Software Engineering Project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Engineering Project"

Transcriptie

1 Software Engineering Project We sluiten het informaticaprogramma af met een groot eindproject. Zie het als je proeve van bekwaamheid voor informatica. In dit document staat het verloop en de beoordeling van het project beschreven. Eerst kijken we naar de globale opzet en eisen. Verderop (paragraaf 6) gaat dit document in detail in op de verschillende fasen en de bijbehorende mijlpaalproducten. Op de informatica site vind je voorbeelden van de verschillende mijlpaaldocumenten. 1

2 1. Doel Je gebruikt de vaardigheden die je bij Informatica hebt opgedaan (programmeren, ontwerpen, graphics, omgaan met software, projectwerk, etc) om een groot informatica groepsproject tot een goed einde te brengen. Je kunt kiezen om een uitgebreide game te realiseren met Gamemaker of met Greenfoot. Je kunt een dynamische website te bouwen met php, of met behulp van een CMS zoals Joomla. Misschien heb je zelf wel een idee voor een tof eindproject (uiteraard onder goedkeuring van Wt) Je werkt hierbij projectmatig, zodat je ook vaardigheden opdoet in het ontwikkelen van software in projectvorm. Naast het reguliere project is er ook de mogelijkheid om het NAND to Tetris project te doen. Dit is een lesmodule van de Harvard University die in vogelvlucht alle basisiprincipes van de moderne informatica behandelt. Je bouwt zelf een virtuele computer die je vervolgens ook nog gaat programmeren. Deze invulling vereist een hoge mate van zelfstandigheid. Details van deze invulling van het eindproject spreken we in onderling overleg af en valt grotendeels buiten deze documentatie. 2

3 2. Omvang De omvang van het project bedraagt 70 studielasturen (SLU) per persoon. Dit is inclusief de ± 42 lessen die je op school hebt om er aan te werken. Dat is een aardige hoeveelheid uren. De grootste kunst is dus om goed te plannen, goede afspraken te maken binnen je groepje en je daaraan te houden. Houd ook per persoon een logboek bij. Dit is nu belangrijker dan ooit. Met een logboek kun je een eventuele onevenredige tijdsbesteding binnen de groep aantonen. Dit voorkomt conflicten tegen het einde van het project. Zonder logboeken is dit heel lastig hard te maken. Je doet dit project in groepjes 3 personen (eventueel 4). De groepsgrootte is uiteraard van invloed op de vereiste omvang van het project. 3

4 3. Fasering Een van de belangrijkste kenmerken van een project is dat het gefaseerd wordt uitgevoerd. De volgende fase begint pas als de huidige fase (met het bijbehorende mijlpaalproduct) is afgesloten. Je laat je mijlpaalproduct eerst door de docent goedkeuren voordat je verder gaat met de volgende fase. We verdelen dit project in 6 fasen die we hier globaal beschrijven. Zie paragraaf 6 voor een uitgebreidere beschrijving van elke fase. Op de informatica website staat een voorbeeld van elk mijlpaaldocument. 1. Analysefase Bij software engineering wordt in de analysefase beschreven wat de eisen van de opdrachtgever zijn en hoe globaal gezien het product eruit komt te zien. Bij het gamemaker project heb je (waarschijnlijk) geen opdrachtgever, dus stel je de eisen zelf op. Als je wel een klant hebt (voor website bijvoorbeeld), vraag deze klant dan zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat zijn eisen zijn. In deze fase stel je een Startdocument op (dit is je mijlpaalproduct). Hierin beschrijf je globaal wat je gaat maken. Eisen van de klant (of van jezelf) worden opgesomd. Bij een spel beschrijf je de globale opzet van je spel. Wat voor type spel is het? Wat is de setting en het verhaal? Wat is het doel van het spel? Bij een site beschrijf je het doel van de site, de doelgroep, de globale functionaliteit, etc. Tevens maak je in deze fase een planning voor het project. Deze planning bevat minstens de deadlines die verderop in dit document worden genoemd. In je planning neem je ook de taakverdeling op. Je maakt zo in een vroeg stadium al behoorlijk concreet wat de invulling van je project gaat zijn en je geeft mij in een vroeg stadium al een beeld geven van de inhoud en de opzet van jullie project. Dit is belangrijk zodat ik in de volgende fase beter kan begeleiden en adviseren. Mijlpaalproducten: - Startdocument met daarin o Globale projectomschrijving en eisen o Projectplanning met taakverdeling - Logboeken Beoordeling: 4 punten 2. Functioneel ontwerp In het Functioneel Ontwerp ga je de globale beschrijving van het startdocument verder uitdiepen. Je gaat hier alle functies (vandaar de naam) beschrijven van je product. De vragen 4

5 die je in dit document moet beantwoorden zijn Wat kan het?, Hoe wordt het gebruikt/bediend?, Welke randvoorwaarden zitten eraan?, Voor wie is het bedoeld?, Hoe ziet het eruit?, Uit welke onderdelen bestaat het? Dit document wordt op het einde gebruikt om te checken of alle functionaliteit ook daadwerkelijk geïmplementeerd is Mijlpaalproducten: - Functioneel ontwerpdocument - Logboeken Beoordeling: 10 punten 3. Technisch ontwerp Het technisch ontwerp is bedoeld als handleiding voor de programmeurs. Er zit wat overlap met het Functioneel ontwerp, maar het is specifiek op de implementatie gericht. Dat wil zeggen: Hoe is de code ingedeeld. Bijvoorbeeld voor de game: Welke objecten (karakters, items, vijanden, etc.) zitten er in het spel? Hoe gedragen de objecten zich en welke eigenschappen hebben ze? Hoe kun je je held besturen. Welke rooms zijn er? Welke sprites zijn er? Etc. Mijlpaalproducten: - Technisch ontwerpdocument - Logboeken Beoordeling: 10 punten 4. Implementatie Met het Technisch (en Functioneel) ontwerp in de hand ga je je product maken. Je houdt je zo precies mogelijk aan je ontwerp. Eventuele afwijkingen zul je moeten verantwoorden. Mijlpaalproducten: - Een geïmplementeerd product - Logboeken Beoordeling: 54 punten 5

6 5. Acceptatietest In deze fase ga je testen of het product aan je requirements voldoet. Je stelt een testschema op waarin je alle onderdelen van je spel test aan de hand van de requirements uit fase 2 en 3. Je werkt eventuele bugs en verschillen met de requirements weg. Mijlpaalproducten: - Acceptatietest rapport - Logboeken Beoordeling: 8 punten 6. Einddocumentatie en evaluatie In deze laatste fase verzamel je de geschreven documenten uit de vorige fasen in een projectverslag. Aan dit verslag voeg je een evaluatie toe waarin je ingaat op het verloop van het project, de samenwerking, de problemen die je bent tegengekomen, de oplossingen die je daarvoor gevonden hebt etc. Ook voeg je het logboek toe aan het projectverslag. Hierin staat de tijdbesteding van de groepsleden aan de verschillende onderdelen beschreven. Mijlpaalproducten: - Net vormgegeven projectverslag bestaande uit o Startdocument o Functioneel ontwerp o Technisch ontwerp o Wijzigingsdocument o Testrapport o Project evaluatie - Logboeken Beoordeling: 4 punten 6

7 4. Deadlines Om de voortgang van je project te waarborgen moet je de volgende deadlines in je projectplanning opnemen (Voeg naast deze verplichte deadlines zelf tussentijdse deadlines toe. Dit help om je groepje op schema te houden): 1. Startdocument: 18 december 2. Functioneel ontwerp: 24 januari 3. Technisch ontwerp: 7 februari 4. Implementatie: 16 april 5. Testrapport: 16 april 6. Einddocumentatie: 16 april Op (of voor) deze deadlines lever je de mijlpaalproducten van de fase in bij mij (per mail). Te laat inleveren leidt tot puntaftrek voor de beoordeling van de betreffende mijlpaal. Bij te grote onvolkomenheden kan worden gevraagd een verbeterde versie van een document in te leveren. 7

8 5. Beoordeling De beoordeling is als volgt opgebouwd: - Projectmanagement (36 punten) o Startdocument (4 punten) o Functioneel ontwerp (10 punten) o Technisch ontwerp (10 punten) o Testrapportage (8 punten) o Eindverslag/evaluatie (4 punten) - Eindproduct (54 punten) Gelet wordt op: o Programmeerwerk Complexiteit Structuur o Graphics en design o Originaliteit o Overeenstemming met ontwerp 8

9 6. Uitgebreide fasenbeschrijving 6.1 Analysefase -> Startdocument Globale projectbeschrijving: In het startdocument beschrijf je wat je gaat maken. Je beschrijft de globale opzet van je project. Bijvoorbeeld voor gamemaker: Wat voor type spel is het? Wat is de setting en het eventuele verhaal? Wie spelen er een (belangrijke) rol in het spel? Wat is het doel van het spel? Etc. Als je een klant hebt, verwerk je ook de eisen van de klant. Deze beschrijving is +- 1 kantje lang. Je maakt met dit document aan je docent duidelijk wat voor product je gaat maken, zonder al te specifiek op details in te gaan. Dit geeft de docent een beeld van wat je wilt maken en zo kan hij eventueel nog tips of opmerkingen erbij geven zonder dat er al veel werk verloren gaat. De specifieke details van het project beschrijf je in fase 2 en 3. Planning en rolverdeling: Je stelt een planning op voor het verloop van het gehele project. Je neemt daarbij minstens de deadlines op zoals genoemd in paragraaf 4 (hierboven). Het is zeer verstandig om zelf extra deadlines in te lassen voor subonderdelen van je project. Met name in de implementatiefase is dit van belang. Je geeft ook aan wat de rolverdeling is binnen je groepje. Je groepje heeft verplicht een projectleider, de overige rollen kun je naar inzicht verdelen. Een groepslid kan meer dan 1 rol vervullen en je mag zelf extra rollen bedenken die voor jullie project van belang zijn. Elke rol (behalve projectleider) kan eventueel door meerdere personen vervuld worden. - Projectleider o Is aanspreekpunt naar docent o Draagt zorg voor de voortgang van het project o Zorgt voor het aanleveren van de mijlpaaldocumenten o Wijst groepsgenoten op verantwoordelijkheden en afspraken - Programmeur o o Werkt aan het programmeren van het spel/de website Draagt zorg voor het implementeren volgens de richtlijnen van het Technisch ontwerp - Grafisch ontwerper o Zorgt voor de graphics en visualisatie - Tester o Bedenkt testcases en voert deze uit o Schrijft accaptatietest rapport. - Level designer o Ontwerp de levels uit een spel - Database ontwerper o Bedenkt en implementeert de structuur van een database - 9

10 6.2.1 Functioneel ontwerp: gamemaker Dit onderdeel dient als een rule book voor het spel. Het geeft aan welke interacties de speler met het spel kan hebben. Het zou tamelijk eenvoudig moeten zijn voor een schrijver om de specificaties van het spel in een handleiding op te nemen dat bij een spel hoort. De aard van de specificaties hangt in enige mate af van het type spel dat je wilt gaan maken. Regels en opbouw. Bepaal hoe het spel begint en hoe het eindigt. En afhankelijk van je type spel bijvoorbeeld hoe schepen/tanks/units bewegen, welke soorten wapens ze hebben, hoe aangebrachte schade of hitpunten worden berekend. hoe de hoofdfiguur zich voortbeweegt in het spel. Het ontwerp van de gebruikersinterface. Hoe ziet de interface van het spel eruit (layout, kleuren, tekenstijl, etc). Beschrijf de algemene look and feel van het spel. Voeg gerust meerdere schetsen toe. Het spelen van het spel en de balans. Wat kan of kunnen de speler(s) doen? Hoe vindt er interactie plaats met de wereld van het spel? Beschrijf hoe het spel is ontworpen waardoor de speler altijd een keuze kan maken die voor hem interessant is en speelbaar. Beschrijf de besturing van het spel Muziek en geluid. Zelfs de eenvoudigste muziek en de meest rudimentaire geluidseffecten geven het spel een ongelooflijke meerwaarde en verhoogt het speelgenot. Geef aan wat voor geluidseffecten er zijn en eventuele muziek. Achtergrondverhaal. Indien van toepassing beschrijf je het verhaal van je spel Characters. Welke characters en vijanden zijn er in het spel. Hoe zien ze eruit? Levels. Beschrijf hoe de level(s) eruit zien. Geef aan welke levels je van plan bent te gaan implementeren. Overig. Afhankelijk van je spel zijn er wellicht nog meer dingen belangrijk om te specificeren in je detailontwerp 10

11 6.2.2 Functioneel ontwerp: php/mysql In deze fase stel je gedetailleerde eisen op voor alle onderdelen van je website. Beschrijf de volgende zaken: Design. Beschrijf minstens de volgende dingen: kleurgebruik, lettertype(n), lay-out (kolommen, menu s, etc), eventuele logo s etc. Database. Beschrijf globaal het ontwerp van je database. Welke informatie komt er in de database en waar dient deze voor? De specifieke tabelstructuur beschrijf je straks in het Technisch ontwerp. Functionele eisen. Beschrijf gedetailleerd de functionaliteit van de website. Bijvoorbeeld: o De gebruiker kan zich aanmelden als klant d.m.v. een aanmeldingsformulier o Het niet invullen van de gebruikersnaam resulteert in een foutmelding o Als bij de aanmelding de gebruikersnaam al bestaat krijgt de gebruiker enkele suggesties voor een andere gebruikersnaam. o Site indeling. Beschrijf de verschillende pagina s die de website bevat. Geef met een sitemap inzicht in de structuur van de pagina s. Vertel kort iets over de inhoud van elke pagina. Systeemeisen. Beschrijf de systeemeisen van de server (php versie etc.) en van de gebruiker (eventuele browsereisen, resolutie, flash, etc.) Technisch ontwerp: game Het technisch ontwerp is een handleiding voor de programmeur tijdens de implementatie. Je beschrijft hierin in zoveel mogelijk detail hoe het spel werkt. - Je beschrijft alle objecten en hun gedragingen en interacties - Je beschrijft alle levels - Je beschrijft alle geluiden en muziek - Je beschrijft alle functionaliteit - Je beschrijft alle menu s en besturingselementen - Bij deze beschrijvingen gebruik je zo veel mogelijk concrete waardes: afmetingen, formules, variabelen, etc. Je beschrijft de objectenstructuur van je game en de opbouw van je code. Er staat een voorbeeld van een Technisch Ontwerp op de informaticasite. Deze is goed qua beschrijving, maar kan beter in de technische details (waardes, formules etc.) 11

12 6.3.2 Technisch ontwerp: php/mysql Het technisch ontwerp is een handleiding voor de programmeur tijdens de implementatie. Dit valt uiteen in globale technische eisen en specifieke technische eisen. Globale technische eisen: - Welke programmeeromgeving gebruiken we (bv. Notepad++ en UsbWebserver) - Welke technieken (php, mysql, javascript, ajax, ) - Eisen aan de webserver (dataverkeer, opslagruimte, aanwezige technieken (php versie 5, ) - Eisen aan de browser van de eindgebruiker Specifieke technische eisen: Dit geeft een beschrijving van de programmeerstructuur van de site en de programmeerdetails van de specifieke pagina s. Tevens beschrijf je alle interactie van je site met de database. Bijvoorbeeld: - Hoe ziet je html eruit (divs, css, etc...) - Wat is de tabelstructuur van de database (maak een strokendiagram o.i.d.). Let goed op redundantie, isolatie en inconsistentie - Welke SQL query s zijn er nodig om gegevens uit de database te halen en ze bij te werken? - Welke formulieren zijn er voor de gebruiker? Welke velden en database-interacties zijn gekoppeld aan deze formulieren? - Welke php bibliotheken gebruik je? - NB: Dit kan lastig zijn als je nog geen of weinig ervaring hebt met Php en MySQL. Je docent kan je hierbij eventueel helpen. Het belangrijkste is om goed na te denken over het ontwerp van je database (tabellenstructuur), de interactie met je database (de query s die je gaat gebruiken in combinatie met de formulieren en knoppen de je aan de gebruikers aanbiedt) en de scripts die de pagina s hun functionaliteit geven. 6.4 Implementatie In deze fase gaat het echte implementeren van je project beginnen. Aan de hand van het ontwerp uit fase 2 en met name fase 3 ga je programmeren. Je probeert je zo nauwkeurig mogelijk aan het ontwerp te houden. Grote kans dat je tijdens het programmeren tegen problemen aanloopt die je niet had voorzien in de ontwerpfase. Het kan zijn dat je hierdoor je ontwerp moet bijstellen. Je maakt indien dit het geval is een bijlage voor het ontwerp waarin je de wijzigingen beschrijft en verantwoordt. Laat de wijzigingen in je ontwerp goedkeuren door je docent en (indien van toepassing) je klant/opdrachtgever. 12

13 6.5 Testen Je gaat je product uitvoerig testen aan de hand van de opgestelde documenten uit fase 2 en 3. Je stelt een testdocument op met daarin testcases voor alle belangrijke functionaliteiten van het product. Je vinkt in dit document af of je product aan elk van de eisen voldoet. Eisen waaraan niet is voldaan ga je (als er nog voldoende tijd is) proberen op te lossen. Als de problemen niet meer op te lossen zijn, beschrijf je het verschil tussen de eis en de daadwerkelijke implementatie. 6.6 Documentatie In de laatste fase bundel je alle documenten en logboeken uit de voorgaande fasen in een eindverslag. Vergeet niet eventuele wijzigingen in je ontwerp uit fase 4 bij te voegen. Tot slot voeg je nog een projectevaluatie toe waarin je het verloop van het project beschrijft en eventuele problemen (en oplossingen) waar je tegenaan bent gelopen opneemt. Als alles klaar is lever je het eindverslag samen met alle softwarebestanden in. 13

14 7. Logboek template Gebruik het volgende format voor je persoonlijke logboek. Dit logboek wordt bij het eind van elke fase mee ingeleverd met het mijlpaalproduct. Informatica eindproject logboek Naam: Henk de Vries Fase: Activiteit: Tijd: Datum: Globaal ontwerp Op internet gezocht voor 2 uur spelideeën Globaal ontwerp Rolverdeling gemaakt 0,5 uur Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Implementatie Testen Documentatie 14

Software Engineering Project

Software Engineering Project Software Engineering Project We sluiten het informaticaprogramma af met een groot eindproject. Zie het als je proeve van bekwaamheid voor informatica. In dit document staat het verloop en de beoordeling

Nadere informatie

Software Engineering Project

Software Engineering Project Software Engineering Project We sluiten het informaticaprogramma af met een groot eindproject. Zie het als je proeve van bekwaamheid voor informatica. In dit document staat het verloop en de beoordeling

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

ontwerpdocumentatie doelgroep

ontwerpdocumentatie doelgroep De ontwerpdocumentatie voor een game bevat de volgende onderdelen met bijbehorende uitwerking. Sommige onderdelen kunnen (deels) niet relevant zijn, in dat geval geef je aan waarom dat stuk niet relevant

Nadere informatie

Raspberry Pi Webhosting Datacenter

Raspberry Pi Webhosting Datacenter Raspberry Pi Webhosting Datacenter Bram De Meester Bram Scheerder Jan Vernackt Projecten 1 Academiejaar 2013-2014 Professionele Bachelor ICT Inhoud Vastleggen projectvoorstel... 2 Omschrijving van het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp)

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp) Inleiding Ontwerpen komt in veel verschillende disciplines terug; bijvoorbeeld in mode, grafisch, product en meubel. Wat ontwerpers in elk vakgebied gemeen hebben is dat zij allemaal een kritische blik

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Aan het begin verliet Tony Campmans ons team, we hebben dus het hele project met één persoon minder gewerkt.

Aan het begin verliet Tony Campmans ons team, we hebben dus het hele project met één persoon minder gewerkt. INFOB1PICA 2013-2014 EINDVERSLAG Team 5: Solvify 1. Individuele teamleden en algemene informatie Studentnr Naam Uren 4153553 Joost Besseling 143 4145607 Coen Boot 161 4146603 Joost Houben 171 4088646 Michiel

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

ontwerpdocumentatie doelgroep

ontwerpdocumentatie doelgroep De ontwerpdocumentatie voor een webwinkel of webapplicatie bevat de volgende onderdelen met bijbehorende uitwerking. Sommige onderdelen kunnen (deels) niet relevant zijn, in dat geval geef je aan waarom

Nadere informatie

Hieronder volgt eerst de planning van fase 2. Daarna worden de onderdelen van deze fase (hierboven in bold weergegeven) verder uitgelegd.

Hieronder volgt eerst de planning van fase 2. Daarna worden de onderdelen van deze fase (hierboven in bold weergegeven) verder uitgelegd. Fase 2: prototype versie 1.0, 21 februari 2017 Wat doe je in fase 2? In deze fase ontwikkel je een werkend prototype, dat je vervolgens presenteert aan de opdrachtgevers. Aan het begin van deze fase stel

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica..

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica.. Vak: Informatica.. Laag: vwo-. PROGRAMMA 2011-2012 week leerstof dagen toets overig 34-26.08 zomervakantie Bespreking PTA-404 1. Deze week: uitreiking van de Praktische Opdracht Programmeren Herhaling

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Ontwikkeling Programmamaker websites. Offerte

Ontwikkeling Programmamaker websites. Offerte 1 Ontwikkeling Programmamaker websites Offerte voor Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) Amsterdam door Contactivity bv Stationsweg 28, 2312 AV Leiden KvK Rijnland 28093100 Leiden, 28 April 2010 2

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Opdracht IT Biografie

Opdracht IT Biografie Opdracht IT Biografie Omschrijving van de opdracht De opdracht IT-biografie bestaat uit de volgende 3 onderdelen: 1) Boekje Je schrijft een klein boekje (7 tot 10 pagina's) waarin je alles beschrijft over

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Inhoud Introductie... 3 Belangrijke Termen... 3 Inloggen op jouw Wordpress website... 4 Een Backup maken... 4 Het Wordpress dashboard... Thema

Nadere informatie

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving?

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving? OPZET DRAAIBOEK: Alle onderdelen waaraan gedacht kan worden nog eens op een rijtje gezet. Te gebruiken voor alle evenementen en activiteiten binnen de opleiding. 1: Voorkant - flyer evenement Dag + datum

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS. Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting. Tijd: 5 minuten

LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS. Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting. Tijd: 5 minuten LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting Tijd: 5 minuten Doel: Aan het einde van deze les weet je wat WordPress is en kun je benoemen

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Over de schutting: Tour top 100

Over de schutting: Tour top 100 Over de schutting: Tour top 100 Project 4 fase 2 Mediadeveloper 30-09-2014 VERTROUWELIJK Pagina 1 van 5 Contents Inleiding... 3 Situatie... 3 Eisen van de opdrachtgever... 3 Eisen van de opleiding... 4

Nadere informatie

Informatie Architectuur

Informatie Architectuur Informatie Architectuur D-reizen.nl ziet een toename van klanten in de leeftijd tot 19 jaar die door heel het jaar online vakanties boeken. Deze vakanties zijn vaak een combinatie aanbieding van vervoer

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Assessor : Resultaat: O V G U

Assessor : Resultaat: O V G U Assessment Iminor Naam Student : Datum : Assessor : Resultaat: Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch competent waar het gaat om de realisatie van het

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Manual IAM-TDI-V2-Technologie en Interactie. Jaar 0809 blok 2 Oktober 2008 Fons van Kesteren 1/8 Inhoud Technologie en Interactie 3.2: software architectuur...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Het vak Informatica is constant aan veranderingen onderhevig. In de afgelopen jaren hebben we met u

Het vak Informatica is constant aan veranderingen onderhevig. In de afgelopen jaren hebben we met u Nieuwsbrief Informatica Nieuwsbrief voor docenten Informatica - Nr. 1, november 2003 Uitgeverij Edu Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel tel. 0522 235235 Inleiding In deze eerste nieuwsbrief van schooljaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09

VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09 VERSLAG BICS INSTRUCTIIEFIILMPJES VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09 Inhoudsopgave Gebruik BICS..blz. 3 Onderzoek naar korte instructiefilms...blz. 3 Onderzoek naar screenrecorders.blz.

Nadere informatie

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: informatica..

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: informatica.. Vak: informatica.. Laag: Havo-. PROGRAMMA 2011-2012 week leerstof dagen toets overig 34-26.08 zomervakantie Bespreking PTA-404 Deze week: uitreiking van de Praktische Opdracht Programmeren Herhaling theorie

Nadere informatie

JavaScript. 0 - Wat is JavaScript? JavaScript toevoegen

JavaScript. 0 - Wat is JavaScript? JavaScript toevoegen 0 - Wat is JavaScript? JavaScript is hele andere koek dan Scratch. Het wordt ook door professionele programmeurs gebruikt. Doordat er veel mensen gebruik maken van JavaScript is er veel informatie over

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6 Opleiding Complexiteit Begeleiding Duur Advies timing Focus op Applicatieontwikkelaar Periode Ontwerp en realiseert Eind Niveau Weinig begeleiding 6 Periode, ALA B Kerntaak Ontwerpen van de applicatie,

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1 Documentatie InstantModules Q42 Versie 1.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voor gebruikers... 3 InstantComment... 3 InstantTagging... 5 Voor webmasters... 9 InstantComment... 9 InstantTagging... 11 Voor

Nadere informatie

Thema-opdracht: Arbeiten im Tourismus

Thema-opdracht: Arbeiten im Tourismus Thema-opdracht: Arbeiten im Tourismus Je hebt gekozen voor het thema Arbeiten im Tourismus. Je gaat de komende vijf weken je woordenschat in het Duits aanvullen met relevante begrippen en je oefent in

Nadere informatie

Portfolio. Naam: Sten Duindam studentnummer: Intake procedure. Onderwijsinstelling. Soort opleiding. Inschrijvingsvorm

Portfolio. Naam: Sten Duindam studentnummer: Intake procedure. Onderwijsinstelling. Soort opleiding. Inschrijvingsvorm Portfolio Naam: Sten Duindam studentnummer: 3019434 Intake procedure Opleidingsnaam (instelling) Opleidingsnaam (landelijk) Onderwijsinstelling Plaats Soort opleiding Inschrijvingsvorm Opleidingsvorm HKU

Nadere informatie

Projectspecificatie. Portfoliowebsite Kyril Herkelman Deeltijd 1A

Projectspecificatie. Portfoliowebsite Kyril Herkelman Deeltijd 1A Projectspecificatie Portfoliowebsite Kyril Herkelman Deeltijd 1A inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Introductie...3 Visie...3 Doelstellingen...3 Succescriteria...4 Site map...4 Functionele specificaties...5

Nadere informatie

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT HANDEL & ADMINISTRATIE en TRACK KLAS 4 SCHOOLJAAR 2011/2012 POWERPOINT WORDPRESS FOLDER INLEIDING Ook dit schooljaar moet je weer een Grote Praktische Opdracht oftewel GPO maken.

Nadere informatie

Software Engineering - Groep 1

Software Engineering - Groep 1 Software Engineering - Groep 1 Verslag vergadering week 0 Diane De Coster (Project Manager)- Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 ste Master Ingenieurswetenschappen diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Versie 2. Opdracht deel B 07-12-2014. Inhoud. Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675

Versie 2. Opdracht deel B 07-12-2014. Inhoud. Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675 Versie 2 07-12-2014 Opdracht deel B Inhoud Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675 Inhoudsopgave: Inleiding:... 3 Opdracht deel A Analyse... 3 Opdracht deel B Inhoud... 3 Opdracht deel C Website...

Nadere informatie

VOORBEREIDEND INTERNET PROJECT PLAN

VOORBEREIDEND INTERNET PROJECT PLAN VOORBEREIDEND INTERNET PROJECT PLAN INLEIDING Dit document is samengesteld voor de klanten van GOODSTEP. In dit document kunt u een voorbereidend internet project plan (IIP) opstellen voor het realiseren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. E.L. Meijerink-Klompmaker Bachelor of Communication

Curriculum Vitae. E.L. Meijerink-Klompmaker Bachelor of Communication Curriculum Vitae E.L. Meijerink-Klompmaker Bachelor of Communication Geboortedatum 27 april 1986 Woonplaats Meppel IT ervaring sinds 2002 Werkervaring 2007 sinds In het kort: Zeer brede interesse, Webontwikkeling,

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Navigatie

Functioneel ontwerp. Navigatie Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Navigatie 2. Lijst van alle pagina s 3. Paginaontwerp 4. Formulierontwerp 5. Grafisch ontwerp Navigatie Navigatie wordt

Nadere informatie

Het planningsformulier Lessen of activiteiten moet je voorbereiden. Je gebruikt hiervoor het planningsformulier.

Het planningsformulier Lessen of activiteiten moet je voorbereiden. Je gebruikt hiervoor het planningsformulier. Het maken van een voorbereiding op het planningsformulier Het planningsformulier Lessen of activiteiten moet je voorbereiden. Je gebruikt hiervoor het planningsformulier. Toelichting op het planningsformulier

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4 Titel: Projectdocumenten niveau 4 Versie: 0.6 Datum: 28 augustus 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding...4 Algemeen...4 Planning en logboek...4 Definitiestudie...4

Nadere informatie

Workshop 3x. Project fasen. Workshop 8 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Project documentatie. Analytisch vermogen. Programma structuur

Workshop 3x. Project fasen. Workshop 8 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Project documentatie. Analytisch vermogen. Programma structuur Workshop 3x Project documentatie Analytisch vermogen Programma structuur Project documentatie Lestijden 08:30 11:00 Pauze 10:00 10:15 Project documentatie Deze les: Fasen van een project Logboek Planning

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Kansrekenen. Lesbrief kansexperimenten Havo 4 wiskunde A Maart 2012 Versie 3: Dobbelstenen

Kansrekenen. Lesbrief kansexperimenten Havo 4 wiskunde A Maart 2012 Versie 3: Dobbelstenen Kansrekenen Lesbrief kansexperimenten Havo 4 wiskunde A Maart 2012 Versie 3: Dobbelstenen Inhoud Inleiding...3 Doel van het experiment...3 Organisatie van het experiment...3 Voorkennis...4 Uitvoeren van

Nadere informatie

Simon de schildpad. 2015 J van Weert 1

Simon de schildpad. 2015 J van Weert 1 Programmeren met Simon Simon de schildpad 2015 J van Weert 1 Inleiding: Wat is programmeren eigenlijk? Een computer doet niets zonder een programma. Die programma s worden geschreven door mensen: programmeurs.

Nadere informatie

Projectdocument Pretty Fly for an AI

Projectdocument Pretty Fly for an AI Projectdocument Pretty Fly for an AI Door: Jelle Oostveen Freek Henstra Tomas Ehrencron Gijs van Steenpaal Wessel Radstok November-December 2015 Samenvatting We gaan een programma maken dat leert om spellen

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

Thema-opdracht: Arbeiten im Hotel

Thema-opdracht: Arbeiten im Hotel Thema-opdracht: Arbeiten im Hotel Je hebt gekozen voor het thema Arbeiten im Hotel. Je gaat de komende vijf weken je woordenschat in het Duits aanvullen met relevante begrippen en je oefent in uitspraak

Nadere informatie

Handleiding. Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem. Versie 1 Augustus Admin4Sport & Waterpolo 6 Ronald Lindhout & Egbert de Groot

Handleiding. Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem. Versie 1 Augustus Admin4Sport & Waterpolo 6 Ronald Lindhout & Egbert de Groot Handleiding Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem Versie 1 Augustus 2015 Admin4Sport & Waterpolo 6 Fred Jansen Ronald Lindhout & Egbert de Groot Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Uitleg wat het programma

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

ONTWERPEN VAN INTERACTIEVE PRODUCTEN

ONTWERPEN VAN INTERACTIEVE PRODUCTEN ONTWERPEN VAN INTERACTIEVE PRODUCTEN WORKSHOP INTERACTIEF PROTOTYPE BOUWEN F. van Slooten WORKSHOP INTERACTIEF PROTOTYPE BOUWEN Ontwerp Keuze tool/techniek Maken layout 2 dagen: dinsdag 23 september Ochtend:

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Applicatieontwikkelaar Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door.

Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door. DIGIBATTLE - UITLEG PLAN Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door. I. Een app bouwens is teamwork Je kunt alleen aan DigiBattle

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Aanpak & Techniek...4

Nadere informatie

Piotr Tekien. Grafische Vormgeving Revisie portfoliostijl GAR1-B. 3 december 2014 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B

Piotr Tekien. Grafische Vormgeving Revisie portfoliostijl GAR1-B. 3 december 2014 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B Piotr Tekien GAR1-B Grafische Vormgeving Revisie portfoliostijl 3 december 2014 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Revisie Portfoliostijl 1 Inleiding 1 Vergelijking eigen site

Nadere informatie