Europese transparantierichtlijnen inzake SRI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese transparantierichtlijnen inzake SRI"

Transcriptie

1 Europese transparantierichtlijnen inzake SRI Engagementsverklaring door KBC Asset Management Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen aanbieden is een essentieel deel van de strategische positie en het strategische gedragspatroon van KBC ASSET MANAGEMENT. We zijn al sinds 1992 bij SRI betrokken en juichen de Europese transparantierichtlijnen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dus toe. Dit is onze tweede engagementsverklaring en ze geldt voor de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni Hieronder vindt u onze volledige reactie op de Europese Transparantierichtlijnen inzake SRI. Ze is ook opgenomen in het jaarverslag van de retailfondsen en beschikbaar op onze website De naleving van de transparantierichtlijnen door KBC Asset Management KBC Asset Management verbindt zich tot transparantie. We zijn van oordeel dat we zo transparant als mogelijk zijn, gelet op de regelgeving en de concurrentie in de landen waarin we actief zijn. KBC ASSET MANAGEMENT voldoet volledig aan de aanbevelingen van de Europese transparantierichtlijnen op het gebied van SRI. Datum: 22 juli 2008

2 Richtlijncategorieën 1 1a 1b 1c 1d Hoofdstuk 1. Fundamentele details De ondertekenaars* moeten verduidelijken wie ze zijn en achtergrondinformatie verstrekken over het fonds* en de fondsbeheerder*. Vermeld de naam van het fonds/de fondsen en van de fondsbeheerder waarop deze richtlijnen van toepassing zijn KBC Equimax Eco Water 1 KBC Equimax Eco Water 2 KBC Equimax Eco Water 3 KBC Equimax Eco Water 4 KBC Equimax Eco Water 5 KBC Equiselect Climate Change 1 KBC Equiselect Climate Change 2 KBC Eco Fund - Alternative Energy KBC Eco Fund - Climate Change KBC Eco Fund - Sustainable Euroland KBC Eco Fund - Water KBC If - Ethical Euro Equities KBC Click CSOB Climate Change 02 KBC Click CSOB Climate Change 1 KBC Click CSOB Water 03 KBC Click CSOB Water 1 KBC Click CSOB Water 2 Vermeld de gegevens van de contactpersoon bij wie meer informatie over de fondsen kan worden verkregen. Geert Heuninck, Hoofd SRI Departement Tel fax KBC Asset Management NV, Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen (BRUhav2 - ADM) Havenlaan 6, 1080 Brussel, België. Jens Peers, Hoofd Eco-Funds Tel.: (353-1) Fax: (353-1) KBC Asset Management Limited Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ierland Wat is de grootte van het fonds? Uitgedrukt In valuta, op een gespecificeerde datum KBC Equimax Eco Water 1 60,165,341 66,757,568 KBC Equimax Eco Water 2 52,151,442 59,152,115 KBC Equimax Eco Water 3 25,848,297 28,515,036 KBC Equimax Eco Water 4 25,590,977 28,990,193 KBC Equimax Eco Water 5 21,720,724 24,851,745 KBC Equiselect Climate Change 1 23,423,054 24,938,919 KBC Equiselect Climate Change 2 27,741,284 30,024,514 KBC Eco Fund - Alternative Energy 352,439, ,067, ,967,327 KBC Eco Fund - Climate Change 102,528, ,975,979 KBC Eco Fund - Sustainable Euroland 8,160,137 10,519,338 11,109,946 KBC Eco Fund - Water 310,487, ,744, ,740,940 KBC If - Ethical Euro Equities 97,653, ,706,588 44,658,300 KBC Click CSOB Climate Change 02 3,496,467 3,362,388 KBC Click CSOB Climate Change 1 4,754,043 4,625,913 KBC Click CSOB Water 03 4,646,514 4,456,481 KBC Click CSOB Water 1 34,506,786 33,224,429 KBC Click CSOB Water 2 20,602,612 19,672,709 Total 1,175,916,860 1,317,585, ,476,513 Waar kunnen de historische gegevens over de financiële prestatie van het fonds worden geraadpleegd?

3 1e Verstrek details over de inhoud, de frequentie en de middelen voor de communicatie van informatie aan beleggers KBC AM beschikt over een uit verschillende kanalen bestaande communicatiestrategie. Deze kanalen zijn: Monitor Duurzaam Beleggen: Tweemaandelijks publiceert KBC Asset Management deze nieuwsbrief om aan geïnteresseerde partijen informatie te verstrekken over methodologische veranderingen en beslissingen die zijn genomen door het Extern Adviescomité voor Duurzaamheidsanalyse en/of het Extern Adviescomité voor Milieu. Aandeelhoudersdagen: Ieder jaar nodigt KBC Asset Management zijn cliënten uit op speciale infoavonden over SRI. NGO-vergadering: Tijdens deze jaarlijkse werkvergadering wordt een brede groep NGO s de kans geboden om hun mening te uiten over het beleid van KBC Asset Management inzake SRI. Op de website vindt u meer informatie over de huidige trends in de ecologische SRI-fondsen. Geef een korte beschrijving van de beleidslijnen inzake verantwoord ondernemen van de organisatie die het fonds/de fondsen beheert of promoot, of vermeld waar deze informatie kan worden geraadpleegd. KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en privatebankingcliënteel. We bekleden leidende posities in onze thuismarkten, België en Centraal- en Oost-Europa, en zijn gespecialiseerd in bank-verzekeren en vermogensbeheer voor particulieren, alsook in de verlening van diensten aan bedrijven. De groep is ook in een aantal andere Europese landen actief in privatebanking en dienstverlening aan bedrijven. Elders in de wereld is de groep aanwezig in zorgvuldig gekozen landen en regio s. De visie van KBC op het vlak van CSR is opgenomen in zijn taakomschrijving; meer specifieke verbintenissen zijn vermeld in zijn Principes inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Bijkomend Als lid van plaatselijke CSR-organisaties en als ondertekenaar van nationale en internationale CSR-principes (inclusief het Global Compact van de Verenigde Naties en het Luxemburgse Ondernemingscharter voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling) wil KBC een proactief engagement ten opzichte van zijn stakeholders aangaan. De groep publiceert ook al enkele jaren een jaarlijks rapport inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarin zijn visie en resultaten op dit gebied worden toegelicht. Dit rapport bevat groepsoverkoepelende informatie over CSR, inclusief kwantitatieve gegevens over het personeel van KBC en de ecologische strategie van de groep. Het rapport wordt opgesteld in overeenstemming met de rapporteringsvoorschriften vermeld in de Global Reporting Initiative G3-richtlijnen, en de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. KBC AM is ook lid van Belsif en Eurosif, en ondertekende de Principes voor Verantwoord Beleggen. Het CSR-rapport van KBC groep bevat gedetailleerde informatie over wat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Meer algemene groepsoverschrijdende principes en beleidslijnen vindt u op

4 Hoofdstuk 2. Criteria inzake SRI-beleggingen 2 De ondertekenaars moeten hun doelstelling* en beleggingscriteria* verduidelijken. Hoe wordt SRI door het fonds gedefinieerd? Traditioneel trachten de business managers zoveel mogelijk economische doelstellingen te realiseren (winst). Toch hechten moderne bedrijven meer en meer belang aan een gezond milieu (planeet) en aan ethische en maatschappelijke thema s (mensen). Bedrijven pakken deze punten van ongerustheid aan en proberen te voldoen aan de vragen van hun personeel, aandeelhouders, cliënten en stakeholders. 2a De aanpak door KBC Asset Management van SRI is geïnspireerd op deze trend en houdt ook rekening met drie waarden: transparantie, onafhankelijkheid en risicorendement. De bedoeling van onze thematische ECO/SRI fondsen is investeren in thema s die oplossingen creëren of aanbieden voor de ESG-uitdagingen waarmee de mens wordt geconfronteerd. We doen dit omdat: 1. we geloven dat emittenten die op een duurzame manier werken, voordeel zullen halen uit deze strategie, 2. we deze emittenten willen stimuleren om hun inspanningen voort te zetten/uit te breiden, door erin te investeren. Hiervoor kiest KBC Asset Management voor de focusaanpak (pioneer screening); daarbij wordt geïnvesteerd in bedrijven die zich specialiseren in producten en diensten die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoord (milieurelevant) thema. De nadruk ligt op het thema en gespecialiseerde beleggingen. 2b 2c 2d Welke zijn de SRI-beleggingscriteria van het fonds? Gedetailleerde informatie over de criteria vindt u op: Hoe worden de SRI-criteria gedefinieerd en hoe vaak en door wie worden de criteria geëvalueerd? De SRI-criteria worden gedefinieerd door het onafhankelijke externe adviescomité voor milieu. De criteria worden voortdurend besproken en regelmatig worden nieuwe beleidslijnen geïntroduceerd. De meest recente SRI-beleidslijnen hebben betrekking op kernenergie en de aanwezigheid/activiteiten in dictatoriale regimes. Hoe worden de criteriawijzigingen aan de beleggers meegedeeld? KBC AM beschikt over een uit verschillende kanalen bestaande communicatiestrategie. Deze kanalen zijn: Monitor Duurzaam Beleggen: Tweemaandelijks publiceert KBC Asset Management deze nieuwsbrief (alleen in het Nederlands) om aan geïnteresseerde partijen informatie te verstrekken over methodologische veranderingen en beslissingen die zijn genomen door het Extern Adviescomité voor Duurzaamheidsanalyse en het Extern Adviescomité voor Milieu. Aandeelhoudersdagen: Ieder jaar nodigt KBC Asset Management zijn cliënten uit op speciale infoavonden over SRI. NGO-vergadering: Tijdens deze jaarlijkse werkvergadering wordt een brede groep NGO s de kans geboden om hun mening te uiten over het beleid van KBC Asset Management inzake SRI. Communicatie met bedrijven: Als er onzekerheid bestaat over het beleid, zal met het betrokken bedrijf schriftelijk contact worden opgenomen en zal aan het bedrijf worden gevraagd om meer informatie te verschaffen over zijn maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. KBC Asset Management organiseert ook workshops bedoeld om bedrijven aan te moedigen praktijken inzake maatschappelijk verantwoord ondernemerschap toe te passen.

5 Hoofdstuk 3. Onderzoeksproces 3 De ondertekenaars moeten informatie verstrekken over hun onderzoeksproces. Beschrijf uw onderzoeksmethodologie en -proces inzake SRI. In het kader van de focusaanpak belegt KBC Asset Management in aandelen van bedrijven die gespecialiseerd zijn in producten of diensten die een duurzame oplossing helpen verstrekken voor (ecologische) problemen waaraan de maatschappij heel veel belang hecht. 3a STAP 1: Het thema definiëren Een team van KBC Asset Management-specialisten werkt met het Adviescomité voor Milieu samen om de thematische subsegmenten te definiëren die op lange termijn een belangrijke rol zullen spelen. In verband met het waterthema bijvoorbeeld beschouwt KBC Asset Management distributie, filtratie, zuivering en beheersing als essentiële beleggingsthema s. STAP 2: Het onderzoeksuniversum afbakenen Voor ieder subsegment stelt de portefeuillebeheerder een lijst samen van ondernemingen met een significant potentieel. Daarna maken duurzaamheidsanalisten een overzicht van de duurzaamheidsanalyses voor ieder van deze ondernemingen. STAP 3: Het beleggingsuniversum afbakenen Tweemaandelijks beslist het Adviescomité voor Milieu of een bedrijf in aanmerking komt voor een investering, en dit op basis van twee factoren: het bedrijf moet passende aandacht besteden aan het thema en het mag niet betrokken zijn bij controverses rond duurzame bedrijfspraktijken. STAP 4: De beleggingsportefeuille samenstellen Het specialistenteam selecteert de aandelen in het beleggingsuniversum waarvan wordt verwacht dat ze het hoogste rendement zullen opleveren. De portefeuillebeheerder stelt de portefeuille samen; daarbij houdt hij rekening met de risico s en de langetermijnvisie voor ieder van de thematische subsegmenten. Thema s 1. Water Defensieve en maatschappelijk verantwoorde belegging in de watersector. Subsegmenten zijn: water- /afvalwaternutsbedrijven, diverse uitrustingen, engineering/consulting, technologieën voor waterbehandeling, en milieubeheersing. 2. Alternatieve energie Duurzame belegging in hernieuwbare energiebronnen. Subsegmenten zijn: wind- en zonneenergie, brandstofcellen, biomassa en andere. 3. Klimaatverandering Duurzame belegging in aandelen van bedrijven die actief zijn op het vlak van de bestrijding van de klimaatverandering. Subsegmenten zijn: propere technologieën, energie-efficiëntie, afvalbeheer en recyclage. 4. Landbouw Duurzame belegging in leveranciers, producenten, diensten en verwerkers op het gebied van landbouw. Maakt de fondsbeheerder gebruik van een intern onderzoeksteam en/of een extern onderzoeksteam? Gelieve te verduidelijken. 3b 3c De duurzaamheid en de thematische relevantie worden volledig afzonderlijk gescreend door het intern SRI-departement, zonder dat het portefeuillebeheer erbij wordt betrokken. De screeninggegevens worden verstrekt door onafhankelijke onderzoekscentra (EIRiS, Brokers, gespecialiseerde gegevensbanken, Factiva, Bloomberg, ). Bestaat er een extern controlesysteem of extern verificatieproces voor het onderzoeksproces? Als een beroep wordt gedaan op een Adviescomité, gelieve dan de verantwoordelijkheden van dit comité te vermelden. Het onafhankelijke Extern Adviescomité voor Milieu bepaalt de onderzoeksmethodologie en heeft ook de beslissende stem bij het bepalen van het beleggingsuniversum.

6 De samenstelling vindt u op de website: 3d 3e 3f Worden de stakeholders in het kader van het onderzoeksproces geraadpleegd? Zo ja, gelieve details te verschaffen. Neen. Hebben ondernemingen de mogelijkheid om hun profiel of analyse te bekijken? Zo ja, hoe vaak? Het ecologische fondsenteam in Dublin organiseert bedrijfsbezoeken en vergaderingen met het management. Meer en meer neemt het SRI-onderzoeksteam contact op met het bedrijf om de vereiste informatie te verkrijgen. Hoe vaak wordt het onderzoeksproces geëvalueerd? Permanent. Het adviescomité voor milieu bespreekt met het SRI-onderzoeksteam de nieuwe trends op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als gevolg daarvan hebben we nieuwe criteria geïmplementeerd in verband met kernenergie, overtredingen van de ILOverdragen en activiteiten in controversiële regimes. In verband met genetische engineering, biobrandstoffen en zo meer zullen nieuwe criteria worden vastgelegd. 3g Welke onderzoeksresultaten worden aan het publiek meegedeeld? Hoe doen we dat? Voor de ecologische fondsen publiceren we alleen algemene informatie over sectoren en bedrijven.

7 4 4a 4b 4c 4d 4e Hoofdstuk 4. Evaluatie en implementatie De ondertekenaars moeten informatie verschaffen over hoe het onderzoek wordt gebruikt om hun portefeuille* samen te stellen en te onderhouden. Hoe worden de onderzoeksresultaten in het beleggingsproces geïntegreerd, inclusief selectie en goedkeuring van bedrijven voor investering? Bij KBC Asset Management onderzoeken de portefeuillebeheerders de groep toegelaten bedrijven om de aandelen te selecteren met de beste verhouding tussen verwacht rendement en risico. Het beleggingsproces voor deze investeringen is identiek aan dat van de klassieke beleggingen. Zo kan KBC Asset Management waarborgen dat de producten in de ecologische fondsen een soortgelijk rendement opleveren als de klassieke thematische beleggingsfondsen, zonder een hoger risico te lopen. Welke interne of externe maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat de portefeuilleposities* beantwoorden aan de SRI-beleggingscriteria? KBC AM heeft verschillende maatregelen getroffen om te waarborgen dat alle posities kaderen binnen het aanvaarde SRI-universum: 1. de beleggingsbeheersoftware voor de front-, middle- and back-office activiteiten duidt de transacties aan die niet binnen het SRI-universum kaderen; deze transacties moeten worden goedgekeurd door het SRI-departement; 2. het risicobeheerdepartement onderwerpt de SRI-portefeuilles aan periodieke controles; 3. het externe gecertificeerde auditbedrijf (Deloitte) screent de portefeuilles. Welke zijn de procedure en het beleid voor desinvesteringen op grond van SRI? Emittenten die uit het aanvaarde SRI-universum worden geweerd, moeten binnen een periode van één maand worden verwijderd. Worden de beleggers op de hoogte gebracht van desinvesteringen op grond van SRI? Zo ja, hoe vaak en via welke middelen? Neen. Brengt de fondsbeheerder de ondernemingen op de hoogte van uitsluitingen* uit het fonds of desinvesteringen als gevolg van de niet-naleving van het SRI-beleid en de SRIcriteria? Niet regelmatig.

8 5 5a 5b 5c Hoofdstuk 5. Engagementsaanpak** De ondertekenaars moeten verduidelijken hoe ze engagement aanpakken, als het fonds een dergelijk beleid voert. Welke zijn de doelstellingen van het engagementsbeleid? KBC AM streeft naar een actief stem- en engagementsbeleid ten opzichte van bedrijfseconomische elementen in verband met corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ten opzichte van ontwikkelingen die de waarde van een bedrijf bepalen en die een significante impact (kunnen) hebben op het creëren van waarde of op het rendement voor cliënten/beleggers. Het stem- en engagementsbeleid wordt toegepast bij firma s waarin de door KBC AM beheerde beleggingsfondsen een significant belang hebben en waar de uitoefening van het stemrecht een wezenlijke impact zou kunnen hebben op het resultaat van de stemming. Het stem- en engagementsbeleid omvat: 1. de op de Algemene Vergadering gedane voorstellen actief steunen die op middellange en lange termijn waarde voor de aandeelhouder helpen creëren; 2. bedrijven aanmoedigen om beleidsmaatregelen te treffen die die bedrijven duurzaam en maatschappelijk verantwoordelijk maken; 3. zich verzetten tegen voorstellen die in strijd zijn met de belangen van de aandeelhouders en de algemeen aanvaarde principes inzake corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit beleid is geconcentreerd rond het Proxy Voting and Engagement Comité (PVEC), dat de verschillende stappen van het nagestreefde beleid coördineert en het Directiecomité van KBC AM advies verstrekt over de uit te brengen stemmen. Indien gepast, zal KBC AM een dialoog aanknopen met het management van de betrokken ondernemingen, indien noodzakelijk vóór de stemming. De volgende elementen kunnen, onder andere, tot een dialoog leiden: een gebrek aan transparantie rond economische en strategische elementen, en elementen in verband met corporate governance of maatschappelijk verantwoord ondernemen; een zwakke prestatie op het gebied van een of meer criteria inzake duurzame activiteit, in vergelijking met de sectorgenoten; bedrijfseconomische maatregelen die de aandeelhouderswaarde dreigen te vernietigen. Hoe legt het fonds prioriteiten vast op het vlak van met welke bedrijven het zal samenwerken? Het Proxy Voting and Engagement -beleid focust meer bepaald op ondernemingen waarin de ecologische fondsen belangrijke posities hebben (5% en meer). Bovendien kan worden samengewerkt met ondernemingen die betrokken zijn bij specifieke SRI-gerelateerde thema s (mensenrechten, overtredingen van ILO-verdragen, controversiële wapens). Wie gaat een engagement aan in naam van het fonds? KBC AM heeft het Proxy Voting and Engagement Comité opgericht, dat alle engagementen namens het fonds coördineert. KBC AM's Proxy Voting and Engagement Comité (PVEC) bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter die wordt aangeduid door het Directiecomité. Vijf leden zijn krachtens hun job lid van het PVEC: het hoofd van het aandelenfondsmanagement; het hoofd van de cel aandelenanalyse; het hoofd van de juridische dienst; het hoofd van SRI; een compliance officer. Het zevende lid zal een externe deskundige zijn die het best is geplaatst om de adviserende taak van het PVEC te helpen uitvoeren.

9 Voornaamste verantwoordelijkheden: De dialoog met de aandeelhouders starten en coördineren, inclusief de mogelijkheid om bijkomende punten op de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van de ondernemingen te plaatsen in verband met SRI-relevante elementen; De stemprocedure starten en coördineren; Advies over het stemgedrag verstrekken aan het Directiecomité van KBC AM, inclusief over hoe zal worden gestemd voor agendapunten waarover moet worden gestemd, en voor welke/hoeveel aandelen een stem zal worden uitgebracht; Toezicht houden op het Proxy Voting and Engagement -beleid (het beleid updaten, amenderen en/of uitbreiden); Rapportering en communicatie (intern en extern). 5d 5e 5f 5g. Welke engagementsmethodes worden toegepast? De volgende instrumenten zijn beschikbaar: Stemming; Dialoog; Gezamenlijke acties. Hoe wordt de efficiëntie van de engagementsactiviteit gecontroleerd/aangepakt? De ondernemingen binnen het bereik van de ecologische fondsen worden ieder jaar gescreend. Tijdens dit screenen worden de evoluties m.b.t. de beoogde thema s geëvalueerd. Als de specifieke onderneming binnen het bereik blijft van het stem- en engagementsbeleid, zal het PVEC bovendien jaarlijks beslissen of een bijkomend engagement vereist is of niet. Welke verdere stappen worden, eventueel, genomen als het engagement niet als een succes wordt beschouwd? Als het engagement niet resulteert in de gewenste wijzigingen, mag KBC AM overwegen om op de eerstkomende jaarlijkse vergadering tegen het management te stemmen voor de agendapunten die betrekking hebben op de specifieke aangehaalde thema s. Het engagement zal ook worden aangewend om de ondernemingen op de hoogte te brengen van nieuwe bindende criteria; daarbij zal ze een specifieke periode worden toegekend om aan onze eisen te voldoen. Hoe, en hoe vaak, worden engagementactiviteiten meegedeeld aan beleggers en andere stakeholders? KBC AM zal eenmaal per jaar verslag uitbrengen over de uitgevoerde stappen en over het resultaat van dit beleid (website). Het eerste verslag mag in het voorjaar van 2009 worden verwacht.

10 Hoofdstuk 6. Stembeleid** 6 De ondertekenaars moeten hun stembeleid* verduidelijken. Beschikt het fonds over een stembeleid? Zo ja, welk? 6a Cf. hoofdstuk 5. 6b 6c Maakt het fonds zijn stemmethodes en zijn redenering voor beslissingen bekend? Zo ja, waar is deze informatie beschikbaar? Op de website, en in het jaarverslag van de verschillende fondsen, zullen alle stemactiviteiten worden gerapporteerd. Steunt het fonds de resoluties van de aandeelhouders? Alle stem- en engagementsbeslissingen worden genomen door het directiecomité van KBC AM en/of door het PVEC. 7 7a 7b 7c Hoofdstuk 7. Periodieke activiteiten De ondertekenaars moeten periodiek informatie over hun activiteiten bekendmaken. Dit moet minstens een keer per jaar gebeuren. Vermeld de fondsposities op een specifieke datum binnen de afgelopen zes maanden. De fondsposities worden meegedeeld via het jaarverslag dat kan worden geraadpleegd op onze website. Welke engagementsactiviteit werd het afgelopen jaar verricht namens het fonds? In december 2007 organiseerden we een workshop over CSR en SRI voor beursgenoteerde bedrijven. Daarenboven hebben we op een regelmatige basis contact met de ondernemingen waarin we investeren, via bedrijfsbezoeken, conferenties en contacten met het management. Welke stemmingen hebben plaatsgevonden die betrekking hadden op de SRIfondscriteria? Ons eerste stemmingsverslag zal in het voorjaar van 2009 worden gepubliceerd. ** indien van toepassing

Europese transparantierichtlijnen inzake SRI

Europese transparantierichtlijnen inzake SRI Europese transparantierichtlijnen inzake SRI Engagementsverklaring van KBC Asset Management Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen aanbieden is een essentieel deel van de strategische positie en het

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Waarom engagement belangrijk is

Waarom engagement belangrijk is 1/7 Petercam Institutional Asset Management vindt drie zaken belangrijk wanneer het aankomt op Verantwoord Beleggen: 1. Belangrijke vragen stellen bij de gevolgen van onze activiteiten; 2. Een aandeelhouder

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

Dutch Sustainability Research

Dutch Sustainability Research Dutch Sustainability Research Helpt u beter geïnformeerd beleggen ANP 2002/FOTO: PICTOR UNIPHOTO Dutch Sustainability Research Helpt u beter geïnformeerd beleggen Uw klant, bestuur of management vraagt

Nadere informatie

Stembeleid ASR Nederland

Stembeleid ASR Nederland Stembeleid ASR Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Nadere toelichting op het stembeleid van ASR Nederland 2.1. Algemene uitgangspunten van het stembeleid 2.1.1. Socially Responsible Investments (SRI)

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

Hoe Triodos bedrijven selecteert op duurzaamheid. Presentatie voor TNM- werkgroep fondsen Ton Rennen, 25 Augustus 2015

Hoe Triodos bedrijven selecteert op duurzaamheid. Presentatie voor TNM- werkgroep fondsen Ton Rennen, 25 Augustus 2015 Hoe Triodos bedrijven selecteert op duurzaamheid Presentatie voor TNM- werkgroep fondsen Ton Rennen, 25 Augustus 2015 Inhoud Selectie van bedrijven Onderzoeksproces in vogelvlucht Bedrijven met duurzame

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse bedrijven

Duurzaamheidsanalyse bedrijven De inspanningen van bedrijven op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door KBC Asset Management beoordeeld volgens een evaluatiemodel dat werd opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012)

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inleiding Het doel van deze Principles van Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere richtlijnen voor alsmede een toelichting

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS

CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS 1.0 Inleiding 1.1 Eumedion-deelnemers vinden dat het op verantwoorde wijze uitoefenen van de aan de

Nadere informatie

DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance)

DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance) Nederlandse tekst van versie 20.02.2008 DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance) Considerans Het doel van de Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance, verder Principles

Nadere informatie

Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments

Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Oktober 2008 Verklaring Fortis Investments Fortis Investments zet zich in voor duurzaam en verantwoord beleggen ( Sustainable and Responsible

Nadere informatie

28 01 2014 1/9 Rapport over stemactiviteit 2013

28 01 2014 1/9 Rapport over stemactiviteit 2013 28 01 2014 1/9 INLEIDING Petercam als verantwoorde speler In september 2011 ondertekende Petercam Institutional Asset Management (IAM) de Principes voor Verantwoord Beleggen (UN PRI) van de Verenigde Naties,

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011

BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011 BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011 1.0 Inleiding 1.1 Eumedion-deelnemers vinden dat het op verantwoorde wijze uitoefenen van de

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen... 3 2.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie 14-04-2016

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie 14-04-2016 Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Versie 14-04-2016 Versie 14-04-2016 Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Deze brochure gaat over Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

TKPI Fund Governance Code

TKPI Fund Governance Code TKPI Fund Governance Code I Oversight entity TKP Investments BV (TKPI) heeft de Compliance Officer van TKPI aangewezen als toezichthoudende entiteit (oversight entity) die toezicht zal houden op de naleving

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. AEGON prductnaam Stembeleid AEGON Nederland N.V. Onderstaand stembeleid is het stembeleid van AEGON Nederland N.V. (AEGON Nederland) met betrekking tot de beleggingen die worden beheerd door AEGON Investment

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011 DNB Pensioenseminar Parallelsessie Beleggingen 21 september 2011 Hoofdvragen I. Wat maakt iemand een goede bestuurder op het gebied van beleggingen? II. Wat verwacht u van de toezichthouder op het gebied

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Investment beliefs bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Uitgangspunten vermogensbeheer Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een kennismaking met verantwoord beleggen

Een kennismaking met verantwoord beleggen Een kennismaking met verantwoord beleggen Floris Lambrechtsen Workshop Ethisch beleggen en duurzaamheid in de praktijk Symposium Laudato Si en financieel beheer Utrecht 22 april 2017 Waarom beleggen? Waarom

Nadere informatie

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur Voorwoord Na onze initiële registratie en de ondertekening van de UN Global Compact (UNGC) in 2011, doet het mij een genoegen de onderschrijving van Wealth Management Partners (WMP) aan de tien principes

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE. Prinicipe 1. De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe

CORPORATE GOVERNANCE. Prinicipe 1. De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe CORPORATE GOVERNANCE Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate governance

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

LAUDATO SI INSPIRATIEDAG DOUBLEDIVIDEND WORKSHOP DUURZAAM BELEGGEN

LAUDATO SI INSPIRATIEDAG DOUBLEDIVIDEND WORKSHOP DUURZAAM BELEGGEN LAUDATO SI INSPIRATIEDAG DOUBLEDIVIDEND WORKSHOP DUURZAAM BELEGGEN 23 april 2016 Agenda Doelstelling: het verbinden van de maatschappelijke missie van kerkelijke instellingen met de beleggingen Wat betekent

Nadere informatie

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER Beringen, 18 juni 2015 www.pldw.be - 1 - BELEGGEN VOLGENS UW WAARDEN TOEGANG TOT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER DOOR DE KRACHTEN VAN TWEE SPECIALISTEN TE BUNDELEN Meer dan

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Zitting 2006-2007 25 oktober 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Ludo Sannen betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Dit voorstel van resolutie

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Inleiding In hoofdstuk 5.6 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn de bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat)

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN OGEO FUND selecteert en houdt in haar portefeuille een belangrijk vastgoedaanbod (maximum 25%) dat is samengesteld uit projecten met een nettorendement

Nadere informatie

Actief aandeelhouderschap

Actief aandeelhouderschap Actief aandeelhouderschap Focusthema water Water: criteria voor stemmen en proactief engagement ACTIAM gelooft dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Door middel van actief aandeelhouderschap

Nadere informatie

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV (Achmea Beleggingsfondsen) is beheerder van meerdere beleggingsinstellingen van Achmea en voert daarvoor een verantwoord beleggingsbeleid. In dit document wordt het Verantwoord

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Teslin Capital Management BV. Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren

Teslin Capital Management BV. Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren Teslin Capital Management BV Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren Versie november 2014 2 Onze visie: Een onderneming heeft als doel waarde te creëren op de lange termijn, met inachtneming van de belangen

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie