Nieuwsbrief PCB de Morgenster

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief PCB de Morgenster"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief PCB de Morgenster De school waar ieder kind mag stralen! Kruizemunthof 10, 7641 EX, Wierden ~ Telefoon: Mail: ~ Website: Beste ouder(s)/verzorger(s), September 2015 Elk kind mag stralen, dat is ook dit jaar weer de grote uitdaging. We zijn inmiddels twee weken bezig in dit nieuwe schooljaar en vanaf dag 1 willen we hiermee aan de slag! Met het team hebben we het schooljaar in de laatste vakantieweek geopend en toen hebben we gelezen in 1 Korinthiërs 12:4-11 over de verschillende gaven en talenten van mensen. Binnen ons team hebben we ook te maken met verschillen en dan is het juist de uitdaging om gebruik te maken van elkaars sterke kanten en elkaar te ondersteunen waar we hulp nodig hebben. Dat vraagt openheid en vertrouwen. Ook kinderen zijn heel verschillend. Dat maakt het lesgeven aan de ene kant moeilijk, maar tegelijk is het een uitdaging om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan die verschillen. We willen graag dat elk kind straalt op zijn/haar niveau en dat zou moeten betekenen dat kinderen die na acht jaar basisonderwijs de Morgenster verlaten. weten en ervaren dat Gods liefde onvoorwaardelijk is, hun talenten zo optimaal mogelijk hebben ontwikkeld, trots zijn op zichzelf, zelfstandig en zelfbewust zijn, positief in het leven staan, respect tonen voor zichzelf, de ander en de omgeving, in staat zijn om een actieve rol te spelen in de samenleving. Dát is onze dagelijkse opdracht, waar we ook dit schooljaar weer met veel inzet en enthousiasme aan willen werken, samen met u als ouders. We spreken de hoop uit dat we dit nieuwe schooljaar een goed en gezegend schooljaar mogen hebben! De kennismakingsgesprekken zijn inmiddels achter de rug. We hopen dat de gesprekken goed verlopen zijn en willen hierbij benadrukken dat wanneer u vragen of zorgen hebt, u altijd contact met ons kan opnemen. Van onze kant mag u dat ook verwachten. Zo willen we dit jaar weer gezamenlijk optrekken. We hebben dit schooljaar heel wat plannen. Over de nieuwe methode Alles in 1 krijgt u in deze nieuwsbrief al wat meer informatie. Verder gaan we in alle groepen kindgesprekken voeren en zal naar verwachting aan het eind van dit schooljaar het huidige rapport verdwijnen en vervangen worden door een portfolio. Over deze en andere plannen zullen we u in de komende nieuwsbrieven verder informeren. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben, komt u gerust even binnenlopen! Met vriendelijke groet, mede namens het team, Peter Poortinga 1

2 Dinsdag 8 september Vrijdag 18 september Woensdag 23 september Vrijdag 25 september Vrijdag 2 oktober Maandag 5 oktober Woensdag 7 oktober Agenda september 2015 Informatieavond (aanvang: uur) Gebedsgroep komt om 8.30 uur bij elkaar op school. Van harte welkom! MR-vergadering (aanvang: uur) Juf Neeltje viert haar verjaardag met de groep Dierendag op school De nieuwsbrief komt uit Boekenmarkt als start van de Kinderboekenweek Handbaltoernooi groep 8 Zending Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook dit jaar zal de maandag weer de zendingsdag zijn. Uw kind mag dan, met uw goedvinden, geld meebrengen naar school om het zendings- en ontwikkelingswerk in de wereld te ondersteunen. Helpt u ook weer mee? Alvast bedankt! In elke volgende nieuwsbrief maken we bekend voor welk doel het geld bestemd is. Doe je best Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we extra aandacht voor het groepsgebeuren. We bespreken samen de klassenregels en in de bovenbouw hebben we het ook over het pestprotocol. We willen er samen een fijn jaar van maken. Samen, dat doe je met de hele klas. Toch valt er soms iemand buiten de groep. Dit is niet fijn, niet voor het kind en ook niet voor de ouders van het kind. Via een ouder van school kregen wij een artikel onder ogen over kinderfeestjes. En dan vooral over de uitnodigingen: wie nodig je uit? In de brief pleit een vrouw ervoor om goed na te denken wie je uitnodigt: of alleen vriendjes of de hele klas. Maar niet alle meisjes, behalve dat ene meisje. Niet alle jongens, behalve die ene jongen. De brief is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Hopelijk neemt u de moeite hem te lezen en er over na te denken. Dan proberen we er werkelijk samen, ouders en school, een fijn jaar van te maken. Ook voor dat ene kind Nieuwe leerlingen In groep 1 zijn na deze zomervakantie al weer zeven nieuwe kinderen begonnen aan hun basisschooltijd. Het zijn Kaye Bouwhuis, Jack Grobben, Christan Pijl, Bram Sluiskes, Lisa Voortman, Bram Vowinkel en Emma Weideman! Fijn dat jullie er zijn. Veel plezier en succes bij ons op school. We hopen dat jullie je snel thuisvoelen. Nieuws uit het team Elsbeth Wessels (leerkracht groep 8) kwam onlangs met het mooie nieuws dat ze in blijde verwachting is. Inmiddels weet de groep er ook van. We feliciteren Elsbeth en haar man Erik en zoontje Lukas van harte! Andries Rietman is momenteel niet zo vaak meer op school aanwezig als voorgaande jaren. Hij heeft al een tijd te maken met een te hoge hartslag, wat er voor zorgt dat hij erg snel moe is. Daarom zit hij voorlopig in de ziektewet, al komt hij nog wel enkele morgens in de week op school. In de komende tijd zal worden gekeken wat er met medicijnen kan worden gedaan en ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden. Voor hem een lastige en ook spannende tijd. We wensen hem daar veel sterkte bij. Wat het kopen van knipkaarten voor de TSO betreft kunt u voorlopig terecht bij Peter Poortinga. 2

3 Alles in één? In één week in groep 8 een les geschiedenis over de Romeinen, een les aardrijkskunde over Water en een les natuuronderwijs over Voortplanting, tekenen over Perspectief, muziek over Notenschrift en tijdens handvaardigheid kijkdozen maken, dat is nu verleden tijd. Vorige week zijn we in de groepen 4 t/m 8 begonnen met de nieuwe methode Alles in 1. Deze methode integreert de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, muziek, dramatische vorming, tekenen, handvaardigheid, Engels, begrijpend lezen en taal/spelling. Alles wordt aangeboden binnen thema s. Het zijn dus geen aparte vakgebieden meer, maar vanuit een thema worden al deze aspecten benaderd en behandeld. In dit schooljaar gebruiken wij een groot deel van de nieuwe methode; alleen de vakgebieden Engels, begrijpend lezen en taal/spelling geven we (nog) vanuit onze huidige methoden. In de loop van dit en volgend schooljaar gaan we kijken of we de methode Alles in 1 volledig gaan gebruiken. In de groepen 4 wordt gewerkt over het thema Waar is het?, in de groepen 5, 6a, en 6b/7b gaat het over Bouwen en in de groepen 7a en 8 over Mensen. Tot de herfstvakantie staan deze thema s centraal. Inmiddels zijn alle groepen van start gegaan en we merken dat de kinderen enthousiast zijn. We willen dit schooljaar in elk geval één moment plannen om ouders de gelegengeid te geven in de school te komen kijken naar alles wat er gedaan en gemaakt is. U hoort dat nog meer over. Informatieavond Op dinsdag 8 september is de jaarlijkse informatieavond. Deze avond begint om uur met een algemeen gedeelte, waarbij het zal gaan over Executieve functies. In de uitnodiging krijgt u uitleg over wat precies executieve functies zijn. Na de pauze bent u welkom in de groep(en) van uw kind(eren). Dan vertelt de groepsleerkracht hoe het er in de nieuwe groep aan toe gaat. Morgen krjigen alle ouders een uitnodiging waarin meer informatie te vinden is over wat er deze avond gaat gebeuren. Rots en Water Voor de zomervakantie hebben we gemeld dat we jaarlijks in de bovenbouwgroepen een training Rots en Water gaan geven, als aanvulling op de Kanjertraining. Dit jaar zijn de groepen 5, 6a, 6b/7b en 7a aan de beurt, het jaar daarna komt ook groep 8 er bij. De trainingen zullen starten na de herfstvakantie en in de week van 21 september is er voor elke groep een ouderavond van 1 á 1,5 uur. Betreffende ouders krijgen hierover binnenkort bericht. Prietpraat Groep 4 tekent een plattegrond van de klas. Juf legt uit: Stel je voor dat je een vlieg bent en op ons plafond zit. Je kijkt naar beneden. Wat zie je dan? Leerling: Dat durf ik niet, want ik heb hoogtevrees! Groep 4 leest een tekst over een school met veel nieuwe leerlingen. De school is te klein geworden en er komt een nieuw lokaal bij. Waar moet dit lokaal komen? Een kind oppert dat er misschien een verdieping geplaatst kan worden boven op de bestaande school. Een andere leerling: Ik weet hoe dat heet: bovenbouw! 3

4 Activiteiten in de komende periode Een schooljaar staat bol van de activiteiten die voor ons vrij vanzelfsprekend zijn, maar niet voor met name nieuwe ouders. Daarom geven we af en toe een overzicht van komende activiteiten en leggen we daarbij uit wat deze activiteiten inhouden en wat de eventuele rol van ouders hierin is: > Informatieavond (dinsdag 8 september, uur): het eerste gedeelte ( uur) staat er een onderwerp centraal, het tweede gedeelte ( uur) krijgen ouders informatie over wat er in de klas gebeurt. Mocht u meer kinderen op school hebben dan zult u een keuze moeten maken. > Gebedsgroep (vrijdag 18 september, 8.30 uur): de gebedsgroep komt elke 3 weken bij elkaar om te bidden voor de school, het onderwijs, de kinderen en de ouders. U bent van harte welkom om hier bij te zijn. > MR-vergadering (woensdag 23 september): de MR vergadert een aantal keren per jaar over allerlei onderwijskundige zaken. Mocht u iets willen melden aan de MR of informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met één van de MR-leden. De gegevens vindt u op de site. > Dierendag op school (vrijdag 2 oktober): rond dierendag organiseert de ouderraad voor de verschillende groepen een activiteit. Daarover ontvangt u binnenkort meer informatie. I.v.m. allergieën en ook vanwege het welzijn van de dieren worden er geen levende dieren mee naar school genomen. Een knuffel meenemen mag natuurlijk altijd! Kinderboekenmarkt We willen nu alvast melden dat we de Kinderboekenweek op woensdag 7 oktober a.s. starten met een Kinderboekenmarkt. U krijgt hier nog meer informatie over. Wel is het goed om te noemen dat de kinderen (en u) alvast kinderboeken kunnen gaan verzamelen, die ze die morgen op school mogen gaan verkopen. Vakantierooster 2015/2016 We geven u hierbij voor de volledigheid nog één keer het overzicht van vakanties en vrije dagen; we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk de dagen te koppelen aan een vakantie of weekend. Studiemiddag : donderdagmiddag 15 oktober 2015 Vrije dag (werkdag team): vrijdag 16 oktober 2015 Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2015 Sunte Mart n: maandag 2 november 2015 Middag voor kerstvakantie: vrijdagmiddag 18 december 2015 Kerstvakantie: maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Studiemiddag kleuters: dinsdagmiddag 2 februari 2016 Vrije dag (werkdag team): maandag 8 februari 2016 Studiemiddag: donderdagmiddag 25 februari 2016 Vrije dag (werkdag team): vrijdag 26 februari 2016 Voorjaarsvakantie: maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart 2016 Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 25 t/m maandag 28 maart 2016 Studiemiddag: dinsdagmiddag 26 april 2016 Koningsdag: woensdag 27 april 2016 Meivakantie: maandag 2 t/m vrijdag 6 mei 2016 Hemelvaart: valt in de meivakantie (donderdag 5 mei) Tweede Pinksterdag: maandag 16 mei 2016 Studiedag: dinsdag 17 mei 2016 Vrije dag: maandag 6 juni 2016 Vrije dag (werkdag team): dinsdag 7 juni 2016 Vrije dagen kleuters: woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni 2016 Middag voor zomervakantie: vrijdagmiddag 15 juli 2016 Zomervakantie: maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

5 LIST Sinds september 2012 lezen we op PCB de Morgenster elke dag volgens LIST. LIST = Lezen is TOP! Hierbij zetten we in op de motivatie van leerlingen om mooie, aantrekkelijke boeken te lezen. Groep 3a en groep 3b zijn in januari 2013 ingestapt. En ook de groepen 1 en 2 doen sinds 2014 mee in het LIST project. Leerlingen die al leesniveau (AVI) E3 (eind groep 3) hebben gehaald mogen naar de Hommelgroep. Dit staat voor Hardop Ondersteund Lezen. Deze leerlingen lezen met een tutor (hulpje) of in duo s. Zij zitten in een ander lokaal. Op dit moment lezen de Hommellezers (kinderen die op niveau AVI E3 tot AVI E4 lezen) van groep 4a in het lokaal bij juf Joke en/of juf Henriëtte. Daarnaast zijn er nog Stillezers. Dit zijn leerlingen die AVI niveau E4 (eind groep 4) beheersen. Zij lezen in de overige groepen mee met de stilleesgroep. In januari en aan het begin van het nieuwe schooljaar worden deze groepen ingedeeld. Het is organisatorisch nogal een klus om alle leerlingen te verdelen, dus kan het voorkomen dat een leerling die stilleest de ene keer bij groep 7 aansluit en na januari bij groep 5. Twee keer per week (op dinsdag en donderdag) begint het lezen met de boekenbabbel waarin een boek centraal staat, een schrijver of bijv. een gedicht. De overige dagen krijgen de leerlingen een leesopdracht en ze gaan daarna stil in hun eigen gekozen boek lezen. We lezen elke dag van 9.00 uur tot 9.30 uur om zo per week minimaal 180 minuten te lezen. Aafke KleinJan Onderwijskundig In elke nieuwsbrief hopen we een onderwijskundig onderwerp te behandelen. Voor de zomervakantie hebben we een aantal uitgangspunten van Handelingsgericht Werken behandeld, dat ronden we in de volgende nieuwsbrief af. Plastic doppen sparen voor onze geleidehonden Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden. Lege flessen voor Syrië Luca en Davi Lensen hebben voor de zomervakantie lege flessen ingezameld voor Syrië. Dit heeft het mooie bedrag opgeleverd van 25,00. Super gedaan, jongens! Kunsten op straat Op vrijdag 11 september aanstaande komt Kunsten op Straat weer naar Wierden met een grote diversiteit aan straattheater acts! Bij t Wedervoort wordt er een gezellige middag georganiseerd voor de hele buurt. Er zal muziek en theater aanwezig zijn en een gratis drankje met wat lekkers. We starten om uur. Jong tot oud is welkom op deze middag om te genieten van diverse voorstellingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Posthuma. Telefoonnummer:

6 Activity4Kids Altijd al verschillende sporten willen uitproberen? Ook dit schooljaar biedt Activity4kids kennismakingscursussen aan. Via de website kun je je aanmelden voor een of meerdere sporten naar keuze. Voor 5,00 kun je dan 3 of 4 keer meetrainen samen met andere kinderen die nieuw zijn. Het handige is dat je na de cursus niet lid hoeft te worden van de sportvereniging, dus je kunt aan zoveel cursussen meedoen als je leuk lijkt! Het is natuurlijk nog leuker wanneer je je samen met iemand opgeeft. Dit jaar staat er een aantal nieuwe sporten tussen dus kom snel een kijkje nemen op en geef je op. Ook dit jaar verloten we weer sporttassen gevuld met sportmateriaal bij elke 20 aanmeldingen. Wees er dus snel bij! Heb je nog vragen; mail dan naar 6

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl o.b.s. DE EGLANTIER Locatie: Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel: 015-2617650 Fax: 015-2578413 Nieuwsbrief 19 E-mailadres: MR: OR: TSO: BSO: directie@eglantiertanthof.nl mr@eglantiertanthof.nl

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

We willen zo graag scoren Dat geeft ons eer en roem Cijferlijstjes, de allerhoogste Zodat je mee kunt doen

We willen zo graag scoren Dat geeft ons eer en roem Cijferlijstjes, de allerhoogste Zodat je mee kunt doen 10 e editie, nr. 6 schooljaar 2013/2014 Holleblok 6, 1273 EG Huizen, tel.nr. 035-5257155 E-mail: deparel@ichthushuizen.nl Website: www.parelhuizen.nl Maart 2014 Van de directie De afgelopen weken hebben

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s), obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 19 6 februari 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), CITO normering

Nadere informatie

1 Tevredenheidspeilingen

1 Tevredenheidspeilingen Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Schoolgids Schooljaar 2014-2015 De Goeman Borgesiusschool helpt ieder sterretje een ster te worden. Goeman Borgesiusschool openbare basisschool in Amsterdam Nieuw-West Stichting Openbaar Basis Onderwijs

Nadere informatie

Oudermemo. mrt/apr 14. Voorwoord. Cityrun Alkmaar doe je mee?

Oudermemo. mrt/apr 14. Voorwoord. Cityrun Alkmaar doe je mee? Voorwoord De kop van 2014 is er af en we staan te springen om de lente! Natuurlijk is het ook wel jammer dat we niet hebben kunnen schaatsen en spelen in de sneeuw maar wat is het heerlijk om zo vroeg

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 OBS Vuurvogel Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen Dit betekent dat het team van OBS Vuurvogel staat voor: Leren en leven, van en met elkaar o Openbare basisschool de Vuurvogel is een

Nadere informatie

Nieuws van de Ouderraad. februari 2015. Agenda:

Nieuws van de Ouderraad. februari 2015. Agenda: februari 2015 Agenda: Ma 9 feb MR vergadering Di 10 feb Info avond VSO kamp start 19.30 uur Vr 13 feb In de ochtend vieren we carnaval met de hele school, s middags zijn alle leerlingen vrij. Ma 16 t/m

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2013-2014

Schoolgids Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Schooljaar 2013-2014 De Goeman Borgesiusschool helpt ieder sterretje een ster te worden. Goeman Borgesiusschool openbare basisschool in Amsterdam Nieuw-West Stichting Openbaar Basis Onderwijs

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie