Slim verduurzamen gemeentegebouwen. Matchmaking event

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slim verduurzamen gemeentegebouwen. Matchmaking event"

Transcriptie

1 Slim verduurzamen gemeentegebouwen Matchmaking event

2 Wat is Matchmaking: Kennismaken met geschikte partijen Aftasten of het klikt, om samenwerking op te bouwen

3 Slim verduurzamen gemeentegebouwen Mary-Ann Schreurs Wethouder gemeente Eindhoven

4 Slim verduurzamen gemeentegebouwen drs. I.O. Doornbos Ministerie Economische Zaken

5 Green Deal Smart Energy Cities Matchmaking Event MKB Eindhoven s Eigen Gemeentelijke Gebouwen Imar Doornbos 2 april 2014

6 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen Openingswoord I. Green Deal Smart Energy Cities II. Verduurzamen gebouwen van de gemeente Eindhoven ( van abstract naar concreet ) 6 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

7 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities - EZ-instrument onder Kabinet Rutte I - criteria voor Green Deals - statistieken 7 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

8 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities - containerbegrip - issue onder Horizon Innovatie Estafette duurzame energie. ICT. duurzame mobiliteit 8 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

9 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities Beleidsomgeving: - SER Energie Akkoord. 14% duurzame energie (2020). energiebesparing. Flexibiliteit in energiesysteem - Lokale Opwek - Smart Grids (ICT toepassingen) - opslag - kostenefficiëntie - experimenteerruimte E-Wet - issue onder EU Horizon Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

10 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities Beleidsomgeving: - SER Energie Akkoord. 14% duurzame energie (2020). energiebesparing. Flexibiliteit in energiesysteem - Lokale Opwek - Smart Grids (ICT toepassingen) - opslag - kostenefficiëntie - experimenteerruimte E-Wet - issue onder Horizon Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

11 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities Transitie van: naar: 11 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

12 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities 12 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

13 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities Trits van projectontwikkeling: - doel - plan (bouwstenen) - aansturing 13 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

14 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities Ondertekenaars: - 5 TKI s Topsectorenbeleid. TKI ENERGO. TKI Switch2SmartGrids. TKI SOLAR. TKI Power2Gas. CLICKNL (creatieve industrie) - 5 gemeenten. Amsterdam. Arnhem. Eindhoven. Enschedé. Groningen - NetbeheerNederland (netbeheerders) - Ministerie van Economische Zaken 14 - aansturing Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

15 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen I. Green Deal Smart Energy Cities drie fasen: Fase 1: ondertekening Green Deal (12 november 2013) Fase 2: Opschalingsprogramma ( 1 oktober 2014) Fase 3: uitvoering Opschalingsprojecten bron: (31 december 2019) in concreto doel: e-neutrale gebouwen (2020) aansturing (invullen per fase) 15 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

16 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen II. GD Smart Energy Cities - Eindhoven 16 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

17 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen II. GD Smart Energy Cities - Eindhoven duurzame stad! energieneutraal! ondersteunen veranderende overheid waardecreatie voor omgeving zichtbaar maken innovatie 17 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

18 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen II. GD Smart Energy Cities - Eindhoven - concept-roadmap Eindhoven E-neutraal - practice what you preach : verduurzaming gemeentelijke gebouwen - aansturing / uitvoering uitdaging: betrekken van de markt ervaring andere gemeenten 18 Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

19 Matchmaking Event Eindhoven Evoluon 2 april 2014 Slim verduurzamen Gemeentegebouwen Matchmaking Event Slim verduurzamen Gemeentegebouwen Eindhoven Evoluon - 2 april 2014 Succes! T/M Ministerie van Economische Zaken april 25, 2014

20 Slim verduurzamen gemeentegebouwen Terugblik en vooruitbik Liesbeth Scholten en Jaap Strating

21 Exploratiedagen 27 november en 2 december 2013

22 Renovatie en verduurzaming als kans om samen te werken aan lange termijn kwaliteit en innovatie "#$%%&!''()'*!! +&!,$-(!./&&0.!1)!,1&*!(''2!! ($&34&!%'($&2&(5! 6&20332,'%$(7!$.!7&8''/!8$-!.9./&&%''()'*! +$-!4$##&(!0''21%!.'%&(4&2*&(! :%!$((1;'<&!/&!.<%3#&2&(!4$##&(!4&!=>?!&(! $((1;'/12&(!8&/2&**&(! +&!4$##&(!'(0&2.!$(*1)&(!&(!''(8&./&0&(!

23 Call for outline proposals : 200 ideeën ingediend! 0122!"#$%$&' Startpunten waren: Voorlopige scope: beschrijving van werkzaamheden en diensten 0122 Ambities van Eindhoven ())*+),$-&.'/),& Doelen waren: De scope verruimen om meer ambities te realiseren Ruimte maken voor nieuwe ideeën en partijen

24 Verdiepingssessie 20 maart 2014

25 Ambities met eerste prioriteit, vertaald naar: Doelstellingen duurzame stad! energieneutraal! ondersteunen veranderende overheid

26 Ambities met tweede prioriteit, vertaald naar: Kansen Met de kansen kun je je onderscheiden op meerwaarde! waardecreatie voor omgeving zichtbaar maken innovatie

27 Van ambities naar doelstellingen en kansen

28 Hoofddoelstelling Het, onder een sluitende business case, realiseren van duurzame ambtelijke huisvesting in het stadshart van Eindhoven, gegeven de transformatie naar Het Nieuwe Werken, qua gebouwinrichting(en) en werkwijze(n). Duurzame ambtelijke huisvesting = DBM(O) Sluitende business case = F(O)

29 Focus d.m.v. afgeleide doelen Renovatie stadhuistoren per 1 e kwartaal 2017 Maximale duurzaamheidswinst, maximale bijdrage aan energieneutraliteit Zichtbaar maken duurzaamheidswinst Ondersteunen veranderende overheid m.b.t. exploitatie vastgoedportefeuille Onderhoud kwaliteitsgenormeerd inzetten en uitvoeren Tevreden gebruikers Beheer gericht op verduurzaming

30 Dan komt de invulling door de markt!

31 Meerwaarde leveren door samenwerking De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.

32 Wat willen we bereiken we met samenwerking? Gezamenlijke visie, integraal plan Systeemaanpak, voor schaalvoordelen en meerwaarde Mindset: kwaliteit continu verbeteren door flexibiliteit en innovatie

33 Doorkijkje naar de aanbesteding

34 Waarom samenwerken? Wij willen samenwerken (onder een PPS-constructie) Wij geloven dat samenwerking waarde creëert BVP beloont samenwerking gericht op waardecreatie We besteden maximale aandacht aan het faciliteren van waardecreatie d.m.v. samenwerking in wat voor vorm dan ook

35 Selectiecriteria - Bekwaamheidseisen Kennis van BVP: minimumeis cursus gevolgd Competentie op het gebied van ontwikkelen en uitvoeren van duurzame renovatie utiliteitsgebouwen: minimumeis 1 referentie Borging kwaliteit managementsysteem en veilig werken: minimumeis ISO9001 en VCA**

36 Selectiecriteria - puntenwaardering Samenwerkingsvermogen, af te meten aan visie en resultaten (groen = innovatie- en MKB-gerichtheid) Technisch en organisatorisch vermogen om een significante verbetering van energie-efficiëntie van vastgoed te bewerkstelligen (groen = onderscheidende prestatie) Vermogen vastgoed te verduurzamen door middel van een systeemgerichte aanpak (groen = onderscheidend d.w.z. complex systeem) Vermogen om innovatie van en in Eindhoven te versterken (groen = onderscheidende innovativiteit)

37 Dagprogramma Rikjan Scholten

38 Programma van vandaag &!21(0&!J2$(7!BK! &!21(0&!J2$(7!BK! DRODE!C!DE5DE!SI&%'.&..$&.!D &!21(0&!J2$(7!BK! &!21(0&!J2$(7!BK! *+-5-#7"3-%.//+%89:(%;<==8:2#.>/4-#?% Twitter #slimverduurzamen040

39 : Pitches ronde A : Pitches ronde B VFWP!B! Doel: idee-indieners presenteren hun idee en bedrijf Indeling op diversiteit en samenhang Energieneutraal maken met een integrale aanpak V:WXY!Z! HFS[\Y"!D! HFS[\Y"!L! HFS[\Y"!B! Systeembenadering waardecreatie mens, gebouw en omgeving V:WXY!?! HFS[\Y"!D! HFS[\Y"!L! HFS[\Y"!B! Twitter #slimverduurzamen040

40 Lunch & netwerkgelegenheid >:YHYM! Twitter #slimverduurzamen040

41 : Speeddaten VFWP!D!]!L! Doel: Contact leggen Vrijblijvende gesprekken Hoe? Online afspraken gemaakt Hier ter plekke afspreken Waar? Locatieposters (begane grond) Speed date tafels (ring 1&2) Twitter #slimverduurzamen040

42 Themasessies ronde Themasessies ronde 2 VFWP!B! Doel: Vorming samenwerkingsverbanden faciliteren D.m.v. kernuitdagingen verkennen De gemeente praat mee Intekenen (vol = vol) Twitter #slimverduurzamen040

43 16.30 napraten >:YHYM! Twitter #slimverduurzamen040

44 Slim verduurzamen gemeentegebouwen Pitches starten nu op ring 3 Vragen? Rode badges

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 De Green Deal: Smart Energy Cities (afgekort SmEC) is op 12 november ondertekend. In de GD is voorzien

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Van Opdrachtgever : Michiel Hustinx Aan gevraagd/beoogd projectleider : Simone Ploumen/Maarten van Ginkel/Fons Claessen Bestuurlijk

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 2 3 convenantpartners EMIA (november 2013) Voorwoord 4 In 2011 is een ambitieus programma

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014)

Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014) Voorstel voor het Programma Systeemintegratie van de TKI s Energie Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014) Contactpersoon: Jörg Gigler (jorg@gigler.nl; 06 45 25

Nadere informatie

Duurzaamheidsstrategie Drechtsteden

Duurzaamheidsstrategie Drechtsteden Duurzaamheidsstrategie Drechtsteden Milieu, economie en mensen in balans 1) Inleiding: De Drechtsteden hebben de afgelopen jaren op het terrein van duurzaamheid veel succesvolle activiteiten ontwikkeld,

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015)

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) Werk met eigen energie Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) inleiding Niet tobben over de crisis, maar investeren in de toekomst. Jan Borgman, fotonenboer Provincie Gelderland werkt

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, allen handelend

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! -

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! - STICHTING SER-ZEELAND Naar een Energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio! - Januari 2013 Samenvattend De inventarisatie in deze gezamenlijke nota onderstreept nadrukkelijk

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie