Met de neus op de feiten. Annelies Baelus 11 oktober Dag van de payrollprofessional

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met de neus op de feiten. Annelies Baelus 11 oktober 2012 - Dag van de payrollprofessional"

Transcriptie

1 Met de neus op de feiten Annelies Baelus 11 oktober Dag van de payrollprofessional 1

2 2 Elektronische aanvraag onderbrekingsuitkeringen

3 Elektronische aanvraag onderbrekingsuitkeringen Aanvraag door WN : elektronisch of op papier Tijdskrediet, thematisch verlof, verlof voor pleegzorg Attesten ter beschikking houden : periode onderbreking + 5 jaar In theorie vanaf 1 augustus RVA publiceert op website 3

4 4 Pensioenhervorming : wet bijsturing Di Rupo

5 Bijsturing pensioenhervorming Vervroegd pensioen Aanpassing ingangsdatum van verstrenging van toegangsleeftijd en loopbaan Versoepelen overgangsmaatregelen Pensioenberekening : gelijkstellingen Brugpensioen Werkloosheid met bedrijventoeslag Tijdskrediet en themaverloven 5

6 Di Rupo I Pensioenberekening Niet werken = minder gunstig Pensioenen die daadwerkelijk zijn ingegaan vanaf 1 januari 2013 voor periodes vanaf 1 januari 2012 Werkloosheid van de derde periode Bepaalde periodes van werkloosheid met bedrijfstoeslag Tijdskrediet 6

7 Brugpensioen Volledige gelijkstelling voor opbouw pensioen 7

8 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Basis = minimumjaarrecht ipv onbegrensd fictieve loon Wie? 58 jaar en lange loopbaan Stelsel 55/57 met 38 jaar Welke periodes? Periodes na 31 december 2011 en De maanden gelegen voor de maand volgend op de leeftijd van 59 jaar Datum inwerkingtreding: retroactief 1 januari

9 Overgangsmaatregel Niet van toepassing Voor 28 november 2011 Ontslag of opzeg in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag Op 28 november 2011 in een periode van Werkloosheid met bedrijfstoeslag Volledige of gedeeltelijk tijdskrediet Datum inwerkingtreding: retroactief vanaf 1 januari

10 Gelijkstelling tijdskrediet voor pensioen voor Tijdskrediet Themaverloven Volledige gelijkstelling Tijdskrediet 100% - 50% Maximum 3 jaar indien recht op uitkeringen Tijdskrediet 1/5 5 jaar Tijdskrediet 50+ (1/5 of 50%) Volledige periode tot aan het pensioen 10

11 Gelijkstelling tijdskrediet voor pensioen vanaf Themaverloven volledige gelijkstelling Gemotiveerd tijdskrediet (36/48 maanden) volledige gelijkstelling Niet-gemotiveerd tijdskrediet gelijkstelling op basis van minimumjaarrecht 11 Landingsbaan Van 55/50 jaar tot 60 jaar gelijkstelling op basis van minimumjaarrecht Van 60 jaar tot pensioen 1/5 LBV : volledige gelijkstelling ½ LBV : volledige gelijkstelling voor 2 jaar daarna :minimumjaarrecht

12 Niet van toepassing Overgangsmaatregel Op 28 november 2011 in een periode van Volledige of gedeeltelijk tijdskrediet Aanvraag tot tijdskrediet Voor 28 november 2011 schriftelijke kennisgeving aan werkgever Voor 2 maart 2012 heeft de RVA de aanvraag ontvangen Voor 3 april 2012 aanvang van tijdskrediet Datum inwerkingtreding: retroactief vanaf 1 januari

13 13 Aanvullend pensioen

14 Belastingtarief uitkeringen bij leven Uitkeringen gevormd met werkgeversbijdragen NU NA jaar 16,5 % 20 % 61 jaar 16,5 % 18 % 62 jaar 16,5 % 16,5 % 63 jaar 16,5 % 16,5 % 64 jaar 16,5 % 16,5 % 65 jaar 16,5 % of 10 % 16,5 % of 10 % 14

15 Belastingtarief uitkeringen bij leven Uitkering kapitaal op een gunstig moment Vanaf de leeftijd van 60 jaar Bij pensionering Bij overlijden Wettelijk pensioen op 60 of 61 jaar en vraag aanvullend pensioenkapitaal => 16,5 % 15

16 16 Bedrijfswagen

17 VAA bedrijfswagen werkwijze vanaf AJ 2013 (Cataloguswaarde x degressiviteit x 6/7) x CO 2 coëfficiënt ) Periode verstreken sinds 1 e inschrijving wagen In aanmerking te nemen % bij berekening VAA 0 tot 12 maanden 100% 13 tot 24 maanden 94% 25 tot 36 maanden 88% 37 tot 48 maanden 82% 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% 17

18 Cataloguswaarde = de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering e.d. Optiepakketten: Enkel beschikbaar op professionele markt Beschikbaar op particuliere markt 18

19 Cataloguswaarde Promotionele acties constructeur of invoerder tijdelijke prijsverlaging in reclamecampagnes = "klantenvoordeel" = nieuwe catalogusprijs in de prijslijsten algemeen van toepassing bij verkoop aan een particulier Prijsverlaging optiepakket Gratis optiepakket Klantenvoordeel 19

20 Cataloguswaarde Inclusief werkelijk betaalde BTW = BTW vermeld op de aankoopfactuur Voor alle wagens (leasing, nieuwe en 2 e handsaankoop) Tweedehandswagen : BTW die werkelijk betaald is op het ogenblik van de tweedehandsverkoop 20

21 Welke catalogusprijs? Cataloguswaarde Catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier Prijsgarantie door dealer : de catalogusprijs op het ogenblik van de bestelling van de wagen Geen prijsgarantie : de catalogusprijs op het ogenblik van de facturatie van de wagen in nieuwe staat. 21

22 Cataloguswaarde Wagens aangekocht in buitenland - Belgische catalogusprijs van het voertuig - Wagen wordt niet verkocht op de Belgische markt : buitenlands catalogusprijs Afzonderlijk onderhoudscontract is geen optie een voorafbetaling op het onderhoud van de bedrijfswagen 22

23 Aftrek van eigen bijdrage Voorwaarde : Eigen bijdrage is een tussenkomst in iets dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld. WN betaalt brandstofkosten = eigen bijdrage die in mindering mag gebracht worden van VAA 23

24 Degressiviteit Vanaf eerste inschrijving van de wagen, ongeacht of dit in België dan wel in het buitenland gebeurde Achteraf aangebrachte accessoires - Verhoging van cataloguswaarde vanaf het ogenblik dat zij aangebracht worden aan de wagen - Voor degressiviteitsfactor de datum van eerste inschrijving van de wagen zonder de extra accessoires Z-platen - Geen inschrijving bij DIV - datum van inschrijving in het bijzondere BTW-register voor directiewagens 24

25 Minimumbijdrage en verschillende wagens Minimum EUR (aanslagjaar 2013) Stel: VAA voor firmawagen A bedraagt 900 EUR per jaar voor firmawagen B is dat EUR per jaar Gelijktijdig 2 wagens : minimum EUR beide wagens integraal VAA wagen A : minimum van EUR wagen B : EUR Opeenvolgend 2 wagens : minimum 1.316,94 EUR beide wagens in functie van de periode dat zij in gebruik waren EUR x 152/366 (periode van tot en met = 152 d) EUR x 214/366 (periode van tot en met = 214 d) 25

26 Salary split Salary-split Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden: verdeling van VAA volgens de verhouding van de salary-split Uitsluitend gebruik in België : geen salary-split is het volledige bedrag van het VAA belastbaar in België. Gelimiteerd gebruik een VAA privégebruik beperkt tot een maximumaantal kilometers per jaar en de werknemer betaalt km boven de opgelegde grens Gewone berekening VAA eigen bijdrage 26

27 27 Tijdelijke werkloosheid : aangifte

28 Tijdelijke werkloosheid Tijdelijke werkloosheid Economische redenen voor arbeiders en bediende Technische stoornis Meldingsplicht Arbeiders, bedienden RVA Ondernemingsraad Eerste effectieve werkloosheidsdag Van de maand Programmawet van 22 juni 2012 Wachten op publicatie van KB Site RVA??? Van start op 1 oktober 28

29 Mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag Bovenop de reeds bestaande formaliteiten Electronisch Uitzonderingen Eerste mededeling tijdelijke werkloosheid Een nieuwe mededeling na een periode van onderbreking Gebrek aan nodige informaticamiddelen Technische problemen Maandelijks, per betrokken werknemer 29

30 Mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag Onmiddellijk Eerste dag van werkelijke schorsing Werkdag die erop volgt Werkdag die voorafgaat Inhoud Naam, adres, ondernemingsnummer van de werkgever Naam, voornaam, INSZ-nr van de werknemer Eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst in de betreffende maand geschorst wordt wegens tijdelijke werkloosheid Volledig adres van de plaats waar de betrokken werknemer die dag zou werken Bij technische stoornis: de aard 30

31 Mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag Sanctie Technische stoornis Normaal loon vanaf de eerste dag werkloosheid beperkt tot de dag voor de laattijdige mededeling Economische reden Eerste 7 dagen vanaf eerste dag werkloosheid Normaal loon Daaropvolgende schorsingsdagen Geplafonneerd loon Beperkt tot de dag voor de laattijdige mededeling 31

32 Geen weer om te werken 32

33 Geen weer om te werken Vanaf 1 juli 2012 moet de werkgever: een risicoanalyse van de thermische omgevingsfactoren uitvoeren; passende preventiemaatregelen vastleggen; een programma van technische en organisatorische maatregelen opstellen wanneer de actiewaarden voor blootstelling aan koude of warmte worden overschreden; zorgen voor het gezondheidstoezicht en de voorlichting en opleiding van de werknemers. 33

34 34 Educatief verlof

35 Educatief verlof WN heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig te zijn voor het volgen van bepaalde opleidingen (privésector) Met behoud van loon max vanaf 01/09/2012 Terugbetaling van Dienst Educatief Verlof Forfait per type opleiding met een maximum van 21,65 per gevolgd lesuur voor alle werknemers Financiering door patronale bijdragen 35

36 Educatief verlof Grenzen: Beroepsopleiding 100 uren Algemene opleiding 80 uren Universitaire opleiding 120 uren Taalcursus 80 uren Afwijking als opleiding gevolgd binnen de arbeidstijd Beroepsopleiding 120 uren Cumul: gunstigste primeert Algemene + beroepsopleiding 100 uren Taalcursus + beroepsopleiding 100 uren Algemene + beroepsopleiding binnen de arbeidstijd 120 uren 36

37 Educatief verlof Bijkomende grens vanaf 1 september 2012 Knelpuntberoep 180 uren 1ste diploma hoger secundair onderwijs voor laaggeschoolden 180 uren 37

38 38 Studentenarbeid en schoolverlaters

39 Studentenarbeid en schoolverlaters Student met studentenovereenkomst 50 werkdagen Solidariteitstarief: 2,71% en 5,42% Soepel standpunt RSZ voor schoolverlaters Onmiddellijk volgend op het einde van de studies Geen verdoken proefperiode voor de latere arbeidsovereenkomst FOD WASO Nieuwe principe bij inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving van 1 januari 2012 Schoolverlater die definitief een punt zet achter studentencarrière geen solidariteitsbijdrage meer 39

40 Studentenarbeid en kinderbijslag Regel tot 18 jaar (tot 31 augustus van het jaar waarin 18 Onvoorwaardelijk recht Regel boven 18 jaar Tijdens 3 de kwartaal: geen beperkingen Tijdens overige kwartalen: max. 240u/kw Tijdens zomervakantie na einde studies: max. 240u/kw in 3 de kwartaal 40

41 Studentenarbeid en kinderbijslag DMFA : registratie van dagen Vermoeden dag = 7,6 uren Het lijkt of de grens van 240 uren al bereikt is. 41

42 42 Wijziging aan werkloosheidsreglementering

43 Grondige wijziging werkloosheidsreglementering Jonge werklozen Procedure voor 6 maandelijkse evaluatie Negatief: verliezen van inschakelingsuitkering gedurende 6 maanden tot volgende positieve evaluatie 9 augustus 2012 Anciënniteistoeslag Leeftijd van 50 jaar -> leeftijd van 55 jaar 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende Ten minste 1 jaar werkloos 1 september

44 Grondige wijziging werkloosheidsreglementering Wachttijd Referteperiode wordt verlengd 1 november 2012 Bedrag van de werkloosheidsuitkering % van een begrensd dagloon Start 40% Afhankelijk van gezinssituatie en duur van werkloosheid 1 november 2012 Percentage van het gemiddeld dagloon De gezinssituatie van de werkloze De loongrens Het beroepsverleden De werkloosheidsduur 44

45 45 Strijd tegen schijnzelfstandigen

46 Strijd tegen schijnzelfstandige Krachtlijnen van de nieuwe wettelijke bepalingen Viseren van 4 sectoren 1 commissie ter regeling van de arbeidsrelatie Vereenvoudiging van de procedure voor vaststelling van specifieke criteria voor bepaalde sectoren of voor bepaalde categoriën van beroepen Vanaf 1 januari 2013 Tijd voor een nodige check-up? 46

47 Strijd tegen schijnzelfstandige Viseren van 4 sectoren De bewakings- en teozchtsdiensten Het vervoer van personen en goederen met uitzondering van ambulancedienst en het vervoer van personen met een handicap De schoonmaaksector De bouwsector en aanverwante sectoren!mogelijke aanvullingen 47

48 Strijd tegen schijnzelfstandige Vermoeden op basis van criteria : geen eigen financieel of economisch risico draagt in zijn onderneming; geen eigen verantwoordelijkheid draagt en geen beslissingsbevoegdheid heeft over de financiële middelen van zijn onderneming; geen eigen aankoopbeleid voert; geen eigen prijsbeleid voert; niet gebonden is tot het behalen van een resultaatverbintenis in verband met het overeengekomen werk; een vaste vergoeding ontvangt, die losstaat van de bedrijfsresultaten; geen eigen personeel aanwerft, of zich niet kan laten vervangen bij het overeengekomen werk; zich niet presenteert als onderneming en hoofdzakelijk en gewoonlijk voor één opdrachtgever werkt; in ruimtes werkt waarvan hij niet zelf eigenaar of huurder is en niet werkt met eigen materiaal, dat gefinancierd wordt door de opdrachtgever. 48

49 De weerlegbaarheid Strijd tegen schijnzelfstandige Alle mogelijke rechtsmiddelen Eventueel de 4 algemene criteria de wil van de partijen zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt; de vrijheid van organisatie van de werktijd; de vrijheid van organisatie van het werk; de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen 49

50 Strijd tegen schijnzelfstandige De commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie Normatieve afdeling is opgeheven De administratieve afdeling wordt de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie Aard van een specifieke arbeidsrelatie Sociale ruling Bepalen van specifiek criteria Bij KB na advies van het Directiecomité van het Federaal aansturingsbureau van de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD); de bevoegde paritaire comités of subcomités; de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO Binnen de vier maand na het verzoek van de minister 50

51 En nu Test je kennis!

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

23 25 ondertekend op 6 juli 2006 Schijnzelfstandigen: ontwerp kaderwet 26 HRM-outsourcing: kans of bedreiging? 27 28 Wist u dat?

23 25 ondertekend op 6 juli 2006 Schijnzelfstandigen: ontwerp kaderwet 26 HRM-outsourcing: kans of bedreiging? 27 28 Wist u dat? Oktober 2006 Inhoud Inhoudstafel 2 3 RSZ-aangifte (DmfA) voor kwartaal 3/2006 5 11 RSZ-aangifte voor plaatselijke en provinciale overheidsdiensten (DmfA-PPL) 12 14 voor kwartaal 3/2006 Loonadministratie

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

Onderrichtingen aan de Werkgevers

Onderrichtingen aan de Werkgevers Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid aan de Werkgevers In het Belgisch Staatsblad van 16.02.1965 verscheen het Koninklijk Besluit van 10.02.1965 waarbij de beslissing van het

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie