NOVEMBER Whitepaper: de fiscale voordelen van telewerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOVEMBER 2012. Whitepaper: de fiscale voordelen van telewerken"

Transcriptie

1 NOVEMBER 2012

2 INHOUDSOPGAVE I. Loon en voordelen a. Maaltijdcheques b. Bedrijfswagen c. GSM II. Terbeschikkingstelling van werkmiddelen a. Werkmiddelen b. Pc-privéplan III. Terugbetaling van kosten inherent aan telewerk IV. Besluit 1

3 1. Telewerk kan worden gedefinieerd als zijnde een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in de context van een arbeidsovereenkomst of verhouding, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd In de regel is Titel VI. De overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders van de Wet van 3 juli 1987 betreffende de arbeidsovereenkomsten 2 van toepassing op alle telewerkers, met uitzondering van de artikelen tot die niet van toepassing zijn voor telewerkers op wie de CAO nr van toepassing is. 4 Wet van 3 juli 1978 CAO nr. 85 Telewerkers thuis Ja (m.u.v. Artt ) Ja Mobiele telewerkers Ja Nee Telewerkers in een satellietkantoor Ja Nee 3. Vooraleer de stap wordt gezet of toestemming wordt gevraagd aan de werkgever om eventueel van thuis uit de dagdagelijkse werkzaamheden te verrichten, is het handig om alle fiscale aspecten van de telewerker op een rij te zetten. 5 I. Loon en voordelen a. Maaltijdcheques 4. Op het eerste zicht lijkt het nogal vreemd dat telewerkers recht zouden hebben op maaltijdcheques, daar de toekenning van dit voordeel gezien wordt als een soort compensatie voor de uitgaven die de werknemer moet doen wanneer deze de middagmaaltijd niet thuis kan nuttigen. De wettekst op zich vormt evenwel geen obstakel om het belastingvrij voordeel van de maaltijdcheque ook toe te kennen aan een telewerker, daar artikel 19, 2, 2 van het KB van 28 november stelt dat het aantal toegekende maaltijdcheques gelijk moet zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer normale werkelijke arbeid verricht. Telewerkers hebben aldus recht op maaltijdcheques, ook voor de dagen waarin ze thuis werden, omdat ze op die dagen ook effectief arbeid verrichten. 5. Maaltijdcheques worden volledig vrijgesteld van belasting in de zin van artikel 38, 1, lid 1, 25 WIB indien een aantal voorwaarden cumulatief vervuld zijn (artikel 38/1, 2 WIB): 1) De toekenning van de maaltijdcheque moet vervat zijn in een sectorale of ondernemings-cao of, indien dergelijke CAO niet kan worden gesloten, in een individuele overeenkomst;het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal effectieve arbeidsdagen (een compensatiedag is geen effectieve arbeidsdag); 2) De maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd; 3) De maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot drie maanden en dat hij slechts mag worden gebruikt ter betaling van eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding; 4) De tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque mag ten hoogste 5,91 EUR per maaltijdcheque bedragen; 5) De tussenkomst van de werknemer in het bedrag van de maaltijdcheque moet ten minste 1,09 EUR per maaltijdcheque bedragen; 2

4 Indien één van de voorwaarden niet voldaan is, dan kunnen de maaltijdcheques niet als vrijgestelde sociale voordelen beschouwd worden en dienen ze gezien te worden als belastbaar loon in hoofde van de telewerker. b. Bedrijfswagen 6. Ook de toekenning van een bedrijfswagen kan op het eerste zicht vreemd lijken, zeker in het geval de telewerker uitsluitend van thuis uit werkt en geen verplaatsingen voor professionele doeleinden dient te verrichten. In tegenstelling tot de maaltijdcheque wordt het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig niet volledig vrijgesteld. In de regel dient dit voordeel gewaardeerd en belast worden aan de werkelijke waarde ervan voor de werknemer. Als uitzondering hierop kan de Koning echter regels opstellen om het voordeel forfaitair te ramen, zoals Hij dat gedaan heeft voor het voordeel van de bedrijfswagen in artikel 18, 3, 9 KB/WIB. Aantal privékilometers 7. Voor de berekening van het in aanmerking te nemen belastbaar voordeel van alle aard dient het aantal privékilometers als volgt te worden vastgesteld: Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling Minimum kilometeraantal privégebruik 25 km 5000 > 25 km 7500 Voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen aan een telewerker kunnen vervolgens drie situaties worden onderscheiden: Hypothese 1: De telewerker werkt uitsluitend thuis en verplaatst zich nooit voor professionele doeleinden - Geen woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling 25 km: minimum 5000 privékilometers worden in aanmerking genomen voor het bepalen van het voordeel, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt dan Hypothese 2: De telewerker werkt thuis en verplaatst zich af en toe voor professionele doeleinden (al dan niet naar klanten of de vaste plaats van tewerkstelling) - In principe geen woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling 25 km: minimum 5000 privékilometers worden in aanmerking genomen voor het bepalen van het voordeel, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt dan Hypothese 3: De telewerker werkt op een andere plaats dan zijn woonplaats, maar niet op de vaste plaats van tewerkstelling (bijvoorbeeld een tweede woonplaats) - Wel woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling (tweede woonplaats) is naar gelang het geval 25 km of > 25 km, waardoor ofwel 5000 ofwel 7500 privékilometers in aanmerking dienen te worden genomen, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt. Berekening van het belastbaar voordeel 8. De formule ter berekening van het forfaitair belastbaar voordeel heeft in de afgelopen jaren al een paar wijzigingen ondergaan. 3

5 Vóór 1 januari 2010: Belastbaar voordeel van alle aard = Aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers x Voordeel in EUR per afgelegde kilometer rekening houdend met de belastbare kracht van het voertuig in pk) *Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers mag nooit minder bedragen dan Voordeel in EUR per afgelegde kilometer 7 Fiscale pk Aanslagjaar Basisbedrag ,1380 0,1649 0,1682 0, ,1620 0,1936 0,1975 0, ,1790 0,2139 0,2182 0, ,1980 0,2366 0,2414 0, ,2160 0,2581 0,2633 0, ,2350 0,2808 0,2865 0, ,2600 0,3107 0,3169 0, ,2850 0,3406 0,3474 0, ,3020 0,3609 0,3681 0, ,3210 0,3836 0,3913 0, ,3330 0,3980 0,4059 0, ,3470 0,4147 0,4230 0, ,3570 0,4267 0,4352 0, ,3640 0,4350 0,4437 0, ,3730 0,4458 0,4547 0, en meer 0,3800 0,4541 0,4632 0,4819 Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; fiscale pk = 9 (voordeel in EUR per afgelegde kilometer voor inkomstenjaar 2009, aanslagjaar 2010 = 0,2980) - Bedrag voordeel alle aard = 5000 km x 0,3297 = 1.490,00 EUR Vanaf 1 januari 2010: 8 Belastbaar voordeel van alle aard = Aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers x CO 2 -uitstoot in g/km x Coëfficiënt CO 2 EUR 4

6 *Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers mag nooit minder bedragen dan 5000 en het voordeel per weerhouden kilometer mag niet lager zijn dan 0,10 EUR. Coëfficiënt CO 2 EUR Aanslagjaar Dieselauto s 0,0023 0,00237 Benzineauto s 0,0021 0,00216 Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; CO 2 -uitstoot 99g/km; - Bedrag voordeel alle aard = 5000 km x 99 x 0,00237 = 1.173,15 EUR (*1.173,15 EUR/5000km= 0,23 EUR/km, dus het minimum van 0,10 EUR per weerhouden privékilometer is gerespecteerd) Vanaf 1 januari 2012 (ingevolge het regeerakkoord): 9 Voordeel van alle aard = 6/7 x Catalogusprijs x CO 2 -percentage *Het CO 2 -percentage bedraagt minimaal 4% en maximaal 18% en het voordeel bedraagt nooit minder dan 1.200,00 EUR. Referentie Dieselauto s 95 g/km = 5,5% Benzineauto s 115g/km = 5,5% +/- 1 g/km +/- 0,1% Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; catalogusprijs ,00 EUR; CO 2 -uitstoot 99g/km (CO 2 -percentage = (99-95) x 0,1 + 5,5 = 5,9%); - Bedrag voordeel alle aard = 6/7 x ,00 EUR x 5,9% = 1.094,87 EUR, opgetrokken naar 1.200,00 EUR (*het voordeel mag niet lager zijn dan 1.200,00 EUR) Vanaf 1 januari 2012 is het minimum forfait van 5000 privékilometers voor telewerkers die (uitsluitend) van thuis uit werken irrelevant voor de berekening van het voordeel van alle aard waarop men zal worden belast in de personenbelasting. 5

7 Vanaf 1 mei De cataloguswaarde voor nieuwe wagens en leasingwagens wordt in de wetgeving gedefinieerd als de gefactureerde waarde met inbegrip van opties en BTW, zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, e.d.. Voor tweedehandswagens werd oorspronkelijk gesteld dat zou worden uitgegaan van de effectieve tweedehandswaarde. 10. Na de inwerkingtreding van de Wet van 28 december 2011 is vastgesteld dat er reeds misbruiken opdoken door nieuwe wagens voor te stellen als tweedehandswagens, zodat de basis van de berekening kunstmatig naar beneden gehaald wordt en op die manier belastingen worden ontweken. De strikte toepassing van de wet zou ook een verschil kunnen opleveren voor eenzelfde wagen die even oud is, wanneer de ene nieuw is aangekocht en de andere tweedehands. Daarom heeft de regering een voorstel tot wijziging ingediend dat stelt dat voor nieuwe wagens, lesasingwagens en tweedehandswagens altijd dient te worden uitgegaan van de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij de verkoop aan een particulier, inclusief opties en BTW, zonder rekening te houden met enige kortingen of verminderingen. Voortaan zal echter wel rekening worden gehouden met de ouderdom van het voertuig door op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen in functie van de ouderdom van het voertuig. Ouderdom van het voertuig(*) % van de cataloguswaarde 0 12 maanden 100% maanden 94 % maanden 88% maanden 82% maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% (*) Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig. De fiscus benadrukt hierbij dat elke begonnen maand voor een volledige maand telt. Wanneer een wagen dus in de loop van de maand in een volgende schijf terechtkomt, zal men voor die maand nog rekening moeten houden met de hogere cataloguswaarde; de degressiviteit speelt maar ten volle vanaf de maand die daarop volgt. (!) Opgelet: Dit voorstel tot wetswijziging is nog niet definitief en zal pas van toepassing zijn zodra de wetswijziging van kracht is. Bovenstaande informatie is aldus nog steeds voor aanpassingen vatbaar. Wie hieromtrent nog vragen heeft, kan ons steeds contacteren. c. GSM 11. Net zoals de kosteloze ter beschikking stelling van een bedrijfswagen, is ook het kosteloos ter beschikking hebben van een GSM niet volledig vrijgesteld. In tegenstelling tot de bedrijfswagen echter heeft de Koning het voordeel niet forfaitair vastgelegd, waardoor dit voordeel dient te worden belast aan de werkelijke waarde ervan voor de telewerker. Dit werd bevestigd door de minister van Financiën in een antwoord op een Parlementaire Vraag van 19 maart : Het voordeel moet in principe worden vastgesteld in verhouding tot de waarde die het heeft bij de begunstigde. ( ). Gelet op de diversiteit aan toestellen en tariefstructuren, lijkt het mij echter niet opportuun om ter zake forfaitaire waarderingsregels uit te vaardigen. 12. In de praktijk zal de waarde van het voordeel worden bepaald rekening houdend met de aankoopprijs, de waarde van het abonnement, de facturen van de operator en het akkoord tussen werknemer en werkgever wat het gebruik van de GSM betreft. 12 6

8 II. Terbeschikkingstelling van werkmiddelen a. Werkmiddelen 13. Conform artikel 9 van de CAO nr is de werkgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen, het installeren en het onderhouden van de voor telewerk benodigde apparatuur. De werkgever vergoedt of betaalt uitsluitend de kosten van de verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk. Indien de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten inzake installatie van informaticaprogramma s, werking en onderhoud, alsook de kosten inzake afschrijving van de apparatuur, voor rekening van de werkgever. De kosten voor rekening van de werkgever worden voor de aanvang van het telewerk berekend naar rata van de prestaties van telewerk of volgens een door de partijen overeengekomen verdeelsleutel. b. Pc-privéplan 14. Elke werkgever is er dus toe gehouden om zijn telewerkers van het nodige materiaal ter beschikking te stellen van de telewerker. Teneinde het telewerk aantrekkelijker te maken voor zowel de werkgever als de telewerker zelf, heeft de regering Verhofstadt destijds het pc-privéplan in het leven geroepen De werkgever kan de telewerker hierbij op twee manieren ter hulp schieten: ofwel door de gratis terbeschikkingstelling van het noodzakelijke materiaal in de privéwoning van de telewerker, ofwel door de tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal door de telewerker zelf. Gratis ter beschikking stellen van het nodige materiaal 16. Net zoals bij de gratis ter beschikking stelling van de bedrijfswagen, is dit voordeel eveneens niet volledig vrijgesteld van belasting. Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van een pc of van een internetaansluiting wordt overeenkomstig artikel 18, 3, 10 KB/WIB eveneens forfaitair vastgesteld. Belastbaar voordeel van alle aard = Kosteloos ter beschikking gestelde pc: 180 EUR/jaar Internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR/jaar Tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal Voor 1 januari 2009: 17. Wat de tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal betreft, werd de telewerker tot eind 2008 overeenkomstig artikel 38, 1, lid 1, 17 WIB een vrijstelling verleend indien een aantal voorwaarden cumulatief vervuld waren: 15 1) De werkgever diende het aanbod waarbij hij zichzelf ertoe verbond om tussen te komen in de aankoopprijs van een pc met randapparatuur, printer, internetaansluiting en abonnement vast te leggen in een pc-privéplan waarin alle voorwaarden en verdere modaliteiten duidelijk beschreven werden; 2) Dit pc-privéplan moest op het gehele personeel van toepassing zijn en voor iedere werknemer in dezelfde omstandigheden en gunstvoorwaarden gelijk zijn; 7

9 3) Minimumvoorwaarden voor het pc-privéplan : a. Duidelijke omschrijving van de apparatuur en de voor de bedrijfsvoering dienstige software; b. De werknemer moest vrij kunnen kiezen, doch deze moest ten minste twee onderdelen van het aanbod aanschaffen; c. De werkgeverstussenkomst moest per onderdeel van het aanbod worden opgegeven; d. De werkgeverstussenkomst was enkel mogelijk voor nieuw materiaal, behoudens het tweedehandsmateriaal dat door de werkgever zelf werd doorverkocht; e. De werkgeverstussenkomst gebeurde tegen afgifte van een door de werknemer eensluidend verklaard afschrift van de aankoopfactuur of het aankoopbewijs in naam van de werknemer; f. De aankoop diende te gebeuren bij een derde die werd aangewezen in het kader van het pc-privéplan ; g. De werkgeverstussenkomst was beperkt tot één aankoop per drie belastbare tijdperken. Daarnaast werd de tussenkomst van de werkgever beperkt tot 60% van de aankoopprijs (excl. BTW), en geplafonneerd op 1.250,00 EUR. 16 In de mate dat alle voorwaarden zijn voldaan, voorzag de wetgever aldus in een vrijstelling voor wat de tussenkomst in de aankoopkost van informaticamateriaal betrof; de tussenkomst die het bedrag van 1.250,00 EUR 17 overschreed, werd vervolgens beschouwd als belastbare bezoldiging. Vanaf 1 januari 2009: 18. Sinds het aanslagjaar 2010 is de PC privé-regeling grondig gewijzigd door Wet betreffende diverse bepalingen d.d. 6 mei De regeling is enerzijds vereenvoudigd in die zin dat de werkgever geen georganiseerd pc-privéplan meer dient op te stellen. Anderzijds is het zowel het bedrag van de belastingvrije tussenkomst verlaagd, als het toepassingsgebied beperkt. 19. Vanaf het aanslagjaar 2010 is overeenkomstig het gewijzigd artikel 38, 1, lid 1, 17 WIB enkel de werkgeverstussenkomst van maximaal 550,00 EUR 19 in de aankoopprijs belastingvrij, voor de aankoop in nieuwe staat van een personal computer (PC) al dan niet met randapparatuur, internetaansluiting en/of abonnement door de werknemer, op voorwaarde dat de bruto belastbare jaarbezoldiging van die werknemer niet meer bedraagt dan ,00 EUR. 20 De regeling geldt enkel voor werknemers, waaronder wordt verstaan arbeiders, bedienden en ambtenaren die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst of overeenkomstig een statuur. Bedrijfsleiders, zelfs met arbeidsovereenkomst, zijn dus uitgesloten van deze fiscale vrijstellingsregeling. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de aankoop van randapparatuur op zich volgens de fiscale administratie geen fiscaal voordeel kan opleveren, doch enkel als deze aankoop gepaard met de aankoop van een PC in hetzelfde belastbaar tijdperk 21. Cruciaal is om te weten wat dient te worden verstaan onder randapparatuur en wat het onderscheid is tussen randapparatuur en een PC. De minister van Financiën 22 heeft alvast verduidelijkt dat een tabletcomputer niet kan worden aangemerkt als volwaardige PC en dus enkel als randapparatuur in aanmerking kan komen. 23 Deze tegemoetkoming kan eveneens slechts één maal per periode van drie belastbare tijdperken worden toegekend. In de mate dat alle voorwaarden zijn voldaan, voorziet de wetgever op heden aldus in een veel beperktere vrijstelling dan vroeger voor wat de tussenkomst in de aankoopkost van informaticamateriaal betreft; de tussenkomst die het bedrag van 550,00 EUR 24 overschrijdt, wordt beschouwd als belastbare bezoldiging. 8

10 III. Terugbetaling van kosten inherent aan telewerk 20. De telewerker kan, naast voorgaande fiscale voordelen, ook rekenen op een terugbetaling van kosten inherent aan telewerken. In de regel wordt de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk voorzien in een CAO of in een individuele arbeidsovereenkomst. In eerste instantie gaat men er dus van uit dat partijen zelf tot een regeling zullen komen. Dit forfait komt bovenop het gewone loon van de telewerker. Bij gebreke aan een CAO of een vermelding in de arbeidsovereenkomst, voorziet artikel van de Wet van 3 juli in een subsidiaire bepaling die een forfait van 10% van het (bruto)loon vastlegt voor de terugbetaling van deze kosten, tenzij de werknemer met verantwoordingsstukken kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger liggen dan 10%. Omwille van het feit dat artikel echter niet van toepassing is op telewerkers die onder het toepassingsgebied vallen van de CAO nr en de CAO nr. 85 zelf geen gelijkaardige bepaling bevat, bestaat er geen subsidiair forfait van 10% voor telewerkers die uitsluitend thuis werken. Aldus dienen verschillende hypothesen te worden onderscheiden: Hypothese 1: de telewerker valt niet onder CAO nr. 85: o CAO of individuele arbeidsovereenkomst voorziet een eigen regeling voor de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk; o Bij gebreke aan een CAO of individuele arbeidsovereenkomst heeft de telewerker recht op de subsidiaire forfaitaire vergoeding van 10%. Hypothese 2: de telewerker valt wel onder de CAO nr. 85: o CAO of individuele arbeidsovereenkomst voorziet een eigen regeling voor de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk; o Bij gebreke aan een CAO of individuele arbeidsovereenkomst heeft de telewerker geen recht op de subsidiaire forfaitaire vergoeding van 10%. 21. Kosten inherent aan telewerk zijn onder andere elektriciteitskosten, verwarmingskosten, kosten voor watergebruik, kosten voor gasgebruik, huisvestingskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen van meubilair en kantoorbenodigdheden, boeken en tijdschriften voor professioneel gebruik, vergaderingen, diners en uitnodigingen in de privéwoning, bijdragen voor beroepsorganisaties, kleine onkosten zoals carwash en parkinggeld, etc. 22. Fiscaalrechtelijk dient de terugbetaling van kosten inherent aan telewerken gezien te worden als een vergoeding voor eigen kosten van de werknemer. Artikel 31, 2, 1 WIB bepaalt uitdrukkelijk dat deze vergoedingen geen deel uitmaken van het belastbaar loon. Werkelijke kosten 23. In principe vormt de terugbetaling van kosten die werkelijk werden gemaakt geen probleem, aangezien de verantwoordingsstukken beantwoorden aan de realiteit van de kosten. Forfait 10% 24. Problemen zouden wel kunnen ontstaan indien deze kosten forfaitair worden terugbetaald, zonder dat enig verantwoordingsstuk voorhanden is. De fiscale Administratie is hier echter in tegemoet gekomen door uitdrukkelijk te stellen dat hoewel het bedrag van sommige eigen kosten van de werkgever forfaitair door de werkgever berekend wordt, verliezen ze hierdoor niet de aard van werkelijke kosten wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig bepaalde normen die het resultaat zijn van herhaalde waarnemingen en steekproeven. 27 Bovendien heeft ook de minister uitdrukkelijk verklaard in een bericht aan de werkgevers 28 dat het forfait van 10% voor kosten inherent aan telewerk niet onderworpen zal worden aan de bedrijfsvoorheffing. 9

11 IV. Besluit 25. Ondanks de fiscale tegemoetkomingen die worden toegekend aan telewerkers, blijken in de praktijk nog heel wat hinderpalen op de weg naar telewerken. Werknemers vrezen voor hun loopbaan, het verlies van sociaal contact met collega s en een vermindering van de betrokkenheid bij het bedrijf. Werkgevers maken zich vooral zorgen over de kosten van het teleproject, de mogelijke beveiligingsrisico s en het gebrek aan controle over telewerkers. 29 Zullen (bijkomende) fiscale voordelen de bestaande hinderpalen ooit volledig naar de achtergrond kunnen verdringen? Auteur: Thierry Lauwers Advocaat - Vennoot, Advocatenkantoor Th. Lauwers te Sint-Martens-Latem (www.lauwers-law.be). Docent aan de Postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel recht en aan de Hogeschool Gent. 1 Artikel 2 van de Europese Raamovereenkomst van 16 juli 2002 over het telewerk; Artikel 2 van de CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 augustus CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september F. Robert, Telewerk. Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Larcier, Brussel, 2008, 8. 5 F. Robert, Le point sur les aspects juridiques, fiscaux et de sécurité sociale du télétravail à domicile, C. & F.P. 2011/7, 2-17, F. Robert, Aperçu des aspects juridiques, rémunération et coûts du télétravail, C. & F.P. 2008/4, KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijk zekerheid der arbeiders, B.S. 5 december Hoofdstuk 3 van bijlage 1, KB/WIB 92 8 KB van 10 januari 2010 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van alle voordelen van alle aard, B.S. 15 januari Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december Bericht van de fiscale Administratie d.d. 26 januari Parl.Vr. nr. 196 van M. Bogaert d.d. 13 maart FAQ belastingadministratie. 13 CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Artikel 396 Programmawet van 24 december 2002, B.S. 31 december KB van 25 maart 2003, B.S. 4 april 2003; Circulaire van 9 februari 2005, Ci. RH. 241/ Geïndexeerd bedrag AJ 2009: 1.660,00 EUR. 17 Geïndexeerd bedrag AJ 2009: 1.660,00 EUR. 18 Wet van 6 mei 2009 betreffende de diverse bepalingen, B.S. 19 mei 2009; Lettre d Info Actualités Fiscales n 44 d.d. 1 décembre Geïndexeerd bedrag AJ 2012: 780,00 EUR. 20 Geïndexeerd bedrag AJ 2012: ,00 EUR. 21 Circulaire Ci.RH.241/ d.d. 11 juli Kamercommissie voor de Financiën, Integraal Verslag, 22 november 2011, CRIV 53 COM 339, JDV, Nieuwe PC-privé-regeling: tabletcomputer is geen PC, Fiscoloog nr. 1274, Geïndexeerd bedrag AJ 2012: 780,00 EUR. 25 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 augustus CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Com.IB 31/ Bericht aan de werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, B.S. 13 april 2000, Syntheseonderzoek in Vlaanderen, Onderzoeksrapport van M. Walrave en M. De Bie (2005) home or close to home (www.tijdvoortelewerk.be). 10

12

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen)

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen) DECEMBER NIEUWS - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten De toepassing van bepaalde clausules en de mate waarin deze kunnen worden toegepast, is afhankelijk

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/560.386 (AOIF 23/2004). Beroepsinkomen. Bezoldiging. Voordeel van alle aard. Beroepskosten.Verantwoording van de beroepskosten.

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten - RSZ

Terugbetaling van kosten - RSZ Terugbetaling van kosten - RSZ Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste

Nadere informatie

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 12-07-2017 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Nr. 219 4 februari 2016

Nr. 219 4 februari 2016 Nr. 219 4 februari 2016 Belgisch Staatsblad Nieuwe fiscale indexgebonden bedragen voor 2016 De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 een bericht gepubliceerd over de automatische

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 27-02-2018 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km.

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km. Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto 0,3468 EUR/km het voertuig mag geen eigendom

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/1258 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 21-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Herziene versie van 27-03-2006 Boek 4 Hoofdstuk 3 : Maaltijdcheques - Administratief en logistiek kader van de lokale politie Inhoudstafel 1 Wettelijke

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.242/609.135 (AAFisc Nr. 43/2011) dd 02.09.2011 Personenbelasting Vrijgesteld inkomen Sociaal voordeel Sociaal voordeel

Nadere informatie

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 1 Geert Verberckt Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 2 Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fiscale aftrekbaarheid van autokosten Belastbaar voordeel van alle aard Tools Bevindingen Praktische

Nadere informatie

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Bedrag 5. Kenmerken van de maaltijdcheques 5.1

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2016/220 1050 Brussel Uitgiftedatum 07-03-2016 www.ssgpi.be Classificatiegraad

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Update HR - Fiscaliteit

Update HR - Fiscaliteit Update HR - Fiscaliteit N E W S L E T T E R, 1 8 M A A R T 2 0 1 0 I N H O U D : Eigen kosten van de werkgever 2 Cheques 4 Fietsvergoeding 5 Bedrijfswagens 7 Eind 2009, begin 2010 heeft de Belgische overheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Uitwerken van een pc- privéplan

Hoofdstuk 1: Begrip. Uitwerken van een pc- privéplan Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen we met een pc-privéplan? We hebben hier de situatie voor ogen waarin een werknemer een pc koopt en waarin u een deel van de aankoopprijs terugbetaalt. Bij een pc-privéplan

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners www.dvvc.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ voordeel van alle aard dat voortvloeit uit persoonlijk gebruik van een door de werkgeven kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Firmawagens Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Ingave firmawagens in HiAnt 2.1 Firmawagen toevoegen 2.2 Info wagen 2.3 Info Persoon 2.4 Firmawagen opslaan 2.5 Firmawagen

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

Nr december 2016

Nr december 2016 Nr. 255 8 december 2016 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2017 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie