Nederlandse vertaling van het Engelstalige reglement & handvest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse vertaling van het Engelstalige reglement & handvest"

Transcriptie

1 Nederlandse vertaling van het Engelstalige reglement & handvest NB: in alle gevallen prevaleert het Engelstalige reglement (zie boven deze Nederlandse vertaling, tenzij het om specifieke aanvullingen voor de Nederlandse situatie gaat.

2 INHOUD 1 REGLEMENT 1.1 Verplichtingen Deelnemers Samenstelling van teams Inschrijving Informatie beschikbaar voor deelnemers(teams) Uitgebreide informatie over de locatie Vragen Deelnamevereisten Aantal prijsvraaginzendingen Anonimiteit Taal In te leveren materiaal Inleveren van de inzendingen Resultaten en prijzen Algemene bepalingen Verzekering Eigendom Tenstoonstellings- en publicatierechten Geschillen Tijdschema Europan Lijst Europan 9-secretariaten 10 2 ORGANISATIE 2.1 Forum over de locaties Materiaal voor de deelnemers Europese website: beknopte informatie over de locaties Uitgebreide informatie over de locatie Ontvangst van de inzendingen Procedure van de jurering Jurering Technische commissie Jurylidmaatschap Werkwijze van de jury Beoordelingscriteria Opheffing van de anonimiteit Bekendmaking van de resultaten Europese vergelijkende analyse Geselecteerde inzendingen Europese commissie voor vergelijkende analyse Forum van jury's en steden Publiciteit rond de prijsvraag Evenementen Start van de Europan-prijsvraag Afsluiting van de prijsvraagronde Websites Europese catalogus met de resultaten Realisaties Ondersteunende activiteiten bij realisaties Websites Publicaties van realisatties Realisatieprijs Op de Europese website zijn per land de details te vinden over de nationale prijsvraagvoorwaarden (aantal locaties, aantal prijzen, voorwaarden om te bouwen, etc.) 17 2

3 3 ORGANISATOREN 3.1 Definitie Doelstellingen Organiserende en geassocieerde Europan-landen Organisatoren Steden en ontwikkelaars, aannemers Op de Europese website staan de gegevens van de nationale organisaties en de namen van de personen die in een land bij de prijsvraag zijn betrokken Europan 9, HANDVEST van de negentien organiserende en de drie geassocieerde landen 20 3

4 1 REGLEMENT 1.1 Verplichtingen Deelnemers Europan 9 staat open voor teams van jonge professionals in de architectuur en de stedenbouw (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ingenieurs). Ook kunnen teams jonge professionals van andere disciplines bevatten. Alle teamleden moeten - wat hun vak ook is - onder de veertig jaar zijn op de dag dat de inzendingen uiterlijk kunnen worden ingeleverd (zie tijdschema onder 1.8) Samenstelling van teams Teamleden ('associates') Op de dag dat de registratie sluit (zie tijdschema onder 1.8) dienen alle teamleden te zijn vermeld op het inschrijfformulier van het team op de website. Zij moeten jonge professionals zijn met een erkende kwalificatie (= diploma) in hun vakgebied. Bij het registratieformulier dient een kopie van het identiteitsbewijs alsmede het diploma te worden ingesloten van alle teamleden. Teamleden worden beschouwd als medeauteurs van de inzending en worden als zodanig genoemd in alle nationale en Europese publicaties en tentoonstellingen. Teamleider Om organisatorische redenen is de teamleider de enige vertegenwoordiger in alle contacten met de nationale en Europese secretariaten. Een van de teamleden wordt aangewezen als teamleider en dient als zodanig te worden opgenomen in het elektronische inschrijfformulier. Hij / zij dient architect te zijn, dan wel - volgens de wetgeving van het land waarin de locatie is gesitueerd waarvoor een ontwerp wordt gemaakt - bevoegd te zijn verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwerp en de realisatie van een architectonisch of stedenbouwkundig project. Een kopie van het identiteitsbewijs en een diploma of een autorisatie dient met het inschrijfformulier te worden meegestuurd. 'Voor deelnemers aan een van de Nederlandse locaties geldt dat de teamleider architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect dient te zijn. Indien de teamleider de Nederlandse nationaliteit heeft of in Nederland woonachtig is, dient hij/zij te zijn ingeschreven bij de Stichting Bureau Architectenregister (zie als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect.' Medewerkers ('contributors') Er kunnen aan de teams personen worden toegevoegd, zogenoemde 'medewerkers', van dezelfde of andere disciplines. Op de dag dat de registraties sluiten (zie tijdschema onder 1.8), dienen deze personen te zijn opgenomen in het inschrijfformulier op de website onder het kopje 'contributors'. Medewerkers kunnen al dan niet gediplomeerd zijn, maar zij worden in geen geval als medeauteurs van de inzending beschouwd. Van alle medewerkers dient een identiteitsbewijs bij het inschrijfformulier te worden gevoegd. Verandering in de samenstelling van de teams Een ingeschreven team kan tot de uiterste inschrijfdatum (zie tijdschema onder 1.8) teamleden schrappen of toevoegen op het inschrijfformulier op de website Onverenigbaarheid Organisatoren van de prijsvraag, leden van technische commissies, waarnemers of juryleden mogen in geen enkel land deelnemen aan de prijsvraag. Niemand mag aan de prijsvraag deelnemen in een land waar hij / zij: - persoonlijk of professioneel enige band heeft met een van de partijen die verantwoordelijk is voor een van de locaties; - werkt bij het bureau of de professionele organisatie van een van de juryleden; - familiebanden heeft met een van de organisatoren van de prijsvraag, een van de leden van de technische commissie of met een persoon die betrokken is bij de locaties. 4

5 De inzender(s) mag (mogen) geen plan inzenden dat reeds voor de sluitingsdatum van de prijsvraag is gepubliceerd. De ingezonden tekeningen en de identiteit van de inzender(s) mogen niet openbaar gemaakt worden voordat de jury tot een besluit is gekomen en voor de Europese bekendmaking van de resultaten. Als dit wel gebeurt zal dat leiden tot uitsluiting van de prijsvraag Inschrijving Teams wordt verzocht zich in te schrijven via de Europese website: Toegang tot de website Vanaf het moment dat deze gelanceerd is (zie tijdschema onder 1.8) heeft iedereen vrije toegang tot de Europese website van Europan. Het Europese reglement voor de Europan 9-prijsvraag, gedetailleerde 'fact sheets' over de nationale Europan-organisaties, presentaties van het thema en de thematisch gegroepeerde locaties staan op de website. De locaties kunnen via de beknopte documenten en via een samenvatting waarop alle opgaven zijn te vinden worden bekeken. Deze documenten kunnen worden gedownload en afgedrukt. De documenten zijn in het Engels (en eventueel in de taal van het betreffende land). Inschrijven van een persoon of team Elke deelnemer dient het inschrijfformulier op de website in te vullen, aanvankelijk is de naam van de teamleider voldoende. De teamleider dient via de website 100 te betalen, waardoor toegang wordt verkregen tot de uitgebreide informatie van de gekozen locatie. Deelnemers die de nationaliteit hebben of huidige inwoners zijn van Albanië, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Oekraïne, Joegoslavië, betalen 50 voor deelname en toegang tot de uitgebreide locatie-informatie. Nadat de betaling is goedgekeurd ontvangt de teamleider binnen 24 uur een ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs is tevens de factuur. De inlogcode en het password worden alleen naar de teamleider gestuurd. Hiermee kan de teamleider bij het inschrijfformulier voor het team, de uitgebreide informatie over de locatie downloaden en de persoonlijke bladzijde op het web benaderen. Inschrijfformulier voor de overige teamleden Dit formulier bevat alle informatie over het team. Na de uiterste inschrijfdatum (zie tijdschema onder 1.8) kunnen hierin geen wijzigingen meer worden aangebracht. Een afdruk van het formulier dient, vergezeld van de kopieën van diploma's en identiteitsbewijzen van zowel de teamleider als van alle teamleden en de identiteitsbewijzen van alle medewerkers, in de verzegelde enveloppe te worden ingesloten Informatie beschikbaar voor deelnemers(teams) Uitgebreide informatie over de locatie Door middel van de inlogcode en het password kunnen deelnemers bij de uitgebreide informatie over de locatie. Hierin staan gedetailleerde beschrijvingen van de stad, de locatie en zijn context, de intenties van de ontwikkelende partij, maar ook tekeningen, foto's en andere documenten die nodig zijn voor het ontwerpproces. Een lichte versie van de uitgebreide informatie kan per document als pdf worden gedownload. Het document is in het Engels (en eventueel in de taal van het betreffende land). De mogelijkheid bestaat van andere dan de eerst gekozen locatie uitgebreide informatie te verkrijgen. Dit kost 50 per locatie Vragen Locaties Voor elke locatie worden bijeenkomsten van locaties en deelnemers georganiseerd waarbij de deelnemers gedetailleerd worden geïnformeerd en de gelegenheid hebben vragen te stellen. 5

6 Elk land zal binnen drie weken na de laatste bijeenkomst een verslag van de bijeenkomsten geven, dat zal worden toegevoegd aan de beknopte locatiebeschrijvingen op de Europese website. Over elke locatie kunnen via de website vragen worden gesteld gedurende een bepaalde periode(zie tijdschema onder 1.8) De betreffende nationale organisaties zullen de antwoorden per locatie gegroepeerd op de Europese website publiceren. Facultatief experiment: In België, Denemarken, Italië, Noorwegen, Portugal en Zwitserland bestaat de mogelijkheid meer gedetailleerde vragen te stellen door middel van tekst of tekeningen in pdf. Daarmee kunnen deelnemers geschilpunten gerelateerd aan de locaties voor- en uitleggen. In elk van de betreffende landen zal een ad hoc-commissie, samengesteld uit locatievertegenwoordigers en juryleden, op de aan de orde gestelde punten reageren met een algemeen antwoorddocument. De geschilpunten en het antwoord van de commissie zullen op de website van het betreffende land worden gepubliceerd (zie tijdschema onder 1.8). Reglement Ook over het reglement kunnen gedurende een bepaalde periode (zie tijdschema onder 1.8) vragen worden gesteld via de Europese website. Het Europese secretariaat beantwoordt deze vragen Deelnamevereisten Aantal prijsvraaginzendingen Elke deelnemer / deelnemend team kan voor meerdere locaties een plan inzenden op voorwaarde dat de locaties in verschillende landen zijn gesitueerd Anonimiteit Code Voor elke inzending kiest de deelnemer / het team een specifieke code. Deze code staat in een horizontale rechthoek op de linker bovenhoek van het document en bestaat uit twee letters van het Romeinse alfabet, gevolgd door drie cijfers. Deze code dient op elk document en alle verpakkingen te worden vermeld. Indien van de voorschriften voor de code wordt afgeweken kan de jury besluiten een inzending te diskwalificeren. Als de deelnemer / het team plannen inzendt voor meerdere locaties dan moet voor elke inzending een andere code worden gekozen. Naam van de locatie De naam van de locatie moet op alle documenten worden vermeld. Naam van de inzending De naam van de inzending moet op alle documenten worden vermeld Taal De teksten moeten in de taal van de locatie of in het Engels zijn geschreven In te leveren materiaal Inhoud van de inzending: Drie A1-panelen Deze panelen van 594 x 840 mm bevatten grafisch materiaal, bevestigd op een vlakke, stijve, lichte, sterke ondergrond. De panelen dienen verticaal te worden gebruikt en worden genummerd van 1 t/m 3. Inhoud van de panelen: Op paneel 1 wordt uitgelegd welke stedenbouwkundige ideeen er aan het plan ten grondslag liggen, in relatie tot de vraagstelling over de locatie en de thematische richting die het plan aangeeft. Op de panelen 2 en 3 wordt het plan als geheel gepresenteerd, met het accent op de architectuur en meer specifiek op de relatie tussen de nieuwe ontwikkeling en de bestaande context. Dit gebeurt door driedimensionale afbeeldingen van het plan met enige specifieke kenmerken waarmee wordt uitgelegd wat de opties en verschijningsvormen in relatie tot de voorgestelde leefstijlen zijn. 6

7 Op alle documenten dient de gebruikte schaal door middel van een schaallat te worden aangegeven. De inzenders mogen alle kleuren gebruiken in hun inzendingen. Het is aan de inzenders ervoor zorg te dragen dat het plan dusdanig wordt gepresenteerd dat het gemakkelijk kan worden gereproduceerd voor publicaties en dat de drie panelen gemakkelijk vermenigvuldigd kunnen worden. Afwijkingen van de voorschriften voor de presentatie op de panelen kan - als de jury daartoe besluit - leiden tot diskwalificatie. In geen enkel geval zal de jury aanvullende documenten of maquettes beoordelen. CD-ROM of DVD De CD-ROM of DVD bevat elk van de drie A1-panelen, het gebonden document en grafische afbeeldingen die het begrip van het ontwerp verbeteren. Alle documenten moeten zowel in 300 dpi in pdf, formaat A1, als in 300 dpi in pdf, formaat A3, en in 72 dpi in pdf, formaat A3, compatible voor Mac and PC worden aangeleverd. De benaming van elk document moet verwijzen naar de inhoud ervan. Er dienen twee exemplaren van de CD-ROM of DVD te worden ingezonden. Gebonden document Het gebonden document is in A3-formaat (420 x 297 mm). Er dienen twee exemplaren van dit document te worden ingezonden. Het document bevat maximaal tien bladzijden: een korte samenvatting van een bladzijde in het Engels over de aanpak van de problematiek en de conceptuele benadering van het project; een bladzijde met een kleurenkopie van paneel 1 verkleind naar A3; een bladzijde met een kleurenkopie van paneel 2 verkleind naar A3; een bladzijde met een kleurenkopie van paneel 3 verkleind naar A3; maximaal drie bladzijden met uitleg over de rol die het Europan 9- thema speelt in het plan; maximaal een bladzijde over de keuze van het programma en de relatie daarvan met het programmatische raamwerk dat voor de locatie is voorgesteld; maximaal een bladzijde waarop de oppervlaktes van de diverse planonderdelen zijn weergegeven, een korte haalbaarheidsstudie en een beschrijving van het bouwproces; maximaal een bladzijde met - indien van toepassing - de technische en bouwkundige detaillering; om de tekstuele inhoud te verklaren mogen tekeningen worden opgenomen of toegevoegd. Verzegelde enveloppe De documenten die de identiteit van de deelnemers openbaar maken en bewijzen dat de inzending aan alle vereisten voldoet, moeten worden ingesloten in een A4-enveloppe (210 x 297 mm). NB: indien een van de documenten genoemd in de paragrafen 1 t/m 5 niet aanwezig is, zal de betreffende deelnemer worden gediskwalificeerd. De enveloppe bevat: 1. Een afdruk van het ingevulde inschrijfformulier. 2. Een door alle teamleden ondertekende afdruk van de 'declaration of authorship and agreement to abide by the competition rules' (te vinden op de Europese website). 3. Van de teamleider een kopie van zijn / haar kwalificaties (diploma) en / of de machtiging voor het verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de realisatie van een architectonisch of stedenbouwkundig project in het land waar de locatie is gelegen. 4. Van alle teamleden, architect of anderszins, een kopie van zijn / haar kwalificatie. 5. Van de teamleider, alle teamleden en alle medewerkers een kopie van het identiteitsbewijs, waarmee wordt aangetoond dat zij, ongeacht hun professie, jonger zijn dan veertig jaar. De verzegelde enveloppe dient niet meer te bevatten dan de in paragraaf 1 t/m 5 genoemde documenten. 7

8 1.5. Inleveren van de inzendingen Plaats van inlevering Inzendingen moeten worden ingediend bij de nationale organisatie van het land waarin de locatie is gesitueerd waarvoor het plan is gemaakt. Manier van indienen De inzendingen kunnen rechtstreeks worden ingeleverd bij het kantoor van de nationale organisatie (zie lijst onder 1.9) Dit is mogelijk tot sluitingstijd van de laatste dag dat de inzendingen kunnen worden ingeleverd (zie tijdschema onder 1.8). Anders kunnen de inzendingen worden verstuurd per post of koerier. Welke manier van verzending ook wordt gekozen, de datum waarop de inzending is aangeboden bij post of koerier dient te worden vermeld. Deze datum moet voor of op de uiterste datum voor het inleveren van de inzendingen liggen (zie tijdschema onder 1.8). Elke inzending die later is ingeleverd wordt niet geaccepteerd. Speciale voorwaarden voor inzendingen die per post of koerier worden verzonden De nationale organisaties zijn niet verantwoordelijk voor enige bezorgkosten. Bij nationale verzending moeten de bezorgkosten van tevoren worden voldaan. Bij internationale verzending dient de deelnemer / het deelnemende team bij de verzendende instantie te informeren naar de te ondernemen stappen om er zeker van te zijn dat alle formaliteiten die bij internationaal transport komen kijken door henzelf worden doorlopen: douaneaccijnzen, aangegeven waarde, verzekering in verband met extra douaneaccijns etc. Alle inzendingen die voor of op de uiterste datum voor het inleveren van de inzendingen (zie tijdschema onder 1.8) zijn verstuurd, dienen aan nog een eis te voldoen: de uiterste dag dat inzendingen kunnen worden ontvangen (zie tijdschema onder 1.8). 1.6 Resultaten en prijzen Resultaten Alle resultaten van Europan 9 zullen worden gepubliceerd op de Europese website (zie tijdschema onder 1.8). Eerste prijzen ('winners') De eersteprijswinnaars ontvangen prijzengeld van het equivalent van (inclusief eventuele belastingen) in de valuta van het land waarin de locatie is gesitueerd (voor de koers die van kracht is op de dag dat het prijzengeld wordt uitgekeerd). De organisatoren zullen zich houden aan de jurybesluiten en keren het prijzengeld binnen 90 dagen na de aankondiging van de resultaten uit. Tweede prijzen ('runners-up) De tweedeprijswinnaars ontvangen prijzengeld van het equivalent van (inclusief eventuele belastingen) in de valuta van het land waarin de locatie is gesitueerd (voor de koers die van kracht is op de dag dat het prijzengeld wordt uitgekeerd). De organisatoren zullen zich houden aan de jurybesluiten en keren het prijzengeld binnen 90 dagen na de bekendmaking van de resultaten uit. Bijzondere vermeldingen ('honourable mentions') De auteurs van de inzendingen die een bijzondere vermelding kregen ontvangen geen prijs Algemene bepalingen Verzekering De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enige compensatie voor verlies of schade Eigendom Al het materiaal dat de organisatoren ontvangen wordt hun eigendom, inclusief de reproductierechten. Het intellectuele eigendom van elke inzending blijft exclusief bij de auteur(s) van de inzending. 8

9 1.7.3 Tentoonstellings- en publicatierechten Alle inzendingen kunnen worden bekeken op de prijsvraagpanelen of in digitale vorm, tijdens het nationale evenement waarmee de prijsvraagresultaten openbaar worden gemaakt in het land waar zij zijn beoordeeld. Tijdens de internationale Europan 9-tentoonstelling worden alleen de prijswinnende inzendingen getoond. De organisatoren behouden zich het recht voor alle inzendingen die zij ontvangen te publiceren. Elke nationale organisatie zal een kwalitatief hoogwaardige publicatie maken waarin in elk geval de prijswinnende inzendingen en de bijzondere vermeldingen voor de locaties in dat land zullen worden opgenomen. Het Europese secretariaat publiceert een catalogus van alle prijswinnende inzendingen in de prijsvraagronde. Het is niet verplicht de bijzondere vermeldingen te publiceren. Inzendingen worden tentoongesteld of gepubliceerd met de namen van de inzenders, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de teamleider en de teamleden Geschillen Alle geschillen zullen worden gehoord door de 'Council' van de Europese Europan Associatie, die tot arbitrage is gemachtigd. 1.8 Tijdschema Europan 9 Start en inschrijving Openingsdatum van de Europese website met het thema, reglement, gegevens van de nationale Europan-organisaties en beknopte informatie over alle Europan 9-locaties. Openingsdatum van de Europese website voor het inschrijvingen en het downloaden van de uitgebreide informatie over de gekozen locatie. maandag 5 februari 2007 Sluiting van de inschrijvingen donderdag 31 mei 2007 Interactieve informatie over locaties en prijsvraagreglement Locatiebezoeken De data waarop de locatiebezoeken plaatsvinden zullen worden gepubliceerd op de bladzijde van de betreffende locatie op de Europese website. Er zal uiterlijk drie weken na het laatste locatiebezoek een verslag van het bezoek op de site worden geplaatst. Vragen over de locaties via internet Sluitingsdatum voor het stellen van vragen vrijdag 6 april 2007 Uiterste datum voor de beantwoording van de vragen vrijdag 20 april 2007 Vragen over het reglement Sluitingsdatum voor het stellen van vragen over het reglement vrijdag 18 mei 2006 Uiterste datum voor de beantwoording van de vragen vrijdag 25 mei 2007 Inleveren van de inzendingen Sluitingsdatum voor inleveren of verzenden van inzendingen: donderdag 28 juni 2007 Sluitingsdatum voor ontvangst van inzendingen die uiterlijk 28 juni per post of koerier warden verstuurd: maandag 23 juli 2007 Jurering Eerste selectie door de nationale jury's: september-oktober 2007 Vergelijkende analyse van de geselecteerde inzendingen door de Europese Wetenschappelijke Commissie (Scientific Committee), gevolgd door het Forum voor jury's en steden: november 2007 Definitieve selectie van de winnende inzendingen door de nationale jury's: december 2007-january 2008 Resultaten Bekendmaking van de resultaten: vrijdag 18 januari 2008 Europees Forum over de resultaten: mei

10 1.9 Lijst van Europan 9-secretariaten europan BELGIQUE/BELGIË/BELGIEN: 143, rue de Campine, 4000 Liège telephone , fax French, English 9:30 a.m. to noon, Monday, Wednesday, Friday europan CESKA REPUBLIKA Josefskà 34/6, Praha 1 telephone , fax Czech, English, French 9 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan DENMARK DAC (Danish Architecture Centre), Strandgade 27B, 1401 Copenhagen K telephone , fax Danish, English 9 a.m.-5 p.m., Monday to Friday europan DEUTSCHLAND Lützowstrasse , Berlin telephone , fax German, English 10 a.m.-5 p.m., Monday to Friday europan EESTI Eesti Arhitektide Liit (Union of Estonian Architects), Lai Tn. 31, Tallinn telephone , fax Estonian, English 10 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan ESPAÑA Paseo de la Castellana, 12., Madrid telephone , , fax Spanish, French, English 10 a.m.-2 p.m., Monday to Friday europan EUROPE Grande Arche de la défense, Pilier Sud, Paris-la-Défense cedex telephone , fax French, English 10 a.m.-1 p.m., Monday to Friday europan FRANCE Grande Arche de la défense, Paroi Sud, Paris-la-Défense cedex telephone , fax French, English 9 a.m.-1 p.m., Monday, Tuesday, Thursday, Friday europan HRVATSKA c/o Ministry of environmental protection, physical planning and construction Ulica Republike Austrije 18, Zagreb telephone , fax Croatian, English 9 a.m. to noon, 1 p.m.-4 p.m., Monday to Friday europan ITALIA Via Lorenzo il Magnifico, 84, Roma telephone , fax Italian, French, English 10 a.m.-2 p.m., Tuesday to Friday europan KYPROS 24 Stasikratous street, Elka Building, Office n 103, 1065 Nicosia telephone , fax: Greek, English 8 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, and 2:30 p.m. to 5:30 p.m. Monday to Thursday europan LATVIJA Architecture and design company, Terbatas street 34-1a, LV 1011 Riga telephone , , fax Latvian, English 10 a.m.-5 p.m., Monday to Friday 10

11 europan NEDERLAND Museumpark 25, P.O. Box 2182, 3000 CD Rotterdam telephone , fax Dutch, English 9 a.m.-5 p.m., Monday to Friday europan NORGE NAL, Josefinesgate 34, 0351 Oslo telephone , fax Norwegian, French, English, Spanish 11 a.m.-3 p.m., Monday to Thursday europan ÖSTERREICH Haus der Architektur, Engelgasse 3-5, 8010 Graz telephone , , fax German, English 9 a.m.-2 p.m., Monday, Wednesday, Thursday europan POLSKA Warsaw Culture Palace, Room 1716, Warsaw europan PORTUGAL Travessa do Carvalho 23, Lisboa telephone , fax Portuguese, English 10 a.m.-1 p.m., 2 p.m.-6 p.m. Monday to Friday europan SLOVENIJA Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana telephone , fax Slovenian, English 10 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan SUOMI - FINLAND SAFA, Runeberginkatu 5, Helsinki telephone , , fax Finnish, Swedish, English 9 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan SVERIGE c/o Sveriges Arkitekter, Box 9225, SE Stockholm telephone , fax Swedish, English 9 a.m.-4 p.m., Monday to Friday europan UNITED KINGDOM C.A.B.E (Commission for Architecture and the Built Environment), 1 Kemble street, London WC2B 4AN telephone , fax English, French, Spanish 10 a.m p.m. Monday to Friday europan SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA/SVIZRA p/a Luscher - Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne telephone , fax French, German, Italian, English 2 p.m.-5 p.m. Monday and Thursday 11

12 2 ORGANISATIE 2.1. Forum over de locaties Voorafgaand aan de start van de prijsvraag vindt er een Forum plaats waarop gedachtewisselingen en discussies plaatsvinden over de voorgestelde locaties tussen de locatievertegenwoordigers, de nationale Europan-organisaties en deskundigen. Het doel van dit Forum is de programma's definitief te formuleren en de locaties thematisch te classificeren. Het gaat erom de steden, de ontwikkelaars en de aannemers te betrekken bij het Europese Europan-proces en zeker te stellen dat de partners in de prijsvraagronde een gemeenschappelijke cultuur ontwikkelen Materiaal voor de deelnemers Europese website: beknopte informatie over de locaties Dit document is in het Engels (en eventueel in de taal van de locatie). De beknopte informatie is thematisch gegroepeerd en bevat over elke locatie: hoogwaardige beelddocumenten: o 1 plattegrond met schaallat van de stad of de omgeving waarop het studiegebied is aangegeven o 1 luchtfoto van het studiegebied waarop studie- en plangebied zijn aangegeven o 1 vogelvluchtfoto van het studiegebied o 1 vogelvluchtfoto van het plangebied o 1 plattegrond met schaallat van het studiegebied o 1 plattegrond met schaallat van het plangebied o minimal 3 tot 6 foto's vanaf ooghoogte waarop de karakteristieken van de locatie te zien zijn (hoogteverschillen, natuurlijke elementen, bestaande architectuur), geschreven informatie: o bevolkingsaantallen van de omgeving en de stad, de naam van de stad en de locatie, de oppervlakten van studie- en plangebied o thema: Europan 9-issues zoals de specifieke doelstellingen van de locatie, kwesties als de ruimtelijke behandeling van auto's, van duurzaamheid, functiemenging, nieuwe openbare ruimte o regionale schaal = agglomeratie: de plaats van de stad in het land en de regio, de plaats van de stad binnen het landelijke beleid, het stedelijke beleid o stedelijke schaal = studiegebied: beschrijving, specifieke rol van het studiegebied binnen het stedelijke beleid, programmatische intenties (vervoersystemen, openbare en privé-ruimte voor de bebouwing of herstructurering en een indicatie van de functies en de daarbij behorende oppervlakten) o lokale schaal = plangebied: beschrijving, specifieke rol van het plangebied binnen het studiegebied, het beleid van de stad voor het plangebied, karakteristieke elementen en de situatie ter plaatse (hoogteverschillen, verkaveling, wegen, begroeiing, etc.), beschrijving van de bestaande bebouwing, opsomming van te behouden gebouwen of natuurlijke elementen, programmatische intenties (plekken voor nieuwbouw en/of herstructurering met een indicatie van de functies en de daarbij behorende oppervlakten). Deze documenten kunnen worden afgedrukt en deelnemers kunnen op basis hiervan een keuze maken voor een locatie Uitgebreide informatie over de locatie Dit document is in het Engels (en eventueel in de taal van de locatie). De stukken bevatten alle noodzakelijke informatie die de deelnemer nodig heeft voor het maken van een ontwerp voor de gekozen locatie (aantallen, analyses en kwaliteit): Regionale schaal - omgeving 1 luchtfoto van de stad 1 plattegrond van de regio ('stedelijke geografie') of stadsplattegrond (agglomeratie) met schaallat (tussen 1: en 1:20.000) met de structurerende hoofdelementen (bebouwing, netwerken en natuurlijke elementen) een tekst met een gedetailleerde analyse van de regionale en stedelijke context, de rol van de stad binnen het landelijke en regionale beleid. 12

13 Stedelijke schaal - studiegebied 1 luchtfoto van het studiegebied minimaal 1 vogelvluchtfoto van het studiegebied minimaal 5 foto's vanaf ooghoogte waarop de karakteristieken van de locatie te zien zijn (hoogteverschillen, natuurlijke elementen, bestaande architectuur plattegronden van het studiegebied (tussen 1: en 1:5.000) karakteristieke elementen (infrastructuur, bestaande en toekomstige projecten, etc.) een tekst met een gedetailleerde beschrijving van het studiegebied een gedetailleerde analyse van de stedelijke context van het studiegebied: de rol van het gebied binnen het stedelijke beleid, waarbij wordt ingegaan op de stedelijke doelstellingen voor het studiegebied een programmatisch raamwerk (geplande netwerken, te realiseren en/of te herstructureren openbare en privé-ruimten met een indicatie van de functies en/of de oppervlakten, doelstellingen voor de openbare ruimte, de wegen en gedetailleerde uitleg over de keuzes die door de beschikbaarsteller van de locatie werden gemaakt voor de diverse onderdelen) Lokale schaal - plangebied minimaal 3 vogelvluchtfoto's van het plangebied minimaal 10 foto's vanaf ooghoogte waarop de karakteristieken van het plangebied te zien zijn: hoogteverschillen, natuurlijke elementen, bestaande architectuur plattegrond(en) van het plangebied (tussen schaal 1:5.000 en 1:2.000) waarop de situering van het plangebied binnen het studiegebied is te zien plattegrond(en) van het plangebied (tussen schaal 1:1.000 en 1:500) waarop de verkaveling, de bebouwing, natuurlijke elementen, etc. zijn te zien indien noodzakelijk een tekening met de hoogteverschillen in het plangebied (tussen schaal 1:5.000 en 1:2.000) karakteristieke elementen (al dan niet te behouden bebouwing, natuurlijke elementen, etc.) een tekst met een gedetailleerde beschrijving van het plangebied en van de grondsituatie een tekst met een gedetailleerd programma voor de nieuwbouw en/of de te herstructureren bebouwing, met functies en oppervlakten, gedetailleerde doelstellingen voor de openbare ruimte en de wegen en gedetailleerde uitleg over de keuzes die door de beschikbaarsteller van de locatie werden gemaakt voor de diverse programmaonderdelen) Europan 9 - programmatische kwesties de relatie tussen de locatie en het thema van Europan 9 vragen over meerdere vormen van vervoer vragen over de ruimtelijke behandeling van auto's vragen over duurzaamheid als ruimtelijke vraag van de interactie tussen open (natuurlijke?) ruimte en stedelijke morfologie vragen over functiemenging vragen over nieuwe openbare ruimten Deze documenten kunnen worden gedownload en voor de deelnemers als basis dienen voor hun inzending Ontvangst van de inzendingen Bij elke nationale organisatie is een persoon die niet is betrokken bij de technische commissie of de jury, gemachtigd de inzendingen die worden ingeleverd, aan te nemen Procedure van de jurering Jurering Technische commissie Elk land heeft een technische commissie die geen rol spelt bij de jurering van de inzendingen, maar bekijkt of de inzending voldoet aan de eisen van het prijsvraagreglement. De commissie onderzoekt alle inzendingen teneinde het jurywerk voor te bereiden. De leden van de technische commissie worden benoemd door de nationale organisatie en de lijst met leden wordt naar de Europese Europan Associatie gestuurd. In de technische commissie kunnen vertegenwoordigers van de locaties en landelijke deskundigen worden opgenomen. 13

14 Jurylidmaatschap In elk land wordt een jury samengesteld. De leden worden benoemd door de nationale Europan-organisatie en goedgekeurd door de Council van de Europese Europan Associatie. De jury ziet alle inzendingen die voldoen aan het prijsvraagreglement. Uitspraken van de jury zijn bindend. Indien een inzending niet voldoet aan het reglement, kan de jury besluiten deze al dan niet te diskwalificeren. De jury beoordeelt in geen enkel geval extra aangeleverd materiaal of maquettes. Elke jury telt negen leden die op geen enkele wijze een band hebben met een van de prijsvraaglocaties en is als volgt samengesteld: een vertegenwoordiger van de overheid of een toezichthoudende instantie twee vertegenwoordigers van opdrachtgevende partijen, waarbij een van de personen een stad mag vertegenwoordigen die niet bij de prijsvraag is betrokken vier architecten twee vooraanstaande deskundigen De nationale organisatie benoemt minimaal twee plaatsvervangende juryleden, onder wie minstens één architect. Drie van de negen juryleden, waarvan minimaal twee architecten, moeten uit het buitenland afkomstig zijn, De nationale Europanorganisatie benoemt ook minimaal twee vervangende juryleden, waaronder minimaal een architect. Daarnaast wijst het Europese Europan-secretariaat een vertegenwoordiger aan die de jurybijeenkomsten zal bijwonen als deskundig waarnemer. Hij/zij legt de jury het thema uit en bewaakt dat de jurering plaatsvindt volgens het prijsvraagreglement. Juryleden kunnen vertegenwoordigers van de locaties raadplegen, maar in onder geen enkele omstandigheid hebben locatievertegenwoordigers stemrecht. De samenstelling van de jury wordt bekendgemaakt bij de start van de prijsvraag en de namen van de leden staan op de Europese website Werkwijze van de jury Volgens het Europan-reglement zijn besluiten van de jury bindend. De jurering vindt plaats in twee ronden. In de eerste ronde wordt maximaal twintig procent van de inzendingen geselecteerd. In de tweede ronde worden alle inzendingen bekeken en worden de inzendingen voor een eerste- en tweedeprijswinnaars ( winners en runners-up ) en de bijzondere vermeldingen ( honourable mentions ) aangewezen. Bij aanvang van de eerste ronde wijst de jury een van de leden als voorzitter aan en stelt de werkwijze vast. Elke inzending wordt op eigen merites beschouwd en het winnende plan wordt niet aangewezen op basis van een gelijke verdeling over de locaties. Aan het eind van de beraadslagingen wijst de jury de eersteprijswinnende inzendingen ( winners ) aan waarbij geen volgorde wordt aangegeven, de tweedeprijswinnende plannen ( runners-up ) krijgen echter wel een volgorde. Als de kwaliteit van de inzendingen het toelaat, kan de jury inzendingen aanwijzen die - als een plan met de eerste prijs na controle door het Europese Europan-secretariaat wordt gediskwalificeerd - de plaats van het plan met een eerste prijs kan vervangen. In dit geval worden vervangende inzendingen aangewezen waarin een volgorde wordt aangebracht. Als een eersteprijswinnende inzending wordt gediskwalificeerd, wordt deze vervangen door de inzending op de hoogste plaats met de tweede prijs. De vervangende inzending op de hoogste plaats krijgt dan de laagste plaats als tweedeprijswinnaar. Deze procedure wordt herhaald als er meerdere eersteprijswinnende inzendingen worden gediskwalificeerd. Als een tweedeprijswinnende inzending wordt gediskwalificeerd, komt de vervangende inzending van de hoogste plaats op de laagste plaats als tweedeprijswinnaar. Deze procedure wordt herhaald als er meerdere tweedeprijswinnende inzendingen worden gediskwalificeerd. Het aanbrengen van een volgorde in de tweedeprijswinnende en vervangende inzendingen is louter technisch en optioneel en wordt niet openbaar gemaakt. 14

15 Elk land houdt in zijn begroting per locatie rekening met een eerste en een tweede prijs. De jury kan besluiten niet alle prijzen toe te kennen. In dat geval wordt de reden daarvan openbaar gemaakt. De jury kan inzendingen een bijzondere vermelding toekennen. De auteurs van bijzondere vermeldingen ontvangen geen prijs. De inzendingen worden op landelijk niveau gepubliceerd en tentoongesteld, maar niet op Europees niveau Beoordelingscriteria De jury krijgt voorafgaand aan de jurering aanbevelingen van de Europese Europan-organisatie. Allereerst moet de jury de inzendingen die niet aan het prijsvraagreglement voldoen bekijken en besluiten de inzenders al dan niet te diskwalificeren. De jury beoordeelt beslist geen extra documenten. Tijdens de eerste ronde beoordeelt de jury de inzendingen op basis van: het concept, de mate waarin de inzending vernieuwend is in de manier waarop het Europan-thema European Urbanity wordt benaderd. Tijdens de tweede ronde beoordeelt de jury de inzendingen op basis van: de relatie tussen het concept en de locatie; de relevantie voor de thematische vraagstelling; de relevantie van het programma voor de algemene opgave voor de locatie; de mogelijkheden voor integratie in een complex stedenbouwkundig proces; de architectonische kwaliteiten; de aard van vernieuwing van de openbare ruimten; de overwegingen die werden gemaakt in de verbinding tussen woningbouw en andere functies; de sociaal-economische haalbaarheid; de technische kwaliteiten. De jury produceert en publiceert een rapport met een samenvatting van de beraadslagingen en een uitleg van de criteria voor de winnende inzendingen Opheffing van de anonimiteit De inzendingen die door de deskundigen en de jury worden beoordeeld zijn anoniem. Nadat de jury tot een besluit is gekomen opent de voorzitter de verzegelde enveloppen en maakt de jury de namen van de auteurs van de prijswinnende en vervangende inzendingen en van de bijzondere vermeldingen Bekendmaking van de resultaten De jury maakt de uitslag onmiddellijk bekend bij de betreffende nationale organisatie, die deze doorgeeft aan het Europese Europansecretariaat. Nadat het Europese Europan-secretariaat heft gecontroleerd of de inzenders hebben voldaan aan het prijsvraagreglement, en nadat eventueel noodzakelijke veranderingen zijn aangebracht in de volgorde, worden de resultaten in alle landen van de prijsvragen tegelijkertijd bekendgemaakt door de nationale Europan-organisatie en het Europese Europan-secretariaat Europese vergelijkende analyse Geselecteerde inzendingen Na de eerste jureringsronde stelt de jury de nationale Europanorganisatie ervan op de hoogte welke inzendingen zijn geselecteerd. De nationale organisatie stuurt onmiddellijk de gebonden documenten van de geselecteerde inzendingen naar het Europese Europansecretariaat. Deze inzendingen blijven anoniem en zijn alleen herkenbaar aan hun code Europese commissie voor vergelijkende analyse De leden van de Europese Wetenschappelijke Commissie komen bijeen om kennis te nemen van de anonieme, door de nationale jury s geselecteerde inzendingen. Geassisteerd door een groep deskundigen brengen zij een thematische classificatie aan op basis van de problematiek die aan de orde wordt gesteld op de locaties. Zij doen dit op basis van vergelijkingen. Zij dienen de thematische families te definiëren waarbinnen de geselecteerde inzendingen vallen en materiaal te produceren voor de 15

16 Europese discussie met de locatievertegenwoordigers en de juryleden. Het doel hiervan is laatstgenoemden te voorzien van referenties vanuit de interessante ideeën die op Europees niveau uit de prijsvraag komen. De Europese vergelijkende analyse is absoluut geen beoordeling. De inzendingen worden slechts geclassificeerd op basis van een louter thematische en vergelijkende analyse Forum van jury s en steden Tussen de twee jureringsronden vindt een Europees Forum plaats waar de locatievertegenwoordigers en de juryleden elkaar ontmoeten en met elkaar discussiëren naar aanleiding van de conclusies van de Europese commissie voor de vergelijkende analyse. Het doel van deze bijeenkomst is dat de diverse deskundigen die deelnemen aan het evaluatieproces een gemeenschappelijke cultuur delen Publiciteit rond de prijsvraag Evenementen Start van de Europan-prijsvraag De start van de prijsvraag kan vergezeld gaan van persconferenties en eventueel van bijeenkomsten in de verschillende organiserende en geassocieerde landen Afsluiting van de prijsvraagronde Nationale evenementen De resultaten van de prijsvraag kan vergezeld gaan van een tentoonstelling en een persconferentie in alle organiserende en geassocieerde landen. Alle inzendingen die naar een land zijn gestuurd kunnen worden bekeken op de ingezonden panelen, dan wel op een Cd-rom. Tegelijkertijd organiseren de nationale Europan-organisaties ontmoetingen tussen de prijswinnaars en de aannemers, gemeentelijke autoriteiten en stedenbouwkundigen, teneinde het realisatieproces in gang te zetten. Internationale tentoonstelling en Forum van resultaten Om de Europan-prijsvraagronde af te sluiten wordt een internationale tentoonstelling samengesteld, gecombineerd met een forum en discussies over de prijswinnende plannen en hun haalbaarheid. Op de internationale tentoonstelling zijn alle prijswinnende inzendingen te zien, alsmede de locaties. Een reizende versie van de tentoonstelling wordt aan de deelnemende landen aangeboden. Het Forum van resultaten kan worden beschouwd als een professionele ontmoetingsplek, waar de discussie over de resultaten plaatsvindt. Er vinden workshops plaats met de nationale Europanorganisaties, de winnende teams, locatievertegenwoordigers en bouwondernemers. Deskundigen maken vergelijkende studies van de onderscheiden inzendingen Websites Europan Europe Voor de lopende prijsvraagronde geeft deze website alle gedetailleerde informatie over de prijsvraag, de data van Europese evenementen en nieuws. Ook een overzicht van alle thema s en onderscheiden projecten van eerdere prijsvraagronden zijn er te vinden, evenals toegang tot alle publicaties. Nationale Europan-websites Voor de lopende prijsvraagronde en in samenwerking met de Europese website, staan op de nationale websites de resultaten van de prijsvraag en het juryrapport. Op de nationale websites is ook allerlei andere informatie te vinden, die van land tot land verschilt. 16

17 Europese catalogus met de resultaten Het Europese Europan-secretariaat coördineert de publicatie van een Europese catalogus met de resultaten waarin alle winnende inzendingen zijn geanalyseerd vanuit twee gezichtspunten, het ene thematisch en het andere kritisch. Elk winnend team ontvangt een exemplaar. De catalogus is ook te koop bij gespecialiseerde boekhandels in Europa, bij de nationale Europan-organisaties en bij het Europese Europan-secretariaat Realisaties Ondersteunende activiteiten bij realisaties De Europese en de nationale Europan-organisaties doen wat nodig is om de steden en/of ontwikkelaars op de locaties aan te moedigen de prijswinnende teams te betrekken bij de uitvoeringsfase. Na een kritische discussie en in overleg met de partijen die een locatie beschikbaar stellen (ontwikkelaars en/of uitvoerenden), zullen realisatieprocessen in gang gezet worden met de prijswinnende teams op basis van de ideeën die in hun ontwerp zijn ontwikkeld. Deze vervolgfase bestaat uit een aantal evenementen, die kunnen worden opgevat als opeenvolgende stappen: workshops, stedenbouwkundig ontwerp, bouwen. Indien noodzakelijk kunnen de plannen op een andere dan de prijsvraaglocatie worden gerealiseerd. De prijswinnende teams moeten voldoen aan de professionele regels die van toepassing zijn in het land waar zij gecontracteerd worden. Een samenvatting van deze regels staat op de Europese website. Na de prijsvraag moeten de prijswinnende teams een architect uit hun midden aanwijzen die de enige contactpersoon wordt voor de contacten met de stad of de ontwikkelaar Websites Europan Europe Het Europese secretariaat coördineert, in samenwerking met de nationale organisaties die zich bezighouden met de prijswinnaars, het proces van het op internet plaatsen van projecten die zijn of worden gerealiseerd. Nationale Europan-websites Per land presenteren de Europan-organisaties de bouwprojecten in hun land Publicaties van realisaties Het Europese secretariaat coördineert, in samenwerking met de betreffende nationale organisaties en de prijswinnaars Europese publicaties over realisaties waarin de eerste- en tweedeprijswinnende projecten van eerdere prijsvraagronden die in aanbouw of gerealiseerd zijn worden belicht. Van sommige gerealiseerde projecten zijn aparte boekjes gemaakt Realisatieprijs Tijdens een grootschalig Europees evenement wordt soms een ereprijs uitgereikt voor de tien beste gerealiseerde projecten van eerdere prijsvraagronden. Deze prijs is voor de opdrachtgever en de architect gezamenlijk Op de Europese website zijn per land de details te vinden over de nationale prijsvraagvoorwaarden (aantal locaties, aantal prijzen, voorwaarden om te bouwen, etc.) 17

18 3 ORGANISATOREN 3.1. Definitie Europan is een Europese federatie van nationale organisaties die architectuurprijsvragen gevolgd door bouw- of studieprojecten organiseert, die gelijktijdig door diverse landen worden georganiseerd door diverse landen op basis van een gemeenschappelijk thema en met gelijke doelstellingen. Dit reglement geldt voor alle prijsvragen van deze Europan-ronde. 3.2 Doelstellingen Europan heeft als doel in open dialoog en door samenwerking binnen een breed Europa een beter begrip van en verdieping van de kennis over woningbouw en stedenbouwkundige planning te bewerkstelligen, en uitwisselingen over dit onderwerp tussen de verschillende Europese landen te stimuleren. Europan heeft als doel jonge Europese architecten en stedenbouwkundigen bij te staan bij het ontwikkelen en uitdragen van hun ideeën in Europa en daarbuiten. Europan heeft als doel gemeenten en ontwikkelaars die locaties aanbieden te steunen bij het vinden van vernieuwende architectonische en stedenbouwkundige oplossingen voor de problemen waarvoor zij staan. Europan zal daarom in de deelnemende landen stedenbouwkundige studies en experimentele projecten op het gebied van de woningbouw en de realisatie van vernieuwende stedenbouwkundige voorstellen bevorderen Organiserende en geassocieerde Europan-landen Organisatoren Nationale organisaties In elk land is een nationale organisatie met vertegenwoordigers van diverse overheden, publieke en private ontwikkelaars, architecten en architectenorganisaties en deskundigen uit het culturele veld verantwoordelijk voor de prijsvraagorganisatie. De nationale organisatie is een non-profitorganisatie. De nationale organisatie dient toezicht te houden op de nationale prijsvraag en dient de realisatie van de winnende ontwerpen te bevorderen. Elke nationale organisatie heeft een nationaal secretariaat. Organiserende landen De nationale organisatie van elk organiserend land dat het Handvest ondertekende, verplicht zich tot het organiseren van een architectuurprijsvraag op basis van hetzelfde thema, volgens hetzelfde reglement en volgens hetzelfde tijdschema als de overige organiserende landen. Geassocieerde landen De nationale organisatie van elk geassocieerd land dat het Handvest ondertekende, zal minimaal één locatie beschikbaar stellen. Met een van organiserende landen gaat het een samenwerkingsverband aan voor de jurering en neemt het deel aan de prijsvraag op basis van hetzelfde thema, volgens hetzelfde reglement en volgens hetzelfde tijdschema als de organiserende landen. De Europan-organisaties van de geassocieerde landen verplichten zich de informatie over de locatie te produceren en te verspreiden. Zij zullen samenwerken met organiserende landen voor de jurering van de inzendingen Europan-associatie Een Europese Europan-associatie treedt op als overkoepelend orgaan voor de verschillende nationale organisaties. In de General Assembly van de Europan-associatie hebben van elk organiserend land vier vertegenwoordigers van de nationale organisaties, vertegenwoordigers van de geassocieerde landen en ereleden zitting. In de Council heeft van elk organiserend land een vertegenwoordiger zitting. Een Wetenschappelijke Commissie, samengesteld uit Europese deskundigen, is verantwoordelijk voor de formulering van de voorstellen voor thema s, voor het uitvoeren van de vergelijkende analyse van de locaties en de resultaten, en draagt bij aan de strategische ideeën over de stedelijke ontwikkeling in de Europese stad. 18

Ontwerpwedstrijd Veehouderij

Ontwerpwedstrijd Veehouderij Wedstrijdreglement ideeënprijsvraag Ontwerpwedstrijd Veehouderij Contactgegevens Stichting Boerengroep o.v.v. Ontwerpwedstrijd Veehouderij Postbus 265 6700 AG Wageningen info@ontwerpwedstrijdveehouderij.nl

Nadere informatie

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio Over energietransitie, economische concurrentiekracht en governance Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem,

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk.

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk. Offerteaanvraag Europese aanbesteding Voor de levering van PR- en (marketing)communicatiediensten en de levering van promotioneel drukwerk Voor ROC de Leijgraaf Status: Definitief Datum: 10-4-2012 Referentie:

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pop-up Business Center

Pop-up Business Center Vlaanderen FLANDERS INVESTMENT & TRADE is Internationaal Ondernemen Wedstrijd Pop-up Business Center Ontwerp een concept, voor een State of the Art reizende module, ter promotie van het Vlaamse bedrijfsleven

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OiL.06 Financiën - Inkoop - Verslaglegging Ref. Ares(2012)176988-16/02/2012 Luxemburg, 16.02.2012 O1L.06 - DM/mk ARES (2012) Uitnodiging

Nadere informatie

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Versie 1 Corporate Governance Charter december 2005 Versie 2 Corporate Governance Charter juli 2006 Versie 3 Corporate Governance Charter mei 2007 Versie 4 Corporate

Nadere informatie

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding Onderzoek ICT-projecten bij de overheid 30-10-2012 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 1 Inleiding 1.1 Aanbestedende dienst 1.2 Voorwerp van de

Nadere informatie

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking in België Aanbestedende overheid Partena

Nadere informatie

Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding

Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Datum 19 juni 2014 Status Definitief 1 Toelichting Het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.6.2008. SEC(2008) 2193 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE CODE VAN BEST PRACTICES TER VERGEMAKKELIJKING VAN DE TOEGANG

Nadere informatie

Bestekken & Begroten Stageverslag m.b.t. 3 e jaars beroepsstage Siemen van Eijk Studentnummer: 0829889

Bestekken & Begroten Stageverslag m.b.t. 3 e jaars beroepsstage Siemen van Eijk Studentnummer: 0829889 Bestekken & Begroten Stageverslag m.b.t. 3 e jaars beroepsstage Siemen van Eijk Bestekken & Begroten Stageverslag m.b.t. 3 e jaars beroepsstage Siemen van Eijk Datum : 24 juni 2010 Status : Definitief

Nadere informatie