SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers"

Transcriptie

1 Jaargang 9 Nummer 4 december 2010 SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers In deze uitgave: Redactioneel Nieuwe methoden om kraakbeendefecten te repareren Spinale slijtage begint al bij 28 ste levensjaar Geriatrische traumatologie vraagt om multidisciplinaire aanpak en goed overleg Stimuleren acute ontsteking pees lijkt optie als laatste redmiddel om operatie te voorkomen Niet te snel gewrichtsvervangende operatie Colofon dr. Taco Gosens orthopedisch chirurg, hoofdredacteur Redactioneel De orthopeden waren op 2 november betrokken bij een nascholing van huisartsen en fysiotherapeuten. Daarom kan ik mij goed vinden in het claimen van dit kerstnummer om u een verkorte weergave aan te bieden (dat leek ons wel gepast in de nadagen van dit jaar). U begrijpt dat hier uiteraard geen sprake is van enige belangenverstrengeling (waarvoor dank aan de overige leden van de redactie)! De gangbare technieken en de aandachtsgebieden van de leden van de maatschap op de diverse gebieden komen in dit abstractbook aan de orde. Na een logisch begin over artrose en kraakbeenschade blijkt dat ook de rug, alle pezen, botten en helaas ook de door ons ingebrachte protheses aan slijtage onderhevig zijn. In 2011 staat ons in de gezondheidszorg wel een en ander te wachten in het kader van verhoging van efficiëntie en veiligheid, het al dan niet vergoeden van bepaalde zorg, innovaties en het leveren van hoogwaardige producten: kwaliteit dus. De nieuwe gezondheidszorg is op sommige momenten strijdig met de ingesleten denkpatronen, maar laten we ervoor oppassen dat alle maatregelen niet leiden tot het slijten van de gezamenlijke ambitie: lieve zorg voor de Tilburgse patiënt. Namens alle leden wens ik u vrolijke feestdagen en een voorspoedig 2011 en pas op met de producten van de slijter. Jacob Caron, orthopedisch chirurg Eerste stappen lijken gezet om slijtage in het kniegewricht te voorkomen Nieuwe methoden om kraakbeendefecten te repareren Er wordt al jaren intensief gezocht naar de mogelijkheden om beschadigd kraakbeen te herstellen. Helaas lopen pogingen daartoe vaak op teleurstellingen uit. Er treden vaak, soms al korte tijd na initiële behandeling, recidief klachten op. De laatste tien jaar is er op het gebied van kraakbeenregeneratie een flink aantal stappen vooruit gezet. Er zijn nieuwe methoden ontwikkeld waarbij, onder meer met hulp van lichaamseigen cellen, veelbelovende resultaten worden geboekt om kraakbeendefecten te repareren: de autologe chondrocyten transplantatie. De ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden heeft zijn basis in het laboratorium. Daar is in dierlijke modellen, zoals konijnen en geiten, onderzocht hoe kraakbeendefecten zich gedragen. Uit dat onderzoek is gebleken dat spontaan herstel van kraakbeen niet optreedt. Het defect vult zich slechts met littekenweefsel dat nauwelijks kraakbeeneigenschappen kent. Dit weefsel is slecht bestand tegen druk- en trekkrachten en zal bij belasting snel falen. Stamcellen Daarom is intensief verder gezocht naar manieren om beter herstelweefsel in het defect te laten groeien, waarbij vooral het kniegewricht een veelgebruikt model is. Bekend, en al veelvuldig toegepast, is de methode waarbij autologe pluripotente stamcellen worden gemobiliseerd door een perforatie van het subchondrale bot in de bodem van een kraakbeendefect (Beckse boringen of microfractuur behandeling, zie afbeelding 1). Deze cellen kunnen zich differentiëren tot kraakbeencellen als ze zich nestelen in de zich vormende fibrineprop in het defect, waarbij communicatie met gezonde kraakbeencellen in de randen van het defect mogelijk is. Afbeelding 1 Uit klinisch onderzoek is gebleken dat kraakbeendefecten die in het verleden op deze wijze zijn behandeld, de neiging vertonen na verloop van tijd wederom te falen of soms te verbenen. Toch wordt deze methode beschouwd als de gouden standaard. Zoektocht Vanwege het hoge faalpercentage wordt de zoektocht naar betere behandelmethoden voortgezet. De laatste decennia worden redelijke tot goede resultaten beschreven van de mozaïekplastiek (of OATS) methode. Daarbij worden kraakbeen/botcilinders verkregen uit delen van de knie, waarvan wordt aangenomen dat de belasting gering is (achterzijde van de femurcon- ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U

2 Afbeelding 2 vervolg pagina 1 dylen of de randen van de trochlea), geplaatst in het kraakbeendefect (zie afbeelding 2). Een groot nadeel van deze methode is dat de plaatsen waar de bot/kraakbeenpluggen worden verwijderd soms moeilijk te bereiken zijn. Bovendien kunnen er persisterende pijnklachten optreden die het normale functioneren van het kniegewricht in de weg staan. Geavanceerde techniek De laatste vijf jaar worden methodologisch sterk onderbouwde resultaten beschreven van de meest geavanceerde techniek die ons ter beschikking staat: de autologe chondrocyten implantatie (ACI). Om deze methode uit te kunnen voeren, moeten we bij een patiënt met een symptomatisch kraakbeendefect twee ingrepen uitvoeren. Tijdens een artroscopie van de aangedane knie nemen we een kraakbeenbiopt van tweehonderd microgram af dat in een laboratorium wordt verwerkt. Het aantal cellen in dit biopt wordt in een speciaal kweekmedium vermeerderd van ongeveer naar Deze cellen worden na vier tot vijf weken in een suspensie of op een speciale carrier in onze kliniek teruggebracht. Via een kleine artrotomie kunnen we deze cellen in het defect terugplaatsen (zie afbeelding 3). Daarna volgt de patiënt onder begeleiding van een fysiotherapeut een intensieve revalidatieperiode van ongeveer een jaar. Afbeelding 3 Uit een gerandomiseerde Europese multicentre trial blijkt dat deze techniek na vijf jaar follow-up, zowel histologisch als klinisch, statistisch significant beter is dan een microfractuurbehandeling. Natuurlijk is een langere follow-up van deze patiënten gewenst en kunnen aanvullende onderzoeken veel extra informatie verschaffen. Het behandelen van kraakbeendefecten in jonge mensen blijft een grote uitdaging, maar de eerste stappen op weg naar het voorkómen van slijtage in het kniegewricht lijken te zijn gezet. Carel Diekerhof, orthopedisch chirurg Discusgeneratie begint al vroegtijdig en is voornamelijk genetisch bepaald Spinale slijtage begint al bij 28 ste levensjaar De slijtende mens komt in de wervelkolom in zijn volle omvang tot uiting. Vanaf je 28-ste begin je spinaal al te slijten. Discusdegeneratie begint dus al vroegtijdig. Recente literatuur toont steeds vaker aan dat de discusdegeneratie voornamelijk genetisch bepaald is. Extreme belasting heeft nauwelijks invloed. Roken echter geeft wel een tot vijf keer zo grote kans op discusdegeneratie. 2 Uit meerdere grote Amerikaanse studies is gebleken dat de rug, na hart en longen, de grootste invloed heeft op het lichamelijk welbevinden van de mens. Ernstige invaliderende rugpijn komt voor bij twintig procent van de mannen en bij dertig procent van de vrouwen boven de 70 jaar. Naast discusdegeneratie spelen osteoporose, kanaalstenose en scoliose een grote rol. Het is een cascade die deze spinale ziektebeelden tot gevolg heeft. Hij begint met discusdegeneratie/collaps met facet artrose/hypertrofie en ligamentum hypertrofie en leidt uiteindelijk tot segmentale instabiliteit, met als gevolg spondylolisthesis en rotatoire/laterale listhesis. Dit alles kan gepaard gaan met invaliderende rugpijn en met neurogene claudicatio, dan wel foraminale stenoseklachten. Kanaalstenose Boven de 65 jaar heeft de helft van de mensen een vorm van kanaalstenose met klachten. Gelukkig kan goede delordoserende fysiotherapie/houdings- therapie veel mensen dusdanige verlichting geven dat een operatieve ingreep niet noodzakelijk is. Operatief ingrijpen bestaat uit een decompressieve ingreep. De meest uitgevoerde is laminectomie met of zonder foramenotomie. Sinds enkele jaren zijn er ook allerhande interspinous processdevices door de industrie ontwikkeld. Deze breng je aan tussen de processi spinosi. Zo kan het device dan als een soort distractor werken en tot een decompressie van de ligamentaire structuren leiden. Deze devices hebben een zeer beperkt indicatiegebied maar kunnen onder lokaal anesthesie in twintig minuten worden ingebracht. Zij geven bij een juiste indicatie goede (korte termijn) resultaten. Ware epidemie Een ware epidemie lijkt zich af te tekenen bij de groep van volwassen scolioses. Diverse studies laten alarmerende percentages zien van mensen ouder dan 50 jaar waarvan zeventig procent een lumbale deformiteit (vnl. scoliose) had. Een andere grote studie liet een scoliosepercentage van 68 procent in asymptomatische populatie zien met een gemiddelde leeftijd van 70,5 jaar. Bij patiënten met scoliose en klinische klachten van een kanaalstenose is helaas een locale decompressie niet afdoende. Bij hen moet over een langer

3 vervolg pagina 2 traject decompressie met een nog langer spondylodese traject volgen. Nog minder positief wordt het ouder worden als we kijken naar de osteoporosegroep. Deze patiëntenpopulatie groeit de komende jaren met de bekende toename in pols-, heup- en wervelfracturen. Over het algemeen hebben osteoporotische wervelfracturen een goedaardig beloop: de pijn reduceert in de loop van zes weken, zonder interventie van een dokter. De traditionele behandeling bestaat uit pijnstilling, soms fysiotherapie en soms een uitwendig korset. Er is een groep met verse fracturen die pijnlijk blijft. Bij deze bepaalde groep bestaat de mogelijkheid om een invasieve behandeling toe te passen met een vertebroplastiek. Deze vorm van behandeling is nationaal en internationaal een populair studieonderwerp. Vanuit ons ziekenhuis zijn daar fraaie studies over verschenen in toonaangevende bladen (zoals de Lancet). Zorgverzekeraars De zorgverzekeraars hebben echter gemeend dat er onvoldoende evidence is voor deze behandeling. Zij hebben daarom besloten de vertebroplastieken niet te vergoeden. De zorgverzekeraars hebben zich niets aangetrokken van commentaren van beroepsverenigingen van de radiologen en orthopeden. Vertebroplastiek is mogelijk effectief als pijnbestrijding bij een subgroep van alle patiënten met een osteoporotische wervelfractuur. Toekomstige studies moeten zich richten op betere definiëring van deze subgroepen. Zoals vaak bij goedaardige self-limiting aandoeningen met een simpele interventie- mogelijkheid (zoals tonsillectomie, artroscopie of lumbale HNP) is er altijd het gevaar van overbehandeling. Het gaat juist dan om het scherper stellen van indicaties, maar niet om het volledig uitbannen van deze ingrepen. De spinale epidurale metastases zien wij door de langere overlevingskans van kankerpatiënten fors toenemen. Van alle kankerpatiënten ontwikkelt veertig procent een spinale epidurale metastase, waarvan tien tot twintig procent met neurologische afwijkingen. De spinale metastases huizen voornamelijk in de thoracale wervelkolom, dertig procent zit in de lumbale en cervicale wervelkolom. Langer leven Door goede chemotherapie en radiotherapie leven de patiënten langer en worden ook veel van de spinale epidurale metastases dusdanig behandeld dat er een goede kwaliteit van leven blijft bestaan. In sommige gevallen is de voortgang van de neurologische uitval en de onhoudbare pijn aanleiding tot een operatieve ingreep. Het besluit tot deze ingreep is afhankelijk van levensverwachting, biologische eigenschappen/agressiviteit van primaire tumor, integriteit van de wervelkolom, neurologische status, mate van pijn, patiënt/familie wensen en chirurgische ervaring van het team. Onze ervaringen zijn dat als de neurologische uitval op tijd gesignaleerd wordt en de pijnen uitgaande van de instabiele wervelkolom oncontroleerbaar zijn we de kwaliteit van leven door een operatieve ingreep aanmerkelijk kunnen verbeteren. En kwaliteit van leven is het hoogste goed. Igor van den Brand, orthopedisch chirurg Geriatrische traumatologie vraagt om multidisciplinaire aanpak en goed overleg Heupfracturen, fracturen rond een prothese en osteoporose. Dat zijn drie onderwerpen met betrekking op trauma bij ouderen die tijdens het symposium zijn behandeld. Heupfracturen bij ouderen (boven de 65 jaar) treden vaak op bij slechts een laag energetisch trauma zoals een val van de fiets of een struikeling over een tapijtje. Een kwart van deze patiënten overlijdt binnen één jaar, waarvan slechts zes procent door een directe complicatie van deze fractuur. Dat betekent dat deze fractuur vaak als een eerste teken wordt gezien van vorderende aftakeling die tot de dood leidt. Slechts vier op de tien patiënten herstellen volledig. Risicofactoren zijn osteoporose, een BMI onder de negentien kg/m2, leeftijd en comorbiditeit zoals evenwichtsproblemen, psychofarmaca en slechtziendheid. Er zijn grosso modo twee soorten heupfracturen, de collum(dijbeenhals) fractuur en de pertrochantere fractuur. Voor de collumfractuur wordt vooral de kophalsprothese (KHP) geplaatst en voor de pertrochantere de dynamische heupschroef (DHS) of een intramedullaire pen. Complicaties hierbij zijn: longembolie, myocard infarct, nabloeding of luxatie KHP / uitbreken pen/ schroeven. Project heupfracturen Momenteel loopt het project Jouw moeder kan niet wachten aangaande de heupfracturen. Hiermee bereiken we dat deze patiënten snel vanaf de SEH naar een kamer op een afdeling worden geplaatst. Er vindt multidisciplinair overleg plaats over de beste behandeling (denk hierbij onder meer aan een delier), het vroeg starten van de pijnbehandeling en het op tijd opereren. Ook wordt vroeg de thuissituatie beoordeeld en een traject voor nazorg gestart. Positieve effecten zijn dat deze patiënten niet te veel worden overgeplaatst (gevaar voor delier en decubitus), de opnameduur verkort kan worden en dat ze ook na ontslag op de juiste zorg kunnen rekenen. De fracturen rond een prothese (zogeheten periprothetische fracturen) ko- 3

4 vervolg pagina 3 men vaak voor rond de heupprothese. Zij ontstaan dikwijls nadat de prothese al een aantal jaar geleden geopereerd is. De classificatie zoals anatomische locatie, botkwaliteit en prothese stabiliteit van deze fracturen is van groot belang voor een goede behandeling. Afhankelijk van het type kan er een geschikte operatie en stabilisatie van fractuur en/of prothese plaatsvinden. Meestal wordt een plaat en schroeven (cable grip) gebruikt. Soms moet er echter ook een volledige revisie plaatsvinden van de prothese. Zie figuur 1. Figuur 1 Het moge duidelijk zijn dat dit complicatiegevoelige operaties zijn. Vaak is er osteoporotisch bot, waardoor er meer kans is op uitbreken van de plaat en schroeven. Het zijn ook grote operaties met veel bloedverlies. En deze groep patiënten is vaak oud en door comorbiditeit niet fit genoeg voor deze grote operaties. Voor osteoporose is er nieuwe CBO richtlijn opgesteld (www.cbo.nl). Belangrijk bij deze richtlijn is dat, naast het opsporen van osteoporose, ook de fractuurpreventie besproken wordt. Het aantal patiënten ouder dan 50 jaar met een klinische fractuur in Nederland bedraagt meer dan tachtigduizend (CBO 2002). Van deze tachtigduizend patiënten wordt bij slechts minder dan tien procent een DEXA (botdichtheidsmeting) gedaan en eventueel behandeld. Er is dus sprake van een duidelijke onderbehandeling, terwijl er voor deze patiënten een effectieve en veilige medicatie beschikbaar is. Recent onderzoek heeft aangetoond dat juist de eerste jaren na een fractuur het risico op een volgende fractuur verhoogd is. Voor de fractuurpreventie is er een fractuurrisicoscore te berekenen. Met deze score kan een DEXA geïndiceerd zijn. Eén van de aanbevelingen in de nieuwe CBO richtlijn osteoporose is om patiënten met een fractuur, die in aanmerking komen voor een analyse naar hun fractuurrisico, al op de Spoedeisende Hulp te identificeren. Het St. Elisabeth speelt hier op in door casefinding te verrichten via de SEH. Op korte termijn wordt bij deze patiënten een sneltest osteoporose (hiel-echodensitometer) verricht en afhankelijk van deze uitslag verder onderzoek (DEXA). Bij bewezen osteoporose kan de behandeling worden gestart. Dit kan de huisarts doen. Concluderend is er bij de geriatrische traumatologie meer aan de hand dan alleen een fractuur. Het probleem is multifactorieel en multicausaal en vraagt dus om een multidisciplinaire aanpak en goed overleg. dr. Taco Gosens, orthopedisch chirurg In toekomst is er zicht op nieuwe behandelmethoden slijtende pezen Stimuleren acute ontsteking pees lijkt optie als laatste redmiddel om operatie te voorkomen Slijtage van gewrichten is bekend. Minder bekend is dat ook pezen kunnen slijten. In de orthopedie en de sportgeneeskunde is er een aantal termen ontstaan om de pijn uitgaande van de pezen te verklaren. Bij de elleboog is de term epicondylitis gebruikelijk. Bij de schouder is die meestal periarthritis humeroscapularis. Bij de kniepees en achillespees tendinitis. Bij de heup en ook de schouder vaak bursitis. Al deze ziekten zijn eigenlijk een ziekte: de slijtende pees ter plaatse. De juiste term is dus tendinose of tendinopathie. 4 Histologisch is er geen sprake van een acute ontsteking, maar eerder een mislukte repapratieactie, die zich uit in een gedesorganiseerde collageen- en celstructuur en vasculaire neogenese: angiofibroblastische degeneratie. Deze degeneratie leidt tot het in gang zetten van de cascade om weefselherstel te bevorderen. Aangezien de celdichtheid en de doorbloeding laag is in een pees, is de herstelreactie vaak niet afdoende om de pees te herstellen. Dit verklaart het chronische en toch vaak teleurstellende beloop van peesgenezing zonder medisch ingrijpen. Aan de andere kant is het beloop ook vaak dusdanig dat perioden van last zich afwisselen met relatief rustige periodes. In de literatuur zijn steeds meer aanwijzingen te vinden dat het degenereren gebeurt op basis van geplande celdood. Het is een mechanisme gelijkend op dat van Alzheimer, Parkinson, maar ook primaire artrose van bijvoorbeeld heup en knie. Dit proces komt voor het eerst tot uiting tussen de 35 en 50 jaar. Secundaire factoren die bijdragen aan peesdegeneratie zijn bijvoorbeeld diabetes mellitus en roken. Ook een ongunstig belastingspatroon, zoals een kyfose of verkeerde houding bij degeneratie van de rotator cuff, speelt een belangrijke rol in het mislukken van het natuurlijk herstel. Bij de achillespees is de pes planovagus verantwoordelijk voor de ongunstige belastingspatronen in de achillespees met dientengevolge een ongunstig resultaat op het wait and see beleid. Huidige behandelingen De huidige behandelingen van de slijtende pees variëren van het rustig aandoen, diverse fysiotherapeutische

5 vervolg pagina 4 behandelingen, medicatie ter behandeling van de ontsteking zoals NSAID s en corticosteroïden. Echter ook operatief ingrijpen wordt niet geschuwd. Bij het beoordelen van de beste behandeling van peesdegeneratie is er een aantal valkuilen. Hoewel er diverse behandelingen worden vergeleken in de studies, is er vaak een inclusie van patiënten met kortdurende klachten (minder dan zes tot twaalf maanden). Deze patiënten profiteren vaak nog van het natuurlijk beloop, terwijl de meer chronische patiënten (meer dan een jaar last) niet meer op natuurlijk herstel kunnen rekenen. In deze chronische groep is er geen meerwaarde bewezen voor welke fysiotherapie dan ook, maar ook niet van injecties met corticosteroïden of het slikken van NSAID s: toch de meest gebruikte therapie in de huisartsen- en specialistenpraktijken in Nederland! Het gebruik van corticosteroïden is op de lange termijn zelfs nadelig voor de pees: tenocyten gaan hieraan dood. Ook de operatieve behandelingen voor peesslijtage zijn niet conform de door ons gekende succespercentages van heup- en knieprotheses: geen minstens negentig procent succes na tien jaar, maar hooguit zeventig procent op die termijn. Het moet beter Het moet dus beter dan we het als artsen tot op heden doen. Maar hoe dan? De huidige en hierboven genoemde methoden, die bij de wat meer acute tendinopathie het zo goed doen (net als wait and see overigens), werken niet bij de chronische patiënt. Deze methoden zijn vrijwel allemaal gestoeld op het remmen van de ontsteking (die er dus niet is). Op zoek naar verbetering is nu de gedachte de acute ontsteking te stimuleren. Dat is immers de aanzet van de genezing van de pees. Dit stimuleren kan geschieden door de injectie van bloedplaatjes, de bron van groeifactoren. Dit Platelet Rich Plasma is autoloog en kan zonder bijwerkingen, behoudens een acute ontstekingsreactie, worden ingespoten in de slijtende pees. Deze experimentele behandeling voeren we op de afdeling orthopedie van het St. Elisabeth Ziekenhuis uit onder gecontroleerde omstandigheden (randomised controlled trial of cohortonderzoek), met redelijke resultaten op de korte en middellange termijn. Let wel, het betreft hier altijd patiënten die chronisch klachten hebben en die eigenlijk aan een operatie toe zijn. De successen zijn bij de ene pees niet gelijk aan de andere (de tenniselleboog doet het het best, de achillespees het minst), maar gemiddeld is er na een jaar een succespercentage van zeventig procent. Dit lijkt dus een optie die het waard is om verder te onderzoeken en die zijn plek lijkt te vinden als laatste redmiddel om een operatie te voorkomen. Geen zin meer? Is het nu zo dat het insturen van tendinopathiepatiënten naar de specialist of de fysiotherapeut geen zin meer heeft? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het is wel degelijk zinvol. De negatieve invloeden van een voetstandafwijking bij achillespeesproblemen of een houdingsafwijking, dan wel bewegingsverstoring bij schouderklachten zijn namelijk behandelbare afwijkingen. Ook de injectie met steroïden heeft een plaats in het traject, maar er kan ook het reboundeffect optreden: verergering van de klachten na een aanvankelijke afname. Het klopt dat de operatieve behandeling niet van het niveau van de gewrichtsprothesen is, maar het is het beste wat er tot op heden is voor de conservatief uitbehandelde patiënt. Voorts is er in de toekomst zicht op nieuwe behandelmethoden, waarvan de injectie met bloedplaatjes er slechts één is. dr. Jan de Waal Malefijt, orthopedisch chirurg Altijd eerst kijken of klachten niet op andere manier verminderd kunnen worden Niet te snel gewrichtsvervangende operatie Een belangrijke troef in het arsenaal van behandelingsmogelijkheden van de orthopeed is het vervangen van een pijnlijk versleten gewricht door een kunstgewricht. Tegenwoordig kan de orthopeed met kunstmateriaal veel versleten gewrichten vervangen: de schouder, de elleboog, de pols, de vingergewrichten, de heup, de knie en de enkel. De laatste jaren worden er ook prothesen geplaatst als vervanging van slechte tussenwervelschijven. Vooral heup- en knieprothese zijn alom bekend om het succes van 'beter bewegen en minder pijn'. Dat neemt niet weg dat we altijd eerst kijken of de klachten niet zonder operatie kunnen worden verminderd. Een operatie komt pas in beeld als alle conservatieve maatregelen niets uithalen. Met een operatie proberen we het versleten gewricht weer soepel en pijnloos te maken voor een zo lang mogelijke periode. Daarom zijn we terughoudend met gewrichtsprothesen bij jongere patiënten. Immers, die moeten nog lang met een dergelijke prothese doen. Bovendien wordt er bij hen meer van een dergelijk kunstgewricht gevraagd omdat ze dikwijls nog heel actief zijn. En kunstmateriaal slijt uiteindelijk ook. Afstemmen De keuze van behandeling moeten we dan ook altijd afstemmen op de individuele patiënt. We kijken naar geslacht, leeftijd, aanleg, vorm van het gewricht, activiteitenniveau, comorbiditeit en naar het verwachtingspatroon van de patiënt. Het is niet voor niets dat we zo lang mogelijk wachten met het ver- 5

6 6 vervolg pagina 5 vangen van een gewricht. Immers, er is geen weg meer terug. De gouden standaard voor een heupprothese bij patiënten ouder dan 65 jaar is nog altijd een gecementeerd plastic kommetje in het bekken, in combinatie met een gecementeerde metalen steel en heupkop in het bovenbeen. De duurzaamheid van een dergelijk kunstgewricht is gebleken uit lange termijn studies. In feite geldt hetzelfde voor de knieprothese, die het op langere termijn bij de oudere patiënt veel beter blijkt te doen dan aanvankelijk, in de jaren zeventig, werd verondersteld. De technieken en materialen zijn gaandeweg voortdurend verbeterd. Dat is de resultaten bij patiënten ook steeds meer ten goede gekomen. Kans op slijtage Door het dagelijks gebruik van gewrichtsprothesen blijft de kans op slijtage van het materiaal aanzienlijk. Hoe sterk de materialen ook zijn. Zeker bij jongere en actieve patiënten. Slijtagemateriaal uit het kunstgewricht veroorzaakt een lichaamsvreemde reactie met als gevolg daarvan osteolyse rond de prothese. Intussen weten we dat vooral plastic slijtagedeeltjes uit heup- of knieprothesen het bot achter zo n kunstgewricht op grote schaal kunnen aantasten. Daardoor kunnen enorm grote holten ontstaan in het bot rondom de prothese en raakt het kunstgewricht op termijn los. Ook metaaldeeltjes en ander slijtagemateriaal van gewrichtsprothesen kunnen tot veel botverlies rondom de prothese leiden. Dat levert vervolgens technisch dikwijls flinke problemen op bij het inbrengen van een nieuwe (revisie)prothese. Met donorbot en speciaal aangepaste gewrichtsprothesen lukt het gelukkig meestal nog wel om het versleten kunstgewricht en het opgeloste bot eromheen met succes te vervangen. Door verbeterde sterilisatietechnieken en het bestralen van plastics is het polyethyleen voor gewrichtsprothesen in de afgelopen jaren vele malen slijtvaster gemaakt. In toenemende mate zijn er meer slijtvaste prothesedelen op de markt gekomen, zoals van keramiek. Dat heeft een geweldige slijtweerstand, maar kan bij een val betrekkelijk gemakkelijk breken. Bovendien treedt bij meer dan tien procent van patiënten met een keramische heupprothese een hinderlijk piepen van de heup op. Hiervoor bestaat geen concrete oplossing. Duurzame kunstgewrichten Zo zijn in de zoektocht naar duurzame kunstgewrichten in de afgelopen decennia allerlei materialen uitgeprobeerd en in de praktijk toegepast, maar vervolgens dikwijls door tegenvallende resultaten ook weer verlaten. Een goed voorbeeld was de ontwikkeling van een heupprothese voor jongere patiënten in de jaren tachtig, een oppervlaktevervanging (resurfacing). Deze kunstheup bestond uit een metalen 'fietsbel' die over de versleten heupkop werd geplaatst, in combinatie met een dunne plastic kom in het bekken. De gedachte hierachter was dat zo n grote bol stabieler in de kom zou zitten en tot een betere beweging van de heup zou kunnen leiden. Door het vergrote draagvlak zou die ook minder aanleiding geven tot wrijving en materiaalslijtage. Wereldwijd is het met deze metaalop-plastic methode echter binnen een paar jaar mis gegaan en stappen alle orthopeden weer van deze techniek af. Totdat een chirurg in Engeland jaren later ontdekt dat een dergelijke oppervlaktevervanging wèl werkt als je de metalen fietsbel combineert met een glad gepolijste metalen kom in het bekken. Dus een metaal-op-metaal heupprothese. Wereldwijd In de afgelopen jaren is dit idee wereldwijd op grote schaal toegepast, totdat recent gebleken is dat uit sommige heupprotheseontwerpen van metaalop-metaal door verhoogde slijtage onverantwoord grote hoeveelheden metaaldeeltjes vrijkomen. Die kunnen stapelen in het lichaam en werken daarnaast de prothesedelen van kunstgewrichten vroegtijdig los. Daarmee neemt momenteel ook weer de populariteit af van deze tot voor kort zo geprezen techniek. We blijven in de orthopedie dus op zoek naar een kunstgewricht dat gegarandeerd de rest van een patiëntenleven meegaat, zonder te slijten. Vooralsnog lijkt dat onhaalbaar. We moeten dus heel kritisch blijven bij de indicatiestelling voor een gewrichtsvervangende operatie. We moeten als orthopeden ook vooral niet zo maar de trends volgen zoals de bedrijven, die orthopedische producten verkopen, dat maar al te graag zouden zien. De enige manier om te ontdekken of een gewrichtsprothese daadwerkelijk goed en duurzaam functioneert, is door jarenlang dezelfde methode en materialen te gebruiken en de resultaten consequent te blijven vervolgen en vastleggen. En niet de glinstering te volgen van alles wat er op de prothesemarkt blinkt.... Colofon SpEZialist Uitgave van de Vereniging Medische Staf (VMS) van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Hoofdredacteur dr. T. Gosens, orthopedisch chirurg Eindredacteur W. Pleunis PR & Communicatie Redactie F. Blessing, huisarts E. Schouten, revalidatie-arts F. van Tilborg, radioloog dr. J. Verzijl, ziekenhuisapotheker Redactiesecretariaat Mw. S. Meijer VMS St. Elisabeth Ziekenhuis Postbus LC Tilburg Fotografie: Medische Fotografie Vormgeving: RAL, reclame-adviesbureau, Tilburg Lay-out/druk: DekoVerdivas, Tilburg Oplage: 450 exemplaren Artikelen of gedeelten uit SpEZialist mogen slechts overgenomen worden na toestemming van de redactie en met bronvermelding. ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale heupprothese (nieuwe heup)

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale heupprothese (nieuwe heup) De totale heupprothese (nieuwe heup) DE TOTALE HEUPPROTHESE (NIEUWE HEUP) INLEIDING Binnenkort krijgt u een nieuwe heup. Deze folder geeft informatie over het heupgewricht en de behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

De totale heupprothese

De totale heupprothese De totale heupprothese Bekken Heupkom Heupkop Heuphals Bovenbeen Figuur 1: De heup, vooraanzicht De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Totale heupprothese polikliniekversie

Totale heupprothese polikliniekversie Totale heupprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar De totale heupprothese De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Percutane vertebroplastiek

Percutane vertebroplastiek Percutane vertebroplastiek Inleiding Patiënten die wervelbreuken hebben ten gevolge van osteoporose, hebben vaak veel last van rugpijn. In enkele gevallen is er ook sprake van neurologische uitval. Vroeger

Nadere informatie

Enkel artrose (bovenste spronggewricht)

Enkel artrose (bovenste spronggewricht) Enkel artrose (bovenste spronggewricht) Artrose (slijtage) is een aandoening van het kraakbeen in gewrichten. Bij enkel artrose is er sprake van slijtage in het bovenste spronggewricht (ook wel tibiotalaire

Nadere informatie

Voet- en enkelartrose

Voet- en enkelartrose Voet- en enkelartrose Orthopedie Beter voor elkaar Orthopedie: zorg voor beweging De orthopedisch chirurg houdt zich binnen de geneeskunde bezig met patiënten die problemen hebben met hun bewegingsapparaat.

Nadere informatie

Inhoud. Wat is osteoarthritis?

Inhoud. Wat is osteoarthritis? Inhoud Osteoarthritis Welke gewrichten worden aangetast? Pijn en ongemak Synoviaal vocht Beschikbare behandelingen Fermathron TM Hoe werkt het? De behandeling Wie hebben er baat bij? Wat kunt u doen? 3

Nadere informatie

Een gebroken heup. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174

Een gebroken heup. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174 Een gebroken heup Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2013 pavo 0174 Inleiding U bent met spoed opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis omdat u een gebroken heup heeft. U en uw naasten hebben zich

Nadere informatie

Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding

Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om uw schouderklachten operatief te behandelen met behulp van een kijkoperatie

Nadere informatie

Reumachirurgie. Sterk in beweging

Reumachirurgie. Sterk in beweging Reumachirurgie Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 De operatieve mogelijkheden 4 Is reumachirurgie overal mogelijk? 5 Wat gebeurt er na de operatie? 6 Eerder opereren om erger te voorkomen 6 De Sint Maartenskliniek

Nadere informatie

Osteoporose: de feiten

Osteoporose: de feiten Reinier de Graaf Groep Osteoporose: de feiten Dieu Donne Niesten Orthopedisch chirurg RdGG CBO richtlijn 2011 Osteoporose is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt Mede als gevolg

Nadere informatie

Anatomische schouderprothese

Anatomische schouderprothese Anatomische schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Versleten schoudergewricht 4 De operatie 4 Verwachtingen en risico s 5 Verwachtingen 5 Risico s 6 Na de

Nadere informatie

Reversed schouderprothese

Reversed schouderprothese Reversed schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Gescheurde pezen en/of een versleten schoudergewricht 4 De operatie 5 Verwachtingen en risico s 6 Verwachtingen

Nadere informatie

Artrose in de schouder

Artrose in de schouder Afdeling: Onderwerp: Orthopedie Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op artrose.

Nadere informatie

Heupartroplastieken en chirurgische interventies na collumfractuur. Ellis Bos Physician assistant orthopedie

Heupartroplastieken en chirurgische interventies na collumfractuur. Ellis Bos Physician assistant orthopedie Heupartroplastieken en chirurgische interventies na collumfractuur. Ellis Bos Physician assistant orthopedie Epidemiologische gegevens bij heup# Er zijn +/- 2,2 miljoen ouderen in Nederland (> 65 jaar).

Nadere informatie

snijlijn snijlijn Hebt u nog vragen? Artrose in de schouder Maak meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk Wat is artrose?

snijlijn snijlijn Hebt u nog vragen? Artrose in de schouder Maak meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk Wat is artrose? Schouderartrose Artrose in de schouder Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op

Nadere informatie

Duimbasis arthrose of rhizartrose

Duimbasis arthrose of rhizartrose Duimbasis arthrose of rhizartrose Algemeen De duim is het meest gebruikte onderdeel van de hand. Duimbasis artrose (ook wel duimbasisslijtage, rhizartrose of CMC 1 artrose genoemd) is daarom de meest voorkomende

Nadere informatie

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Orthopedie CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw duim. Er wordt een prothese in het duimbasisgewricht geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het duimbasisgewricht,

Nadere informatie

De unicompartimentele knieprothese

De unicompartimentele knieprothese De unicompartimentele knieprothese Inhoud Inleiding 3 Het kniegewricht 3 Artrose knie 3 De operatie 4 Voordelen van een enkelzijdige knieprothese 4 Na de operatie 4 Bloedverdunnende injecties 4 Fyisotherapie

Nadere informatie

Voet- en enkelartrose

Voet- en enkelartrose Voet- en enkelartrose Orthopedie: zorg voor beweging De orthopedisch chirurg houdt zich binnen de geneeskunde bezig met de behandeling van patiënten die problemen hebben met hun bewegingsapparaat. Daaronder

Nadere informatie

CHIRURGIE. Vertebroplastiek BEHANDELING

CHIRURGIE. Vertebroplastiek BEHANDELING CHIRURGIE Vertebroplastiek BEHANDELING Vertebroplastiek Binnenkort wordt u voor uw rugklachten behandeld in het St. Antonius Ziekenhuis. Uw behandelend arts zal een zogenaamde vertebroplastiek bij u uitvoeren.

Nadere informatie

De schouderprothese. Meer informatie of vragen

De schouderprothese. Meer informatie of vragen Meer informatie of vragen Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de orthopaedieconsulenten via telefoonnumer(024) 365 9660 of per e-mail, orthopaedieconsulenten@maartenskliniek.nl Colofon

Nadere informatie

Artrose van de voet en enkel

Artrose van de voet en enkel Artrose van de voet en enkel ARTROSE VAN DE VOET EN ENKEL INLEIDING Bij voet- en enkelartrose is er sprake van slijtage in het enkel- of een voetgewricht. Pijn bij (het opstarten van) bewegen, pijn in

Nadere informatie

aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium)

aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium) aìáãä~ëáë=~íêçëé aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium) Wat is het? Artrose is een aandoening van de gewrichten waarbij het kraakbeen van slechtere

Nadere informatie

TOTALE HEUP OPERATIE

TOTALE HEUP OPERATIE TOTALE HEUP OPERATIE Vervanging van het heupgewricht is een vaak voorkomende operatie waar veel mensen met een versleten heup baat bij hebben. In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene

Nadere informatie

- incidentele bevinding zonder klachten - weigering van chirurgische behandeling - slechte algehele conditie waardoor chirurgie niet verantwoord is

- incidentele bevinding zonder klachten - weigering van chirurgische behandeling - slechte algehele conditie waardoor chirurgie niet verantwoord is Auteur Soort studie Aantal patiënten Lee 2013 Qurashi Systematic review 1999-2011 Systematic review 1999-2011 Radiotherapie / Chirurgie (meestal gevolgd door ) 377 Conservatief waaronder Inclusiecriteria

Nadere informatie

Revisie knieprothese

Revisie knieprothese Revisie knieprothese Inhoud Inleiding 3 Wanneer een revisie 3 De operatie 3 Risico s van de operatie 3 Na de operatie 4 Verkoeverkamer en Pacu 4 Pijnstilling 4 Bloedverdunnende middelen 4 Fysiotherapie

Nadere informatie

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Informatie voor patiënten F1087-3510 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

De zorgdag De opname

De zorgdag De opname Knieprothese U ondergaat binnenkort een operatie, waarbij een zogenaamde totale knieprothese wordt geplaatst. De opname geschiedt volgens het zorg op maat project. Dit betekent dat de zorg rondom uw opname

Nadere informatie

Totale schouderprothese

Totale schouderprothese Totale schouderprothese U ondergaat binnenkort een operatie, waarbij een zogenaamde totale schouderprothese wordt geplaatst. De opname geschiedt volgens het zorg op maat project. Dit betekent dat de zorg

Nadere informatie

Artrose van de voet en enkel

Artrose van de voet en enkel Artrose van de voet en enkel Bij voet- en enkelartrose is er sprake van slijtage in het enkel- of een voetgewricht. Pijn bij (het opstarten van) bewegen, pijn in rust, zwellingen en bewegingsbeperkingen

Nadere informatie

Rughernia (behandeling door de huisarts)

Rughernia (behandeling door de huisarts) Rughernia (behandeling door de huisarts) Wat is hernia? Hernia betekent letterlijk breuk. Een hernia nuclei pulposi (kortweg HNP) komt voor in de wervelkolom en bestaat uit een scheur in de achterkant

Nadere informatie

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

Gebroken heup (proximale femurfractuur)

Gebroken heup (proximale femurfractuur) Gebroken heup (proximale femurfractuur) Gebroken heup Een gebroken heup ontstaat meestal door een val. Deze breuk komt vaak voor bij ouderen, maar ook jonge mensen kunnen hun heup breken. Meestal is de

Nadere informatie

Maatschap Chirurgie Maatschap Orthopedie. Een gebroken heup

Maatschap Chirurgie Maatschap Orthopedie. Een gebroken heup Maatschap Chirurgie Maatschap Orthopedie Algemeen Geconstateerd is dat uw heup is gebroken. De orthopeed/chirurg heeft besloten dat er een operatie moet plaatsvinden om de breuk te herstellen. In dit boekje

Nadere informatie

De Totale Knieprothese

De Totale Knieprothese pagina 1/12 De Totale Knieprothese Patiënteninformatie pagina 2/12 Patiëntenvoorlichting Knievervanging Inleiding Deze brochure helpt u om enige basiskennis te verkrijgen met betrekking tot uw kniegewricht,

Nadere informatie

Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie

Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar 2 De totale knieprothese Als u een beschadigde of versleten knie heeft, is lopen en lang staan vaak erg pijnlijk. In een vergevorderd

Nadere informatie

Laten we ouderen vallen?

Laten we ouderen vallen? Laten we ouderen vallen? STICHTING SENIORENBELANGEN GELDROP-MIERLO 12 november 2015 Geldrop Doel van deze bijeenkomst Het aantal valincidenten en de gevolgen worden onderschat en daarom willen we U bewust

Nadere informatie

Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie

Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie Het Klinisch Scorestation van de polikliniek Orthopedie U heeft in overleg met uw behandelend arts gekozen voor een operatie. Om een beeld te krijgen van de beweeglijkheid en beperkingen van uw aangedane

Nadere informatie

Orthopedie. Enkelprothese

Orthopedie. Enkelprothese Orthopedie Enkelprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw enkel. Er wordt een enkelprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de enkel, de aanleiding voor de operatie, de

Nadere informatie

K lit wa it e i, servi ce en lh sne id e Zesti ti h en oven

K lit wa it e i, servi ce en lh sne id e Zesti ti h en oven Signature Kwaliteit, service en snelheid Zestienhoven Een versleten knie, wat nu? Orthopedisch team Kliniek Zestienhoven Rotterdam Verwijzing naar de orthopedisch chirurg Voorlichting over Knie vervangende

Nadere informatie

In deze folder kunt u lezen over de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie en adviezen voor het herstel.

In deze folder kunt u lezen over de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie en adviezen voor het herstel. Chirurgie Gebroken heup Operatie bij een gebroken heup Inleiding U bent in VieCuri opgenomen via de spoedeisende hulp. Daar is gebleken dat uw heup gebroken is. Samen met de behandelend chirurg en/of uw

Nadere informatie

Osteoporose Nog vragen? Patiëntenorganisaties Osteoporose Vereniging Is preventief onderzoek nuttig? Wat zijn de klachten?

Osteoporose Nog vragen? Patiëntenorganisaties Osteoporose Vereniging Is preventief onderzoek nuttig? Wat zijn de klachten? Osteoporose Osteoporose Osteoporose is ook bekend onder de naam botontkalking. Het is een aandoening waarbij de botafbraak sneller gaat dan de botaanmaak. Hierbij verdwijnt er kalk uit de botten en de

Nadere informatie

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker zeldzaam, maar met het stijgen

Nadere informatie

H.322966.0715. Schouderprothese

H.322966.0715. Schouderprothese H.322966.0715 Schouderprothese Inleiding In overleg met uw arts is besloten dat u een schouderprothese krijgt. De voorlopige operatiedatum hoort u over ongeveer twee weken. Na ontslag uit het ziekenhuis

Nadere informatie

Herstellen schouderspieren met operatie. Cuffrepair

Herstellen schouderspieren met operatie. Cuffrepair Herstellen schouderspieren met operatie Cuffrepair Inhoud Inleiding 3 Schoudergewricht 3 Een normaal schoudergewricht 3 Een afwijkend schoudergewricht 3 De operatie 3 Na de operatie 4 De wond 4 Sling of

Nadere informatie

Schouderdecompressie

Schouderdecompressie Schouderdecompressie Open schouder decompressie. Uw behandelend arts heeft u geadviseerd uw schouderklachten operatief te behandelen. Uw klachten ontstaan door inklemming van een pees (supraspinatuspees)

Nadere informatie

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct.

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. 14C010 990029011 Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische 76,13 stoornis 116,64 5,96 122,60 198,73 14C021 990030011 Multidisciplinaire behandeling

Nadere informatie

Auteur: Dr. C.J.M. van Loon

Auteur: Dr. C.J.M. van Loon Deze uitgebreide informatiefolder wordt u aangeboden door de Maatschap Chirurgen & Orthopeden Arnhem. Deze maatschap maakt deel uit van de Alysis Zorggroep. Proximale humerusfractuur - een gebroken schouder

Nadere informatie

Geschreven door Martijn Raaijmaakers woensdag, 04 november 2009 22:05 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus 2013 07:51

Geschreven door Martijn Raaijmaakers woensdag, 04 november 2009 22:05 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus 2013 07:51 Heupartrose (coxartrose) Een gezond heupgewricht heeft gladde kraakbeenoppervlakten die vrij over elkaar glijden en een soepele en pijnvrije beweeglijkheid van de heup toe laten. Slijtage van gewrichtskraakbeen

Nadere informatie

Passantentarieven 2014

Passantentarieven 2014 29399003 dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 611,86 517,19 94,67 29399019 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 157,47 109,57 47,90

Nadere informatie

Samenvatting hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

Samenvatting hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 132 Postoperatieve periprothetische fracturen van het femur vormen een groot probleem na totale heup prothesechirurgie (THP). Daarnaast is de verwachting dat het aantal van dit type fracturen zal toenemen.

Nadere informatie

Subtrochantere fractuur. Breuk onder de. Collumfractuur De breuk ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen, collumfractuur. verdikking van het

Subtrochantere fractuur. Breuk onder de. Collumfractuur De breuk ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen, collumfractuur. verdikking van het In deze folder vindt u algemene informatie over wat u tijdens uw opname kunt verwachten. Deze informatie is een aanvulling op de informatie die u van de arts en/of de verpleegkundige hebt gekregen. De

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TOTALE HEUP OPERATIE. SPIJKENISSE Medisch Centrum

PATIËNTENINFORMATIE TOTALE HEUP OPERATIE. SPIJKENISSE Medisch Centrum PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum TOTALE HEUP OPERATIE Vervanging van het heupgewricht is een vaak voorkomende operatie waar veel mensen met een versleten heup baat bij hebben. In deze folder

Nadere informatie

Orthopedie. Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand

Orthopedie. Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand Orthopedie Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie. De stand van uw been wordt veranderd. In deze folder vindt u informatie over de knie, de

Nadere informatie

Orthopedie. Neerplastiek. Operatieve acromionplastiek volgens Neer

Orthopedie. Neerplastiek. Operatieve acromionplastiek volgens Neer Orthopedie Neerplastiek Operatieve acromionplastiek volgens Neer Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding voor

Nadere informatie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie september 2013 pavo 0323 Inleiding In het menselijk lichaam zitten zeer veel verschillende botten, die op verschillende

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

Spondylodese van de rug

Spondylodese van de rug Spondylodese van de rug Informatie voor patiënten F0757-1193 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Anatomische schouderprothese

Anatomische schouderprothese Anatomische schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Een versleten schoudergewricht 3 Vervangen van het schoudergewricht 4 Operatie 5 Complicaties 5 Wat te doen bij complicaties 7 Voorbereiden

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een voorste kruisbandreconstructie op de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder kunt u

Nadere informatie

Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking.

Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking. Casusschets 1 Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking. Vraag 1: welke anamnestische punten zijn van belang om al dan niet tot een DEXA over te gaan?

Nadere informatie

Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013

Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Fysiologische veranderingen MSK BOT OSTEOPOROSE Matrix van vooral type 1 collageen,

Nadere informatie

Vastzetten van het polsgewricht. Polsartrodese

Vastzetten van het polsgewricht. Polsartrodese Vastzetten van het polsgewricht Polsartrodese Inhoudsopgave Inleiding 3 Kraakbeenbeschadiging (artrose) 3 Klachten 3 De operatie 3 Risico s van de operatie 4 Na de operatie 4 De wond 4 Het ontslag 4 Leefregels

Nadere informatie

Vervanging van het heupgewricht

Vervanging van het heupgewricht Vervanging van het heupgewricht Inhoud klik op het onderwerp om verder te lezen. Wanneer is een operatie nodig? 1 Het heupgewricht 1 Klachten 2 Totale heupprothese 2 Werkwijze totale heupprothese operatie

Nadere informatie

Het leven zoals het is.. Van leven met een versleten knie tot leven met een kunstknie

Het leven zoals het is.. Van leven met een versleten knie tot leven met een kunstknie Het leven zoals het is.. Van leven met een versleten knie tot leven met een kunstknie Dr. Geert Leirs Orthopedisch chirurg Mariaziekenhuis Overpelt Indeling voordracht Wat is slijtage van een gewricht?

Nadere informatie

INTERLINE Orthopedie 2014 oktober 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

INTERLINE Orthopedie 2014 oktober 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE Orthopedie 2014 oktober 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding Dit is het tweede Interlineprogramma Orthopedie, het eerste dateert uit 2002. Het

Nadere informatie

Schouderprothese. De normale schouder. schouderprothese ZorgSaam Ziekenhuis www.zorgsaam.org augustus 2015 1

Schouderprothese. De normale schouder. schouderprothese ZorgSaam Ziekenhuis www.zorgsaam.org augustus 2015 1 Schouderprothese De normale schouder De schouder is de plaats waar de arm scharniert met de romp. Aan de zijde van de arm bestaat het gewricht uit een rond beenderig oppervlak, de humeruskop. Aan de zijde

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale knieprothese

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale knieprothese De totale knieprothese DE TOTALE KNIEPROTHESE INLEIDING U staat op de wachtlijst voor een nieuwe knie, een zgn. totale knieprothese. Deze folder geeft informatie over het kniegewricht en de behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Screening van rugen nekklachten

Screening van rugen nekklachten Screening van rugen nekklachten Wervelkolom Centrum Informatie voor patiënten F1035-3111 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Rug Netwerk Twente Orthopedische chirurgie

Rug Netwerk Twente Orthopedische chirurgie Datum: 18-06-2014 Spreker: DFM Pakvis Rug Netwerk Twente Orthopedische chirurgie Rugnetwerk Twente Gezamelijk topzorg leveren aan patienten met klachten op basis van wervelkolom pathologie. Optimale post

Nadere informatie

C. Wervelkolom. Inhoudsopgave 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C

C. Wervelkolom. Inhoudsopgave 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C C. Wervelkolom nhoudsopgave 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C Congenitale aandoeningen... 1 Myelopathie (excl. trauma s van de wervelkolom)... 1 Mogelijke atlanto-axiale subluxatie... 1 Nekpijn... 1

Nadere informatie

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens V-III Claudicatio intermittens Inleiding Deze richtlijnen betreffen alleen de arteriële claudicatio intermittens en niet de veneuze en neurogene claudicatio intermittens. Ze zijn gebaseerd op de consensus

Nadere informatie

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie?

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie? Artrose van de Knie Artrose van de knie Bij artrose van de knie is er sprake van slijtage. Er zijn drie vormen die het kniegewricht kunnen aantasten. In deze folder leest u over de mogelijkheden van een

Nadere informatie

Onderwerp Inkoopspecificatie toelichting Achmea Reactie NOV. Deelname aan LROI en transparantie over gebruikte prothesen.

Onderwerp Inkoopspecificatie toelichting Achmea Reactie NOV. Deelname aan LROI en transparantie over gebruikte prothesen. Onderwerp Inkoopspecificatie toelichting Achmea Reactie NOV Deelname aan LROI en transparantie over gebruikte prothesen. Doelmatig handelen U kunt alleen ja op deze vraag antwoorden indien u alle onderstaande

Nadere informatie

Kijkoperatie heup. Heupartroscopie

Kijkoperatie heup. Heupartroscopie Kijkoperatie heup Heupartroscopie Inhoud Inleiding 3 De kijkoperatie 3 Voor wie 3 Labrumscheur 3 Wat gebeurt er tijdens de operatie 4 Complicaties 4 Na de operatie 5 Wondjes 5 Fysiotherapie 5 Ontslag 5

Nadere informatie

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses Patiënten informatie brochure www.biomet.nl Artrose Inzicht in Patiëntenzorg op maat U bent uniek en uw lichaamsbouw (ofwel anatomie) is dat ook. Daarom

Nadere informatie

Standscorrectie van de artrotische knie

Standscorrectie van de artrotische knie Standscorrectie van de artrotische knie STANDSCORRECTIE VAN DE ARTROTISCHE KNIE INLEIDING U hebt artrose (slijtage) aan uw knie. De orthopedisch chirurg heeft voorgesteld de ongunstige stand van uw knie

Nadere informatie

Schouderexploratie. Orthopedie. Ingreep aan de schouder. Schoudergewricht

Schouderexploratie. Orthopedie. Ingreep aan de schouder. Schoudergewricht Orthopedie Schouderexploratie Ingreep aan de schouder Inleiding U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een schouderoperatie (schouderexploratie) wordt verricht. Tijdens deze ingreep wordt uw schouder

Nadere informatie

Inleiding. Reumatische ziekten

Inleiding. Reumatische ziekten De reumatoloog Inleiding Ieder jaar bezoekt een groot aantal mensen de huisarts met klachten van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen en botten). Vaak is de huisarts in staat de diagnose

Nadere informatie

Decompressie/ laminectomie

Decompressie/ laminectomie 6076p ORT.041/1209.CV Zorgcommunicatie www.amphia.nl Decompressie/ laminectomie Wervelkolom Orthopedie Inleiding Bij u is sprake van een vernauwing van de lumbale wervelkolom. De orthopedisch chirurg zal

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

Standscorrectie van de versleten knie

Standscorrectie van de versleten knie Patiënteninformatie Standscorrectie van de versleten knie Informatie over de operatie, voorbereiding en nabehandeling Standscorrectie van de versleten knie Informatie over de operatie, voorbereiding en

Nadere informatie

De Totale Heupprothese

De Totale Heupprothese De Totale Heupprothese Patiënteninformatie pagina 2/12 Patiëntenvoorlichting Heupvervanging Inleiding Deze brochure helpt u om enige basiskennis te verkrijgen met betrekking tot uw heupgewricht, artrose

Nadere informatie

Artrose in de schouder

Artrose in de schouder Artrose in de schouder Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op artrose. Bijkomende

Nadere informatie

Update in de behandeling van heupfracturen. Dr Thomas De Geest Week van de Orthopedie, AZ Damiaan Oostende 26/2/2014

Update in de behandeling van heupfracturen. Dr Thomas De Geest Week van de Orthopedie, AZ Damiaan Oostende 26/2/2014 Update in de behandeling van heupfracturen Dr Thomas De Geest Week van de Orthopedie, AZ Damiaan Oostende 26/2/2014 Heupfracturen in België Jaarlijks > 12 000 heupfracturen in België vooral ouderen, gemiddeld

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Hersteloperatie van een scheur in één van de pezen van de rotatoren manchet

Hersteloperatie van een scheur in één van de pezen van de rotatoren manchet Hersteloperatie van een scheur in één van de pezen van de rotatoren manchet Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is de rotatoren manchet? 1 Waarom een operatie van de rotatoren manchet?

Nadere informatie

Praktijkvariatie Artrose Heup en Knie, 3 april 2014 Achtergrondinformatie

Praktijkvariatie Artrose Heup en Knie, 3 april 2014 Achtergrondinformatie Praktijkvariatie Artrose Heup en Knie, 3 april 2014 Achtergrondinformatie Inleiding Naar aanleiding van het verzoek van de NPCF zal ZN de praktijkvariatiegegevens van 2011 publiceren. Praktijkvariatie

Nadere informatie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie orthopaedisch chirurg traumatology UMC St Radboud doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie - inzicht in de behandeling van fracturen en luxaties: - van de bovenste

Nadere informatie

De klikkende heup. (Coxa Saltans)

De klikkende heup. (Coxa Saltans) De klikkende heup (Coxa Saltans) De klikkende heup Wanneer uw heup een klikkende beweging maakt, is dat meestal pijnloos en onschuldig. Als u echter pijnklachten heeft, kunt u de orthopedisch chirurg om

Nadere informatie

Schouderinstabiliteit

Schouderinstabiliteit Schouderinstabiliteit Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Wat is schouderinstabiliteit? 1 Hoe wordt schouderinstabiliteit veroorzaakt? 1 Symptomen 2 De diagnose 2 Waarom een operatie?

Nadere informatie

Gebroken heup Informatie voor patiënten met een gebroken heup

Gebroken heup Informatie voor patiënten met een gebroken heup Gebroken heup Informatie voor patiënten met een gebroken heup Orthopedie / Chirurgie 6206p ORT.058/0612 Inleiding De orthopedisch chirurg of traumachirurg heeft een heupfractuur bij u geconstateerd nadat

Nadere informatie

Schokgolftherapie (shockwave)

Schokgolftherapie (shockwave) Schokgolftherapie (shockwave) achillespees - hielspoor - knieschijfpees - lopersknie - tennis- of golferselleboog - peesirritatie schouder - kalkafzetting in de schouder - scheenbeenklachten 2 Een tennis-

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux rigidus. (artrose grote teen)

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux rigidus. (artrose grote teen) PATIËNTEN INFORMATIE Hallux rigidus (artrose grote teen) Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een overzicht geven van de klachten en de behandeling bij een hallux rigidus

Nadere informatie

Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator

Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd Hoogeveen september 2009 1 Casusschets

Nadere informatie

Bewegingsapparaat bij het ouder worden

Bewegingsapparaat bij het ouder worden Meer leren over lichaam en gezondheid Bewegingsapparaat bij het ouder worden Sandrine Bours Reumatoloog MUMC+ Agenda Inleiding Osteoporose Artrose Artritis Reumatoïde artritis Jicht Inleiding Skelet nodig

Nadere informatie

Bewegingsapparaat, 'het jonge kind'

Bewegingsapparaat, 'het jonge kind' Meer leren over lichaam en gezondheid Bewegingsapparaat, 'het jonge kind' M.A. Witlox 20-5-2015 Inhoud Vogelvlucht Ontwikkeling en groei As en stand Heup Wervelkolom Voet 1 Team kinderorthopaedie Prof.

Nadere informatie

LAGE RUGKLACHTEN / HERNIA Oorzaak en behandeling, wel of niet opereren?

LAGE RUGKLACHTEN / HERNIA Oorzaak en behandeling, wel of niet opereren? LAGE RUGKLACHTEN / HERNIA Oorzaak en behandeling, wel of niet opereren? Dokter op dinsdag, 28 februari 2012 Marcel Garssen Neuroloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Inleiding Er is nog een boel recht te zetten.

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie