Ouderenwijzer. Maak bezwaar bij de SVB! AOW gekort op afkoop klein pensioen? Neem gratis mee! Kleine pensioenen ( 458,06 per

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderenwijzer. Maak bezwaar bij de SVB! AOW gekort op afkoop klein pensioen? Neem gratis mee! Kleine pensioenen ( 458,06 per"

Transcriptie

1 Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 11, Nummer 1, 2014 Inhoud Klein pensioen, afkopen of niet? 2 Rechtszaak tegen verhoging 3 AOW-leeftijd Vragen over de financiële kant 2/3 van de zorg? Onze adviseurs geven advies op maat. Andrea Schaaphok (62), verzet 4/5 zich al sinds lange tijd tegen de kabinetsplannen over de zorg In Memoriam. 4/5 Jacoba (Co) van den Born Kom ook! 4/5 50PlusBeurs in Utrecht Service, informatie en advies 6 Financieel Advies voor 7 FNV senioren met weinig geld Martin Spanjers, voorzitter van FNV Senioren, spijkert de eisen voor een fatsoenlijk pensioen op de muur van de Tweede Kamer in Den Haag. AOW gekort op afkoop klein pensioen? Maak bezwaar bij de SVB! De FNV heeft verschillende rechtszaken tegen de SVB lopen om de SVB tot stoppen te dwingen met het korten van de afkoop van het kleine pensioen op de partnertoeslag, de overbruggingsuitkering en/of de ANW-uitkering. Wordt uw AOW-partnertoeslag of -overbruggingsuitkering gekort met de afkoop van een klein pensioen? Teken dan bezwaar aan. Kleine pensioenen ( 458,06 per jaar) kunnen worden afgekocht door het pensioenfonds. Wanneer dit gebeurt in de maand dat u ook een partnertoeslag heeft of een AOW-overbruggingsuitkering, dan kort de SVB de AOW-partnertoeslag of de AOW-overbruggingsuitkering met het bedrag aan afkoop kleine pensioen. FNV Bondgenoten is het met deze korting niet eens. De SVB voert de wet uit. Het is nu wachten op een uitspraak in hoger beroep. Het zal helaas enige tijd duren voordat de rechter uitspraak doet. Wat moet u zelf doen? Er zijn verschillende stappen die u kunt zetten. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met (tel , lokaal tarief). Stap 1: Is er een mogelijkheid om de afkoop te voorkomen? Vraag het pensioenfonds of de afkoop uitgekeerd kan worden wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. In het geval van de AOW-partnertoeslag kunt u de afkoopsom op uw partnertoeslag misschien voorkomen door bij het pensioenfonds te informeren naar de mogelijkheden om de afkoopsom niet eerder uit te keren dan de datum waarop uw jongere partner zelf AOW ontvangt. Dan is er geen recht meer op partnertoeslag en op de AOW-uitkering van uw partner houdt de SVB de afkoopsom niet in. In het geval van de AOW-overbruggingsguitkering kunt u de afkoopsom op uw overbruggingsuitkering misschien voorkomen door bij het pensioenfonds te informeren naar de mogelijkheden om de afkoopsom niet eerder uit te keren dan nadat u AOW ontvangt. Wanneer u in de toekomst een afkoopvoorstel krijgt van het pensioenfonds, is het advies om niet akkoord te gaan met het afkoopvoorstel om de bovenstaande problematiek te voorkomen. Stap 2: Teken bezwaar aan tegen de beslissing van de SVB Is uitbetaling na het bereiken van de AOW-leeftijd geen mogelijkheid en heeft de SVB een korting toegepast door de afkoop klein pensioen te verrekenen? Teken dan bezwaar aan tegen de beslissing van de SVB. U kunt hiervoor gebruikmaken van het voorbeeld bezwaarschrift op onze website Lees verder op pagina 2 > Ouderenwijzer 1

2 Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Maar beeldspraak, eigenlijk een combinatie van beide, kan nog krachtiger zijn. Zo ook de beeldspraak die ik kort geleden een collega hoorde gebruiken en die in al zijn eenvoud heel veel zegt en duidelijk maakt. Denk aan een jongere in een kajak die door een woeste rivier paddelt, en naar voren kijkt. En daarnaast de gepensioneerde die in een bootje op een rustig meer roeit en daarbij naar achteren kijkt. Los wat je van deze beelden vindt, ze laten wel iets zien als je ze zo projecteert. Het is in ieder geval herkenbaar. Beiden gaan namelijk vooruit, op weg naar een bestemming, maar de manier waarop verschilt van elkaar. En is dat erg. Helemaal niet! Zolang je maar weet waar je wilt aankomen mag de weg en wijze om daar te komen, best verschillen. Of zoals motorrijders vaak zeggen, het gaat niet om de plek van bestemming zelf, maar het gaat om de weg ernaar toe! Gewoon dat doen waar je jezelf het beste bij voelt en die toegesneden is op je mogelijkheden. Nu zijn we bij onze FNV volop bezig om de boel te verbouwen. En proberen we om vanaf 1 januari de FNV opnieuw vorm te geven. In die nieuwe FNV moet iedereen zich thuis kunnen voelen. De jongere die de wereld wil veranderen en de oudere die het pad voor hem wil schoonvegen. Wat we in elk geval willen is samen met elkaar die nieuwe Vakbond invulling geven. Met zoveel mogelijk mensen die willen meedoen. Actief meedoen, ook als je al een dagje ouder bent. Want behalve mensen die heel hard door de woelige baren naar voren willen, hebben we mensen nodig die weten hoe het leven en de maatschappij in elkaar zitten en hun ervaringen kunnen inbrengen. Niet alleen maar om terug te kijken, maar te leren van het verleden en daar lessen uit te trekken. Samen met elkaar zouden we dan in elk geval binnen onze eigen FNV de maatjesmaatschappij alvast kunnen beginnen vorm te geven! Willem Banning > vervolg van de voorpagina Verstuur het bezwaarschrift aangetekend aan de SVB en bewaar het verzendbewijs, zodat u later kunt aantonen dat er bezwaar is gemaakt. Het bezwaarschrift wordt aangehouden totdat er een uitspraak is gedaan in het hoger beroep dat Heeft u in uw loopbaan bij meerdere werkgevers gewerkt? Dan is de kans groot dat u bij meerdere pensioenfondsen pensioen hebt opgebouwd. Als u een zoenaamd klein pensioen heeft (minder dan 458,06 bruto per jaar, of 38,11 euro per maand), mag het pensioen volgens de Pensioenwet in één keer worden afgekocht. In plaats van een maandelijkse (periodieke) uitkering ontvangt u dan een bedrag ineens. Pensioenfondsen en verzekeraars werken graag aan dat afkopen mee, want het scheelt ze veel administratieve rompslomp. Voor het pensioenfonds is het dus gunstig. Maar is afkopen ook in uw voordeel? Bezwaar Als u in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling AOW of voor een partnertoeslag AOW, dan is afkopen niet altijd verstandig. De wet met betrekking tot de overbrugginsguitkering AOW en de partnertoeslag AOW bepaalt namelijk dat de afkoop in mindering gebracht moet worden op de nu nog dient. Afhankelijk van de uitspraak, handelt de SVB daarna het bezwaar af. Een bezwaarschrift indienen geeft u de zekerheid dat u geen rechten verspeelt. "Het zal helaas enige tijd duren voordat de rechter uitspraak doet" Klein pensioen: afkopen of niet? Als u bij een pensioenfonds of verzekeraar een klein pensioentje heeft opgebouwd, dan kunt u dit vaak afkopen. Pensioenfondsen werken er graag aan mee, want het scheelt ze veel administratieve rompslomp. Maar is het ook in uw voordeel? overbrugginsguitkering of de partnertoeslag. Heeft u een afkoopvoorstel ontvangen? Bekijk dan eerst of u hiertegen bezwaar kunt aantekenen. Heeft u een klein pensioen opgebouwd op of na 1 januari 2007? Dan kunt u geen bezwaar aantekenen, u bent in dat geval het afkoopvoorstel te accepteren. Heeft u pensioen opgebouwd vóór 1 januari 2007 en was u daarvoor ook al geen deelnemer "Afkopen van klein pensioen is niet altijd verstandig" mee aan dat pensioen (een zogeheten slaper)? Dan is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de afkoop als u in aanmerking denkt te komen voor een Overbruggingsregeling AOW. Ook als u een partnertoeslag AOW ontvangt of gaat ontvangen en uw partner een afkoopvoorstel in de brievenbus vindt, wordt de afkoop pensioen als inkomen in mindering gebracht op de overbruggingsuitkering. De afkoop van het pensioen van uw partner Stap 3: Versturen kopie bezwaarschrift Stuur een kopie van het bezwaarschrift met daarbij een kopie van de beslissing van de SVB waartegen het bezwaarschrift is gericht naar uw vakbond: T.a.v. Contact Centrum Postbus GE Utrecht U krijgt een ontvangst bevestiging. Na de uitspraak in hoger beroep ontvang u eveneens bericht. Wordt uw AOW-partnertoeslag of -overbruggingsuitkering gekort met de afkoop van een klein pensioen? Teken dan bezwaar aan! Kijk op pensioen < Voor later... wordt als inkomen van uw partner in mindering gebracht op de partnertoeslag. Goed om te weten Bezwaar aantekenen tegen het afkoopvoorstel doet u bij het pensioenfonds of de verzekeraar. (Zie het artikel elders op deze pagina). Heeft u meerdere afkoopvoorstellen ontvangen? Dan moet u bij alle pensioenfonds bezwaar indienen. Goed om te weten: afkoop van pensioen is ook van invloed op de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Voor de huurtoeslag is het mogelijk om de Belastingdienst te verzoeken de afkoop van het pensioen buiten de berekening van het verzamelinkomen te houden. Bij de zorgtoeslag is dat helaas niet mogelijk. Kijk op en klik bovenin op Thema s en vervolgens op Pensioenen. < Rechtszaak tegen verhoging AOW-leeftijd Donderdag 16 januari werd een belangrijke stap gezet in de rechtszaak over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en het AOW-gat dat hiervan het gevolg is. De rechter deed op 26 februari uitspraak. De FNV stapte naar de rechter om de Staat te dwingen het AOW-gat voor duizenden mensen te repareren. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Mensen die nu vervroegd met pensioen zijn, of vanwege een specifieke beroepsregeling al uit dienst zijn, zitten straks door de plotselinge verhoging van de AOW-leeftijd met een gat dat oploopt tot duizenden euro s. Zij gingen er toen van uit dat ze vanaf hun 65e jaar AOW zouden krijgen. Hoge opkomst In Ouderenwijzer hebben we mensen opgeroepen om de rechtszaak tegen de verhoging van de APOW-leeftijd bij te wonen. Er is massaal op de oproep gereageerd. Er waren zoveel aanmeldingen dat helaas niet iedereen naar binnen kon. Dat zoveel mensen wilden komen is niet verrassend, want de inzet is hoog en de onrechtvaardigheid is groot. Voor een grote groep ouderen dreigt een onoverbrugbaar AOW-gat van een paar maanden of meer, bovendien is hen niet de tijd gegund om het AOW-gat financieel te dichten. AOW-gat Veel ouderen worden geconfronteerd met maatregelen waar ze zelf totaal niets aan kunnen doen en die tot forse inkomensproblemen leiden. Vooral bij beroepen waar de ontslagleeftijd wettelijk vastligt (zoals in het leger) leiden De rechtszaak tegen de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd werd zeer druk bezocht. de maatregelen tot grote problemen. Een voorbeeld: een militair verliet in 2013 rond de leeftijd van 57 verplicht Defensie. Voor hem ontstaat een AOW-gat van twee jaar. Een militair die op 57 jarige leeftijd in 2012 met UKW (dat is de overbruggingsuitkering tussen het functioneel leeftijdontslag en de pensionering op 65 jaar) ging heeft een AOW gat van anderhalf jaar. Grote groepen militairen missen straks dus twee jaar AOW. En dat gaat dan voor een alleenstaande om euro bruto op jaarbasis, en voor een getrouwd of samenwonend stel om ongeveer euro per jaar. Dergelijke grote gaten zijn niet op te vangen. Uitspraak De uitspraak van de rechter kwam op 26 februari en was zeer teleurstellend. De Haagse rechtbank "De inzet is hoog en de onrechtvaardigheid is groot" heeft de vakbonden niet ontvankelijk verklaard in hun vorderingen tegen de Staat. De Haagse rechtbank is van oordeel dat er voor de burgerrechter geen taak is weggelegd, omdat individuele gedupeerden zelf beroep kunnen instellen Dit jaar wordt de 50PlusBeurs voor de 22ste keer georganiseerd. Met ruim bezoekers is de 50PlusBeurs s werelds grootste evenement voor actieve 50-plussers. De 50PlusBeurs biedt m² informatie, amusement en voordeel. Ruim 600 stands in 6 beurshallen met workshops, lezingen en presentaties. Maar ook vele optredens op podia met muziek, show, dans en exposities. En uiteraard zijn wij er dit jaar ook weer bij. bij de bestuursrechter als het gaat om besluiten op een aanvraag van een AOW-uitkering of een overbruggingsregeling. Bezwaar De FNV beraadt zich op eventuele vervolgstappen na de uitspraak van de rechtbank. Door het aanspannen van een civiele proefproces hoopte de FNV samen met andere maatschappelijke organisaties duidelijkheid te krijgen over de rechtmatigheid van de verhoging van de AOWgerechtigde leeftijd. De FNV adviseert haar leden nog steeds om ook individueel bezwaar te blijven aantekenen bij de SVB. De bonden zullen ze daarbij helpen. Kijk op pensioen voor meer informatie. < Kom ook! 50PlusBeurs in Utrecht Gratis voor FNV-leden FNV-leden hebben gratis toegang (exclusief 2,50 euro administratiekosten). Op de website kunt u binnenkort lezen hoe u de gratis kaarten kunt bestellen. Wanneer? De 50PlusBeurs vindt plaats op van dinsdag 16 t/m zaterdag 20 september 2014 in de Jaarbeurs Utrecht en is open van tot uur. Kijk voor het programma op < 2 Ouderenwijzer Ouderenwijzer 3

3 Het wordt er niet leuker op Wie chronisch ziek of gehandicapt is, gaat dat in zijn portemonnee voelen. Andrea Schaaphok (62), verzet zich al sinds lange tijd tegen de kabinetsplannen over de zorg. Vooral ouderen worden door de plannen hard getroffen. Ze schreef een noodkreet aan de leden van de Vaste Commissie VWS (Volks gezondheid, Welzijn en Sport) van de Eerste Kamer. De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015, de nabestaandenwet gaat op de schop en de pensioenen blijven onder druk staan. Daar bovenop komen de ingrijpende veranderingen in de zorg. Andrea Schaaphok maakt zich zorgen, omdat vooral kwetsbare mensen het onderspit zullen delven, denk aan ouderen zonder aanvullend pensioen en zieken en gehandicapten. Het wordt er niet leuker op. Schaaphok is voorzitter van de Landelijke Werkgroep WIA/WAO en lid van het ledenparlement van FNV In Beweging en houdt zich intensief bezig met de veranderingen in de zorg. En dat zijn er nogal wat: een hoger eigen risico, bezuinigingen op de zorgtoeslag en het persoonsgebonden budget en het wegvallen van de regeling Compensatie eigen risico Cer. Allemaal een slechte zaak, vindt Andrea Schaaphok. Felle strijd Andrea Schaaphok voert ook al langere tijd een felle strijd tegen de bezuinigingen op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), weer een andere zorgmaatregel. Uit deze wet vervalt de algemene tegemoetkoming Wtcg, een financiële compensatie voor de extra kosten die een chronische zieke of gehandicapte maakt. Deze tegemoet koming bedroeg in 2013 minimaal 154 euro en maximaal 514 euro per jaar, een fors bedrag voor deze doelgroep. De Wtcg was vijf jaar geleden de opvolger van de fiscale aftrek van buiten gewone uitgaven ziektekosten (Tbu), die toen grotendeels verdween. Het afschaffen van de fiscale aftrek was voor zieken en gehandicapten een forse tegenslag. De FNV heeft er lang voor geijverd om deze maatregel te verzachten en kreeg er de Wtcg voor in de plaats. Maar nu wordt ook het mes in de Wtcg gezet. Slechts een klein deel (zo n 300 miljoen euro) wordt overgeheveld naar de gemeenten. Maar de gemeenten worden niet gedwongen om dat bedrag vrij te houden voor chronisch zieken en gehandicapten. In een brief aan de leden van de Vaste Commissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van de Eerste Kamer doet zij een dringend beroep op de volksvertegenwoordigers om de afschaffing van de Wtcg tegen te houden. Brief Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen die de betrokken burgers zullen gaan ondervinden als gevolg van het mogelijk definitief worden van dit wetsvoorstel, schrijft Andrea Schaaphok. Zo heeft bijvoorbeeld het NIBUD berekend dat dit kan gaan leiden tot meer dan 10% inkomensverlies voor de betrokken burgers. En dan te weten dat het juist deze burgers zijn die elke dag weer geconfronteerd worden met de beperkingen en problemen die hun handicap en/of chronische ziekte voor hen met zich meebrengt. Het kan en mag toch niet zo zijn dat wij zo lang zamerhand in een land komen te wonen waarbij het motto van de samenleving wordt: Als je een chronische ziekte of handicap hebt, dan is dat je eigen probleem en dat los je ook maar zelf (financieel) op! Willen we een samenleving leefbaar laten blijven, dan is solidariteit broodnodig. Memorie De huidige regelingen waar het kabinet nu een streep door wil zetten, zijn volgens Schaaphok de uitkomst van onderhandelen geweest. Onderhandelingen tussen de sociale partners en het toenmalige Kabinet in En in het in 2007 gesloten Najaarsakkoord is overeengekomen dat om het verlies aan netto inkomen (als gevolg van het vrijwel afschaffen van de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven) te compenseren door de regelingen die men nu weer wil afschaffen. Het is wellicht goed om hier nog eens te memoreren dat in 2007 Staatsecretaris, Mevrouw J. Bussemaker van het Ministerie van VWS, door het vrijwel volledig afschaffen van de (Tegemoetkoming) Buitengewone Uitgaven, op termijn een bezuiniging wist te realiseren van ruim 2 miljard euro. Terwijl de compensatie die daarvoor werd overeengekomen (dus de Wtcg, de CER en de daaraan "Willen we een samenleving leefbaar laten blijven, dan is solidariteit broodnodig" Andrea Schaaphok: "Chronisch zieken en gehandicapten krijgen tegenslag op tegenslag." gerelateerde regelingen) slechts zo n 500 miljoen euro kostte. Reken uit je winst. En dan nu ook nog weer eens deze afgesproken compensatie schrappen is toch eigenlijk alleen maar mogelijk als je Politiek/Overheid geen rechtsgevoel hebt. Betrouwbaar De FNV vindt dat de burgers in dit land erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid zich opstelt als een betrouwbare partner. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat hun (financiële) bijdragen aan de maatschappij op een juiste wijze worden besteed. Schaaphok: Maar dan moet er geen gevoel ontstaan dat diezelfde overheid lak heeft aan gemaakte afspraken. Want de keerzijde van een dergelijk houding van de overheid zal onherroepelijk leiden tot het niet meer als betrouwbaar worden gezien van die overheid door haar eigen burgers. En een land waarin de burgers de overheid niet meer willen of kunnen vertrouwen, zal grote maatschappelijke gevolgen hebben. U hoeft niet zover over de landsgrens te kijken om te weten wat voor consequenties dit heeft! We hopen en vertrouwen erop dat u zult besluiten om de voorgestelde afschaffing van de algemene Wtcgtegemoetkoming en CER-uitkering niet door te laten gaan. Vragen? Heeft u vragen over de financiële kant van de zorg? Dan kunt u als lid van een beroep doen op de Adviseurs Sociale Zekerheid Zorg. < Advies op maat In Memoriam Jacoba (Co) van den Born Heeft u vragen die te maken hebben met de zorg? Dan kunt u terecht bij onze Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg. Zij geven advies aan alle leden die op het gebied van de finan ciële kant van de zorg hulp nodig hebben. De Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg, kortweg ASV ers Zorg zijn er voor al uw vragen over de financiële kant van de zorg. De dienstverlening van de ASV ers Zorg staat open voor alle vakbondsleden die vragen hebben over de zorg. De ASV ers Zorg geven advies aan alle leden die op het gebied van zorg hulp nodig hebben. Paniek Bijvoorbeeld. Een meneer die thuishulp kreeg belde naar de bond, vertelt een ASV er. Hij was nogal in paniek. Hij was gebeld met de mededeling dat de thuishulp die hij kreeg met een derde werd teruggebracht. Dat werd zo even plompverloren aan de telefoon gemeld. Maar die meneer was helemaal niet herkeurd, dus dan kan zo n beslissing helemaal niet genomen worden. En als je zo n beslissing al neemt, dan zet je dat even netjes op papier. Dat doe je niet per telefoon, want je hebt altijd het recht om bezwaar te maken. En ook dat moet je schriftelijk doen. Wij hebben die meneer daarbij geholpen. Met succes. Hij kreeg een paar dagen later een brief: alles bleef bij het oude, de gedane mededeling werd terug getrokken. Bel de klantenservice Leden die in contact willen komen met een Adviseur Sociale Voorzieningen Zorg, kunnen bellen met onze Klantenservice, op telefoonnummer tussen 8.00 en uur (lokaal tarief). Vertel er duidelijk bij dat u een zorgvraag heeft en in contact wilt komen met een ASV er Zorg. De ASV ers Zorg helpen u in principe telefonisch. Zij bezoeken u alleen thuis als dat strikt nood zakelijk is. < Op 14 februari 2014 overleed oud- vakbondsbestuurder Co van den Born op 94-jarige leeftijd. In de jaren vijftig en zestig was zij een baanbreker voor vrouwen in de vak beweging, in het bijzonder bij de dienstenbonden en het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen). Werken op kantoor Jacoba Hendrika van den Born, roepnaam Co, werd op 11 oktober 1919 in Utrecht geboren. Haar vader was Henk van den Born, bestuurder en later voorzitter van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB). Na haar schoolopleiding - eerst de driejarige, vervolgens de vijfjarige HBS (Hogere Burgerschool) - kwam Co bij de Arbeiderspers in Amsterdam op kantoor te werken. Toen zij ging werken, werd ze meteen lid van de vakbond, de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden. In 1946 vond ze werk bij de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. Het was voor vrouwen niet makkelijk om in een mannenwereld mee te doen. Daarom wilde Co vrouwengroepen oprichten, waarin vrouwen konden leren hun mond open te doen. Bondsblad Op 15 september 1956 werd van den Born de eerste vrouwelijke bezoldigd bestuurder van de Algemene Bond Mercurius. Zij zorgde ervoor dat in november 1957 het eerste nummer van het Bulletin voor vrouwelijke leden van de Algemene Bond Mercurius verscheen. Van den Born redigeerde dit gestencilde blad dat aan 250 vrouwelijke kaderleden werd toegestuurd, maar vanaf 1961 ging het, gedrukt in offset, naar alle vrouwelijke leden. Het was luchtig vorm gegeven en zou tot 1970 verschijnen. In het bondsblad kwam bovendien een vrouwenpagina. Ruzie Van den Born was fanatiek vechter voor gelijk loon voor gelijk werk. In 1969 werd eindelijk de wet op het minimumloon van kracht, waarin mannen en vrouwen gelijk werden gesteld. In 1974 diende minister Jaap Boersma het wetsontwerp Gelijk loon voor vrouwen in, die door de Tweede Kamer in december werd aangenomen. De wet trad in april 1975 in werking. Na interne ruzies verliet CO de vakbond en werd, in 1972, secretaris van de Algemene Woningbouw Vereniging Amsterdam. Daar werkte zij tot ze met pensioen ging. Kijk voor meer vakbonds geschiedenis op < 4 Ouderenwijzer Ouderenwijzer 5

4 Service, informatie en advies De FNV maakt zich sterk voor de positie van ouderen in onze samenleving. Speciaal voor onze oudere en gepensioneerde leden hebben we aparte diensten. Wij bieden individuele begeleiding en advies, regionale netwerken, themabijeenkomsten. Maar ook belangenbehartiging, zoals lobby bij rijksoverheid en gemeenten gericht op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Tevens zijn we actief op het gebied van zorg en zorgverzekeringen. De contactpersonen ouderen en de Adviseurs Sociale Voorzieningen helpen u op weg. < Pensioenen Individuele begeleiding en advies, informatiebijeenkomsten, folders en brochures. De vrijwilligers die u hierbij helpen zijn de pensioen voorlichters. Medezeggenschap Vertegenwoordiging en afvaardiging van ouderen in het medezeggenschapsorgaan van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Daarnaast hebben gepensioneerde afgevaardigden van ook zitting in de deelnemersraden bij Pensioenfondsen. Daarin zien ze erop toe dat de belangen van gepensioneerden worden niet vergeten. Redenen genoeg om lid te zijn en te blijven Ouderen hebben alle reden om lid te zijn en te blijven. Een paar voordelen van het lidmaatschap: Informatiebijeenkomsten Vrijwilligers organiseren voorlichtingsmiddagen over actuele thema s, zoals veranderingen in de AOW, sollicitatieplicht voor oudere werklozen, wijzigingen in de AWBZ, enzovoort. Informatievoorziening Het ledenblad FNV B Magazine verschijnt zes keer per jaar. Vier maal per jaar verschijnt voor de ouderen van de OuderenWijzer. Persoonlijk advies over werk en inkomen Voor antwoorden op alle vragen over salaris, cao en eventueel ziekte door werk. Hulp bij belastingaangifte Vrijwilligers helpen bij het in vullen van belastingpapieren. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor alle mogelijke andere belastingvragen. Aanvullende rechtsbijstandsverzekering Als lid heeft u al recht op juridische hulp bij arbeidszaken. Met een aanvullende rechtsbijstandsverzekering kunt u zich extra verzekeren voor situaties in de privésfeer. Daarnaast biedt Proteq ook een dekking voor huiseigenaren. Kijk op Korting op de zorgverzekering via de FNV bij Menzis U kiest zelf bij welke maatschappij u uw zorgverzekering onderbrengt. Daarbij kijkt u natuurlijk naar de prijs en naar wat u daarvoor terugkrijgt. Exclusief voor leden biedt de FNV in samen werking met zorgverzekeraar Menzis een van de beste zorgverzekeringen van Nederland. Gemiddeld bespaart u zo n 7% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Kijk op nl/fnv Kortingen met ledenpas Met uw ledenpas kunt u aantrekkelijke kortingen krijgen. Kijk op welke voordelen u heeft. Oproep Rechtshulp Deskundig advies van de juridisch adviseurs van FNV Bondgenoten. Of het nou gaat om arbeidsconflicten, letselschade of sociale zekerheid. Lagere contributie Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden betalen minder contributie dan werkenden. Ga naar of vul de bon op pagina 8 in. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap op www. fnvbondgenoten.nl/ouderen of bel op werkdagen tussen en uur de Klantenservice van (lokaal tarief). Vragen of klachten over de SVB De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is onder andere verantwoordelijk voor het uitbetalen van de AOW. Heeft u een vraag of een klacht over de dienstverlening van de SVB? Meld het ons! De Cliëntenraad behandelt zelf geen individuele klachten, maar houdt wel in de gaten of klachten met elkaar samenhangen en bekijkt wat de SVB met de klachten doet. De Cliëntenraad spreekt de SVB hierover aan. Uw klacht melden heeft altijd zin. Werken in het buitenland Veel mensen in Limburg en in het oosten van het land accepteren voor kortere of langere tijd een baan in Duitsland. De overheid maakt natuurlijk de regels en de SVB moet die regels naleven, maar de SVB heeft wel beleidsvrijheid. Dat wil zeggen dat de SVB enige vrijheid heeft bij de uitvoering van de regels en de vormgeving daarvan. In die ruimte opereert de cliëntenraad. Meld uw vraag of klacht naar: < Financieel Advies voor FNV senioren met weinig geld Oudere leden van kunnen gebruik maken van financieel advies voor mensen met weinig geld. Veel gemeenten bieden financiële steun aan mensen met een laag inkomen. Dat geld is er niets voor niets. Onze Adviseurs Sociale Voorzieningen helpen u hierbij. De Adviseurs Sociale Voorzieningen zijn er om de groeiende groep mensen met een minimum inkomen te informeren over de financiële voorzieningen van overheid en gemeenten. Bent u lid van een FNV bond? Of heeft u een vraag over zorgregelingen? Dan kunt u terecht bij. Loop geen geld mis Als u een laag inkomen heeft, berekent de Adviseur Sociale Voorzieningen of u in aanmerking komt voor een financiële aanvulling. Van uw gemeente of van de overheid. Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben en lopen daardoor extra geld mis. De Adviseur Sociale Voorzieningen zoekt uit waar u recht op heeft. Loop geen geld mis en laat u adviseren door één van onze adviseurs. Voor wie? U heeft recht op deze dienstverlening als u: Lid bent van een FNV bond Uw gezinsinkomen niet hoger is dan circa 1400 netto in de maand (excl. vakantiegeld) Uw inkomen als alleenstaande ouder niet hoger is dan circa 1260 netto in de maand (excl. vakantiegeld) Het totale vermogen in uw gezin lager is dan Bent u alleen, dan gelden voor u de volgende bedragen: Uw inkomen is niet hoger dan circa 980 netto per maand (excl. vakantiegeld) Uw vermogen is lager dan Contact Neem voor advies contact op met onze Klantenservice, tel (lokaal tarief) Hoe werkt het? Op basis van uw financiële gegevens berekent de adviseur of u op basis van uw inkomen recht heeft op een financiële voorziening van uw gemeente of kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen. De regelingen verschillen per gemeente. Daarnaast controleert de a dviseur of er nog andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn. Hierop wordt het advies aan u gebaseerd. Uiteraard heeft de adviseur een geheimhoudingsplicht. < Maatjesmaatschappij In de vorige Ouderenwijzer deden we een oproep in een ander woord te bedenken voor participatiemaatschappij. En de winnaar is De oproep in de laatste Ouderenwijzer om een andere naam voor het woord participatiemaatschappij te bedenken heeft een aantal reacties opgeleverd. Waarvoor dank aan de lezers van Ouderenwijzer. Ingezonden woorden waren onder andere: solidariteitssamenleving, geoormerkte samenleving en samendeelname. Een bijzondere vermelding voor het voorstel van Dick Mendels voor het woord partinilatieleving (uitleg: Niet het positieve woord wat u zoekt, maar toch eentje voor de partij die ons niet laat leven, VVD = partinilatieleving ). Dit woord langzaam uitspreken, dan merk je hoe goed dit gevonden is. Een geheel onafhankelijke commissie (bestaande uit Willem Banning, bestuurder Ouderen) heeft gekozen voor het woord maatjesmaatschappij. Jac van den Eijnden uit Deurne kwam met dit voorstel. Volgens eigen zeggen bedacht hij dit samen met zijn familie onder de kerstboom. Goed gedaan Jac, dank je wel! Uiteraard ook de andere inzenders van harte bedankt voor hun denkwerk en de moeite dit aan ons kenbaar te maken. < Contact Personen Ouderen krijgen scholing. Word ook Contact Personen Ouderen! Zo n zevenduizend keer per jaar beantwoorden Contact Personen Ouderen van vragen van oudere leden. Vragen gaan vaak over pensioen en zorg. Er zijn nog enkele opleidingsplaatsen tot CPO er beschikbaar. Het is zinvol werk. En nog leuk ook. De Contact Personen Ouderen van zijn serviceverleners. Zij helpen u bij het zoeken naar oplossingen van problemen. Ook als u wat ouder bent en niet meer in loondienst werkt, kan de bond nog heel veel voor u betekenen, zegt Jan Wit, bestuurder van. heeft een uitgebreid dienstenpakket dat voor oudere leden zeer interessant is. U kunt ook actief en betrokken blijven, door in de bond vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld als Contact Persoon Ouderen. Opleiding De Contact Personen Ouderen worden door de bond opgeleid en gaan na hun opleiding als serviceverlener voor ouderen aan de slag. Ouderen kunnen met allerlei vragen bij de Contact Personen Ouderen terecht. Bijvoorbeeld over vragen over de AOW, WMO of huurtoeslag. Na de aanmelding volgt een gesprek, waarin we beoordelen of u geschikt bent om als Contact Persoon Ouderen aan de slag te gaan. Wie geschikt wordt bevonden, kan aan de opleiding beginnen. Tijdens de opleiding leert u onder andere gespreksvaardigheden, een probleem analyseren, goed luisteren, enzovoort. Behalve theorie, is er ook aandacht voor de praktijk. Serviceverlener Na hun opleiding gaan de CPO ers als serviceverlener voor ouderen aan de slag. Zij bellen elke maand met leden die ongeveer een half jaar AOW gaan ontvangen en te maken krijgen met veranderingen rond het inkomen. Er zijn al veel Contact Personen Ouderen aan de slag, maar geïnteresseerden die lid zijn van en wonen in de regio s Den Haag, Noord Holland en Utrecht, kunnen zich nog aanmelden. Jan Wit: Het is erg leuk werk. En nog zinvol ook. U kunt zich nog aanmelden Bent u geïnteresseerd in de vrijwilligersfunctie Contact Persoon Ouderen? En bent u lid van FNV Bondgenoten? Dan kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden. U kunt contact opnemen met de Klantenservice ( , lokaal tarief), of een sturen naar dhr. J. Wit: Met name leden die in de regio s Den Haag, Noord Holland en Utrecht wonen, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Meer informatie Heeft u een vraag of een probleem? Wilt u graag in contact komen met een Contact Persoon Ouderen? Neemt u dan contact op met onze Klantenservice ( , lokaal tarief). < 6 Ouderenwijzer Ouderenwijzer 7

5 Spreekuur voor vragen over uitkering en AOW In verschillende plaatsen houdt spreekuur voor mensen met een uitkering. Iedereen die vragen heeft over uitkering of AOW, kan zonder afspraak langskomen. Bent u op zoek naar informatie en advies over de werknemersverzekeringen voor de werkloosheid (WW), arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/ Wajong), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de diverse regelingen die er zijn voor burgers met een laag inkomen, dan bent u van harte welkom op de spreekuren sociale zekerheid. Eventuele juridische ondersteuning bij rechtskundige stappen, staat alleen leden voor de leden van ter beschikking. Bezoekers hoeven geen afspraak te maken voor het bezoek aan het spreekuur. Spreekuur sociale zekerheid (afspraak maken is niet nodig) Eindhoven Waar: Vakbondscentrum Eindhoven, Dr. Cuijperslaan 47, 5622 MA Eindhoven Wanneer: Elke woensdag Hoe laat: uur Hengelo Waar: Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo Tel. (074) Heeft u vragen over AOW en uitkeringen? Kom dan naar de bond. Wij helpen u graag. Wanneer: Elke tweede en laatste woensdag van de maand Hoe laat: uur Nijmegen Waar: Vakbondscentrum Nijmegen, Steenbokstraat 84, 6531 TH Nijmegen Tel. (024) of (06) (alleen tijdens spreekuren) Wanneer: Iedere woensdag Hoe laat: uur Roermond Waar: Zalencentrum De Velderie, Prins Berhardstraat 1, 6043 BG Roermond Wanneer: 5 mei, 2 juni Hoe laat: uur Tegelen-Venlo Waar: Vakbondscentrum Venlo, St. Annastraat 43, 5932 BT Tegelen Tel. (077) (alleen bereikbaar tijdens spreekuren) Wanneer: 21 mei, 18 juni Hoe laat: uur Weert Waar: Regiokantoor, Schepenlaan 6, 6002 EE Weert Tel. (040) Wanneer: 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni Hoe laat: uur Belangrijk: De spreekuren sociale zekerheid worden nog niet overal in het land aangeboden. In regio's waar nog geen spreekuur wordt gehouden, kunt u contact opnemen met onze Contactpersonen Ouderen of onze Adviseurs Sociale Voor zieningen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klanten service: (lokaal tarief). <! IK WORD LID! Direct lid worden? Bel Voorletters Tussenvoegsels Achternaam M V Adres Geboortedatum Telefoonnummer Mobiel adres Naam werkgever Adres werkgever Vestigingsplaats Soort bedrijf/sector/branche Woonplaats IK WERF EEN LID Voorl.(s) + naam Adres adres Woonplaats en betaal de eerste 4 maanden in totaal 25,-* Ik betaal mijn contributie per automatische incasso JA NEE IBAN (rekeningnummer)*** BIC code *** (bij betaling vanaf buitenlands rekeningnr.) JA, u mag met mij contact opnemen over de producten en diensten van Datum Handtekening * * 2,8 ct pm + starttarief 9,51 ct + gebruikelijke belkosten, bereikbaar op werkdagen van uur * Voor informatie over alle lidmaatschapsmogelijkheden en algemene voorwaarden surft u naar of belt u ** Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat het Contact Centrum van dit inschrijfformulier ontvangen heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier naar, t.a.v. Contact Centrum, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig. (Op het moment dat het introductielidmaatschap na 4 maanden wordt omgezet in een regulier lidmaatschap, ontvangt u uw wervingspremie.) Lidmaatschapsnummer Ik ontvang mijn wervingspremie à 9,- op IBAN (rekeningnummer) *** BIC code*** (bij betaling naar buitenlands rekeningnr.) Dit aanbod is geldig tot Colofon Redactieraad Rien van Kesteren, Dick Spijker, Gerard van Veghel, Willem Banning Tekst Jackie van der Werff Vormgeving Opmaak Raak Grafisch Ontwerp Beeld Jeannette Schols Heeft u een vraag voor de redactie? U kunt hem via of per post aan ons stellen. Via of via de post, ter attentie van: Carla van Hapert/Willem Banning, Antwoordnummer 1000, 6000 VB Weert (geen postzegel nodig). *** Kijk voor meer informatie over IBAN en BIC op

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud Onder Willem Drees werd de AOW ingevoerd. Zijn beeltenis, gemaakt door Eric Claus,

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine september 2010 Voor al uw beroepstrainingen, o.a. RTGB (boa s, arrestantenzorg, handhavers enz.) Weerbaarheidstraining (agressietraining) Groepsdynamica

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

EERSTE DEELRESULTAAT ARBEIDS- VOORWAARDEN Wat vindt u er van? Vul enquete in op www.afmp.nl.

EERSTE DEELRESULTAAT ARBEIDS- VOORWAARDEN Wat vindt u er van? Vul enquete in op www.afmp.nl. 02 maart 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel EERSTE DEELRESULTAAT ARBEIDS- VOORWAARDEN Wat vindt u er van? Vul enquete in op www.afmp.nl. @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op 1 Naam: Alwin Mudde (35) Getrouwd met: Janine, drie zonen (7, 6 en 2 jaar) Baan: Export medewerker bij DHL Global Forwarding in Enschede Genoeg pensioen: Daar ga ik me over een aantal jaren in verdiepen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Vizier. sociale verzekeringen. Special: Belastingservice ABW-leden OR-verkiezingen DSM ABW-Award Eigen risico zorgverzekering

Vizier. sociale verzekeringen. Special: Belastingservice ABW-leden OR-verkiezingen DSM ABW-Award Eigen risico zorgverzekering Vizier Jaargang 64 nummer 1 winter 2008 Belastingservice ABW-leden OR-verkiezingen DSM ABW-Award Eigen risico zorgverzekering Special: sociale verzekeringen Vizier is een uitgave van de Vakbond ABW - 63e

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Marja Pronk: werken geen plicht. Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden

Marja Pronk: werken geen plicht. Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden JAARGANG 2 OKTOBER 2008 NR 5 Marja Pronk: werken geen plicht Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden www.pggm.nl Sommige mensen hebben

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

KBO Nieuws. Verenigingsnieuws. Meer nieuws. #KBOgeld. #KBOthuis. #KBOveilig. #KBOdigitaal. Unie KBO pleit voor rijksvaccinatieprogramma

KBO Nieuws. Verenigingsnieuws. Meer nieuws. #KBOgeld. #KBOthuis. #KBOveilig. #KBOdigitaal. Unie KBO pleit voor rijksvaccinatieprogramma KBO Nieuws Editie 14, jaargang 2 11 augustus 2015 Dit is de 14 e editie van KBO Nieuws in 2015, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nadere informatie

ANBO Informatief nr. 03 week 8, februari 2010

ANBO Informatief nr. 03 week 8, februari 2010 Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Marry van Baalen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet ANBO standpuntenbundel 2010 De ANBO

Nadere informatie

Help, ik word ontslagen

Help, ik word ontslagen Help, ik word ontslagen Help, ik word ontslagen Handboek voor werknemers Centraal Beheer Achmea en Kluwer hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het produceren van Help, ik word ontslagen. Niettemin

Nadere informatie