METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN"

Transcriptie

1 SINT-DONATUSINSTITUUT MIDDENSCHOOL MERCHTEM METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 1 SEPTEMBER 2008 B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 1.

2 VOORWOORD De methode voor het aanpakken van aandachtspunten die in deze handleiding voorgesteld wordt is gebaseerd op een welomschreven aandachtspunt. De keuze van het aandachtspunt gebeurt vooraf vanuit het bevragen van de leerlingen, het personeel en in de toekomst ook de ouders. Een doelmatige oplossing voor dit aandachtspunt houdt in dat deze methode zo nauwgezet mogelijk gevolgd wordt. Elke stap van deze procedure moet aandacht krijgen. Enkel op deze wijze zal men uiteindelijk tijd winnen bij het op punt stellen van een blijvende oplossing. De methode bestaat uit vier grote stappen: 1. Aandachtspunten duidelijk bepalen (afbakening definitie) 2. Oorzaken opsporen 3. Bepalen van de oplossing 4. Toepassen van de oplossing Na elke stap is er een controlepunt voorzien. We vergewissen er ons van of alle noodzakelijke elementen verzameld zijn, zijn ook alle betrokkenen aangesproken vooraleer we overgaan tot de volgende stap? Deze methode kan individueel gebruikt worden. Nochtans zal een denkgroep, samengesteld uit zoveel mogelijk betrokkenen, de meest efficiënte resultaten behalen. Deze methode kadert in onze globale werking WIJ LEREN : onze leercirkel, het wekelijkse denkgroepje, de trimesteriële denkgroep. Deze methode krijgt zodoende ook haar plaats in ons schoolwerkplan, ons jaarwerkplan en de jaarverslagen B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 2.

3 INHOUD I. IKZ IN ONZE SCHOOL p.4 II. STAPPENPLAN VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN EN HULPMIDDELEN- kort overzicht p.5-6 III. HET STAPPENPLAN- gedetailleerd overzicht p.7-9 IV. DE HULPMIDDELEN p CLUSTERING p PAARSGEWIJZE VERGELIJKEN p REGEL (Pareto) p WWWW p HERFORMULEREN p PROZA-instrument p FORMULEREN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN p HET METAPLAN p x W p VISGRAATDIAGRAM (Ishikawa) p KRACHTENVELDANALYSE p LIJNGRAFIEK, TAARTDIAGRAM, STAAFDIAGRAM p HISTOGRAM p BRAINSTORMEN p NOMINALE GROEPSTECHNIEK p WWWWH (Activiteitenplanning) p STROOMDIAGRAM p SWOT ANALYSE p OOO B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 3.

4 I. IKZ IN ONZE SCHOOL Definitie : Bij elk individueel handelen in ons onderwijs- en opvoedingsproces aan het geheel denken aan wie jou vooraf ging aan met wie je samenwerkt aan wie jou opvolgt dit systematisch doen met behulp van een eigen methodiek. Basisprincipes: Je collega, je leerling, je eerste klant! De volgende controle gebeurt door jouw collega, jouw leerling, de ouders! Goed werk moet maar 1 maal gedaan worden! Wat doe jij eraan? WIJ LEREN : bouwen aan een lerende en aanlerende gemeenschap Feedback van elkaar, van de leerlingen : ieder is gever EN krijger. Bij problemen gaan we niet zoeken naar de persoon die de fout begaat, maar naar de zwakke schakel in het proces. Vanuit zelfevaluatie (geen beoordeling voor menselijke kwalitieiten bestaat geen maat) : zoeken naar gezamenlijke groei! Onze leercirkel : CONCREET DOEN UITVOEREN BEZINNEN BEOORDELEN ACTIEF REFLECTIEF BESLISSEN PLANNEN ANALYSE- REN DENKEN ABSTRACT B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 4.

5 II. STAPPENPLAN VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN EN HULPMIDDELEN kort overzicht BEZINNEN DENKEN 1. BEPALEN AANDACHTSPUNTEN 2. OORZAKEN OPSPOREN STAPPENPLAN Pag. HULPMIDDELEN Pag. 1) opsporen en 7 - Leerlingen-, inventarisatie personeelsbevraging 2) keuze, omschrijving afbakening -keuze : wekel. denkgroep -omschrijving : trim. denkgroep wekel. denkgroep 3) hoofddoelstelling duiden - kader 4) ontleden belangrijkste factoren : 5) verzamelen van gegevens bijkomende informatie 6) ontleden bijkomende gegevens interpretatie - event. herformuleren - Clustering - Paarsgewijze vergelijken regel - SWOT-analyse regel - WWWW - Herformuleren - PROZA-instrument - SWOT-analyse - Formul.van doelstel. - PROZA-instrument - SWOT-analyse 8 - metaplan - 5 X W - visgraatdiagram - krachtenveldanalyse - WWWWWHmethode - PROZA-instrument - Brainstormen - vragenlijst-turflijst - grafieken - paretodiagram - histogram regel - brainstormen B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 5.

6 BESLISSING DOEN 3. OPLOSSING BEPALEN 4. TOEPASSEN VAN DE OPLOSSING 4) deeldoelstellingen van mogelijke oplossingen 5) mogelijke oplossingen 6) kiezen van de oplossingen 7) opstellen planning 8) communicatie van de oplossing 9) borging 10) uitvoering 11) evaluatie - bijsturing Pag formuleren van meetbaren doelstellingen - PROZAinstrument - brainstormen - nominale groepstechniek - paarsgewijze vergelijken - brainstormen - nominale groepstechniek - voor/tegen-analyse - stemming 9 - WWWWH - stroomdiagram - schoolwerkplan en bijlagen - controlelijst - vragenlijst Pag B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 6.

7 III. HET STAPPENPLAN gedetailleerd overzicht BEZINNEN 1. AANDACHTSPUNTEN DUIDELIJK BEPALEN (afbakening definitie) 1) Opsporen en inventarisatie van aandachtspunten Uit de leerlingenbevraging Uit de personeelsbevraging Aandachtspunten voor de werking van: - Het wekelijkse denkgroepje - De trimesteriële denkgroep - De nascholing met externe hulp zie schoolwerkplan 2) Keuze en duidelijke omschrijving afbakening van het aandachtspunt In het wekelijkse denkgroepje (september) : keuze van de aan te pakken aandachtspunten voor de trimesteriële denkgroep, respect. wekelijkse denkgroepje Hulpmiddelen: SWOT-analyse (pag. 17) clustering (pag. 10) paarsgewijze vergelijken (pag. 10) regel (pag. 10) In de trimesteriële denkgroep, respect. het wekelijkse denkgroepje (vanaf oktober) : duidelijke omschrijving afbakening van het geselecteerde aandachtspunt Hulpmiddelen: regel (pag. 10) WWWW (pag.11) Herformuleren (pag. 11) PROZA-instrument (pag. 11) SWOT-analyse (pag. 17)! opmerking : een omschrijving is geen verdoken oplossing (vb er zouden meer KRden moeten zijn ) 3) Hoofddoelstelling duiden en kader vastleggen Doelstellingen - SWOT-analyse (pag. 17) - formuleren van meetbare doestellingen (pag. 12) - PROZA-instrument (pag. 11) Kader vastleggen : beperkingen termijn - Vastleggen voorkomt desillusies - Beperkingen vb. financies, organisatie, competenties, schoolcultuur, - Termijn realisme!! CONTROLEPUNT : - Zien wij het goed, wordt dit aandachtspunt op deze wijze in de bevraging bedoeld? - Zijn de doelen duidelijk en ter zake? - Is de denkgroep geschikt en bevoegd om het aandachtspunt te behandelen? Ja ga verder B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 7.

8 Neen -probleem overdragen naar andere instantie -denkgroep aanpassen - of gewoon stoppen 2. OORZAKEN OPSPOREN DENKEN 4) Ontleden van het aandachtspunt bepalen van de belangrijkste factoren. Metaplan (pag. 12) 5 x W (pag. 12) visgraatdiagram (pag. 13) krachtenveldanalyse (pag. 13) WWWWWH-methode (pag. 16) PROZA-instrument (pag. 11) Brainstormen ( pag. 15) 5) Verzamelen van gegevens en bijkomende informatie. vragenlijst turflijst grafieken (taartdiagram, lijngrafiek, staafdiagram (pag. 14)) (paretodiagram (pag. 10)) histogram (frequentie binnen bepaald interval) (pag. 15) 6) Ontleden van deze bijkomende gegevens interpretatie mogelijke herformulering van het probleem regel (pag. 10) brainstormen (pag. 15) CONTROLEPUNT : - Is de lijst van mogelijke oorzaken volledig? - Zijn alle betrokkenen bevraagd bij het verzamelen van gegevens en bijkomende informatie? - Zijn alle mogelijke oorzaken vanuit deze bevraging goed geïnterpreteerd : wou de bevraagde juist dit zeggen? BESLISSEN 3. BEPALEN VAN DE OPLOSSING 7) Bepalen van de deeldoelstellingen van mogelijke oplossingen. zie 3) doelstellingen duiden en kader vastleggen (pag. 12) PROZA-instrument (pag. 11) B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 8.

9 8) Bepalen van mogelijke oplossingen! Opmerking : voor elk probleem zijn er minstens 3 oplossingen brainstormen (pag. 15) nominale groepstechniek (pag. 16) 9) Kiezen van de uiteindelijke oplossing. paarsgewijze vergelijken (pag. 10) brainstormen (pag. 15) nominale groepstechniek (pag. 16) voor/tegen-analyse stemming CONTROLEPUNT : - Werd het kader voor de mogelijke oplossing goed geduid en gerespecteerd (beperkingen termijn)? - Werden alle betrokkenen genoeg betrokken bij de uiteindelijke oplossing? grote aanvaarding algemene vergadering beperkte aanvaarding schoolraad, KD-groep, DOEN 4. TOEPASSEN VAN DE OPLOSSING 10) Opstellen van de planning. WWWWH (activiteitenplanning) (pag.16) stroomdiagram (pag ) 11) Communicatie naar alle betrokkenen en het personeel in het algemeen. 12) Borging. het schoolwerkplan en zijn bijlagen 13) De oplossing uitvoeren. 14) Evaluatie en bijsturing. controlelijst vragenlijst CONTROLEPUNT : - Wanneer een externe persoon of orgaan beslissingsbevoegdheid heeft in de bepaalde materie, de oplossing er zeker aan voorstellen! - Werden alle betrokkenen duidelijk en goed geïnformeerd? - Is de gekozen oplossing voldoende vergrendeld? - Is er opvolging voorzien, is deze aanvaard? B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 9.

10 1. CLUSTERING DEEL II : DE HULPMIDDELEN Vanuit individuele bevindingen een ranglijst aanleggen van te behandelen aandachtspunten. Ieder lid van de denkgroep somt voor zichzelf vanuit een lijst van aandachtspunten enkele ( 3 à 5 ) op die voor hem/haar belangrijk zijn. De opgeschreven aandachtspunten worden op een bord geschreven met vermelding van het aantal keer dat een bepaald punt is gekozen. Een definitieve rangschikking wordt gemaakt overeenkomstig het aantal vermeldingen per aandachtspunt. 2. PAARSGEWIJZE VERGELIJKEN Met deze tabel kan met items paarsgewijze met elkaar vergelijken en zodoende een belangrijkheidsrangschikking opmaken (niet méér dan 10 items voor de duidelijkheid). Aandachtspunten of mogelijke oplossingen worden 2 per 2 met elkaar vergeleken. Er worden punten gegeven : 2 voor het belangrijkste 0 voor het minst belangrijke 1 indien geen keuze kan gemaakt worden De punten worden genoteerd in de KOLOM van het item dat vergeleken wordt met het andere. Het item met het grootste kolomtotaal is het belangrijkste. Activiteit 1 Activiteit 2 Activiteit 3 Activiteit 4 Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit TOTAAL Belangrijkste item (te behandelen aandachtspunt - te verkiezen oplossing) REGEL (Pareto) 20 % van de oorzaken geeft aanleiding tot 80 % van de gevolgen 20 % van de mogelijke oplossingen zullen 80 % van het probleem oplossen De aandacht moet geconcentreerd worden op deze 20 % oorzaken of gevolgen. Verzamelen van alle gegevens (oorzaken of gevolgen of mogelijke oplossingen) Paretaodiagram tekenen gegevens in dalende volgorde Aanpakken van de belangrijkste 1 of 2 items eerst. 4. WWWW(WH) B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 10.

11 Goed bepalen van het probleem. Niet alles komt altijd, overal en voor iedereen voor. (WH) : zoeken naar belangrijkste factoren oorzaken Systematisch en volledig de volgende vragen beantwoorden: WIE bij wie doet het probleem zich voor / wie is betrokken? WAT wat is het probleem precies? WAAR waar doet het probleem zich voor? WANNEER wanneer doet het probleem zich voor? (WAAROM) waarom doet dat zich daar, bij die, op dat moment voor? (HOE) hoe doet het zich voor? / gebruikte methode, manier van? 5. HERFORMULEREN Duiden van het echte probleem. Vermijden van een als probleemstelling vermomde oplossing. (vb er moet minder vergaderd worden ) (vb er is meer toezicht nodig ) De teamleden antwoorden op de volgende vragen : - Wat is het belangrijkste probleem dat zou opgelost worden indien (oorspronkelijk probleem formuleren)? - bij vage probleemstelling : Wat is het voornaamste probleem dat in onze school veroorzaakt wordt door (oorspronkelijk probleem formuleren)? - Bij gevoelige problemen : Wat verwacht ik/gij van de oplossing van (oorspronkelijk probleem formuleren)? 6. PROZA-instrument Is een instrument tot zelfdiagnose van de schoolse werking. Vormt een inspiratiebron en aanzet tot verbeteracties. Laat toe om open discussie te voeren en een actieplan op te zetten rond bepaalde thema s. Selectie van een criterium. Na bevraging Na aanbeveling door externen In functie van een gewenst beleid Individuele evaluatie van de gekozen criteria door de denkgroep. Zoeken naar consensus in de denkgroep. Opstellen van haalbare prioritaire doelstellingen, verbeteringsinitiatieven. 7. FORMULEREN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 11.

12 Duidelijk stellen van een ambitie. Motiverend stimulerend werken in dezelfde richting. Meetbaar stellen van eigen prestaties. Kenmerken: SM(h)ART S. specifiek concreet M meetbaar ha haalbaar realistisch R relevant ter zake T tijdsgebonden Doelstellingen zijn beperkt in aantal en kort. Doelstellingen zijn concreet : - Wat hoeveel wie waar wanneer - Naamwoord + voltooid deelwoord in de formulering (in resultaten denken), vb. De leerlingen hebben het blad ingeleverd. 8. HET METAPLAN Zorgen voor optimale communicatie met het hele team. Het hele team daadwerkelijk bij het geheel (opstart actiepunt) betrekken. Vaststellen van de belangrijkste factoren van een mogelijke oplossing / actiepunt. 1. Vooraf: Vastzetten van de belangrijkste randvoorwaarden (vb. We weigeren geen leerlingen, iedere leerling is voor ons evenveel waard. ) Indeling in groepen (8 à 10 pers.) transparante criteria (vb. vak, alfabet,...) 2. Aanstellen: Tijdbewaker: bewaakt o.a. ook procedure (niet verhalend, niet discussiëren, enkel bevragen!) Rapporteur 3. Starten met startvraag: (vb. Op welke manier is er nu taalbeleid, welke nieuwe dingen kan je toevoegen? ) 4. Individueel: Kernwoorden opschrijven op kaartjes (5 min./pers.)(vb. 5 kernwoorden = 5 kaartjes) Eigen kaartjes mondeling toelichten (zie procedure) (2 min./pers.) 5. Groepje: Clustering van kaartjes (visualiseren) Definitieve clusters maken en benoemen Voorbereiden presentatie: Wat is waardevol voor de hele groep? (4 min.) 6. Grote groep: Vormen van clusters voor de school d.m.v. samenvoegen x W Is een middel om problemen duidelijk te bepalen. Zoekt naar dieperliggende oorzaken van problemen.. Tot 5 x toe vraagt men naar de oorzaak van een probleem en dan naar de oorzaak van deze oorzaak enz. Waarom? Waarom? Waarom? Vb. Het drukwerk was niet tijdig klaar. Waarom was het drukwerk niet tijdig klaar? Het origineel werd niet tijdig binnengeleverd. B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 12.

13 Waarom werd dit niet tijdig binnengeleverd? De betrokkene kende de termijn niet. Waarom kende de betrokkene de termijn niet? Deze werd niet meegedeeld. Waarom werd hij niet meegedeeld?. Het goed gebruik staat of valt met de wil en de houding om de oorzaken aan de wortel aan te pakken! 10. VISGRAATDIAGRAM (Ishikawa) DOEL Een veelheid van mogelijke oorzaken van problemen (aandachtspunten) op een overzichtelijke, logische manier ordenen. Alle mogelijke oorzaken worden in 5 categorieën opgeschreven. Alle oorzaken van dezelfde categorie die nauw met elkaar verband houden vormen een eigen subcategorie. Werkgang : - Opstellen van het diagram, steeds bij methode en materiaal beginnen (is minst bedreigende). - Dan het diagram laten rusten, ondertussen eventueel individueel aan te vullen. - Kiezen wat de belangrijkste oorzaken kunnen zijn zie subcategorieën. - Nakijken of dit wel zo is. 11. KRACHTENVELDANALYSE Opsporen van trekkende en tegenwerkende krachten die ervoor zorgen dat een aandachtspunt zich toont zoals het is. Het oplossen of verminderen van gevonden tegenwerkende krachten. Onderstaand schema in overleg opstellen : B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 13.

14 SLECHTST MOGELIJKE SITUATIE TOESTAND ZOALS HIJ ZICH NU VOORDOET IDEALE SITUATIE Redenen die ervoor zorgen dat de toestand niet zo slecht is. Redenen die ervoor zorgen dat de toestand niet zo ideaal is. Deze tegenwerkende krachten moeten verminderd worden. 12. LIJNGRAFIEK, TAARTDIAGRAM, STAAFDIAGRAM Duidelijk visueel voorstellen van gegevens. Bij het verzamelen van gegevens (vragenlijst turflijst ) de gebruikte lijsten goed betitelen, datum, naam van de uitvoerder vermelden. Lijngrafiek : voorbeeld % overzicht resultaten examen aardrijkskunde in 2Cen 2D Taartdiagram (verhouding tot het totaal) : voorbeeld % attesten in 1984 Staafdiagram : voorbeeld B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 14.

15 13. HISTOGRAM Duidelijk visueel voorstellen van gegevens zodanig dat de frequentie binnen een interval zichtbaar wordt. Maak intervallen van dezelfde grootte. Deel alle gegevens in per interval. Tel het aantal gegevens in elk interval, zet ze uit in een staafdiagram. Voorbeelden : 14. BRAINSTORMEN In groep zoveel mogelijk ideeën verzamelen over mogelijke oorzaken of oplossingen voor aandachtspunten. Groepen van 4 à 10 personen. Aandachtspunt duidelijk in t groot opschrijven, kort formuleren. Eerst noteert iedereen voor zich 1 à 2 oorzaken/oplossingen. Deze vervolgens in t groot op bord noteren. Dan vrij rondgaan, opbouw van bijkomende iedeeën door associaties op het voorgaande. Ieder idee noteren, de spreker niet onderbreken, geen commentaar, geen kritiek, geen gelach. Rangschikken en filteren van de ideeën: Verwijderen van niet-bruikbare voorstellen/oorzaken. Groeperen van weerhouden voorstellen/oorzaken. 15. NOMINALE GROEPSTECHNIEK B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 15.

16 In delicate situaties oorzaken of oplossingen zoeken voor aandachtspunten. 1 ste fase : - ieder schrijft in stilte zijn oplossingen/oorzaken op een briefje op. - Inzamelen + voorlezen + in t groot opschrijven (zelfde items 1x). 2 de fase : - Uit wat er staat kiest ieder 1, 2, 3 belangrijkste punten voor zichzelf. - Deze keuzes terug op een briefje opschrijven terug inzamelen. 3 de fase : - In t groot opschrijven van alle genoteerde punten (zelfde item 1x). - Zo verder tot er duidelijkheid komt in de uiteindelijke keuze. 16. WWWWH (Activiteitenplanning) DOEL Grote duidelijkheid scheppen naar de uitvoering van oplossingen toe. Controlemogelijkheden in de uitvoering inbouwen. Naar de uitvoering toe een gedetailleerd antwoord noteren op : W wie doet W wat W waar W wanneer H hoe gebeurt het : methode, documenten, manier van, 17. STROOMDIAGRAM De stappen voor de toepassing van de oplossing /uitvoering van het aandachtspunt visueel voorstellen. Duidelijkheid naar iedereen creeëren ieder is deel van een geheel. Opvolging en analyse van de uitvoering mogelijk maken. 5 à 8 stappen in het schema voorzien niet meer gebruikte symbolen Start - Einde Processtap Keuzemogelijkheid Beslissing Verbinding tussen de verschillende stappen B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 16.

17 Modelvoorstelling : PROCEDURENAAM Nr PLAATSNUMMER IN HET WERKPLAN Wie Wanneer Hoe (1) Output (2) start 1. Stap 1 2. keuze ja 3. neen einde Stap 3 St.-Donatusinstituut MS datum Formaat : 1 liggende A 4 of 1 liggende A 3 (1) : hoe = te gebruiken formulieren, voorschriften, taakomschrijvingen, (2) : output = resultaat van de stap, los van de volgende stap 18. SWOT ANALYSE Van een werkingsgebied in de school zijn de voorkomende sterktes (S) zwaktes (W) kansen (O) bedreigingen (T) opgelijst. Via een systematiek is gebruik gemaakt van deze oplijsting om de uit te werken actiepunten zo concreet mogelijk te duiden. Sterktes (S) 1 X 1 Kansen (O) Z B werkingsgebied 2 2 Y Zwaktes (W) A Bedreigingen (T) C B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 17.

18 Systematiek: 1. Hoe gebruiken we sterkte X om in te spelen op zwakte Y om de kans Z beter te benutten? Of 2. Hoe versterken we zwakte A om in te spelen op kans B om de bedreiging C af te wenden? B METHODE VOOR HET AANPAKKEN VAN AANDACHTSPUNTEN 18.

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Verwachtingen? Inhoud 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Goed om weten Niet elke club kan / wil evenveel

Nadere informatie

Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip!

Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip! Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip! Maandag 15 december 2014 Oudergem Spreker: Frank Bulcaen Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door.

Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door. DIGIBATTLE - UITLEG PLAN Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door. I. Een app bouwens is teamwork Je kunt alleen aan DigiBattle

Nadere informatie

Eerste probleemanalyse

Eerste probleemanalyse Stappenplan algemene preventie instrument 02 Eerste probleemanalyse Dit instrument kadert binnen de visietekst Van verontwaardiging of bezorgdheid naar projecten algemene preventie en het stroomdiagram

Nadere informatie

Zelfevaluatie van de organisatie

Zelfevaluatie van de organisatie STUDIEDAG Zelfevaluatie van de organisatie Een stappenplan voor een eigen zelfevaluatie ANTWERPEN 26 november 2010 Heidi Declercq Kwaliteitscoördinator OCMW De Pinte OCMW Deinze OCMW Lochristi OCMW Nazareth

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren:

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren: PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 1 PLANNING VAN RESULTATEN EN ONTWIKKELING GESPREKSCYCLUS bestaande uit ten minste 2 functioneringsgesprekken en een evaluatiegesprek. Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Vakgebonden Vakoverschrijdend Over welk(e) vak(ken) gaat het?... Doel: eerder formatief eerder summatief Formuleer uw doelen:...

Vakgebonden Vakoverschrijdend Over welk(e) vak(ken) gaat het?... Doel: eerder formatief eerder summatief Formuleer uw doelen:... Vakgebonden Vakoverschrijdend Over welk(e) vak(ken) gaat het? Doel: eerder formatief eerder summatief Formuleer uw doelen:............ Belangrijkste doelen in bewoordingen voor de leerlingen:............

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe.

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe. HOUT EN BOUW Activerende werkvormen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we na 14 dagen gemiddeld slechts 10 % hebben onthouden van datgene wat we gelezen hebben en 20 % van wat we hebben gehoord.

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Let op! Je hoeft de app niet te bouwen. Je krijgt ook geen extra punten hiervoor.

Let op! Je hoeft de app niet te bouwen. Je krijgt ook geen extra punten hiervoor. DIGIBATTLE - UITLEG PLAN Een app bouwens is teamwork Je kunt alleen aan DigiBattle meedoen als team. Waarom? Het werken in teamverband is dagelijkse praktijk bij app-bouwers. Je kunt veel meer werk verzetten

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Van bevraging naar actieplan. 10 juni 2011 Affligem. Even opfrissen. Kwaliteitsniveau. Normen. Tijd

Van bevraging naar actieplan. 10 juni 2011 Affligem. Even opfrissen. Kwaliteitsniveau. Normen. Tijd Van bevraging naar actieplan 10 juni 2011 Affligem Even opfrissen P A C D Normen Kwaliteitsniveau Tijd 1 Waarom actieplannen? Kwaliteit handhaven kost energie Ofwel een sluitende procedure Ofwel Normen

Nadere informatie

Afhankelijk van het aantal subgroepen waar je mee werkt print je een of meerdere setjes.

Afhankelijk van het aantal subgroepen waar je mee werkt print je een of meerdere setjes. Kaartenspel Lerende Organisatie, in welke fase zit jouw school? Deze werkvorm kan gebruikt worden om een beeld te krijgen van waar scholen staan in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie. De aspecten

Nadere informatie

DE BEZOEKERSCYCLUS INHOUDSTAFEL GELINKTE INSTRUMENTEN

DE BEZOEKERSCYCLUS INHOUDSTAFEL GELINKTE INSTRUMENTEN KADERTEKST AAN DE SLAG MET DE BEZOEKERSCYCLUS INHOUDSTAFEL I. INLEIDING: WAAROM DE BEZOEKERSCYCLUS GEBRUIKEN? I.1 INLEVEN I.2 ANDER PERSPECTIEF I.3 INZICHTELIJK MAKEN I.4 SAMENWERKEN II. TIPS - AANDACHTPUNTEN

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus pagina 2 van 6 Colofon pagina 3 van 6 datum 2-10-2012 auteurs Linda Lemmens status Definitief (geactualiseerd

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Voorbeeld van actieplan

Voorbeeld van actieplan Voorbeeld van actieplan Wat Wie Wanneer Ondersteuning Evaluatie Wat beogen we? Wat gaan we concreet doen? grondopties van de school realiseren door oa gebruik van voet in, projecten alle info omtrent voet

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven 05-07- 2016 Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 1 Het projectvoorstel = Tussenstap

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

Communicatie arts kinesitherapeut

Communicatie arts kinesitherapeut Bea Vermeyen, Dré Vermoesen Communicatie arts kinesitherapeut Handleiding voor de moderator Handleidingen voor Kwaliteitsbevordering; Antwerpen 2004 Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 Het projectvoorstel = Tussenstap in een

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

VOORBEELD VAN FEEDBACKRAPPORT SELOR TAALTEST

VOORBEELD VAN FEEDBACKRAPPORT SELOR TAALTEST Dit rapport wordt ter informatie aangeboden om uit te leggen hoe Selor de taalcompetenties evalueert en hoe Selor feedback geeft in de feedbackrapporten voor kandidaten. Dit voorbeeld dekt niet alle mogelijke

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Lerend Netwerk. Coachingavond Draaiboek Plan B. Case Caermerklooster Firma Denys NV. Proactief handelen

Lerend Netwerk. Coachingavond Draaiboek Plan B. Case Caermerklooster Firma Denys NV. Proactief handelen Lerend Netwerk Coachingavond Draaiboek Plan B Case Caermerklooster Firma Denys NV Proactief handelen 30 november 2010 1 Coachingsessie thema 3: Proactief handelen (Plan B) Structuur van de avond: Inleiding

Nadere informatie

Op welke manier spelen jullie in op de interesses van de leerlingen? Hoe komen afspraken en regels bij jullie in de klas en de school tot stand?

Op welke manier spelen jullie in op de interesses van de leerlingen? Hoe komen afspraken en regels bij jullie in de klas en de school tot stand? Vraag Afspraken maken Beter samen leven in de klas en in de school. Samen leven en samen leren kan niet zonder de nodige afspraken en regels. Ook hier zijn er tal van mogelijkheden om leerlingen inspraak

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

HANDLEIDING BORGEN MET EEN ERFGOEDGEMEENSCHAP De SWOT-tabel

HANDLEIDING BORGEN MET EEN ERFGOEDGEMEENSCHAP De SWOT-tabel HANDLEIDING BORGEN MET EEN ERFGOEDGEMEENSCHAP De SWOT-tabel Met plezier voor u getest door de Frietkotraad ikv het borgen van de Belgische Frietkotcultuur (10-10-2013). Ondervind je meer en meer problemen

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Deze schrijfles sluit aan bij het Nieuwsbegriponderwerp van deze week: Vuurwerk bij Oud en Nieuw. De schrijftaak

Nadere informatie

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl 3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl Jo Voets, orthopedagoog, gedragstherapeut en pedagogisch directeur van het Centrum Bethanië (Genk), is al jarenlang een groot

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 modellen 5 I N H O U D Voorwoord 11 Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 1 Kwaliteit 21 1.1 Situering 22 1.1.1 Beheersbaarheid 22 1.1.2 Waarden 22 1.1.3 Kernprocessen in de non-profitsector

Nadere informatie

LEERLINGEN VERFILMEN HET SCHOOLREGLEMENT

LEERLINGEN VERFILMEN HET SCHOOLREGLEMENT PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERLINGEN VERFILMEN HET SCHOOLREGLEMENT Beste leerlingen van 4BK/4BHZ De school heeft jullie nodig! Elk jaar opnieuw ervaren de leerkrachten die les geven aan de leerlingen uit

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Zelfevaluatie in scholen

Zelfevaluatie in scholen Zelfevaluatie in scholen Geert Devos Vlerick Leuven Gent Management School Jef Verhoeven Centrum voor Onderwijssociologie K.U. Leuven Startsituatie Zelfevaluatie Taken bij de voorbereiding Voorbereiding

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK VOORBESPREKING Een kinderreglement Kinderen laten nadenken over de rechten van het kind. Verzamel samen met de kinderen materiaal uit de media waarin kinderen betrokken

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

DATATEAMS VOOR ONDERWIJSVERBETERING. SOK studiedag, 6 juni 2014 Kim Schildkamp: k.schildkamp@utwente.nl

DATATEAMS VOOR ONDERWIJSVERBETERING. SOK studiedag, 6 juni 2014 Kim Schildkamp: k.schildkamp@utwente.nl DATATEAMS VOOR ONDERWIJSVERBETERING SOK studiedag, 6 juni 2014 Kim Schildkamp: k.schildkamp@utwente.nl Programma Opbrengstgericht werken Wat is het en waarom belangrijk? Datateam methode Resultaten onderzoek

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling Op dit formulier geeft u uw motivering aan voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris. In paragraaf 2 gaat het om de algemene

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk.

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk. Praktijkwerkboek AKA Archief 1 Inhoud In het onderdeel Archief ga je kennismaken met het archief van het bedrijf en zelf documenten archiveren. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven.

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Zelf-coaching bij loopbaanvragen 5 praktische tools Een werkboekje voor wie met zichzelf aan de slag wil

Zelf-coaching bij loopbaanvragen 5 praktische tools Een werkboekje voor wie met zichzelf aan de slag wil Zelf-coaching bij loopbaanvragen 5 praktische tools Een werkboekje voor wie met zichzelf aan de slag wil Inleiding Achtergrond Als je tegen moeilijkheden of uitdagingen aanloopt in je werk, je loopbaan

Nadere informatie

Klantonderzoek: vraagstelling!

Klantonderzoek: vraagstelling! Klantonderzoek: vraagstelling! Vraagstelling bij klantonderzoek Om de juiste resultaten uit een klanttevredenheidsonderzoek te halen is het belangrijk dat de juiste vragen gesteld worden. Bij een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

1.De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.

1.De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren. 1.De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren. De leerlingen kunnen betekenis geven aan losse gegevens door ze te situeren in een context; door

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vragenlijst luik ontwikkeling: versie leidinggevende Coördinaten: Naam: kandidaat: Departement : Administratie : Afdeling : Naam leidinggevende: Het invullen van deze

Nadere informatie

Medewerker Office & Project Support BeteoR

Medewerker Office & Project Support BeteoR Medewerker Office & Project Support BeteoR Om te solliciteren vragen we je dit formulier in te vullen en dit samen met jouw CV te mailen naar astrid.hazenveld@beteor.nl Naam Adres Geboortedatum E-mail

Nadere informatie

Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten.

Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten. Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten. Daar gaat het in deze fase om. Het is de eerste stap van je project. Daarom is dit een denk-fase: je begint met het nadenken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

E-CURSUS 4: JOUW SUCCESSEN EN KERNVAARDIGHEDEN

E-CURSUS 4: JOUW SUCCESSEN EN KERNVAARDIGHEDEN E-CURSUS 4: JOUW SUCCESSEN EN KERNVAARDIGHEDEN Wellicht heb je al heel wat verschillende dingen in je leven gedaan en gerealiseerd. Om zaken tot een goed einde te kunnen brengen, heb je allerlei vaardigheden

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie:

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Aan de hand van deze leertaak verzorg je een maaltijd voor 16 gasten in het schoolrestaurant op afgesproken tijden. Bij de bottelier en de instructeur is eventuele informatie

Nadere informatie

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Vandaag Voormiddag (9u30-12u) Terugblik introductiemoment, inleiding Uitwisselingsmoment De SWO-ART als tool voor

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Van barrière naar redelijke aanpassing

Van barrière naar redelijke aanpassing Van naar redelijke aanpassing Inspiratiedag Vrijdag 25 november 2016 Jan Coppieters Pedagogisch begeleider binnen het project competentieontwikkeling 1. Je weet wat redelijke aanpassingen zijn 2. Je kan

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Doelstelling(en) Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket.

Doelstelling(en) Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket. Doelstelling(en) Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket. Werkwijze De leerlingen noteren per twee enkele plaatsen op school waar zwerfvuil

Nadere informatie

4 SOCIAAL TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

4 SOCIAAL TECHNISCHE WETENSCHAPPEN INSTAPBUNDEL NIEUWE LEERLING 4 SOCIAAL TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Beste nieuwe leerling Vermits je vanuit een andere studierichting naar het 4 de jaar S.T.W.stroomt, zouden we graag uitleg geven over een

Nadere informatie

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café Doel Geanimeerde gesprekken voeren over belangrijke vragen of thema s in verschillende rondes. Elke deelnemer komt aan het woord. Een worldcafé kan je gebruiken om informatie te verzamelen binnen één thema

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie