Spam Manager. Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spam Manager. Handleiding"

Transcriptie

1 Spam Manager Handleiding

2 Spam Manager-handleiding Documentatieversie: 1.0 Wettelijke kennisgeving Wettelijke kennisgeving Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. Symantec, het Symantec-logo, het Checkmark-logo en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation of zijn aangesloten ondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in enige vorm op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symantec Corporation en zijn eventuele licentiegevers. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA 94043, VS Klanten wordt geadviseerd deskundig advies in te winnen om te zorgen dat zij de services van Symantec gebruiken conform de relevante wetgeving en voorschriften. Afhankelijk van het rechtsgebied kan dit wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, telecommunicatievoorschriften en arbeidsrecht betreffen (maar is hiertoe niet beperkt). In vele rechtsgebieden moeten gebruikers van de service op de hoogte worden gebracht van of hun toestemming geven voor het feit dat hun wordt gecontroleerd of onderschept om gebruik te kunnen maken van de beveiligingsservices van Symantec. Vanwege lokale wetgeving zijn sommige functies die in deze documentatie worden besproken, niet beschikbaar in sommige landen. De configuratie van de services blijft uw verantwoordelijkheid en heeft u dus geheel in eigen hand. In bepaalde landen kan het nodig zijn de toestemming van individuele werknemers te verkrijgen. Symantec adviseert altijd de lokale wetgeving te raadplegen voordat u een service van Symantec gaat implementeren. U moet vertrouwd zijn met de vereisten van uw bedrijf betreffende het beleid voor elektronische berichten en de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op uw bedrijfstak en rechtsgebied. Symantec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid die kan voortkomen uit uw gebruik van de Service of het opvolgen van adviezen die hierop betrekking hebben. De documentatie wordt als zodanig geleverd en alle expliciete of impliciete voorwaarden, representaties en garanties, waaronder impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmaken, worden van de hand gewezen, behalve voor zover dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen wettelijk niet geldig zijn. Symantec Corporation is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade in verband met de verstrekking, prestaties of het gebruik van deze documentatie. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3 Symantec kan deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen door dergelijke herziene voorwaarden op de website te plaatsen.

4 Technische ondersteuning Indien u hulp nodig hebt met een onderdeel van de beveiligingsservices dat niet wordt behandeld in de online Help of de beheerdershandleidingen, neem dan contact op met uw IT-beheerder of met het ondersteuningsteam. Klik op Ondersteuning > Contact om de contactgegevens van uw ondersteuningsteam in het portaal te vinden.

5 Inhoudsopgave Technische ondersteuning... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 Versies van deze handleiding... 7 Spam Manager... 8 Aan de slag met Spam Manager... 9 Aanmelden bij Spam Manager De weergavetaal wijzigen Hoofdstuk 2 Uw berichten beheren Berichten in Spam Manager weergeven Een bericht zoeken Berichten selecteren De inhoud van een bericht weergeven Berichten vrijgeven Een van een actieve overzichtsmelding vrijgeven Berichten verwijderen Hoofdstuk 3 Uw account beheren Uw account beheren Uw wachtwoord wijzigen Meldingsopties instellen Aliassen beheren Goedkeuring van afzenders aanvragen Accountgroepen Hoofdstuk 4 Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren Uw goedgekeurde en geblokkeerde afzenders weergeven Een goedgekeurde of geblokkeerde afzender toevoegen Een goedgekeurde of geblokkeerde afzender bewerken Goedgekeurde of geblokkeerde afzenders verwijderen... 30

6 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 5 Problemen oplossen Ik heb geen ontvangen met het verzoek om me te registreren en aan te melden Het systeem stuurt me geen wachtwoord Ik heb een bericht vrijgegeven maar het is niet in mijn mailbox binnengekomen

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen: Versies van deze handleiding Spam Manager Aan de slag met Spam Manager Aanmelden bij Spam Manager De weergavetaal wijzigen Versies van deze handleiding Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Chinees (vereenvoudigd) Chinees (traditioneel) Deens Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Japans Koreaans Portugees (Braziliaans) Russisch

8 8 Inleiding Spam Manager Spaans Zweeds Spam Manager Spam is ongewenste die lukraak naar een aantal adressen wordt gestuurd, vaak om frauduleuze of onwettige activiteiten te bevorderen. De antispamservice controleert alle die bij uw organisatie binnenkomt. Vermeende spamberichten worden naar Spam Manager gestuurd en komen niet in uw mailbox terecht. Uw spam wordt in Spam Manager bewaard. U kunt zich bij Spam Manager aanmelden en de details bekijken van spam die u is toegestuurd. Afhankelijk van het beveiligingsbeleid van uw organisatie kunt u mogelijk de berichttekst van de lezen. U kunt tevens s rechtstreeks vanuit een spambericht naar uw Postvak IN verzenden, zonder u bij Spam Manager aan te melden. Met Spam Manager kunt u: Ongewenste verwijderen. Gewenste vrijgeven naar uw gebruikelijke Postvak IN. Normaal gesproken worden berichten 14 dagen lang bewaard (tenzij u ze eerder verwijdert). Hierna worden de berichten automatisch verwijderd. U gebruikt een wachtwoord om u aan te melden bij Spam Manager. Alleen u en de quarantainebeheerders binnen uw organisatie kunnen uw zien. Andere gebruikers hebben geen toegang tot uw Spam Manager-account. Afhankelijk van de manier waarop de quarantainebeheerder Spam Manager heeft ingesteld, ontvangt u regelmatig meldingen over uw spamberichten. Zie Meldingsopties instellen op pagina 21. Als u binnen uw organisatie op meerdere adressen ontvangt, kunt u deze adressen als aliassen toevoegen aan uw Spam Manager-hoofdaccount. Zie Aliassen beheren op pagina 21. Al uw spam wordt dan naar één Spam Manager-account doorgestuurd. Afhankelijk van de manier waarop de AntiSpam-service in uw organisatie is geconfigureerd, kunt u mogelijk een persoonlijke lijst met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders definiëren. Gebruik de lijst met goedgekeurde afzenders om te zorgen dat u gewenste s ontvangt van afzenders die op een openbare of bedrijfslijst met geblokkeerde afzenders staan. Gebruik de lijst met geblokkeerde afzenders om s te blokkeren van afzenders die niet op een openbare of bedrijfslijst met geblokkeerde afzenders staan.

9 Inleiding Aan de slag met Spam Manager 9 Zie Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren op pagina 25. Aan de slag met Spam Manager U kunt de s die als spam worden gedetecteerd op verschillende manieren bekijken. Hoe u dit kunt doen, is afhankelijk van de manier waarop de Spam Manager-quarantainebeheerder in uw organisatie de service heeft geconfigureerd. Tabel 1-1 Configuratieopties van Spam Manager Configuratieopties van Spam Manager Uw Spam Manager-account wordt door de quarantainebeheerder ingesteld. U ontvangt een welkomstbericht met een link waarmee u zich bij Spam Manager kunt aanmelden. U kunt zich aanmelden bij Spam Manager om de s die als spam zijn aangemerkt, te bekijken en vrij te geven. U ontvangt een melding wanneer u spam ontvangt. Opmerking: Het kan zijn dat uw quarantainebeheerder meldingen heeft uitgeschakeld. Is dit het geval, dan kunt u zich bij Spam Manager aanmelden om s te bekijken en vrij te geven. Uw Spam Manager-account wordt automatisch ingesteld wanneer u uw eerste ontvangt die als spam is aangemerkt. U ontvangt een welkomstbericht zodra voor het eerst spam voor u wordt ontvangen. Het bevat een link om u aan te melden bij Spam Manager. U kunt zich aanmelden bij Spam Manager om de s die als spam zijn aangemerkt, te bekijken en vrij te geven. U ontvangt een melding wanneer u spam ontvangt. Opmerking: Het kan zijn dat uw quarantainebeheerder meldingen heeft uitgeschakeld. Is dit het geval, dan kunt u zich bij Spam Manager aanmelden om s te bekijken en vrij te geven.

10 10 Inleiding Aanmelden bij Spam Manager Configuratieopties van Spam Manager Uw Spam Manager-account wordt door de quarantainebeheerder ingesteld. U ontvangt een welkomstbericht met een link waarmee u zich bij Spam Manager kunt aanmelden. U ontvangt overzichtsmeldingen wanneer u spam ontvangt. De melding bevat een link om u aan te melden bij Spam Manager om de s die als spam zijn aangemerkt te bekijken en vrij te geven. U kunt zich desgewenst aanmelden bij Spam Manager om de s die als spam zijn aangemerkt, te bekijken en vrij te geven. Uw Spam Manager-account wordt automatisch ingesteld wanneer u uw eerste ontvangt die als spam is aangemerkt. U ontvangt actieve overzichtsmeldingen wanneer u een ontvangt die is aangemerkt als spam. U kunt een rechtstreeks vanuit de melding vrijgeven. Misschien kunt u het 'envelope sender address' van een rechtstreeks vanuit de melding aan de lijst met goedgekeurde of geblokkeerde afzenders toevoegen. De melding bevat een link om u aan te melden bij Spam Manager om de s die als spam zijn aangemerkt te bekijken en vrij te geven. U ontvangt geen apart welkomstbericht met een link naar Spam Manager. Aanmelden bij Spam Manager U kunt u bij Spam Manager aanmelden als u een URL en een wachtwoord heeft. Als uw Spam Manager-account automatisch voor u wordt aangemaakt, vindt u deze in uw welkomstbericht. Aanmelden bij Spam Manager 1 Klik op de URL in uw welkomstbericht. De aanmeldingspagina van Spam Manager wordt weergegeven: 2 Voer uw adres en wachtwoord in.

11 Inleiding De weergavetaal wijzigen 11 3 Klik op Aanmelden. Opmerking: Afhankelijk van het beveiligingsbeleid van uw organisatie wordt u wellicht geregeld gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. Uw organisatie kan beperkingen hebben ingesteld voor het type wachtwoord dat u mag gebruiken. 4 De pagina Overzicht van Spam Manager wordt weergegeven: Er worden maximaal vier tabbladen weergegeven: Overzicht Goedgekeurde afzenders Hier ziet u alle spam die uit uw mailbox is geweerd en in uw Spam Manager-account is geplaatst. Hier ziet u uw persoonlijke lijst met goedgekeurde afzenders. Zie Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren op pagina 25. Opmerking: Afhankelijk van de manier waarop AntiSpam in uw organisatie is geconfigureerd, bent u mogelijk niet bevoegd uw eigen lijst met goedgekeurde afzenders te beheren. In dat geval is het tabblad Goedgekeurdeafzenders niet zichtbaar in Spam Manager. Geblokkeerde afzenders Hier ziet u uw persoonlijke lijst met geblokkeerde afzenders. Zie Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren op pagina 25. Opmerking: Afhankelijk van de manier waarop AntiSpam in uw organisatie is geconfigureerd, bent u mogelijk niet bevoegd uw eigen lijst met geblokkeerde afzenders te beheren. In dat geval is het tabblad Geblokkeerdeafzenders niet zichtbaar in Spam Manager. Opties Hier kunt u de frequentie van meldingen wijzigen, aliassen toevoegen en uw wachtwoord veranderen. De weergavetaal wijzigen U kunt de weergavetaal van Spam Manager wijzigen. Wanneer u dit doet, wordt deze taal ook gebruikt voor de meldingen die u ontvangt. U kunt de taal op elk moment wijzigen.

12 12 Inleiding De weergavetaal wijzigen De weergavetaal wijzigen: Selecteer de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van het Spam Manager-scherm. De geselecteerde taal wordt gebruikt wanneer u zich opnieuw bij Spam Manager aanmeldt.

13 Hoofdstuk 2 Uw berichten beheren Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen: Berichten in Spam Manager weergeven Een bericht zoeken Berichten selecteren De inhoud van een bericht weergeven Berichten vrijgeven Een van een actieve overzichtsmelding vrijgeven Berichten verwijderen Berichten in Spam Manager weergeven Wanneer u zich bij Spam Manager heeft aangemeld, ziet u alle spamberichten die voor u zijn ontvangen. Voor elk bericht worden gegevens over de afzender en de datum weergegeven. Afhankelijk van het beveiligingsbeleid van uw organisatie wordt mogelijk ook het onderwerp van het bericht vermeld. Opmerking: Als uw Spam Manager-account spam van meerdere adressen bevat, dat wil zeggen van aliasaccounts, wordt het ontvangstadres van elk bericht weergegeven. Zie Aliassen beheren op pagina 21.

14 14 Uw berichten beheren Een bericht zoeken De lijst sorteren Een bericht zoeken 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Klik op de kop van de kolom waarop u wilt sorteren. In de kolomkop wordt een pijl weergegeven ter aanduiding van de sorteervolgorde. Definiëren hoeveel vermeldingen u per pagina wilt weergeven: 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Klik op de pijl naast de vervolgkeuzelijst Berichten per pagina en selecteer het gewenste aantal vermeldingen. U kunt in Spam Manager zoeken naar een bericht van een specifieke afzender of met een specifiek onderwerp. Een bericht zoeken 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Typ een trefwoord (of een deel ervan) in het zoekvak om de onderwerpregel of de afzender van de aan te duiden. U kunt geen jokertekens in het zoekveld gebruiken. Als u bijvoorbeeld zoekt naar *, vindt u alleen s met een sterretje (*) in de onderwerpregel of de afzendernaam. 3 Klik op Zoeken. Alle berichten met het trefwoord worden weergegeven. Alle berichten weergeven 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Klik op Zoekopdracht wissen. Berichten selecteren 3 Al uw berichten worden weergegeven overeenkomstig uw instelling voor het aantal berichten per pagina. Zie Berichten in Spam Manager weergeven op pagina 13. Wanneer u uw berichten wilt verwijderen of vrijgeven, kunt u kiezen uit twee selectiemethoden: elk bericht afzonderlijk selecteren, of een hele pagina met berichten tegelijk.

15 Uw berichten beheren De inhoud van een bericht weergeven 15 Een afzonderlijk bericht selecteren 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Zoek het bericht en schakel het bijbehorende selectievakje in. Alle berichten op een pagina selecteren 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Schakel het selectievakje boven aan de lijst, links van de kolom Afzender in. Alle berichten op de pagina worden geselecteerd. De inhoud van een bericht weergeven Berichten vrijgeven Afhankelijk van het beveiligingsbeleid van uw organisatie kunt u mogelijk de berichttekst bekijken van de s in Spam Manager. Als het beveiligingsbeleid van uw organisatie u belet het onderwerp of de inhoud van s in Spam Manager weer te geven, moet u deze s vrijgeven naar uw mailbox om ze te kunnen lezen. Het is raadzaam voorzichtig te zijn wanneer u berichten met mogelijk ongepaste inhoud vrijgeeft. Zodra u een heeft vrijgegeven en in uw mailbox heeft ontvangen, is de uw verantwoordelijkheid. De inhoud van een bericht weergeven 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Zoek het gewenste bericht en klik op de naam van de afzender. Het bericht wordt weergegeven. U kunt de inhoud van het bericht controleren en bepalen of u het wilt vrijgeven, verwijderen of wilt laten staan. Wanneer u een bericht vrijgeeft, wordt het naar uw mailbox verzonden. Het blijft zichtbaar in Spam Manager. Naast het onderwerp van vrijgegeven berichten staat een klein pijltje. U kunt berichten een voor een of met één pagina tegelijk vrijgeven. Als u de eigenaar van een accountgroep of account met aliassen bent en een voor een van uw aliassen of lidaccounts vrijgeeft, wordt de niet naar uw eigen mailbox maar naar die van de oorspronkelijke geadresseerde gestuurd. Een bericht uit Spam Manager vrijgeven 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Voer een van de volgende twee stappen uit:

16 16 Uw berichten beheren Een van een actieve overzichtsmelding vrijgeven Schakel het selectievakje links van de gewenste in en klik op Vrijgeven boven of onder aan de lijst. Open de gewenste door op de afzenderdetails te klikken en klik op Vrijgeven boven of onder aan het bericht. U ziet het bevestigingsbericht Bericht vrijgegeven. U kunt mogelijk verzoeken dat de afzender wordt toegevoegd aan de bedrijfslijst of uw eigen lijst met goedgekeurde afzenders. Zie Goedkeuring van afzenders aanvragen op pagina 22. Zie Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren op pagina 25. Meerdere berichten uit Spam Manager vrijgeven 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Schakel de selectievakjes links van de gewenste s in en klik op Vrijgeven boven of onder aan de lijst. Het bevestigingsbericht Bericht vrijgegeven wordt weergegeven voor het eerste geselecteerde bericht. 3 Klik op Doorgaan. Het volgende bevestigingsbericht Bericht vrijgegeven wordt weergegeven. Ga op deze manier door tot alle berichten zijn vrijgegeven. Opmerking: Bij elk bevestigingsbericht Bericht vrijgegeven kunt u verzoeken dat de afzender wordt toegevoegd aan de bedrijfslijst of uw eigen lijst met goedgekeurde afzenders. Zie Goedkeuring van afzenders aanvragen op pagina 22. Zie Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren op pagina 25. Een van een actieve overzichtsmelding vrijgeven Als uw organisatie actieve overzichtsmeldingen heeft ingesteld, bevatten uw overzichtsmeldingen links om de spamberichten vrij te geven. U hoeft u niet bij Spam Manager aan te melden wanneer u een wilt vrijgeven. Om veiligheidsredenen kunt u een bericht slechts eenmaal vrijgeven vanuit een actieve overzichtsmelding. Hierdoor wordt verhinderd dat malafide gebruikers een bericht meermaals vrijgeven en zodoende een DOS-aanval (Denial of

17 Uw berichten beheren Berichten verwijderen 17 Service) doen. Indien u de nogmaals moet vrijgeven, kunt u dit vanuit Spam Manager doen. Of vraag uw quarantainebeheerder om deze voor u vrij te geven. Berichten verwijderen Een kan onder de volgende omstandigheden niet worden vrijgegeven: De is al binnen Spam Manager vrijgegeven De is al door uzelf of een quarantainebeheerder uit Spam Manager verwijderd De is verlopen. Spamberichten worden 14 dagen bewaard. Een van een actieve overzichtsmelding vrijgeven Klik in uw spambericht op de link naast de die u wilt vrijgeven. De vrijgave van de wordt bevestigd. Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het weggehaald uit Spam Manager. U kunt geselecteerde berichten een voor een, met één pagina tegelijk of allemaal tegelijk verwijderen. Een bericht verwijderen 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Voer een van de volgende twee stappen uit: Schakel het selectievakje links van de gewenste in en klik op Verwijderen boven of onder aan de lijst. Open de gewenste door op de afzenderdetails te klikken en klik op Verwijderen boven of onder aan het bericht. Een pagina met berichten verwijderen 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Schakel het selectievakje links van de kop Afzender in. Alle berichten op de pagina worden geselecteerd. 3 Klik op Verwijderen boven of onder aan de lijst. Alle berichten verwijderen 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Klik op Alles verwijderen boven of onder aan de lijst.

18 18 Uw berichten beheren Berichten verwijderen

19 Hoofdstuk 3 Uw account beheren Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen: Uw account beheren Uw wachtwoord wijzigen Meldingsopties instellen Aliassen beheren Goedkeuring van afzenders aanvragen Accountgroepen Uw account beheren De taken die u in staat stellen uw Spam Manager-account te gebruiken zoals u wilt, worden in de volgende tabel beschreven. Tabel 3-1 Taken Taken voor accountbeheer Beschrijving Uw wachtwoord wijzigen Wijzig uw wachtwoord regelmatig. Afhankelijk van het beveiligingsbeleid van uw organisatie, kan Spam Manager eisen dat u regelmatig uw wachtwoord wijzigt. Zie Uw wachtwoord wijzigen op pagina 20. Meldingsopties instellen Geef op hoe vaak u spammeldingen wilt ontvangen. Zie Meldingsopties instellen op pagina 21.

20 20 Uw account beheren Uw wachtwoord wijzigen Taken Aliassen beheren Beschrijving Als u binnen de organisatie verschillende adressen heeft, kunt u deze via uw Spam Manager-hoofdaccount beheren. Zie Aliassen beheren op pagina 21. Opmerking: Misschien heeft de Spam Manager-quarantainebeheerder uw accounts als aliassen voor u ingesteld. Spam kan dan voor u worden beheerd. In dit geval kunt u een melding ontvangen met een verzoek om bevestiging. Goedkeuring van afzenders aanvragen U kunt een aanvraag indienen om een afzender aan de lijst met goedgekeurde afzenders van uw organisatie toe te voegen, zodat s van die afzender voortaan niet meer als spam worden aangeduid. Zie Goedkeuring van afzenders aanvragen op pagina 22. Opmerking: U kunt mogelijk persoonlijke lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders bijhouden. In dat geval kunt u een afzender aan uw eigen lijst met goedgekeurde afzenders toevoegen. Zie Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren op pagina 25. Uw wachtwoord wijzigen Om veiligheidsredenen moet u uw wachtwoord regelmatig wijzigen. Afhankelijk van het beveiligingsbeleid van uw organisatie, kan Spam Manager eisen dat u regelmatig uw wachtwoord wijzigt. In Spam Manager gelden mogelijk bepaalde voorschriften voor het nieuwe wachtwoord, bijvoorbeeld het gebruik van cijfers en niet-alfabetische tekens. Het wachtwoordbeleid kan ook het gebruik van woordenboekwoorden of bepaalde andere tekenreeksen verbieden. Raadpleeg voor details het wachtwoord- of beveiligingsbeleid van uw organisatie. Uw wachtwoord wijzigen 1 Klik op het tabblad Opties. 2 Klik op de link Wachtwoord wijzigen. 3 Voer uw oude wachtwoord in. 4 Voer uw nieuwe wachtwoord in.

21 Uw account beheren Meldingsopties instellen 21 5 Bevestig uw nieuwe wachtwoord door het opnieuw in te voeren in het vak Herhaal het nieuwe wachtwoord. 6 Klik op Wijzigen. De wijziging wordt bevestigd. Meldingsopties instellen Als meldingen zijn ingeschakeld voor uw organisatie, ontvangt u een melding van alle spam die door Spam Manager wordt bijgehouden. In elke melding staan de s die sinds de vorige melding zijn ontvangen. De melding is in de taal die uw IT-beheerder heeft ingesteld of die u het laatst heeft geselecteerd in Spam Manager. Zie De weergavetaal wijzigen op pagina 11. Afhankelijk van de Spam Manager-instellingen kunt u de frequentie waarmee u meldingen ontvangt, aanpassen. Dit is mogelijk als de link Meldingen op de pagina Opties wordt weergegeven. Opmerking: Als u de verzending van meldingen wilt activeren, moet u zich mogelijk registreren en een wachtwoord aanvragen. Zie Aan de slag met Spam Manager op pagina 9. De frequentie van meldingen wijzigen 1 Klik op het tabblad Opties. 2 Klik op de link Meldingen. 3 Zorg dat het selectievakje Meldingen voor zojuist ontvangen spamberichten verzenden ingeschakeld is. 4 Selecteer de gewenste optie voor meldingsfrequentie in de vervolgkeuzelijst Frequentie voor het versturen van meldingen. 5 Klik op Opslaan. Aliassen beheren Als u binnen uw organisatie verschillende adressen heeft, kunt u deze als aliassen combineren onder één Spam Manager-account. Stel dat u twee adressen heeft: en Als u deze accounts combineert, heeft u slechts één set aanmeldingsgegevens nodig voor Spam Manager. Al uw spamberichten worden samen weergegeven.

22 22 Uw account beheren Goedkeuring van afzenders aanvragen U kunt alleen adressen gebruiken die door uw organisatie als aliassen zijn geregistreerd. Als u aliassen voor uw account heeft, ziet u op het tabblad Overzicht in Spam Manager zowel de afzender als de ontvanger van uw spamberichten. Een alias toevoegen 1 Meld u aan bij de Spam Manager-account waaraan u een alias wilt toevoegen. 2 Klik op het tabblad Opties. 3 Klik op de link Aliassen beheren. 4 Voer in het vak Een alias toevoegen het extra adres in dat onder deze account moet vallen. 5 Klik op Toevoegen. Een bevestigingsbericht wordt weergegeven. Naar uw andere adres wordt een bericht gestuurd waarin om bevestiging voor de aliastoewijzing wordt gevraagd. Klik op de URL in het bericht om te bevestigen dat u de alias wilt maken. Tot u de alias heeft bevestigd, wordt deze weergegeven als In behandeling in Spam Manager. Een alias verwijderen 1 Meld u aan bij de Spam Manager-account waaruit u een alias wilt verwijderen. 2 Klik op het tabblad Opties. 3 Klik op de link Aliassen beheren. 4 Schakel het selectievakje links van de gewenste alias in. 5 Klik op Verwijderen. Wanneer een alias wordt verwijderd, wordt spam die op dat adres wordt ontvangen, niet meer doorgestuurd naar de eigenaar van de alias. In plaats daarvan wordt spam doorgestuurd naar een nieuwe Spam Manager-account voor dat adres. Als Spam Manager is geconfigureerd voor het verzenden van welkomstberichten bij ontvangst van spam, wordt een bericht naar het voormalige aliasadres gestuurd, waarin de gebruiker wordt uitgenodigd zich voor een Spam Manager-account te registreren. De gebruiker kan vervolgens een wachtwoord aanvragen en zijn/haar eigen Spam Manager-account beheren. Goedkeuring van afzenders aanvragen Als van een bepaalde afzender regelmatig als spam wordt aangeduid, kunt u een aanvraag indienen om de afzender aan de lijst met goedgekeurde afzenders

23 Uw account beheren Accountgroepen 23 van uw organisatie toe te voegen. van goedgekeurde afzenders wordt door de antispamscanners genegeerd. Opmerking: Misschien kunt u geen goedkeuring van een afzender aanvragen omdat de beheerder van de AntiSpam-service u deze functie niet ter beschikking heeft gesteld. Het is ook mogelijk dat de beheerder u de bevoegdheid heeft verleend om uw eigen lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders te beheren. In dat geval kunt u zelf een afzender aan uw lijst toevoegen. Zie Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren op pagina 25. Accountgroepen Goedkeuring van een afzender aanvragen 1 Klik op het tabblad Overzicht. 2 Selecteer een bericht van de gewenste afzender en klik op Vrijgeven. 3 Klik in het bevestigingsbericht Vrijgegevenbericht op Goedkeuringafzender aanvragen. Er wordt een naar de beheerder van services gestuurd met het verzoek de afzender aan de lijst met goedgekeurde afzenders van uw organisatie toe te voegen. De beheerder beslist of de afzender wordt toegevoegd. De Spam Manager-quarantainebeheerder kan spam voor afzonderlijke Spam Manager-accounts naar de eigenaar van een accountgroep laten verzenden. Met een accountgroep kan spam voor verschillende adressen via één Spam Manager-account worden weergegeven. De instellingen voor de afzonderlijke accounts blijven van kracht voor de van die personen. En de gebruikers in de groep kunnen nog steeds hun spam zelf bekijken en beheren. Als u bent ingesteld als de eigenaar van een accountgroep, ontvangt u mogelijk een melding met een verzoek om bevestiging. De gebruikers van de afzonderlijke adressen in een accountgroep kunnen nog steeds hun eigen spam en accountinstellingen beheren. Als iemand anders uw spam beheert als onderdeel van een accountgroep, kunt u een melding ontvangen met een verzoek om bevestiging. U kunt nog steeds uw eigen Spam Manager-account weergeven en openen, en uw spam en accountinstellingen zelf beheren.

24 24 Uw account beheren Accountgroepen

25 Hoofdstuk 4 Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen: Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren Uw goedgekeurde en geblokkeerde afzenders weergeven Een goedgekeurde of geblokkeerde afzender toevoegen Een goedgekeurde of geblokkeerde afzender bewerken Goedgekeurde of geblokkeerde afzenders verwijderen Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren Opmerking: Afhankelijk van de manier waarop AntiSpam in uw organisatie is geconfigureerd, bent u mogelijk niet bevoegd uw eigen lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders te beheren. Als dit het geval is, zijn de tabbladen Goedgekeurde afzenders en Geblokkeerde afzenders niet zichtbaar in Spam Manager.

26 26 Uw lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders beheren Uw goedgekeurde en geblokkeerde afzenders weergeven Afhankelijk van de manier waarop AntiSpam in uw organisatie is geconfigureerd, kunt u mogelijk een persoonlijke lijst met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders definiëren. Met een persoonlijke lijst met goedgekeurde afzenders kunt u s ontvangen van een adres dat, bijvoorbeeld, op de bedrijfslijst met geblokkeerde afzenders staat. Een lijst met goedgekeurde afzenders is een lijst van domeinnamen of adressen waarvan u wilt ontvangen. U ontvangt s van afzenders die normaal worden geblokkeerd door openbare of bedrijfslijsten met geblokkeerde afzenders of andere spamdetectiemethoden. Een lijst met geblokkeerde afzenders is een lijst van domeinnamen of adressen waarvan u geen s wilt ontvangen. s van een afzender op de lijst worden geblokkeerd, zelfs als dergelijke mail meestal niet als spam wordt onderschept. Voor uw organisatie zijn mogelijk bedrijfslijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders ingesteld. Als u uw eigen lijsten kunt beheren, heeft de beheerder van de AntiSpam-service opgegeven welke lijst in geval van conflicten prioriteit heeft: de bedrijfslijst of uw persoonlijke lijst. Als u vragen heeft over het risico dat ongewenste wordt doorgelaten of dat gewenste wordt geblokkeerd, neemt u contact op met de beheerder van services. Vermeldingen in de lijsten met goedgekeurde en geblokkeerde afzenders kunnen volledige adressen of domeinen zijn, bijvoorbeeld of domein.nl. U kunt een onbeperkt aantal ingangen aan uw persoonlijke lijsten met goedgekeurde of geblokkeerde afzenders toevoegen. Opmerking: U moet de naam van uw domein niet toevoegen aan uw eigen lijst met goedgekeurde afzenders. Wanneer u uw eigen domeinnaam in deze lijst zet, kan dit problemen veroorzaken doordat spam van vervalste adressen niet als verwacht in quarantaine wordt geplaatst. Uw goedgekeurde en geblokkeerde afzenders weergeven Uw goedgekeurde en geblokkeerde afzenders weergeven: Klik op de tab Goedgekeurde afzenders of Geblokkeerde afzenders. De bestaande vermeldingen in uw lijst worden weergegeven, evenals de volgende informatie: Afzender of de domeinnaam

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 55. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding BlackBerry Internet Service Versie: 4.5.1 Beheerdershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-16 SWD-20140116142402976 Inhoud 1 Aan de slag...6 Beschikbaarheid van beheerdersfuncties... 6 Beschikbaarheid van functies

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie.

Zie achterzijde voor snelle installatie. Handleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton 360 Gebruikershandleiding Documentatieversie 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De Gelicentieerde Software en Documentatie worden geacht commerciële

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton 360 Online Gebruikershandleiding Documentatieversie 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De gelicentieerde Software en Documentatie worden geacht

Nadere informatie

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers IBM Connections Versie 5 IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers Bij deze uitgave Opmerking: Lees eerst "Kennisgevingen" Deze publicatie heeft betrekking op het programma

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie.

Zie achterzijde voor snelle installatie. Norton 360TM Gebruikershandleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk

Nadere informatie

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2 Gebruikershandleiding SWDT654281-1091416-0721034519-006 Inhoudsopgave Aan de slag... 2 De messaging-serviceplans voor de BlackBerry

Nadere informatie

Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app

Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app April 2015 Snel aan de slag Met Novell Filr kunt u vanaf uw bureaublad, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en mappen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton 360 Online Gebruikershandleiding Documentatieversie 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De Gelicentieerde Software en Documentatie worden geacht

Nadere informatie

NuPoint Unified Messaging

NuPoint Unified Messaging MITEL NuPoint Unified Messaging Gebruikershandleiding Release 5.0 SP1 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL

Nadere informatie

NUPOINT UNIFIED MESSAGING

NUPOINT UNIFIED MESSAGING MITEL NUPOINT UNIFIED MESSAGING GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 7.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

AZ Damiaan. Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige. INTRODUCTIE Webmail

AZ Damiaan. Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige. INTRODUCTIE Webmail 2013 AZ Damiaan Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige INTRODUCTIE Webmail 1 INHOUDSTABEL E-mailberichten maken, beantwoorden en doorsturen... 6 Een nieuw e-mailbericht maken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Internet Security Gebruikershandleiding Documentatieversie 10.1 Copyright 2006 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De gelicentieerde Software en Documentatie worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Office 365 Premium Versie april 2014

Handleiding Zakelijk Office 365 Premium Versie april 2014 Handleiding Zakelijk Office 365 Premium Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Toewijzen licenties 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen 5 2.3

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Gebruikershandleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie