Rozanne Wijnand. Han Mesters. Dag van de. Maxime Verhagen. De participatiewet levert een positieve bijdrage. Kwartaalmagazine van Pay for People

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rozanne Wijnand. Han Mesters. Dag van de. Maxime Verhagen. De participatiewet levert een positieve bijdrage. Kwartaalmagazine van Pay for People"

Transcriptie

1 Kwartaalmagazine van Pay for People Jaargang 3 Editie 2 april 2015 Rozanne Wijnand De participatiewet levert een positieve bijdrage Han Mesters Uitzenden anno 2015 Maxime Verhagen Het is tijd voor een moderne bouw-cao! Dag van de Uitzendondernemer 2015

2 Inhoud 12 Het is tijd voor een moderne bouw-cao! De huidige bouw-cao past niet meer bij deze tijd: te duur en weinig flexibel. Volgens Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, is het hoog tijd voor een nieuwe, moderne bouw-cao De Participatiewet in de praktijk In het Nederland waar ik wil wonen, doet iedereen mee. Iedereen die kan werken, moet de kans krijgen dat ook te doen. Staatssecretaris Jette Klijnsma over de Participatiewet in de praktijk. ProVoBo: van plan tot succesvol uitzendbureau René Leeflang en Henk-Jan Koster liepen al langer rond met plannen voor een eigen uitzendbureau in de bouw en techniek. In 2012 waagden zij de sprong, hoe is het nu? Dag van de Uitzendondernemer 2015 Zo n honderdvijftig uitzendondernemers uit heel Nederland kwamen donderdag 26 maart naar Rotterdam voor de Dag van de Uitzendondernemer. Een verslag in woord en beeld.

3 Pag.5 Baanbrekend Drechtsteden Pag.6 Groenzorg Ambacht Pag.7 Het verhaal van Pag.14 CNV vakmensen Pag.15 ONLIne marketing Pag.16 Valory Pag.18 Even voorstellen colofon 19 Uitzenden anno 2015: digital disruptie De uitzendsector wordt links ingehaald door technologie en rechts in verwarring gebracht door de impact van de Wet werk en zekerheid. Han Mesters, Sector Banker bij ABN AMRO, schreef er een column over. Kennispartner Terwijl ik mijn voorwoord schrijf, zijn we nog druk bezig met het afbouwen van het decor van de Dag van de Uitzendondernemer Met trots kijken we terug op een zeer geslaagde editie. En ik denk dat we zelfs wel kunnen stellen dat dit de best bezochte editie tot nu toe was. De kaarten waren snel uitverkocht en dat resulteerde in goed gevulde workshopruimtes. Een mijlpaal, want het betekent dat de opzet van de Dag van de Uitzendondernemer, zoals we die bedoeld hebben, geslaagd is. Ook tijdens deze derde editie van de Dag van de Uitzendondernemer is het ons gelukt om uitzendondernemers in het zonnetje te zetten en bij te praten over de ontwikkelingen in het vak. En dat zijn er nogal wat. De gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid en de Inlenersbeloning kunnen een behoorlijke impact hebben. Het verbaasde ons dan ook niet dat deze workshops als eerste vol zaten. We zijn blij dat we voor onze klanten én vakgenoten een waardevolle kennispartner kunnen zijn. Ook in deze editie van P.zine proberen we u weer zo goed mogelijk bij te praten. Zo staan we stil bij de uitvoering van de Participatiewet en maakten voor u een rondje langs betrokken partijen. We spraken staatssecretaris Jette Klijnsma, bezochten Baanbrekend Dordrecht, dat mensen bemiddelt met een afstand tot de arbeidsmarkt, en namen een kijkje in de praktijk. Hopelijk inspireert het u om ook eens te kijken naar de mogelijkheden een arbeidsplaats te creëren voor iemand met een beperking. In deze editie van P.zine kijken we ook kritisch naar de bouw-cao. De onderhandelingen tussen werkgevers en de bonden wil maar niet vlotten dus vroegen we Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, en Piet Fortuin, vicevoorzitter CNV Vakmensen, wat er volgens hen moet veranderen. En, om in de bouwsector te blijven, maakten we een portret van het succesvolle duo achter ProVoBo, professionals in Bouw en Techniek uit Leiden. P.zine is een uitgave van Pay for People, specialist in flexibele arbeid En natuurlijk ook in deze P.zine onze online marketingrubriek, een gastcolumn en stellen we u voor aan één van onze medewerkers. Ik wens u, en al onze nieuwe lezers want de oplage van P.zine groeit nog steeds veel leesplezier. Hoofdredactie: Marieke Rodenrijs Vormgeving: Kontrast Kommunikatie Fotografie: Hans Hordijk Tekst: Machteld Henzel-in t Hout (Schrijfhout) Dennis Luyten Commercieel directeur 3

4 De Participatiewet in de praktijk Informatie Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden: één regeling die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. En die tot doel heeft iedereen in de samenleving te laten meedoen. Garantiebanen arbeidsbeperking te plaatsen, kunnen zij laagwaardige en Volgens het sociaal akkoord moeten extra banen gerealiseerd hoog waardige werkzaamheden in bestaande functies anders worden voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een verdelen en hun personeel optimaal inzetten. Bovendien past inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te het binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen en verdienen. In 2026 moeten van deze zogeheten krijgen werkgevers financiële vergoedingen zoals garantiebanen gerea liseerd zijn. Lukt dit niet dan treedt een loonkostensubsidie en loon compensatie bij ziekte. wettelijk quotum in werking. Iedere werkgever met 25 of meer werknemers moet dan iemand uit de doelgroep aannemen. Hoe is het nu? Maar hoe gaat het met de invoering van de Participatiewet in Voordelen van de Participatiewet de praktijk? P.zine maakte een rondje langs mensen en Zo ver is het nog niet. En de Participatiewet biedt werkgevers organisaties die rechtstreeks te maken hebben met (de ook een hoop mogelijkheden die een positieve bijdrage kunnen gevolgen) van de Participatiewet. leveren aan hun bedrijfsresultaat. Door mensen met een In het Nederland waar ik wil wonen, doet iedereen mee In 2013 hadden bijna 1,6 miljoen mensen in Nederland een arbeidshandicap (zo n 14 procent van alle 15 tot 65-jarigen). Hun werkloosheidspercentage is met 15,8 procent bijna twee keer zo hoog als bij mensen zonder arbeidshandicap. De Participatiewet, die nu drie maanden van kracht is, moet de komende jaren banen creëren en de werkloosheid bij deze doelgroep terugdringen. Of dit ook gaat lukken? We vroegen het staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jette Klijnsma. Het is ambitieus, banen, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het is een afspraak die de sociale partners, dus werkgevers en werknemers, zelf in overleg met het kabinet hebben gemaakt. Het vraagt om een cultuuromslag bij werkgevers: hoe kun je het werk binnen jouw bedrijf zó organiseren dat er klussen overblijven die mensen met een beperking prima kunnen doen. Dat betekent niet dat mensen die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt, gepasseerd worden. De garantiebanen zijn echt extra en speciaal bedoeld voor mensen die het heel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: mensen uit de Wajong-, Wsw-, Wiw /ID-regeling. En mensen die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Zij hebben ook recht op een kans op de arbeidsmarkt en een eenvoudige baan. Daarvoor hoeven niet eerst de andere problemen op de arbeidsmarkt te worden opgelost. Gemeenten kijken samen met langdurig werklozen naar de mogelijkheden om werk te vinden. Dat kan een gewone baan zijn, een beschutte werkplek met aanpassingen of een studie zijn. Of een Wajonger arbeidsvermogen heeft, beoordeelt het UWV aan de hand van criteria die in het zogenoemde Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten zijn vastgelegd.

5 Dit zijn objectieve criteria die door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige worden getoetst. De herbeoordeling van het zittend bestand van de Wajong vindt plaats in de komende twee jaren (2015 t/m 2017). Het UWV heeft extra geld gekregen om Wajongers aan het werk te helpen. Om werknemers en werkgevers te ondersteunen in dit hele proces, kunnen gemeenten en het UWV verschillende instrumenten Visie inzetten. Voor werkgevers is er bijvoorbeeld een loonkostensubsidie, aanpassingen van de werkplek en het afsluiten van een no-riskpolis. Ook kunnen gemeenten en het UWV extra persoonlijke ondersteuning inzetten in de vorm van een jobcoach. Het UWV biedt bedrijven daarbij de mogelijkheid gebruik te maken van een interne jobcoach. Bedrijven kunnen daarnaast ook kiezen voor groepsdetacheringen waarbij de begeleiding vaak al inbegrepen is. Het is van groot belang dat mensen naar en op de werkvloer goed worden begeleid. Er moet daarbij altijd sprake zijn van maatwerk. En zo bereiken we samen het Nederland waar ik wil wonen en waar iedereen meedoet. Man en vrouw, jong en oud, hier geboren en van ver, mensen met en zonder arbeidsbeperking. Iedereen die kan werken, moet de kans krijgen dat ook te doen. Jette Klijnsma Jette Klijnsma is staatssecretaris bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet levert een positieve bijdrage Baanbrekend Drechtsteden is een samenwerkingsverband van de Sociale Dienst Drechtsteden en Randstad Groep Nederland. Zij hebben hun krachten gebundeld om werkgevers in de Drecht - steden en omgeving te ondersteunen bij hun personeels vraagstukken. Baanbrekend Drechtsteden beschikt over een groot en divers bestand van werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen, waaronder mensen met een arbeidsbeperking. Manager Rozanne Wijnand vertelt hoe zij met haar team werkgevers adviseert over de invulling van de Participatiewet. Regelmatig organiseren we bijeenkomsten en geven we presentaties bij werkgeversverenigingen om te vertellen hoe werkgevers optimaal gebruik kunnen maken van de Participatiewet. We laten hen aan de hand van praktijkvoorbeelden zien waar de mogelijkheden liggen. Ook zetten we de (financiële) voordelen op een rij. Want die zijn aanzienlijk: loonkostensubsidie, looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis), subsidie voor het aan passen van de werkplek en natuurlijk professionele begeleiding en ondersteuning van kandidaten. We merken dat werkgevers daar, vooral in de beginperiode, veel waarde aan hechten. De meeste werkgevers willen wel iemand met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden, maar weten vaak niet hoe en denken dat ze geen geschikt werk kunnen bieden. We gaan graag met hen in gesprek over de mogelijkheden binnen hun bedrijf. Ook bieden we werkgevers onze kosteloze Quickscan Participatie aan. Hieruit blijkt of en waar iemand met een arbeidsbeperking van toegevoegde waarde kan zijn. Aan de hand van jobcarving wordt bekeken of functies kunnen worden opgeknipt in gespecialiseerde en meer eenvoudige taken. Werk uit de laatste categorie kan een interessante baan opleveren voor mensen met een beperking. Tegelijk hoeven gespecialiseerde medewerkers zich niet meer bezig te houden met bijzaken, zorgt het voor duurzame bedrijfsvoering en levert het financiële voordelen op. Een win-winsituatie. In dat opzicht denk ik zeker dat de Participatiewet een positieve bijdrage levert aan de veranderende arbeidsmarkt. We zullen met elkaar alleen erg ons best moeten doen om het aantal garantiebanen te realiseren. Baanbrekend Drechtsteden wil dit jaar 900 vacatures vervullen. Een uitdaging waar ons mvo-hart sneller van gaat kloppen. 5

6 Groenzorg Ambacht helpt mensen uit de bijstand Visie Iedereen mee laten doen in de samenleving. Dat is het doel van de nieuwe Participatiewet. Bij Groenzorg Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht is dit al langer het doel. Al in 2012 stapten de oprichters naar de gemeente met een plan voor de combinatie van een sociale aanpak en netter groen. Bedrijfsleider Dieter Hasenbein hoopt dat hun opzet nu anderen inspireert hetzelfde te doen. Sociale aanpak én netter groen Drie hoveniers uit Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk zien in 2012 mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en het groenonderhoud van de gemeente op niveau te brengen. Dieter Hasenbein, bedrijfsleider bij Groenzorg Ambacht vertelt: In Hendrik-Ido-Ambacht werd het groenonderhoud toentertijd gedaan door een partij van buiten de regio. Dat vonden we eigenlijk een beetje vreemd. We begrepen wel dat het via een aanbesteding zo kan lopen, maar logisch vonden we het niet. Daarbij waren we ook van mening dat het groenonderhoud beter kon en zagen we mogelijkheden om sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en langdurig werklozen weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Daarop besluiten de drie hoveniers achter de tekentafel te kruipen en hun ideeën verder uit te werken. Partijen enthousiast maken Als de plannen eenmaal concreet zijn, volgt een lange periode van praten met verschillende regionale partijen zoals gemeenten en woningbouwcorporaties om ze enthousiast te maken. Op 1 januari 2014 is het dan zo ver en krijgen de drie hoveniers de handen op elkaar voor hun idee. De gemeentelijke opdracht, inclusief een hoge Social Return On Investment-opgave, volgt en Groenzorg Ambacht is een feit. Vaste partner is Baanbrekend Drechtsteden, een samenwerkingsverband van de Sociale Dienst Drechtsteden en Randstadgroep Nederland. We hebben een goed contact met Baanbrekend Drechtsteden opgebouwd, vertelt Hasenbein. Baanbrekend selecteerde kandidaten met enige en zonder ervaring. En in het voorjaar van 2014 gingen vier voormannen elk met een vast team aan de slag. Flexibiliteit Als werkgever heb je toch bepaalde verwachtingen bij mensen met een uitkering van de sociale dienst. Maar het valt ons honderd procent mee, zegt Hasenbein. Er valt wel eens iemand weg, die moeite heeft met het oppakken van het werkritme of omdat het werk toch niet bevalt. Dat vraagt flexibiliteit van ons, want het onderhoud moet doorgaan. We hebben wel altijd een luisterend oor voor onze medewerkers en denken met hen mee. Het merendeel heeft het goed naar zijn zin. Zeker wanneer de zon schijnt, lacht hij. De mannen pakken het werk en hun verantwoordelijkheid echter goed op. Schoffelen lijkt misschien makkelijk, maar je moet wel weten welk groen je moet verwijderen. Ook strak snoeien met een heggenschaar is een kunst. Voor vakinhoudelijke vragen heeft Groenzorg een wekelijks vragenkwartier ingesteld. Payroll-contract Een aantal medewerkers heeft inmiddels een payroll-contract gekregen. Wij wilden hen niet kwijt, maar kunnen hen nog niet aannemen, omdat we niet het hele jaar onderhoudswerk hebben. Op deze manier komen ze toch uit de uitkering en kunnen ze via het uitzendbureau bij ons of later ook bij andere hoveniers aan de slag, licht Hasenbein toe. Het is mooi dat je hen zo een toekomst kunt bieden.

7 Het verhaal van... Visie Heel fijn om weer aan het werk te zijn Menno Zielhorst (52) was langdurig werkloos, maar vond dankzij Baanbrekend Drechtsteden weer een baan. Sinds vijf maanden werkt hij bij Groenzorg Ambacht en dat bevalt erg goed. Ik controleerde gymzalen voor de gemeente. Door onenig heid met mijn baas kwam ik uiteindelijk thuis te zitten. Vrij snel vond ik een baan in een magazijn maar dat was tijdelijk. En toen waren er ineens twee jaren voorbij. Jaren waarin ik veel gesolliciteerd heb, maar steeds werd afgewezen. Dat was erg demotiverend, zeker omdat ik ook op leeftijd begon te raken. Gelukkig kwam ik in contact met Baanbrekend Drechtsteden. Zij gaven mij een sollicitatie training en ik heb via hen mijn heftruckcertificaat gehaald. Natuurlijk was het leuk geweest als ik een functie had gevonden waarbij mijn certificaat van pas zou komen, maar daar wilde ik niet op wachten. Zeker toen me een plek werd aangeboden bij Groenzorg Ambacht, heb ik die met twee handen gegrepen. Ik vind het fijn om buiten te zijn, het is leuk werk en de mensen zijn erg aardig. We zijn een hecht team. Ik ben dan ook heel blij dat mijn contract verder verlengd is. Na een contract voor drie maanden, en daarna een voor vijf maanden, kan ik nu tot het einde van het jaar blijven. Ik werk vijf dagen per week en onderhoud het groen in wijken in Hendrik-Ido-Ambacht. De werkzaamheden variëren van schoffelen en snoeien tot zwerfvuil rapen. Het was voor mij niet moeilijk om weer in het werkende ritme te komen, ik was er echt aan toe. Daarom is het zo belangrijk dat er initiatieven zijn zoals Baanbrekend Drechtsteden en Groenzorg Ambacht. Want de Participatie wet is mooi bedacht, maar er moet wel iemand zijn die mensen zoals ik, en mensen met een beperking, ook echt een kans geeft. 7

8 Het gaat niet om prijs, maar om kwaliteit en service De beste stuurlui staan aan wal. Maar niet in het geval van René Leeflang en Henk-Jan Koster van arbeidsbemiddelingsbureau ProVoBo. Al lange tijd zagen zij wat er beter kon bij hun toenmalige werkgevers. Eind 2011 besloten zij niet langer toe te kijken maar de sprong in het diepe te wagen. En begin 2012 richtten zij ProVoBo op: dé intermediair voor functies in de bouw en techniek in de Randstad. Vragende blik We spreken René Leeflang en Henk-Jan Koster op maandagmorgen vanuit hun kantoor in Leiden. Een van de weinige momenten dat ze allebei aanwezig zijn en tijd hebben voor een interview. Sinds de oprichting, nu alweer zo n drie jaar geleden, is het namelijk heel hard werken geweest. En dat is het nog, zegt René. Als zelfstandig onder nemer is het toch anders dan in loondienst. Maar we ervaren het heel positief. En inmiddels hebben we goed onze draai gevonden en zijn we bekend met alle aspecten van het ondernemerschap. Toen we besloten voor onszelf te beginnen, hebben we het ondernemerschap misschien een beetje onderschat, vult Henk-Jan zijn zakenpartner lachend aan. Er kwamen toch wel wat dingen op ons af waar we van tevoren niet bij stil hadden gestaan. Dan keken we elkaar aan met een blik van moeten we hier óók een antwoord op hebben?. Gelukkig hadden we de juiste mensen om ons heen die ons goed adviseerden. Lange aanloop Met een technische en bouwachtergrond en ervaring in arbeidsbemiddeling, wisten René en Henk-Jan precies hoe ze het gingen aanpakken. René: We hadden beiden ervaren wat er gebeurt als je teveel op de cijfers gaat zitten. Je kunt dan misschien wel de laagste prijs bieden, maar als kwaliteit en service achterblijven, haken klanten alsnog af. Voor René en Henk-Jan stond het dus vanaf het allereerste begin buiten kijf dat kwaliteit en service hun dienstverlening zouden bepalen. Terugkijkend heeft de oprichting van ProVoBo best een lange aanloop gehad, zegt Henk-Jan. Juist omdat we het zo goed wilden doen, hebben we lang overlegd. Het is misschien cliché, maar je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk. Dus hebben we - gelukkig - veel tijd in de voorbereiding gestoken. Projectbasis ProVoBo bestaat inmiddels ruim drie jaar en het klanten- en kandidatenbestand is Je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk. behoorlijk gegroeid. René: We bemiddelen professionals in de bouw en techniek. Denk aan schilders, timmerlieden en installatiemonteurs in de bouw, en monteurs, engineers en constructeurs in de techniek. Hoofdzakelijk op projectbasis, maar omdat de kwaliteit van onze kandidaten hoog is, zijn inmiddels ook een aantal kandidaten bij opdrachtgevers in vaste dienst getreden. En ook al betekent het dat wij iemand niet meer kunnen plaatsen, is het natuurlijk een groot compliment. Zeker!, vindt ook Henk-Jan, dat is absoluut een vreugdedansje waard. Last van de crisis heeft ProVoBo eigenlijk niet gehad. René: De crisis trof vooral nieuwbouwprojecten en wij bemiddelen met name mensen voor renovatie projecten. Dat is dan weer ons geluk, want juist doordat het zo slecht ging in de nieuwbouw, trok het renovatiewerk weer een beetje aan. ProVoBo staat voor professionals voor bouw en techniek en biedt arbeidsbemiddeling voor de marktsegmenten bouw, afbouw en techniek (werktuigbouwkunde en elektrotechniek). Door persoonlijk contact en duidelijke afspraken biedt ProVoBo klanten dienstverlening op maat en flexibele oplossingen. Kijk ook op

9 Ondernemer aan het woord Niet té persoonlijk De benadering van René en Henk-Jan is persoonlijk, zo komen ze tot de beste flexibele oplossingen voor hun opdrachtgevers. Maar, naar kandidaten toe zijn ze ook weer niet té persoonlijk. Henk-Jan legt uit: We vinden het heel belangrijk dat onze kandidaten echt onderdeel uitmaken van het team waarin zij aan het werk gaan. Tot aan de bemiddeling hebben we heel nauw contact, maar daarna doen we bewust een stapje terug. Natuurlijk informeren we regelmatig of het goed gaat, maar ze moeten zich op de eerste plaats thuis voelen bij hun nieuwe opdrachtgever. Kwaliteit boven kwantiteit Als ze tegen het einde van het interview de balans opmaken, concluderen Bij elke plaatsing doen we een vreugdedansje René en Henk-Jan dat ze er eigenlijk heel goed voor staan. En toch is er altijd ruimte voor verbetering en groei: We denken zeker aan uitbreiden, maar alleen als we dezelfde kwaliteit en service kunnen garanderen als nu. Want bij ons gaat kwaliteit altijd boven kwantiteit. Tip van René en Henk-Jan: Focus. Zorg dat je dát doet waar je goed in bent. Probeer niet alles zelf te doen en durf zaken uit te besteden. 9

10 Spetterende Dag van de Uitzendondernemer 2015! Het prachtige Rotterdamse Wereldmuseum was het decor voor de Dag van de Uitzendondernemer Een inspirerende locatie waar uitzendondernemers uit heel Nederland donderdag 26 maart bijeenkwamen om te praten over de toekomst van het vak, workshops te volgen en door Pay for People even in het zonnetje werden gezet. Vertrouwen in de economie Pay for People organiseerde voor de derde keer de Dag van de Uitzendondernemer. Een dag die, zeker nu er zoveel verandert op het gebied van wet- en regelgeving, geen overbodige luxe is. Uitzendondernemers leven in de waan van de dag en zijn daardoor vaak niet in de gelegenheid iets extra s te doen. Pay for People helpt hen graag. Net als vorig jaar, werd de dag geopend met een ondernemerslunch. Deze keer schoof de voormalig wethouder haven, verkeer en regionale economie van Rotterdam, Jeannette Baljeu, aan. Ze sprak met de aanwezige onder nemers over de veranderende arbeidsmarkt en deed een oproep vooral vertrouwen te hebben in de economie. Baljeu: Alleen als we vertrouwen hebben in het bedrijfsleven en het vertrouwen van consumenten weten te winnen, kan de banenmarkt weer aantrekken. Baljeu moedigde de aanwezige uitzendondernemers ook aan zelf kansen te zoeken. Bijvoorbeeld door naar de gemeente te stappen en samen te kijken hoe zij mensen de arbeidsmarkt op kunnen helpen. Op de opmerking uit de zaal dat de politiek soms makkelijk praten heeft, antwoordde zij: Dat is waar, in de praktijk kan het een stuk lastiger zijn. Daarom zijn juist bijeenkomsten als de Dag van de Uitzendondernemer zo goed. Technologische klik Na de ondernemerslunch werd de Dag van de Uitzendondernemer 2015 officieel geopend door Marijke Roskam, bekend van verschillende radioprogramma s op BNR Nieuwsradio. In een huiskamersessie sprak zij met Han Mesters, Sector Banker bij ABN AMRO, Aad van der Zalm, oprichter WerkTalent en trendwatcher Samir ter Lüün over de ontwikkelingen in de uitzendbranche. Het gesprek ging al gauw over de steeds grotere rol die de technologie speelt bij werving en selectie. De eerste kennismaking tussen recruiters en kandidaten vindt steeds vaker online plaats, via vacaturebanken en social media als LinkedIn.

11 Succesverhaal Volgens Ter Lüün en Mesters een positieve ontwikkeling. Online contacten gaan snel en kennen geen beperking in tijd of ruimte. Toch zal de branche volgens Van der Zalm, nooit zonder persoonlijk contact kunnen. Want de echte klik tussen recruiter, kandidaat en opdrachtgever voel je volgens hem alleen maar in real life. Trends en innovaties Na het officiële gedeelte was het tijd om zelf aan de slag te gaan. In de workshop Slim en correct omgaan met de inlenersbeloning kregen deelnemers de inlenersbeloning in 10 highlights toegelicht en toetsten zij hun kennis in praktijkcasussen. Tijdens de workshop ABU-cao & Wet werk en zekerheid werden de belangrijkste wijzigingen besproken en kregen deelnemers tips hoe deze toe te passen. En trendwatchers Samir ter Lüün en Martijn Aslander namen de aanwezigen mee op een reis naar de toekomst en verkenden samen met hen de mogelijkheden van de netwerksamenleving en de trends en innovaties die invloed zullen hebben op de flexbranche. Een enthousiaste deelneemster vertelt: Ik heb echt een geweldige dag gehad! Mijn hoofd loopt een klein beetje over van alles wat ik vandaag heb gehoord, maar ik ben wel echt weer helemaal bij. Goud der Goden De dag werd afgesloten met een informele borrel waar deelnemers uitgebreid napraatten en ervaringen en ideeën uitwisselden. En als extraatje kregen zij een rondleiding door het museum en bezochten zij de tentoonstelling Goud der Goden. Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement en danken al onze gasten, deelnemers en partners voor hun bijdrage. En, nodigen u graag uit voor volgend jaar! 11

12 Valt het doek voor de cao? In 1914 werd de allereerste landelijke cao afgesloten. Net als nu, behartigde ook deze eerste cao gedeelde belangen van werkgevers en werknemers, en zorgde voor rust op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die met zijn dagloners niet eens zoveel anders was dan de huidige flexibele arbeidsmarkt. Maar heeft de cao een eeuw later haar beste tijd gehad? In de bouwsector heeft het er alle schijn van. De onderhandelingen gaan stroef en de meningen zijn sterk verdeeld. Maxime Verhagen, voorzitter van belangenvereniging Bouwend Nederland, en Piet Fortuin, vicevoorzitter van vakbond CNV Vakmensen, geven hun visie. Het is tijd voor vernieuwing De huidige bouw-cao past niet meer bij deze tijd. De cao is te duur en weinig flexibel. Dat vindt belangenvereniging Bouwend Nederland. Om in de toekomst concurrerend te blijven, wil de vereniging daarom hervorming van de cao. Voorzitter Maxime Verhagen licht toe. Er moet een nieuwe, gemoderniseerde bouw-cao komen. Eén die perspectief biedt aan de werknemers en die zorgt voor gezonde groei. Met marges van gemiddeld nog geen 1 procent kunnen bedrijven zich de huidige cao gewoon niet permitteren. Gevolg is dat er geen bouwvakker meer in vaste dienst wordt aangenomen en dat de sector verder leegloopt. De afgelopen jaren daalde het aantal werknemers onder de bouw-cao al met tot ongeveer en die leegloop stopt nog niet. Ik geloof niet in een sector die hoofdzakelijk met zzp ers werkt. Niet dat er iets mis is met zzp ers, maar bouwbedrijven moeten niet gedwongen worden om met hen te werken. En dat is wel wat er onder de huidige bouw-cao gebeurt. Vakbonden verwijten werkgevers, dat zij de cao helemaal niet willen vernieuwen, maar alleen maar verslechteren ten gunste van de portemonnee van aannemers. Dat is onzin. Net als wij, willen ook zij helemaal niet af van de bouw-cao, maar wel van een sléchte bouw-cao. We zijn het eens dat een cao noodzakelijk is zodat werknemers weten waar zij aan toe zijn. En een cao biedt werkgevers ook een level playing field zodat concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen. Ik denk dat de bonden zich vooral moeten afvragen of zij de belangen van de werknemers in de bouw wel goed behartigen. Ja, voor hun eigen leden komen ze wel op, maar geldt dat ook voor de rest? Ik denk het niet. Met onze voorstellen zijn jongeren beter af. Wij pleiten voor meer loon en een betere loopbaanbegeleiding. Goede arbeidsomstandigheden, mogelijkheden voor her- om- en bijscholing en gezondheid bevorderende maatregelen dragen ertoe bij dat werknemers langer actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Hier zijn werknemers en werkgevers meer mee gediend dan allerlei ontziemaatregelen die, veelal voor een beperkte periode en voor een beperkte groep, inactiviteit juist belonen. Onze inzet is dan ook om geld voor inactiviteit te gebruiken voor activerend beleid, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk ontwikkelingsbudget. Daarnaast pleiten we voor het verbeteren van de efficiency en de effectiviteit van bestaande maatregelen en voor meer flexibiliteit. Werk verschuift steeds vaker naar arbeidstijden buiten het reguliere arbeidspatroon en dat wordt onder de huidige cao erg duur betaald. Terwijl werkgevers en werknemers ook gewoon in onderling overleg maatwerkafspraken zouden kunnen maken? Meer interne flexibiliteit vermindert immers de behoefte aan externe flexibiliteit. Kortom, de markt verandert, de sector verandert en dus moet de cao mee veranderen. Het is tijd voor vernieuwing en dat vraagt om een andere, open mentaliteit. Ook in de bouw.

13 Visie Foto: Anke Bot Maxime Verhagen Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland en was tussen 2010 en 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en innovatie. 13

14 Visie Een moderne én fatsoenlijke cao Werkgevers zetten de bouw-cao onder druk. En volgens Piet Fortuin, vicevoorzitter van de vakbond CNV Vakmensen, laten ze aan de onderhandelingstafel vooral spierballengedrag zien. Niet nodig, vindt hij, want ook de vakbonden willen een modernere bouw-cao. Modern én fatsoenlijk. Werkgevers roepen dat zij de cao willen moderniseren, maar ze bedoelen dat ze de cao willen versoberen. Het moet allemaal vooral goedkoper, dat blijkt wel uit hun eisen: vakantiegeld afschaffen, vrije dagen verminderen, vergoedingen beperken. Wij zien ook dat de cao niet meer aansluit bij de huidige situatie. De bouwsector is de afgelopen dertig jaar veranderd en dat vraagt om aanpassingen. Maar wel in alle redelijkheid en met oog voor de toekomst. De komende jaren krijgen we te maken met een enorme vergrijzingsgolf. We zullen er dus óók voor moeten zorgen dat de bouw een aantrekkelijke sector blijft voor jonge mensen. Het prijsvechten van nu, draagt daar niet aan bij. Om jongeren geïnteresseerd te maken in de bouwsector, is het belangrijk dat zij weten waar ze aan toe zijn als ze voor een baan in de bouw kiezen. Een goede cao biedt zekerheid. Voor werknemers maar ook voor werkgevers. Dat het nog steeds niet goed gaat in de bouwsector, is vervelend en verdient zeker onze aandacht. Maar versoberen van de cao is niet de oplossing. In de strijd om de gunsten van opdracht gevers, zie je dat op veel bouwplaatsen een ware ratrace is ontstaan om de goedkoopste krachten. Terwijl het zou moeten gaan om de béste krachten: goed opgeleide en ervaren vakmensen, die verzekerd zijn van een passende loonontwikkeling, maatregelen die hen helpen om de hogere pensioenleeftijd in gezondheid te halen en een fatsoenlijk pensioen. Een goede cao regelt dit. Een goede cao gaat uiteraard ook met haar tijd mee. En dus staan we zeker open voor het maken van afspraken over flexibelere arbeidstijden die passen bij de huidige 24-uurseconomie, bijvoorbeeld. En we willen ook afspraken maken op bedrijfsniveau om maatwerk te kunnen leveren. Waar het ons om gaat is dat de rechten van werknemers altijd het uitgangspunt moeten zijn van de cao, en niet de portemonnee van de werkgever. En laat ik nogmaals benadrukken dat de cao een van de krachtigste instrumenten is van de Nederlandse economie. Nederland kent weinig stakingsdagen ten opzichte van andere Europese landen en dat komt omdat een goede cao scheve arbeidsverhoudingen voorkomt en zorgt voor arbeidsrust. Piet Fortuin Piet Fortuin is vicevoorzitter van de vakbond CNV Vakmensen. (met dank aan Bouwend Nederland, CNV Vakmensen, aanvullende bronnen: Trouw en Cobouw)

15 Haal meer uit uw website met responsive design Online Marketing De variatie aan apparaten die we dagelijks gebruiken om een website te bekijken, wordt steeds groter. Ga maar na hoe vaak u zelf uw smartphone of tablet gebruikt om een website te bezoeken. Dat is voor uw doelgroep niet anders. En vacatures zoeken is nu eenmaal typisch een bezigheid om s avonds op de bank te doen of onderweg in de trein. Eerst een paar interessante cijfers: in Nederland is de smartphone-dichtheid het afgelopen jaar gegroeid tot 52%. En maar liefst 70% van de smartphone-bezitters gaat het huis niet uit zonder deze mee te nemen. De kans dat uw doelgroep uw website bezoekt op een smartphone, wordt dus steeds groter. U moet het uw bezoekers dus zo makkelijk mogelijk maken om via hun mobiele apparaten informatie tot zich te nemen, formulieren in te vullen, cv s te versturen en vacatures te zoeken. Waarschijnlijk vraagt u zich nu af of het voor u interessant is om een mobielvriendelijke website te laten maken. Het is dan vooral waardevol om te weten hoeveel mensen uw website al vanaf een smartphone of tablet bezoeken. Dit kunt u bekijken via Google Analytics. Gaat het om meer dan 25%, dan levert het al gauw rendement op om uw website mobielvriendelijk te maken. Een laag percentage bezoekers op mobiele apparaten, betekent overigens lang niet altijd dat er geen behoefte is om uw website mobiel te bekijken. Het aantal kan ook juist laag zijn omdat uw website niet goed is ingericht voor een smartphone of tablet. De beste oplossing om uw website mobiel- en tabletvriendelijk te maken, is door deze responsive te maken. Hoe ziet zo n responsive design er uit? De basis van een responsive website is een vloeibaar raster dat ervoor zorgt dat de website niet vastzit aan een bepaald schermformaat. Elementen schalen en verspringen afhankelijk van de resolutie. Daarnaast is een responsive website vingervriendelijk en goed te bedienen. Zo is het in uw geval waarschijnlijk belangrijk dat vacatures goed doorzoekbaar zijn, overzichtelijk worden weergegeven en dat reageren eenvoudig is. Een andere reden om uw website responsive te maken, is dat Google u er vanaf 21 april 2015 op afrekent als u het niet doet. Hoe goed uw website ook is, als deze niet mobielvriendelijk is, plaatst Google u vanaf dan lager in de zoekresultaten. En dat is toch zonde! Benieuwd hoe uw website er op verschillende apparaten uitziet? Test uw website op Voer de Google mobile friendly test uit en ontdek of Google uw website mobiel vriendelijk vindt Via Our mobile planet geeft Google u inzicht in het gebruik van smartphones per doelgroep, ga naar https://think.withgoogle.com/mobileplanet/nl/ Mathieu Burgerhout Mathieu Burgerhout is Senior Online Marketeer bij het Rotterdamse internetbureau Redkiwi. 15

16 5 vragen aan Valory winnaar van het FlexInnovatieFonds 2015 Geloven in je idee, een goed plan maken en heel hard werken. Het zijn volgens Arian Oosthoek de basisingrediënten voor het realiseren van je droom. Al helpt het ook om het Flex Innovatiefonds te winnen! Vijf vragen aan oprichter van de succesvolle startup Valory. 1 Valory koppelt het bedrijfsleven aan de wetenschap, hoe ben je op dit idee gekomen? Nog tijdens mijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit ontstond het eerste idee voor Valory. Dat was in 2012, ik zat in de collegezaal en was enorm geboeid door een van mijn docenten. Het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee hij sprak, en vooral ook wát hij behandelde, moest wat mij betreft ook buiten de muren van de collegezaal verteld worden. Toen ben ik verder gaan brainstormen. Ik kwam vervolgens tot de eenvoudige conclusie dat wetenschappers graag nadenken over complexe vraagstukken en men in het bedrijfsleven behoefte heeft aan nieuwe inzichten. Eén en één is twee, en dus ben ik het idee van een wetenschapsnetwerk voor het bedrijfsleven verder gaan uitbouwen. 2 Hoe ben je vervolgens begonnen? Een idee is leuk, maar het moet natuurlijk ook wel uitvoerbaar zijn. Zo moest ik erachter komen of bedrijven ook werkelijk geïnteresseerd zouden zijn in een denktank van wetenschappers. En, moest ik wetenschappers vinden die hun kennis wilden delen met het bedrijfsleven. Dat laatste was niet zo moeilijk. Wetenschappers doen niets liever dan onderzoeken en onderwijzen, en vinden het leuk als je hen een gerelateerde praktijkcase voorlegt. De grootste uitdaging lag in het vinden van een win-winsituatie voor beide werelden. Want het is ook nog eens zo dat wetenschappers met name geschikt zijn voor de anamnese: het probleem definiëren en een oplossingsrichting vinden. De uitvoering laten zij liever over aan een consultant. Maar toen we eenmaal voor een groot postorderbedrijf een succesvolle netwerksessie met wetenschappers hadden georganiseerd, wist ik dat het klopte. Met dat voorbeeld onder de arm was het makkelijk andere bedrijven over de streep trekken. 3 Kun je vertellen hoe Valory wetenschappers en bedrijven koppelt? Valory koppelt wetenschappers en bedrijven (met meer dan 200 medewerkers) aan elkaar via een database. Hierin staat een overzicht van onderwerpen die we hebben voorzien van tags. Daarmee koppelen bedrijven hun probleem aan kennisgebieden. Bedrijven die een abonnement hebben ( 19,50 per maand), kunnen zelf in onze database zoeken naar wetenschappers. De meest gebruikte optie is om het probleem te omschrijven en het uit te zetten onder de experts van Valory. Het verschijnt dan op de tijdlijn van de deskundigen. Die reageren erop en voorzien elkaar ook weer van feedback. Zo ontstaat een community van kennis. Vervolgens kunnen bedrijven wetenschappers uitnodigen voor een brainstorm, een telefonisch consult of gezamenlijk project. Ook kan een wetenschapper worden ingehuurd voor een meer uitgewerkte samenwerking. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden wordt ook nog gesubsidieerd tot Dit maakt het interessant voor veel bedrijven. 4 Valory is niet een standaard flexonderneming, toch hebben jullie het Flex Innovatiefonds 2015 gewonnen. Waarom denk je? Valory is inderdaad een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar toch ook weer niet. Valory is een echte bemiddelaar. Bedrijven huren bij ons tijdelijk flexibele denkkracht in, daarin verschillen we dus niet veel van andere flexondernemingen. Maar we hebben toch vooral gewonnen vanwege het innovatieve karakter van onze dienstverlening. Er is al eerder geprobeerd om de wetenschap te koppelen aan het bedrijfsleven. Echter, niet op deze schaal. Ik denk ook dat de tijd er nu echt rijp voor is. Je ziet dat de wetenschap de laatste tijd aan populariteit wint. Een mooie en vooral heel waardevolle ontwikkeling. Ook omdat op deze manier beide partijen er profijt van hebben en de economische en maatschappelijke waarde van kennis goed wordt benut.

17 Succesverhaal 5 En de toekomst, waar staat Valory over 5 jaar? Inmiddels werk ik meer dan fulltime aan Valory. Om na de officiële lancering in juni van dit jaar, zoveel mogelijk bedrijven te kunnen bedienen, zijn we inmiddels met vier vaste krachten. Op korte termijn zullen we nog verder uitbreiden om aan de vraag te kunnen (blijven) voldoen. Daar wil ik het prijzengeld voor gebruiken en we staan uiteraard ook open voor investeerders. Verder ga ik ervan uit dat we over drie jaar ook over de landsgrenzen actief zijn. Vooral in Duitsland zien we grote mogelijkheden. Dat zou echt fantastisch zijn. Meer weten over Valory? Ga naar Over het FlexInnovatieFonds FlexInnovatieFonds is een initiatief van PSC, bedoeld om vernieuwing in de flexmarkt te stimuleren. Op 12 februari 2015 reikte PSC voor de tweede keer de prijs uit voor het meest innovatieve businessplan binnen de flexmarkt. De Finale vond plaats in The Upper Deck in Naarden Kijk ook op 17

18 Even voorstellen Renate van Leeuwen Senior Account Support Ik heb een uitdagende en vooral leuke baan Iedere dag zetten de medewerkers van Pay for People zich in voor de klanten en voor elkaar. Maar wie zijn die medewerkers? Ze stellen zich graag aan u voor. Deze keer: Renate van Leeuwen, Senior Account Support. Renate werkt 2,5 jaar bij Pay for People. Ik ben mijn loopbaan begonnen in de zorg. Maar het kriebelde. Ik wilde me verder ontwikkelen, liefst op HRM-gebied. In 2008 ben ik bij Randstad Zorg gaan werken en kort daarna begonnen met de studie Personeel Arbeid. Vlak voordat ik mijn diploma haalde, ben ik overgestapt naar Pay for People. Ik kon aan de slag bij de afdeling Account Support en daar werk ik nu alweer 2,5 jaar met veel plezier. Dienstverlening en klantcontact staan centraal in mijn werk, dat is ook wat mijn werk zo leuk maakt. Sinds april 2014 ben ik Senior binnen het Account Support team en ondersteun ik mijn collega s, doe de werving en selectie van nieuwe collega s en ben verantwoordelijk voor de uitgaande salarisbetalingen. Een uitdagende aanvulling! Niet alleen ík ben de laatste jaren gegroeid, ook Pay for People is sterk gegroeid. Omdat het een open organisatie is, ben je dus zelf ook echt onderdeel van deze groei. In de toekomst hoop ik mij nog verder te kunnen ontwikkelen op HRM-gebied en in mijn rol als Senior Account Support. Met de komst van de nieuwe Wet werk en zekerheid en de nieuwe regels rond de Inlenersbeloning, zal er komende tijd ook veel veranderen. Hierin ligt voor mij een uitdaging om de juiste vertaalslag te maken naar klanten en hen juist te adviseren én informeren. Kortom, snel schakelen, dienstverlenend en adviserend bezig zijn, is wat ik het liefste doe. En wat ik nog jaren met veel plezier kan blijven doen bij Pay for People.

19 Gastcolumn Uitzenden anno 2015: digital disruptie De uitzendsector wordt links ingehaald door technologie en rechts in verwarring gebracht door de impact van de wet Werk en Zekerheid. Tegelijkertijd snoepen payrollers marktaandeel af door een goedkopere flex-propositie en slaat de automatisering grote gaten in banen die vroeger door uitzendkrachten werden bemand. Ook bestaat het gevaar dat het prille conjuncturele herstel uitzendondernemers op het verkeerde been zet: zelfs de bescheiden economische groei zal er voor zorgen dat de moeilijkste tijd achter ons ligt. Niks is minder waar. De uitholling van businessmodellen blijft in rap tempo doorgaan, ook in tijden van economische groei. De strategische opties voor uitzenders zijn inmiddels ad nauseam besproken: het optuigen van HR adviesdiensten, inrichten van vendor management systemen, zich richten op de ZZP er, focus op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, etc. Toch willen we doemdenken over uitzenden voorkomen (Nostrastaffus). In deze tijd van het kritisch bekijken van elke vorm van dienstverlening, valt het inleners natuurlijk op dat het vinden van een kandidaat een hogere marge rechtvaardigt dan de periode waarin de uitzendkracht werkt, en bij wijze van spreken alleen verloond wordt. Dit is een van de redenen waarom uitzenden door grote bedrijven als een commodity wordt gezien en dat druk op de brutomarge blijft aanhouden in het volumegedreven segment van uitzenden. De toegevoegde waarde van de uitzender zit dus vooral in het vinden en matchen van de juiste kandidaat. Het werving- en selectieproces kent eigenlijk 2 varianten. Een variant die in hoge mate geautomatiseerd kan worden, en een variant waarbij de zachte skills van de kandidaat of de match met de cultuur van de inlener een belangrijke rol spelen. Bij deze laatste variant hebben we vaker te maken met hoger opgeleide of meer gespecialiseerde functies. Op het moment dat communicatie- en managementvaardigheden een belangrijk onderdeel vormen van de functie, verschuift het zwaartepunt van recruitment naar de zachte vaardigheden en dus face to face. Welke concrete handreikingen kunnen we uitzendondernemers geven? In Het Nieuwe Normaal gaat het over het leveren van uitzenddiensten tegen lage kosten. Dat betekent dus dat het startpunt operational excellence is in de verloning en urenadministratie. De vraag is of je dat zelf doet of uitbesteedt. Een van de belangrijkste bronnen van groei voor payrollbedrijven is dat ze de backoffice zijn voor (kleine) uitzenders die zich dan volledig kunnen richten op werving en selectie. Grotere uitzenders halen die functies vaak weer in huis omdat zij service en klantrapportage onmisbaar vinden. Daarnaast is het interessanter als uitzender om de zogeheten regiefunctie te vervullen. In facility management zien we al enige tijd ook dit soort spelers succesvol opereren. Een bedrijf heeft steeds meer behoefte aan een flexoplossing waarbij de contractvorm niet leidend is. Vast en flex gaan steeds meer door elkaar lopen. Dat betekent dat de productgebaseerde insteek van uitzenders (het leveren van een kandidaat) minder past bij deze tijd. Het gaat er om dat een uitzender de juiste kandidaat kan vinden. Die kan vervolgens als uitzendkracht, ZZP er, gedetacheerd, of zelfs in vaste dienst aan de slag. Als uitzender hoef je niet al deze vormen van flex in huis te hebben. Het gaat erom dat je de klant kunt helpen met de juiste oplossing. Risico speelt bij dit advies vanuit de regiefunctie ook een belangrijke rol. De haast automatische reflex van een uitzender om zo weinig mogelijk kandidaten in fase C te hebben, is begrijpelijk. Maar gegeven de schaarste die we al zien ontstaan in een aantal functies is de combinatie van de regiefunctie en het in dienst hebben van goed plaatsbare mensen, geen gekke combinatie. Zei niet ooit iemand dat er altijd een markt bestaat (ook tijdens een periode van lage groei) voor de beste mensen in elke discipline. Vervolgens betaal je ze net iets meer dan de markt. Han Mesters Han Mesters is Sector Banker bij ABN AMRO 19

20 Pay for People bedankt de partners van de Dag van de Uitzendondernemer Parklaan BC Rotterdam Telefoon: Internet:

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

UWV. Wajongers in bloei. magazine

UWV. Wajongers in bloei. magazine N 2 juni 2015 Wajongers in bloei UWV magazine Volgens de SER Werken met psychische problemen Regie in de regio Hans Spigt, aanjager Werkers als water uit de kraan Marjolein ten Hoonte De arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie

Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex

Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex maandblad voor arbeidsmarktprofessionals www.flexmarkt.nl 18e jaargang - november 2012 - nr 11 Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex De Uitzendpolis. Dé zorgverzekering voor uw flexmigranten.

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Hoogbegaafd. Help! Gelukkige bedrijven presteren beter. 5 Jaar AKC Pagina 14. Chief Happiness Officer in opkomst. inclusiviteit. jobcoach?

Hoogbegaafd. Help! Gelukkige bedrijven presteren beter. 5 Jaar AKC Pagina 14. Chief Happiness Officer in opkomst. inclusiviteit. jobcoach? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang oktober 2014 nummer 5 Help! Hoogbegaafd Chief Happiness Officer in opkomst 5 Jaar AKC Pagina 14 Gelukkige bedrijven presteren beter > Stuurloos zonder jobcoach?

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening

Werkgeversdienstverlening VERKENNING Werkgeversdienstverlening Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten December 2012 www.divosa.nl 2 s Inhoud Dankwoord 4 Voorwoord 5 Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Wat willen werkgevers?

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Assen voor Assen samen maatschappelijk betrokken ondernemen stichting Assen

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden nr. 14 2011 perspectief Jaap Jongejan: Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden Paul de Krom over de Wet werken naar vermogen: Door re-integratie goed te organiseren, kan met minder

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

nr.2 MAGAZINE Relatiemagazine van The Future Group trots

nr.2 MAGAZINE Relatiemagazine van The Future Group trots nr.2 MAGAZINE Relatiemagazine van The Future Group trots A. Lange & Söhne Aspen Baume & Mercier Blancpain Breguet Cartier Chopard/L.U.C. IWC Jaeger-le Coultre Officine Panerai Patek Philippe Zenith Plaats

Nadere informatie

Vier cruciale taken. voor het Werkbedrijf. Work First: de praktijk op de werkvloer én de dilemma s. Kim Putters (SCP) waarschuwt voor beleidsoptimisme

Vier cruciale taken. voor het Werkbedrijf. Work First: de praktijk op de werkvloer én de dilemma s. Kim Putters (SCP) waarschuwt voor beleidsoptimisme werkt. Kwartaalmagazine van Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven nummer 4 december 2013 3e jaargang Sectoral association for sheltered employment and labour reintegration

Nadere informatie

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers.

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers. magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend Algemene Markt Ontwikkelingen Interview: Jonathan Campbell Algemene Ontwikkelingen Monsterboard

INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend Algemene Markt Ontwikkelingen Interview: Jonathan Campbell Algemene Ontwikkelingen Monsterboard MONSTER YEAR REPORT 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend 5 Algemene Markt Ontwikkelingen 8 Vacatures 8 Uitzenduren 9 Beroepsbevolking & werkloosheid 10 Ontwikkelingen in vacatureplaatsingen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012

magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012 magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012 COLUMN Geen natuurlijk lijderschap In dit Agressie en geweld tegen publieke dienstverleners krijgt de laatste jaren terecht veel aandacht. Met het programma

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie