Examenopgaven VMBO-KB 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenopgaven VMBO-KB 2004"

Transcriptie

1 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13:30-15:30 uur ADMINISTRATIE CSE KB Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden o

2 PANIC SKATE & SNOWBOARD SHOP Panic Skate & Snowboard Shop verkoopt skates, snowboards en accessoires. De winkel staat in Arnhem. De meeste van de volgende vragen gaan over Panic. 3p Hoe noemen we de waardevermindering van een duurzaam productiemiddel? A afschrijving B boekwaarde C restwaarde Panic verkoopt 'Spin Trainer' skates voor 205,- (inclusief 19% BTW). Wat is de verkoopprijs exclusief BTW? A 166,05 B 172,27 C 243,95 Panic heeft een nieuwe computerkassa aangeschaft met een aanschafwaarde van ,-. De restwaarde van deze kassa wordt geschat op 2.000,-. De economische levensduur is 6 jaar. Hoeveel is de jaarlijkse afschrijving van deze kassa? A 1.666,67 B 2.333,33 C ,00 D ,00 Een ondernemer behaalt een omzet van ,- (exclusief 19% BTW). De inkoopwaarde bedraagt ,- exclusief 19% BTW. Hoeveel BTW moet deze ondernemer afdragen aan de belastingdienst? Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. Panic koopt goederen op rekening. Deze aankoop zal worden geboekt op de grootboekrekening A crediteuren in de creditkolom. B crediteuren in de debetkolom. C debiteuren in de creditkolom. D debiteuren in de debetkolom. Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. De rekening Kostprijs verkopen staat aan de A creditzijde van de balans. B creditzijde van de resultatenrekening. C debetzijde van de balans. D debetzijde van de resultatenrekening o 2 ga naar de volgende pagina

3 7 Panic laat regelmatig de ramen zemen van het winkelpand. Op welke grootboekrekening zal Panic deze kosten boeken? A 4020 Overige personeelskosten B 4050 Sociale lasten C 4600 Huisvestingskosten D 4800 Afschrijvingskosten De volgende vier opgaven gaan over een verlof- en verzuimkaart. Panic houdt de verlofuren en verzuimuren bij van haar personeel. Dit doet de afdeling personeelszaken met behulp van verlof- en verzuimkaarten. Bekijk de verlof- en verzuimkaart van Anna de Vries in de uitwerkbijlage. De verlofgegevens van januari en februari zijn al ingevuld: - op 20 januari drie uur eerder gestopt in verband met een weekend weg: 3v - op 10 februari bijzonder verlof in verband met huwelijk broer: b Vul voor vakantiedagen (of uren) een v in. Vul voor bijzonder verlof een b in. Vul voor bezoek aan huisarts of tandarts een d in. Als het geen volledige dag betreft, vul dan het aantal afwezige uren in: Een volledige werkdag bevat 8 uren. Gebruik deze gegevens bij de volgende vier opgaven Anna de Vries heeft van 1 maart tot en met 5 maart vakantiedagen opgenomen. Verwerk dit op haar verlof- en verzuimkaart in de uitwerkbijlage. Anna is 12 maart s middags 2 uur eerder weggegaan van het werk in verband met een afspraak bij de huisarts. Verwerk dit op haar verlof- en verzuimkaart in de uitwerkbijlage. Op 22 maart en 29 maart heeft Anna bijzonder verlof in verband met een examen bedrijfsadministratie. Verwerk dit op haar verlof- en verzuimkaart in de uitwerkbijlage. Een hele werkdag is acht uur. Hoeveel uur is Anna de Vries in de maanden januari en februari in totaal afwezig geweest op haar werk? Gebruik voor deze opgave de verlof- en verzuimkaart uit de vorige opgave. Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. Skatewinkel Panic stuurt een creditfactuur wegens retour ontvangen goederen. Hierdoor zal bij Panic A de schuld aan de crediteur afnemen. B de schuld aan de crediteur toenemen. C de vordering op de debiteur afnemen. D de vordering op de debiteur toenemen o 3 ga naar de volgende pagina

4 4p 13 Gegeven is de balans van eenmanszaak Interskate. Interskate is één van de leveranciers van Panic. Debet Balans per van Interskate Credit Gebouw Eigen vermogen Inventaris Hypotheek Vervoermiddelen Crediteuren Goederen Af te dragen BTW Debiteuren jarige banklening Bank Kas Totaal Totaal De goederen en debiteuren horen bij de vlottende activa. De crediteuren horen bij het kort vreemd vermogen. Maak met behulp van bovenstaande gegevens de liquiditeitsbalans van Interskate op de uitwerkbijlage Het eigen vermogen op 1 januari 2003 was ,-. Op 1 januari 2004 was het eigen vermogen ,-. Hoeveel is het gemiddeld eigen vermogen over het jaar 2003? De omzet van Panic Skate & Snowboard Shop is in de maand april ,- (exclusief 19% BTW). Hoeveel BTW moet Panic betalen aan de belastingdienst? A 5.834,12 B 6.942,60 C ,88 D , o 4 ga naar de volgende pagina

5 3p 16 Bekijk de balans van Piramide per 1 januari Debet Balans Piramide per 1 januari 2004 Credit Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Vreemd vermogen lang Liquide middelen Vreemd vermogen kort Totaal Totaal Is Piramide wel of niet liquide? Leg je antwoord uit met de formule: vlottende activa + liquide middelen kort vreemd vermogen. 17 Bekijk de volgende personeelslijst. PERSONEELSLIJST personeelsnr. naam beginners of gevorderden 0113 Sanders, H Willemsen, C Loonen, J.H.M Salas, T Kraan, H. van der Reeveld, T.C. van Rietdijk, K Akker, M. van der Reeze, P Zaroual, Y = beginners 02 = gevorderden Panic wil het personeel uitnodigen voor een skatecursus. De bedrijfsleider wil het personeel voor de cursus indelen op het juiste niveau. Maak op de uitwerkbijlage een overzicht van de personeelsleden die in aanmerking komen voor de skatecursus voor gevorderden o 5 ga naar de volgende pagina

6 3p Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. Panic schrijft elk jaar af van de duurzame productiemiddelen. Wat betekent dit voor de boekhouding van Panic? De duurzame productiemiddelen worden A meer waard op de balans. B meer waard op de resultatenrekening. C minder waard op de balans. D minder waard op de resultatenrekening. Panic had op 1 januari 2003 een eigen vermogen van ,-. De nettowinst in 2003 was ,-. In 2003 waren de privé-opnames ,-. Hoeveel is het eigen vermogen op 31 december 2003? Bekijk het volgende boekingsstuk. Afrekening Zakelijke GIROrekening in euro s Datum Girorekening Bladnr. Volgnr PANIC JANSPLAATS GB ARNHEM * 15 Vorig saldo 6.153,04 Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt bedrag 950,00 0,00 Nieuw saldo 5.203,04 Geboekt op Code Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij 29 MRT IC HYPOTHEEKNUMMER , AFLOSSING 29 MRT IC HYPOTHEEKNUMMER RENTE ,00 Girofoon (026) Klantenservice (020) Actueel saldo en bij- en afschrijvingen, Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur. dagelijks van 7.00 uur s ochtends tot 2.00 uur s nachts. Codeer dit boekingsstuk op het boekingsstempel in de uitwerkbijlage. Gebruik het rekeningschema in de bijlage o 6 ga naar de volgende pagina

7 3p 21 Bekijk het volgende boekingsstuk. Afrekening Zakelijke GIROrekening in euro s Datum Girorekening Bladnr. Volgnr PANIC JANSPLAATS GB ARNHEM * 17 Vorig saldo 6.359,51 Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt bedrag 143,28 458,36 Nieuw saldo 6.674,59 Geboekt op Code Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij 17 APR OV 4 ELECTROLUX AALSMEER ,28 FACTUUR APR OV 3 VAN VLIET ARNHEM FACTUUR ,36 Girofoon (026) Klantenservice (020) Actueel saldo en bij- en afschrijvingen, Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur. dagelijks van 7.00 uur s ochtends tot 2.00 uur s nachts. Codeer dit boekingsstuk op het boekingsstempel in de uitwerkbijlage. Gebruik het rekeningschema in de bijlage o 7 ga naar de volgende pagina

8 3p 22 Panic ontvangt de volgende factuur. Sports 4 All Langezand GW LELYSTAD Tel: Fax: Postbank: Factuur voor: Panic Jansplaats GB ARNHEM ordernummer factuurnummer factuurdatum debiteurnummer referentie V-0328 F april SDW aantal artikelnummer omschrijving prijs per stuk in Inline skates Tecnica Phoenix 90,00 totaalbedrag in 270, Inline skates Tecnica Tomcat 110,00 550, Inline skates K2 Velocity 100, ,00 Totaal goederen BTW-bedrag (19%) 1.820,00 345,80 Factuurbedrag: 2.165,80 Bij betaling s.v.p. debiteurnummer en factuurnummer vermelden. Betaling gaarne binnen 14 dagen na factuurdatum. Codeer dit boekingsstuk op het boekingsstempel in de uitwerkbijlage. Gebruik het rekeningschema in de bijlage o 8 ga naar de volgende pagina

9 23 In maart 2004 heeft Panic per bank ,- BTW betaald aan de belastingdienst. Welk boekingsstempel is juist? A Rekening Debet Credit Te vorderen BTW ,00 Bank ,00 B Rekening Debet Credit Te betalen BTW ,00 Bank ,00 C Rekening Debet Credit Af te dragen BTW ,00 Bank ,00 3p Een ondernemer kocht op 1 januari 2004 een machine met een waarde van ,-. Hij schrijft elk jaar 15% van de boekwaarde af. Hoeveel is de boekwaarde van deze machine na 2 jaar? Op 1 januari 2003 heeft Panic een nieuwe bedrijfswagen gekocht voor ,-. Panic schrijft per jaar 3.750,- af op deze wagen. Hoeveel is de afschrijving in procenten van de aanschafwaarde? Rond het antwoord af op 1 decimaal. In de uitwerkbijlage staan vier producten: geneesmiddelen op recept, spijkerbroeken, skates, en frisdranken. Geef bij elk product aan onder welk BTW-tarief het valt. Welke van de volgende formules wordt er gebruikt voor het bepalen van de rentabiliteit van een NV? A aandelenkapitaal 1% van het eigen vermogen B C aandelenkapitaal 1% van de opbrengst van het eigen vermogen eigen vermogen 1% van het aandelenkapitaal D opbrengst van het eigen vermogen 1% van het aandelenkapitaal o 9 ga naar de volgende pagina

10 28 29 Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. Panic heeft in het jaar 2003 winst gemaakt. Dit betekent dat in het jaar 2003 de A bezittingen groter zijn dan de schulden. B kosten hoger zijn dan de opbrengsten. C opbrengsten hoger zijn dan de kosten. D schulden groter zijn dan de bezittingen. Dit keurmerk staat op verpakkingen van A goederen die gerecycled kunnen worden. B goederen die gifvrij gemaakt zijn. C goederen die minder belastend zijn voor het milieu. D goederen die opnieuw gebruikt kunnen worden. 3p In 2003 schrijft Panic ,- af op de duurzame productiemiddelen. Dit is 20% van de boekwaarde. Er zijn in het jaar 2003 geen duurzame productiemiddelen gekocht of verkocht. Hoeveel is de boekwaarde van alle duurzame productiemiddelen op 1 januari 2003? Een onderzoeksbureau heeft een onderzoek gedaan naar het type klanten van Panic. Zo zijn ze te weten gekomen hoeveel omzet Panic heeft gehaald bij bepaalde groepen van klanten. Hieronder staat de tabel met deze gegevens. Soort klanten Omzet Panic in particulieren , , ,- verenigingen , , ,- winkels , , ,- In de uitwerkbijlage staat een diagram dat hoort bij bovenstaande gegevens. Maak het diagram af door de legenda in te vullen o 10 ga naar de volgende pagina

11 32 Skatevereniging De Wieltjes heeft een vlaktediagram van de leeftijdsopbouw van de leden gemaakt. Leeftijdsopbouw leden skatevereniging 'De Wieltjes' Legenda: 0 tot en met 19 jaar 20 tot en met 39 jaar 40 tot en met 59 jaar 60 jaar en ouder Vul aan de hand van het diagram de tabel in op de uitwerkbijlage. 3p 33 De afdeling personeelszaken maakt een verjaardagskalender voor de maand maart. De volgende personeelsleden moeten hierop komen te staan. Naam: Geboortedatum: Pieter van Geloven Belinda Bal Anna de Vries Jeroen van Asperen Ysbrand Wijn Hakan Yilmaz Maak op de uitwerkbijlage een verjaardagskalender met daarop de bovenstaande personeelsleden. 34 Bekijk dit plaatje. Geef twee redenen waarom dit een verkeerde houding is. Let op: de laatste vragen staan op de volgende pagina! o 11 ga naar de volgende pagina

12 35 36 Maak de volgende zin compleet. Gewaardeerd loon is het bedrag dat de ondernemer als... in een vergelijkbare functie als loon zou krijgen. A aandeelhouder B werkgever C werknemer Waarmee kunnen we de x-as en de y-as in een diagram inkorten? A met een curve B met een legenda C met een scheurlijn o* 12 einde

HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL

HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Examen VMBO-GL 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 13.30 15.30 uur HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage en een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer Dit rekenwerkboek is van de student: Klas: Telefoonnummer: E-mailadres: 1 Rekenwerkboek

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie

Examen HAVO. Management & Organisatie Management & Organisatie Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 24 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren Bit Watersport Procedures en werkwijzen Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Mei 010 Copyright Stichting Praktijkleren Procedures en werkwijzen Bit Watersport INHOUDSOPGAVE PROCEDURES EN WERKWIJZEN...5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat is. Wat

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Administratie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie