klassikaal Proefwerk Weging: 3 x Duur: 60 minuten Keuze-opdracht Het zelfstandig schrijven van een programma met PHP. Tweetal Presentatievorm naar keuze Begin Periode 5 Inleveren eind periode 5 Praktijkopdracht Toets over hardware Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toepassen van basisprogrammeertechnieken Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Praktijktoets PHP Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toets over datacommunicatie Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Toets : t/m Toets over databanken. Het te beoordelen praktijkwerk kan per opdracht verschillen. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 2 : 1 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Verhouding PO5-SE5 bij overgang: 30%-70%, Verhouding SET: SE5 30%, PO5 10%, SE6 40%, PO6 20%

13 Klas 5 Vak: Klassieke Culturele Vorming Schooljaar 2012/2013 studielast: 107 Methode: Forum; Rome; stencil: Augustus Primaporta Forum; Roma; Forum; Stencil: Augustus Primaporta Forum; Roma; Forum; Roma; Forum; stencil: Augustus Primaporta Forum en Roma. Contactdocent: Anita Lehner Forum: Romeinse Geschiedenis en verhalengoed. Stencil Augustus Primaporta: Augustus en de propaganda. Aantekeningen; Griekse en Romeinse bouwkunst; Griekse en Romeinse beeldende kunst; receptie van de klassieken; Toets : t/m Griekse en Romeinse Bouwkunst en Schilderkunst en de receptie Handelingsdeel Handelingsopdrachten worden beoordeeld met "niet voldaan"; "voldaan" of "goed". Verdere toelichting (o.a. beoordelingswijze) volgt in de les. Toelichting: Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Periode 4 Periode 5 bezoek aan een toneelvoorstelling: een Griekse tragedie Inleverdatum: bezoek aan een klassiek museum Inleverdatum: Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

14 Klas 5 Vak: Kunst Algemeen Schooljaar 2012/2013 studielast: 80 Methode: De bespiegeling Huiswerkopdrachten bij de module Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw. De cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw. Huiswerkopdrachten bij de module Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw. Interviewverslag i.v.m. massacultuur, volgens opdracht docent. Huiswerkopdrachten bij de module Massacultuur. Huiswerkopdrachten bij de module Massacultuur. Huiswerkopdrachten bij de module Massacultuur. Massacultuur na 1950 (boek p. 186 t/m 265). Knipselmap/website/weblog volgens opdracht docent. Oefenen met examenvragen. Contactdocent: Marijke Heijloo Huiswerkopdrachten dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 punten van toets pep 2. Boek p. 148 t/m 185 en in de les beh. hw.-opdrachten. Hw.- opdrachten zijn max. 30/100 pnt. van toets. Huiswerkopdrachten dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 punten van toets pep-2. Interviewverslag, ind. opdr. Huiswerkopdr. dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 pnt van toets pep-5. Huiswerkopdrachten dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 punten van toets pep-5. Huiswerkopdrachten dienen gemaakt te worden en worden in de klas behandeld. 30/100 punten van toets pep-5. Cultuur van het moderne en Massacultuur, boek p. 148 t/m 265, en in de les beh. hw.-opdrachten. Hw.-opdrachten zijn max. 30/100 punten van toets. Knipselmap/website/weblog (met eigen commentaar) volgens opdracht docent. Handelingsdeel Handelingsopdrachten worden beoordeeld met "niet voldaan"; "voldaan" of "goed". Verdere toelichting (o.a. beoordelingswijze) volgt in de les. Toelichting: Weging: 2 x Duur: 75 minuten Weging: 2 x Duur: 75 minuten Verslag Plakboek Presentatie Periode 2 Periode 4 Periode 5 Deelname aan museumbezoek/bezoeken van voorstelling; inleveren verslag hiervan. Inlevermoment: Afhankelijk van excursie- en voorstellingsaanbod Deelname aan museumbezoek/bezoeken van voorstelling; inleveren verslag hiervan. Inlevermoment: Afhankelijk van excursie- en voorstellingsaanbod. Museumbezoek/bezoek aan voorstelling; inleveren verslag hiervan (inhaalmogelijkheid van per. 2 en 4). Inlevermoment: Afhankelijk van excursie- en voorstellingsaanbodaanbod. Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 0 : 2 : 1 : 0 : 2 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

15 Klas 5 Vak: Kunst Beeldend Schooljaar 2012/2013 studielast: 107 Contactdocent: Lenneke Muller Methode: eigen methode De vakken KB en KD hebben beide een kunst-historische component (Kunst Algemeen). KA wordt in klas 6 met een Centraal Examen afgesloten en telt mee bij het desbetreffende kunstvak (KB of KD) als centraal examen. Hoofdstuk"Renaissance" maken Praktijkopdracht "Zelfportret" maken Procesverslag "Zelfportret" maken Opdracht "Zelfportret" maken Procesverslag "Zelfportret" maken Opdracht "Kunstig persoon" maken Hoofdstuk Neoclassicisme/ Romantiek maken Hoofdstuk Barok/Rococo maken Procesverslag "kunstig persoon" maken Opdracht "kunstig persoon" maken Procesverslag "kunstig persoon" maken Hoofdstuk "Renaissance" Opdracht "Zelfportret" Procesverslag "Zelfportret" Hoofdstuk Neoclassicisme/Romantiek Hoofdstuk Barok/ Rococo Opdracht "kunstig persoon" Procesverslag "kunstig persoon" Hoofdstukken Middeleeuwen t/m Impressionisme Procesverslag "ontmoeting" maken Opdracht "ontmoeting"maken Hoofdstuk Realisme/Impressionisme Opdracht "ontmoeting"maken Procesverslag "ontmoeting" maken Middeleeuwen t/m Impressionisme Hoofdstuk Realisme/Impressionisme Opdracht "ontmoeting" Procesverslag "ontmoeting Schriftelijke toets Klassikaal Proefwerk Weging: 2 x Duur: 90 minuten Werkstuk Tijdbalk Procesverslag Weging: 3 x Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

16 Klas 5 Vak: Kunst Drama Schooljaar 2012/2013 studielast: 107 Contactdocent: Nelleke van den Oever Methode: Eigen methode + Kijk op Theater De vakken KB en KD hebben beide een kunst-historische component (Kunst Algemeen). KA wordt in klas 6 met een Centraal Examen afgesloten en telt mee bij het desbetreffende kunstvak (KB of KD) als centraal examen. Opkomst van het Modern Theater Periodieke Opdrachten ( Periode 1 t/m 6) Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Stukken van Ibsen/Tsjecov Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Improvisatie technieken Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Scènes uit het realistisch fimgenre Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Episch Theater Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Episch theater met name Bertold Brecht Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Weging: 3 x Duur: 50 minuten Practicumtoets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 90 minuten Practicumtoets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 90 minuten Practicumtoets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 50 minuten Practicumtoets Meertal Presentatie Weging: 3 x Duur: 90 minuten Extra opdracht naturalisme/realisme Kijk op Theater HF 2.5-blz 36+blz 46/47+ aanvullend lesmateriaal Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang scene uit Ibsen/Tsjechov Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Improvisatie technieken Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Nagespeelde filmscène uit het realistisch genre Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Kijk op Theater HF 2.5 :blz 36/37+blz39 'episch theater'+blz 49 'Brecht'+aanvullend lesmateriaal Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Toets : t/m Eigen ontworpen Epische scene Periodieke opdrachten afhankelijk van de voortgang Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

17 Klas 5 Vak: Latijn Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: Ovidius & Caesar; Reader Cicero+ Neoklassiek Latijn+Vergilius+Plinius+Seneca Contactdocent: Anita Lehner poezie: Metamorphosen (Ovidius) Grammaticus: verbum en stamtijden poezie: Metamorphosen (Ovidius) Neoklassiek Latijn Grammaticus: verbum en stamtijden proza: Neoklassiek Latijn proza: briefliteratuur (Plinius) Grammaticus: nomen en stamtijden proza: briefliteratuur (Plinius) Grammaticus: zin en tijden en stamtijden poezie: Aeneis (Vergilius) Grammaticus: hoofdzin en bijzin en stamtijden Grammaticus: hoofdzin en bijzin en stamtijden proza: retorica (Cicero) Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 60 minuten Toets proefvertaling poezie grammatica literatuurtoets poezie grammatica proefvertaling Plinius grammatica literatuurtoets Plinius grammatica literatuurtoets Vergilius : Aeneis grammatica grammatica Toets : t/m proefvertaling (Cicero) Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

18 Klas 5 Vak: Lichamelijke Opvoeding Schooljaar 2012/2013 studielast: 64 Contactdocent: Gerard Visser Methode: Het vak LO bestaat volledig uit HD. Handelingsopdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer, maar met een kwalificatie: niet voldaan, voldaan, goed voldaan. Deze waardering telt mee bij de overgang. (Zie hiervoor de overgangsnormen). Handelingsdeel Handelingsopdrachten worden beoordeeld met "niet voldaan"; "voldaan" of "goed". Verdere toelichting (o.a. beoordelingswijze) volgt in de les. Toelichting: Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Outdoorchallenge Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Elke week een andere opdracht; PEPweek:prutloop Keuzeonderdelen op allerlei sportgebieden. Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode Keuzeonderdelen op allerlei sportgebieden. Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode Keuzeonderdelen op allerlei sportgebieden. Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode Conditie Beoordeling op prestatie; Ronde van Hageveld, Shuttle Run Test, Circuit Periodebeoordeling aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode Keuzeonderdelen op allerlei sportgebieden. Beoordeling in de praktijk; aanwezigheid & inzet, samenwerking Inlevermoment: Praktijkbeoordeling gedurende de hele periode

19 Klas 5 Vak: Management & Organisatie Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: lesbrieven Stoffels Stichting en Vereniging VWO De Eenmanszaak deel I VWO (gedeeltelijk) De Eenmanszaak deel I VWO (gedeeltelijk) en Practische Opdracht (na de kerst) De Eenmanszaak deel II VWO en Practische Opdracht Het maken van een ondernemingsplan = PO Personeel en Organisatie VWO NS en Marketing en Logistiek VWO NS Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Sabine Heupers Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Duur: 50 minuten Klassikaal gegeven opdracht Er wordt een bedrijfsplan opgesteld van een bestaande of een nieuw op te richten onderneming Meertal Schriftelijk verslag Eind Periode In twee- of drietallen wordt een ondernemingsplan geschreven. Stichting en Vereniging VWO De Eenmanszaak deel I VWO(gedeeltelijk) De Eenmanszaak deel I VWO (gedeeltelijk) De eenmanszaak deel II VWO Toets : t/m Personeel en Organisatie VWO en Marketing en Logistiek VWO grafische rekenmachine NIET toegestaan Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 2 : 2 : 2 : 0 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

20 Klas 5 Vak: Natuurkunde Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Pulsar Natuurkunde vwo deel 2 en Pulsar Natuurkunde vwo deel 1 H8: Energie omzetten + herhalen H7: Krachten in evenwicht. Opdrachten uit het SalVO boekje: over verbanden. Verslag energie-practicum. Onderwerp kiezen en vraagstelling maken voor PO Geen in verband met PO Practische Opdracht met als onderwerp een natuurkundige onderzoek. Hoofdstuk 9: Trillingen + Hoofdstuk 10: Golven Hoofdstuk 11: Werpen en draaien + Hoofdstuk 12: Het elektromagnetische spectrum. Hoofdstuk 13: Gas en vloeistof + Hoofdstuk 14: Warmte Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Corina Klaver Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Het practicum 'Volume van een kip'. Hoofdstuk: 1 t/m 3 en 5 t/m 11 Weging: 3 x Duur: 50 minuten geen Meertal Practicum Weging: 0 x Duur: 50 minuten Weging: 3 x Duur: 75 minuten Weging: 3 x Duur: 75 minuten Weging: 3 x Duur: 75 minuten Weging: 3 x Duur: 120 minuten Verslag Opdracht Verslag Keuze-opdracht In tweetallen wordt een onderzoek uitgevoerd, het onderwerp mag vrij gekozen worden maar moet wel goedgekeurd worden door de Tweetal Schriftelijk verslag Begin Periode Het PO5 cijfer telt voor 20 % mee voor het overgangscijfer. 0,6 PO5 + 0,4 PO4 = PO = 20 % SET. Hoofdstuk 8: Energie omzetten + Hoofdstuk 7: Krachten in evenwicht Van gedaan practicum wordt per tweetal een verslag gemaakt en ingeleverd. Geen in verband met PO Verslag van de Practische Opdracht. Hoofdstuk 9: Trillingen + Hoofdstuk 10: Golven Hoofdstuk 11: Werpen en draaien + Hoofdstuk 12: Het elektromagnetische spectrum. Hoofdstuk 13: Gas en vloeistof + Hoofdstuk 14: Warmte Opdrachten bij het practicum 'Volume van een kip'. Toets : t/m Hoofdstuk: 1 t/m 3 en 5 t/m 11 Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

21 Klas 5 Vak: Nederlands Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Contactdocent: Evelien de Moes Methode: Nieuw Nederlands, Laagland Informatieboek, Laagland Verwerkingsboek 2 De literatuuronderdelen tellen voor 25% mee in de resultaten van de betreffende taal per leerjaar Klassikaal gelezen roman, theorie uit Laagland Informatieboek, h. 1 t/m 7, 9 en 10; spelling adhv reader Tekstbegrip adhv reader en L & M; eigen tekstdossier; spelling adhv reader; woordenschat uit L & M Ged. schrijven (beschouwing). Zelf gezochte artikelen over schrijfonderwerp en stof uit reader; sp, woordenschat, formuleren formuleren Werken aan spelling adhv reader Literatuur 18e en 19e eeuw, aan de hand van Laagland en Max Havelaar, hertaling; spelling adhv reader Moderne literatuur; 3 romans lezen en 4 gedichten; recensie schrijven; spelling adhv reader Samenvatten en debatteren; spelling adhv reader en woordenschat uit L &M Debatteren aan de hand van reader met ingeleverde voorbereiding Werken aan spelling adhv reader Duur: 60 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Tekstbegrip Duur: 90 minuten Schriftelijke toets Jaarlaag Gedocumenteerd schrijven Weging: 4 x Duur: 120 minuten Duur: 50 minuten Mondelinge toets Meertal Mondeling Duur: 50 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Debat Voortgangstoets Klassikaal gelezen roman, presentaties n.a.v. klass. gelezen roman, theorie uit Laagland IB toegepast op klass gelezen roman Tekstbegrip, L & M Examentraining p. 21 t/m 67 en eigen tekstdossier Alle theorie m.b.t. schrijven, incl spellen, woordenschat en formuleren. Schriftelijke overhoring spelling Laagland IB, H t/m 14.3, , H. 15 en 16 helemaal. Laagland VB 2, Verslag moderne kern en opdrachten; gedichten; literatuurlijst, op tijd ingeleverd Toets : t/m Samenvatten adhv L & M, p. 85 t/m 88, 141 t/m 143 en 150 t/m 157 Samenvatten m.b.v. NN p.75 t/m 93 Debat in groepjes Schriftelijke overhoring spelling Weging: 2 x Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 2 : 3 : 1 : 1 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

22 Klas 5 Vak: Natuur, Leven en Technologie Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: Modules SLO Module: Moleculaire Gastronomie De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: Statistiek voor de natuurwetenschappen De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: MP3-speler Persentatie en opdracht. De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: ruimte voor de rivier De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: Medicijnen, van molecuul tot mens De docent geeft op welke opdrachten er gedaan moeten worden. Module: Meten aan melkwegstelsels Zie module Contactdocent: Corina Klaver De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. Zie Module De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend.de volgorde van de modules kan veranderen. Zie module De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. Zie module De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. Zie module De weging van de diverse toetsvormen kunnen per module verschillen. De docent maakt per module de wegingen bekend. De volgorde van de modules kan veranderen. Toets : t/m Zie module Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 75 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 50 minuten Weging: 2 x Duur: 75 minuten Verslag Verwerkingsopdracht Extra opdracht Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

23 Klas 5 Vak: Scheikunde Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Chemie Overal practicum zuur-base reacties H8 zuur/base en titraties Herhaling van alle leerstof van klas 4 Redoxreacties en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 practicum redoxreacties Reactie-evenwichten en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 practicum evenwichtsreacties Ruimtelijke bouw en polariteit, spectrofotometrie en de wet van Lambert-Beer en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 Instrumentele analyse, chromatografie en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 Koolstofverbindingen naamgeving, reacties en stereo-isomerie en de eerder behandelde leerstof in klas 4 en 5 practicum oxidatie reacties alcholen en glucose Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Roshan Jahangir Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Weging: 3 x Duur: 90 minuten Verslag uitwerking experimenten Chemie Overal deel 1 hoofdstuk 8 zuren en basen Hoofdstuk 9 en hoofdstuk 14 uitwerking experimenten Hoofdstuk 11 uitwerking experiment H10.1, H10.2, H12.1, H12.2, H13.4 Hoofdstuk 13 geheel en H12.3 Toets : t/m Hoofdstuk 15 met uitzondering van 15.7, Hoofdstuk 10.3 en 10.4 en herhalen van hoofdstuk 5 uitwerking experimenten Klassikaal gegeven opdracht analyse opdracht : bepaling van het gehalte van een bepaalde stof in een door school verstrekt monster Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode Practische vaardighedenboekje (periode 2 en 3) telt 1x mee, Pepproject pep3 telt 2x mee en PO-verslag telt 6x mee PO verslag gewicht 6 Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: afgerond gewogen cijfer.

24 Klas 5 Vak: Spaans Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Aula joven 2 en 3 Contactdocent: Manda Harms Voorbereiding leesvaardigheid Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 90 minuten Mondelinge toets Individueel Proefwerk Weging: 2 x Weging: 2 x Duur: 50 minuten Luistertoets Jaarlaag Proefwerk Weging: 2 x Duur: 60 minuten Weging: 2 x Duur: 90 minuten Presentatie Idioom + Grammatica Proefwerk leesvaardigheid woordenboek toegestaan NS-SN Vocabulario y gramática Aula Joven 2 Vocabulario y gramática Aula Joven 2 Libro lazarillo Presentación libro Vocabulario y gramática Aula Joven 2 Vocabulario y gramática Aula Joven 2 Voorbereiding schrijfvaardigheid; schrijfopdrachten Voorbereiding spreekvaardigheid; spreekopdrachten Proefwerk schrijfvaardigheid Woordenboek toegestaan NS-SN Proefwerk spreekvaardigheid Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Voorbereiding literatuur Proefwerk literatuur en literatuurgeschiedenis Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Voorbereiding kijkluistertoets Proefwerk kijkluistervaardigheid vocabulario y gramática Aula Joven 3 vocabulario y gramática Aula Joven 3 Voorbereiding leesvaardigheid Toets : t/m Proefwerk leesvaardigheid Woordenboek toegestaan NS-SN Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Vocabulario y gramática Aula Joven 3 Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Bij de Moderne Vreemde Talen wordt het Schoolexamencijfer alleen in klas 6 opgebouwd. Het literuuronderdeel is opgebouwd uit cijfers behaald in klas 4, 5 en 6, uitgezonderd Spaans, dat wordt opgebouwd in klas 5 en 6). Het Schoolexamencijfer voor Latijn (inclusief KCV) wordt in klas 5 en 6 opgebouwd. Overgangscijfer zonder Practische Opdracht: afgerond schoolexamencijfer

25 Klas 5 Vak: Wiskunde A Schooljaar 2012/2013 studielast: 208 Methode: Getal en Ruimte VWO A3 H9 + VWO AC2 H7 (herhaling + toepassingen) Beschrijvende statistiek + Differentiëren VWO A3 H10 Differentiëren VWO A3 H11 Kansverdelingen VWO A3 H12 Algebraïsche vaardigheden VWO A3 H10 (herhaling) Differentiëren VWO AC2 H8 Rijen VWO A4 H13 Mathematische statistiek Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Karin Meij Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Weging: 2 x Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Klassikaal gegeven opdracht Wiskunde PO-dag Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode Verwerkingsopdracht Tijdens werklessen maken leerlingen opgaven over het onderwerp Rijen Toets : t/m Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 2 : 2 : 2 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: verhouding SE5-PO is 95-5%

26 Klas 5 Vak: Wiskunde B Schooljaar 2012/2013 studielast: 220 Methode: Getal en Ruimte VWO B2 H7 Differentiaalrekening VWO B2 H8 Vermoedens en Bewijzen VWO B3 H9 Exponentiële en logaritmische functies VWO B3 H10 Integraalrekening VWO B3 H11 Algebraïsche vaardigheden VWO B3 HK Keuzeonderwerp Voortgezette integraalrekening Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Karin Meij Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Klassikaal gegeven opdracht Wiskunde PO-dag Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode Toets : t/m Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: verhouding SE5-PO is 95-5%

27 Klas 5 Vak: Wiskunde C Schooljaar 2012/2013 studielast: 160 Methode: Getal en Ruimte VWO AC2 H8 Rijen en reeksen VWO C3 H9 Beschrijvende statistiek VWO C3 H10 (t/m 3) Algebraïsche vaardigheden VWO C3 H11 (t/m 4) Kansverdelingen VWO C3 H12 Grafen en matrices VWO C3 H10 + H11 Algebraïsche vaardigheden en kansverdelingen Practische opdracht Hieronder staan enkele gegevens m.b.t. de PO. De leerlingen krijgen in de loop van het jaar een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een format. Het cijfer blijft staan voor het Schoolexamen en telt bij de meeste vakken daar mee voor 20%. Contactdocent: Antino van den Heuvel Het cijfer wordt ook verwerkt in het overgangscijfer klas 5. Voor de meeste vakken geldt voor de overgang de weging 10%-90%, uitgezonderd wiskunde (5%-95%), natuurkunde (20%-80%) en Informatica. Soort opdracht: Omschrijving opdracht: Presentatie-aantal: Presentatiemogelijkheden: Start uitleg PO: Inleverdatum uiterlijk: Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Duur: 75 minuten Klassikaal gegeven opdracht Wiskunde PO dag Meertal Schriftelijk verslag Begin Periode Toets : t/m Schoolexamencijfer klas 5 (SE5) is het gewogen gemiddelde van de periodes: Bij heel jaar les: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 (op één decimaal nauwkeurig) Practische Opdracht: cijfer op één decimaal nauwkeurig Overgangscijfer met Practische Opdracht: verhouding SE5-PO is 95-5%

Aardrijkskunde VWO 1316

Aardrijkskunde VWO 1316 Aardrijkskunde VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 440 buitenland 4vwo start schoolexamen 4 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 vwo

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO Oktober 2014 Algemene Natuurwetenschappen cohort 2012 Blad 1/1 VWO 5 A. Vaardigheden B. Analyse van en reflectie op de natuurwetenschap en techniek C. Leven D. Biosfeer

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016 PTA klas mavo Schooljaar 05-06 Inleiding Beste (ouders/verzorgers van een) leerling van en mavo, In leerjaar en van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO, op het Griftland College mavo genoemd)

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-2 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

In de Tweede Fase VWO

In de Tweede Fase VWO In de Tweede Fase VWO Een informatiegids voor leerlingen in de Tweede Fase. Augustus 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie starten dit schooljaar in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is zelfstandigheid.

Nadere informatie

atheneum 6 studieplanners 3 e periode 10 januari 25 februari 2011

atheneum 6 studieplanners 3 e periode 10 januari 25 februari 2011 atheneum studieplanners e 10 januari februari 011 Teken elke week 10 kwt-uren in, met een maximum van 0 uren; daarvan maximaal uren in studieruimtes schooljaar 010-011 Periode Inleiding Beste atheneum

Nadere informatie