Carbon Footprint Rapportage A.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1"

Transcriptie

1 Carbon Footprint Rapportage A.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Afbakening Organisatiegrenzen Korte beschrijving rapporterende organisatie Operationele grenzen Energieaspecten algemeen Energieaspecten Schuuring Groep Inventarisatie CO2-emissies Scope 1 Directe emissies Emissiebron 1: Aardgasverbruik Emissiebron 2: Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s (incl. lease) Emissiebron 3: Brandstofverbruik (zwaar) materieel Emissiebron 4: Overige energiedragers Scope 2 Indirecte emissies Emissiebron 5: Elektriciteitsverbruik kantoor en loods Emissiebron 6: Zakelijk verkeer privéauto s Emissiebron 7: Brandstofverbruik door zakelijk vliegverkeer Carbon Footprint Schematische weergave Carbon Footprint Schuuringgroep Schematische weergave Carbon Footprint Schuuring Schematische weergave Carbon Footprint SCT Schematische weergave Carbon Footprint GISCare Schematische weergave Carbon Footprint van Ieperen Reductiedoelstellingen & Conclusie Schuuring Pagina 1 van 23

3 1 Inleiding Schuuring is een van de driehonderd bedrijven die in het bezit zijn van het CO2 bewust certificaat van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Doel van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de carbon footprint van Schuuring (handelsnaam van Javaa BV) over Met deze rapportage verantwoordt de Schuuring Groep haar emissieprestaties aan interne en externe partijen in het kader van het behalen van niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Gekozen basisjaar en frequentie rapporteren De gerapporteerde periode voor de bepaling van de carbon footprint is boekjaar Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Gehanteerde normen NEN-ISO : 2006 GHG-protocol a corporate accounting and reporting standard Handboek CO2-Prestatieladder 2.0 SKAO Wet- en regelgeving Eindverantwoordelijke rapportage Dhr. W. Beukers, algemeen directeur Basisgegevens startbedrijf Naam : Javaa B.V. (handelend onder de naam Schuuring) Adres : Fahrenheitstraat Postcode : 3846 BM Plaats : Harderwijk Telefoon : Fax : Web-pagina : Specifieke eindverantwoordelijkheden deelgebieden De programmamanager Schuuring Duurzaam stelt deze rapportage op. De leidinggevenden van de rapporterende bedrijven en bedrijfsonderdelen zijn verantwoordelijk voor het aanleveren en de kwaliteit van de gegevens. De KAM coördinator controleert de aangeleverde gegevens op juistheid, volledigheid en aantoonbaarheid. Geldigheidsduur rapportage De rapportage is alleen geldig voor het betreffende jaar van rapportage. Wijze van communicatie van deze rapportage Dit rapport is onderdeel van het Energie Management Systeem en het daaraan gekoppelde CO2-communicatieplan. Schuuring Pagina 2 van 23

4 2 Afbakening 2.1 Organisatiegrenzen De organisatiegrens is bepaald op basis van de Greenhouse Gas (GHG)-protocol methode (paragraaf 6.3 GHG Protocol). Er is een keuze gemaakt voor de control approach, waarbinnen gekozen is voor de operational control. Dit betekent dat: - alle Nederlandse bedrijven die door Javaa, of een dochteronderneming, operationeel worden aangestuurd en gecontroleerd tot de operational boundary worden gerekend; - ongeacht het percentage van het financiële belang wordt de energiestroom van de entiteit voor 100% meegenomen in de emissie-inventarisatie; - omdat het startbedrijf de holding betreft en er geen dochterbedrijven of deelnemingen buiten de scope zijn gelaten hoeft de laterale methode (op basis van inkoopanalyse) niet toegepast te worden. Onder de A-leveranciers van 2012 bevinden zich geen concern-leveranciers. Javaa B.V. is gevestigd in Harderwijk. Alle hieronder resulterende BV s waarin activiteiten worden verricht zijn, conform de gekozen methodiek, opgenomen in de inventarisatie. De overige BV s zijn administratief en voeren geen activiteiten uit die emissies tot gevolg hebben. Juridische structuur van Javaa BV Schuuring Pagina 3 van 23

5 Functionele structuur van de Schuuring Groep SCHUURING Algemeen Directeur Staforganisatie Financiën Inkoop Logistiek Business Development Quality Assurance HRM ICT Klantorganisatie Uitvoeringsorganisatie Networks Connect2All Fiber4All Small Connection Operate4all Schuuring Civiel Techniek Telehousing Glas van Ieperen Infra Glas Coax Schuuring Installatie Techniek Mobiel Koper Sol-c/All-IP Roll Out Services Er is voor gekozen om voor een aantal bedrijfsonderdelen een aparte footprint op te stellen. Het gaat hierbij om de onderdelen die een autonoom karakter hebben, die onder hun eigen naam handelen of waarvan Javaa een minderheidsaandeel heeft. - GISCare: GISCare Software Solutions B.V. - SCT: Schuuring Civiele Techniek B.V. - Van Ieperen: van Ieperen Infra B.V. De Schuuring Groep heeft een 48,9% aandeel in GISCare. Besloten is om de volledige uitstoot van GISCare mee te nemen in de emissie inventarisatie. Fiber4all GmbH is een Duitse dochteronderneming van de Schuuring Groep. Deze wordt niet meegenomen in de Boundary. 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie Schuuring Schuuring is opgericht in 1962 en heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijke leverancier van informatie-infrastructuren. Schuuring ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt vaste en draadloze netwerken om informatie in de vorm van spraak, data of beeld te transporteren. Daarnaast realiseert en onderhoudt Schuuring bedrijfsnetwerken en ICT voorzieningen en heeft ze zich gespecialiseerd in het aansluiten van afnemers voor ICT-diensten en toepassingen op de openbare infrastructuur. Schuuring heeft een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2008, is VCA** gecertificeerd en voldoet aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Schuuring Pagina 4 van 23

6 Daarnaast zit Schuuring in de laatste fase van het certificeren van een milieumanagementsysteem volgens ISO GISCcare Software Solutions GISCare Software Solutions is een softwarespecialist op het gebied van fieldservice, GIS en mobiele oplossingen. Werkgebieden die in veel situaties naadloos op elkaar aansluiten en waarmee het de klant tal van mogelijkheden geeft om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te automatiseren en verder te optimaliseren. GISCare onderscheidt zich vooral op de automatisering van serviceketens, waarbij ook de ketenpartners worden betrokken. GISCare biedt op maat gesneden oplossingen. Soms relatief standaard, maar veel vaker buitengewoon geavanceerd. Schuuring Civiel Techniek Schuuring Civiel Techniek (SCT) realiseert infrastructurele projecten voor opdrachtgevers in de telecom- en energiemarkt. Van Ieperen Van Ieperen Infra techniek realiseert glasvezelnetwerken, waarbij de focus ligt op civiele aanleg, inblazen en het afwerken van glasvezelkabels. 2.3 Operationele grenzen Energieaspecten algemeen Een energieaspect is een onderdeel van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat direct of indirect broeikasgassen uitstoot. Het Greenhouse Gas protocol categoriseert energieaspecten in scope 1, 2 en 3 zodat deze zijn ingedeeld naar directe en indirecte bronnen en zodoende tot een meer transparante en bruikbaarder rapportage leiden Energieaspecten Schuuring Groep Het primaire proces van de Schuuring Groep betreft het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van verschillende typen informatie infrastructuren (coax, koper, glasvezel en mobiel). Schuuring besteedt veel uitvoerende activiteiten uit aan onderaannemers en daarmee ook een belangrijk deel van haar emissies. Deze vallen in scope 3 van het GHG protocol en vallen hierdoor buiten de scope van deze rapportage. De energieaspecten van de Schuuring Groep zijn ingedeeld naar scope 1 en scope 2 conform de CO2- Prestatieladder. De richtlijnen van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) worden daarbij gevolgd. De volgende energieaspecten in scope 1 en 2 zijn geïdentificeerd: o Gebruik kantoor- en opslagruimte o Uitvoering van primaire werkzaamheden Gebruik kantoor- en opslagruimte Scope 1: Aardgasverbruik kantoren, loodsen Scope 2: Elektriciteitsverbruik kantoren, loodsen Schuuring Pagina 5 van 23

7 Schuuring Schuuring huurt haar kantoorpanden en opslagruimtes voor voorraad materiaal en materieel. Schuuring voert projecten uit door het hele land. Voor langlopende projecten wordt lokaal een kantoor gehuurd, zodat reisafstanden kunnen worden beperkt en de aansturing dicht bij de uitvoering plaatsvindt. SCT SCT huurt 1 kantoorpand met opslagruimte. GISCare GISCare huurt 1 kantoorpand. Van Ieperen Van Ieperen huurt 2 kantoorpanden met opslagruimte. Uitvoering van primaire werkzaamheden Scope 1. verbruik brandstoffen voor vervoer personen en goederen Scope 1. verbruik brandstoffen door materieel Scope 2. verbruik elektriciteit door materieel Schuuring Schuuring ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt informatie-infrastructuren. De volgende activiteiten worden uitgevoerd met de emissie van CO2 tot gevolg: - vervoer personeel voor verkoop, klantbeheer en productiewerkzaamheden middels personenauto s en bestelbussen; - vervoer materialen en materieel naar productielocatie middels personenauto s, bestelbussen en vrachtwagen; - vervoer personeel naar productielocatie middels personenauto s en bestelbussen; - inzet van materieel op de projectlocatie: minigravers, trilplaten; - voorraadbeheer met heftrucks (diesel en elektrisch). SCT SCT verzorgt ondergrondse activiteiten zoals het leggen van kabels en leidingen voor telecomoperators en nutsbedrijven. De volgende activiteiten worden uitgevoerd met de emissie van CO2 tot gevolg: - vervoer personeel voor verkoop, klantbeheer en productiewerkzaamheden middels personenauto s en bestelbussen; - vervoer materialen en materieel naar productielocatie middels personenauto s, bestelbussen en vrachtwagen; - inzet van materieel op de projectlocatie: minigraver, trilplaat, kraan, tractor. GISCare GISCare Software Solutions levert diensten op het gebied van software engineering, CAD/GIS-dataconversie, GIS-consultancy, GIS-analyses, detachering van GISspecialisten en fieldservice. De volgende activiteiten worden uitgevoerd met de emissie van CO2 tot gevolg: - vervoer personeel voor verkoop, klantbeheer en productiewerkzaamheden middels personenauto s. Schuuring Pagina 6 van 23

8 van Ieperen van Ieperen verzorgt ondergrondse activiteiten door het leggen van kabels en leidingen voor telecomoperators en nutsbedrijven. De volgende activiteiten worden uitgevoerd met de emissie van CO2 tot gevolg: - vervoer personeel voor verkoop, klantbeheer en productiewerkzaamheden middels personenauto s en bestelbussen; - vervoer materialen en materieel naar productielocatie middels personenauto s, bestelbussen en vrachtwagen; - inzet van materieel op de projectlocatie: minigraver, trilplaat, kraan, tractor. Schuuring Pagina 7 van 23

9 3 Inventarisatie CO2-emissies In dit hoofdstuk worden de geïnventariseerde energieaspecten en CO2- emissies 1 in detail beschreven. De getallen zijn overgenomen uit de detailtabellen. Als gevolg van afrondingsverschillen kan er een minimale afwijking in de totalen ontstaan. 3.1 Scope 1 Directe emissies In onderstaande tabel zijn de directe emissies, scope 1 van het GHG-protocol, van Schuuring weergegeven. Periode 2012 Eenh. Hoeveelheden ton CO2 Perc. 1 Aardgasverbruik kantoren, loodsen 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens m ,2% ltr ,8 74,6% 3 Zware voertuigen en materieel ltr ,4 7,2% 4 Overige energiedragers ltr 488 0,7 0% Tabel: totaal overzicht Scope Totaal scope ,6 89,0% Emissiebron 1: Aardgasverbruik Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Aardgas wordt gebruikt voor het verwarmen van kantoren en opslagruimtes. In totaal is 343,7 ton CO2 uitgestoten door de verbranding van aardgas. Dit is 7,2% van de totale uitstoot van Schuuring. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor aardgas zoals voorgeschreven door de CO2-Prestatieladder is gebruikt: Aardgas: gr CO2/ Nm3 brandstof. 1 De hoeveelheid CO2 is bepaald aan de hand van de gezamenlijke lijst van emissiefactoren die is vastgesteld door Stimular, SKAO en Connekt. Editie 26 juni Schuuring Pagina 8 van 23

10 Samenvatting berekende waarde In de tabel hieronder zijn de emissies van de verwarming van kantoren en werkplaatsen op locatieniveau weergegeven: Organisatieonderdeel Verbruik (m3) Uitstoot (tonco 2) Schuuring ,6 SCT ,2 GISCare van Ieperen ,1 Totaal Schuuring Groep ,7 Tabel: Verbruik en emissies aardgas 2012 Analyse / conclusie Aardgasverbruik heeft met 7,2% een beperkt aandeel in de totale Carbon footprint van Schuuring. Locaties met een kantoor- en opslagruimte hebben geen aparte meters voor de verschillende ruimtes. Hierdoor kan een vergelijking van energieprestaties tussen locaties en met algemene kengetallen niet worden gemaakt. De maatregelen die betrekking hebben op de reductie van het gasverbruik dan wel de CO2 uitstoot en de doelstellingen staan beschreven in het EMP. Een van de maatregelen die in 2012 wordt ingezet is de overstap naar groen gas. Hierdoor zal de CO2 uitstoot afnemen. Het verbruik is ten opzichte van 2011 met circa 40% toegenomen. Deze toename is het gevolg van het feit dat we in 2012 acht locaties meer in gebruik hadden dan in Ook het aantal medewerkers met bijbehorende werkplekken is ten opzichte van 2011 gestegen Emissiebron 2: Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s (incl. lease) Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Het vervoer van personeel en materieel met personenauto s en bestelbussen heeft geleid tot een uitstoot van 3.575,8 ton CO2. Dit is 74,4% van de totale uitstoot. Methode van kwantificeren De conversiefactoren voor diesel, benzine en LPG zoals voorgeschreven door de CO2- Prestatieladder zijn gebruikt: Diesel : gr CO2/ ltr brandstof Benzine: gr CO2/ ltr brandstof LPG: gr CO2/ ltr brandstof Schuuring Pagina 9 van 23

11 Samenvatting berekende waarde Emissie personenauto s en bedrijfswagens: Organisatieonderdeel Verbruik (ltr) Uitstoot (tonco2) Schuuring Ingekochte diesel ,7 Ingekochte benzine ,0 Ingekochte lpg 28 0,1 Totaal Schuuring 3.159,8 GisCare Ingekochte diesel ,3 Ingekochte benzine ,5 Totaal GISCare 32,8 SCT Ingekochte diesel ,2 Ingekochte benzine ,6 Totaal SCT 15,8 Van Ieperen Ingekochte diesel ,3 Ingekochte benzine ,1 Totaal van Ieperen 367,4 Totaal Schuuring Groep 3.575,8 Tabel: Verbruik en emissies zakelijk verkeer bedrijfsauto s 2012 Analyse / conclusie Het vervoer van personen en materialen met personenauto s en bestelbussen is met 74,6% van de totale uitstoot van Schuuring verreweg de grootste emissiebron. De uitstoot over 2012 is toegenomen met 16% tov Dit is voornamelijk veroorzaakt door de forse toename van het aantal auto s binnen Schuuring. Het aantal auto s is gestegen met ruim 22% mede als gevolg van een aantal overnames, waaronder de firma van Ieperen. Daarnaast is een deel van het wagenpark (bestelbussen < kg) nu opgenomen in deze categorie. Vorig jaar waren deze toegewezen aan de categorie zwaar materieel. Om de uitstoot van het wagenpark te reduceren worden er maatregelen genomen die gericht zijn op het reduceren van het brandstofverbruik, zoals het verduurzamen van het wagenpark. Hiervoor wordt het programma van ABC naar CO2 gestart. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan het verbeteren van het rijgedrag van de bestuurders. De maatregelen die betrekking hebben op het reduceren van de hoeveelheid brandstof hebben een hoge prioriteit en staan inclusief de beoogde reductiedoelstellingen beschreven in het EMP. Schuuring Pagina 10 van 23

12 3.1.3 Emissiebron 3: Brandstofverbruik (zwaar) materieel Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies De transportmiddelen zwaarder dan 3500kg en het inzetten van zwaar materieel in magazijnbeheer (heftrucks), transportmiddelen en in grondwerk (minigravers, trilplaten, kranen, compressoren en tractoren) heeft geleid tot een uitstoot van 345,3 ton CO2. Dit is 7,2% van de totale uitstoot van Methode van kwantificeren De conversiefactoren voor diesel, rode gasolie, benzine en LPG zoals voorgeschreven door de CO2-Prestatieladder zijn gebruikt: Diesel/Rode gasolie : gr CO2/ ltr brandstof Benzine/Tweetakt mix : gr CO2/ ltr brandstof Samenvatting berekende waarde Emissie als gevolg van de inzet van zwaar materieel: Organisatieonderdeel Verbruik (ltr) Uitstoot (tonco2) Schuuring Ingekochte diesel ,2 Ingekochte rode gasolie ,0 Ingekochte benzine ,3 Ingekochte tweetakt mix 212 0,6 Ingekochte lpg 24 0,0 Totaal Schuuring 153,1 SCT Ingekochte diesel ,4 Ingekochte rode gasolie ,1 Ingekochte benzine ,4 Ingekochte tweetakt mix 9 0,0 Ingekochte lpg 41 0,1 Totaal SCT 190,0 Van Ieperen Ingekochte rode gasolie 596 1,9 Ingekochte tweetakt mix 103 0,3 Totaal van Ieperen 2,2 Totaal Schuuring Groep 345,3 Tabel: Verbruik en emissies zwaar materiaal 2012 Analyse / conclusie Er kunnen geen conclusies worden getrokken wat betreft het verbruik per stuk materieel of per werk. Het verbruik per stuk materieel is met name afhankelijk van de soort activiteiten die worden uitgevoerd. Schuuring Pagina 11 van 23

13 Bij Schuuring komt het merendeel van het dieselverbruik voor rekening van de vrachtwagen. Deze is voorzien van een schone EURO-5 motor 2 en wordt ingezet voor transport van materieel en materialen van en naar projecten. Het verbruik bij SCT en van Ieperen wordt veroorzaakt door zware bussen (>3.500 kg.) en het rijdend materieel (vrachtwagens, kranen en compressors). De besparingsmogelijkheden hier liggen vooral in het bewust maken van de berijders en het zo efficiënt mogelijk inzetten van het materieel. Daarnaast zal er bij vervanging van het materieel rekening worden gehouden met de CO2 uitstoot en worden gekeken naar schonere alternatieven. Het verbruik over 2012 is met circa 16% gedaald ten opzichte van Dit is voornamelijk veroorzaakt door het feit dat we ervoor hebben gekozen om het verbruik van de bestelbussen met een gewicht lager dan kg. aan de categorie zakelijk verbruik bedrijfsauto s toe te wijzen Emissiebron 4: Overige energiedragers Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies SCT verbruikt propaangas voor de verwarming van keten en voor branders. Hiermee is 0,7 ton CO2 uitgestoten in Dit is een verwaarloosbaar deel van het totaal. Methode van kwantificeren De dichtheid (=gewicht) van propaan is 0,510 kg bij 15 C voor 1 kubieke dm of 1 liter gas. De conversiefactor is gebaseerd op de Milieubarometer update mei 2011: Propaangas: gr CO2/ ltr brandstof Samenvatting berekende waarde Emissie als gevolg van de inzet van zwaar materieel: Organisatieonderdeel Verbruik (ltr) Uitstoot (tonco2) SCT Ingekocht propaangas 488 0,7 Tabel: Verbruik en emissies overige energiedragers 2012 Analyse / conclusie De uitstoot van broeikasgas door de verbranding van overige energiedragers is verwaarloosbaar. 2 De motor maakt gebruik van AdBlue(=ureumoplossing). Deze hulpstof wordt in de uitlaatgassen toegevoegd, waardoor de schadelijke uitstoot van roet, koolmonoxide en stikstofoxide wordt beperkt. Andere technieken bereiken dit effect door bij veel hogere temperaturen te verbranden. Het nadeel daarvan is hoger brandstofverbruik en daarmee hogere CO2-uitstoot. Met de AdBlue-techniek kan verbranding op lagere temperatuur plaatsvinden met als voordeel dat sterk bespaard wordt op brandstof. Gezien het feit dat AdBlue niet als een brandstof wordt gezien, zijn het aantal getankte liters niet meegenomen in de CO2 uitstoot bepaling Schuuring Pagina 12 van 23

14 3.2 Scope 2 Indirecte emissies In deze paragraaf worden de geïnventariseerde energieaspecten die leiden tot indirecte CO2-emissies, scope 2 van het GHG-protocol, in detail beschreven. Periode 2010 Eenh. Hoeveelheden ton CO2 Perc. 5 Elektriciteitsverbruik kantoren en loodsen kwh ,9 10,3 % 6 Zakelijk verkeer privéauto Km ,3 0,8 % 7 Zakelijke vliegtuigreizen Km ,2 0,2 % Totaal scope 2 539,2 11,0% Tabel: totaal overzicht Scope 2, Emissiebron 5: Elektriciteitsverbruik kantoor en loods Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Elektriciteit wordt verbruikt voor de koeling en verlichting van panden en het gebruik van apparatuur en heftrucks. In 2012 is in totaal 482,9 ton CO2 uitgestoten. Dit is 10,0 % van de totale uitstoot van Schuuring. Methode van kwantificeren De conversiefactoren voor elektriciteit zoals voorgeschreven door de CO2-Prestatieladder zijn gebruikt: Grijze stroom: 455 gr CO2/ kwh Groene stroom: 15 gr CO2/ kwh Samenvatting berekende waarde Emissies als gevolg van stroomverbruik (in kwh) in 2012: Organisatieonderdeel Energievorm (grijs/groen) Verbruik (kwh) Ton CO2 uitstoot Schuuring grijs ,8 Schuuring groen ,0 SCT grijs ,4 GISCare grijs ,7 Van Ieperen grijs ,0 Van Ieperen groen ,0 Totaal Schuuring Groep ,9 grijs ,9 groen ,0 Tabel: Verbruik en emissies elektriciteitsverbruik 2012 (in kwh) Analyse / conclusie Met 10,0% van het totaal heeft het verbruik van elektriciteit een beperkte impact. Een vergelijking van energieprestaties tussen panden en met algemene kengetallen kan niet worden gemaakt. Hiertoe zouden de kantoorpanden en opslagruimtes apart bemeterd moeten worden. Schuuring Pagina 13 van 23

15 Het verbruik is ten opzichte van 2011 met 18% toegenomen. Deze toename is het gevolg van het feit dat we in 2012 acht locaties meer in gebruik hadden dan in Ook het aantal medewerkers met bijbehorende werkplekken is ten opzichte van 2011 gestegen. Opvallend is dat de stijging van het elektriciteitsverbruik een stuk lager is dan de stijging van het gasverbruik. Het ontbreken van gedetailleerde gegevens maakt het ingewikkeld om hier een sluitende verklaring voor te geven. We willen graag meer inzicht krijgen in de verbruikscijfers. Daarom is als maatregel voor 2013 opgenomen dat we, waar mogelijk, slimme meters gaan plaatsen. In 2012 zijn de eerste panden overgegaan op groene stroom. Van het totale elektriciteitsverbruik in 2012 was 6,4 procent groen. Om de CO2 uitstoot te reduceren zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om volledig over te stappen op groene stroom in Daarnaast worden er in het huisvestingsbeleid maatregelen opgenomen die als doelstelling hebben om het elektriciteitsverbruik te verminderen. De maatregelen die betrekking hebben op de reductie van het elektriciteitsverbruik dan wel de CO2 uitstoot en de doelstellingen staan beschreven in het EMP Emissiebron 6: Zakelijk verkeer privéauto s Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Er wordt zakelijk gereden met privéauto s. In totaal is er km gereden. Dit is goed voor 38,3 ton CO2 uitstoot, wat circa 0,8% is van de totale uitstoot in Methode van kwantificeren De conversiefactor zakelijk verkeer privéauto s zoals voorgeschreven door de CO2- Prestatieladder is gebruikt: Brandstoftype onbekend: 210 gr CO2/ voertuigkm Selectie en registratie gegevens Er is geen inzicht in het brandstoftype en de voertuigklasse van de gebruikte privéauto s. De registratie is gebaseerd op de vergoeding van declaraties aan het personeel. De gedeclareerde kilometers zijn berekend door dit bedrag te delen door een gemiddelde van 19ct/km. Hierin zit dus een beperkte onzekerheid. Samenvatting berekende waarde Emissies als gevolg van zakelijk verkeer privéauto s: Organisatieonderdeel Eenh. Verbruik tonco2 uitstoot Schuuring km ,2 SCT km ,7 GISCare km ,3 van Ieperen km 484 0,1 Totaal Schuuring Groep ,3 Tabel: Verbruik en emissies zakelijk verkeer privéauto s 2012 Analyse / conclusie Aangezien de meeste werknemers beschikken over een leaseauto wordt er weinig zakelijk gereden met privéauto s. De uitstoot is met 0,8% verwaarloosbaar. Schuuring Pagina 14 van 23

16 De uitstoot ten opzicht van 2011 met bijna 11% is gestegen. Deze toename is voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal gedeclareerde kilometers bij Schuuring. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal medewerkers is toegenomen en er daarnaast voor is gekozen om het aantal functies waarbij standaard een leaseauto ter beschikking wordt gesteld in te perken Emissiebron 7: Brandstofverbruik door zakelijk vliegverkeer Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Voor zakelijk verkeer wordt beperkt gebruik gemaakt van het vliegtuig. In 2012 is er circa km. gevlogen. Dit is goed voor 8,2 ton CO2 uitstoot, wat minder dan 1% is van de totale uitstoot in Methode van kwantificeren De conversiefactor zakelijk vliegverkeer zoals voorgeschreven door de CO2- Prestatieladder is gebruikt: Retourvluchten < 700 km : 0,345 gr CO2/km Retourvluchten km : 0,245 gr CO2/km Retourvluchten > km : 0,220 gr CO2/km Samenvatting berekende waarde Emissies als gevolg van zakelijk vliegverkeer: Organisatieonderdeel Eenh. Verbruik tonco2 uitstoot Schuuring km ,2 Tabel: Verbruik en emissies zakelijk vliegverkeer 2012 Analyse / conclusie Het aantal vliegbewegingen binnen Schuuring is minimaal. Schuuring werkt voornamelijk in Nederland en Duitsland. Voor bezoeken aan het buitenland wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de auto. Op het moment dat er gevlogen wordt, bijvoorbeeld naar India of Amerika, is er wel meteen sprake van een fors aantal kilometers. Gezien het feit dat er alleen wordt gevlogen wanneer een acceptabel alternatief niet voor handen is en de uitstoot minder dan 1% van de totale uitstoot bedraagt worden er geen specifieke maatregelen opgesteld. Schuuring Pagina 15 van 23

17 4 Carbon Footprint In onderstaande tabel is het totaaloverzicht weergegeven van de Carbon Footprint 2012 voor Schuuring, SCT en GISCare verdeeld naar scope 1 en 2. De getoonde waarden zijn afgerond op één getal achter de komma. Carbon Footprint 2012 SCOPE 1 1 Aardgasverbruik kantoren en loodsen 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens 3 Zware voertuigen en materieel Emissie ton CO2 Schuuring SCT GisCare v.ieperen Totaal % 320,6 2,2 2,8 18,1 343,7 7,2% 3.159,8 15,8 32,8 367,4 3575,8 74,6% 153,1 190,0-2,2 345,3 7,2% 4 Overige energiedragers - 0, ,7 0% SCOPE 2 5 Elektriciteitsverbruik kantoren en loodsen 6 Zakelijk verkeer privéauto 7 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen 450,8 6, ,0 482,9 10,0% 35,2 1,7 1,3 0,1 38,3 0,8% 8, ,2 0,2% TOTAAL 4.127,7 216,8 47,6 402,8 4794,9 100% Tabel: totaal overzicht Scope 1+ 2, 2012 Op basis van de CO2-inventarisatie is Schuuring volgens de definitie van de CO2- Prestatieladder (zie ook onderstaande tabel - criteria klein/middel/groot bedrijf) te beschouwen als een Middelgroot bedrijf. De categorisering heeft consequenties voor de eisen die gesteld worden om niveau 4 en 5 van de CO2-Prestatieladder te behalen. Het betreft in alle gevallen de CO2 uitstoot in scope 1 & 2 conform de definities vastgelegd in Bijlage A van de CO2-Prestatieladder v2.0. Werken / leveringen Klein bedrijf Middelgroot bedrijf Groot bedrijf Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt max. ( ) ton per jaar. Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 2500 ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan (>) ton per jaar. Tabel2: criteria Klein / middelgroot / groot bedrijf ikv CO2 prestatieladder (Bron: CO2-Prestatieladder v1.1) Schuuring Pagina 16 van 23

18 4.1 Schematische weergave Carbon Footprint Schuuringgroep Schuuring Pagina 17 van 23

19 4.2 Schematische weergave Carbon Footprint Schuuring Schuuring Pagina 18 van 23

20 4.3 Schematische weergave Carbon Footprint SCT Schuuring Pagina 19 van 23

21 4.4 Schematische weergave Carbon Footprint GISCare Schuuring Pagina 20 van 23

22 4.5 Schematische weergave Carbon Footprint van Ieperen Schuuring Pagina 21 van 23

23 5 Reductiedoelstellingen & Conclusie De reductiedoelstelling is in onderstaande tabel weergegeven. De omzet in 2011 bedroeg 155 miljoen Euro. De omzet in 2012 bedroeg 185 miljoen Euro. Carbon Footprint 2011 Emissie (ton CO2) Emissie 1 Scope ,7 24,1 Scope 2 467,2 3,0 Totalen: 4.203,9 27,1 Emissie 1 :Emissie in ton CO2 per mio omzet Carbon Footprint 2012 Emissie (ton CO2) Emissie 1 Scope ,5 23,1 Scope 2 529,4 2,9 Totalen: 4.794,9 26,0 Emissie 1 :Emissie in ton CO2 per mio omzet Doelstelling CO2 Reductie Totaal Scope 1 Scope 2 Totalen: In 2016 Doel Emissie 1 Doel Emissie 1 Doel Emissie 1 Doel Emissie 1 Doel Emissie 1 tov ,0% 23,9 1,5% 23,5 2,0% 23,0 2,5% 22,5 3,0% 21,8 10% 10,0% 2,7 10,0% 2,4 10,0% 2,2 10,0% 2,0 10,0% 1,8 41% 2,0% 26,6 2,4% 26,0 2,8% 25,2 3,3% 24,4 3,7% 23,6 13% Tabel: Reductiedoelstellingen tot 2016 (Emissie 1 :Emissie in ton CO2 per mio omzet) De reductiedoelstelling voor energieverbruik cq. de CO2-emissie bedraagt 10% voor scope 1 (Directe emissies) en 41% voor scope 2 (Indirecte emissies) in 5 jaar ten opzichte van het basisjaar De totale reductie over deze periode komt dan uit op 13%. De doelstellingen zijn gerelateerd aan de omzet en op basis van vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Afhankelijk van sectorale en maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie en/of operationele scope kan deze doelstelling worden bijgesteld. De omzet in 2012 is met bijna 20% gestegen ten opzichte van Onze uitstoot in 2012 is maar met 14% gestegen. Relatief gezien is er een besparing gerealiseerd en zijn we op de goede weg om onze doelstelling voor 2016 te realiseren. Opmerkelijk is dat de besparing voornamelijk komt uit Scope 1 (verbruik gas & verbruik brandstof tbv wagenpark). De reductie in Scope 2 (verbruik elektriciteit) is minimaal. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse toename van het aantal panden (+42%). In 2013 zullen we waar mogelijk overstappen op groene stroom. Hierdoor wordt een forse reductie op het gebied van CO2 uitstoot gerealiseerd. Verdere reductie in scope 2 moet voortkomen uit het reduceren van het elektriciteitsverbruik op zich. Hiertoe zijn in het huisvestingsbeleid maatregelen opgenomen op het gebied van Good Housekeeping, daarnaast zal worden gekeken naar gebouw technische maatregelen. Bijvoorbeeld de toepassing van energiezuinige verlichting. Schuuring Pagina 22 van 23

24 De grootste uitdaging zal zijn om de positieve lijn voor Scope 1 door te trekken. Het reduceren van de CO2 uitstoot veroorzaakt door het wagenpark is een stevige uitdaging. Opdrachtgevers verwachten steeds meer dat Schuuring landelijke dekking kan bieden, wat als gevolg heeft dat het aantal kilometers toeneemt. De leasecontracten lopen gemiddeld vier jaar wat betekent dat wijzigingen in het wagenparkbeleid, zoals het niet langer toestaan van C-labels of de resultaten uit de duurzaamheidsscan, pas op langere termijn zichtbaar zijn. In 2013 gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het verder verduurzamen van het wagenpark. Houding en gedrag van de berijders is een belangrijk item bij het reduceren van het brandstofverbruik. In 2012 zijn we gestart met het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die een berijder heeft om zelf een bijdrage te leveren aan het reduceren van het brandstofverbruik. Tastbaar voorbeeld hiervan is het feit dat we deelnemen aan de Greendriver Challenge, een CO2 initiatief van Koldijk. De Challenge is gestart in november 2012 en loopt tot juni Op basis van de uitkomsten van de Challenge zullen we kijken of het interessant is om een vergelijkbaar initiatief op te zetten voor de gehele organisatie. Schuuring Pagina 23 van 23

25 Schuuring Bijlage

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 3 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

3.A.1. Carbon Footprint Rapportage 2016

3.A.1. Carbon Footprint Rapportage 2016 3.A.1. Carbon Footprint Rapportage 2016 Eigenaar: Wim Beukers Versie: 2.0 Classificatie: Openbaar Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 5 2.3 Operationele grenzen... 5 2.3.1

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2011 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2011 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2011 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 2.3 Operationele grenzen... 4 2.3.1

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Accorderingslijst Naam Handtekening W. Beukers Algemeen Directeur Schuuring Versiebeheer Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 13-01-2015 JWF Basis versie 1.1 15-04-2015

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

CO₂ footprint januari - juni 2014

CO₂ footprint januari - juni 2014 CO₂ footprint januari - juni 2014 Agmi Traffic oktober 2014 Datum: oktober 2014 Status: concept Opgesteld door: Geverifieerd door: Getekend voor akkoord: Lucas Compen MVO/KAM-coördinator Patrick Vercauteren

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO₂ - emissie footprint 2014

CO₂ - emissie footprint 2014 CO₂ - footprint 2014 Datum mei 2015 Status geverifieerd Opgesteld door: Geverifieerd door: getekend voor akkoord Lucas Compen CEO-Directie: G. Zwart MVO & KAM Coördinator Agmi Traffic BV 2/11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14 Carbon Footprint 1 e halfjaar 2016 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 14 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats:

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer

Nadere informatie

Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging. Carbon footprint. Paul Melis Boomverzorging. Datum: 8 augustus Augustus 2016.

Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging. Carbon footprint. Paul Melis Boomverzorging. Datum: 8 augustus Augustus 2016. Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging Datum: 8 augustus 2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging Bedrijfsgegevens Bedrijf: Paul Melis Boomverzorging Bezoekadres:

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV. Datum: 27 maart definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV. Datum: 27 maart definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 27 maart 2017 Status: definitief op basis Handboek versie 3.0 SKAO Carbon footprint 2016 Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Maart 2016 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Habo Hoveniers B.V. Bezoekadres: Duinzoom

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1 3.A.1 CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 2010 Hakkers KAM -B- 12-09-11 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 12-09-11 Paraaf: J. VAN LITH

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport - Auteur: Annieke van Ast Datum: 08-12-2016 Versie: 1.0-1 - Inhoud 1 Inleiding en verantwoording...

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie