Creditnotes. dutch state business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. dutch state business"

Transcriptie

1 dutch state business Nummer 4/ augustus Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Ethiopië biedt kansen M&I Labtech bouwt laboratorium voor grote olieraffinaderij in Abu Dhabi Global EMEA Trade Finance Awards 2013 Atradius dekt investering in exportfinanciering voor IHC Merwede

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Ethiopië biedt kansen Laatste nieuws M&I Labtech bouwt laboratorium voor grote olieraffinaderij in Abu Dhabi Global EMEA Trade Finance Awards 2013 Atradius dekt investering in exportfinanciering voor IHC Merwede Seminar Exportkredietgarantie Introductieseminar projectfinanciering Introductie Single Euro Payments Area (SEPA) Landenbeleid Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 4/ augustus - pagina 2

3 Ethiopië biedt kansen Ethiopië is een bijzonder land in Afrika. Het land heeft een geschiedenis die teruggaat tot ver voor onze jaartelling. Volgens de overlevering zou de legendarische koningin Sheba (ca voor Chr.) over het land geregeerd hebben. Later was het Koninkrijk Axum een hoog ontwikkelde beschaving die bekend was om zijn obelisken (één ervan stond lange tijd in Rome) en stèles. Axum was het eerste rijk ter wereld dat het christendom als staatsgodsdienst invoerde. Sinds de 13e eeuw werd Ethiopië bestuurd door een keizer. De laatste keizer, Haile Salassie, werd in 1974 afgezet door middel van een staatsgreep van de Derg, een marxistische militaire junta geleid door dictator Mengistu. De Derg voerde in de jaren zeventig en tachtig een schrikbewind over Ethiopië en werd begin jaren negentig op haar beurt afgezet door het Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front. Deze partij is nog altijd aan de macht in het land. Ethiopië is het enige land dat nooit gekoloniseerd werd door een Westerse mogendheid (afgezien van een korte bezetting door Mussolini). De Ethiopische vlag heeft drie banen: rood (symbool voor bloed), geel (vrede) en groen (vruchtbaarheid van het land). Deze kleuren werden door twaalf Afrikaanse landen in hun nationale vlaggen overgenomen en gelden tegenwoordig tevens als de Pan- Afrikaanse kleuren. De Organisatie van Afrikaanse Eenheid, thans de Afrikaanse Unie geheten, werd in 1963 in Addis Ababa opgericht. Het hoofdkwartier van de AU is ook in de Ethiopische hoofdstad gevestigd. Ethiopië is gelegen in de onrustige Hoorn van Afrika. Met name buurland Somalië is een bron van politieke instabiliteit. De radicaal islamitische organisatie Al Shabab is actief in dit laatste land. Ethiopië is een bondgenoot van het Westen in de strijd tegen islamitisch geïnspireerd terrorisme. Mede hierdoor ontvangt het grote sommen ontwikkelingsgeld van Westerse donoren. In de Ethiopische Ogadenwoestijn wonen etnische Somaliërs. In deze regio zijn rebellen actief die strijden voor meer autonomie. Ethiopië is sinds de afscheiding van Eritrea een binnenstaat; het land heeft geen directe toegang tot de zee. Omdat de politieke verhoudingen met Eritrea slecht zijn, kan Ethiopië niet via dit buurland im- en exporteren. Het grensgebied met Eritrea is gemilitariseerd en met enige regelmaat vinden er schermutselingen plaats. De grens is volledig gesloten. Ethiopië is daarom volledig aangewezen op buurland Djibouti voor transport over zee. Hierdoor zijn de kosten van zeetransport erg duur. Ethiopië heeft echter wel een goed functionerende nationale luchtvaartmaatschappij. De vloot van Ethiopian Airways is zelfs groter dan die van South African Airways. Hoewel Ethiopië in het recente verleden hongersnoden heeft gekend, is het feitelijk zeer vruchtbaar. Ethiopië ligt grotendeels op een hoogvlakte (> 1500 m) die het land een gematigde temperatuur geeft. De gemiddelde jaarlijkse neerslag is met 1200 mm aanzienlijk groter dan die in Nederland. De neerslag vindt echter voornamelijk plaats tijdens de zomerse moesson. In de winter kan het lange tijd droog zijn. Droogtes kunnen in Ethiopië met regelmaat tot tegenvallende oogsten leiden. Maar liefst veertien grote rivieren ontspringen in Ethiopië. De belangrijkste hiervan is de Blauwe Nijl. Door deze overvloed aan zoet water zijn de omstandigheden voor de landbouw gunstig. De landbouw brengt bijna de helft van het bruto binnenlands produkt (bbp) voort. De belangrijkste gewassen zijn maïs (voor eigen consumptie), koffie, plantaardige olie en khat (voornamelijk voor de export). De landbouwsector was het afgelopen decennium een belangrijke drijfveer achter de economische groei. Irrigatie kan de agrarische productiviteit nog verder vergroten. Een risico is de grote afhankelijkheid van koffie, Ethiopiës belangrijkste exportproduct. Een eventuele misoogst of een scherpe daling van de wereldmarktprijs (bijvoorbeeld als gevolg van grotere productie elders in de wereld) kan de Ethiopische handelsbalans in de problemen brengen. Ethiopië probeert de agrarische exportsector te diversificeren naar tuinbouwproducten. In deze sector liggen ook voor de Nederlandse exporteurs mogelijk kansen. De Ethiopische bevolking groeide van 22 miljoen in 1960 tot ca. 90 miljoen nu. Deze hoge bevolkingsgroei laat de groei in welvaart verwateren, maar groeivoet per hoofd over deze periode was desalniettemin een aanzienlijke 6,6%. Thans is Ethiopië qua bevolking het tweede land van Afrika, na Nigeria. Dit maakt de Ethiopische markt in potentie een behoorlijk groot afzetgebied. De koopkracht van Ethiopië is met $ 440 per jaar echter nog zeer gering. Ethiopië heeft een etnisch en religieus diverse bevolking. Er leven meer dan tien etnische groepen, waarvan de Oromo en Amhara de grootste zijn. Ook religieus is het land divers: tweederde van de bevolking is christelijk (voor een belangrijk deel Ethiopisch orthodox) en een derde is moslim. Ethiopië is sinds de jaren negentig een federale staat waarbij de deelstaten zijn ingedeeld op etnische basis. Dit principe van etnische zelfbeschikking is één van de twee pijlers van de Nummer 4/ augustus - Pagina 3

4 het politieke beleid van het regerende Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front (EVRDF). De andere pijler is die van een socialistisch economisch model waarin staatsbedrijven een groot aantal strategische sectoren domineren. Veel sectoren zijn gesloten voor buitenlandse participatie en eigendom van landbouwgrond is voorbehouden aan de staat. De ontwikkeling van de private sector wordt hierdoor ernstig gehinderd. Dit heeft zijn weerslag op de economische groei en de werkgelegenheid. Het EVRDF controleert 99% van de zetels in het parlement. De bewegingsvrijheid van de oppositie is minimaal. In de praktijk is Ethiopië dan ook een eenpartijstaat. Ethiopië heeft tien nationale parken en tevens acht bezienswaardigheden die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan vermeld. Als safaribestemming is Ethiopië minder bekend dan bijvoorbeeld Kenia of Tanzania, maar leeuwen, olifanten, nijlpaarden, zebra s en gazellen, evenals de zeer zeldzame Ethiopische wolf kunnen niettemin allemaal gespot worden in het land. De potentie voor toerisme is dus groot. De gebrekkige infrastructuur hindert echter de ontwikkeling van deze sector. Een laatste sector die veel potentie heeft, maar nog maar ten dele is ontwikkeld, is de mijnbouw. Ethiopië beschikt over nog onontgonnen goud, steenkool, olie en gas. Hiervan is alleen de mijnbouw van goud enigszins ontwikkeld. Grote investeringen zijn echter noodzakelijk om de mijnbouw verder te ontwikkelen. Deze worden op korte termijn niet verwacht. De solvabiliteit van Ethiopië is aanmerkelijk verbeterd nadat het land kon profiteren van schuldenkwijtschelding in 2005/2006. De buitenlandse schuld daalde als gevolg hiervan van $ 7,2 miljard in 2003 naar $ 2,3 miljard in Anno 2013 staat de teller echter weer op $ 12,6 miljard, gelijk aan 33% van het bbp. Een oorzaak van de toch weer snel oplopende schuld is de investering in infrastructuur, armoedebestrijding en elektriciteitsvoorziening. In de laatste categorie valt ook de bouw van de enorme Grand Ethiopian Renaissance Stuwdam in de Blauwe Nijl. Na voltooiing van de stuwdam ontstaat de grootste waterkrachtcentrale van Afrika. Naar verwachting zullen de begrotingstekorten van Ethiopië worden teruggebracht nadat een aantal van deze investeringsprojecten voltooid is. Het IMF acht de externe schuld van het land dan ook houdbaar. Ethiopië zal wel moeten opletten met het aangaan van nieuwe schulden en zich zoveel mogelijk moeten beperken tot concessioneel krediet. Nummer 4/ augustus - pagina 4

5 Ethiopië genereert tekorten op zijn begroting. Deze worden systematisch door de centrale bank gefinancierd. Hierdoor wordt de inflatie flink aangejaagd. Met regelmaat zien we in Ethiopië dan ook een inflatie die in de dubbele cijfers loopt. Als gevolg van deze hoge inflatie staat de wisselkoers van de Ethiopische valuta, de birr, voortdurend onder druk. Een ander punt van zorg is de magere liquiditeit van het land. De valutareserves bewegen zich structureel rond de drie maanden invoerdekking. Er zijn nu en dan berichten van deviezenschaarste. De oorzaak van deze beperkte liquiditeit is de zwakke lopende rekening van het land. De Ethiopische exportbasis is smal: het land exporteert voornamelijk een paar agrarische producten, goud en elektriciteit. Als gevolg van de beperkingen voor buitenlandse investeerders zijn de buitenlandse investeringen beperkt. De betalingsbalans wordt in evenwicht gebracht door de instroom van ontwikkelingshulp, zowel in de vorm van giften als concessioneel krediet. Laatste nieuws 16 oktober Exporteursbijeenkomst en afscheid Johan Schrijver Op woensdag 16 oktober a.s. vindt de jaarlijkse exporteursbijeenkomst van Atradius Dutch Sate Business plaats. Wij nemen die middag afscheid van onze Algemeen Directeur Johan Schrijver. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor dit evenement. We kunnen concluderen dat Ethiopië politiek relatief stabiel is. Er zijn echter regio s waar de veiligheidssituatie te wensen over laat. De Ethiopische economie is kwestbaar, maar heeft op middellange termijn veel potentie. De betalingscapaciteit van de centrale overheid is voldoende. Op andere debiteuren zijn conversie- en transferproblemen een mogelijk risico. Atradius hanteert het volgende landenbeleid op Ethiopië: Open met beperkingen Signaleringsplafond 40 miljoen Concessionaliteitseis van 35% voor publieke kopers Landenklasse 7 Voor meer informatie over de politieke of economische situatie in Ethiopië kunt u contact opnemen met Marijn Kastelein, senior econoom ). Voor informatie over Ethiopië in verband met een mogelijke transactie op het land, kunt u contact opnemen met Oscar Boot, underwriter voor Afrika Nummer 4/ augustus - Pagina 5

6 M&I Labtech bouwt laboratorium voor grote olieraffinaderij in Abu Dhabi M&I-Labtech, gevestigd in Rotterdam, is gespecialiseerd in het ontwerpen en inrichten van laboratoria voor de industrie. De belangrijkste sectoren zijn olie & gas, energie en staal. De belangrijkste afnemers zijn te vinden in het Midden Oosten, Australië, Noord-Afrika en Azië. Zij werken zowel voor eindgebruikers als z.g. EPC-Contractors, waarbij zij in een vroeg stadium al betrokken raken bij projecten als consultant voor het ontwerp van een laboratorium. Daarom zijn zij bij de bouw betrokken als zogenaamde package supplier, die alle apparatuur levert en installeert. Zij stellen zich in het hele proces onafhankelijk op en leveren wat de klant verlangt c.q. nodig heeft. M&I- Labtech kan daarbij putten uit een wereldwijd netwerk van leveranciers. De laboratoria van M&I-Labtech worden gebruikt voor de analyse van allerlei olie- en gasmonsters afkomstig van de verschillende processen in de installaties, maar ook van drink-, proces- en koelwater en uiteindelijk ook van de producten die verkocht worden. Die producten moeten namelijk worden voorzien van de noodzakelijke analysecertificaten conform internationaal erkende methodes. Ruwais raffinaderij Een goed voorbeeld van hoe deze activiteit werkt is het Takreer Refinery Expansion-project in Abu Dhabi, waarvoor M&I-Labtech vier jaar geleden benaderd werd door Samsung Engineering uit Zuid-Korea. Het ging daarbij om het detailontwerp maken voor het centrale laboratorium van deze nieuwe raffinaderij, waar ongeveer vaten per dag worden verwerkt. Dit soort projecten is dermate groot (circa USD 10 miljard) dat ze in verschillende pakketten worden opgedeeld en gebouwd, waarbij het laboratorium in het pakket van contractor Samsung Engineering zat. Om voor dit soort specialistisch werk in aanmerking te komen, moet de exporteur zowel bij de eindgebruiker (Takreer in dit geval) als bij de contractor (Samsung Engineering) geregistreerd zijn. M&I-Labtech heeft in het verleden al eerder voor Takreer (onderdeel van de ADNOC groep in Abu Dhabi) gewerkt en goede referenties opgebouwd. Datzelfde geldt voor Samsung Engineering. Na de ontwerpfase, waarin zij een goed begrip van de projectvereisten verkregen, vroeg de opdrachtgever M&I-Labtech om (in concurrentie) aan te bieden op de inrichting van het laboratorium. Dit resulteerde begin 2013 in de opdracht om het laboratorium in te richten. M&I-Labtech verwacht de klus begin 2014 op te kunnen leveren. Garantiedekking en contragarantie Wanneer een afnemer een deel van de koopsom vooruitbetaalt, dan zal hij hiervoor veelal een zekerheid verlangen. Nummer 4/ augustus - pagina 6

7 Vaak zal dat in de vorm zijn van een bankgarantie. Ook in andere gevallen kunnen afnemers een bankgarantie eisen om er zeker van te zijn dat de exporteur aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. Gebruikelijk zijn, naast vooruitbetalingsgaranties, onder meer uitvoeringsgaranties, onderhoudsgaranties en - in de aanbiedingsfase - inschrijvingsgaranties. Door middel van de garantieverzekering zijn de betalingsgaranties die M&I Labtech stelt gedekt tegen onterecht opvragen. Daarnaast schept de contragarantie ruimte in de kredietlijnen van M&I Labtech gedurende de bouwtijd. Met een contragarantie verplicht Atradius zich de garantiestellende bank voor het gedekte percentage te vergoeden voor de aan de afnemer betaalde garantiebedragen, ongeacht de reden van het aanspreken van degarantie. Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Stephan Naber, Underwriter / Regional Specialist (Eastern) Europe, op telnr of per stephan. laboratorium door M&I Labtech ontworpen en ingericht Nummer 4/ augustus - Pagina 7

8 Atradius dekt investering in exportfinanciering voor IHC Merwede Dollarlening van Rabobank geplaatst bij pensioenfonds In 2010 leverde IHC Merwede, een vooraanstaande Nederlandse scheepsbouwer, voor het eerst een baggerschip aan Huta Marine Works Ltd in Saoedi-Arabië. Huta Marine Works is in 1998 ontstaan uit de overname van het Griekse Sete-Technical Services Co. Vandaag de dag is Huta de Saoedische marktleider op het gebied van mariene infrastructuur en tevens het grootste baggerbedrijf van het land. De jarenlange samenwerking tussen IHC en Huta kent een vruchtbare bodem. Onlangs heeft Huta een nieuwe zware snijkopzuiger met een contractwaarde van meer dan honderd miljoen euro bij IHC besteld. Voor de financiering van het schip heeft Huta de Rabobank verzocht om een dollarlening voor 80% van het contractbedrag en met een terugbetalingsperiode van 10 jaar. Vanwege de voorziene strengere kapitaalseisen voor banken (de regels onder Bazel III), die onder meer bepalen dat banken geld moeten aantrekken tegen dezelfde looptijd als de te verschaffen (export)financiering, is de markt voor exportfinanciering krapper geworden. Ook speelt voor Europese banken nog steeds een gebrekkige toegang tot langjarige dollarfunding. Institutionele beleggers kunnen dit fundingsgat opvullen. In onderhavige transactie verschaft een Nederlands pensioenfonds de dollar funding aan Rabobank, waarmee deze op haar beurt de exportlening kan verstrekken. Het pensioenfonds neemt hierbij de exportlening in zijn boeken, waarbij de bank deze lening zal blijven beheren. Het pensioenfonds is bereid deze lening in zijn boeken te nemen, omdat Atradius Dutch State Business, namens de Nederlandse overheid, een garantie afgeeft voor het terugbetalen van de lening. Zo is het pensioenfonds ervan verzekerd dat het het investeringsbedrag inclusief rente op tijd terugkrijgt. Sinds juni 2012 kan Atradius (in combinatie met een kredietverzekeringspolis aan de bank) een Exportkredietgarantie afgeven aan institutionele beleggers, wanneer deze de bank voor de exportfinanciering funden. Rabobank heeft voor het verhaalsrisico onder de exportfinanciering een financieringspolis bij Atradius afgenomen. Het voordeel voor de institutionele belegger zoals een pensioenfonds is een veilig risico, zijnde kredietrisico op de Nederlandse staat, maar dan tegen een hoger rendement dan regulier Nederlands staatspapier zoals staatsobligaties. Het voordeel voor de Rabobank is funding tegen gunstige voorwaarden. Door de overname van exportfinanciering door het pensioenfonds zijn bepaalde Bazel III regels niet meer van toepassing voor de bank. Huta, de afnemer van IHC, krijgt toegang tot een dollarfinanciering. Dit is gunstig voor Huta, aangezien de Saoedische rial gekoppeld is aan de dollar en zij daardoor geen koersrisico loopt. En IHC profiteert ten slotte ook, daar de gunstige exportfinanciering een onderdeel van de verkoop van het schip was en IHC daarmee een concurrentievoordeel kon behalen. Tewaterlating van een schip dat eerder aan Huta werd geleverd. Nummer 4/ augustus - pagina 8

9 Sinds begin 2013 is er, door de afgifte van deze Exportkredietgaranties en toezeggingen hiervoor, door de Nederlandse Staat al 800 miljoen euro aan funding voor exportfinancieringen veilig gesteld. Atradius Dutch State Business heeft de ambitie dit bedrag te vergroten en zal daarom op 17 september 2013 een seminar organiseren dat geheel in het teken zal staan van de Exportkredietgarantie. Het programma voor die middag vindt u elders in deze Creditnotes. Wij nodigen u van harte uit om aan dit seminar deel te nemen. Mocht u meer informatie willen over de Exportkredietgarantie, kunt u dat vinden op onze internetpagina overheidsregelingen/exportkredietgarantie. of door contact op te nemen met Marieke Nes, Senior Account Manager op Nummer 4/ augustus - Pagina 9

10 Global EMEA Trade Finance Awards 2013 Tijdens de Global EMEA Trade Finance Awards 2013 op 20 juni j.l. werden de prijzen uitgedeeld voor de Deals of the Year 2012 in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Bij dit evenement worden prijzen uitgereikt aan banken en exportkredietverzekeraars die betrokken zijn bij transacties die door collega s uit de financiële wereld zijn gekozen als een zogenaamde Deal of the Year. Eén van de Deals of the Year 2012 werd verzekerd door Atradius Dutch State Business. Het gaat om de levering van machines voor microprocessorfabrieken in de VS en Duitsland met een totale waarde van USD 12 mrd. Atradius Dutch State Business heeft recent samen met US Eximbank een faciliteit van ruim USD 1,5 mrd mogelijk gemaakt. De lening zal worden gebruikt voor de levering van machines voor fabrieken van Global Foundries in Dresden, Duitsland en bij New York, VS. Global Foundries behoort tot de grootste en meest innovatieve chipproducenten van de wereld. Atradius Dutch State Business heeft aan een consortium van 8 buitenlandse banken een verzekering verstrekt voor een lening van USD 528 mln voor de levering van deze machines. US Eximbank heeft daarnaast een directe lening verstrekt ad USD 1,03 mrd. Het overige deel van de USD 12 mrd investering komt uit eigen vermogen dat is verstrekt door de aandeelhouder van Global Foundries, Mubadala uit Abu Dhabi. Dit is een van de grootste investeringsfondsen ter wereld. Voorafgaand aan de verzekering is door Atradius Dutch State Business en US Eximbank 2 jaar onderhandeld over de voorwaarden van de lening. Hierbij zijn de ECA s bijgestaan door Clifford Chance advocaten. De transactie is in maart 2013 door Trade Finance Magazine beloond met de Deal of the Year 2012 Award in de categorie pioneering industrial production. De prijs werd door George van Praag en Alexander Otten namens Atradius in ontvangst genomen. Met dank aan Trade Finance Magazine. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Alexander Otten, Senior Project Finance Manager op telnr of per of George van Praag, Senior Underwriter/Regional Specialist op telnr of per Uitreiking van de awards Nummer 4/ augustus - pagina 10

11 Seminar Exportkredietgarantie Op dinsdag 17 september a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een seminar dat geheel in het teken zal staan van de Exportkredietgarantie. Er zullen experts spreken van Atradius Dutch State Business, Rabobank International, ING Investment Management en Allen & Overy over hun ervaring met de Export-kredietgarantie. Wijzigingen landenklassen: Djibouti: 7 (was 6) Egypte: 6 (was 5) Filippijnen: 3 (was 4) Oost-Timor: 6 (was 7) Suriname: 5 (was 7) Zambia: 5 (was 6) De bijeenkomst begint om uur (ontvangst vanaf uur) en vindt plaats op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 in Amsterdam. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel zodat u in een informele sfeer met vertegenwoordigers van exporteurs, banken, investeerders, overheid en Atradius Dutch State Business kunt spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden door een te sturen naar Monique Duns na aanmelding onvangt u een bevestiging met het programma. Introductieseminar projectfinanciering Op dinsdagmiddag 8 oktober a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een introductieseminar over projectfinanciering. Dit seminar, dat plaats zal vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te Amsterdam, zal een halve dag beslaan en is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe exporterende klanten, die via hun werk te maken hebben met projectfinanciering. Tijdens deze middag zullen aspecten die van belang zijn bij projectfinaciering nader toegelicht worden. Tevens wordt de In verband met de introductie van de Single Euro Payments Area (SEPA) in Europa komen er nieuwe standaarden in het betalingsverkeer voor het rekeningnummer. Vanaf februari 2014 is het uitsluitend mogelijk om betalingen te verrichten met gebruik van het International Bank Account Number (IBAN). De Atradius groep is volop bezig met de noodzakelijke aanpassingen in haar administratie om de overgang naar SEPA tijdig te implementeren. Voor de klanten van Atradius Dutch State Business zullen de gevolgen hiervan beperkt zijn. De komende maanden zullen de rekeningpraktijk van acceptatie toegelicht in de vorm van een case. Het seminar begint om uur en eindigt omstreeks uur. Indien u zichzelf of collega s wilt opgeven, dan kunt u een sturen naar onderstaand adres. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met het programma en de routebeschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Duns op telnr of per Introductie Single Euro Payments Area (SEPA) gegevens in de polis en op facturen worden aangepast aan het IBAN-formaat. Mogelijk zullen wij u schriftelijk benaderen voor de juistheid van uw bankgegevens. Voor meer informatie kunt u contact met Nanda van Gosen, Control & Reporting Officer op telnr of per Nummer 4/ augustus - Pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 augustus 2013 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtingen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecomprimeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichtingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signaleringsplafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of everschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is medebepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit overzicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda 1. Open zonder beperkingen 4. Geen beleid vastgesteld 2. Open met beperkingen 5. Dekking opgeschort 3. Geen dekking 6. Beleid wordt herzien Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Afghanistan 3 7 Albanië Algerije Andorra 2 N.B. 50 Angola Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië Armenië J, 30% Aruba Australië Azerbeidzjan Azoren 1 Bahama s Bahrein Bangladesh J, 35% Barbados België Belize Benin J, 35% Bermuda Bhoutan Boeroendi 3 7 Nummer 4/ augustus - Pagina 12

13 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Bolivia Bosnië-Herzegowina Botswana Brazilië Brits Ter. Indische Oceaan 4 Brunei Bulgarije Burkina Faso J, 35% Cambodja Canada Canarische Eilanden 1 Centraal Afrikaanse Rep 3 7 Chili China Christmas Eiland 1 1 Cocos (Keeling) Eilanden 1 1 Colombia Comoro Eilanden 3 7 Congo Kinshasa 3 7 Congo Brazzaville* Cook Eilanden Costa Rica Cuba 3 7 Curaçao Cyprus Denemarken Djibouti J, 35% Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland Ecuador Egypte El Salvador Equatoriaal Guinee Eritrea J, 35% Estland Ethiopië J, 35% Falkland Eilanden 4 3 Faroër Eilanden 1 Fidzji Eilanden 3 7 Filippijnen Finland Frankrijk Frans Polynesië Gabon Gambia 3 7 Georgië Ghana Gibraltar Goeam 1 Grenada J, 35% Griekenland Groenland 1 Groot Brittannië Guadeloupe 1 Guatemala Guernsey 1 Guinee 3 7 Guinee Bissau 3 7 Guyana Guyana Frans 1 Haïti 3 7 Honduras Hongarije Hongkong Ierland India Indonesië Irak Iran 3 7 Israël Italië Ivoorkust 3 7 Jamaica 3 7 Japan Jemen 3 7 Jersey 1 Jordanië Kaaiman Eilanden Kaap Verdië Kameroen J, 35% Nummer 4/ augustus - Pagina 13

14 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 augustus 2013 Legenda 1. Open zonder beperkingen 4. Geen beleid vastgesteld 2. Open met beperkingen 5. Dekking opgeschort 3. Geen dekking 6. Beleid wordt herzien LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Kazachstan Kenia J, 35% Kirgizië 3 7 Kiribati 4 J, 35% Koeweit Kosovo 3 7 Kroatië Laos J, 35% Lesotho J, 35% Letland Libanon Liberia J, 35% Libië 3 7 Liechtenstein Litouwen Luxemburg Maagden Eilanden (Brits) Maagden Eilanden (U.S.A.) 4 Macau Macedonië (fyrom) Madagascar 3 7 Madeira 1 Malawi J, 35% Malediven 3 7 Maleisië Mali Malta Man 1 Marokko Marokko Spaans (Ceuta/Melilla) 1 Marshall Eilanden J, 35% Martinique 1 Mauretanië Mauritius Mayotte 1 1 Mexico Micronesië 4 4 Moldavië J, 35% Monaco Mongolië Montenegro Montserrat 4 7 Mozambique J, 35% Myanmar (Birma) 3 7 Namibië Nauru 4 5 Nepal J, 35% Nicaragua J, 35% Nieuw Caledonië Nieuw Zeeland Niger J, 35% Nigeria Niue 4 7 Noord-Korea 3 7 Noordelijke Marianen 2 5 Noorwegen Norfolk eiland 1 1 Oeganda J, 35% Oekraïne Oezbekistan Oman Oost-Timor Oostenrijk Pakistan Palau 4 Panama Papoea Nieuw Guinea Paraguay Peru Pitcairn Eiland 4 2 Nummer 4/ augustus - Pagina 14

15 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Polen Porto Rico 1 Portugal Qatar Réunion 1 Roemenië Rusland Rwanda J, 35% Salomons Eilanden 3 7 Samoa-Amerikaans 4 Samoa Eilanden J, 35% San Marino Saoedi Arabië Saô Tomé en Principe 4 7 J, 50% Senegal J, 35% Servië Seychellen Sierra Leone J, 35% Singapore Slovenië Slowakije Soedan 3 7 Somalië 3 7 Spanje Spitsbergen 1 Sri Lanka 2,da St. Helena 4 3 St. Kitts-Nevis St. Lucia 4 6 St. Maarten 1 20 St. Pierre et Miquelon 4 1 St. Vincent en de Grenadinen 4 6 Suriname Swaziland Syrië 3 7 Tadzjikistan 3 7 Taiwan Tanzania 2,da J, 35% Thailand Togo 3 7 Tokelau 1 2 Tonga Eilanden 3 7 Trinidad en Tobago Tsjaad 3 7 Tsjechië Tunesië Turkije Turkmenistan Turks en Caicos Eilanden 4 3 Tuvalu 4 J, 35% Uruguay VAE Vanuaatu 4 Vaticaanstad 4 Venezuela 3 7 Verenigde Staten Vietnam 2,da Wallis en Futuna Westelijke Sahara 3 7 Witrusland 3 7 IJsland 3 7 Zambia J, 35% Zimbabwe 3 7 Zuid Afrika Zuid Korea Zuid-Soedan 3 7 Zweden Zwitserland Nummer 4/ augustus - Pagina 15

16

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Exportkredietverzekering namens de Staat

Exportkredietverzekering namens de Staat Exportkredietverzekering namens de Staat 1 Exportkredietverzekering namens de overheid Commerciële verzekering en verzekering namens de overheid Verhouding Atradius Nederlandse overheid Organisatie Atradius

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 3/2014 - juni Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Ivoorkust Dutch Good

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 3/2013 - juni Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Toetreding van Kroatië

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep De tarieven van De prijzen in de tabel hieronder worden in euro/min en in euro/oproep weergegeven, excl. btw. Classic Nationaal Piekuur Daluur Connectiekosten Nationaal* naar een vast toestel 0,0479 0,0240

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2014 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Myanmar, een land met

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 5/2014 - oktober Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Mexico: baanbrekende

Nadere informatie

De tarieven van Belgacom

De tarieven van Belgacom De tarieven van Belgacom Versie Value Pack Excellium 2.0 De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Value Pack Excellium Nationaal Piekuur Daluur

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 29 juli 2011 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE FACTSHEET Transport Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE Ruim 300.000 ton komt via

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013 Bellen van / naar Zone 1 2 3 4 5 (Europese Unie) 1 0,24 1,15 1,35 1,50 2,25 (Europa) 2 1,15 1,15 1,35 1,50 2,25 (USA / Canada) 3 1,35 1,35 1,35 1,50 2,25 (Midden-, Zuid-Amerika) 4 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2013 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 5/2013 - oktober Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Kansen in Tanzania

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken Gestart op 1 juli 2014, Combineert handel en hulp Overheid stelt voorwaarden Revolverend

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Creditnotes. De wereldeconomie: groei valt opnieuw tegen DRIVE Nieuw programma voor ontwikkelingsrelevante

Creditnotes. De wereldeconomie: groei valt opnieuw tegen DRIVE Nieuw programma voor ontwikkelingsrelevante Nummer 4/2015 - augustus Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus De wereldeconomie: groei valt opnieuw

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Nummer 6/2014 - december Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Exporterend het nieuwe jaar in Gevolgen

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 1/2014 - februari Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus De mondiale gasmarkt

Nadere informatie

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 10-2014 / V2.0 10-2014 V2.0 Communicatie gaat tegenwoordig een stuk verder dan alleen vaste of mobiele telefonie. OZMO zorgt voor een uitstekende vast mobiel integratie. Hierdoor bent u als ondernemer

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Kansendossier afdekken politieke risico's. MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency

Kansendossier afdekken politieke risico's. MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency Kansendossier afdekken politieke risico's MIGA, Multilateral Investment and Guarantee Agency Het Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) is onderdeel van de Wereldbank Groep en is gevestigd in

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43 .7 Prognoses 43 Bevolking.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

Noem de letters H t/m J en zeg welke oceaan het is. H = de Grote Oceaan (Stille Oceaan), I = de Atlantische Oceaan, J = de Indische Oceaan

Noem de letters H t/m J en zeg welke oceaan het is. H = de Grote Oceaan (Stille Oceaan), I = de Atlantische Oceaan, J = de Indische Oceaan Thuistopo. Noem de letters A t/m G en zeg welk werelddeel het is. A = Noord-Amerika, B = Europa, C = Azië, D = Zuid-Amerika, E = Afrika, F = Australië, G = Zuidpool/Antarctica Noem de letters H t/m J en

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot 15 januari 2015 Agenda 1. Introductie DGGF 2. DGGF 1: Investeren 3. DGGF 3: Exporteren 4. Q&A 2 3 DGGF 1: Investeren in DGGF landen Instrumenten

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

Landenlijst 2015. Februari 2015 1

Landenlijst 2015. Februari 2015 1 Landenlijst 2015 Toelichting Binnenkomst In de Vreemdelingenwet is bepaald dat immigranten die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven gescreend moeten won op tuberculose (tbc). Uitgezonderd

Nadere informatie

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Ieder jaar brengt de Wereldbank een rapport uit dat voor 183 landen aangeeft hoe het met hun zakenklimaat is gesteld. Deze Doing Business-lijst geeft

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936 ODA UITGAVEN PARTNERLANDEN 2008 Versnelde MDG-realisatie Bangladesh Kenia 2.07 Goed bestuur

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 4/2014 - augustus Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Is de Eurocrisis

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Managed Mobile tarieven

Managed Mobile tarieven Managed Mobile tarieven Managed Mobile overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door hosted voice en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen noodzaak meer

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Kosten buitenlandse bank

Kosten buitenlandse bank Kosten buitenlandse bank Ingangsdatum 1 september 2011 Land Muntsoort Kosten buitenlandse bank (in EUR) Afghanistan alle muntsoorten 12,50 Albania alle muntsoorten 12,50 Algeria alle muntsoorten 7,50 Andorra

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.09.2004 COM(2004) 588 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de toepassing van bijlage X bij het statuut (Verordening (Euratom,

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49 Bevolking.7 Prognoses 49.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys.

www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys. Eurotherm: Internationaleverkoopenservice AUSTRALIE Melbourne InvensysProcessSystems AustraliaPty.Ltd. T (+610)85629800 F (+610)85629801 E info.eurotherm.au@invensys.com OOSTENRIJK Wenen EurothermGmbH

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Nummer 2/2015 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector

Nadere informatie