1 van 5. Concrete voorbeelden. Voorbeeld 1: juffrouw Evita. Voorbeeld 2: de heer Tom Poes. Waarborgregeling Concrete voorbeelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 van 5. Concrete voorbeelden. Voorbeeld 1: juffrouw Evita. Voorbeeld 2: de heer Tom Poes. Waarborgregeling Concrete voorbeelden"

Transcriptie

1 Concrete voorbeelden Voorbeeld 1: juffrouw Evita Juffrouw Evita werkte een aantal jaren als hulp in een krantenzaak maar nu wil ze eindelijk op eigen benen staan. Zij heeft een dagbladhandel op het oog in Aalst en vraagt aan haar bank een krediet van euro op vijf jaar om de zaak over te nemen en om de voorraad uit te breiden. Overname handelsfonds Eigen financiële inbreng Uitbreiding voorraad Aangevraagd krediet Kredietkosten TOTAAL TOTAAL Evita bezit geen onroerend goed. Zij kan dus geen zakelijke waarborgen bieden aan de bank. De bank is wel bereid om een krediet te verschaffen maar vraagt om een aanvullende zekerheid. De Waarborgregeling biedt hulp. De Vlaamse overheid stelt zich immers borg voor 75 % van het aangevraagde kredietbedrag. De bank moet wel waarborghouder zijn. Dat zijn financiële instellingen die een waarborg hebben gekregen van de Vlaamse overheid. Klik hier om te weten welke financiële instellingen waarborghouder zijn. Juffrouw Evita moet wel een premie betalen om deze waarborg te krijgen. Die premie is afhankelijk van het bedrag en van de duurtijd van de waarborg. De premie voor een tussenkomst van 60 % ( euro X 60 % = euro) met een looptijd van drie jaar bedraagt 315 euro ( euro X 3 jaar X 0,5 %). Voorbeeld 2: de heer Tom Poes Tom Poes bakt zoete broodjes. Na het behalen van zijn diploma heeft hij een paar jaren ervaring opgedaan in een bakkerij. Daarna heeft hij zelf een bakkerij overgenomen in Wortegem-Petegem. Voor de overname van de handelszaak en voor de aankoop van het beroepseigendom heeft Tom een investeringskrediet genomen bij de bank. Dat investeringskrediet is gewaarborgd door een hypotheek op het onroerend goed en door inpandgave van kasbons. Tom heeft duidelijk talent en de zaken gaan uitstekend. Drie jaar later wil hij zijn bedrijf moderniseren. De winkel wordt vernieuwd en in de bakkerij komt een fonkelnieuwe oven. 1 van 5

2 Tom vraagt hiervoor een nieuw investeringskrediet van euro op tien jaar waarvoor de bank een inschrijving neemt op de handelszaak. Die waarborg is echter onvoldoende. Dankzij de Waarborgregeling kan Tom het krediet toch verkrijgen. Die tussenkomst is een bepaald percentage van het kredietbedrag. Dat percentage wordt door de bank zelf gekozen. Inrichtingskosten Eigen financiële inbreng Aankoop oven Aangevraagd krediet Kredietkosten TOTAAL TOTAAL Om de waarborg te krijgen, moet Tom wel een premie betalen. Die premie is afhankelijk van het bedrag en de duurtijd van de waarborg. Voor een tussenkomst van 50 % ( euro X 50 % = euro) met een looptijd van vijf jaar bedraagt de premie euro ( euro X 5 X 0,5 %). Enkele jaren later komt er een andere bakker in de buurt. Tom kampt met lagere verkoopscijfers en het noodlot slaat toe. Een faling is onvermijdelijk en de bank zegt de kredieten op. Waarborgbeheer nv betaalt haar deel van het openstaande saldo aan de bank. In dit geval is dat 50 %. Dat wil echter niet zeggen dat Tom is bevrijd van zijn schuld. De bank zal de andere waarborgen die Tom heeft geboden voor zijn investeringskrediet uitwinnen. Zij zal de bedragen die zij daaruit ontvangt, doorstorten aan de Waarborgbeheer nv ten belope van het percentage dat werd gewaarborgd, in dit geval 50 %. Voorbeeld 3: de kmo Verkwansel en Zonen De kmo Verkwansel en Zonen vraagt een krediet van euro voor de overname van een handelsfonds. Ze verkrijgen een waarborg van de Vlaamse overheid voor 1 (= 75 % van euro). Daarnaast geeft de kmo Verkwansel en Zonen nog een inpandgave van een depositorekening ter waarde van (= tijdstip 0). Na drie jaar zegt de Knabank het krediet op. Het openstaande saldo bedraagt op dat ogenblik euro. De bank kan hiervoor een tussenkomst vragen bij Waarborgbeheer nv ten belope van euro (= 75 % x euro). De bank blijft wel verantwoordelijk voor het uitwinnen van de inpandgave van de depositorekening ter waarde van. Elke recuperatie die de bank bekomt door uitwinning van deze waarborg zal in dezelfde verhouding moeten worden teruggestort aan Waarborgbeheer nv. Dat wil zeggen dat bij een recuperatie van euro, euro moet teruggestort worden aan Waarborgbeheer nv. Tijdstip 0 Kredietbedrag: Geboden waarborg door Verkwansel en Zonen: Risico voor de KnaBanK: euro 1 2 van 5

3 De KnaBanK brengt 75 % van het kredietbedrag onder toepassing van haar waarborg: De premie bedraagt 1 x 0,5 % x 4 jaar = Tijdstip 1 Verkwansel en Zonen blijven in gebreke en de KnaBank zegt het krediet op. Het nog uitstaande kredietbedrag euro euro Waarborgbeheer betaalt aan de KnaBanK een provisie van 75 % van het nog uitstaande kredietbedrag: euro Tijdstip 2 De KnaBanK recupereert de waarborg van Verkwansel en Zonen: De KnaBanK stort 75 % van de gerecupereerde waarborg aan Waarborgbeheer: euro Verlies KnaBanK met waarborgregeling Het uitstaande kredietbedrag op het moment van opzegging De provisie betaald door Waarborgbeheer Recuperatie waarborg van Verkwansel en Zonen: De doorstorting van de recuperatie aan Waarborgbeheer Het totale verlies voor de KnaBanK bedraagt dus: euro euro euro euro Verlies KnaBanK zonder waarborgregeling Het uitstaande kredietbedrag op het moment van opzegging Recuperatie waarborg van Verkwansel en Zonen: Het totale verlies voor de KnaBanK bedraagt dus: euro - 3 van 5

4 Voorbeeld 4: de heer Patat (hinder openbare werken) Jef Patat is de ongekroonde frietenkoning van Antwerpen. Zijn frituur in het centrum van de stad draait al jaren op volle toeren maar door aanhoudende wegenwerken blijven de klanten weg. Zijn omzet daalt met meer dan 30 % en Jef heeft het moeilijk om zijn leveranciers op tijd te betalen. Om deze moeilijke periode te overbruggen, vraagt hij een krediet voor financiering van bedrijfskapitaal van euro op drie jaar. Bedrijfskapitaal Aangevraagd krediet Kredietkosten 200 TOTAAL TOTAAL Jef kan geen waarborgen meer bieden aan de bank. Via de Waarborgregeling kan hij echter tot 75 % ( euro) van het aangevraagde kredietbedrag ( euro) borgen. Hij hoeft daarvoor geen premie te betalen omdat zijn kmo duidelijk hinder ondervindt van openbare werken. Voorbeeld 5: combinatie Waarborgregeling / lening Participatiefonds In jaar 1 verkreeg een kmo een Optimeolening van 1. De rente voor deze lening bedroeg 3 %. In jaar 2 verkrijgt de kmo van haar bank een krediet van euro waarvoor een waarborgbedrag wordt gevraagd van 7 voor 6 jaar. Bij toestaan van het krediet door de bank dient nagegaan te worden of de kmo de maxima betreffende de tussenkomst van Waarborgbeheer nv en de de-minimissteun niet overschrijdt. Totaal bedrag aan de-minimissteun = steun lening Participatiefonds + steun Waarborgregeling Steun lening Participatiefonds: in jaar 2 bedraagt het uitstaande kapitaal euro. Het brutosubsidie-equivalent van deze lening euro x [(4,33 %(*) 3 %) + 4 %(**)] = 6.662,50 euro (*) : De referentie-interestvoet is vastgelegd door de Europese Commissie. U kunt ze vinden op de volgende site: (**) : vast percentage voor achtergestelde lening Steun Waarborgregeling = 7 x 26, % x 6/10 = euro Totale de-minimissteun = 6.662,50 euro euro = ,50 euro Besluit: Indien de onderneming niet actief is in het wegvervoer wordt het maximale steunbedrag niet overschreden. Indien de onderneming wel actief is in het wegvervoer kan slechts een waarborg verleend worden van 4 jaar (BSE = euro) of slechts een waarborgbedrag van euro (BSE = euro). 4 van 5

5 Voorbeeld 6: cumul staatssteun (groeipremie, ecologiesteun, ) / Waarborgregeling In jaar 1 verkreeg een kmo een groeipremie van euro. In jaar 2 verkrijgt de kmo van haar bank een investeringskrediet van euro waarvoor een waarborgbedrag wordt verkregen van euro voor 5 jaar. Indien de groeipremie werd berekend op basis van andere kosten dan de kosten die betaald zullen worden met het investeringskrediet, dienen de steunmaatregelen niet te worden opgeteld. Het maximum van de-minimissteun wordt hierdoor niet overschreden. (de-minimissteun = brutosubsidie-equivalent van de Waarborgregeling = euro) Indien de groeipremie werd berekend op basis van dezelfde kosten dan de kosten die betaald zullen worden met het investeringskrediet, dienen de steunmaatregelen wel te worden opgeteld. Aangezien de groeipremie een subsidie is, dient geen brutosubsidie-equivalent berekend te worden. Het totale bedrag aan groeipremie dient opgeteld te worden met het brutosubsidieequivalent van de Waarborgregeling. Totale steun = euro euro = euro. Indien de onderneming niet actief is in het wegvervoer wordt het maximale steunbedrag niet overschreden. Als de onderneming wel actief is in het wegvervoer kan slechts een waarborgbedrag toegekend worden van euro (brutosubsidie-equivalent = euro). 5 van 5

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering De Amersfoortse De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland Toon goed werkgeverschap Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering Toon goed werkgeverschap Loyale en gemotiveerde medewerkers vormen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie