Zó lukt het wel! - Projectmanagement - Maj Engineering Publishing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zó lukt het wel! - Projectmanagement - Maj Engineering Publishing"

Transcriptie

1 Zó lukt het wel! - Projectmanagement - Conclusion Implementation Logo, Full Colour versie, Pantone 187U + 50% Zwart (Grijs) 13 juni 2005 Maj Engineering Publishing

2 Colofon Titel: Auteurs: Uitgever: Zó lukt het wel! Arno Commandeur Barbara Moerkerk-Edens Salim Dolgunyürek Maj Engineering Publishing ISBN: Druk: 1 e druk januari 2011 Omslagontwerp: Carlito s Design, Amsterdam Vormgeving: Cartoons: Holland Media, Benalmádena (Spanje) W. Rietkerk, Ede (wr-cartoons.nl) 2011 Maj Engineering Publishing Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in databanken en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilms of via internet, of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system, or disclosed in any form or by any means, electronic, via internet, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent, by means of written permission by the publisher.

3 V Voorwoord Er zijn veel goede methoden beschikbaar die een projectmanager kunnen helpen een project goed te managen en veranderkundig slim aan te pakken. Helaas worden deze methoden in de praktijk vaak theoretisch of instrumenteel toegepast. De gevolgen zijn bekend: veel projecten duren langer, kosten meer of leveren minder op dan gepland. Dat is jammer en dat zegt meer over de betreffende projectmanager dan over de kwaliteit van de beschikbare methoden. Dit boek beschrijft niet een zoveelste nieuwe methode. Wij maken gebruik van de wereldstandaard op het gebied van projectmanagement, PRINCE2, maar passen deze op een pragmatische en vooral boerenslimme manier toe. Gerangschikt naar de grote lijn van PRINCE2 hebben we onze eigen praktijkervaring verwerkt en die van een groot aantal relaties van Conclusion Implementation. Het zwaartepunt doet zich meteen voor aan het begin van een project. Daar gaat het vaak mis. Bij aanvang wordt onvoldoende nagedacht over wat nu eigenlijk het daadwerkelijke probleem is en wat de beoogde resultaten moeten zijn. Het gevolg hiervan is dat er een business case wordt opgeleverd die voor een groot deel is gekopieerd en waar nergens klip en klaar staat wat het probleem is en hoe men dat gaat oplossen. Stop er maar mee. Het gaat niet meer lukken. Je oogst wat je zaait. Een ander element dat zwaar dient te wegen aan het begin van een project is de implementatie. De implementatie? Aan het begin? Ja, want als je wacht tot het eind van een project met nadenken over implementeren is het meestal te laat. Wat te denken als je bijvoorbeeld maandenlang gewerkt hebt om een fantastisch CRM-systeem te ontwikkelen, maar dat tijdens de implementatie blijkt dat de accountmanagers liever gewoon een simpel databaseje hadden gehad om hun werk beter te kunnen doen? De aspecten die van belang zijn voor een succesvolle implementatie hebben we daarom al vanaf het eerste hoofdstuk beschreven. Voor de volledigheid is nog een hoofdstuk Implementeren opgenomen waarin de diverse invalshoeken zijn samengebracht. Graag willen we al onze opdrachtgevers bedanken waar wij de afgelopen jaren hebben mogen werken. De ervaringen die we daar hebben opgedaan, zijn in dit boek verwerkt. Onze opdrachtgevers krijgen het resultaat en wij hebben er persoonlijke groei en plezier aan ontleend. Ook dank aan allen die hebben deelgenomen aan de inspirerende avonden die wij met elkaar hebben doorgebracht met discussiëren over de vraag hoe zorg je er nu voor dat een project wel lukt? De namen van alle deelnemers aan deze sessies staan achter in dit boek genoemd. Ik wens de lezer veel praktische inspiratie toe. En bedenk, projectmanagement is een kunde maar geen wetenschap. Arno Commandeur Directeur Conclusion Implementation Utrecht, januari 2011

4 VI Over de auteurs Drs. Arno L. Commandeur (1965) studeerde Economie en is directeur / mede-eigenaar van Conclusion Implementation. Arno is zijn hele zakelijke leven al actief om de bedrijfsvoering van organisaties over de volle breedte te optimaliseren. Hij introduceerde een klanttevredenheidsinstrument bij Exxon in Houston, USA, adviseerde in diverse projecten op het gebied van kwaliteitsmanagement en procesoptimalisatie en was verantwoordelijk voor twee strategische veranderingen bij de Kamers van Koophandel. In zijn huidige rol als directeur van een projectmanagementbureau gaat zijn passie uit naar het daadwerkelijk laten lukken van projecten. Drs. Barbara N. Moerkerk-Edens (1980) studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt nu als projectrealisator bij Conclusion Implementation. Zowel in de private als de publieke sector heeft zij inmiddels haar sporen verdiend, in rollen variërend van projectondersteuner tot projectmanager. Haar specialiteit is het implementeren van veranderingen in bedrijfsvoeringomgevingen. Over succesvol projectmanagement heeft zij een duidelijke mening. De populaire projectmanagementmethoden geven je de basale handvatten om een project goed en gestructureerd aan te pakken. Ze zijn echter niet doorslaggevend voor het succes van je project. Het echte verschil wordt gemaakt door de wijze waarop je een methode gebruikt, wat je ermee doet.

5 VII Salim Dolgunyürek (1965) is een man uit de praktijk die naast zijn werk heeft gekozen om in de avonduren AMBI te studeren. Over de jaren heen is zijn interessegebied van de harde techniek met CAD-ontwerpen en programmeertalen verschoven naar het raakvlak tussen mens en techniek. Hij weet zich goed te verplaatsen in de gebruikers, managers en beheerders om zodoende systemen of veranderende processen af te stemmen op de werkelijke behoefte. De kracht van Salim is dat hij eenvoud en logica ziet in complexe zaken. Waar anderen dikke rapporten opstellen, gebruikt hij liever zijn gezonde verstand en beschrijft hij graag de kern van de oplossing. Salim laadt zijn energie op door mensen om hem heen te helpen en te coachen en verspilling van tijd en energie te voorkomen. Salim heeft tijdens zijn loopbaan gewerkt voor APT Huizen, Pensioenfonds Nederlandse Omroep Hilversum, IQUIP Diemen, Acropolis Breda, Regiopolitie Amsterdam Amstelland en werkt nu als managing consultant voor Conclusion Implementation in Utrecht. drs. Siebrand van der Ploeg (1953) studeerde Theologie en Bedrijfskunde, en is partner bij Smink, Van der Ploeg & Jongsma, Financiële Communicatie in Amstelveen. Siebrand houdt zich niet alleen bezig met het verhaal achter de cijfers, maar ook met de communicatie rond veranderingsprocessen en tekstschrijven. Met deze combinatie van ervaringen heeft hij enthousiast aan dit boek meegewerkt. Conclusion Implementation De auteurs Arno Commandeur, Barbara Moerkerk-Edens en Salim Dolgunyϋrek zijn allen werkzaam bij projectmanagementbureau Conclusion Implementation. Dit bureau is actief op het gebied van procesmanagement, kwaliteitsmanagement, informatiemanagement en programmamanagement. Kenmerkend voor Conclusion Implementation is een praktische aanpak die gegarandeerd leidt tot het behalen van het vooraf gestelde doel. Deze gedurfde ambitie kan worden waargemaakt door gebruik te maken van een werkwijze die zowel uit harde instrumentele kennis bestaat alsmede uit zachte veranderkundige vaardigheden. Voor meer informatie zie

6 VIII Inhoud Voorwoord V Over de auteurs VI Inleiding - Weet waar je aan begint! 1 1 Oriënteren - Denk in problemen, niet in oplossingen! 5 1 Wat is een project? 5 2 Achtergrond en aanleiding achterhalen 9 3 Verkrijgen van een Opdracht, begin van een groeidocument 9 4 Informatie verzamelen en trechteren 14 5 Opstellen van het Projectvoorstel 23 Case: Buitendienstondersteuning 26 2 Initiëren - Het Projectplan: contract, handleiding en toekomstbeeld 29 1 Projectplan: uitbreiding van het Projectvoorstel 29 2 Doel en nut van het Projectplan 32 3 Zo eenvoudig als mogelijk, en zo ingewikkeld als nodig 34 4 Soort project bepaalt aanpak 37 5 Wat maakt jouw Projectplan tot een goed Projectplan? 38 6 Afsluiting: formele goedkeuring door de Stuurgroep 46 Case: Buitendienstondersteuning 48 3 Projectorganisatie - Opdrachtgever beslist, projectmanager voert uit 51 1 Rollen van de opdrachtgever 52 2 De twee gedaantes van de projectmanager 55 3 Het juiste team: de juiste omvang en de juiste capaciteiten 58 4 De juiste plek: war room of missieposten? 61 Case: Buitendienstondersteuning 62 4 Risico s - Voorkomen, inperken of accepteren 65 1 Risico s zijn een prominent en vast onderdeel van Projectplan en rapportages 66 2 Meten, horen, zien, veel praten en doorvragen! 67 3 Soorten risico s en maatregelen 70 Case: Buitendienstondersteuning 74 5 Het managen van fasen - Logische en meetbare tussenresultaten 77 1 Faseplan 78 2 Organiseren van de taakverdeling 79 3 Sturen 80 4 Omgaan met wijzigingen 83 5 Rapporteren: ook het goede nieuws 84 Case: Buitendienstondersteuning 85

7 IX 6 Projectcommunicatie - Je belangrijkste sturingsmiddel 89 1 De communicatiecirkel van stakeholders 90 2 Kies de juiste communicatiestrategie 91 3 De basisregels van projectcommunicatie 91 4 Kies uit de vele mogelijkheden het juiste middel 97 5 Communicatieaanpak per doelgroep 98 Case: Buitendienstondersteuning Implementeren - Begint al direct na de start Implementeren is niet gewoon maar één van de fasen Wat is Implementeren? Implementeren doe je vanaf het begin Waar deden we het ook alweer voor? Breng ook de toetjes naar voren Aanpak hangt af van het soort project Wanneer laat je wie meedraaien? Verankering in de (management)systemen 113 Case: Buitendienstondersteuning Afsluiten van het project - De lijn pakt het stokje over Decharge van de projectmanager Be good and tell it Verankering van de resultaten Komt de opdrachtgever de afspraken na? Leerpunten voor het leven Bijzonder geval: voortijdige afsluiting Overdragen van documentatie en kennis Teruggeven van mensen, middelen en ruimtes Feestje en de credits Tot slot 126 Deelnemers boardroomsessies 129 Verder lezen 131 Tabellen 132 Index 138

8 Inleiding 1 Inleiding Weet waar je aan begint! Maak er als het even kan geen project van! Pardon?! Dit boek gaat toch over projectmanagement? Zeker, maar juist daarom beginnen we met de belangrijke eerste vraag die iedere projectmanager aan een opdrachtgever zou moeten stellen: waarom wil je er een project van maken? Een gefundeerde beslissing Elke organisatie heeft een bepaald doel en een bepaalde bestaansreden (het antwoord op de vraag: waartoe zijn wij op aarde?) Een organisatie is er zo goed mogelijk op ingericht om dat doel te realiseren. Daarnaast zijn er soms eenmalige of complexe activiteiten die wel nodig zijn om dat doel te realiseren, maar die zelf niet tot de hoofdactiviteit (of het primaire proces) behoren. Die activiteiten kunnen vaak natuurlijk gewoon door de bestaande organisatie (in de lijn) worden uitgevoerd. Maar er zijn allerlei redenen te bedenken waarom een organisatie de activiteit buiten de lijn, in projectvorm, wil laten uitvoeren. In feite komen die redenen er allemaal op neer dat de organisatie maximaal grip op de activiteiten wil houden. Wat de doorslag geeft, zal afhangen van de uit te voeren activiteit en van de organisatie:

9 2 Inleiding te verstorend voor de dagelijkse gang van zaken; te groot beslag op de tijd of capaciteit van de lijnorganisatie; inhoudelijk of organisatorisch complex; disciplines moeten samenwerken die dat onder normale omstandigheden in de lijn niet doen; grote (politieke) gevoeligheid; de organisatie zal pas de zin ervan inzien als het resultaat is bereikt; bijzondere risico s, waar je de organisatie niet aan wilt blootstellen; noodzaak om apart greep te houden op het budget en de financiële stromen. Het resultaat dat een project zal opleveren, moet natuurlijk wel nodig zijn. Dat klinkt als een open deur, maar veel projecten sterven een stille dood op het moment dat het budget op is. Als er dan geen haan naar kraait, was het project blijkbaar toch niet zo heel erg noodzakelijk. Bijvoorbeeld omdat het iemands hobby of stokpaardje was. Zeker als extern projectmanager moet je je ervan verzekeren dat een organisatie het projectresultaat echt nodig heeft om haar strategische doelen te realiseren. Anders loop je het risico dat het project zomaar wordt stopgezet. Je moet dus weten wat er speelt in de organisatie en je breed oriënteren voordat je met het project aan de slag gaat. In dit boek gaan we er natuurlijk van uit dat het uiteindelijk tot een project komt. Maar helemaal zeker is dat in het begin nooit. Als professionele en gewetensvolle projectmanager kun je je opdrachtgever helpen om die beslissing weloverwogen te nemen. Opbouw van dit boek In hoofdstuk 1 komt aan de orde hoe je als projectmanager samen met de opdrachtgever de eerste stappen zet en van een soms vage vraag of probleemstelling komt tot een concrete aanpak. Dit is de fase waarin je komt van een Opdracht tot een Projectvoorstel. We benadrukken het belang van deze eerste fase, want hier zet je de kaders en de richting uit en als die in het begin al uit koers gaan, kom je verderop in een heel andere richting uit, dan dat je opdrachtgever en jijzelf voor ogen hadden. In het eerste hoofdstuk leer je ook om een grove inschatting van kosten en baten te maken. In hoofdstuk 2 laten we zien hoe je het Projectvoorstel dat je in de eerste fase hebt opgesteld verder uitwerkt tot een compleet Projectplan. Hier scherp je samen met de opdrachtgever de doelstellingen aan en vertaalt die in concrete resultaten, reikwijdte (waar trek je de grens van wat bij het project hoort en wat niet meer), aanpak, planning en business case. Een business case is de onderbouwing waarom het loont om het project uit te voeren, ofwel het is een afweging of de te verwachten voordelen en opbrengsten van het project wel opwegen tegen kosten en inspanningen. In de daarop volgende hoofdstukken worden bepaalde onderdelen van het Projectplan nog eens extra toegelicht, omdat ze zo belangrijk zijn voor een succesvol project. In vijf aparte

10 Inleiding 3 hoofdstukken behandelen we achtereenvolgens de projectorganisatie, de risico s, het managen van de verschillende projectfasen, de communicatie en het afsluiten van het project. Een bijzonder hoofdstuk is het hoofdstuk over de implementatie. In onze opvatting is dat niet iets wat je pas oppakt als je al bijna klaarbent met je project. Implementeren verdient aandacht gedurende alle fasen van het project. Als projectmanager ben je hier namelijk tijdens het hele project bewust en actief mee bezig. Een van de belangrijkste doelen van dit boek is om te helpen dit bewustzijn te creëren! Aan het eind van elk hoofdstuk staat een passage uit een doorlopende case die laat zien hoe de praktische elementen uit het hoofdstuk in de praktijk worden toegepast. Case: Buitendienstondersteuning Aan de hand van een werkelijk uitgevoerd, maar uiteraard anoniem gemaakt, project laten we zien hoe projectmanagement in de praktijk werkt. Bij elk van de behandelde fasen geven we steeds de relevante praktijkervaringen en leerpunten weer. Het project is uiteindelijk succesvol verlopen, want het beoogde doel is bereikt. Maar het ging niet allemaal in een keer goed, dus heeft het project ook een aantal leerpunten opgeleverd. Uit de leerpunten zal met name blijken hoe belangrijk het is om regelmatig even afstand te nemen en je als projectmanager de spiegel voor te houden of je rekening hebt gehouden met alle relevante aspecten en belangen van de stakeholders. Droge theorie, zoals je die tegenkomt in andere boeken, nodigt daar niet zo toe uit, maar dit boek met al zijn praktijkinzichten inspireert hopelijk wel om vooral kritisch te blijven nadenken. Want dat is de belangrijkste voorwaarde om een project tot een succesvol einde te brengen.

11 Oriënteren 5 1 Oriënteren Denk in problemen, niet in oplossingen! Dit hoofdstuk gaat over de fase op weg naar een project: nadenken over de probleemstelling, formuleren van de doelen en het uitzetten van de kaders. In deze beginfase zijn er nog geen concrete resultaten te zien. Daarom wordt deze oriënterende fase zo vaak onderschat. Ook hier geldt dat een goed begin het halve werk is. In eerste instantie wordt opdracht gegeven om uit te zoeken hoe een bepaald probleem of vraagstuk kan worden opgelost. Dit noemen we de Opdracht. En het eerste globale antwoord op de vraag hoe het vraagstuk kan worden opgelost, krijgt vaak de vorm van een Projectvoorstel. In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen: Wat is eigenlijk een project en wat zijn de eerste stappen die je zet, of juist niet zet? Hoe belangrijk het is, om zorgvuldig de achtergrond en aanleiding te achterhalen. Verkrijgen van een Opdracht, wat doe je daarmee en hoe begin je met het laten groeien van je projectdocumentatie? Informatie verzamelen en trechteren, oftewel de diepte ingaan. Alle relevante informatie interpreteren en op basis daarvan een Projectvoorstel opstellen. i 1 Wat is een project? Er zijn allerlei definities voor een project in omloop. Wij kiezen voor de volgende definitie: Een project is een geheel van activiteiten waarbij de inzet van mensen, materiaal en financiële middelen opnieuw tijdelijk is georganiseerd met als doel om een bepaalde hoeveelheid werk, of een specifieke opdracht te realiseren, begrensd door tijd of geld, en die leidt tot een vooraf gedefinieerd resultaat.

12 6 Oriënteren Wie haast heeft, moet gaan zitten In dit Chinese spreekwoord schuilt een diepe waarheid. Vraag rond in bedrijven en organisaties, of lees gewoon de krant en je komt erachter dat vele projecten mislukken of uitlopen in tijd en/of geld (meestal allebei). Verreweg de belangrijkste oorzaak: fouten of verkeerde keuzes die in het allereerste begin zijn gemaakt. De grootste fout die je als opdrachtgever en door erin mee te gaan als projectmanager kunt maken is te snel concrete resultaten te willen zien. Dat is inderdaad verleidelijk, want meestal is de urgentie hoog. Er loopt iets structureel mis, een invloedrijke manager komt met een fantastisch idee voor een vernieuwing die er zo snel mogelijk moet komen, de directie besluit om een reorganisatie door te voeren, noem maar op. In dit soort gevallen is het je taak als (beoogd) projectmanager om de opdrachtgever tactisch af te remmen en ervan te overtuigen eerst heel goed na te gaan wat feitelijk het doel van het project is. Wat is eigenlijk het echte probleem waar we een oplossing voor gaan bedenken? Dat is een ondankbare taak. Het kost namelijk tijd. Het kost nog relatief weinig geld, namelijk alleen voor de uren van de projectmanager. En er is nog helemaal geen sprake van zichtbare resultaten. Toch kom jij als projectmanager nu ineens allemaal moeilijke vragen stellen om de fase te doorlopen, waar de opdrachtgever allang doorheen is, of denkt te zijn. Vaak ontstaat er in het voortraject een spanningsveld tussen de organisatie die snel voortgang en resultaten wil zien, en jou, als projectmanager die, om het goed te doen, eerst rustig de tijd gaat nemen om na te denken over het probleem, doel en de aanpak. In verhouding tot het totale projectbudget zijn deze kosten echter laag. En een rijke historie aan mislukte projecten bewijst dat deze kosten meer dan de moeite waard zijn. Want hoe meer tijd je neemt in het begin, des te zekerder je ervan kunt zijn dat de inspanningen en het budget ook opleveren waar echt behoefte aan is. Bovendien zal het project beter beheersbaar zijn en het budget passender en realistischer, omdat je gerichter toewerkt naar een duidelijk doel. Vuistregel: in veel succesvolle projecten heeft de oriëntatiefase 15% van de totale doorlooptijd in beslag genomen. Bekende valkuil: meteen gaan rennen De eerste fasen van een project, de oriëntatie en de initiatie, worden in de praktijk helaas vaak nogal plichtmatig opgepakt. Er wordt niet heel diep nagedacht over het probleem en de mogelijke oorzaken daarvan. Er zijn veel organisaties waar het Projectvoorstel zelfs helemaal wordt overgeslagen en waar men direct overgaat tot het opstellen van een Projectplan. Dit vanuit de gedachte: Waarom al die bureaucratie? Laten we direct aan de slag gaan! Dit Projectplan is dan vaak ook nog slechts een copy paste van een Projectplan dat de projectmanager nog had liggen ( wordt toch niet gelezen ). Hierdoor wordt er in de beginfase te weinig nagedacht en te weinig gediscussieerd over het probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen. Het is niet voor niets dat de PRINCE2-methode voorschrijft om eerst een kort Projectvoorstel op te stellen en later pas een uitgebreider Projectplan (Project Initiatie Documentatie). Zodat je eerst goed gaat nadenken en niet direct dikke plannen gaat schrijven.

13 Oriënteren 7 Hardlopers zijn doodlopers Door (te) snel te beginnen worden projecten duurder en duren ze langer. Oriënteren Initiëren Managen van de uitvoering Implementeren Afsluiten Oriënteren Initiëren Managen van de uitvoering Implementeren Afsluiten In welke fase wil je de meeste energie (en geld) steken? In het bovenste deel van de illustratie zie je hoe het in de praktijk meestal gaat. Er wordt niet veel tijd gestoken in het nadenken over wat nu eigenlijk echt het probleem is, wie daar last van heeft en wat de mogelijke oplossingsrichtingen kunnen zijn. De curve in de figuur geeft het energieniveau weer. Die is in het begin relatief laag. Er zijn geen heftige discussies en niemand stelt al te kritische vragen. Dat kost immers alleen maar tijd! Bij deze ogenschijnlijke snelle en daadkrachtige aanpak krijg je tijdens de implementatie de rekening gepresenteerd. Want als pas ver aan het eind van het project blijkt dat de projectresultaten helemaal geen oplossing blijken voor de problemen van management en medewerkers, krijg je met een heftige implementatiefase te maken. Veel bijsturen is dan niet meer mogelijk omdat driekwart van het project al achter de rug is en de meeste voorbereidingen al zijn getroffen. Het onderste deel van de illustratie geeft aan hoe het anders kan. Besteedt gerust twee keer zo veel tijd aan de voorbereiding van je project. Zorg dat je alle heftige reacties juist in de beginfase op je af krijgt. Dat doe je mede door goed te luisteren naar mensen. In deze fase kun je nog alle kanten op, dus je kunt onbevangen vragen wie welke problemen ervaart en welke

14 8 Oriënteren oplossingsrichtingen die dan kunnen inhouden. Op deze manier duurt het weliswaar wat langer om een Projectvoorstel op te stellen en om een Projectplan te schrijven, maar als je die dan eenmaal hebt, is de kans veel groter dat de gekozen aanpak de juiste is en kan rekenen op meer begrip en medewerking in de organisatie. En omdat daardoor de implementatiefase veel sneller verloopt, zal de totale doorlooptijd ondanks een trage start juist korter zijn. Wees methodisch vanaf het allereerste begin Tijd nemen voor de eerste fase betekent niet dat je maar wat aanrommelt. Werk vanaf het allereerste begin net zo methodisch als bij de projectuitvoering wanneer je wél concrete resultaten gaat opleveren. Het geeft houvast voor jezelf en voor je opdrachtgever, en het is vanaf het begin zichtbaar volgens welke aanpak je waaraan werkt. De beginfase van een project lijkt op het begin van een zwangerschap. Als je goed kijkt, zit alles er al op en aan, alleen in heel primitieve vorm: hoofdje, ledematen, zelfs vingertjes. Figuurlijk beschouwd betekent projectzwangerschap dat je al een idee hebt over de aanpak, een grove inschatting van kosten en baten kunt maken en mogelijk al de belangrijkste risico s kunt overzien. Uiteindelijk groeit er een volwaardig project, net zoals een mensje groeit. Deze eerste fase is dan ook een groeiproces en legt daarin dezelfde soort stappen af als later in het project als geheel. Kijk eens, het lijkt al een echt project! Resultaat van de oriëntatiefase: het Projectvoorstel Het resultaat van de allereerste fase op weg naar een project is niets anders dan een helder, maar nog beknopt Projectvoorstel. Let wel, dit is nog (lang) geen voorstel waarin de aanpak tot in detail is uitgewerkt. Het enige dat scherp in beeld moet zijn, is het probleem, het doel, de reikwijdte (ook wel scope genoemd) en de globale aanpak. Een voorstel voor een project komt via de volgende stappen tot stand: 1 Achtergrond en aanleiding achterhalen. 2 Verkrijgen van een opdracht. 3 Informatie verzamelen en trechteren. 4 Opstellen van een globale business case. 5 Opstellen van het Projectvoorstel.

15 Oriënteren 9 2 Achtergrond en aanleiding achterhalen Om een project te beginnen is een aanleiding of noodzaak nodig. Bijvoorbeeld de winst moet worden opgevoerd door efficiënter te werken; er zijn goede kansen om een nieuwe markt aan te boren; de klanttevredenheid moet omhoog omdat te veel klanten weglopen; de kwaliteit moet omhoog om meer aanbestedingen te winnen enzovoort. Dit zijn doelen die een project moet realiseren. Om die doelen te kunnen realiseren, kijk je als (beoogd) projectmanager samen met de opdrachtgever met welk concreet resultaat dat het best zal lukken. Bijvoorbeeld door twee bedrijfsonderdelen samen te voegen, inclusief de fysieke verhuizing die erbij hoort. Of door een nieuw systeem in te voeren of een nieuw product te lanceren. Op het eerste gezicht lijken dit zaken die buiten going concern en dus in een tijdelijke organisatie oftewel een project moeten gebeuren of opgelost moeten worden. Maar iemand moet in de positie zijn om iemand anders opdracht te geven op zoek te gaan naar een manier om de verandering aan te pakken, of om een oplossing voor het geconstateerde probleem te bedenken. Degene die de opdracht geeft kan uiteindelijk opdrachtgever van het project worden en degene die de opdracht krijgt, projectmanager. Maar er is nog geen project. We hebben het alleen nog maar over de opdracht om een Projectvoorstel uit te werken, meer niet. 3 Verkrijgen van een Opdracht, begin van een groeidocument Inhoud van de Opdracht De Opdracht is de kiem waaruit mogelijk een project zal voortkomen. Het is het eerste projectdocument dat vanaf nu steeds verder gaat uitgroeien. Straks tot Projectvoorstel, later tot Projectplan en weer later wordt het uitgewerkt in concrete faseplannen met werkpakketten per fase en/of deelproject. In de PRINCE2-methodiek wordt de Opdracht het Mandaat genoemd. Het gaat hier om een beschrijving van de bedoeling van het project. Deze beschrijving moet voldoende informatie bevatten om tot een Projectvoorstel te komen. In de praktijk zien we dat de Opdracht varieert van een mondelinge opdracht, een simpel geeltje of mailtje, tot een officiële notitie. Ga niet zomaar klakkeloos met een (vage) opdracht aan de slag, maar zorg dat je voldoende informatie van de opdrachtgever krijgt. Je kunt hierbij de tabel op de volgende bladzijde als leidraad gebruiken.

16 10 Oriënteren Opbouw van de Opdracht Onderwerp Aspect Opdracht 1 Probleem en doelstelling Probleem (ist) Wat is het knelpunt, de kans of de verplichting? Doelstelling (soll) - Reikwijdte (scope) - 2 Aanpak Resultaten Werkwijze Planning Risico s Financiën In welke vorm wil de opdrachtgever terugkoppeling krijgen? Mondeling, Powerpoint, A4tje? Welke stappen ga je ondernemen om te komen tot het Projectvoorstel? Wanneer lever je het Projectvoorstel op? Wat zou de realisatie van het Projectvoorstel in de weg kunnen staan (weerstanden, ontwikkelingen, e.d.)? Welk budget is beschikbaar voor de realisatie van het Projectvoorstel? 3 Organisatie Projectorganisatie Communicatie Wie is de formele opdrachtgever? Is het van belang dat betrokkenen geïnformeerd worden over de stappen die ondernomen worden? Door wie? 4 Verantwoording Business case Rapportage Waarom wil men het probleem aanpakken? Wil de opdrachtgever tussentijds geïnformeerd worden? Op welke momenten en op welke wijze? Op het moment dat iemand een opdracht uitvaardigt, verschijnen de hoofdrolspelers in een mogelijk toekomstig project op het toneel: de opdrachtgever en de (beoogde) projectmanager.

17 Wat is een projectmanager? Projectmanager is een rol die iemand op basis van specifieke competenties krijgt opgelegd van een opdrachtgever. Die rol bestaat uit het voorbereiden, aanvoeren en realiseren van een project. Het kan een interne medewerker zijn, of een externe professional. Cruciaal kenmerk is dat iemand in de rol van projectmanager altijd handelt op basis van een opdracht, die iemand anders heeft verstrekt. Oriënteren 11 i De eerste valkuilen Vaak is zo n eerste opdracht nogal vaag geformuleerd: Kijk eens wat we hieraan kunnen doen? Bedenk eens welk systeem we hier zouden kunnen invoeren en hoe dat moet? Een Opdracht vraagt daarom doorgaans om aanscherping van het probleem en afbakening van het werkterrein. Vaak gaat het om het zoeken naar de vraag achter de vraag. Bij ieder project gelden twee kernvragen: Wat is het probleem ( ist )? Welk doel willen we bereiken ( soll ) en welk resultaat moet het project dus opleveren om dat doel te realiseren? Veel opdrachtgevers weten het doel vaak zelf nog niet precies. Ook zijn ze niet meteen bereid tijd of geld te investeren om het uit te zoeken. Toch is dat in deze fase cruciaal, omdat een aantal valkuilen dreigt. Oh, daar hebben we wel een tooltje voor! Opdrachtgevers en hun omgeving trappen nog wel eens in de valkuil om direct in oplossingen te denken in plaats van in problemen en doelen. Het formuleren hiervan is een cruciale, maar ook interessante fase in een project. In de praktijk blijkt dat veel projecten van start gaan op basis van een formulering van middelen, in plaats van het eigenlijke doel. Vooral in de ICT-sfeer maar ook in andere disciplines hebben mensen daar een handje van: Oh, daar hebben we wel een tooltje voor! Denk maar eens na over het volgende voorbeeld. Customer Relationship Management Het doel van CRM is om de klant beter te bedienen. Maar je zult de projectmanagers de kost moeten geven die op verzoek van opdrachtgevers meteen losgaan met complexe en dure ICT-systemen (middel!), die vaak niet goed blijken te werken omdat de salesmensen er niet mee kunnen (of willen) omgaan. Niet zelden wordt zelfs vergeten om hen als primaire gebruikers te vragen naar hun behoeften. Terwijl <TIP> misschien een budget voor relatiemarketing of relatiegeschenken, in combinatie Denk in deze fase in problemen, niet in oplossingen! met een simpel adressensysteem op het netwerk datgene is waar de salesmensen </TIP> echt op zitten te wachten. voorbeeld

18 12 Oriënteren TIP Denk in deze fase in problemen, niet in oplossingen! Meegesleept door de euforie Een andere valkuil waar projectmanagers nog wel eens intrappen is dat ze zich op basis van een vaag verzoek laten verleiden om snel aan de slag te gaan, omdat ze zelf wel een beeld (denken te) hebben bij wat de opdrachtgever bedoelt. Deze emotionele betrokkenheid is overigens heel menselijk. Bij de start van een project is iedereen altijd een beetje euforisch: we gaan iets nieuws beginnen, we gaan dit probleem eens goed aanpakken! Zodra een activiteit als project wordt bestempeld, gaan mensen rennen. Als projectmanager is het dan de kunst om het hoofd koel te houden en je niet door ongericht enthousiasme te laten meeslepen. i Assumption is the mother of all fuck-ups In een project gaat het vanaf het begin om maximale helderheid tussen opdrachtgever en projectmanager. Je moet elkaar willen en kunnen begrijpen. Dat betekent voortdurend checken of dat inderdaad het geval is. Communiceren dus. En als projectmanager alléén de verantwoordelijkheid voor een project nemen op het moment dat de opdrachtgever precies weet wat hij of zij wil. Nooit aan de slag gaan op basis van aannames. Assumption is the mother of all fuck-ups!, aldus een beroemde quote uit de film Under Siege 2. Overigens definiëren cynici (of realisten?) communiceren ook wel als zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Het probleem scherp stellen en het doel formuleren is altijd de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever. Dus de directie of de lijnmanager wiens organisatie of afdeling baat zal hebben bij de oplossing. Een projectmanager kan nooit verantwoordelijk zijn voor het doel, omdat hij of zij alleen verantwoordelijk is voor het regisseren van het project dat leidt tot het realiseren van een overeengekomen projectresultaat dat beantwoordt aan het vastgestelde doel. Ken je rol en je competenties! Laat je als projectmanager nooit verleiden om op eigen houtje het projectdoel te formuleren. Je kunt de opdrachtgever hier wel bij helpen, maar dan heb je per definitie een andere taak, namelijk die van consultant die breder kijkt dan een mogelijk op te starten project. Je moet dan een visie hebben op de strategie van de organisatie waar je mogelijk een project gaat leiden. Deze rol vereist andere competenties dan die van projectmanager. Heb je die competenties zelf niet, dan kan de conclusie zijn dat eerst een meer gespecialiseerde consultant de opdrachtgever moet helpen het doel te formuleren. Wees daar open over, allereerst tegenover jezelf en vervolgens natuurlijk tegenover je opdrachtgever. Je hebt nu eenmaal starters, die bij de doelbepaling in het begin zelfs ruzie durven maken als dat nodig is, en kilometermakers / regisseurs, die mensen mee weten te krijgen in de uitvoering.

19 Oriënteren 13 Bespreek open en eerlijk met je opdrachtgever als je uit je rol van projectmanager moet stappen en de rol van consultant moet aannemen om het projectdoel mee te helpen formuleren. TIP Koppel terug en leg vast Feit is dat een Opdracht in de praktijk vaak enigszins vaag geformuleerd is. De taak van de projectmanager is om deze aan te scherpen en te vertalen in een Projectvoorstel. Hierbij is het zaak dat opdrachtgever en projectmanager precies weten wat ze in deze fase van elkaar mogen verwachten. Concreet houdt dit in dat je aan de opdrachtgever terugkoppelt hoe jij als projectmanager de Opdracht opvat, in wat voor vorm dan ook: begrijp ik jou goed dat jij van mij vraagt om? Laat de opdrachtgever je expliciet het recht geven om dit binnen de overeengekomen kaders aan te pakken. Leg hierbij vast hoeveel tijd en eventueel hoeveel geld je aan deze eerste fase kunt besteden, met wie je kunt praten en tot welke informatiebronnen je toegang krijgt. Je wilt elkaar immers begrijpen! Wat spreken we af naar aanleiding van de Opdracht? De te besteden tijd. Ontmoetingsfrequentie met de opdrachtgever. Bevoegdheid om met mensen in de organisatie te praten. Autorisatie voor toegang tot relevante informatiebronnen. Het eindresultaat van deze fase: een Projectvoorstel. Als de opdrachtgever vanwege de omvang of complexiteit niet alleen wil opereren, is er een stuurgroep nodig. De stuurgroep moet een mening vormen over het voorstel en het uiteindelijk goedkeuren. i De vorm waarin je terugkoppelt, hangt af van de cultuur van de organisatie. Soms moet het formeel in een notitie, soms is een bevestiging via een mailtje voldoende. Het is raadzaam om de opdrachtgever de terugkoppeling te laten bevestigen, zodat er maximale duidelijkheid over bestaat dat jullie elkaar hebben begrepen. Het best is om de opdracht-met-terugkoppeling op een of andere manier vast te leggen. Niet vanuit een angstige houding om jezelf in te dekken, maar vanuit heldere zakelijkheid voor jezelf en voor je opdrachtgever.

20 14 Oriënteren TIP Spreek meteen de rapportagefrequentie af! Maak op dit moment al een afspraak over de frequentie waarop je met de opdrachtgever spreekt. Bijvoorbeeld tweemaal per week. Zorg dat je opdrachtgever zich hier expliciet aan committeert. Denk heel goed na over wat je moet doen als hij/zij dat niet kan of wil, want dan kun je niet rekenen op commitment. Ook zal de communicatie tijdens latere projectfasen waarschijnlijk moeizaam verlopen. Stoppen is een optie, maar natuurlijk pas nadat je jouw probleem helder op tafel hebt gelegd. Dit geldt met name als het belangrijk is om iemand van het hogere management mee te krijgen, die optreedt als boegbeeld en motivator. Deze persoon moet dan ook echt regelmatig beschikbaar zijn en zich niet achter een drukke agenda verschuilen. Hij/zij had van te voren moeten weten dat zoiets tijd kost en vooral dat zijn/haar bijdrage cruciaal is om het project te laten slagen. 4 Informatie verzamelen en trechteren De Opdracht is geformuleerd, opdrachtgever en projectmanager hebben zich ervan verzekerd dat ze dit op dezelfde manier interpreteren. Dus kun je als projectmanager maar misschien eerst in de rol van consultant aan het werk met de zoektocht naar: het achterliggende probleem; het projectresultaat dat dit probleem op de beste manier oplost, en: de globale aanpak om dit resultaat te bereiken. voorbeeld Onnodige rapportage In een organisatie met een tamelijk traditionele cultuur waren in de loop der jaren allerlei gewoontes ingesleten. Zo was het de gewoonte om elke maand over een heleboel zaken te rapporteren. Een projectmanager die de opdracht had gekregen daarin een efficiencyslag door te voeren ging de afdelingen rond om medewerkers te vragen waarom ze bepaalde rapportages maakten. Niet zelden luidde het antwoord: Omdat mijn baas erom vraagt. Vervolgens vroeg hij aan de leidinggevende: Waarom wil je deze rapportage? Antwoord: Ik krijg m gewoon iedere week. De rapportage bleek helemaal niet nodig te zijn! Resultaat van dit simpele rondje was dat het aantal rapportages werd teruggebracht van 40 naar 4! Dóórvragen Dit is een kwestie van zo veel mogelijk informatie verzamelen. Doel ervan is dat je een steeds scherper beeld krijgt van het probleem en de manier waarop je dit kunt oplossen. Begin hierbij breed om vervolgens gaandeweg steeds meer in te zoomen of te trechteren. Kijk hierbij ook naar

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Effectief Sturing geven aan Projecten Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Projectmanagement Roel Grit

Projectmanagement Roel Grit Projectmanagement Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Projectmanagement Projectmatig werken in de praktijk Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Oosterhout, november 2004 1 1. Inleiding Studies, boeken en richtlijnen

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 9 Projectplan en projectmanagement 5. Wat is een project? 6.2 Wat is projectmatig werken? 8.3 Welke elementen spelen een rol bij een projectplan? 23.4 Knelpunten

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Succes met opdrachtgeverschap!

Succes met opdrachtgeverschap! Succes met opdrachtgeverschap! helpt organisaties om zowel in de ontwikkelfase als in de beheerfase de regie te houden over ICT. Het boek beschrijft op een toegankelijke wijze wat het belang is van goed

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie