Europese transparantierichtlijnen inzake SRI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese transparantierichtlijnen inzake SRI"

Transcriptie

1 Europese transparantierichtlijnen inzake SRI Engagementsverklaring door KBC Asset Management Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen aanbieden is een essentieel deel van de strategische positie en het strategische gedragspatroon van KBC ASSET MANAGEMENT. We zijn al sinds 1992 bij SRI betrokken en juichen de Europese transparantierichtlijnen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dus toe. Dit is onze tweede engagementsverklaring en ze geldt voor de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni Hieronder vindt u onze volledige reactie op de Europese Transparantierichtlijnen inzake SRI. Ze is ook opgenomen in het jaarverslag van de retailfondsen en beschikbaar op onze website De naleving van de transparantierichtlijnen door KBC Asset Management KBC Asset Management verbindt zich tot transparantie. We zijn van oordeel dat we zo transparant als mogelijk zijn, gelet op de regelgeving en de concurrentie in de landen waarin we actief zijn. KBC ASSET MANAGEMENT voldoet volledig aan de aanbevelingen van de Europese transparantierichtlijnen op het gebied van SRI. Datum: 22 juli 2008

2 Richtlijncategorieën 1 1a 1b 1c 1d Hoofdstuk 1. Fundamentele details De ondertekenaars* moeten verduidelijken wie ze zijn en achtergrondinformatie verstrekken over het fonds* en de fondsbeheerder*. Vermeld de naam van het fonds/de fondsen en van de fondsbeheerder waarop deze richtlijnen van toepassing zijn KBC Equimax Eco Water 1 KBC Equimax Eco Water 2 KBC Equimax Eco Water 3 KBC Equimax Eco Water 4 KBC Equimax Eco Water 5 KBC Equiselect Climate Change 1 KBC Equiselect Climate Change 2 KBC Eco Fund - Alternative Energy KBC Eco Fund - Climate Change KBC Eco Fund - Sustainable Euroland KBC Eco Fund - Water KBC If - Ethical Euro Equities KBC Click CSOB Climate Change 02 KBC Click CSOB Climate Change 1 KBC Click CSOB Water 03 KBC Click CSOB Water 1 KBC Click CSOB Water 2 Vermeld de gegevens van de contactpersoon bij wie meer informatie over de fondsen kan worden verkregen. Geert Heuninck, Hoofd SRI Departement Tel fax KBC Asset Management NV, Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen (BRUhav2 - ADM) Havenlaan 6, 1080 Brussel, België. Jens Peers, Hoofd Eco-Funds Tel.: (353-1) Fax: (353-1) KBC Asset Management Limited Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ierland Wat is de grootte van het fonds? Uitgedrukt In valuta, op een gespecificeerde datum KBC Equimax Eco Water 1 60,165,341 66,757,568 KBC Equimax Eco Water 2 52,151,442 59,152,115 KBC Equimax Eco Water 3 25,848,297 28,515,036 KBC Equimax Eco Water 4 25,590,977 28,990,193 KBC Equimax Eco Water 5 21,720,724 24,851,745 KBC Equiselect Climate Change 1 23,423,054 24,938,919 KBC Equiselect Climate Change 2 27,741,284 30,024,514 KBC Eco Fund - Alternative Energy 352,439, ,067, ,967,327 KBC Eco Fund - Climate Change 102,528, ,975,979 KBC Eco Fund - Sustainable Euroland 8,160,137 10,519,338 11,109,946 KBC Eco Fund - Water 310,487, ,744, ,740,940 KBC If - Ethical Euro Equities 97,653, ,706,588 44,658,300 KBC Click CSOB Climate Change 02 3,496,467 3,362,388 KBC Click CSOB Climate Change 1 4,754,043 4,625,913 KBC Click CSOB Water 03 4,646,514 4,456,481 KBC Click CSOB Water 1 34,506,786 33,224,429 KBC Click CSOB Water 2 20,602,612 19,672,709 Total 1,175,916,860 1,317,585, ,476,513 Waar kunnen de historische gegevens over de financiële prestatie van het fonds worden geraadpleegd?

3 1e Verstrek details over de inhoud, de frequentie en de middelen voor de communicatie van informatie aan beleggers KBC AM beschikt over een uit verschillende kanalen bestaande communicatiestrategie. Deze kanalen zijn: Monitor Duurzaam Beleggen: Tweemaandelijks publiceert KBC Asset Management deze nieuwsbrief om aan geïnteresseerde partijen informatie te verstrekken over methodologische veranderingen en beslissingen die zijn genomen door het Extern Adviescomité voor Duurzaamheidsanalyse en/of het Extern Adviescomité voor Milieu. Aandeelhoudersdagen: Ieder jaar nodigt KBC Asset Management zijn cliënten uit op speciale infoavonden over SRI. NGO-vergadering: Tijdens deze jaarlijkse werkvergadering wordt een brede groep NGO s de kans geboden om hun mening te uiten over het beleid van KBC Asset Management inzake SRI. Op de website vindt u meer informatie over de huidige trends in de ecologische SRI-fondsen. Geef een korte beschrijving van de beleidslijnen inzake verantwoord ondernemen van de organisatie die het fonds/de fondsen beheert of promoot, of vermeld waar deze informatie kan worden geraadpleegd. KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en privatebankingcliënteel. We bekleden leidende posities in onze thuismarkten, België en Centraal- en Oost-Europa, en zijn gespecialiseerd in bank-verzekeren en vermogensbeheer voor particulieren, alsook in de verlening van diensten aan bedrijven. De groep is ook in een aantal andere Europese landen actief in privatebanking en dienstverlening aan bedrijven. Elders in de wereld is de groep aanwezig in zorgvuldig gekozen landen en regio s. De visie van KBC op het vlak van CSR is opgenomen in zijn taakomschrijving; meer specifieke verbintenissen zijn vermeld in zijn Principes inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Bijkomend Als lid van plaatselijke CSR-organisaties en als ondertekenaar van nationale en internationale CSR-principes (inclusief het Global Compact van de Verenigde Naties en het Luxemburgse Ondernemingscharter voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling) wil KBC een proactief engagement ten opzichte van zijn stakeholders aangaan. De groep publiceert ook al enkele jaren een jaarlijks rapport inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarin zijn visie en resultaten op dit gebied worden toegelicht. Dit rapport bevat groepsoverkoepelende informatie over CSR, inclusief kwantitatieve gegevens over het personeel van KBC en de ecologische strategie van de groep. Het rapport wordt opgesteld in overeenstemming met de rapporteringsvoorschriften vermeld in de Global Reporting Initiative G3-richtlijnen, en de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. KBC AM is ook lid van Belsif en Eurosif, en ondertekende de Principes voor Verantwoord Beleggen. Het CSR-rapport van KBC groep bevat gedetailleerde informatie over wat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Meer algemene groepsoverschrijdende principes en beleidslijnen vindt u op

4 Hoofdstuk 2. Criteria inzake SRI-beleggingen 2 De ondertekenaars moeten hun doelstelling* en beleggingscriteria* verduidelijken. Hoe wordt SRI door het fonds gedefinieerd? Traditioneel trachten de business managers zoveel mogelijk economische doelstellingen te realiseren (winst). Toch hechten moderne bedrijven meer en meer belang aan een gezond milieu (planeet) en aan ethische en maatschappelijke thema s (mensen). Bedrijven pakken deze punten van ongerustheid aan en proberen te voldoen aan de vragen van hun personeel, aandeelhouders, cliënten en stakeholders. 2a De aanpak door KBC Asset Management van SRI is geïnspireerd op deze trend en houdt ook rekening met drie waarden: transparantie, onafhankelijkheid en risicorendement. De bedoeling van onze thematische ECO/SRI fondsen is investeren in thema s die oplossingen creëren of aanbieden voor de ESG-uitdagingen waarmee de mens wordt geconfronteerd. We doen dit omdat: 1. we geloven dat emittenten die op een duurzame manier werken, voordeel zullen halen uit deze strategie, 2. we deze emittenten willen stimuleren om hun inspanningen voort te zetten/uit te breiden, door erin te investeren. Hiervoor kiest KBC Asset Management voor de focusaanpak (pioneer screening); daarbij wordt geïnvesteerd in bedrijven die zich specialiseren in producten en diensten die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoord (milieurelevant) thema. De nadruk ligt op het thema en gespecialiseerde beleggingen. 2b 2c 2d Welke zijn de SRI-beleggingscriteria van het fonds? Gedetailleerde informatie over de criteria vindt u op: Hoe worden de SRI-criteria gedefinieerd en hoe vaak en door wie worden de criteria geëvalueerd? De SRI-criteria worden gedefinieerd door het onafhankelijke externe adviescomité voor milieu. De criteria worden voortdurend besproken en regelmatig worden nieuwe beleidslijnen geïntroduceerd. De meest recente SRI-beleidslijnen hebben betrekking op kernenergie en de aanwezigheid/activiteiten in dictatoriale regimes. Hoe worden de criteriawijzigingen aan de beleggers meegedeeld? KBC AM beschikt over een uit verschillende kanalen bestaande communicatiestrategie. Deze kanalen zijn: Monitor Duurzaam Beleggen: Tweemaandelijks publiceert KBC Asset Management deze nieuwsbrief (alleen in het Nederlands) om aan geïnteresseerde partijen informatie te verstrekken over methodologische veranderingen en beslissingen die zijn genomen door het Extern Adviescomité voor Duurzaamheidsanalyse en het Extern Adviescomité voor Milieu. Aandeelhoudersdagen: Ieder jaar nodigt KBC Asset Management zijn cliënten uit op speciale infoavonden over SRI. NGO-vergadering: Tijdens deze jaarlijkse werkvergadering wordt een brede groep NGO s de kans geboden om hun mening te uiten over het beleid van KBC Asset Management inzake SRI. Communicatie met bedrijven: Als er onzekerheid bestaat over het beleid, zal met het betrokken bedrijf schriftelijk contact worden opgenomen en zal aan het bedrijf worden gevraagd om meer informatie te verschaffen over zijn maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. KBC Asset Management organiseert ook workshops bedoeld om bedrijven aan te moedigen praktijken inzake maatschappelijk verantwoord ondernemerschap toe te passen.

5 Hoofdstuk 3. Onderzoeksproces 3 De ondertekenaars moeten informatie verstrekken over hun onderzoeksproces. Beschrijf uw onderzoeksmethodologie en -proces inzake SRI. In het kader van de focusaanpak belegt KBC Asset Management in aandelen van bedrijven die gespecialiseerd zijn in producten of diensten die een duurzame oplossing helpen verstrekken voor (ecologische) problemen waaraan de maatschappij heel veel belang hecht. 3a STAP 1: Het thema definiëren Een team van KBC Asset Management-specialisten werkt met het Adviescomité voor Milieu samen om de thematische subsegmenten te definiëren die op lange termijn een belangrijke rol zullen spelen. In verband met het waterthema bijvoorbeeld beschouwt KBC Asset Management distributie, filtratie, zuivering en beheersing als essentiële beleggingsthema s. STAP 2: Het onderzoeksuniversum afbakenen Voor ieder subsegment stelt de portefeuillebeheerder een lijst samen van ondernemingen met een significant potentieel. Daarna maken duurzaamheidsanalisten een overzicht van de duurzaamheidsanalyses voor ieder van deze ondernemingen. STAP 3: Het beleggingsuniversum afbakenen Tweemaandelijks beslist het Adviescomité voor Milieu of een bedrijf in aanmerking komt voor een investering, en dit op basis van twee factoren: het bedrijf moet passende aandacht besteden aan het thema en het mag niet betrokken zijn bij controverses rond duurzame bedrijfspraktijken. STAP 4: De beleggingsportefeuille samenstellen Het specialistenteam selecteert de aandelen in het beleggingsuniversum waarvan wordt verwacht dat ze het hoogste rendement zullen opleveren. De portefeuillebeheerder stelt de portefeuille samen; daarbij houdt hij rekening met de risico s en de langetermijnvisie voor ieder van de thematische subsegmenten. Thema s 1. Water Defensieve en maatschappelijk verantwoorde belegging in de watersector. Subsegmenten zijn: water- /afvalwaternutsbedrijven, diverse uitrustingen, engineering/consulting, technologieën voor waterbehandeling, en milieubeheersing. 2. Alternatieve energie Duurzame belegging in hernieuwbare energiebronnen. Subsegmenten zijn: wind- en zonneenergie, brandstofcellen, biomassa en andere. 3. Klimaatverandering Duurzame belegging in aandelen van bedrijven die actief zijn op het vlak van de bestrijding van de klimaatverandering. Subsegmenten zijn: propere technologieën, energie-efficiëntie, afvalbeheer en recyclage. 4. Landbouw Duurzame belegging in leveranciers, producenten, diensten en verwerkers op het gebied van landbouw. Maakt de fondsbeheerder gebruik van een intern onderzoeksteam en/of een extern onderzoeksteam? Gelieve te verduidelijken. 3b 3c De duurzaamheid en de thematische relevantie worden volledig afzonderlijk gescreend door het intern SRI-departement, zonder dat het portefeuillebeheer erbij wordt betrokken. De screeninggegevens worden verstrekt door onafhankelijke onderzoekscentra (EIRiS, Brokers, gespecialiseerde gegevensbanken, Factiva, Bloomberg, ). Bestaat er een extern controlesysteem of extern verificatieproces voor het onderzoeksproces? Als een beroep wordt gedaan op een Adviescomité, gelieve dan de verantwoordelijkheden van dit comité te vermelden. Het onafhankelijke Extern Adviescomité voor Milieu bepaalt de onderzoeksmethodologie en heeft ook de beslissende stem bij het bepalen van het beleggingsuniversum.

6 De samenstelling vindt u op de website: 3d 3e 3f Worden de stakeholders in het kader van het onderzoeksproces geraadpleegd? Zo ja, gelieve details te verschaffen. Neen. Hebben ondernemingen de mogelijkheid om hun profiel of analyse te bekijken? Zo ja, hoe vaak? Het ecologische fondsenteam in Dublin organiseert bedrijfsbezoeken en vergaderingen met het management. Meer en meer neemt het SRI-onderzoeksteam contact op met het bedrijf om de vereiste informatie te verkrijgen. Hoe vaak wordt het onderzoeksproces geëvalueerd? Permanent. Het adviescomité voor milieu bespreekt met het SRI-onderzoeksteam de nieuwe trends op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als gevolg daarvan hebben we nieuwe criteria geïmplementeerd in verband met kernenergie, overtredingen van de ILOverdragen en activiteiten in controversiële regimes. In verband met genetische engineering, biobrandstoffen en zo meer zullen nieuwe criteria worden vastgelegd. 3g Welke onderzoeksresultaten worden aan het publiek meegedeeld? Hoe doen we dat? Voor de ecologische fondsen publiceren we alleen algemene informatie over sectoren en bedrijven.

7 4 4a 4b 4c 4d 4e Hoofdstuk 4. Evaluatie en implementatie De ondertekenaars moeten informatie verschaffen over hoe het onderzoek wordt gebruikt om hun portefeuille* samen te stellen en te onderhouden. Hoe worden de onderzoeksresultaten in het beleggingsproces geïntegreerd, inclusief selectie en goedkeuring van bedrijven voor investering? Bij KBC Asset Management onderzoeken de portefeuillebeheerders de groep toegelaten bedrijven om de aandelen te selecteren met de beste verhouding tussen verwacht rendement en risico. Het beleggingsproces voor deze investeringen is identiek aan dat van de klassieke beleggingen. Zo kan KBC Asset Management waarborgen dat de producten in de ecologische fondsen een soortgelijk rendement opleveren als de klassieke thematische beleggingsfondsen, zonder een hoger risico te lopen. Welke interne of externe maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat de portefeuilleposities* beantwoorden aan de SRI-beleggingscriteria? KBC AM heeft verschillende maatregelen getroffen om te waarborgen dat alle posities kaderen binnen het aanvaarde SRI-universum: 1. de beleggingsbeheersoftware voor de front-, middle- and back-office activiteiten duidt de transacties aan die niet binnen het SRI-universum kaderen; deze transacties moeten worden goedgekeurd door het SRI-departement; 2. het risicobeheerdepartement onderwerpt de SRI-portefeuilles aan periodieke controles; 3. het externe gecertificeerde auditbedrijf (Deloitte) screent de portefeuilles. Welke zijn de procedure en het beleid voor desinvesteringen op grond van SRI? Emittenten die uit het aanvaarde SRI-universum worden geweerd, moeten binnen een periode van één maand worden verwijderd. Worden de beleggers op de hoogte gebracht van desinvesteringen op grond van SRI? Zo ja, hoe vaak en via welke middelen? Neen. Brengt de fondsbeheerder de ondernemingen op de hoogte van uitsluitingen* uit het fonds of desinvesteringen als gevolg van de niet-naleving van het SRI-beleid en de SRIcriteria? Niet regelmatig.

8 5 5a 5b 5c Hoofdstuk 5. Engagementsaanpak** De ondertekenaars moeten verduidelijken hoe ze engagement aanpakken, als het fonds een dergelijk beleid voert. Welke zijn de doelstellingen van het engagementsbeleid? KBC AM streeft naar een actief stem- en engagementsbeleid ten opzichte van bedrijfseconomische elementen in verband met corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ten opzichte van ontwikkelingen die de waarde van een bedrijf bepalen en die een significante impact (kunnen) hebben op het creëren van waarde of op het rendement voor cliënten/beleggers. Het stem- en engagementsbeleid wordt toegepast bij firma s waarin de door KBC AM beheerde beleggingsfondsen een significant belang hebben en waar de uitoefening van het stemrecht een wezenlijke impact zou kunnen hebben op het resultaat van de stemming. Het stem- en engagementsbeleid omvat: 1. de op de Algemene Vergadering gedane voorstellen actief steunen die op middellange en lange termijn waarde voor de aandeelhouder helpen creëren; 2. bedrijven aanmoedigen om beleidsmaatregelen te treffen die die bedrijven duurzaam en maatschappelijk verantwoordelijk maken; 3. zich verzetten tegen voorstellen die in strijd zijn met de belangen van de aandeelhouders en de algemeen aanvaarde principes inzake corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit beleid is geconcentreerd rond het Proxy Voting and Engagement Comité (PVEC), dat de verschillende stappen van het nagestreefde beleid coördineert en het Directiecomité van KBC AM advies verstrekt over de uit te brengen stemmen. Indien gepast, zal KBC AM een dialoog aanknopen met het management van de betrokken ondernemingen, indien noodzakelijk vóór de stemming. De volgende elementen kunnen, onder andere, tot een dialoog leiden: een gebrek aan transparantie rond economische en strategische elementen, en elementen in verband met corporate governance of maatschappelijk verantwoord ondernemen; een zwakke prestatie op het gebied van een of meer criteria inzake duurzame activiteit, in vergelijking met de sectorgenoten; bedrijfseconomische maatregelen die de aandeelhouderswaarde dreigen te vernietigen. Hoe legt het fonds prioriteiten vast op het vlak van met welke bedrijven het zal samenwerken? Het Proxy Voting and Engagement -beleid focust meer bepaald op ondernemingen waarin de ecologische fondsen belangrijke posities hebben (5% en meer). Bovendien kan worden samengewerkt met ondernemingen die betrokken zijn bij specifieke SRI-gerelateerde thema s (mensenrechten, overtredingen van ILO-verdragen, controversiële wapens). Wie gaat een engagement aan in naam van het fonds? KBC AM heeft het Proxy Voting and Engagement Comité opgericht, dat alle engagementen namens het fonds coördineert. KBC AM's Proxy Voting and Engagement Comité (PVEC) bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter die wordt aangeduid door het Directiecomité. Vijf leden zijn krachtens hun job lid van het PVEC: het hoofd van het aandelenfondsmanagement; het hoofd van de cel aandelenanalyse; het hoofd van de juridische dienst; het hoofd van SRI; een compliance officer. Het zevende lid zal een externe deskundige zijn die het best is geplaatst om de adviserende taak van het PVEC te helpen uitvoeren.

9 Voornaamste verantwoordelijkheden: De dialoog met de aandeelhouders starten en coördineren, inclusief de mogelijkheid om bijkomende punten op de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van de ondernemingen te plaatsen in verband met SRI-relevante elementen; De stemprocedure starten en coördineren; Advies over het stemgedrag verstrekken aan het Directiecomité van KBC AM, inclusief over hoe zal worden gestemd voor agendapunten waarover moet worden gestemd, en voor welke/hoeveel aandelen een stem zal worden uitgebracht; Toezicht houden op het Proxy Voting and Engagement -beleid (het beleid updaten, amenderen en/of uitbreiden); Rapportering en communicatie (intern en extern). 5d 5e 5f 5g. Welke engagementsmethodes worden toegepast? De volgende instrumenten zijn beschikbaar: Stemming; Dialoog; Gezamenlijke acties. Hoe wordt de efficiëntie van de engagementsactiviteit gecontroleerd/aangepakt? De ondernemingen binnen het bereik van de ecologische fondsen worden ieder jaar gescreend. Tijdens dit screenen worden de evoluties m.b.t. de beoogde thema s geëvalueerd. Als de specifieke onderneming binnen het bereik blijft van het stem- en engagementsbeleid, zal het PVEC bovendien jaarlijks beslissen of een bijkomend engagement vereist is of niet. Welke verdere stappen worden, eventueel, genomen als het engagement niet als een succes wordt beschouwd? Als het engagement niet resulteert in de gewenste wijzigingen, mag KBC AM overwegen om op de eerstkomende jaarlijkse vergadering tegen het management te stemmen voor de agendapunten die betrekking hebben op de specifieke aangehaalde thema s. Het engagement zal ook worden aangewend om de ondernemingen op de hoogte te brengen van nieuwe bindende criteria; daarbij zal ze een specifieke periode worden toegekend om aan onze eisen te voldoen. Hoe, en hoe vaak, worden engagementactiviteiten meegedeeld aan beleggers en andere stakeholders? KBC AM zal eenmaal per jaar verslag uitbrengen over de uitgevoerde stappen en over het resultaat van dit beleid (website). Het eerste verslag mag in het voorjaar van 2009 worden verwacht.

10 Hoofdstuk 6. Stembeleid** 6 De ondertekenaars moeten hun stembeleid* verduidelijken. Beschikt het fonds over een stembeleid? Zo ja, welk? 6a Cf. hoofdstuk 5. 6b 6c Maakt het fonds zijn stemmethodes en zijn redenering voor beslissingen bekend? Zo ja, waar is deze informatie beschikbaar? Op de website, en in het jaarverslag van de verschillende fondsen, zullen alle stemactiviteiten worden gerapporteerd. Steunt het fonds de resoluties van de aandeelhouders? Alle stem- en engagementsbeslissingen worden genomen door het directiecomité van KBC AM en/of door het PVEC. 7 7a 7b 7c Hoofdstuk 7. Periodieke activiteiten De ondertekenaars moeten periodiek informatie over hun activiteiten bekendmaken. Dit moet minstens een keer per jaar gebeuren. Vermeld de fondsposities op een specifieke datum binnen de afgelopen zes maanden. De fondsposities worden meegedeeld via het jaarverslag dat kan worden geraadpleegd op onze website. Welke engagementsactiviteit werd het afgelopen jaar verricht namens het fonds? In december 2007 organiseerden we een workshop over CSR en SRI voor beursgenoteerde bedrijven. Daarenboven hebben we op een regelmatige basis contact met de ondernemingen waarin we investeren, via bedrijfsbezoeken, conferenties en contacten met het management. Welke stemmingen hebben plaatsgevonden die betrekking hadden op de SRIfondscriteria? Ons eerste stemmingsverslag zal in het voorjaar van 2009 worden gepubliceerd. ** indien van toepassing

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke HUB RESEARCH PAPERS 2011/20 ECONOMICS & MANAGEMENT NOVEMBER

Nadere informatie

Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments

Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Oktober 2008 Verklaring Fortis Investments Fortis Investments zet zich in voor duurzaam en verantwoord beleggen ( Sustainable and Responsible

Nadere informatie

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 Internet snsbeleggingsfondsen.nl Handelsregister KvK Utrecht

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Corporate Governance Raamwerk

Corporate Governance Raamwerk Corporate Governance Raamwerk Inhoudsopgave Introductie p. 3 1. Richtlijnen p. 4 2. Stembeleid p. 4 3. Betrokkenheid p. 6 4. Aandeelhoudersgeschillen p. 7 5. Samenwerking p. 7 6. Betrokkenheid bij het

Nadere informatie

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen pggm.nl Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen PGGM Vermogensbeheer B.V. Mei 2014 Inhoudsopgave Toelichting Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen 3 Uitvoeringsrichtlijn ESG-integratie 6 Uitvoeringsrichtlijn

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 1 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Profiel van PGGM Investments 6 1.1 PGGM is een uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2014. Verantwoord beleggen

Jaaroverzicht 2014. Verantwoord beleggen Jaaroverzicht 2014 Verantwoord beleggen u ESG: Environmental, Social, Governance ESG Council Postadres Erik Luttenberg (voorzitter) Lars Dijkstra Marieke de Leede (secretaris) Almar Rietberg Theo Nijssen

Nadere informatie

2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12

2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12 2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Klimaatconferentie in Durban 5

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013. Verantwoord beleggen

Jaaroverzicht 2013. Verantwoord beleggen Jaaroverzicht 23 Verantwoord beleggen u ESG: Environmental, Social, Governance ESG Council Postadres Erik Luttenberg (voorzitter) Lars Dijkstra Marieke de Leede (secretaris) Almar Rietberg Ulrike Beyrich

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Voor het laatst door de Raad van Bestuur herzien op 3 maart 2015 Deugdelijk ondernemingsbestuur, ofw el corporate governance, draait rond het vinden van een goed evenw icht

Nadere informatie

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Versie 1 Corporate Governance Charter december 2005 Versie 2 Corporate Governance Charter juli 2006 Versie 3 Corporate Governance Charter mei 2007 Versie 4 Corporate

Nadere informatie

ABP beleid inzake verantwoord beleggen

ABP beleid inzake verantwoord beleggen ABP beleid inzake verantwoord beleggen 2 ABP Beleid inzake verantwoord beleggen Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Rekening houden met ESG-factoren... 6 2. De dialoog met ondernemingen aangaan...

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting

Nadere informatie

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds INTRODUCTIE Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds Ahold Pensioenfonds (APF) belegt op lange termijn en wereldwijd. Als belegger heeft APF de taak om het beste resultaat te behalen in

Nadere informatie