Creditnotes. dutch state business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. dutch state business"

Transcriptie

1 dutch state business Nummer 4/ augustus Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Ethiopië biedt kansen M&I Labtech bouwt laboratorium voor grote olieraffinaderij in Abu Dhabi Global EMEA Trade Finance Awards 2013 Atradius dekt investering in exportfinanciering voor IHC Merwede

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Ethiopië biedt kansen Laatste nieuws M&I Labtech bouwt laboratorium voor grote olieraffinaderij in Abu Dhabi Global EMEA Trade Finance Awards 2013 Atradius dekt investering in exportfinanciering voor IHC Merwede Seminar Exportkredietgarantie Introductieseminar projectfinanciering Introductie Single Euro Payments Area (SEPA) Landenbeleid Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 4/ augustus - pagina 2

3 Ethiopië biedt kansen Ethiopië is een bijzonder land in Afrika. Het land heeft een geschiedenis die teruggaat tot ver voor onze jaartelling. Volgens de overlevering zou de legendarische koningin Sheba (ca voor Chr.) over het land geregeerd hebben. Later was het Koninkrijk Axum een hoog ontwikkelde beschaving die bekend was om zijn obelisken (één ervan stond lange tijd in Rome) en stèles. Axum was het eerste rijk ter wereld dat het christendom als staatsgodsdienst invoerde. Sinds de 13e eeuw werd Ethiopië bestuurd door een keizer. De laatste keizer, Haile Salassie, werd in 1974 afgezet door middel van een staatsgreep van de Derg, een marxistische militaire junta geleid door dictator Mengistu. De Derg voerde in de jaren zeventig en tachtig een schrikbewind over Ethiopië en werd begin jaren negentig op haar beurt afgezet door het Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front. Deze partij is nog altijd aan de macht in het land. Ethiopië is het enige land dat nooit gekoloniseerd werd door een Westerse mogendheid (afgezien van een korte bezetting door Mussolini). De Ethiopische vlag heeft drie banen: rood (symbool voor bloed), geel (vrede) en groen (vruchtbaarheid van het land). Deze kleuren werden door twaalf Afrikaanse landen in hun nationale vlaggen overgenomen en gelden tegenwoordig tevens als de Pan- Afrikaanse kleuren. De Organisatie van Afrikaanse Eenheid, thans de Afrikaanse Unie geheten, werd in 1963 in Addis Ababa opgericht. Het hoofdkwartier van de AU is ook in de Ethiopische hoofdstad gevestigd. Ethiopië is gelegen in de onrustige Hoorn van Afrika. Met name buurland Somalië is een bron van politieke instabiliteit. De radicaal islamitische organisatie Al Shabab is actief in dit laatste land. Ethiopië is een bondgenoot van het Westen in de strijd tegen islamitisch geïnspireerd terrorisme. Mede hierdoor ontvangt het grote sommen ontwikkelingsgeld van Westerse donoren. In de Ethiopische Ogadenwoestijn wonen etnische Somaliërs. In deze regio zijn rebellen actief die strijden voor meer autonomie. Ethiopië is sinds de afscheiding van Eritrea een binnenstaat; het land heeft geen directe toegang tot de zee. Omdat de politieke verhoudingen met Eritrea slecht zijn, kan Ethiopië niet via dit buurland im- en exporteren. Het grensgebied met Eritrea is gemilitariseerd en met enige regelmaat vinden er schermutselingen plaats. De grens is volledig gesloten. Ethiopië is daarom volledig aangewezen op buurland Djibouti voor transport over zee. Hierdoor zijn de kosten van zeetransport erg duur. Ethiopië heeft echter wel een goed functionerende nationale luchtvaartmaatschappij. De vloot van Ethiopian Airways is zelfs groter dan die van South African Airways. Hoewel Ethiopië in het recente verleden hongersnoden heeft gekend, is het feitelijk zeer vruchtbaar. Ethiopië ligt grotendeels op een hoogvlakte (> 1500 m) die het land een gematigde temperatuur geeft. De gemiddelde jaarlijkse neerslag is met 1200 mm aanzienlijk groter dan die in Nederland. De neerslag vindt echter voornamelijk plaats tijdens de zomerse moesson. In de winter kan het lange tijd droog zijn. Droogtes kunnen in Ethiopië met regelmaat tot tegenvallende oogsten leiden. Maar liefst veertien grote rivieren ontspringen in Ethiopië. De belangrijkste hiervan is de Blauwe Nijl. Door deze overvloed aan zoet water zijn de omstandigheden voor de landbouw gunstig. De landbouw brengt bijna de helft van het bruto binnenlands produkt (bbp) voort. De belangrijkste gewassen zijn maïs (voor eigen consumptie), koffie, plantaardige olie en khat (voornamelijk voor de export). De landbouwsector was het afgelopen decennium een belangrijke drijfveer achter de economische groei. Irrigatie kan de agrarische productiviteit nog verder vergroten. Een risico is de grote afhankelijkheid van koffie, Ethiopiës belangrijkste exportproduct. Een eventuele misoogst of een scherpe daling van de wereldmarktprijs (bijvoorbeeld als gevolg van grotere productie elders in de wereld) kan de Ethiopische handelsbalans in de problemen brengen. Ethiopië probeert de agrarische exportsector te diversificeren naar tuinbouwproducten. In deze sector liggen ook voor de Nederlandse exporteurs mogelijk kansen. De Ethiopische bevolking groeide van 22 miljoen in 1960 tot ca. 90 miljoen nu. Deze hoge bevolkingsgroei laat de groei in welvaart verwateren, maar groeivoet per hoofd over deze periode was desalniettemin een aanzienlijke 6,6%. Thans is Ethiopië qua bevolking het tweede land van Afrika, na Nigeria. Dit maakt de Ethiopische markt in potentie een behoorlijk groot afzetgebied. De koopkracht van Ethiopië is met $ 440 per jaar echter nog zeer gering. Ethiopië heeft een etnisch en religieus diverse bevolking. Er leven meer dan tien etnische groepen, waarvan de Oromo en Amhara de grootste zijn. Ook religieus is het land divers: tweederde van de bevolking is christelijk (voor een belangrijk deel Ethiopisch orthodox) en een derde is moslim. Ethiopië is sinds de jaren negentig een federale staat waarbij de deelstaten zijn ingedeeld op etnische basis. Dit principe van etnische zelfbeschikking is één van de twee pijlers van de Nummer 4/ augustus - Pagina 3

4 het politieke beleid van het regerende Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front (EVRDF). De andere pijler is die van een socialistisch economisch model waarin staatsbedrijven een groot aantal strategische sectoren domineren. Veel sectoren zijn gesloten voor buitenlandse participatie en eigendom van landbouwgrond is voorbehouden aan de staat. De ontwikkeling van de private sector wordt hierdoor ernstig gehinderd. Dit heeft zijn weerslag op de economische groei en de werkgelegenheid. Het EVRDF controleert 99% van de zetels in het parlement. De bewegingsvrijheid van de oppositie is minimaal. In de praktijk is Ethiopië dan ook een eenpartijstaat. Ethiopië heeft tien nationale parken en tevens acht bezienswaardigheden die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan vermeld. Als safaribestemming is Ethiopië minder bekend dan bijvoorbeeld Kenia of Tanzania, maar leeuwen, olifanten, nijlpaarden, zebra s en gazellen, evenals de zeer zeldzame Ethiopische wolf kunnen niettemin allemaal gespot worden in het land. De potentie voor toerisme is dus groot. De gebrekkige infrastructuur hindert echter de ontwikkeling van deze sector. Een laatste sector die veel potentie heeft, maar nog maar ten dele is ontwikkeld, is de mijnbouw. Ethiopië beschikt over nog onontgonnen goud, steenkool, olie en gas. Hiervan is alleen de mijnbouw van goud enigszins ontwikkeld. Grote investeringen zijn echter noodzakelijk om de mijnbouw verder te ontwikkelen. Deze worden op korte termijn niet verwacht. De solvabiliteit van Ethiopië is aanmerkelijk verbeterd nadat het land kon profiteren van schuldenkwijtschelding in 2005/2006. De buitenlandse schuld daalde als gevolg hiervan van $ 7,2 miljard in 2003 naar $ 2,3 miljard in Anno 2013 staat de teller echter weer op $ 12,6 miljard, gelijk aan 33% van het bbp. Een oorzaak van de toch weer snel oplopende schuld is de investering in infrastructuur, armoedebestrijding en elektriciteitsvoorziening. In de laatste categorie valt ook de bouw van de enorme Grand Ethiopian Renaissance Stuwdam in de Blauwe Nijl. Na voltooiing van de stuwdam ontstaat de grootste waterkrachtcentrale van Afrika. Naar verwachting zullen de begrotingstekorten van Ethiopië worden teruggebracht nadat een aantal van deze investeringsprojecten voltooid is. Het IMF acht de externe schuld van het land dan ook houdbaar. Ethiopië zal wel moeten opletten met het aangaan van nieuwe schulden en zich zoveel mogelijk moeten beperken tot concessioneel krediet. Nummer 4/ augustus - pagina 4

5 Ethiopië genereert tekorten op zijn begroting. Deze worden systematisch door de centrale bank gefinancierd. Hierdoor wordt de inflatie flink aangejaagd. Met regelmaat zien we in Ethiopië dan ook een inflatie die in de dubbele cijfers loopt. Als gevolg van deze hoge inflatie staat de wisselkoers van de Ethiopische valuta, de birr, voortdurend onder druk. Een ander punt van zorg is de magere liquiditeit van het land. De valutareserves bewegen zich structureel rond de drie maanden invoerdekking. Er zijn nu en dan berichten van deviezenschaarste. De oorzaak van deze beperkte liquiditeit is de zwakke lopende rekening van het land. De Ethiopische exportbasis is smal: het land exporteert voornamelijk een paar agrarische producten, goud en elektriciteit. Als gevolg van de beperkingen voor buitenlandse investeerders zijn de buitenlandse investeringen beperkt. De betalingsbalans wordt in evenwicht gebracht door de instroom van ontwikkelingshulp, zowel in de vorm van giften als concessioneel krediet. Laatste nieuws 16 oktober Exporteursbijeenkomst en afscheid Johan Schrijver Op woensdag 16 oktober a.s. vindt de jaarlijkse exporteursbijeenkomst van Atradius Dutch Sate Business plaats. Wij nemen die middag afscheid van onze Algemeen Directeur Johan Schrijver. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor dit evenement. We kunnen concluderen dat Ethiopië politiek relatief stabiel is. Er zijn echter regio s waar de veiligheidssituatie te wensen over laat. De Ethiopische economie is kwestbaar, maar heeft op middellange termijn veel potentie. De betalingscapaciteit van de centrale overheid is voldoende. Op andere debiteuren zijn conversie- en transferproblemen een mogelijk risico. Atradius hanteert het volgende landenbeleid op Ethiopië: Open met beperkingen Signaleringsplafond 40 miljoen Concessionaliteitseis van 35% voor publieke kopers Landenklasse 7 Voor meer informatie over de politieke of economische situatie in Ethiopië kunt u contact opnemen met Marijn Kastelein, senior econoom ). Voor informatie over Ethiopië in verband met een mogelijke transactie op het land, kunt u contact opnemen met Oscar Boot, underwriter voor Afrika Nummer 4/ augustus - Pagina 5

6 M&I Labtech bouwt laboratorium voor grote olieraffinaderij in Abu Dhabi M&I-Labtech, gevestigd in Rotterdam, is gespecialiseerd in het ontwerpen en inrichten van laboratoria voor de industrie. De belangrijkste sectoren zijn olie & gas, energie en staal. De belangrijkste afnemers zijn te vinden in het Midden Oosten, Australië, Noord-Afrika en Azië. Zij werken zowel voor eindgebruikers als z.g. EPC-Contractors, waarbij zij in een vroeg stadium al betrokken raken bij projecten als consultant voor het ontwerp van een laboratorium. Daarom zijn zij bij de bouw betrokken als zogenaamde package supplier, die alle apparatuur levert en installeert. Zij stellen zich in het hele proces onafhankelijk op en leveren wat de klant verlangt c.q. nodig heeft. M&I- Labtech kan daarbij putten uit een wereldwijd netwerk van leveranciers. De laboratoria van M&I-Labtech worden gebruikt voor de analyse van allerlei olie- en gasmonsters afkomstig van de verschillende processen in de installaties, maar ook van drink-, proces- en koelwater en uiteindelijk ook van de producten die verkocht worden. Die producten moeten namelijk worden voorzien van de noodzakelijke analysecertificaten conform internationaal erkende methodes. Ruwais raffinaderij Een goed voorbeeld van hoe deze activiteit werkt is het Takreer Refinery Expansion-project in Abu Dhabi, waarvoor M&I-Labtech vier jaar geleden benaderd werd door Samsung Engineering uit Zuid-Korea. Het ging daarbij om het detailontwerp maken voor het centrale laboratorium van deze nieuwe raffinaderij, waar ongeveer vaten per dag worden verwerkt. Dit soort projecten is dermate groot (circa USD 10 miljard) dat ze in verschillende pakketten worden opgedeeld en gebouwd, waarbij het laboratorium in het pakket van contractor Samsung Engineering zat. Om voor dit soort specialistisch werk in aanmerking te komen, moet de exporteur zowel bij de eindgebruiker (Takreer in dit geval) als bij de contractor (Samsung Engineering) geregistreerd zijn. M&I-Labtech heeft in het verleden al eerder voor Takreer (onderdeel van de ADNOC groep in Abu Dhabi) gewerkt en goede referenties opgebouwd. Datzelfde geldt voor Samsung Engineering. Na de ontwerpfase, waarin zij een goed begrip van de projectvereisten verkregen, vroeg de opdrachtgever M&I-Labtech om (in concurrentie) aan te bieden op de inrichting van het laboratorium. Dit resulteerde begin 2013 in de opdracht om het laboratorium in te richten. M&I-Labtech verwacht de klus begin 2014 op te kunnen leveren. Garantiedekking en contragarantie Wanneer een afnemer een deel van de koopsom vooruitbetaalt, dan zal hij hiervoor veelal een zekerheid verlangen. Nummer 4/ augustus - pagina 6

7 Vaak zal dat in de vorm zijn van een bankgarantie. Ook in andere gevallen kunnen afnemers een bankgarantie eisen om er zeker van te zijn dat de exporteur aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. Gebruikelijk zijn, naast vooruitbetalingsgaranties, onder meer uitvoeringsgaranties, onderhoudsgaranties en - in de aanbiedingsfase - inschrijvingsgaranties. Door middel van de garantieverzekering zijn de betalingsgaranties die M&I Labtech stelt gedekt tegen onterecht opvragen. Daarnaast schept de contragarantie ruimte in de kredietlijnen van M&I Labtech gedurende de bouwtijd. Met een contragarantie verplicht Atradius zich de garantiestellende bank voor het gedekte percentage te vergoeden voor de aan de afnemer betaalde garantiebedragen, ongeacht de reden van het aanspreken van degarantie. Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Stephan Naber, Underwriter / Regional Specialist (Eastern) Europe, op telnr of per stephan. laboratorium door M&I Labtech ontworpen en ingericht Nummer 4/ augustus - Pagina 7

8 Atradius dekt investering in exportfinanciering voor IHC Merwede Dollarlening van Rabobank geplaatst bij pensioenfonds In 2010 leverde IHC Merwede, een vooraanstaande Nederlandse scheepsbouwer, voor het eerst een baggerschip aan Huta Marine Works Ltd in Saoedi-Arabië. Huta Marine Works is in 1998 ontstaan uit de overname van het Griekse Sete-Technical Services Co. Vandaag de dag is Huta de Saoedische marktleider op het gebied van mariene infrastructuur en tevens het grootste baggerbedrijf van het land. De jarenlange samenwerking tussen IHC en Huta kent een vruchtbare bodem. Onlangs heeft Huta een nieuwe zware snijkopzuiger met een contractwaarde van meer dan honderd miljoen euro bij IHC besteld. Voor de financiering van het schip heeft Huta de Rabobank verzocht om een dollarlening voor 80% van het contractbedrag en met een terugbetalingsperiode van 10 jaar. Vanwege de voorziene strengere kapitaalseisen voor banken (de regels onder Bazel III), die onder meer bepalen dat banken geld moeten aantrekken tegen dezelfde looptijd als de te verschaffen (export)financiering, is de markt voor exportfinanciering krapper geworden. Ook speelt voor Europese banken nog steeds een gebrekkige toegang tot langjarige dollarfunding. Institutionele beleggers kunnen dit fundingsgat opvullen. In onderhavige transactie verschaft een Nederlands pensioenfonds de dollar funding aan Rabobank, waarmee deze op haar beurt de exportlening kan verstrekken. Het pensioenfonds neemt hierbij de exportlening in zijn boeken, waarbij de bank deze lening zal blijven beheren. Het pensioenfonds is bereid deze lening in zijn boeken te nemen, omdat Atradius Dutch State Business, namens de Nederlandse overheid, een garantie afgeeft voor het terugbetalen van de lening. Zo is het pensioenfonds ervan verzekerd dat het het investeringsbedrag inclusief rente op tijd terugkrijgt. Sinds juni 2012 kan Atradius (in combinatie met een kredietverzekeringspolis aan de bank) een Exportkredietgarantie afgeven aan institutionele beleggers, wanneer deze de bank voor de exportfinanciering funden. Rabobank heeft voor het verhaalsrisico onder de exportfinanciering een financieringspolis bij Atradius afgenomen. Het voordeel voor de institutionele belegger zoals een pensioenfonds is een veilig risico, zijnde kredietrisico op de Nederlandse staat, maar dan tegen een hoger rendement dan regulier Nederlands staatspapier zoals staatsobligaties. Het voordeel voor de Rabobank is funding tegen gunstige voorwaarden. Door de overname van exportfinanciering door het pensioenfonds zijn bepaalde Bazel III regels niet meer van toepassing voor de bank. Huta, de afnemer van IHC, krijgt toegang tot een dollarfinanciering. Dit is gunstig voor Huta, aangezien de Saoedische rial gekoppeld is aan de dollar en zij daardoor geen koersrisico loopt. En IHC profiteert ten slotte ook, daar de gunstige exportfinanciering een onderdeel van de verkoop van het schip was en IHC daarmee een concurrentievoordeel kon behalen. Tewaterlating van een schip dat eerder aan Huta werd geleverd. Nummer 4/ augustus - pagina 8

9 Sinds begin 2013 is er, door de afgifte van deze Exportkredietgaranties en toezeggingen hiervoor, door de Nederlandse Staat al 800 miljoen euro aan funding voor exportfinancieringen veilig gesteld. Atradius Dutch State Business heeft de ambitie dit bedrag te vergroten en zal daarom op 17 september 2013 een seminar organiseren dat geheel in het teken zal staan van de Exportkredietgarantie. Het programma voor die middag vindt u elders in deze Creditnotes. Wij nodigen u van harte uit om aan dit seminar deel te nemen. Mocht u meer informatie willen over de Exportkredietgarantie, kunt u dat vinden op onze internetpagina overheidsregelingen/exportkredietgarantie. of door contact op te nemen met Marieke Nes, Senior Account Manager op Nummer 4/ augustus - Pagina 9

10 Global EMEA Trade Finance Awards 2013 Tijdens de Global EMEA Trade Finance Awards 2013 op 20 juni j.l. werden de prijzen uitgedeeld voor de Deals of the Year 2012 in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Bij dit evenement worden prijzen uitgereikt aan banken en exportkredietverzekeraars die betrokken zijn bij transacties die door collega s uit de financiële wereld zijn gekozen als een zogenaamde Deal of the Year. Eén van de Deals of the Year 2012 werd verzekerd door Atradius Dutch State Business. Het gaat om de levering van machines voor microprocessorfabrieken in de VS en Duitsland met een totale waarde van USD 12 mrd. Atradius Dutch State Business heeft recent samen met US Eximbank een faciliteit van ruim USD 1,5 mrd mogelijk gemaakt. De lening zal worden gebruikt voor de levering van machines voor fabrieken van Global Foundries in Dresden, Duitsland en bij New York, VS. Global Foundries behoort tot de grootste en meest innovatieve chipproducenten van de wereld. Atradius Dutch State Business heeft aan een consortium van 8 buitenlandse banken een verzekering verstrekt voor een lening van USD 528 mln voor de levering van deze machines. US Eximbank heeft daarnaast een directe lening verstrekt ad USD 1,03 mrd. Het overige deel van de USD 12 mrd investering komt uit eigen vermogen dat is verstrekt door de aandeelhouder van Global Foundries, Mubadala uit Abu Dhabi. Dit is een van de grootste investeringsfondsen ter wereld. Voorafgaand aan de verzekering is door Atradius Dutch State Business en US Eximbank 2 jaar onderhandeld over de voorwaarden van de lening. Hierbij zijn de ECA s bijgestaan door Clifford Chance advocaten. De transactie is in maart 2013 door Trade Finance Magazine beloond met de Deal of the Year 2012 Award in de categorie pioneering industrial production. De prijs werd door George van Praag en Alexander Otten namens Atradius in ontvangst genomen. Met dank aan Trade Finance Magazine. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Alexander Otten, Senior Project Finance Manager op telnr of per of George van Praag, Senior Underwriter/Regional Specialist op telnr of per Uitreiking van de awards Nummer 4/ augustus - pagina 10

11 Seminar Exportkredietgarantie Op dinsdag 17 september a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een seminar dat geheel in het teken zal staan van de Exportkredietgarantie. Er zullen experts spreken van Atradius Dutch State Business, Rabobank International, ING Investment Management en Allen & Overy over hun ervaring met de Export-kredietgarantie. Wijzigingen landenklassen: Djibouti: 7 (was 6) Egypte: 6 (was 5) Filippijnen: 3 (was 4) Oost-Timor: 6 (was 7) Suriname: 5 (was 7) Zambia: 5 (was 6) De bijeenkomst begint om uur (ontvangst vanaf uur) en vindt plaats op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 in Amsterdam. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel zodat u in een informele sfeer met vertegenwoordigers van exporteurs, banken, investeerders, overheid en Atradius Dutch State Business kunt spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden door een te sturen naar Monique Duns na aanmelding onvangt u een bevestiging met het programma. Introductieseminar projectfinanciering Op dinsdagmiddag 8 oktober a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een introductieseminar over projectfinanciering. Dit seminar, dat plaats zal vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te Amsterdam, zal een halve dag beslaan en is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe exporterende klanten, die via hun werk te maken hebben met projectfinanciering. Tijdens deze middag zullen aspecten die van belang zijn bij projectfinaciering nader toegelicht worden. Tevens wordt de In verband met de introductie van de Single Euro Payments Area (SEPA) in Europa komen er nieuwe standaarden in het betalingsverkeer voor het rekeningnummer. Vanaf februari 2014 is het uitsluitend mogelijk om betalingen te verrichten met gebruik van het International Bank Account Number (IBAN). De Atradius groep is volop bezig met de noodzakelijke aanpassingen in haar administratie om de overgang naar SEPA tijdig te implementeren. Voor de klanten van Atradius Dutch State Business zullen de gevolgen hiervan beperkt zijn. De komende maanden zullen de rekeningpraktijk van acceptatie toegelicht in de vorm van een case. Het seminar begint om uur en eindigt omstreeks uur. Indien u zichzelf of collega s wilt opgeven, dan kunt u een sturen naar onderstaand adres. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met het programma en de routebeschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Duns op telnr of per Introductie Single Euro Payments Area (SEPA) gegevens in de polis en op facturen worden aangepast aan het IBAN-formaat. Mogelijk zullen wij u schriftelijk benaderen voor de juistheid van uw bankgegevens. Voor meer informatie kunt u contact met Nanda van Gosen, Control & Reporting Officer op telnr of per Nummer 4/ augustus - Pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 augustus 2013 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtingen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecomprimeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichtingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signaleringsplafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of everschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is medebepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit overzicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda 1. Open zonder beperkingen 4. Geen beleid vastgesteld 2. Open met beperkingen 5. Dekking opgeschort 3. Geen dekking 6. Beleid wordt herzien Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Afghanistan 3 7 Albanië Algerije Andorra 2 N.B. 50 Angola Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië Armenië J, 30% Aruba Australië Azerbeidzjan Azoren 1 Bahama s Bahrein Bangladesh J, 35% Barbados België Belize Benin J, 35% Bermuda Bhoutan Boeroendi 3 7 Nummer 4/ augustus - Pagina 12

13 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Bolivia Bosnië-Herzegowina Botswana Brazilië Brits Ter. Indische Oceaan 4 Brunei Bulgarije Burkina Faso J, 35% Cambodja Canada Canarische Eilanden 1 Centraal Afrikaanse Rep 3 7 Chili China Christmas Eiland 1 1 Cocos (Keeling) Eilanden 1 1 Colombia Comoro Eilanden 3 7 Congo Kinshasa 3 7 Congo Brazzaville* Cook Eilanden Costa Rica Cuba 3 7 Curaçao Cyprus Denemarken Djibouti J, 35% Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland Ecuador Egypte El Salvador Equatoriaal Guinee Eritrea J, 35% Estland Ethiopië J, 35% Falkland Eilanden 4 3 Faroër Eilanden 1 Fidzji Eilanden 3 7 Filippijnen Finland Frankrijk Frans Polynesië Gabon Gambia 3 7 Georgië Ghana Gibraltar Goeam 1 Grenada J, 35% Griekenland Groenland 1 Groot Brittannië Guadeloupe 1 Guatemala Guernsey 1 Guinee 3 7 Guinee Bissau 3 7 Guyana Guyana Frans 1 Haïti 3 7 Honduras Hongarije Hongkong Ierland India Indonesië Irak Iran 3 7 Israël Italië Ivoorkust 3 7 Jamaica 3 7 Japan Jemen 3 7 Jersey 1 Jordanië Kaaiman Eilanden Kaap Verdië Kameroen J, 35% Nummer 4/ augustus - Pagina 13

14 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 augustus 2013 Legenda 1. Open zonder beperkingen 4. Geen beleid vastgesteld 2. Open met beperkingen 5. Dekking opgeschort 3. Geen dekking 6. Beleid wordt herzien LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Kazachstan Kenia J, 35% Kirgizië 3 7 Kiribati 4 J, 35% Koeweit Kosovo 3 7 Kroatië Laos J, 35% Lesotho J, 35% Letland Libanon Liberia J, 35% Libië 3 7 Liechtenstein Litouwen Luxemburg Maagden Eilanden (Brits) Maagden Eilanden (U.S.A.) 4 Macau Macedonië (fyrom) Madagascar 3 7 Madeira 1 Malawi J, 35% Malediven 3 7 Maleisië Mali Malta Man 1 Marokko Marokko Spaans (Ceuta/Melilla) 1 Marshall Eilanden J, 35% Martinique 1 Mauretanië Mauritius Mayotte 1 1 Mexico Micronesië 4 4 Moldavië J, 35% Monaco Mongolië Montenegro Montserrat 4 7 Mozambique J, 35% Myanmar (Birma) 3 7 Namibië Nauru 4 5 Nepal J, 35% Nicaragua J, 35% Nieuw Caledonië Nieuw Zeeland Niger J, 35% Nigeria Niue 4 7 Noord-Korea 3 7 Noordelijke Marianen 2 5 Noorwegen Norfolk eiland 1 1 Oeganda J, 35% Oekraïne Oezbekistan Oman Oost-Timor Oostenrijk Pakistan Palau 4 Panama Papoea Nieuw Guinea Paraguay Peru Pitcairn Eiland 4 2 Nummer 4/ augustus - Pagina 14

15 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Polen Porto Rico 1 Portugal Qatar Réunion 1 Roemenië Rusland Rwanda J, 35% Salomons Eilanden 3 7 Samoa-Amerikaans 4 Samoa Eilanden J, 35% San Marino Saoedi Arabië Saô Tomé en Principe 4 7 J, 50% Senegal J, 35% Servië Seychellen Sierra Leone J, 35% Singapore Slovenië Slowakije Soedan 3 7 Somalië 3 7 Spanje Spitsbergen 1 Sri Lanka 2,da St. Helena 4 3 St. Kitts-Nevis St. Lucia 4 6 St. Maarten 1 20 St. Pierre et Miquelon 4 1 St. Vincent en de Grenadinen 4 6 Suriname Swaziland Syrië 3 7 Tadzjikistan 3 7 Taiwan Tanzania 2,da J, 35% Thailand Togo 3 7 Tokelau 1 2 Tonga Eilanden 3 7 Trinidad en Tobago Tsjaad 3 7 Tsjechië Tunesië Turkije Turkmenistan Turks en Caicos Eilanden 4 3 Tuvalu 4 J, 35% Uruguay VAE Vanuaatu 4 Vaticaanstad 4 Venezuela 3 7 Verenigde Staten Vietnam 2,da Wallis en Futuna Westelijke Sahara 3 7 Witrusland 3 7 IJsland 3 7 Zambia J, 35% Zimbabwe 3 7 Zuid Afrika Zuid Korea Zuid-Soedan 3 7 Zweden Zwitserland Nummer 4/ augustus - Pagina 15

16

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2013 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 5/2014 - oktober Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Mexico: baanbrekende

Nadere informatie

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC Dutch State Business Nummer 2/2010 - april Creditnotes I n formatiebulletin voor ka p i t a a l g o e d e re n e x p o rteurs, banken, inte r n a t i o n a a l o p e re rende aannemingsbedrijven en ingenieursbure

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 3/2013 - juni Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Toetreding van Kroatië

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 5/2013 - oktober Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Kansen in Tanzania

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Dutch State Business Nummer 2/2009 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Landenrapport: Rusland

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Nummer 2/2015 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Gevolgen dalende olieprijs voor oliesector

Nadere informatie

Exportkredietverzekering namens de Nederlandse overheid

Exportkredietverzekering namens de Nederlandse overheid Exportkredietverzekering namens de Nederlandse overheid Verzekering van krediet voor kapitaalgoederenexport en aannemingswerken in het buitenland Inhoud 1. Faciliteit voor exportkredietverzekering: samenwerking

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2007 Atradius Dutch State Business

Jaaroverzicht 2007 Atradius Dutch State Business Jaaroverzicht 2007 Atradius Dutch State Business Atradius Dutch State Business Jaaroverzicht 2007 Atradius 1 Inhoud 5 Voorwoord 8 2007 in het kort 9 Atradius DSB en herverzekering bij de Nederlandse Staat

Nadere informatie

Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen. wel vogelvrij!

Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen. wel vogelvrij! ALGEMENE INFORMATIE MERKEN m e r k e n b u r e a u 2012 Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen wel vogelvrij! De vijf kostbaarste merken ter

Nadere informatie

Ontwikkelingsverslag 2004. Investing in entrepreneurship engine for growth

Ontwikkelingsverslag 2004. Investing in entrepreneurship engine for growth Ontwikkelingsverslag 2004 Investing in entrepreneurship engine for growth 1 FMO Ontwikkelingsverslag 2004 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 De wereld van FMO 6 Wie is FMO? 10 Opvallende prestaties in 2004 Cases:

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Jaargang 16 - November 2013. Langetermijnscenario s 2014-2017. Wereldhandel

Beleggingsvisie. Jaargang 16 - November 2013. Langetermijnscenario s 2014-2017. Wereldhandel Beleggingsvisie Jaargang 16 - November 2013 Langetermijnscenario s 2014-2017 Wereldhandel Colofon Auteurs: Rogier van Aart Olaf van den Heuvel Robert Jan van der Mark Jacob Vijverberg Redactie: Henk Eggens

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund

Dutch Good Growth Fund Dutch Good Growth Fund Onderzoek en Aanbevelingen Ralph Menzing Hermen Molendijk Jan Peter van den Toren Tijmen Altena Olivier Paling 7 augustus 2013 Dutch Good Growth Fund Onderzoek en aanbevelingen Inhoud

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 44 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 november 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Rapport onderzoek recuperatiebeleid

Rapport onderzoek recuperatiebeleid Rapport onderzoek recuperatiebeleid 1 Inleiding Het voorliggende rapport is opgesteld in het kader van een door het Ministerie van Financiën verstrekte opdracht ter evaluatie van de effectiviteit van de

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug Asset Backed Securities in de schijnwerpers Jaargang 16 - februari 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso van Leeuwen,

Nadere informatie

Wereldwijde klimaatverandering: irritatie en actie

Wereldwijde klimaatverandering: irritatie en actie Nr. 19 mei/juni 20 MarketinginformatiE Compartimentportret Gunstig klimaat: Schroder ISF Global Climate Change Equity profiteert met zijn compartimentstrategie Mondiale temperatuur van internationale (ºF)

Nadere informatie

11 mei 2015. Notulen. 1. Opening

11 mei 2015. Notulen. 1. Opening 11 mei 2015 Notulen Van de 45e jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., gehouden op 11 mei 2015 te Den Haag, ten kantore

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika Rita Bhageloe-Datadin Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika Afrika is verreweg het armste continent ter wereld. Het imago van Afrika wordt sterk bepaald door de afhankelijkheid van hulp als gevolg

Nadere informatie

Realities. Jong en realistisch. Bedrijfsgeheim Eindhoven. Het gemak van SEPA. Deutsche Bank

Realities. Jong en realistisch. Bedrijfsgeheim Eindhoven. Het gemak van SEPA. Deutsche Bank Deutsche Bank Realities De financiële aspecten van zakendoen Jong en realistisch Daniel Ropers (bol.com) Floris van Bommel Quirijn Bolle (Marqt) Yfke Sturm Bedrijfsgeheim Eindhoven Hoe Deutsche Bank waarde

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie