Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders"

Transcriptie

1 Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden Opleidingen voor arbeiders aanbod

2 Voorwoord Sinds najaar 2013 kan u uw arbeiders inschrijven voor de opleidingen van OpFo100, het opleidingsfonds van Paritair Comité 100. De opleidingskost wordt volledig gedragen door het sectorfonds, het loon blijft ten laste van de werkgever. Dit Fonds wordt gefinancierd door de inning van de RSZ-bijdrage van 0,10% van de bruto loonmassa voor de sector. Op basis van een onderzoek naar de opleidingsbehoeften werd in het najaar van 2013 gestart met de opleidingen Bedrijfseerstehulp en Hef- en tiltechnieken. Vanaf medio 2014 werd het aanbod aanzienlijk uitgebreid. Deze brochure geeft een overzicht van de diverse opleidingen waarvoor uw arbeiders vanaf medio 2014 tot eind 2015 worden uitgenodigd. Om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden worden deze opleidingen aangeboden op diverse data en diverse locaties, gespreid over het hele land. OpFo100 is verheugd uw arbeiders te mogen verwelkomen op zijn opleidingen. Paul Clerinx Voorzitter OpFo100 Elk arbeidsproces is als een raderwerk; om vlot te draaien moeten alle radertjes geolied blijven. Hilde Boon OpFo100 // 1

3 stafel 1 VOORWOORD 4 WEGWIJZER OPLEIDINGEN 6 Gezondheid 6 Bedrijfseerstehulp : basiscursus met aflevering brevet 7 Bijscholing bedrijfseerstehulp : blijf in orde met uw wettelijke verplichting! 8 Hef- en tiltechnieken 9 Veiligheid 9 Basisveiligheid voor arbeiders (VCA) 10 Brandveiligheid : omgaan met kleine blusmiddelen 11 BA4 : opleiding elektriciteit voor niet elektriciens 12 Vervoer en veiligheid 12 Ladingzekerheid : goed kunnen stapelen in camion/camionette 14 Werken in het magazijn en veiligheid 14 Basisopleiding veiligheid in het magazijn 15 Werken met manuele transpallet 16 Beknopte basiskennis van magazijnbeheer 22 Communicatie op de werkvloer 22 Module 1 : Basis communicatie 23 Module 2 : Externe communicatie : klantgericht communiceren met externe klanten 24 Module 3 : Interne communicatie 25 Module 4 : Werken in Team 26 Leidinggeven en begeleiden 26 Opleiding voor leidinggevende arbeiders 28 Begeleiding van nieuwe collega s (peter-meterschap) 29 Bureautica 29 Basisopleiding Excel PRAKTISCH 30 Inschrijvingsvoorwaarden 31 Inschrijvingsformulier 18 Opleiding voor poetsers 18 Productkennis en veiligheid 20 Talen 20 Basis Nederlands op de werkvloer 21 Basis Frans op de werkvloer 2 // OpFo100 OpFo100 // 3

4 wegwijzer Gratis inschrijven Voor alle opleidingstitels die in deze brochure worden vermeld kunnen werkgevers hun arbeiders van PC100 volledig gratis inschrijven. De opleidingskost wordt gedragen door het sectorale opleidingsfonds. Vervoer- en loonkosten van de arbeiders blijven ten laste van de werkgever. Hoe inschrijven? Inschrijven doet u bij voorkeur online via onze website Indien dit niet lukt, kan u ook het formulier invullen en faxen dat u op de laatste bladzijde van deze brochure vindt. Waar vinden de opleidingen plaats? De opleidingen worden aangeboden op diverse locaties verspreid over het hele Belgische grondgebied. Bij sommige opleidingen wordt de concrete locatie pas vastgelegd na het ontvangen van de inschrijvingen. Op deze wijze kunnen we de opleidingslocatie vastleggen rekening houdend met de locatie van het bedrijf. Wanneer vinden de opleidingen plaats? De opleidingsdata zijn zoveel mogelijk verspreid over het hele jaar. Bij sommige opleidingen worden de concrete data pas vastgelegd na het ontvangen van de inschrijvingen. Zo kunnen we de opleidingsdata inplannen in functie van de meest geschikte periode voor het bedrijf. Attest Voor iedere gevolgde opleiding wordt een getuigschrift van deelname afgeleverd. Bij sommige opleidingen, zoals Bedrijfseerstehulp wordt een wettelijk geldend brevet uitgereikt na een geslaagd examen. In-company opleidingen vanaf 6 deelnemers - Vanaf 6 deelnemers, kan een opleiding kosteloos binnen uw onderneming georganiseerd worden. U mag hiervoor ook arbeiders van eventuele buurbedrijven toelaten op voorwaarde dat zij eveneens tot het PC100 behoren. - De kosten van de docent en de syllabi neemt OpFo100 voor zijn rekening. - Uw bedrijf dient voor deze in-company opleiding een geschikt opleidingslokaal ter beschikking te stellen. - Voor de simulaties is het wenselijk om de oefeningen op de werkplek uit te voeren om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Kwaliteit van de opleiding OpFo100 werkt voor zijn opleiding samen met ervaren opleidingspartners. De lesgevers zorgen voor het nodige oefenmateriaal tijdens de opleiding, tenzij anders afgesproken indien het een opleiding in een bedrijf betreft. De opleidingen zijn praktisch opgevat. De theorie wordt tot de essentie beperkt. Bij alle opleidingen is een syllabus voorzien per deelnemer. Vragen? Julie helpt u met plezier verder : Tel. : Fax : // OpFo100 OpFo100 // 5

5 Gezondheid Bedrijfseerstehulp : basiscursus met aflevering brevet Gezondheid Bijscholing bedrijfseerstehulp : blijf in orde met uw wettelijke verplichting! Een ongeval komt steeds onverwacht. Een goede basiskennis EHBO is dan ook belangrijk voor iedere medewerker. Wie nog niet eerder deze cursus heeft gevolgd, start met de basiscursus. 18u + 3u examen (met uitzondering van enkele groepen met een opleidingsduur van 16u, examen inbegrepen, afhankelijk van de opleidingspartner). Brevet - Deze cursus leidt tot een brevet dat erkend is door de federale overheid (Codex over het welzijn op het werk en het KB van ). - Het brevet Bedrijfseerstehulp is één jaar geldig. - Uw hulpverleners blijven in orde met de wettelijke vereisten als ze ieder jaar minimum 4u bijscholing volgen. Deze bijscholing wordt ook door OpFo100 aangeboden. Diepgaande basisopleiding in alle eerstehulptechnieken en -vaardigheden die in een werkomgeving van belang zijn. Ook de preventie van ongevallen en veiligheid worden besproken. In de cursus komen zowel levensbedreigende als nietlevensbedreigende situaties aan bod. Kwaliteit van de opleiding OpFo100 werkt voor deze opleiding samen met ervaren opleidingspartners. De lesgevers zorgen voor het nodige oefenmateriaal tijdens de opleiding (verbanden, windels, defibrillator, reanimatiepoppen ). Uw medewerkers ontvangen bovendien een praktisch handboek en een werkset. De hulpverleners van uw onderneming blijven in orde met de wettelijke vereisten als ze ieder jaar minimum vier uren bijscholing volgen (KB van ). Medewerkers die de basisopleiding hebben gevolgd en een getuigschrift van hulpverlener bezitten. Bij de inschrijving vragen we een kopie van het brevet van hulpverlener, en van de eventueel reeds gevolgde bijscholingen bedrijfseerstehulp. - In ons open aanbod : wettelijke minimum van 4 uren. - Een opleiding in uw onderneming (min. 6 deelnemers) : keuze tussen een opleiding van een halve dag (4 uren) of een volledige dag (2 x 3 uren). Brevet Na het beëindigen van de cursus wordt aan de cursisten een getuigschrift toegekend op basis van een competentie-evaluatie. - Jaarlijkse bijscholing, gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerstehulptechnieken of -voorschriften. - Bij een opleiding in uw bedrijf kan de inhoud van het programma aangepast worden aan uw vraag en/of eerder gevolgde opleidingen. 6 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 7

6 Gezondheid Hef- en tiltechnieken Deze opleiding duurt 3 uur en bespreekt kort de oorzaken van rugproblemen en hoe deze te voorkomen. Het is vooral een praktische bijscholing waarbij de cursisten leren hoe ze het best voorwerpen heffen en tillen. Alle arbeiders uit PC100. Er is geen enkele voorkennis vereist. 3 uren Eerste deel inzichtelijk (maximum 60 minuten) - Soorten werkgerelateerde rugklachten en klachten bovenste ledematen. - Structuur en werking van de rug. - Belastende houdingen en bewegingen. - Belasting op de rug en elementen van overbelasting. - Oorzaken van rugproblemen en tips om deze te voorkomen. - Risico s op het werk en thuis. Tweede deel voor de ganse groep (120 minuten) - Inoefenen van de basistechnieken. - Inoefenen van specifieke technieken : - Lichte voorwerpen. - Zwaardere voorwerpen. - Personen, indien relevant voor de cursisten. De les wordt afgesloten met ergonomische tips. Veiligheid Basisveiligheid voor arbeiders (VCA) De opleiding is aanbevolen voor alle arbeiders die een basiskennis van veiligheid wensen te verwerven. Steeds meer opdrachtgevers eisen van de organisaties die voor hen werken een VCA-certificaat. Indien de deelnemer dit VCA-attest wenst te ontvangen dient er ingeschreven te worden voor deelname aan het officiële examen. Let op! De kost voor dit examen wordt NIET betaald door het sectorfonds en is dus ten laste van het bedrijf. Iedereen die slaagt in het examen bekomt het attest VCA basis dat 10 jaar geldig is. Dit is een opleiding voor arbeiders die veiliger moeten leren werken. Er is geen enkele voorkennis vereist. - Wetgevend kader (o.a. preventiestructuren, medisch onderzoek, inspectie ). - Bronnen van gevaren en risico s, preventie, analyse. - Ongevallen : oorzaken en preventie. - Veiligheidsgedrag. - Taken, rechten, plichten en overleg. - Procedures, instructies en signalering (o.a. vergunningen, markering ). - Noodsituaties. - Gevaarlijke stoffen. - Brand en explosie. - Arbeidsmiddelen (o.a. vaste machines, handgereedschap, hijswerktuigen, heftruck). - Specifieke werkzaamheden en omstandigheden (o.a. lassen, slopen, graven, werken op hoogte, werken in besloten ruimtes). - Elektriciteit en straling, ergonomische werkplek (o.a. lawaai, heffen en tillen). - Persoonlijke beschermingsmiddelen. 8 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 9

7 Veiligheid BA4 : Opleiding elektriciteit voor niet elektriciens Veiligheid Brandveiligheid : omgaan met kleine blusmiddelen Binnen een bedrijf een brand voorkomen, een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw uitgeraakt, hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse. Zij die in de onmiddellijke omgeving zijn kunnen een incident vaak herleiden tot een minimaal gebeuren. Alle arbeiders uit PC 100. Er is geen enkele voorkennis vereist. 3 uren - Het ontstaan van brand, de vuurdriehoek en brandevolutie. - Hoe brand voorkomen? - Hoe brand bestrijden? - Werking van blusmiddelen. - Training in het gebruik van draagbare brandbestrijdingsmiddelen. - Hoe evacueren en praktische tips. Elektrisch ongeschoolde arbeiders die met elektriciteit in contact komen, bv. om een gloeilamp te vervangen, een smeltveiligheid vervangen, enz. of werk uitvoeren in de nabijheid van elektrische installaties. Er is geen enkele voorkennis vereist. Attest De opleiding wordt afgesloten met een kleine test. Deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest. Dit attest kan opgenomen worden in de inzetbaarheidsmatrix van uw organisatie. Deelnemers leren de gevaren van elektriciteit en risico s met elektriciteit onderkennen. Ze leren alert te reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen. Ze worden gewaarschuwd voor de gevaren van elektriciteit. - Inzicht verwerven in de basisbegrippen uit de elektriciteit. - Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving (ARAB Codex, AREI ). - De gevaren van de elektrische stroom. - Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT. - Toegelaten activiteiten van BA4. - Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen. 10 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 11

8 7P Kredietpunten De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs. Voor het volgen van deze opleiding worden 7 kredietpunten toegekend. Kredietpunten zijn slechts 5 jaar geldig. De deelnemer dient binnen de 5 jaar na de eerste cursus het totaal van 35 kredietpunten te behalen om de code nascholing (code 95) op het rijbewijs te kunnen laten vermelden. Vervoer en veiligheid Ladingzekerheid : goed kunnen stapelen in camion/camionette Dagelijks worden we op onze wegen geconfronteerd met ladingverlies en gekantelde vrachtwagens, dikwijls door onvoldoende kennis over het correct vastzetten van een lading. Alle topics nodig om de ladingzekering correct uit te voeren worden belicht in deze opleiding. De veiligheidsvoorschriften in het belang van het laden en lossen van een lading worden aangeleerd. De relatie tussen de te vervoeren lading en de juiste klem- en vastzettechnieken wordt benadrukt. De lader krijgt de kans zelf berekeningen te maken onder begeleiding van de docent. Onderbouwd met de nodige praktijkoefeningen, word je als lader ladingzekeringproof. Alle arbeiders van PC 100, laders en chauffeurs die op een efficiënte en veilige manier hun camion en/of camionette moeten laden. Voor deze opleiding worden maximaal 10 deelnemers per groep toegelaten. Theorie - Krachten op de lading : gewichtskracht, massatraagheidskracht. - Wetgeving. - Voorschriften voor de voertuigen. - Soorten ladingzekering. - Gebruik van sjorbanden en hun technische gegevens. - Bepalen van het aantal sjorbanden van een lading. - Aanzet tot het beladen van containers. - Controle van de vastzetrichting. - Juiste verdeling van de lading over de assen. - Juiste verdeling van de lading om de stabiliteit van de vrachtwagen te garanderen rekening houdend met het zwaartepunt. Praktijk - Het voorbereiden, laden en vastmaken van ladingen. De deelnemers zetten het theoretisch lesgedeelte om in de praktijk onder begeleiding van de lesgever. - Bij een in-company training wordt gewerkt met de voertuigen, ladingen en sjormiddelen eigen aan de firma om een maximale praktische uitvoering te bereiken. 12 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 13

9 Werken in het magazijn en veiligheid Basisopleiding veiligheid in het magazijn Veiligheid is een zaak voor iedereen. Het moet deel uitmaken van de dagdagelijkse bezigheden en niet aanzien worden als een extra last. Het aantal ongevallen kan afnemen door de medewerking van iedere medewerker. Ook de magazijnmedewerker ontsnapt niet aan gevaren en risico s, vandaar deze korte basisopleiding. Deze opleiding richt zich tot magazijnmedewerkers die op zoek zijn naar een basiskennis veiligheid. Er is geen enkele voorkennis vereist. 4 uren Interactieve opleiding vertrekkende vanuit de informatie over de activiteiten gericht op informeren en sensibiliseren, afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Aandachtspunten : - Motieven om aan veiligheid te doen. - Begrippen gevaar, risico, ongevallen, preventieve maatregelen. - Verkeer, voetgangers, intern transport, intern verkeersplan, inrichting magazijn. - Brandpreventie. - Eigenschappen gevaarlijke stoffen, ADR, betekenis etiket. - Melding van gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten. - Noodsituaties, waarschuwing en alarm. - Collectieve en persoonlijke bescherming. - Struikelen, uitglijden en vallen. - Orde en netheid. - Laadkaaien, werken op hoogte, gebruik van ladders, gebruik van snijgereedschap (bv. mes). - Ergonomische aspecten bij het manueel hanteren van lasten. - Afval. - Pictogrammen. Werken in het magazijn en veiligheid Werken met manuele transpallet In elk bedrijf is efficiënt, veilig en snel goederenvervoer zeer belangrijk. In deze opleiding leert u efficiënt en veilig werken met de manuele transpallet. Om de kans op ongevallen en letsels te verminderen is een opleiding van de bedienaar van dit toestel onontbeerlijk. Deze opleiding richt zich tot personen die sporadisch of regelmatig werken met de manuele transpallet. Er is geen enkele voorkennis vereist. Het dragen van veiligheidsschoenen tijdens de lessen is verplicht. Bij in-company opleidingen moet minstens 1 toestel per 2 à 3 deelnemers worden voorzien, alsook voldoende ruimte om te oefenen. Voor deze opleiding worden maximaal 8 deelnemers per groep toegelaten. 4 uren - Veiligheid en wetgeving. - Instructies voor gebruik, veilig werken. - Ergonomische aspecten, hanteren van lasten. - Werken met diverse lasten. - Aandachtspunten zoals evenwicht en laadvermogen, opstelling, stabiliteit, belading. - Orde en netheid : inspectie, herkennen van defecten. - PBM s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen). - Enkele praktische oefeningen zoals omgaan met hindernissen, bediening toestel, risico s, verhandelen en transport van goederen. 14 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 15

10 Werken in het magazijn en veiligheid Beknopte basiskennis van magazijnbeheer Het magazijn is een essentiële schakel in de goederenstroom van een bedrijf. De deelnemer leert de mogelijke verbeteringen in een magazijn detecteren en verwerft een goede kijk op het effect van geplande verbeteringen. Magazijnmedewerkers. Er is geen enkele voorkennis vereist. Inleiding logistiek - Belangrijke begrippen en evolutie logistiek doorheen de tijd. - Technologie (automatiseren, registreren, opvolgen...). - Wijziging marktsituatie (veeleisender klanten, efficiënter werken, sneller, goedkoper...). - Evolueren van reactief naar continu verbeteren. Logistieke flows - Oefeningen rond eigen flows en ervaringen om de match met het eigen werk te maken. - Doorlopen van alle belangrijke logistieke flows : - Aanloop aankoop m.b.t. data. - Inbound. - In voorraad brengen. - Voorraadbeheer. - Picking. - Outbound. - Inventaris. - Aftersales (extra werk bij fouten). - Belangrijke hulpmiddelen om beter uw magazijn te beheren (korte uitleg en duiding belang van elk hulpmiddel) : - Visual management ( meten is weten ). - Labelling. - Locatiebeheer. - Scanning. - Tracking en tracing goederen. Hoe van een reactief naar een proactief magazijnbeheer? (tools) - Voorkomen verspillingen (5S). - Continu verbeteren (proces om tot continu verbeteren te komen) : - Deming cirkel (Plan Do Check Act). - Projectmatig werken. - Productie t.o.v. niet-productieve tijd : hoe verbeteren? - Optimaliseren van picking, magazijnbeheer : - Tips en tricks. Voorbeelden uit eigen praktijk van de deelnemers Wat loopt fout? - Oorzaak. - Hoe kunnen we dit verbeteren? - Actieplan. - Invoeren. - Opvolgen en continu verbeteren. 16 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 17

11 Opleiding voor poetsers Productkennis en veiligheid Schoonmaken is een vak apart, en vereist vaardigheid en kennis. Het niet bewust omgaan met producten of poetsgerief kan leiden tot schade aan materialen en moet worden voorkomen. Diverse technieken voor droog en nat schoonmaken komen uitgebreid aan bod, alsook het verwijderen van allerhande soorten vuil en vlekken. Veiligheid is de rode draad doorheen deze opleiding. Na het volgen van de opleiding, weten de deelnemers welke producten en gerief in welke omstandigheden al of niet mogen gebruikt worden en ze kennen de belangrijkste technieken bij het professioneel schoonmaken. Schoonmaakmedewerkers. Er is geen enkele voorkennis vereist. 2 sessies van 4 uren Product- en materiaalkennis - Etikettering & veilig gebruik. - Dosering & gebruiksaanwijzing. - Gevaarsymbolen volgens de nieuwe wetgeving. - Aanbevelingen tot veilig gebruik. Materiaalkennis - Overzicht belangrijkste soorten materialen. - Eigenschappen en risico s tot aantasting. Onderscheid producten - Types producten. Gebruik van zure en alkalische producten (eigenschappen en mogelijkheden). - Welk product gebruik ik voor welke ondergrond? Poetstechnieken - Basisprincipes professionele schoonmaak. - Factoren die het schoonmaken beïnvloeden. - Hygiëneplannen. - Onderhoud van het interieur. - Dagelijks onderhoud. - Periodiek onderhoud. Onderhoud van het sanitair - Dagelijks onderhoud. - Periodiek onderhoud. Het vloeronderhoud (technieken) - Stofwissen. - Mop systemen. - Klassiek systeem met wringpers. - Voorgeïmpregneerde mopdoeken. Machinaal poetsen - Schrobzuigmachines. - Eénschijfsmachines. Werkvolgorde en besmettingsrisico - Basisregels persoonlijke hygiëne en veiligheid. - Handhygiëne. - Algemene voorzorgsmaatregelen. - Schoonmaak van oppervlakken. - Linnen. - Afval. Desinfecteren van materialen - Desinfectiemiddelen. - Toepassing. 18 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 19

12 Talen Basis Nederlands op de werkvloer Anderstalige arbeiders het Nederlands aanleren dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De nadruk bij de opleiding wordt gelegd op het spreken. Anderstalige arbeiders die een basis Nederlands nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Er is geen enkele voorkennis vereist. 10 sessies van 3 uren Algemene communicatie Nederlands - Uitspraak en schrijfwijze. - Algemene omgangstaal Nederlands. - Kennismaken met een nieuwe collega : vragen stellen en zichzelf voorstellen. Cases op het werk (reële werksituaties) : herkenbare cases worden gebruikt als situatieschets voor rollenspelen - Instructies begrijpen en opvolgen en/of overmaken aan collega s. - Een afwezigheid melden : reden en situatie verwoorden. - Wat doen bij ongevallen? - Basis veiligheidsvoorschriften begrijpen/verwoorden. - Technische problemen signaleren. - Een werkplanning bespreken. - Een dagtaak beschrijven (uurregeling en beschrijving van de taken). - Werktuigen beschrijven (maten, gewichten, onderdelen). - De opleiding wordt afgerond met een mondelinge test. Talen Basis Frans op de werkvloer Anderstalige arbeiders het Frans aanleren dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De nadruk bij de opleiding wordt gelegd op het spreken. Anderstalige arbeiders die een basis Frans nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Er is geen enkele voorkennis vereist. 10 sessies van 3 uren Algemene communicatie Frans - Uitspraak en schrijfwijze. - Algemene omgangstaal Frans. - Kennismaken met een nieuwe collega : vragen stellen en zichzelf voorstellen. Cases op het werk (reële werksituaties) : herkenbare cases worden gebruikt als situatieschets voor rollenspelen - Instructies begrijpen en opvolgen en/of overmaken aan collega s. - Een afwezigheid melden : reden en situatie verwoorden. - Wat doen bij ongevallen? - Basis veiligheidsvoorschriften begrijpen/verwoorden. - Technische problemen signaleren. - Een werkplanning bespreken. - Een dagtaak beschrijven (uurregeling en beschrijving van de taken). - Werktuigen beschrijven (maten, gewichten, onderdelen). - De opleiding wordt afgerond met een mondelinge test. 20 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 21

13 Communicatie op de werkvloer Module 1 : Basis communicatie Leren omgaan met verschillende karakters en communicatiestijlen. Inzicht krijgen in de eigen communicatiestijl en de invloed hiervan op anderen. Leren de eigen stijl te verbeteren en op een positieve manier communiceren. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De docent gebruikt interactieve methoden zoals groepsdiscussies, rollenspellen met opnames en praktische oefeningen. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Alle arbeiders van PC100. Er is geen enkele voorkennis vereist, maar cursisten moeten bereid zijn hun eigen communicatie in vraag te stellen en actief deel te nemen. - Basistechniek luisteren : gericht luisteren naar collega s. - Basistechniek communicatie : wat is communicatie en waar moet ik op letten? - Verschil en grens tussen assertiviteit, sub-assertiviteit en agressiviteit. Zelfanalyse : hoe assertief ben ik zelf? Vaardigheden bij assertief gedrag oefenen. - Feedback geven : luisteren en herformuleren : het belang en de toepassing. - Bewust zijn van de eigen lichaamstaal en deze op een gerichte manier gebruiken. - Eigen sterkten en zwakten kunnen inschatten : bewust zijn van de eigen manier van communiceren en de invloed hiervan op anderen. - Zich leren openstellen voor de mening van anderen. - Inventariseren van moeilijke situaties. Omgaan met meningsverschillen : probleemoplossend communiceren bij conflicterende meningen. - Op een rustige manier de eigen mening verdedigen. - Wat indien de ander niet luistert? Hoe kunnen we reageren? - Hoe geef ik een opmerking volgens de regels van de kunst en hoe ga ik zelf om met opmerkingen? Communicatie op de werkvloer Module 2 : Externe communicatie : klantgericht communiceren met externe klanten Deze opleiding geeft inzicht in het verschil tussen klantvriendelijkheid en echte klantgerichte communicatie. De cursisten leren hoe hun gedrag overkomt op de interne en externe klant en hoe ze zich optimaal kunnen inleven in deze klant. Ze leren basisvaardigheden toepassen die leiden tot tevredenheid van de klant en die de weg plaveien naar delight. Om in te schrijven voor deze opleiding dient de deelnemer eerst module 1 gevolgd te hebben of over de daarin beschreven vaardigheden beschikken. De cursisten moeten de wil hebben om de klant centraal te stellen. Deze opleiding bevat een kennis- en een vaardigheidsdeel : - Het verschil kennen tussen klantvriendelijkheid en klantgerichtheid. - Het begrijpen van de behoeften van klanten/collega s. - Aandacht leren hebben voor verbale en non-verbale communicatie. - Optimaal toepassen van telefoontechnieken en structuur brengen in een gesprek. - Communicatie professionaliseren ter bevordering van klantenrelaties. - Basisvaardigheden leren toepassen die leiden tot tevredenheid van de klant. 22 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 23

14 Communicatie op de werkvloer Module 3 : Interne communicatie Interne communicatie in een organisatie heeft niet altijd het beoogde resultaat. Medewerkers hebben de mail niet ontvangen, misten de communicatie op het intranet of hebben simpelweg de boodschap anders geïnterpreteerd. De hamvraag is dus : Goed communiceren, hoe doe je dat? Deze opleiding bevat een beetje theorie, afgewisseld met voorbeelden uit de rijke ervaring van de docent en aangevuld met praktijkgetuigenissen van de cursisten. Om in te schrijven voor deze opleiding dient de deelnemer eerst module 1 gevolgd te hebben of over de daarin beschreven vaardigheden beschikken. In de opleiding worden concrete cases gegeven die aantonen op welke manier het meest doeltreffend kan gecommuniceerd worden. Het belang, de mogelijkheden en de risico s van interne communicatie : - Het belang van interne communicatie voor de dagdagelijkse gang van zaken op de werkvloer. - Wat mag u verwachten van een duidelijke interne communicatie? - Welke factoren dragen bij tot een efficiënte en effectieve communicatie? - Hoe verdelen bedrijfsleiders, chefs en medewerkers de interne communicatie? - Wat leren we uit het verleden en wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de interne communicatie? Communicatie op de werkvloer Module 4 : Werken in Team Samenwerken is een noodzaak voor alles en iedereen; samenwerken met collega s op korte en lange afstand en met mensen in andere organisaties. Iedereen in deze samenwerking staat voor uitdagingen : - Hoe zorg ik ervoor dat ik me binnen dit Team goed voel en optimaal functioneer? - Welke rol kan ik spelen om het samenwerken voor allen aangenaam te maken? - Hoe bouwen we samen aan een Super Team, en wat doe IK hiervoor? - Werken in een zelfsturend Team, is dat hetzelfde als werken zonder leider? Om in te schrijven voor deze opleiding dient de deelnemer eerst module 1 gevolgd te hebben of over de daarin beschreven vaardigheden beschikken. Deze opleiding leert inschatten waarom anderen de rol spelen die ze spelen en hoe u zelf sterker kan bijdragen aan het Super Team. U leert op te komen voor uzelf, maar tegelijk ook de doelen van het Team en de organisatie te dienen. U ontdekt en probeert methoden uit om op een niet conflicterende manier om te gaan met moeilijke momenten tussen collega s of voor uzelf. - Hoe ontstaat een Team? Rolverdeling in het Team. - Wat is Teamwork NIET? - Teams van de toekomst. - Individuen en Teams : verwachtingen in lijn brengen. - Hoe zelfsturend wil/kan u zijn? - Onderling communiceren : UW persoonlijke bijdrage om te komen tot HET Super Team. - Omgaan met vervelende momenten : roddel, conflicten waarin u zelf wel/niet betrokken partij bent. 24 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 25

15 Leidinggeven en begeleiden Opleiding voor leidinggevende arbeiders Medewerkers blijven motiveren is een kunst. Het is noodzakelijk signalen te herkennen van medewerkers die hun motivatie verliezen én er gepast op te reageren. Wat de ene motiveert, demotiveert de ander! Motiveren doet u met acties en uw houding. Demotivatie wordt echter dikwijls uitgelokt door foute of ontbrekende communicatie. Deze opleiding gaat dieper in op motivatie en communicatie. Arbeiders die officieel of officieus leiding geven aan andere medewerkers, inclusief leiding geven aan interim-krachten en/of seizoensarbeiders. Er is geen enkele voorkennis vereist; enige ervaring hebben in leidinggeven is een voordeel. Motivatie - Basis met betrekking tot intrinsieke en extrinsieke motivatie. - Inzicht en koppeling van de motivatie, het gedrag en de behoeftes - een blik op de huidige generatieconflicten op de werkvloer. - Basishouding van een leidinggevende m.b.t. het motiveren van medewerkers. - Herleiden van verschillende motiverende aanpakken in vijf basistalen. - Reflectie op jouw basistaal en die van jouw medewerkers. - Het verschil tussen betrokkenheid en tevredenheid van je medewerkers. - Verschillende manieren om hefboomeffecten te creëren m.b.t. betrokkenheid. - Belonend of straffend optreden binnen werkcontext? Communicatie - Het communicatieproces en de hieraan verbonden onderliggende valkuilen. - Impact van stress of onzekerheid of wat gezegd wordt versus wat gehoord wordt. - Verschillende communicatieniveaus : wat, wanneer, hoe? - Communicatie met de huidige Y-generatie. - Verbindend en verbrekend communiceren : wat en wanneer? - Communicatie : bij verandering, bij werkverdeling, via . - Communicatie in vergaderingen volgens de zes hoeden van de Bono. 26 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 27

16 Leidinggeven en begeleiden Begeleiding van nieuwe collega s (peter-meterschap) Voor veel ondernemingen ligt het voor de hand dat een nieuwe medewerker wordt opgeleid door een ervaren persoon die expert is in de functie. Dit systeem van peter-meterschap biedt veel voordelen : - Voor de nieuwe medewerker : snel en correct inwerken in de functie, vlotte opname in de groep, informeel leren van sociale competenties. - Voor de begeleider : meer zelfvertrouwen door de nieuwe verantwoordelijkheid en leren coachen van een collega. - Voor het bedrijf : hogere productiviteit, kleinere foutenmarge en een vlottere communicatie binnen het bedrijf. Er ontstaat een lerende organisatie. Arbeiders die de opdracht hebben om een nieuwe medewerker in te werken. - Werken met een introductieplan : geleidelijke en gestructureerde inwerking. - Verbale en non-verbale communicatie; belang van lichaamstaal; letten op culturele verschillen. - Instructies geven : hoe doe je dat? Hoe nagaan of de nieuwe collega ook effectief begrijpt wat er wordt uitgelegd en of deze de juiste kennis en kunde heeft opgedaan die nodig is om de functie goed uit te oefenen? - Duidelijke feedback geven over het resultaat van het geleverde werk. - Ruimte laten om de persoon zelf te laten oefenen en geduldig en op de juiste wijze tips ter verbetering geven. - Aandacht hebben voor het leervermogen van de nieuwe collega. Ga ik te traag of te snel? Feedback vragen aan de persoon. Past de manier waarop ik het aanpak goed bij de manier van leren van de nieuwe collega? - Structuur van motivatie en invloed hiervan op onthaal van nieuwe medewerkers. Hoe iemand motiveren om veiligheidsvoorschriften na te leven? - Assertieve communicatie : Vooral communicatie via ik-boodschappen. Bureautica Basisopleiding Excel Iedereen die werkt met/of wil gaan werken met Excel. PC-basisvaardigheden en vertrouwd zijn met Windows zijn noodzakelijk. 4 sessies van 3 uren Deze software laat toe om losse (cijfer)gegevens om te zetten in samenhangende informatie. Na het volgen van deze opleiding kan je Excel op een vakkundige wijze gebruiken en cijfermatige gegevens gestructureerd vastleggen en bewerken. - De werkomgeving. - De werkbladen van een werkmap. - Gegevens invoeren. - Berekeningen met formules. - Berekeningen met basisfuncties. - Opmaak en bewerken van cellen. - Opmaak en bewerken van werkbladen. - Opmaak van pagina s. - Sorteren en filteren. - Voorwaardelijke opmaak. - Introductie grafieken. 28 // Opleidingen OpFo100 Opleidingen OpFo100 // 29

17 praktisch Inschrijvingsvoorwaarden Wie kan deelnemen aan een opleiding aangeboden door het opleidingsfonds? Alle arbeiders die onder het PC100 vallen : het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders. Wie doet de inschrijving? De inschrijving voor de opleiding dient te gebeuren door de werkgever. Wie draagt de kosten? De kosten van de opleiding worden ten laste genomen van OpFo100. De loonkosten blijven ten laste van de werkgever. Hoe kunt u uw inschrijving annuleren? Annulaties moeten minstens 6 werkdagen vóór het begin van de opleiding, via mail gemeld worden. Dit met vermelding van de na(a)m(en) van de deelnemer(s) en de opleiding waarvoor u de inschrijving wilt annuleren. In geval van latere annulatie of afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging worden er annulatiekosten van 150 per niet-geannuleerde opleidingsdag per persoon aangerekend ( 75 voor een halve opleidingsdag). Enkel bij ziekte of overmacht wordt hierop een uitzondering gemaakt. De bewijzen hiervoor dienen worden doorgegeven ten laatste 3 werkdagen na de start van de opleiding. Algemene informatie open opleidingsaanbod Een opleiding kan van start gaan indien er minstens 6 deelnemers ingeschreven zijn. Iedere onderneming kan meer dan één persoon voor dezelfde opleiding inschrijven. Voor sommige trainingen wordt het aantal cursisten per bedrijf echter beperkt (o.a. om een rijker leerproces mogelijk te maken). Indien dit het geval zou zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Inschrijvingsformulier Gelieve bij voorkeur in te schrijven via onze website : Eventueel kan u onderstaand formulier ingevuld faxen naar De gegevens die u ons meedeelt zullen op vertrouwelijke wijze behandeld worden. Zij laten ons toe te voldoen aan de administratieve verplichtingen die ons door de overheid worden opgelegd. OPLEIDING Titel opleiding : Data opleiding : Opleidingsplaats : GEGEVENS ONDERNEMING Officiële naam onderneming : Straat en nummer : Postcode : Gemeente : RSZ Nr : Is de onderneming erkend in moeilijkheden of in herstructurering? JA / NEEN Werd in de onderneming een collectief ontslag aangekondigd? JA / NEEN Naam opleidingsverantwoordelijke : opleidingsverantwoordelijke : GEGEVENS VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING DOET Naam : Voornaam : Geslacht : V / M Functie : Telefoon, vast en/of GSM : zie ook keerzijde van dit formulier 30 // OpFo100 OpFo100 // 31

18 GEGEVENS DEELNEMER Naam : Voornaam : Geslacht : V / M geboortedatum : Nationaliteit : geboorteland : Functie : Telefoon, vast en/of GSM : Arbeidscontract : Contract onbep. duur / Contract bep. duur / Stelsel alternerend leren-werken / IBO / Instapstage / Andere? Gevolgde studies (hoogst behaalde diploma of gelijkgesteld) : Lager onderwijs 1ste graad secundair onderwijs 2de graad secundair onderwijs - algemeen 2de graad secundair onderwijs - technisch 2de graad secundair onderwijs - beroeps 3de graad secundair onderwijs - algemeen 3de graad secundair onderwijs - technisch 3de graad secundair onderwijs - beroeps 4de graad secundair onderwijs - beroeps Professionele bachelor (hoger onderwijs korte type) Academische bachelor (hoger onderwijs lange type) Master (universitair) Opgeleid in stelsel van alternerend leren/werken Opgeleid met IBO-contract (individuele beroepsopleiding) Opgeleid via een instapstage Ander : Ik bevestig op woord van eer dat de ingeschreven personen geregistreerd staan als arbeider in het PC100 in bovengenoemde onderneming. Bij vaststelling van inbreuk hierop, wordt door OpFo100 een vergoeding aangerekend van 500/ opleidingsdag/persoon. Ik aanvaard de annulatievoorwaarden zoals beschreven in de algemene voorwaarden. Naam en handtekening

19 Voor al uw vragen over onze opleidingen Julie Bonabot Training Advisor voor OpFo100 Tel Voor alle overige vragen Josée Wyns Secretaris Tel OpFo100 : Opleidingsfonds PC100 Stuiversstraat Brussel

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS 2014 Opleidingsbrochure Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS In samenwerking met het Vormingsfonds van de Sociale Werkplaatsen 1 Een goede

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren

edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren Aanbod 2013-2014 Inhoudstabel P. 3 Voorwoord P. 5 Wegwijzer opleidingsvormen EDUplus P. 8 A. ALGEMENE OPLEIDINGEN P. 8 Gezondheid P. 10 Transport

Nadere informatie

Inhoudstabel. www.eduplus.be

Inhoudstabel. www.eduplus.be Aanbod 2014-2015 Inhoudstabel P. 3 Voorwoord P. 5 Wegwijzer opleidingsvormen EDUplus P. 8 A. ALGEMENE OPLEIDINGEN P. 8 Gezondheid P. 10 Transport P. 19 Veiligheid P. 21 Technische vaardigheden P. 23 Algemene

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2015

OPLEIDINGSBROCHURE 2015 OPLEIDINGSBROCHURE 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in je MWB...1 Aanbod voor monitoren en omkaderings-personeel...2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering...3 Verdiepingsmodules

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010 Pagina 1/24 Pagina 2/24 Academy Opleidingen. Een must. Opleidingen zijn een must voor de bewuste vakman. BTV ACADEMY

Nadere informatie

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD uitgebreid aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Inhoud 00 Voorkomen is beter dan genezen 01 Arbeidsveiligheid 02 Ergonomie 03 Industriële hygiëne en toxicologie 04 Psychosociale aspecten 05 Externe opleidingen

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

LOGISTIEK DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LOGISTIEK DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LOGISTIEK DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2005/0279/023 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Management opleidingen

Management opleidingen Confederatie Bouw, uw opleidingspartner! OPLEIDINGSOVERZICHT januari 2007 - juli 2007 Management opleidingen Geniet 30% korting op alle opleidingen als lid van Confederatie Bouw! www.confederatiebouw.be/gent

Nadere informatie

Opleidingsplan. werkzoekenden die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt.

Opleidingsplan. werkzoekenden die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt. Jongerenplan 2014 2015 Opleidingsplan De sociale partners in de banksector hebben een Jongerenplan 2014 2015 opgesteld. Via dit Jongerenplan 2014 2015 wensen de sociale partners in het Comité voor de banken

Nadere informatie