WINDSURFING COMPETITIE REGELS DE REGELS VOOR WEDSTRIJDSURFEN. International Sailing Federation International Windsurfing Association

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2005-2008 WINDSURFING COMPETITIE REGELS DE REGELS VOOR WEDSTRIJDSURFEN. International Sailing Federation International Windsurfing Association"

Transcriptie

1 DE REGELS VOOR WEDSTRIJDSURFEN T H E R A C I N G R U L E S O F S A I L I N G WINDSURFING COMPETITIE REGELS International Sailing Federation International Windsurfing Association

2 INTRODUCTIE The Windsurfing Competitie Regels zijn samengesteld uit De Regels voor Wedstrijdzeilen en worden gebruikt voor het windsurfen. Het bevat twee hoofdbestanddelen. Het eerste, de Delen 1-7, bevat regels waarmee alle deelnemers te maken hebben. Het tweede, de appendices A-P bevat details van regels en aanbevelingen. Herziening De wedstrijdregels worden iedere vier jaar herzien en gepubliceerd door de 'International Sailing Federation' (ISAF), de internationale autoriteit van de sport. Deze uitgave wordt van kracht op 1 Januari Merkstrepen in de kantlijn geven belangrijke wijzigingen op de delen 1-7 en de definities van de uitgave aan. NB. Niet in de Nederlandse uitgave. Vóór 2009 worden geen wijzigingen overwogen, maar alle wijzigingen die voor die tijd als urgent worden beschouwd, zullen worden gepubliceerd via nationale autoriteiten en vermeld op de ISAF website (www.sailing.org.) NB De Nederlandse tekst van wijzigingen op de Regels voor Wedstrijdzeilen zal worden vermeld op de website van het Watersportverbond ISAF Codes De ISAF Deelnamerecht, Reclame en Anti-Doping Codes (Regulations 19, 20 en 21) worden wel genoemd in de definitie Regel maar zijn niet opgenomen in dit boek aangezien zij op ieder moment gewijzigd kunnen worden. Nieuwe versies zullen worden aangekondigd via de nationale autoriteiten en gepubliceerd op de ISAF website. Cases en Calls De ISAF publiceert interpretaties van de regels voor wedstrijdzeilen in The Case Book for en erkent deze als geautoriseerde interpretaties en uitleg van de regels. Deze publicatie zijn verkrijgbaar op de ISAF website. Terminologie Een uitdrukking die wordt gebruikt in de betekenis zoals die is omschreven in de Definities, is cursief gedrukt of, in voorwoorden, vet cursief gedrukt (bijvoorbeeld, wedstrijdzeilen en wedstrijdzeilen). 'Surfplank' betekent een surfplank inclusief de bemanning aan boord; als een surfplank een boot tegenkomt, betekend het indien van toepassing boot 'Wedstrijdcomité' omvat ieder persoon die, of comité dat, een functie van een wedstrijdcomité uitoefent. Overige woorden en uitdrukkingen worden gebruikt in de zin zoals die in het nautisch of algemeen taalgebruik wordt aanvaard.

3 Appendices Iedere appendix is aangeduid door een letter. Een verwijzing naar een regel in een appendix bevat de letter van de appendix en het nummer van de egel (bijvoorbeeld, 'regel A1 ). Er is geen Appendix I of O en Appendix B, C, D, E en P zijn weggelaten in de windsurfing regels. Wijzigingen van de regels De bepalingen van een nationale autoriteit, klassenvoorschriften of de wedstrijdbepalingen mogen een wedstrijdregel alleen wijzigen zoals toegestaan in regel 86. Wijzigingen in de Bepalingen van Nationale Autoriteiten Een nationale autoriteit mag wijzigingen in zijn bepalingen beperken zoals toegestaan in regel 87.

4 GRONDPRINCIPE Sportiviteit en de regels Deelnemers aan de zeilsport zijn onderworpen aan een verzameling van regels die zij verwacht worden na te leven en te handhaven. Een fundamenteel principe van sportiviteit is dat als deelnemers een regel overtreden, zij onmiddellijk een straf nemen, hetgeen terugtrekken kan zijn. WINDSURF COMPETITIE Windsurf-competitie moet worden gezeild onder de Regels voor Wedstrijdzeilen zoals gewijzigd door de appendix B of, gelijkwaardig, onder De Windsurfing Competitie Regels.Waar een regel van Appendix B staat in deze windsurfing regels het regelnummer van aangegeven. Een windsurf-evenement kan inhouden één of meer van de volgende disciplines of hun wedstrijdvormen. Discipline Race Expression Speed Wedstrijdvormen Baanracen; slalom; marathon Wave performance; freestyle In expression-competities wordt de prestatie van een plank meer beoordeeld op bekwaamheid en variëteit dan op snelheid en wordt georganiseerd met gebruikmaking van eliminatie-series. Zowel wave performance- als freestyle-competitie wordt georganiseerd, afhankelijk van de golfcondities op de locatie. Bij speed-competitie bestaat een 'ronde' uit één of meer speedruns waarbij de planken beurtelings de baan zeilen met tussenpozen. In de discipline race, is een marathonrace een race die voor langer dan een uur is gepland. In slalomracen of expression-competitie betekent 'heat' één eliminatie-strijd, een 'ronde' bestaat uit één of meer heats en een eliminatie-serie bestaat uit een maximum van vier ronden.

5 DEEL 1 FUNDAMENTELE REGELS 1 VEILIGHEID 1.1 Hulp verlenen aan in gevaar verkerenden Een surfplank of deelnemer moet alle mogelijke hulp verlenen aan elk persoon die of vaartuig dat in gevaar verkeert. 1.2 Reddingsmiddelen en persoonlijk drijfvermogen Een surfplank moet voor alle opvarenden doelmatige reddingsmiddelen aan boord hebben, waarvan één klaar is voor direct gebruik, tenzij zijn klassenvoorschriften in een andere maatregel voorzien. Iedere deelnemer is individueel verantwoordelijk voor het dragen van persoonlijk drijfvermogen, doelmatig voor de omstandigheden. 2 EERLIJK ZEILEN Een surfplank en zijn eigenaar moeten deelnemen met inachtneming van erkende beginselen van sportiviteit en eerlijk spel. Een surfplank mag alleen op grond van deze regel worden gestraft als duidelijk is vastgesteld dat deze beginselen zijn overtreden. Een uitsluiting op grond van deze regel mag niet worden afgetrokken van de seriescore van de surfplank. 3 AANVAARDING VAN DE REGELS Door deelname aan een wedstrijd die valt onder deze wedstrijdregels, gaat iedere deelnemer en surfplankeigenaar ermee akkoord (a) (b) (c) te zijn onderworpen aan de regels; de opgelegde straffen en andere maatregelen die worden genomen overeenkomstig de regels, onderworpen aan de procedures voor hoger beroep en herziening die daarin zijn voorgeschreven, te aanvaarden als de definitieve beslissing van iedere kwestie die ontstaat onder de regels; en waar de kwestie er niet een is die bepaald is door de Regels, niet zijn toevlucht neemt tot enig gerechtshof of enige rechtbank totdat alle interne middelen die door de ISAF of door het Court of

6 Arbitration for Sport zijn voorgeschreven, zijn uitgeput. 4 BESLUIT OM WEDSTRIJD TE ZEILEN De verantwoordelijkheid voor het besluit van een surfplank om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen. 5 DRUGS Een deelnemer mag noch een middel innemen noch gebruik maken van een methode die is verboden door de Olympic Movement Anti-Doping Code of de World Anti-Doping Agency en moet voldoen an de vereisten van ISAF Regulation 21, Anti-Doping Code. Een beweerde of feitelijke overtreding van deze regel moet worden behandeld zoals voorgeschreven in Regulation 21. Het mag geen grond voor een protest zijn en regel 63.1 is niet van toepassing.

7 DEEL 2 Wanneer surfplanken elkaar tegenkomen De regels van Deel 2 zijn van toepassing tussen surfplanken die zeilen in of nabij het wedstrijdgebied met de bedoeling wedstrijd te zeilen, aan het wedstrijdzeilen zijn of wedstrijd gezeild hebben. Een surfplank die niet wedstrijd zeilt zal echter niet worden gestraft op grond van een overtreding van één van deze regels, behalve regel Wanneer een surfplank varende onder deze regels een vaartuig ontmoet dat dat niet doet, moet hij zich houden aan de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee (IRPCAS) of aan voorrangsregels van de overheid. Een beweerde overtreding van die regels zal echter geen grond zijn voor een protest behalve door het wedstrijdcomité of protestcomité. Indien de wedstrijdbepalingen dat aangeven worden de regels van Deel 2 vervangen door de voorrangsregels van de IRPCAS of door voorrangsregels van de overheid. HOOFDSTUK A VOORRANG Een surfplank heeft voorrang wanneer een andere van hem moet vrij blijven. Sommige regels in de Hoofdstukken B, C en D echter beperken de handelingen van een surfplank met voorrang. 10 OVER VERSCHILLENDE BOEG Wanneer surfplanken over een verschillende boeg liggen moet een surfplank die over de stuurboordboeg ligt vrij blijven van een surfplank die over de bakboordboeg ligt. 11. OVER DEZELFDE BOEG, OVERLAP Wanneer surfplanken over dezelfde boeg liggen en een overlap hebben, moet een loefwaartse surfplank vrij blijven van een lijwaartse surfplank. 12. OVER DEZELFDE BOEG, GEEN OVERLAP Wanneer surfplanken over dezelfde boeg liggen en geen overlap hebben, moet een surfplank die vrij achter ligt vrij blijven van een surfplank die vrij voor ligt. 13. TIJDENS OVERSTAG GAAN 13.1 Nadat een surfplank verder is gedraaid dan de wind,

8 moet hij vrijblijven van andere surfplanken tot hij op een aandewindse koers ligt. Gedurende die tijd zijn de regels 10, 11 en 12 niet van toepassing. Als twee surfplanken tegelijkertijd onder deze regel vallen moet degene aan de bakboordzijde van de andere of die achter ligt, vrijblijven 13.2 Een surfplank dat gijpt moet vrijblijven van andere surfplanken. Gedurende die tijd zijn regels 10, 11 en 12 niet van toepassing. Als twee surfplanken tegelijkertijd onder deze regel vallen moet degene aan de bakboordzijde van de andere of die achter ligt, vrijblijven HOOFDSTUK B ALGEMENE BEPERKINGEN 14 AANRAKING VERMIJDEN Een surfplank moet aanraking met een andere surfplank vermijden als dit redelijkerwijs mogelijk is. Echter, een surfplank met voorrang of één met recht op ruimte (a) hoeft niet te handelen om aanraking te vermijden totdat het duidelijk is dat de andere surfplank niet vrij blijft of geen ruimte geeft, en (b) mag niet op grond van deze regel worden gestraft tenzij er een aanraking is die schade of letsel veroorzaakt. 15 VOORRANG VERKRIJGEN Wanneer een surfplank voorrang verkrijgt, moet hij aanvankelijk de andere surfplank ruimte geven om vrij te blijven, tenzij hij voorrang verkrijgt door de handelingen van de andere surfplank. 16 VAN KOERS VERANDEREN 16.1 Wanneer een surfplank met voorrang van koers verandert, moet hij de andere surfplank ruimte geven om vrij te blijven Wanneer bovendien na het startsein een over de stuurboordboeg liggende surfplank vrij blijft door achter een over de bakboordboeg liggende surfplank langs te varen

9 mag de over de bakboordboeg liggende surfplank niet van koers veranderen als daardoor de over de stuurboordboeg liggende surfplank onmiddellijk van koers zou moeten veranderen om vrij te blijven. 17 Vervallen HOOFDSTUK C BIJ MERKTEKENS EN HINDERNISSEN Voor zover een regel van Hoofdstuk C strijdig is met een regel van Hoofdstuk A of B, heeft de regel van Hoofdstuk C prioriteit. 18 HET RONDEN EN VOORBIJVAREN VAN MERKTEKENS EN HINDERNISSEN In regel 18, is ruimte de ruimte voor een binnenliggende surfplank om te kunnen ronden of voorbij te varen tussen een buitenliggende surfplank en een merkteken of hindernis, met inbegrip van ruimte om overstag te gaan of te gijpen wanneer één van die twee een normaal deel van de manouvre uitmaakt Wanneer deze regel van toepassing is Regel 18 is van toepassing wanneer surfplanken op het punt staan een merkteken dat zij aan dezelfde zijde moeten houden, of een hindernis die zij aan dezelfde zijde houden, te ronden of voorbij te varen, totdat zij hem zijn voorbijgevaren. Hij is echter niet van toepassing a. bij een merkteken van de startlijn dat omgeven is door bevaarbaar water of bij zijn ankerlijn, vanaf het moment dat de surfplanken deze naderen om te starten totdat zij ze zijn voorbijgevaren; of b. terwijl surfplanken over verschillende boeg liggen, wanneer zij of opkruisen, of wanneer de juiste koers voor één van hen, maar niet beide, om het merkteken of de hindernis te ronden of voorbij te varen, overstag gaan is Ruimte geven; vrij blijven a. MET OVERLAP - GRONDREGEL Wanneer surfplanken een overlap hebben moet de buitenliggende surfplank de binnenliggende

10 surfplank ruimte geven om het merkteken of de hindernis te ronden of voorbij te varen, en als de binnenliggende surfplank voorrang heeft moet moet de buitenliggende surfplank bovendien vrijblijven. Andere delen van regel 18 bevatten uitzonderingen op deze regel b vervallen c. vervallen d. VAN KOERS VERANDEREN OM TE RONDEN OF VOORBIJ TE VAREN Als na het startsein regel 18 van toepassing is tussen twee surfplanken en de surfplank met voorrang verandert van koers om een merkteken te ronden of voorbij te varen, is regel 16 niet van toepassing tussen hem en de andere surfplank e. OVERLAPRECHTEN Als er redelijke twijfel bestaat of een surfplank een overlap tijdig tot stand heeft gebracht of heeft verbroken, moet worden aangenomen dat hij dat niet heeft gedaan. Als de buitenliggende surfplank geen ruimte kan geven wanneer een overlap begint, zijn de regels 18.2 a en 18.2 b niet van toepassing vervallen 18.4 Gijpen Wanneer een binnenliggende surfplank met overlap en voorrang moet gijpen bij een merkteken of hindernis om zijn juiste koers te varen, mag hij totdat hij gijpt niet verder aan het merkteken of hindernis voorbijzeilen dan nodig is om die koers te zeilen Een doorlopende hindernis voorbijvaren Als surfplanken een doorlopende hindernis voorbijvaren, zijn de regels 18.2 (b) en 18.2 (c) niet van toepassing. Een vrij achter liggende surfplank die een overlap aan de binnenzijde verkrijgt heeft slechts recht op ruimte om tussen

11 de andere surfplank en de hindernis door te varen als er op het moment dat de overlap begint ruuimte is om dat te doen. Als die er niet is, heeft hij geen recht op ruimte en moet vrijblijven. 19 RUIMTE OM OVERSTAG TE GAAN BIJ EEN HINDERNIS 19.1 Wanneer hij een hindernis nadert, mag een surfplank die aan de wind of hoger vaart aanroepen om ruimte om overstag te gaan en een andere surfplank over dezelfde boeg te ontwijken. Hij mag echter alleen aanroepen als de veiligheid hem dwingt een aanmerkelijke koerswijziging te maken om de hindernis te ontwijken. Voor hij overstag gaat moet hij de aangeroepen surfplank tijd geven om te reageren. De aangeroepen surfplank moet reageren door of (a) zo snel mogelijk overstag te gaan, in welk geval de aanroepende surfplank ook zo snel mogelijk overstag moet gaan, of (b) meteen te antwoorden 'Ga maar overstag', in welk geval de aanroepende surfplank zo snel mogelijk overstag moet gaan, de aangeroepen surfplank hem ruimte moet geven, en regels 10 en 13 niet van toepassing zijn Regel 19.1 is niet van toepassing bij een merkteken van de startlijn dat omgeven is door bevaarbaar water of zijn ankerlijn, vanaf het moment dat de surfplanken deze naderen om te starten totdat zij ze zijn voorbijgevaren of bij een merkteken dat de aangeroepen surfplank kan bezeilen. Wanneer regel 19.1 van toepassing is, is regel 18 dat niet. HOOFDSTUK D OVERIGE REGELS Wanneer regel 20 of 21 van toepassing is tussen twee surfplanken, zijn de regels van Hoofdstuk A dat niet. 20 STARTFOUTEN; STRAFRONDEN; ACHTERUITZEILEN 20.1 Een surfplank die na zijn startsein naar de startzijde van de startlijn of de verlengden daarvan zeilt om te starten of te voldoen aan regel 30.1 moet vrij blijven van een surfplank die dat niet doet totdat hij geheel aan de startzijde is gekomen.

12 20.2 Een surfplank die een strafronde draait moet vrij blijven van een surfplank die dat niet doet Een surfplank die achteruit vaart door een zeil naar voren te duwen moet vrij blijven van een surfplank die dat niet doet. 21 OMGESLAGEN, VOOR ANKER OF AAN DE GROND: REDDEN 21.1 Indien mogelijk moet een surfplank een andere surfplank die is omgeslagen of nog niet onder controle is na te zijn omgeslagen, die voor anker ligt of aan de grond zit, of die probeert een persoon of vaartuig in gevaar te helpen, ontwijken. Een surfplank is omgeslagen wanneer zijn masttop in het water ligt Een omgeslagen surfplank mag geen actie ondernemen die een andere surfplank hindert. 22 HINDEREN VAN EEN ANDERE SURFPLANK 22.1 Indien redelijker wijs mogelijk, mag een surfplank die niet wedstrijdzeilt een surfplank die wedstrijdzeilt niet hinderen Een surfplank mag niet van koers veranderen als zijn enige motief is een surfplank die een strafronde maakt, of één op een ander rak of ronde van de baan, te hinderen. 23 Een surfplank mag niet zeilen in het wedstrijdgebied dat is omschreven in de wedstrijdbepalingen wanneer daar wedstrijden worden gehouden behalve tijdens zijn eigen wedstrijd. 23 Zeil uit het water bij het starten Bij het naderen van de startlijn om te starten, moet een surfplank zijn zeil boven water en in de normale positie hebben, behalve wanneer het onopzettelijk is omgeslagen. Formatted: Indent: Left: 0 pt, First line: 0 pt, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 22 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 35,25 pt + Indent at: 35,25 pt HOOFDSTUK E EXPRESSION EN SPEED COMPETITIE Deze regels vervangen alle regels van Hoofdstuk A, B, C en D

13 24 VOORRANGREGELS VOOR EXPRESSION EN SPEED COMPETITIE 24.1 Voorrangsregels voor Expression competitie (a) INKOMEND EN UITGAAND Een inkomend surfplank moet vrij blijven van een uitgaand surfplank. Wanneer twee surfplanken uitgaand of inkomend zijn terwijl zij op dezelfde golf zijn, of wanneer geen van beide uitgaand of inkomend is, moet het surfplank over de stuurboord boeg vrij blijven van het surfplank over de bakboord boeg. (b) (c) (d) SURFPLANKS OP DEZELFDE GOLF, INKOMEND Wanneer twee of meer surfplanken inkomend op één golf zijn, moet een surfplank dat geen bezitsrecht heeft vrij blijven. VRIJ ACHTER, VRIJ VOOR EN PASSEREN Een surfplank vrij achter en niet op een golf, moet vrij blijven van een surfplank dat vrij voor is. Een passerend surfplank dat niet op een golf is moet vrij blijven. Transititie Een surfplank in transitie moet vrij blijven van een die dat niet is. Wanneer twee surfplanken tegelijkertijd in transitie zijn moet degene aan de bakboordzijde van de ander of degene die achter ligt, vrij blijven Voorrangsregels voor Speed competitie (a) BEACH-EN WATERSTARTS Een surfplank mag geen beachstart of waterstart maken op de baan of in het startgebied, behalve om van de baan weg te zeilen om surfplanken die starten of racen te mijden. (c) HET BAANGEBIED VERLATEN Een surfplank dat het baangebied verlaat moet vrij blijven van surfplanken die racen.

14

15 DEEL 3 VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD 25 Aankondiging, wedstrijdbepalingen en seinen De aankondiging en wedstrijdbepalingen moeten ter beschikking worden gesteld aan iedere surfplank voordat een wedstrijd begint. De betekenissen van de visuele seinen en geluidsseinen vastgelegd in Wedstrijdseinen mogen niet worden veranderd behalve op grond van regel 86.1(b). De betekenis van ieder ander sein dat gebruikt kan worden moet zijn opgenomen in de wedstrijdbepalingen. 26 STARTSYSTEMEN 26.1 Wedstrijd starten B3.2 De wedstrijdbepalingen moeten één van deze startsystemen voorschrijven. (a) SYSTEEM 1 Wedstrijden moeten worden gestart met gebruikmaking van de volgende seinen. Tijden moeten worden opgenomen van de visuele seinen; aan het uitblijven van een geluidssein mag geen betekenis worden toegekend. Sein Vlag en geluidssein Minuten voor het Startsein Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 26 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 18 pt + Indent at: 18 pt, Tabs: 36 pt, List tab + Not at 18 pt Formatted: Numbered + Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 19,5 pt + Indent at: 19,5 pt, Tabs: 36 pt, List tab + Not at 19,5 pt Waarschuwing Klassenvlag; 1 geluidssein 5* Voorbereiding Vlag P, I, Z, Z met I, 4 of zwarte vlag; 1 geluidssein Eén-minuut Voorbereidingsvlag weg; 1 1 lang geluidssein Starten Klassenvlag weg; 1 geluidssein 0 * of zoals bepaald in de wedstrijdbepalingen Het waarschuwingssein voor iedere volgende klasse moet worden gegeven gelijk met of na het startsein van de voorgaande klasse.

16 (b) SYSTEEM 2 Wedstrijden moeten worden gestart met gebruikmaking van de volgende seinen. Tijden moeten worden opgenomen van de visuele seinen; aan het uitblijven van een geluidssein mag geen betekenis worden toegekend. Sein Vlag en geluidssein Minuten voor het Startsein Attentie Klassenvlag of heatnummer 5 Attentiesein weg 4 Waarschuwing Rode vlag: 1 geluidssein 3 Rode vlag weg 2 Voorbereiding Gele vlag: 1 geluidssein 1 Gele vlag weg 1/2 Starten Groene vlag: 1 geluidssein 0 (c) SYSTEEM 3 (VOOR BEACH STARTS) (1) Voor zijn start moet elk surfplank in een heat of klasse loten voor zijn plaats op de startlijn. De plaatsen moeten zo genummerd zijn dat plaats 1 de meest loefwaartse is. (2) Nadat de surfplanken zijn opgeroepen om hun plaatsen in te nemen, moet het wedstrijdcomité het voorbereidingssein geven door het tonen van een rode vlag met één geluidssein. Het startsein moet op enige tijd na het voorbereidingssein worden gegeven door de rode vlag weg te nemen met één geluidssein. (3) Na het startsein moet ieder surfplank de kortste route van zijn startplaats naar zijn windsurf-plaats in het water nemen (met

17 beide voeten van de deelnemer op de surfplank) Starten en beëindigen van heats voor de expression competitie Heats moeten worden gestart en beëindigd met gebruikmaking van de volgende seinen: (a) EEN HEAT STARTEN Iedere vlag moet worden weggenomen wanneer de volgende vlag wordt getoond. Sein Vlag en geluidssein Minuten voor het startsein Attentie Heatnummer 3 Waarschuwing Rode vlag: 1 geluidssein 2 Voorbereiding Gele vlag: 1 geluidssein 1 Start Groene vlag: 1 geluidssein 0 (b) EEN HEAT BEËINDIGEN Sein Vlag en geluidssein Minuten voor het eindsein Eindwaarschuwing Groene vlag weg: 1geluidssein 1 Einde heat Rode vlag: 1 geluidssein Startsysteem voor speedcompetitie Ronden moeten worden gestart en beëindigd met gebruikmaking van de volgende seinen. Iedere vlag moet worden weggenomen als de volgende vlag wordt getoond. (a) EEN RONDE STARTEN Sein Vlag Betekenis Gereed houden Rode vlag Baan gesloten

18 Baan gesloten OW en rode vlag Baan gesloten gaat kort hierna open Voorbereiding Gele vlag Baan gaat open over5 minuten Start Groene vlag Baan is open (b) EEN RONDE BEËINDIGEN Sein Vlag en geluidssein Minuten voor het eindsein Eindwaarschuwing Groen met gele vlag Baan zal worden gesloten in 5 minuten Verlenging Groene vlag met L Huidige ronde zal worden verlengd met 15 minuten Einde ronde Rode vlag met L Een nieuwe ronde zal worden gestart kort hierna 27 OVERIGE HANDELINGEN VAN HET WEDSTRIJDCOMITÉ VOOR HET STARTSEIN 27.1 Niet later dan het waarschuwingssein moet het wedstrijdcomité het baansein tonen of andere wijze de baan aangeven als de wedstrijdbepalingen de baan niet hebben vermeld en het mag een baansein door een ander vervangen en aangeven dat dragen van persoonlijk drijfvermogen is vereist (toon vlag Y met één geluidssein) Niet later dan het voorbereidingssein mag het wedstrijdcomité een merkteken van de startlijn verplaatsen en regel 30 toepassen Vóór het startsein mag het wedstrijdcomité de wedstrijd uitstellen (toon vlag OW, OW boven H, of OW boven A, met twee geluidsseinen) of de wedstrijd afbreken (toon vlag N boven H, of N boven A, met drie geluidsseinen) om welke reden dan ook.

19 28 HET ZEILEN VAN DE BAAN 28.1 Een surfplank moet starten, ieder merkteken in de juiste volgorde aan de voorgeschreven zijde laten liggen, en finishen zodanig, dat wanneer een draad die zijn kielzog voorstelt na het starten en tot het finishen strak zou worden getrokken, deze aan de voorgeschreven zijde van elk merkteken zou voorbijgaan en elk te ronden merkteken zou raken. Hij mag iedere fout corrigeren om aan deze regel te voldoen. Na te zijn gefinisht hoeft hij de finishlijn niet geheel te doorkruisen Een surfplank mag een merkteken dat niet het rak waarop hij vaart begint, begrenst of beëindigt, aan iedere zijde houden. Hij moet echter een merkteken van de startlijn aan de voorgeschreven zijde houden wanneer hij de startlijn nadert van de startzijde om te starten. 29 TERUGROEPEN 29.1 Individuele terugroep Wanneer op het startsein van een surfplank enig deel van zijn romp, bemanning of uitrusting aan de baanzijde van de startlijn is, of wanneer hij moet voldoen aan regel 30.1, moet het wedstrijdcomité onmiddellijk vlag X tonen met één geluidssein. De vlag moet getoond blijven tot al deze surfplanken zich geheel aan de startzijde van de startlijn of de verlengden daarvan bevinden en hebben voldaan aan regel 30.1 als die van toepassing is, maar niet later dan vier minuten na het startsein of één minuut voor enig volgend startsein, als dat eerder is Algemene terugroep Wanneer op het startsein het wedstrijdcomité niet in staat is om surfplanken te identificeren die zich aan de baanzijde van de startlijn bevinden of op wie regel 30 van toepassing is, of wanneer er een fout is gemaakt in de startprocedure, kan het wedstrijdcomité het sein voor een algemene terugroep geven (toon de Eerste Vervangwimpel met twee geluidsseinen). Het waarschuwingssein voor een nieuwe start voor de teruggeroepen klasse moet worden getoond één minuut nadat de Eerste Vervangwimpel is weggenomen (één geluidssein) en de starts voor alle volgende klassen moeten na die nieuwe start volgen.

20 29.3 Terugroep voor een slalomrace (a) Als op het startsein van een surfplank voor een slalomrace of heat enig deel van zijn romp, bemanning of uitrusting op de baanzijde van de startlijn is, moet het wedstrijdcomité een algemene terugroep geven. (b) Als het wedstrijdcomité handelt volgens regel 29.3(a) en het surfplank is geïdentificeerd, moet het worden uitgesloten zonder verhoor, zelfs als de race of heat is uitgesteld of afgebroken. Het wedstrijdcomité moet zijn zeilnummer aanroepen of tonen, en het moet het wedstrijdgebied onmiddellijk verlaten. Als de race of heat wordt herstart of herzeild mag het daarin niet meezeilen. 30 STRAFFEN BIJ DE START 30.1 Buiten om regel Als vlag I is getoond en enig deel van de romp, bemanning of uitrusting van een surfplank zich aan de baanzijde van de startlijn of de verlengden daarvan bevindt gedurende de minuut voor zijn startsein, moet hij daarna van de baanzijde over een verlengde naar de startzijde zeilen voordat hij start % straf regel Als vlag Z is getoond, mag een surfplank zich niet met enig deel van zijn romp, bemanning of uitrusting bevinden binnen de driehoek gevormd door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken gedurende de minuut voor zijn startsein. Als een surfplank deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, moet hij zonder verhoor een 20% scorestraf krijgen berekend zoals beschreven in regel 44.3(c). Hij moet gestraft worden zelfs als de wedstrijd opnieuw wordt gestart, overgezeild of een nieuwe starttijd krijgt, maar niet als deze is uitgesteld of afgebroken vóór het startsein Zwarte vlag regel Als een zwarte vlag is getoond, mag een surfplank zich niet met enig deel van zijn romp, bemanning of uitrusting bevinden binnen de driehoek gevormd door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken gedurende de minuut voor zijn startsein. Als een surfplank deze regel overtreedt

21 en is geïdentificeerd, moet hij zonder verhoor worden uitgesloten zelfs als de wedstrijd opnieuw wordt gestart, overgezeild of een nieuwe starttijd krijgt, maar niet als deze is uitgesteld of afgebroken vóór het startsein. Als een algemene terugroep wordt gegeven of de wedstrijd wordt afgebroken na het startsein, moet het wedstrijdcomité zijn zeilnummer tonen voor het volgende waarschuwingssein van die wedstrijd en als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild mag hij daarin niet meezeilen. Als hij dat wel doet, mag zijn uitsluiting niet worden afgetrokken bij de berekening van zijn seriescore. Als deze regel van toepassing is, is regel 29.1 dat niet. 31 EEN MERKTEKEN RAKEN Een surfplank mag een merkteken raken maar zich er niet aan vasthouden. 32 AFKORTEN OF AFBREKEN NA DE START 32.1 Na het startsein mag het wedstrijdcomité, naar gelang dat passend is, de baan afkorten (toonvlag S met twee geluidsseinen) of de wedstrijd afbreken (toon vlag N, of N boven H, of N boven A, met drie geluidsseinen), (a) wegens een fout in de startprocedure, (b) (c) (d) (e) wegens slechte weersomstandigheden, omdat onvoldoende wind het onwaarschijnlijk maakt dat één van de surfplanken zal finishen binnen de tijdslimiet, omdat een merkteken ontbreekt of niet op zijn plaats ligt, of om enige andere reden die rechtstreeks de veiligheid of de billijke uitkomst van de wedstrijd beïnvloedt, of mag de baan afkorten zodat andere geprogrammeerde wedstrijden kunnen worden gezeild. Echter nadat één surfplank de baan heeft gezeild en is gefinisht binnen de tijdslimiet als die er is, mag het wedstrijdcomité de wedstrijd niet afbreken zonder de gevolgen daarvan te overwegen voor alle surfplanken in de wedstrijd of wedstrijdserie Als het wedstrijdcomité een afgekorte baan aangeeft (toont vlag S met twee geluidsseinen), moet de finishlijn zijn, (a) bij een te ronden merkteken, tussen het merkteken

22 (b) (c) en een staak die vlag S toont; bij een lijn die surfplanken moeten doorkruisen aan het eind van ieder rak, die lijn; bij een gate, tussen de merktekens van de gate. 33 HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN WIJZIGEN Het wedstrijdcomité mag een rak van de baan wijzigen dat begint bij een te ronden merkteken door de ligging van het volgende merkteken (of de finishlijn) te wijzigen en dit aan alle surfplanken te seinen voordat ze aan het rak beginnen. Het volgende merkteken hoeft op dat moment niet op zijn plaats te liggen. (a) Als de richting van het rak zal worden gewijzigd, moet het sein bestaan uit het tonen van vlag C met herhaalde geluidsseinen met of (1) de nieuwe kompaskoers of (2) een groene driehoekige vlag of bord voor een wijziging naar stuurboord of een rode rechthoekige vlag of bord voor een wijziging naar bakboord. (c) (c) Als de lengte van het rak zal worden gewijzigd, moet het sein bestaan uit het tonen van vlag C met herhaalde geluidsseinen en een '_' als het rak wordt verkort of een '+' als het rak wordt verlengd. Volgende rakken mogen worden gewijzigd zonder verdere seinen om de baanvorm te handhaven. 34 ONTBREKEND MERKTEKEN Als een merkteken ontbreekt of niet op zijn plaats ligt, moet het wedstrijdcomité, indien mogelijk, (a) het naar zijn juiste plaats terugbrengen of het vervangen door een soortgelijk merkteken, of (b) het vervangen door een voorwerp dat vlag M toont en herhaalde geluidsseinen geven. 35 TIJDLIMIET EN SCORES Als één surfplank de baan zeilt zoals voorgeschreven in regel 28.1 en finisht binnen de tijdslimiet als die er is, moeten alle surfplanken die finishen een score krijgen die overeenkomt met hun finishplaats tenzij de wedstrijd wordt

23 afgebroken. Als geen surfplank finisht binnen de tijdslimiet moet het wedstrijdcomité de wedstrijd afbreken. 36 OPNIEUW GESTARTE OF OVERGEZEILDE WEDSTRIJDEN Als een wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild, mag een overtreding van een regel in de oorspronkelijke wedstrijd met uitzondering van een overtreding van regel 30.3 een surfplank niet verhinderen om deel te nemen of, behalve onder regel 30.2, 30.3 of 69, een reden zijn om hem te straffen. 37 EXPRESSION COMPETITIE REGISTARTIE VAN ZEILEN: HET BAANGEBIED: DUUR VAN DE HEAT 37.1 Surfplanks moeten de kleuren en overige bijzonderheden van hun zeilen, of hun identificatie volgens een andere methode vermeld in de wedstrijdbepalingen aan het wedstrijdcomité melden, niet later dan het startsein voor de heat, twee heats voor hun eigen heat Het baangebied moet zijn vastgesteld in de wedstrijdbepalingen en vermeld op het officiële mededelingenbord niet later dan 30 minuten voor het startsein van de eerste heat. Een surfplank mag uitsluitend worden gescoord als het zeilt in het baangebied Iedere wijziging in de duur van de heat moet door het wedstrijdcomité worden bekendgemaakt, niet later dan vijftien minuten voor het startsein van de eerste heat in de volgende ronde. 38 ELIMINATIE-SERIES VOOR SLALOMRACES EN EXPRESSION-COMPETITIE. Regels zijn van toepassing op slalomraces of expression-competitie georganiseerd als eliminatie-series waarin surfplanken deelnemen in heats Eliminatie-series procedure (a) De competitie moet plaatsvinden als een vorm van één of meer eliminatie-serie(s). Ieder van deze

24 moet bestaan uit of een maximum van vier ronden in een eenmalig eliminatie-serie waarin slechts een aantal van de beste scorers doorgaan, of een maximum van tien ronden in een dubbele eliminatie-serie waarin surfplanken meer dan één kans hebben om door te gaan. (b) Surfplanken moeten tegen elkaar zeilen in paren, of in groepen bepaald door de eliminatie-ladder. De gekozen vorm van competitie mag niet worden gewijzigd zolang een ronde niet voltooid is Plaatsing- en rankinglijsten (a) (b) (c) Wanneer een plaatsing- of rankinglijst wordt gebruikt om de heats van de eerste ronde vast te stellen, moeten de plaatsen 1-8 (vier heats) of 1-16 (acht heats) gelijk worden verdeeld over de heats. Voor een volgende eliminatie-serie, als deze er is, moeten surfplanken worden ingedeeld in nieuwe heats bepaald door een plaatsinglijst gebaseerd op de actuele behaalde resultaten. Beslissingen van de organiserende autoriteit betreffende plaatsing zijn definitief en vormen geen grond voor een verzoek om verhaal Rooster van heats Het rooster van de heats moet worden vermeld op het officiële mededelingenbord niet later dan 30 minuten voor het startsein van de eerste heat Doorgaan en byes (a) In slalomraces en freestyle-competitie, moeten de surfplanken in iedere heat die doorgaan naar de volgende ronde, worden bekend gemaakt door het wedstrijdcomité niet later dan 30 minuten voor het startsein van de eerste heat. Het aantal dat doorgaat kan worden gewijzigd door het protestcomité als gevolg van een beslissing over verhaal.

25 (b) (c) (d) In expression-competitie moeten alle eerste-ronde byes worden toegewezen aan de hoogstgeplaatste surfplanken. In wave performance-competitie, mag alleen de winnaar van elke heat doorgaan naar de volgende ronde. In freestyle-competitie moeten surfplanken doorgaan naar de volgende ronde als volgt: van een acht-surfplank heat, gaan de beste vier door en de winnaar zal zeilen tegen de vierde en de tweede tegen de derde; van een vier-surfplank heat gaan de twee besten door en moeten tegen elkaar zeilen Finales (a) De finale moet bestaan uit een maximum van drie races. Het wedstrijdcomité moet het aantal te zeilen races in de finale niet later dan vijf minuten voor het waarschuwingssein voor de eerste finale-race bekend maken. (b) Een 'runners-up' finale kan worden gezeild na de finale. Alle surfplanken in de halve finale-heats die er niet in slaagden zich voor de finale te kwalificeren mogen er in meedoen. 39 REGELS VOOR SPEED-COMPETITIE 39.1 Algemene regels (a) BAAN CONTROLE Wanneer het wedstrijdcomité met een oranje vlag op een surfplank wijst, moet deze onmiddellijk het baangebied verlaten. (b) (c) TERUGKEREN NAAR HET STARTGEBIED Een surfplank dat terugkeert naar het startgebied moet vrijblijven van de baan. RUN; RONDE Het maximum aantal runs dat ieder surfplank mag maken in een ronde moet door het wedstrijdcomité

26 worden bekend gemaakt niet later dan 30 minuten voor het startsein van de eerste ronde. (d) (e) DUUR VAN EEN RONDE De duur van een ronde moet door het wedstrijdcomité worden bekend gemaakt niet later dan 30 minuten voor het startsein van de volgende ronde. CONDITIES VOOR HET VESTIGEN VAN EEN RECORD De minimum afstand voor een wereldrecord is 500 meter. Andere records kunnen worden gevestigd over kleinere afstanden. De baan moet worden bepaald door palen en doorgangen aan de wal of door boeien in het water. Doorgangen mogen niet convergeren Straffen (a) Als een surfplank nalaat te voldoen aan een waarschuwing door het wedstrijdcomité, kan het worden berispt en moet zijn zeilnummer worden vermeld op een mededelingenbord bij de finishlijn. (b) (c) (d) Als een surfplank een tweede keer wordt berispt in dezelfde ronde, moet het worden geschorst door het wedstrijdcomité voor de rest van de ronde en moet zijn zeilnummer worden vermeld op het officiële mededelingenbord. Een surfplank dat gezien wordt in het baangebied terwijl hij is geschorst, moet zonder verhoor worden uitgesloten van de competitie en geen van zijn resultaten mag geldig zijn. Iedere overtreding van de regels voor verificatie kan resulteren in een schorsing van de competitie voor enige periode Verificatie (a) Een waarnemer aangesteld door de World Sailing Speed Record Council (WSSRC) moet aanwezig zijn

27 en de runtijden en snelheden verifiëren bij wereldrecord pogingen. Het wedstrijdcomité moet run tijden en snelheden verifiëren bij andere record pogingen. (b) Een deelnemer mag niet het tijdcontrole-gebied binnengaan of enige tijdcontrole-kwestie rechtstreeks bespreken met de tijdcontrole-organisatie. Iedere vraag over tijdcontrole moet worden gesteld aan het wedstrijdcomité.

28

29 DEEL 4 OVERIGE VOORSCHRIFTEN TIJDENS WEDSTRIJDZEILEN De regels van Deel 4 zijn alleen van toepassing op surfplanken die wedstrijdzeilen. 40 PERSOONLIJK DRIJFVERMOGEN; HANGBROEK 40.1 Wanneer seinvlag Y is getoond met één geluidssein voor of gelijk met het waarschuwingssein, moeten de deelnemers reddingsvesten of ander doelmatig persoonlijk drijfvermogen dragen. 'Wet suits' en 'dry suits' zijn geen doelmatig persoonlijk drijfvermogen Niet van toepassing voor het windsurfen 41 HULP VAN BUITEN 41.1 Een surfplank mag geen hulp van buiten krijgen, behalve (a) hulp zoals omschreven in regel 1; (b) (b) (d) (f) hulp voor een ziek of gewond bemanningslid; na een aanvaring, hulp van de bemanning van de andere surfplank om vrij te komen; hulp in de vorm van informatie die vrij verkrijgbaar is voor alle surfplanken; ongevraagde informatie uit een niet betrokken bron, welke een andere surfplank kan zijn in dezelfde wedstrijd Hulp van buiten voor de Expression competitie Een assistent mag vervangende uitrusting leveren aan een surfplank maar moet vrij blijven van andere deelnemende surfplanken. Een surfplank waarvan de assistent nalaat vrij te blijven moet worden gestraft. De straf moet ter beoordeling van het protestcomité zijn. 42 VOORTBEWEGING Een surfplank moet uitsluitend worden voorbewogen door de

30 werking van de wind op het zeil, door de werking van het water op de romp en door de eigen beweging van de deelnemer. 43 KLEDING EN UITRUSTING VAN DE DEELNEMER 43.1 (a) Deelnemers mogen geen kleding of uitrusting dragen of bij zich hebben met het doel daarmee hun gewicht te vergroten. Een deelnemer mag echter een drinkreservoir dragen dat ten minste één liter moet kunnen bevatten en vol niet meer mag wegen dan 1,5 kilogram. (b) (c) Bovendien mag de kleding en uitrusting van een deelnemer niet meer wegen dan 8 kilogram, exclusief een hang of trapezebroek en kleding (inclusief schoeisel), die alleen onder de knie wordt gedragen. Klassenvoorschriften of wedstrijdbepalingen mogen een lager gewicht of een hoger gewicht tot 10 kilogram bepalen. Klassenvoorschriften mogen schoeisel en andere kleding die wordt gedragen onder de knie wel in dit gewicht laten meetellen. Een hangvest of trapezebroek moet een positief drijfvermogen hebben en mag niet meer dan 2 kilogram wegen, behalve dat klassenvoorschriften een hoger gewicht tot 4 kilogram mogen bepalen. Gewichten moeten worden bepaald zoals voorgeschreven in Appendix H. Wanneer een meter belast met het wegen van kleding en uitrusting van mening is dat een deelnemer mogelijk regel 43.1(a) of 43.1(b) heeft overtreden moet hij dit schriftelijk melden aan het wedstrijdcomité, dat een protest moet indienen tegen de surfplank van de deelnemer Niet van toepassing nop windsurfplanken 43 STRAFFEN VOOR HET OVERTREDEN VAN REGELS VAN DEEL Een straf nemen Een surfplank die mogelijk een regel van Deel 2 heeft overtreden tijdens het wedstrijdzeilen kan een straf nemen

31 ten tijde van het incident. Zijn straf moet een Twee-Ronden Straf zijn tenzij de wedstrijdbepalingen het gebruik van de scorestraf of een andere straf voorschrijven. Als hij echter letsel of ernstige schade heeft veroorzaakt of door zijn overtreding een aanzienlijk voordeel heeft behaald in de wedstrijd of de wedstrijdserie, moet zijn straf terugtrekken zijn straf Na zo snel mogelijk na het incident ruim vrij te zijn gevaren van andere surfplanken, neemt een surfplank een 360 graden straf door onmiddellijk één 360 graden draai te maken. Wanneer een surfplank de straf neemt op of nabijj de finishlijn, moet hij geheel naar de baanzijde van de lijnzeilen voordat hij finisht Scorestraf (a) Vervallen (b) (c) Vervallen De scorestraf voor een surfplank moet bestaan uit de score behorende bij een plaats van aankomst, die zoveel plaatsen slechter is dan zijn werkelijke plaats van aankomst zoals dit is voorgeschreven in de wedstrijdbepalingen, behalve dat hij geen slechtere score kan behalen dan die voor 'Niet gefinisht'. Wanneer de wedstrijdbepalingen het aantal plaatsen niet voorschrijven moet dat aantal bestaan uit het gehele getal (0,5 naar boven afgerond) dat het dichtst 20% van het aantal ingeschreven surfplanken benadert. De scores van andere surfplanken mogen niet worden gewijzigd; daardoor kunnen twee surfplanken dezelfde score krijgen Beperking op straffen (a) Vervallen (b) Een surfplank die een straf neemt kan niet verder worden gestraft voor hetzelfde incident tenzij hij de wedstrijd niet verliet hoewel regel 44.1 hem dat voorschreef.

32 45 UIT HET WATER HALEN: VASTMAKEN: ANKEREN Een surfplank moet in het water en los van zijn ligplaats zijn op zijn voorbereidingssein. Daarna mag hij niet uit het water worden gehaald of vastgemaakt behalve om te hozen, voor het reven van zeilen of voor reparaties. Hij mag ankeren of de bemanning mag op de bodem staan. Hij moet het anker terug aan boord halen voordat hij de wedstrijd vervolgt, tenzij hij daartoe niet in staat is. 46 VERANTWOORDELIJK PERSOON Een surfplank moet een verantwoordelijk persoon aan boord hebben, aangewezen door het lid of de organisatie die de surfplank heeft ingeschreven. Zie regel 75. BEPALING VAN HET WATERSPORTVERBOND De verantwoordelijke persoon dient te voldoen aan de vereisten van regel BEPERKINGEN OP UITRUSTING EN BEMANNING 47.1 Een surfplank mag alleen de uitrusting gebruiken die aan boord was op zijn voorbereidingssein behalve zoals vermeld in regel Vervallen 48 MISTSEINEN EN LICHTEN Wanneer de veiligheid dit vereist, moet een surfplank mistseinen geven en lichten voeren als voorgeschreven door de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee of de van toepassing zijnde reglementen van de overheid. 49 Niet van toepassing op windsurfen 50 Niet van toepassing op windsurfen 51 Niet van toepassing op windsurfen 52 Niet van toepassing op windsurfen 53 OPPERVLAKTEWIJVING

33 Een surfplank mag geen stof, zoals een polymeer, naar buiten spuiten of vrijlaten, of speciaal behandelde oppervlakken hebben die de eigenschappen van de stroming van het water in de grenslaag kunnen verbeteren. 54 Niet van toepassing op windsurfen

34

35 DEEL 5 PROTESTEN, VERHAAL, VERHOREN, WANGEDRAG EN HOGER BEROEPEN HOOFDSTUK A PROTESTEN: VERHAAL: HANDELINGEN OP GROND VAN REGEL RECHT OM TE PROTESTEREN: RECHT OM VERHAAL TEVRAGEN OF HANDELINGEN OP GROND VAN REGEL Een surfplank kan (a) tegen een andere surfplank protesteren, maar niet voor een beweerde overtreding van een regel van Deel 2 tenzij hij was betrokken bij het incident of dat heeft gezien; of (b) om verhaal vragen Een wedstrijdcomité kan (a) tegen een surfplank protesteren, maar niet naar aanleiding van een verslag van een belanghebbende partij of van informatie uit een ongeldig protest of uit een verzoek om verhaal; (b) (c) verhaal vragen voor een surfplank; of verslag uitbrengen aan het protestcomité met het verzoek te handelen op grond van regel 69.1(a) Een protestcomité kan (a) tegen een surfplank protesteren, maar niet naar aanleiding van een verslag van een belanghebbende partij of informatie uit een ongeldig protest of uit een verzoek om verhaal. Het mag echter tegen een surfplank protesteren (1) indien het verneemt dat een incident waarbij hij was betrokken kan hebben geresulteerd in letsel of ernstige schade, of

36 (2) als het gedurende het verhoor in een geldig protest verneemt dat de surfplank, hoewel geen partij in het verhoor, betrokken was bij het incident en een regel kan hebben overtreden; (b) (c) een verhoor starten om verhaal te overwegen; of handelen op grond van regel 69.1(a). 61 VEREISTE VOOR EEN PROTEST 61.1 De geprotesteerde op de hoogte brengen (a) Een surfplank die de bedoeling heeft te protesteren moet altijd de andere surfplank op de hoogte brengen bij de eerste redelijke gelegenheid. Wanneer zijn protest een incident betreft waarbij hij is betrokken of dat hij ziet in het wedstrijdgebied moet hij Protest aanroepen en opvallend een rode vlag tonen bij de eerste redelijke gelegenheid voor beide. Hij moet het wedstrijdcomite op de hoogte brengen van zijn bedoeling om te protesteren onmiddellijk nadat hij is gefinist of zich heeft teruggetrokken. Echter, (1) als de andere surfplank buiten aanroepafstand is, hoeft de protesterende surfplank niet aan te roepen maar moet hij de andere surfplank op de hoogte brengen bij de eerste redelijke gelegenheid; (2) Niet van toepassing op windsurfen (3) als het incident schade of letsel veroorzaakt dat duidelijk is voor de betrokken surfplanken en één van hen heeft de bedoeling om te protesteren, zijn de vereisten van deze regel niet op hem van toepassing, maar hij moet trachten de andere surfplank op de hoogte te brengen binnen de tijdslimiet van regel (b) Een wedstrijdcomité of protestcomité dat de bedoeling heeft om tegen een surfplank

37 te protesteren moet hem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte brengen. Echter als het protest voortkomt uit een incident dat het comité waarneemt in het wedstrijdgebied, moet het de surfplank na de wedstrijd op de hoogte brengen binnen de tijdslimiet van regel (c) Als het protestcomité besluit tegen een surfplank te protesteren op grond van regel 60.3(a)(2) moet het hem zo snel als redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte brengen, het lopende verhoor beëindigen, doorgaan zoals vereist in regels 61.2 en 63, en het oorspronkelijke en de nieuwe protesten samen horen Inhoud van een protest (a) BAAN EN MARATHON RACES Een protest moet schriftelijk worden ingediend en vermelden (a) de protesteerder en geprotesteerde; (b) het incident, inclusief waar en wanneer het vond; (c) elke regel die volgens de protesteerder was overtreden; en (d) de naam van de vertegenwoordiger van de protesteerder. Indien echter aan vereiste (b) is voldaan, mag aan vereiste (a) worden voldaan op ieder tijdstip vóór het verhoor en mag aanvereisten (c) en (d) worden voldaan vóór of tijdens het verhoor. (b) SLALOM EN ANDERE DISCIPLINES Een protest moet mondeling worden aangezegd onmiddellijk na de heat waarin het incident plaatsvond Tijdslimiet van een protest Een protest van een surfplank, of van het wedstrijdcomité of het protestcomité betreffende een incident dat het comité waarneemt in het wedstrijdgebied, moet worden ingediend bij het wedstrijdbureau niet later dan de tijdslimiet vermeld in de wedstrijdbepalingen. Als niets is vermeld, is de tijdslimiet

38 twee uur nadat de laatste surfplank in de wedstrijd finisht. Andere protesten van het wedstrijdcomité of protestcomité moeten worden ingediend bij het wedstrijdbureau binnen twee uur nadat het comité de relevante informatie heeft verkregen. Het protestcomité moet de tijdsduur verlengen als daar een goede reden voor is. 62 Verhaal 62.1 Een verzoek om verhaal of de beslissing van een protestcomité om verhaal te overwegen moet zijn gegrond op een bewering of een mogelijkheid dat de plaats van aankomst van een surfplank in een wedstrijd of een wedstrijdserie buiten zijn eigen schuld aanmerkelijk is verslechterd door a een onjuiste handeling of een verzuim van het wedstrijdcomite, protestcomité of organiserende autoriteit; b c d e fysieke of materiele schade door toedoen van een surfplank die een regel van Deel 2 overtrad of door een niet wedstrijdzeilend vaartuig dat moest vrijblijven. hulp te verlenen (behalve aan hemzelf of zijn bemanning) overeenkomstig regel 1.1 of een surfplank waaraan een straf is opgelegd wegens een overtreding van regel 2 of waartegen een strafmaatregel is genomen op grond van regel 69.1( b). een surfplank dat naliet om vrij te blijven en zich terugtrok of werd gestraft Het verzoek moet schriftelijk behalve in een eliminatieserie worden ingediend binnen de tijdslimiet van regel 61.3 of binnen twee uur na het betreffende incident als dat later is. Het protestcomité moet de tijdsduur verlengen als daar een goede reden voor is. Een rode vlag is niet vereist. HOOFDSTUK B Verhoren en beslissingen

39 63 VERHOREN 63.1 Recht op verhoor Een surfplank of deelnemer mag niet worden gestraft zonder een protestverhoor, behalve zoals voorzien in de regels 30.2, 30.3, 67, 69, A5 en P2. Een beslissing over verhaal mag niet worden genomen zonder verhoor. Het protestcomité moet alle protesten en verzoeken om verhaal behandelen die zijn ingediend bij het wedstrijdbureau tenzij het toestaat dat een protest of verzoek wordt teruggetrokken Tijd en plaats van het verhoor; tijd voor partijen om zich voor te bereiden (a) Alle partijen in het verhoor moeten op de hoogte worden gesteld van de tijd en plaats van het verhoor, de informatie over het protest of verhaal moet hen ter beschikking staan en hen moet een redelijke tijd worden toegestaan om zich voor te bereiden op het verhoor. (c) In een eliminatie-serie mag het protestcomité een protest horen op het strand of water onmiddellijk na de heat 63.3 Recht om aanwezig te zijn (a) De partijen in het verhoor, of een vertegenwoordiger van ieder, hebben het recht om aanwezig te zijn gedurende het horen van alle verklaringen. Wanneer het protest een beweerde inbreuk op een regel van Deel 2, 3 of 4 betreft, moeten de vertegenwoordigers van de surfplanken aan boord zijn geweest ten tijde van het incident, tenzij er een gegronde reden is voor het protestcomité om anders te beslissen. Iedere getuige, met uitzondering van een lid van het protestcomité, moet worden buitengesloten behalve wanneer hij een verklaring aflegt. (b) Als een partij in het verhoor niet bij het verhoor verschijnt mag het protestcomité desondanks het protest of verzoek om verhaal beslissen. Als de

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel Wedstrijdbepalingen voor het Sharpie klasseevenement georganiseerd door WSV de Spiegel in samenwerking met het Watersportverbond van 29-08 tot 30-08-2015 op de Spiegelplas 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg Stefan Kruijswijk Navigator/Tacticus van de Xavante Disclaimer: Ik ben sinds 2000 navigator/tacticus op de Xavante, maar heb geen speciale licentie. Ik

Nadere informatie

Z.V.Belterwiede. WaterReijk Sail 3-daagse

Z.V.Belterwiede. WaterReijk Sail 3-daagse Z.V.Belterwiede Wedstrijdbepalingen WaterReijk Sail 3-daagse 23 en 24 mei 2015 deelnemende klassen Splash Javelin O-jol Contender Zeilvereniging Belterwiede. (www.zvbelterwiede.nl) 1 Wedstrijdbepalingen:

Nadere informatie

KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie)

KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie) KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie) 1 Regels. 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 De Texel Rating Regels zijn

Nadere informatie

Zeilvereniging Belterwiede (www.zvbelterwiede.nl)

Zeilvereniging Belterwiede (www.zvbelterwiede.nl) 1 e start Zaterdag Zondag 11.30 uur 10.00 uur De starttijd van de volgende wedstrijd(en) na een pauze, wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord, geplaatst bij het clubhuis van de vereniging. Aantal

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen NK V/VA klasse september 2015 1

Wedstrijdbepalingen NK V/VA klasse september 2015 1 Wedstrijdbepalingen voor het Nederlandse Kampioenschappen In de V/VA Klasse georganiseerd door de Holland Regatta Club in samenwerking met het Watersportverbond en de V/VA klassenorganisatie op donderdag

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Artikel 1 1.1 De Wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen, inclusief Appendix D. 1.2 De bepalingen

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW

WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW INHOUDSOPGAVE... 1 DEEL I.... 2 1 REGELS.... 2 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS.... 2 3 WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.... 2 4 SEINEN OP DE WAL.... 2 5 PROGRAMMA

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WEDSTRIJDBEPALINGEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 DEEL I.... 2 1 REGELS... 2 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS.... 2 3 WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.... 2 4 SEINEN OP DE WAL... 2 5 PROGRAMMA VAN

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015)

Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015) 1 Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015) Uitgave: 3 april 2015 Wijzigingen t.o.v. Uitgave 2014 Para. 5.2: 13.00 wordt 14.00 uur Para. 11.1: Merktekens van de baan zijn rode cilindervormige

Nadere informatie

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland Wedstrijdbepalingen WSV Sint Annaland Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan:

Nadere informatie

Oranjeregatta 26 April 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN

Oranjeregatta 26 April 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN voor alle erkende open eenheidsklassen. minimale deelname van 5 boten per eenheidsklasse tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaald. 1. De Regels 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals

Nadere informatie

Blank Races 2015. Blank Race #3 Sailing Instructions. Blank Race #3 op zaterdag 22 augustus 2015. RSYB, VNZ, VVW Blankenberge

Blank Races 2015. Blank Race #3 Sailing Instructions. Blank Race #3 op zaterdag 22 augustus 2015. RSYB, VNZ, VVW Blankenberge Blank Races 2015 Blankenberge Blank Race #3 op zaterdag 22 augustus 2015 RSYB, VNZ, VVW Blankenberge Sailing Instructions 1. Reglementen 1.1 De wedstrijd wordt gevaren zoals beschreven in The Racing Rules

Nadere informatie

I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4

I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4 W E D S T R I J D B E P A L I N G E N I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4 Voor de Pampusklasse Van 18 t/m 22 augustus 2014 Georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging

Nadere informatie

Notice of the Race KustZeilEvenement 2015. Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2.

Notice of the Race KustZeilEvenement 2015. Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2. Notice of the Race KustZeilEvenement 2015 Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2.0 1. DE REGELS De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd

Nadere informatie

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT FOPPENCUP REGATTA VERSIE 29072013 1. ALGEMEEN Het zeilwedstrijdreglement voor de Foppencup regatta heeft betrekking op de wedstrijden die gehouden worden met de korpsen Maassluis, Rotterdam,

Nadere informatie

50 mijl shorthanded 2013 Wedstrijdbepalingen (versie 1.1) Wedstrijdbepalingen

50 mijl shorthanded 2013 Wedstrijdbepalingen (versie 1.1) Wedstrijdbepalingen ORGANISATIE Wedstrijdbepalingen 50 Mijl shorthanded - 1 boot, 1 man, 50 mijl - - 1 boot, 2 man, 50 mijl - Georganiseerd door de stichting SHORTHANDED.NL in samenwerking met WSV Lelystadhaven op Zaterdag

Nadere informatie

Internationale Pampus Easyweek 2015

Internationale Pampus Easyweek 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN Internationale Pampus Easyweek 2015 Voor de Pampusklasse Van 17 t/m 21 augustus 2015 Georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht in samenwerking met de Pampus

Nadere informatie

1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. (RvW)

1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. (RvW) Wedstrijdbepalingen voor de Eneco Luchterduinen Jeugd Evenement 2015 georganiseerd door de Zeil Vereniging Noordwijk in samenwerking met het watersportverbond 1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Woensdag- Avond- Competitie

Woensdag- Avond- Competitie Woensdag- Avond- Competitie Wedstrijdbepalingen 2014 Periode: Woensdag 16 april t/m 3 september VOORWOORD Hierbij treft u de wedstrijdbepalingen aan voor de Woensdag-Avond- Competitie 2014 (afgekort tot

Nadere informatie

Combi Amsterdam evenement 2015 23 t/m 24 mei te Haarlem Wedstrijdbepalingen

Combi Amsterdam evenement 2015 23 t/m 24 mei te Haarlem Wedstrijdbepalingen Combi Amsterdam evenement 2015 23 t/m 24 mei te Haarlem Wedstrijdbepalingen Voor de klassen: Optimist A,B en C Splash A en B, Laser 4.7 en RS Feva 1. REGELS De regels die van toepassing zijn: 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012. Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012. Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012 Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen 1. Regels De regels die van toepassing zijn: 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013

BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013 VERENIGING WATERSPORT DE TWEE PROVINCIEN Meerweg 227-9752 XD Haren - tel. 050-3091366 BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013 PROGRAMMA Zaterdag 5 oktober 10.00 tot 11.00 uur Inschrijven deelnemende

Nadere informatie

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race Challenge RBSC Team Race voor Optimist Zondag 26 april 2015 Notice of Race 1- Organisatie RBSC Teamrace Challenge voor Optimisten zal plaats hebben op zondag 26 april 2015 en wordt georganiseerd door RBSC

Nadere informatie

Watersportvereniging DEA Breukelen. Programma van zeilwedstrijden in 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN 2015

Watersportvereniging DEA Breukelen. Programma van zeilwedstrijden in 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN 2015 Watersportvereniging DEA Breukelen Secretariaat Wedstrijdcomité t.a.v. Barbara van Heusden Postbus 105 3620 AC Breukelen Telefoon: 06 218 639 94 E-mail: zeilen@wvdea.nl Website Watersportvereniging DEA

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN COMBI CHALLENGE NIEUWKOOP

WEDSTRIJDBEPALINGEN COMBI CHALLENGE NIEUWKOOP WEDSTRIJDBEPALINGEN COMBI CHALLENGE NIEUWKOOP 2015 De Combi Challenge Nieuwkoop wordt georganiseerd door W.S.V. Noord Zuid Nieuwkoop op 13 en 14 juni 2015 op de Zuidplas, locatie Zuidhoek, te Nieuwkoop.

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016

Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016 Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016 1. De reglementen De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016 van de ISAF. Deze regels

Nadere informatie

Zeilwedstrijden 2008

Zeilwedstrijden 2008 Zeilvereniging`t Wiede Zeilwedstrijden 2008 Zondags 1 open clubwedstrijd 1e start 10.05 uur Startvolgorde Klasse 1 GH-klasse Klasse 2 GP-klasse Klasse 3 (overige klassen ( Handicap)) Eventueel meerdere

Nadere informatie

155e Hardzeildagen 12 en 13 september 2015

155e Hardzeildagen 12 en 13 september 2015 155 e Hardzeildagen 12 en 13 september 2015 155e Hardzeildagen 12 en 13 september 2015 De organiserende vereniging Koninklijke Watersport Vereniging Frisia te Grou Wedstrijdleider Dhr. R. Wijbenga Leden

Nadere informatie

Combi Noord jeugdevenementen 2015 Wedstrijdbepalingen 2015

Combi Noord jeugdevenementen 2015 Wedstrijdbepalingen 2015 Combi Noord jeugdevenementen 2015 Wedstrijdbepalingen 2015 die zullen worden gehouden op: I 30/31 mei 2015 op het Paterswoldsemeer te Paterswolde voor niveau A/B/C II 6/7 juni 2015 op het IJsselmeer te

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013

Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013 Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013 Op welke dagen wordt gezeild? Wedstrijddag Organiserende vereniging 26 mei 2013 Zeilclub Kurenpolder te Hank 2 juni 2013 ZWV Noord AA 8 juni 2013 WSV Elfhoeven

Nadere informatie

There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015

There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015 There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015 INHOUD 1 Regels... 3 2 Deelnemerslijsten met klassenindeling A t/m D.... 3 3 Calamiteitenschip... 3 4 Vlagetiquette... 3

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I

WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I 1 REGELS De wedstrijdserie van de Avondcompetitie wordt gezeild binnen de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016

Nadere informatie

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen Club Kampioenschappen 2015 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Club Kampioenschappen van 2015 die gehouden worden op 17 mei 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01

K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01 K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01 Programma Zaterdag 3 oktober Tussen 19.00 en 20.00 uur Laatste mogelijkheid tot inschrijven en ophalen programmaboekje Zondag 4 oktober 7:00:

Nadere informatie

IJspegel Trophy 2013-2014

IJspegel Trophy 2013-2014 IJspegel Trophy 2013-2014 op de rede van Scheveningen Georganiseerd door Jachtclub Scheveningen Hellingweg 98, 2583 WH Den Haag E-mail: info@ijspegeltrophy.nl Telefoon: 070-3520017 Huub de Haer, havenmanager

Nadere informatie

Programma en wedstrijdbepalingen

Programma en wedstrijdbepalingen Programma en wedstrijdbepalingen Landelijke Scouting Zeilwedstrijden 2012 Inhoudsopgave 1.1. Aankomst op het terrein... 4 1.2. Melden bij het wedstrijdsecretariaat... 5 1.3. Toiletcorvee... 5 1.4. Kamperen...

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap Zeilscholen In de beschikbaar gestelde Ottenhome Polyvalken georganiseerd door KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING LANGWEER i.s.m. de Stichting Zeilschoolkampioenschappen

Nadere informatie

Copa di Antoinette 2015

Copa di Antoinette 2015 Copa di Antoinette 2015 Wedstrijdbepalingen. Wedstrijdbepalingen voor de Copa di Antoinette 2015 die gehouden wordt op 18 oktober 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijd gebied: SOV Asiento (Brakkeput)

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen ORC-Club kajuitjachten, ongemeten kajuitjachten (SW), Finn en SB20. WSV Helius Winterwedstrijden 2013-2014

Lokale Wedstrijdbepalingen ORC-Club kajuitjachten, ongemeten kajuitjachten (SW), Finn en SB20. WSV Helius Winterwedstrijden 2013-2014 Locatie Westelijk deel Haringvliet Wedstrijdorganisatie WSV Helius in samenwerking met WSV Hellevoetsluis 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 (hierna

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen. 11 e ROEKOEPÔLE RACE. 17 en 18 oktober 2015. op het. Sneekermeer, de Zoutpoel en de. Goïngarijpster Poelen

Wedstrijdbepalingen. 11 e ROEKOEPÔLE RACE. 17 en 18 oktober 2015. op het. Sneekermeer, de Zoutpoel en de. Goïngarijpster Poelen Wedstrijdbepalingen 11 e ROEKOEPÔLE RACE op 17 en 18 oktober 2015 op het Sneekermeer, de Zoutpoel en de Goïngarijpster Poelen Koninklijke Watersportvereniging Sneek Lokale Wedstrijdbepalingen De 11 e Roekoepôle

Nadere informatie

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 21 Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen KKmKKampioenschapeenenschappen Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Zeilscholen In ter beschikking gestelde Polyvalken georganiseerd door KONINKLIJKE

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Aankondiging voor het Eneco Luchterduinen jeugd Evenement 2015 georganiseerd door de Zeilvereniging Noordwijk in samenwerking met het Watersportverbond 4 & 5 Juli 2015 1. DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Woensdagavond Regatta 2015.1. Wij wensen u goede en sportieve wedstrijden toe. De wedstrijdcommissie.

Wedstrijdbepalingen Woensdagavond Regatta 2015.1. Wij wensen u goede en sportieve wedstrijden toe. De wedstrijdcommissie. Voorwoord De Woensdagavond Regatta is een prima gelegenheid om wedstrijd ervaring op te doen. Na afloop is er gelegenheid in Restaurant HarborHouse voor een hapje, drankje, praatje en zal de (voorlopige)

Nadere informatie

DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor WEDSTRIJDBEPALINGEN

DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor WEDSTRIJDBEPALINGEN DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor OPTIMIST SPLASH LASER RADIAAL FLASH VAURIEN LASER 4.7 CADET HOBIE 16 spi 420 WEDSTRIJDBEPALINGEN De 2006 Dutch Youth Regatta omvat: het OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP

Nadere informatie

Wedstrijdboekje 2015. WSV De PUT

Wedstrijdboekje 2015. WSV De PUT Wedstrijdboekje 2015 WSV De PUT 1 Voorwoord Voor u ligt het wedstrijdboekje 2015. Vorig jaar hebben we een jaar met relatief minder wind gehad. Alle wedstrijden zijn gevaren. We hebben zelfs het snelste

Nadere informatie

Programma en Wedstrijdbepalingen. Voor het. Nederlands Kampioenschap. 12 Voetsjollen. Onder autoriteit van het Watersportverbond

Programma en Wedstrijdbepalingen. Voor het. Nederlands Kampioenschap. 12 Voetsjollen. Onder autoriteit van het Watersportverbond Programma en Wedstrijdbepalingen Voor het Nederlands Kampioenschap 12 Voetsjollen Onder autoriteit van het Watersportverbond Georganiseerd door de Zeilvereniging Zuidlaardermeer Op (24: meting) 25, 26

Nadere informatie

Aankondiging. voor de ZUIDERZEEWEEK 2015. en het. Voor de J-22 en J-24 klasse

Aankondiging. voor de ZUIDERZEEWEEK 2015. en het. Voor de J-22 en J-24 klasse Aankondiging voor de ZUIDERZEEWEEK 2015 en het Klasse kampioenschap Voor de J-22 en J-24 klasse georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers van 18 september tot en met 20

Nadere informatie

Kaagweek 2014 Open klassen 17-18-19-20 juli

Kaagweek 2014 Open klassen 17-18-19-20 juli Kaagweek 2014 Open klassen 17-18-19-20 juli Wedstrijdbepalingen pagina 1 (DP) Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting kan worden opgelegd, ter beoordeling van het protestcomite (DPI).

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN 10 en 11 oktober 2015

WEDSTRIJDBEPALINGEN  10 en 11 oktober 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN 10 en 11 oktober 2015 REGELS De volgende regels zijn van toepassing op de Lelystad Regatta wedstrijden: De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 met toepassing van Appendix B.

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 met toepassing van Appendix B. Aankondiging voor het Open Clubkampioenschap Aalsmeer In de BT293 / Kona / Formula Windsurfing / Open 7.8 en Open 9.5 m2 klasse georganiseerd door WindSurf Club Aalsmeer van zaterdag 20 juni tot en met

Nadere informatie

UNITED 4 SAILING REGATTA

UNITED 4 SAILING REGATTA Organiserende autoriteit en plaats UNITED 4 SAILING REGATTA WEDSTRIJDBEPALINGEN 2015 De United 4 Regatta voor de klassen 29er, 49er, 49erFX, Cadet, Europe, Laser 4.7, Laser Radiaal, Laser Standaard, Optimist,

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE BAGGER ZEIL WEEKEND 2013. BZW 2013 Page 1. Uitbreiding Vogelrustplaats De Kreupel 2, Creating Land for the Future

PROGRAMMABOEKJE BAGGER ZEIL WEEKEND 2013. BZW 2013 Page 1. Uitbreiding Vogelrustplaats De Kreupel 2, Creating Land for the Future PROGRAMMABOEKJE BAGGER ZEIL WEEKEND 2013 Uitbreiding Vogelrustplaats De Kreupel 2, Creating Land for the Future BZW 2013 Page 1 1. HET BAGGER ZEIL WEEKEND 2013 1.1 Locatie Het Bagger Zeil Weekend 2013

Nadere informatie

Open Benelux Kampioenschap 2013 J 80 eenheidsklasse

Open Benelux Kampioenschap 2013 J 80 eenheidsklasse Open Benelux Kampioenschap 2013 J 80 eenheidsklasse 16 & 17 november Notice of Race Locatie Grevelingen meer (nabij Port Zelande)n Wedstrijdorganisatie Wedstrijdcomité GrevelingenCup & J80 klasse organisatie

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven Notice of race 20 en 21 juni 2014 - Brouwse Classic s Regatta (BCR) 1. Reglementen. 1.1 Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW),

Nadere informatie

Wedstrijd bepalingen. Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen

Wedstrijd bepalingen. Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen Wedstrijd bepalingen Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen WEDSTRIJD BEPALINGEN VAN DE IEPEN FRYSE KAMPIOENSKIPPEN SKÛTSJESILEN Deel 1 1. REGELS 1.1 Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Wedstrijd

Nadere informatie

DEEL 3 VERLOOP VAN EEN WEDSTRIJD PART 3 CONDUCT OF A RACE

DEEL 3 VERLOOP VAN EEN WEDSTRIJD PART 3 CONDUCT OF A RACE 38 PART 3 CONDUCT OF A RACE 25 NOTICE OF RACE, SAILING INSTRUCTIONS AND SIGNALS The notice of race and sailing instructions shall be made available to each boat before a race begins. The meanings of the

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN PINGUIN-CUP 2014

WEDSTRIJDBEPALINGEN PINGUIN-CUP 2014 WEDSTRIJDBEPALINGEN PINGUIN-CUP 2014 Deel I Op de zondagmiddagen 28 sept, 5, 12 en 19 oktober 2014 organiseert de Zeilcommissie van WSV Almere Haven de Pinguïn-Cup. Een serie najaars zeilwedstrijden op

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement Inhoud Doelstelling... 2 Regels... 2 Verantwoordelijkheid... 2 Uitnodiging / Mededelingen aan deelnemers... 2 Inschrijving... 3 Wijziging in de wedstrijdbepalingen... 3 Seinen op de wal... 3 Start en Finish...

Nadere informatie

Watersport Oostende Spuikom, WOS. www.spuikom.be. Nationale Wedstrijd Optimist N7-B7-F4. Zaterdag 11 oktober 2014. Notice of Race

Watersport Oostende Spuikom, WOS. www.spuikom.be. Nationale Wedstrijd Optimist N7-B7-F4. Zaterdag 11 oktober 2014. Notice of Race Watersport Oostende Spuikom, WOS www.spuikom.be Nationale Wedstrijd Optimist N7-B7-F4 Zaterdag 11 oktober 2014 Notice of Race "aankondiging wedstrijd" De nationale wedstrijd N7-B7-F4 voor Optimist zal

Nadere informatie

COLDHANDED CUP 2015. Winterwedstrijden vanuit Lelystad coldhanded.nl. Wedstrijdbepalingen v1.0 (011014)

COLDHANDED CUP 2015. Winterwedstrijden vanuit Lelystad coldhanded.nl. Wedstrijdbepalingen v1.0 (011014) COLDHANDED CUP 2015 Winterwedstrijden vanuit Lelystad coldhanded.nl Wedstrijdbepalingen v1.0 (011014) Organisatie De organisatie is in handen van het Race Comité Coldhanded Cup 2015 in samenwerking met

Nadere informatie

t Wedstrijdboekje Zeilvereniging voor Dordrecht &

t Wedstrijdboekje Zeilvereniging voor Dordrecht & t Wedstrijdboekje Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken Aangesloten bij het K.N.W.V. onder nummer 58 Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken Secretariaat:

Nadere informatie

Informatie Rijnrace, Zaterdag 30 mei 2015

Informatie Rijnrace, Zaterdag 30 mei 2015 Informatie Rijnrace, Zaterdag 30 mei 2015 Organisatie en adressen: W.S.V.Vada Jachthaven1, 6702 DV Wageningen Tel: 0317-410721. W.S.V.Giesbeek Havenweg 4, 6987 EP Giesbeek, tel:0313-631434. W.S.V.Peter

Nadere informatie

De bovenboei. In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij na aan het hart liggen binnen de Splash en Flash klasse.

De bovenboei. In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij na aan het hart liggen binnen de Splash en Flash klasse. De bovenboei Ter illustratie zijn een paar video beelden van de bovenboei tijden wedstrijden in Sneek. zin is niet af 1892 Dit past en mag NIET! In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN AVONDWEDSTRIJDEN 2014 Wedstrijdboek

WEDSTRIJDBEPALINGEN AVONDWEDSTRIJDEN 2014 Wedstrijdboek WEDSTRIJDBEPALINGEN AVONDWEDSTRIJDEN 2014 Wedstrijdboek Watersport vereniging Lelystad Mede mogelijk gemaakt door North Sails OOK DIT JAAR ORGANISEERT DE WEDSTRIJDCOMMISSIE DE WOENSDAGAVONDWEDSTRIJDEN.

Nadere informatie

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 AANKONDIGING voor de 69 e HARLINGEN - TERSCHELLING - RACE te houden op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 Beste zeiler/zeilster, Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de HT-Race. Uiteraard gaan

Nadere informatie

AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen

AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen Georganiseerd door de WATERSPORTVERENIGING ZEEWOLDE in samenwerking met de VERENIGING VAN WAARSCHIPPERS. 29 en 30 augustus 2015 op het Wolderwijd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME De schipper van elk deelnemend schip zal zich onderwerpen aan

Nadere informatie

AANKONDIGING BENJAMIN CUP 2008. Spuikom Oostende. 17 & 18 May 2008

AANKONDIGING BENJAMIN CUP 2008. Spuikom Oostende. 17 & 18 May 2008 AANKONDIGING BENJAMIN CUP 2008 Spuikom Oostende 17 & 18 May 2008 Gesponsord door: Een organisatie van VVW Inside onder de supervisie van Dinghy Optimist Class Belgium AANKONDIGING BENJAMIN CUP 17 18 May

Nadere informatie

Geachte wedstrijdzeilers/zeilsters,

Geachte wedstrijdzeilers/zeilsters, Geachte wedstrijdzeilers/zeilsters, Op zaterdag 5 juli is het weer zo ver, dan wordt weer de jaarlijkse regionale admiraliteit zeilwedstrijden op de Kagerplassen gehouden. Hier zal weer door bootsmannen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. laatstelijk gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2014. Sintrale Kommisje Skûtsjesilen

WEDSTRIJDREGLEMENT. laatstelijk gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2014. Sintrale Kommisje Skûtsjesilen WEDSTRIJDREGLEMENT laatstelijk gewijzigd op Algemene Lenvergaring van 1 maart 2014 Sintrale Kommisje Skûtsjesilen Handboek S.K.S. 2014 15 INHOUD DEEL I ALGEMENE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE SKÛTSJES

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar

JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar JEUGDZEILEN KZVW Praktijk en theorie 1. Catamaran zeilklaar maken 2. Hijsen en strijken van de zeilen 3. Stand en bediening van de fok 4. Overstag gaan als fokkenist 1. Stand en bediening van het grootzeil

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Kalender 2015. Data Kampioenschap. Sintrale Kommisje Skûtsjesilen

WEDSTRIJDREGLEMENT. Kalender 2015. Data Kampioenschap. Sintrale Kommisje Skûtsjesilen Artikel 16. 1. In geval van afgelasting van, één of meer, in artikel 14 onr 1 tot en met 8 genoem wedstrijn vindt een wedstrijd plaats op in artikel 14 onr 9 vermel dag. Deze wedstrijd vindt plaats in

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

District Noord. Draaiboek Verenigingscompetitie 2015

District Noord. Draaiboek Verenigingscompetitie 2015 Draaiboek Verenigingscompetitie 2015 INHOUD DRAAIBOEK VERENIGINGSCOMPETITIE 2015 Ter inleiding blz. 3 Lokale wedstrijdbepalingen blz. 5 1. Organiserende autoriteit blz. 5 2. Van toepassing zijnde bepalingen

Nadere informatie

2010-2011. Watersportvereniging Biesbosch Jaargang 35

2010-2011. Watersportvereniging Biesbosch Jaargang 35 We d s t r i j d b e p a l i n g e n 2010-2011 w i n t e r w e d s t r i j d e n 2 0 1 0-2 0 1 1 Watersportvereniging Biesbosch Jaargang 35 Watersport Service Crezée Watersport Service Crezée Biesboschweg

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft

Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Inhoud Deel 1 Wedstrijdbepalingen 1 Regels..Pagina 3 2 Inschrijvingen 3 3 Mededelingen aan deelnemers.3 4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen..3

Nadere informatie

DEEL 1 - VRAGEN 1-20

DEEL 1 - VRAGEN 1-20 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel DEEL 1 - VRAGEN 1-20 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 4 mei 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Nadere informatie

1.3 Het Nationale Anti Doping Reglement Nederlandse Sport is van toepassing.

1.3 Het Nationale Anti Doping Reglement Nederlandse Sport is van toepassing. Aankondiging en wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap Kitesurfen Freestyle en Kitesurfen Freestyle Junioren georganiseerd door Exventure in samenwerking met het Watersportverbond (KNWV)

Nadere informatie

Samenvattingen en uitspraken van de Hoger Beroepen in 2012

Samenvattingen en uitspraken van de Hoger Beroepen in 2012 Samenvattingen en uitspraken van de Hoger Beroepen in 2012 HB 12-01 Bij een wedstrijd in de klasse ORC 3 heeft een aanvaring plaatsgevonden bij het ronden van de bovenboei. Het protestcomité sluit de loefwaartse

Nadere informatie

AANKONDIGING. Zeilrace & Rally. organiseert in samenwerking met Jachtclub Scheveningen de Wedstrijd en Rally. Scheveningen Cork

AANKONDIGING. Zeilrace & Rally. organiseert in samenwerking met Jachtclub Scheveningen de Wedstrijd en Rally. Scheveningen Cork AANKONDIGING Zeilrace & Rally organiseert in samenwerking met Jachtclub Scheveningen de Wedstrijd en Rally Scheveningen Cork Start: Zaterdag 13 juli 2013 om 18.00 uur UITNODIGING Het bestuur van Zeilrace

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Notice of Race (Aankondiging)

Notice of Race (Aankondiging) Notice of Race (Aankondiging) van de 17 de Colin Archer Memorial Race Georganiseerd door de Stichting Colin Archer Memorial Race Groningen en de Stiftelse Colin Archer Memorial Race Larvik. Start op zaterdag

Nadere informatie

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015 JZVB 2015 windroos Windrichting: de richting waar de wind vandaan komt! Hier dus: ZW stuurrrrrrboord = rrrrechts windrichting stuurboord Lijzijde bakboord Loefzijde windrichting Lijzijde bakboord stuurboord

Nadere informatie

RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN KONINKLIJK BELGISCH YACHTING VERBOND vzw FEDERATION ROYALE BELGE DU YACHTING asbl RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Goedgekeurd RO&RC/KBYV 29-03-2011 - RvB/KBYV 27-04-2011 Dit reglement is geldig

Nadere informatie

Delta Lloyd North Sea Regatta 2013 Aankondiging en bepalingen toertocht Scheveningen- Harwich (ongeveer 110 zeemijl)

Delta Lloyd North Sea Regatta 2013 Aankondiging en bepalingen toertocht Scheveningen- Harwich (ongeveer 110 zeemijl) Delta Lloyd North Sea Regatta 2013 Aankondiging en bepalingen toertocht Scheveningen- Harwich (ongeveer 110 zeemijl) Start dinsdag 7 mei om 19.30 uur, aansluitend op de start van de Vuurschepen-Harwich

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend)

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) A. Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of zijn assistent) en de baanposten zich voornamelijk

Nadere informatie

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Met het Watersport Certificaat kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u conform de Nederlandse wet- en regelgeving in Nederland op alle

Nadere informatie

8e Antwerp Snipe Cup

8e Antwerp Snipe Cup Notice of Race Antwerp Snipe Cup 14-15 maart 2015 VVW Galgenweel en de Antwerp Snipe Cup VZW nodigen je van harte uit om mee te doen aan de: 8e Antwerp Snipe Cup Regels De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van:

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van: CWO 1 Optimist WSV De Ank Dit boek is van: 1 Inhoud Wat moet je eigenlijk leren?... 3 Theorie:... 3 Praktijk... 3 Deel 1 Theorie Schiemanswerk... 5 Zeiltermen... 9 Onderdelen... 11 Veiligheid... 12 Reglementen...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Wedstrijd- en Tochtbepalingen Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace 2012

Wedstrijd- en Tochtbepalingen Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace 2012 Wedstrijd- en Tochtbepalingen Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace 2012 1 Reglementen en Uitrusting 1.1 De wedstrijd is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2009-2012, de Bepalingen van het Watersportverbond,

Nadere informatie

Reglement Beachkorfbal België

Reglement Beachkorfbal België Reglement Beachkorfbal België 1. Veld en uitrusting 1.1 Speelveld 1. Het speelveld bedraagt 20x10m, waarop 2 korven geplaatst zijn op een gelijke afstand van de zijlijnen en 4m van de achterlijn. Er zal

Nadere informatie

DEEL 5 Wedstrijdformulier

DEEL 5 Wedstrijdformulier DEEL 5 Wedstrijdformulier 1 VOOR DE WEDSTRIJD De teller moet controleren dat de regels en vakken van de wedstrijd, die wordt gespeeld, juist zijn ingevuld. Is dit niet het geval, dan moeten deze als volgt

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie