Carbon Footprint Rapportage A.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1"

Transcriptie

1 Carbon Footprint Rapportage A.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Afbakening Organisatiegrenzen Korte beschrijving rapporterende organisatie Operationele grenzen Energieaspecten algemeen Energieaspecten Schuuring Groep Inventarisatie CO2-emissies Scope 1 Directe emissies Emissiebron 1: Aardgasverbruik Emissiebron 2: Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s (incl. lease) Emissiebron 3: Brandstofverbruik (zwaar) materieel Emissiebron 4: Overige energiedragers Scope 2 Indirecte emissies Emissiebron 5: Elektriciteitsverbruik kantoor en loods Emissiebron 6: Zakelijk verkeer privéauto s Emissiebron 7: Brandstofverbruik door zakelijk vliegverkeer Carbon Footprint Schematische weergave Carbon Footprint Schuuringgroep Schematische weergave Carbon Footprint Schuuring Schematische weergave Carbon Footprint SCT Schematische weergave Carbon Footprint GISCare Schematische weergave Carbon Footprint van Ieperen Reductiedoelstellingen & Conclusie Schuuring Pagina 1 van 23

3 1 Inleiding Schuuring is een van de driehonderd bedrijven die in het bezit zijn van het CO2 bewust certificaat van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Doel van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de carbon footprint van Schuuring (handelsnaam van Javaa BV) over Met deze rapportage verantwoordt de Schuuring Groep haar emissieprestaties aan interne en externe partijen in het kader van het behalen van niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Gekozen basisjaar en frequentie rapporteren De gerapporteerde periode voor de bepaling van de carbon footprint is boekjaar Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Gehanteerde normen NEN-ISO : 2006 GHG-protocol a corporate accounting and reporting standard Handboek CO2-Prestatieladder 2.0 SKAO Wet- en regelgeving Eindverantwoordelijke rapportage Dhr. W. Beukers, algemeen directeur Basisgegevens startbedrijf Naam : Javaa B.V. (handelend onder de naam Schuuring) Adres : Fahrenheitstraat Postcode : 3846 BM Plaats : Harderwijk Telefoon : Fax : Web-pagina : Specifieke eindverantwoordelijkheden deelgebieden De programmamanager Schuuring Duurzaam stelt deze rapportage op. De leidinggevenden van de rapporterende bedrijven en bedrijfsonderdelen zijn verantwoordelijk voor het aanleveren en de kwaliteit van de gegevens. De KAM coördinator controleert de aangeleverde gegevens op juistheid, volledigheid en aantoonbaarheid. Geldigheidsduur rapportage De rapportage is alleen geldig voor het betreffende jaar van rapportage. Wijze van communicatie van deze rapportage Dit rapport is onderdeel van het Energie Management Systeem en het daaraan gekoppelde CO2-communicatieplan. Schuuring Pagina 2 van 23

4 2 Afbakening 2.1 Organisatiegrenzen De organisatiegrens is bepaald op basis van de Greenhouse Gas (GHG)-protocol methode (paragraaf 6.3 GHG Protocol). Er is een keuze gemaakt voor de control approach, waarbinnen gekozen is voor de operational control. Dit betekent dat: - alle Nederlandse bedrijven die door Javaa, of een dochteronderneming, operationeel worden aangestuurd en gecontroleerd tot de operational boundary worden gerekend; - ongeacht het percentage van het financiële belang wordt de energiestroom van de entiteit voor 100% meegenomen in de emissie-inventarisatie; - omdat het startbedrijf de holding betreft en er geen dochterbedrijven of deelnemingen buiten de scope zijn gelaten hoeft de laterale methode (op basis van inkoopanalyse) niet toegepast te worden. Onder de A-leveranciers van 2012 bevinden zich geen concern-leveranciers. Javaa B.V. is gevestigd in Harderwijk. Alle hieronder resulterende BV s waarin activiteiten worden verricht zijn, conform de gekozen methodiek, opgenomen in de inventarisatie. De overige BV s zijn administratief en voeren geen activiteiten uit die emissies tot gevolg hebben. Juridische structuur van Javaa BV Schuuring Pagina 3 van 23

5 Functionele structuur van de Schuuring Groep SCHUURING Algemeen Directeur Staforganisatie Financiën Inkoop Logistiek Business Development Quality Assurance HRM ICT Klantorganisatie Uitvoeringsorganisatie Networks Connect2All Fiber4All Small Connection Operate4all Schuuring Civiel Techniek Telehousing Glas van Ieperen Infra Glas Coax Schuuring Installatie Techniek Mobiel Koper Sol-c/All-IP Roll Out Services Er is voor gekozen om voor een aantal bedrijfsonderdelen een aparte footprint op te stellen. Het gaat hierbij om de onderdelen die een autonoom karakter hebben, die onder hun eigen naam handelen of waarvan Javaa een minderheidsaandeel heeft. - GISCare: GISCare Software Solutions B.V. - SCT: Schuuring Civiele Techniek B.V. - Van Ieperen: van Ieperen Infra B.V. De Schuuring Groep heeft een 48,9% aandeel in GISCare. Besloten is om de volledige uitstoot van GISCare mee te nemen in de emissie inventarisatie. Fiber4all GmbH is een Duitse dochteronderneming van de Schuuring Groep. Deze wordt niet meegenomen in de Boundary. 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie Schuuring Schuuring is opgericht in 1962 en heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijke leverancier van informatie-infrastructuren. Schuuring ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt vaste en draadloze netwerken om informatie in de vorm van spraak, data of beeld te transporteren. Daarnaast realiseert en onderhoudt Schuuring bedrijfsnetwerken en ICT voorzieningen en heeft ze zich gespecialiseerd in het aansluiten van afnemers voor ICT-diensten en toepassingen op de openbare infrastructuur. Schuuring heeft een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2008, is VCA** gecertificeerd en voldoet aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Schuuring Pagina 4 van 23

6 Daarnaast zit Schuuring in de laatste fase van het certificeren van een milieumanagementsysteem volgens ISO GISCcare Software Solutions GISCare Software Solutions is een softwarespecialist op het gebied van fieldservice, GIS en mobiele oplossingen. Werkgebieden die in veel situaties naadloos op elkaar aansluiten en waarmee het de klant tal van mogelijkheden geeft om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te automatiseren en verder te optimaliseren. GISCare onderscheidt zich vooral op de automatisering van serviceketens, waarbij ook de ketenpartners worden betrokken. GISCare biedt op maat gesneden oplossingen. Soms relatief standaard, maar veel vaker buitengewoon geavanceerd. Schuuring Civiel Techniek Schuuring Civiel Techniek (SCT) realiseert infrastructurele projecten voor opdrachtgevers in de telecom- en energiemarkt. Van Ieperen Van Ieperen Infra techniek realiseert glasvezelnetwerken, waarbij de focus ligt op civiele aanleg, inblazen en het afwerken van glasvezelkabels. 2.3 Operationele grenzen Energieaspecten algemeen Een energieaspect is een onderdeel van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat direct of indirect broeikasgassen uitstoot. Het Greenhouse Gas protocol categoriseert energieaspecten in scope 1, 2 en 3 zodat deze zijn ingedeeld naar directe en indirecte bronnen en zodoende tot een meer transparante en bruikbaarder rapportage leiden Energieaspecten Schuuring Groep Het primaire proces van de Schuuring Groep betreft het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van verschillende typen informatie infrastructuren (coax, koper, glasvezel en mobiel). Schuuring besteedt veel uitvoerende activiteiten uit aan onderaannemers en daarmee ook een belangrijk deel van haar emissies. Deze vallen in scope 3 van het GHG protocol en vallen hierdoor buiten de scope van deze rapportage. De energieaspecten van de Schuuring Groep zijn ingedeeld naar scope 1 en scope 2 conform de CO2- Prestatieladder. De richtlijnen van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) worden daarbij gevolgd. De volgende energieaspecten in scope 1 en 2 zijn geïdentificeerd: o Gebruik kantoor- en opslagruimte o Uitvoering van primaire werkzaamheden Gebruik kantoor- en opslagruimte Scope 1: Aardgasverbruik kantoren, loodsen Scope 2: Elektriciteitsverbruik kantoren, loodsen Schuuring Pagina 5 van 23

7 Schuuring Schuuring huurt haar kantoorpanden en opslagruimtes voor voorraad materiaal en materieel. Schuuring voert projecten uit door het hele land. Voor langlopende projecten wordt lokaal een kantoor gehuurd, zodat reisafstanden kunnen worden beperkt en de aansturing dicht bij de uitvoering plaatsvindt. SCT SCT huurt 1 kantoorpand met opslagruimte. GISCare GISCare huurt 1 kantoorpand. Van Ieperen Van Ieperen huurt 2 kantoorpanden met opslagruimte. Uitvoering van primaire werkzaamheden Scope 1. verbruik brandstoffen voor vervoer personen en goederen Scope 1. verbruik brandstoffen door materieel Scope 2. verbruik elektriciteit door materieel Schuuring Schuuring ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt informatie-infrastructuren. De volgende activiteiten worden uitgevoerd met de emissie van CO2 tot gevolg: - vervoer personeel voor verkoop, klantbeheer en productiewerkzaamheden middels personenauto s en bestelbussen; - vervoer materialen en materieel naar productielocatie middels personenauto s, bestelbussen en vrachtwagen; - vervoer personeel naar productielocatie middels personenauto s en bestelbussen; - inzet van materieel op de projectlocatie: minigravers, trilplaten; - voorraadbeheer met heftrucks (diesel en elektrisch). SCT SCT verzorgt ondergrondse activiteiten zoals het leggen van kabels en leidingen voor telecomoperators en nutsbedrijven. De volgende activiteiten worden uitgevoerd met de emissie van CO2 tot gevolg: - vervoer personeel voor verkoop, klantbeheer en productiewerkzaamheden middels personenauto s en bestelbussen; - vervoer materialen en materieel naar productielocatie middels personenauto s, bestelbussen en vrachtwagen; - inzet van materieel op de projectlocatie: minigraver, trilplaat, kraan, tractor. GISCare GISCare Software Solutions levert diensten op het gebied van software engineering, CAD/GIS-dataconversie, GIS-consultancy, GIS-analyses, detachering van GISspecialisten en fieldservice. De volgende activiteiten worden uitgevoerd met de emissie van CO2 tot gevolg: - vervoer personeel voor verkoop, klantbeheer en productiewerkzaamheden middels personenauto s. Schuuring Pagina 6 van 23

8 van Ieperen van Ieperen verzorgt ondergrondse activiteiten door het leggen van kabels en leidingen voor telecomoperators en nutsbedrijven. De volgende activiteiten worden uitgevoerd met de emissie van CO2 tot gevolg: - vervoer personeel voor verkoop, klantbeheer en productiewerkzaamheden middels personenauto s en bestelbussen; - vervoer materialen en materieel naar productielocatie middels personenauto s, bestelbussen en vrachtwagen; - inzet van materieel op de projectlocatie: minigraver, trilplaat, kraan, tractor. Schuuring Pagina 7 van 23

9 3 Inventarisatie CO2-emissies In dit hoofdstuk worden de geïnventariseerde energieaspecten en CO2- emissies 1 in detail beschreven. De getallen zijn overgenomen uit de detailtabellen. Als gevolg van afrondingsverschillen kan er een minimale afwijking in de totalen ontstaan. 3.1 Scope 1 Directe emissies In onderstaande tabel zijn de directe emissies, scope 1 van het GHG-protocol, van Schuuring weergegeven. Periode 2012 Eenh. Hoeveelheden ton CO2 Perc. 1 Aardgasverbruik kantoren, loodsen 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens m ,2% ltr ,8 74,6% 3 Zware voertuigen en materieel ltr ,4 7,2% 4 Overige energiedragers ltr 488 0,7 0% Tabel: totaal overzicht Scope Totaal scope ,6 89,0% Emissiebron 1: Aardgasverbruik Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Aardgas wordt gebruikt voor het verwarmen van kantoren en opslagruimtes. In totaal is 343,7 ton CO2 uitgestoten door de verbranding van aardgas. Dit is 7,2% van de totale uitstoot van Schuuring. Methode van kwantificeren De conversiefactor voor aardgas zoals voorgeschreven door de CO2-Prestatieladder is gebruikt: Aardgas: gr CO2/ Nm3 brandstof. 1 De hoeveelheid CO2 is bepaald aan de hand van de gezamenlijke lijst van emissiefactoren die is vastgesteld door Stimular, SKAO en Connekt. Editie 26 juni Schuuring Pagina 8 van 23

10 Samenvatting berekende waarde In de tabel hieronder zijn de emissies van de verwarming van kantoren en werkplaatsen op locatieniveau weergegeven: Organisatieonderdeel Verbruik (m3) Uitstoot (tonco 2) Schuuring ,6 SCT ,2 GISCare van Ieperen ,1 Totaal Schuuring Groep ,7 Tabel: Verbruik en emissies aardgas 2012 Analyse / conclusie Aardgasverbruik heeft met 7,2% een beperkt aandeel in de totale Carbon footprint van Schuuring. Locaties met een kantoor- en opslagruimte hebben geen aparte meters voor de verschillende ruimtes. Hierdoor kan een vergelijking van energieprestaties tussen locaties en met algemene kengetallen niet worden gemaakt. De maatregelen die betrekking hebben op de reductie van het gasverbruik dan wel de CO2 uitstoot en de doelstellingen staan beschreven in het EMP. Een van de maatregelen die in 2012 wordt ingezet is de overstap naar groen gas. Hierdoor zal de CO2 uitstoot afnemen. Het verbruik is ten opzichte van 2011 met circa 40% toegenomen. Deze toename is het gevolg van het feit dat we in 2012 acht locaties meer in gebruik hadden dan in Ook het aantal medewerkers met bijbehorende werkplekken is ten opzichte van 2011 gestegen Emissiebron 2: Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s (incl. lease) Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Het vervoer van personeel en materieel met personenauto s en bestelbussen heeft geleid tot een uitstoot van 3.575,8 ton CO2. Dit is 74,4% van de totale uitstoot. Methode van kwantificeren De conversiefactoren voor diesel, benzine en LPG zoals voorgeschreven door de CO2- Prestatieladder zijn gebruikt: Diesel : gr CO2/ ltr brandstof Benzine: gr CO2/ ltr brandstof LPG: gr CO2/ ltr brandstof Schuuring Pagina 9 van 23

11 Samenvatting berekende waarde Emissie personenauto s en bedrijfswagens: Organisatieonderdeel Verbruik (ltr) Uitstoot (tonco2) Schuuring Ingekochte diesel ,7 Ingekochte benzine ,0 Ingekochte lpg 28 0,1 Totaal Schuuring 3.159,8 GisCare Ingekochte diesel ,3 Ingekochte benzine ,5 Totaal GISCare 32,8 SCT Ingekochte diesel ,2 Ingekochte benzine ,6 Totaal SCT 15,8 Van Ieperen Ingekochte diesel ,3 Ingekochte benzine ,1 Totaal van Ieperen 367,4 Totaal Schuuring Groep 3.575,8 Tabel: Verbruik en emissies zakelijk verkeer bedrijfsauto s 2012 Analyse / conclusie Het vervoer van personen en materialen met personenauto s en bestelbussen is met 74,6% van de totale uitstoot van Schuuring verreweg de grootste emissiebron. De uitstoot over 2012 is toegenomen met 16% tov Dit is voornamelijk veroorzaakt door de forse toename van het aantal auto s binnen Schuuring. Het aantal auto s is gestegen met ruim 22% mede als gevolg van een aantal overnames, waaronder de firma van Ieperen. Daarnaast is een deel van het wagenpark (bestelbussen < kg) nu opgenomen in deze categorie. Vorig jaar waren deze toegewezen aan de categorie zwaar materieel. Om de uitstoot van het wagenpark te reduceren worden er maatregelen genomen die gericht zijn op het reduceren van het brandstofverbruik, zoals het verduurzamen van het wagenpark. Hiervoor wordt het programma van ABC naar CO2 gestart. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan het verbeteren van het rijgedrag van de bestuurders. De maatregelen die betrekking hebben op het reduceren van de hoeveelheid brandstof hebben een hoge prioriteit en staan inclusief de beoogde reductiedoelstellingen beschreven in het EMP. Schuuring Pagina 10 van 23

12 3.1.3 Emissiebron 3: Brandstofverbruik (zwaar) materieel Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies De transportmiddelen zwaarder dan 3500kg en het inzetten van zwaar materieel in magazijnbeheer (heftrucks), transportmiddelen en in grondwerk (minigravers, trilplaten, kranen, compressoren en tractoren) heeft geleid tot een uitstoot van 345,3 ton CO2. Dit is 7,2% van de totale uitstoot van Methode van kwantificeren De conversiefactoren voor diesel, rode gasolie, benzine en LPG zoals voorgeschreven door de CO2-Prestatieladder zijn gebruikt: Diesel/Rode gasolie : gr CO2/ ltr brandstof Benzine/Tweetakt mix : gr CO2/ ltr brandstof Samenvatting berekende waarde Emissie als gevolg van de inzet van zwaar materieel: Organisatieonderdeel Verbruik (ltr) Uitstoot (tonco2) Schuuring Ingekochte diesel ,2 Ingekochte rode gasolie ,0 Ingekochte benzine ,3 Ingekochte tweetakt mix 212 0,6 Ingekochte lpg 24 0,0 Totaal Schuuring 153,1 SCT Ingekochte diesel ,4 Ingekochte rode gasolie ,1 Ingekochte benzine ,4 Ingekochte tweetakt mix 9 0,0 Ingekochte lpg 41 0,1 Totaal SCT 190,0 Van Ieperen Ingekochte rode gasolie 596 1,9 Ingekochte tweetakt mix 103 0,3 Totaal van Ieperen 2,2 Totaal Schuuring Groep 345,3 Tabel: Verbruik en emissies zwaar materiaal 2012 Analyse / conclusie Er kunnen geen conclusies worden getrokken wat betreft het verbruik per stuk materieel of per werk. Het verbruik per stuk materieel is met name afhankelijk van de soort activiteiten die worden uitgevoerd. Schuuring Pagina 11 van 23

13 Bij Schuuring komt het merendeel van het dieselverbruik voor rekening van de vrachtwagen. Deze is voorzien van een schone EURO-5 motor 2 en wordt ingezet voor transport van materieel en materialen van en naar projecten. Het verbruik bij SCT en van Ieperen wordt veroorzaakt door zware bussen (>3.500 kg.) en het rijdend materieel (vrachtwagens, kranen en compressors). De besparingsmogelijkheden hier liggen vooral in het bewust maken van de berijders en het zo efficiënt mogelijk inzetten van het materieel. Daarnaast zal er bij vervanging van het materieel rekening worden gehouden met de CO2 uitstoot en worden gekeken naar schonere alternatieven. Het verbruik over 2012 is met circa 16% gedaald ten opzichte van Dit is voornamelijk veroorzaakt door het feit dat we ervoor hebben gekozen om het verbruik van de bestelbussen met een gewicht lager dan kg. aan de categorie zakelijk verbruik bedrijfsauto s toe te wijzen Emissiebron 4: Overige energiedragers Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies SCT verbruikt propaangas voor de verwarming van keten en voor branders. Hiermee is 0,7 ton CO2 uitgestoten in Dit is een verwaarloosbaar deel van het totaal. Methode van kwantificeren De dichtheid (=gewicht) van propaan is 0,510 kg bij 15 C voor 1 kubieke dm of 1 liter gas. De conversiefactor is gebaseerd op de Milieubarometer update mei 2011: Propaangas: gr CO2/ ltr brandstof Samenvatting berekende waarde Emissie als gevolg van de inzet van zwaar materieel: Organisatieonderdeel Verbruik (ltr) Uitstoot (tonco2) SCT Ingekocht propaangas 488 0,7 Tabel: Verbruik en emissies overige energiedragers 2012 Analyse / conclusie De uitstoot van broeikasgas door de verbranding van overige energiedragers is verwaarloosbaar. 2 De motor maakt gebruik van AdBlue(=ureumoplossing). Deze hulpstof wordt in de uitlaatgassen toegevoegd, waardoor de schadelijke uitstoot van roet, koolmonoxide en stikstofoxide wordt beperkt. Andere technieken bereiken dit effect door bij veel hogere temperaturen te verbranden. Het nadeel daarvan is hoger brandstofverbruik en daarmee hogere CO2-uitstoot. Met de AdBlue-techniek kan verbranding op lagere temperatuur plaatsvinden met als voordeel dat sterk bespaard wordt op brandstof. Gezien het feit dat AdBlue niet als een brandstof wordt gezien, zijn het aantal getankte liters niet meegenomen in de CO2 uitstoot bepaling Schuuring Pagina 12 van 23

14 3.2 Scope 2 Indirecte emissies In deze paragraaf worden de geïnventariseerde energieaspecten die leiden tot indirecte CO2-emissies, scope 2 van het GHG-protocol, in detail beschreven. Periode 2010 Eenh. Hoeveelheden ton CO2 Perc. 5 Elektriciteitsverbruik kantoren en loodsen kwh ,9 10,3 % 6 Zakelijk verkeer privéauto Km ,3 0,8 % 7 Zakelijke vliegtuigreizen Km ,2 0,2 % Totaal scope 2 539,2 11,0% Tabel: totaal overzicht Scope 2, Emissiebron 5: Elektriciteitsverbruik kantoor en loods Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Elektriciteit wordt verbruikt voor de koeling en verlichting van panden en het gebruik van apparatuur en heftrucks. In 2012 is in totaal 482,9 ton CO2 uitgestoten. Dit is 10,0 % van de totale uitstoot van Schuuring. Methode van kwantificeren De conversiefactoren voor elektriciteit zoals voorgeschreven door de CO2-Prestatieladder zijn gebruikt: Grijze stroom: 455 gr CO2/ kwh Groene stroom: 15 gr CO2/ kwh Samenvatting berekende waarde Emissies als gevolg van stroomverbruik (in kwh) in 2012: Organisatieonderdeel Energievorm (grijs/groen) Verbruik (kwh) Ton CO2 uitstoot Schuuring grijs ,8 Schuuring groen ,0 SCT grijs ,4 GISCare grijs ,7 Van Ieperen grijs ,0 Van Ieperen groen ,0 Totaal Schuuring Groep ,9 grijs ,9 groen ,0 Tabel: Verbruik en emissies elektriciteitsverbruik 2012 (in kwh) Analyse / conclusie Met 10,0% van het totaal heeft het verbruik van elektriciteit een beperkte impact. Een vergelijking van energieprestaties tussen panden en met algemene kengetallen kan niet worden gemaakt. Hiertoe zouden de kantoorpanden en opslagruimtes apart bemeterd moeten worden. Schuuring Pagina 13 van 23

15 Het verbruik is ten opzichte van 2011 met 18% toegenomen. Deze toename is het gevolg van het feit dat we in 2012 acht locaties meer in gebruik hadden dan in Ook het aantal medewerkers met bijbehorende werkplekken is ten opzichte van 2011 gestegen. Opvallend is dat de stijging van het elektriciteitsverbruik een stuk lager is dan de stijging van het gasverbruik. Het ontbreken van gedetailleerde gegevens maakt het ingewikkeld om hier een sluitende verklaring voor te geven. We willen graag meer inzicht krijgen in de verbruikscijfers. Daarom is als maatregel voor 2013 opgenomen dat we, waar mogelijk, slimme meters gaan plaatsen. In 2012 zijn de eerste panden overgegaan op groene stroom. Van het totale elektriciteitsverbruik in 2012 was 6,4 procent groen. Om de CO2 uitstoot te reduceren zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om volledig over te stappen op groene stroom in Daarnaast worden er in het huisvestingsbeleid maatregelen opgenomen die als doelstelling hebben om het elektriciteitsverbruik te verminderen. De maatregelen die betrekking hebben op de reductie van het elektriciteitsverbruik dan wel de CO2 uitstoot en de doelstellingen staan beschreven in het EMP Emissiebron 6: Zakelijk verkeer privéauto s Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Er wordt zakelijk gereden met privéauto s. In totaal is er km gereden. Dit is goed voor 38,3 ton CO2 uitstoot, wat circa 0,8% is van de totale uitstoot in Methode van kwantificeren De conversiefactor zakelijk verkeer privéauto s zoals voorgeschreven door de CO2- Prestatieladder is gebruikt: Brandstoftype onbekend: 210 gr CO2/ voertuigkm Selectie en registratie gegevens Er is geen inzicht in het brandstoftype en de voertuigklasse van de gebruikte privéauto s. De registratie is gebaseerd op de vergoeding van declaraties aan het personeel. De gedeclareerde kilometers zijn berekend door dit bedrag te delen door een gemiddelde van 19ct/km. Hierin zit dus een beperkte onzekerheid. Samenvatting berekende waarde Emissies als gevolg van zakelijk verkeer privéauto s: Organisatieonderdeel Eenh. Verbruik tonco2 uitstoot Schuuring km ,2 SCT km ,7 GISCare km ,3 van Ieperen km 484 0,1 Totaal Schuuring Groep ,3 Tabel: Verbruik en emissies zakelijk verkeer privéauto s 2012 Analyse / conclusie Aangezien de meeste werknemers beschikken over een leaseauto wordt er weinig zakelijk gereden met privéauto s. De uitstoot is met 0,8% verwaarloosbaar. Schuuring Pagina 14 van 23

16 De uitstoot ten opzicht van 2011 met bijna 11% is gestegen. Deze toename is voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal gedeclareerde kilometers bij Schuuring. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal medewerkers is toegenomen en er daarnaast voor is gekozen om het aantal functies waarbij standaard een leaseauto ter beschikking wordt gesteld in te perken Emissiebron 7: Brandstofverbruik door zakelijk vliegverkeer Identificatie van energieaspecten die leiden tot emissies Voor zakelijk verkeer wordt beperkt gebruik gemaakt van het vliegtuig. In 2012 is er circa km. gevlogen. Dit is goed voor 8,2 ton CO2 uitstoot, wat minder dan 1% is van de totale uitstoot in Methode van kwantificeren De conversiefactor zakelijk vliegverkeer zoals voorgeschreven door de CO2- Prestatieladder is gebruikt: Retourvluchten < 700 km : 0,345 gr CO2/km Retourvluchten km : 0,245 gr CO2/km Retourvluchten > km : 0,220 gr CO2/km Samenvatting berekende waarde Emissies als gevolg van zakelijk vliegverkeer: Organisatieonderdeel Eenh. Verbruik tonco2 uitstoot Schuuring km ,2 Tabel: Verbruik en emissies zakelijk vliegverkeer 2012 Analyse / conclusie Het aantal vliegbewegingen binnen Schuuring is minimaal. Schuuring werkt voornamelijk in Nederland en Duitsland. Voor bezoeken aan het buitenland wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de auto. Op het moment dat er gevlogen wordt, bijvoorbeeld naar India of Amerika, is er wel meteen sprake van een fors aantal kilometers. Gezien het feit dat er alleen wordt gevlogen wanneer een acceptabel alternatief niet voor handen is en de uitstoot minder dan 1% van de totale uitstoot bedraagt worden er geen specifieke maatregelen opgesteld. Schuuring Pagina 15 van 23

17 4 Carbon Footprint In onderstaande tabel is het totaaloverzicht weergegeven van de Carbon Footprint 2012 voor Schuuring, SCT en GISCare verdeeld naar scope 1 en 2. De getoonde waarden zijn afgerond op één getal achter de komma. Carbon Footprint 2012 SCOPE 1 1 Aardgasverbruik kantoren en loodsen 2 Personen auto's en lichte bedrijfswagens 3 Zware voertuigen en materieel Emissie ton CO2 Schuuring SCT GisCare v.ieperen Totaal % 320,6 2,2 2,8 18,1 343,7 7,2% 3.159,8 15,8 32,8 367,4 3575,8 74,6% 153,1 190,0-2,2 345,3 7,2% 4 Overige energiedragers - 0, ,7 0% SCOPE 2 5 Elektriciteitsverbruik kantoren en loodsen 6 Zakelijk verkeer privéauto 7 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen 450,8 6, ,0 482,9 10,0% 35,2 1,7 1,3 0,1 38,3 0,8% 8, ,2 0,2% TOTAAL 4.127,7 216,8 47,6 402,8 4794,9 100% Tabel: totaal overzicht Scope 1+ 2, 2012 Op basis van de CO2-inventarisatie is Schuuring volgens de definitie van de CO2- Prestatieladder (zie ook onderstaande tabel - criteria klein/middel/groot bedrijf) te beschouwen als een Middelgroot bedrijf. De categorisering heeft consequenties voor de eisen die gesteld worden om niveau 4 en 5 van de CO2-Prestatieladder te behalen. Het betreft in alle gevallen de CO2 uitstoot in scope 1 & 2 conform de definities vastgelegd in Bijlage A van de CO2-Prestatieladder v2.0. Werken / leveringen Klein bedrijf Middelgroot bedrijf Groot bedrijf Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt max. ( ) ton per jaar. Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 2500 ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan (>) ton per jaar. Tabel2: criteria Klein / middelgroot / groot bedrijf ikv CO2 prestatieladder (Bron: CO2-Prestatieladder v1.1) Schuuring Pagina 16 van 23

18 4.1 Schematische weergave Carbon Footprint Schuuringgroep Schuuring Pagina 17 van 23

19 4.2 Schematische weergave Carbon Footprint Schuuring Schuuring Pagina 18 van 23

20 4.3 Schematische weergave Carbon Footprint SCT Schuuring Pagina 19 van 23

21 4.4 Schematische weergave Carbon Footprint GISCare Schuuring Pagina 20 van 23

22 4.5 Schematische weergave Carbon Footprint van Ieperen Schuuring Pagina 21 van 23

23 5 Reductiedoelstellingen & Conclusie De reductiedoelstelling is in onderstaande tabel weergegeven. De omzet in 2011 bedroeg 155 miljoen Euro. De omzet in 2012 bedroeg 185 miljoen Euro. Carbon Footprint 2011 Emissie (ton CO2) Emissie 1 Scope ,7 24,1 Scope 2 467,2 3,0 Totalen: 4.203,9 27,1 Emissie 1 :Emissie in ton CO2 per mio omzet Carbon Footprint 2012 Emissie (ton CO2) Emissie 1 Scope ,5 23,1 Scope 2 529,4 2,9 Totalen: 4.794,9 26,0 Emissie 1 :Emissie in ton CO2 per mio omzet Doelstelling CO2 Reductie Totaal Scope 1 Scope 2 Totalen: In 2016 Doel Emissie 1 Doel Emissie 1 Doel Emissie 1 Doel Emissie 1 Doel Emissie 1 tov ,0% 23,9 1,5% 23,5 2,0% 23,0 2,5% 22,5 3,0% 21,8 10% 10,0% 2,7 10,0% 2,4 10,0% 2,2 10,0% 2,0 10,0% 1,8 41% 2,0% 26,6 2,4% 26,0 2,8% 25,2 3,3% 24,4 3,7% 23,6 13% Tabel: Reductiedoelstellingen tot 2016 (Emissie 1 :Emissie in ton CO2 per mio omzet) De reductiedoelstelling voor energieverbruik cq. de CO2-emissie bedraagt 10% voor scope 1 (Directe emissies) en 41% voor scope 2 (Indirecte emissies) in 5 jaar ten opzichte van het basisjaar De totale reductie over deze periode komt dan uit op 13%. De doelstellingen zijn gerelateerd aan de omzet en op basis van vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Afhankelijk van sectorale en maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie en/of operationele scope kan deze doelstelling worden bijgesteld. De omzet in 2012 is met bijna 20% gestegen ten opzichte van Onze uitstoot in 2012 is maar met 14% gestegen. Relatief gezien is er een besparing gerealiseerd en zijn we op de goede weg om onze doelstelling voor 2016 te realiseren. Opmerkelijk is dat de besparing voornamelijk komt uit Scope 1 (verbruik gas & verbruik brandstof tbv wagenpark). De reductie in Scope 2 (verbruik elektriciteit) is minimaal. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse toename van het aantal panden (+42%). In 2013 zullen we waar mogelijk overstappen op groene stroom. Hierdoor wordt een forse reductie op het gebied van CO2 uitstoot gerealiseerd. Verdere reductie in scope 2 moet voortkomen uit het reduceren van het elektriciteitsverbruik op zich. Hiertoe zijn in het huisvestingsbeleid maatregelen opgenomen op het gebied van Good Housekeeping, daarnaast zal worden gekeken naar gebouw technische maatregelen. Bijvoorbeeld de toepassing van energiezuinige verlichting. Schuuring Pagina 22 van 23

24 De grootste uitdaging zal zijn om de positieve lijn voor Scope 1 door te trekken. Het reduceren van de CO2 uitstoot veroorzaakt door het wagenpark is een stevige uitdaging. Opdrachtgevers verwachten steeds meer dat Schuuring landelijke dekking kan bieden, wat als gevolg heeft dat het aantal kilometers toeneemt. De leasecontracten lopen gemiddeld vier jaar wat betekent dat wijzigingen in het wagenparkbeleid, zoals het niet langer toestaan van C-labels of de resultaten uit de duurzaamheidsscan, pas op langere termijn zichtbaar zijn. In 2013 gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het verder verduurzamen van het wagenpark. Houding en gedrag van de berijders is een belangrijk item bij het reduceren van het brandstofverbruik. In 2012 zijn we gestart met het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die een berijder heeft om zelf een bijdrage te leveren aan het reduceren van het brandstofverbruik. Tastbaar voorbeeld hiervan is het feit dat we deelnemen aan de Greendriver Challenge, een CO2 initiatief van Koldijk. De Challenge is gestart in november 2012 en loopt tot juni Op basis van de uitkomsten van de Challenge zullen we kijken of het interessant is om een vergelijkbaar initiatief op te zetten voor de gehele organisatie. Schuuring Pagina 23 van 23

25 Schuuring Bijlage

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 3 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoud Beleidsverklaring 2 Organisatie 3 Introductie 3 Rapporterende organisatie 3 Verantwoordelijk persoon 3 Organisatiegrenzen 3 ISO 14064-verklaring 4 Verificatieverklaring

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 3.A.1_2 Emissie Inventaris 2015-1 Van Beek Infra Groep B.V. Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur Bevat gegevens

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014 CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014 Status: Definitief 3.A.1 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Corporate Carbon Footprint

Corporate Carbon Footprint 2014 Corporate Carbon Footprint Missie: Samen werken we aan CO2 reductie Rapportage: CFA 2014 Datum: 11 augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.4 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2 Directieverklaring...

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie