Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders"

Transcriptie

1 Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden Opleidingen voor arbeiders aanbod

2 Voorwoord Sinds najaar 2013 kan u uw arbeiders inschrijven voor de opleidingen van OpFo100, het opleidingsfonds van Paritair Comité 100. De opleidingskost wordt volledig gedragen door het sectorfonds, het loon blijft ten laste van de werkgever. Dit Fonds wordt gefinancierd door de inning van de RSZ-bijdrage van 0,10% van de bruto loonmassa voor de sector. Op basis van een onderzoek naar de opleidingsbehoeften werd in het najaar van 2013 gestart met de opleidingen Bedrijfseerstehulp en Hef- en tiltechnieken. Vanaf medio 2014 werd het aanbod aanzienlijk uitgebreid. Deze brochure geeft een overzicht van de diverse opleidingen waarvoor uw arbeiders vanaf medio 2014 tot eind 2015 worden uitgenodigd. Om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden worden deze opleidingen aangeboden op diverse data en diverse locaties, gespreid over het hele land. OpFo100 is verheugd uw arbeiders te mogen verwelkomen op zijn opleidingen. Paul Clerinx Voorzitter OpFo100 Elk arbeidsproces is als een raderwerk; om vlot te draaien moeten alle radertjes geolied blijven. Hilde Boon OpFo100 // 1

3 stafel 1 VOORWOORD 4 WEGWIJZER OPLEIDINGEN 6 Gezondheid 6 Bedrijfseerstehulp : basiscursus met aflevering brevet 7 Bijscholing bedrijfseerstehulp : blijf in orde met uw wettelijke verplichting! 8 Hef- en tiltechnieken 9 Veiligheid 9 Basisveiligheid voor arbeiders (VCA) 10 Brandveiligheid : omgaan met kleine blusmiddelen 11 BA4 : opleiding elektriciteit voor niet elektriciens 12 Vervoer en veiligheid 12 Ladingzekerheid : goed kunnen stapelen in camion/camionette 14 Werken in het magazijn en veiligheid 14 Basisopleiding veiligheid in het magazijn 15 Werken met manuele transpallet 16 Beknopte basiskennis van magazijnbeheer 22 Communicatie op de werkvloer 22 Module 1 : Basis communicatie 23 Module 2 : Externe communicatie : klantgericht communiceren met externe klanten 24 Module 3 : Interne communicatie 25 Module 4 : Werken in Team 26 Leidinggeven en begeleiden 26 Opleiding voor leidinggevende arbeiders 28 Begeleiding van nieuwe collega s (peter-meterschap) 29 Bureautica 29 Basisopleiding Excel PRAKTISCH 30 Inschrijvingsvoorwaarden 31 Inschrijvingsformulier 18 Opleiding voor poetsers 18 Productkennis en veiligheid 20 Talen 20 Basis Nederlands op de werkvloer 21 Basis Frans op de werkvloer 2 // OpFo100 OpFo100 // 3

4 wegwijzer Gratis inschrijven Voor alle opleidingstitels die in deze brochure worden vermeld kunnen werkgevers hun arbeiders van PC100 volledig gratis inschrijven. De opleidingskost wordt gedragen door het sectorale opleidingsfonds. Vervoer- en loonkosten van de arbeiders blijven ten laste van de werkgever. Hoe inschrijven? Inschrijven doet u bij voorkeur online via onze website Indien dit niet lukt, kan u ook het formulier invullen en faxen dat u op de laatste bladzijde van deze brochure vindt. Waar vinden de opleidingen plaats? De opleidingen worden aangeboden op diverse locaties verspreid over het hele Belgische grondgebied. Bij sommige opleidingen wordt de concrete locatie pas vastgelegd na het ontvangen van de inschrijvingen. Op deze wijze kunnen we de opleidingslocatie vastleggen rekening houdend met de locatie van het bedrijf. Wanneer vinden de opleidingen plaats? De opleidingsdata zijn zoveel mogelijk verspreid over het hele jaar. Bij sommige opleidingen worden de concrete data pas vastgelegd na het ontvangen van de inschrijvingen. Zo kunnen we de opleidingsdata inplannen in functie van de meest geschikte periode voor het bedrijf. Attest Voor iedere gevolgde opleiding wordt een getuigschrift van deelname afgeleverd. Bij sommige opleidingen, zoals Bedrijfseerstehulp wordt een wettelijk geldend brevet uitgereikt na een geslaagd examen. In-company opleidingen vanaf 6 deelnemers - Vanaf 6 deelnemers, kan een opleiding kosteloos binnen uw onderneming georganiseerd worden. U mag hiervoor ook arbeiders van eventuele buurbedrijven toelaten op voorwaarde dat zij eveneens tot het PC100 behoren. - De kosten van de docent en de syllabi neemt OpFo100 voor zijn rekening. - Uw bedrijf dient voor deze in-company opleiding een geschikt opleidingslokaal ter beschikking te stellen. - Voor de simulaties is het wenselijk om de oefeningen op de werkplek uit te voeren om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Kwaliteit van de opleiding OpFo100 werkt voor zijn opleiding samen met ervaren opleidingspartners. De lesgevers zorgen voor het nodige oefenmateriaal tijdens de opleiding, tenzij anders afgesproken indien het een opleiding in een bedrijf betreft. De opleidingen zijn praktisch opgevat. De theorie wordt tot de essentie beperkt. Bij alle opleidingen is een syllabus voorzien per deelnemer. Vragen? Julie helpt u met plezier verder : Tel. : Fax : // OpFo100 OpFo100 // 5

5 Gezondheid Bedrijfseerstehulp : basiscursus met aflevering brevet Gezondheid Bijscholing bedrijfseerstehulp : blijf in orde met uw wettelijke verplichting! Een ongeval komt steeds onverwacht. Een goede basiskennis EHBO is dan ook belangrijk voor iedere medewerker. Wie nog niet eerder deze cursus heeft gevolgd, start met de basiscursus. 18u + 3u examen (met uitzondering van enkele groepen met een opleidingsduur van 16u, examen inbegrepen, afhankelijk van de opleidingspartner). Brevet - Deze cursus leidt tot een brevet dat erkend is door de federale overheid (Codex over het welzijn op het werk en het KB van ). - Het brevet Bedrijfseerstehulp is één jaar geldig. - Uw hulpverleners blijven in orde met de wettelijke vereisten als ze ieder jaar minimum 4u bijscholing volgen. Deze bijscholing wordt ook door OpFo100 aangeboden. Diepgaande basisopleiding in alle eerstehulptechnieken en -vaardigheden die in een werkomgeving van belang zijn. Ook de preventie van ongevallen en veiligheid worden besproken. In de cursus komen zowel levensbedreigende als nietlevensbedreigende situaties aan bod. Kwaliteit van de opleiding OpFo100 werkt voor deze opleiding samen met ervaren opleidingspartners. De lesgevers zorgen voor het nodige oefenmateriaal tijdens de opleiding (verbanden, windels, defibrillator, reanimatiepoppen ). Uw medewerkers ontvangen bovendien een praktisch handboek en een werkset. De hulpverleners van uw onderneming blijven in orde met de wettelijke vereisten als ze ieder jaar minimum vier uren bijscholing volgen (KB van ). Medewerkers die de basisopleiding hebben gevolgd en een getuigschrift van hulpverlener bezitten. Bij de inschrijving vragen we een kopie van het brevet van hulpverlener, en van de eventueel reeds gevolgde bijscholingen bedrijfseerstehulp. - In ons open aanbod : wettelijke minimum van 4 uren. - Een opleiding in uw onderneming (min. 6 deelnemers) : keuze tussen een opleiding van een halve dag (4 uren) of een volledige dag (2 x 3 uren). Brevet Na het beëindigen van de cursus wordt aan de cursisten een getuigschrift toegekend op basis van een competentie-evaluatie. - Jaarlijkse bijscholing, gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerstehulptechnieken of -voorschriften. - Bij een opleiding in uw bedrijf kan de inhoud van het programma aangepast worden aan uw vraag en/of eerder gevolgde opleidingen. 6 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 7

6 Gezondheid Hef- en tiltechnieken Deze opleiding duurt 3 uur en bespreekt kort de oorzaken van rugproblemen en hoe deze te voorkomen. Het is vooral een praktische bijscholing waarbij de cursisten leren hoe ze het best voorwerpen heffen en tillen. Alle arbeiders uit PC100. Er is geen enkele voorkennis vereist. 3 uren Eerste deel inzichtelijk (maximum 60 minuten) - Soorten werkgerelateerde rugklachten en klachten bovenste ledematen. - Structuur en werking van de rug. - Belastende houdingen en bewegingen. - Belasting op de rug en elementen van overbelasting. - Oorzaken van rugproblemen en tips om deze te voorkomen. - Risico s op het werk en thuis. Tweede deel voor de ganse groep (120 minuten) - Inoefenen van de basistechnieken. - Inoefenen van specifieke technieken : - Lichte voorwerpen. - Zwaardere voorwerpen. - Personen, indien relevant voor de cursisten. De les wordt afgesloten met ergonomische tips. Veiligheid Basisveiligheid voor arbeiders (VCA) De opleiding is aanbevolen voor alle arbeiders die een basiskennis van veiligheid wensen te verwerven. Steeds meer opdrachtgevers eisen van de organisaties die voor hen werken een VCA-certificaat. Indien de deelnemer dit VCA-attest wenst te ontvangen dient er ingeschreven te worden voor deelname aan het officiële examen. Let op! De kost voor dit examen wordt NIET betaald door het sectorfonds en is dus ten laste van het bedrijf. Iedereen die slaagt in het examen bekomt het attest VCA basis dat 10 jaar geldig is. Dit is een opleiding voor arbeiders die veiliger moeten leren werken. Er is geen enkele voorkennis vereist. - Wetgevend kader (o.a. preventiestructuren, medisch onderzoek, inspectie ). - Bronnen van gevaren en risico s, preventie, analyse. - Ongevallen : oorzaken en preventie. - Veiligheidsgedrag. - Taken, rechten, plichten en overleg. - Procedures, instructies en signalering (o.a. vergunningen, markering ). - Noodsituaties. - Gevaarlijke stoffen. - Brand en explosie. - Arbeidsmiddelen (o.a. vaste machines, handgereedschap, hijswerktuigen, heftruck). - Specifieke werkzaamheden en omstandigheden (o.a. lassen, slopen, graven, werken op hoogte, werken in besloten ruimtes). - Elektriciteit en straling, ergonomische werkplek (o.a. lawaai, heffen en tillen). - Persoonlijke beschermingsmiddelen. 8 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 9

7 Veiligheid BA4 : Opleiding elektriciteit voor niet elektriciens Veiligheid Brandveiligheid : omgaan met kleine blusmiddelen Binnen een bedrijf een brand voorkomen, een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw uitgeraakt, hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse. Zij die in de onmiddellijke omgeving zijn kunnen een incident vaak herleiden tot een minimaal gebeuren. Alle arbeiders uit PC 100. Er is geen enkele voorkennis vereist. 3 uren - Het ontstaan van brand, de vuurdriehoek en brandevolutie. - Hoe brand voorkomen? - Hoe brand bestrijden? - Werking van blusmiddelen. - Training in het gebruik van draagbare brandbestrijdingsmiddelen. - Hoe evacueren en praktische tips. Elektrisch ongeschoolde arbeiders die met elektriciteit in contact komen, bv. om een gloeilamp te vervangen, een smeltveiligheid vervangen, enz. of werk uitvoeren in de nabijheid van elektrische installaties. Er is geen enkele voorkennis vereist. Attest De opleiding wordt afgesloten met een kleine test. Deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest. Dit attest kan opgenomen worden in de inzetbaarheidsmatrix van uw organisatie. Deelnemers leren de gevaren van elektriciteit en risico s met elektriciteit onderkennen. Ze leren alert te reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen. Ze worden gewaarschuwd voor de gevaren van elektriciteit. - Inzicht verwerven in de basisbegrippen uit de elektriciteit. - Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving (ARAB Codex, AREI ). - De gevaren van de elektrische stroom. - Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT. - Toegelaten activiteiten van BA4. - Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen. 10 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 11

8 7P Kredietpunten De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs. Voor het volgen van deze opleiding worden 7 kredietpunten toegekend. Kredietpunten zijn slechts 5 jaar geldig. De deelnemer dient binnen de 5 jaar na de eerste cursus het totaal van 35 kredietpunten te behalen om de code nascholing (code 95) op het rijbewijs te kunnen laten vermelden. Vervoer en veiligheid Ladingzekerheid : goed kunnen stapelen in camion/camionette Dagelijks worden we op onze wegen geconfronteerd met ladingverlies en gekantelde vrachtwagens, dikwijls door onvoldoende kennis over het correct vastzetten van een lading. Alle topics nodig om de ladingzekering correct uit te voeren worden belicht in deze opleiding. De veiligheidsvoorschriften in het belang van het laden en lossen van een lading worden aangeleerd. De relatie tussen de te vervoeren lading en de juiste klem- en vastzettechnieken wordt benadrukt. De lader krijgt de kans zelf berekeningen te maken onder begeleiding van de docent. Onderbouwd met de nodige praktijkoefeningen, word je als lader ladingzekeringproof. Alle arbeiders van PC 100, laders en chauffeurs die op een efficiënte en veilige manier hun camion en/of camionette moeten laden. Voor deze opleiding worden maximaal 10 deelnemers per groep toegelaten. Theorie - Krachten op de lading : gewichtskracht, massatraagheidskracht. - Wetgeving. - Voorschriften voor de voertuigen. - Soorten ladingzekering. - Gebruik van sjorbanden en hun technische gegevens. - Bepalen van het aantal sjorbanden van een lading. - Aanzet tot het beladen van containers. - Controle van de vastzetrichting. - Juiste verdeling van de lading over de assen. - Juiste verdeling van de lading om de stabiliteit van de vrachtwagen te garanderen rekening houdend met het zwaartepunt. Praktijk - Het voorbereiden, laden en vastmaken van ladingen. De deelnemers zetten het theoretisch lesgedeelte om in de praktijk onder begeleiding van de lesgever. - Bij een in-company training wordt gewerkt met de voertuigen, ladingen en sjormiddelen eigen aan de firma om een maximale praktische uitvoering te bereiken. 12 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 13

9 Werken in het magazijn en veiligheid Basisopleiding veiligheid in het magazijn Veiligheid is een zaak voor iedereen. Het moet deel uitmaken van de dagdagelijkse bezigheden en niet aanzien worden als een extra last. Het aantal ongevallen kan afnemen door de medewerking van iedere medewerker. Ook de magazijnmedewerker ontsnapt niet aan gevaren en risico s, vandaar deze korte basisopleiding. Deze opleiding richt zich tot magazijnmedewerkers die op zoek zijn naar een basiskennis veiligheid. Er is geen enkele voorkennis vereist. 4 uren Interactieve opleiding vertrekkende vanuit de informatie over de activiteiten gericht op informeren en sensibiliseren, afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Aandachtspunten : - Motieven om aan veiligheid te doen. - Begrippen gevaar, risico, ongevallen, preventieve maatregelen. - Verkeer, voetgangers, intern transport, intern verkeersplan, inrichting magazijn. - Brandpreventie. - Eigenschappen gevaarlijke stoffen, ADR, betekenis etiket. - Melding van gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten. - Noodsituaties, waarschuwing en alarm. - Collectieve en persoonlijke bescherming. - Struikelen, uitglijden en vallen. - Orde en netheid. - Laadkaaien, werken op hoogte, gebruik van ladders, gebruik van snijgereedschap (bv. mes). - Ergonomische aspecten bij het manueel hanteren van lasten. - Afval. - Pictogrammen. Werken in het magazijn en veiligheid Werken met manuele transpallet In elk bedrijf is efficiënt, veilig en snel goederenvervoer zeer belangrijk. In deze opleiding leert u efficiënt en veilig werken met de manuele transpallet. Om de kans op ongevallen en letsels te verminderen is een opleiding van de bedienaar van dit toestel onontbeerlijk. Deze opleiding richt zich tot personen die sporadisch of regelmatig werken met de manuele transpallet. Er is geen enkele voorkennis vereist. Het dragen van veiligheidsschoenen tijdens de lessen is verplicht. Bij in-company opleidingen moet minstens 1 toestel per 2 à 3 deelnemers worden voorzien, alsook voldoende ruimte om te oefenen. Voor deze opleiding worden maximaal 8 deelnemers per groep toegelaten. 4 uren - Veiligheid en wetgeving. - Instructies voor gebruik, veilig werken. - Ergonomische aspecten, hanteren van lasten. - Werken met diverse lasten. - Aandachtspunten zoals evenwicht en laadvermogen, opstelling, stabiliteit, belading. - Orde en netheid : inspectie, herkennen van defecten. - PBM s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen). - Enkele praktische oefeningen zoals omgaan met hindernissen, bediening toestel, risico s, verhandelen en transport van goederen. 14 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 15

10 Werken in het magazijn en veiligheid Beknopte basiskennis van magazijnbeheer Het magazijn is een essentiële schakel in de goederenstroom van een bedrijf. De deelnemer leert de mogelijke verbeteringen in een magazijn detecteren en verwerft een goede kijk op het effect van geplande verbeteringen. Magazijnmedewerkers. Er is geen enkele voorkennis vereist. Inleiding logistiek - Belangrijke begrippen en evolutie logistiek doorheen de tijd. - Technologie (automatiseren, registreren, opvolgen...). - Wijziging marktsituatie (veeleisender klanten, efficiënter werken, sneller, goedkoper...). - Evolueren van reactief naar continu verbeteren. Logistieke flows - Oefeningen rond eigen flows en ervaringen om de match met het eigen werk te maken. - Doorlopen van alle belangrijke logistieke flows : - Aanloop aankoop m.b.t. data. - Inbound. - In voorraad brengen. - Voorraadbeheer. - Picking. - Outbound. - Inventaris. - Aftersales (extra werk bij fouten). - Belangrijke hulpmiddelen om beter uw magazijn te beheren (korte uitleg en duiding belang van elk hulpmiddel) : - Visual management ( meten is weten ). - Labelling. - Locatiebeheer. - Scanning. - Tracking en tracing goederen. Hoe van een reactief naar een proactief magazijnbeheer? (tools) - Voorkomen verspillingen (5S). - Continu verbeteren (proces om tot continu verbeteren te komen) : - Deming cirkel (Plan Do Check Act). - Projectmatig werken. - Productie t.o.v. niet-productieve tijd : hoe verbeteren? - Optimaliseren van picking, magazijnbeheer : - Tips en tricks. Voorbeelden uit eigen praktijk van de deelnemers Wat loopt fout? - Oorzaak. - Hoe kunnen we dit verbeteren? - Actieplan. - Invoeren. - Opvolgen en continu verbeteren. 16 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 17

11 Opleiding voor poetsers Productkennis en veiligheid Schoonmaken is een vak apart, en vereist vaardigheid en kennis. Het niet bewust omgaan met producten of poetsgerief kan leiden tot schade aan materialen en moet worden voorkomen. Diverse technieken voor droog en nat schoonmaken komen uitgebreid aan bod, alsook het verwijderen van allerhande soorten vuil en vlekken. Veiligheid is de rode draad doorheen deze opleiding. Na het volgen van de opleiding, weten de deelnemers welke producten en gerief in welke omstandigheden al of niet mogen gebruikt worden en ze kennen de belangrijkste technieken bij het professioneel schoonmaken. Schoonmaakmedewerkers. Er is geen enkele voorkennis vereist. 2 sessies van 4 uren Product- en materiaalkennis - Etikettering & veilig gebruik. - Dosering & gebruiksaanwijzing. - Gevaarsymbolen volgens de nieuwe wetgeving. - Aanbevelingen tot veilig gebruik. Materiaalkennis - Overzicht belangrijkste soorten materialen. - Eigenschappen en risico s tot aantasting. Onderscheid producten - Types producten. Gebruik van zure en alkalische producten (eigenschappen en mogelijkheden). - Welk product gebruik ik voor welke ondergrond? Poetstechnieken - Basisprincipes professionele schoonmaak. - Factoren die het schoonmaken beïnvloeden. - Hygiëneplannen. - Onderhoud van het interieur. - Dagelijks onderhoud. - Periodiek onderhoud. Onderhoud van het sanitair - Dagelijks onderhoud. - Periodiek onderhoud. Het vloeronderhoud (technieken) - Stofwissen. - Mop systemen. - Klassiek systeem met wringpers. - Voorgeïmpregneerde mopdoeken. Machinaal poetsen - Schrobzuigmachines. - Eénschijfsmachines. Werkvolgorde en besmettingsrisico - Basisregels persoonlijke hygiëne en veiligheid. - Handhygiëne. - Algemene voorzorgsmaatregelen. - Schoonmaak van oppervlakken. - Linnen. - Afval. Desinfecteren van materialen - Desinfectiemiddelen. - Toepassing. 18 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 19

12 Talen Basis Nederlands op de werkvloer Anderstalige arbeiders het Nederlands aanleren dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De nadruk bij de opleiding wordt gelegd op het spreken. Anderstalige arbeiders die een basis Nederlands nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Er is geen enkele voorkennis vereist. 10 sessies van 3 uren Algemene communicatie Nederlands - Uitspraak en schrijfwijze. - Algemene omgangstaal Nederlands. - Kennismaken met een nieuwe collega : vragen stellen en zichzelf voorstellen. Cases op het werk (reële werksituaties) : herkenbare cases worden gebruikt als situatieschets voor rollenspelen - Instructies begrijpen en opvolgen en/of overmaken aan collega s. - Een afwezigheid melden : reden en situatie verwoorden. - Wat doen bij ongevallen? - Basis veiligheidsvoorschriften begrijpen/verwoorden. - Technische problemen signaleren. - Een werkplanning bespreken. - Een dagtaak beschrijven (uurregeling en beschrijving van de taken). - Werktuigen beschrijven (maten, gewichten, onderdelen). - De opleiding wordt afgerond met een mondelinge test. Talen Basis Frans op de werkvloer Anderstalige arbeiders het Frans aanleren dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De nadruk bij de opleiding wordt gelegd op het spreken. Anderstalige arbeiders die een basis Frans nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Er is geen enkele voorkennis vereist. 10 sessies van 3 uren Algemene communicatie Frans - Uitspraak en schrijfwijze. - Algemene omgangstaal Frans. - Kennismaken met een nieuwe collega : vragen stellen en zichzelf voorstellen. Cases op het werk (reële werksituaties) : herkenbare cases worden gebruikt als situatieschets voor rollenspelen - Instructies begrijpen en opvolgen en/of overmaken aan collega s. - Een afwezigheid melden : reden en situatie verwoorden. - Wat doen bij ongevallen? - Basis veiligheidsvoorschriften begrijpen/verwoorden. - Technische problemen signaleren. - Een werkplanning bespreken. - Een dagtaak beschrijven (uurregeling en beschrijving van de taken). - Werktuigen beschrijven (maten, gewichten, onderdelen). - De opleiding wordt afgerond met een mondelinge test. 20 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 21

13 Communicatie op de werkvloer Module 1 : Basis communicatie Leren omgaan met verschillende karakters en communicatiestijlen. Inzicht krijgen in de eigen communicatiestijl en de invloed hiervan op anderen. Leren de eigen stijl te verbeteren en op een positieve manier communiceren. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De docent gebruikt interactieve methoden zoals groepsdiscussies, rollenspellen met opnames en praktische oefeningen. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Alle arbeiders van PC100. Er is geen enkele voorkennis vereist, maar cursisten moeten bereid zijn hun eigen communicatie in vraag te stellen en actief deel te nemen. - Basistechniek luisteren : gericht luisteren naar collega s. - Basistechniek communicatie : wat is communicatie en waar moet ik op letten? - Verschil en grens tussen assertiviteit, sub-assertiviteit en agressiviteit. Zelfanalyse : hoe assertief ben ik zelf? Vaardigheden bij assertief gedrag oefenen. - Feedback geven : luisteren en herformuleren : het belang en de toepassing. - Bewust zijn van de eigen lichaamstaal en deze op een gerichte manier gebruiken. - Eigen sterkten en zwakten kunnen inschatten : bewust zijn van de eigen manier van communiceren en de invloed hiervan op anderen. - Zich leren openstellen voor de mening van anderen. - Inventariseren van moeilijke situaties. Omgaan met meningsverschillen : probleemoplossend communiceren bij conflicterende meningen. - Op een rustige manier de eigen mening verdedigen. - Wat indien de ander niet luistert? Hoe kunnen we reageren? - Hoe geef ik een opmerking volgens de regels van de kunst en hoe ga ik zelf om met opmerkingen? Communicatie op de werkvloer Module 2 : Externe communicatie : klantgericht communiceren met externe klanten Deze opleiding geeft inzicht in het verschil tussen klantvriendelijkheid en echte klantgerichte communicatie. De cursisten leren hoe hun gedrag overkomt op de interne en externe klant en hoe ze zich optimaal kunnen inleven in deze klant. Ze leren basisvaardigheden toepassen die leiden tot tevredenheid van de klant en die de weg plaveien naar delight. Om in te schrijven voor deze opleiding dient de deelnemer eerst module 1 gevolgd te hebben of over de daarin beschreven vaardigheden beschikken. De cursisten moeten de wil hebben om de klant centraal te stellen. Deze opleiding bevat een kennis- en een vaardigheidsdeel : - Het verschil kennen tussen klantvriendelijkheid en klantgerichtheid. - Het begrijpen van de behoeften van klanten/collega s. - Aandacht leren hebben voor verbale en non-verbale communicatie. - Optimaal toepassen van telefoontechnieken en structuur brengen in een gesprek. - Communicatie professionaliseren ter bevordering van klantenrelaties. - Basisvaardigheden leren toepassen die leiden tot tevredenheid van de klant. 22 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 23

14 Communicatie op de werkvloer Module 3 : Interne communicatie Interne communicatie in een organisatie heeft niet altijd het beoogde resultaat. Medewerkers hebben de mail niet ontvangen, misten de communicatie op het intranet of hebben simpelweg de boodschap anders geïnterpreteerd. De hamvraag is dus : Goed communiceren, hoe doe je dat? Deze opleiding bevat een beetje theorie, afgewisseld met voorbeelden uit de rijke ervaring van de docent en aangevuld met praktijkgetuigenissen van de cursisten. Om in te schrijven voor deze opleiding dient de deelnemer eerst module 1 gevolgd te hebben of over de daarin beschreven vaardigheden beschikken. In de opleiding worden concrete cases gegeven die aantonen op welke manier het meest doeltreffend kan gecommuniceerd worden. Het belang, de mogelijkheden en de risico s van interne communicatie : - Het belang van interne communicatie voor de dagdagelijkse gang van zaken op de werkvloer. - Wat mag u verwachten van een duidelijke interne communicatie? - Welke factoren dragen bij tot een efficiënte en effectieve communicatie? - Hoe verdelen bedrijfsleiders, chefs en medewerkers de interne communicatie? - Wat leren we uit het verleden en wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de interne communicatie? Communicatie op de werkvloer Module 4 : Werken in Team Samenwerken is een noodzaak voor alles en iedereen; samenwerken met collega s op korte en lange afstand en met mensen in andere organisaties. Iedereen in deze samenwerking staat voor uitdagingen : - Hoe zorg ik ervoor dat ik me binnen dit Team goed voel en optimaal functioneer? - Welke rol kan ik spelen om het samenwerken voor allen aangenaam te maken? - Hoe bouwen we samen aan een Super Team, en wat doe IK hiervoor? - Werken in een zelfsturend Team, is dat hetzelfde als werken zonder leider? Om in te schrijven voor deze opleiding dient de deelnemer eerst module 1 gevolgd te hebben of over de daarin beschreven vaardigheden beschikken. Deze opleiding leert inschatten waarom anderen de rol spelen die ze spelen en hoe u zelf sterker kan bijdragen aan het Super Team. U leert op te komen voor uzelf, maar tegelijk ook de doelen van het Team en de organisatie te dienen. U ontdekt en probeert methoden uit om op een niet conflicterende manier om te gaan met moeilijke momenten tussen collega s of voor uzelf. - Hoe ontstaat een Team? Rolverdeling in het Team. - Wat is Teamwork NIET? - Teams van de toekomst. - Individuen en Teams : verwachtingen in lijn brengen. - Hoe zelfsturend wil/kan u zijn? - Onderling communiceren : UW persoonlijke bijdrage om te komen tot HET Super Team. - Omgaan met vervelende momenten : roddel, conflicten waarin u zelf wel/niet betrokken partij bent. 24 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 25

15 Leidinggeven en begeleiden Opleiding voor leidinggevende arbeiders Medewerkers blijven motiveren is een kunst. Het is noodzakelijk signalen te herkennen van medewerkers die hun motivatie verliezen én er gepast op te reageren. Wat de ene motiveert, demotiveert de ander! Motiveren doet u met acties en uw houding. Demotivatie wordt echter dikwijls uitgelokt door foute of ontbrekende communicatie. Deze opleiding gaat dieper in op motivatie en communicatie. Arbeiders die officieel of officieus leiding geven aan andere medewerkers, inclusief leiding geven aan interim-krachten en/of seizoensarbeiders. Er is geen enkele voorkennis vereist; enige ervaring hebben in leidinggeven is een voordeel. Motivatie - Basis met betrekking tot intrinsieke en extrinsieke motivatie. - Inzicht en koppeling van de motivatie, het gedrag en de behoeftes - een blik op de huidige generatieconflicten op de werkvloer. - Basishouding van een leidinggevende m.b.t. het motiveren van medewerkers. - Herleiden van verschillende motiverende aanpakken in vijf basistalen. - Reflectie op jouw basistaal en die van jouw medewerkers. - Het verschil tussen betrokkenheid en tevredenheid van je medewerkers. - Verschillende manieren om hefboomeffecten te creëren m.b.t. betrokkenheid. - Belonend of straffend optreden binnen werkcontext? Communicatie - Het communicatieproces en de hieraan verbonden onderliggende valkuilen. - Impact van stress of onzekerheid of wat gezegd wordt versus wat gehoord wordt. - Verschillende communicatieniveaus : wat, wanneer, hoe? - Communicatie met de huidige Y-generatie. - Verbindend en verbrekend communiceren : wat en wanneer? - Communicatie : bij verandering, bij werkverdeling, via . - Communicatie in vergaderingen volgens de zes hoeden van de Bono. 26 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 27

16 Leidinggeven en begeleiden Begeleiding van nieuwe collega s (peter-meterschap) Voor veel ondernemingen ligt het voor de hand dat een nieuwe medewerker wordt opgeleid door een ervaren persoon die expert is in de functie. Dit systeem van peter-meterschap biedt veel voordelen : - Voor de nieuwe medewerker : snel en correct inwerken in de functie, vlotte opname in de groep, informeel leren van sociale competenties. - Voor de begeleider : meer zelfvertrouwen door de nieuwe verantwoordelijkheid en leren coachen van een collega. - Voor het bedrijf : hogere productiviteit, kleinere foutenmarge en een vlottere communicatie binnen het bedrijf. Er ontstaat een lerende organisatie. Arbeiders die de opdracht hebben om een nieuwe medewerker in te werken. - Werken met een introductieplan : geleidelijke en gestructureerde inwerking. - Verbale en non-verbale communicatie; belang van lichaamstaal; letten op culturele verschillen. - Instructies geven : hoe doe je dat? Hoe nagaan of de nieuwe collega ook effectief begrijpt wat er wordt uitgelegd en of deze de juiste kennis en kunde heeft opgedaan die nodig is om de functie goed uit te oefenen? - Duidelijke feedback geven over het resultaat van het geleverde werk. - Ruimte laten om de persoon zelf te laten oefenen en geduldig en op de juiste wijze tips ter verbetering geven. - Aandacht hebben voor het leervermogen van de nieuwe collega. Ga ik te traag of te snel? Feedback vragen aan de persoon. Past de manier waarop ik het aanpak goed bij de manier van leren van de nieuwe collega? - Structuur van motivatie en invloed hiervan op onthaal van nieuwe medewerkers. Hoe iemand motiveren om veiligheidsvoorschriften na te leven? - Assertieve communicatie : Vooral communicatie via ik-boodschappen. Bureautica Basisopleiding Excel Iedereen die werkt met/of wil gaan werken met Excel. PC-basisvaardigheden en vertrouwd zijn met Windows zijn noodzakelijk. 4 sessies van 3 uren Deze software laat toe om losse (cijfer)gegevens om te zetten in samenhangende informatie. Na het volgen van deze opleiding kan je Excel op een vakkundige wijze gebruiken en cijfermatige gegevens gestructureerd vastleggen en bewerken. - De werkomgeving. - De werkbladen van een werkmap. - Gegevens invoeren. - Berekeningen met formules. - Berekeningen met basisfuncties. - Opmaak en bewerken van cellen. - Opmaak en bewerken van werkbladen. - Opmaak van pagina s. - Sorteren en filteren. - Voorwaardelijke opmaak. - Introductie grafieken. 28 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 29

17 praktisch Inschrijvingsvoorwaarden Wie kan deelnemen aan een opleiding aangeboden door het opleidingsfonds? Alle arbeiders die onder het PC100 vallen : het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders. Wie doet de inschrijving? De inschrijving voor de opleiding dient te gebeuren door de werkgever. Wie draagt de kosten? De kosten van de opleiding worden ten laste genomen van OpFo100. De loonkosten blijven ten laste van de werkgever. Hoe kunt u uw inschrijving annuleren? Annulaties moeten minstens 6 werkdagen vóór het begin van de opleiding, via mail gemeld worden. Dit met vermelding van de na(a)m(en) van de deelnemer(s) en de opleiding waarvoor u de inschrijving wilt annuleren. In geval van latere annulatie of afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging worden er annulatiekosten van 150 per niet-geannuleerde opleidingsdag per persoon aangerekend ( 75 voor een halve opleidingsdag). Enkel bij ziekte of overmacht wordt hierop een uitzondering gemaakt. De bewijzen hiervoor dienen worden doorgegeven ten laatste 3 werkdagen na de start van de opleiding. Algemene informatie open opleidingsaanbod Een opleiding kan van start gaan indien er minstens 6 deelnemers ingeschreven zijn. Iedere onderneming kan meer dan één persoon voor dezelfde opleiding inschrijven. Voor sommige trainingen wordt het aantal cursisten per bedrijf echter beperkt (o.a. om een rijker leerproces mogelijk te maken). Indien dit het geval zou zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Inschrijvingsformulier Gelieve bij voorkeur in te schrijven via onze website : Eventueel kan u onderstaand formulier ingevuld faxen naar De gegevens die u ons meedeelt zullen op vertrouwelijke wijze behandeld worden. Zij laten ons toe te voldoen aan de administratieve verplichtingen die ons door de overheid worden opgelegd. OPLEIDING Titel opleiding : Data opleiding : Opleidingsplaats : GEGEVENS ONDERNEMING Officiële naam onderneming : Straat en nummer : Postcode : Gemeente : RSZ Nr : Is de onderneming erkend in moeilijkheden of in herstructurering? JA / NEEN Werd in de onderneming een collectief ontslag aangekondigd? JA / NEEN Naam opleidingsverantwoordelijke : opleidingsverantwoordelijke : GEGEVENS VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING DOET Naam : Voornaam : Geslacht : V / M Functie : Telefoon, vast en/of GSM : zie ook keerzijde van dit formulier 30 // OpFo100 OpFo100 // 31

18 GEGEVENS DEELNEMER Naam : Voornaam : Geslacht : V / M geboortedatum : Nationaliteit : geboorteland : Functie : Telefoon, vast en/of GSM : Arbeidscontract : Contract onbep. duur / Contract bep. duur / Stelsel alternerend leren-werken / IBO / Instapstage / Andere? Gevolgde studies (hoogst behaalde diploma of gelijkgesteld) : Lager onderwijs 1ste graad secundair onderwijs 2de graad secundair onderwijs - algemeen 2de graad secundair onderwijs - technisch 2de graad secundair onderwijs - beroeps 3de graad secundair onderwijs - algemeen 3de graad secundair onderwijs - technisch 3de graad secundair onderwijs - beroeps 4de graad secundair onderwijs - beroeps Professionele bachelor (hoger onderwijs korte type) Academische bachelor (hoger onderwijs lange type) Master (universitair) Opgeleid in stelsel van alternerend leren/werken Opgeleid met IBO-contract (individuele beroepsopleiding) Opgeleid via een instapstage Ander : Ik bevestig op woord van eer dat de ingeschreven personen geregistreerd staan als arbeider in het PC100 in bovengenoemde onderneming. Bij vaststelling van inbreuk hierop, wordt door OpFo100 een vergoeding aangerekend van 500/ opleidingsdag/persoon. Ik aanvaard de annulatievoorwaarden zoals beschreven in de algemene voorwaarden. Naam en handtekening

19 Voor al uw vragen over onze opleidingen Julie Bonabot Training Advisor voor OpFo100 Tel Voor alle overige vragen Josée Wyns Secretaris Tel OpFo100 : Opleidingsfonds PC100 Stuiversstraat Brussel

OPLEIDINGEN VOOR ARBEIDERS

OPLEIDINGEN VOOR ARBEIDERS Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden OPLEIDINGEN VOOR ARBEIDERS aanbod 2016-2017 VOORWOORD Sinds najaar 2013 kan u uw arbeiders inschrijven voor de opleidingen

Nadere informatie

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS)

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) Opleiding voor arbeiders en meewerkende ploegbazen in de bouw. Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste veiligheidsvoorschriften die gelden op een

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

Veiligheid en welzijn

Veiligheid en welzijn Veiligheid en welzijn Veilig werken op hoogte module 1 en 2 (Nederlands, Pools, Roemeens) Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, vooral in smalle gangpaden van een magazijn. Hij gebruikt de reachtruck om goederen te stapelen

Nadere informatie

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid CODE 95 De nascholingsplicht voor chauffeurs C/CE en D/DE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke bus- of vrachtwagenchauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet per 5 jaar 35

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0167) Behandelaar luchtvracht en bagage (Ramphandler) (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0167) Behandelaar luchtvracht en bagage (Ramphandler) (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0167) Behandelaar luchtvracht en bagage (Ramphandler) (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Behandelaar luchtvracht en bagage (Ramphandler) (m/v) 1.2 Definitie Het verrichten van specifieke

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MAGAZIJNIER VRACHTWAGENS Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Magazijnier vrachtwagens Situering

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

Opleiding: MAGAZIJNMEDEWERKER

Opleiding: MAGAZIJNMEDEWERKER Opleiding: MAGAZIJNMEDEWERKER De magazijnmedewerker is verantwoordelijk voor het ontvangen en laden van goederen. Hij pakt de goederen uit en in, sorteert en controleert ze, maakt ze verzendklaar, verplaatst

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK De bestuurder heftruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, zowel binnen als buiten. Hij laadt en lost externe transportmiddelen. Hij voorziet de heftruck

Nadere informatie

OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE

OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE Referentiekader Beroepskwalificatie Behandelaar luchtvracht en bagage (2015) van niveau 2. Omschrijving Opleiding In de opleiding Behandelaar luchtvracht en

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker TVH - Group thermote & vanhalst Brabantstraat 15 8790 Waregem tel +32 56 43 42 11 fax +32 56 43 44 88 e-mail info@tvh.com web www.tvh.com

Nadere informatie

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2)

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2) Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en e mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste opmaakk en hoe men gebruik

Nadere informatie

Overzicht van de 16 bouwstenen voor een thematisch aanbod

Overzicht van de 16 bouwstenen voor een thematisch aanbod Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Overzicht van de 16 bouwstenen voor een thematisch aanbod Opleiding voor niveau E en D Bouwsteen 1 - Veiligheid, gezondheid en hygiëne Deel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MAGAZIJNMEDEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MAGAZIJNMEDEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR MAGAZIJNMEDEWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MAGAZIJNMEDEWERKER Beroepsprofiel (SERV/SFG, september 2005) De magazijnmedewerker

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL

EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL LEIDRAAD 4: EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL Bereid de komst van de nieuwe medewerker goed voor: Goed begonnen is half gewonnen De selectieprocedure is achter de rug. De aanwerving is een

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MAGAZIJNIER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

Opleidingen voor werknemers 45 +

Opleidingen voor werknemers 45 + Opleidingen voor werknemers 45 + Het aanbod Ergonomie 1 dag U verricht dikwijls zwaar werk. Bij velen is fysieke pijn geen uitzondering. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert men er zelf iets aan

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEPOLLUEERDER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw code module C5 goedkeuring door aantal lestijden 20 studiepunten datum goedkeuring

STUDIEFICHE SVWO. Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw code module C5 goedkeuring door aantal lestijden 20 studiepunten datum goedkeuring identificatie opleiding Hovenier Aanleg parken en tuinen modulenaam Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw code module C5 goedkeuring door aantal lestijden 20 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Programma Verwelkoming en introductie Toelichting EHBO, de omzendbrief en het KB

Nadere informatie

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Je leert soepele vloerbekleding plaatsen met de bedoeling het interieur te verfraaien. De opleiding plaatser soepele vloerbekleding kan een aanvulling zijn op

Nadere informatie

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Brandweer zone Kempen Functiebeschrijving brandweerman 1.1 Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL VERWERKER AEEA (AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11

Nadere informatie

afgenomen. Een volledige opleiding met examen duurt dus 3 dagen. Het examen

afgenomen. Een volledige opleiding met examen duurt dus 3 dagen. Het examen Infofiche meerdaagse * Heftruck: De klassieke vorkheftruck is een drie- of vierwieler waarvan de achterste wielen of het achterste wiel de stuurwielen zijn. Aan het hefraam zitten frontaal twee vorken

Nadere informatie

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk Opleiding: SCHILDER Een schilder is iemand die het houtwerk of andere materialen van een gebouw van een verflaag voorziet. Je mag geen hoogtevrees hebben, want soms werk je op een ladder en/of steiger.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Arbeidsveiligheid. Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid. Arbeidsveiligheid voor werknemers 66 Sirk Sekuur incompany: focus op veilig gedrag 67 Veilig omgaan met chemische producten 68 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 69 Veilig werken in besloten ruimten en opleiding

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

HR & Well-being opleidingen

HR & Well-being opleidingen HR & Well-being opleidingen Een breed aanbod en een pragmatische aanpak, specifiek afgestemd op de noden van uw job. Attentia Academy biedt opleidingen en trainingen binnen HR- & Well-being voor managers,

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen.

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. Huisregels Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. De volgende formulieren dienen ingevuld te

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BESTUURDER HEFTRUCK/REACHTRUCK Beroepencluster (SERV/Compensatiefonds

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BESTUURDER HEFTRUCK/REACHTRUCK Beroepencluster (SERV/Compensatiefonds

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE

HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE EERSTE SEMESTER 2014-2015 BEROEPSOPLEIDING: BASISCURSUS SCHILDEREN In deze cursus leer gedurende 40 lesuren hoe je een ruimte in een huis op een correcte manier

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Vrachtwagenchauffeur modulenaam ADR-Tankwagenvervoer code module 6493 goedkeuring door aantal lestijden 20 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PODIUMTECHNIEK Beroepencluster (SERV/VIVO, april 2003) De assistent

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Vrachtwagenchauffeur modulenaam Rijtechnieken Vrachtwagen 3 code module 6485 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN

Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN Als logistiek helper ga je vooral werken in rust - en verzorgingstehuizen. Het is dus heel belangrijk dat je goed kan omgaan met bejaarden en gehandicapten.

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Opleiding: VOEGER. Voegwerk in cement. Elastisch voegwerk

Opleiding: VOEGER. Voegwerk in cement. Elastisch voegwerk Opleiding: VOEGER De voeger voert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Hij werkt tevens het voegwerk af en sluit gevelelementen aan. Basistechnieken metselwerk Voegwerk in cement Elastisch

Nadere informatie

ONDERWIJS HOOGSTRATEN ZIN OM EEN VAK TE LEREN? SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015. Kijk op pagina 6. Stephen Vincke - FOD Justitie

ONDERWIJS HOOGSTRATEN ZIN OM EEN VAK TE LEREN? SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015. Kijk op pagina 6. Stephen Vincke - FOD Justitie ONDERWIJS HOOGSTRATEN SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015 Stephen Vincke - FOD Justitie ZIN OM EEN VAK TE LEREN? Kijk op pagina 6. 1 COMPUTER STARTERSCURSUS COMPUTER Wil je graag meer weten over de

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en onderhoudspersoneel Functietitel: Redder Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sport 2. Positionering in

Nadere informatie

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Mecanicien Patrimonium en logistiek D1-D3 Administratief

Nadere informatie

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept Equiboost presenteert SEABISCUIT CLASS Seabiscuit. Een van Amerika s grootste kampioenen onder de renpaarden, geboren in 1933, gestorven in 1947. Een doorzetter, een underdog die uitgroeide tot een leider,

Nadere informatie

WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS

WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS Sinds 10 september 2009 moeten beroepschauffeurs naast hun rijbewijs C/CE ook een

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder Opleidingscontract voor de bromfietsrijder NAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER: BELANGRIJKE INLEIDING: Leren rijden met een bromfiets moet niet lichtzinnig worden opgenomen! De bromfietser loopt een groter risico

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie