Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847"

Transcriptie

1 Jaarplan Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein CV Schoonhoven T

2 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm, waarbij aangegeven wordt: het beleidsterrein; doel concrete activiteiten; inzet van personeel en middelen; tijdsbestek; meetbaar resultaat. Het Jaarplan is door de directie opgesteld, met gebruikmaking van informatie van andere belanghebbenden. In het Jaarplan worden alleen specifieke verbeteractiviteiten weergegeven. Deze vinden plaats in het kader van kwaliteitszorg. Hieronder vallen ook activiteiten ten behoeve van monitoring en borging (doen wij nog steeds de goede dingen?). De effecten van het Jaarplan worden vervolgens beschreven in het Jaarverslag van de school, dat aan het einde van het schooljaar verschijnt. Een korte beschrijving van de werkzaamheden en resultaten in het Jaarplan en Jaarverslag staat ook in de Schoolgids die aan het begin van ieder schooljaar verschijnt. Alle genoemde documenten zijn terug te vinden op onze website: waar ze voor alle belanghebbenden in te zien zijn. De documenten worden ook verzonden naar: Inspectie en College van Bestuur, ter informatie (Jaarplan) en verantwoording (Jaarverslag). 1 september 2015, Philippine van Kooten Directeur De Krullevaar Schoonhoven Pagina 2

3 Activiteiten in het schooljaar Ontwikkeltrajecten Beleidsterrein Doel Concrete activiteit(en) Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Pagina 3

4 Onderwijskwaliteit (bv innovaties, verhoging leeropbrengsten, borging, monitoring specifiek gebied, etc) Opbrengsten Verhogen van de opbrengsten op het gebied van : Technisch lezen Alle groepen einde schooljaar minimaal 3.1 groepsniveauwaarde TL PI dictee en DST afnemen bij D en E kinderen PVA wordt opgesteld Nieuwe technisch leesmethode Inzet expertise: - Groeiacademie - en kennis delen BL tot M toetsen Alle andere vakken t/m de E toetsen Alle vakken boven inspectienorm en zie doelstelling (kolom 3) Spelling Groep 7 groepsniveauwaarde 3.2 Begrijpend lezen M toets minmaal 3.5 groepsniveauwaarde alle groepen Rekenen Groep 7 en 8 groepsniveauwaarde minimaal 3.1 SP PI dictee 7 en PVA BL Nieuwe TL methode en inzet nieuwsbgerip naast Grip op lezen RK Hiaten gr. 7 en 8 vanuit analyse CITO en verbeteren instructievaardigheden Verder: Collegiale consultatie Algemeen IGDI en GRIMM wordt toegepast bij de hoofdvakken Observatie IB en directie Tijdens de Onderwijsinhoudelijke werkplaats richten we ons op leerkrachtvaardigheden GRIMM en modellen Pagina 4

5 Leerkrachtvaardigheden Vergroten van de vaardigheden op het gebied - effectiviteit van de instructie - systematisch werken, met oog op adequaat klassenmanagement in combinatiegroepen - Inzetten van middelen conform onderwijsbehoefte GRIMM model aanleren en eigen maken op studiedag Klassenmanagement doorontwikkelen adhv Teach like a champion tijdens KC Groeiacademie: GRIMM-model Teach like a championeigenaarschap leerkrachten / studiedag Groeiling/ en presentatie collega Saskia van den Akker Schooljaar GRIMM bij rekenen, taal, technisch lezen en spelling in instructie geïmplementeerd Klassenmanagementafspraken geborgd en zichtbaar in klas/ handelen leerkracht Modellen bij begrijpend lezen zichtbaar tijdens de instructie Modellen bij begrijpend lezen: kennis delen op OIW Leren van en met elkaar dmv collegiale consultatie Pedagogisch klimaat Kinderen en leerkrachten werken met plezier in een rustige en stimulerende werk-en leeromgeving Het klassenmanagement mbt groepsprocessen is op schoolniveau afgestemd Groepsvormende activiteiten inzetten en kennis delen op OIW Klassenmanagement doorontwikkelen (Teach) en groepsvormende activiteiten (GRIP) op KC Kennis delen Teach: 1 of 2 leerkrachten worden eigenaar van thema: inbrengen op KCuitproberen / afspraken maken en borgen of eventueel doorontwikkelen Schooljaar Groepsvormende activiteiten zichtbaar in klas groepsregels/ schoolregels Teach afspraken zichtbaar in handelen leerkracht/ klas Pagina 5

6 Combinatiegroepen Leerkrachten zijn nog beter in staat (we ontwikkelen door) een combinatiegroep qua organisatie te begeleiden. Wereldoriëntatie vakken aan de hele klas geven op 1 niveau Werken met taken (individueel op maat) en zorg bieden tijdens de zelfstandig werkmomenten WO methode zoeken passend bij combinatiegroepen Leerkrachten in de eigen klas proberen taak uit en ontwikkelen die door op de OIW Team / directie / methode-aanbieders Schooljaar Voor de herfstvakantie duidelijkheid omtrent alles-in-1 methodiek (Da Vinci?) Taak heeft vorm gekregen; Zorgtijd als vast onderdeel van de dag/ weekindeling Alles in 1 methode zaakvakken gekozen Passend onderwijs Groepsplannen Doorontwikkelen met nieuwe team: Middels het hanteren van groepsplannen zijn leerkrachten in staat planmatig te handelen en te spelen op de onderwijsbehoefte van leerlingen. Analyse methode en citotoetsen verder doorontwikkelen, kennis delen op OIW Kennis team met elkaar delen op OIW Jan 2016 Methode en cito analyses worden adhv vaste systematiek gemaakt (Harry Jansens/ borgingsformulieren) Pagina 6

7 Personeel (bv innovaties, vermindering ziekteverzuim, ontwikkeling personeel, personele organisatie, etc) Een lerende organisatie Er is een koppeling tussen het individuele leren en de lerende organisatie (onze school) De professional aan zet: kwaliteit, eigenaarschap en maatschappelijke betrokkenheid (speerpunten strategisch beleidsplan Groeiling) Teamleden leren/ ontwikkelen en delen kennis Gebruik maken van het willen en zijn van dit team Scholingsdag: speerpunten Individuele teamleden doen cursussen/ scholing en brengen geleerde in praktijk Positiviteit van alle teamleden faciliterende directeur Arkade- Evelijn Jebbink Scholingsdag De Groeiling Schooljaar Collectief gedrag / organisatiedoelen worden gesteld afhankelijk van hetgeen het team belangrijk vindt voor het verder doorontwikkelen van de school Hoge kwaliteit van het onderwijs met bovengemiddelde resultaten Huisvesting De locatie AP is aan de gemeente overgedragen. Bestuur verkent verder de mogelijkheden tot afstoten AP Els van Elderen Lopende het schooljaar AP is overgedragen Schoolplein verbeteren Werkgroep schoolplein verkent met huisvestingsmedewerker mogelijkheden Team en John Kamp Februari Zomer 2016 Plannen bekend Uitwerking plannen klaar Pagina 7

8 Organisatie Schoolorganisatie De school heeft een duidelijk profiel Werkgroep ICT: Mogelijkheden inbrengen op OIW en collega s informeren/ kennis delen Werkgroep ICT Schooljaar Mogelijkheden ICT voor lln en lkr worden benut Mogelijkheden digitalisering Krullevaar verkend Rapport Digitaal rapport passend bij Krullevaarmethodiek wordt ontwikkeld Snappet mogelijkheden op studiedag verkennen Kunst en cultuuronderwijs wordt ontwikkeld vanuit projecten Werkgroep Digitaal rapport in overleg met directie/ib en teamleden maken een rapport dat past bij de methoden van de Krullevaar Snappet Commissie K en C beleidsplan K en C Ouders Werkgroep digitaal rapport Directie/IB team Feb 2016 eerste rapport K en C heeft projectmatig vorm gekregen Eerste versies rapport zijn ontwikkeld en door kinderen ontvangen Financiën Begroting De school gaat verantwoord om met de beschikbare gelden en stelt daartoe een begroting op/ Taakstelling wordt behaald De begroting voor 2016 wordt opgesteld. Het team en MR worden geïnformeerd. Studiedag in november voor directies De Groeiling OHM en adm/ directie bewaken financiën Nov. - jan Gedurende het schooljaar De begroting 2016 wordt voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur Taakstelling is behaald Kwaliteitszorg Krijgen van inzicht in de mate waarin team Tevredenheidsonderzoek onder team Kwaliteitsmeters van Beekveld en Terpstra Maart 2016 Waardering tussen 3.0 en 3.5 Tevredenheidcijfer minimaal 7 Pagina 8

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015 Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool In dit jaarplan 2014-2015 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2014-2015. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2014-2015 Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

BASISSCHOOL De Blinkerd S c h o o l p l a n 2 0 1 1-2 0 1 5 Pagina 1

BASISSCHOOL De Blinkerd S c h o o l p l a n 2 0 1 1-2 0 1 5 Pagina 1 SCHOOLPLAN 2011-2015. BASISSCHOOL De Blinkerd S c h o o l p l a n 2 0 1 1-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren.

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan 2011-2015 Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden; 1. Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Formulieren vaststelling door bevoegd gezag en instemming MR met schoolplan 1 Algemeen... 5 1.1 Karakter, doel en functies... 5 1.2 Procedure... 6

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2015.

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015. BASISSCHOOL Sterrebos S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren.

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie