The making off van de 1e zorgsoap in Nederland MALAIKA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The making off van de 1e zorgsoap in Nederland MALAIKA"

Transcriptie

1 The making off van de 1e zorgsoap in Nederland MALAIKA

2 Inhoud 1 Wat vooraf ging 2 Er komt een zorgsoap? 3 Malaika van start (januari 2013) 4 Kijkcijfers en onderzoek zorgsector 5 Malaika de 2e serie 2

3 1 Wat vooraf ging In 2011 zaten een aantal bestuurders van zorginstellingen en Actiz bij VWS. Onderwerp van gesprek was de stagnerende arbeidsmarkt en de verontrustende berichten dat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de zorg, terwijl het een feit is dat de sector binnen afzienbare tijd veel medewerkers met pensioen zal zien gaan. Dit gecombineerd met de verwachte grijze golf aan zorgvragers maakt dat het van belang is om jongeren enthousiast te maken voor het werken in de zorg. Dat hiervoor onorthodoxe methoden moeten worden ingezet is ook duidelijk. De gewone advertentie, bereikt jongeren onvoldoende. Het idee voor een Zorgsoap wordt geboren. 3

4 Jos de Blok (Buurtzorg) kent Johan Nijenhuis maker van o.a. Goede Tijden Slechte Tijden, ZOOP en Spangas, series die jongeren bijzonder aanspreken. Na een aantal gesprekken is Johan Nijenhuis bereid om samen met filmmaatschappij (Bing) een plan te ontwikkelen voor een dagelijkse soap over een gezondheidscentrum (Malaika) die met name jongeren (12-18) gaat inspireren om te kiezen voor een carrière in de zorg. De serie zal worden ondersteund door sociale media als Facebook en Twitter. Het gaat om een groot aantal afleveringen (> 100 afleveringen) zodat de doelgroep zich kan identificeren met de verschillende spelers en de spin-off via de website en sociale media ook daadwerkelijk tot stand komt. De filmmaatschappij doet een aantal maanden research naar de realiteit van het werken in de (thuis) zorg door mee te lopen met medewerkers van meerdere VV&T instellingen 1 zowel op het platteland als in de stad. Op basis van dit onderzoek wordt een basisscript, een demo-cd en een brochure gemaakt. Hiermee kunnen zorginstellingen, televisiezenders en sponsoren worden benaderd om ze enthousiast te maken voor Malaika (werktitel). Bing gaat langs bij een aantal TV zenders om Malaika onder de aandacht te brengen en de zender ertoe te bewegen om te gaan investeren in een meerjarige soap. Zo n investering is hard nodig omdat de kosten voor een soapserie enorm hoog zijn. Hieronder staat de eerste begroting,die voordat Malaika echt van start ging, nog een aantal keren is bijgesteld. MEI 2012 HET GAAT DOOR of toch niet? In mei 2012 besluiten de initiatiefnemers daadwerkelijk de stap te gaan zetten om de soap Malaika op de buis te krijgen. Tegelijkertijd wordt er een lichte ondersteuningsstructuur ingericht; een procesbegeleider en financieel deskundige voor enkele uren in de week, plus de mediadeskundige en de afdeling communicatie van Actiz. Van Doorne krijgt de opdracht concept statuten voor de coöperatie voor te bereiden. In juli lijkt het er op dat het niet gaat lukken een zender te vinden die Malaika wil gaan uitzenden. Bing en Nijenhuis krijgen de zenders niet zover dat ze willen gaan investeren. Vanuit de opnameset op Ibiza laten ze weten dat een andere optie wellicht een serie is, zoals bv. Oud Geld. Voordeel: heeft een beperkte looptijd i.t.t. een dagelijkse soap, is van kwalitatief hogere kwaliteit (soort acteurs) Nadeel is dat de kosten voor een dergelijke serie niet veel lager zijn dan voor een soap. Begin augustus 2012 besluiten de initiatiefnemers de plannen voor Malaika te bevriezen en ontwikkeling van coöperatie stop te zetten, totdat er daadwerkelijk zenders bereid zijn uit te zenden. Via de begrotingsfase wordt besloten de eerste formele stappen te gaan zetten. Er wordt juridisch advies ingewonnen bij van Doorne 2 omtrent de meest eenvoudige rechtsvorm, waarbij leden de meeste vrijheid van handelen hebben en in en uittreden makkelijk te realiseren is. Het advies is, om een coöperatie op te richten. 1 Instellingen voor verzorging en verpleeghuizen en thuiszorg 2 van Doorne advocaten en notarissen 4

5 2 Er komt een zorgsoap!!! Eind augustus geeft de media-advocaat van, Van Doorne aan dat ze bij RTL een ingang heeft die wellicht tot contact zou kunnen leiden. De media-adviseur van Actiz heeft een contact bij SBS en zo kan het gebeuren dat eind september 2012 op dezelfde dag een gesprek plaats vindt met zowel SBS als RTL Nederland. Van SBS wordt daarna lange tijd niets vernomen. 5

6 RTL is bereid te gaan uitzenden maar geeft tegelijkertijd aan geen zenderbijdrage te kunnen leveren. Wel willen ze bijdragen aan een website en facebookpagina, verkrijgen van sponsoren, het doen van een effectmeting en het activeren van de doelgroep door bv het organiseren van een open dag vooraf aan de eerste uitzending, aanbieden van gastrollen, meet en greet met de acteurs en kennismaken met de zorg. Tijdens dit gesprek wordt meteen duidelijk dat er sprake is van een strakke planning. Als de uitzending start in maart 2013, dan moet er binnen 2 weken een besluit zijn genomen over het beschikbaar stellen van een startbedrag voor de scriptschrijvers. Ook RTL wil binnen twee weken weten of er een GO komt of niet, vanwege de te reserveren zendtijd van maart t/m juni. Contract Mocht het tot een contract komen dan wordt een tripartiete contract waarbij de a.s. coöperatie een contract sluit met RTL en RTL met Bing. Tevens komt in dit gesprek de printprijsregeling aan de orde. Als deze van toepassing kan worden verklaard scheelt dit btw. Na onderzoek blijkt dit niet tot de mogelijkheden te behoren. Het voorlopig bestuur van de coöperatie wordt plotseling geconfronteerd met een aantal onvoorziene zaken: beslissing over investering; er is nog geen rechtspersoon, dus ook geen KvK, BTW nummer en bankrekening; er is geld toegezegd door de zorginstellingen (nog niet officieel bevestigd) maar er resteert nog een bedrag. Besluit: (16 oktober 2012) We besluiten de soap te laten doorgaan en te laten uitzenden door RTL 5; We gebruiken de aanstaande ALV van Actiz ( ) om zoveel mogelijk ACTIZ leden te interesseren voor deze unieke arbeidscommunicatie; We gaan onderhandelen met RLT en BING over de begroting en het contract; We richten per direct de coöperatie Jongeren werken in de Zorg op; We maken een inschrijvingsformulier waarop leden aangeven dat ze bereid zijn de soap te ondersteunen met een (eenmalig bedrag) en daarmee lid te worden van de coöperatie; We maken een website waarop de promo is te zien, de tekst van de brochure en waar via een reactieknop aangegeven kan worden dat men wil bijdragen aan de zorgsoap; We zorgen dat er brochures en promofimpje beschikbaar zijn voor de ALV; De kosten voor het scriptschrijven worden betaald en later verrekend met de bijdrage aan de coöperatie. ALV Actiz 21 november 2012 Op de ALV van 21 november spreken zowel Jeroen van den Oever, Ton van Overbeek als Paul Cormont (directeur RTL 5) de zaal toe en wordt de promofilm vertoond. Deze presentatie levert enthousiaste reacties en toezeggingen op. COÖPERATIE JONGEREN WERKEN IN DE ZORG Opgericht Op 23 november is de coöperatie opgericht door 2 leden; Beweging 3.0 en de Vierstroom. Dit had te maken met het feit dat de Raden van Toezicht akkoord moesten gaan met het verstrekken van een volmacht. De vergaderdata van de RvT s spoorden niet altijd met de gewenste reactietijd. Vanaf dat moment kon met grote spoed gewerkt worden aan het innen van de toegezegde gelden. via een nog te openen bankrekening en moet de coöperatie worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en moet er een btw nummer worden aangevraagd. A en B leden Er wordt besloten te gaan werken met A en B-leden. A-leden zijn leden die meer dan euro inleggen. B-leden leggen minder in: bijdrage varieert van 300 euro tot euro. 6

7 BANKGARANTIE en CONTRACT Inmiddels gaan de onderhandelingen met RTL door. Die spitsen zich steeds meer toe op het aantal afleveringen en de bankgarantie die RTL eist. Het voorlopig bestuur besluit te kiezen voor 50 afleveringen en te onderhandelen over de datum van afgifte bankgarantie. Basis voor dit besluit is dat er aan ledenbijdrage is toegezegd en zowel Actiz als Buurtzorg bereid zijn garanties te verlenen. Daarbij is er een lijst met sponsors opgesteld waar zeer kansrijke sponsors bijzitten en wordt er veel verwacht van de sponsoring die RTL via haar mediabureaus zal binnen halen. Onderhand wordt er op de achtergrond hard gewerkt om aan de belangrijkste voorwaarden te voldoen. Bankrekening openen en tegelijkertijd de bank verzoeken een bankgarantie te verstrekken voor een bedrag dat nog op de rekening moet komen te staan. Op 2 december zijn zowel de bankrekening geopend als het KVK nummer gedeponeerd. Hierna zijn alle leden g d met de vraag om per ommegaande de toegezegde bijdrage over te maken. Dit verloopt op zich voorspoedig, maar minder snel dan gewenst omdat de meeste bedrijven werken met vaste data waarop betalingen worden gedaan. Spoedmails en spoedbetalingen leiden op de valreep (23 december) tot het gewenste resultaat. Het contract met RTL /Bing wordt op 24 december definitief, nadat de bankgarantie is afgegeven en laatste puntjes op de i zijn gezet waar het gaat om de rechten van RTL, Bing en de coöperatie, de verdeling bij opbrengsten uit merchandising en verkoop van de serie naar het buitenland etc. In januari/februari heeft de notaris de ledenovereenkomsten gemaakt. Het is juridisch en fiscaal noodzakelijk dat de leden bevestigen bij te willen dragen aan de doelstellingen van de coöperatie; het realiseren van een soapserie en hun eenmalige bijdrage aan de coöperatie bevestigen daar eenmalig aan te willen bij dragen. Het zoeken naar sponsors gaat onverminderd door. 7

8 8

9 3 Malaika van start (januari 2013) In dit hoofdstuk worden de acties vermeld die na de definitieve GO van start zijn gegaan. 9

10 Naam De definitieve keuze voor de benaming van de serie is geworden: Malaika Hier is een keuzeproces door de zender, producent en de coöperatie aan voor afgegaan maar uiteindelijk is toch voor de werktitel gekozen. Eén van de redenen was dat het snel onthouden wordt en makkelijk in de mond ligt. Malaika komt uit het Swahili en betekent Engel. Casting De productie van de soap gaat van start. De coöperatie en RTL zijn nauw betrokken bij de casting van de acteurs; affiniteit hebben met de zorgsector is zeer gewenst evenals een migrantenachtergrond. Dit om ook de grote groep migrantenleerlingen op de MBO s te enthousiasmeren. Gevolg is dat een aantal acteurs in de zorg hebben gewerkt of werken of zeer nauw betrokken zijn geweest bij de zorgsector. Een van de actrices; Jasmine Sendar wordt ambassadeur van het ACTIZ E magazine: E-zin&zorg. Titelsong Hier zijn een aantal versies van voorbij gekomen maar uiteindelijk is unaniem gekozen voor een bepaalde melodie en voor de veelzeggende titel: I ll take care of you. Verhaallijnen Wat er allemaal in Zorgcentrum Malaika gebeurt is zovel mogelijk gebaseerd op de realiteit in de verzorging en verpleeghuizen en in de thuiszorg in Nederland. De verhaallijnen zijn gebaseerd op onderzoek binnen de sector. Hieronder een greep uit de verhaallijnen: Cliënten: Diefstal van een ketting, Diabetes type 1, (jongeren), huiselijk geweld, Eenzaamheid, Dementie, Borstkanker, Kraamzorg, Euthanasievragen,Gedwongen opname ivm wegvallen mantelzorg, bewegingsprogramma voor ouderen, overlijden. Medewerkers: Opvang stagiaires, Marokkaanse stagiaire met hoofddoek, herintreden verpleegkundige, medewerkers met borstkanker, zwangerschap-abortus, ontslag na diefstal, non actief stelling, verliefd op een collega, onderlinge relaties, aanspreken op gedrag. Klankbordgroep Er wordt een klankbordgroep samen gesteld van verpleegkundigen en medewerkers van Actiz en de coöperatie die meelezen met de scripts en actief de verhaallijnen volgen. Zij ontvangen ook de ruwe versies van de opnamen zodat eventueel nog kan worden bijgestuurd. Ook zijn er verpleegkundigen(indien nodig) bij de opnames aanwezig. Locaties Er zijn 2 locaties gevonden in Voorschoten, De belangrijkste locatie is het Malaika zorgcentrum. Dit is een leegstaande locatie van collega-organisatie Florence in Voorschoten. Deze locatie is helemaal verbouwd tot een zorgcentrum inclusief balie, medewerkers ruimten, ingerichte bewonerskamers en de benodigde hulpmiddelen zoals til liften, rollators en scootmobielen. Tevens zijn er dienstauto s met Malaika op de zijkant en draagt iedereen kleding met het Malaika logo er op en wordt er gebruik gemaakt van Ipads om de zorg te registreren. Alle bovenstaande acties (van bedrijfskleding tot Ipads) zijn met behulp van leden van de coöperatief gerealiseerd. Stage Zowel directie en medewerkers van RTL als de acteurs gaan stage lopen bij de Vierstroom. Ze lopen mee met verschillende teams, zowel intra en extramuraal. Twee plaatselijke kranten besteden hier aandacht aan door een interview en een artikel te plaatsen. 1e draaidag De eerste draaidag is op 4 februari. De acteurs en de crew werken in een strak schema met twee ploegen; allebei met een eigen regisseur en cameraploeg, van s morgenvroeg tot s avonds laat. De voormalige keuken van het zorgcentrum is door de cateraars omgebouwd tot eetzaal. Bestuur Coöperatie Op die dag vindt er ook een vergadering plaats van het voorlopig bestuur van de coöperatie: Jeroen van den Oever, Jos Stienen (namens bestuur Actiz) Aad Koster (toehoorder), Jos de Blok en Ton van Overbeek. Tijdens dit overleg worden de voorbereidingen getroffen voor de ALV op 18 maart en komen begroting en andere coöperatiezaken aan de orde. Crossmediale aanpak Tegelijkertijd met de start van de soapserie wordt de website Malaika ontwikkeld door RTL. Op de website is er naast de aandacht voor de karakters van de acteurs en hun belevenissen ook exposure voor de leden van de coöperatie via een carrousel waarin de logo s van de leden te zien zijn en via links naar de websites en de vacaturesites gerichte informatie per lid kan worden gezocht. 10

11 Tevens is besloten de Open Armen campagne van Actiz te integreren in de website. De site waarop alle informatie te vinden is over opleidingen en werken in de zorg. Op de website is een spotify speellijst geplaatst met alle muziek die tijdens de uitzendingen te horen is. Naast de website wordt er een facebook pagina gemaakt en is er een twitter account geopend. Speciaal voor de website en facebook worden er scripts voor de VLOGs (videoblog) gemaakt, om zo online de verhaallijnen door te trekken en meer online traffic te genereren. Malaika personen vinden dit leuk - 56 praten hierover Kwalitatief onderzoek Motivaction heeft in opdracht van RTL onder zo n 9000 jongeren voorafgaande aan de uitzending een 0-meting gedaan met als belangrijkste vraag: hoe kijken jongeren tegen de zorg aan; rapportcijfer. Zijn ze van plan voor de zorg te kiezen en zo ja waarom en zo nee, waarom niet. Na afloop van de serie is er een nameting gedaan. 1 Tegelijkertijd was erop de website om de paar dagen een poll met vragen over de zorg. Werken in de zorg iets voor jou? In de serie Malaika zie je hoe jongeren in de zorg werken? Heb jij er wel eens aangedacht om in deze sector te werken? PR en communicatie Onderstaande acties zijn ter promotie van start gegaan: billboards op stations inclusief winnen van een gastrol via layar techniek; 2 radio en tv commercials op alle zenders; voorvertoning leaders op alle RTL zenders; aandacht voor Malaika in RTL Boulevard; setbezoeken voor medewerkers van leden; figureren (medewerkers leden coöperatie); win een Malaika tas; stuur een Malaika kaart; Jasmine Sendar als ambassadeur; win een gastrol (VV&VN); free publicity in alle omroepbladen, Margriet, AD, Telegraaf, Volkskrant etc.; materiaal beschikbaar voor leden om op eigen websites te plaatsen; besloten groep binnen de Actiz-site voor communicatie medewerkers van coöperatie leden (informatie en materialen te downloaden); persberichten vanuit RTL en Actiz; website Jongeren Werken in de Zorg opgericht voor de communicatie met de leden van de coöperatie. 1 resultaten worden in ander hoofdstuk beschreven. 2 via een layar app is er op de billboards een filmpje geplaatst met uitleg hoe je op te geven voor een gastrol. 11

12 26 februari /6 maart Communicatieadviseurs bij elkaar Tijdens twee bijenkomsten worden de communicatieadviseurs van de leden bijgepraat over Malaika, krijgen ze vast de titelsong te horen en een preview van de 1e aflevering te zien. De directie en de webbouwer van RTL geven een toelichting. Verder kunnen ideeën over promotie van Malaika voor de eigen medewerkers worden besproken en wordt de besloten online werkgroep op de Actiz-site geïntroduceerd. Hierop is veel materiaal en informatie te vinden dat gedownload kan worden. 18 maart Persviewing, ledenmiddag en 1e ALV Coöperatie Jongeren werken in de Zorg De bestuurders starten na de persviewing met de eerste ALV van de Coöperatie Jongeren werken in de Zorg. Hier wordt het bestuur definitief benoemd: Jeroen van den Oever wordt voorzitter, Jos Stienen en Jos de Blok leden. Er meldt zich ook nog een aspirant-lid. De ALV stemt in met het gevoerde beleid tot nu toe en bespreekt de financiële situatie. Na de ALV en de rondleiding wordt iedereen in de kantine van RTL ontvangen en volgt ook voor de leden de voorvertoning van de 1e aflevering van Malaika. Danielle Visser (directie branded content) van RTL heet iedereen welkom. Jasmine Sendar en Johan Nijenhuis vertellen over hun ervaringen met Malaika. 25 maart 1e uitzending Op 25 maart is de eerste uitzending van Malaika. De pers reageert over het algemeen positief. Malaika wordt op de volgende tijdstippen dagelijks uitgezonden: RTL 5 om uur reguliere uitzending RTL 4 om uur herhaling vorige dag (na GTST) RTL 8 om uur herhaling vorige dag Mijlpaal in de Malaika geschiedenis. In studio 21 wordt de pers ontvangen en wordt er een compilatie van Malaika scènes getoond. Cast, productiemaatschappij Bing, Johan Nijenhuis, RTL directie, Actiz directie, persvoorlichters en vertegenwoordigers van de coöperatie zijn aanwezig om de pers te woord te staan. Tegelijkertijd komen op het mediapark de leden van de coöperatie aan, die met het RTL treintje een rondrit krijgen over het mediapark. 12

13 4 Kijkcijfers en onderzoek zorg sector De kijkcijfers zijn zowel voor de Coöperatie als voor RTL een belangrijke graadmeter van de populariteit van de serie, maar met name is van belang welk kijkerspubliek wordt getrokken. Malaika is uitgezonden van 25 maart t/m 3 juni

14 Kijkcijfers TV Gemiddeld Gemiddeld Totaal gemiddeld kijkers naar reguliere uitzending kijkers naar de herhalingen kijkers per dag (alleen TV!) Twitter Het twitter account is gevolgd door zo n volgers. De reacties zijn voornamelijk positief en tonen betrokkenheid van de kijkers bij de soap. Kijkers online Online zijn er 6,1 miljoen videoviews 3 bekeken waarvan ongeveer 51% via web en 49% via mobiel. Profiel kijkers Reguliere uitzending wordt bekeken door vrouwen in leeftijd jaar, lagere klasse; Herhaling RTL 4 na trekt ook veel 50-plussers; 25,9 % van de tv kijkers zijn jongeren tussen jaar; 33,5% van de tv kijkers zitten in de leeftijdscategorie jaar; Jongeren in leeftijd jaar kijken het meest online en zijn actief op de sociale media. Zenderaandeel Met name vrouwen van schakelen specifiek in voor Malaika na het vorige programma en vertrekken weer als het volgende programma begint. Website, FaceBook & Twitter Website Totaal hebben unieke browsers gemiddeld per week de website van Malaika bezocht. Er zijn meer dan pageviews gerealiseerd. De website wordt het meest bekeken doordeweeks tussen uur. De pagina Werken in de Zorg heeft 2764 pageviews. Gemiddeld worden er per unieke browser 3 pagina s bekeken op de site. Performance is het hoogst op doordeweekse dagen tussen uur. FaceBook Malaika heeft een eigen Facebook pagina met likes. Het facebook-publiek van Malaika blijkt vooral uit vrouwen te bestaan. (91%) Voorbeeld Tweets Malaika 14 juni Acteurs van #Malaika zijn genomineerd voor de Televizier Soap Verkiezing. Help Corien, Mike of Hidde aan die prijs op nl/stem Openen Malaika 7 juni Helaas komt er geen nieuw seizoen van #Malaika. Lees verder op https://www. facebook.com/malaika.rtl/posts/ OPEN ARMEN Zoals gemeld is de Open Armen campagne van Actiz geïntegreerd in de website. Dit is de site waarop alle informatie te vinden is over opleidingen en werken in de zorg. Opa Bert is een van de figuren die in Open Armen een belangrijke rol heeft. Ook in Malaika kwam een Opa Bert voor. Bij de evaluatie van het Open Armen deel op de website is er geconcludeerd dat de bezoekers die via de Malaika website op Open Armen kwamen goed gescoord hebben ten opzichte van alle bezoekers aan de website. Website Bezoeken Pagina s /bezoek Bezoekduur RTL ,60 3:00 Totale website ,46 1:21 De meeste pageviews betroffen de lemma s: In de zorg wordt je met open armen ontvangen en werken in de zorg. Bekendmaking stoppen Malaika De reacties op posts zijn erg positief. Mensen leven mee met de personages, verhaallijnen en geven aan de serie graag te kijken. De aankondiging dat Malaika zou stoppen gaf aanleiding tot een spontane malaika moet doorgaan actie van facebook bezoekers. De video Werken in de zorg is 1200 keer bekeken. 3 de rapportages van zowel RTL als Motivaction vormen de basis voor dit hoofdstuk en zijn op te vragen bij de Coöperatie. 6 registratie van een pagina met daarop een video van een programma. 14

15 ONDERZOEK MOTOIVACTION Nul- en 1-meting 4 De totale onderzoeksdoelgroep bestaat uit 14 tot en met 34 jarigen. 0-meting n= meting De respons in de 1-meting is lager dan van te voren ingeschat ( - 50%). Dit heeft te maken met de single source techniek. Waardoor de resultaten krachtiger zijn, verschuiving vindt echt plaats binnen één persoon) De totale netto steekproef komt daarmee op n= Kijkers Malaika n= jarigen n=846 Niet-kijkers Malaika n= jarigen n=2.488 Incidentele kijkers Malaika n=295 zagen minder dan 5 aflev. OPLEIDING Bijna 1 op de 5 kijkers n.a.v. Malaika besloten een opleidingsrichting in de zorg te kiezen: Een deel (19%) van de kijkers geeft zelfs aan dat zij door de soap zijn aangezet om een opleiding in de zorg te gaan volgen; De soap heeft een bijna even grote groep aangezet om informatie te zoeken over opleidingen in de zorg (19%) en naar werken in de zorg (20%); Ruim een kwart van de kijkers heeft naar aanleiding van Malaika met anderen gesproken over werken in de zorg; 17% heeft iets gedeeld met anderen via sociale media; Kijkers van Malaika (14-34 jarigen) die al een opleidingsrichting volgen waarmee ze later in de zorg kunnen gaan werken hebben vaker naar Malaika gekeken. WERKEN IN DE ZORG Kijkers van Malaika geven in de 1-meting vaker aan dat werken in de zorg hen leuk lijkt. Ze zijn enthousiaster over werken in de zorg dan niet-kijkers. Na het kijken van Malaika is dit enthousiasme verder toegenomen. Van de niet-kijkers zegt 60% niet in de zorg te willen werken. Onder de niet-kijkers zijn geen verschillen waar te nemen tussen de 0- en de 1-meting. Zowel de jarigen als de jarigen die naar Malaika hebben gekeken waren voordat zij de soap keken al enthousiaster over werken in de zorg. Kijkers onder beide leeftijdsgroepen lijken positiever te zijn geworden. 4 het totale onderzoek is na beschikbaar 15

16 Over het algemeen geldt dat jarigen enthousiaster zijn over werken in de zorg dan jarigen. 3% BEELD KIJKERS MALAIKA OVER (WERKEN IN) DE ZORG NA ZIEN SOAP Kijkers van Malaika beoordelen de zorg in Nederland positiever dan niet-kijkers. Dit verschil is nog groter voor het werken in de zorg. Rapportcijfers: Zorgsector Kijkers Niet-kijkers V&V huizen ,2 Thuiszorg 6.7 6,5 Kraamzorg 7.5 7,3 Werken in de zorg V&V huizen 6.1 5,4 Thuiszorg 6,1 5,8 Kraamzorg 7,2 6,3 TOP 5 SPONTANE ASSOCIATIES BIJ WERKEN IN DE ZORG (0-meting) Mensen helpen Zwaar werk en hoge werkdruk Vermoeiend en intensief werk Verpleegkundige, zuster Niets voor mij / ik zou het niet kunnen 1-meting: kijkers Kijkers noemen iets betekenen voor een ander vaker in de 1-meting; Kijkers noemen sociaal/mensenwerk vaker in de 1-meting dan in de 0-meting; Kijkers noemen in de 1-meting negatieve aspecten als zwaar werk, slecht betaald en te weinig tijd voor mensen juist minder vaak; Kijkers hebben een sterkere associatie gekregen met ouderen, vieze klusjes en emoties ; jarigen hebben veel verschillende zowel positieve als negatieve associaties bij werken in de zorg; 1-meting: niet-kijkers. Net als kijkers noemen niet-kijkers zwaar werk, slecht betaald en te weinig tijd voor mensen minder dan in de 1-meting; Ook noemen zij net als de kijkers vieze klusjes juist vaker. 16

17 IMAGO WERKEN IN DE ZORG Voordelen Betekenisvol werk Werken met voldoening Werken met mensen Altijd werk Afwisselend werk Nadelen Hoge werkdruk Fysiek zwaar werk Slecht salaris Emotioneel zwaar (overlijden mensen) Vies gebaseerd op 0-meting Kijkers 20-34: Ten opzichte van de 0-meting is een positieve verschuiving te zien op inhoudelijk leuk werk, voldoende doorgroeimogelijkheden en afwisselend werk. Het beeld van een hoge werkdruk, emotioneel/psychisch zwaar en veel papierwerk neemt echter ook toe : Ten opzichte van de 0-meting is een positieve verschuiving te zien op goede arbeidsvoorwaarden. Niet-kijkers 20-34: Tegenovergestelde beweging op inhoudelijk leuk werk dan bij kijkers. Niet kijkers scoren hier bij de 1-meting iets lager op. Ze scoren net als kijkers hoger op emotioneel/psychisch zwaar en op vies werk : Ten opzichte van de 0-meting scoort deze groep hoger op emotioneel /psychisch zwaar en op vies werk. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Motivaction heeft op basis van dit onderzoek een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De probleemstelling voor het onderzoek luidde: In hoeverre draagt het kijken naar de soap Malaika bij aan een positief imago over de zorg in het algemeen en werken in de zorg in het bijzonder? Kernconclusies: Op de houding ten opzichte van werken in de zorg in het algemeen heeft de soap een positieve invloed gehad zowel voor jarigen als jarigen. Op deelaspecten heeft de soap ook positief bijgedragen aan het beeld van werken in de zorg. Daarnaast heeft de soap aangezet tot zoeken van informatie over werken in de zorg en het overwegen van een opleiding in die richting. De positieve effecten zijn niet terug te zien op de specifieke werkgebieden verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg. De jarigen zijn kritischer geworden over werken in verpleeg- en verzorgingstehuizen en het beeld van werken in de thuiszorg is zowel onder jarigen als jarigen gelijk gebleven. 17

18 Deelconclusies: Een positievere houding ten aanzien van de zorg en ervaring met zorg heeft de doelgroepen getriggerd om naar Malaika te kijken, want over de hele linie is te zien dat en jarigen al positiever waren over de zorg en werken in de zorg voordat zij kijker werden. De soap heeft geen invloed gehad op het algemene beeld van de zorg in Nederland, wel heeft de soap een positief effect gehad op het algehele beeld van werken in de zorg. Op deelaspecten zijn er kleine positieve verschillen te vinden onder kijkers ten aanzien van werken in de zorg die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden. Kijkers scoren tijdens de 1-meting positiever ten aanzien van voldoende doorgroeimogelijkheden, goede arbeidsvoorwaarden en afwisselend werk. Ondanks dat kijkers positiever zijn geworden over werken in de zorg is dit effect niet terug te vinden voor het werken in verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg. Voor de kraamzorg is wel voor en jarigen een positieve verschuiving te zien, maar die kan niet aan de soap toegeschreven worden omdat deze verschuiving zich ook onder de niet-kijkers voordoet. Jongeren die de opleiding VMBO beroepsgericht volgen waarderen Malaika hoger dan de andere opleidingsniveaus. Wat positief is aangezien dit een doelgroep is die kan kiezen voor werken in de zorg. Hoe frequenter er is gekeken hoe positiever men is over de soap. Een kleine meerderheid vindt de soap goed passen bij de zender RTL 5 en iets minder dan de helft van de doelgroep vindt Malaika origineel. De verhaallijnen van zowel de hoofdrolspelers als de patiënten zijn voor de meeste kijkers leuk en interessant en vooral de verhaallijnen van de patiënten worden als geloofwaardig en leerzaam gezien. Thema s die het meest worden herkend door kijkers zijn: omgaan met kanker, dementie en problemen van ouderen. Als de laatste twee thema s in de soap inderdaad relatief veel aan de orde zijn geweest zou dit ook kunnen verklaren waarom kijkers in de 1-meting werken in de zorg vaker associëren met ouderen/bejaarden. De jonge personages Zoë, Laura en Esra zijn het meest aansprekend voor de kijkers. Vrouwelijke jonge kijkers kunnen zich met hen waarschijnlijk het best identificeren. Aanbevelingen: Gezien de positieve waardering van de soap en de effecten die de soap na twee maanden uitzenden op de algemene houding van kijkers ten aanzien van werken in de zorg heeft gehad, kan wel gesteld worden dat een dergelijk programma een goed middel is om jongeren en jong volwassenen enthousiast te maken voor werken in de zorg. Indien de Coöperatie en RTL Nederland overwegen in de toekomst nog eens een dergelijke samenwerking aan te gaan dan zijn er een aantal aandachtspunten om mee te nemen: Voor het bevorderen van de geloofwaardigheid en het voorkomen van een sceptische houding is het belangrijk dat in dit geval het werken in de zorg zo realistisch mogelijk neergezet wordt. Het genre soap maakt gebruik van vrij extreme situaties wat uiteraard zorgt voor prikkelende en spannende verhalen, dit kan echter ook zijn weerslag hebben op de geloofwaardigheid van de andere verhaallijnen. Aan de andere kant spreekt het genre soap juist de jonge doelgroep erg aan en maakt het dat ze er naar kijken. De combinatie van entertainment maar tegelijkertijd ook leerzaam werkt goed voor deze doelgroep. Over het algemeen geldt dat de houding van mensen ten aanzien van emotionele factoren veel moeilijker te beïnvloeden is dan de houding ten aanzien van meer cognitieve factoren. Dat is ook terug te zien in dit onderzoek. Vooral de meer cognitieve factoren die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden is men positiever over geworden. Het loont dus om in eerste instantie vooral in te zetten op die cognitieve factoren. Wat betreft de meer gevoelsmatige aspecten moet vooral bij de jonge doelgroep van jaar uitgekeken worden met te confronterende situaties of situaties die ver van hen af staan (zoals het overlijden van mensen of het in beeld brengen van veel problematiek met ouderen). Dit kan een averechts effect bewerkstelligen. 18

19 5 Malaika de 2e serie Go - No go Al voordat Malaika op 25 maart live ging op RTL 5 was de producent al druk bezig voorbereidingen te treffen voor het 2e seizoen. 19

20 Opnieuw was het scripschrijven een issue zowel qua planning als qua budget. Als er in september/oktober moet worden uitgezonden dan moet er eind juli/begin augustus gedraaid kunnen worden en dan moet er in april begonnen worden met scriptschrijven. Er wordt besloten de 1e nota voor het scriptschrijven gezamenlijk5 te betalen en bij afsluiting van het jaar te bekijken hoe het totale budget er uit ziet. Ideaal zou ook zijn dat ook de Malaika locatie in gebruik kan blijven. Contact met Florence leverde op dat pas in september duidelijk zou zijn wat de gemeente verder wilde met de locatie en het pand. Dat kwam mooi uit want begin oktober zou de laatste draaidag zijn. Vanwege het succes dat Malaika had, bemoedigende kijkcijfers en op dat moment 3.1 miljoen videoviews is besloten te onderzoeken of we op zo n korte termijn opnieuw ongeveer 2 miljoen euro op tafel kunnen leggen voor 45 afleveringen, waarbij de afwegingen een belangrijke rol speelde dat Serie 1 uiteindelijk gefinancierd kon worden, maar niet zonder de garantstellingen van Buurtzorg en Actiz. Ondanks zeer veel inspanning van bestuur, projectleiding en RTL waren er nog steeds geen sponsors gevonden en zou de financiering opnieuw uit de leden en de sector zelf moeten komen. Dit impliceerde dat de coöperatie nogmaals op zeer korte termijn een aantal acties moest ondernemen: onderhandelen met RTL en BING over hun bijdrage; crowdfunding (o.a. op facebook onder fans) werd afgewezen door RTL i.v.m. mediawet); brandbrief naar mogelijke sponsors zoals zorgverzekeraars; toespraak door Jeroen van den Oever op de ALV van 15 mei; benadering van A- en B-leden van de coöperatie Jongeren werken in de Zorg; ondanks het feit dat de bijdrage in 2012 nadrukkelijk eenmalig was. 5 Coöperatie Jongeren werken in de Zorg, BING en RTL Op 31 mei was er een ALV van de coöperatie waar werd geconstateerd dat er na toezeggingen op basis van de ALV van Actiz en aanvulling vanuit enkele A-leden nog steeds een tekort was. De animo vanuit Actiz-leden was veel minder groot dan in De oorzaak hiervan is de grote bezuinigingen die op de sector afkomen en het feit dat een aantal leden zich genoodzaakt zien om personeel gedwongen te ontslaan. Waardoor ook de legitimatie voor het op dit moment uitzenden van Malaika steeds minder groot werd. Ondanks het feit dat Bing en RTL hun aandeel in de kosten nogmaals verhoogden bleef er een gat in de begroting. In de laatste onderhandelingsfase stelde RTL als eis dat naast financiering van serie 2 er ook garantie moest worden gegeven dat serie 3 gefinancierd zou worden. Toen viel het doek voor Malaika. Op 7 juni verscheen het volgende persbericht over Malaika vanuit Actiz en de Coöperatie Jongeren werken in de Zorg. Tv-soap Malaika krijgt geen vervolg Ondanks het succes van het eerste seizoen van de tv-soap Malaika, is besloten dat er geen tweede seizoen komt. RTL5, de Coöperatie Jongeren werken in de Zorg en producent Bing Film & TV hebben de afgelopen weken alle mogelijkheden onderzocht om een nieuwe reeks afleveringen mogelijk te maken. Het is helaas niet gelukt om de financiering rond te krijgen. Het eerste seizoen van de tv-soap Malaika was een succes. De kijkers moesten vrijdag 31 mei jl. afscheid nemen van hun favoriete personages uit Malaika, de soap die vanaf 25 maart elke werkdag te zien was bij RTL. In dit eerste seizoen werden vijftig afleveringen uitgezonden, die dagelijks door gemiddeld kijkers zijn bekeken. Daarnaast is op een online community ontstaan met duizenden fans die de site vaak dagelijks bezochten. RTL, de ruim 50 betrokken zorgondernemers en brancheorganisatie ActiZ zijn dan ook teleurgesteld dat er geen tweede seizoen komt. Doel van de soap De vraag naar zorg en vooral ouderenzorg blijft de komende jaren toenemen. En hoewel de maatregelen uit het regeerakkoord de groei van de zorgvraag op de korte termijn zullen temperen, zal de krapte op de arbeidsmarkt het moeilijk maken voldoende mensen aan te trekken, zelfs als de vraag naar zorg gelijk blijft. Daarom investeerden ruim 50 zorg- 20

21 organisaties en ActiZ, verenigd in de Coöperatie Jongeren werken in de Zorg, in Malaika. Vroegtijdig einde innovatieve arbeidsmarktcommunicatie Aad Koster, directeur van ActiZ: Wij wilden op een innovatie manier omgaan met arbeidsmarktcommunicatie. En op die manier een positief en realistisch beeld neerzetten van het werken in de zorg. Honderden kijkers vooral jongeren hebben de afgelopen tijd op social media en op Malaika. nl berichten gepost, waaruit blijkt dat ze enthousiast zijn over de soap én over de zorg. Enorm jammer dus dat we dit mooie initiatief niet verder kunnen brengen. Wat mij betreft is dit een te vroeg einde van een arbeidsmarktcommunicatie-aanpak die nog volop in ontwikkeling is. Op de facebookpagina van Malaika plaatste RTL het volgende bericht: Er komt tot onze spijt geen tweede seizoen van de RTL 5-soap Malaika. De zender en de zorgorganisaties zijn tevreden met de behaalde resultaten van de serie en de grote schare fans die ook online aangaven positief over Malaika te zijn. Het voornemen was dan ook om door te gaan met een tweede seizoen. Financiële verantwoording Nadat het bestuur i.o. had besloten definitief een coöperatie op te richten is er ook een controller toegevoegd aan het Malaika-team. Gelukkig maar, want de vele beren die er financieel organisatorisch op de weg kwamen moesten bekwaam worden verslagen. Dat is gelukt en zodoende kon de coöperatie op 28 december aan haar verplichtingen aan RTL voldoen en is er op professionele wijze gezorgd dat de financiële situatie op ieder moment inzichtelijk is geweest. Onlangs heeft de coöperatie bezoek gehad van de belastingdienst en ook zij waren tevreden met de opzet en organisatie. Het bestuur legt met onderstaande begroting verantwoording af aan de leden over de financiële situatie. Toelichting Eind 2012 werd verwacht dat de kosten van de productie van 50 afleveringen kon worden gefinancierd voor de helft met kapitaal uit de zorg en voor de andere helft door commerciële opbrengsten uit billboards, merchandising en verkoop van de serie aan een Belgische zender. De commerciële opbrengsten zijn uitgebleven, waardoor de garantstelling moest worden aangesproken. RTL 5, de betrokken zorgorganisaties en producent BING Film & TV hebben de afgelopen weken alle mogelijkheden onderzocht om een nieuwe reeks afleveringen mogelijk te maken. Dit is helaas niet gelukt. Het blijkt niet mogelijk te zijn een tweede seizoen financieel mogelijk te maken. Toch willen we alle kijkers, Facebook likers en followers op Twitter bedanken voor jullie fijne en positieve bijdrage aan de beleving van het programma. 21

22 Tot slot Het bestuur van de coöperatie dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van Malaika en van de Coöperatie Jongeren werken in de Zorg, heel erg hartelijk. Zonder jullie inzet, geldelijke bijdrage en morele steun zouden we er nooit in geslaagd zijn Malaika als dagelijkse soapserie uit te zenden. De serie heeft op een positieve manier de aandacht naar werken in de zorg getrokken zoals blijkt uit de cijfers van Open Armen en het onderzoek van Motivaction. 22

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

Crossmediale campagne

Crossmediale campagne Crossmediale campagne Goede voornemens 2014 Tom Wehkamp 1 1. Inhoud Contents 1. Inhoud... 2 2. Voorwoord... 3 3. Idee... 3 4. Aanpak... 5 5. Crossmedia... 6 6. Begroting... 8 Specificatie... 9 2 2. Voorwoord

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Eindevaluatie. Tuinbloeiers 2013. Manirma Vries September 2013

Eindevaluatie. Tuinbloeiers 2013. Manirma Vries September 2013 Eindevaluatie Tuinbloeiers 2013 Manirma Vries September 2013 Tuinbloeiers Totaal budget was: 290.000 -> 150.000 Euro Strategie: 3 jarige communicatie aanpak (2013 is jaar 3 in NL & jaar 1 in DUI) Doelstelling

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Centraal Beheer Achmea op Facebook

Centraal Beheer Achmea op Facebook Centraal Beheer Achmea op Facebook Analyse van de Facebook Fanpage van Centraal Beheer Achmea 15 november 2012 Sonja Utz Mirjam Lasthuizen Sanne Gaastra Achtergrondinformatie en statistieken De Facebookpagina

Nadere informatie

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Dutch PR Award 2012 Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Een florerende economie door vrede en veiligheid, dankzij: onze mannen en vrouwen die zich in het belang van alle Nederlanders 24/7/365 inzetten

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

Kick off 29 mei Leyden Academy

Kick off 29 mei Leyden Academy Kick off 29 mei Leyden Academy 1 loskomen met chi Kung 2 luisteren en kijken naar inspirerende filmpjes Wat hebben we gedaan? 3 verkennen van de knelpunten 4 - beeldvorming ouderen, - onderwijs ouderenzorg

Nadere informatie

RTL KIDSJEN. FORMAT & Tarieven 2014

RTL KIDSJEN. FORMAT & Tarieven 2014 RTL KIDSJEN ENJOY LIFE MEDIA FORMAT & Tarieven 2014 RTL KIDSJEN Gastronomisch lifestyle programma met een culinaire twist. Vanaf 25 mei gaat het gastronomische lifestyle programma RTL Kidsjen van start

Nadere informatie

De partyscene. Strand Zuid. Tom Wehkamp

De partyscene. Strand Zuid. Tom Wehkamp De partyscene Strand Zuid Tom Wehkamp Onderwerp: PartyScene op Ibiza en in Amsterdam Filmtitel: Ibiza123 Cast: 123 Doelgroep film: jongeren en volwassenen tot 35 jaar Doelgroep Premiere: Een selectief

Nadere informatie

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje)

Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje) Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje) De laatste tijd zie je heel veel verhalen langskomen over Facebook Edgerank, dus heb ik besloten mijn onderzoek met jullie te delen. Btw fantastisch

Nadere informatie

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks.

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks. CASTING PLAN VAN AANPAK Zita Willemse 27 november, Amsterdam Eyeworks Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam www.eyeworks.tv Inhoudsopgave Inhoud Debriefing... 3 Projectactiviteiten... 6 Projectorganisatie...

Nadere informatie

THE OTHER SIDE OF THE GAME. Product Placement and Sponsor Voorstel

THE OTHER SIDE OF THE GAME. Product Placement and Sponsor Voorstel THE OTHER SIDE OF THE GAME Product Placement and Sponsor Voorstel A Mediatisation of Sport, Fashion, Entertainment and Education. SEYA COMPANY Unlock the Other Side of the Game The Other Side of the Game

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire.

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire. Jaarverslag 2014 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar loopt van 7 april tot en met 31 december 2014. Samenstelling bestuur Voorzitter,

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Via Crucis. Terugblik

Via Crucis. Terugblik Via Crucis een nieuwe kijk op lijden Terugblik a. gegevens Op vrijdag 9 maart, dinsdag 3 april en vrijdag 6 april 2012 werd de voorstelling Via Crucis gespeeld. Achtereenvolgens was de voorstelling te

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting Effectiviteit muziek in TV reclame Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting The role of music in commercials, a nostalgic approach Ronald Veldman, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Datum 20 november 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z22144 over het bericht dat NPO met een eigen betaaldienst komt

Datum 20 november 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z22144 over het bericht dat NPO met een eigen betaaldienst komt >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media, Letteren en Bibliotheken Uw referentie 2013Z22144 Datum 20 november

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

De inzet van een TwitterStream pagina bij uw evenement

De inzet van een TwitterStream pagina bij uw evenement De inzet van een TwitterStream pagina bij uw evenement U organiseert een beurs, congres, reclamecampagne, seminar of ander evenement? Deze brochure beschrijft de verschillende mogelijkheden om een TwitterStream

Nadere informatie

VROUW Altijd wat nieuws

VROUW Altijd wat nieuws VROUW Altijd wat nieuws Kernwaarden VROUW Positief Gespreksbepalend Eigenzinnig Dichtbij Herkenbaar Verrassend Realistisch Altijd en overal VROUW platform Bron: NOM Print Monitor 2013-I/2013-II/ STIR mei

Nadere informatie

De Gouden Televizier-Ring 2014. De Nederlandse Oscar

De Gouden Televizier-Ring 2014. De Nederlandse Oscar De Gouden Televizier-Ring 2014 De Nederlandse Oscar De Gouden Televizier-Ring heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een event van grote allure en grandeur. Dit jaar wordt de meest begeerde

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Zorgspecialist in de Arbeidsmarkt Arbeidsmarktspecialist in de Zorg. MedischeBanenbank.nl

Zorgspecialist in de Arbeidsmarkt Arbeidsmarktspecialist in de Zorg. MedischeBanenbank.nl Zorgspecialist in de Arbeidsmarkt Arbeidsmarktspecialist in de Zorg MedischeBanenbank.nl de voordelen 1. Specifiek bereik gehele gezondheidszorg 2. Hoge conversie 3. Betere vindbaarheid van uw vacatures

Nadere informatie

Facebook Win & Promotie-acties

Facebook Win & Promotie-acties on- en offline voorlichting en preventie Facebook Win & Promotie-acties www.hollandsch-welvaren.nl facebook.com/hollandschwelvaren Prinsengracht 679 1017 JT Amsterdam info@hollandsch-welvaren.nl 020 260

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Platform. Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl

Platform. Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl Presentatie 2014 Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl g De Telegraaf mobiel De Telegraaf tablet De Telegraaf tablet De Telegraaf glossy s De Telegraaf specials De Telegraaf specials Het platform

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr. Rapport Inhoudsopgave Inleiding Conclusie Resultaten Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.nl Inleiding Meest cliëntvriendelijk De prijs voor meest

Nadere informatie

Hoe wil de consument gegidst worden?

Hoe wil de consument gegidst worden? Hoe wil de consument gegidst worden? Juni 2014 Voor u ligt de whitepaper Hoe wil de consument gegidst worden. Voor meer informatie of nog meer resultaten, neem contact op met Corry Siegers (zie contactdetails

Nadere informatie

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Nieuw design en meer mogelijkheden Utrecht, 17 oktober 2012 Ziggo heeft vandaag een vernieuwde, meer uitgebreide ios-versie (3.0) van de

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

online videoproposities vtwonen

online videoproposities vtwonen online videoproposities vtwonen Het vtwonen Youtube kanaal Youtube.com/vtwonen Ben je dol op alles wat met wonen en interieur te maken heeft, ga je verhuizen, verbouwen of is je huis toe aan een makeover,

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

2016 - Zondag 13.30-14.00 uur

2016 - Zondag 13.30-14.00 uur Programma Ondernemen doen we Zo is hét televisieprogramma bij RTL7 voor en door de zakelijke markt. Vanuit onze studio spreekt presentator Jeroen Smits elke week met twee ondernemers. Middels human interest

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inhoudsopgave Docentenhandleiding Leerlingenbladen: Jonge Harten Theaterfestival FILMmmmmmmmm Wie werkt er mee aan een voorstelling? Opdracht Papagaaienjas Kijkwijzer LESBRIEF HARTENJAGERS

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAnieuws.nl,

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG! met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD! MET EEN KNIPOOG PROFIEL! LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Opdrachtgever: WENb Opdrachtnemer: BIMBIM Nieuwe Media bv. Auteurs: Mevrouw C. (Cindy) van Hunen communicatieadviseur en de heer P. (Pim) Mulder Directeur

Nadere informatie

Beroepsopdracht 1 Zita Wil emse MM3A 10-09- 2014 1

Beroepsopdracht 1 Zita Wil emse MM3A 10-09- 2014 1 Beroepsopdracht 1 Zita Willemse MM3A 10-09- 2014 1 Inhoudsopgave Voorbereiden Eyeworks in een notendop... 3 Het bedrijf... 3 Raamplein 1... 3 Werknemers... 3 Klanten... 3 Organogram binnen een productie...

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR

WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR Kijkgedrag verandert door de tijd heen. Wat voorheen nog eenduidig en overzichtelijk was om te meten, is inmiddels deels verworden tot een complex

Nadere informatie

Lees meer over. Nieuwsbrief februari 2013. Leer de rust in jezelf herkennen Nieuwsbrief september 2012

Lees meer over. Nieuwsbrief februari 2013. Leer de rust in jezelf herkennen Nieuwsbrief september 2012 Nieuwsbrief februari 2013 Leer de rust in jezelf herkennen Nieuwsbrief september 2012 Praktijk voor massagetherapie & begeleiding bij persoonlijke veranderingstrajecten Lees meer over 2 3 3 4 5 Aanraken

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2013

Trends in Digitale Media 2013 Trends in Digitale Media 2013 Onderzoek van Gfk in samenwerking met Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB Selectie uit resultaten door SPOT TV kijken via tablet met 5 gegroeid Vorig jaar december concludeerde

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

maak zelf een filmpje

maak zelf een filmpje maak zelf een filmpje 1 Zelf een filmpje maken is nog nooit zo makkelijk geweest. Iedereen kan een IPAD met camera oppakken en aan de slag gaan. Maar bij het maken van een goed filmpje (dat veel kijkers

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

Informatie voor (zorg)organisaties

Informatie voor (zorg)organisaties Informatie voor (zorg)organisaties ZorgPortaal.nl netwerk Januari 2015, versie 1.2 Stichting Care Net Holland (CNH) Over het ZorgPortaal.nl netwerk Bijna 15 jaar een begrip binnen de Nederlandse zorg-

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligers?

Op zoek naar vrijwilligers? Op zoek naar vrijwilligers? Handleiding voor het online zoeken naar vrijwilligers Ben je van een organisatie en zoek je vrijwilligers? Dan bent je bij ons aan het juiste adres. Op www.bredavoorelkaar.nl

Nadere informatie

Jongeren in 2008. Ecabo. Paul Sikkema - ComBat groep. 12 november 2008

Jongeren in 2008. Ecabo. Paul Sikkema - ComBat groep. 12 november 2008 Jongeren in 2008 Ecabo 12 november 2008 Paul Sikkema - ComBat groep 1 2 Lastige doelgroepen Kinderen en met name jongeren: lastige doelgroepen. Steeds in beweging: Van levensfase naar levensfase. Op zoek

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Live Radio. Bordes op de Borrel

Live Radio. Bordes op de Borrel Live Radio Bordes op de Borrel Bordes op de Borrel Live Radio tijdens jouw vrijdagmiddagborrel 2 Bordes op de Borrel bij jou Nodig Bordes uit op de Borrel bij jouw bedrijf. En maak samen een echt Radio

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB

Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB Evaluatie van onze campagne Dyana Loehr Van 12 februari t/m 13 maart 2014 had de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging een advertentiecampagne

Nadere informatie

Ik zorg. dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT!

Ik zorg. dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT! Ik zorg dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT! Samenvatting Dit plan heeft tot doel om werkzame mannen in de leeftijd van 30 t/m 55 jaar te enthousiasmeren voor een beroep in de zorgsector Verpleging,

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

KRACHT van Nederlands' populairste soap LIFT MEE OP DE

KRACHT van Nederlands' populairste soap LIFT MEE OP DE GTST BRANDED CONTENT LIFT MEE OP DE KRACHT van Nederlands' populairste soap IN PROGRAM BILLBOARDING WEB-ONLY SOCIAL MEDIA APPS BRAND PROMOTION SECOND SCREEN LICENSING EVENTS EXPOSURE & activatie G oede

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle P3. Wat is RTV Focus Zwolle? P4. Banners op nieuwssite P5. Nieuwspagina P6. Homepagina P7. Video commercial P9. Wekelijkse nieuwsupdate Zwolle P10. Radiocommercial

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong!

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong! Nationale Staalbouwdag 2015 Arend Dolsma en Erik de Jong Waarom participeren in de Nationale Staalbouwdag? De Nationale Staalbouwdag is uniek Bij een beursbezoek worden alle zintuigen geraakt enkel medium

Nadere informatie

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5 Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk Datum: 30-6-2011 Volgnummer: 5 Ontwikkelingen in WEB-TV 2010-2011: groter bereik, vaker gebruikt. SKO meet het TV kijken via internet in een

Nadere informatie