Relatiemagazine Bol Adviseurs jul 2013 editie 07. vier kant boi. Cijfers als bindende factor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Relatiemagazine Bol Adviseurs jul 2013 editie 07. vier kant boi. Cijfers als bindende factor"

Transcriptie

1 Relatiemagazine Bol Adviseurs jul 2013 editie 07 vier kant boi Cijfers als bindende factor

2 Voorwoord Rustig achterover leunen De schoolvakanties zijn inmiddels begonnen, maar bij Bol is nog zeker geen sprake van rustig achterover leunen. Er wordt alles in het werk gesteld om onze dienstverlening aan u nóg verder aan te scherpen. Twee online projecten vind ik in dit kader zeker het benoemen waard: onze nieuwe klantenportal Mijn Bol en de nieuwe release van B-OnLine HRM. Mijn Bol, uw Bol De komende maanden zullen steeds meer klanten toegang krijgen tot Mijn Bol. Dit online platform biedt met één wachtwoord toegang tot alle B-OnLine tools. In Mijn Bol vindt u ook uw permanente stukken, zoals contracten, overeenkomsten, jaarrekeningen en belastingaangiften. Mijn Bol is bovendien interactief: u kunt online goedkeuring geven om stukken automatisch te verzenden naar externe instanties zoals de Belastingdienst, Kamer van Koophandel of uw bank. B-OnLine HRM bedienen via de smartphone Gebruiksvriendelijk B-OnLine HRM krijgt na de zomer een geheel nieuw uiterlijk. De werking blijft gelijk, maar de gebruiksvriendelijkheid is nog verder verbeterd. Alleen zijn de verschillende functies wel op heel andere plaatsen te vinden. Ook is het na de release mogelijk om via uw smartphone met B-OnLine HRM te werken. Reuze handig en volledig anno nu. Tijdens de feestelijke en informatieve bijeenkomst op 2 oktober praten we alle gebruikers helemaal bij. Via onze website kunt u zich nu alvast aanmelden. Alle andere actuele ontwikkelingen leest u natuurlijk weer op de volgende pagina s van Vierkant Bol. Nicole Daemen, Marketing Manager 2

3 Inhoud 4 Registratieplicht dga 4 Vakantiekrachten 4 Einde belastingvoordeel jongere klassiekers 5 Proefplaatsing werknemer met behoud van uitkering 5 Schadevergoeding overheid 6 Aan de slag met strategisch ondernemerschap 8 Flexibele krachten? Opgepast! 8 Zieke flexwerkers 9 Kijk en leer Door: Henny Kuijpers 10 Moeilijke beslissingen durven nemen Interview met Daan van Mosseveld, Decom 12 Vergoedingsvordering zonder fiscale gevolgen 13 Samen op ontdekkingstocht Interview met Patrick Lambrechts, Fiscaal juridisch adviseur bij Bol 14 Wel of niet het eigen vermogen opeten 15 Meld arbeidsongevallen direct! 16 Opereren op het snijvlak van belangen Interview met Marrina Schuttert en Joep Gerards, Veterinair Centrum Someren 18 Uitvoering van de informele wil 19 Onwetende erfgenamen gevrijwaard van schulden 19 Belastingdienst gestart met stamrechtproject Innovatie kost tijd 6 10 Intuïtief weten Frank ondernemers Hubers wat te doen De beste vraag is die waar je zelf niet opkomt 16 3

4 Registratieplicht dga Sinds 1 juli 2012 geldt er niet alleen voor alle uitzendbureaus een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel, maar ook voor alle andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ook detacheerders en payrollbedrijven vallen dan onder de registratieplicht. Laat u zich als dga uitlenen via uw bv aan derden, dan heeft u ook registratieplicht. Twijfelt u of u zich moet registreren in het Handelsregister, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Bol Adviseurs. U voorkomt problemen achteraf en ontloopt een forse boete bij controle van de Inspectie SZW. Vakantiekrachten Het einde van het schooljaar komt weer in zicht en dat betekent dat veel jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje. Zorg ervoor dat u ook als werkgever goed voorbereid het vakantieseizoen ingaat. De regels kunnen u namelijk nog weleens verrassen als u vakantiewerk aanbiedt aan jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 13- en 14-jarigen niet op zondag mogen werken. Wel zo handig om te weten als uw bedrijf een zondagopenstelling heeft. Ook het soort vakantiewerk hangt af van de leeftijd. Bovendien bent u verplicht om het minimumjeugdloon uit te betalen. Einde belastingvoordeel jongere klassiekers Op 1 januari 2014 komt er een eind aan het belastingvoordeel voor een groot deel van de klassieke auto s. De nieuwe afspraken met de oldtimerbranche regelen een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor alle motorrijtuigen van veertig jaar en ouder. Het betreft benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto s en kampeerauto s. Voor jongere oldtimers betaalt u vanaf 2014 in principe volledig MRB. Wel is er een overgangsregeling getroffen voor benzineauto s, motorfietsen, bussen of vrachtauto s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar, maar nog niet de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt (datum eerste toelating vanaf 1963 tot en met 1987). Hiervoor geldt een kwarttarief in de MRB met een maximum van 120 ( 30 per kwartaal), mits deze in de wintermaanden december, januari en februari geen gebruik maken van de openbare weg. tip! U leest meer in de brochure Vakantiewerk 2013 die onlangs werd uitgebracht door het ministerie van Sociale Zalen en Werkgelegenheid. Bekijk de brochure op de website 4

5 Proefplaatsing werknemer met behoud van uitkering Als werkgever kunt u mensen met een UWV-uitkering op proef bij u laten werken. Onder voorwaarden geeft het UWV toestemming voor een proefplaatsing van twee maanden voor een werknemer die anders moeilijk aan het werk komt. Geen loonbetaling Tijdens de proefperiode betaalt u geen loon. De werknemer behoudt dan zijn uitkering. Als u langere bedenktijd nodig heeft omdat de werknemer ziek of gehandicapt is, dan is verlenging van de proefplaatsing mogelijk tot maximaal 6 maanden. Voorwaarden proefplaatsing Het UWV stelt een aantal voorwaarden aan de proefplaatsing. De belangrijkste zijn: De werknemer is nog niet eerder bij u in dienst geweest. De werknemer heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering en kan zonder proefplaatsing waarschijnlijk moeilijk aan werk komen. Werknemers met een WW-uitkering moeten minimaal drie maanden werkloos zijn. U sluit als werkgever voor de werknemer een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af. U verklaart dat u bereid bent om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract van ten minste zes maanden aan te bieden. Schadevergoeding overheid Sinds 1 juli 2013 is er een algemene regeling die het recht op schadevergoeding voor rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen bepaalt. Deze regeling is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Deze versimpelde algemene regeling moet een einde maken aan de wirwar van regelingen over nadeelcompensatie in verschillende wetten. Nadeelcompensatie of schadevergoeding Wanneer u als ondernemer schade lijdt door overheidshandelen kunt u een vergoeding vragen. U kunt zowel een vergoeding voor een rechtmatige overheidshandeling vragen (nadeelcompensatie) als voor een onrechtmatige overheidshandeling (u krijgt dan een schadevergoeding). Het opbreken van de weg is een voorbeeld waarbij de overheid rechtmatig bezig is. Het onterecht weigeren van een vergunning is een voorbeeld van onrechtmatig handelen. In zo n geval kunt u zelfs een volledige schadevergoeding krijgen. De aanvraag voor vergoeding moet u schriftelijk indienen bij de overheid, die verantwoordelijk is voor het desbetreffende handelen. Er is bezwaar bij de overheidsinstelling en beroep bij de rechter mogelijk. let op! Let op! De aanvraag voor een proefplaatsing doet u samen met de werknemer via de website van het UWV. 5

6 Ondernemers zien overal kansen. Heel prettig, maar hoe maakt u een juiste keuze? U wilt immers wel gestructureerd bouwen aan uw onderneming. Reden voor Bol Adviseurs om op 14 mei 2013 in Nijmegen een workshop over strategisch ondernemerschap te organiseren. Interactieve en prikkelende workshop Aan de slag met strategisch ondernemerschap Een doordachte strategie geeft richting en is daarmee een ijkpunt bij het maken van afwegingen. Maar hoe stel je strategisch beleid op? Ivan Maes van Bol Adviseurs start met een theoretische inleiding. Een verhaal over missie, visie, doelen stellen en kiezen. Instemming en vragende blikken wisselen elkaar in de groep af. Duidelijk een onderwerp dat leeft onder de deelnemers. Eigen missie Dan leidt Robèrt Meijer van Bol Adviseurs de deelnemers met opdrachten en vragen naar hun eigen missie. Waarom moet ik bij jullie zijn? Trek me maar in één zin over de streep. Weet je ook wat je níet wilt? Waar sta je ten opzichte van je concurrent? De groep is open en leergierig. Heeft iemand hier ook een persoonlijke missie? Een deelnemer wil met 55 jaar vijf miljoen op zijn bankrekening hebben staan. Dat bedoel ik, een korte kernachtige doorleefde volzin! Prikkelend brengt hij de vaart erin. Onderscheidende kwaliteiten Het blijkt vervolgens lastig om kernkwaliteiten te benoemen. Drie deelnemers schrijven het woord flexibel op. Hoezo uniek? Tijd voor een laagje dieper. Robèrt: Hoe kom je van algemeen naar specifiek? En hoe draag je die identiteit vervolgens naar de markt uit? Creemers Schilderwerken heeft sinds 1888 bij de bedrijfsnaam gezet. Waar staat dit voor? Welk effect heeft dit op klanten? Michel Creemers doet zijn verhaal. De strekking wordt duidelijk, de rest is huiswerk. Groeiscenario Ook innovatie moet binnen het strategisch kader passen en met beleid worden uitgevoerd. Innovatie kost tijd, beaamt Tonnie Smits van SMICON. We hebben net een nieuwe machine ontwikkeld voor het uitpakken van levensmiddelen. In 1994 besloten we tot deze productontwikkeling. Een andere strategische keuze kan de zoektocht naar een nieuwe product-marktcombinatie zijn. Zo begon J.H. Laarakkers B.V. in de asbest- en bodemsanering. Sinds kort kopen we ook zelf percelen op, om ze na reiniging weer door te verkopen, aldus Wiljan Laarakkers. Gastspreker Jos Verschuren, organisatieadviseur strategieontwikkeling en klant bij Bol, sluit de workshop af met een verhelderend praktijkverhaal. Al met al een nuttige middag. Ric Broens van Advitronics Telecom B.V.: Ik besef door deze workshop dat ik onze koers wel helder in mijn hoofd heb, maar dat ik die koers ook gestructureerd op papier moet zetten. Voor onze klanten én medewerkers. 6

7 Zelf doen De gratis workshop Strategisch Ondernemerschap wordt herhaald op 24 september. Lijkt het u leuk om zelf deel te nemen? Meld u dan aan via de evenementenagenda op onze website of door het scannen van de QR-code. v.l.n.r. Michel Creemers, Bob Goossens, Marcel Kuijpers Bol Adviseurs organiseert het hele jaar door bijeenkomsten voor ondernemers over uiteenlopende thema s. Kleinschalig, toegepast, inspirerend, interactief en meestal gratis. Na afloop is er altijd gelegenheid tot netwerken en sparren met collegaondernemers en professionals van Bol. Bezoek voor actuele informatie over geplande bijeenkomsten en voor aanmelden. SEP 12 Infomiddag premies en subsidies; waar laat u geld liggen? Gratis bijeenkomst Locatie Boxmeer Info/aanmelden: SEP 24 Workshop Strategisch ondernemerschap Gratis bijeenkomst Locatie Nijmegen Info/aanmelden: v.a.n.v. Ric Broens, Ellen Poelen, Menno Smits OKT 02 Informatieve introductieborrel Nav het geheel vernieuwde B-OnLine HRM Gratis voor B-OnLine HRM gebruikers Info/aanmelden: 7

8 Flexibele krachten? Opgepast Onlangs nam de Hoge Raad een besluit over de betalingsverplichting van een werkgever aan oproepkrachten. Hieruit kwam naar voren dat een oproepkracht over elke oproepperiode recht heeft op minimaal 3 uur loon. Ook al betekent dit dat een werkgever dubbel moet uitbetalen. De casus In de betreffende zaak werd een taxichauffeuse alleen betaald voor de werkelijke uren die zij had gewerkt. s Ochtends reed zij bijvoorbeeld een rit van 1,5 uur. s Middags een rit van 1 uur en s avonds nog een rit van 1,5 uur. Zij kreeg in totaal 4 uur betaald. reguliere werkpauze, start een nieuwe oproepperiode met een nieuwe gegarandeerde loonaanspraak. De taxichauffeuse had recht op 3 uur loon per oproep en moest dus voor die dag 9 uur loon ontvangen, in plaats van 4 uur. Gevolg De Hoge Raad bevestigt met dit oordeel dat oproepkrachten recht hebben op minimaal 3 uur loon per oproep. De juristen van Bol adviseren u dan ook om oproepkrachten ten minste 3 uur aaneengesloten te laten werken, of de werktijden vooraf schriftelijk vast te leggen. Wettelijke regeling Volgens de wet ontvangt een oproepkracht met een contract voor minder dan 15 uur per week en niet vastgelegde werktijden, voor elke oproep minimaal 3 uur loon. De taxichauffeuse deed een beroep op deze wet. De Hoge Raad gaf haar gelijk. Met elke werkonderbreking die niet kan worden aangemerkt als een Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon, of rechtstreeks met juridisch adviseur Bas Jeckmans via of Duurder uit met zieke flexwerkers Per 1 januari 2014 treedt een nieuwe maatregel in werking als gevolg van de wet Modernisering ziektewet. Hoe meer werknemers in de Ziektewet of WIA terecht komen, hoe hoger de premie die u als werkgever moet betalen. Het betreft werknemers: die een contract voor bepaalde tijd hebben; en waarvan het contract bij ziekte niet verlengd wordt; en die een Ziektewetuitkering ontvangen; en/of die vervolgens na 104 weken instromen in de WGA. Deze maatregel nam kabinet om het onevenredig groot aantal flexwerkers dat in de ziektewet of de WIA belandt, tegen te gaan. Vanaf 2014 krijgt u als werkgever naast de gedifferentieerde WGA-premie ook te maken met een gedifferentieerde premie ZW-flex en WGA-flex. U krijgt meer verantwoordelijkheid rond de re-integratie van uw werknemers die ziek uit dienst gaan. De uitkeringen van deze werknemers worden toegerekend aan hun laatste werkgever. 8

9 Kijk en leer De wereld is in turbulentie, de economie in crisis en mensen zoeken houvast. In die situatie mag u elke maand bedenken hoe uw onderneming meer omzet haalt. Hoe houdt u zich staande? Mijn credo is: doe aan strategie ontwikkeling! Kijk om u heen en leer Leer van de klanten. Wat wil de klant eigenlijk en tegen welke prijs? Wat is de kwaliteit die hij zoekt, hoe belangrijk is snelle levertijd? Kan de verpakking anders? Wat vindt hij een onmisbare toegevoegde waarde? Maar ook: met welke innovatie is de klant bezig, kunt u daar bij aansluiten, er iets in betekenen of voor ontwikkelen? Ga sparren, investeer in uw relaties en vind antwoorden. Leer van concurrenten. Heeft u overzicht over alle spelers op de markt? Wie zijn ze en wat doen ze? Wat zegt dat over uw plek op het speelveld of over de behoefte van de afnemers? Hoe zou u dat innovatief kunnen vertalen naar uw onderneming? Krijg meer bewustzijn over uw positie en leer van het geheel. Leer van de markt. Waar staat u nu? Wat is uw markt en hoe goed kent u deze markt? Ziet u nog gaten? Maar ook, is er een markt buiten deze markt? Zijn er nieuwe toepassingen voor uw product of dienst? Als u een andere branche zou bedienen met uw product of dienst, wat zou dat opleveren? Kijk hoe en waar u van de gebaande paden af kan gaan. Leer van de bedrijfskolom. Wat is uw aandeel en wat doen de anderen? Hoe zou u naast horizontaal ook verticaal kunnen groeien? Hoe zou u uw rol kunnen uitdiepen, een andere betekenis kunnen geven? Is partnership met leveranciers een optie, fuseren of overnemen? Durf juist die níet voor de hand liggende mogelijkheden te onderzoeken. Als de markt krimpt terwijl u wilt groeien en platgetreden paden slechts schijnveiligheid bieden, kijk dan met een frisse blik opnieuw de markt in. Ga als een padvinder voor de troepen uit. In Nederland of daarbuiten. Reëel of virtueel. Verander iets in uw strategie en uw omzet zal mee veranderen. Henny Kuijpers Partner bij Bol Adviseurs 9

10 DeCom Nederland is een detacheringbureau in telecomspecialisten. In 2010 koos deze Venrayse onderneming om te stoppen met een deel van de bedrijfsactiviteiten en hun focus te verleggen. Een risicovol en lastig besluit voor directeur Daan van Mosseveld, maar achteraf gezien gelukkig een winstgevende keuze. Gedwongen ontslagen waren nodig voor groei Moeilijke beslissingen durven nemen Veel ondernemers weten intuïtief wat hen te doen staat als het niet goed gaat. Maar je moet het wel aandurven, aldus Daan. Stoppen met een bedrijfsonderdeel waarmee je gestart bent, valt emotioneel niet mee. Een ontslagregeling voor twaalf goede medewerkers moeten treffen was ook niet bepaald gemakkelijk. En toch was deze herstructurering onze ommekeer. Andere bedrijfsfocus In 2000 werd DeCom opgericht en in 2001 kwam Daan van Mosseveld in dienst. Tussen 2001 en 2004 heeft hij gefaseerd de onderneming overgenomen. DeCom richtte zich toen op de zogenaamde site acquisitie in de telecombranche. In die tijd moesten nog veel antennes geplaatst en aangesloten worden. De telecominfrastructuur was in wording. Wij zochten geschikte locaties, op de grond of op daken. Daarna zorgden we dat die antennes en aansluitingen daadwerkelijk op die plek geplaatst werden. Wij regelden daarbij ook de juiste vakmensen. Zo zijn we langzaam in de richting van detachering gegroeid. De oorspronkelijke markt veranderde en dit had zijn weerslag op het succes van DeCom. Daan besefte dat het anders moest. Detachering van telecomspecialisten werd ons speerpunt en nu bemiddelen we in hoogwaardig gekwalificeerde vakmensen. We zorgen voor vast en interim personeel op het gebied van ontwerp, bouw en beheer van de infrastructuur voor mobiele en vaste telefonienetwerken. Klanten van DeCom Nederland zijn mobiele netwerk operators, vendors van telecom apparatuur, en installatiepartijen. Internationale groei Sinds de herstructurering werkt Daan nauw samen met de adviseurs van Bol. Hun heldere verslaglegging van de jaarcijfers was de basis voor mijn besluit. Maar ook aan het noodzakelijke afscheid van de twaalf medewerkers hebben de juristen van Bol Adviseurs hun bijdrage geleverd. In 2010 was de doorstart van DeCom Nederland een feit. Inmiddels is onze backoffice gegroeid van twee naar tien mensen en is het aantal gedetacheerden van vijftien naar vijfentachtig mensen gegaan. En we groeien nog steeds. 10

11 DeCom besteedt veel tijd in de zoektocht naar goede specialisten en schroomt daarbij niet over de landsgrenzen te gaan. De technische projecten zijn zo specialistisch, dat we de mensen lang niet altijd in Nederland kunnen vinden. Via de social media, en vooral LinkedIn, werven en vinden we de juiste mensen. We werken veel met expats en hebben nu veertien nationaliteiten in dienst. Ondertussen hebben we ook een kantoor in België geopend. Optimalisering bedrijfsprocessen De groei van een onderneming maakt het aanpassen van bedrijfsprocessen noodzakelijk. Daan: Ik heb een zeer succesvolle HR-manager uit de uitzendbranche aangetrokken, Esther Burgmans. Als MT-lid speelt zij nu een belangrijke rol bij de professionalisering van de HR-processen. Daarnaast waarderen we het ook met externe professionals te sparren. De adviseurs van Bol staan ons op een zeer proactieve wijze hierin bij. Verder heeft Bol DeCom ondersteund bij het opzetten van een nieuwe holding structuur en bij het kiezen van een accountant en notaris voor de Belgische vestiging. Daan: En binnenkort gaan we met B-OnLine werken. Ik verwacht dan maandelijks aan de hand van signalen waar nodig tijdig te kunnen bijsturen. Door Bol online mee te laten kijken, wil ik ook Intuïtief weten ondernemers wat te doen Daan van Mosseveld verkeerde boekingen en daarmee verkeerde marges op projecten voorkomen. Achteraf corrigeren is altijd nadeliger. Continuïteit waarborgen De toekomst ziet er rooskleurig uit. Daan: Binnen een kleine markt zijn we groot in een specifieke niche. Onze groei is werkelijk exponentieel. Binnenkort gaan we verhuizen naar een ruimer pand verderop in de straat en we zijn onze website en huisstijl aan het vernieuwen. Onze grootste uitdaging ligt nu in het vinden van nieuwe recruiters en accountmanagers. Want we willen natuurlijk ons succes wel continueren. 11

12 Betalingen met gevolgen voor het privévermogen van uw partner Vergoedingsvordering zonder fiscale gevolgen Als u uit uw privévermogen betaalt voor een goed dat tot het privévermogen van uw echtgeno(o)t(e) gaat behoren, dan heeft u wettelijk recht op een vergoeding. Onlangs is duidelijk geworden dat deze vergoedingsvordering, wanneer u hier beiden mee instemt, niet als inkomen hoeft te worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Vergoedingsvordering Er is sprake van een vergoedingsvordering als u uit uw privévermogen (mee)betaalt voor de aankoop van of de verbetering aan een goed dat behoort tot het privévermogen van uw echtgeno(o)t(e). Van een vergoedingsvordering is ook sprake als u een schuld aflost voor iets wat tot het privévermogen van uw partner behoort. Een vergoedingsvordering komt meestal voor bij huwelijkse voorwaarden, maar kan ook aan de orde zijn bij gehuwden in gemeenschap van goederen. Voorbeeldsituaties Stel dat uw echtgeno(o)t(e) in het verleden op eigen naam een woning heeft gekocht waarin u beiden woont. Er zijn verbouwplannen en u betaalt uit uw privévermogen de rekeningen van de aannemer. U krijgt dan niet alleen een vergoedingsvordering op uw echtgeno(o)t(e) voor het bedrag dat u heeft betaald, maar u deelt dan ook mee in de waardeontwikkeling van het huis. Het kan ook zo zijn dat u uit uw privévermogen betaalt voor een goed dat tot het ondernemingsvermogen van uw echtgeno(o)t(e) gaat behoren of dat uw partner aan u geld uit zijn of haar privévermogen geeft waarmee u weer aandelen koopt in een bv. Fiscale gevolgen Recentelijk is goedgekeurd dat de vergoedingsvordering niet als inkomen hoeft worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. U en uw echtgeno(o)t(e) moeten er dan voor kiezen dit beide bewust niet in de aangifte op te nemen. De vergoedingsvordering heeft in dat geval geen gevolgen voor de winst uit onderneming, de terbeschikkingstellingsregeling, de eigenwoningregeling en het aanmerkelijk belang. Goed geregeld Het is wel van belang één en ander goed te regelen en eventueel vast te laten leggen. Dan voorkomt u onaangename verrassingen. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Bol Adviseurs. 12

13 Wel een bestemming, geen vast stramien Samen op ontdekkingstocht met een open vizier tegemoet. Keer op keer bleek alles goed te komen. Reisleiding 2.0 Nu laat Patrick zijn team op ontdekkingstocht gaan. Patrick: Het is leuk om mensen te motiveren en te inspireren. Ik wil ze het vertrouwen geven om zaken zelf te ontdekken, en ze in die zoektocht ondersteunen. Dat is iets wat hij door het reizen is gaan inzien. Structuur is goed, maar geen vast stramien. Al doende leer je meer en kom je verder. Fiscaal jurist Patrick Lambrechts heeft al veel van de wereld gezien. Reizen is zijn grote passie en de inzichten neemt hij mee in zijn werk bij Bol Adviseurs. Metaforisch gaat Patrick dagelijks op reis, met zijn klanten en collega s. Samen op ontdekkingstocht in ondernemersland. Patrick: Vroeger was ik vrij onrustig. Met planning en controle probeerde ik mijn leven te beheersen. Door de ervaring van het reizen kwam ik evenwichtiger in het leven te staan. Ik leerde een doel voor ogen te hebben en koers te houden. Maar ook om flexibel te blijven op weg naar de bestemming. Daar waar mogelijk dekte ik risico s af en onverwachte situaties trad ik In zijn werk koppelt Patrick de zakelijke en de privé wereld van ondernemers aan elkaar. Als je de zakelijke kant goed wilt bedienen, kun je niet om de privérisico s heen. Ik ben me hard gaan maken voor dit onderwerp, omdat ik zelf ervaar hoeveel emotionele rust het geeft als je privé alles goed geregeld hebt. Pas dan kun je echt genieten en samen maximaal presteren. Ongebaande paden Deze diensten, die Bol aanbiedt vanuit de zogenaamde Family Desk, blijken betekenisvol voor klanten. We gaan als het ware tijdreizen. Samen zetten we carrièrestappen en privégebeurtenissen op een tijdlijn. In familiebedrijven schuift het hele gezin aan, waardoor iedereen overzicht en inzicht krijgt. Patrick gaat niet alleen op vragen in, maar ook op verborgen behoeften. Daarvoor moet je wel doorvragen en het leven van de ondernemer centraal stellen. Om je bestemming te bereiken moet je soms ongebaande paden in durven slaan. Niets leuker dan dat! 13

14 De nieuwe AWBZ regels Wel of niet het eigen vermogen opeten Sinds dit jaar is er behoorlijk wat veranderd in de regelgeving rondom de eigen bijdrage in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de nieuwe situatie kan de hoogte van de eigen bijdrage voor opname in een verpleeghuis soms zelfs hoger zijn dan het inkomen. Betekent dit dat moeder het eigen vermogen moet opeten als zij in een zorginstelling terecht komt? Hoe zit het nu precies? Nieuwe regelgeving in het kort Bij opname in een AWBZ-instelling zoals een zorginstelling of verpleeginstelling, moet een eigen bijdrage worden betaald. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. De bijdrage wordt berekend over het verzamelinkomen van box 1, 2 en 3 uit de inkomstenbelastingaangifte twee jaar vóór de opname in de instelling. Het inkomen uit werk en wonen, het aanmerkelijk belang en de spaar- en beleggingsgelden wordt dus allemaal bij elkaar opgeteld. Was het vermogen in box 3 hoger dan het zogenaamde heffingvrije vermogen van ? Dan moet u sinds dit jaar voor het bepalen van de eigen bijdrage ook nog 8% van het totale vermogen (voor zover hoger dan het heffingvrije vermogen) optellen bij het verzamelinkomen. Deze nieuwe regel maakt de eigen bijdrage aanzienlijk hoger als u vermogen heeft in box 3. 14

15 Overigens is de eigen bijdrage, ongeacht de hoogte van het inkomen en het vermogen, nooit hoger dan 2.189,20 per maand. Eigen vermogen opeten Het antwoord op de vraag of het eigen vermogen wel of niet moet worden opgegeten is sterk situatieafhankelijk. Met name wanneer het inkomen relatief laag is en het eigen vermogen hoog, kan het nodig zijn om het eigen vermogen aan te spreken om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. In die situaties kan het verlagen van het vermogen wenselijk zijn. Verlaag de eigen bijdrage De eigen bijdrage kan verlaagd worden door het vermogen in box 3 te verlagen. Denk hierbij aan: het schenken van vermogen aan de kinderen (eventueel op papier), het aflossen van de hypotheekschuld op uw eigen woning of het onderbrengen van vermogen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Proefberekening door Bol De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, gezinssituatie, inkomen en vermogen. Op basis van de aangifte inkomstenbelasting kunnen de specialisten van Bol Adviseurs eenvoudig een proefberekening maken. Wilt u graag weten wat de hoogte van de eigen bijdrage in uw persoonlijke situatie of die van een naaste wordt? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Bol of rechtstreeks met Fieke Tijdhof-van Haare, estate planner bij Bol Adviseurs, via telefoonnummer of per via Meld arbeidsongevallen direct! Als werkgever hangt u een forse boete boven uw hoofd wanneer u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet meteen doorgeeft aan de Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW). Sinds 1 januari 2013 kan de boete namelijk oplopen tot Blijvend letsel en ziekenhuisopname Werkgevers zijn verplicht om bepaalde arbeidsongevallen van werknemers, ingehuurde freelancers of uitzendkrachten meteen te melden. Bijvoorbeeld ongevallen die leiden tot de dood, of blijvend letsel zoals amputatie, verminderd gezichtsvermogen of psychische klachten. Wordt het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen, bent u als werkgever ook verplicht dit te melden. Een dagopname valt hier ook onder. Ongevallen met de dood als gevolg, moet u let direct melden via telefoonnummer Dit op! nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Van de overige meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u een digitale melding indienen op de website van Inspectie SZW. 15

16 De veehouderij: een serieuze business met de lastige combinatie van een gezonde bedrijfsvoering en het minimaliseren van risico s voor de volksgezondheid. Hierbij is de dierenarts een onmisbare adviseur. De grote belangen maken dat de dierenartsenpraktijk vraagt om uitmuntend ondernemerschap. Dat geldt dus ook voor het Veterinair Centrum Someren (VCS) waarvan Marrina Schuttert en Joep Gerards varkensartsen en aandeelhouders zijn. Strategische bedrijfsadviezen van dierenartsen Opereren op het snijvlak van belangen Het VCS is een multidisciplinaire praktijk die werkt binnen diersectoren waar grote belangen spelen. Joep: Bij varkens en pluimvee gaat het bijvoorbeeld om maatschappelijk verantwoorde productie. Bij paarden zijn sportieve topprestaties en fokkerij van belang. Binnen deze diversiteit wil het VCS altijd het verschil maken voor individuele klanten, de veehouderij als sector en voor de maatschappij. Het verbinden van de soms tegenstrijdige belangen, biedt de dierenartsen een uitdagende verbreding van hun vak. Ze slaan als het ware een brug tussen de veterinaire en de humane gezondheidszorg. Management en zieke dieren Adviseursvereniging Agrivaknet riep Marrina in 2012 uit tot bedrijfsadviseur van het jaar en omschrijft haar als een dierenarts met visie, lef en betrokkenheid. Gedreven draagt ze haar visie uit: Ik houd me als varkensdierenarts bezig met voedselveiligheid, c.q. volksgezondheid en met diergezondheid en dierenwelzijn. En ook precies in die volgorde. Varkenshouders produceren immers vlees voor consumptie. Vanwege de voedselveiligheid willen we het antibioticagebruik reduceren. Met minimale inzet van geneesmiddelen zorg ik dat de veehouder toch rendement kan behalen. Natuurlijk schrijf ik medicatie voor, maar ik kijk vooral naar de totale bedrijfsvoering en geef managementadviezen voor een optimale productie. Voor haar zijn zieke varkens vaak een symptoom van tekortkomingen in het management. Wat kan de veehouder in zijn bedrijfsvoering verbeteren? Hoe kunnen de dieren optimaal functioneren? Hoe kunnen medewerkers beter aangestuurd worden? We denken strategisch mee. Tien aandeelhouders De dierenartsenpraktijk in Someren is een compleet medisch centrum, met operatieruimtes, paardenstallen, een laboratorium en een apotheek. In totaal werken er vijftig mensen, waarvan bijna de helft dierenartsen. De praktijk is verdeeld in afdelingen per diersoort. Zo n afdeling, die ze binnen het VCS diersectie noemen, wordt geleid door één van de tien aandeelhouders. De diersecties opereren vakinhoudelijk vrij autonoom. Marrina: Toch vormen wij gezamenlijk één bedrijf. Als bijvoorbeeld de paardensectie een MRI-scan wil aanschaffen, gaat het meteen om 16

17 een miljoeneninvestering. De andere dierensecties willen natuurlijk een goede onderbouwing zien voordat ze hiermee instemmen. Bindende factoren Joep: Eigenlijk zijn we allen specialisten met eigen diersoortspecifieke wensen. Hoe richt je zo n bedrijf bestuurlijk, fiscaal, juridisch en administratief in? Dat proces doorlopen we samen met Bol Adviseurs. Hans Sengers is daarbij onze contactpersoon. Marrina: Ons bedrijf vraagt om een helikopterview waarbij onder andere cijfers een verbindende factor zijn. Bol helpt ons hierbij. Hans maakt voor onze aandeelhouders een vertaalslag van de financiële cijfers. Hij licht de informatie toe en denkt sectiebreed met ons mee. De fiscale, juridische en administratieve ondersteuning van Bol geeft rust in onze organisatie. Daardoor weten we zeker dat alles klopt. Eerder heeft Bol de administratief medewerkers van het VCS opgeleid om zelf de jaarstukken en de periodieke rapportages per diersectie op te kunnen stellen. Op dit moment spart het VCS over een efficiëntere inrichting van de bestuursstructuur. Joep: Hans brengt ons op elk niveau met de juiste Bol-specialisten in contact. Het is erg prettig dat ze putten uit ervaring. De beste vraag is die waar je zelf niet opkomt Joep Gerards en Marrina Schuttert De beste vraag stellen Wat dat betreft ziet Joep wezenlijke parallellen tussen het VCS en Bol Adviseurs. Ook wij bouwen aan relaties, denken ondernemend met onze veehouders mee en halen ons verdienmodel steeds meer uit adviesuren. We gaan met betrokkenheid voor optimaal ondernemerschap en leveren onze klanten een toegevoegde waarde. Op dit moment loopt het VCS heel goed. Onlangs vroeg Hans ons hoe we dit succes denken te continueren. Daar waren we zelf nog onvoldoende mee bezig, aldus Marrina. En inderdaad, zelfs als het goed gaat moet je anticiperen op veranderingen. De beste vraag is die vraag waar je zelf niet op gekomen bent. Dat wil ik horen, geen aai over de bol. 17

18 Beperkte schade inzake erfbelasting en niet-testamentaire erfenis Uitvoering van de informele wil Afhankelijk van de waarde van een erfenis en de vrijstellingen die er gelden, moet erfbelasting worden betaald. verkrijgingen als de informeel begunstigde de schenking rechtstreeks van de erflater zou hebben gekregen. Informele wil Een erflater kan zijn wensen kenbaar hebben gemaakt zonder dit testamentair vast te leggen; een informele wil. Erfgenamen die deze informele wil (gedeeltelijk) uitvoeren, schenken dan aan de informeel begunstigde. De informeel begunstigde kan dan schenkbelasting verschuldigd zijn, of in geval van overdracht van een onroerende zaak, zelfs overdrachtsbelasting. Op verzoek kan hiervoor een tegemoetkoming worden verleend. Er moet dan wel worden aangetoond dat de erflater een informele wil had en dat deze ook nog bestond op het moment van overlijden. Tegemoetkoming overdrachtsbelasting Bij de overdracht van een woning zou de informeel begunstigde ook overdrachtsbelasting moeten betalen. De heffing van overdrachtsbelasting kan echter achterwege blijven, maar dan mag er voor de overdracht geen vergoeding verschuldigd zijn. Wel mag de informeel begunstigde een eventuele (restant) hypotheekschuld op de woning overnemen of vergoeden aan de schenkers. Testament Had de erflater een testament, dan gelden de volgende voorwaarden: de erflater had voor zijn overlijden nog gesproken met de notaris over het wijzigen van zijn testament, maar de wijziging kon door dit overlijden niet meer op tijd worden gerealiseerd; en de informele wil van de erflater bestond nog op het moment van overlijden. Tegemoetkoming schenkbelasting Voor de tegemoetkoming in de schenkbelasting wordt een vergelijking gemaakt tussen de erfbelasting die in totaal verschuldigd is over alle verkrijgingen van de erflater, en de erfbelasting die verschuldigd zou zijn geweest over alle 18

19 Belastingdienst gestart met stamrechtproject De Belastingdienst gaat strenger toezicht houden op recentelijk opgerichte (zuivere) stamrecht-bv s en al langer bestaande bv s met een stamrechtgerechtigde dga tussen de 60 en 65 jaar. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een bv bij het ingaan van het stamrecht te weinig vermogen heeft om aan de uitkerings-verplichting te voldoen. Tegenvallende beleggingsresultaten kunnen een oorzaak zijn, maar ook in het verleden gedane dividenduitkeringen en verstrekte leningen aan de dga. Kan de bv niet aan haar uitkeringsverplichtingen voldoen, dan kan de Belastingdienst dit zien als afkoop. Het gevolg is dat u direct belasting moet betalen over de waarde van het stamrecht vermeerderd met mogelijk revisierente. Om dit te voorkomen, geeft de Belastingdienst extra voorlichting over de voor- en nadelen van een stamrecht-bv en wordt er strenger gecontroleerd op stamrecht- en leningsovereenkomsten. Ook de ontwikkeling van de vermogenspositie van de stamrecht-bv wordt scherper in de gaten gehouden. Onwetende erfgenamen gevrijwaard van schulden Een erfgenaam die na het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met een onverwachte schuld uit de erfenis wordt geconfronteerd, kan straks door een machtiging te vragen aan de kanton rechter alsnog de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen de schuld niet kenden en er ook niet van op de hoogte konden zijn. Bij beneficiair aanvaarden worden de schulden van de erflater gewoon betaald uit de opbrengst van de erfenis. Als deze opbrengst niet groot genoeg is, vervallen de overgebleven schulden. Uw privévermogen blijft dan buiten schot. De wet moet hierop nog let wel worden aangepast. op! Vooralsnog doet u er dus verstandig aan bij twijfel een erfenis beneficiair te aanvaarden. Colofon Vierkant Bol is een uitgave van Bol Adviseurs. De uitgave verschijnt 4 keer per jaar met een oplage van 2500 exemplaren. Het magazine wordt per post verspreid onder zakelijke relaties van Bol. Met Vierkant Bol informeert Bol ondernemers over belangrijke ontwikkelingen waarmee zij te maken krijgen. Daarnaast wil Bol middels het magazine ondernemerschap stimuleren en ondernemers inspireren. Uitgever: Bol Adviseurs, Postbus 142, 5830 AC Boxmeer; Eindredactie: Nicole Daemen; Redactioneel contact: (t ); Teksten: Bol Adviseurs, SRA en Crossings.nU; Ontwerp: DplusM (Oeffelt/Eindhoven). Druk: Drukkerij Weemen (Haps). Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd en/of vermenigvuldigd zonder afstemming vooraf met de uitgever. Bol Adviseurs,

20 boladviseurs.nl Boxmeer Nijmegen Schijndel Venray Spoorstraat 73 Bijsterhuizen 1136 Hoofdstraat 190 Hoogakker 15 Postbus 142 Postbus 6861 Postbus 340 Postbus AC Boxmeer 6503 GJ Nijmegen 5480 AH Schijndel 5800 AK Venray t (0485) t (024) t (073) t (0478)

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Een aantal onderwerpen is daarin wat uitgebreider behandeld, de

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08 vier kant boi We wilden het werk van de mensen veilig stellen Prinsjesdagspecial Voorwoord Hoge bergen Het ondernemerschap is in zekere zin afzien. Persoonlijk

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2014 editie 12. vier kant boi. Onze medewerkers verdienen die correcte verloning. Prinsjesdagspecial

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2014 editie 12. vier kant boi. Onze medewerkers verdienen die correcte verloning. Prinsjesdagspecial Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2014 editie 12 vier kant boi Onze medewerkers verdienen die correcte verloning Prinsjesdagspecial Voorwoord Ik moet u iets bekennen Dit jaar heb ik Prinsjesdag een beetje

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs juli 2014 editie 11. vier kant boi. In één keer waren we uitgebreid met twintig tankstations

Relatiemagazine Bol Adviseurs juli 2014 editie 11. vier kant boi. In één keer waren we uitgebreid met twintig tankstations Relatiemagazine Bol Adviseurs juli 2014 editie 11 vier kant boi In één keer waren we uitgebreid met twintig tankstations Voorwoord Zomer in je Bol Zegt u wel eens iets als: Laten we dit project maar doorschuiven

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13. vier kant boi. Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd

Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13. vier kant boi. Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13 vier kant boi Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd Voorwoord Een nieuw jaar met nieuwe regels Aan het begin van elk jaar lijkt het

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs april 2014 editie 10. vier kant boi. Voor een succesvol project is de perfecte match nodig

Relatiemagazine Bol Adviseurs april 2014 editie 10. vier kant boi. Voor een succesvol project is de perfecte match nodig Relatiemagazine Bol Adviseurs april 2014 editie 10 vier kant boi Voor een succesvol project is de perfecte match nodig Voorwoord Ik weet alles over Bol Adviseurs. Dacht ik Elke keer als ik denk dat ik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs jan 2014 editie 09. vier kant boi. Het geeft rust als je weet dat alles goed geregeld is

Relatiemagazine Bol Adviseurs jan 2014 editie 09. vier kant boi. Het geeft rust als je weet dat alles goed geregeld is Relatiemagazine Bol Adviseurs jan 2014 editie 09 vier kant boi Het geeft rust als je weet dat alles goed geregeld is Voorwoord Toch nog even achterom kijken 2013 was een prachtjaar. Vooral omdat we veel

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03 vier kant boi In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Bol viert 60-jarig bestaan Deze editie van Vierkant Bol valt in uw brievenbus, op

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2012 editie 02. vier kant boi. Buiten piekperiode ook laten zien dat je bezig bent

Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2012 editie 02. vier kant boi. Buiten piekperiode ook laten zien dat je bezig bent Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2012 editie 02 vier kant boi Buiten piekperiode ook laten zien dat je bezig bent Voorwoord Zwaar weer met af en toe zon De carnaval heeft het even doen vergeten, maar

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs sept 2012 editie 04. vier kant boi. Management buy-out met succes gefinancierd

Relatiemagazine Bol Adviseurs sept 2012 editie 04. vier kant boi. Management buy-out met succes gefinancierd Relatiemagazine Bol Adviseurs sept 2012 editie 04 vier kant boi Management buy-out met succes gefinancierd Voorwoord Win een Nintento Wii Direct na het verschijnen van deze Vierkant Bol, op 25, 26 en 27

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55 In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Voorwaarden voor afstempelen van uw

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Nieuwsbrief MKB. Nr. 4. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer BV / DGA. Blad 1 van 6

Nieuwsbrief MKB. Nr. 4. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer BV / DGA. Blad 1 van 6 Blad 1 van 6 Het jaar 2013 is koud begonnen, zowel in gevoelstemperaturen als in financieel opzicht. Zo begon ik het voorwoord van de vorige nieuwsbrief. Nu twee maand verder kun je dezelfde openingszin

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Vergoedingsvordering tussen echtgenoten zonder fiscale gevolgen De personeelslening als arbeidsvoorwaarde

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-b.v. in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers BV DGA 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2013

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2013 INHOUD 2 3 4 5 Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Vergoedingsvordering tussen echtgenoten zonder fiscale gevolgen De personeelslening als arbeidsvoorwaarde Hoogte kinderalimentatie

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013

MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013 MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer BV DGA Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

C U R I O S I T A. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

C U R I O S I T A. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer C U R I O S I T A S Digitale nieuwsbrief Van Houtert Thomassen & Partners Accountants & Belastingadviseurs 13 e jaargang nummer 3, april 2013 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

Nadere informatie