Wat heeft Com-eet Consultancy u te bieden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat heeft Com-eet Consultancy u te bieden?"

Transcriptie

1 Wat heeft Com-eet Consultancy u te bieden? Com-eet Consultancy is gespecialiseerd in contractmanagement en projectmanagement van grote infrastructurele (nieuwbouw) projecten. Dit doen wij voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Opdrachtgevers Wij streven ernaar om vanuit uw inkoopvraag te komen tot een succesvolle (Europese) aanbesteding. Dit doen wij door uw inkoopvraag risico gestuurd te benaderen en daardoor de juiste aanbestedingsstrategie, aanbestedingsvorm en contractvorm te kiezen. Ook analyseren wij de markt vooraf en waar nodig consulteren wij de marktpartijen om hun te interesseren in de aanbesteding te peilen en hun ervaring mee te nemen in het aanbestedingsproces. Na de gunning zijn wij tevens in staat om middels een sterk projectmanagement en contractmanagement de resultaten van de gunning en de EMVI beloftes om te zetten in concrete eindresultaten middels financiële voortgangsbewaking, planningstools, een actieve risico gestuurde kwaliteitsborging en on-line configuratiebeheer. Opdrachtnemers Wij streven ernaar om vanuit heet aanbestedingsdossier van uw klant te komen tot een sterke tender. Dit doen wij door de inkoopvraag van de klant om te zetten in EMVI documenten die SMART opgesteld zijn en uitgaan van de behoefte van de klant. Na de gunning zijn wij tevens in staat om u middels een sterk projectmanagement, contractmanagement en projectondersteuning de resultaten van uw gunning om te zetten in concrete resultaten middels financiële voortgangsbewaking, planningstools, een actieve kwaliteitsborging en on-line configuratiebeheer. Als spin-off bieden wij ook consultancy en training & coaching trajecten om opdrachtgevers te ondersteunen. Hoe werkt Com-eet Consultancy? Samen met u komt Com-eet Consultancy altijd vooraf de wijze van samenwerken overeen. Dit kan zijn in de vorm van een denktank: enkele sessies waarbij deskundigen met u het beleid vormgeven. Com-eet kan ook deeltaken voor u invullen of desgewenst het gehele contract- en/of projectmanagement vormgeven.

2 CONTRACTMANANAGEMENT/voor Opdrachtgevers Bij het aangaan van grote aanbestedingen komen er veel wettelijke zaken om de hoek kijken. Bent u wel of niet verplicht Europees aan te besteden? Welke strategie volgt u om te komen tot een goede prijs voor een goed product? Wat is het effect van de nieuwe aanbestedingswet? Hoeveel risico s behoudt u zelf en wat besteedt u uit? Com-eet Consultancy heeft ervaring met een groot scala aan aanbestedingen. Praktische ervaring! Vanuit deze ervaring ondersteunen wij u graag op de volgende gebieden: Volledig contractmanagement, wij kunnen het gehele contractmanagement van u overnemen vanaf de inkoopvraag tot en met de gunning, Strategisch inkoopadvies, samen met u kunnen wij op basis van een risico afweging de optimale inkoopstrategie bepalen en welke gunningsvoorwaarden het best passend zijn: laagste prijs, EMVI of BVP, Marktonderzoek, een succesvolle aanbesteding hangt nauw samen met de beschikbaarheid van marktpartijen. Wij kunnen u ondersteunen in het benaderen van de markt. Opstellen contract, wij kunnen u ondersteunen met het opstellen van het Contract, zowel UAV als UAV-GC contracten; Sterkte / zwakte analyse van uw contractdossier, wij kunnen voor u een second opinion verzorgen op uw contractdossier, Denktank, wij zijn bereid om met u mee te denken over ieder facet van het te volgen inkoopbeleid.

3 TENDERMANANAGEMENT/voor Opdrachtnemers Bij het aanbieden op grote (Europese) aanbestedingen is het van belang om vooraf uw aanbestedingsstrategie te bepalen. Allereerst of het risicoprofiel passend is binnen de kaders en het beleid van uw bedrijf. Vervolgens dient de klantvraag omgezet te worden in EMVI of BVP aanbestedingsproducten die SMART opgesteld zijn en een goed antwoord geven op de vragen van uw klant. Com-eet Consultancy heeft ervaring met een groot scala aan aanbestedingen. Praktische ervaring zowel aan opdrachtgeverszijde als aan opdrachtnemerszijde! Vanuit deze ervaring ondersteunen wij u graag op de volgende gebieden: Volledig tendermanagement, wij kunnen het gehele tendermanagement van u overnemen, Strategisch advies, samen met u kunnen wij op basis van een risico afweging de optimale aanbestedingsstrategie bepalen, Sterkte / zwakte analyse van het aanbestedingsdossier, waar zitten de risico s en waar liggen de kansen, Denktank, wij zijn bereid om met u mee te denken over ieder facet van de te volgen tenderstrategie.

4 PROJECTMANANAGEMENT/voor Opdrachtgevers Grote (infrastructurele) nieuwbouw en renovatie projecten vragen om gedegen projectmanagement. Is het project nog op schema? Hoe staat het met meeren minderwerk c.q. wijzigingen? Wordt er kwaliteit geleverd door de opdrachtnemer? Welke risico s voorziet u en hoe borgt u deze? Hoe borgt u de documentatie en de uitwisseling van informatie? Com-eet Consultancy heeft veel projecten opgezet, uitgevoerd en succesvol afgerond voor zowel opdrachtgevers, infrastructuur eigenaren (onder andere TenneT, RWS, ProRail) als opdrachtnemers. Vanuit deze ervaring adviseren wij u graag in uw projecten: Volledig projectmanagement, wij kunnen het volledige projectmanagement voor u verzorgen, Begeleiden startfase project, wij kunnen u ondersteunen met het opzetten van uw project, de inrichting van de project support office en de strategische keuzes, Configuratie management, wij kunnen u adviseren over een effectief en on-line configuratie management, Risico management, wij kunnen de project bedreigende risico s voor u analyseren en beheersmaatregelen aangeven, Contract/kwaliteit management, wij kunnen tools als Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) voor u inrichten en invullen, Sterkte / zwakte analyse, wij kunnen uw projectorganisatie analyseren en u ondersteunen met de versterking van het project, Implementatie van de Prince2 projectmanagement aanpak. Wij kunnen u adviseren in het toepassen van deze projectaanpak en desgewenst een Prince2 scan uitvoeren, Denktank, ook zijn wij bereid om als denktank met u mee te denken over een effectieve projectmanagement aanpak.

5 PROJECTMANANAGEMENT/voor Opdrachtnemers Grote (infrastructurele) nieuwbouw en renovatie projecten vragen om gedegen projectmanagement. Is het project nog op schema? Hoe staat het met meeren minderwerk c.q. wijzigingen? Wordt er kwaliteit geleverd door de opdrachtnemer? Welke risico s voorziet u en hoe borgt u deze? Hoe borgt u de documentatie en de uitwisseling van informatie? Com-eet Consultancy heeft veel projecten opgezet, uitgevoerd en succesvol afgerond voor zowel opdrachtgevers, infrastructuur eigenaren (onder andere TenneT, RWS, ProRail) als ook voor ingenieursbureaus (Movares, Grontmij) en installateurs (Joulz, Imtech Belgie)! Vanuit deze ervaring adviseren wij u graag in uw projecten: Volledig projectmanagement, wij kunnen het volledige projectmanagement voor u verzorgen, Begeleiden startfase project, wij kunnen u ondersteunen met het opzetten van uw project, de inrichting van de project support office. Met name de eerste fase (initiatie project) is cruciaal om het project effectief in te richten en alle projectmanagement tools te activeren; Contract management, wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij meer- en minderwerk c.q. wijzigingen (UAV-GC) om deze effectief op te zetten en juridisch te onderbouwen; Configuratie management, wij kunnen u adviseren over een effectief en on-line configuratie management, Risico en kansen management, wij kunnen de project bedreigende risico s en de aanwezige kansen voor u analyseren en (beheers)maatregelen aangeven en uitvoeren, Sterkte / zwakte analyse, wij kunnen uw projectorganisatie analyseren en u ondersteunen met de versterking van het project, Implementatie van de Prince2 projectmanagement aanpak. Wij kunnen u adviseren in het toepassen van deze projectaanpak en desgewenst een Prince2 scan uitvoeren, Denktank, ook zijn wij bereid om als denktank met u mee te denken over een effectieve projectmanagement aanpak.

6 Technische consultancy Com-eet Consultancy kan u adviseren over uw infrastructuur. In het bijzonder over infrastructuur met spanningen boven de 1000 Volt, spoor gerelateerde infrastructuur of infrastructuur met (tunnel)technische installaties. Vanuit onze ervaring kunnen adviseren en ondersteunen wij u graag op de volgende gebieden: (Tractie)Energievoorziening, wij kunnen u inhoudelijk adviseren op dit onderdeel van uw infrastructuur, (Tunnel)technische installaties, wij kunnen u inhoudelijk adviseren op dit onderdeel van uw infrastructuur, FMECA analyse, wij kunnen uw infrastructuur beoordelen vanuit een risicogestuurde analyse, FTA/RAMS analyse, vanuit het faalgedrag van uw infrastructuur kunnen wij voor u een getalsmatige analyse opstellen, TCO/LCC analyse, samen met u kunnen wij een Total Costs of Ownership en Life Cycle Costs analyse opstellen om te komen tot een optimale aanschaf, Systems Engineering, wij kunnen u adviseren over het implementeren van Systems Engineering in uw project, Denktank, wij denken graag met u mee over een effectief onderhoudsregime en over de aanschaf van uw infrastructuur.

7 Training en coaching Als spin-off van de werkzaamheden die Com-eet Consultancy heeft verricht, is er altijd een vraag geweest om training en coaching te verzorgen. Deze diensten verzorgen wij voor u op maat. Training en coaching op het gebied van contractmanagement Door de zeer praktische opgedane ervaring kan Com-eet Consultancy training en coaching verzorgen op het gebied van contractmanagement. Onderwerpen als het effectief inzetten van de markt, het strategisch nadenken over inkoopstrategieën, het opzetten van EMVI of BVP eisen en nog vele andere onderwerpen kunnen aan de orde komen. Ook het opzetten van een succesvolle tender, het invullen van EMVI eisen, het analyseren van contractrisico s kunnen aan de orde komen. Training en coaching op het gebied van projectmanagement Ook op het gebied van projectmanagement kan Com-eet Consultancy training en coaching verzorgen. Onderwerpen als het implementeren van Prince2, GROTIK factoren, configuratie management, change management, risico management komen dan aan bod. Ook de mensgerichte kanten komen aan bod; hoe zet je een goed werkend team neer. Persoonlijke coaching Verder verzorgt Com-eet Consultancy ook persoonlijke coaching. Hierbij worden onderwerpen behandeld als het eigen zelfbeeld, mogelijke blokkades om verder te groeien, vergroting van de effectiviteit van werken en communiceren.

8 Referenties Com-eet Consultancy heeft een groot scala aan referenties. Een aantal referenties zijn hieronder weergegeven. Aanbevelingsbrieven zijn beschikbaar TenneT TSO Marktconsultatie ter bepaling van de meest effectieve aanbestedingsstrategie voor een renovatie project. Dit inclusief het houden van interviews met marktpartijen, een brede enquête en het opzetten en verzorgen van een marktinformatie en consultatie dag Joulz / Imtech België Contractmanagement en projectmanagement ondersteuning voor het project Optara van Total in Antwerpen België. Ondersteuning op het gebied van het opzetten van een project kwaliteitsmanagement systeem (PQMS), het opzetten van een voortgangsbewakingstool en het voorbereiden (juridische n inhoudelijk) van meer- en minderwerken Gemeente Sittard-Geleen (Het Groene Net) Contractmanagement werkzaamheden voor de gemeente bij het afronden van meerdere deelprojecten van Het Groene Net, de aanleg van een warmtenet Grontmij/Movares Verzorgen van het project- en contractmanagement voor de combinatie Grontmij/Movares. Hierin het contractmanagement verzorgd voor het opzetten van het UAV-GC contract renovatie tunnel technische installaties Velsertunnel met RWS als klant. Voor het project VORT het projectmanagement verzorgd en de projectmanager geleverd Movares Voor Movares hebben wij het gehele projectmanagement verricht voor 2 grote adviesopdrachten van RWS. Het betrof RINK en VOHWN. Tevens hebben wij, in samenwerking met Movares, RWS geadviseerd in de claimafhandeling van het DBFM contract van de Coentunnels Gemeente Coevorden Het leveren van een second opinion geleverd op het ontwerp en de bijbehorende kostenbegroting van een spooruitbreiding. Hierdoor hebben wij de scope en het kostenplaatje gereduceerd. Tevens een onderhoudsinschatting geleverd met betrekking tot de herinrichting van het stationsplein.

9 Keyrail Voor Keyrail hebben wij het inhoudelijke deel van het contractdossier opgezet en zijn lid geweest van het aanbestedingsteam. Het betrof hierbij een Maintenance contract voor de Betuweroute met een potentiële doorlooptijd van 21 jaar ProRail Technisch management geleverd voor het project Combiplan Nijverdal, de tunnel technische installaties in en rond de treintunnel TenneT TSO Het leveren van contract- en projectmanagement diensten. Dit voor de uitbreiding van de 110 kv infrastructuur van TenneT (lijnen, kabels en stations). Tevens het contracteren en realiseren van een 150kV station in het Westland (De Lier) op basis van een EPC contract. Ook van het 400kV station Lelystad (UAV contracten). In alle gevallen in de rol van contract- en projectmanager Projectorganisatie Betuweroute Verzorgen van technische consultancy, configuratie management en het opstellen van diverse RAM en LCC dossiers. Tevens is het project- en contractmanagement verzorgd van de elektrische infrastructuur van het spoor in het Havengebied Rijkswaterstaat Het contractmanagement is verzorgd voor RWS voor de Europese aanbesteding van de tunnel technische installaties van de A73-tunnels vanaf het inkoopplan tot en met de daadwerkelijke gunning. Tevens is het aanbestedingstraject verzorgd van een innovatieve drukluchtschuim blusinstallaties.

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Smart Business Consultants. We turn questions into solutions

Smart Business Consultants. We turn questions into solutions Smart Business Consultants We turn questions into solutions Smart business consultants is een jong en dynamisch adviesbureau wat zich kenmerkt door krachtige, resultaatgerichte en professionele dienstverlening

Nadere informatie

INGENIEURS- EN INKOOPBURO

INGENIEURS- EN INKOOPBURO Syndeks BV THE GATEWAY TO THE ICT Ekkersrijt 4504, 5692 DM Son Postbus 67, 5690 AB Son The Netherlands Phone: +31.499.496.662 Fax: +31.499.463.726 E-mail: info@syndeks.nl Web: http://www.syndeks.nl TELEMATICA

Nadere informatie

Toepassing geïntegreerde contractvormen

Toepassing geïntegreerde contractvormen Toepassing geïntegreerde contractvormen Praktijkgericht onderzoek naar barrières en kansen bij toepassing door het MKB Definitief In opdracht van: PSIBouw Groningenweg 10 2803 PV Gouda Grontmij Nederland

Nadere informatie

Handboek Alliantiemanagement

Handboek Alliantiemanagement Handboek Alliantiemanagement Mei 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Wat is een alliantie bij ProRail?... 9 3. Waarom wil ProRail allianties?... 13 4. Hoe besteedt ProRail allianties aan?... 19 5.

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Trainingen AT Osborne

Trainingen AT Osborne Trainingen AT Osborne AT Osborne Academy Vijf principes De consultants en managers van AT Osborne delen hun kennis en ervaring in de AT Osborne Academy. Ze zijn naast hun inhoudelijke werkzaamheden ook

Nadere informatie

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk.

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk. Conditionering Projectbeheersing Contractering Innovatie Systeemintegratie Omgevingsmanagement Organisatie & Besturing Politiek/bestuurlijk Projectmanagement Cultuur Communicatie Conditionering Organisatie

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie?

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? Een goede voorbereiding is het halve werk Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor u een evolutie of een revolutie? In 2000 hadden de wijzigingen

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

ICT Projectmanagement & Consultancy. Pagina 1

ICT Projectmanagement & Consultancy. Pagina 1 ICT Projectmanagement & Consultancy Pagina 1 Introductie Daelor v.o.f. is een bedrijf bestaande uit vier vennoten, die elk ruim 10 jaar ervaring hebben in ICT en aanpalende disciplines. Project management,

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie def Datum juli 2012 Referentie 00397 Auteurs Mevr. E. Hulleman Mevr. E.T.M. Weersink Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362

Nadere informatie

Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek

Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek WIE ZIJN WE Meer rendement uit mens en organisatie De planningsschijf van zes Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek ontwikkeld om de processen

Nadere informatie

de Aanbesteder Het begeleiden van onderdelen van Europese aanbestedingen

de Aanbesteder Het begeleiden van onderdelen van Europese aanbestedingen de Aanbesteder Het begeleiden van onderdelen van Europese aanbestedingen - Hulp bij het Huishouden, - WMO- Hulpmiddelen, - Trapliften en - Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Huijgenspark 56a 070

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Maatwerk in facility management

Maatwerk in facility management Maatwerk in facility management De juiste mensen op de juiste plek Facilicom. De juiste me nsen op de juiste plek Facilicom Facility Solutions: een introductie Facilicom Facility Solutions is gespecialiseerd

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart a Vebego company ask Yask biedt echte oplossingen in Facility Management. We hebben niet alleen een helder verhaal, maar ook een heldere visie. Facility Management als kern van de zaak: Facility Management

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU.2014.55 Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Hogeschool Utrecht - Bureau Inkoop en Aanbesteden Datum:

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie