Curriculum Vitae van Marja Verkade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae van Marja Verkade"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae van Marja Verkade Personalia Naam : M.J.W. Verkade (Marja) Woonplaats : Rotterdam Telefoonnummer : of adres : Profiel In mijn werk word ik enthousiast van het leggen van verbindingen tussen personen, organisaties, markten en realisatie van concepten die leiden tot duurzame resultaten. Mijn stijl is creatief, inspirerend en vasthoudend. Mijn managementstijl wordt getypeerd als streng maar rechtvaardig en vooral met waardering voor de mensen die het werk uiteindelijk moeten uitvoeren. Anderen helpen en hen laten genieten van het behaalde succes, geeft een meerwaarde aan de organisatie en aan de mensen die er werken. Ik ben een zeer gedreven klantgerichte en resultaatgerichte adviseur, manager, coach en trainer die in staat is resultaten te boeken in een omgeving waarin diverse (politieke en tegengestelde) belangen een rol spelen. Ik heb een zakelijke, vertrouwenwekkende en overtuigende managementstijl. Ik ben een people manager. Ik ben communicatief vaardig, georganiseerd, analytisch, besluitvaardig, enthousiast, mensgericht en pragmatisch ingesteld. Competenties Resultaatgerichtheid, Stressbestendigheid, Coachend leiderschap, Ondernemend handelen, Omgevingsbewustzijn, Luisteren, Conceptueel denken, Besluitvaardigheid, Overtuigingskracht, Organisatiebewustzijn, Klantgerichtheid, Financieel bewustzijn. Opleiding Master of Business Administration (MBA), afstudeerrichting Project Management (MSc PM, vergelijkbaar met IPMA B-niveau); HEAO Management Economie en Recht; HEAO Bedrijfseconomie; Workflow Systems Nederlandse Kwaliteit; Prince2; Programma Excellent Projectmanagement; Verkoopvaardigheden; Functieanalyse en Methodische Functievorming. Werkervaring vanaf 1985 tot heden Marja heeft ervaring in diverse sectoren/branches en functies. Zie het onderstaande overzicht: Branches/sectoren Gemeente Functies Implementatiemanager Personeelsadviseur Interim manager Programmamanager

2 Rijksoverheid Verzekeringen Lease Banken Telecommunicatie Geestelijke gezondheidzorg en welzijn Maatschappelijke dienstverlening Kunst en cultuur Uitzenden/detacheren Coaching en training Implementatiemanager Trainer Personeelsadviseur Kwaliteitsmanager Algemeen manager Programmammanager Controller Functie-analist Formulemanager Algemeen manager Organisatieadviseur/management Coach Trainer Interim manager Personeelsadviseur Eventmanager Coach Trainer Hieronder wordt per functie een overzicht gegeven van haar werkervaring: Geestelijke gezondheidzorg en welzijn: STAR-MDC Het in opdracht van STAR-MDC onderzoeken van de performance (locatie, openingstijden, wachttijden, etc.) van diverse prikposten in Rotterdam i.v.m. het starten van projecten ter verhoging van de performance. Banken: Rabobank Nederland Het managen van het digitaliseren van archieven van een aantal Rabobanken. Kunst en cultuur: Nederlands Architectuurinstituut Inrichten van een nieuwe afdeling met processen, systemen en mensen om het grootschalig digitaliseren van de collectie mogelijk te maken. Verzekeringen: Bouwverzekeringsmaatschappij Woningborg Het schrijven van een ondernemingsplan; Het uitvoeren van een rendementsverbeteringonderzoek; Het implementeren van verbeteringsvoorstellen. 2

3 Lease: De Lage Landen Het inrichten van de Joint Venture tussen KPN Lease en De Lage Landen; De carve out van werkzaamheden; Het aanpassen bedrijfsprocessen (procesketenoptimalisatie); Het zorg dragen voor een systeemoptimalisatie; Het begeleiden cultuurchange. Het outsourcen van de Service Eenheid Inkoop en Logistiek binnen KPN middels het deels onderbrengen binnen Business Units van KPN en deels binnen een nieuwe BV. Het optreden als intermediair/trouble shooter tussen de diverse Business Units voor het oplossen van een technisch probleem rondom de euroconversie van servicenummers. Uitzenden/detacheren: Manpower Het doorvoeren van een cultuurverandering; Het optimaliseren van de processen en de werkwijzen; Het optimaliseren van het acquisitieproces; Het implementeren van de veranderingen binnen de organisatie. Het naar aanleiding van een reorganisatie opnieuw vormgeven van de afdeling Collectie. Wat resulteerde in het bijstellen en optimaliseren van de processen en de vastlegging hiervan in procesbeschrijvingen, het mede herinrichten van het Collectie Informatie Systeem in samenwerking met de afdeling ICT en het doorvoeren van een cultuurverandering, waarbij het zwaartepunt lag op interne communicatie, samenwerking en zelfstandigheid. Maatschappelijke dienstverlening: Stichting Korrelatie Het reorganiseren van de Stichting Korrelatie op een dusdanige wijze dat er een efficiëntere en doelmatigere organisatie ontstaat; Het doorvoeren van een cultuurverandering. Het als gevolg van een reorganisatie herinrichten van acht factureringsafdelingen met processen, systemen en medewerkers; Het doorvoeren van een cultuurverandering. Implementatiemanager Gemeente: Gemeentearchief Rotterdam Het aansturen van een implementatieteam van 6 medewerkers voor de Invoering Digitale Balie; Het herzien van de processen als gevolg van de Invoering van de Digitale Balie; Het schrijven van een business case voor Scanning on Demand. Coach en trainer Coaching en training: Ad Femini Het aansturen van een landelijk netwerk van coaches, adviseurs, docenten en trainers die vrouwen coachen door middel van telefonische en coaching en face to face coaching en trainen op diverse onderwerpen; Het acquireren van nieuwe opdrachten en het onderhouden van contacten klanten en opdrachtgevers; Coachen van vrouwen op midden en hoger kader niveau, zowel individueel als in groepen; 3

4 Empoweren vrouwen met een achterstand op de arbeidsmarkt door middel van lifecoaching en bemiddeling naar werk; Het begeleiden van vrouwen naar zelfstandig ondernemerschap; Het geven van trainingen en workshop die betrekking hebben op het realiseren van persoonlijke ambities van vrouwen. Het trainen en coachen van 30 medewerkers binnen het Nederlands Architectuurinstituut op het gebied van projectmatig werken en projectleiderschap op basis van de methodiek Prince2. Kunst en Cultuur: Stichting Premsela Het trainen van de projectleiders binnen Stichting Premsela op het gebied van projectleiderschap op basis van de methodiek Prince2. Integratie, emancipatie en participatie: Stichting Narcis Het geven van een empowerment training aan het bestuur van Stichting Narcis. Bank: ABN AMRO-bank Het opleiden van aankomend projectleiders in het vak Project Management. Personeelsadviseur/werving&selectie Gemeente: Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam Het adviseren en ondersteunen lijnmanagement bij de uitvoering van vastgesteld personeelsbeleid en de toepassing van personeelsinstrumenten; Het adviseren over professionalisering van het GVB en het ondersteunen van veranderingsprocessen binnen het GVB; Het leveren van een bijdrage aan ontwikkeling van personeelsbeleid; Het werven en selecteren van trambestuurders en conducteurs. Het werven en selecteren van 45 MKB-rayonverkopers voor de telecomregio s binnen geheel Nederland; Leidinggeven aan 3 externe projectmedewerkers Het als pilot invoeren van een beoordelingscyclus en daarmee het leveren van een bijdrage aan de upgrade van het personeelsbeleid. Kwaliteitsmanager Het besturen van het proces van implementatie, realisatie en control van het integrale kwaliteitsbeleid binnen PZT en tussen PZT en de landelijke Personeelsafdelingen. Algemeen (interim) manager Het als Hoofd Collectie a.i. leidinggeven aan 25 medewerkers, belast met collectieonderzoek, -beheer en -behoud, bibliotheek/studiezaal en digitalisering van archieven. Daarnaast deel uitmakend van het Management Team van in totaal 8 personen; 4

5 Gemeente: Roteb Gemeente Rotterdam Het reorganiseren van het logistieke proces voor uitgifte van bedrijfskleding binnen de gemeente Rotterdam; Het leidinggeven aan logistiek en administratief personeel werkzaam in het kledingmagazijn van de Roteb; Het leveren van een bijdrage aan het opstellen van het bestek voor de aanbesteding van bedrijfskleding; Het herijken van de doelstelling van kledingcommissie en het verbeteren van de processen en procedures binnen deze commissie. Maatschappelijke dienstverlening: Stichting Korrelatie Het als Directeur a.i. Stichting Korrelatie leidinggeven aan 12 medewerkers; Het onderhouden van externe relaties; Het uitgeven van het boek Psychosociale Informatie in kaart. Het leidinggeven aan een team van 16 projectleiders/projectmanagers in het ICT-werkveld; Het implementeren Balanced Business Score Card; Het invoeren van competentiemanagement. Het inrichten en uitvoeren van het proces gericht op ondersteuning van het management van PZT, teneinde de effectiviteit van de PZT-organisatie te vergroten, zodat deze beter in staat is haar doelstellingen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van (financiële) jaarplannen, het opstellen van de jaarbudgetten per afdeling en het bespreken ervan, het opstellen van jaarverslagen voor de GOR en het laten bijhouden van de financiële administratie; Hierbij leiding gegeven aan 7 medewerkers van de afdeling met betrekking tot automatisering, financiële administratie en secretariaat. Programmamanager Leidinggeven aan direct 9 projectleiders/projectleden en indirect aan 41 projectleden om de klanttevredenheid met betrekking tot de factuur van groot zakelijke klanten te verhogen van 37% (gemeten in de Loyaliteitsbarometer van 1998) naar 55% eind Het introduceren van een aantal nieuwe producten en diensten op het gebied van billing aan de klant, zoals Landelijke Factuur, Electronic Billing Tools, Zakelijk Online; Het opzetten van een callcenter voor nota-navraag; Het opzetten van een Billing Academy. Gemeente: Kwaliteitsverbetering Stadstoezicht Gemeente Rotterdam Managen van diverse projecten m.b.t. tot kwaliteitsverbetering Vanuit dit programma zijn/worden o.a. de volgende projecten door mij aangestuurd: - Functieanalyse van de uitvoeringsorganisatie en daarna de start van de herinrichting van deze organisatie; - Invoering van wijkgericht werken. Hiervoor moesten processen en systemen geoptimaliseerd worden en de informatievoorziening worden verbeterd; - Verbeteren van de Balanced Score Card (inclusief softwarewijziging door voeren en begeleiden) en het bevorderen van het gebruik ervan binnen de organisatie; - Instroom van interventiemedewerkers en uitstroom van toezichthouders (ID-banen); - Invoering van competentiemanagement; - Aanbesteding van een managementontwikkelingstraject. Het betreft een traject waarin alle leidinggevenden van Stadstoezicht gedurende 1 jaar zijn bijgeschoold in managementvaardigheden; - Verbeteren van het strategisch opleidingsbeleid. 5

6 Ministerie: Ministerie van Defensie Het leidinggeven aan een team van migratiemanagers, uitrolmedewerkers voor server- en applicatiemigratie op een zodanige wijze dat dit binnen tijd en budget wordt gerealiseerd. Het betrof een migratie naar Windows XP en Office 2003 en migratie naar een aantal nieuwe servers. Ministerie: Rechtbank Den Haag Het doorvoeren van een proces en systeemoptimalisatie van het opleidingsbureau binnen de rechtbank teneinde het opleidingsaanbod tijdig en adequaat aan te laten sluiten bij de opleidingsbehoefte van de rechters juristen. Geestelijke Gezondheidszorg: Dokterdokter.nl Het opzetten en inrichten van de processen voor een B-to-B marktplaats voor de zorgsector. Banken en ministerie: Rabobank en Ministerie van LNV Het implementeren en operationaliseren van een Marketplace voor business to business en operationeel management voor de Nederlandse boeren in samenwerking met Ministerie van LNV en de Rabobank. Mobile, KPN Orange en E-Plus Het opzetten en borgen van een uitwisselingsprogramma voor KPN Mobile, KPN Orange en E-Plus ter bevordering van de synergie tussen deze bedrijven; Het schrijven en laten drukken van een glossy brochure voor expats en impats; Het laten opstellen van een handboek regelingen voor expats en impats en het borgen van de regelingen middels procesbeschrijvingen in de HRM-organisatie van KPN Mobile. Inrichten van een nieuwe afdeling met processen, systemen en mensen ten behoeve van het bieden van de mogelijkheid tot het verhuizen naar een andere provider. Eventmanager Eventmanager Stichting Herdenking 14 mei 1940 Het organiseren van de Herdenking van het bombardement in Rotterdam van 14 mei 1940 in Eventmanager Dag van de Rotterdamse Geschiedenis Het organiseren van de Dag van de Rotterdamse Geschiedenis met 15 kunst- en cultuurinstellingen, musea en het Gemeentearchief Rotterdam. Formulemanager Formulemanager Arbeid en Psyche Nederland(onderdeel van GGZ-Nederland) Maandelijks uitvoeren kwantitatieve en kwalitatieve audits van de productiviteit en de kwaliteit van de werkuitvoering a.d.h.v. de opgestelde BBSC en het maandelijks bespreken ervan met de vestigingsdirecteuren en het doen van voorstellen ter verbetering ervan; Analyse van gebruikte software en het doen van een voorstel tot aankoop van een multi-user CRM-software; Het schrijven en implementeren van een kwaliteitshandboek. Controller Het adviseren van de directieleden van Informatie en Automatisering Telecom m.b.t. de financiële besturing van de bedrijfsprocessen. 6

7 Functie-analist Het beschrijven en waarderen van functies middels functiepunt-analyse en analyserend vergelijken. 7

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat ALGEMENE GEGEVENS Naam kandidaat John van Beem Geboortedatum 17 oktober 1957 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd SUMMARY Na 20 jaar operationeel leiding te hebben gegeven, begeleid, adviseer

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com Watson Performance Improvement Ambachtweg 12 2841 LZ Moordrecht www.watsonassociates.nl info@watsonassociates.nl +31(0)6 53 22 64 04 Curriculum Vitae Personalia Naam:.Erik van den Dungen Adres:.Tielerweg

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Caroline Jetske Algra ((verander) management) mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33

Caroline Jetske Algra ((verander) management) mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33 Curriculum Vitae Caroline Jetske Algra ((verander) management) Email: info@cajera.nl Coehoornsingel 106 en Jelle Paad 4 7201 AG Zutphen 8493 RG Terherne mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33 Personalia

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

Algemene informatie:

Algemene informatie: Algemene informatie: Drs. J.P.M. Rek, (roepnaam: Anneke) Schoolstraat 87, 3451 AC Vleuten. E. a.rek@managementondersteuning.info W. www.managementondersteuning.info Profiel van drs Anneke Rek Ik ben managementcoach,

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

PROFIEL OPLEIDING. 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl

PROFIEL OPLEIDING. 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl PROFIEL Mijn drijfveer is er aan bijdragen dat steeds meer mensen en organisaties voluit leven en werken vanuit wie ze in de kern zijn. En daarmee

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONLIJK. van Melle Voornamen. Naam

Curriculum Vitae PERSOONLIJK. van Melle Voornamen. Naam Curriculum Vitae PERSOONLIJK Naam van Melle Voornamen Gideon Allard Geboren 24 oktober 1965 te Breda Adres Bijenlaan 45 3956 GW Leersum 0343-460947 (privé) 06-19104306 (mobiel) Email gvanmelle@ziggo.nl

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Alex van der Linden

Curriculum Vitae Alex van der Linden Curriculum Vitae Alex van der Linden 1 Samenvatting Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager, en u kunt mij voor korte of langere tijd inhuren voor verschillende typen opdrachten. Het soort werk

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jan van Enk

Curriculum Vitae Jan van Enk Curriculum Vitae Jan van Enk PERSONALIA Naam Enk, van Voornamen Jan Adres Rolklaver 151 Postcode en woonplaats 8265 KT Kampen Telefoonnummer 0652362781 E-mail jvanenk@tgsk.nl Geboortedatum en -plaats 10-07-1985,

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

Jacques-Paul van Meel [1966]

Jacques-Paul van Meel [1966] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, organisatieadvies, coaching, procesinrichting, contractonderhandelingen Persoon en

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

MEAS Management & Enterprise Architecture Services. Curriculum Vitae. Drs. W. Wittkamp. Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V.

MEAS Management & Enterprise Architecture Services. Curriculum Vitae. Drs. W. Wittkamp. Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V. Curriculum Vitae Drs. W. Wittkamp Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V. Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats GSM Email adres URL Advieservaring vanaf Talen Opleiding Drs. W.

Nadere informatie

Tauw Nederland Jaarverslag 2012

Tauw Nederland Jaarverslag 2012 Tauw Nederland Jaarverslag 2012 Tauw Nederland Jaarverslag 2012-1 Inhoud Inleiding CEO Tauw Group 3 Financieel 4 Kerncijfers 4 Strategie 5 Doelen 2013 7 Balans 8 Winst- en versliesrekening 9 Duurzaam 10

Nadere informatie

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort Interim Manager ervaring sinds 1989 In het kort In de afgelopen tweeëntwintig jaar heeft Peter een uniek ervaringsprofiel als ICT manager opgebouwd. Hij heeft fundamentele kennis van ICT en de organisatievormen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel) 06 43113221 E-mail hans@5huizen.com Website www.5huizen.com

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie