METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN"

Transcriptie

1 SINT-DONATUSINSTITUUT MIDDENSCHOOL MERCHTEM METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 1 SEPTEMBER 2008 B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 1.

2 VOORWOORD De methode voor het aanpakken van aandachtspunten die in deze handleiding voorgesteld wordt is gebaseerd op een welomschreven aandachtspunt. De keuze van het aandachtspunt gebeurt vooraf vanuit het bevragen van de leerlingen, het personeel en in de toekomst ook de ouders. Een doelmatige oplossing voor dit aandachtspunt houdt in dat deze methode zo nauwgezet mogelijk gevolgd wordt. Elke stap van deze procedure moet aandacht krijgen. Enkel op deze wijze zal men uiteindelijk tijd winnen bij het op punt stellen van een blijvende oplossing. De methode bestaat uit vier grote stappen: 1. Aandachtspunten duidelijk bepalen (afbakening definitie) 2. Oorzaken opsporen 3. Bepalen van de oplossing 4. Toepassen van de oplossing Na elke stap is er een controlepunt voorzien. We vergewissen er ons van of alle noodzakelijke elementen verzameld zijn, zijn ook alle betrokkenen aangesproken vooraleer we overgaan tot de volgende stap? Deze methode kan individueel gebruikt worden. Nochtans zal een denkgroep, samengesteld uit zoveel mogelijk betrokkenen, de meest efficiënte resultaten behalen. Deze methode kadert in onze globale werking WIJ LEREN : onze leercirkel, het wekelijkse denkgroepje, de trimesteriële denkgroep. Deze methode krijgt zodoende ook haar plaats in ons schoolwerkplan, ons jaarwerkplan en de jaarverslagen B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 2.

3 INHOUD I. IKZ IN ONZE SCHOOL p.4 II. STAPPENPLAN VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN EN HULPMIDDELEN- kort overzicht p.5-6 III. HET STAPPENPLAN- gedetailleerd overzicht p.7-9 IV. DE HULPMIDDELEN p CLUSTERING p PAARSGEWIJZE VERGELIJKEN p REGEL (Pareto) p WWWW p HERFORMULEREN p PROZA-instrument p FORMULEREN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN p HET METAPLAN p x W p VISGRAATDIAGRAM (Ishikawa) p KRACHTENVELDANALYSE p LIJNGRAFIEK, TAARTDIAGRAM, STAAFDIAGRAM p HISTOGRAM p BRAINSTORMEN p NOMINALE GROEPSTECHNIEK p WWWWH (Activiteitenplanning) p STROOMDIAGRAM p SWOT ANALYSE p OOO B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 3.

4 I. IKZ IN ONZE SCHOOL Definitie : Bij elk individueel handelen in ons onderwijs- en opvoedingsproces aan het geheel denken aan wie jou vooraf ging aan met wie je samenwerkt aan wie jou opvolgt dit systematisch doen met behulp van een eigen methodiek. Basisprincipes: Je collega, je leerling, je eerste klant! De volgende controle gebeurt door jouw collega, jouw leerling, de ouders! Goed werk moet maar 1 maal gedaan worden! Wat doe jij eraan? WIJ LEREN : bouwen aan een lerende en aanlerende gemeenschap Feedback van elkaar, van de leerlingen : ieder is gever EN krijger. Bij problemen gaan we niet zoeken naar de persoon die de fout begaat, maar naar de zwakke schakel in het proces. Vanuit zelfevaluatie (geen beoordeling voor menselijke kwalitieiten bestaat geen maat) : zoeken naar gezamenlijke groei! Onze leercirkel : CONCREET DOEN UITVOEREN BEZINNEN BEOORDELEN ACTIEF REFLECTIEF BESLISSEN PLANNEN ANALYSE- REN DENKEN ABSTRACT B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 4.

5 II. STAPPENPLAN VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN EN HULPMIDDELEN kort overzicht BEZINNEN DENKEN 1. BEPALEN AANDACHTSPUNTEN 2. OORZAKEN OPSPOREN STAPPENPLAN Pag. HULPMIDDELEN Pag. 1) opsporen en 7 - Leerlingen-, inventarisatie personeelsbevraging 2) keuze, omschrijving afbakening -keuze : wekel. denkgroep -omschrijving : trim. denkgroep wekel. denkgroep 3) hoofddoelstelling duiden - kader 4) ontleden belangrijkste factoren : 5) verzamelen van gegevens bijkomende informatie 6) ontleden bijkomende gegevens interpretatie - event. herformuleren - Clustering - Paarsgewijze vergelijken regel - SWOT-analyse regel - WWWW - Herformuleren - PROZA-instrument - SWOT-analyse - Formul.van doelstel. - PROZA-instrument - SWOT-analyse 8 - metaplan - 5 X W - visgraatdiagram - krachtenveldanalyse - WWWWWHmethode - PROZA-instrument - Brainstormen - vragenlijst-turflijst - grafieken - paretodiagram - histogram regel - brainstormen B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 5.

6 BESLISSING DOEN 3. OPLOSSING BEPALEN 4. TOEPASSEN VAN DE OPLOSSING 4) deeldoelstellingen van mogelijke oplossingen 5) mogelijke oplossingen 6) kiezen van de oplossingen 7) opstellen planning 8) communicatie van de oplossing 9) borging 10) uitvoering 11) evaluatie - bijsturing Pag formuleren van meetbaren doelstellingen - PROZAinstrument - brainstormen - nominale groepstechniek - paarsgewijze vergelijken - brainstormen - nominale groepstechniek - voor/tegen-analyse - stemming 9 - WWWWH - stroomdiagram - schoolwerkplan en bijlagen - controlelijst - vragenlijst Pag B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 6.

7 III. HET STAPPENPLAN gedetailleerd overzicht BEZINNEN 1. AANDACHTSPUNTEN DUIDELIJK BEPALEN (afbakening definitie) 1) Opsporen en inventarisatie van aandachtspunten Uit de leerlingenbevraging Uit de personeelsbevraging Aandachtspunten voor de werking van: - Het wekelijkse denkgroepje - De trimesteriële denkgroep - De nascholing met externe hulp zie schoolwerkplan 2) Keuze en duidelijke omschrijving afbakening van het aandachtspunt In het wekelijkse denkgroepje (september) : keuze van de aan te pakken aandachtspunten voor de trimesteriële denkgroep, respect. wekelijkse denkgroepje Hulpmiddelen: SWOT-analyse (pag. 17) clustering (pag. 10) paarsgewijze vergelijken (pag. 10) regel (pag. 10) In de trimesteriële denkgroep, respect. het wekelijkse denkgroepje (vanaf oktober) : duidelijke omschrijving afbakening van het geselecteerde aandachtspunt Hulpmiddelen: regel (pag. 10) WWWW (pag.11) Herformuleren (pag. 11) PROZA-instrument (pag. 11) SWOT-analyse (pag. 17)! opmerking : een omschrijving is geen verdoken oplossing (vb er zouden meer KRden moeten zijn ) 3) Hoofddoelstelling duiden en kader vastleggen Doelstellingen - SWOT-analyse (pag. 17) - formuleren van meetbare doestellingen (pag. 12) - PROZA-instrument (pag. 11) Kader vastleggen : beperkingen termijn - Vastleggen voorkomt desillusies - Beperkingen vb. financies, organisatie, competenties, schoolcultuur, - Termijn realisme!! CONTROLEPUNT : - Zien wij het goed, wordt dit aandachtspunt op deze wijze in de bevraging bedoeld? - Zijn de doelen duidelijk en ter zake? - Is de denkgroep geschikt en bevoegd om het aandachtspunt te behandelen? Ja ga verder B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 7.

8 Neen -probleem overdragen naar andere instantie -denkgroep aanpassen - of gewoon stoppen 2. OORZAKEN OPSPOREN DENKEN 4) Ontleden van het aandachtspunt bepalen van de belangrijkste factoren. Metaplan (pag. 12) 5 x W (pag. 12) visgraatdiagram (pag. 13) krachtenveldanalyse (pag. 13) WWWWWH-methode (pag. 16) PROZA-instrument (pag. 11) Brainstormen ( pag. 15) 5) Verzamelen van gegevens en bijkomende informatie. vragenlijst turflijst grafieken (taartdiagram, lijngrafiek, staafdiagram (pag. 14)) (paretodiagram (pag. 10)) histogram (frequentie binnen bepaald interval) (pag. 15) 6) Ontleden van deze bijkomende gegevens interpretatie mogelijke herformulering van het probleem regel (pag. 10) brainstormen (pag. 15) CONTROLEPUNT : - Is de lijst van mogelijke oorzaken volledig? - Zijn alle betrokkenen bevraagd bij het verzamelen van gegevens en bijkomende informatie? - Zijn alle mogelijke oorzaken vanuit deze bevraging goed geïnterpreteerd : wou de bevraagde juist dit zeggen? BESLISSEN 3. BEPALEN VAN DE OPLOSSING 7) Bepalen van de deeldoelstellingen van mogelijke oplossingen. zie 3) doelstellingen duiden en kader vastleggen (pag. 12) PROZA-instrument (pag. 11) B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 8.

9 8) Bepalen van mogelijke oplossingen! Opmerking : voor elk probleem zijn er minstens 3 oplossingen brainstormen (pag. 15) nominale groepstechniek (pag. 16) 9) Kiezen van de uiteindelijke oplossing. paarsgewijze vergelijken (pag. 10) brainstormen (pag. 15) nominale groepstechniek (pag. 16) voor/tegen-analyse stemming CONTROLEPUNT : - Werd het kader voor de mogelijke oplossing goed geduid en gerespecteerd (beperkingen termijn)? - Werden alle betrokkenen genoeg betrokken bij de uiteindelijke oplossing? grote aanvaarding algemene vergadering beperkte aanvaarding schoolraad, KD-groep, DOEN 4. TOEPASSEN VAN DE OPLOSSING 10) Opstellen van de planning. WWWWH (activiteitenplanning) (pag.16) stroomdiagram (pag ) 11) Communicatie naar alle betrokkenen en het personeel in het algemeen. 12) Borging. het schoolwerkplan en zijn bijlagen 13) De oplossing uitvoeren. 14) Evaluatie en bijsturing. controlelijst vragenlijst CONTROLEPUNT : - Wanneer een externe persoon of orgaan beslissingsbevoegdheid heeft in de bepaalde materie, de oplossing er zeker aan voorstellen! - Werden alle betrokkenen duidelijk en goed geïnformeerd? - Is de gekozen oplossing voldoende vergrendeld? - Is er opvolging voorzien, is deze aanvaard? B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 9.

10 1. CLUSTERING DEEL II : DE HULPMIDDELEN Vanuit individuele bevindingen een ranglijst aanleggen van te behandelen aandachtspunten. Ieder lid van de denkgroep somt voor zichzelf vanuit een lijst van aandachtspunten enkele ( 3 à 5 ) op die voor hem/haar belangrijk zijn. De opgeschreven aandachtspunten worden op een bord geschreven met vermelding van het aantal keer dat een bepaald punt is gekozen. Een definitieve rangschikking wordt gemaakt overeenkomstig het aantal vermeldingen per aandachtspunt. 2. PAARSGEWIJZE VERGELIJKEN Met deze tabel kan met items paarsgewijze met elkaar vergelijken en zodoende een belangrijkheidsrangschikking opmaken (niet méér dan 10 items voor de duidelijkheid). Aandachtspunten of mogelijke oplossingen worden 2 per 2 met elkaar vergeleken. Er worden punten gegeven : 2 voor het belangrijkste 0 voor het minst belangrijke 1 indien geen keuze kan gemaakt worden De punten worden genoteerd in de KOLOM van het item dat vergeleken wordt met het andere. Het item met het grootste kolomtotaal is het belangrijkste. Activiteit 1 Activiteit 2 Activiteit 3 Activiteit 4 Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit TOTAAL Belangrijkste item (te behandelen aandachtspunt - te verkiezen oplossing) REGEL (Pareto) 20 % van de oorzaken geeft aanleiding tot 80 % van de gevolgen 20 % van de mogelijke oplossingen zullen 80 % van het probleem oplossen De aandacht moet geconcentreerd worden op deze 20 % oorzaken of gevolgen. Verzamelen van alle gegevens (oorzaken of gevolgen of mogelijke oplossingen) Paretaodiagram tekenen gegevens in dalende volgorde Aanpakken van de belangrijkste 1 of 2 items eerst. 4. WWWW(WH) B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 10.

11 Goed bepalen van het probleem. Niet alles komt altijd, overal en voor iedereen voor. (WH) : zoeken naar belangrijkste factoren oorzaken Systematisch en volledig de volgende vragen beantwoorden: WIE bij wie doet het probleem zich voor / wie is betrokken? WAT wat is het probleem precies? WAAR waar doet het probleem zich voor? WANNEER wanneer doet het probleem zich voor? (WAAROM) waarom doet dat zich daar, bij die, op dat moment voor? (HOE) hoe doet het zich voor? / gebruikte methode, manier van? 5. HERFORMULEREN Duiden van het echte probleem. Vermijden van een als probleemstelling vermomde oplossing. (vb er moet minder vergaderd worden ) (vb er is meer toezicht nodig ) De teamleden antwoorden op de volgende vragen : - Wat is het belangrijkste probleem dat zou opgelost worden indien (oorspronkelijk probleem formuleren)? - bij vage probleemstelling : Wat is het voornaamste probleem dat in onze school veroorzaakt wordt door (oorspronkelijk probleem formuleren)? - Bij gevoelige problemen : Wat verwacht ik/gij van de oplossing van (oorspronkelijk probleem formuleren)? 6. PROZA-instrument Is een instrument tot zelfdiagnose van de schoolse werking. Vormt een inspiratiebron en aanzet tot verbeteracties. Laat toe om open discussie te voeren en een actieplan op te zetten rond bepaalde thema s. Selectie van een criterium. Na bevraging Na aanbeveling door externen In functie van een gewenst beleid Individuele evaluatie van de gekozen criteria door de denkgroep. Zoeken naar consensus in de denkgroep. Opstellen van haalbare prioritaire doelstellingen, verbeteringsinitiatieven. 7. FORMULEREN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 11.

12 Duidelijk stellen van een ambitie. Motiverend stimulerend werken in dezelfde richting. Meetbaar stellen van eigen prestaties. Kenmerken: SM(h)ART S. specifiek concreet M meetbaar ha haalbaar realistisch R relevant ter zake T tijdsgebonden Doelstellingen zijn beperkt in aantal en kort. Doelstellingen zijn concreet : - Wat hoeveel wie waar wanneer - Naamwoord + voltooid deelwoord in de formulering (in resultaten denken), vb. De leerlingen hebben het blad ingeleverd. 8. HET METAPLAN Zorgen voor optimale communicatie met het hele team. Het hele team daadwerkelijk bij het geheel (opstart actiepunt) betrekken. Vaststellen van de belangrijkste factoren van een mogelijke oplossing / actiepunt. 1. Vooraf: Vastzetten van de belangrijkste randvoorwaarden (vb. We weigeren geen leerlingen, iedere leerling is voor ons evenveel waard. ) Indeling in groepen (8 à 10 pers.) transparante criteria (vb. vak, alfabet,...) 2. Aanstellen: Tijdbewaker: bewaakt o.a. ook procedure (niet verhalend, niet discussiëren, enkel bevragen!) Rapporteur 3. Starten met startvraag: (vb. Op welke manier is er nu taalbeleid, welke nieuwe dingen kan je toevoegen? ) 4. Individueel: Kernwoorden opschrijven op kaartjes (5 min./pers.)(vb. 5 kernwoorden = 5 kaartjes) Eigen kaartjes mondeling toelichten (zie procedure) (2 min./pers.) 5. Groepje: Clustering van kaartjes (visualiseren) Definitieve clusters maken en benoemen Voorbereiden presentatie: Wat is waardevol voor de hele groep? (4 min.) 6. Grote groep: Vormen van clusters voor de school d.m.v. samenvoegen x W Is een middel om problemen duidelijk te bepalen. Zoekt naar dieperliggende oorzaken van problemen.. Tot 5 x toe vraagt men naar de oorzaak van een probleem en dan naar de oorzaak van deze oorzaak enz. Waarom? Waarom? Waarom? Vb. Het drukwerk was niet tijdig klaar. Waarom was het drukwerk niet tijdig klaar? Het origineel werd niet tijdig binnengeleverd. B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 12.

13 Waarom werd dit niet tijdig binnengeleverd? De betrokkene kende de termijn niet. Waarom kende de betrokkene de termijn niet? Deze werd niet meegedeeld. Waarom werd hij niet meegedeeld?. Het goed gebruik staat of valt met de wil en de houding om de oorzaken aan de wortel aan te pakken! 10. VISGRAATDIAGRAM (Ishikawa) DOEL Een veelheid van mogelijke oorzaken van problemen (aandachtspunten) op een overzichtelijke, logische manier ordenen. Alle mogelijke oorzaken worden in 5 categorieën opgeschreven. Alle oorzaken van dezelfde categorie die nauw met elkaar verband houden vormen een eigen subcategorie. Werkgang : - Opstellen van het diagram, steeds bij methode en materiaal beginnen (is minst bedreigende). - Dan het diagram laten rusten, ondertussen eventueel individueel aan te vullen. - Kiezen wat de belangrijkste oorzaken kunnen zijn zie subcategorieën. - Nakijken of dit wel zo is. 11. KRACHTENVELDANALYSE Opsporen van trekkende en tegenwerkende krachten die ervoor zorgen dat een aandachtspunt zich toont zoals het is. Het oplossen of verminderen van gevonden tegenwerkende krachten. Onderstaand schema in overleg opstellen : B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 13.

14 SLECHTST MOGELIJKE SITUATIE TOESTAND ZOALS HIJ ZICH NU VOORDOET IDEALE SITUATIE Redenen die ervoor zorgen dat de toestand niet zo slecht is. Redenen die ervoor zorgen dat de toestand niet zo ideaal is. Deze tegenwerkende krachten moeten verminderd worden. 12. LIJNGRAFIEK, TAARTDIAGRAM, STAAFDIAGRAM Duidelijk visueel voorstellen van gegevens. Bij het verzamelen van gegevens (vragenlijst turflijst ) de gebruikte lijsten goed betitelen, datum, naam van de uitvoerder vermelden. Lijngrafiek : voorbeeld % overzicht resultaten examen aardrijkskunde in 2Cen 2D Taartdiagram (verhouding tot het totaal) : voorbeeld % attesten in 1984 Staafdiagram : voorbeeld B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 14.

15 13. HISTOGRAM Duidelijk visueel voorstellen van gegevens zodanig dat de frequentie binnen een interval zichtbaar wordt. Maak intervallen van dezelfde grootte. Deel alle gegevens in per interval. Tel het aantal gegevens in elk interval, zet ze uit in een staafdiagram. Voorbeelden : 14. BRAINSTORMEN In groep zoveel mogelijk ideeën verzamelen over mogelijke oorzaken of oplossingen voor aandachtspunten. Groepen van 4 à 10 personen. Aandachtspunt duidelijk in t groot opschrijven, kort formuleren. Eerst noteert iedereen voor zich 1 à 2 oorzaken/oplossingen. Deze vervolgens in t groot op bord noteren. Dan vrij rondgaan, opbouw van bijkomende iedeeën door associaties op het voorgaande. Ieder idee noteren, de spreker niet onderbreken, geen commentaar, geen kritiek, geen gelach. Rangschikken en filteren van de ideeën: Verwijderen van niet-bruikbare voorstellen/oorzaken. Groeperen van weerhouden voorstellen/oorzaken. 15. NOMINALE GROEPSTECHNIEK B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 15.

16 In delicate situaties oorzaken of oplossingen zoeken voor aandachtspunten. 1 ste fase : - ieder schrijft in stilte zijn oplossingen/oorzaken op een briefje op. - Inzamelen + voorlezen + in t groot opschrijven (zelfde items 1x). 2 de fase : - Uit wat er staat kiest ieder 1, 2, 3 belangrijkste punten voor zichzelf. - Deze keuzes terug op een briefje opschrijven terug inzamelen. 3 de fase : - In t groot opschrijven van alle genoteerde punten (zelfde item 1x). - Zo verder tot er duidelijkheid komt in de uiteindelijke keuze. 16. WWWWH (Activiteitenplanning) DOEL Grote duidelijkheid scheppen naar de uitvoering van oplossingen toe. Controlemogelijkheden in de uitvoering inbouwen. Naar de uitvoering toe een gedetailleerd antwoord noteren op : W wie doet W wat W waar W wanneer H hoe gebeurt het : methode, documenten, manier van, 17. STROOMDIAGRAM De stappen voor de toepassing van de oplossing /uitvoering van het aandachtspunt visueel voorstellen. Duidelijkheid naar iedereen creeëren ieder is deel van een geheel. Opvolging en analyse van de uitvoering mogelijk maken. 5 à 8 stappen in het schema voorzien niet meer gebruikte symbolen Start - Einde Processtap Keuzemogelijkheid Beslissing Verbinding tussen de verschillende stappen B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 16.

17 Modelvoorstelling : PROCEDURENAAM Nr PLAATSNUMMER IN HET WERKPLAN Wie Wanneer Hoe (1) Output (2) start 1. Stap 1 2. keuze ja 3. neen einde Stap 3 St.-Donatusinstituut MS datum Formaat : 1 liggende A 4 of 1 liggende A 3 (1) : hoe = te gebruiken formulieren, voorschriften, taakomschrijvingen, (2) : output = resultaat van de stap, los van de volgende stap 18. SWOT ANALYSE Van een werkingsgebied in de school zijn de voorkomende sterktes (S) zwaktes (W) kansen (O) bedreigingen (T) opgelijst. Via een systematiek is gebruik gemaakt van deze oplijsting om de uit te werken actiepunten zo concreet mogelijk te duiden. Sterktes (S) 1 X 1 Kansen (O) Z B werkingsgebied 2 2 Y Zwaktes (W) A Bedreigingen (T) C B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 17.

18 Systematiek: 1. Hoe gebruiken we sterkte X om in te spelen op zwakte Y om de kans Z beter te benutten? Of 2. Hoe versterken we zwakte A om in te spelen op kans B om de bedreiging C af te wenden? B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 18.

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inhoudsopgave Voorwoord 2. 1. Inleiding 3. 2. Verantwoording 7. 3. Toekomstige situatie 8. 4. Haalbaarheid 9. 5. Actieplan 10. 6. Inzet van mensen en middelen 11. 7. Conclusie 12. Bijlage 1 Overzicht van

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Lisa D haene Efficiënt timemanagement

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid Eerst kiezen, dan delen Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid 2 Financieel management op hoofdlijnen Financieel management

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Schoolwerkplan Windekind BuBaO

Schoolwerkplan Windekind BuBaO Windekind vzw, centrum voor buitengewone zorg school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs type 4 voor kinderen met motorische problemen school voor buitengewoon lager onderwijs type 1 voor kinderen

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Marleen van de Westelaken Vincent Peters Mario Kieft Nijmegen, 2011 Informatie over Participatieve Methoden

Marleen van de Westelaken Vincent Peters Mario Kieft Nijmegen, 2011 Informatie over Participatieve Methoden HANDOUT BRAINSTORM TECHNIEKEN Marleen van de Westelaken Vincent Peters Mario Kieft Nijmegen, 2011 Informatie over Participatieve Methoden HANDOUT BRAINSTORMING TECHNIEKEN I n h o u d Brainstorming technieken

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Op elke school participeren leerlingen al op verschillende manieren. Maar hoe kan je dit participatiegehalte systematisch verhogen bij elke actie die je doet? Er

Nadere informatie