INHOUD. Bladzijde INLEIDING 3 MASTERCLASS BUSINESS MODEL GENERATION 4 MASTERCLASS KLANT CENTRAAL 6 MASTERCLASS SAMENWERKINGSKUNDE 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Bladzijde INLEIDING 3 MASTERCLASS BUSINESS MODEL GENERATION 4 MASTERCLASS KLANT CENTRAAL 6 MASTERCLASS SAMENWERKINGSKUNDE 8"

Transcriptie

1 HZ MASTERCLASSES

2 INHOUD Bladzijde INLEIDING 3 MASTERCLASS BUSINESS MODEL GENERATION 4 MASTERCLASS KLANT CENTRAAL 6 MASTERCLASS SAMENWERKINGSKUNDE 8 MASTERCLASS MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN: ONDERNEMEN TUSSEN MARKT EN OVERHEID 10 MASTERCLASS RESEARCH, DESIGN & INNOVATION 12 2

3 INLEIDING Sinds oktober 2013 organiseert de HZ University of Applied Sciences de HZ Masterclasses. Deze worden gefaciliteerd door de HZ Smart Services Boulevard. De HZ Masterclasses zijn ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, organisaties en experts en worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. De HZ Masterclasses worden gegeven op hbo-niveau aan ondernemers, deelnemers uit bedrijven, instellingen, overheden en HZ-studenten. Eén masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten van een dagdeel. Het zijn interactieve bijeenkomsten over actuele vraagstukken en specifieke onderwerpen. De intensieve kennisoverdracht, real-life context en praktijkopdrachten dragen bij aan de kennisontwikkeling van de deelnemers. De kosten voor een HZ Masterclass zijn 895,- excl. btw (incl. cursusmateriaal en maaltijd). Als deelnemers voldoen aan de gestelde eisen van de masterclass kunnen zij een erkend hbo-certificaat verdienen. Deelnemers aan de HZ Masterclasses moeten minimaal een mbo-diploma en hbo denk- en werkniveau bezitten. Voorafgaand aan de HZ Masterclass wordt contact opgenomen met de deelnemers om te beoordelen of zij over het juiste niveau beschikken om deel te nemen aan de HZ Masterclass. In dit document worden de HZ Masterclasses kort toegelicht. SAMENVATTING HZ MASTERCLASSES: Hbo-niveau. Voor deelnemers met minimaal mbo-diploma en hbo werk- en denkniveau. Vier bijeenkomsten van een dagdeel. Kosten: 895,- excl. btw (incl. cursusmateriaal en maaltijd). Voor bedrijven/ondernemers, instellingen, overheden en studenten. Interactieve sessies over actuele vraagstukken en specifieke topics. Intensieve kennisoverdracht, real-life context en praktijkopdrachten (totale studiebelasting van 70 uur). Erkend hbo-certificaat (2,5 ECTS-credits). Aanmelden voor deze HZ Masterclasses kan via Voor meer informatie over de HZ masterclasses kunt u contact opnemen met: Arjen Bouwmeester, Relatiemanager Smart Services Boulevard Telefoon: Marlon Schroevers, Manager Smart Services Boulevard Telefoon:

4 MASTERCLASS BUSINESS MODEL GENERATION BUSINESS MODEL CANVAS Het Business Model Canvas is een eenvoudige maar krachtige tool om te zien welke onderdelen in je business model een rol spelen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het is een instrument voor het ontwerpen van nieuwe business en voor het inventariseren en versterken van bestaande business van ondernemingen. In tegenstelling tot andere modellen of businessplannen, maak je met het Business Model Canvas een totaalplaatje op één pagina. Snel en gemakkelijk. Het canvas laat zien welke onderdelen in je business model een rol spelen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het is ook een praktische beslistool: Wat gaan we wel en niet doen? MASTERCLASS BUSINESS MODEL GENERATION Tijdens de Masterclass Business Model Generation wordt in een viertal interactieve sessies gewerkt aan het bedenken en versterken van een bestaand of nieuw business model. Ondernemers en studenten krijgen handvatten om hun huidige business tegen het licht te houden en te zien waar verbeterpunten in hun business model mogelijk zijn. Aan de hand van enkele schrijfopdrachten wordt een steeds duidelijker beeld van het business model verkregen. De deelnemers van de Masterclass Business Model Generation krijgen een krachtige, simpele en direct toepasbare tool aangereikt om hun business idee verder vorm te geven, te visualiseren en verder te laten uitkristalliseren. Dit helpt in de latere fases van business plan schrijven en de daadwerkelijke start van het bedrijf of nieuw business idee. De deelnemers leren tijdens deze masterclass begrip voor business modellen te ontwikkelen, zien verbanden tussen de verschillende componenten van een business model en weten hoe deze invloed op elkaar kunnen hebben. Deelnemers bedenken zelf (nieuwe) business modellen voor de eigen (te starten) onderneming en ontwikkelen of ontwerpen één of meerdere business modellen. INHOUD VAN DE MASTERCLASS Sessie 1: Wat is het Business Model Canvas en hoe pas ik het toe? Sessie 2: Waardepropositie is de kern van elke succesvolle business. Sessie 3: Game "Map your Business", maak het canvas voor jouw onderneming/business idee. Sessie 4: Welke andere instrumenten kan ik inzetten voor Business Model Generatie? WAT BRENG JE MEE NAAR DE MASTERCLASS? Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een business idee meebrengen naar de masterclass om mee te werken. Dat kan voor studenten een zelf bedachte business case zijn. Deelnemers uit bestaande bedrijven kunnen hun huidige business gebruiken of een idee voor nieuwe business. Voorafgaand aan de Masterclass ontvangen de deelnemers een instructie over de omschrijving van hun business case. WAT NEEM JE MEE UIT DE MASTERCLASS? Direct toepasbaar inzicht in de werking van het Business Model Canvas. Begrip van je bedrijf/business idee in 22 kernthema's en 168 strategische opties. De vaardigheid om de kern van je bedrijf/business idee op één A4 samen te vatten. Inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen van je business model. Een bruikbare tool om je nieuwe business vorm te geven of je bestaande business in kaart te brengen. 4

5 Een instrument om je bestaande business op onderdelen te heroverwegen en alternatieven te bedenken. CURSUSDATA EN TIJD De vier sessies vinden plaats van 16:00 tot 21:00 uur op de volgende dagen: Donderdag 16 oktober 2014 Donderdag 30 oktober 2014 Donderdag 20 november 2014 Dinsdag 2 december 2014 LOCATIE De HZ Masterclass Business Model Generation wordt gegeven op de HZ University of Applied Sciences aan Edisonweg 4 te Vlissingen. 5

6 MASTERCLASS KLANT CENTRAAL Bent u betrokken bij het onderhouden van klantrelaties in een front office -functie of het vormen van beleid ten aanzien van klantrelaties en klantgerichtheid binnen uw organisatie, en heeft u te maken met één van de volgende vragen: Wat is klantgerichtheid? Hoe klantgericht is mijn organisatie? Hoe kan ik gebruik maken van inzichten over klanten? Hoe kan ik (kritische) klanten tevreden stellen? Hoe kan ik als manager voldoen aan (lastig) te behalen KPI s? Hoe kan mijn organisatie omgaan met hevige concurrentie? In de HZ Masterclass Klant Centraal helpen we u antwoord te geven op bovenstaande vragen en reiken we u een stevige theoretische basis aan, afgewisseld door reële praktijkvoorbeelden en praktische analysetools. We nemen u mee in het vormen van een kritische houding, waarbij we kijken naar uw rol in de organisatie waarin u werkzaam bent. Dat vraagt allereerst lef en moed, maar door open te staan voor klantgericht denken en het doen van onderzoek hiernaar, verkrijgt u het noodzakelijk inzicht om een verbeterslag te kunnen maken binnen uw eigen organisatie. Doet u mee? De masterclass is bestemd voor (middel) managers, teamleiders en coördinatoren (met enkele teamleden). VEREISTEN Deelnemers met hbo-niveau; minimaal mbo-diploma en hbo werk- en denkniveau. AANGEBODEN Vier bijeenkomsten van een dagdeel (een totale studiebelasting van 70 uur). Interactieve sessies over actuele vraagstukken en specifieke topics over klantgerichtheid. Intensieve kennisoverdracht, real-life context en praktijkopdrachten. Erkend hbo-certificaat (2,5 ECTS-credits). CURSUSDATA, LOCATIE & INHOUD De vier sessies vinden plaats van 13:00 tot 17:00 uur op de volgende dagen: Dinsdag 11 november 2014: We trappen af met een toelichting op de belangrijkste theoretische inzichten op het gebied van klantgerichtheidsthema s. Deze geven voeding voor het onderzoeken en uitwerken van mogelijke oplossingen rondom klantgerichtheid. Dit op basis van gesprekken met teams van betrokkenen in de organisatie over mogelijkheden, beperkingen en de gewenste richting. Dinsdag 25 november 2014: We vervolgen de masterclass met Klant-Erger-je-Niet, een business game van Customer Games. De HZ heeft een geaccrediteerd trainer in huis die deze game verzorgd. Dinsdag 9 december 2014: Sprekers van best practices komen aan het woord. Waarbij we naast deze succesvoorbeelden ook kijken naar relevante theorie en een kwinkslag maken naar uw eigen rol/organisatie. Dinsdag 14 januari 2015: We eindigen de masterclass met presentaties van de opdracht, feedback en reflectie op het proces en een toegift voor verder succes. 6

7 TRAINERS Drs. Ageeth van Maldegem en Drs. Ingrid Snijders LOCATIE De HZ Masterclass Klant Centraal wordt gegeven op de HZ University of Applied Sciences aan Edisonweg 4 te Vlissingen. 7

8 MASTERCLASS SAMENWERKINGSKUNDE SAMENWERKEN Welke kwaliteit wordt steeds belangrijker als kerncompetentie in onze turbulente en steeds veranderende wereld? Welk begrip komt steeds vaker en prominenter voor in persartikels, toespraken en beleidsplannen als oplossing voor onze problemen? Welke noodzaak dringt zich steeds urgenter op om onze crises te lijf te gaan, onze economie en concurrentiepositie te versterken, de participatie-samenleving waar te maken? Wat zullen de verschillende generaties moeten doen die in verschillende leeftijdsculturen leven en andere verwachtingen hebben over arbeid, loopbaan en de combinatie tussen gezins- en privéleven? Elke keer is het antwoord: SAMENWERKEN! HZ MASTERCLASS SAMENWERKINGSKUNDE In deze HZ Masterclass gaan we vier middagen lang in op samenwerken: als een kunst, maar ook als een kunde, die derhalve bestudeerd, aangeleerd, verbeterd of bijgestuurd kan worden. Vele (sociale) wetenschappers, auteurs, theorieën en modellen werpen een eigen licht op het fenomeen samenwerken en focussen op de interpersoonlijke, sociale en culturele aspecten ervan. De belangrijkste en actueel relevante bijdragen over samenwerken maken helder wat optimaal samenwerken allemaal inhoudt. Daarnaast helpen deze bijdragen om te beschrijven wanneer de samenwerking (langdurig) moeizaam wordt en bieden kansen voor interventie om een samenwerking te optimaliseren of bij te sturen. De deelnemers verwerven inzicht in de complexiteit van samenwerken en krijgen vele concrete handvaten aangeboden. Nog tijdens de masterclass gaan zij (afzonderlijk en samen) opzoek naar de eerste eenvoudige stappen om hun eigen samenwerking te optimaliseren. Optimaal samenwerken is complex om twee redenen. Enerzijds omdat het idealiter gaat om consequent coöperatief handelen op verschillende niveaus tegelijk: de persoonlijke samenwerkingskwaliteiten, de interpersoonlijke interacties en transacties, binnen het team, binnen het bedrijf, tussen organisaties (in het netwerk) en binnen de gemeenschap of samenleving. Anderzijds omdat succesvol samenwerken veel meer is dan alleen maar handelen. Het is ook op een vruchtbare manier om samen te waarnemen, spreken, denken, voelen en willen. Daarom worden we tijdens deze HZ Masterclass eerst informed by complexity en gaan we vervolgens over tot looking for the first simple steps. En geven we aan hoe u deze ontwikkeling later gewoon kunt doorzetten, om zo steeds sterker te staan en successen te kunnen boeken in uw diverse samenwerk-kringen. Mede afhankelijk van de voorkeuren van de deelnemers, gaan we in op samenwerkingsdynamieken in enkele specifieke situaties. Naast het verder optimaliseren van een goed lopende samenwerking, is ook de vraag belangrijk hoe we een (langdurig) moeizame samenwerking kunnen herkennen en bijsturen. Voor beide situaties worden enkele voorbeelden en scenario s uitgewerkt ten behoeve van mogelijke interventies. Puttend uit een wereldwijd steeds breder wordend sociaal instrumentarium. 8

9 ORGANISATIE VAN DE HZ MASTERCLASS De werkwijze tijdens deze HZ Masterclass is een afwisseling van onder meer de volgende ingrediënten: Interactieve presentaties aan de hand waarvan de deelnemers bijvoorbeeld hun persoonlijke samenwerkingssterktes, een eigen samenwerkingssetting, etc. kunnen scoren. Interviews met interessante gasten die vertellen vanuit een specifieke goede praktijk met betrekking tot samenwerken. Gezamenlijke oefeningen en spelsituaties die samenwerkingsdynamieken op een beklijvende wijze duidelijk maken. Een individuele opdracht per deelnemer naar keuze: - De bestudering en presentatie van een interessant wetenschappelijk- of ervaringsartikel met betrekking tot samenwerkingskunde, gekoppeld aan de eigen samenwerkingservaring. - Een duo-opdracht; een bestaande samenwerkkring (buiten de eigen samenwerkingservaring) in beeld brengen via een bezoek en interview ter plekke, dit aan de hand van de aangeboden kaders samenwerkingskunde Bovendien wordt, middels de genoemde individuele en duo-opdrachten, aan de deelnemers die hoge kwaliteit leveren, de kans geboden om als coauteurs mee te schrijven aan een e-publicatie met als voorlopige werktitel Jonge professionals en het nieuwe samenwerken (te verspreiden onder alle stakeholders van de HZ University of Applied Sciences en de Smart Services Boulevard)! Voor de inhoudelijke begeleiding van deze masterclass heeft de Smart Service Boulevard een beroep gedaan op Eddy De Seranno, MBA. Een inspirator, facilitator en coach in de samenwerkingskunde. EDDY DE SERANNO, MBA is inspirator, facilitator en coach Samenwerkingskunde. Voordien vervulde hij diverse advies-, management- en directiefuncties in Vlaanderen en in Zeeland. Hoe mensen samenwerken, is wat hem ondertussen al een half mensenleven lang mateloos boeit. Recent was hij co-auteur van het hoofdstuk Natuurlijk Organiseren in Werken aan de WEconomy (red. Prof. Jan Jonker, Kluwer 2013), en hoofdauteur van het Werkboek Co-regisseren in een Zelfredzame Samenleving (HZ, 2013). Hij bereidt een publicatie voor over Nieuwe Samenwerkkringen (voorzien voor eind 2014). Daarin onderzoekt hij wanneer samenwerking optimaal dan wel langdurig moeizaam of conflictueus verloopt. Ook voor deze laatste situatie schetst hij een methode om succesvol de onderliggende samenwerkingsdynamieken aan te pakken. Website: CURSUSDATA EN TIJD De vier sessies vinden plaats van 16:00 tot 21:00 uur op de volgende dagen: Donderdag 4 december 2014 Donderdag 11 december 2014 Donderdag 8 januari 2015 Donderdag 22 januari

10 MASTERCLASS MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN: ONDERNEMEN TUSSEN MARKT EN OVERHEID DE MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING De maatschappelijke onderneming is een nieuwe type organisatie die de afgelopen tien jaar is ontstaan in de Nederlandse non-profitsector. Maatschappelijke ondernemingen zijn private organisaties met een publieke doelstelling die streven naar maatschappelijk rendement. Terwijl zij opereren in de markt, hebben ze tegelijkertijd een intensieve betrekking met de overheid. Ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling komen we onder andere tegen in het hoger onderwijs, de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, het openbaar (streek)vervoer en in de volkshuisvesting (woningcorporaties). Maatschappelijke ondernemingen zijn vaak wat grotere organisaties, maar ook een poppodium, een sociale werkplaats of een lokale omroep kunnen worden gerekend tot het domein van de maatschappelijke onderneming. Onder invloed van maatschappelijke verschuivingen en veranderingen in de rol van de overheid, is het belang van effectiviteit en ondernemerschap binnen maatschappelijke organisaties toegenomen. Tevens ontstaan nieuwe vormen van organisaties en initiatieven, zoals stichtingen die zorg op maat aanbieden, burgerinitiatieven en ZZP ers die zich met innovatieve business modellen binnen het domein van maatschappelijke organisaties manifesteren. Dit maakt het domein van de maatschappelijke onderneming tot een boeiende omgeving om in te werken. DE HZ MASTERCLASS MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN HZ University of Applied Sciences heeft deze HZ Masterclass ontwikkeld samen met Zuid-West Samen, de samenwerkende Zeeuwse woningcorporaties. In deze masterclass krijg je, door middel van aangereikte kennis uit verschillende vakgebieden, een diepgaand begrip van de maatschappelijke onderneming. Hierbij krijg je methoden en vernieuwende oplossingen aangereikt om effectief te kunnen reageren op de uitdagingen van de hedendaagse maatschappelijke onderneming. Tijdens twee van de vier de masterclass wordt gewerkt met praktijkcases, waarbij experts tijdens een dinerspeech hun ervaring delen en je kennis laten maken met de recente ontwikkelingen op het terrein van de maatschappelijke onderneming. In iedere sessie ga je aan de slag met een praktijkopdracht, waar je in iedere sessie op verder bouwt. Hiermee zal je de benodigde vaardigheden leren om effectief en ondernemend te organiseren. Dit met als doel om een optimaal maatschappelijk rendement te behalen. Dit kan zowel binnen een reeds bestaande organisatie of een nieuw op te zetten initiatief. Als je meer wilt weten over ondernemen in het maatschappelijke domein, volg dan nu de HZ Masterclass Maatschappelijk Ondernemen! ORGANISATIE VAN DE HZ MASTERCLASS De HZ Masterclass Maatschappelijk Ondernemen wordt aangeboden in vier sessies: Sessie 1: Het domein van de maatschappelijk onderneming; het Public Value Model. Sessie 2: Maatschappelijk rendement versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sessie 3: Organiseren binnen de maatschappelijke onderneming (inclusief workshop: samenwerken met vertrouwen). Sessie 4: Toezicht en governance, met eindpresentaties. 10

11 OVERIGE INFORMATIE Tijdens de masterclass wordt u een voedzame en smakelijke maaltijd aangeboden. De maaltijd wordt tijdens de eerste en tweede sessie genuttigd onder het genot van een dinerspeech door een ingewijd persoon in het vakgebied. In de derde masterclass is plaats ingeruimd voor een workshop samenwerken met vertrouwen. De masterclass wordt afgerond met een presentatie door de deelnemers. Deze wordt gehouden ten overstaan van de medestudenten en een examencommissie van de HZ University of Applied Sciences. CURSUSDATA EN TIJD De volgende masterclass start in het najaar van Precieze data en tijden worden bekend gemaakt op de website van HZ University of Applied Sciences: LOCATIE De HZ Masterclass Masterclass Maatschappelijk Ondernemen: Ondernemen Tussen Markt en Overheid wordt gegeven op de HZ University of Applied Sciences aan Edisonweg 4 te Vlissingen. 11

12 MASTERCLASS RESEARCH, DESIGN & INNOVATION KENNIS, INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP We leven in een heel interessante periode waarin over de wereld een herverdeling plaatsvindt van welvaart, waarin de eindigheid van grondstoffen en fossiele energie duidelijk voelbaar worden en waarin de vergrijzing een stevige rol gaat spelen. We worden in toenemende mate geconfronteerd met grote en complexe maatschappelijke vraagstukken waarvan niemand nog weet hoe je het moet aanpakken en wat de oplossingen zijn. Waarover overigens wel heel veel ideeën bestaan. Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn de belangrijkste economische en maatschappelijke dragers geworden om de problemen te lijf te gaan. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven zich voor een belangrijk deel hebben teruggetrokken uit de kennisproductie. De economie en maatschappij gaat steeds meer leunen op de kennis van universiteiten en hogescholen. Hogescholen hebben er daarom net als universiteiten een tweede en een derde missie bijgekregen. De eerste missie was onderwijs, de tweede missie is onderzoek en de derde missie is valorisatie. Kennisvalorisatie is het tot economische en maatschappelijke waarde brengen van kennis uit de eerste en de tweede missie. KENNISVALORISATIE Hogescholen worden aangemoedigd hun eigen kennis ter beschikking te stellen van de economie en de maatschappij en ook een kennisbrug te vormen tussen universiteiten en de maatschappij. Van kennis, via kunde naar kassa. Hogescholen hebben een regionale positie en dienen met hun valorisatietaak de regionale maatschappij te ondersteunen. De afgelopen jaren hebben we daarvoor een valorisatie-infrastructuur ingericht. Het is zaak dat kennis daarin nu gaan stromen en omgezet wordt in waarde. Zoals gezegd, niemand weet nog precies hoe de problemen opgelost moeten worden en welke aanpakken wel en welke niet werken. We hebben ondernemende mensen nodig die het lef hebben om nieuwe aanpakken te ontwerpen en uit te proberen, daar vol voor te gaan, maar die ook durven nat te gaan. Echter wel via een professionele aanpak, duurzaam, goed analyserend wat wel werkt, wat niet, het waarom ervan en leerervaringen gedisciplineerd vastleggen in de Body of Knowledge voor hergebruik. HZ MASTERCLASS RESEARCH, DESIGN & INNOVATION We hebben innovatieve ondernemers nodig en ondernemende professionals die kunnen omgaan met Research, Design & Innovation. In deze HZ Masterclass gaan we met elkaar leren wat wel en wat niet werkt bij valorisatie. We gaan samen ondernemend gedrag vertonen en duurzaam innoveren. ORGANISATIE VAN DE HZ MASTERCLASS De masterclass wordt aangeboden in vier sessies: Sessie 1: Vraagarticulatie Sessie 2: Winning Team Sessie 3: Creatieve sprong Sessie 4: Realisatie CURSUSDATE EN TIJD De volgende HZ Masterclass start in het najaar van Precieze data en tijden worden nader bekend gemaakt op de website van HZ: LOCATIE De HZ Masterclass wordt gegeven op de HZ University of Applied Sciences aan Edisonweg 4 te Vlissingen. 12

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Masterclass Klantgericht Management

Masterclass Klantgericht Management Masterclass Klantgericht Management interactieve en praktische masterclass met best practices en een vertaalslag naar uw eigen praktijk Nieuwe masterclass Met o.a. Het Klantbelang Centraal, Business modellen,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs Opleidingshuis Onderzoekshuis Leven lang leren Laboratorium Projectbureau Marketingorganisatie Netwerkorganisatie Loket verkoopkantoor

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Quadrant Academy 2014

Quadrant Academy 2014 Quadrant Advies Quadrant Academy 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nieuwe Werken van de ondersteuning 2.1 Adieu Secretaresse, Hello Assistant 3 3. Digitale technologieën ter ondersteuning van je

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Wat je wordt, bepaal je zelf

Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie Hans Bax Walter van Limpt Uitgave Stichting Estinea Eerste druk 2010 Tekstbewerking:

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 2010-2011 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t 050-3 11 11 35 m 06-53 62 62 01; e christine.brons.bv@planet.nl

Nadere informatie

I nhoudsopgave van het CAP productenboek

I nhoudsopgave van het CAP productenboek I nhoudsopgave van het CAP productenboek Hoofdstuk 1 Organisatieontw ikkeling 1.1 Werkconferentie 2 1.2 Leerimpulsen 3 1.3 Trajecten rond werkprocessen 5 1.4 Individuele coaching 8 Hoofdstuk 2 Leiderschapsontw

Nadere informatie