Nederlandse vertaling van het Engelstalige reglement & handvest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse vertaling van het Engelstalige reglement & handvest"

Transcriptie

1 Nederlandse vertaling van het Engelstalige reglement & handvest NB: in alle gevallen prevaleert het Engelstalige reglement (zie boven deze Nederlandse vertaling, tenzij het om specifieke aanvullingen voor de Nederlandse situatie gaat.

2 INHOUD 1 REGLEMENT 1.1 Verplichtingen Deelnemers Samenstelling van teams Inschrijving Informatie beschikbaar voor deelnemers(teams) Uitgebreide informatie over de locatie Vragen Deelnamevereisten Aantal prijsvraaginzendingen Anonimiteit Taal In te leveren materiaal Inleveren van de inzendingen Resultaten en prijzen Algemene bepalingen Verzekering Eigendom Tenstoonstellings- en publicatierechten Geschillen Tijdschema Europan Lijst Europan 9-secretariaten 10 2 ORGANISATIE 2.1 Forum over de locaties Materiaal voor de deelnemers Europese website: beknopte informatie over de locaties Uitgebreide informatie over de locatie Ontvangst van de inzendingen Procedure van de jurering Jurering Technische commissie Jurylidmaatschap Werkwijze van de jury Beoordelingscriteria Opheffing van de anonimiteit Bekendmaking van de resultaten Europese vergelijkende analyse Geselecteerde inzendingen Europese commissie voor vergelijkende analyse Forum van jury's en steden Publiciteit rond de prijsvraag Evenementen Start van de Europan-prijsvraag Afsluiting van de prijsvraagronde Websites Europese catalogus met de resultaten Realisaties Ondersteunende activiteiten bij realisaties Websites Publicaties van realisatties Realisatieprijs Op de Europese website zijn per land de details te vinden over de nationale prijsvraagvoorwaarden (aantal locaties, aantal prijzen, voorwaarden om te bouwen, etc.) 17 2

3 3 ORGANISATOREN 3.1 Definitie Doelstellingen Organiserende en geassocieerde Europan-landen Organisatoren Steden en ontwikkelaars, aannemers Op de Europese website staan de gegevens van de nationale organisaties en de namen van de personen die in een land bij de prijsvraag zijn betrokken Europan 9, HANDVEST van de negentien organiserende en de drie geassocieerde landen 20 3

4 1 REGLEMENT 1.1 Verplichtingen Deelnemers Europan 9 staat open voor teams van jonge professionals in de architectuur en de stedenbouw (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ingenieurs). Ook kunnen teams jonge professionals van andere disciplines bevatten. Alle teamleden moeten - wat hun vak ook is - onder de veertig jaar zijn op de dag dat de inzendingen uiterlijk kunnen worden ingeleverd (zie tijdschema onder 1.8) Samenstelling van teams Teamleden ('associates') Op de dag dat de registratie sluit (zie tijdschema onder 1.8) dienen alle teamleden te zijn vermeld op het inschrijfformulier van het team op de website. Zij moeten jonge professionals zijn met een erkende kwalificatie (= diploma) in hun vakgebied. Bij het registratieformulier dient een kopie van het identiteitsbewijs alsmede het diploma te worden ingesloten van alle teamleden. Teamleden worden beschouwd als medeauteurs van de inzending en worden als zodanig genoemd in alle nationale en Europese publicaties en tentoonstellingen. Teamleider Om organisatorische redenen is de teamleider de enige vertegenwoordiger in alle contacten met de nationale en Europese secretariaten. Een van de teamleden wordt aangewezen als teamleider en dient als zodanig te worden opgenomen in het elektronische inschrijfformulier. Hij / zij dient architect te zijn, dan wel - volgens de wetgeving van het land waarin de locatie is gesitueerd waarvoor een ontwerp wordt gemaakt - bevoegd te zijn verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwerp en de realisatie van een architectonisch of stedenbouwkundig project. Een kopie van het identiteitsbewijs en een diploma of een autorisatie dient met het inschrijfformulier te worden meegestuurd. 'Voor deelnemers aan een van de Nederlandse locaties geldt dat de teamleider architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect dient te zijn. Indien de teamleider de Nederlandse nationaliteit heeft of in Nederland woonachtig is, dient hij/zij te zijn ingeschreven bij de Stichting Bureau Architectenregister (zie als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect.' Medewerkers ('contributors') Er kunnen aan de teams personen worden toegevoegd, zogenoemde 'medewerkers', van dezelfde of andere disciplines. Op de dag dat de registraties sluiten (zie tijdschema onder 1.8), dienen deze personen te zijn opgenomen in het inschrijfformulier op de website onder het kopje 'contributors'. Medewerkers kunnen al dan niet gediplomeerd zijn, maar zij worden in geen geval als medeauteurs van de inzending beschouwd. Van alle medewerkers dient een identiteitsbewijs bij het inschrijfformulier te worden gevoegd. Verandering in de samenstelling van de teams Een ingeschreven team kan tot de uiterste inschrijfdatum (zie tijdschema onder 1.8) teamleden schrappen of toevoegen op het inschrijfformulier op de website Onverenigbaarheid Organisatoren van de prijsvraag, leden van technische commissies, waarnemers of juryleden mogen in geen enkel land deelnemen aan de prijsvraag. Niemand mag aan de prijsvraag deelnemen in een land waar hij / zij: - persoonlijk of professioneel enige band heeft met een van de partijen die verantwoordelijk is voor een van de locaties; - werkt bij het bureau of de professionele organisatie van een van de juryleden; - familiebanden heeft met een van de organisatoren van de prijsvraag, een van de leden van de technische commissie of met een persoon die betrokken is bij de locaties. 4

5 De inzender(s) mag (mogen) geen plan inzenden dat reeds voor de sluitingsdatum van de prijsvraag is gepubliceerd. De ingezonden tekeningen en de identiteit van de inzender(s) mogen niet openbaar gemaakt worden voordat de jury tot een besluit is gekomen en voor de Europese bekendmaking van de resultaten. Als dit wel gebeurt zal dat leiden tot uitsluiting van de prijsvraag Inschrijving Teams wordt verzocht zich in te schrijven via de Europese website: Toegang tot de website Vanaf het moment dat deze gelanceerd is (zie tijdschema onder 1.8) heeft iedereen vrije toegang tot de Europese website van Europan. Het Europese reglement voor de Europan 9-prijsvraag, gedetailleerde 'fact sheets' over de nationale Europan-organisaties, presentaties van het thema en de thematisch gegroepeerde locaties staan op de website. De locaties kunnen via de beknopte documenten en via een samenvatting waarop alle opgaven zijn te vinden worden bekeken. Deze documenten kunnen worden gedownload en afgedrukt. De documenten zijn in het Engels (en eventueel in de taal van het betreffende land). Inschrijven van een persoon of team Elke deelnemer dient het inschrijfformulier op de website in te vullen, aanvankelijk is de naam van de teamleider voldoende. De teamleider dient via de website 100 te betalen, waardoor toegang wordt verkregen tot de uitgebreide informatie van de gekozen locatie. Deelnemers die de nationaliteit hebben of huidige inwoners zijn van Albanië, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Oekraïne, Joegoslavië, betalen 50 voor deelname en toegang tot de uitgebreide locatie-informatie. Nadat de betaling is goedgekeurd ontvangt de teamleider binnen 24 uur een ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs is tevens de factuur. De inlogcode en het password worden alleen naar de teamleider gestuurd. Hiermee kan de teamleider bij het inschrijfformulier voor het team, de uitgebreide informatie over de locatie downloaden en de persoonlijke bladzijde op het web benaderen. Inschrijfformulier voor de overige teamleden Dit formulier bevat alle informatie over het team. Na de uiterste inschrijfdatum (zie tijdschema onder 1.8) kunnen hierin geen wijzigingen meer worden aangebracht. Een afdruk van het formulier dient, vergezeld van de kopieën van diploma's en identiteitsbewijzen van zowel de teamleider als van alle teamleden en de identiteitsbewijzen van alle medewerkers, in de verzegelde enveloppe te worden ingesloten Informatie beschikbaar voor deelnemers(teams) Uitgebreide informatie over de locatie Door middel van de inlogcode en het password kunnen deelnemers bij de uitgebreide informatie over de locatie. Hierin staan gedetailleerde beschrijvingen van de stad, de locatie en zijn context, de intenties van de ontwikkelende partij, maar ook tekeningen, foto's en andere documenten die nodig zijn voor het ontwerpproces. Een lichte versie van de uitgebreide informatie kan per document als pdf worden gedownload. Het document is in het Engels (en eventueel in de taal van het betreffende land). De mogelijkheid bestaat van andere dan de eerst gekozen locatie uitgebreide informatie te verkrijgen. Dit kost 50 per locatie Vragen Locaties Voor elke locatie worden bijeenkomsten van locaties en deelnemers georganiseerd waarbij de deelnemers gedetailleerd worden geïnformeerd en de gelegenheid hebben vragen te stellen. 5

6 Elk land zal binnen drie weken na de laatste bijeenkomst een verslag van de bijeenkomsten geven, dat zal worden toegevoegd aan de beknopte locatiebeschrijvingen op de Europese website. Over elke locatie kunnen via de website vragen worden gesteld gedurende een bepaalde periode(zie tijdschema onder 1.8) De betreffende nationale organisaties zullen de antwoorden per locatie gegroepeerd op de Europese website publiceren. Facultatief experiment: In België, Denemarken, Italië, Noorwegen, Portugal en Zwitserland bestaat de mogelijkheid meer gedetailleerde vragen te stellen door middel van tekst of tekeningen in pdf. Daarmee kunnen deelnemers geschilpunten gerelateerd aan de locaties voor- en uitleggen. In elk van de betreffende landen zal een ad hoc-commissie, samengesteld uit locatievertegenwoordigers en juryleden, op de aan de orde gestelde punten reageren met een algemeen antwoorddocument. De geschilpunten en het antwoord van de commissie zullen op de website van het betreffende land worden gepubliceerd (zie tijdschema onder 1.8). Reglement Ook over het reglement kunnen gedurende een bepaalde periode (zie tijdschema onder 1.8) vragen worden gesteld via de Europese website. Het Europese secretariaat beantwoordt deze vragen Deelnamevereisten Aantal prijsvraaginzendingen Elke deelnemer / deelnemend team kan voor meerdere locaties een plan inzenden op voorwaarde dat de locaties in verschillende landen zijn gesitueerd Anonimiteit Code Voor elke inzending kiest de deelnemer / het team een specifieke code. Deze code staat in een horizontale rechthoek op de linker bovenhoek van het document en bestaat uit twee letters van het Romeinse alfabet, gevolgd door drie cijfers. Deze code dient op elk document en alle verpakkingen te worden vermeld. Indien van de voorschriften voor de code wordt afgeweken kan de jury besluiten een inzending te diskwalificeren. Als de deelnemer / het team plannen inzendt voor meerdere locaties dan moet voor elke inzending een andere code worden gekozen. Naam van de locatie De naam van de locatie moet op alle documenten worden vermeld. Naam van de inzending De naam van de inzending moet op alle documenten worden vermeld Taal De teksten moeten in de taal van de locatie of in het Engels zijn geschreven In te leveren materiaal Inhoud van de inzending: Drie A1-panelen Deze panelen van 594 x 840 mm bevatten grafisch materiaal, bevestigd op een vlakke, stijve, lichte, sterke ondergrond. De panelen dienen verticaal te worden gebruikt en worden genummerd van 1 t/m 3. Inhoud van de panelen: Op paneel 1 wordt uitgelegd welke stedenbouwkundige ideeen er aan het plan ten grondslag liggen, in relatie tot de vraagstelling over de locatie en de thematische richting die het plan aangeeft. Op de panelen 2 en 3 wordt het plan als geheel gepresenteerd, met het accent op de architectuur en meer specifiek op de relatie tussen de nieuwe ontwikkeling en de bestaande context. Dit gebeurt door driedimensionale afbeeldingen van het plan met enige specifieke kenmerken waarmee wordt uitgelegd wat de opties en verschijningsvormen in relatie tot de voorgestelde leefstijlen zijn. 6

7 Op alle documenten dient de gebruikte schaal door middel van een schaallat te worden aangegeven. De inzenders mogen alle kleuren gebruiken in hun inzendingen. Het is aan de inzenders ervoor zorg te dragen dat het plan dusdanig wordt gepresenteerd dat het gemakkelijk kan worden gereproduceerd voor publicaties en dat de drie panelen gemakkelijk vermenigvuldigd kunnen worden. Afwijkingen van de voorschriften voor de presentatie op de panelen kan - als de jury daartoe besluit - leiden tot diskwalificatie. In geen enkel geval zal de jury aanvullende documenten of maquettes beoordelen. CD-ROM of DVD De CD-ROM of DVD bevat elk van de drie A1-panelen, het gebonden document en grafische afbeeldingen die het begrip van het ontwerp verbeteren. Alle documenten moeten zowel in 300 dpi in pdf, formaat A1, als in 300 dpi in pdf, formaat A3, en in 72 dpi in pdf, formaat A3, compatible voor Mac and PC worden aangeleverd. De benaming van elk document moet verwijzen naar de inhoud ervan. Er dienen twee exemplaren van de CD-ROM of DVD te worden ingezonden. Gebonden document Het gebonden document is in A3-formaat (420 x 297 mm). Er dienen twee exemplaren van dit document te worden ingezonden. Het document bevat maximaal tien bladzijden: een korte samenvatting van een bladzijde in het Engels over de aanpak van de problematiek en de conceptuele benadering van het project; een bladzijde met een kleurenkopie van paneel 1 verkleind naar A3; een bladzijde met een kleurenkopie van paneel 2 verkleind naar A3; een bladzijde met een kleurenkopie van paneel 3 verkleind naar A3; maximaal drie bladzijden met uitleg over de rol die het Europan 9- thema speelt in het plan; maximaal een bladzijde over de keuze van het programma en de relatie daarvan met het programmatische raamwerk dat voor de locatie is voorgesteld; maximaal een bladzijde waarop de oppervlaktes van de diverse planonderdelen zijn weergegeven, een korte haalbaarheidsstudie en een beschrijving van het bouwproces; maximaal een bladzijde met - indien van toepassing - de technische en bouwkundige detaillering; om de tekstuele inhoud te verklaren mogen tekeningen worden opgenomen of toegevoegd. Verzegelde enveloppe De documenten die de identiteit van de deelnemers openbaar maken en bewijzen dat de inzending aan alle vereisten voldoet, moeten worden ingesloten in een A4-enveloppe (210 x 297 mm). NB: indien een van de documenten genoemd in de paragrafen 1 t/m 5 niet aanwezig is, zal de betreffende deelnemer worden gediskwalificeerd. De enveloppe bevat: 1. Een afdruk van het ingevulde inschrijfformulier. 2. Een door alle teamleden ondertekende afdruk van de 'declaration of authorship and agreement to abide by the competition rules' (te vinden op de Europese website). 3. Van de teamleider een kopie van zijn / haar kwalificaties (diploma) en / of de machtiging voor het verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de realisatie van een architectonisch of stedenbouwkundig project in het land waar de locatie is gelegen. 4. Van alle teamleden, architect of anderszins, een kopie van zijn / haar kwalificatie. 5. Van de teamleider, alle teamleden en alle medewerkers een kopie van het identiteitsbewijs, waarmee wordt aangetoond dat zij, ongeacht hun professie, jonger zijn dan veertig jaar. De verzegelde enveloppe dient niet meer te bevatten dan de in paragraaf 1 t/m 5 genoemde documenten. 7

8 1.5. Inleveren van de inzendingen Plaats van inlevering Inzendingen moeten worden ingediend bij de nationale organisatie van het land waarin de locatie is gesitueerd waarvoor het plan is gemaakt. Manier van indienen De inzendingen kunnen rechtstreeks worden ingeleverd bij het kantoor van de nationale organisatie (zie lijst onder 1.9) Dit is mogelijk tot sluitingstijd van de laatste dag dat de inzendingen kunnen worden ingeleverd (zie tijdschema onder 1.8). Anders kunnen de inzendingen worden verstuurd per post of koerier. Welke manier van verzending ook wordt gekozen, de datum waarop de inzending is aangeboden bij post of koerier dient te worden vermeld. Deze datum moet voor of op de uiterste datum voor het inleveren van de inzendingen liggen (zie tijdschema onder 1.8). Elke inzending die later is ingeleverd wordt niet geaccepteerd. Speciale voorwaarden voor inzendingen die per post of koerier worden verzonden De nationale organisaties zijn niet verantwoordelijk voor enige bezorgkosten. Bij nationale verzending moeten de bezorgkosten van tevoren worden voldaan. Bij internationale verzending dient de deelnemer / het deelnemende team bij de verzendende instantie te informeren naar de te ondernemen stappen om er zeker van te zijn dat alle formaliteiten die bij internationaal transport komen kijken door henzelf worden doorlopen: douaneaccijnzen, aangegeven waarde, verzekering in verband met extra douaneaccijns etc. Alle inzendingen die voor of op de uiterste datum voor het inleveren van de inzendingen (zie tijdschema onder 1.8) zijn verstuurd, dienen aan nog een eis te voldoen: de uiterste dag dat inzendingen kunnen worden ontvangen (zie tijdschema onder 1.8). 1.6 Resultaten en prijzen Resultaten Alle resultaten van Europan 9 zullen worden gepubliceerd op de Europese website (zie tijdschema onder 1.8). Eerste prijzen ('winners') De eersteprijswinnaars ontvangen prijzengeld van het equivalent van (inclusief eventuele belastingen) in de valuta van het land waarin de locatie is gesitueerd (voor de koers die van kracht is op de dag dat het prijzengeld wordt uitgekeerd). De organisatoren zullen zich houden aan de jurybesluiten en keren het prijzengeld binnen 90 dagen na de aankondiging van de resultaten uit. Tweede prijzen ('runners-up) De tweedeprijswinnaars ontvangen prijzengeld van het equivalent van (inclusief eventuele belastingen) in de valuta van het land waarin de locatie is gesitueerd (voor de koers die van kracht is op de dag dat het prijzengeld wordt uitgekeerd). De organisatoren zullen zich houden aan de jurybesluiten en keren het prijzengeld binnen 90 dagen na de bekendmaking van de resultaten uit. Bijzondere vermeldingen ('honourable mentions') De auteurs van de inzendingen die een bijzondere vermelding kregen ontvangen geen prijs Algemene bepalingen Verzekering De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enige compensatie voor verlies of schade Eigendom Al het materiaal dat de organisatoren ontvangen wordt hun eigendom, inclusief de reproductierechten. Het intellectuele eigendom van elke inzending blijft exclusief bij de auteur(s) van de inzending. 8

9 1.7.3 Tentoonstellings- en publicatierechten Alle inzendingen kunnen worden bekeken op de prijsvraagpanelen of in digitale vorm, tijdens het nationale evenement waarmee de prijsvraagresultaten openbaar worden gemaakt in het land waar zij zijn beoordeeld. Tijdens de internationale Europan 9-tentoonstelling worden alleen de prijswinnende inzendingen getoond. De organisatoren behouden zich het recht voor alle inzendingen die zij ontvangen te publiceren. Elke nationale organisatie zal een kwalitatief hoogwaardige publicatie maken waarin in elk geval de prijswinnende inzendingen en de bijzondere vermeldingen voor de locaties in dat land zullen worden opgenomen. Het Europese secretariaat publiceert een catalogus van alle prijswinnende inzendingen in de prijsvraagronde. Het is niet verplicht de bijzondere vermeldingen te publiceren. Inzendingen worden tentoongesteld of gepubliceerd met de namen van de inzenders, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de teamleider en de teamleden Geschillen Alle geschillen zullen worden gehoord door de 'Council' van de Europese Europan Associatie, die tot arbitrage is gemachtigd. 1.8 Tijdschema Europan 9 Start en inschrijving Openingsdatum van de Europese website met het thema, reglement, gegevens van de nationale Europan-organisaties en beknopte informatie over alle Europan 9-locaties. Openingsdatum van de Europese website voor het inschrijvingen en het downloaden van de uitgebreide informatie over de gekozen locatie. maandag 5 februari 2007 Sluiting van de inschrijvingen donderdag 31 mei 2007 Interactieve informatie over locaties en prijsvraagreglement Locatiebezoeken De data waarop de locatiebezoeken plaatsvinden zullen worden gepubliceerd op de bladzijde van de betreffende locatie op de Europese website. Er zal uiterlijk drie weken na het laatste locatiebezoek een verslag van het bezoek op de site worden geplaatst. Vragen over de locaties via internet Sluitingsdatum voor het stellen van vragen vrijdag 6 april 2007 Uiterste datum voor de beantwoording van de vragen vrijdag 20 april 2007 Vragen over het reglement Sluitingsdatum voor het stellen van vragen over het reglement vrijdag 18 mei 2006 Uiterste datum voor de beantwoording van de vragen vrijdag 25 mei 2007 Inleveren van de inzendingen Sluitingsdatum voor inleveren of verzenden van inzendingen: donderdag 28 juni 2007 Sluitingsdatum voor ontvangst van inzendingen die uiterlijk 28 juni per post of koerier warden verstuurd: maandag 23 juli 2007 Jurering Eerste selectie door de nationale jury's: september-oktober 2007 Vergelijkende analyse van de geselecteerde inzendingen door de Europese Wetenschappelijke Commissie (Scientific Committee), gevolgd door het Forum voor jury's en steden: november 2007 Definitieve selectie van de winnende inzendingen door de nationale jury's: december 2007-january 2008 Resultaten Bekendmaking van de resultaten: vrijdag 18 januari 2008 Europees Forum over de resultaten: mei

10 1.9 Lijst van Europan 9-secretariaten europan BELGIQUE/BELGIË/BELGIEN: 143, rue de Campine, 4000 Liège telephone , fax French, English 9:30 a.m. to noon, Monday, Wednesday, Friday europan CESKA REPUBLIKA Josefskà 34/6, Praha 1 telephone , fax Czech, English, French 9 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan DENMARK DAC (Danish Architecture Centre), Strandgade 27B, 1401 Copenhagen K telephone , fax Danish, English 9 a.m.-5 p.m., Monday to Friday europan DEUTSCHLAND Lützowstrasse , Berlin telephone , fax German, English 10 a.m.-5 p.m., Monday to Friday europan EESTI Eesti Arhitektide Liit (Union of Estonian Architects), Lai Tn. 31, Tallinn telephone , fax Estonian, English 10 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan ESPAÑA Paseo de la Castellana, 12., Madrid telephone , , fax Spanish, French, English 10 a.m.-2 p.m., Monday to Friday europan EUROPE Grande Arche de la défense, Pilier Sud, Paris-la-Défense cedex telephone , fax French, English 10 a.m.-1 p.m., Monday to Friday europan FRANCE Grande Arche de la défense, Paroi Sud, Paris-la-Défense cedex telephone , fax French, English 9 a.m.-1 p.m., Monday, Tuesday, Thursday, Friday europan HRVATSKA c/o Ministry of environmental protection, physical planning and construction Ulica Republike Austrije 18, Zagreb telephone , fax Croatian, English 9 a.m. to noon, 1 p.m.-4 p.m., Monday to Friday europan ITALIA Via Lorenzo il Magnifico, 84, Roma telephone , fax Italian, French, English 10 a.m.-2 p.m., Tuesday to Friday europan KYPROS 24 Stasikratous street, Elka Building, Office n 103, 1065 Nicosia telephone , fax: Greek, English 8 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, and 2:30 p.m. to 5:30 p.m. Monday to Thursday europan LATVIJA Architecture and design company, Terbatas street 34-1a, LV 1011 Riga telephone , , fax Latvian, English 10 a.m.-5 p.m., Monday to Friday 10

11 europan NEDERLAND Museumpark 25, P.O. Box 2182, 3000 CD Rotterdam telephone , fax Dutch, English 9 a.m.-5 p.m., Monday to Friday europan NORGE NAL, Josefinesgate 34, 0351 Oslo telephone , fax Norwegian, French, English, Spanish 11 a.m.-3 p.m., Monday to Thursday europan ÖSTERREICH Haus der Architektur, Engelgasse 3-5, 8010 Graz telephone , , fax German, English 9 a.m.-2 p.m., Monday, Wednesday, Thursday europan POLSKA Warsaw Culture Palace, Room 1716, Warsaw europan PORTUGAL Travessa do Carvalho 23, Lisboa telephone , fax Portuguese, English 10 a.m.-1 p.m., 2 p.m.-6 p.m. Monday to Friday europan SLOVENIJA Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana telephone , fax Slovenian, English 10 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan SUOMI - FINLAND SAFA, Runeberginkatu 5, Helsinki telephone , , fax Finnish, Swedish, English 9 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan SVERIGE c/o Sveriges Arkitekter, Box 9225, SE Stockholm telephone , fax Swedish, English 9 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan UNITED KINGDOM C.A.B.E (Commission for Architecture and the Built Environment), 1 Kemble street, London WC2B 4AN telephone , fax English, French, Spanish 10 a.m p.m. Monday to Friday europan SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA/SVIZRA p/a Luscher - Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne telephone , fax French, German, Italian, English 2 p.m.-5 p.m. Monday and Thursday 11

12 2 ORGANISATIE 2.1. Forum over de locaties Voorafgaand aan de start van de prijsvraag vindt er een Forum plaats waarop gedachtewisselingen en discussies plaatsvinden over de voorgestelde locaties tussen de locatievertegenwoordigers, de nationale Europan-organisaties en deskundigen. Het doel van dit Forum is de programma's definitief te formuleren en de locaties thematisch te classificeren. Het gaat erom de steden, de ontwikkelaars en de aannemers te betrekken bij het Europese Europan-proces en zeker te stellen dat de partners in de prijsvraagronde een gemeenschappelijke cultuur ontwikkelen Materiaal voor de deelnemers Europese website: beknopte informatie over de locaties Dit document is in het Engels (en eventueel in de taal van de locatie). De beknopte informatie is thematisch gegroepeerd en bevat over elke locatie: hoogwaardige beelddocumenten: o 1 plattegrond met schaallat van de stad of de omgeving waarop het studiegebied is aangegeven o 1 luchtfoto van het studiegebied waarop studie- en plangebied zijn aangegeven o 1 vogelvluchtfoto van het studiegebied o 1 vogelvluchtfoto van het plangebied o 1 plattegrond met schaallat van het studiegebied o 1 plattegrond met schaallat van het plangebied o minimal 3 tot 6 foto's vanaf ooghoogte waarop de karakteristieken van de locatie te zien zijn (hoogteverschillen, natuurlijke elementen, bestaande architectuur), geschreven informatie: o bevolkingsaantallen van de omgeving en de stad, de naam van de stad en de locatie, de oppervlakten van studie- en plangebied o thema: Europan 9-issues zoals de specifieke doelstellingen van de locatie, kwesties als de ruimtelijke behandeling van auto's, van duurzaamheid, functiemenging, nieuwe openbare ruimte o regionale schaal = agglomeratie: de plaats van de stad in het land en de regio, de plaats van de stad binnen het landelijke beleid, het stedelijke beleid o stedelijke schaal = studiegebied: beschrijving, specifieke rol van het studiegebied binnen het stedelijke beleid, programmatische intenties (vervoersystemen, openbare en privé-ruimte voor de bebouwing of herstructurering en een indicatie van de functies en de daarbij behorende oppervlakten) o lokale schaal = plangebied: beschrijving, specifieke rol van het plangebied binnen het studiegebied, het beleid van de stad voor het plangebied, karakteristieke elementen en de situatie ter plaatse (hoogteverschillen, verkaveling, wegen, begroeiing, etc.), beschrijving van de bestaande bebouwing, opsomming van te behouden gebouwen of natuurlijke elementen, programmatische intenties (plekken voor nieuwbouw en/of herstructurering met een indicatie van de functies en de daarbij behorende oppervlakten). Deze documenten kunnen worden afgedrukt en deelnemers kunnen op basis hiervan een keuze maken voor een locatie Uitgebreide informatie over de locatie Dit document is in het Engels (en eventueel in de taal van de locatie). De stukken bevatten alle noodzakelijke informatie die de deelnemer nodig heeft voor het maken van een ontwerp voor de gekozen locatie (aantallen, analyses en kwaliteit): Regionale schaal - omgeving 1 luchtfoto van de stad 1 plattegrond van de regio ('stedelijke geografie') of stadsplattegrond (agglomeratie) met schaallat (tussen 1: en 1:20.000) met de structurerende hoofdelementen (bebouwing, netwerken en natuurlijke elementen) een tekst met een gedetailleerde analyse van de regionale en stedelijke context, de rol van de stad binnen het landelijke en regionale beleid. 12

13 Stedelijke schaal - studiegebied 1 luchtfoto van het studiegebied minimaal 1 vogelvluchtfoto van het studiegebied minimaal 5 foto's vanaf ooghoogte waarop de karakteristieken van de locatie te zien zijn (hoogteverschillen, natuurlijke elementen, bestaande architectuur plattegronden van het studiegebied (tussen 1: en 1:5.000) karakteristieke elementen (infrastructuur, bestaande en toekomstige projecten, etc.) een tekst met een gedetailleerde beschrijving van het studiegebied een gedetailleerde analyse van de stedelijke context van het studiegebied: de rol van het gebied binnen het stedelijke beleid, waarbij wordt ingegaan op de stedelijke doelstellingen voor het studiegebied een programmatisch raamwerk (geplande netwerken, te realiseren en/of te herstructureren openbare en privé-ruimten met een indicatie van de functies en/of de oppervlakten, doelstellingen voor de openbare ruimte, de wegen en gedetailleerde uitleg over de keuzes die door de beschikbaarsteller van de locatie werden gemaakt voor de diverse onderdelen) Lokale schaal - plangebied minimaal 3 vogelvluchtfoto's van het plangebied minimaal 10 foto's vanaf ooghoogte waarop de karakteristieken van het plangebied te zien zijn: hoogteverschillen, natuurlijke elementen, bestaande architectuur plattegrond(en) van het plangebied (tussen schaal 1:5.000 en 1:2.000) waarop de situering van het plangebied binnen het studiegebied is te zien plattegrond(en) van het plangebied (tussen schaal 1:1.000 en 1:500) waarop de verkaveling, de bebouwing, natuurlijke elementen, etc. zijn te zien indien noodzakelijk een tekening met de hoogteverschillen in het plangebied (tussen schaal 1:5.000 en 1:2.000) karakteristieke elementen (al dan niet te behouden bebouwing, natuurlijke elementen, etc.) een tekst met een gedetailleerde beschrijving van het plangebied en van de grondsituatie een tekst met een gedetailleerd programma voor de nieuwbouw en/of de te herstructureren bebouwing, met functies en oppervlakten, gedetailleerde doelstellingen voor de openbare ruimte en de wegen en gedetailleerde uitleg over de keuzes die door de beschikbaarsteller van de locatie werden gemaakt voor de diverse programmaonderdelen) Europan 9 - programmatische kwesties de relatie tussen de locatie en het thema van Europan 9 vragen over meerdere vormen van vervoer vragen over de ruimtelijke behandeling van auto's vragen over duurzaamheid als ruimtelijke vraag van de interactie tussen open (natuurlijke?) ruimte en stedelijke morfologie vragen over functiemenging vragen over nieuwe openbare ruimten Deze documenten kunnen worden gedownload en voor de deelnemers als basis dienen voor hun inzending Ontvangst van de inzendingen Bij elke nationale organisatie is een persoon die niet is betrokken bij de technische commissie of de jury, gemachtigd de inzendingen die worden ingeleverd, aan te nemen Procedure van de jurering Jurering Technische commissie Elk land heeft een technische commissie die geen rol spelt bij de jurering van de inzendingen, maar bekijkt of de inzending voldoet aan de eisen van het prijsvraagreglement. De commissie onderzoekt alle inzendingen teneinde het jurywerk voor te bereiden. De leden van de technische commissie worden benoemd door de nationale organisatie en de lijst met leden wordt naar de Europese Europan Associatie gestuurd. In de technische commissie kunnen vertegenwoordigers van de locaties en landelijke deskundigen worden opgenomen. 13

14 Jurylidmaatschap In elk land wordt een jury samengesteld. De leden worden benoemd door de nationale Europan-organisatie en goedgekeurd door de Council van de Europese Europan Associatie. De jury ziet alle inzendingen die voldoen aan het prijsvraagreglement. Uitspraken van de jury zijn bindend. Indien een inzending niet voldoet aan het reglement, kan de jury besluiten deze al dan niet te diskwalificeren. De jury beoordeelt in geen enkel geval extra aangeleverd materiaal of maquettes. Elke jury telt negen leden die op geen enkele wijze een band hebben met een van de prijsvraaglocaties en is als volgt samengesteld: een vertegenwoordiger van de overheid of een toezichthoudende instantie twee vertegenwoordigers van opdrachtgevende partijen, waarbij een van de personen een stad mag vertegenwoordigen die niet bij de prijsvraag is betrokken vier architecten twee vooraanstaande deskundigen De nationale organisatie benoemt minimaal twee plaatsvervangende juryleden, onder wie minstens één architect. Drie van de negen juryleden, waarvan minimaal twee architecten, moeten uit het buitenland afkomstig zijn, De nationale Europanorganisatie benoemt ook minimaal twee vervangende juryleden, waaronder minimaal een architect. Daarnaast wijst het Europese Europan-secretariaat een vertegenwoordiger aan die de jurybijeenkomsten zal bijwonen als deskundig waarnemer. Hij/zij legt de jury het thema uit en bewaakt dat de jurering plaatsvindt volgens het prijsvraagreglement. Juryleden kunnen vertegenwoordigers van de locaties raadplegen, maar in onder geen enkele omstandigheid hebben locatievertegenwoordigers stemrecht. De samenstelling van de jury wordt bekendgemaakt bij de start van de prijsvraag en de namen van de leden staan op de Europese website Werkwijze van de jury Volgens het Europan-reglement zijn besluiten van de jury bindend. De jurering vindt plaats in twee ronden. In de eerste ronde wordt maximaal twintig procent van de inzendingen geselecteerd. In de tweede ronde worden alle inzendingen bekeken en worden de inzendingen voor een eerste- en tweedeprijswinnaars ( winners en runners-up ) en de bijzondere vermeldingen ( honourable mentions ) aangewezen. Bij aanvang van de eerste ronde wijst de jury een van de leden als voorzitter aan en stelt de werkwijze vast. Elke inzending wordt op eigen merites beschouwd en het winnende plan wordt niet aangewezen op basis van een gelijke verdeling over de locaties. Aan het eind van de beraadslagingen wijst de jury de eersteprijswinnende inzendingen ( winners ) aan waarbij geen volgorde wordt aangegeven, de tweedeprijswinnende plannen ( runners-up ) krijgen echter wel een volgorde. Als de kwaliteit van de inzendingen het toelaat, kan de jury inzendingen aanwijzen die - als een plan met de eerste prijs na controle door het Europese Europan-secretariaat wordt gediskwalificeerd - de plaats van het plan met een eerste prijs kan vervangen. In dit geval worden vervangende inzendingen aangewezen waarin een volgorde wordt aangebracht. Als een eersteprijswinnende inzending wordt gediskwalificeerd, wordt deze vervangen door de inzending op de hoogste plaats met de tweede prijs. De vervangende inzending op de hoogste plaats krijgt dan de laagste plaats als tweedeprijswinnaar. Deze procedure wordt herhaald als er meerdere eersteprijswinnende inzendingen worden gediskwalificeerd. Als een tweedeprijswinnende inzending wordt gediskwalificeerd, komt de vervangende inzending van de hoogste plaats op de laagste plaats als tweedeprijswinnaar. Deze procedure wordt herhaald als er meerdere tweedeprijswinnende inzendingen worden gediskwalificeerd. Het aanbrengen van een volgorde in de tweedeprijswinnende en vervangende inzendingen is louter technisch en optioneel en wordt niet openbaar gemaakt. 14

15 Elk land houdt in zijn begroting per locatie rekening met een eerste en een tweede prijs. De jury kan besluiten niet alle prijzen toe te kennen. In dat geval wordt de reden daarvan openbaar gemaakt. De jury kan inzendingen een bijzondere vermelding toekennen. De auteurs van bijzondere vermeldingen ontvangen geen prijs. De inzendingen worden op landelijk niveau gepubliceerd en tentoongesteld, maar niet op Europees niveau Beoordelingscriteria De jury krijgt voorafgaand aan de jurering aanbevelingen van de Europese Europan-organisatie. Allereerst moet de jury de inzendingen die niet aan het prijsvraagreglement voldoen bekijken en besluiten de inzenders al dan niet te diskwalificeren. De jury beoordeelt beslist geen extra documenten. Tijdens de eerste ronde beoordeelt de jury de inzendingen op basis van: het concept, de mate waarin de inzending vernieuwend is in de manier waarop het Europan-thema European Urbanity wordt benaderd. Tijdens de tweede ronde beoordeelt de jury de inzendingen op basis van: de relatie tussen het concept en de locatie; de relevantie voor de thematische vraagstelling; de relevantie van het programma voor de algemene opgave voor de locatie; de mogelijkheden voor integratie in een complex stedenbouwkundig proces; de architectonische kwaliteiten; de aard van vernieuwing van de openbare ruimten; de overwegingen die werden gemaakt in de verbinding tussen woningbouw en andere functies; de sociaal-economische haalbaarheid; de technische kwaliteiten. De jury produceert en publiceert een rapport met een samenvatting van de beraadslagingen en een uitleg van de criteria voor de winnende inzendingen Opheffing van de anonimiteit De inzendingen die door de deskundigen en de jury worden beoordeeld zijn anoniem. Nadat de jury tot een besluit is gekomen opent de voorzitter de verzegelde enveloppen en maakt de jury de namen van de auteurs van de prijswinnende en vervangende inzendingen en van de bijzondere vermeldingen Bekendmaking van de resultaten De jury maakt de uitslag onmiddellijk bekend bij de betreffende nationale organisatie, die deze doorgeeft aan het Europese Europansecretariaat. Nadat het Europese Europan-secretariaat heft gecontroleerd of de inzenders hebben voldaan aan het prijsvraagreglement, en nadat eventueel noodzakelijke veranderingen zijn aangebracht in de volgorde, worden de resultaten in alle landen van de prijsvragen tegelijkertijd bekendgemaakt door de nationale Europan-organisatie en het Europese Europan-secretariaat Europese vergelijkende analyse Geselecteerde inzendingen Na de eerste jureringsronde stelt de jury de nationale Europanorganisatie ervan op de hoogte welke inzendingen zijn geselecteerd. De nationale organisatie stuurt onmiddellijk de gebonden documenten van de geselecteerde inzendingen naar het Europese Europansecretariaat. Deze inzendingen blijven anoniem en zijn alleen herkenbaar aan hun code Europese commissie voor vergelijkende analyse De leden van de Europese Wetenschappelijke Commissie komen bijeen om kennis te nemen van de anonieme, door de nationale jury s geselecteerde inzendingen. Geassisteerd door een groep deskundigen brengen zij een thematische classificatie aan op basis van de problematiek die aan de orde wordt gesteld op de locaties. Zij doen dit op basis van vergelijkingen. Zij dienen de thematische families te definiëren waarbinnen de geselecteerde inzendingen vallen en materiaal te produceren voor de 15

16 Europese discussie met de locatievertegenwoordigers en de juryleden. Het doel hiervan is laatstgenoemden te voorzien van referenties vanuit de interessante ideeën die op Europees niveau uit de prijsvraag komen. De Europese vergelijkende analyse is absoluut geen beoordeling. De inzendingen worden slechts geclassificeerd op basis van een louter thematische en vergelijkende analyse Forum van jury s en steden Tussen de twee jureringsronden vindt een Europees Forum plaats waar de locatievertegenwoordigers en de juryleden elkaar ontmoeten en met elkaar discussiëren naar aanleiding van de conclusies van de Europese commissie voor de vergelijkende analyse. Het doel van deze bijeenkomst is dat de diverse deskundigen die deelnemen aan het evaluatieproces een gemeenschappelijke cultuur delen Publiciteit rond de prijsvraag Evenementen Start van de Europan-prijsvraag De start van de prijsvraag kan vergezeld gaan van persconferenties en eventueel van bijeenkomsten in de verschillende organiserende en geassocieerde landen Afsluiting van de prijsvraagronde Nationale evenementen De resultaten van de prijsvraag kan vergezeld gaan van een tentoonstelling en een persconferentie in alle organiserende en geassocieerde landen. Alle inzendingen die naar een land zijn gestuurd kunnen worden bekeken op de ingezonden panelen, dan wel op een Cd-rom. Tegelijkertijd organiseren de nationale Europan-organisaties ontmoetingen tussen de prijswinnaars en de aannemers, gemeentelijke autoriteiten en stedenbouwkundigen, teneinde het realisatieproces in gang te zetten. Internationale tentoonstelling en Forum van resultaten Om de Europan-prijsvraagronde af te sluiten wordt een internationale tentoonstelling samengesteld, gecombineerd met een forum en discussies over de prijswinnende plannen en hun haalbaarheid. Op de internationale tentoonstelling zijn alle prijswinnende inzendingen te zien, alsmede de locaties. Een reizende versie van de tentoonstelling wordt aan de deelnemende landen aangeboden. Het Forum van resultaten kan worden beschouwd als een professionele ontmoetingsplek, waar de discussie over de resultaten plaatsvindt. Er vinden workshops plaats met de nationale Europanorganisaties, de winnende teams, locatievertegenwoordigers en bouwondernemers. Deskundigen maken vergelijkende studies van de onderscheiden inzendingen Websites Europan Europe Voor de lopende prijsvraagronde geeft deze website alle gedetailleerde informatie over de prijsvraag, de data van Europese evenementen en nieuws. Ook een overzicht van alle thema s en onderscheiden projecten van eerdere prijsvraagronden zijn er te vinden, evenals toegang tot alle publicaties. Nationale Europan-websites Voor de lopende prijsvraagronde en in samenwerking met de Europese website, staan op de nationale websites de resultaten van de prijsvraag en het juryrapport. Op de nationale websites is ook allerlei andere informatie te vinden, die van land tot land verschilt. 16

17 Europese catalogus met de resultaten Het Europese Europan-secretariaat coördineert de publicatie van een Europese catalogus met de resultaten waarin alle winnende inzendingen zijn geanalyseerd vanuit twee gezichtspunten, het ene thematisch en het andere kritisch. Elk winnend team ontvangt een exemplaar. De catalogus is ook te koop bij gespecialiseerde boekhandels in Europa, bij de nationale Europan-organisaties en bij het Europese Europan-secretariaat Realisaties Ondersteunende activiteiten bij realisaties De Europese en de nationale Europan-organisaties doen wat nodig is om de steden en/of ontwikkelaars op de locaties aan te moedigen de prijswinnende teams te betrekken bij de uitvoeringsfase. Na een kritische discussie en in overleg met de partijen die een locatie beschikbaar stellen (ontwikkelaars en/of uitvoerenden), zullen realisatieprocessen in gang gezet worden met de prijswinnende teams op basis van de ideeën die in hun ontwerp zijn ontwikkeld. Deze vervolgfase bestaat uit een aantal evenementen, die kunnen worden opgevat als opeenvolgende stappen: workshops, stedenbouwkundig ontwerp, bouwen. Indien noodzakelijk kunnen de plannen op een andere dan de prijsvraaglocatie worden gerealiseerd. De prijswinnende teams moeten voldoen aan de professionele regels die van toepassing zijn in het land waar zij gecontracteerd worden. Een samenvatting van deze regels staat op de Europese website. Na de prijsvraag moeten de prijswinnende teams een architect uit hun midden aanwijzen die de enige contactpersoon wordt voor de contacten met de stad of de ontwikkelaar Websites Europan Europe Het Europese secretariaat coördineert, in samenwerking met de nationale organisaties die zich bezighouden met de prijswinnaars, het proces van het op internet plaatsen van projecten die zijn of worden gerealiseerd. Nationale Europan-websites Per land presenteren de Europan-organisaties de bouwprojecten in hun land Publicaties van realisaties Het Europese secretariaat coördineert, in samenwerking met de betreffende nationale organisaties en de prijswinnaars Europese publicaties over realisaties waarin de eerste- en tweedeprijswinnende projecten van eerdere prijsvraagronden die in aanbouw of gerealiseerd zijn worden belicht. Van sommige gerealiseerde projecten zijn aparte boekjes gemaakt Realisatieprijs Tijdens een grootschalig Europees evenement wordt soms een ereprijs uitgereikt voor de tien beste gerealiseerde projecten van eerdere prijsvraagronden. Deze prijs is voor de opdrachtgever en de architect gezamenlijk Op de Europese website zijn per land de details te vinden over de nationale prijsvraagvoorwaarden (aantal locaties, aantal prijzen, voorwaarden om te bouwen, etc.) 17

18 3 ORGANISATOREN 3.1. Definitie Europan is een Europese federatie van nationale organisaties die architectuurprijsvragen gevolgd door bouw- of studieprojecten organiseert, die gelijktijdig door diverse landen worden georganiseerd door diverse landen op basis van een gemeenschappelijk thema en met gelijke doelstellingen. Dit reglement geldt voor alle prijsvragen van deze Europan-ronde. 3.2 Doelstellingen Europan heeft als doel in open dialoog en door samenwerking binnen een breed Europa een beter begrip van en verdieping van de kennis over woningbouw en stedenbouwkundige planning te bewerkstelligen, en uitwisselingen over dit onderwerp tussen de verschillende Europese landen te stimuleren. Europan heeft als doel jonge Europese architecten en stedenbouwkundigen bij te staan bij het ontwikkelen en uitdragen van hun ideeën in Europa en daarbuiten. Europan heeft als doel gemeenten en ontwikkelaars die locaties aanbieden te steunen bij het vinden van vernieuwende architectonische en stedenbouwkundige oplossingen voor de problemen waarvoor zij staan. Europan zal daarom in de deelnemende landen stedenbouwkundige studies en experimentele projecten op het gebied van de woningbouw en de realisatie van vernieuwende stedenbouwkundige voorstellen bevorderen Organiserende en geassocieerde Europan-landen Organisatoren Nationale organisaties In elk land is een nationale organisatie met vertegenwoordigers van diverse overheden, publieke en private ontwikkelaars, architecten en architectenorganisaties en deskundigen uit het culturele veld verantwoordelijk voor de prijsvraagorganisatie. De nationale organisatie is een non-profitorganisatie. De nationale organisatie dient toezicht te houden op de nationale prijsvraag en dient de realisatie van de winnende ontwerpen te bevorderen. Elke nationale organisatie heeft een nationaal secretariaat. Organiserende landen De nationale organisatie van elk organiserend land dat het Handvest ondertekende, verplicht zich tot het organiseren van een architectuurprijsvraag op basis van hetzelfde thema, volgens hetzelfde reglement en volgens hetzelfde tijdschema als de overige organiserende landen. Geassocieerde landen De nationale organisatie van elk geassocieerd land dat het Handvest ondertekende, zal minimaal één locatie beschikbaar stellen. Met een van organiserende landen gaat het een samenwerkingsverband aan voor de jurering en neemt het deel aan de prijsvraag op basis van hetzelfde thema, volgens hetzelfde reglement en volgens hetzelfde tijdschema als de organiserende landen. De Europan-organisaties van de geassocieerde landen verplichten zich de informatie over de locatie te produceren en te verspreiden. Zij zullen samenwerken met organiserende landen voor de jurering van de inzendingen Europan-associatie Een Europese Europan-associatie treedt op als overkoepelend orgaan voor de verschillende nationale organisaties. In de General Assembly van de Europan-associatie hebben van elk organiserend land vier vertegenwoordigers van de nationale organisaties, vertegenwoordigers van de geassocieerde landen en ereleden zitting. In de Council heeft van elk organiserend land een vertegenwoordiger zitting. Een Wetenschappelijke Commissie, samengesteld uit Europese deskundigen, is verantwoordelijk voor de formulering van de voorstellen voor thema s, voor het uitvoeren van de vergelijkende analyse van de locaties en de resultaten, en draagt bij aan de strategische ideeën over de stedelijke ontwikkeling in de Europese stad. 18

19 De associatie heeft een secretariaat voor de uitvoering van het werk, dat de activiteiten van de nationale secretariaten, de Council en de General Assembly coördineert. De Europese secretaris-generaal is, in samenspraak met de nationale secretariaten, verantwoordelijk voor de Europese evenementen en prijsvragen. Hij zorgt ervoor dat alles volgens de juiste procedures verloopt. De voorzitter van de associatie is mevrouw Yvette Jaggi, President van ProHelvetia Steden en ontwikkelaars, aannemers Het thema van Europan betekent voor de organiserende landen een relatie tussen en samenwerking van steden en ontwikkelende partijen. Deze steden en ontwikkelaars en deze aannemers, zijn door de nationale organisaties benaderd met de vraag locaties beschikbaar te stellen die voldoen aan de Europese prijsvraagvereisten. De samenwerking geeft deze Europan-partners de kans de prijswinnende plannen en de discussie die daarvan het gevolg is in te zetten als basis voor de open gedachtevorming die van belang is voor de ontwikkeling van hun locaties. Het stelt ze ook in staat de diensten van de prijswinnaars, ongeacht hun nationaliteit, in te zetten bij de planning en realisatie van stedenbouwkundige en/of architectonische projecten Op de Europese website staan de gegevens van de nationale organisaties en de namen van de personen die in een land bij de prijsvraag zijn betrokken. 19

20 3.5. Europan 9, HANDVEST van de negentien organiserende en de drie geassocieerde landen Wij, vertegenwoordigers van de nationale Europan-organisaties in Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en ondertekenaars van dit handvest, zullen deelnemen aan Europan 9. Wij zijn ervan overtuigd dat architectuur en stedenbouw een belangrijke rol spelen in de verbetering van de omgeving en de woonomstandigheden in de stad en fundamenteel bijdragen aan het Europese culturele leven. Wij steunen hiermee de basisdoelstelling van Europan vorm te geven aan een Europa waarin jonge mensen een vernieuwende bijdrage kunnen leveren op het gebied van architectuur, stedenbouw en woningbouw, door het organiseren van een federatie van Europese landen rondom ideeënprijsvragen voor architectuur en uitwisseling van vakgenoten op dit gebied. Daarom: o o o o organiseren wij wetenschappelijke en culturele uitwisselingen op het gebied van architectuur, woningbouw en stedenbouw, waarmee dat wat Europese steden en landen gemeenschappelijk hebben beter gedeeld kan worden, en waarbij eenieder profijt kan hebben van de ervaring van de ander, met behoud van de nationale, regionale en lokale eigenschappen; geven wij jonge Europese architecten de kans met hun plannen nieuwe ideeën naar voren te brengen, waarmee zij bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van architectuur en stedenbouw, en steunen wij ze bij het in praktijk brengen van deze ideeën; werken wij samen met Europese steden die op zoek zijn naar vernieuwende stedelijke antwoorden op de ontwikkelingen in levensstijlen; willen wij het werkterrein van de ideeën van Europan uitbreiden naar buiten de organiserende landen, door andere Europese o landen, die nog niet in staat zijn een prijsvraag te organiseren, aan de organisatie deel te nemen als geassocieerd land; besluiten we hiermee de negende ronde van Europan te starten onder het algemene thema European urbanity, urban sustainability and new public spaces. In overeenstemming met deze doelstellingen en teneinde deze te bereiken, verplichten we ons: op nationaal en Europees niveau, zowel de bemensing als de financiële middelen van de uitvoerende projectbureaus te garanderen, waarmee het goed functioneren van de prijsvragen en de evenementen zijn verzekerd, binnen de regels, besluiten en acties van de General Assembly en de Council; de financiële stabiliteit van de nationale en de Europese organisatie aan de organiserende landen te garanderen door de betaling van de overeengekomen contributie op de afgesproken data, en door betaling van rente bij te late betaling; dat de locaties voor de prijsvraag (een in elk geassocieerd land, twee of meer in elk organiserend land) gegarandeerd overeenkomen met de regels die de General Assembly daarvoor vaststelde (passend in het thema, committment van de beschikbaarsteller, mogelijkheden voor realisatie, kwalitatief goede informatie en documenten); publiciteit voor de prijsvraag en promotie van de winnende plannen te garanderen; uitstekende kwaliteit van de juryleden te garanderen, en dat deze onder goede omstandigheden zullen functioneren; te garanderen dat de prijsvraagdocumenten in de overeengekomen talen zullen worden vertaald; ondersteuning en interventie ten behoeve van de prijswinnaars te garanderen, onafhankelijk van hun nationaliteit, en er zorg voor te dragen dat zij worden betrokken bij een realisatieproces en/of bij studies naar aanleiding van de ideeën van hun plannen; de partijen die een locatie beschikbaar stellen te garanderen dat de ideeën, ontwerpen en realisaties van de prijswinnende plannen de eisen zullen respecteren die aan de Europan 9-locaties zijn verbonden. 20

vertaling handvest Europan 11 Nederlandse Engelstalige reglement & van het voor 0 Tijdschema Europan 11 1

vertaling handvest Europan 11 Nederlandse Engelstalige reglement & van het voor 0 Tijdschema Europan 11 1 Nederlandse vertaling van het Engelstalige reglement & handvest voor Europan 11 0 Tijdschema Europan 11 1 I Reglement Europan 11 2 1. Deelnamevoorwaarden 2. Aanmelding 3. Voor de teams beschikbare informatie

Nadere informatie

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden # ontwerp wedstrijd 2015 voorwaarden voorwaarden artikel 1. doel Het doel van de HEMA ontwerpwedstrijd is een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van de deelnemers van de betrokken opleidingen voor

Nadere informatie

IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN. Wonen te gast. in het landschap

IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN. Wonen te gast. in het landschap PROVINCIE NOORD-HOLLAND IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN Wonen te gast in het landschap Reglement Ideeënprijsvraag Heb jij een idee hoe meer dan 2.000 woningen als gast in het landschap kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

# ontwerp wedstrijd voorwaarden

# ontwerp wedstrijd voorwaarden # ontwerp wedstrijd 2013 voorwaarden voorwaarden artikel 1. doel Het doel van de HEMA ontwerpwedstrijd is een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van de deelnemers van de betrokken opleidingen voor

Nadere informatie

Ontwerpwedstrijd Veehouderij

Ontwerpwedstrijd Veehouderij Wedstrijdreglement ideeënprijsvraag Ontwerpwedstrijd Veehouderij Contactgegevens Stichting Boerengroep o.v.v. Ontwerpwedstrijd Veehouderij Postbus 265 6700 AG Wageningen info@ontwerpwedstrijdveehouderij.nl

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Doe mee en ga snel aan de slag! Je kunt je ontwerp insturen tot en met 5 juli 2013. We kijken uit naar je deelname.

Doe mee en ga snel aan de slag! Je kunt je ontwerp insturen tot en met 5 juli 2013. We kijken uit naar je deelname. LLENG Fashionclash Shoe Design Challenge powered by Invito Beste artist / designer, Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de 1e editie van de Fashionclash Shoe Design Challenge powered by Invito.

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014

REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014 Vastgesteld op 31 maart 2014 REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Prijs een bijdrage te leveren aan het stimuleren

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015 REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Architectuurprijs een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor buurten uit de jaren 70 en 80 groot onderhoud als culturele opgave

Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor buurten uit de jaren 70 en 80 groot onderhoud als culturele opgave Wedstrijdregels Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor buurten uit de jaren 70 en 80 groot onderhoud als culturele opgave Naam en adres de wedstrijd wordt aangeduid met de naam: Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS maart 2017

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS maart 2017 REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2017 28 maart 2017 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Architectuurprijs een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Adres Te bereiken op mail Telefoon Facebook; LinkedIn;Twitter profiel: Korte beschrijving van je achtergrond, CV IDEE VOOR ANIMATIE

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Reypoort

Nieuwe bestemming voor Reypoort Nieuwe bestemming voor Reypoort In het kader van de Dag van de Architectuur 2010 wordt door Staedion in samenwerking met de gemeente Den Haag een ontwikkelprijsvraag voor hergebruik van de Reypoort georganiseerd.

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

INTERBETON Ideeënwedstrijd gericht aan architectuurstudenten www.interbeton-b1.be

INTERBETON Ideeënwedstrijd gericht aan architectuurstudenten www.interbeton-b1.be INTERBETON Ideeënwedstrijd gericht aan architectuurstudenten www.interbeton-b1.be STEDELIJKE INTEGRATIE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VERGOTEDOK TE BRUSSEL Reglement van de ideeënwedstrijd 25.09.2014 Organisator

Nadere informatie

vtwonen ontwerpwedstrijd 2016

vtwonen ontwerpwedstrijd 2016 vtwonen ontwerpwedstrijd 2016 Ontwerptalent van Nederland opgelet! vtwonen organiseert een ontwerpwedstrijd. Met deze ontwerpwedstrijd wil vtwonen ontwerpers, maar ook leuke creatieve mensen en hun ontwerp

Nadere informatie

Reglement Fotowedstrijd: BondsFotoWedstrijd

Reglement Fotowedstrijd: BondsFotoWedstrijd Reglement Fotowedstrijd: BondsFotoWedstrijd 2016 doel Doelgroepen Bondsfotowedstrijd is een clubwedstrijd waarbij ook individuele foto's worden geklasseerd Elke aangesloten club kan deelnemen beperkingen

Nadere informatie

REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS

REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS De FGH Vastgoedprijs is een initiatief van FGH Bank en wordt om de twee jaar uitgereikt. De prijs werd voor het eerst uitgereikt op 25 oktober 1990. Sindsdien vindt de uitreiking

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS

REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS STUDIE CLUB SCHILDERS REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS Artikel 1 Algemeen De Centrale Clubleiding (CCL) van de Studieclub Schilders

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Reglementen Vredeman de Vries Prijs

Reglementen Vredeman de Vries Prijs Reglementen Vredeman de Vries Prijs Provincie Fryslân Reglement voor deelname Vredeman de Vries prijs (architectuur) De Vredeman de Vries prijs voor Architectuur betreft een tweejaarlijkse prijs voor een

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Reglement Foto expositie: Foto Nationaal

Reglement Foto expositie: Foto Nationaal Reglement Foto expositie: Foto Nationaal Doel Foto Nationaal is een landelijke expositie voor alle individuele leden van de Fotobond. Foto Nationaal (FN) is een fotosalon met het beste fotowerk van de

Nadere informatie

Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief

Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN

Nadere informatie

De Blijf Veilig Mobiel Fiets. 1 Aanleiding. 2 De prijsvraag. Openbare ideeënprijsvraag de Blijf Veilig Mobiel Fiets.

De Blijf Veilig Mobiel Fiets. 1 Aanleiding. 2 De prijsvraag. Openbare ideeënprijsvraag de Blijf Veilig Mobiel Fiets. De Blijf Veilig Mobiel Fiets Openbare ideeënprijsvraag de Blijf Veilig Mobiel Fiets. Fietsersbond Postbus 2828 3500 GV Utrecht 030-2918171 info@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl 1 Aanleiding Senioren

Nadere informatie

Voorwaarden - Schilderij van het jaar 2015 versie 3-9- 2015

Voorwaarden - Schilderij van het jaar 2015 versie 3-9- 2015 Voorwaarden - Schilderij van het jaar 2015 versie 3-9- 2015 Algemene doelstellingen Schilderij van het jaar is een jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door Nationaal Kunstplatform, waarbij het beste,

Nadere informatie

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 BO ZAR EX PO Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN, BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS, BRUXELLES CENTRE FOR FINE ARTS, BRUSSELS Artikel 1 wedstrijd

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

STAPPENPLAN PROMOTIE

STAPPENPLAN PROMOTIE STAPPENPLAN PROMOTIE Faculteit der Letteren Universiteit Leiden Versie februari 2008 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging

Nadere informatie

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure tot de verschillende onderdelen van

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het BHIM en kan worden gedownload van de website van

Nadere informatie

Revisie van de Eurocodes

Revisie van de Eurocodes 1 Revisie van de Eurocodes Jan Gijsbers, TNO Voorzitter normcommissie TGB Betonconstructies Lid CEN/TC250/SC2 Eurocode Concrete structures 2 Inhoud presentatie Eurocodes en Europa Eurocodes in Nederland

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Ontwerpwedstrijd Zeeuws Shirt

Ontwerpwedstrijd Zeeuws Shirt Ontwerpwedstrijd Zeeuws Shirt artikel 1. doel Het doel van de ontwerpwedstrijd Zeeuws Shirt is een lijn met echt Zeeuwse T-shirts realiseren ter ondersteuning van de promotie van Zeeland en voor de verkoop

Nadere informatie

Oproep voor deelname aan de internationale Vilt-Tentoonstelling. ...in beweging. Uiterste inzenddatum: 09.11.2012. Tentoonstelling: 17.02 03.03.

Oproep voor deelname aan de internationale Vilt-Tentoonstelling. ...in beweging. Uiterste inzenddatum: 09.11.2012. Tentoonstelling: 17.02 03.03. Oproep voor deelname aan de internationale Vilt-Tentoonstelling...in beweging Uiterste inzenddatum: 09.11.2012 Tentoonstelling: 17.02 03.03.2013 Organisator: FILZ-NETZWERK e.v., Burgweg 20, 66871 Albessen

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

Reglement voor de Internal Audit Scriptie Award

Reglement voor de Internal Audit Scriptie Award Reglement voor de Internal Audit Scriptie Award Inleiding Het SVRO bestuur (Stichting Verenigde Register Operational Auditors) heeft met de Internal Audit Scriptie Award tot doel de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. "Sony BRAVIA Actie"

Algemene voorwaarden. Sony BRAVIA Actie Algemene voorwaarden "Sony BRAVIA Actie" 1. De aanbieder van de Sony BRAVIA Actie (de "actie") is Home Entertainment & Sound Europe, een divisie van Sony Europe Limited ("Sony"), met vestigingsadres The

Nadere informatie

Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014

Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014 Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014 Uitschrijver : Poly Products BV te Werkendam Editie : 2 Jaar : 2014 Versie reglement : 1.0 Geldig vanaf : 11-03-2014

Nadere informatie

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant.

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant. Reglement De Brabantse Stijlprijs 2017 Provincie Noord-Brabant s - Hertogenbosch, 12 januari 2017 Vooraf Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de deelnemers

Nadere informatie

R.K. ZUID - LIMBURGSE - SCHUTTERSBOND.

R.K. ZUID - LIMBURGSE - SCHUTTERSBOND. BONDSFEESTREGLEMENT. R.K. ZUID - LIMBURGSE - SCHUTTERSBOND. Deel A: algemene artikelen Deel B: algemene wedstrijden Deel C: wedstrijden op het terrein Deel D: draaiboek bondsfeest Deel E: uitwerking/toelichting

Nadere informatie

«Koffie op het werk»

«Koffie op het werk» DESIGN WEDSTRIJD 2015 «Koffie op het werk» INSCHRIJFFORMULIER Mevr./Mej./Dhr. NAAM: VOORNAAM: GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: / / te ( ) (Verplicht een fotokopie van de voor- en achterkant van uw ID-kaart meezenden)

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Fidias Awards 2015: wedstrijdreglement

Fidias Awards 2015: wedstrijdreglement Fidias Awards 2015: wedstrijdreglement Algemeen: Organisatie Initiatiefnemer van de Fidias Award is het AiNB, de beroepsvereniging van Interieurarchitecten van België en zijn partners. Doelstellingen De

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

DE ARCHIMEDESPRIJS. Gids en Deelnemingsformulier

DE ARCHIMEDESPRIJS. Gids en Deelnemingsformulier DE ARCHIMEDESPRIJS Gids en Deelnemingsformulier Identificatiecode voor de uitnodiging: IHP-ARP- 00-1 Uiterste termijn voor inschrijvingen: 31 juli 2001 Uitgave december 2000 Inhoud INLEIDING II. DEELNEMING

Nadere informatie

Reglement FMDV (2013)

Reglement FMDV (2013) FOTOBOND B.N.A.F.V AFD. 03 (Drenthe Vechtdal Reglement FMDV (2013) 1. Begripsbepaling. 1.1. B.N.A.F.V: Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen. 1.2. Lid / leden: Het lid dan wel de leden van

Nadere informatie

Voornaam: Achternaam:... Straat/huisnummer:... Postcode/Plaats:... Telefoon vast:... Telefoon mobiel:... Email:.Website:...

Voornaam: Achternaam:... Straat/huisnummer:... Postcode/Plaats:... Telefoon vast:... Telefoon mobiel:... Email:.Website:... Voornaam: Achternaam:...... Straat/huisnummer:... Postcode/Plaats:... Telefoon vast:... Telefoon mobiel:... Email:.Website:...... (ex)student van Fotografieopleiding:....... heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 e Editie van de belgische Landschapsprijs Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de Conventie met betrekking tot het landschap door het Comité van Ministers

Nadere informatie

Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel.

Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel. Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel. Enkele belangrijke data voor alle deelnemers zijn: Sluitingsdatum inschrijvingen zondag 30 augustus 2015 om 24.00

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wilrijks product

Wedstrijdreglement Wilrijks product Wedstrijdreglement Wilrijks product Timing van de verschillende fases van de wedstrijd 1. Timing: Fase 1: bekendmaking, inschrijvingsperiode en selectie van drie kandidaten 10.10.2014 21.11.2014: bekendmaking

Nadere informatie

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel; Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS REGLEMENT VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS 1. CATEGORIËËN (a) De StudentenSTAALprijs wordt uitgeschreven in twee categorieën: A Master-niveau; B Bachelor-niveau; Daarnaast zijn er twee,

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Wedstrijd voor het ontwerp van affiches voor de Herenthoutse Carnavalsstoet en Kindercarnaval REGLEMENT.

Wedstrijd voor het ontwerp van affiches voor de Herenthoutse Carnavalsstoet en Kindercarnaval REGLEMENT. 11 x 11 STOET/affiche 2013/1 Herenthoutse Karnavalvereniging PEER STOET v. z. w. mij. zetel Kloosterstraat 1 B 2270 HERENTHOUT www.peerstoet.be secretariaat: Verbistlaan 3-2270 Herenthout 014/51.34.79.-

Nadere informatie

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN Inschrijving - Door het inleveren van visuele documentatie en een curriculum vitae. - Het aanvraagformulier vult u in. - Aan de hand van het ingeleverde

Nadere informatie

REGLEMENT HARLAND AWARDS 2015 (Algemeen en Verhalen)

REGLEMENT HARLAND AWARDS 2015 (Algemeen en Verhalen) REGLEMENT HARLAND AWARDS 2015 (Algemeen en Verhalen) Dit is het eerste deel van het reglement, dat hoofdzakelijk gaat over de Harland Award voor Verhalen. Later volgt het reglement voor de Harland Awards

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA

REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Besluit : de schriftelijk vastgelegde beslissing of uitspraak van een bestuur of enig ander orgaan van de KNSA 2. Klager : de vereniging of de

Nadere informatie

Waar kunt u in het buitenland terecht voor transitplaten en hoeveel kosten ze? Cyprus

Waar kunt u in het buitenland terecht voor transitplaten en hoeveel kosten ze? Cyprus Waar kunt u in het buitenland terecht voor transitplaten en hoeveel kosten ze? Wie een auto koopt in een ander land van de EU heeft verschillende opties om de auto naar België te transporteren: U kunt

Nadere informatie

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM 1. TENTOONSTELLINGSSUBSIDIE Omdat de SBKM het belangrijk vindt dat Middelburgse kunstenaars hun werk op een professionele wijze aan een breed publiek kunnen presenteren is er een regeling voor de tentoonstellingskosten.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade 1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade Secretariaat Organisatie: W.J Offermans Meuserstraat 10 6464 EG Kerkrade 06-31249531 / 045-8883231 : kleur.en.vriendschap@ziggo.nl Vogelvereniging

Nadere informatie

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016.

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. I INLEIDING Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. Het Zeeuws kampioenschap (ZK) staat open voor ALLE beginnende onderwaterfotografen

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Spelregels fotowedstrijd #DeVerliefdeCamera

Spelregels fotowedstrijd #DeVerliefdeCamera Spelregels fotowedstrijd #DeVerliefdeCamera SPELREGELS Deze spelregels zijn van toepassing op de fotowedstrijd #DeVerliefdeCamera, (verder te noemen: de fotowedstrijd ) van het Stedelijk Museum Amsterdam

Nadere informatie

Brussels Horta VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL BRUSSEL HORTA PRIJS

Brussels Horta VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL BRUSSEL HORTA PRIJS 10 th edition Brussels Horta Architecture Prize 1996 2016 W W W. P B H. S A D B R. B E VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL JUBILEUM EDITIE Inschrijving BRUSSEL HORTA PRIJS De deelname aan de Prijs is gratis

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

PRIJS VAN DE EUROPESE REKENKAMER VOOR ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE CONTROLE VAN DE OPENBARE FINANCIËN 2012

PRIJS VAN DE EUROPESE REKENKAMER VOOR ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE CONTROLE VAN DE OPENBARE FINANCIËN 2012 PRIJS VAN DE EUROPESE REKENKAMER VOOR ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE CONTROLE VAN DE OPENBARE FINANCIËN 2012 Dit is de tweede editie van de Prijs van de Europese Rekenkamer voor onderzoek op het gebied

Nadere informatie

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring Dit beleid geldt per 1 april 2015 voor alle Europese markten (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland,

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Commissie - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Commissie - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279085-2011:text:nl:html B-Brussel: Meervoudige raamovereenkomsten, met heropening van mededinging, voor het ontwerpen,

Nadere informatie

Reglement NVVK-Scriptieprijs voor de Veiligheidskunde, NVVK-Publieksprijs en Andrew Hale-beurs

Reglement NVVK-Scriptieprijs voor de Veiligheidskunde, NVVK-Publieksprijs en Andrew Hale-beurs Regeling NVVK-prijzen 2011-034 Goedkeuring HB 26 mei 2011. Reglement NVVK-Scriptieprijs voor de Veiligheidskunde, NVVK-Publieksprijs en Andrew Hale-beurs De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

Nadere informatie

2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Optochtreglement Artikel 1: ALGEMEEN 1. Definities: A. Cv. De Heiknüüters: de carnavalsvereniging die de optocht organiseert. B. Optochtcommissie: Vrijwilligers van Cv. De Heiknüüters die betrokken zijn

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

35 ste Maaslands Carnavals Liedjes Festival t Oude Theater te Oss Zaterdag 21 november 2015

35 ste Maaslands Carnavals Liedjes Festival t Oude Theater te Oss Zaterdag 21 november 2015 Inschrijfformulier voor het 35 ste Maaslands Carnavals Liedjes Festival t Oude Theater te Oss Zaterdag 21 november 2015 Correspondentie-adres: MCLF de Raauw Ossekar p.a. Kromstraat 71 5345AA OSS Deelnemer:

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Prijsvraag Open Oproep Den Haag Bouwen op elkaar, gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap

Prijsvraag Open Oproep Den Haag Bouwen op elkaar, gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap Prijsvraag Open Oproep Den Haag Bouwen op elkaar, gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap Nota van Inlichtingen nr. 1 Kenmerk IDC/2013.917 Verzenddatum :18 juni 2013 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

SEA SHOOT SHARE. Pak je camera en doe mee, want zwerfvuil hoort niet in de zee. MARLISCO videowedstrijd. * reglement* Nederland

SEA SHOOT SHARE. Pak je camera en doe mee, want zwerfvuil hoort niet in de zee. MARLISCO videowedstrijd. * reglement* Nederland MARLISCO videowedstrijd * reglement* Nederland Versie 4 december 2013 MARLISCO Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Coresponsibility is een FP7 project gefinancierd door de Europese Commissie

Nadere informatie

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES 40 jaar Onafhankelijke Cinema REGLEMENT INSCHRIJVINGEN FILMS Uiterste datum om een film in te schrijven: 15 augustus 2015 Het Festival International du Film

Nadere informatie

BNA BESTE GEBOUW VAN HET JAAR 2017 DE SPELREGELS. 1 Deelname

BNA BESTE GEBOUW VAN HET JAAR 2017 DE SPELREGELS. 1 Deelname Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA BESTE GEBOUW VAN HET JAAR 2017 DE SPELREGELS 1 Deelname Deelname staat open voor alle bureaus die lid zijn van

Nadere informatie